Sunteți pe pagina 1din 177

ARGUMENT

Pas cu pas . . . in descrierea bibliografica internationala


standardizata I.S..!. " catalogarea docu#entelor $ g%id in
#ultiple #odele si e&e#ple ' este un pri# pas ' al
ibliotecii (udetene Stefan anulescu ' Ialo#ita in
de#ersurile sale de editare a unor carti de specialitate . A)e#
con)ingerea ca aceasta carte )a fi utila in initierea tuturor
bibliotecarilor si bibliotecarilor catalogatori din bibliotecile de
drept public.
G%idul* prin continutul lui infor#ational* structura*
e&e#ple si #odele ofera a+utor in operatiunile de prelucrare*
fiind un instru#ent de lucru bibliotecono#ic* util in realizarea
descrierilor bibliografice unitare* dupa nor#e internationale.
Sunt prezentate nor#ele de descriere bibliografica
standardizata* pentru docu#ente #onografice curente,
IS!-M..
Pentru fiecare zona a descrierii bibliografice sunt
dezbatute ele#entele co#ponente cu #odele si e&e#ple de
co#binare a acestora* confor# punctuatiei.
Iata* asadar propunerea noastra editoriala* #aterializata in
acest g%id* rodul #uncii si e&perientei acu#ulate in peste trei
decenii de doa#na Mi%alac%e Ale&andrina* Seful Sectiei
/o#pletarea* E)identa si Prelucrarea /olectiilor din cadrul
ibliotecii (udetene 0Stefan anulescu1 Ialo#ita.
!irector*
Mi%aela RA/23ITEANU
4
Reco#andare
!oa#na Ale&andrina Mi%alac%e a realizat lucrarea Pas
cu pas5in descrierea bibliografica internationala standardizata
I.S..!.,catalogarea docu#entelor $ un g%id in #ultiple #odele
si e&e#ple '* un pretios #aterial de nor#alizare a #uncii in
orice biblioteca din Ro#ania.
Aceasta lucrare a fost studiata de /o#isia catalogare6
inde&are a Asociatiei ibliotecarilor din iblioteca Nationala a
Ro#aniei si a fost a)izata fa)orabil.
/onsidera# ca editarea lucrarii )a aduce un spor de
calitate in biblioteci* atat in acti)itatea concreta de catalogare*
cat si in pregatirea profesionala.
74.78.74
Presedinte ANR
9
BIBLIOTECA JUDETEANA ,,STEFAN BANULESCU
IALOMITA
PAS CU PAS . . . IN DESCRIEREA BIBLIOGRAFICA
INTERNATIONALA STANDARDIZATA I.S.B.D. CATALOGAREA
DOCUMENTELOR : GHID IN MULTIPLE MODELE SI EXEMPLE.
PRE:ENTATE !E A;E<AN!RINA MI=A;A/=E
>
S;22:IA ?774
!upa ce au fost inregistrate in e)identele pri#ara si indi)iduala ur#eaza
descrierea bibliografica a fiecarui docu#ent in )ederea alcatuirii catalogului
de biblioteca* operatiune nu#ita catalogare.
In sens restrans * prin catalogare )o# intelege acti)itatea de elaborare si
redactare a notitelor catalografice* precu# si tinerea la zi a cataloagelor de
biblioteca.
/atalogarea* ca ra#ura a bibliotecono#iei* a)and ca obiect stabilirea
regulilor catalografice* ur#areste realizarea unui siste# de catalogare* care sa
per#ita regasirea docu#entului catalogat pornind de la oricare din ele#entele
co#ponente ce alcatuiesc notita catalografica $ autor* coautor* titlu* editura* an
de aparitie* etc..
/atalogarea are in )edere$
,descrierea bibliografica a docu#entului dupa reguli si nor#e stabilite@
,stabilirea ele#entelor specifice* care dau intrarea in catalog $ )edeta* indicele
de clasificare* cota* etc.@
,deter#inarea ele#entelor de identificare a docu#entului prin #i+loace
specifice cerute de procesul de auto#atizare$ descriptori* coduri* etc.
!ES/RIEREA I;I2GRAAI/A A E;EMENTE;2R
,PRIN/IPII GENERA;E,

!escrierea bibliografica a docu#entelor #onografice specifica
ele#entele necesare caracterizarii si identificarii acestora* ordinea si siste#ul
de punctuatie obligatorii.
Matrialul este destinat descrierii docu#entelor #onografice tiparite*
aparute intr,unul sau #ai #ulte )olu#e* descrierii unui )olu# dintr,un
docu#ent in #ai #ulte )olu#e* cat si descrierii docu#entalor #onografice
care apar ca supli#ent al publicatiilor seriale.
Sc%e#a descrierii bibliografice a docu#entelor #onografice trebuie
aplicata la prelucrarea docu#entelor atat in siste#ele #anuale cat si in
siste#ele auto#atizate.
!escrierea bibliografica a unui docu#ent se face in #od obligatoriu pe
baza docu#entului.
!escrierea bibliografica este definiti)a si co#pleta atunci cand contine
toate ele#entele bibliografice* in ordinea si cu punctuatia prescrise* sau
B
prescurtata * atunci cand contine nu#ai ele#entele obligatorii* cu punctuatia
aferenta* e)identiate in sc%e#a de specificare a ele#entelor in cadrul zonelor.
!escrierile prescurtate* intoc#ite pentru di)erse acti)itati specifice de
biblioteca si 6 sau de infor#are* pot sa cuprinda nu#ai o parte din ele#entele
obligatorii* cu conditia respectarii ordinii ele#entelor si a punctuatiei
prescrise.
In cataloagele de biblioteca sau in bibliografii* descrierile bibliografice
se utilizeaza i#preuna cu )edetele* titluri unifor#e* indici /.:.U. etc.* ca
ele#ente care deter#ina ordonarea si 6 sau regasirea acestora.
!escrierea bibliografica se intoc#este pe unul sau #ai #ulte ni)eluri@
in functie de caracteristicile fiecarui tip de docu#ente confor# regulilor.
!escrierea bibliografica pe unul sau #ai #ulte ni)eluri trebuie luata in
considerare si in for#ele de prelucrare auto#ata a datelor* in )ederea
asigurarii transferului de infor#atii bibliografice.
!escrierea se face * de regula* pe fise #odel standard international* cu
di#ensiunile de 8>&C?> c#* continand C7 linii orizontale si doua )erticale*
plasate in partea stanga a fisei.
8
In cazul #ultiplicarii acestora cu a+utorul #i+loacelor #oderne de
i#pri#are* for#atul standard -liniat. nu #ai este obligatoriu.
TIPURI !E !ES/RIERE
In acti)itatea de biblioteca se intalnesc trei tipuri de descriere$
I !escrierea principala@
II !escrierea au&iliara@
,co#ple#entare@
,tri#iteri@
,infor#ati)e@
III !escrierea analitica.
SEMNE !E PUN/TUATIE UTI;I:ATE IN
!ES/RIEREA I;I2GRAAI/A
. " punct spatiu linie spatiu@
6 bara oblica sau diagonala@
@ punct si )irgula@
$ doua puncte@
* )irgula@
D egal@
- . paranteze rotunde@
E F paranteze drepte@
. punct@
G plus@
5 puncte de suspensie@
, liniuta.

E;EMNTE;E !ES/RIERII I;I2GRAAI/E
C. /ota de raft@
?. 3edeta@
H
4. Mentiunea de titlu@
9. Infor#atii despre titlu@
>. Mentiunea de autor@
B. Mentiunea de editie si de responsabilitate asupra editiei@
8. ;ocul de publicare@
H. Editura@
I. !ata tiparirii@
C7. ;ocul de tiparire * tipografia @
CC. Nu#ar de unitati fizice - colatiunea.@
C?. Aor#atul@
C4. Mentiunea de colectie@
C9.Nu#ar standard international@
C>. Pretul docu#entului@
CB. Indicele de clasificare.
I
!escriere cu )edeta principala nu#e de autor
3ERS2
!escriere cu )edeta principala nu#e de autor
3E!ETA, pri#ul ele#ent de care se tine sea#a la ordonarea descrierilor
in catalogul alfabtic.
Poate fi$,)edeta de autor persoana fizica sau autor colecti)
,)edeta de titlu
Pentru 3E!ETA se utilizeaza li#ba originala a autorului -persoana
fizica* colecti)itate..
Pentru li#ba notitei bibliografice -titlu* subtitlu* adresa*antetitlu*
colectia. este li#ba te&tului docu#entului descris dupa caz * la traducere sau
transliterare.
A;AAETU; !ES/RIERII este cel latin. !aca docu#entul este tiparit
cu alte caractere se )a proceda la transliterarea acestuia in se#nele alfabetului
latin. 3edeta trebuie sa i#brace o for#a unica* unifor#a.
C.:2NA TIT;U;UI SI A MENTIUNII !E RESP2NSAI;ITATE.
PUN/TUATIA
C.C Titlul propriu,zis@
D C.? Titlul paralel@
$ C.4 Infor#atii despre titlu@
C7
6 l .9 Pri#a #entiune de responsabilitate@
* C.> Ur#atoarea #entiune " al ?, lea si al 4, lea autor@
5 C.B !upa al 4, lea autor@
@ C.8 Alte #entiuni de responsabilitate.
!escrierea cu )edeta principala la titlu " fisa #atca
CC
3ERS2
!escrierea cu )edeta principala la titlu
Infor#atiile cuprinse in descrierea bibliografica se obtin din surse de
infor#are* in ur#atoarea ordine de prioritate$
a. pagina de titlu sau substituentul ei. !aca docu#entul are #ai #ulte
pagini de titlu* pagina de titlu de unde s,a luat titlul propriu,zis este
considerata ca sursa principala de infor#are@
b. surse co#ple#entare -alte pagini de titlu* )erso,ul fiecarei pagini de
titlu* coperta* pagina de garda* etc.. si casuta tipografica@
c. restul docu#entului -lucrari de referinta* bibliografii* liste
editoriale.@
Infor#atiile obtinute din alte surse decat sursa principala de infor#are
a zonei se incadreaza intre paranteze drepte E F sau se #entioneaza in note.
Ele#entele bibliografice succesi)e din interiorul aceleiasi zone*
obtinute din alte surse decat sursa principala de infor#are* se incadreaza toate
intr,o perec%e de paranteze drepte E F.
I. AISA !E !ES/RIERE PRIN/IPA;A -M2!E;.
3E!ETA !E AUT2R PERS2ANA AI:I/A
C,cota de raft@
?,)edeta@
C?
CB,indicele de clasificare@
4,#entiunea de titlu@
9,infor#atii despre titlu@
>,#entiunea de autor@
B, #entiunea de editie si de responsabilitate asupra editiei@
8,locul de publicare@
H,editura@
I,data tiparirii@
C7,locul de tiparire@
CC,nu#ar de unitati fizice -colatiunea.@
C?,for#atul@
C4,#entiunea despre colectie@
C9,nu#ar standard international@
C>,pretul docu#entului.
!ES/RIEREA PRIN/IPA;A " 3E!ETA UNIA2RMA
, AUT2R PERS2ANA AI:I/A
,;A NUME;E AUT2RU;UI* daca este indicat in docu#entul descris
sau poate fi din alte surse. Autorul poate fi o persoana fizica sau o colecti)itate
-autor colecti)..
3E!ETA !E AUT2R " PERS2ANA AI:I/A
Este alcatuita din$
,NUME, si#plu sau co#pus din doua sau #ai #ulte parti separate sau
legate intre ele prin liniuta sau particula gra#aticala@
,PRENUME, for#at din unul sau #ai #ulte cu)inte separate sau legate
intre ele prin liniuta.
Nu#ele se reda in )edeta la cazul no#inati) si se desparte de prenu#e prin
)irgula*
AISA !E !ES/RIERE PRIN/IPA;A -M2!E;E.
C4
3E!ETA " UN AUT2R -NUME;E SI PRENUME;E.
3E!ETA !E AUT2R -NUME;E SI PRENUME;E.
C9
!ES/RIEREA PRIN/IPA;A /U 3E!ETA " ? AUT2RI
!ES/RIEREA PRIN/IPA;A /U 3E!ETA " ? AUT2RI
C>
!ES/RIERE PRIN/IPA;A /U 3E!ETA " 4 AUT2RI
!ES/RIERE PRIN/IPA;A /U 3E!ETA ? AUT2RI
CB
AUT2RI MENTI2NATI PRIN PSEU!2NIME
In cazul in care un autor isi iscaleste o lucrare* #ai #ulte lucrari sau
toate lucrarile cu unul sau #ai #ulte pseudoni#e* )edeta unifor#a se stabileste
la for#a sub care autorul este cel #ai des identificat in operele sale si in
lucrarile de referinta, fie la pseudoni#* fie la nu#e real. Pseudoni#ele alcatuite
dintr,un singur nu#e* fara prenu#e sau initiala se noteaza in )edeta ca atare.
3E!ETA* in cazul autorului " persoana fizica poate fi #entionata prin
pseudoni#e$
E<EMP;E$
Pe carte $ NUME;E REA; sau
cu care a #ai se#nat
!ENSUSIANU* 2)idJJJJJJJJJJ-pseudoni#.JJJJJJJJJJJJJJJER3IN
ARG=E:I* Tudor JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTE2!2RES/U* Ion N.
ARU* IonJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJARI;IAN* !an
GA;A/TI2N* GalaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJGala GA;A/TI2N si
Grigore PIS/U;ES/U
STEN!=A;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=enrK* EL;E
M2;IERE JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ(ean,aptiste* P2MUE;IN
MANSTAIE;!* Nat%erineJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNat%leen* EAU/=AMP
/2SU/* George JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJGeorge /2SU/ si /. 2/SU
IRAI;EANU* Garabet JJJJJJJJJJJJJJJJJG. IRAI;EANU si /. 3RA(A
/A;INES/U* GeorgeJJJJJJJJJJJJJJJJJJJG. /A;INES/U si ARISTAR/
R2NTE* /%arloteJJJJJJJJJJJJJJJJJ/%arlotte* R2NTE si /urrer* E;;
A/23IA* GeorgeJJJJJJJJJJJJJJJGeorge 3ASI;IU si George A/23IA
M2RA3IA* AlbertoJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAlberto PIN/=ER;E
TU!2RANU* RaduJJJJJJJJJJJJJJJJRadu TU!2RAN si Nicolae 2G:A
URMU:JJJJJJJJJJJJJ!e#etru !e#* !EMETRES/U,U:AU si URMU:
3ER/2RSJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ3ER/2RS *(ean RU;;ER
MU;TATU;IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMU;TATU;I
ART* (eanJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEugeniu P. 2TE:
AIESU* IonJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIon MI=A;A/=E
;AN!IANA* AnaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ2tilia /2MAN
/ARAI2N* IonJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJStelian !IA/2NES/U
/A:IMIR* 2tiliaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAle&andra GA3RI;ES/U
/A;UGARU* IonJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJStelian !IA/2NES/U
/E;AN* PaulJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPaul AN/E;
/ERNA* PanaitJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPanait STAN/I2A
C8
/IPRIAN* G.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJG. /2NSTANTINES/U
/RAINI/* Nic%iforJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIon !2RE
!AMIAN* MirceaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ/onstantin MATUSA
!AN* SergiuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJS. R2TMAN
!O ISTRIA* !oraJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJElena G=I/A
!RUMES* Mi%ailJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJM. !UMITRES/U
E3ERA/* PaulJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPaul /2NSTANTINES/U
AARAG2* ElenaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJElena PA<IMA!E
AE;I<* MariaJJJJJJJJJJJMaria !E ;2S ANGE;ES @ Aeli& GUERENTA
AUN!2IANU* en+a#inJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. PE<;ER
GE2RGE* Ale&andruJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAl. GE2RGES/U
ISTRATI* PanaitJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJG%erasi# Panait ISTRATE
;AURENTIU* !anJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;aurentiu /IUANU
PAS* IonJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIon PAS/U
R2;;* StefanJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJG%eorg%e !INU
SA=IA* Ale&andruJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJG%eorg%e STANES/U
SER3IEN* PiusJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJSerban /I2/U;ES/U
A;TA:AR* /a#ilJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;eibu G2;!STEIN
R2NTE* E#ilK (anJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEllis E;;
/ARR2;* ;eQisJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ/%arles ;UTPI!GE !2!GS2N
/E=23* Anton Pa)lo)iciJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAntosa /E=2NTE
/2;;2!I* /arloJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ/arlo ;2REN:INI
ARAN/E* AnatoleJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAnatole ARAN/2ISE T=IAU;T
G2RNI* Ma&i#JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAleRsei MANSIM23I/I PESN23
;ENAU* JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNiRolas NIEMS/= 32N STRE=;EANU
MA;;ARME* Step%aneJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ-ETIENNE* zis.
N23A;ISJJJJJJJJJJJJJJJJJJAriedric% ;E2P2;! 32N =AR!ENURG
PANN* AntonJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAntonie PANT2;E2N PETR23EANU
32;TAIREJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJArancoise, Marie AR2UET
ARE* Rouge (e%an deJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJARAR2SSA *(anos
MA/E!2N* Ang%elJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAng%el* PAPA/I2/
PANAL2TIS* TaRisJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPANAIT /onstantin
CH
TPAIN* MarRJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;ang%orne /;EMENS SAMUE;
PSEU!2NIM " NERU!A* PA;2
!aca P2RE/;A este for#a sub care persoana este cel #ai frec)ent
identificata in editiile operelor sale si in lucrarile de referinta* aceasta porecla
se constituie in cu)ant de ordine* dar )edeta unifor#a include si nu#ele real.
!aca persoana are si o porecla pe langa nu#ele real* dar cel #ai des este
identificat prin nu#ele real* acesta din ur#a fir#eaza cu)antul de ordine*
porecla insotind nu#ele real si facandu,se o tri#itere de la porecla la nu#ele
real.
E<EMP;E $
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
PA2;2 !I !2N2 * zis U/E;;2JJJJJJJJU/E;;2* PA2;2 !I !2N2 * zis
-porecla sub care este cunoscut.
SAN!R2 !I MARIAN2 AI;IPEPSI* zisJJJJJJJ2TTI/E;;I* SAN!R2 di
-porecla sub care este cunoscut. MARIAN2 AI;IPEPI* zis
CI
!IMITRIE S. PANAITES/U PERPESSI/IUJPANAITES/U,PERPESI/IUS
-nu#e real insotit de porecla in li#ba !IMITRIE-nu#e
latina insea#na dedat cu suferinta. real insotit de porecla,
for#a cea #ai cunoscuta.
P2RE/;A " M. TU;;I /I/ER2NIS
Autori #entionati prin nu#e onorifice* titluri nobiliare* titluri de
adresari* titluri stiintifice* nu#e laice sau nu#e religioase.
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Acade#icianul Ale&andru GraurJJJJJJJJJJJJJJJGRAUR* Ale&andru* acad.
Mi%ai 3iteazulJJJJJJJJJJJJJJMI=AI 3ITEA:U; do#n al Tarii Ro#anesti
Stefan cel MareJJJJJJJJJJJJJJJJSTEAAN /E; MARE* do#n al Moldo)ei
MauriciuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMAURI/IU* i#parat bizantin
Elisabeta I regina a Angliei si a Irlandei -C>>H,CB74.JJJE;ISAETA I* regina
a Angliei si a Irlandei
/onstantin /ante#ir zis cel atran * do#n al Moldo)eiJJJJJJJJ/ANTEMIR*
/onstantin* do#n al
Moldo)ei
Al. I. /uza* do#nitor al Principatelor Unite -CH>I,CHB?.JJJ/U:A* Ale&andru
si al Statului National Ro#an -CHB?,CHBB. Ioan I* do#n al
Ro#aniei
?7
;ouise de Rou)roK* duce de Saint, Si#onJJJJJJJJJSAINT, SIM2N* ;ouis de
Rou)roK* duce de
George Gordon* lord KronJJJJJJJJJJJJJJJJJLR2N* George Gordon lord
(osep% Aouc%e* duce de 2tranteJJJJJJJJJJA2U/=E* (osep% duce dO2trante
Arancis acon* baron 3erula#JJJJJJJJJJJJA/2N* Arancis* baron 3erula#
Matei asarabJJJJJJJJJJJJJJJMATEI ASARA* do#n al Tarii Ro#anesti
3asile ;upuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ3ASI;E ;UPU* do#n al Moldo)ei
TIT;U N2I;IAR
NUME PERS2NA; -PRENUME.
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
;eonardo da 3inciJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;E2NAR!2 !A 3IN/I
!ante Alig%eriJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!ANTE A;IG=ERI
Anti# I)ireanulJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJANTIM I3IREANU;
Mi%ai 3iteazulJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMI=AI 3ITEA:U;
Stefan cel MareJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJSTEAAN /E; MARE
Napoleon I onaparteJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNAP2;E2N I 2NAPARTE
?C
NUME PERS2NA; -PRENUME.
Nu#ele de fa#ilie co#puse . 3edeta unifor#a se stabileste potri)it
uzantei nationale a tarii al carui cetatean este autorul.
Nu#e co#puse unite prin linioara., sunt for#ate* in general* din
co#binarea nu#elui de fa#ilie patern cu cel #atern sau din co#binarea
nu#elui cu locul nasterii sau de origine.
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
;uigi Alpagio, No)ello -italian.JJJJJJJJJJJJJA;PAGI2, N23E;;2* ;uigi
Ion Paun " PincioJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPAUN " PIN/I2* Ion
Ion Popescu SisestiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJP2PES/U, SISESTI* Ion
AleRsandr* Teodor, alanJJJJJJJJJJJJJJJJJTE2!2R, A;AN* AleRsandr
Paul 3aillant, /outurierJJJJJJJJJJJJJJJJJ3AI;;ANT, /2UTURIER* Paul
Pil%el# MeKer, ;ubReJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMELER " ;UNE* Pil%el#
/ecil !aK " ;eQisJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!AL " ;EPIS* /ecil
N. A. Ri#sRi " NorsaRo)JJJJJJJJJJJJJJJJJJRIMSNI, N2RSAN23*
NiRolai Andree)ici
ertrand* Poirot, !elpec%JJJJJJJJJJJJJJJJJP2IR2T, !E;PE/=* ertrand
/laude =enri Saint Si#onJJJJJJJJJJJJJJJJJSAINT, SIM2N* /laude =enri
;isa =einz, !ongesJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=EIN:, !2NGES* ;isa
Ioan Saizu " NoraJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJSAI:U, N2RA* Ioan
NUME /2MPUSE UNITE PRIN ;INI2ARA
??
?4
NUME /2MPUSE UNITE PRIN ;INI2ARA
$
/u pri#a parte pentru autorii ro#ani* francezi* italieni* spanioli
.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Ion /odru !ragusanuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ/2!RU !RAGUSANU* Ion
Nicolau oileau !espreau&JJJJJJJJJJJJJ2I;EAU !ESPREAU<* Nicolas
Ion udai !eleanuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJU!AI !E;EANU* Ion
Ion =eliade RadulescuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJE;IA!E RA!U;ES/U* Ion
Arancois !o#iniSueJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJT2USSAINT ;2U3ERTURE*
Arancoise !o#iniSue
U#berto :anotti ianco -italian.JJJJJJJJJJJJ:AN2TTI IAN/2* U#berto
Aederico* Garcia ;orcaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJGAR/IA ;2R/A* Aederico
Alinda* onacci runa#ontiJJJJJJJJJJJJJJJJ2NA//I RUNAM2NTI*
Alinda
NUME /2MPUSE IN/EPAN! /U PRIMA PARTE
NUME /2MPUSE SEPARATE
?9
/u ulti#a parte pentru autorii anglo, a#ericani* portug%ezi* scandina)i.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
(o%n Stuart MillJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJMI;;* (o%n Stuart
Arancisco !iaz Go#ezJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJG2ME: * Arancisco !iaz
Pillia# So#erst Maug%a#JJJJJJJJJJJJMAUG=AM* Pillia# So#erst
(a#es =adleK /%aseJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ/=ASE* (a#es =adleK
Pillia# !ean =oQellsJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=2PE;;S* Pillia# !ean
/%ristop%er Pillia# rads%aQ Is%erQoodJJIS=ERP22!* /=RIST2P=ER*
Pillia# rads%aQ
Soren AabKe NierRegaardJJJJJJJJJJJJJJJJNIERNEGAAR!* Soren AabKe
Par Aabian ;agerR)istJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ;AGERN3IST* Par Aabian
!a#e E#ile Rose MacaulaKJJJJJJJJJJJJJJMA/AU;AL* !a#e Elise Rose
NUME /2MPUSE !IN PARTI SEPARATE IN/EPAN! /U
U;TIMA PARTE
?>
NUME /2MPUSE !IN PARTI SEPARATE IN/EPAN! /U
U;TIMA PARTE

/and particolele for#ate din articol sau prepozitie* separate sau
contractate* fac parte din nu#e.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Paul !e Man !E MAN* Paul
Arancesco !e Sanctis !E SAN/TIS* Arancesco
;uciano !e /rescenzo !E /RES/EN:2* ;uciano
!on !e ;illo !E ;I;;2* !on
Mazo !e ;a Roc%e !E ;A R2/=E* Mazo
Nelson !e Mille !E MI;;E* Nelson
Etienne de ;a oetie ;A 2ETIE* Etienne de
(ean de la ruKere ;A RULERE* (ean de
(ean de la Aontaine ;A A2NTAINE* (ean de
(ean !u Moulin !U M2U;IN* (ean
(aSues de ;acretelle ;A/RETE;;E* (aSues de
Pierre de ;ari)eK ;ARI3EL* Pierre de
?B
/AN! PARTI/2;E;E A2RMATE !IN ARTI/2; SAU PREP2:ITIE
SEPARATE SAU /2NTRA/TATE* AA/ PARTE !IN
NUME
/AN! PARTI/2;E;E A2RMATE !IN ARTI/2; SAU PREP2:ITIE
SEPARATE SAU /2NTRA/TATE AA/ PARTE !IN NUME
?8
/AN! PARTI/2;E;E A2RMATE !IN ARTI/2; SAU PREP2:ITIE
SEPARATE SAU /2NTRA/TATE AA/ PARTE !IN NUME
/AN! PARTI/2;E;E A2RMATE !IN ARTI/2; SAU
PREP2:ITIE SEPARATE SAU /2NTRA/TATE AA/ PARTE !IN
NUME
Aac parte din nu#e articolele si prepozitiile indi)izibile* scrise cu
#a+uscula.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
EnriSue ;a Aourcade ;A A2UR/A!E* EnriSue
Ale& ;a Gu#a ;A GUMA* Ale&
?H
Marie, Madeleide ;a AaKette ;A AALETTE* Marie,
Madeleide
(ules ;a Aorgue ;A A2RGUE* (ules
(oac%i# !u ellaK !U E;;AL* (oac%i#
!ap%ne !u Maurier !U MAURIER* !ap%ne
Mic%el !el /astillo !E; /ASTI;;2* Mic%el
Rosa !el /onte !E; /2NTE* Rosa
Gabriele !OAnnunzio !OANNUN:I2* Gabriele
Angelo !i /onstanzo !I /2NSTAN:2* Angelo
Manuel Antonio ;as =eras ;AS =ERAS* Manuel
Antonio
Alberti cardinal !i (orie !I (2RI2* Alberti cardinal
T%o#as !e MuinceK !E MUIN/EL* T%o#as
Narel )an !e Poesti+ne 3AN !E P2IESTI(NE*
Narel
=ugo !e 3ries !E 3RIES* =ugo
AA/ PARTE !IN NUME ARTI/2;E;E SI PREP2:ITII;E IN!I3I:II;E*
S/RISE /U MA(US/U;E

?I
ARTI/2;U; AA/E PARTE !IN NUME -PENTRU NUME;E !E 2RIGINE
ARAN/E:A.
AA/ PARTE !IN NUME ARTI/2;E;E SI PREP2:ITII;E IN!I3I:II;E*
S/RISE /U MA(US/U;E
47
AA/ PARTE !IN NUME ARTI/2;E;E SI PREP2:ITII;E IN!I3I:II;E*
S/RISE /U MA(US/U;E
PENTRU NUME !E 2RIGINE ARAN/E: ARTI/2;U; SI
PREP2:ITIA IN!I3I:II;A S/RISA /U MA(US/U;E **!U1 AA/ PARTE
!IN NUME
4C
PENTRU NUME;E !E 2RIGINE ARAN/E:A ARTI/2;E;E SI
PREP2:ITII;E IN!I3I:II;E S/RISE /U MA(US/U;E AA/ PARTE
!IN NUME
Prefi&ele stabilite sau atributi)e de tipul$ s* st* ste* sta* san* santo* saint*
sainte fac parte din nu#e$
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
MoniSue de Saint, =enerJJJJJJJJJJJJJJJJJJJSAINT, =ENER* MoniSue de
P. Saint, (o%n SAINT, (2=N* P.
Saint, SornK SAINT, S2RNL
Antoine, Marie de Saint, E&uperK SAINT, E<UPERL*
Antoine de
Patricia St. (o%n ST. (2=N* Patricia
4?
PREAI<U; SAINT AA/E PARTE !IN NUME -st* san.
44
NUME /U PARTI/U;A$ de* dO* da* des* do* etc. NU AA/ PARTE !IN
NUME
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
E#il de Puscariu PUS/ARIU* E#il de
GuK de Maupassant MAUPASSANT* GuK de
Si#one de eau)oir EAU32IR* Si#one de
Agrippa dOAubigne AUIGNE* Agrippa dO
49
PARTI/U;A de NU AA/E PARTE !IN NUME
NUME /U PREAI<E STAI;ITE$ A* MA/* 2O* AIT:* SAINT* 3AN
!E* 3AN !ER.
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
=ug% Mac!iar#id Mac!IARMI!* =ug%
-scotian.
T%o#as Mac!onag% Mac!2NAG=* T%o#as
-irlandez.
GregorK Mac!onald Mac!2NA;!* GregorK
Alistair Mac;ean Mac;EAN* Alistair
Sean 2O/aseK 2O/ASEL* Sean
Pat 2O/onnel 2O/2NNE;* Pat
(essica 2O/onnor 2O/2NN2R* (essica
Eugen 2ONeill 2ONEI;;* Eugen
Abra%a# /oates Aitz (a#es AIT: (AMES* Abra%a#
/oates
Gilbert Abbott AOecRett AOE/NETT* Gilbert
Abbott
Narel 3an !e Poesti+ne 3AN !E P2ESTI(NE*
Narel
Aerdinard 3an !er =aeg%en 3AN !ER =AEG=EN*
Aerdinand
!a)id Aitz Garald AIT: GARA;!* !a)id
4>
PREAI<U; /A;IAI/ATI3 MA/ AA/E PARTE !IN NUME
PREAI<U; /A;IAI/ATI3 MA/ AA/E PARTE !IN NUNE@ NUME !E
AUT2RI ANG;2, SA<2NI
4B
NUME /U PREAI< STAI;IT 2O AA/E PARTE !IN NUME
NUME;E !E AUT2RI MAG=IARI$
Nu#ele de autori #ag%iari* de regula se )or reda in for#a intalnita pe carte.
Nu#ele autorilor #ag%iari sunt alcatuite din nu#e si prenu#e si sunt
#entionate in #od curent in aceasta ordine in te&te. ;a fi&area )edetei
unifor#e* nu se #ai opereaza in)ersarea nu#elui si nu se pune )irgula intre
nu#e si prenu#e. Regula se aplica si la nu#ele autorilor #ag%iari din
Ro#ania. Autorii cu nu#e foarte raspandite sau fe#eile #aritate isi insotesc
nu#ele de fa#ilie cu o initiala sau un grup de litere* acestea se plaseaza dupa
prenu#e despartite de aceasta printr,o )irgula.
48
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
GK Szabo ela S:A2 E;A* GK
T. (aRob Ir#a (AN2 IRMA* T.
N. Niss Aerenc NISS AEREN/* N.
Passut% /. ;aszlo PASSUT= ;AS:;2* /.
GKorgK Nonrad GL2RGL N2NRA!
=er)aK Gizella =ER3AL GI:E;;A
NolcseK Aerenc N2;/SEL AEREN/
NUME !E AUT2RI MAG=IARI
PREAI<E;E !E 2RIGINE ITA;IANA$ di sau dO
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
!i Gleria (anos G;ERIA (AN2S* di
!OIsoz Nal#an IS2: NA;MAN* dO
NUME;E AUT2RI;2R EUR2PENI* ANTI/I* ME!IE3A;I SI !IN
EP2/A RENASTERII.
Pentru autorii greci care au cunoscut traduceri nu#eroase de,a lungul
ti#pului si care sunt cunoscuti sub o for#a a nu#elui acreditata in li#ba
ro#ana* se poate intrebuinta ca )edeta unifor#a aceasta for#a foarte cunoscuta
a nu#elui. 3edeta unifor#a trebuie sa fie consituita din )ersiunea latinizata a
nu#elui. In cazul autorilor o#oni#i* se adauga denu#irea localitatii unde s,a
nascut ori unde au acti)at.
4H
Pentru autorii latini* )edeta unifor#a se redacteaza la for#a co#pleta
originala a nu#elui* in cazul no#inati) cu)antul de ordine se fi&eaza la
particula cea #ai cunoscuta din lu#e* fie paeno#en* fie no#en* fie cogno#en*
fie suprano#en.
Nu#ele autorilor #edie)ali din Europa sunt alcatuite* de regula* dintr,un
nu#e personal ur#at de un supranu#e deri)and din denu#irea localitatii de
origine* de la nu#ele tatalui* de la denu#irea #eseriei etc. si #anifesta, in
tarile in care latina a)ea circulatie intensa, o neta tendinta de latinizare.
/u)antul de ordine este for#at din partea de nu#e sub care autorul este cel #ai
bine cunoscut. In cazul in care e&ista un nu#e de fa#ilie* )edeta se fi&eaza la
acesta din ur#a .
NUME;E AUT2RI;2R EUR2PENI ANTI/I* GRE/I.
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
=2MERUS
2MER T =2MER
=2MER
ES/=I;
AES/=L;US T ES/=I;
!EM2/RIT
!EM2/RITUS T !EM2/RIT
P;AT2N
P;AT2 T P;AT2N
AUT2RI ;ATINI$
3ERGI;II MAR2NIS 3ERGI;IUS MAR2*
Publius
;U/RETIU SAU ;U/RETIUS /ARUS ;U/RETIUS /ARUS*
Titus
MAR/US AURE;IUS ANT2NINUS MAR/US AURE;IUS
Antoninus
TITUS A;A3IUS 3ESPASIANUS TITUS A;A3IUS
3espasianus
4I
/. (. /AESAR
/E:AR T /AESAR* /aius /aesar
/ESARE* /AESAR* /ESAR2
NUME;E AUT2RI;2R ME!IE3A;I$
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
A&inte Uricariul A<INTE URI/ARIU;
Pir)u Mutul PIR3U MUTU;
Mi%ail Ro#anul din Aloresti MI=AI; R2MANU;
Grigore Urec%e URE/=E* GRIG2RE
Gio)ani da Ra)enna GI23ANI da RA3ENNA
Marie de Arance MARIE de ARAN/E
Polfra# )on Esc%enbac% P2;ARAM )on
ESENA/=
Roger acon A/2N* Roger
!ante Alig%eri !ANTE *Alig%eri
Si#one Martini MARTINE* Si#one
Palter )on der PogelQeide PA;TER )on der
P2GE;PEI!E
NUME;E PERS2NA;ITATI;2R !IN EP2/A RENASTERII sunt
#entionate in )edeta in for#a cea #ai cunoscuta " prenu#e* nu#e apelati)
calificati)@ porecla* nu#e personal insotit de denu#irea locului de origine@
nu#e personal insotit de nu#e de fa#ilie etc. de la partea de nu#e care nu
for#eaza cu)ant de ordine se fac tri#iteri catre )edeta unifor#a.
NUME;E PERS2NA;ITATI;2R !IN EP2/A RENASTERII$
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Paolo del Pozzo Toscanelli -italian. T2S/ANE;;I* PA2;2 del
P2::2
Mic%elangelo uonarroti -italian. MI/=E;ANGE;2
U2NARR2TI
Arancois /louet -francez. /;2UET* Arancois
(an 3an EKcR -fla#and. EL/N* (an )an
97
TKc%o rac%e -danez. RA/=E* TKc%o
;eonardo da 3inci -italian. ;E2NAR!2 da 3IN/I
/orneille de ;Kon -francez. /2RNEI;;E de ;L2N
=ans =olbein -ger#an. =2;EIN* =ans
NUME;E 2RIENTA;E$
In stabilirea )edetei unifor#e la nu#ele personalitatilor din 2rientul
Apropiat* Mi+lociu si Indepartat se respecta regulile specifice fiecarei tari in
parte. /onsultarea lucrarilor de referinta este* in toate cazurile obligatorie.
.
NUME 2RIENTA;E
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Sirazi Abu,Abdulla% Musriffadin* SaadiJJSAA!I SIRA:I* AU A!U;A=,
MUSRIAAA!IN
2#ar, N%aia# 2MAR N=ALLAM
Abd al, MaliR ibn =is%a# IN =IS=AM* A! al,
MA;IN
Abdalla% ibn 2s#an Abu, eRr AU, ENER* A!U;A=
IN 2SMAN
Mo%a#ed *Mo%a##ad* Mo%o#ed M2=AME!
AnQar el, Sadat el, SA!AT* ANPAR
Mu%a##ad ibn Is#ail al, uR%ari al, UN=ARI*
MU=AMMA! IN
ISMAI;
Nassar S%ariffK S=ARIAAL* NASSAR
Aba A)ra# AA A3RAM
Aaron Pesaro AAR2N PESAR2
Eli+a% en Abra%a# Mizra%i MI:RA=I* E;I(A= EN
ARA=AM
Ibn Mirdas Abbas IN MIR!AS* AAS
Abu Al, Ata%in AU A;, ATA=IN
Abu Sanab Adel AU SANA* A!E;
Abu SaQur Rasad AU SAPUR* Rasad
9C
Al, Abras Abd ibn A; "ARAS* Abid Ibn
NUME 2RIENTA;E
NUME;E AUT2RI;2R TUR/I se i#part in $
a.nu#ele anterioare anului CI49 -data la care au fost stabilite nu#e de
fa#ilie . se trec in )edeta in for#a in care se gasesc inscrise pe carte@
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
2#ar SaK Afedin 2MAR SEL AE!IN
Ece)it ulent E/E3IT U;ENT
!aca una din partile unui nu#e turc contine ter#inatiile "zade sau "
oglu* aceasta parte a nu#elui de)ine cu)ant de ordine.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Ma%#ud Efre# Recaizade RE/AI:A!E* MA=MU!
EAREN
Metin Eloglu E;2G;U* METIN
A%#et =iRnet Muffuoglu MUAAU2G;U* A=MET
=INMET
b.nu#ele posterioare anului CI49 se trec in )edeta incepand cu nu#ele
de fa#ilie* ur#at de nu#ele personal$
9?
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Ne#al AtaturR ATATURN* GA:I
MUSTAAA NEMA;
2r%an Ne#al NEMA;* 2R=AM
Nazi# =iR#et =INMET* NA:IM
Resat Nuri /unteRin /UNTENIN* RESAT NURI
NUME;E AUT2RI;2R /=INE:I* /2REENI SI (AP2NE:I sunt
for#ate dintr,un nu#e ur#at de unul sau doua prenu#e. /u)antul de ordine )a
fi pri#a parte a nu#elui* deci )edeta unifor#a )a respecta ordinea nu#elor
indicate pe carte* cu ur#atoarele obser)atii$
a.nu#ele c%inezesti se scriu cu #a+uscule pri#ul nu#e si pri#ul
prenu#e @ acesta din ur#a se leaga prin linioara de ulti#ul prenu#e* care se
scrie cu #inuscula. !aca nu#ele este for#at nu#ai din nu#e si un singur
prenu#e* atunci a#bele se scriu cu #a+uscula si nu se leaga intre ele prin
linioara
E<EMP;E$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
/iao Su " ;i /IA2 SU, ;I
Tan SQie =ian TAN SPIE =IAN
Tan Si " tun TAN SI " tun
Tao e TA2 E
Tao Siue " tin TA2 SIUE, tin
Aan /en " da AAN /EN, da
Aan /i+un, ian AAN /I(UN, ian
=e Tzin " #in =E T:IN " #in
;i Tai, Pe ;I TAI, PE
Ma /i+i " iuan MA /I(I, iuan
Men =ao, +an MEN =A2, +an
Sin !e SIN !E
3en Tin " iun 3EN TIN " iun
b.la nu#ele coreene toate partile se scriu separat si cu initiala #a+uscula$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
94
=an Ser Ia =AN SER IA
Toi So =e T2I S2 =E
c.la nu#ele +aponeze pri#a parte a nu#elui este considerata drept nu#e
de fa#ilie@ aceasta for#eaza cu)ant de ordine* despartindu,se prin )irgula de
partea a doua.
Uzanta +aponeza este respectata in editiile #ai noi de traduceri in
ro#ana@ in traducerile ro#anesti #ai )ec%i* ca si in editiile straine -engleze*
franceze etc..*s,a practicat si se practica inca in)ersarea nu#elor in ordinea
prenu#e " nu#e de fa#ilie. In acest caz* o confruntare cu catalogul alfabetic
-in cazul in care autorul respecti) este reprezentat si prin alte lucrari. sau cu
lucrari de referinta autorizate -enciclopedii* istorii ale literaturii ori culturii
+aponeze. este absolut necesara pentru stabilirea cu)antului de ordine$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
NaQabata Lasunari -figureaza pe carte in ordinea NAPAATA LASUNARI
fireasca in li#ba +aponeza.
S%i#ota Se+i -figureaza pe carte in ordinea fireasca S=IM2TA SE(I
in li#ba +aponeza.
S%iRibu MurasaRi -figureaza pe carte in ordinea MURASANI * S=INIU
prenu#e, nu#e de fa#ilie.
Abe Nobo -figureaza pe carte in ordinea prenu#e N22* AE
nu#e de fa#ilie.
Ic%i+o AuKuKos%i I/=I(2* AULUL2S=I
Is%izaRo Lo+iro IS=I:ANA * L2(IR2
Szu#i S%iRibu I:UMI* S=INIU
Na+ii Moto+iro NA(II* M2T2(IR2
Noba Las%i Issa N2A LAS=I* ISSA
Los%iaRi SasazaQa L2S=IANI* SASA:APA
Nu#ele autorilor )ietna#ezi sunt alcatuite dintr,un nu#e* o particula
-)an* )ai* t%i* ;e Suoc.si un nu#e personal@ cu)antul de ordine este for#at din
nu#ele personal$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
NguKen )an ;e ;E* NGULEN 3an
99
;e !uc T%o ;E* !U/ T=2
;e An% <uan ;E* AN= <UAN
In cazul in care nu#ele nu contin particulele sus, citate* el )a fi
reflectat in )edeta unifor#a* asa cu# este indicat pe carte.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
=o <uan =uong =2 <UAN =U2NG
=oang !uo ;uong =2ANG !U2 ;U2NG
=oang N%ua# /a# =2ANG N=UAM /AM
=oang Trung =2ANG TRUNG
Trong ;u TR2NG ;U
;e T%ana% Tong ;E T=ANA= T2NG
;K T%uong Niet ;L T=U2NG NIET
Ngo /%i ;an NG2 /=I ;AN
NguKen /ong Tru NGULEN /2NG TRU
NguKen !in% T%i NGULEN !IN= T=I
T%u on T=U 2N
Len ;an LEN ;AN
<uan !ieu <UAN !IEU
NUME;E AUT2RI;2R IN!IENI
Nu#ele indiene )ec%i se noteaza in )edeta in for#a sanscrita a
nu#elui@ pentru celelalte for#e se fac tri#iteri* daca prezinta deosebiri
esentiale la pri#ele trei* patru litere.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA TRIMITERI
As)ag%osa ASSG=2SA ASSG=2SA ()ezi.
Assg%osa AS3AG=2SA
AsQa G%os%u ASPA G=2SU-)ezi.
AU)ag%os%a AS3AG=2SA
Nu#ele indiene dinainte de #i+locul secolului al <I<,lea@ la
acestea cu)antul de ordine este pri#a parte a nu#elui* iar titlul onorific
se noteaza la sfarsitul )edetei unifor#e$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Is)ara Naula IS3ARA NAU;A
9>
Nar#adas%anRar ;als%anRar NARMA!AS=ANNAR
;A;S=ANNAR
Nu#ele indiene de dupa #i+locul secolului al <I<, lea@
acestea se noteaza in )edeta incepand cu partea nu#elui care este
cunoscuta ca nu#e de fa#ilie@ in cazul in care autorul nu este cunoscut
cu precadere sub o parte a nu#elui* cu)antul de ordine este for#at din
ulti#a parte a nu#elui@ cand din folosirea initialelor reiese clar ca o parte
a nu#elui este intrebuintata ca nu#e de fa#ilie dupa uzanta europeana*
aceasta parte a nu#elui for#eaza cu)antul de ordine$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Pre# /iand PREM /IAN!
Gand%i GAN!=I* M2=AN!S NARAM/=AN!*
supranu#it MA=ATMA
Rabindranat% Tagore TAG2RE* RAIN!RANAT=
-nu#ele real$ T%aRur.
(aQa%arlal Ne%ru NE=RU* (APA=AR;A;
3. N. Nris%na Menon NRIS=NA MEN2N* 3.N.
Nu#ele indiene se i#part din punct de )edere geografic si ling)istic* in
trei categorii$
C.Nu#ele din India de Nord* de Est si de 3est -li#bile assa#i*
bengali* gu+arati* %indi* #arat%i* oriKa. sunt co#puse dupa uzanta
europeana din prenu#e si nu#e@ cu)antul de ordine )a fi for#at deci din
ulti#a parte a nu#elui$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Ra+endra Passad PASSA!* RA(EN!RA
?.Nu#ele din India de Sud -li#bile Rannada* #alaKala#* ta#il*
telugu. sunt alcatuite dintr,un nu#e personal* ur#at uneori de un alt
nu#e si precedat de unul sau #ai #ulte ele#ente@ cu)antul de ordine il
for#eaza penulti#a sau ulti#a parte a nu#elui.
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
9B
Sa)ur Mangesa Rae MANGESA RA2* SA3UR
Sar)apali Rad%aRris%nan RA!=ANRIS=NAN* SAR3APA;I
4.Nu#ele din Pund+ab* alcatuite dintr,un nu#e personal* ur#at de
alte ele#ente*se noteaza in )edeta incepand cu pri#a parte a nu#elui$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Mo%an Sing M2=AN SING
Nu#ele #usul#ane din India si PaRistan se noteaza in )edeta asa
cu# figureaza pe carte. !aca un autor a folosit o parte a nu#elui ca
nu#e de fa#ilie dupa uzanta occidentala -caz intalnit #ai ales in
traducerile lucrarilor lor in diferite li#bi europene si a#ericane.* atunci
acea parte a nu#elui se constituie in cu)ant de ordine$
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
Ali =ussain A;I =USSAIN
AUT2RI MENTI2NATI PRIN /RIPT2NIME SAU PRIN A;TE
MI(;2A/E !E I!ENTIAI/ARE.
In cazul in care autorul este indicat pe carte nu#ai printr,un
criptoni#* iar identificarea lui nu poate fi deter#inata ulterior* descrierea
principala se face la titlu* indicandu,se in cuprinsul descrierii criptoni#ul
si facandu,se o tri#itere de la acesta din ur#a la titlu adoptat ca )edeta.
E&e#plu$ )olu#ul " Ploaia de trandafiri de I. .
!escrierea principala se face la $ Ploaia de trandafiri cu tri#itere la I. .
)ezi Ploaia de trandafiri.
AUT2RI 2M2NIMI
In cazul in care doi sau #ai #ulti autori au acelasi nu#e* se
adauga la nu#ele fiecaruia un ele#ent de indi)idualizare -date
cronologice* profesia* etc...
In cazul autorilor greci din antic%itate purtand acelasi nu#e se
adauga denu#irea localitatii in care s,au nascut ori in care au acti)at.
98
In cazul su)eranilor purtand acelasi prenu#e* se adauga nu#arul in
ordinea do#niei si denu#irea tarii
E<EMP;E$
UT;ER* Sa#uel* poet
UT;ER* Sa#uel* ro#ancier
MU;;ER* Ariedric%* C89I,CH?>
MU;;ER* Ariedric%* C88I,CH9I
MU;;ER* Ariedric%* CH49,CHII
PE /ARTE 3E!ETA UNIA2RMA
ION CREANGA, scriitor CREANGA, Ion
I2N /REANGA* #ate#atician /REANGA* Ion
#ate#atician
PATRIAR=U; ANTIM A; ANTIM* Patriar% al Ierusali#ului
IERUSA;IMU;UI
ANTIM I3IREANU; ANTIM* I)ireanul
A;E<AN!RE !UMAS* pere !UMAS* Ale&andre * pere
A;E<AN!RE !UMAS* fils !UMAS* Ale&andre* fils
Ing. A. !UMAS !UMAS* Ale&andre -inginer.
Gen. A. !UMAS !UMAS* Ale&andre -general.
A;/ATUIT2RU;
/a autor al cartii este considerat si alcatuitorul* daca nu#ele lui
figureaza pe pagina de titlu sau pe coperta. !escrierea se face la nu#ele
lui ca autor* iar in te&tul descrierii I se respecta nu#ele dupa titlu*
precedat de cu)intele$ **Alcatuit de5..1* **Intoc#it de51.
9H
!ES/RIEREA ;A AUT2R /2;E/TI3
!escrierea colecti)itatii )a fi inscrisa pe pri#a linie orizontala a
cuprinsului fisei de la pri#a )erticala* dupa regula autorului personal.
/u)antul de ordine -de intrare in catalogul alfabetic )a fi pri#a parte a
denu#irii
autorului
colecti)..
E<EMP;E$
R2MANIA. /onstitutie
R2MANIA. Parla#entul. /a#era deputatilor
R2MANIA. Presedinte -nu#e si prenu#e.
.
.
.
IA;2MITA. Prefectura
/elelalte colecti)itati negu)erna#entale sunt descrise sub denu#irea
oficiala sau sub denu#irea care sunt cel #ai frec)ent identificate in
lucrarile lor ori in #ateriale de referinta$
9I
E<EMP;E$
ACADEMIA ROMANIEI
MU:EU; !E ARTA A; R2MANIEI
UNI3ERSITATEA ** SPIRU =ARET1 U/URESTI
I;I2TE/A (U!ETEANA ** STEAAN ANU;ES/U1 IA;2MITA
.
.
.
In general* o colecti)itate subordonata altei colecti)itati se descrie
direct sub denu#irea ei proprie* daca aceasta denu#ire " prin ea insasi
face colecti)itatea perfect identificabila* daca ea nu este acordata si altor
colecti)itati* daca ea nu da loc la confuzii intre doua sau #ai #ulte
colecti)itati si denu#iri ase#anatoare$ I;I2TE/A NATI2NA;A A
R2MANIEI si nu: MINISTERU; /U;TURII* I;I2TE/A
(U!ETEANA ** STEAAN ANU;ES/U1 IA;2MITA si nu:
/2NSI;IU; (U!ETEAN IA;2MITA.
E<EMP;E$
>7
NUME !E AUT2R /2;E/TI3
NUME !E AUT2R /2;E/TI3
>C
NUME !E AUT2R /2;E/TI3
NUME !E AUT2R /2;E/TI3
NUME !E AUT2R /2;E/TI3
3E!ETA " !ES/RIEREA " TIT;U PR2PRIU , :IS
>?
In cazul descrierii la titlu se i#pune folosirea* in toate situatiile* a unei
)edete unifor#e* respecti) titlu in li#ba originara in care a fost scrisa. In
descriere* titlul propriu " zis se scrie asa cu# figureaza pe foaia de titlu*
cu respectarea regulilor ortografice si de punctuatie ale li#bii in care este
scris docu#entul* cu)antul din titlu nu se prescurteaza.
Abre)ierile* siglele sau initialele care fac parte din titlu se )or
transcrie asa cu# sunt trecute pe pagina de titlu.
Titlurile alternati)e fac parte din titlul propriu " zis.
Titlul paralel se inregistreaza asa cu# figureaza pe pagina de titlu
sau substituentul ei* respectand ordinea lor succesi)a si regulile pri)ind
li#ba si scrierea.
In #od e&ceptional titlurile paralele pot fi scurtate. /u)intele
o#ise se inlocuiesc cu puncte de suspensie
Titlul original* in alta li#ba decat cea a titlului propriu " zis care
nu figureaza pe pagina de titlu* se da in notele descrierii.
E<EMP;E$
TIT;U PR2PRIU " :IS
>4
TIT;U PR2PRIU ":IS
TIT;U PR2PRIU ":IS : INA2RMATII ;A TIT;U !E PE PAGINA !E TIT;U
TIT;U PR2PRIU " :IS : INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E
I;I2TE/A
>9
TIT;U PR2PRIU ":IS : INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E
I;I2TE/A
!ES/RIEREA ;A TIT;U ;U/RARE /U MAI MU;T !E 4 AUT2RI
Un titlu original in alta li#ba decat cea a titlului propriu, zis se
considera titlu paralel daca se gaseste pe pagina de titlu sau substituentul
ei.
>>
= TIT;U PARA;E;
= TIT;U PARA;E;
>B
= TIT;U PARA;E;
= TIT;U PARA;E;
=TIT;U PARA;E;
>8

= TIT;U PARA;E;
DTIT;U PARA;E;
$ INA2RMAVII !ESPRE TIT;U
/and docu#entul are #ai #ulte titluri pentru aceeasi lucrare* #ai
ales daca aceste titluri sunt paralele* titlul propriu "zis se stabileste astfel$
a. in cazul unei pagini de titlu$ titlul propriu " zis se dese#neaza
in functie de succesiunea titlurilor* de caracterele tipografice utilizate sau
dupa faptul ca unul din titluri este in li#ba sau scrierea in care este
redactata partea principala a lucrarii@
>H
b. in cazul #ai #ultor pagini de titlu -de e&e#plu* docu#entele
#ultiling)e care au cate o pagina de titlu pentru fiecare li#ba sau
scriere.$ titlul propriu " zis se inregistreaza dupa pagina de titlu pe care
figureaza. In li#ba sau scrierea intrebuintata in cea #ai #are parte a
docu#entului* daca acest criteriu nu poate fi aplicat* se alege pagina de
titlu care apare in dreapta cand sunt doua pagini asezate fata in fata sau
pri#a din paginile de titlu care apare in dreapta.
Titlurile paralele ce nu figureaza pe pagina de titlu sau pe
substituentul ei se dau in note.
: INA2RMATII !ESPRE TIT;U
!e regula* precizeaza* e&plica sau co#pleteaza titlu* indica natura*
continutul docu#entului sau se#naleaza ocazia* #oti)ele aparitiei
lucrarii. Infor#atiile despre titlu se intalnesc fie inaintea titlului* fie dupa
acesta* pe pagina de titlu sau in alta parte a docu#entului. In descrierea
bibliogarafica ele se #entioneaza dupa titlul propriu " zis sau titlurile
paralele* fiind introduse prin spatiu doua puncte spatiu :
Infor#atiile despre titlu* preluate din alta parte decat pagina de
titlu* se indica in note.
!aca aceste infor#atii sunt i#portante pentru identificarea
docu#entelor* ele se dau in zona titlului si a #entiunii de
responsabilitate* intre paranteza drepte [ ].
In #od e&ceptional* infor#atiile despre titlu pot fi prescurtate.
2#isiunile se inlocuiesc prin puncte de suspensie5
M2!E;E !E AISE " !I3ERSE INA2RMATII !ESPRE TIT;U
>I
$ INA2RMAVII ;A TIT;U MENTI2NATE PE PAGINA !E TIT;U
: INA2RMATIE ;A TIT;U MENTI2NATA PE PAGINA !E TIT;U
B7
: ( INA2RMATII ;A TIT;U /ARE APAR PE PAGINA !E TIT;U SI
A2RMU;ATE !E I;I2TE/A
: ( [ ] INA2RMATII ;A TIT;U /ARE APAR PE PAGINA !E TIT;U
SI A2RMU;ATE !E I;I2TE/A
BC
: [ ] INA2RMATII IMP2RTANTE A2RMU;ATE !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATII IMP2RTANTE A2RMU;ATE !E I;I2TE/A
B?
: INA2RMATIE ;A TIT;U
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
B4
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A

: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
B9
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
B>
BB
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E
I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E
I;I2TE/A
B8
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E
I;I2TE/A
BH
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E
I;I2TE/A

: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
BI

: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E
I;I2TE/A
87
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
8C
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
8?
84
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
: [ ] INA2RMATIE ;A TIT;U A2RMU;ATA !E I;I2TE/A
MENTIUNI !E RESP2NSAI;ITATE
Pot cuprinde nu#e de autori persoane fizice sau colecti)itati orice
persoana sau colecti)itate care a contribuit la elaborarea lucrarii
respecti)e in calitate de autor* prefatator* traducator* editor* ilustrator.
Mentiunea de responsabilitate se inregistreaza in for#a in care se
gaseste in docu#ent* respectand regulile referitoare la li#ba si scriere.
Titlurile profesionale* onorifice etc. -dr.* prof.* acad.* ing.* etc..
aflate inaintea nu#elor de persoane se inregistreaza@ cele ce ur#eaza
89
dupa nu#e se o#it. !e ase#enea se o#ite denu#irea institutiei unde
lucreaza persoana respecti)a.
!aca in cadrul aceleiasi #entiuni sunt pana la patru persoane sau
colecti)itati* atunci se inregistreaza toate@ daca sunt #ai #ult de patru* se
inregistreaza doar pri#ele trei* ur#ate de )irgula si puncte de suspensie!

Mentiunile de responsabilitate ce nu figureaza pe pagina de titlu


sau pe substituentul ei* dar se gaseste pe docu#ent intre paranteze drepte
[ ].
Mentiunile de responsabilitate obtinute din surse e&terioare
docu#entului se dau intr, o nota* daca se considera necesare.
!aca #entiunea de responsabilitate se afla intr, o relatie clara fata
de titlul la care se refera* fara sa e&iste pe docu#ent un cu)ant sau o
sintag#a de legatura* nu#ele persoanei sau colecti)itatii se indica dupa
bara oblica.
Mentiunea de responsabilitate se introduce prin spatiu bara oblica
spatiu. "
Alte #entiuni de responsabilitate se introduc prin spatiu punct si
)irgula spatiu. #
E<EMP;E$
8>
PRIMA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITAE

" [] PRIMA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE A2RMU;ATW
!E I;I2TE/W
! URMAT2AREA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE* PRIMU;
SI A; ? " ;EA AUT2R
8B
TIT;URI;E MAI MU;T2R ;U/RARI /2NTINUTE IN
;U/RARE AARA SA P2ARTE UN TIT;U /2;E/TI3 , SI T2ATE
;U/RARI;E APARTIN A/E;UIASI AUT2R.
MENTIUNEA !E RESP2NSAI;ITATE SE !W !UPA T2ATE
TIT;URI;E PARA;E;E SI INA2RMATII;E !ESPRE TIT;U
TIT;URI;E MAI MU;T2R ;U/RARI /2NTINUTE IN
;U/RARE AARA SA P2ARTE UN TIT;U /2;E/TI3, SI T2ATE
;U/RARI;E APARTIN A/E;UIASI AUT2R.
MENTIUNEA !E RESP2NSAI;ITATE SE !A !UPA T2ATE
TIT;URI;E* TIT;URI;E PARA;E;E SI INA2RMATII;E !ESPRE
TIT;U.
88
# [ ] INA2RMATII IMP2RTANTE A!AUGATE !E
I;I2TE/A
[ ] !I3ERSE ;U/RARI SUNT !E AUT2RI !IAERITI.
AIE/ARE MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE SE !A !UPA
TIT;U SAU TIT;URI;E PARA;E;E SAU INA2RMATII;E !ESPRE
TIT;U
8H
! !I3ERSE ;U/RARI SUNT !E AUT2RI !IAERITI.
AIE/ARE MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE SE !A !UPA
TIT;U SAU TIT;URI;E PARA;E;E SAU INA2RMATII;E !ESPRE
TIT;U
: INA2RMATIE ;A TIT;U /2;E/TI3. T2ATE ;U/RARI;E
APARTIN A/E;UIASI AUT2R
8I
# [ ] A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE$ PE 3ERS2 A2II
!E TIT;U A!AUGATA !E I;I2TE/A
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE
PAGINA !E TIT;U
H7
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE
PE
PAGINA !E TIT;U
HC
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
APARE PE PAGINA !E TIT;U
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
APARE PE PAGINA !E TIT;U
# [ ] A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
APARE PE 3ERS2 A2II !E TIT;U. ESTE
A!AUGATA !E I;I2TE/A
H?
# [ ] A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE
3ERS2 A2II !E TIT;U. A!AUGATA !E I;I2TE/A

# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
APARE PE PAGINA !E TIT;U
H4
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
APARE PE PAGINA !E TIT;U
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE PAGINA
!E TIT;U

H9
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE PAGINA
!E TIT;U
: [ ] A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE
3ERS2 A2II !E TIT;U

H>
# [ ] A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE
PAGINA !E TIT;U
# [ ] A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE
3ERS2 PAGINII !E TIT;U
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE
PE
PAGINA !E TIT;U
#[] A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
APARE
HB
PE 3ERS2 PAGINII !E TIT;U
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
APARE
H8
PE PAGINA !E TIT;U
@ A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE PAGINA
!E TIT;U
HH
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE
PE PAGINA !E TIT;U
HI
@ A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE PAGINA
!E TIT;U
I7
IC
@ A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE.
I?
APARE PE PAGINA !E TIT;U
@E F A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE 3ERS2
PAGINII !E TIT;U
@ A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE PAGINA
!E TIT;U
I4
@E F A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE 3ERS2
PAGINII !E TIT;U
# A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE . APARE
PE PAGINA !E TIT;U
@ A;TA MENTIUNE !E RESP2NSAI;ITATE. APARE PE PAGINA
!E GAR!A
I9
?, :2NA E!ITIEI " PUN/TUATIA
. ?.C MENTIUNEA !E E!ITIE
" ?.? PRIMA RESP2NSAI;ITATE REAERIT2ARE ;A
E!ITIE
# ?.4 A;TA RESP2NSAI;ITATE REAERIT2ARE ;A E!ITIE
" ?.9 RESP2NSAI;ITATEA ASUPRA MENTIUNII
SUP;IMENTARE !E E!ITIE
= ?.> MENTIUNEA PARA;E;A !E E!ITIE
Mentiunea de editie se inregistreaza$
a. cand docu#entul are o #entiune e&plicita ce arata ca face parte
dintr " o editie@
b. cand docu#entul contine diferente se#nificati)e in raport cu
editiile anterioare ale aceleiasi lucrari* desi acest lucru nu este #entionat
in publicatie@
c. cand docu#entul apartinand unei editii prezinta diferente
se#nificati)e in raport cu o editie anterioara* iar aceste sc%i#bari sunt
sau nu sunat indicate printr, o #entiune e&plicita pe publicatie.
Mentiunea de editie se e&pri#a* in general* prin ter#enul editie
-ori ec%i)alentul sau in alta li#ba. sau un ter#en inrudit* ca de e&e#plu
reeditare.
-Atentie X Sa nu se confunde #entiunea de editie cu cea de
editor X.
Mentiunea de editie se face in ter#enii folositi in docu#ent*
respectand regulile pri)ind li#ba si scrierea. Se folosesc abre)ierile
standardizate* iar nu#eralele se noteaza cu cifre arabe. Sintag#ele
e&plicati)e aflate in #entiunea de editie se redau* daca sunt considerate
se#nificati)e$
E<EMP;E$ . Ed. a 8 " a re).
. Ed. re)azuta si adaugita
. Ed. a 4 " a in seria **Arcade1
. Izd. 4 " e stereotipnoe
. E Ed. RouaF
. E Reproduction en fac " si#ileF
I>
/and pe pagina de titlu sau pe substituentul ei figureaza
titlurile #ai #ultor lucrari indi)iduale continute in docu#ent si unul sau
#ai #ulte din aceste titluri au si o #entiune de editie proprie* #entiunile
de editie se redau in zona titlului si a #entiunii de responsabilitate* dupa
titlul si #entiunea la care se refera. Pentru astfel de #entiuni de editie se
utilizeaza punctuatia obisnuita* la locul punctuatiei obligatorii prescrisa
pentru zona editiei.
!aca infor#atiile referitoare la editie sunt in #ai #ulte li#bi sau
scrieri* se inregistreaza #entiunea care apare pri#a. Mentiunile paralele
se redau facultati).
Mentiunea de responsabilitate referitoare la editie se indica ori de
cate ori figureaza pe docu#ent* precizand contributia persoanelor sau
colecti)itatilor respecti)e la realizarea editiei.
Mentiunea supli#entara la editie se considera ca atare atunci
cand $
a. docu#entul poarta o #entiune e&plicita din care rezulta ca face
parte dintr " o editie in cadrul altei editii sau dintr " o editie ce este
ec%i)alenta cu pri#a editie indicata@
b. docu#entul prezinta diferente se#nificati)e fata de alte aparitii
ale editiei de care apartine.
E<EMP;E$ . Ed. a > " a re)azuta si co#pletata* reeditare CIH7.
Mentiunile supli#entare paralele la editie se noteaza facultati).
M2!E;E !E INREGISTRARE " E!ITIE
. INREGISTRATA PE PAGINA !E TIT;U
IB
. INREGISTRATA PE PAGINA !E TIT;U
. INREGISTRATA PE PAGINA !E TIT;U
I8
. [ ] INREGISTRATA PE 3ERS2 PAGINII !E
TIT;U
. [ ] INREGISTRATA PE 3ERS2 PAGINII !E TIT;U
D MENTIUNE PARA;E;A !E E!ITIE. APARE PE PAGINA !E
TIT;U
4 " :2NA !ATE;2R SPE/IAI/E ANUMIT2R
/ATEG2RII !E !2/UMENTE
Aceasta zona nu se utilizeaza in descrierea docu#entelor
#onografice curente. /and se foloseste se )or respecta regulile IS!
specifice fiecarui tip de docu#ent.
IH
9 " :2NA !ATE;2R !E PU;I/ARE* !IAU:ARE
SI6SAU PR2!U/ERE AI:I/A -:2NA A!RESEI I;I2GRAAI/E.
PUN/TUATIA
. 9.C PRIMU; ;2/ !E PU;I/ARE
# 9.? URMAT2RU; ;2/ !E PU;I/ARE
: 9.4 E!ITURA* -difuzorul.
# 9.9 A ? " E!ITURA5.
! 9.> !ATA PU;I/ARII -ANU;.
( 9.B ;2/U; TIPARIRII
: 9.8 NUMERE;E TIP2GRAAIEI
;ocul de publicare* difuzare este orasul -localitatea. unde isi are
sediul editura@ se da in for#a intilnita pe docu#ent.
!aca se stie ca infor#atia nu este corecta* se adauga for#a corecta
intre paranteze drepte [ ]
!aca sunt #ai #ult de trei localitati se #entioneaza nu#ai pri#ele
trei.
2#iterea unui loc de publicare sau difuzare de i#portanta egala cu
cele #entionate se indica in descriere prin E etc. F
;ocul de publicare sau de difuzare incert se noteaza intre
paranteze drepte* ur#at de se#nul intrebarii . [ $]
/and nu poate fi indicata nici o localitate* se #entioneaza* intre
paranteze drepte* denu#irea certa sau probabila a tarii* pro)inciei etc..
[ $ ]
!aca nici un loc de publicare nu poate fi dat se noteaza intre
paranteze drepte abre)ierea s. l. . [ %. &.]
E!ITURA* !IAU:2RU;* se #entioneaza in descriere i#ediat
dupa locul de aparitie* introdus prin spatiu doua puncte spatiu :
Nu#ele editurii sau al difuzorului se noteaza intr, o for#a
abre)iata* cu conditia sa poata fi identificat* fara a#biguitate.
E<EMP;U$ A;ATR2S -NU$ E!ITURA A;ATR2S.
!aca nu#ele editorului sau difuzorului este redat in #ai #ulte
li#bi se inregistreaza in li#ba paginii de titlu a docu#entului descris.
/and nu poate fi dat nici un nu#e de editura sau de difuzor* se
noteaza intre paranteze drepte abre)ierea [ %.n]
II
;ocul unde s, a tiparit lucrarea si nu#ele tipografiei nu substituie
locul si nu#ele editurii sau difuzorului* daca acestea nu sunt cunoscute .
[%.& : %.n]!
Aunctia de editor sau difuzor* inclusa in nu#ele acestuia* se reda
asa cu# figureaza pe docu#entul descris.
!ATA PU;I/ARII* !IAU:ARII se scrie i#ediat dupa editura si
este precedata de spatiu )irgula spatiu. ! Se )a indica in cifre arabe cand
data este #entionata in cifre ro#ane* se transcrie ca atare* adaugandu,se
in paranteze drepte ec%i)alentul in cifre arabe. !aca docu#entul nu
poarta nici o data de publicare* )o# indica in paranteze drepte anul
probabil sau secolul probabil* ur#at de se#nul intrebarii $ ['(()$] # ['*+
$] # [,,- '(./] # ['(*+ $]
!aca se stie ca data indicata in docu#ent nu este corecta* aceasta
se reda ca atare si se adauga intre paranteze drepte si data corecta.
E&e#plu$ CHI7 [ 0.1 '(*)]
/and docu#entul descris se co#pune din #ai #ulte )olu#e* parti
sau fascicule* aparute in decursul a #ai #ultor ani* se indica datele
pri#ului si ulti#ului )olu#* pri#ei si ulti#ei parti sau fascicule* legate
printr, o liniuta.+
E&e#plu$ . ucuresti $ Albatros* CI8> " CIH7
!aca ansa#blul de )olu#e* parti sau fascicule al unor astfel de
docu#ente nu au fost pri#ite in totalitate* se indica data pri#ului )olu#*
pri#ei parti sau fascicole* ur#ata de o luniuta "
In cazul reproducerilor in facsi#il se indica data reproducerii.
!ata de publicare a editiei originale se reda intr, o nota.
/and locul publicarii* difuzarii si nu#ele editorului sunt
cunoscute* locul tiparirii si nu#ele tipografiei sunt facultati)e si data
tiparirii este un ele#ent facultati). !ata tiparirii este un ele#ent
obligatoriu de #entionat atunci cand lipseste data publicarii sau
difuzarii.
M2!E;E !E INREGISTRARE
C77
. PRIMU; ;2/ !E PU;I/ARE
. [ ] PRIMU; ;2/ !E PU;I/ARE. APARE PE
3ERS2 PAGINII !E TIT;U
C7C
C7?
C74
. ;2/U; !E PU;I/ARE NU SE /UN2ASTE -SINE
;2/2.
. ;2/U; !E PU;I/ARE NU SE /UN2ASTE -SINE ;2/2.
: NUME;E E!ITURII NU SE /UN2ASTE -SINE N2MINE.
C79
. " PRIMU; SI A; ?, ;EA ;2/ !E PU;I/ARE
: PRIMA E!ITURA
C7>
: NU SE /UN2ASTE NUME;E E!ITURII -SINE
N2MINE.
: NU SE /UN2ASTE NUME;E E!ITURII -SINE
N2MINE.
: /AN! SE SUPRIMA /U3ANTU; ** E!ITURA1
C7B
: /AN! SE SUPRIMA /U3ANTU; **E!ITURAO
: /AN! SE 3A S/RIE **E!ITURA1
C78
: /AN! E!ITURA P2ARTA NUME;E UNEI
PERS2NA;ITATI
: /AN! E!ITURA P2ARTA NUME;E UNEI
PERS2NA;ITATI
C7H
: /AN! E!ITURA P2ARTA NUME;E UNEI
PERS2NA;ITATI
$ /AN! E!ITURA P2ARTA NUME;E UNEI
PERS2NA;ITATI
# a ? " a E!ITURA
C7I
# a ? " a E!ITURA
# a ? " a E!ITURA
CC7
! !ATA PU;I/ARII
! ANU; PR2AI;
CCC
( ;2/U; TIPARIRII
( NUME;E TIP2GRAAIEI
( NUME;E TIP2GRAAIEI
CC?
( ;2/U; TIPARIRII SI NUME;E TIP2GRAAIEI
> :2NA !ES/RIERII AI:I/E " -/2;ATIUNEA..
PUN/TUATIA
Incepe de la a ?, a )erticala
>.C Nu#ar de )olu#e si 6 sau nu#ar de pagini
: >.? Mentiunea ilustratiilor
# >.4 Aor#atul -in c#.
2 >.9 Mentiunea #aterialului insotitor
Pentru un docu#ent intr " un singur )olu# se noteaza nu#arul de
pagini* foi sau coloane* ceea ce reprezinta atat dese#narea specifica a
#aterialului* cat si nu#arul de unitati fizice.
!aca foile unui docu#ent sunt nu#erotate pe a#bele fete* ele se
inregistreaza ca pagini.
!aca foile sunt i#pri#ate pe o singura fata* se #entioneaza acest
lucru intr, o nota.
!aca foile sunt nu#erotate pe o singura fata* ele se inregistreaza
ca foi. !aca foile sunt i#pri#ate pe a#bele fete* se #entioneaza acest
lucru intr, o nota.
!aca docu#entul are #ai #ult de o coloana de te&t pe pagina si
aceste coloane sunt nu#erotate* se inregistreaza nu#arul de coloane.
Se noteaza nu#arul care figureaza pe ulti#a pagina* foaie sau
coloana a fiecarei suite nu#erotate. Nu#erotarea paginilor se )a face asa
cu# apare in docu#ent* in cifre arabe sau ro#ane.
E&e#plu$ << G C>7 p.
CC4
/and paginile sunt nu#erotate prin litere si nu prin nu#ere* se
noteaza pri#a si ulti#a litera* precedate de abre)ierea ce dese#neaza
pagina sau foaia
E&e#plu$ . " I3* 4?Ip
. " P* A " R
!aca nu#arul de pe ulti#a pagina* foaie sau coloana a unei suite
este eronat* el se reda asa cu# figureaza pe publicatie* ur#at de nu#arul
corect* intre paranteze drepte.
E&e#plu$ . " <<* >>7 E i.e. 4?IF p.
Suitele nu#erotate de pagini sau foi se noteaza nu#ai daca
constituie o parte i#portanta a lucrarii -aceasta regula nu se aplica foilor
cu planse..Suitele nenu#erotate se noteaza cu cifre arabe* intre paranteze
drepte.
E&e#plu$ . " <<* E>7F* C?8p.
!aca nu#erotarea paginilor* foilor sau coloanelor unui docu#ent
corespunde unei nu#erotari in continuare -de e&e#plu* un )olu# al unei
publicatii in #ai #ulte )olu#e* un e&tras dintr "o publicatie periodica.*
se indica nu#arul pri#ei si ulti#ei pagini* foi sau coloane. In acest caz*
abre)ierile ce indica paginile si foile preced nu#erele.
E&e#plu$ . " P. C?> " CI>
!aca docu#entul are si o paginatie proprie* aceasta se
#entioneaza* iar paginatia ansa#blului se indica intr "o nota.
E&e#plu$ . " ?7p.
Nota$ P nu#erotate si ??7,?I7
Nu#arul paginilor sau foilor cu planse necuprinse in nu#aratoarea
paginilor sau foilor cu te&t se #entioneaza dupa indicarea suitelor de
pagini*indiferent daca plansele sunt grupate sau dispersate in intregul
docu#ent si c%iar daca nu e&ista decat o singura plansa.Aceeasi regula
se aplica si paginilor sau foilor cu %arti* tabele geneologice etc. neincluse
in nu#erotarea paginilor sau foilor cu te&t.
/and docu#entul nu se prezinta sub for#a de )olu# -de e&e#plu*
un pliant* un afis* o foaie*un rulou* o #apa.* se precizeaza natura sa prin
indicarea ter#enului adec)at.
Nu#arul de pagini* foi etc.*se noteaza dupa indicarea specifica a
tipului de #aterial* intre paranteze rotunde.
E&e#plu$ . " C #apa ->7f.
MENTI2NAREA INSTRU/TIUNI;2R
CC9
/and docu#entul este ilustrat* dupa paginatie se noteaza
abre)ierea il. Ilustratiile #inore pot fi ignorate.
Ilustratiile de o categorie specifica -de e&e#plu* %arti* portrete*
planuri* note #uzicale. pot fi e)identiate dupa abre)ierea il* sau pot
inlocui aceasta abre)iere.
Ilustratiile color sau partial color se #entioneaza.
!aca docu#entul contine #ai ales* sau nu#ai ilustratii* acest lucru
se precizeaza in #entionarea ilustratiilor.
E&e#plu$ . " B77p$ toate il.
. " B77p$ #ai ales %.
A2RMATU;
Se noteaza inalti#ea copertei* #asurata la cotorul cartii si
e&pri#ata in c#* rotun+indu " se rezultatul la )aloarea superioara.
E&e#plu$ un docu#ent se #asoara CB.? c#* se descrie$ @ C8 c#
!aca di#ensiunile sau for#a docu#entului sunt neobisnuite - de
e&e#plu* daca lati#ea este #ai #are decat inalti#ea sau daca lati#ea
este #ai #ica decat +u#atatea inalti#ii.* se pot indica si alte di#ensiuni*
dupa #entionarea inalti#ii.
E&e#plu$ C> < ?> c#.
MENTI2NAREA MATERIA;U;UI INS2TIT2R
Materialul insotitor se dese#neaza printr " un cu)ant sau printr "
o e&presie ce indica natura sa.
Se poate nota si o scurta descriere a #aterialului insotitor* dupa
cu)antul sau e&presia care, l caracterizeaza.
Materialul insotitor poate fi descris separat sau prin #etoda celor
doua ni)eluri* utilizata pentru docu#entele in #ai #ulte )olu#e.
M2!E;E
CC>
NUMAR PAGINI
NUMAR PAGINI , /IARE ARAE SI R2MANE
NUMAR PAGINI " /IARE ARAE SI R2MANE
CCB
MENTIUNE NUMAR 32;UME /U PAGINATIA AIE/ARUIA
CC8
MENTIUNE NUMAR 32;UME /U INA2RMATII ;A TIT;U
PENTRU AIE/ARE 32;UM SI NUMAR PAGINATII
[ ] NUMAR PAGINI NENUMER2TATE
PAGINATIE 2PUSA /U NUMER2TATIE
!IAERITA
CCH
: I;USTRATII /UPRINSE IN NUMER2TAREA
PAGINI;2R
: I;USTRATII .AA/SIMI; }/UPRINSE IN
NUMER2TAREA PAGINI;2R
CCI
! PAGINATIE /U P;ANSE /2;2R NE/UPRINSA
IN NUMER2TAREA GENERA;A
! A2I /U P;ANSE /2;2R NE/UPRINSE IN
NUMER2TAREA GENERA;A
C?7
: AIGURI@ TAE;E /UPRINSE IN
NUMER2TAREA PAGINI;2R
[ ] A2I. P;ANSE
: I;USTRATII T NE/UPRINSE IN NUMER2TAREA PAGINI;2R
# =ARTI
: AIGURI
! GRAAI/E T /UPRINSE IN NUMER2TAREA PAGINI;2R
! TAE;E
C?C
! A2I. P;ANSE
: A2T2 /UPRINSE IN NUMER2TAREA
PAGINI;2R
: N2TE MU:I/A;E /UPRINSE IN
NUMER2TAREA PAGINI;2R
C??
: S/=EME /UPRINSE IN NUMER2TAREA
PAGINI;2R
# A2RMATU;
2 MATERIA; INS2TIT2R
@ A2RMATU;
2 MATERIA; INS2TIT2R
C?4
# A2RMATU;
G MATERIA; INS2TIT2R
# A2RMATU;
2 ERATA T" MATERIA; INS2TIT2R
C?9
# A2RMATU;
B :2NA SERIEI - /2;E/TIEI.
. B.C Titlu propriu " zis al seriei -colectiei.
: B.? Mentionarea subseriei
# B.4 Nu#arul in cadrul seriei
! B.9 Nu#ar ISSN al seriei -colectiei.
Titlul propriu " zis al seriei -colectiei. se #entioneaza asa cu#
figureaza pe docu#ent* respectand regulile pri)ind li#ba si scrierea.
!aca pe docu#ent figureaza titlurile #ai #ultor serii -colectii.* se
noteaza succesi) fiecare titlu* i#preuna cu datele aferente* incadrat intre
paranteze rotunde.
!aca tiltlul seriei -colectiei. figureaza pe publicatie in #ai #ulte
li#bi sau scrieri* se #entioneaza titlurile paralele in ordinea de
succesiune de pe docu#ent.
Infor#atiile despre titlul seriei -colectiei. se redau daca figureaza
pe docu#ent si daca constituie un co#ple#ent necesar titlului propriu "
zis al seriei -cloectiei..
!aca titlul seriei -colectiei. este un ter#en generic* se indica
#entiunea de responsabilitate. !aca titlul propriu " zis al seriei este
se#nificati)* #entiunile de responsabilitate referitoare la serie -colectie.
se noteaza nu#ai daca nu au fost de+a redate in zona.
!aca seria -colectia. nu are alt titlu in afara de nu#ele
colecti)itatii ce o editeaza* acest nu#e se inregistreaza ca titlu propriu "
zis al seriei.
ISSN al seriei -colectiei.
!aca pe docu#ent figureaza acest nu#ar* este obligatorie redarea
lui* in afara cazului in care docu#entul face parte dintr " o subserie ce
are propriul ei ISSN. In aceste conditii nu#arul ISSN al seriei -colectiei.
poate fi o#is.
Nu#arul din cadrul seriei -colectiei. se indica atunci cand este
cunoscut. Nu#arul trebuie precedat ori ur#at de ter#enul folosit in
docu#ent pentru a " l descrie sau de o abre)iere a ter#enului.
/and subseria este indicata atat printr " un nu#ar sau printr " o
litera* cat si printr " un titlu* nu#arul 6 litera preceda titlul si se separa de
aceasta prin )irgula* spatiu.
M2!E;E$
C?>
. ( TIT;U; PR2PRIU " :IS A; SERIEI -/2;E/TIEI.
. ( TIT;U; PR2PRIU " :IS A; SERIEI - /2;E/TIEI.
C?B
C?8
C?H
C?I
C47
. ( # NUMER2TAREA IN /A!RU; SERIEI ESTE
MENTI2NATA PE PU;I/ATIE
. ( #. NUMER2TAREA IN /A!RU;
SERIEI -/2;E/TIEI.. TIT;U; SERIEI
. ( . TIT;U; SERIEI
C4C
. (. # NUME;E SERIEI # NUMAR SERIE
C4?
. (= # TIT;U; PARA;E; A; SERIEI
-/2;E/TIEI.
# NUMER2TAREA IN /A!RU; SERIEI -/2;E/TIEI.
8. :2NA N2TE;2R
alineat nou 8.C TIT;U; IN GENERA;
alineat nou 8.? A!N2TARI. 2SER3ATII etc5.
alineat nou 8.4 I;I2GRAAIE
/u e&ceptia cazurilor in care se dau indicatii speciale* notele sunt
facultati)e.
Prin insasi natura lor* notele nu pot fi enu#erate e&%austi)* dar pot
fi grupate pe categorii dupa zonele descrierii bibliografice. Pe langa
notele referitoare la aceste zone #ai pot e&ista si alte note pri)ind
descrierea docu#entului si care se redau dupa pri#a categorie de note.
In cadrul notelor se reco#anda folosirea punctuatiei din zonele
C5B.
In descrierea unei traduceri * pri#a nota trebuie sa fie cea
referitoare la traducere* in care se reda titlul lucrarii traduse. !aca se
cunoaste faptul ca traducerea s,a facut dupa o anu#ita editie a lucrarii*
care a a)ut propriul titlu* se indica #ai intai acest titlu* ur#at de titlul
lucrarii originale.
Titlurile paralele care figureaza pe docu#ent* dar nu pe pagina de
titlu sau pe substituentul ei* se dau intr " o nota. Infor#atiile despre titlu
care figureaza pe publicatie* dar nu pe pagina de titlu sau pe substituentul
ei se inregistreaza* in principiu* intr"o nota. Titlurile paralele si
infor#atiile despre titlu de pe pagina de titlu sau de pe substituentul ei
pot fi date* in #od e&ceptional* in note* de e&e#plu daca ele nu pot fi
incluse in corpul descrierii.
Notele referitoare la zona editiei cuprind precizari asupra altor
publicatii sau asupra altor editii ce sunt in relatie cu docu#entul descris*
inclusi) reproducerile anterioare ale docu#entului.
Notele referitoare la zona datelor de publicare* difuzare* si 6 sau
producere fizica -adresa bibliografica.* cuprind* de e&e#plu detalii
despre alti editori care au publicat lucrarea sau diferite alte infor#atii
referitoare la )ariante ale datelor de publicare.
Notele referitoare la descrierea fizica -colatiunea.* cuprind alte
infor#atii referitoare la descrierea fizica a docu#entului* ce co#pleteaza
C44
pe cele notate in zona >* precu# si infor#atii referitoare la anu#ite
particularitati fizice.
Notele referitoare la zona seriei -colectiei.* cuprind infor#atii cu
pri)ire la seriile in cadrul carora a #ai fost publicata lucrarea.
Notele referitoare la tezele de doctorat sunt necesare atunci cand
publicatia nu face parte dintr " o serie de teze sau cand infor#atia
dese#nand docu#entul ca teza nu este indicata in cadrul titlului propriu
" zis sau a infor#atiilor despre titlu.
M2!E;E
Note asupra traducerii$
C49
C4>
N2TA REAERIT2ARE ;A TIT;U PR2PRIU,:IS
N2TA REAERIT2ARE ;A TIT;U PR2PRIU,:IS "
A;TA 3ARIANTA A TIT;U;UI
N2TA REAERIT2ARE ;A TIT;U PR2PRIU,:IS "
A;TA 3ARIANTA A TIT;U;UI
C4B
N2TA REAERIT2ARE ;A :2NA TIT;U;UI PR2PRIU,
:IS
C48
C4H
C4I
C97
N2TA REAERIT2ARE ;A :2NA TIT;U;UI PR2PRIU,
:IS N2TA REAERIT2ARE ;A TIT;U PR2PRIU,:IS "
PE PAGINA !E TIT;U
N2TA REAERIT2ARE ;A INA2RMATII !ESPRE
AUT2R
C9C
,
N2TA REAERIT2ARE ;A INA2RMATII !ESPRE
AUT2R
C9?
N2TA REAERIT2ARE ;A INA2RMATII !ESPRE
AUT2R
N2TA REAERIT2ARE ;A NUME;E /2;E/TI3ITATII /ARE ARE
;EGATURA /U ;U/RAREA " MENTI2NATA PE PAGINA !E
TIT;U
N2TA REAERIT2ARE ;A NUME;E /2;E/TI3ITATII /ARE ARE
;EGATURA /U ;U/RAREA " MENTI2NATA PE PAGINA !E
TIT;U
C94
N2TA REAERIT2ARE ;A NUME;E /2;E/TI3ITATII /ARE ARE
;EGARURA /U ;U/RAREA " APARE PE PAGINA !E TIT;U
N2TA REAERIT2ARE ;A NUME;E REA; A; S/RIIT2RU;UI
N2TA REAERIT2ARE ;A E!ITIE
C99
N2TA REAERIT2ARE ;A E!ITIE
C9>
N2TA REAERIT2ARE ;A E!ITIE
N2TA REAERIT2ARE ;A E!ITIE
N2TA REAERIT2ARE ;A E!ITIE
C9B
N2TA REAERIT2ARE ;A :2NA E!ITIEI
N2TA REAERIT2ARE ;A :2NA E!ITIEI
C98
N2TA REAERIT2ARE ;A TRA!U/ERE* E!ITIE* !ATE;E !E
PU;I/ARE
C9H
N2TE REAERIT2ARE ;A :2NA !ATE;2R !E PU;I/ARE
N2TA REAERIT2ARE ;A :2NA !ATE;2R !E PU;I/ARE*
!IAU:ARE -E!IT2RI.
N2TA REAERIT2ARE ;A ANU; !E APARITIE
C9I
N2TA REAERIT2ARE ;A ANU; !E APARITIE
N2TA REAERIT2ARE ;A /2NTINUT
C>7
N2TA REAERIT2ARE ;A /2NTINUT
N2TA REAERIT2ARE ;A /2NTINUT
C>C
N2TA REAERIT2ARE ;A ANE<A
N2TA REAERIT2ARE ;A ANE<A
C>?
N2TA REAERIT2ARE ;A ANE<A
N2TA REAERIT2ARE ;A ANE<A
H. :2NA NUMARU;UI STAN!AR! -sau alt nu#ar. A
M2!A;ITATI;2R !E PR2/URARE* A PRETU;UI SAU :2NA
ISN.
PUN/TUATIA
alineat nou H.C NUMAR ISN
( H.? Tipul legaturii -legat* brosat etc. D
AA/U;TATI3.
: H.4 Pretul
Nu#arul International Standard pentru carte se preceda de
initialele ISN D International Standard ooR Nu#er.
El este co#pus dintr"un nu#ar de cifre* grupate in patru
seg#ente. Pri#ul grupa+* for#at din unu la trei cifre* reprezinta
nu#arul de identificare al grupului national geografic sau
ling)istic unde docu#entul este publicat. Acest grup de cifre
este atribuit de Agentia Internationala pentru Nu#erotarea
Standardizata* cu sediul la erlin.
Al doilea grupa+ de cifre* for#at din doua la sapte cifre*
reprezinta nu#arul de identificare al autoritatii care a publicat
docu#antul. Acest grupa+ este atribuit de o agentie a grupului.
C>4
In cazul Ro#aniei* ISN este atribuit de Agentia Nationala
pentru ISN care functioneaza la iblioteca Nationala.
Al treilea grupa+ poate contine de la doua la sapte cifre si
codifica titlul publicatiei unei edituri si este atribuit de catre
aceasta.
Al patrulea grupa+ este o cifra de control prin care se poate
)erifica e&actitatea cifrelor co#ponente ale seg#entelor
anterioare.
ISN se introduce prin punct spatiu linie spatiu sau prin
alineat nou.
alineat nou ISN
/and este tiparit gresit pe publicatie* se #entioneaza
nu#ai for#a lui corecta* ur#ata de precizarea -corectat.* intre
paranteze rotunde (
Tipul de legatura a publicatiei se da dupa nu#arul ISN*
intre paranteze rotunde - legat..
/and docu#entul este editat in #ai #ulte for#e sau de
#ai #ulti editori si poarta #ai #ulte nu#ere ISN* se
#entioneaza fiecare in parte* ur#at de precizarile
-calificati)ele. corespunzatoare si de #odalitatile de procurare
si de pret.
C>9
Modalitatile de procurare si 6 sau pret sunt precedate de
spatiu doua puncte spatiu : . Pretul se da in cifre* insotite de
si#bolul #onetar corespunzator.
Mentiunea pri)ind #odalitatile de procurare sau pretul
este facultati)a.
: PRET, ;EI
!ES/RIEREA M2N2GRAAII;2R IN MAI MU;TE
32;UME
!escrierea #onografiilor in #ai #ulte )olu#e se poate
face aplicand #etoda descrierii pe un singur ni)el sau pe #ai
#ulte ni)eluri.
/and toate )olu#ele au acelasi titlu* se face descrierea pe
un singur ni)el pentru toate )olu#ele* iar in colatiune se trece
nu#arul total al )olu#elor.
;a paginatia in paranteze rotunde se trece nu#arul de
pagini al fiecarui )olu# incepand cu )olu#ul unu.
Paginatia fiecarui )olu# este despartita de punct si
)irgula. !upa paranteze ur#eaza caracterizarea cantitati)a.
C>>
C>B
!ES/RIERE PE UN SINGUR NI3E;
In cazul in care se face descrierea pe doua ni)eluri atunci
pe pri#ul ni)el se noteaza ele#entele co#une tuturor
)olu#elor si pe al doilea ni)el se noteaza ele#entele specifice
fiecarui )olu# in parte.
!aca )olu#ele nu au aparut odata* pe pri#ul ni)el se
trece data de publicare a pri#ului )olu# ur#ata de liniuta si
spatiu - descriere descrisa..
In #o#entul in care a aparut ulti#ul )olu# se noteaza si
data de aparitie a acestuia. Tot pe pri#ul ni)el se noteaza in
**/aracterizare cantitati)a1* nu#arul total de )olu#e - in
#o#entul in care sunte# siguri ca a aparut si ulti#ul )olu#..
Paginatia fiecarui )olu# se indica pe al doilea ni)el.
!atele specifice fiecarui )olu# in parte constituie un alineat.
C>8
!ES/RIERE PE !2UA NI3E;URI
C>H
!ES/RIERE PE !2UA NI3E;URI
In cazul in care apare o publicatie in #ai #ulte )olu#e
bibliografice* fiecare )olu# fiind editat in #ai #ulte )olu#e
fizice -parti* fascicule* etc..* se poate face o descriere pe trei sau
#ai #ulte ni)eluri. !atele se organizeaza in ordinea ierar%ica*
cele referitoare la )olu#ul fizic -parti* fascicole* etc..* se poate
face o descriere pe trei sau #ai #ulte ni)eluri. !atele se
organizeaza in ordine ierar%ica* cele referitoare la )olu#ul fizic
descris aflandu,se pe ulti#ul ni)el.
C>I
!ES/RIERE PE PATRU NI3E;URI
II !ES/RIERI AU<I;IARE - SE/UN!ARE.
!escrierile au&iliare se intoc#esc nu#ai pentru catalogul
alfabetic. Aceastea repeta* sub alta )edeta* toate sau o parte din
datele de inscriere in descrierea principala.
!escrierile au&iliare sunt si ele de #ai #ulte feluri$
a. !escrieri co#ple#entare @
b. Tri#iteri @
c. Infor#ati)e @
a.!escrierile co#ple#entare sunt descrierile care
co#pleteaza puterea infor#ati)a a catalogului alfabetic* prin
faptul ca per#it ca acelasi docu#ent sa poata fi cautat in
catalog in #ai #ulte locuri* dupa #ai #ulte ele#ente ale
lucrarii descrise.
!aca de e&e#plu nu a# retinut autorul* docu#entul poate
fi gasit la titlu* la traducator* prefatator* colectie etc.* sau la al
doilea ori al treilea autor* pentru lucrari cu C,4 autori.
!escrierile co#ple#entare se pot redacta pentru oricare
din situatiile$
a. coautor " -coaut..@
b. traducator " -trad..@
c. prefatator* postfatator " -pref.* postf..@
d. editor " -ed..@
CB7
e. coordonator " -coord..@
f. cu)ant inainte " -pref..@
g. studiu introducti) " -pref..@
%. redactor " -red..@
i. te&t stabilit de 5 , -te&t.@
+. note " -note.@
R. ilustrator " -ilustr..@
l. colectia in care apare.
a.,pentru docu#entele de doi sau trei autori " la nu#ele
celui de,al doilea autor si celui de,al treilea autor.
b., pentru docu#entele de patru sau #ai #ulti autori la
nu#ele tuturor celor patru autori sau in bibliotecile #ici la
nu#ele pri#ului autor.
In unele situatii se intoc#esc descrieri co#ple#entare cu
)edeta co#ple#entara de titlu si anu#e$
a., cand lucrarea a fost descrisa in principal la autor
#entionat pe coperta sau in alta parte decat foaia de titlu sau
deter#inat de alte iz)oare@
b., pentru docu#entele de autor* co#pilator* alcatuitor*
culegator* cand nu#ele lui nu figureaza pe pagina de titlu sau
coperta la , titlu.
c., pentru dictionare* enciclopedii* #anuale* antologii*
o#agii* cursuri* g%iduri " la titlu.
d., pentru orice lucrare descrisa in principal la autorul ei*
cand titlul este #ai cunoscut sau #ai usor de retinut decat
autorul.
e., pentru docu#entele inc%inate unei persoane
- #onografii* biografii etc. " lucrarile asa,zise personalia.* unei
institutii sau unei organizatii* unei tari sau unei localitati " la
nu#ele persoanei studiate* adaugandu,se in partea din dreapta a
randului* intre paranteze drepte* #entiunea $ Edespre elF@ la
denu#irea colecti)itatii@ la nu#ele tarii sau al localitatii.
Nu#arul descrierilor co#ple#entare este in functie de
tipul de biblioteca* de #ari#ea si di)ersitatea fondurilor* de
CBC
categoria de utilizatoi pe care ii ser)este. !aca pentru anu#ite
categorii de docu#ente traducatorul prezinta o i#portanta
secundara* pentru o opera literara acesta nu poate fi negli+at.
/atalogul alfabetic care contine fise co#ple#entare cat
#ai #ulte )a raspunde unui nu#ar #ai #are de intrebari
for#ulate de utilizator.
In toate cazurile in care se intoc#esc* se )or #entiona pe
fisa principala )edetele co#ple#entare. Indicarea acestora este
necesara pentru a sti care sunt fisele care trebuie eli#inate din
catalog cand lucrarea este retrasa din circulatie.
E<EMP;E !E AISE /2MP;EMENTARE
/2AUT2R A; !2I;EA AUT2R
CB?
/2AUT2R A; TREI;EA AUT2R
CB4
TRA!U/AT2R
PREAATAT2R
P2STAATAT2R
CB9
/22R!2NAT2R
E!IT2R
E!IT2R
CB>
N2TE
ANT2;2GIE@ PREAATAT2R
CBB
!ESPRE
!ESPRE
!ESPRE
CB8
!ESPRE
!ESPRE
!ESPRE
CBH
!ESPRE
!ESPRE E;
!ESPRE E;
CBI
!ESPRE E;
!ESPRE
C87
!ESPRE E;
C8C
!I/TI2NAR
b. TRIMITERI
Aisele au&iliare de tri#itere pot fi $ generale* speciale*
infor#ati)e si constituie un #i+loc de orientare a utilizatorilor
in catalog* indicandu,le unde sa caute infor#atia dorita.
TRIMITERI;E GENERA;E conduc de la o for#a
neacceptata a unui nu#e de autor persoana fizica sau autor
colecti) ori a unei denu#iri geografice* a unui titlu etc. la
)edeta unifor#a acceptata ca )edeta pentru catalogul
alfabetic.Aceste fise se intoc#esc pentru #ai #ulte for#e$
, de la criptoni#e la nu#ele real.
E<EMP;U$ A.A.M
)ezi$
MURESANU* AURE; A.
, de la o parte a nu#elui co#pus neacceptata ca )edeta
unifor#a catre partea nu#elui care for#eaza cu)antul de
ordine.
E<EMP;U$, Ion Popa Ul#u " U;MU* Ion
)ezi$
P2PA U;MU* Ion
Ion Pincio Paun " PIN/I2 PAUN* Ion
)ezi$
PAUN,PIN/I2* Ion
C8?
, de la nu#ele de fa#ilie neacceptat ca )edeta unifor#a
catre prenu#ele care da intrare ele#entului de descriere.
E<EMP;U$ ,A;IG=ERI* !ante -pe carte.
)ezi$
!ANTE* Alig%eri
, de la for#a gresita a nu#elui specificata pe pagina de
titlu catre for#a corecta a nu#elui.
E<EMP;E$ ,I2N RA!U -pe carte. corect este Ion !A!U
)ezi$
!A!U* Ion
,=A(!AU
)ezi$
=AS!EU* ogdan Petriceicu
, de la pseudoni#e neacceptate ca )edeta unifor#a catre
nu#ele real care constituie )edeta unifor#a.
E<EMP;E$ ,M2S NAE
)ezi$
AT:ARIA* Niculae
,2/SU*/.
)ezi$
/2SU/* George
,3RA(A* /.
)ezi$
IRAI;EANU* Garabet
, de la nu#ele real neacceptat ca )edeta unifor#a catre
pseudoni#ul acceptat ca )edeta unifor#a.
E<EMP;E$ ,EL;E* =ENRI
)ezi$
STEN!=A;
C84
,;ANG=2NNE /;EMENS SAMUE;
)ezi$
TPAIN* MARN
,ET2RRE* S/=MIT:
)ezi$
S3E32* Italo
, de la for#a co#pleta a denu#irii unui stat neacceptat ca
)edeta unifor#a la denu#irea curenta care for#eaza )edeta
unifor#a.
E<EMP;U$ ,REPU;I/A S2/IA;ISTA R2MANIA
)ezi$
R2MANIA* REPU;I/A
, de la o for#a a titlului unei lucrari clasice anoni#e catre
titlul unifor# al lucrarii.
E<EMP;U$ ,/ANTE/U; NIE;UNGI;2R
)ezi$
NIE;UNGEN;IE!
TRIMITERI;E SPE/IA;E fac legatura intre doua
)edete unifor#e si se refera #ai ales la institutii care si,au
sc%i#bat nu#ele sau la publicatiile seriale care au aparut
diferite.
E<EMP;E$, I;I2TE/A AUN!ATIEI REGA;E
)ezi$
I;I2TE/A /ENTRA;A UNI3ERSITARA
,I;I2TE/A /ENTRA;A !E STAT
)ezi$
I;I2TE/A NATI2NA;A A R2MANIEI
sau$
,IN!RUMAT2RU; /U;TURA;
C89
)ezi$
I;I2TE/A
,IA;2MITA ;IERA
)ezi$
TRIUNA IA;2MITEI
,S/ANTEIA
)ezi$
A!E3ARU;
TRIMITERI;E SPE/IA;E IN/RU/ISATE fac legatura
intre doua )edete unifor#e$
, de la pseudoni# la nu#e real si de la un nu#e real la
pseudoni# cand autorul este cunoscut in #od egal prin a#bele
nu#e in do#enii de acti)itate diferite.
E<EMP;U$
ARU* Ion ARI;IAN* !an
)ezi si )ezi si
ARI;IAN* !an ARU* Ion
, de la o denu#ire #ai )ec%e a unui autor colecti) la o
denu#ire noua si in)ers.
E<EMP;U$
/2MITETU; !E STAT PENTRU /U;TURA SI ARTA
)ezi si $
/2NSI;IU; /U;TURII SI E!U/ATIEI S2/IA;ISTE
)ezi si$
MINISTERU; /U;TURII si in)ers
, de la o denu#ire #ai )ec%e a unui stat la denu#irea #ai
noua a aceluiasi stat si in)ers.
C8>
E<EMP;U$
/EL;2N SRI ;ANNA
)ezi si$ )ezi si$
SRI ;ANNA /EL;2N
c. AISE;E INA2RMATI3E " indica faptul ca anu#ite
docu#ente* ce au titluri generice - decizie* %otarire* lege* statut
etc..* se gasesc in catalog la denu#irea colecti)itatii sau
autoritatii teritoriale ce le,a elaborat.
Spre deosebire de celelalte tipuri de tri#itere* ce conduc
la un anu#it punct al catalogului* fisele infor#ati)e tri#it la o
anu#ita institutie sau autoritate teritoriala ce trebuie stiuta de
beneficiarul catalogului.
E<EMP;E$ , /2NSTITUTIA UNUI STAT
)ezi in catalog la denu#irea tarii respecti)e.
!e e&e#plu$ R2MANIA. /onstitutie CI8?
R2MANIA. /onstitutia CIIC
, pentru ;egi* Gu)ern* Parla#ent ale unui stat
)ezi in catalog la denu#irea statului ur#ata de cu)intele ;egi*
Gu)ern* Parla#ent.
!e e&e#plu$ R2MANIA. ;egi
R2MANIA. Gu)ern
R2MANIA. Parla#ent
, GRAMATI/A ;IMII R2MANE poate fi
gasita si la titlu*dar si la A/A!EMIA R2MANA.
III. !ES/RIERI;E ANA;ITI/E -!ES/RIEREA
PARTI;2R /2MP2NENTE.
C8B
Se intoc#esc pentru a descrie un capitol dintr,o carte* un
studiu introducti)* un studiu cuprins intr,o culegere de lucrari
sau intr,o antologie* un articol dintr,o publicatie seriala*
indicandu,se publicatia si pagina la care se gaseste studiul sau
articolul respecti).
E<EMP;E$
!ES/RIEREA ANA;ITI/A !INTR,2 PU;I/ATIE SERIA;A
!ES/RIEREA ANA;ITI/A A UNEI PARTI !INTR "2 /ARTE /U
UN TIT;U !ISTIN/T
C88
BIBLIOGRAFIE:
a. =2R3AT* Saluc , Introducere in
bibliotecono#ie* , ucuresti$ Editura Grafoart*
CIIB
b. A:E;E I;I2TE/2N2MIEI " Mapa
docu#entara. " Ministerul /ulturii $ /entrul de
Pregatire si Aor#are a personalului din Institutiile
de /ultura.
c. !escrierea si catalogarea publicatiilor -te&t
pro)izoriu.. " )ol. ?. " ucuresti$ /onsiliul
/ulturii si Educatiei Socialiste* /entrul Special
de perfectionare a cadrelor*CI88.
d. RI/=TER* rigitte. G%id de bibliotecono#ie6
traducere de G%eorg%e uluta si Sil)ia
Nestorescu. ucuresti* Editura Grafoart* CII>
e. ibliotecono#ie $#anual6 E;ucrare elaborata de
un colecti) al ibliotecii Nationale* sub ingri+irea
Ser)iciului Studii* /ercetare si !ez)oltare in
ibliotecono#ie @ redactori coordonatori Sil)ia
Nestorescu* G%eorg%e, Iosif ercauF.
EucurestiF $APR* CII9
, STAS C?B?I6?,HH$EIS!-M.F$ !escrierea ibliografica a
docu#entelor$ publicatii #onografice curente6 respecti)
proiect$ 3ictor !utescu* iblioteca /entrala de stat@
colaboratori$ INI!* iblioteca /entrala Uni)ersitara din
ucuresti* iblioteca /entrala Pedagogica.,ucuresti*
iblioteca /entrala a Ministerului Apararii Nationale*
iblioteca Acade#iei R.S. Ro#ania* iblioteca Municipala
C8H
YMi%ail Sado)eanu1@ aprobat de Institutul Ro#an de
Standardizare,??p.
Te%noredactare $ C343&0n- C35-6u
Scanare $7-%0&0,- C89-n
/orectura$ P&315u C-691n D-n01&-

C8I