Sunteți pe pagina 1din 8

O.G. nr.

92/2003 reglementeaza
cadrul general privind modul de declarare a
impozitelor, taxelor si contributiilor


Sistem fiscal mixt: -autoimpunere
-impunere stabilita de
organul fiscal

Stabilirea impozitelor, taxelor si contributiilor:

-titlu de creanta
Declaratie fiscala = -instiintare de plata
- decizie de impunere , in situatia in care in
declaraia fiscal contribuabilul
trebuie s calculeze cuantumul obligaiei
fiscale)
Decizie de impunere emisa de organul fiscal


Titlul de crean devine titlu executoriu la data la care creana fiscala
este scadent prin expirarea termenului de plat prevzut de lege
sau stabilit de organul competent ori n alt mod prevzut de lege.


Declaratia fiscala componenta fundamentala a administrarii fiscale

Declaratia fiscala - documentul prin care se declara:

- impozitele, taxele si contributiile datorate, n cazul n care,
potrivit legii, obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine
platitorului;

- bunurile si veniturile impozabile, n cazul n care, potrivit legii,
stabilirea impozitului si a taxei se face de organul fiscal;

- impozitele colectate prin stopaj la sursa, n cazul n care
platitorul are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa
impozite si taxe.

In declaratiile fiscale nu se inscriu sume reprezentand
diferentele de impozite, taxe si contribuii sociale stabilite prin
actele de control.Obligatia de a depune declaratia fiscala se
mentine si in cazurile in care :

a fost efectuata plata obligatiei fiscale;

obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform
reglementarilor legale;

organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere si obligatia
fiscala;

pentru obligatia fiscala nu rezulta, in perioada de raportare sume de
plata, dar exista obligatia declarativa, conform legii.
Corectarea declaratiei fiscale
din proprie initiativa, ori de cte ori se constata erori n
declaratia initiala, prin depunerea unei declaratii
rectificative la organul fiscal competent:

Formularul 710 Declaratie rectificativa, aprobat prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr.600/2004, cu
modificarile si completarile corectarea impozitelor,
taxelor si contributiilor declarate prin formularele 100, 102
si 103.
pe acelasi model de formularIn declaratiile rectificative nu se inscriu sume
reprezentand diferentele de impozite, taxe si contributii
sociale stabilite prin actele de control.

Pentru impozite, taxe si contributii care privesc perioade
diferite de raportare se va completa cate un formular 710
pentru obligatiile bugetare aferente fiecarei perioade de
raportare.


Sanctiuni
Contraventie: nendeplinirea la termen a obligaiilor de
declarare prevzute de lege, a bunurilor i veniturilor
impozabile sau, dup caz, a impozitelor, taxelor,
contribuiilor i a altor sume.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre
organele fiscale competente, pe baza procesului-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor (OMFP nr.1305/2004)

Cuantumul amenzii este dat in functie de categoria de contribuabili:

- Pentru persoane fizice, platitori de impozite, taxe si contributii:
de la 500 lei la 1.000 lei;
- Pentru persoane juridice: 1.000 5.000 RON.

Contraventie: nerespectarea de ctre pltitorii de salarii
i venituri asimilate salariilor a obligaiilor privind
completarea i pstrarea fielor fiscale

- pentru persoanele fizice, platitori de imp., taxe si
contributii, amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
- pentru persoanele juridice, amend de la 1.000 lei la
5.000 lei.