Sunteți pe pagina 1din 21

LEGE nr.

554 din 2 decembrie 2004 (*actualizat*)


contenciosului administrativ
(actualizat pn la data de 27 ianuarie 2011*)
EMITENT: PARLAM!"#L
$$$$$$$$$$$$$$$$
*) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr !!"# $in % $ece&brie '((#
Aceasta este for&a actuali)at* $e +C ,Centrul Teritorial $e Calcul -lectronic, +A .iatra/Nea&
p0n* la $ata $e '% ianuarie '(!!1 cu &o$ific*rile 2i co&plet*rile a$use $e3 OR4ONAN5A 4-
UR6-N57 nr !8( $in '! noie&brie '(("9 4-CI:IA nr !;8 $in ' &artie '((<9 4-CI:IA nr <#%
$in " octo&brie '((<9 4-CI:IA nr <" $in '" ianuarie '((%9 4-CI:IA nr <<( $in # iulie '((%9
L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%9 4-CI:IA nr %8% $in '% septe&brie '((%9 R-CTIFICAR-A nr
%8% $in '% septe&brie '((%9 L-6-A nr 8% $in !# aprilie '((;9 L-6-A nr !(( $in 8 &ai '((;9
L-6-A nr '(' $in '" octo&brie '(!(9 4-CI:IA nr !<(8 $in 8 $ece&brie '(!(
**) NOTA CTC- +A .iatra/Nea&3
Confor& art II $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n MONITORUL OFICIAL nr
"!( $in =( iulie '((%1 cau)ele aflate pe rolul instanelor la $ata intr*rii n >i?oare a Le?ii nr
""#@'((# >or continua sa se Au$ece potri>it le?ii aplicabile n &o&entul sesi)*rii instanei .rin
excepie1 punerea n executare a Bot*r0rilor $efiniti>e 2i ire>ocabile pronunate n te&eiul Le?ii nr
'8@!88( 2i neexecutate la $ata intr*rii n >i?oare a Le?ii nr ""#@'((# se face n confor&itate cu
pre>e$erile acesteia
4ispo)iiile referitoare la excepia $e nele?alitate 2i la ?araniile procesuale pre>*)ute $e Le?ea
nr ""#@'((#1 cu &o$ific*rile ulterioare1 se aplica 2i cau)elor aflate pe rolul instanelor la $ata
intr*rii n >i?oare a pre)entei le?i -xcepia $e nele?alitate poate fi in>ocat* 2i pentru actele
a$&inistrati>e unilaterale e&ise anterior intr*rii n >i?oare a Le?ii nr ""#@'((#1 n for&a sa iniial*1
cau)ele $e nele?alitate ur&0n$ a fi anali)ate prin raportare la $ispo)iiile le?ale n >i?oare la
&o&entul e&iterii actului a$&inistrati>
Art III $in acela2i act nor&ati> pre>e$e ca Bot*r0rile Au$ec*tore2ti pronunate n ba)a Le?ii nr
""#@'((#1 r*&ase $efiniti>e 2i ire>ocabile f*r* soluionarea pe fon$ a exceptiei $e nele?alitate1 care
a fost respins* ca ina$&isibila1 pot for&a obiectul unei cereri $e re>i)uire1 care se poate intro$uce n
ter&en $e = luni $e la intrarea n >i?oare a pre)entei le?i
.arla&entul Ro&0niei a$opt* pre)enta le?e

CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
+ubiectele $e sesi)are a instanei
/////////////
4enu&irea &ar?inal* a art ! a fost &o$ificat* $e pct ! al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie
'((%1 publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C!) Orice persoan* care se consi$er* >*t*&at* ntr/un $rept al s*u ori ntr/un interes le?iti&1 $e
c*tre o autoritate public*1 printr/un act a$&inistrati> sau prin nesoluionarea n ter&enul le?al a unei
cereri1 se poate a$resa instanei $e contencios a$&inistrati> co&petente1 pentru anularea actului1
recunoa2terea $reptului pretins sau a interesului le?iti& 2i repararea pa?ubei ce i/a fost cau)at*
Interesul le?iti& poate fi at0t pri>at1 c0t 2i public
C') +e poate a$resa instanei $e contencios a$&inistrati> 2i persoana >*t*&at* ntr/un $rept al s*u
sau ntr/un interes le?iti& printr/un act a$&inistrati> cu caracter in$i>i$ual1 a$resat altui subiect $e
$rept
C=) A>ocatul .oporului1 n ur&a controlului reali)at1 potri>it le?ii sale or?anice1 $ac* aprecia)* c*
ile?alitatea actului sau refu)ul autorit*ii a$&inistrati>e $e a/2i reali)a atribuiile le?ale nu poate fi
nl*turat $ec0t prin Austiie1 poate sesi)a instana co&petent* $e contencios a$&inistrati> $e la
$o&iciliul petentului .etiionarul $ob0n$e2te $e $rept calitatea $e recla&ant1 ur&0n$ a fi citat n
aceast* calitate 4ac* petiionarul nu 2i nsu2e2te aciunea for&ulat* $e A>ocatul .oporului la
pri&ul ter&en $e Au$ecat*1 instana $e contencios a$&inistrati> anulea)* cererea
/////////////
Alin C=) al art ! a fost &o$ificat $e pct ' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C#) Ministerul .ublic1 atunci c0n$1 n ur&a exercit*rii atribuiilor pre>*)ute $e le?ea sa or?anic*1
aprecia)* c* nc*lc*rile $repturilor1 libert*ilor 2i intereselor le?iti&e ale persoanelor se $atorea)*
existenei unor acte a$&inistrati>e unilaterale in$i>i$uale ale autorit*ilor publice e&ise cu exces $e
putere1 cu acor$ul prealabil al acestora1 sesi)ea)* instana $e contencios a$&inistrati> $e la
$o&iciliul persoanei fi)ice sau $e la se$iul persoanei Auri$ice >*t*&ate .etiionarul $ob0n$e2te $e
$rept calitatea $e recla&ant1 ur&0n$ a fi citat n aceast* calitate
/////////////
Alin C#) al art ! a fost &o$ificat $e pct ' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C") C0n$ Ministerul .ublic aprecia)* c* prin e&iterea unui act a$&inistrati> nor&ati> se >at*&*
un interes le?iti& public1 sesi)ea)* instana $e contencios a$&inistrati> co&petent* $e la se$iul
autorit*ii publice e&itente
/////////////
Alin C") al art ! a fost &o$ificat $e pct ' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C<) Autoritatea public* e&itent* a unui act a$&inistrati> unilateral nele?al poate s* solicite
instanei anularea acestuia1 n situaia n care actul nu &ai poate fi re>ocat ntruc0t a intrat n
circuitul ci>il 2i a pro$us efecte Auri$ice Dn ca)ul a$&iterii aciunii1 instana se pronun*1 $ac* a fost
sesi)at* prin cererea $e cBe&are n Au$ecat*1 2i asupra >ali$it*ii actelor Auri$ice ncBeiate n ba)a
actului a$&inistrati> nele?al1 precu& 2i asupra efectelor Auri$ice pro$use $e acestea Aciunea poate
fi intro$us* n ter&en $e un an $e la $ata e&iterii actului
/////////////
Alin C<) al art ! a fost &o$ificat $e pct ' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C%) .ersoana >*t*&at* n $repturile sau n interesele sale le?iti&e prin or$onane sau $ispo)iii $in
or$onane ale 6u>ernului neconstituionale se poate a$resa instanei $e contencios a$&inistrati>1 n
con$iiile pre)entei le?i
/////////////
Alin C%) al art ! a fost &o$ificat $e pct ' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C;) .refectul1 A?enia Naional* a Funcionarilor .ublici 2i orice subiect $e $rept public pot
intro$uce aciuni n contencios a$&inistrati>1 n con$iiile pre)entei le?i 2i ale le?ilor speciale
/////////////
Alin C;) al art ! a fost &o$ificat $e pct ' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C8) La soluionarea cererilor n contencios a$&inistrati>1 repre)entantul Ministerului .ublic poate
participa1 n orice fa)* a procesului1 ori $e c0te ori aprecia)* c* este necesar pentru ap*rarea or$inii
$e $rept1 a $repturilor 2i libert*ilor cet*enilor
/////////////
Alin C8) al art ! a fost &o$ificat $e pct ' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 2
+e&nificaia unor ter&eni
C!) Dn nelesul pre)entei le?i1 ter&enii 2i expresiile $e &ai Aos au ur&*toarele se&nificaii3
a) persoan* >*t*&at* / orice persoan* titular* a unui $rept ori a unui interes le?iti&1 >*t*&at* $e o
autoritate public* printr/un act a$&inistrati> sau prin nesoluionarea n ter&enul le?al a unei cereri9
n sensul pre)entei le?i1 sunt asi&ilate persoanei >*t*&ate 2i ?rupul $e persoane fi)ice1 f*r*
personalitate Auri$ic*1 titular al unor $repturi subiecti>e sau interese le?iti&e pri>ate1 precu& 2i
or?anis&ele sociale care in>oc* >*t*&area prin actul a$&inistrati> atacat fie a unui interes le?iti&
public1 fie a $repturilor 2i intereselor le?iti&e ale unor persoane fi)ice $eter&inate9
b) autoritate public* / orice or?an $e stat sau al unit*ilor a$&inistrati>/teritoriale care acionea)*1
n re?i& $e putere public*1 pentru satisfacerea unui interes le?iti& public9 sunt asi&ilate autorit*ilor
publice1 n sensul pre)entei le?i1 persoanele Auri$ice $e $rept pri>at care1 potri>it le?ii1 au obinut
statut $e utilitate public* sau sunt autori)ate s* preste)e un ser>iciu public1 n re?i& $e putere
public*9
c) act a$&inistrati> / actul unilateral cu caracter in$i>i$ual sau nor&ati> e&is $e o autoritate
public*1 n re?i& $e putere public*1 n >e$erea or?ani)*rii execut*rii le?ii sau a execut*rii n concret
a le?ii1 care $* na2tere1 &o$ific* sau stin?e raporturi Auri$ice9 sunt asi&ilate actelor a$&inistrati>e1
n sensul pre)entei le?i1 2i contractele ncBeiate $e autorit*ile publice care au ca obiect punerea n
>aloare a bunurilor proprietate public*1 executarea lucr*rilor $e interes public1 prestarea ser>iciilor
publice1 acBi)iiile publice9 prin le?i speciale pot fi pre>*)ute 2i alte cate?orii $e contracte
a$&inistrati>e supuse co&petenei instanelor $e contencios a$&inistrati>9
$) act a$&inistrati>/Auris$icional / actul e&is $e o autoritate a$&inistrati>* n>estit*1 prin le?e
or?anic*1 cu atribuii $e Auris$icie a$&inistrati>* special*9
e) Auris$icie a$&inistrati>* special* / acti>itatea nf*ptuit* $e o autoritate a$&inistrati>* care are1
confor& le?ii or?anice speciale n &aterie1 co&petena $e soluionare a unui conflict pri>in$ un act
a$&inistrati>1 $up* o proce$ur* ba)at* pe principiile contra$ictorialit*ii1 asi?ur*rii $reptului la
ap*rare 2i in$epen$enei acti>it*ii a$&inistrati>/Auris$icionale9
f) contencios a$&inistrati> / acti>itatea $e soluionare $e c*tre instanele $e contencios
a$&inistrati> co&petente potri>it le?ii or?anice a liti?iilor n care cel puin una $intre p*ri este o
autoritate public*1 iar conflictul s/a n*scut fie $in e&iterea sau ncBeierea1 $up* ca)1 a unui act
a$&inistrati>1 n sensul pre)entei le?i1 fie $in nesoluionarea n ter&enul le?al ori $in refu)ul
neAustificat $e a re)ol>a o cerere referitoare la un $rept sau la un interes le?iti&9
?) instan* $e contencios a$&inistrati>1 $enu&it* n continuare instan* / +ecia $e contencios
a$&inistrati> 2i fiscal a Dnaltei Curi $e Casaie 2i Eustiie1 seciile $e contencios a$&inistrati> 2i
fiscal ale curilor $e apel 2i tribunalele a$&inistrati>/fiscale9
B) nesoluionare n ter&enul le?al a unei cereri / faptul $e a nu r*spun$e solicitantului n ter&en
$e =( $e )ile $e la nre?istrarea cererii1 $ac* prin le?e nu se pre>e$e alt ter&en9
i) refu) neAustificat $e a soluiona o cerere / expri&area explicit*1 cu exces $e putere1 a >oinei $e
a nu re)ol>a cererea unei persoane9 este asi&ilat* refu)ului neAustificat 2i nepunerea n executare a
actului a$&inistrati> e&is ca ur&are a soluion*rii fa>orabile a cererii sau1 $up* ca)1 a pl0n?erii
prealabile9
A) pl0n?ere prealabil* / cererea prin care se solicit* autorit*ii publice e&itente sau celei ierarBic
superioare1 $up* ca)1 reexa&inarea unui act a$&inistrati> cu caracter in$i>i$ual sau nor&ati>1 n
sensul re>oc*rii sau &o$ific*rii acestuia9
F) acte care pri>esc raporturile cu .arla&entul / actele e&ise $e o autoritate public*1 n reali)area
atribuiilor sale1 pre>*)ute $e Constituie sau $e o le?e or?anic*1 n raporturile $e natur* politic* cu
.arla&entul9
l) act $e co&an$a&ent cu caracter &ilitar / actul a$&inistrati> referitor la proble&ele strict
&ilitare ale acti>it*ii $in ca$rul forelor ar&ate1 specifice or?ani)*rii &ilitare1 care presupun $reptul
co&an$anilor $e a $a or$ine subor$onailor n aspecte pri>itoare la con$ucerea trupei1 n ti&p $e
pace sau r*)boi ori1 $up* ca)1 la n$eplinirea ser>iciului &ilitar9
&) ser>iciu public / acti>itatea or?ani)at* sau1 $up* ca)1 autori)at* $e o autoritate public*1 n
scopul satisfacerii unui interes le?iti& public9
n) exces $e putere / exercitarea $reptului $e apreciere al autorit*ilor publice prin nc*lcarea
li&itelor co&petenei pre>*)ute $e le?e sau prin nc*lcarea $repturilor 2i libert*ilor cet*enilor9
o) $rept >*t*&at / orice $rept pre>*)ut $e Constituie1 $e le?e sau $e alt act nor&ati>1 c*ruia i se
a$uce o atin?ere printr/un act a$&inistrati>9
p) interes le?iti& pri>at / posibilitatea $e a pretin$e o anu&it* con$uit*1 n consi$erarea reali)*rii
unui $rept subiecti> >iitor 2i pre>i)ibil1 prefi?urat9
r) interes le?iti& public / interesul care >i)ea)* or$inea $e $rept 2i $e&ocraia constituional*1
?arantarea $repturilor1 libert*ilor 2i n$atoririlor fun$a&entale ale cet*enilor1 satisfacerea ne>oilor
co&unitare1 reali)area co&petenei autorit*ilor publice9
s) or?anis&e sociale interesate / structuri ne?u>erna&entale1 sin$icate1 asociaii1 fun$aii 2i altele
ase&enea1 care au ca obiect $e acti>itate protecia $repturilor $iferitelor cate?orii $e cet*eni sau1
$up* ca)1 buna funcionare a ser>iciilor publice a$&inistrati>e9
2) pa?ub* i&inent* / preAu$iciul &aterial >iitor 2i pre>i)ibil sau1 $up* ca)1 perturbarea pre>i)ibil*
?ra>* a funcion*rii unei autorit*i publice sau a unui ser>iciu public9
t) ca)uri bine Austificate / &preAur*rile le?ate $e starea $e fapt 2i $e $rept1 care sunt $e natur* s*
cree)e o n$oial* serioas* n pri>ina le?alit*ii actului a$&inistrati>9
) instan* $e executare / instana care a soluionat fon$ul liti?iului $e contencios a$&inistrati>
/////////////
Alin C!) al art ' a fost &o$ificat $e pct = al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') +e asi&ilea)* actelor a$&inistrati>e unilaterale 2i refu)ul neAustificat $e a re)ol>a o cerere
referitoare la un $rept sau la un interes le?iti& ori1 $up* ca)1 faptul $e a nu r*spun$e solicitantului n
ter&enul le?al
ART. 3
Tutela a$&inistrati>*
C!) .refectul poate ataca $irect n faa instanei $e contencios a$&inistrati> actele e&ise $e
autorit*ile a$&inistraiei publice locale1 $ac* le consi$er* nele?ale9 aciunea se for&ulea)* n
ter&enul pre>*)ut la art !! alin C!)1 care ncepe s* cur?* $e la &o&entul co&unic*rii actului c*tre
prefect 2i n con$iiile pre>*)ute $e pre)enta le?e Aciunea intro$us* $e prefect este scutit* $e taxa
$e ti&bru
/////////////
Alin C!) al art = a fost &o$ificat $e pct # al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') A?enia Naional* a Funcionarilor .ublici poate ataca n faa instanei $e contencios
a$&inistrati> actele autorit*ilor publice centrale 2i locale prin care se ncalc* le?islaia pri>in$
funcia public*1 n con$iiile pre)entei le?i 2i ale Le?ii nr !;;@!888 pri>in$ +tatutul funcionarilor
publici1 republicat*
C=) .0n* la soluionarea cau)ei1 actul atacat potri>it alin C!) 2i C') este suspen$at $e $rept

ART. 4
-xcepia $e nele?alitate
C!) Le?alitatea unui act a$&inistrati> unilateral cu caracter in$i>i$ual1 in$iferent $e $ata e&iterii
acestuia1 poate fi cercetat* oric0n$ n ca$rul unui proces1 pe cale $e excepie1 $in oficiu sau la
cererea p*rii interesate Dn acest ca)1 instana1 constat0n$ c* $e actul a$&inistrati> $epin$e
soluionarea liti?iului pe fon$1 sesi)ea)*1 prin ncBeiere &oti>at*1 instana $e contencios
a$&inistrati> co&petent* 2i suspen$* cau)a9 ncBeierea $e sesi)are a instanei $e contencios
a$&inistrati> nu este supus* niciunei c*i $e atac1 iar ncBeierea prin care se respin?e cererea $e
sesi)are poate fi atacat* o$at* cu fon$ul +uspen$area cau)ei nu se $ispune n ipote)a n care
instana n faa c*reia s/a ri$icat excepia $e nele?alitate este instana $e contencios a$&inistrati>
co&petent* s* o soluione)e 2i nici atunci c0n$ excepia $e nele?alitate a fost in>ocat* n cau)e
penale
/////////////
Alin C!) al art # a fost &o$ificat $e art GII $in L-6-A nr '(' $in '" octo&brie '(!(1 publicat*
n MONITORUL OFICIAL nr %!# $in '< octo&brie '(!(
C') Instana $e contencios a$&inistrati> se pronun*1 $up* proce$ura $e ur?en*1 n 2e$in*
public*1 cu citarea p*rilor 2i a e&itentului Dn ca)ul n care excepia $e nele?alitate >i)ea)* un act
a$&inistrati> unilateral e&is anterior intr*rii n >i?oare a pre)entei le?i1 cau)ele $e nele?alitate
ur&ea)* a fi anali)ate prin raportare la $ispo)iiile le?ale n >i?oare la &o&entul e&iterii actului
a$&inistrati>
/////////////
Alin C') al art # a fost &o$ificat $e pct " al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) +oluia instanei $e contencios a$&inistrati> este supus* recursului1 care se $eclar* n ter&en
$e " )ile $e la co&unicare 2i se Au$ec* $e ur?en* 2i cu prec*$ere
/////////////
Alin C=) al art # a fost &o$ificat $e pct " al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C#) Dn ca)ul n care instana $e contencios a$&inistrati> a constatat nele?alitatea actului1 instana
n faa c*reia s/a ri$icat excepia >a soluiona cau)a1 f*r* a ine sea&a $e actul a c*rui nele?alitate a
fost constatat*
ART. 5
Actele nesupuse controlului 2i li&itele controlului
C!) Nu pot fi atacate n contenciosul a$&inistrati>3
a) actele a$&inistrati>e ale autorit*ilor publice care pri>esc raporturile acestora cu .arla&entul9
b) actele $e co&an$a&ent cu caracter &ilitar
C') Nu pot fi atacate pe calea contenciosului a$&inistrati> actele a$&inistrati>e pentru
&o$ificarea sau $esfiinarea c*rora se pre>e$e1 prin le?e or?anic*1 o alt* proce$ur* Au$iciar*
C=) Actele a$&inistrati>e e&ise pentru aplicarea re?i&ului st*rii $e r*)boi1 al st*rii $e ase$iu sau
al celei $e ur?en*1 cele care pri>esc ap*rarea 2i securitatea naional* ori cele e&ise pentru
restabilirea or$inii publice1 precu& 2i pentru nl*turarea consecinelor cala&it*ilor naturale1
epi$e&iilor 2i epi)ootiilor pot fi atacate nu&ai pentru exces $e putere
C#) Dn liti?iile pre>*)ute la alin C=) nu sunt aplicabile pre>e$erile art !# 2i '!
ART. 6
Actele a$&inistrati>/Auris$icionale
C!) Euris$iciile a$&inistrati>e speciale sunt facultati>e 2i ?ratuite
C') Actele a$&inistrati>e susceptibile1 potri>it le?ii or?anice1 s* fac* obiectul unei Auris$icii
speciale a$&inistrati>e pot fi atacate la instana $e contencios a$&inistrati>1 cu respectarea
$ispo)iiilor art % alin C!)1 $ac* partea nele?e s* nu exercite proce$ura a$&inistrati>/
Auris$icional*
/////////////
Alin C') al art < a fost &o$ificat $e pct < al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) Actul a$&inistrati>/Auris$icional pentru care1 prin le?e or?anic* special*1 se pre>e$e o cale $e
atac n faa unei alte Auris$icii a$&inistrati>e speciale poate fi atacat $irect la instana $e contencios
a$&inistrati>1 n ter&en $e !" )ile $e la co&unicare1 $ac* partea nele?e s* renune la calea
a$&inistrati>/Auris$icional* $e atac
/////////////
Alin C=) al art < a fost &o$ificat $e pct < al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C#) 4ac* partea care a optat pentru Auris$icia a$&inistrati>* special* sau pentru calea $e atac la
un alt or?an a$&inistrati>Auris$icional nele?e s* renune la aceasta n ti&pul soluion*rii liti?iului1
este obli?at* s* notifice $eci)ia $e renunare or?anului a$&inistrati>/Auris$icional n cau)* .artea
sesi)ea)* instana $e contencios a$&inistrati> n ter&en $e !" )ile $e la notificare Dn aceast*
situaie1 proce$ura a$&inistrati>* prealabil* pre>*)ut* $e art % nu se &ai efectuea)*
/////////////
Alin C#) al art < a fost &o$ificat $e pct < al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%

CAP. II
Procedura de soluionare a cererilor n conenciosul ad!inisrai"
ART. #
.roce$ura prealabil*
C!) Dnainte $e a se a$resa instanei $e contencios a$&inistrati> co&petente1 persoana care se
consi$er* >*t*&at* ntr/un $rept al s*u ori ntr/un interes le?iti& printr/un act a$&inistrati>
in$i>i$ual trebuie s* solicite autorit*ii publice e&itente sau autorit*ii ierarBic superioare1 $ac*
aceasta exist*1 n ter&en $e =( $e )ile $e la $ata co&unic*rii actului1 re>ocarea1 n tot sau n parte1 a
acestuia
/////////////
Alin C!) al art % a fost &o$ificat $e pct % al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C!H!) Dn ca)ul actului a$&inistrati> nor&ati>1 pl0n?erea prealabil* poate fi for&ulat* oric0n$
/////////////
Alin C!H!) al art % a fost intro$us $e pct ; al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') .re>e$erile alin C!) sunt aplicabile 2i n ipote)a n care le?ea special* pre>e$e o proce$ur*
a$&inistrati>/Auris$icional*1 iar partea nu a optat pentru aceasta
C=) -ste n$rept*it* s* intro$uc* pl0n?ere prealabil* 2i persoana >*t*&at* ntr/un $rept al s*u sau
ntr/un interes le?iti&1 printr/un act a$&inistrati> cu caracter in$i>i$ual1 a$resat altui subiect $e
$rept1 $in &o&entul n care a luat cuno2tin*1 pe orice cale1 $e existena acestuia1 n li&itele
ter&enului $e < luni pre>*)ut la alin C%)
C#) .l0n?erea prealabil*1 for&ulat* potri>it pre>e$erilor alin C!)1 se soluionea)* n ter&enul
pre>*)ut la art ' alin C!) lit ?)
C") Dn ca)ul aciunilor intro$use $e prefect1 A>ocatul .oporului1 Ministerul .ublic1 A?enia
Naional* a Funcionarilor .ublici sau al celor care pri>esc cererile persoanelor >*t*&ate prin
or$onane sau $ispo)iii $in or$onane1 precu& 2i n ca)urile pre>*)ute la art ' alin C') 2i la art #
nu este obli?atorie pl0n?erea prealabil*
/////////////
Alin C") al art % a fost &o$ificat $e pct 8 al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C<) .l0n?erea prealabil* n ca)ul aciunilor care au ca obiect contracte a$&inistrati>e are
se&nificaia concilierii n ca)ul liti?iilor co&erciale1 $ispo)iiile Co$ului $e proce$ur* ci>il* fiin$
aplicabile n &o$ corespun)*tor Dn acest ca)1 pl0n?erea trebuie f*cut* n ter&enul $e < luni pre>*)ut
la alin C%)1 care >a ncepe s* cur?*3
a) $e la $ata ncBeierii contractului1 n ca)ul liti?iilor le?ate $e ncBeierea lui9
b) $e la $ata &o$ific*rii contractului sau1 $up* ca)1 $e la $ata refu)ului cererii $e &o$ificare
f*cute $e c*tre una $intre p*ri1 n ca)ul liti?iilor le?ate $e &o$ificarea contractului9
c) $e la $ata nc*lc*rii obli?aiilor contractuale1 n ca)ul liti?iilor le?ate $e executarea
contractului9
$) $e la $ata expir*rii $uratei contractului sau1 $up* ca)1 $e la $ata apariiei oric*rei alte cau)e
care atra?e stin?erea obli?aiilor contractuale1 n ca)ul liti?iilor le?ate $e ncetarea contractului9
e) $e la $ata constat*rii caracterului interpretabil al unei clau)e contractuale1 n ca)ul liti?iilor
le?ate $e interpretarea contractului
/////////////
Alin C<) al art % a fost &o$ificat $e pct 8 al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C%) .l0n?erea prealabil* n ca)ul actelor a$&inistrati>e unilaterale se poate intro$uce1 pentru
&oti>e te&einice1 2i peste ter&enul pre>*)ut la alin C!)1 $ar nu &ai t0r)iu $e < luni $e la $ata
e&iterii actului Ter&enul $e < luni este ter&en $e prescripie*)
///////////////
*) NOTA CTC- +A .iatra/Nea&3
.rin 4-CI:IA CUR5II CON+TITU5IONAL- nr %8% $in '% septe&brie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr %(% $in !8 octo&brie '((% a fost a$&is* excepia $e
neconstituionalitate a $ispo)iiilor art % alin C%) $in Le?ea contenciosului a$&inistrati> nr
""#@'((#1 constat0n$u/se c* textul $e le?e este neconstituional n &*sura n care ter&enul $e < luni
$e la $ata e&iterii actului se aplic* pl0n?erii prealabile for&ulate $e persoana >*t*&at* ntr/un $rept
al s*u sau ntr/un interes le?iti&1 printr/un act a$&inistrati> cu caracter in$i>i$ual1 a$resat altui
subiect $e $rept $ec0t $estinatarul actului
.rin R-CTIFICAR-A nr %8% $in '% septe&brie '((%1 publicat* n MONITORUL OFICIAL nr
%"! $in < noie&brie '((%1 la pct ' $in $ispo)iti> se eli&in* sinta?&a ,$ec0t $estinatarul actului, Dn
consecin*1 textul $e le?e Cart % alin %) este neconstituional n &asura n care ter&enul $e < luni $e
la $ata e&iterii actului se aplic* pl0n?erii prealabile for&ulate $e persoana >*t*&at* ntr/un $rept al
s*u sau ntr/un interes le?iti&1 printr/un act a$&inistrati> cu caracter in$i>i$ual1 a$resat altui subiect
$e $rept
Confor& art !#% $in CON+TITU5IA ROMINI-I republicat* n MONITORUL OFICIAL nr
%<% $in =! octo&brie '((=1 $ispo)iiile $in le?ile 2i or$onanele n >i?oare1 precu& 2i cele $in
re?ula&ente1 constatate ca fiin$ neconstituionale1 2i ncetea)* efectele Auri$ice la #" $e )ile $e la
publicarea $eci)iei Curii Constituionale $ac*1 n acest inter>al1 .arla&entul sau 6u>ernul1 $up*
ca)1 nu pun $e acor$ pre>e$erile neconstituionale cu $ispo)iiile Constituiei .e $urata acestui
ter&en1 $ispo)iiile constatate ca fiin$ neconstituionale sunt suspen$ate $e $rept
Dn aceste con$iii1 $ispo)iiile art % alin C%)1 n &*sura n care ter&enul $e < luni $e la $ata
e&iterii actului se aplic* pl0n?erii prealabile for&ulate $e persoana >*t*&at* ntr/un $rept al s*u sau
ntr/un interes le?iti&1 printr/un act a$&inistrati> cu caracter in$i>i$ual1 a$resat altui subiect $e
$rept1 au fost suspen$ate $e $rept n inter>alul !8 octo&brie '((%/= $ece&brie '((%1 ncet0n$u/2i
efectele Auri$ice n $ata $e # $ece&brie '((%1 ntruc0t le?iuitorul nu a inter>enit pentru &o$ificarea
pre>e$erilor atacate

ART. $
Obiectul aciunii Au$iciare
C!) .ersoana >*t*&at* ntr/un $rept recunoscut $e le?e sau ntr/un interes le?iti& printr/un act
a$&inistrati> unilateral1 ne&ulu&it* $e r*spunsul pri&it la pl0n?erea prealabil* sau care nu a pri&it
niciun r*spuns n ter&enul pre>*)ut la art ' alin C!) lit B)1 poate sesi)a instana $e contencios
a$&inistrati> co&petent*1 pentru a solicita anularea n tot sau n parte a actului1 repararea pa?ubei
cau)ate 2i1 e>entual1 reparaii pentru $aune &orale 4e ase&enea1 se poate a$resa instanei $e
contencios a$&inistrati> 2i cel care se consi$er* >*t*&at ntr/un $rept sau interes le?iti& al s*u prin
nesoluionarea n ter&en sau prin refu)ul neAustificat $e soluionare a unei cereri1 precu& 2i prin
refu)ul $e efectuare a unei anu&ite operaiuni a$&inistrati>e necesare pentru exercitarea sau
proteAarea $reptului sau interesului le?iti&
/////////////
Alin C!) al art ; a fost &o$ificat $e pct !( al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C!H!) .ersoanele fi)ice 2i persoanele Auri$ice $e $rept pri>at pot for&ula capete $e cerere prin
care in>oc* ap*rarea unui interes le?iti& public nu&ai n subsi$iar1 n &*sura n care >*t*&area
interesului le?iti& public $ecur?e lo?ic $in nc*lcarea $reptului subiecti> sau a interesului le?iti&
pri>at
/////////////
Alin C!H!) al art ; a fost intro$us $e pct !! al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C!H') .rin $ero?are $e la $ispo)iiile alin C!)1 aciunile nte&eiate pe nc*lcarea unui interes
le?iti& public pot a>ea ca obiect nu&ai anularea actului sau obli?area autorit*ii p0r0te s* e&it* un
act sau un alt nscris1 respecti> s* efectue)e o anu&it* operaiune a$&inistrati>*1 sub sanciunea
penalit*ilor $e nt0r)iere sau a a&en)ii1 pre>*)ute la art '# alin C')
/////////////
Alin C!H') al art ; a fost intro$us $e pct !! al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') Instana $e contencios a$&inistrati> este co&petent* s* soluione)e liti?iile care apar n fa)ele
pre&er?*toare ncBeierii unui contract a$&inistrati>1 precu& 2i orice liti?ii le?ate $e ncBeierea1
&o$ificarea1 interpretarea1 executarea 2i ncetarea contractului a$&inistrati>
/////////////
Alin C') al art ; a fost &o$ificat $e pct !' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) La soluionarea liti?iilor pre>*)ute la alin C') se are n >e$ere re?ula $up* care principiul
libert*ii contractuale este subor$onat principiului priorit*ii interesului public
/////////////
Alin C=) al art ; a fost &o$ificat $e pct !' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. %
Aciunile &potri>a or$onanelor 6u>ernului
C!) .ersoana >*t*&at* ntr/un $rept al s*u ori ntr/un interes le?iti& prin or$onane sau $ispo)iii
$in or$onane poate intro$uce aciune la instana $e contencios a$&inistrati>1 nsoit* $e excepia $e
neconstituionalitate1 n &*sura n care obiectul principal nu este constatarea neconstituionalit*ii
or$onanei sau a $ispo)iiei $in or$onan*
////////////
Alin C!) al art 8 a fost &o$ificat $e articolul unic $in L-6-A nr !(( $in 8 &ai '((;1 publicat*
n MONITORUL OFICIAL nr =%" $in !< &ai '((;
C') Instana $e contencios a$&inistrati>1 $ac* aprecia)* c* excepia n$epline2te con$iiile
pre>*)ute $e art '8 alin C!) 2i C=) $in Le?ea nr #%@!88' pri>in$ or?ani)area 2i funcionarea Curii
Constituionale1 republicat*1 sesi)ea)*1 prin ncBeiere &oti>at*1 Curtea Constituional* 2i suspen$*
soluionarea cau)ei pe fon$
C=) 4up* pronunarea Curii Constituionale1 instana $e contencios a$&inistrati> repune cau)a pe
rol 2i $* ter&en1 cu citarea p*rilor 4ac* or$onana sau o $ispo)iie a acesteia a fost $eclarat*
neconstituional*1 instana soluionea)* fon$ul cau)ei9 n ca) contrar1 aciunea se respin?e ca
ina$&isibil*
/////////////
Alin C=) al art 8 a fost &o$ificat $e pct != al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C#) Dn situaia n care $eci)ia $e $eclarare a neconstituionalit*ii este ur&area unei excepii
ri$icate n alt* cau)*1 aciunea poate fi intro$us* $irect la instana $e contencios a$&inistrati>
co&petent*1 n li&itele unui ter&en $e $ec*$ere $e un an1 calculat $e la $ata public*rii $eci)iei
Curii Constituionale n Monitorul Oficial al Ro&0niei1 .artea I
/////////////
Alin C#) al art 8 a fost &o$ificat $e pct != al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C") Aciunea pre>*)ut* $e pre)entul articol poate a>ea ca obiect acor$area $e $esp*?ubiri pentru
preAu$iciile cau)ate prin or$onane ale 6u>ernului1 anularea actelor a$&inistrati>e e&ise n ba)a
acestora1 precu& 2i1 $up* ca)1 obli?area unei autorit*i publice la e&iterea unui act a$&inistrati> sau
la reali)area unei anu&ite operaiuni a$&inistrati>e
/////////////
Alin C") al art 8 a fost intro$us $e pct !# al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat*
n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
///////////////
*) NOTA CTC- +A .iatra/Nea&3
.rin 4-CI:IA CUR5II CON+TITU5IONAL- nr <<( $in # iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "'" $in ' au?ust '((%1 a fost a$&is* execepia $e neconstituionalitate
a $ispo)iiilor art 8 $in Le?ea contenciosului a$&inistrati> nr ""#@'((# n &*sura n care per&it ca
aciunea intro$us* la instana $e contencios a$&inistrati> s* aib* ca obiect principal constatarea
neconstituionalit*ii unei or$onane sau a unei $ispo)iii $intr/o or$onan*
4-CI:IA CUR5II CON+TITU5IONAL- nr <<( $in # iulie '((%1 publicat* n MONITORUL
OFICIAL nr "'" $in ' au?ust '((% se referea la art 8 $in Le?ea nr ""#@'((# n for&a pe care o
a>ea nainte $e L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in
=( iulie '((%
Confor& art !#% $in CON+TITU5IA ROMINI-I republicat* n MONITORUL OFICIAL nr
%<% $in =! octo&brie '((=1 $ispo)iiile $in le?ile 2i or$onanele n >i?oare1 precu& 2i cele $in
re?ula&ente1 constatate ca fiin$ neconstituionale1 2i ncetea)* efectele Auri$ice la #" $e )ile $e la
publicarea $eci)iei Curii Constituionale $ac*1 n acest inter>al1 .arla&entul sau 6u>ernul1 $up*
ca)1 nu pun $e acor$ pre>e$erile neconstituionale cu $ispo)iiile Constituiei .e $urata acestui
ter&en1 $ispo)iiile constatate ca fiin$ neconstituionale sunt suspen$ate $e $rept
Dn aceste con$iii1 $ispo)iiile art 81 n for&a a>ut* anterior ulti&elor &o$ific*ri1 au fost
suspen$ate n inter>alul ' au?ust '((%/!< septe&brie '((%1 n &*sura n care per&it ca aciunea
intro$us* la instana $e contencios a$&inistrati> s* aib* ca obiect principal constatarea
neconstituionalit*ii unei or$onane sau a unei $ispo)iii $intr/o or$onan*1 ncet0n$u/2i efectele
Auri$ice n $ata $e !% septe&brie '((%1 ntruc0t le?iuitorul nu a inter>enit pentru &o$ificarea
pre>e$erilor atacate
ART. 1&
Instana co&petent*
C!) Liti?iile pri>in$ actele a$&inistrati>e e&ise sau ncBeiate $e autorit*ile publice locale 2i
Au$eene1 precu& 2i cele care pri>esc taxe 2i i&po)ite1 contribuii1 $atorii >a&ale1 precu& 2i
accesorii ale acestora $e p0n* la "((((( $e lei se soluionea)* n fon$ $e tribunalele a$&inistrati>/
fiscale1 iar cele pri>in$ actele a$&inistrati>e e&ise sau ncBeiate $e autorit*ile publice centrale1
precu& 2i cele care pri>esc taxe 2i i&po)ite1 contribuii1 $atorii >a&ale1 precu& 2i accesorii ale
acestora &ai &ari $e "((((( $e lei se soluionea)* n fon$ $e seciile $e contencios a$&inistrati> 2i
fiscal ale curilor $e apel1 $ac* prin le?e or?anic* special* nu se pre>e$e altfel
/////////////
Alin C!) al art !( a fost &o$ificat $e pct !; al art I $in L-6-A nr 8% $in !# aprilie '((;1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr '8# $in !" aprilie '((; care co&pletea)* OR4ONAN5A
4- UR6-N57 nr !(( $in # octo&brie '((%1 publicat* n MONITORUL OFICIAL nr <;# $in ;
octo&brie '((%1 cu art GIH!
C') Recursul &potri>a sentinelor pronunate $e tribunalele a$&inistrati>/fiscale se Au$ec* $e
seciile $e contencios a$&inistrati> 2i fiscal ale curilor $e apel1 iar recursul &potri>a sentinelor
pronunate $e seciile $e contencios a$&inistrati> 2i fiscal ale curilor $e apel se Au$ec* $e +ecia $e
contencios a$&inistrati> 2i fiscal a Dnaltei Curi $e Casaie 2i Eustiie1 $ac* prin le?e or?anic*
special* nu se pre>e$e altfel
/////////////
Alin C') al art !( a fost &o$ificat $e pct !" al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) Recla&antul se poate a$resa instanei $e la $o&iciliul s*u sau celei $e la $o&iciliul p0r0tului
4ac* recla&antul a optat pentru instana $e la $o&iciliul p0r0tului1 nu se poate in>oca excepia
neco&petenei teritoriale
ART. 11
Ter&enul $e intro$ucere a aciunii
C!) Cererile prin care se solicit* anularea unui act a$&inistrati> in$i>i$ual1 a unui contract
a$&inistrati>1 recunoa2terea $reptului pretins 2i repararea pa?ubei cau)ate se pot intro$uce n ter&en
$e < luni $e la3
a) $ata co&unic*rii r*spunsului la pl0n?erea prealabil*9
b) $ata co&unic*rii refu)ului neAustificat $e soluionare a cererii9
c) $ata expir*rii ter&enului $e soluionare a pl0n?erii prealabile1 respecti> $ata expir*rii
ter&enului le?al $e soluionare a cererii9
$) $ata expir*rii ter&enului pre>*)ut la art ' alin C!) lit B)1 calculat $e la co&unicarea actului
a$&inistrati> e&is n soluionarea fa>orabil* a cererii sau1 $up* ca)1 a pl0n?erii prealabile9
e) $ata ncBeierii procesului/>erbal $e finali)are a proce$urii concilierii1 n ca)ul contractelor
a$&inistrati>e
/////////////
Alin C!) al art !! a fost &o$ificat $e pct !< al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') .entru &oti>e te&einice1 n ca)ul actului a$&inistrati> in$i>i$ual1 cererea poate fi intro$us* 2i
peste ter&enul pre>*)ut la alin C!)1 $ar nu &ai t0r)iu $e un an $e la $ata co&unic*rii actului1 $ata
lu*rii la cuno2tin*1 $ata intro$ucerii cererii sau $ata ncBeierii procesului/>erbal $e conciliere1 $up*
ca)
/////////////
Alin C') al art !! a fost &o$ificat $e pct !< al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C'H!) Dn ca)ul suspen$*rii1 potri>it le?ii speciale1 a proce$urii $e soluionare a pl0n?erii
prealabile1 ter&enul pre>*)ut la alin C!) cur?e $up* reluarea proce$urii1 $e la &o&entul finali)*rii
acesteia sau $e la $ata expir*rii ter&enului le?al $e soluionare1 $up* ca)1 $ac* a expirat ter&enul
pre>*)ut la alin C')
/////////////
Alin C'H!) al art !! a fost intro$us $e pct !% al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) Dn ca)ul aciunilor for&ulate $e prefect1 A>ocatul .oporului1 Ministerul .ublic sau A?enia
Naional* a Funcionarilor .ublici1 ter&enul cur?e $e la $ata c0n$ s/a cunoscut existena actului
nele?al1 fiin$ aplicabile n &o$ corespun)*tor pre>e$erile alin C')
C#) Or$onanele sau $ispo)iiile $in or$onane care se consi$er* a fi neconstituionale1 precu& 2i
actele a$&inistrati>e cu caracter nor&ati> care se consi$er* a fi nele?ale pot fi atacate oric0n$
C") Ter&enul pre>*)ut la alin C!) este ter&en $e prescripie1 iar ter&enul pre>*)ut la alin C') este
ter&en $e $ec*$ere
ART. 12
4ocu&entele necesare
Recla&antul anexea)* la aciune copia actului a$&inistrati> pe care l atac* sau1 $up* ca)1
r*spunsul autorit*ii publice prin care i se co&unic* refu)ul re)ol>*rii cererii sale Dn situaia n care
recla&antul nu a pri&it niciun r*spuns la cererea sa1 >a $epune la $osar copia cererii1 certificat* prin
nu&*rul 2i $ata nre?istr*rii la autoritatea public*1 precu& 2i orice nscris care face $o>a$a
n$eplinirii proce$urii prealabile1 $ac* acest $e&ers era obli?atoriu Dn situaia n care recla&antul
intro$uce aciune &potri>a autorit*ii care refu)* s* pun* n executare actul a$&inistrati> e&is n
ur&a soluion*rii fa>orabile a cererii ori a pl0n?erii prealabile1 >a $epune la $osar 2i copia certificat*
$up* acest act
/////////////
Art !' a fost &o$ificat $e pct !; al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 13
Citarea p*rilor1 relaii
C!) La pri&irea cererii1 instana $ispune citarea p*rilor 2i poate cere autorit*ii al c*rei act este
atacat s* i co&unice $e ur?en* acel act1 &preun* cu ntrea?a $ocu&entaie care a stat la ba)a
e&iterii lui1 precu& 2i orice alte lucr*ri necesare pentru soluionarea cau)ei
/////////////
Alin C!) al art != a fost &o$ificat $e pct !8 al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') Dn situaia n care recla&ant este un ter n sensul art ! alin C') sau c0n$ aciunea este
intro$us* $e A>ocatul .oporului ori $e Ministerul .ublic1 instana >a cere autorit*ii publice
e&itente s* i co&unice $e ur?en* actul atacat &preun* cu $ocu&entaia care a stat la ba)a e&iterii
lui1 precu& 2i orice alte lucr*ri necesare pentru soluionarea cau)ei
C=) Dn &o$ corespun)*tor situaiilor pre>*)ute la alin C!) 2i C')1 $up* ca)1 se proce$ea)* 2i n
ca)ul aciunilor care au ca obiect refu)ul $e re)ol>are a cererii pri>in$ un $rept recunoscut $e le?e
sau un interes le?iti&
/////////////
Alin C=) al art != a fost &o$ificat $e pct !8 al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C#) 4ac* autoritatea public* nu tri&ite n ter&enul stabilit $e instan* lucr*rile cerute1
con$uc*torul acesteia >a fi obli?at1 prin ncBeiere interlocutorie1 s* pl*teasc* statului1 cu titlu $e
a&en$* Au$iciar*1 !(J $in salariul &ini& brut pe econo&ie pentru fiecare )i $e nt0r)iere
neAustificat*

ART. 14
+uspen$area execut*rii actului
C!) Dn ca)uri bine Austificate 2i pentru pre>enirea unei pa?ube i&inente1 $up* sesi)area1 n
con$iiile art %1 a autorit*ii publice care a e&is actul sau a autorit*ii ierarBic superioare1 persoana
>*t*&at* poate s* cear* instanei co&petente s* $ispun* suspen$area execut*rii actului a$&inistrati>
unilateral p0n* la pronunarea instanei $e fon$ Dn ca)ul n care persoana >*t*&at* nu intro$uce
aciunea n anularea actului n ter&en $e <( $e )ile1 suspen$area ncetea)* $e $rept 2i f*r* nicio
for&alitate
C') Instana soluionea)* cererea $e suspen$are1 $e ur?en* 2i cu prec*$ere1 cu citarea p*rilor
C=) C0n$ n cau)* este un interes public &aAor1 $e natur* a perturba ?ra> funcionarea unui
ser>iciu public a$&inistrati>1 cererea $e suspen$are a actului a$&inistrati> nor&ati> poate fi
intro$us* 2i $e Ministerul .ublic1 $in oficiu sau la sesi)are1 pre>e$erile alin C') aplic0n$u/se n &o$
corespun)*tor
C#) Kot*r0rea prin care se pronun* suspen$area este executorie $e $rept -a poate fi atacat* cu
recurs n ter&en $e " )ile $e la co&unicare Recursul nu este suspensi> $e executare
C") Dn ipote)a n care se e&ite un nou act a$&inistrati> cu acela2i coninut ca 2i cel suspen$at $e
c*tre instan*1 acesta este suspen$at $e $rept Dn acest ca) nu este obli?atorie pl0n?erea prealabil*
C<) Nu pot fi for&ulate &ai &ulte cereri $e suspen$are succesi>e pentru acelea2i &oti>e
C%) +uspen$area execut*rii actului a$&inistrati> are ca efect ncetarea oric*rei for&e $e executare1
p0n* la expirarea $uratei suspen$*rii
/////////////
Art !# a fost &o$ificat $e pct '( al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 15
+olicitarea suspen$*rii prin aciunea principal*
C!) +uspen$area execut*rii actului a$&inistrati> unilateral poate fi solicitat* $e recla&ant1 pentru
&oti>ele pre>*)ute la art !#1 2i prin cererea a$resat* instanei co&petente pentru anularea1 n tot sau
n parte1 a actului atacat Dn acest ca)1 instana poate $ispune suspen$area actului a$&inistrati>
atacat1 p0n* la soluionarea $efiniti>* 2i ire>ocabil* a cau)ei Cererea $e suspen$are se poate
for&ula o$at* cu aciunea principal* sau printr/o aciune separat*1 p0n* la soluionarea aciunii n
fon$
/////////////
Alin C!) al art !" a fost &o$ificat $e pct '! al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') 4ispo)iiile art !# alin C')/C%) se aplic* n &o$ corespun)*tor
/////////////
Alin C') al art !" a fost &o$ificat $e pct '! al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) Kot*r0rea $at* cererii $e suspen$are este executorie $e $rept1 iar intro$ucerea recursului1
potri>it art !# alin C#)1 nu suspen$* executarea
C#) Dn ipote)a a$&iterii aciunii $e fon$1 &*sura suspen$*rii1 $ispus* n con$iiile art !#1 se
prelun?e2te $e $rept p0n* la soluionarea $efiniti>* 2i ire>ocabil* a cau)ei1 cBiar $ac* recla&antul nu
a solicitat suspen$area execut*rii actului a$&inistrati> n te&eiul alin C!)
/////////////
Alin C#) al art !" a fost intro$us $e pct '' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 16
Intro$ucerea n cau)* a funcionarului
C!) Cererile n Austiie pre>*)ute $e pre)enta le?e pot fi for&ulate 2i personal &potri>a persoanei
care a contribuit la elaborarea1 e&iterea sau ncBeierea actului ori1 $up* ca)1 care se face >ino>at* $e
refu)ul $e a re)ol>a cererea referitoare la un $rept subiecti> sau la un interes le?iti&1 $ac* se solicit*
plata unor $esp*?ubiri pentru preAu$iciul cau)at ori pentru nt0r)iere Dn ca)ul n care aciunea se
a$&ite1 persoana respecti>* poate fi obli?at* la plata $esp*?ubirilor1 soli$ar cu autoritatea public*
p0r0t*
/////////////
Alin C!) al art !< a fost &o$ificat $e pct '= al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') .ersoana acionat* astfel n Austiie l poate cBe&a n ?aranie pe superiorul s*u ierarBic1 $e la
care a pri&it or$in scris s* elabore)e sau s* nu elabore)e actul
ART. 16'1
Intro$ucerea n cau)* a altor subiecte $e $rept
Instana $e contencios a$&inistrati> poate intro$uce n cau)*1 la cerere1 or?anis&ele sociale
interesate sau poate pune n $iscuie1 $in oficiu1 necesitatea intro$ucerii n cau)* a acestora1 precu&
2i a altor subiecte $e $rept
/////////////
Art !<H! a fost intro$us $e pct '# al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 1#
Eu$ecarea cererilor
C!) Cererile a$resate instanei se Au$ec* $e ur?en* 2i cu prec*$ere n 2e$in* public*1 n co&pletul
stabilit $e le?e
C') .entru cererile for&ulate n ba)a pre)entei le?i se percep taxele $e ti&bru pre>*)ute $e Le?ea
nr !#<@!88% pri>in$ taxele Au$iciare $e ti&bru1 cu &o$ific*rile 2i co&plet*rile ulterioare1 pentru
cau)ele nee>aluabile n bani1 cu excepia celor care au ca obiect contractele a$&inistrati>e1 care se
>or taxa la >aloare
C=) Kot*r0rile se re$actea)* 2i se &oti>ea)* n cel &ult =( $e )ile $e la pronunare
/////////////
Alin C=) al art !% a fost &o$ificat $e pct '" al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 1$
+oluiile pe care le poate $a instana
C!) Instana1 soluion0n$ cererea la care se refer* art ; alin C!)1 poate1 $up* ca)1 s* anule)e1 n tot
sau n parte1 actul a$&inistrati>1 s* obli?e autoritatea public* s* e&it* un act a$&inistrati>1 s*
elibere)e un alt nscris sau s* efectue)e o anu&it* operaiune a$&inistrati>*
/////////////
Alin C!) al art !; a fost &o$ificat $e pct '< al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') Instana este co&petent* s* se pronune1 n afara situaiilor pre>*)ute la art ! alin C<)1 2i
asupra le?alit*ii operaiunilor a$&inistrati>e care au stat la ba)a e&iterii actului supus Au$ec*ii
/////////////
Alin C') al art !; a fost &o$ificat $e pct '< al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) Dn ca)ul soluion*rii cererii1 instana >a Bot*r 2i asupra $esp*?ubirilor pentru $aunele
&ateriale 2i &orale cau)ate1 $ac* recla&antul a solicitat acest lucru
C#) Atunci c0n$ obiectul aciunii n contencios a$&inistrati> l for&ea)* un contract a$&inistrati>1
n funcie $e starea $e fapt1 instana poate3
a) $ispune anularea acestuia1 n tot sau n parte9
b) obli?a autoritatea public* s* ncBeie contractul la care recla&antul este n$rituit9
c) i&pune uneia $intre p*ri n$eplinirea unei anu&ite obli?aii9
$) suplini consi&*&0ntul unei p*ri1 c0n$ interesul public o cere9
e) obli?a la plata unor $esp*?ubiri pentru $aunele &ateriale 2i &orale
C") +oluiile pre>*)ute la alin C!) 2i alin C#) lit b) 2i c) pot fi stabilite sub sanciunea unei
penalit*i aplicabile p*rii obli?ate1 pentru fiecare )i $e nt0r)iere
/////////////
Alin C") al art !; a fost &o$ificat $e pct '< al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C<) Dn toate situaiile1 instana poate stabili1 prin $ispo)iti>1 la cererea p*rii interesate1 un ter&en
$e executare1 precu& 2i a&en$a pre>*)ut* la art '# alin C')
/////////////
Alin C<) al art !; a fost intro$us $e pct '% al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%

ART. 1%
Ter&enul $e prescripie pentru $esp*?ubiri
C!) C0n$ persoana >*t*&at* a cerut anularea actului a$&inistrati>1 f*r* a cere n acela2i ti&p 2i
$esp*?ubiri1 ter&enul $e prescripie pentru cererea $e $esp*?ubire cur?e $e la $ata la care acesta a
cunoscut sau trebuia s* cunoasc* ntin$erea pa?ubei
C') Cererile se a$resea)* instanelor $e contencios a$&inistrati> co&petente1 n ter&enul $e un an
pre>*)ut la art !! alin C')
C'H!) 4ispo)iiile alin C!) 2i C') se aplic*1 n &o$ corespun)*tor1 2i contractelor a$&inistrati>e
/////////////
Alin C'H!) al art !8 a fost intro$us $e pct '; al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C=) Cererile pre>*)ute la alin C') se supun nor&elor pre)entei le?i n ceea ce pri>e2te proce$ura
$e Au$ecat* 2i taxele $e ti&bru
ART. 2&
Recursul
C!) Kot*r0rea pronunat* n pri&* instan* poate fi atacat* cu recurs1 n ter&en $e !" )ile $e la
co&unicare
/////////////
Alin C!) al art '( a fost &o$ificat $e pct '8 al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C') Recursul suspen$* executarea 2i se Au$ec* $e ur?en*
C=) Dn ca)ul a$&iterii recursului1 instana $e recurs1 &o$ific0n$ sau cas0n$ sentina1 >a reAu$eca
liti?iul n fon$1 $ac* nu sunt &oti>e $e casare cu tri&itere C0n$ Bot*r0rea pri&ei instane a fost
pronunat* f*r* a se Au$eca fon$ul1 cau)a se >a tri&ite1 o sin?ur* $at*1 la aceast* instan*
/////////////
Alin C=) al art '( a fost &o$ificat $e pct '8 al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 21
C*ile extraor$inare $e atac
C!) D&potri>a soluiilor $efiniti>e 2i ire>ocabile pronunate $e instanele $e contencios
a$&inistrati> se pot exercita c*ile $e atac pre>*)ute $e Co$ul $e proce$ur* ci>il*
C') Constituie &oti> $e re>i)uire1 care se a$au?* la cele pre>*)ute $e Co$ul $e proce$ur* ci>il*1
pronunarea Bot*r0rilor r*&ase $efiniti>e 2i ire>ocabile prin nc*lcarea principiului priorit*ii
$reptului co&unitar1 re?le&entat $e art !#; alin C')1 coroborat cu art '( alin C') $in Constituia
Ro&0niei1 republicat* Cererea $e re>i)uire se intro$uce n ter&en $e !" )ile $e la co&unicare1 care
se face1 prin $ero?are $e la re?ula consacrat* $e art !% alin C=)1 la cererea te&einic &oti>at* a p*rii
interesate1 n ter&en $e !" )ile $e la pronunare*) Cererea $e re>i)uire se soluionea)* $e ur?en* 2i
cu prec*$ere1 ntr/un ter&en &axi& $e <( $e )ile $e la nre?istrare
/////////////
Art '! a fost &o$ificat $e pct =( al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
*) NOTA CTC- +A .iatra/Nea&3
.rin 4-CI:IA CUR5II CON+TITU5IONAL- nr !<(8 $in 8 $ece&brie '(!(1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr %( $in '% ianuarie '(!! a fost a$&is* excepia $e neconstituionalitate
a $ispo)iiilor art '! alin C') te)a a $oua $in Le?ea contenciosului a$&inistrati> nr ""#@'((#1
constat0n$u/se c* acestea sunt neconstituionale
.rin ur&are1 confor& art !#% alin C!) $in CON+TITU5IA ROMINI-I republicat* n
MONITORUL OFICIAL nr %<% $in =! octo&brie '((= $ispo)iiile $in le?ile 2i or$onanele in
>i?oare1 precu& 2i cele $in re?ula&ente1 constatate ca fiin$ neconstituionale1 2i ncetea)* efectele
Auri$ice la #" $e )ile $e la publicarea $eci)iei Curii Constituionale $ac*1 n acest inter>al1
.arla&entul sau 6u>ernul1 $up* ca)1 nu pun $e acor$ pre>e$erile neconstituionale cu $ispo)iiile
Constituiei .e $urata acestui ter&en1 $ispo)iiile constatate ca fiin$ neconstituionale sunt
suspen$ate $e $rept
Dn conclu)ie1 ncep0n$ cu $ata $e '% ianuarie '(!!1 $ispo)iiile art '! alin C') te)a a $oua $in
Le?ea contenciosului a$&inistrati> nr ""#@'((# se suspen$* $e $rept1 ur&0n$ s*/2i ncete)e
efectele Auri$ice ncep0n$ cu $ata $e !# &artie '(!!1 $ac* le?iuitorul nu inter>ine pentru
&o$ificarea pre>e$erilor atacate

CAP. III
Procedura de e(ecuare
ART. 22
Titlul executoriu
Kot*r0rile Au$ec*tore2ti $efiniti>e 2i ire>ocabile prin care s/au respins aciunile for&ulate potri>it
$ispo)iiilor pre)entei le?i 2i s/au acor$at cBeltuieli $e Au$ecat* se n>estesc cu for&ul* executorie 2i
se execut* silit1 potri>it $reptului co&un
/////////////
Art '' a fost &o$ificat $e pct =! al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 23
Obli?aia public*rii
Kot*r0rile Au$ec*tore2ti $efiniti>e 2i ire>ocabile prin care s/a anulat n tot sau n parte un act
a$&inistrati> cu caracter nor&ati> sunt ?eneral obli?atorii 2i au putere nu&ai pentru >iitor Acestea
se public* obli?atoriu $up* &oti>are1 la solicitarea instanelor1 n Monitorul Oficial al Ro&0niei1
.artea I1 sau1 $up* ca)1 n &onitoarele oficiale ale Au$eelor ori al &unicipiului Lucure2ti1 fiin$
scutite $e plata taxelor $e publicare
/////////////
Art '= a fost &o$ificat $e pct =' al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 24
Obli?aia execut*rii
C!) 4ac* n ur&a a$&iterii aciunii autoritatea public* este obli?at* s* ncBeie1 s* nlocuiasc* sau
s* &o$ifice actul a$&inistrati>1 s* elibere)e un alt nscris sau s* efectue)e anu&ite operaiuni
a$&inistrati>e1 executarea Bot*r0rii $efiniti>e 2i ire>ocabile se face n ter&enul pre>*)ut n cuprinsul
acesteia1 iar n lipsa unui astfel $e ter&en1 n cel &ult =( $e )ile $e la $ata r*&0nerii ire>ocabile a
Bot*r0rii
C') Dn ca)ul n care ter&enul nu este respectat1 se aplic* con$uc*torului autorit*ii publice sau1
$up* ca)1 persoanei obli?ate o a&en$* $e '(J $in salariul &ini& brut pe econo&ie pe )i $e
nt0r)iere1 iar recla&antul are $reptul la $esp*?ubiri pentru nt0r)iere
C=) Neexecutarea $in &oti>e i&putabile sau nerespectarea Bot*r0rilor Au$ec*tore2ti $efiniti>e 2i
ire>ocabile pronunate $e instana $e contencios a$&inistrati>1 n ter&en $e =( $e )ile $e la $ata
aplic*rii a&en)ii pre>*)ute la alin C')1 constituie infraciune 2i se pe$epse2te cu ncBisoare $e la <
luni la = ani sau cu a&en$* $e la '"(( lei la !(((( lei
/////////////
Art '# a fost &o$ificat $e pct == al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%

ART. 25
Instana $e executare
C!) +anciunea 2i $esp*?ubirile pre>*)ute la art '# alin C') se aplic*1 respecti> se acor$*1 $e
instana $e executare1 la cererea recla&antului Kot*r0rea se ia n ca&era $e consiliu1 $e ur?en*1 cu
citarea p*rilor
C') Cererea pre>*)ut* la alin C!) este scutit* $e taxa $e ti&bru
C=) Kot*r0rea pronunat* $e instana $e executare poate fi atacat* cu recurs1 n ter&en $e " )ile $e
la co&unicare
/////////////
Alin C=) al art '" a fost &o$ificat $e pct =# al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1
publicat* n MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
C#) .re>e$erile alin C!)/C=) se aplic*1 n &o$ corespun)*tor1 2i pentru punerea n executare a
Bot*r0rilor instanelor $e contencios a$&inistrati> $ate pentru soluionarea liti?iilor ce au a>ut ca
obiect contracte a$&inistrati>e

ART. 26
Aciunea n re?res
Con$uc*torul autorit*ii publice se poate n$repta cu aciune &potri>a celor >ino>ai $e
neexecutarea Bot*r0rii1 potri>it $reptului co&un Dn ca)ul n care cei >ino>ai sunt $e&nitari sau
funcionari publici1 se aplic* re?le&ent*rile speciale
/////////////
Art '< a fost &o$ificat $e pct =" al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
CAP. I)
Dispoziii ranziorii *i +inale
ART. 2#
Eu$ecarea cau)elor aflate pe rol
Cau)ele aflate pe rolul instanelor la $ata intr*rii n >i?oare a pre)entei le?i >or continua s* se
Au$ece potri>it le?ii aplicabile n &o&entul sesi)*rii instanei
ART. 2$
Co&pletarea cu $reptul co&un
C!) 4ispo)iiile pre)entei le?i se co&pletea)* cu pre>e$erile Co$ului $e proce$ur* ci>il*1 n
&*sura n care nu sunt inco&patibile cu specificul raporturilor $e putere $intre autorit*ile publice1
pe $e o parte1 2i persoanele >*t*&ate n $repturile sau interesele lor le?iti&e1 pe $e alt* parte
Co&patibilitatea aplic*rii nor&elor $e proce$ur* ci>il* se stabile2te $e instan*1 cu prileAul
soluion*rii cau)ei
C') Instana $e contencios a$&inistrati> nu poate suspen$a Au$ecarea pricinii c0n$ s/a nceput
ur&*rirea penal* pentru o infraciune s*>0r2it* n le?*tur* cu actul a$&inistrati> atacat1 $ac*
recla&antul / persoan* >*t*&at* / st*ruie n continuarea Au$ec*rii pricinii
C=) Aciunile intro$use $e persoanele $e $rept public 2i $e orice autoritate public*1 n ap*rarea
unui interes public1 precu& 2i cele intro$use &potri>a actelor a$&inistrati>e nor&ati>e nu &ai pot
fi retrase1 cu excepia situaiei n care sunt for&ulate 2i pentru ap*rarea $repturilor sau intereselor
le?iti&e $e care pot $ispune persoanele fi)ice sau Auri$ice $e $rept pri>at
/////////////
Art '; a fost &o$ificat $e pct =< al art I $in L-6-A nr '<' $in !8 iulie '((%1 publicat* n
MONITORUL OFICIAL nr "!( $in =( iulie '((%
ART. 2%
Corelarea ter&inolo?ic*
Ori $e c0te ori ntr/o le?e special* anterioar* pre)entei le?i se face tri&itere la Le?ea
contenciosului a$&inistrati> nr '8@!88( sau ?eneric la instana $e contencios a$&inistrati>1
tri&iterea se >a socoti f*cut* la $ispo)iiile corespun)*toare $in pre)enta le?e

ART. 3&
4ispo)iii tran)itorii
.0n* la constituirea tribunalelor a$&inistrati>/fiscale1 liti?iile se soluionea)* $e seciile $e
contencios a$&inistrati> ale tribunalelor
ART. 31
Inrarea n "igoare
C!) .re)enta le?e intr* n >i?oare la =( $e )ile $e la $ata public*rii n Monitorul Oficial al
Ro&0niei1 .artea I
C') .e aceea2i $at* se abro?* Le?ea contenciosului a$&inistrati> nr '8@!88(1 publicat* n
Monitorul Oficial al Ro&0niei1 .artea I1 nr !'' $in ; noie&brie !88(1 cu &o$ific*rile ulterioare1
precu& 2i orice alte $ispo)iii contrare
Aceast* le?e a fost a$optat* $e .arla&entul Ro&0niei1 cu respectarea pre>e$erilor art %" 2i ale
art %< alin C!) $in Constituia Ro&0niei1 republicat*