Sunteți pe pagina 1din 76

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR BUCURETI

FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE


LUCRARE DE LICEN
SISTEMUL DE CARDURI N ROMNIA
- Carduri promovate de Banca Transilvania -
CONDUCTOR TIINIFIC:
Lector univ. drd. UNTARU FLORIN
ABSOLVENT:
GGIU (BLAN) M. TANA
BUCURETI
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
!""
CU#RINS
CA#ITOLUL I - S$%&' ()'*&($ +, $+&-%&(,*& ........................................................................ 3
CA#ITOLUL II - C+&-%&(,. ................................................................................................... 5
2.1. Definirea cardurilor de credit ................................................................................ 5
2.1.1. Caracteristicile cardurilor de credit .......................................................... 5
2.1.2. Falsificarea cardurilor............................................................................... 6
2.2. Clasificarea cardurilor ........................................................................................... 7
2.3. Obinerea cardurilor............................................................................................. 13
2.4. tili!area cardurilor ............................................................................................ 14
2.4.1. "nstru#ente de securi!are $i %lat& 'n nu#erar a cardurilor (......(..( 14
2.4.2. )utori!area %l&ii ................................................................................... 15
CA#ITOLUL III - M*-+,('/0( -. %'(,(1+&. + $+&-%&(,*& ((((((((.................... 17
3.1. Creditul %rin carduri ............................................................................................. 17
3.2. Co#erul %rin internet .......................................................................................... 1*
CA#ITOLUL IV - C+-&%, ,.2+, 2.3.&+, *&2+3(1+&.+ 4( 2.)'(*3+&.+ 5,/0(,*& $% $+&- -.
$/'&. )*$(.'/0(,. 6+3$+&. ........................................................................................................ 1+
4.1. Definirea conce%telor. Consideraii o%eraionale $i #etodolo,ice....................... 1+
4.2. -#iterea $i utili!area cardurilor ........................................................................... 25
4.3. Or,ani!area %l&ilor cu card de c&tre societ&ile bancare ..................................... 33
CA#ITOLUL V - C+&-%&( $*76&+3-.- ............................................................................... 36
5.1. Caracteristici ,enerale ale cardurilor co-branded ................................................ 36
5.2. Carduri co-branded %ro#ovate de .anca /ransilvania 0.). ................................ 37
CA#ITOLUL VI - S'%-(% -. $+1 $+&-%&( 5&*8*9+'. -. B+3$+ T&+3)(,9+3(+ S.A. ..... 41
6.1. Cardurile de debit ale .&ncii /ransilvania 0.). ................................................... 41
6.1.1. Cardul de debit 1isa -lectron ............................................................... 41
6.1.2. Cardul de debit 1isa -lectron -2O326 ............................................. 44
6.1.3.Cardul de debit 4astercard Direct ......................................................... 46
6.2. Cardul de credit al .&ncii /ransilvania 5 4asterCard Forte ............................... 4*
CONCLU:II SI #RO#UNERI ........................................................................................... 54
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................... 57
ANE;A " ................................................................................................................................ 5*
ANE;A ................................................................................................................................ 76
2
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
CAPITOLUL I - SCURT ISTORIC AL CARURILOR
Cardurile au a%&rut %entru %ri#a dat& 'n 0tatele nite ale )#ericii. O %ri#& referire la
acest nou #i7loc de %lat& a fost f&cut& 'n lucrarea a%&rut& 'n anul 1**68 L**<(32
B+$<=+&->, a scriitorului a#erican -duard .elan9 care a antici%at de7a c& 'n anul 2666 banii
vor fi 'nlocuii cu c&ri de %lat& av:nd o valoare %redeter#inat& ce ar %er#ite titularilor lor s&
obin& un credit. 0-a convenit c& +3%, "?"@ &.5&.1(3'/ -+'+ -. 3+4'.&. + 5&(8%,%( $+&-8
si#bol;#i7loc de %lat& al unei relaii co#erciale 'ntre o entitate econo#ic& $i un client.
<n acel an8 = >eneral ?etroleu# of California@ Adevenit& a%oi 4obil OilB e#ite o carte
de credit %entru funcionarii s&i $i c:iva clieni selecionai cu ,ri7&. ?e cardul e#is8 ce se
%re!int& sub for#a unei %l&cue #etalice8 erau 'nre,istrate infor#aii referitoare la fiecare
client ce dis%unea de o linie de credit. /ot atunci8 A.)'.&3 U3(*3 a 'n#:nat o astfel de %lac&
#etalic& clientului s&u cel #ai fidel iar8 in 1+158 C*85+3(+ T.,.2&+B($/ e#ite %l&cue
destinate s&-i identifice %e %rinci%alii s&i clieni $i s& autentifice tele,ra#ele lor.
<n anii ce au ur#at8 #a,a!ine $i co#%anii aeriene $i-au lansat %ro%riile lor c&ri de
credit. )cestea au cunoscut un #are av:nt 'n anii C368 c:nd siste#ul financiar federal
)#erican f&cea i#%osibil& folosirea cecurilor e#ise 'ntr-un stat8 %entru %l&i 'n alt stat federal
dec:t cel de ori,ine al cec-ului.
4ai #ult8 cri!a econo#ic& $i %erioada i#ediat ur#&toare r&!boiului8 'nde#na la
o%eraionali!area unui siste# de credit u$or de %us 'n funciune. )cest de#ers a 'nse#nat o
nou& er& %entru a#ericani8 'ntr-un conteDt econo#ic redevenit favorabil. n alt se,#ent de
utili!are a cardurilor a fost descEis 'n anul 1+47 de c&tre F,+'6%)$C N+'(*3+, B+3<8 care $i-a
lansat %ro%ria sa carte de credit8 ce se adresa doar %ro%riilor s&i clieni.
Cartelele %entru tran!acii financiare8 convenionale8 din %lastic8 au a%&rut #asiv
'nce%:nd cu anul 1+56. )ceste instru#ente de %lat& au fost introduse de liniile aeriene8 de
b&nci $i de o%eratorii de turis# $i se %re!entau sub for#a unor cartele ce aveau 'nscris un set
de caractere stanate 'n relief. tili!area acestora era %osibil& cu a7utorul unor i#%rintere
#ecanice !i%-!a%8 ce i#%ri#au datele 'nscrise cu caractere scoase 'n relief de %e card8 %e
su%ort de E:rtie.
<n ceeace %rive$te b&ncile8 'n anul 1+51 F&+3<,(3 N+'(*3+, B+3< a lansat %ro%ria sa
carte de credit8 ce %er#itea co#ercianilor s& e#it& facturi utili!:nd o %rocedur& de 'ncasare
a%roa%e identic& cu cea %racticat& ast&!i.
3
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
<ntre cartelele e#ise 'n aceast& %erioad&8 se %oate #eniona cea e#is& de D(3.&) C,%68
destinat& c&l&toriilor $i %etrecerii ti#%ului liber8 iar istoria a%ariiei sale #erit& a fi a#intit&.
<n aceast& %erioad&8 'n California8 M. B,**8(32-+,. (nepotul fondatorului
magazinelor cu acelai nume) a avut o idee identic&8 l&s:nd o carte denu#it& =Dine and
0in,@. Din unirea efortului lui 4c Fa#ara si .loo#in,dale8 s-a n&scut cartea =Diners Club@8
%ri#a carte acreditiv& din lu#e de ti%ul =/G-@ (= Travel & Entertainment).
L+ D3$.5%', $,(.30((E%'(,(1+'*&(( 3% .&+% -*'+0( $% * $+&'. -. 5,+'/ $( $% %3
$C('+30(.& D3 $+&. B(2%&+% (3)'('%0((,. $. +$$.5'+% +$.)' 8(F,*$ -. 5,+'/. ?e co%ert& erau
#enionate nu#ele $i nu#&rul de identificare al %urt&torului8 infor#aii %e care co#erciantul
le nota la #o#entul %l&ii.
Cartea de %lat& HDiners Club@ a fost ur#at&8 'n anul 1+5*8 de cartea A8.&($+3
EG5&.))> (cartea lider n acest domeniu)8 iar 'n anul 1+5+ de C+&'.+ A,6/>.
?otrivit bilanului f&cut 'n anul 1+578 un nu#&r de 26 de b&nci a#ericane e#iteau c&ri
de credit8 fiind atrase a%roDi#ativ 754 666 %ersoane care au devenit %urt&toare a acestor c&ri8
acce%tate de a%roa%e 11 666 de co#erciani8 tran!aciile efectuate reflect:nd o cifr& de afaceri
anual& de 46 #ilioane dolari.
Din cau!a volu#ului insuficient al tran!aciilor8 #ulte din aceste instituii vor
abandona aceast& activitate.
<n ciuda acestor re!ultate %uin 'ncura7atoare $i a %ierderilor 'nse#nate ,enerate de
costul ridicat al lans&rii8 doua b&nci au continuat s& a%lice siste#ul8 $i anu#e CC+).
M+3C+''+3> din FeI JorK iar #ai t:r!iu8 'n anul 1+5*8 B+3< *B A8.&($+ 'n California ce a
lansat Ban! Americard.
<n 1+76 cardul .anK )#ericard avea s& devin& bine cunoscutul card V()+8 iar .anK of
)#erica8 '#%reuna cu alte b&nci asociate si trecand %rin #ai #ulte transfor#&ri8 au lansat
brandul V()+ I3'.&3+'(*3+,.
V()+ I3'.&3+'(*3+, constituie o urias& asociaie coo%eratist& de b&nci8 ce se su%une
aceluiasi re,ula#ent si %artici%& 'n co#un la de!voltarea $i o%erarea siste#ului de %lat& al
asociaiei. )lte siste#e internaionale de %l&i electronice se vor de!volta #ai a%oi8 fiind #ai
#ult sau #ai %uin ins%irate sau #odelate du%a 1isa.
)stfel8 'n 1+66 av:ndu-$i ori,inea tot in .anK of )#erica8 un nu#&r de 17 b&nci
a#ericane for#ea!& asociaia I3'.&6+3< C+&- A))*$(+'(*3 (ICA)8 ce avea s& devin& #ai a%oi
nu #ai %uin celebra M+)'.&C+&- I3'.&+'(*3+,>8 cu reeaua %ro%rie %rivat& de
teleco#unicaii A.anKFetB8 unul din %rinci%alii co#%etitori $i rivali ai 1isa.
Cele dou& siste#e de %lai electronice %rin carduri dein 'n %re!ent circa +6L din %ia&.
4
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
CAPITOLUL II - CARURIL"
#.$. "%I&IR"A CARULUI
C+&'.+ -. 5,+'/ sau cardul este un instru#ent de %lat& ba!at %e #i7loace electronice8
cu a7utorul c&ruia se %oate efectua %lata unui %rodus sau serviciu acEi!iionat de la
co#ercianii abilitai s& o acce%te sau %rin utili!area c&reia o %ersoan& fi!ic& sau 7uridic& %oate
obine licEidit&i de la banca e#itent& ori %artener&.
Ca su%ort fi!ic8 cardul este reali!at din #aterial %lastic8 co#%arabil ca for#& $i
di#ensiune cu o carte de vi!it&8 av:nd 'n,lobate co#%onente electronice s%eciale %entru
decodificarea diferitelor o%eraiuni %entru care a fost conce%ut&M 'n %rinci%al8 accesul
dein&torului la contul s&u bancar $i efectuarea electronic& a %l&ii8 de unde $i denu#irea de
'moned( electronic() sau '*ani electronici)
$
.
Deoarece cardurile au a%&rut %entru %ri#a dat& 'n 0..).8 iar ulterior au cunoscut cea
#ai lar,& r&s%:ndire iniial 'n s%aiul a#erican $i ulterior vest -uro%ean8 %e %lan internaional
s-au i#%us ter#enii din li#ba en,le!&. De #enionat c& ter#enul de card;%lastic card8 este
utili!at %entru a descrie8 'n ,eneral8 aceste instru#ente de %lat&.
<n li#ba ro#:n&8 ter#enul de %lastic card Acarte de %lasticB este #ai rar utili!at8
folosindu-se cu acela$i 'neles denu#irile de cartel& de %lat& sau card. ?otrivit re,le#ent&rilor
.F28 acest instru#ent de %lat& va fi denu#it8 confor# %racticii internaionale8 CARD.
.".". CARACTERISTICILE CARDURILOR
C+&-%, D32,*6.+1/ D3 6+3-+ 8+23.'($/ (3B*&8+0(( )'+3-+&-(1+'., ).$%&(1+'. 4(
(3-(9(-%+,(1+'. $+&., -.$*-(B($+'. $% +F%'*&%, %3*& -()5*1('(9. )5.$(+,., 5.&8(' +$$.)%,
'('%,+&%,%( ,+ $*3'%, )/% 6+3$+&, +%'*&(1+&.+ 4(E)+% .B.$'%+&.+ -. 5,/0(, )+% *60(3.&.+ -.
3%8.&+&.
Dat& fiind co#%onenta electronic& $i lar,a utili!are a cardurilor8 e#itenii de carduri
au anu#ite res%onsabilit&i %rivind confecionarea su%ortului de %lastic $i infor#aiilor
#ini#e %e care trebuie s& le conin& cardulN ei trebuie s& asi,ure ur#&toarele caracteristici
co#uneM
- fabricarea cardului din #aterial %lastic8 cu acelea$i di#ensiuni8 indiferent de e#itentN
1
1asile 4arian 5 4oned& $i Credit8 niversitatea Cre$tin& HDi#itrie Cante#ir@8 Facultatea de Otiine
-cono#ice8 Clu7-Fa%oca8 1+++
5
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
- 5. B+0+ cardurilor se re,&sesc anu#ite infor#aii des%re client $i banca e#itent& $i
anu#eM
aB denu#irea $i si,la e#itentului Abanca $i alt& instituieBN
bB nu#&rul carduluiN
cB nu#ele si %renu#ele dein&toruluiN
dB data la care eD%ir& valabilitatea carduluiN
eB o Eolo,ra#& vi!ibil& la lu#ina natural&.
- 5. 5+&'.+ -(3 )5+'.M
a. banda #a,netic&N
b. s%aiul de se#n&tur& unde clientul se#nea!& la %ri#irea carduluiN
c. infor#aii %entru dein&torul carduluiN
d. adresa b&ncii.
Acesta este +ormatul ,eneral pentru toate tipurile de carduri emise n ntrea,a
lume- indi+erent de marca sau de *anca emitent(.
.".. FALSIFICAREA CARDURILOR
<n sco%ul reducerii %osibilit&ii de fraud& au fost introduse anu#ite #&suri de
%revenire. ?rocesorul unui card trebuie s& fie con$tient de necesitatea efectu&rii unor verific&ri
'n %rocesul utili!&rii cardului8 av:nd ca sco% %revenirea utili!&rii ,re$ite8 iar la r:ndul s&u8
%ersoana $i co#%ania care acce%t& carduri %entru %l&i trebuie s& cunoasc& %rocedurile i#%use
%entru folosirea acestora.
na din aceste #&suri o re%re!int& (3).&+&.+ %3.( C*,*2&+8. 5. B+0+ $+&-%,%(.
Polo,ra#ele s-au i#%us ca fiind cele #ai eficiente 'n ansa#blul teEnicilor de
asi,urare a securit&ii cardurilor. <n acela$i ti#%8 eDist& anu#ite teEnici de reali!are a
cardurilor %rivind re!istena la u!ur&8 alte ele#ente de si,uran&8 %rintre care se enu#&r& un
desen s%ecific ce li#itea!& %osibilit&ile de $ter,ere sau #odificare a datelor inserate %e card.
<naintea efectu&rii tran!aciilor %ersonalul co#%aniilor care acce%t& carduri8 trebuie s&
verifice %re!ena Eolo,ra#ei8 validitatea $i inte,ritatea cardului. /otodat&8 trebuie s& verifice
dac& se#n&tura de %e card cores%unde se#n&turii clientului de %e docu#entul se#nat la
efectuarea acEi!iiei. -fectuarea acestor verific&ri duce la %revenirea utili!&rii cardurilor
falsificate8 ori acces&rii fondurilor dis%onibile de c&tre %ersoane neautori!ate.
6
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
.. CLASIFICAREA CARDURILOR
<n &rile de!voltate8 %ublicul are la dis%o!iie #ai #ulte ti%uri de carduri8 e#ise de
b&nci sau de or,ani!aii s%eciali!ate. Ca tendin& 'n %olitica de %ro#ovare a cardurilor8
co#%aniile e#it8 de re,ul&8 $+&-%&( )'&%$'%&+'. 5. $,+). -. $,(.30( 4( 0+&/ )+% B+$(,('/0(
*B.&('.8 se#nificative fiindM
1B credit card
2B store card
3B debit card
4B carduri #ultifuncionale
5B s#art card.
CR"IT CARUL
C&.-(' $+&-%, (3-($/ B+5'%, $/ -.0(3/'*&%,%( (7+ B*)' -.)$C()/ * ,(3(. -. $&.-(' $. D(
5.&8('. )/ +$C(1(0(*3.1. 6%3%&( 4( ).&9($(( 4( )/ *60(3/ 3%8.&+&, D3 ,(8('+ %3%( 5,+B*3
)'+6(,(' D3 5&.+,+6(, 5. 6+1. $*3'&+$'%+,..
Credit cardul se e#ite titularului 'n ba!a unui cont bancar descEis 'n acest sco%.
?articularitatea credit cardului8 a$a cu# re!ult& $i din denu#irea sa8 este fa%tul c&
permite titularului s( e+ectue.e pl(/i c0iar dac( nu are disponi*ilit(/i proprii n contul s(u.
<n contractul care s-a 'ncEeiat 'ntre client $i banc& se s%ecific& %lafonul li#it& 'n cadrul c&ruia
banca 'l va credita. C&.-(' $+&-%, este astfel e#is 'nc:t 5.&8('. -.0(3/'*&%,%(M
s ramurseze n totalitate creditul la sf:r$itul %erioadei stabilite 'n acest ca!
fiind denu#it8 %otrivit %racticii internaionale $i CP)2>- C)2DN
s ramurseze numai par!ial creditul8 %artea r&#as& ur#:nd a fi considerat& o
eDtensie a creditului accesat anterior. Dis%un:nd de credit card8 titularii %ot
efectua %l&i la toate #a,a!inele8 instituiile8 a,enii econo#ici care acce%t&
aceste instru#ente de %lat&. <n conteDtul de!volt&rii reelelor infor#atice $i a
reducerii costurilor de instalare $i utili!are8 #a,a!ine din 'ntrea,a lu#e acce%t&
%lata %rin astfel de carduri.
C*8.&$(+30(( 4( B(&8.,. $+&. )%3' $*3.$'+'. ,+ &.0.+ 5,/'.)$ 6/3$(,*& 4(
$*85+3((,*& .8('.3'. -. $+&-%&( * '+G/ %entru %osibilitatea efectu&rii tran!aciilor %rin
utili!area cardurilor. Credit cardurile %ot fi folosite nu nu#ai la %lata #&rfurilor8 dar $i a
serviciilor de cele #ai variate ti%uri8 cu# sunt cele telefonice si %o$tale.
/itularii credit cardurilor %ri#esc lunar situaia debitelor.
7
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
)ceste situaii lunare cu%rind 'n ,eneral ur#&toarele infor#aiiM
cuantu#ul creditului de care titularul cardului %oate beneficiaN
situaia %l&ilor efectuate %rin folosirea carduluiN
intr&rile de su#e 'n contul titularului 'nre,istrate la co#%ania e#itent& a
carduluiN
dob:nda ce a fost debitat&N
soldul la !iN
valoarea creditului $i8 du%& ca!8 su#a r&#as&8 dis%onibil& 'n cont.
La %ri#irea acestei situaii8 clientul %oate o%ta %entru acEitarea inte,ral& sau %arial& a
datoriei8 sub for#a unui %rocent stabilit contractual8 calculat asu%ra 'ntre,ii su#e datorate sau8
du%& ca!8 ra#bursarea oric&rei alte su#e. <n ca!ul 'n care titularul cardului nu acEit& datoria
'n totalitate8 se %erce%e o dob:nd& %enali!atoare asu%ra su#ei nera#bursate8 care se adau,& la
soldul debitor al contului.
?entru a descura7a clienii s& de%&$easc& li#ita creditului8 dob:nda se calculea!&
%entru acest sold 'n condiiile unui credit obi$nuit8 av:nd caracter %enali!ator. 0ituaia lunar& a
debitelor8 'ntoc#it& de b&nci $i co#%aniile e#itente ale cardurilor8 este docu#entul 'n ba!a
c&ruia titularilor li se solicit& efectuarea %l&ii datoriei. ?lata trebuie efectuat& 'n dou&!eci $i
unu de !ile de la data e#iterii situaiei debitelor. <n funcie de data la care se cu#%&r& #arfa $i
data 'ntoc#irii situaiei debitelor8 credit cardurile dau %osibilitatea unei credit&ri f&r& dob:nd&
%e o %erioad& de %:n& la cinci!eci $i $ase de !ile.
Avanta1ele credit cardurilor
)vanta7e 5.3'&% 5*).)*&%, $&.-(' $+&-%,%( Anot" %arte din acestea
sunt co#une $i debit cardurilorB.
Deinerea credit cardului 'i ofer& %osesorului %osibilitatea de a cu#%&ra un bun la
#o#entul o%ortun %entru el acEit:ndu-l 'n #o#entul cu#%&r&rii cu bani %ro%rii $i;sau din
creditul descEis %e ba!a c&rii de credit.
#n lume$ numrul companiilor ce accept ac%itarea produselor i serviciilor prin
credit carduri este de ordinul milioanelor$ iar aria geografic de utilizare a lor este foarte
larg& 'unt !ri$ cum ar fi cele din Europa de Est$ unde numrul acestor companii este nc
foarte mic$ fiind$ de oicei$ localizate n principalele zone turistice& (eci$ gama produselor i
*
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
serviciilor ce pot fi ac%izi!ionate folosind credit cardul este foarte larg i n acelai timp
posesorul unui card are posiilitatea de a efectua cea mai avanta)oas ac%izi!ie&
Dein:nd un credit card8 $%85/&/'*&%, +&. 5*)(6(,('+'.+ )/ +,.+2/ 8*8.3'%,
.B.$'%/&(( +3%8('*& +$C(1(0((.
<n #ulte &ri8 le,ile %entru %rotecia consu#atorilor confer& un anu#it ,rad de
%rotecie celor care acEit& %rodusele cu#%&rate %rin credit carduri8 'n sensul c&8 D3 $+1%, D3
$+&. 5&*-%).,. )%3' B+,)(B($+'., 5*).)*&%, $&.-('%,%( 9+ *60(3. * &.$&.-('+&. -(3 5+&'.+
$*85+3(.( .8('.3'. + $&.-(' $+&-%,%(.
(e e*emplu$ n +area ,ritanie dac valoarea ac%izi!iei depete -&... de lire
sterline$ posesorul cardului are posiilitatea$ aa cum am vzut$ de a ac%ita datoria n
ntregime la primirea situa!iei soldului su$ sau de a ac%ita acest sold n rate lunare&
3 $+1%, D3 $+&. -+'*&(+ .)'. +$C('+'/ D3 '*'+,('+'., 5*).)*&%, %3%( $&.-(' $+&-
5*+'. 6.3.B($(+ -. %3 $&.-(' B/&/ -*6H3-/ 5.3'&% * 5.&(*+-/ -. 5H3/ ,+ IJ -. 1(,..
/ran!aciile se reali!ea!& #ai ra%id 'n ca!ul ceculuiM 'n situaia 'n care co#erciantul este dotat
cu un ecEi%a#ent adecvat8 %rocedura va consta doar 'n introducerea cardului 'n a%arat $i
reali!area de c&tre a%arat a notei de %lat&8 ur#at& de se#narea acesteia de c&tre client.
/otodat&8 $% $&.-(' $+&-%&( 5*' B( +$C('+'. 4( ).&9($((,. '.,.B*3($. 4( 5*4'+,.8 %rin
si#%la tastare la telefon a nu#&rului cardului8 sau %rin 'nscrierea acestuia %e un ordin de %lat&
'n favoarea %o$tei. n avanta78 'n co#%araie cu %lata %rin cec $i nu#erar8 este dat -. 2&+-%,
&(-($+' -. ).$%&('+'. +)(2%&+' -. B*,*)(&.+ $&.-(' $+&-%,%( D3 5&*$.)%, .B.$'%/&((
+$C(1(0((,*&.
Avanta1e pentru comerciant
0%re deosebire de cec8 %rin utili!area cardului .)'. 2+&+3'+'/ 5,+'+8 iar contul
co#erciantului este creditat i#ediat cu valoarea #&rfurilor sau serviciilor v:ndute %e ba!& de
credit card8 'n #o#entul 'n care docu#entele ce atest& v:n!&rile sunt %re!entate %entru %lat&
la banc&. S()'.8%, 5.&8('. $*8.&$(+30(,*& )/ *B.&. $,(.30(,*& 8/&B%&( 9H3-%'. D3 $*3-(0((
-. $&.-(', B/&/ )/ )%5*&'. $C.,'%(.,( +-8(3()'&+'(9. $% &()$%&( -. 3.5,+'/.
Oferind #&rfuri $i servicii %e credit8 co#ercianii care acce%t& credit cardurile8 +'&+2
8+( 8%,0( $,(.30(8 co#%arativ cu cei care nu au introdus aceast& facilitate. O%er:nd cu credit
carduri8 $*8.&$(+3'%, .)'. -.2&.9+' -. * 8+&. 5+&'. -(3 $C.,'%(.,(,. 4( &()$%&(,. %e care le
%resu%une folosirea nu#erarului. <n reali!area aciunilor %ro#oionale $i a ca#%aniilor
%ublicitare8 $*8.&$(+30(( 6.3.B($(+1/ -. (3B&+)'&%$'%&+ %3.( &.0.,. (3'.&3+0(*3+,. de credit
carduri.
+
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
<n sco%ul '#bun&t&irii standardului serviciilor oferite clienilor8 o %arte din #arile
lanuri de #a,a!ine dau %osibilitatea clienilor de a obine nu#erar %rin %re!entarea cardului.
?entru client8 acest lucru re%re!int& o facilitate 'n %lus8 iar %entru co#erciant un #i7loc de a
veEicula nu#erar8 f&r& a su%orta cEeltuieli %entru o astfel de o%eraiune.
Avanta1e pentru *(nci
- cre$terea ,radului de auto#ati!are a o%eraiunilor8 reduc:ndu-se astfel volu#ul
o%eraiunilor efectuate #anualN
- di#inuarea o%eraiunilor cu nu#erarN
- ,arantarea %l&ilor efectuate cu credit carduriN
- o rat& #ai ridicat& a dob:n!ilor %erce%ute 'n cadrul o%eraiunilor cu credit carduri8
co#%arativ cu cele %rev&!ute 'n ca!ul #a7orit&ii celorlalte for#e de '#%ru#utN
- %erce%erea de co#isioane de la co#ercianii ce acce%ta acEitarea cu credit carduri a
#&rfurilor sau serviciilor oferite8 ce re%re!int& o surs& de venituri %entru banc&.
#&(3$(5+,.,. $+&+$'.&()'($( +,. '%'%&*& '(5%&(,*& -. $&.-(' $+&-%&( )%3':
acEi!iionarea de #&rfuri $i servicii 'n ba!a unui credit8 ale c&rui li#ite au fost
stabilite %rin contractul 'ncEeiat de banc& cu clientul s&uN
e#iterea %eriodic& de c&tre co#%aniile de carduri a situaiei solduluiN
%osibilitatea acordat& clientului de a o%ta %entru #odalitatea de acEitare a datoriei
c&tre co#%ania e#itent& a cardului.

STORE CARDUL
M%,'. -(3 8+&(,. 8+2+1(3. )+% $*85+3(( -. ).&9($(( 5.3'&% 5*5%,+0(. +% (3'&*-%)
5&*5&((,. $+&-%&( $+&., (3'&7%3 B.,, $*3$%&.+1/ $% $&.-(' $+&-%&(,. .8(). -. 6/3$(. A$.)'
$+&- -.3%8(' S'*&. $+&-> *B.&/ +9+3'+F%, +)(2%&/&(( ,*(+,('/0(( $,(.30(,*& 5.3'&%
8+2+1(3%, .8('.3', -.'.&8(3/ $&.4'.&.+ 9H31/&(,*& 5&(3 B+$(,('/0(,. -. 5,+'/ *B.&('. 4(
B%&3(1.+1/ $*8.&$(+30(,*& (3B*&8+0(( -. 5(+0/ 9+,*&*+)..
<n esen&8 store cardurile sunt o variant& a credit cardurilor8 deci #odul de utili!are
este ase#&n&tor acestoraM lunar8 se 'ntoc#e$te situaia debitelor8 iar clienii au %osibilitatea de
a o%ta la sf:r$itul fiec&rei luni %entru acEitarea 'ntre,ii datorii sau nu#ai a unui %rocent din
aceasta.
E*ist ns i unele magazine ce emit carduri de tipul C2AR3" CAR i$ drept
urmare$ ntregul sold treuie pltit n fiecare lun&
16
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
0tore cardurile %ot fi folosite nu#ai 'n cadrul aceluia$i ,ru% de #a,a!ine8 iar
tran!aciile nu se derulea!& %rin inter#ediul siste#ului bancar de decont&ri8 astfel c& +$.)' '(5
-. *5.&+0(%3( 5*' B( $*3)(-.&+'. $+ +5+&0(3H3- %3%( )()'.8 D3$C().
"BIT CARUL
C+&'.+ -. -.6(' )+% -.6(' $+&-%,, 5.&8('. $+ -.0(3/'*&%,%( )/% )/ D( B(. -.6('+'/ D3
8*- -(&.$' $*3'&+9+,*+&.+ 6%3%&(,*&, ).&9($((,*& +$C(1(0(*3+'. 4( 3%8.&+&%,%( B*,*)(' 5.
).+8+ B*3-%&(,*& -(3 $*3'%, )/%.
Debit cardul se e#ite 'n ba!a unui cont bancar al clientului titular al cardului. Debit
cardul este folosit ase#&n&tor nu#erarului8 'n sensul c& titularul %oate efectua %l&i 'n li#ita
dis%onibilit&ilor sale b&ne$ti din cont s&u8 sau8 dac& a 'ncEeiat 'n %realabil o convenie cu
banca8 'n li#ita unui credit desco%erit de cont acordat de banca e#itent&.
tili!area debit cardurilor nu %resu%une circulaia docu#entelor %e su%ort de E:rtie.
Debitarea contului titularului se efectuea!& si#ultan cu creditarea contului #a,a!inului sau
instituiei ce acce%t& ca instru#ent de %lat& debit carduri. ?entru a le face #ai atractive %entru
clieni8 b&ncile debitea!& contul titularului du%& 3 !ile de la efectuarea unei tran!acii. 0%re
deosebire de cec8 'n ca!ul debit cardurilor8 #&rfurile %ot fi co#andate %rin telefon8 iar
valoarea tran!aciilor nu este li#itat&. /ran!acia va fi concreti!at& 'ns& nu#ai 'n ca!ul 'n care
dis%onibilit&ile b&ne$ti din contul clientului sunt suficiente.
Avanta1ele de*it cardurilor
A9+3'+F. 5.3'&% 6/3$(:
- ,radul ridicat de control asu%ra tran!aciilor clientului 'n ra%ort cu
dis%onibilit&ile b&ne$ti din contul %ersonal ata$at $i creditul desco%erit de contN
- costurile b&ncii %entru o%erarea debit cardurilor sunt #ai reduse co#%arativ
cu cEeltuielile aferente utili!&rii cecurilor sau nu#eraruluiN
- de,revarea activit&ii la ,Ei$eele bancare8 inclusiv reducerea cEeltuielilor din
acest %unct de vedere Ade %ersonalB.
A9+3'+F.,. 5.3'&% $,(.30(:
- clienii nu sunt nevoii s& retra,& $i s& %oarte asu%ra lor su#e #ari de bani
%entru a acEita #&rfuri de valori #ari8 eli#in:ndu-se astfel riscurile de furt $i
disconfort %e care la %resu%une nu#eralul la %urt&tor.
11
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
- s%re deosebire de cec8 nu eDist& o li#it& a valorii acEi!iiilor $i nu trebuie
co#%letat nici un docu#ent.
- tran!acia se reali!ea!& instantaneu8 dac& eDist& dis%onibil 'n cont.
A9+3'+F. 5.3'&% $*8.&$(+3':
- s%re deosebire de %lata 'n nu#erar sau %rin cec su#ele %e care clienii le %ot
cEeltui nu sunt li#itate8 utili!area cardurilor fiind8 'n acela$i ti#% o %re#i!& a cre$terii
v:n!&rilorN
- cEeltuielile i#%use de asi,urarea securit&ii sunt #ult #ai reduse dec:t 'n
ca!ul folosirii nu#erarului ca #i7loc de %lat&N
- %entru o%erarea debit cardurilor8 banca %erce%e v:n!&torului taDe #ai #ici
dec:t 'n ca!ul o%er&rii nu#eraruluiN
- decont&rile sunt #ai ra%ide dec:t 'n ca!ul cecului.
Cu toate aceste avanta7e utili!area acestor carduri este 'nc& li#itat&. <n unele ca!uri8
datorit& fa%tului c& nu toate #a,a!inele au ter#inale %entru debit carduri8 clienii nu le %ot
folosi $i deci vor trebui s& a%ele!e la cecuri sau nu#erar. 4ulte #a,a!ine fiind dotate cu
ter#inale %entru ti%&rirea de cecuri8 folosirea cecului este %referat&8 iar acEitarea %l&ilor de
valori #ici cu debit card nu se 7ustific& datorit& cEeltuielilor de o%erare.
CARURIL" 4ULTI%U&C5IO&AL"
S%3' .8(). -. $/'&. 6/3$( 5.3'&% + ). +5&*5(+ $H' 8+( 8%,' -. 3.9*(,. $,(.30(,*&.
Card #ultifuncional %oate fiM
- $+&'.+ -. 3%8.&+& 4( $+)C $+&- este un card eDclusiv %entru auto#ate
%ro,ra#abile ce %ot distribui nu#erarN
- $+&'.+ -. 2+&+3'+&. + $.$%&(,*& ce asi,ur& ,arantarea unui cec e#is $i se#nat8 %:n&
la o su#& s%ecificat& de c&tre banca e#itent& a cardului.
S4ART CARURI
A$.)'. (3)'&%8.3'. -. 5,+'/ 5.&8(' -.&%,+&.+ %3*& '&+31+$0(( 8%,' 8+( )*B()'($+'.
-.$H' $.,.,+,'. $+&-%&( -.3%8('., 5.3'&% -(B.&.30(.&., $+&-%&( -. 5,+)'($. -Dist& dou&
ti%uri de s#art carduriM %3.,. 5*' D38+2+1(3+ %3('/0( -. 9+,*+&. $i altele8 #ai sofisticate8 ce
+% D3$*&5*&+'. D3 .,. 8($&*5&*$.)*+&..
)ceste carduri sunt astfel denu#ite datorit& fa%tului c& un 'ntre, #icroco#%uter este
'ncor%orat 'ntr-un card de di#ensiuni at:t de reduse8 i#%ri#:ndu-i acestuia un ,rad de
inteli,en& deter#inat de #e#oria $i %uterea %rocesorului.
S8+&' $+&-%&(,. 5&.1(3'/ $H'.9+ +9+3'+F. B+0/ -. $+&-%&(,. $% 6+3-/ 8+23.'($/M
12
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
- nu este necesar& autori!aia on-lineN
- le %ot fi asociate %l&i #ai #ari efectuate 'n contN
- %rotecia '#%otriva fraudelor este #ult #ai #are8 iar riscul de credit al b&ncii
este #ult redusN
- cardurile cu ci%uri 'ncor%orate nu %ot fi co%iate8 iar securitatea acestora %oate
fi s%orit& %rin solicitarea f&cut& clientului de a 5$i introduce codul %ersonal de
identificare A?"FB.
.K. OBINEREA CRILOR DE CREDIT
<n ,eneral8 orice %ersoana fi!ic& sau 7uridic& %oate solicita b&ncii sau co#%aniei
e#itente eliberarea unui card.
#.3'&% + *60(3. %3 $+&-, 5.&)*+3+ B(1($/ )+% F%&(-($/ (3'.&.)+'/, '&.6%(. D3 5&(8%,
&H3- )/ )*,($('. +$.)' ,%$&% 6/3$(( sau or,ani!aiei e#itente. <ntre banc& $i client se 'ncEeie
un contract 'n care se %reci!ea!& ti%ul de card e#is8 res%ectiv solicitat de client8 facilit&ile de
care va dis%une titularul8 obli,aiile acestuia fa& de banc&8 etc.
C*3'%, 5&(3 $+&. ). 5*' B+$. *5.&+0(%3( $% $+&-%&( .)'. %3 $*3' 6+3$+& $. 5*+'. B(
+).8/3+' %3%( $*3' $%&.3'8 care #ai este denu#it Hcont cardH sau cont colateral contului
curent 'n funcie de %ractica diferitelor b&nci. Obinerea $i deinerea unui card %resu%une %lata
de c&tre titular a unei taDe de e#itere si a unei taDe de utili!are anual&8 sub for#a unor su#e
fiDe. La %ri#irea cardului8 titularul se#nea!& %e s%atele cardului8 'n s%aiul destinat
se#n&turii8 se#n&tura fiind co#%arat& cu se#n&tura dat& de titular %e alte docu#ente le,ate
de utili!area facilitailor oferite de card.
O-+'/ $% 5&(8(&.+ $+&-%,%(, 6+3$+ $*8%3($/ D3 8*- $*3B(-.30(+, '('%,+&%,%(
5+&*,+ 5.&)*3+,/. Codul %ersonal de identificare aferent unui card confor# %racticii
internaionale8 este #IN abreviere utili!at& $i 'n li#ba ro#:n&8 ce re%re!int& codul atribuit de
e#itent unui dein&tor de card8 cod %e care utili!atorul %oate fi %us 'n situaia de a-l re%roduce8
'n vederea verific&rii identit&ii dein&torului8 'n ca!ul unei %l&ti %rin card Adeservit& de
eDe#%lu de un auto#at %ro,ra#abilB.
<n ca!ul 'n care %lata se face %rin transfer electronic de date8 #IN7%, 5*+'. B(
$*3)(-.&+' $+ .$C(9+,.3'%, .,.$'&*3($ +, ).83/'%&(( -.0(3/'*&%,%(. ?entru c& cel #ai adesea
utili!area cardului i#%lic& $i o o%eraie de creditare din %artea b&ncii8 aceasta trebuie s&
verifice 'n %realabil bonitatea clientului c&ruia 'i e#ite un card de o anu#it& valoare.
La ba!a acordului 'ncEeiat 'ntre client $i banc& st& B*&8%,+&%,$.&.&. '(5(1+' %e care
clientul trebuie s&-l co#%lete!e. .anca obine astfel infor#aii des%re client ca de eDe#%luM
13
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
locul de #unc&8 salariul8 dac& este %ro%rietar sau cEiria$ al locuinei8 starea civil&8 nu#&rul
co%iilor8 venituri su%li#entare8 etc. De ase#enea clientul va trebui s& #enione!e %e acest
for#ular nu#ele b&ncii ce 'i ad#inistrea!& ;unde sunt descEise conturile sale. <n ca!ul 'n care
aceasta este alta dec:t banca de la care clientul a solicitat e#iterea unui card8 banca e#itent&
%oate cere relaii asu%ra situaiei $i #i7loacelor financiare ale clientului de la banca la care
clientul are cont descEis.
B*3('+'.+ $,(.3'%,%( .)'. )'+6(,('/ 5&(3'&7* 8.'*-/ )'+'()'($/ 3%8('/ 5%3$'+F )+%
)$*& +, $&.-('%,%( ()$*&(32). )ceasta #etod& const& 'n atribuirea unui anu#it nu#&r de
%uncte ele#entelor 'nscrise 'n for#ularul-cerere. 0co%ul ur#&rit este de a stabili
%robabilitatea de ra#bursare la ter#en a creditului $i deci de evaluarea riscului de credit.
/otodat&8 $*85+3((,. .8('.3'. -. $+&-%&( 5*' +5.,+ ,+ B(&8. )5.$(+,(1+'. 5.3'&%
9.&(B($+&.+ 6*3('/0(( 5*'.30(+,(,*& $,(.30( $i a eventualelor datorii anterioare neonorate. Dac&
unui client i-a fost refu!at un credit8 el are dre%tul de a contacta a,enia res%ectiv& %entru a
afla de ce i-a fost refu!at creditul8 deoarece $i cardurile sunt doar o alt& for#& de creditare8
si#ilar& oric&rui '#%ru#ut8 la a c&rui acordare banca trebuie sa se asi,ure ca riscul %e care $i-
l asu#& este #ini#.
.@. UTILI:AREA CARDURILOR
.@.". I3)'&%8.3'. -. ).$%&(1+&. 4( 5,+'/ -. 3%8.&+& + $+&-%&(,*&
Odat& obinut cardul8 titularul de dre%t 'l %oate utili!a %entru %lata #&rfurilor $i
serviciilor la unit&ile ce v:nd #&rfuri sau %restea!& servicii $i acce%t& dre%t instru#ent de
%lat& cardul8 sau %oate obine nu#erar de la ,Ei$eele b&ncii ori de la distribuitoarele auto#ate
de nu#erar.
Plata se poate reali.a n dou( moduri6
- fie cardul este introdus 'n ter#inalul electronic al #a,a!inului - EFT#OS8 care va
ti%&ri auto#at nota de %lat&N
- fie v:n!&torul va folosi un a%arat de ti%&rire nu#it IM#RINTER %entru note de
%lat& standardi!ate denu#ite 1OCP-2-.
"%TPOS
EB.$'%+&.+ 5,/0(,*& $% $+&-%, 5&(3 %'(,(1+&.+ EFT#OS 5&.)%5%3. .G()'.30+ %3%(
'.&8(3+, ,+ $*8.&$(+3', $*3.$'+' ,+ )'&%$'%&+ (3B*&8+'($/ 4( -. '.,.$*8%3($+0(( -.)'(3+'/
5,/0(( 5&(3 $+&-%&(. /er#inalul %entru transferul electronic al fondurilor8 %er#ite %reluarea8
ca%tarea $i trans#iterea de infor#aii asu%ra %l&ii cu card %rin #i7loace electronice8 de la
co#erciant la centrul de autori!are.
14
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
<n c:teva secunde8 utili!:nd infor#aia coninut& %e banda #a,netic& a cardului
introdus 'n ter#inal8 acesta va tasta valoarea tran!aciei la %unctul de v:n!are8 iar
co#erciantul %ri#e$te auto#at autori!area de efectuare a %l&ii8 'n ca!ul unui r&s%uns %o!itiv.
Du%& ce tran!acia a fost autori!at&8 dis%o!itivul furni!ea!& nota de %lat& 'n dou&
eDe#%lare. -le sunt se#nate de client8 se#n&tura dat& se co#%ar& de co#erciant cu cea de %e
card8 iar dac& acestea coincid %lata se consider& efectuat&. O not& de %lat& r&#:ne la
co#erciant8 iar cealalt&8 '#%reun& cu #arfa8 este %us& la dis%o!iia cu#%&r&torului.
I4PRI&T"R
I85&(3'.&%, .)'. %3 -()5*1('(9 8.$+3($ $. 5.&8('. ,%+&.+ %3.( +85&.3'. -. 5.
.,.8.3'.,. D3 &.,(.B, -. 5. B+0+ $+&-%,%( 4( '&+3)5%3.&.+ ,*& 5. )%5&+B+0+ %3%( -*$%8.3'
$*3B.$0(*3+' 5. %3 )%5*&' -. CH&'(..
<n ca!ul 'n care co#erciantul verific& for#al cardul $i co#unic& ele#entele de
identificare ale cardului $i valoarea tran!aciei8 centrul de %rocesare folosind siste#ul de
teleco#unicaii %rin satelit8 autori!ea!& efectuarea tran!aciei. Du%& confruntarea se#n&turii
de %e card8 v:n!&torul eliberea!& #arfa $i 'i d& clientului un eDe#%lar al notei de %lat&.
La 'ncEeierea !ilei de lucru8 co#erciantul totali!ea!& notele de %lat& 'ntoc#ite cu
oca!ia v:n!&rilor %rin inter#ediul cardului. -l le 'nre,istrea!& 'n contabilitatea %ro%rie $i
%red& ulterior b&ncii c:te un eDe#%lar din fiecare8 celelalte r&#:n:nd la o%eratorul econo#ic.
.anca %l&te$te co#erciantului contravaloarea notelor de %lat& %redate la un ter#en %restabilit
%rin contractul 'ncEeiat.
.@.. A%'*&(1+&.+ 5,/0((
?entru a %utea fi efectuat& o %lat& %rin utili!area cardului ca instru#ent de %lat&8
o%eratiunea %resu%une autori!area %realabil& la centrul de %rocesare al b&ncii e#itente.
R(spunsul primit- care este re.ultatul autori.(rii poate con/ine unul din urm(toarele tipuri
de mesa1e re+eritor la card6
- acce%tarea %entru toat& su#a %l&tit&N
- solicitarea de instruciuni su%li#entare la o adres& dat& $i 'ntr-un anu#it interval de
ti#%N
- neacce%tarea ca #i7loc de %lat&N
- neacce%tarea ca #i7loc de %lat&8 cu solicitarea de a se confisca res%ectivul card de
c&tre co#erciant.
0iste#ul este astfel conce%ut 'nc:t asi,ur& securitatea o%eraiunilor8 %rotecia b&ncii
e#itente $i co#erciantului8 din %unct de vedere al %l&ii8 %recu# $i a eDistenei fondurilor8 $i
%rotecia tuturor celor i#%licai '#%otriva fraudelor $i falsurilor.
15
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
L CC.,'%(.,(,. 5*).)*&(,*& -. $+&-%&(.
0i#ilar oric&rui serviciu su%li#entar %restat8 5.3'&% %'(,(1+&.+ $+&-%,%( '&.6%(.
+$C('+' %3 5&.0 ($*3'&+9+,*+&.+ +$.)'%(+) -.3%8(' comision.
Dac& %osesorul cardului o%tea!& %entru acEitarea unui %rocent #ini# din datorie8 i se
va %erce%e o anu#it& dob:nd& %entru restul datoriei. <n #a7oritatea ca!urilor8 %osesorul
cardului are de acEitat o taD& de e#itere $i o taD& anual& de utili!are.
L CC.,'%(.,(,. $*8.&$(+30(,*& 4( 5&.)'+'*&(,*& -. ).&9($((.
)$a cu# s-a ar&tat8 at:t v:n!&torul c:t $i alte %ersoane care acce%t& cardurile ca #i7loc
de %lat&8 trebuie s& acEite un anu#it co#ision. )cest co#ision este denu#it @taD& %entru
co#erciant@8 ce se stabile$te de c&tre banca co#erciantului sub for#a unui %rocent care se
a%lic& asu%ra valorii tran!aciilor derulate de acesta.
Co#%arativ cu cEeltuielile %e care v:n!&torul ar trebui s& le fac& 'n ca!ul 'n care
tran!aciile s-ar efectua cu %lata 'n nu#erar8 nivelul acestui co#ision este #ai avanta7os
%entru v:n!&tor.
L C+&-%&(,. 5(.&-%'. )+% B%&+'..
Co#%aniile e#itente de carduri trebuie s& asi,ure un anu#it ,rad de %rotecie
%osesorilor de carduri 'n ca!ul 'n care ace$tia le %ierd sau le sunt furate.
#*).)*&%, '&.6%(. )/ +3%30. $*85+3(.( .8('.3'. 5(.&-.&.+ )+% B%&'%, $+&-%,%(8
i#ediat ce eveni#entul a fost constatat. Fu#&rul de telefon unde se %oate recla#a %ierderea
sau furtul cardului este co#unicat de c&tre co#%ania e#itent& fiec&rui titular8 fiind de re,ula
'nscris %e s%atele cardului.
<n #o#entul 'n care a fost 'n$tiinat&8 co#%ania %rocedea!& la anularea c&rii de credit
%entru a %reveni folosirea ei de c&tre o alt& %ersoan& $i blocarea contului atasat.
7n An,lia posesorii de carduri intr su inciden!a rspunderii limitate$ ceea ce
presupune c acetia pot s suporte numai o mic parte din suma rezultat din folosirea
ilegal a cardului$ anterior comunicrii pierderii&
3 $+1%, -.6(' $+&-%,%(, 5*).)*&(( +$.)'*&+ )%5*&'/ )(32%&(, D3'&.+2+ )%8/ D3 $+1%,
D3 $+&. $+&-%, + B*)' B*,*)(' D3+(3'. -. + B( $*8%3($+'/ 5(.&-.&.+ ,%(.
nele co#%anii e#itente de carduri8 'n scEi#bul unei taDe anuale8 %ot asi,ura
cardurile clienilor '#%otriva %ierderii sau furtului. Clienii trebuie s& anune telefonic
%ierderea sau furtul8 iar co#%ania va anula cardul i#ediat $i va ordona 'nlocuirea lui. <n acest
fel clienii8 vor fi %rote7ai '#%otriva %ierderilor ce le-ar 'nre,istra ca re!ultat al folosirii
frauduloase a cardului.
16
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
De ase#enea8 %osesorii cardurilor %ot cu#%&ra %olie de asi,ur&ri %entru ca!uri de
boal& sau accidente8 su#a %l&tit& 'n %lus este denu#it& @%ri#& de asi,urare@. ?ri#ele sunt
calculate 'n funcie de soldul bancar $i sunt evideniate 'n situaia contului. )ceste servicii
sunt o%ionale.
CAPITOLUL III - 4OALIT85I " UTILI9AR" A CARURILOR
K.". CREDITUL #RIN CARDURI
"#%ortana deosebit& a cardurilor 'n activitatea bancar& este dat& de *5.&+0(%3(,.
(85,($('. -.'.&8(3+'. -. B%3$0(*3+,('/0(,. $+&-%,%(:
- construirea depozitelor pentru cardurile de deit/
- mprumuturile acordate de nci prin intermediul cardului de credit&
lti#ul studiu efectuat de GBM R*8+3(+
2
s%unea c&M 0--1 din totalul populatiei
urane cu v2rsta peste -3 ani folosea un card de credit in ianuarie 4..5$ iar p2na in
septemrie 4..6$ numarul utilizatorilor s7a redus la )umtate& #ncep2nd cu finalul anului
4..6 creterea s7a reluat$ astfel c in prezent$ -.1 din popula!ia uran de!ine un card de
credit8&
Datele .F28 ce au la ba!& ra%ort&rile e#itenilor8 arat& c& nu#arul utili!atorilor nu
avea cu# sa se in7u#atateasca in %erioada tri#." 266* 5 tri#.""" 266+8 %entru si#%lul #otiv
c& nu#&rul cardurilor de credit a crescut 'n aceast& %erioadaM de la 2821 #ilioane in #artie
266*8 la 2827 #ilioane 'n se%te#brie 266+. C:t des%re afir#aia relu&rii cre$terii 'nce%:nd cu
finele lui 266+8 ,raficul de #ai 7os reflect& o relativa sta,nare8 'n cel #ai fericit ca!. ?ractic8
nu#arul cardurilor de credit a fost acela$i 'n lunile se%te#brie din ulti#ii doi ani8 res%ectiv
282 #ilioane.
2
>roItE fro# QnoIled,e 2o#ania
17
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
K.. COMERUL #RIN INTERNET
Co#erul electronic via internet a %rins un av:nt deosebit 'n ulti#ii ani 'n 'ntrea,a
lu#e. Ce a!i spune s v vinde!i produsele sau serviciile n permanen!$ c%iar i n timpul
somnului sau c2nd sunte!i plecat n vacan!9
/otul este %osibil %e internet8 %rin co#erul electronic.
T*' 8+( 8%,'. B(&8. D4( -.)$C(- 8+2+1(3. 9(&'%+,. sau v:nd %ur $i si#%lu la
co#and& direct din site-ul %ro%riu de %e internet. ?rinci%iul de funcionare al unui #a,a!in
virtual este si#%lu8 vi!itatorii '$i caut& %rodusul sau serviciul dorit8 'i studia!& caracteristicile
$i 'l co#and&8 iar %lata se face fie %rin ra#burs fie %rin utili!area c&rilor de credit direct %rin
internet.
4ilioane de oa#eni de %e 'ntre,ul ,lob utili!ea!& internetul8 ca structur& de ba!& 'n
scEi#bul electronic al infor#aiilor. tili!area acestuia 'n sco%uri co#erciale a devenit 'n
ulti#a %erioad& din ce 'n ce #ai frecvent& ca ur#are a instituirii #a,a!inelor virtuale on5
line. C,(.30(( 5*' 9(1('+ +$.)'. 8+2+1(3. D3 )$*5%, 9(1%+,(1/&(( 4( +$C(1(0(*3/&(( 5&*-%).,*&
$. ,. )%3' *B.&('.. Plata acestor cump(r(turi se reali.ea.( cu carduri de credit pe *a.a
transmiterii in+orma/iilor necesare prin modem. "nterce%tarea #esa7elor %e internet este 'ns&
relativ si#%l&8 ,radul de securitate al acestor o%eraiuni fiind sc&!ut.
0oluia %reconi!at& %entru aceast& %roble#& const& 'n utili!area teEnolo,iei de cri%tare
'n cadrul internet8 fa%t ce necesit& ado%tarea unui %rotocol de cri%tare standard sau reali!area
de 'nele,eri 'ntre cu#%&r&tori $i v:n!&tori 'naintea 'ncEeierii tran!aciilor.
1*
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
O de!voltare de ulti#& or& 'n crearea de bani electronici sunt --4OF-J8 co#%atibili
cu ti%ul de #oned& eDistent& %e cardurile %reali#entate.
<n acest ca!8 5%'.&.+ -. $%85/&+&. nu este transferat& dintr-un #icrocEi% c&tre o
unitate de %rocesare ci8 #ai si#%lu ). '&+3)B.&/ 5&(3'&7* ,(3(. '.,.B*3($/. O astfel de scEe#&
i#%lic& cu necesitate de!voltarea unor siste#e s%eciale %entru co#baterea fraudelor. <n
do#eniul siste#elor de %l&i8 a%arent aceasta este una din !onele ce ur#ea!& s& se de!volte %e
scar& lar,& 'n #ileniul ur#&tor.
CA#ITOLUL IV 7 CADRUL LEGAL GENERAL #RIVIND ORGANI:AREA I
GESTIONAREA #LILOR CU CARD DE CTRE SOCIETILE BANCARE
@.". D.B(3(&.+ $*3$.5'.,*&. C*3)(-.&+0(( *5.&+0(*3+,. 4( 8.'*-*,*2($..
?rin statutul s&u8 .anca Faional& a 2o#:niei a e#is un &.2%,+8.3' ce se a%lic&
b&ncilor8 %ersoane 7uridice ro#ane8 %recu# $i sucursalelor din 2o#:nia ale b&ncilor8 %ersoane
7uridice str&ine8 denu#ite 'n continuare b&nci $i are ca obiect )'+6(,(&.+ 5&(3$(5((,*& 5&(9(3-
.8('.&.+ 4( %'(,(1+&.+ (3)'&%8.3'.,*& -. 5,+'/ .,.$'&*3($/ 5. '.&('*&(%, R*8H3(.(8 'n
s%ecial a cardurilor8 %recu# $i a condiiilor ce trebuie 'nde%linite de b&nci $i de ali
%artici%ani la desf&$urarea activit&ii de %l&ti cu instru#ente de %lat& electronic&8 indiferent de
#oneda 'n care sunt e#ise sau deno#inate acestea
3
.
R A%'*&(1+&.+ 5,/0(( $% $+&- este o%eraiunea ce const& 'ntr-un ansa#blu de #etode
$i %roceduri8 %rev&!ute %rin contract8 %rin care8 co#erciantul acce%tant;ter#inalul8 trans#ite
e#itentului s&u %rocesorului infor#aiile referitoare la un card $i solicit& acestuia trans#iterea
unui r&s%uns %rivind confir#area validit&ii cardului $i acce%tarea efectu&rii tran!aciei.
R B+3$+ +$$.5'+3'/ este o banc& ce ofer& co#ercianilor servicii de acce%tare la %lat&
a cardurilor $i;sau a instru#entelor de %lat& de ti% #oned& electronic& Ae-#one9B8 'n ba!a unui
contract 'ncEeiat 'n %realabil 'ntre banc& $i co#erciant8 %recu# $i servicii de eliberare de
nu#erar la ,Ei$eele b&ncii $i 'n reeaua %ro%rie de auto#ate bancare. <n ca!ul instru#entelor
3
ntaru Florin - 4ana,e#ent financiar-bancar
1+
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
de %lat& cu acces la distan&8 altele decat cardurile8 cu# sunt a%licaiile infor#atice de ti%
Eo#e-banKin,8 "nternet-banKin, $i %Eone-banKin,8 banca acce%tant& este 'ntotdeauna $i
e#itentul instru#entului de %lat& electronic& res%ectiv8 aceasta furni!:nd serviciile s%ecifice
acestor instru#ente de %lat& electronic& nu#ai dein&torilor autori!ai.
: anc acceptant poate oferi servicii de acceptare la plat a cardurilor i;sau a
instrumentelor de plat de tip moned electronic (e7mone<) autorit!ilor administra!iei
pulice pentru ncasarea impozitelor$ ta*elor$ amenzilor$ penalit!ilor i altor oliga!ii de
plat$ n aza unui contract nc%eiat n prealail ntre cele dou pr!i$ cu respectarea
prevederilor prezentului regulament i a celorlalte prevederi legale n materie$ unit!ile
teritoriale ale administra!iei pulice av2nd n acest caz toate drepturile i oliga!iile
comerciantilor acceptanti$ aplicaile acestora&
R C+&-%, este un instru#ent de %lat& electronic&8 res%ectiv un su%ort de infor#aie
standardi!at8 securi!at $i individuali!at8 ce %er#ite dein&torului s&u s& utili!e!e
dis%onibilit&ile b&ne$ti %ro%rii dintr-un cont descEis %e nu#ele s&u la e#itentul cardului ori
s& utili!e!e o linie de credit8 'n li#ita unui %lafon stabilit 'n %realabil8 descEis& de e#itent 'n
favoarea dein&torului cardului8 'n vederea efectu&rii8 cu#ulativ sau nu8 a ur#&toarelor
*5.&+0(%3(M
- retragerea de numerar8 res%ectiv 'ncarcarea $i desc&rcarea unit&ilor valorice 'n ca!ul
unui instru#ent de %lat& ti% #oned& electronic&8 de la ter#inale %recu# distribuitoarele de
nu#erar $i )/48 de la ,Ei$eele e#itentului;b&ncii acce%tante sau de la sediul unei instituii8
obli,at& %rin contract s& acce%te instru#entul de %lat& electronic&N
- plata unurilor sau a serviciilor ac%izi!ionate de la co#ercianii acce%tani $i %lata
obli,aiilor c&tre autorit&ile ad#inistraiei %ublice8 re%re!ent:nd i#%o!ite8 taDe8 a#en!i8
%enalit&i etc.8 %rin inter#ediul i#%rinterelor8 ter#inalelor ?O0 sau %rin alte #edii
electroniceN
- transferurile de fonduri ntre conturi8 altele dec:t cele ordonate $i eDecutate de
instituiile financiare8 efectuate %rin inter#ediul instru#entului de %lat& electronic&.
R C+&-%, -. -.6(' este cardul %rin inter#ediul c&ruia dein&torul dis%une doar de
dis%onibilit&ile b&ne$ti %ro%rii eDistente 'ntr-un cont descEis la e#itent %entru efectuarea
o%eratiunilor.
R C+&-%, -. -.6(' $% B+$(,('+'. -. *9.&-&+B' este cardul %rin inter#ediul c&ruia
dein&torul %oate dis%une8 %e l:n,& dis%onibilit&ile b&ne$ti %ro%rii eDistente 'ntr-un cont
descEis la e#itent8 $i de o anu#it& su#&8 asi#ilat& unui credit8 'n li#ita unui %lafon
%redeter#inat8 acordat&8 de re,ul&8 'n situaia 'n care dre%turile b&ne$ti ale deintorului Ade
26
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
eDe#%lu salariulB sunt virate re,ulat 'n contul de card %entru efectuarea o%eraiunilor
%rev&!ute.
R C+&-%, -. $&.-(' este cardul %rin inter#ediul c&ruia dein&torul dis%une de
dis%onibilit&i b&ne$ti ale e#itentului8 oferite sub for#a unei linii de credit8 ce 'i %er#it
acestuia efectuarea o%eraiunilor %rev&!ute8 'n li#ita unui %lafon stabilit 'n %realabilN cardul de
credit trebuie s& %er#it& dein&torului fie ra#bursarea 'n totalitate a creditului la sf:r$itul
%erioadei stabilite de e#itent8 ca! 'n care cardul este un card de c&l&torie $i divertis#ent -
travel and entertain#ent card8 fie ra#bursarea %arial& a creditului acordat8 %artea r&#as&
ur#:nd s& fie considerat& ca o eDtensie a creditului acordat anterior - cEar,e card.
R C+&-%, -. 3%8.&+& este cardul utili!abil doar la )/4 sau la distribuitoare de
nu#erar %entru retra,ere de nu#erar.
R C+&-%, -. 2+&+3'+&. + $.$%&(,*& este cardul e#is ca %arte a unui siste# de
,arantare care8 la %re!entare al&turi de un cec co#%letat $i se#nat de c&tre dein&torul
cardului8 ,arantea!& c& orice cec8 e#is %:n& la incidena valorii de ,arantare a cardului8 va fi
onorat de banca e#itent& a cecului.
R Cardul s%ecific unei co#%anii sau $+&-%, -. $*8.&$(+3' este cardul e#is de un
co#erciant clientului sau ori de un ,ru% de co#erciani clienilor lor8 %entru a %er#ite sau a
facilita %l&i 'n vederea acEi!iion&rii de bunuri sau servicii eDclusiv de la co#ercianii
e#iteni sau de la cei ce acce%t& cardul %e ba!& de contract8 f&r& a acorda accesul la un cont
bancar.
R C+&-%, C(6&(- :dual card; este cardul ce conine at:t band& #a,netic&8 c:t $i
#icro%rocesor $i care %er#ite efectuarea unor o%eraiuni co#binate8 s%ecifice fiecarui ti% de
card.
R C+&-%, $*76&+3-.- este cardul e#is de o banc& '#%reun& cu o entitate care8 de
re,ul&8 are ca obiect %rinci%al de activitate co#erul sau %rest&rile de servicii.
R CC(57$+&-%, sau smart-cardul este cardul ce ofer& %osibilitatea %roces&rii $i;sau
stoc&rii unit&ilor valorice %rin inter#ediul unui #icro%rocesor inte,rat AcEi%B. 0%re deosebire
de cardul clasic cu band& #a,netic&8 %e s#art-card se %ot stoca efectiv fonduri transferate
dintr-un cont bancar sau dintr-un alt s#art-card Ao%eraiune card to cardB8 %recu# $i infor#aii
referitoare la soldul dis%onibil8 %lata efectuat& cu acest ti% de card %ut:ndu-se reali!a
instantaneu
4
.
R C*-%, -. (-.3'(B($+&. +, .8('.3'%,%( :Issuer Identi+ication &um*er;- %rescurtat
confor# u!antelor internaionale %rin ter#enul IIN8 este un cod inalienabil ata$at oric&rui
4
0toica Cos#in8 ?enu Daniela8 )na-4aria 4arinoiu8 .usu Cristian 5 Finane %ublice8 -ditura ?ro
niversitaria8 .ucure$ti8 266+
21
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
card8 ce este atribuit 'n vederea identific&rii e#itentului indicat de c&tre dein&tor %entru a
efectua %lata.
<n ca!ul e#itenilor b&nci8 acesta se nu#este BIN :Ban! Identi+ication &um*er;.
R C*-%, 5.&)*3+, -. (-.3'(B($+&. aferent unui card A?ersonal "dentification Fu#berB8
%rescurtat confor# u!anelor internaionale %rin ter#enul ?"F8 este codul %ersonal atribuit
biunivoc de c&tre e#itent unui dein&tor de card8 cod ce %er#ite identificarea dein&torului
cardului atunci c:nd acesta utili!ea!& un ter#inalN acolo unde %lata cu card se %oate face %rin
transfer electronic de date8 ?"F %oate fi considerat ca ecEivalentul electronic al se#naturii
dein&torului cardului.
R C*8.&$(+3'%, +$$.5'+3' este %ersoana 7uridic& care reali!ea!& acte $i fa%te de
co#er $i acce%t& cardul $i;sau instru#entul de %lat& de ti% #oneda electronic& Ae-#one9B ca
#i7loc de %lat& %entru bunurile v:ndute $i serviciile %restate8 %e ba!a unui contract 'ncEeiat
anterior cu o banca acce%tanta.
R D.0(3/'*&%, este %ersoana fi!ic& sau 7uridic&8 re!ident& sau nere!ident&8 care8
confor# contractului 'ncEeiat cu e#itentul instru#entului de %lat& electronic&8 deine un
instru#ent de %lat& electronic e#is %e nu#ele s&u8 sau8 'n ca!ul instru#entelor de %lat& cu
acces la distan&8 altele dec:t cardurile8 deine un nu#e de utili!ator;%arol&;cod sau orice alt
ele#ent si#ilar ce %er#it e#itentului identificarea acestuia.
R E8('.3'%, este o banc& autori!at& de .anca Faional& a 2o#:niei s& e#it&
instru#ente de %lat& electronic& $i %une la dis%o!iie dein&torului un instru#ent de %lat&
electronic&8 %e ba!a unui contract 'ncEeiat cu acesta.
R F%&3(1*&%, -. )()'.8 este %ersoana 7uridic& ce ofer& un %rodus financiar sub nu#ele
unei #&rci 'nre,istrate $i de obicei8 %rin inter#ediul unei reele8 f&c:nd astfel %osibil&
utili!area instru#entelor de %lat& electronic&.
R I85&(3'.& este dis%o!itivul #ecanic8 denu#it confor# u!anelor internaionale
i#%rinter voucEer8 ce %er#ite luarea unei a#%rente a ele#entelor confecionate 'n relief %e
aversul cardului8 %e su%rafaa unui docu#ent ce certific& eDecutarea tran!aciei8 de obicei o
cEitan& AvoucEerB8 ce ur#ea!& s& fie se#nata de c&tre dein&tor;utili!ator.
R I3)'&%8.3'%, -. 5,+'/ .,.$'&*3($/ este instru#entul ce %er#ite dein&torului s&
efectue!e o%eraiuni de ti%ul celor %rev&!ute #ai susN acesta %oate fi at:t un card sau un alt
instru#ent de %lat& cu acces la distan&8 c:t $i un instru#ent de %lat& de ti% #oned&
electronic& Ae-#one9B.
R I3)'&%8.3'%, -. 5,+'/ -. '(5 8*3.-/ .,.$'&*3($/ :e-mone<; este instru#entul de
%lat& electronic& re:nc&rcabil sau nu8 altul decat instru#entul de %lat& cu acces la distan&8
cu# ar fi un cEi%-card8 o #e#orie a unui co#%uter sau un alt dis%o!itiv electronic8 cu o
22
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
valoare %redeter#inat&8 %e care sunt stocate electronic unit&i valorice8 %er#i:nd
dein&torului s&u s& efectue!e o%eraiunile %rev&!ute #ai sus $i care este acce%tat la %lat& $i de
alte entit&i 'n afara e#itentului8 valoarea #onetar& a unitailor valorice fiind 'n #od
obli,atoriu e,al& cu su#a 'n nu#erar %ri#it& de e#itent de la dein&tor
5
.
R I3)'&%8.3'%, -. 5,+'/ $% +$$.) ,+ -()'+30/ este instru#entul ce %er#ite
dein&torului s& aib& acces la fondurile aflate 'n contul s&u8 %rin inter#ediul c&ruia %oate
efectua %l&i c&tre un beneficiar sau alt ,en de o%eraiuni de transfer de fonduri $i care
necesit&8 de obicei8 un nu#e de utili!ator $i un cod %ersonal de identificare;%arol& $i;sau orice
alt& dovad& si#ilar& a identit&iiN 'n cate,oria instru#entelor de %lat& cu acces la distan& sunt
incluse8 'n s%ecial8 cardurile8 altele dec:t cele ce fac %arte din cate,oria instru#entelor de
%lat& de ti% #oned& electronic& Aindiferent daca sunt de debit8 de credit etc.B8 %recu# $i
a%licaiile de ti% "nternet-banKin, $i Eo#e-banKin,.
?e l:n,& o%eraiunile de transfer de fonduri8 ce confer& dein&torului instru#entului de
%lat& cu acces la distant& %osibilitatea trans#iterii electronice a instruciunilor de debitare a
contului curent %ro%riu $i a transcrierii #esa7ului dorit %e ordinul de %lat& ce va fi ,enerat
auto#at de siste#8 dein&torul %oate efectua $i o%eraiuni de scEi#b valutar8 %oate constitui
de%o!ite $i %oate obine infor#aii %rivind situaia conturilor $i a o%eraiunilor efectuate.
Toate tranzac!iile sunt recep!ionate de anc ntr7un server de comunica!ie i
procesate printr7o te%nologie proprie de verificare a autenticit!ii mesa)ului de plat$ nainte
de a fi transmise n sistemul informatic propriu& 7n ca.ul aplica/iilor de tip Internet-*an!in,-
principiul de +unc/ionare a acestor instrumente de plat( cu acces la distan/( se *a.ea.( pe
te0nolo,ia Internet :=orld =ide =e*;- precum >i pe sistemele in+ormatice ale emitentului&
#n cazul aplica!iilor de tip %ome7an=ing principiul de func!ionare a acestor instrumente de
plat cu acces la distan! se azeaz pe o aplica!ie soft>are a emitentului$ instalat la sediul
de!intorului$ pe o sta!ie de lucru individual sau n re!ea&
R I3'.&*5.&+6(,('+'.+ se refer& la situaia %otrivit c&reia un card sau un instru#ent de
%lat& de ti% #oned& electronic& e#is 'ntr-o ar& $i;sau a%arin:nd unui siste# de %l&i %oate fi
folosit 'n alte &ri $i;sau 'n cadrul altor siste#e de %l&i.
?entru reali!area acestei funcii8 instru#entele de %lat& electronic& $i ter#inalele la care
sunt utili!abile din cadrul diferitelor siste#e de %l&i trebuie s& fie co#%atibile din %unct de
vedere teEnolo,ic8 iar siste#ele trebuie s& funcione!e %e ba!a unor acorduri reci%roce directe
sau %rin a%artenena la siste#ele or,ani!aiilor %ro%rietare de #&rci.
R <n situaia 'n care un card sau un instru#ent de %lat& de ti% #oned& electronic& %oate
fi utili!at $i %e teritoriul unei alte &ri dec:t cea 'n care a fost e#is8 acesta este un (3)'&%8.3'
5
Ficolae Dardac 5 /eEnici bancare8 )0--"FD- .ucure$ti8 2663;2664
23
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
-. 5,+'/ .,.$'&*3($/ $% $(&$%,+0(. (3'.&3+0(*3+,/N altfel8 instru#entul de %lat& electronic&
este cu circulaie naional& - domestic card.
R #,+'+ .,.$'&*3($/ re%re!int& orice o%eraiune de %lat& iniiat& %rin inter#ediul
instru#entelor de %lat& electronic&.
R #&*$.)*&%,
J
este o %ersoan& 7uridic& ce acionea!& 'n cadrul siste#elor de %l&i cu
carduri8 ca inter#ediar 'ntre dein&tor8 co#erciantul acce%tant8 e#itent8 banca acce%tant&8 alt
%rocesor $i;sau alt& %ersoan& 7uridic&8 'n ba!a unui contract 'ncEeiat cu e#itentul;banca
acce%tant&.
R #&*5&(.'+&%, -. 8+&$/8 denu#it confor# u!anelor internaionale credit card
compan<8 este o %ersoan& 7uridic&8 %ro%rietar& a #arcii sub care este e#is un card $i care8 'n
ba!a contractului 'ncEeiat8 %oate acorda e#itenilor dre%tul de a folosi #arca res%ectiv&8
%recu# $i accesul 'n cadrul unui anu#it siste# de %l&i $i servicii de #arKetin,8 %relucrare de
infor#aii etc.
R R/)5%3)%, se refer& la re!ultatul solicit&rii de autori!are a unei %l&i cu card $i
con/ine unul dintre urm(toarele tipuri de mesa1eM
a) acceptarea ntregii sume de plat/
) solicitarea unor instructiuni suplimentare ntr7un anumit interval de timp i prin
proceduri cunoscute de pr!ile contractante/
c) neacceptarea la plat/
d) neacceptarea la plat$ cu solicitarea de re!inere a respectivului card de ctre
comerciantul acceptant&
R T.&8(3+,.,. sunt dis%o!itive electro#ecanice %rin inter#ediul c&rora8 utili!:ndu-se
un instru#ent de %lat& electronic& co#%atibil8 se iniia!& $i se efectuea!& o%eraiuni 'n nu#ele
$i %e contul dein&torului. )cestea %ot fiM
aB -()'&(6%('*&%, -. 3%8.&+& :cas0 dispenser; este un dis%o!itiv electro#ecanic ce
%er#ite unui utili!ator de card accesul la contul dein&torului $i retra,erea de dis%onibil din
contul acestuia8 sub for#a bancnotelor sau a #onedelor #etalice8 denu#ite 'n continuare
nu#erarN
bB 2C(4.%, +%'*8+' -. 6+3$/ :Automated Teller 4ac0ine;- denu#it %rescurtat
confor# u!anelor internaionale ATM8 este un dis%o!itiv electro#ecanic ce %er#ite unui
utili!ator de card $i;sau unui utili!ator de instru#ent de %lat& de ti% #oned& electronic&
retra,erea de dis%onibil din contul dein&torului Asau din unit&ile valorice stocate %e
instru#entul de %lat& de ti% #oned& electronic&B sub for#a nu#erarului8 transferuri de
6
ntaru Florin 5 4ana,e#ent financiar- bancar8 -ditura ?ro niversitaria8 .ucure$ti8 266*
24
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
fonduri8 constituirea de de%o!ite $i infor#area %rivind situaia conturilor $i a o%eraiunilor
efectuate %rin inter#ediul carduluiN
cB '.&8(3+,%, 5.3'&% '&+3)B.&%, .,.$'&*3($ -. B*3-%&( ,+ 5%3$'%, -. 9H31+&.
:"lectronic %unds Trans+er at Point o+ Sale;- denu#it %rescurtat confor# u!anelor
internaionale ter#inal #OS8 este un dis%o!itiv ce %er#ite8 %rin #i7loace electronice8
%reluarea8 %relucrarea8 stocarea $i trans#iterea de infor#aii %rivind %lata cu card $i;sau cu un
instru#ent de %lat& de ti% #oned& electronic&8 efectuat& la %unctele de v:n!are8 de obicei cu
a#&nuntul8 ale co#erciantului acce%tant. Din %unct de vedere al accesului la datele
ad#inistrate de o unitate central&8 %rin utili!area co#binat& a teEnicilor de trans#isie $i
%relucrare a datelor8 un ter#inal %oate o%era 'n ti#% real Aon-lineB sau cu decala7 'n ti#% Aoff-
lineBN
dB '.&8(3+,%, 8%,'($+&- este ter#inalul care acce%t& carduri cu band& #a,netic& $i
cEi%-carduri8 nu nea%&rat e#ise sub aceea$i #arc&N acest dis%o!itiv %oate %er#ite $i efectuarea
o%eraiunilor card to card.
U'(,(1+'*&%, este dein&torul sau o %ersoan& fi!ic& recunoscut& $i acce%tat& de c&tre
dein&tor ca av:nd acces la dre%turile sale conferite de c&tre e#itent.
@.. E8('.&.+ 4( %'(,(1+&.+ $+&-%&(,*&
Cardul este %rodus de fir#e %roduc&toare s%eciali!ate8 certificate de 1"0);-urocard-
4astercard confor# cu desi,nul %us la dis%o!iie de c&tre banc&8 %e ba!a contractelor
'ncEeiate cu %roduc&torii. <nainte de 'ncEeierea contractelor8 banca se va asi,ura c& fir#a
%roduc&toare s%eciali!at& este confor#& cuM
0tandardele de 0ecuritate %entru v:n!&torii 1"0)
0%ecificaia %entru Carduri $i 4&rci 1"0)
0%ecificaia de desi,n %entru carduri -urocard;4astercard.
)stfel *anca va urm(ri ca6
o ?roduc&torul s& utili!e!e nu#ai #acEete furni!ate de banc& $i %entru banc&N
o -le#entele ce individuali!ea!& cardul8 s& fie de #&ri#ea $i %o!iiile solicitate
'n #acEetele carduluiN
o ?roduc&torul s& res%ecte 'n totalitate standardele i#%use de 1"0);-urocard-
4astercard $i s& obin&8 'n %realabil certificarea din %artea acesteia.
<n #od obli,atoriu8 n contractul nc0eiat cu produc(torul se vor re,(si elementeleM
o 4odaliatatea de trans%ortN
o Obli,aiile %&rilor %entru %redarea 5 %ri#irea cardurilorN
25
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
o 2&s%underea %&rilor $i dre%tul la daune interese 'n ca!ul neres%ect&rii
clau!elor contractuale8 cu %rivire la cantitatea8 calitatea8 %re8 %ierdera8
distru,erea sau furtul #&rfii.
T&+3)5*&'%, $+&-%&(,*& -. ,+ 5&*-%$/'*& ,+ 6+3$/ se va face D3 &.2(8%,
'&+3)5*&'%,%( -. 9+,*&( ).$%&(1+'. 2es%onsabilitatea asi,ur&rii acestuia %:na la va#a ro#:n&
revine %roduc&torului iar din va#& la sediul central al b&ncii revine b&ncii.
#&(8(&.+, &.$.50(+ 4( -.5*1('+&.+ $+&-%&(,*& -. ,+ B%&3(1*&*&%, .G'.&3 ). B+$. -.
$/'&. * $*8()(. -. &.$.50(. -.).83+'/ -. $*3-%$.&.+ 6/3$((, $. +&. %&8/'*+&.,.
+'&(6%0((:
1. 0& asi,ure %reluarea lotului de carduri de la locul %ri#irii lor8 %:n& la s%aiul
stabilit %entru de%o!itare8 'n condiii de securitateN
2. 0& efectue!e rece%ia cantitativ& a cardurilor %ri#ate8 confor# cu docu#entele de
trans%ortN
3. 0& constate eventualele deterior&ri vi!ibile ale cardurilorN
4. 0& sesi!e!e de ur,en& co#%arti#entul de s%ecialitate din centrala b&ncii8 'n
vederea aducerii i#ediate la cuno$tina fir#ei %roduc&toare a ca!urilor de diferene cantitative
sau calitative constatate la rece%ia cardurilorN
5. 0& asi,ure de%o!itarea cardurilor 'ntr-un s%aiu a#ena7at cores%un!&tor din %unct
de vedere al si,uranei Af&ra surse de u#iditate8 incendiu8 dotate cu siste# de alar#&8 etc.B
D.5*1('+&.+ ,*'%&(,*& -. $+&-%&( ). B+$. D3 '.1+%& Acase de fierB situate 'n #a,a!ia
centralei. 0olicitarea $i eliberarea loturilor de carduri din #a,a!ia centralei Ate!aurB se face %e
ba!& de referat se#nat de vice%re$edintele de resort - director ,eneral ad7unct8 directorul
direciei de carduri $i %ersoana care face ridicarea. Fiecare lot va fi %reluat 'n cadrul Direciei
Carduri %e ba!& de bon de consu# $i va fi de%o!itat 'ntr-un loc la care are acces nu#ai
an,a7atul cu ,estiunea cardurilor.
<n vedera %ersonali!&rii8 cardurile sunt %reluate de la ,estionar de an,a7atul cu
atribuiuni de %ersonali!are %rev&!ute 'n fi$a %ostului8 %e ba!& de ra%ort de %roducie se#nat
de directorul Direciei Carduri.
7n procesul de personali.are a cardurilor an,a1atul desemnat va proceda ast+el6
?enereaz cardurile/
@erific concordan!a dintre datele de identificare ale solicitan!ilor completate
n cererea de emitere avizat i elementele de personalizare ale cardului emis/
?enereaz codurile personale7AIB aferente fiecrei cr!i de plat generate/
26
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
Ared cardurile printr7un Caport de produc!ie$ ctre o alt persoan din
cadrul (irec!iei Carduri$ cu atriu!ii pe linia distriuirii i e*pedierii la
sucursale&
Du%& %ri#irea cererilor de e#itere card de la sucursale8 %ersoana dese#nat& cu
e#iterea carduluiM
- 1erific& concordana dintre datele declarate de solicitani 'n cererea de e#itere a
cardului $i datele introduse 'n fi$ierele 'ntoc#ite de %ersoanele anu#e dese#nate din
sucursaleN
- Obine avi!ul directorului direciei carduri8 %rocesea!& 'n siste# cererile de e#itere a
cardurilor $i %red& fi$ierul re!ultat %ersoanei dese#nate8 %entru %ersonali!area cardurilor.
?ersonali!area cardurilor const& in ,ravarea ele#entelor de %e faa c&rii de %lat& Anu#&rul
cardului8 data eD%ir&rii c&rii de %lat&8 nu#ele $i %renu#ele dein&torului c&rii de %lat&B8
%recu# $i atribuirea codului %ersonal ?"F fiec&rui dein&tor de card.
3 )$*5%, ).$%&(1/&(( 5&*$.)%,%( -. 5.&)*3+,(1+&. + $+&-%&(,*&, '&.6%(. +)(2%&+'.
%&8/'*+&.,.:
(otarea te%nic necesar conform normelor @isa i Europa</
Amena)area spa!iului n condi!ii de securizare conform normelor @isa i Europa< n
vigoare$ astfel nc2t emiterea cardului i a AIB7ului s fie fcut n ncperi diferite i n care
nu se afl setser7ul ce rulez aplica!ia de procesare carduri/
#nterzicerea accesului persoanelor strine n acest spa!iu&
#.&)*+3+ -.).83+'/ $% .G5.-(.&.+ $+&-%&(,*& 4( #IN7%&(,*&:
?re,&te$te se%arat %licul cu cardurile %ersonali!ate $i cu codurile %ersonale ?"F8 'n
vederea eD%edierii c&tre sucursale8 '#%reun& cu un eDe#%lar din lista cardurilor e#iseN
2e#ite cardurile '#%reun& cu doua eDe#%lare din borderou $i c:te dou& eDe#%lare
din cererile de e#itere de card avi!ate 'ntr-un %lic si,ilat la sucursaleN
-laboarea!& borderoul cardurilor e#ise cu%rin!:nd ?"F-ul $i nu#&rul total al
acestora8 c:te unul %entru fiecare sucursal&8 le introduce 'n alt %lic si,ilat %e care 'l eD%edia!&
la o dat& $i cale diferite fa& de #odalitatea de eD%ediere a cardurilorN
Co#%letea!& ra%ortul de %roducie8 s%ecific:nd nu#&rul de carduri %ri#ite 'n
vederea ,ener&rii8 %recu# $i nu#&rul de carduri %rocesate8 eD%ediate8 rebuturi8 carduri test8
carduri de su%ervisorN
27
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
#&*$.)+&.+ $.&.&(,*& D3 )()'.8 ). B+$. -. 5.&)*+3. -(B.&('. -. $.,. $+&.
5.&)*3+,(1.+1/ $+&-%&(,. 4( #IN7%&(,..
-liberarea cardurilor %ersonali!ate c&tre solicitanii acestora se face la sediul unit&ilor
teritoriale8 la sucursala sau a,enia unde a fost de %us& cererea de e#itere de card. .anca
%oate Eot&r' s& tri#it& cardurile si ?"F-ul8 la do#iciliul solicitantului acas& sau la adresa
%rev&!ut& 'n cererea de e#itere a cardului Aadresa de cores%ondent&B.
3 )$*5%, '&+3)8('.&(( ,+ )%$%&)+,. + $+&-%&(,*&, D(&.$0(+ C+&-%&( 5&*$.-.+1/ ,+
5&.2/'(&.+ '&+3)5*&'%,%( +)'B., :
<ntr-un %lic 'ncEis8 se introduc toate cardurile a%arin:nd solicitanilor de la aceea$i
unitate a b&ncii8 '#%reun& cu dou& eDe#%lare ale listei cardurilor e#iseN %e %lic se va 'nscrie
denu#irea $i adresa sediului sucursalei sau a a,eniei destinatare $i %ersoana dese#nat& la
sucursal& s& %reia trans%ortul.
<n alt %lic se introduc ?"F-urile ce se ,enerea!& la o i#%ri#ant& s%ecial&8 %entru
fiecare card8 %e fiecare %lic se inscrie denu#irea societ&ii $i adresa sediului unit&ii8 %recu#
$i %ersoana dese#nat& la sucursal& s& %reia trans%ortul.
?entru cre$terea ,radului de securitate '#%otriva fraudelor8 cardurile se tri#it
sucursalelor 'n trans%orturi $i !ile diferite fa& de trans%ortul %licurilor conin:nd ?"F-urile.
?licurile cu carduri se tri#it cu #i7loace de trans%ort securi!ate iar %licurile cu ?"F-uri
se tri#it %e %o$ta ra%id& '#%reun& cu dou& eDe#%lare de borderou $i dou& eDe#%lare de
cerere avi!ate la sucursale. n eDe#%lar din cererea de e#itere a cardului ra#:ne la client8 iar
cel&lalt va r&#:ne la Direcia Carduri.
L+ 5&(8(&.+ $*,.'.,*&, %3('/0(,. '.&('*&(+,. +,. 6/3$(( 5&*$.-.+1/ ,+:
1erificarea inte,rit&ii %licurilorN
1erificarea res%ect&rii destinaiei %licurilor8 'n sensul evit&rii %ri#irii de
%licuri adresate altor unit&i ale b&nciiN
1erificarea coninutului %licului cu carduri cuvenite solicitanilor8 'n ra%ort
cu nu#&rul acestora8 'nscris 'n borderoul 'nsoitorN
1erificarea nu#&rului de %licuri conin:nd ?"F-ul aferent fiec&rui card8 f&r&
desi,ilarea acestoraN
De%o!itarea 'n te!aurul b&ncii a cardurilor individuale conin:nd ?"F-urile
solicitanilor.
E,(6.&+&.+ $/'&. )*,($('+30( + $+&-%&(,*& 4( + 5,($%&(,*& )(2(,+'. $% #IN7%, +'&(6%(',
). B+$. -. %3('/0(,. '.&('*&(+,. +,. 6/3$((, 5.&)*+3+ -.).83+'/ 5&*$.-H3- +)'B.,:
2*
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
0e 'n$tiina!& telefonic sau 'n scris a beneficiarii de carduri %entru a se %re!enta
la sediul b&nciiN
0e co#%letea!& %e cele dou& eDe#%lare din cererea de eliberare de carduri a
solicitantului cu nu#&rul de card $i data eD%ir&riiN
0e solicit& se#narea %osesorului de card %e eDe#%larul de cerere ce r&#:ne la
sediul sucursalei8 %entru atestarea %ri#irii cardului res%ective $i a %licului
si,ilat conin:nd ?"F-ulN
0e arEivea!& la sucursal& eDe#%larul cererii de carduri a solicitantului.
C+&-%&(,. )%3' (3)'&%8.3'. -. 5,+'/ B/&/ 3%8.&+&, +$$.5'+'. 5. '.&('*&(%,
R*8H3(.( 5.3'&% *5.&+0(%3( D3 ,.(, -+& 4( 5. '.&('*&(%, +,'*& )'+'. 5.3'&% *5.&+0(%3( D3
9+,%'/. ?osesorul lor %oate acEita contravaloarea unor bunuri $i servicii %rocurate de la
co#ercianii abilitai s&-l acce%te8 de ase#enea el %oate obine nu#erar de la )/4-urile
unit&ilor bancare.
?rin conturile %entru o%eraii cu carduri8 %l&ile se fac nu#ai 'n li#itele %lafonului
stabilit de banc& %entru soldul contului. ?entru su#ele %&strate 'n contul de card8 banca
bonific& o dob:nd& confor# deci!iilor b&ncii. Fivelul co#isioanelor %erce%ute de banc&
%entru o%eraiunile cu carduri8 inclusiv dob:n!ile la creditul %rin card sunt cele %rev&!ute 'n
listele de co#isioane $i dob:n!i ale b&ncii.
Titlurile e?ecutorii emise asupra conturilor de card descEise %osesorilor 'n
confor#itate cu dis%o!iiile 'n vi,oare8 se onorea!& de banc&8 f&r& acce%tul %realabil a
titularilor de cont. 2iscul %ierderii8 furtului sau 'n#:n&rii unei tere %ersone8 a cardului8 este
asu#at de %osesorul %e nu#ele c&ruia a fost e#is cardul8 banca neav:nd nici o
res%onsabilitate din acest %unct de vedere. /otodata8 riscul de!v&luirii ?"F-ului c&tre o ter&
%ersoan& revine 'n 'ntre,i#e dein&torului cardului.
#*).)*&%, *60(3. -&.5'%, -. %'(,(1+&. + $+&-%,%( 5&(3:
Co#%letarea unei cereri ti% de e#itere a cardului la o unitate a b&nciiN
)cEitarea contravalorii taDei de e#itere $i taDei de utili!are8 'n
#o#entul de%unerii cererii8 %entru fiecare card solicitatN
De%unerea unei su#e iniiale 'n contul de card8 'n #o#entul %ri#irii
carduluiN
0e#narea cardului8 de c&tre %osesorul 'nscris %e faa cardului8 titularul
de cont8 sau %osesorul dese#nat8 la sediul b&ncii unde a fost co#%letat& cererea de
e#itere a carduluiN
2+
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
#*).)*&%, $+&-%,%( 4( 5.&)*+3.,. -.).83+'. -. +$.)'+ +% *6,(2+0(+ &.)5.$'/&((
%&8/'*+&.,*& $*3-(0(( -. %'(,(1+&. )'+6(,('. -. 6+3$/:
Cardul este nominal $i se %oate utili!a nu#ai de %ersoana %e nu#ele c&ruia a fost
e#isN
Cardurile se accept( pe teritoriul Romniei >i n strain(tate %entru efectuarea
ur#&toarelor o%eraiuniM
-) :!inerea de numerar de la AT+7uri/
4) Ala!i din contul de card i transferuri de fonduri din alte conturi$ realizate prin
intermediul AT+7ului/
D) :!inerea de numerar de la A:'7ul ncii emitente/
E) Cumprarea de unuri i servicii de la comercian!i$ persoane )uridice
rom2ne;strine$ autorizate n acest sens&
La efectuarea unei o%eraiuni de eliberare de nu#erar sau cu#%&rare de bunuri $i
servicii %rin utili!area cardului8 5*).)*&%,, &.)5.$'(9 5.&)*+3.,. -.).83+'., '&.6%(. )/
5&*$.-.1. -%5/ $%8 %&8.+1/:
S( semne.e c0itan/ele tip de vn.are eli*erate de POS-uri nu#ai du%& verificarea
datelor 'nscrise %e acesteaN
S( solicite- de la vn.(tor- un e?emplar din c0itan/a de vn.are8 res%ectiv s&
solicite )/4-ului cEitana de retra,ere de nu#erar8 ce atest& efectuarea o%eraiunii cu cardul.
-De#%larul cEitanei va fi %&strat de %osesor 'n sco%ul verific&rii eDtrasului de cont lunar8
%recu# $i %entru soluionarea unor eventuale recla#aii le,ate de ne'nre,istrarea corect& 'n
eDtras a unor o%eraiuni efectuate cu cardul.
#*).)*&%, 4( 5.&)*+3.,. -.).83+'., %'(,(1+'*&( +( $+&-%,%(, +% *6,(2+0(+ -. + 5/)'&+
D3 $*3-(0(( 6%3. $+&-%,8 de a %re'nt:#%ina deteriorarea acestuia $i de a lua toate #&surile ce
se i#%un %entru a '#%iedica utili!area sa de c&tre %ersoane neautori!ate.
3 '*+'. $+1%&(,. $H3- ). $*3)'+'/ 5(.&-.&+ )+% B%&'%, $+&-%,%(, -.0(3/'*&%,
$+&-%,%( 9+ 5&*$.-+ -%5/ $%8 %&8.+1/:
1a co#unica de 'ndat& telefonic acest fa%t centrului de %rocesare al b&nciiN
0e va %re!enta 'n cel #ai scurt ti#% la cea #ai a%ro%iat& unitate a b&ncii %entru
co#%letarea unei cereri de blocare a cardului %ierdut sau furat $i ree#iterea unui nou cardN
<n ca!ul 'n care dein&torii8 du%& recla#area %ierderii sau a furtului cardului8 au
recu%erat cardul recla#at8 au obli,aia s& 'l returne!e de 'ndat& la orice unitate a b&ncii8
?osesorul unui card este r&s%un!&tor %entru toate o%eraiile reali!ate %rin utili!area
frauduloas& a acestuia8 %:n& la data declar&rii %ierderii sau furtul carduluiN
36
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
<n situaiile 'n care8 dein&torul a se#nat o cEitan& ti% de cu#%&rare a unor bunuri
sau servicii sau %entru eliberarea de nu#erar $i din diverse #otive8 returnea!& 'n aceea$i !i
inte,ral bunul8 serviciile cu#%&rate sau nu#erarul eliberat8 acesta are obli,aiaM
0& solicite 'ntoc#irea unei cEitane ti% de stornare a contravalorii bunurilor8
serviciilor sau nu#erarului returnatN
0& se#ne!e cEitana ti% de stornare nu#ai du%& verificarea datelor 'nscrise 'n
aceastaN
0& %&stre!e cEitana ti% de stornare %entru a o confrunta cu o%eraiunile din eDtrasul
de cont lunar al o%eraiunilor cu card sau %entru soluionarea unor eventuale 'nre,istr&ri
eronate.
B+3$+ .8('.3'/ + $+&-%&(,*& +&. %&8/'*+&.,. -&.5'%&(:
0& stabileasc& $i s& #odifice nivelul %lafonului #ini# de dis%onibilit&i din conturile
de card8 care s&-i asi,ure recu%erarea co#isioanelor $i taDelor %erce%ute %entru efectuarea de
o%eraiuni cu carduri de c&tre %osesoriN
0& 'nscrie cardul 'n lista cardurilor inter!ise la acce%tare 'n ca!urile c:#d a fost
declarat de c&tre %osesor ca furat sau %ierdutN
0& solicite de la %osesor8 eDe#%larul cEitanei de cu#%&rare de bunuri8 servicii sau
eliberare de nu#erar %recu# $i eDe#%larul cEitanei de stornare8 'n ca!urile de soluionare a
unor o%eraiuni eronat 'nre,istrate 'n eDtrasul de cont8 recla#ate de %osesorN
0e retra,e dre%tul de utili!are a cardurilor eliberate %osesorilor care le utili!ea!& 'n
str&in&tate %entru alte o%eraiuni dec:t %entru eliber&ri de nu#erar sau cu#%&r&ri de bunuri $i
servicii8 a%reciate ca o%eraiuni valutare curenteN
0& retra,& cardurile dac& se constat& ca s-a 'ncercat utili!area acestora %entru alte
tran!acii dec't cele %rev&!ute.
Banca emitent( a cardurilor are urm(toarele o*li,a/ii6
0& ofere infor#aii %rivind #odul de utili!are a cardurilorN
0& %un& la dis%o!iia %osesorilor eDtrase de cont lunare 'n care vor fi reflectate
toate o%eraiunile effectuateN
0& asi,ure serviciile de autori!are non-sto% a o%eraiunilor cu carduri8 reali!ate de
%osesoriN
0& fac& cunoscut %osesorilor de carduri8 %rin afi$area la sediile b&ncii8 toate
#odific&rile intervenite cu %rivire la nivelul co#isioanelor8 taDelor sau a condiiilor de
e#itere $i utili!are a cardurilorN
31
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
0& asi,ure %osesorilor de carduri descEiderea unor conturi de card %entru derularea
o%eraiunilor cu aceste instru#ente de %lat&N
0& credite!e 'n #ini# 24 de ore8 conturile de card ale %osesorilor cu toate su#ele
de ali#entare a conturilor8 inclusive cu dob:nda lunar& cuvenit&N
0& 'nlocuiasc& la cererea %osesorilor8 contra cost8 cardurile recla#ate ca %ierdute
sau furateN
0& iniie!e de#ersurile necesare %entru soluionarea oric&rei recla#aii sau refu! la
%lat& al %osesorilor %rivind o%eraiunile cu carduri8 'n ter#en de 36 de !ile de la data %ri#irii
recla#aieiN
0& asi,ure confidenialitatea datelor %rivin %osesorii de card $i o%eraiunile
efectuate de ace$tiaN
0& a%lice taDa de de%&$ire %entru ridicarea neautori!at& a dis%onibilit&ilor din card
sau a li#itei de creditare a%robat& de banc&.
Posesorul are urm(toarele drepturi6
0& efectue!e o%eraiuni cu carduri %e teritoriul 2o#:niei $i 'n str&in&tate8 'n li#ita
%lafonului #ini# stabilit de banc& %entru dis%onibilul din conturile descEiseN
0& %ri#easc& eDtrase de cont lunare %entru verificarea o%eraiunilor effectuateN
0& %ri#easc& consultan& din %artea b&ncii8 %entru 'nsu$irea #odului de utili!are a
cardurilorN
0& beneficie!e de servicii de autori!are non-sto% a o%eraiunilor cu carduri
eliberate de banc&N
0& beneficie!e de 'nlocuirea cardului sau a ?"F-ului8 contra taDei de ree#itere8 'n
ca!ul %ierderii8 furtului acestora8 'n ca!ul eD%ir&rii tre#enului de valabilitate al vecEiului card
sau 'n alte ca!uri ce necesit& acest lucruN
0& refu!e la %lat& orice o%eraiune a%&rut& 'n eDtrasul de cont recla#at& ca
neefectut& $i s& %ri#easc& re!ultatul soluion&rii recla#aiei 'n ter#enul le,alN
Posesorul are urm(toarele o*li,a/ii6
o 0& utili!e!e cardul %e teritoriul altor &ri nu#ai %entru o%eraiuni valutare curente
$i nu de natura o%eraiunilor valutare de ca%italN
o 0& anune banca des%re orice refu! ne7ustificat de acce%tare a cardului de c&tre
co#ercianti sau de c&tre alte unit&i bancareN
o 0& asi,ure un %lafon #ini# %er#anent 'n contul de card8 care s& asi,ure b&ncii
recu%erarea co#isioanelor $i a taDelor cuvenite %entru o%erainui cu carduri efectuateN
32
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
o 0& su%orte din dis%onibilit&ile 'n lei eDistente 'n cont contravaloarea o%eraiunilor
'n valut&8 inclusiv co#isioanele $i taDele ,enerate de aceste o%eraiuni8 %rin a%licarea cursului
de scEi#b %entru o%eraiuni cu carduri al b&ncii e#itente din !iua decont&rii tran!aciei. La
data decont&rii tran!aciei8 'n ba!a ra%ortului de decontare trans#is de c&tre societatea sub
si,la c&reia s-a e#is cardul $i a infor#aiilor co#unicate de banc&8 contul clientului va fi
debitat cu contravaloarea su#elor 'n -2;0D la cursul %racticat de banca e#itent& 'n !iua
res%ectiv&8 necesare %entru aco%erirea valorii tran!aciilor8 $i co#isioanelor aferente. <n acest
sens8 clientul este de acord ca banca e#itent& s& %artici%e %e %iaa valutar& 'n nu#ele $i contul
clientului %entru cu#%&rarea su#elor de valut& necesare decont&rii tran!aciilorN
o 0& nu dea cardul sau ?"F-ul altor %ersonaeN
o 0& nu %&stre!e ?"F-ul 'n acela$i loc cu cardulN
o 0& 'n$tiine!e banca dac& %licul conin:nd ?"F-ul nu a fost ,&sit si,ilatN
o 0& anune banca 'n ca!ul 'n care nu '$i a#inte$te ?"F-ul %entru alocarea unui nou
?"F8 contra costN
o 0& acce%te din conturile de card descEise %e nu#ele s&u8 toate o%eraiunile
efectuate cu carduri eliberate %e nu#ele s&u8 sau al %osesorilor dese#nai 'n calitate de
cotitulari de contN
o 0& restituie b&ncii cardurile a c&ror ter#en de valabilitate a eD%iratN
o 0& anune de 'ndat&8 la telefon $i 'n scris centrala des%re %ierderea sau furtul
cardului.
@.K O&2+3(1+&.+ 5,/0(,*& $% $+&- -. $/'&. )*$(.'/0(,. 6+3$+&.
Cardurile se nscriu ntre modalit(/ile moderne de decontare- si,lele "UROCAR-
4AST"RCAR sau @ISA o+erind clien/ilor posi*ilitatea e+ectu(rii de c0eltuieli n orice
re,iune de pe mapamond ce recunoa>te >i are a+i>at aceste nsemne.
<n ur#a a%rob&rii cererilor de e#itere a cardurilor8 %ersoana fi!ic& va de%une fondurile
necesare %entru constituirea dis%onibilit&ilor valutare8 cores%un!&toare nu#&rului de carduri
solicitate.
C*3)'('%(&.+ -()5*3(6(,('/0(,*& D3 $*3'%, -.-($+' 5.3'&% $+&- ). 5*+'. &.+,(1+ 5.
-(B.&('. $/(:
?rin 'ntoc#irea de c&tre solicitant a unui ordin de plat( re%re!en:nd su#a
transferat& din contul de dis%onibilit&i a clientului descEis la o alt& banc&N
epunere de numerar la casieria b&ncii8 res%ect:nd re,ula#entul %entru
o%eraiunile de de%unere de nu#erarN
33
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
0erviciul de O%eraiuni cu c&ri de %lat&8 din cadrul uni&ii teritoriale trans#ite
Centralei res%ective8 0erviciului -#itere Carduri8 cererile de e#itere avi!ate favorabil8 %entru
a fi 'nde%linie %rocedurile standard de %ersonali!are a cardurilor solicitate.
0u#ele 'n valut& de%use de o %ersoan& fi!ic& %entru constituirea contului de card vor
fi transferate %rin docu#ent 'n Central&8 la 0erviciul Contabilitate 1alutar&8 'n !iua de%unerii
fondurilor sau cel #ai t:r!iu 'n !iua lucr&toare ur#&toare. Contul %entru o%eraiuni cu c&ri de
%lat& este %urt&tor de dob:nd& la vedere.
<n situaia consu#&rii fondurilor din contul de c&ri de %lat& sau insuficienei acestora
%entru anu#ite tran!acii sau de%las&ri8 %ersoanele fi!ice dein&toare de card sau
'#%uterniciii acestora8 %rocedea!& la ali#entarea contului de card.
T.C3($+ %'(,(1/&(( $+&-%,%(
$. Autori.area tran.ac/iilor prin carduri
<n ca!ul 'n care valoarea tran!aciei este #ai #ic& dec:t li#ita de autori!are8
co#erciantul are obli,aia de a verifica dac& aceast& carte de %lat& %re!entat& fi,urea!& 'n lista
c&rilor de %lat& %ierdute sau furate. Dac& lista cu%rinde cartea res%ectiv&8 tran!acia nu se va
%utea efectua. /ran!aciile se vor %utea deconta nu#ai dac& valoarea acestora se 'ncadrea!& 'n
li#ita de autori!are aferent& cardului.
T&+31+$0((,. + $/&*& 9+,*+&. -.5/4.4'. ,(8('+ -. +%'*&(1+&. + $*8.&$(+30(,*&
)'&/(3( $H' 4( *5.&+0(%3(,. -. .,(6.&+&. -. 3%8.&+&, '&.6%(. D3 8*- *6,(2+'*&(% +%'*&(1+'.
-. 6+3$/ 5&(3 ).&9($(%, )/% )5.$(+,(1+' -(3 C.3'&+,+ B/3$((.
Obinerea autori!&rii8 du%& ca!8 intr& 'n sarcina co#erciantului str&in sau este dat& de
ecEi%a#entul auto#at de retra,ere nu#erar )/4. La nivelul Oficiului de )utori!are din
Centrala b&ncii se %&stre!& o eviden& strict& a tuturor tran!aciilor autori!ate %entru fiecare
carte de %lat& e#is& 'n %arte.
#. econtarea e?tern( a tran.ac/iilor cu carduri
/ran!aciile efectuate de c&tre utili!atorii c&rilor de %lat& sunt decontate !ilnic de c&tre
societ&ile sub si,la c&rora s-au e#is cardurile A-2OC)2DN 4)0/-2C)2DB din
dis%onibilit&ile b&ncii e#itente eDistente 'n contul descEis la 4idland .anK8 %entru
o%eraiunile efectuate 'n -uro%a8 sau First 2e%ubliK Fational .anK of FeI JorK8 %entru
o%eraiunile efectuate 'n afara -uro%ei.
D.6('/&(,. )%3' .9(-.30(+'. D3 &+5*+&'.,. EURO#AN 5&(8('. -. ,+ 6+3$+ .8('.3'/,
-. ,+ $.3'&%, )/% -. 5&*$.)+&.. 0erviciul -#itere Carduri din Centrala .&ncii re%arti!ea!&
a%oi tran!aciile %e fiecare card e#is 'n %arte.
A. econtarea intern( a opera/iunilor e+ectuate prin intermediul cardurilor
34
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
<n ba!a ra%oartelor %ri#ite de la -uro%a9 "nternational8 0erviciul -#itere Carduri
trans#ite 0erviciului Contabilitate din Central& lista tran!aciilor efectuate de fiecare
%ersoan& fi!ic& dein&toare de card8 'n vederea debit&rii conturilor de card.
B. "miterea e?traselor de cont pentru persoane +i.ice cu conturi de card.
?entru o%eraiunile efectuate 'n str&in&tate %rin inter#ediul cardurilor8 0erviciul
Contabilitate din Central& e#ite la r:ndul s&u eDtrase de cont %e ba!a listelor de tran!acii
%ri#ite de la 0erviciul -#itere Carduri. -Dtrasele de cont sunt e#ise 'n valuta in care s-a
efectuat tran!acia.
Lunar8 0erviciul -#itere Carduri din Central& trans#ite unit&ilor teritoriale8 %entru
fiecare utili!ator de card 'n %arte8 o situaie detaliat& a tran!aciilor efectuate de fiecare card 'n
luna eD%irat&.
C. Procedurile n ca.ul dep(>irii disponi*ilului din contul cardului >i re.ilierea
contractului privind utili.area cardului
<n ca!ul de%&$irii dis%onibilului din cont8 banca va ateniona utili!atorul asu%ra
obli,aiei acestuia ca 'ntr-un interval de #aDi# 36 !ile calendaristice8 s& aco%ere debitul $i va
%roceda conco#itent la blocarea utili!&rii cardului.
<n cadrul intervalului de 36 !ile calendaristice8 sti%ulate 'n acord8 sau %:n& 'n
#o#entul aco%eririi debitului8 0erviciul -#itere Carduri din Centrala .&ncii introduce $i
#enine cartea de %lat& 'n fisiere ne,ative.
#.3'&% -.5/4(&(,. D3&.2()'&+'. ). 5.&$.5. * -*6H3-/ 5.3+,(1+'*+&.. Dac& la
eD%irarea ter#enului de 36 !ile calendaristice uitili!atorul nu a aco%erit debitul8 banca se va
'ndre%ta asu%ra oric&ror dis%onibilit&i ale utili!atorului. <n ca!ul ineDistenei de licEidit&i 'n
conturile deinute de %osesorul cardului8 banca va recu%era debitul %e cale 7udec&toreasc&.
Banca poate re.ilia unilateral contractul n ca.ul decesului utili.atorului-
nesolu/ion(rii de c(tre acesta ntr-un interval de ma?im AD de .ile calendaristice a de*itelor
sau n orice alte ca.uri considerate ntemeiate de *anc(.
tili!atorul %oate renuna la card 'naintea eD%ir&rii %erioadei de valabilitate a acestuia.
2enunarea trebuie notificat& 'n scris b&ncii. Odat& cu notificarea8 utili!atorul are obli,aia de
a de%une cardul deinut la banc&.
J. 3&.2()'&/&(,. $*3'+6(,. .B.$'%+'. ,+ .8('.&.+, %'(,(1+&.+ 4( &.1(,(.&.+ $+&-%,%(.
Contul de card sau disponi*il al clientului E Casa de circula/ie suma total(
F

<n ca!ul folosirii contului de dis%onibilit&i al %ersoanei fi!ice se va credita contul
%ersoanei fi!ice si se va debita contul casa de circulaie cu su#a total&. <n ca!ul de%unerii de
7
Ficula "leana5O%eratiunile institutiilor de credit-Creditare bancara8 -ditura ?ro niversitaria8
.ucure$ti8 266*.
35
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
nu#erar de la casierie8 se 'ntoc#e$te o not& contabil& ce trebuie s& cu%rind& ur#&toarele
infor#aiiM nu#ele 'ntre, al %esoanei fi!ice8 datele de identificare8 eD%licaii %rivind su#a
trans#is& cu #eniunea Hali#entare cont@.
C*3'%, -. -()5*3(6(, 5.3'&% *5.&+0(%3( $% $+&-%, .)'. 5%&'/'*& -. -*6H3-/.
)ceasta se calculea!& lunar $i se virea!& 'n contul de dis%onibilit&i al cardului. Debitarea cu
co#isioanele $i tran!aciile cu card se face auto#at din contul de %lat& de c&tre 0erviciul
-#itere Carduri.
7n ca.ul dep(>irii disponi*ilului din contul de pl(/i- Serviciul "mitere Carduri nu
mai autori.ea.( nici o plat( ulterioar(8 su#a 'nre,istr:ndu-se in contul HDebitori diver$i@.
r#&rirea debitorului cade 'n sarcina 0erviciului -#itere carduri din Centrala b&ncii %recu#
$i a unit&ii teritoriale8 %:n& la licEidare. )cest cont este %urt&tor de dob:nd& %enali!atoare.
CAPITOLUL @ - CARURI CO-BRA&"
I.". C+&+$'.&()'($( 2.3.&+,. +,. $+&-%&(,*& $*76&+3-.-
Cardurile co-*randed sunt carduri lansate n parteneriat de dou( companii6 o
institu/ie +inanciar( :*ancar( sau institu/ie non-*ancar(- I%&; si o alt( companie care
dore>te s( i>i promove.e produsele prin intermediul cardului6 ma,a.in de produse IT-
supermar!et- linie aerian(- ma,a.in de electrocasnice- etc.
Cardul ofer& bonusuri sau reduceri la anu#ite %roduse cu sco%ul de a cre$te fidelitatea
clientului fat& de cele dou& co#%anii ce au e#is cardul.
<n anul 2616 tot #ai #ulte b&nci au lansat carduri co-branded8 iar +$.+)'/ '.3-(30/ 9+
$*3'(3%+ 4( D3 +$.)' +3. ?iaa de carduri se va de!volta 'n 2611 'n ceea ce %rive$te teEnolo,ia8
inovaia $i cardurile co-branded. Cardul de credit este un %rodus cerut8 iar b&ncile se si#t din
ce in ce #ai confortabil 'n a vinde carduri de credit %entru c& %roble#a educaiei financiare a
%o%ulaiei a ince%ut s& se #ateriali!e!e.
36
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
3 !"! +% B*)' ,+3)+'. )%6 )(2,+ M+)'.&C+&- 4+). $+&-%&( $*6&+3-.-M
U3(C&.-(' (&(+$ B+3< $i-a asociat i#a,inea cu Unice+N G+&+3'( B+3< a 'ncEeiat un
%arteneriat cu or,ani!atia de #ediu =orld =ide %und +or &ature $i a lansat %ri#ul $+&- -.
+B(3('+'. .$* -. 5. 5(+0+ ,*$+,/. <n acest an8 G+&+3'( B+3< a lansat o variant& co-branded a
cardului de credit .onus Card '#%reun& cu B(neasa S0oppin, Cit<.
)lte b&nci au ales s& lanse!e carduri co-branded '#%reun& cu co#%anii #ari de %e
%iaa de bunuri sau servicii8 astfel c& BCR a lansat un card cu =i..-Air8 BRD a 'ncEeiat
%arteneriate cu Alte? >i 4edia 3ala?<8 iar A,5C+ B+3< R*8H3(+ s-a asociat cu Cosmote.
A9+3'+F.,. $+&-%,%( $*76&+3-.-:
1. -ste #ai u$*& -. *60(3%' dec:t un card de credit sau un credit de consu#. De #ulte
ori nu sunt necesare dec:t c:teva ore8 adesea far& s& fie nevoie s& #er,i la banc&N 8%,'.
$+&-%&( $*76&+3-.- 5*' B( *60(3%'. -(&.$' D3 8+2+1(3., -*+& $% 6%,.'(3%, -. (-.3'('+'. 4(
+-.9.&(30+ -. 9.3('.
2. <3 +B+&+ +9+3'+F.,*& -+'. -. *&($. $+&-, $.,. $*76&+3-.- *B.&/ -()$*%3'%&( )+%
5%3$'. -. B(-.,('+'. la fiecare utili!are Afie doar 'n #a,a!inul-%artener8 fie 'n orice #a,a!inB8
ce %ot fi folosite %entru a cu#%&ra %roduse sau %lata serviciilor.
3. nele carduri de credit co-branded au * -*6H3-/ 9+&(+6(,/8 ce descre$te cu c:t
cardul este utili!at #ai #ult.
4. )i obli,a0(+ -. + +$C('+ ,%3+& -*+& * )%8/ 8(3(8/8 de obicei dob:nda aferent&
creditului8 nu $i o %arte din '#%ru#utul efectiv cu# se 'nt:#%l& 'n ca!ul unui credit.
5. ?erioada de +$*&-+&. + $&.-('%,%( .)'. ).83(B($+'(9/.
6. Ofer/ +$$.) ,+ $&.-('. &.,+'(9 8+&( cEiar $i celor cu venituri #edii.
7. nele carduri co-branded ofer/ &.-%$.&( sau scutiri de co#isioane la descEiderea
contului.
*. )si,ur/&( -(9.&). %e care le obii uneori ca bonus la descEiderea contului.
+. .anca 4( 5+&'.3.&%, .( D'( 9*& '&(8('. (3B*&8+0(( 5.&)*3+,(1+'. des%re ofertele
%ro#oionale valabile eDclusiv %entru deinatorii cardului Aavanta7 $i de!avanta7 'n acela$i
ti#%B.
16. Cardul este foarte versatilM %oate fi utili!at 'n #a,a!inele-%artenere8 dar $i 'n alte
reele de co#erciani8 la orice )/48'n 2o#:nia $i 'n str&in&tate.
D.1+9+3'+F.,. $+&-%,%( $*76&+3-.-:
1. 2educerile $i bonusurile oferite ii %ot distra,e atenia de la dobH31(,. ).83(B($+'(9.
%e care le au unele dintre ele.
2. /aDele de e#itere $i ad#inistrare %ot fi $( .,. -.)'%, -. 8+&(.
37
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
K. -Dist& carduri co-branded e#ise de b/3$( -(B.&('., -+& D3 5+&'.3.&(+' $% +$.,+4(
8+2+1(3.
4. Dac& nu %late$ti su#ele datorate 'n %erioada de ,raie Aadic& 'n %erioada 'n care
banca nu 'i %erce%e dob:nd&B $i ai 'nt:r!ieri re%etate la %lat&8 cardul te %oate costa #ai #ult
decat bonusurile $i reducerile obinute %rin inter#ediul acestuia.
I.. Carduri co-branded promovate de Banca Transilvania
@ISA C"&TRO%AR4 - BA&CA TRA&SIL@A&IA
Cardul 1isa Centrofar#
C+&-%, $*76&+3-.- V()+ C.3'&*B+&87B+3$+ T&+3)(,9+3(+ .)'. %3 $+&- -. $&.-(' D3
)()'.8 &.9*,9(32 .8() )%6 )(2,+ V()+. )cesta este un card e#bosat8 cu cont 'n lei $i utili!are
internaional& care %oate fi utili!at %entru tran!acii on-line Ao%eraiuni la )/4-urile $i la
ter#inalele ?O0 instalate la orice co#erciant care afi$ea!& si,la 1isaB8 off-line Atran!acii la
"#%rinterB si %e "nternet.
C+&-%, *B.&/ * 5.&(*+-/ -. 2&+0(. -. 5H3/ ,+ II -. 1(,. (e*& (ac un client ncepe
s7i utilizeze creditul n data de - a unei luni$ perioada de gra!ie va fi pan n data de 43 a
lunii urmtoare). ?erioada de ,raie se a%lic& doar %entru %lata cu#%&raturilor la co#ercianii
acce%tani.
C($,%, -. &+86%&)+&. .)'. D3'&. " )( I +,. ,%3(( Ainclusiv ca%etele de intervalB. <n
aceast& %erioad&8 clientul trebuie s& acEite su#a #ini#& de %lat& Acel %uin 16L din valoarea
creditului utili!at la sf:r$itul lunii %recedenteB. 2ata anuala& a dob:n!ii este de 21L ; an8 'n
%lus8 %osesorul beneficia!& de co#isioane foarte avanta7oase.
C+&-%, .)'. .8() 5. * 5.&(*+-/ -. +3(. Limita creditului acordat este de pan( la
C venituri eli,i*ile- dar nu mai mult de CDDD "UR :n ec0ivalent lei;- cu condi/ia ncadr(rii
n ,radul de ndatorare >i n +unc/ie de scorin,.
?entru a obine un astfel de card8 %otenialii clieni trebuie s& 'nde%lineasc&
ur#&toarele $*3-(0(( -. .,(2(6(,('+'.M
3*
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
0& fie %ersoane fi!ice8 cet&eni ro#:ni8 re!ideni 'n 2o#:nia $i care obin venituri
%e teritoriul 2o#:nieiN
s& aib& varsta 'ntre 1*-6* aniN
s& reali!e!e venituri considerate eli,ibile de catre banc&8 #ini# 166 -2
AecEivalent LeiBO
s& se 'ncadre!e 'n condiiile de acordare a creditului confor# scorin,ului %entru
credit card a .&ncii /ransilvania.
Alte avanta1e ale cola*or(rii cu Banca Transilvania6
?osesorul %rinci%al al cardului %oate dese#na $i ali utili!atori8 %osesori dese#nai
ai unui card de acela$i ti%8 acestora e#i:ndu-li-se astfel ,ratuit8 c:te un card 1isa
Centrofar# .anca /ransilvania le,at la acela$i cont de card
)sisten& %entru clieni ACall CenterB8 asi,urat& 24 de ore din 248 7 !ile din 78 la
telefoaneleM
6*66 *6 C)2D A6*66 *6 2273B8 nu#&r cu acces ,ratuit din reteaua fiD& de
telefonie 2o#teleco#
6264 ; 5+.43.37 de %e telefoanele #obile sau din str&in&tate8 nu#&r cu tarif nor#al
2eea eDtins& de unit&i teritoriale A%este 536B si banco#ate A%este 766B care ofer&
un ,rad ridicat de aco%erire a 'ntre,ii t&ri
?osibilitatea de a %l&ti la banco#atele .anca /ransilvania8 f&ra co#ision8 facturileM
1odafone8 Oran,e8 Sa%%8 )von8 -lectrica /ransilvania 0ud8 -lectrica /ransilvania
Ford8 -lectrica 4untenia 0ud si )%a0erv 0atu 4are
FleDibilitate $i o%erativitate 'n relaia cu clienii
?ro,ra# eDtins de lucru cu %ublicul.
?osesorii de carduri de credit co-branded 1isa Centrofar# .anca /ransilvania
beneficia!& de +9+3'+F.,. $+&-%,%( -. B(-.,('+'. C.3'&*B+&8M
- reducere de $DG la produsele cosmetice $i de AG la medicamentele acEi!iionate 'n
locaiile Centrofar# %rin acu#ulare de %uncte
- reduceri la saloane de +rumuse/e >i la diverse servicii medicale 'n clinicile %artenere
Centrofar#M 0illEouette8 ?olisano8 )ctive Center8 4edicover8 .io-4edica8 0anador.
)lte avanta7e ale creditcardului co-branded 1isa Centrofar#-./
?e l:n,& o*/inerea permanent( de puncte8 credit card-ului co-branded Centrofar#-
./ %er#ite accesul la promo/iile pre.ente n +armaciile Centro+arm8 dedicate eDclusiv
%osesorilor de credit cardM
%roduse cu reduceri de %reN
3+
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
%uncte su%li#entare cadou %ri#ite dre%t bonus 'n #o#entul cu#%&r&rii unor %roduse
se#nali!ate cu aceast& ofert&N
orice alte oferte s%eciale $i concursuri or,ani!ate de Centrofar#.
S$C.8+ -. 6*3(B($+&. + $+&-%,%( -. $&.-(' $*76&+3-.- V()+ C.3'&*B+&87BT
1. Obinerea de reduceri %rin acu#ulare de %uncte
?unctele se acu#ulea!& la cu#%&r&turile f&cute 'n far#aciile Centrofar# astfelM
%entru %rodusele cos#etice8 la fiecare 16 Lei se va 'nre,istra 'n contul credit card-ului
co-branded Centrofar#-./ 1 %unct8 ceea ce re%re!int& 16L din valoarea %roduselor
cos#etice cu#%&rateN
%entru toate celelalte %roduse A#edica#ente8 su%li#eni nutritivi8 %arafar#aceutice8
etc.B8 la fiecare 36 Lei se va 'nre,istra 'n contul credit card-ului co-branded
Centrofar#-./ 1 %unct8 ceea ce re%re!int& 3L din valoarea %roduselor cu#%&rate.
n %unct valorea!& 1 Leu. La reete co#%ensate se acord& %uncte doar %entru su#a %l&tit& iar
la cele ,ratuite nu se acord& %uncte.
2. Folosirea %unctelor
?unctele acu#ulate %e credit card-ul co-branded Centrofar#-./ vor fi folosite %entru
%lata inte,ral& sau %arial& a %roduselor cu#%&rate8 inclusiv a celor aflate 'n %ro#oie8 doar 'n
reeaua far#aciilor Centrofar#. De eDe#%lu8 dac& un %rodus cost& 16 Lei8 %oate fi acEitat cu
16 %uncte sau cu 6 %uncte si 4 Lei. <n ca!ul 'n care cu#%&r&turile sunt efectuate at:t 'n lei c:t
$i %rin inter#ediul %unctelor acu#ulate8 cu#%&r&torul %ri#e$te %uncte doar %entru valoarea
acEitat& 'n nu#erar.
C*8()(*+3.,. $+&-%,%( -. $&.-(' $*76&+3-.- C.3'&*B+&87BT:
Fr.Crt /"? CO4"0"OF 1)LO)2-
1 DescEiderea contului de card 6 L-"
2 -#itere card 6 L-"
3 )d#inistrare anual& a contului de card 16 L-";cont;an
4 )li#entarea contului de card 6 L-"
5 Co#ision utili!are )/4-uri ./ %entru nu#erar 685L
6 Co#ision utili!are ?O0-uri de la ,Ei$eele ./ %entru nu#erar 685L
7 Cu#%&raturi de bunuri de la co#erciani A'n 2o#:nia sau
str&in&tateB
6
* Co#ision utili!are )/4-uri $i ?O0-uri de la ,Ei$eele altor b&nci
din ar& %entru nu#erar
1L T 285 L-"
+ Co#ision utili!are )/4-uri si ?O0-uri de la ,Ei$eele altor b&nci
din str&inatate %entru nu#erar
1L T 285 L-"
16 Furni!are casE 'n re,i# de ur,en& Anu#ai la %ierdere sau furtB
'n 2o#ania
1L T 285 L-"
11 "nfor#aii sold cont de la )/4-urile ./ 683 L-" ;intero,are
46
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
12 /aDa conversie valutar& 2L
13 2e#itere eDtras de contM
- %rin %ost&
- %rin --#ail sau ./24
28+ L-";luna;eDtras
6 L-";eDtras
14 2e#itere eDtras de cont la cerere 1 leu ;eDtras
15 <ncEidere card;LicEidare cont de card la cererea detin&torului
de card
285 L-"
16 2ee#itere card $i ?"F din vina clientului Afurat8 %ierdut8 distrusB +85 L-"
17 2ee#itere ?"F din vina clientului Auitat8 %ierdut8 distrusB 48+ L-"
1* 2ee#itere card la scaden& Are'nnoire cardB sau card
de#a,neti!at
6 L-"
1+ ?lafon #aDi# de tran!acii ; !i
- de la )/4 ; ?O0 banca +.666 L-"8 #aD. 16 tran!acii
- li#it& tran!acii ?O0 +.666 L-"8#aD.16 tran!acii
- li#it& tran!acii "nternet 5.666 L-"8 #aD. 16 tran!acii
- li#it& a,re,ata A?O0 T "nternetB +.666 L-"8 #aD.16 tran!acii
- li#it& a,re,ata totala A)/48 ?O08 "nternetB +.666 L-"8 #aD.16 tran!acii
26 Fu#&r #aDi# de 'ncerc&ri ?"F 3
21 Dobanda )nual& FiD& 1+L;an
22 /aD& %enali!atoare %entru 'nt:r!ierea %laii #ini#e lunare 5L se %erce%e la valoarea
su#ei ne%l&tite8 'nce%:nd cu a
doua 'nt:r!iere a %l&ii #ini#e
lunare
23 /aD& %enali!atoare %entru intrarea %e sold debitorM
- este e,al& cu dob:nda a%licat& liniei de credit dis%onibil& 'n
contul de card8 'n #o#entul 'n care se inre,istrea!& situaia de
intrare %e sold debitor
- 1+L ; an - standard
- 2+L ; an 5 'n ca!ul
neefectu&rii la scaden& a
rula7ului #ini# obli,atoriu
24 Dob:nda %enali!atoare %entru neefectuarea la scadent& a
rula7ului #ini# obli,atoriu
2+L;an
25 Dob:nda %enali!atoare %entru ne%lata dob:n!ilor la ter#en ;
credit restant
36L;an
26 Dob:nda )nual& -fectiv& 21821L;an8 calculat& la un
credit 'n valoare de 16.666
L-"
27 Co#ision unic %entru servicii %restate la cererea consu#atorilor 6 L-"; fiecare serviciu %restat
CAPITOLUL @I - STUIU " CA9
CARURIL" PRO4O@AT" " BA&CA TRA&SIL@A&IA
J.". C+&-%&(,. -. -.6(' +,. B/3$(( T&+3)(,9+3(+
H.$.$. Cardul de de*it @isa "lectron
C+&-%,
VISA ELECTRON
41
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
+) #&.1.3'+&.+ 5&*-%)%,%(
Cardul @ISA "lectron este un card de de*it n lei- destinat persoanelor +i.ice cu
posi*ilitatea utili.arii lui pe teritoriul RO4A&I"I >i n str(in(tate- oriunde este a+i>at(
si,la @isa "lectron.
Cardul %oate fi utili!at %entru retra,eri de nu#erar de la )/4-urile tuturor b&ncilor
din ar&8 %recu# $i %entru %lata de bunuri $i servicii la co#ercianii care afi$a!& si,la 1isa
-lectron.
6) F+$(,('P0( 4( ).&9($(( +B.&.3'. 5&*-%)%,%(
Cardul 1isa -lectron ofer& cele #ai #ici costuri de %e %ia& la ora actual&.
Cardul 1isa -lectron este le,at direct la contul curent 'n lei8 %ut:ndu-se astfel accesa
acest cont %e orice canalM ,Ei$eu8 banco#ate8 ?O0-uri8 internet.
<n #o#entul e#iterii cardului8 fiec&rui client i se va descEide un contul curent 'n lei la
./8 de unde %oate efectua orice o%eraiuni.
?osesorul %rinci%al al cardului 1isa -lectron %oate dese#na $i ali utili!atori 5
%osesori dese#nai ai unui card de acest ti% $i i#%licit8 ai contului s&u curent in lei8
acestora e#i:ndu-li-se astfel c:te un card de debit 1isa -lectron.
<n ca!ul 'n care se dore$te8 se %oate scEi#ba ?"F-ul ,ratuit8 direct de la orice
banco#at al ./.
?lata facturilor la -lectrica /ransilvania 0ud8 -lectrica /ransilvania Ford8 -lectrica
4untenia 0ud8 1odafone8 Oran,e8 Sa%%8 )von8 )%a0erv 0atu 4are direct de la
banco#at cu co#ision 6
<n ca!ul 'n care este 'ncEeiat& o convenie de %lat& a salariilor %e card8 se %ot acorda
linii de credit %e contul curent8 cu accesarea lor direct de %e cardul de debit 1isa
-lectron. Li#ita acestor linii de credit %oate s& fie 'ntre 76L din salariul net al
solicitantului Ali#ita #ini#& ce se acord& unui client ./ 5 %osesor de card de debit
1isa -lectron f&r& scorin,B la %:n& la #aDi# 6 venituri nete lunare cu caracter
%er#anent A#aD 3566 -28 ecEiv L-"B deter#inat 'n ba!a unui scorin, efectuat de
./.
$) A,'. $+&+$'.&()'($( +,. $+&-%,%( V()+ E,.$'&*3
?entru a vira salariile an,a7ailor %e carduri de debit ./ A1isa -lectron sau 4astercard
4ondoB8 co#%ania;instituia trebuie s& 'ncEeie cu banca o convenie de %lat& a
salariilorN iar %e ba!a ordinului de %lat& de%us de co#%anie;instituie se va debita
contul fir#ei $i se va vira 'ntrea,a su#& 'ntr-un cont colector. <n aceea$i !i8 se va
%ri#i de la co#%anie8 %e su%ort electronic Ae-#ailB8 lista an,a7ailor $i salariile
42
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
acestora $i se vor ali#enta %e ba!a fi$ierului de salarii8 'n #od auto#at8 conturile
individuale ale tuturor an,a7atilor.
<n ca!ul 'n care clientul nu are cont de dis%onibil descEis la ./8 este necesar&
descEiderea #ai 'nt:i a unui cont de dis%onibil8 a%oi co#%letarea $i se#narea cererilor
de e#itere a cardurilor %entru fiecare din an,a7aii care au o%tat %entru carduri ./
AUve!i )neDa nr. 1 5 Cerere descEidere cont 5 -#itere Card de Debit ?ersoane Fi!iceB.
.anii vor fi transferai 'n conturile salariailor 'n ter#en de #aDi# 4 ore de la
de%unerea fi$ierului 'n banc&8 'n !iua de salarii ce a fost co#unicat& de
societate;instituie8 'n condiiile 'n care contul colector de salarii este ali#entat de c&tre
societate;instituie.
Co#isionul %l&tit de co#%anie %entru %lata salariilor este de 6822L - ne,ociabil din
su#a O?P.
<n ca!ul instituiilor bu,etare8 nu se %l&teste co#ision de vira#ent al salariilor8 iar ./
descEide ,ratuit contul colector al instituiei.
Clientului i se va 'n#:na cardul $i %licul care conine ?"F-ulN solicitantul %ri#e$te
sfaturi de utili!are8 '#%reunV cu un eDe#%lar al cererii de e#itere card.
.anca /ransilvania nu %erce%e co#ision de ad#inistrare anual& a cardului.
-) C*8()(*+3.,. $+&-%,%( V()+ E,.$'&*3
&R.
CRT
TIP CO4ISIO& @ALOAR" CO4ISIO&
$. -#itere card 6 L-"
#. Co#ision de ridicare nu#erar de la )/4-
urile .&ncii /ransilvania
6 L
A. Co#ision %entru retra,eri de nu#erar de la
?O0 - urile aflate la ,Ei$eele ./
681L
B. Cu#%&r&ri de bunuri de la co#erciani A'n
2o#:nia sau str&in&tateB
6 L-"
C. Co#ision %entru ridicare nu#erar de la
)/4-urile $i ?O0-urile altor b&nci din ar&
285 L-" T 6.5L
H. Co#ision %entru ridicare nu#erar de la
)/4 - urile;?O0-urile altor b&nci din
str&inatate
185 L-" T 1L
43
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
F. /aDa de conversie valutar& 6 L-"
I. "ncEidere card 285 L-"
J. 2ee#itere card $i ?"F din vina clientului
Afurat8 %ierdut8 distrusB
+85 L-"
$D. 2ee#itere ?"F din vina clientului Auitat8
%ierdut8 distrusB
48+ L-"
$$. 2ee#itere card la scaden& Are'nnoire cardB
sau card de#a,neti!at
6 L-"
$#. "ntero,are sold )/4 ./ 683 L-"
$A. ?lafon #aDi# tran!acii %e !iM

W)/4 ........ +666 L-"8 #aD. 16 tran!.
W?O0 ......... +666 L-"8 #aD. 16 tran!.
W"nternet cu C112 ....... 5666 L-"8 #aD. 16 tran!.
Wli#it& a,re,at& total& A)/48 ?O08 "nternetB ...
+666 L-"8 #aD. 16 tran!.
$B. Fu#ar #aDi# 'ncerc&ri ?"F 3
.) F,%G%, *5.&+0(*3+,
)cce%tarea ofertei de c&tre client Acare %oate fi at:t la nivel individual8 c:t $i la nivelul
unui ,ru%8 'n ba!a unei convenii de salarii acce%tat& de c&tre o societate;instituieB $i
co#%letarea de c&tre acesta a cererii de e#itere card (F vezi Ane*a nr& - G Cerere desc%idere
cont G Emitere Card de (eit Aersoane Hizice)&
DescEiderea contului curent 5 %ersoan& fi!ic& - dac& nu eDist& de7a8 de c&tre un
ad#inistrator de contN
/ri#iterea docu#entatiei %rin inter#ediul unei a%licaii infor#atice a cererii de
e#itere a cardului la 0erviciul O%eraiuni Carduri din cadrul Centralei ./N
La nivel de Central& ./ are loc e#iterea %lasticului $i a ?"FTuluiN
De la 0erviciul O%eraional Carduri se tri#ite %rin %o$t& cardul 'ntr-o !i8 iar ?"F-ul 'n
!iua ur#&toare c&tre a,enia;sucursala de unde a venit for#ularul de cerere de cardN
0e 'n#:nea!a clientului cardul8 ?"F-ul $i un eDe#%lar din cererea descEidere cont 5
e#itere card de debit $i i se #ai %re!int& 'nc& o dat& #odul de utili!are al cardului $i
avanta7ele de care beneficia!&N
)sistena %entru clieni Acusto#er serviceB este asi,urat& 24 de ore din 248 la
telefoaneleM
6*66 *6 C)2D A6*66 *6 2273B8 nu#&r cu acces ,ratuit din reeaua fiD& de
telefonieN
6264 ; 5+.43.37 de %e telefoanele #obile sau din str&in&tate8 nu#&r cu tarif nor#al.
H.$.#. Cardul de de*it @isa "lectron "uro K #H

C+&-%,
44
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
VISA ELECTRON EURO Q J
+) #&.1.3'+&.+ 5&*-%)%,%(
Cardul *ancar @ISA "L"CTRO& "UROK#H este un card de de*it cu cont n lei >i
cu utili.are interna/ional( emis su* si,la @ISA "lectron- n re,im co-*randed BA&CA
TRA&SIL@A&IA L "UROK#H RO4A&IA- destinat persoanelor ntre $C >i #C ani.
6) F+$(,('/0( 4( ).&9($(( +B.&.3'. 5&*-%)%,%(
DeinVtorii de carduri 1"0) -L-C/2OF -uro3268 e#ise de ./8 beneficia!& de
facilit&ile acordate 'n reeaua -JC)8 la nivel euro%ean A42 de &riB8 c:t $i facilit&i la
co#ercianii din ar&8 confor# contractelor 'ncEeiateN ace$ti co#erciani au afi$at& si,la
-2O326.
Dein&torii de carduri 1"0) -L-C/2OF -uro326 beneficia!& de o asi,urare
#edical& de c&l&torie valabil& oferit& de ./ )0">2X2".
?lata facturilor la -lectrica /ransilvania 0ud8 -lectrica /ransilvania Ford8 -lectrica
4untenia 0ud8 1odafone8 Oran,e8 Sa%%8 )von8 )%a0erv 0atu 4are direct de la
banco#at cu co#ision 6.
Dein&torul cardului intr& f&r& nici un alt co#ision 'n %osesia unui cont curent8 cont %e
care %oate efectua o%eraiunile bancare %e care le dore$te.
<n ca!ul 'n care se dore$te8 se %oate scEi#ba ?"F-ul ,ratuit8 direct de la orice
banco#at al ./.
$) A,'. $+&+$'.&()'($(
-ste cardul ideal %entru %lata burselor.
Fu se re#it carduri %entru %osesorii dese#nai.
Cardul se eliberea!V %e o %erioadV de doi ani.
2e#iterea cardului se face nu#ai %entru %ersoanele care nu au 25 ani '#%linii.
C+&-%, VISA ELECTRON EUROQJ ). 5*+'. %'(,(1+ ,+:
7 AT+7urile i A:'7urile din Com2nia care afieaz sigla @isa Electron numai
pentru opera!iuni n lei&
45
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
7 AT+7urile i A:'7urile de pe teritoriul altor !ri$ acolo unde este afiat sigla
@isa Electron$ numai pentru opera!iuni n moneda !rii unde are loc tranzac!ia&
7 cumprarea de produse sau servicii de la comercian!ii care au afiat sigla
EIC:J4K i cu care EIC:J4K Com2nia ; ,ABCA TCAB'IL@ABIA au nc%eiat agreement7
uri de acordare de discount7uri la cumprarea de mrfuri sau servicii&
-) C*8()(*+3.,. $+&-%,%( V()+ E,.$'&*3 E%&* Q J
&R.
CRT
TIP CO4ISIO& @ALOAR" CO4ISIO&
$. -#itere card 6 L-"
#. Co#ision #entenan& anual& Aco#isionul se
%erce%e la %ri#a ali#entare a cardului si a%oi
anual la aniversareB
5 L-"
A. Co#ision de ridicare nu#erar de la )/4-urile
.&ncii /ransilvania
6L
B. Co#ision %entru retra,eri de nu#erar de la
?O0 - urile aflate la ,Ei$eele ./
681L
C. Cu#%&r&ri de bunuri de la co#erciani A'n
2o#:nia sau str&in&tateB
6 L-"
H. Co#ision %entru ridicare nu#erar de la )/4-
urile $i ?O0-urile altor b&nci din ar&
285 L-" T 6.5L
F. Co#ision %entru ridicare nu#erar de la )/4 -
urile;?O0-urile altor b&nci din str&in&tate
185 L-" T 1L
I. Co#ision de conversie valutar& 6
J. "ncEidere card 5 L-"
$D. 2ee#itere card $i ?"F din vina clientului
Afurat8 %ierdut8 distrusB
+85 L-"
$$. 2ee#itere ?"F din vina clientului Auitat8
%ierdut8 distrusB
48+ L-"
$#. 2ee#itere card la scaden& Are'nnoire cardB
sau card de#a,neti!at
6 L-"
$A. "ntero,are sold )/4 ./ 683 L-"
$B. ?lafon #aD tran!acii %e !i W)t# (5666 L-"8 #aD. 16 tran!.
W?O0 ....5666 L-"8 #aD. 16 tran!.
W"nternet cu C112 ... 5666 L-"8 #aD. 16
tran!.
Wli#it& a,re,at& total& A)/48 ?O08 "nternetB
........ 5666 L-"8 #aD. 16 tran!.
"I. Fu#&r #aDi# 'ncerc&ri ?"F 3
.) F,%G *5.&+0(*3+,
)cce%tarea ofertei de c&tre client Acare %oate fi at:t la nivel individual8 c:t $i la nivelul
unui ,ru%8 'n ba!a unei convenii de salarii acce%tat& de c&tre o societate;instituieB $i
co#%letarea de c&tre acesta a cererii de e#itere card (F vezi Ane*a nr& - G Cerere desc%idere
cont G Emitere Card de (eit Aersoane Hizice )&
DescEidere contului curent 5 %ersoan& fi!ic& - dac& nu eDist& de7a8 de c&tre un
ad#inistrator de contN
46
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
/ri#iterea docu#entaiei %rin inter#ediul unei a%licaii infor#atice8 a cererii de
e#itere a cardului la 0erviciul O%eraiuni Carduri din cadrul Centralei ./N
La nivel de Central& ./ are loc e#iterea %lasticului $i a ?"FTuluiN
De la 0erviciul O%eraional Carduri se tri#ite %rin %o$t& cardul 'ntr-o !i8 iar ?"F-ul 'n
!iua ur#&toare c&tre a,enia;sucursala de unde a venit for#ularul de cerere de cardN
0e 'n#:nea!a clientului cardul8 ?"F-ul $i un eDe#%lar din cererea descEidere cont 5
e#itere card de debit $i i se #ai %re!int& 'nc& o dat& #odul de utili!are al cardului $i
avanta7ele de care beneficiea!& clientulN
)sistena %entru clieni Acusto#er serviceB este asi,urat& 24 de ore din 248 la
telefoaneleM
6*66 *6 C)2D A6*66 *6 2273B8 nu#&r cu acces ,ratuit din reeaua fiD& de
telefonieN
6264 ; 5+.43.37 de %e telefoanele #obile sau din str&in&tate8 nu#&r cu tarif nor#al.
J.".K. C+&-%, -. -.6(' M+.)'&* D(&.$'
C+&-%,
MASTERCARD DIRECT
+) #&.1.3'+&.+ 5&*-%)%,%(
4asterCard IR"CT este un card de de*it cu cont n "URO >i cu utili.are
interna/ional(. Repre.int( cea mai *un( solu/ie att pentru studen/ii *ene+iciari ai *urselor
"RAS4US- SOCRAT"S- T"4PUS etc.- ct >i pentru orice persoan( care c(l(tore>te n
Uniunea "uropean(.
6) F+$(,('/0( 4( ).&9($(( +B.&.3'. 5&*-%)%,%(
Dis%are riscul scEi#bului valutar.
Co#isioane foarte avanta7oase.
2ee#iterea cardului 'n cel #ai scurt ti#% la %ierderea;furtul;de#a,neti!area acestuia.
47
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
?lata facturilor la -lectrica /ransilvania 0ud8 -lectrica /ransilvania Ford8 -lectrica
4untenia 0ud8 1odafone8 Oran,e8 Sa%%8 )von8 )%a0erv 0atu 4are8 direct de la
banco#at8 cu co#ision 6.
<n ca!ul 'n care se dore$te8 se %oate scEi#ba ?"F-ul ,ratuit8 direct de la orice
banco#at al ./.
?osesorul %rinci%al al cardului 4asterCard D"2-C/ %oate dese#na $i ali utili!atori 5
%osesori dese#nai ai acestui de card $i i#%licit ai contului s&u curent 'n euro.
$) A,'. $+&+$'.&()'($(
Contul de card se ali#entea!& 'n -2O8 iar clientul retra,e -2O $i face %l&i 'n
-2O oriunde 'n niunea -uro%ean&8 unde este afi$at& si,la 4)0/-2C)2D.
Cardul %oate fi utili!at oriunde 'n lu#e8 la )/4 sau la ?O08 sub si,la
4)0/-2C)2D8 f&c:ndu-se conversia 'n #oneda &rii res%ective.
-) C*8()(*+3. $+&-%,%( M+)'.&C+&- D(&.$'
&R.
CRT
TIP CO4ISIO& @ALOAR" CO4ISIO&
$. -#itere card 2 -2;card
#. )d#inistrarea anual& a cardului 2 -2;card
A. 2idicare de nu#erar de la )/4-urile ./ 6.26L
B. 2idicare de nu#erar de la ?O0-urile ./ 6.26L
C. Cu#%&r&ri de bunuri de la co#erciani Adin
2o#:nia sau strain&tateB
6L
H. 2idicare de nu#erar de la )/4-urile;?O0-urile
altor b&nci din ar&
1 -2
F. 2idicare de nu#erar de la )/4-urile;?O0-urile
altor b&nci din str&in&tate
1L8 #in. 2 -2
I. 2etra,ere nu#erar 'n re,i# de ur,en& Anu#ai la
%ierdere sau furtB
1L T 5 -2
J. "nfor#aii sold cont de la )/4-urile ./ 681 -2
$D. <ncEidere card 1 -2
$$. 2ee#itere ?"F din vina dein&torului 2 -2
$#. 2ee#itere card $i ?"F din vina dein&torului
A%ierdut8 furatB
2 -2
$A. 2ee#itere card la scaden& Are'nnoire cardB sau
card de#a,neti!at
6 -2
$B. ?lafon #aDi# de tran!acii;!i

W)/4(.. 2566 -28 #aD. 16 tran!.
W?O0 ...........2566 -28 #aD. 16 tran!.
W"nternet cu C112 ................. 1566 -28 #aD. 16 tran!
WLi#it& a,re,at& total& A)/48 ?O08
"nternetB .........................2566 -28 #aD. 16 tran!.
"I. Fu#ar #aDi# 'ncerc&ri ?"F 3
.) F,%G *5.&+'(*3+,
)cce%tarea ofertei de c&tre client Acare %oate fi at:t la nivel individual8 c:t $i la nivelul
unui ,ru%8 'n ba!a unei convenii de salarii acce%tat& de c&tre o societate;instituieB $i
4*
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
co#%letarea de c&tre acesta a cererii de e#itere card AU ve!i )neDa nr. 1 5 Cerere descEidere
cont 5 -#itere Card de Debit ?ersoane Fi!iceBN
DescEidere contului curent 5 %ersoan& fi!ic& - dac& nu eDist& de7a8 de c&tre un
ad#inistrator de contN
/ri#iterea docu#entaiei8 %rin inter#ediul unei a%licaii infor#atice8 a cererii de
e#itere a cardului la 0erviciul O%eraiuni Carduri din cadrul Centralei ./N
La nivel de Central& ./ are loc e#iterea %lasticului $i a ?"F-uluiN
De la 0erviciul O%eraional Carduri se tri#ite %rin %o$t& cardul 'ntr-o !i8 iar ?"F-ul 'n
!iua ur#&toare c&tre a,enia;sucursala de unde a venit for#ularul de cerere de cardN
0e 'n#:nea!a clientului cardul8 ?"F-ul $i un eDe#%lar din cererea descEidere cont 5
e#itere card de debit $i i se #ai %re!int& 'nc& o dat& #odul de utili!are al cardului $i
avanta7ele de care beneficiea!& clientulN
)sistena %entru clieni Acusto#er serviceB este asi,urat& 24 de ore din 248 la
telefoaneleM
6*66 *6 C)2D A6*66 *6 2273B8 nu#&r cu acces ,ratuit din reeaua fiD& de
telefonieN
6264 ; 5+.43.37 de %e telefoanele #obile sau din str&in&tate8 nu#&r cu tarif nor#al.
H.#. Cardul de credit al B(ncii Transilvania L 4AST"RCAR %ORT"
C+&-%, M+)'.&$+&- F*&'.
+) #&.1.3'+&.+ 5&*-%)%,%(
4astercard %orte este un instrument de plat( +(r( numerar ce poate +i utili.at att
la AT4-urile ct >i la POS-urile care a+i>ea.( si,la 4AST"RCAR pentru ridic(ri de
numerar sau cump(r(ri de *unuri si servicii.
Cu acest tip de card pot +i e+ectuate tran.ac/ii att on-line ct si o++-line >i pe
I&T"R&"T.
C,(.30(( 6.3.B($(+&( +( $+&-%,%( -. $&.-(' '&.6%(. )/ D3-.5,(3.+)$/ $%8%,+'(9
%&8/'*+&.,. condi/ii6
4+
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
s& fie %ersoane fi!ice cu cet&enie ro#:n&N
s& aib& 1* ani in%liniiN
s& %oat& dovedi c& sunt beneficiari de venituri %er#anenteN
s& aib& un venit lunar net cert cu caracter %er#anent de cel %uin 166 -2N
s& se 'ncadre!e 'n condiiile de acordare a credit cardului confor# scorin,uluiN
s& nu fie i#%licate 'n activit&i frauduloase cu carduriN
s& 'nde%lineasc& condiiile de descEidere a unui cont curent a$a cu# sunt i#%use
de nor#a de cunoa$tere a clienteleiN
dac& au #ai avut credite la ./8 s& nu fi 'nre,istrat credite restante %entru o
%erioada #ai #are de 36 !ile 'n ulti#ii 2 aniN
Dac& creditul se ,arantea!a cu de%o!it colateral8 acest de%o!it va re%re!enta 116L din
valoarea li#itei de credit solicitat&N
1eniturile lunare nete8 certe cu caracter %er#anent se obin %rin sc&derea din veniturile
totale certe cu caracter %er#anent a an,a7a#entelor de %lat& ale solicitantului.
/itularul unui astfel de card este %ersoana fi!ic& %e nu#ele c&reia este descEis contul
de card 4astercard Forte A$i i#%licit contul curentB 'n ba!a cererii; contract ti% $i c&reia banca
'i a%rob& acordarea unei li#ite de credit %e card Asau card cu li#ita 6B.
Aosesorul desemnat este persoana fizic mputernicit de titular$ prin cererea de
emitere$ pentru de!inerea unui card pe contul su de card i care opereaz cu cardul n
aceleai condi!ii ca i titularul&
*; "lementele +unc/ionale ale cardului de credit 4astercard %orte 6
Li#ita de credit
?erioada de ,raie
Ciclul de ra#bursare
0u#a #ini#& de %lat&
-Dtras de cont
Dob:nd&
Limita de credit este valoarea ma?im( autori.at( de *anc( pn( la care poate s(
a1un,( soldul de*itor al contului de card de credit. Li#ita autori!at& %oate fi an,a7at& de
client %rin tra,eri succesive8 ea ref&c:ndu-se la fiecare ra#bursare Arevolvin,B.
1aloarea li#itei de credit %oate a7un,e %:n& la de 5 ori venitul lunar net cert cu
caracter %er#anent al titularului contului de card A#aDi# 5.666 -2OB.
Perioada de ,ratie este perioada pentru care *anca nu calculea.( do*n.i- ast+el6
56
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
iB luna curent& 'n care clientul 'nce%e s& utili!e!e linia de creditN
iiB lunile 'n care8 'ntre data de 1 si 25 AinclusivB8 clientul a ra#bursat inte,ral valoarea
creditului an,a7at la sf:r$itul lunii %recedente.
Ciclul de ra#bursare este 'ntre 1 si 25 a lunii8 %erioad& 'n care clientul are obli,aia de
a ali#enta contul de card cu su#a #ini#a de %lat&.
0u#a #ini#& de %lat& este su#a %e care %osesorul de card este obli,at s& o acEite
lunar8 'ntre 1 $i 25 a lunii A16L din valoarea creditului an,a7at %:n& la sf:r$itul lunii
%recedenteB.
EG'&+)%, -. $*3' este ra%ortul de activitate %entru contul de card 4astercard Forte8
e#is lunar de banc& la sf:r$itul lunii. ?erioada cu%rins& 'ntre 2 eDtrase de cont ale contului de
card re%re!int& ciclul de tran!actionare.
"?trasul de cont eviden/ia.(6
W soldul contului de credit card de la 'nce%utul %erioadei de tran!actionareN
W ra#burs&rile aferente ciclului de tran!acionare %recedentN
W dob:n!i calculateN
W tran!aciile efectuate cu credit cardul $i co#isioanele aferenteN
W alte taDe $i co#isioaneN
W valoarea creditului an,a7at la sf:r$itul %erioadei de tran!acionareN
W valoarea su#ei #ini#e de %lat&.
D*6H-+ .)'. -. JR E+3. <n ca!ul 'n care clientul %l&te$te inte,ral 'ntre 1 $i 25 ale
lunii8 valoarea creditului an,a7at la sf:r$itul lunii %recedente Aevideniat 'n eDtrasul de contB8
banca nu calculea!& dob:n!i la sf:r$itul lunii 'n curs. <n ca!ul 'n care clientul nu %l&te$te
inte,ral8 'ntre 1 $i 25 ale lunii8 valoarea creditului an,a7at la sf:r$itul lunii %recedente8 banca
va calcula dob:n!i la sf&r$itul lunii 'n curs.
$) E8('.&.+ $+&-%,%(
-#iterea cardului se reli!ea!& du%& co#%letarea cererii de descEidere de cont curent ;
cont de card de credit 4astercard Forte 5 Cerere ; Contract %entru cardul de credit 4astercard
Forte (Fvezi Ane*a nr& 4 G Cerere de desc%idere de cont curent ; cont de card de credit
+astercard Horte G Cerere ; Contract pentru cardul de credit +astercard Horte)&
Docu#entaia necesar& %entru e#iterea unui card de credit 4astercard Forte cu linie
de credit esteM
Cererea ; contract %entru cardul de creditN
Co%ie act identitateN
)cord consultare C2.N
51
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
)cord consultare .irou de creditN
Declaraie de a%artenen& la ,ru%N
Dovada veniturilor.
Pentru limita D6 - cerere >i copie act identitate.
1eniturile trebuie s& %rovin& din salarii nete lunare8 dividende8 cEirii8 %ensii8 diurne
A%iloi8 steIarde!e8 trans%ortatori etc.B8 dre%turi de autor8 din contracte de colaborare sau alte
venituri cu caracter %er#anent.
C0eltuieli ce sunt luate n considerare la calcularea limitei de credit de %e cardul
4astercard Forte suntM creditele an,a7ate Arate T alte co#isioane su%ortate de solicitantB8
contracte de leasin,8 C)28 %o%riri A%ensii ali#entareB8 alte an,a7a#ente. C%eltuielile se
calculeaz pe familie&
@eniturile provenite din salarii sunt dovedite cu adeverin/( de salariu tip8 se#nat& de
an,a7ator8 co%ie du%& cartea de #unc& AeDce%ie fac an,a7aii fir#elor cu care banca are
'ncEeiate convenii de virare a salariilor %e card %recu# $i an,a7aii 4.).".B $i flutura$ul de
salari!are sau co%ie du%& statul de %lat& se#nat de an,a7ator.
@eniturile provenite din c0irii sunt dovedite prin contractul de nc0irere 'nre,istrat
la )d#inistraia Financiar& valabil %e %erioada creditului8 sau cu clau!& de %relun,ire
auto#ata la eD%irare $i %rin deci!ia de i#%unere antici%at&.
ovada dividendelor se +ace cuM bilan si balan& aferente ulti#ilor doi ani ai
eDercitiului financiar8 ulti#a balan& 5 anterioar& lunii in curs8 Eot&r:rea )>) de re%arti!are a
dividendelor8 se#nat& de toi asociaii8 Certificat Constatator O2C.
Persoanele care sunt la pensie '$i dovedesc veniturile cu a7utorul ulti#ului cu%on de
%ensie si deci!ia de %ensionare.
@eniturile o*/inute de persoanele +i.ice autori.ate sunt dovedite %rin deci!ia de
i#%unere final& sau declaraia %e venitul ,lobal 'nre,istrat& la )d#inistraia Finanelor
?ublice8 co%ie du%a deci!ia de liber& %ractic&8 %recu# $i certificatul de 'nre,istrare.
52
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
c; Ta?e >i comisioane6
TI# COMISION VALOARE COMISION
DescEiderea contului de card 6 L-"
-#itere card 4astercard Forte 26 L-";card
)d#inistrarea anual& a contului de card
- ad#inistrare anual&;card detinator
- ad#inistrare anual& ; card utili!ator
25 L-" ; card
15 L-" ; card
)li#entarea contului de card 6 L-"
tili!area )/4-urilor ./ %entru nu#erar 1L8 #ini# 285 L-"
Co#ision %entru utili!area ?O0 - urilor aflate la
,Ei$eele ./ %entru nu#erar
1L8 #ini# 285 L-"
Cu#%&rari de bunuri sau servicii de la co#erciani A'n
2o#:nia sau str&inatateB
6 L
Co#ision %entru utili!area )/4-urilor si ?O0-urilor
altor b&nci din ar& %entru nu#erar 1L T 385 L-"
Co#ision %entru utili!area )/4 5 urilor ; ?O0-urilor
altor b&nci din str&inatate %entru nu#erar
1L T 385 L-"
Furni!are casE 'n re,i# de ur,en& 'n 2o#:nia Anu#ai
la %ierdere sau furtB
1L T 285 L-"
"nfor#aii sold cont de la )/4-urile ./ 683 L-" ;intero,are
2e#itere eDtras de contM
- %rin %o$ta
- ?rin --#ail sau ./24
28+ L-";eDtras
6 L-"
2e#itere eDtras de cont la cerere 1 leu ; eDtras
<ncEidere card;LicEidare cont de card la cererea
dein&torului de card
285 L-"
2ee#itere card $i ?"F din vina clientului Afurat8
%ierdut8 distrusB
26 L-"
2ee#itere ?"F din vina clientului Auitat8 %ierdut8
distrusB
48+ L-"
2ee#itere card la scaden& Are'nnoire cardB sau card
de#a,neti!at
6 L-"
?lafon #aDi# de tran!acii ; !i
- de la )/4; ?O0 banca
- li#ita tran!acii cu#%araturi ?O0
- li#ita tran!acii internet
- li#ita a,re,at& A?O0 T "nternetB
- li#ita a,re,at& total& A)/48 ?O08 "nternetB
+.666 L-" #aD. 16 tran!actii
26.666 L-"8 #aD. 16 tran!acii
5.666 L-"8 #aD. 16 tran!acii
26.666 L-"8 #aD. 16 tran!acii
26.666 L-"8 #aD. 16 tran!acii
Fu#ar #aDi# 'ncerc&ri ?"F 3
Dob:nda )nual& FiDa 24L;an
/aDa %enali!atoare %entru 'nt:r!ierea %l&ii #ini#e
lunare- se %erce%e la valoarea su#ei ne%l&tite8 'nce%:nd
cu a doua 'nt:r!iere a %l&ii #ini#e lunare
5L
/aDa %enali!atoare %entru intrarea %e sold debitorM
- este e,a& cu dobanda a%licat& liniei de credit
dis%onibil& 'n contul de card8 'n #o#entul 'n care se
inre,istrea!& situaia de intrare %e sold debitor
-24L ; an - standard
-34L ; an 5 'n ca!ul neefectu&rii la scadent& a
rula7ului #ini# obli,atoriu
Dob:nda %enali!atoare %entru neefectuarea la scaden&
a rula7ului #ini# obli,atoriu
34L;an
Dob:nda %enali!atoare %entru ne%lata dob:n!ilor la
ter#en ; credit restant
36L;an
Dob:nda )nual& -fectiv& 2684+L8 calculata la un credit 'n valoare de
16.666 L-"
Co#ision unic %t. servicii %restate la cererea
consu#atorilor
6 L-"; fiecare serviciu %restat
53
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
-) F,%G *5.&+0(*3+,:
1. )cce%tarea ofertei de c&tre client 5 co#%letarea docu#entaiei.
2. DescEiderea contului curent8 dac& nu eDist& Ade c&tre ad#inistratorul de contB.
3. Co#%letarea cererii %entru cardul de credit 4astercard Forte AU ve!i )neDa nr. 2 5
Cerere de descEidere de cont curent ; cont de card de credit 4astercard Forte 5 Cerere ;
Contract %entru cardul de credit 4astercard ForteB.
4. Consultarea C2. la nivel de sucursal&8 se#n&tura analistului de credite $i a
directorului de o%eraiuni.
5. /ri#iterea cererii $i a docu#entaiei doveditoare a veniturilor $i a cEeltuielilor
solicitantului de c&tre consilierul clientel& ; consilierul bancar retail8 analistul de credite ; $ef
a,entie A'n a,eniile seniorB8 %entru a se reali!a validarea veniturilor solicitantului de card de
credit 4astercard Forte.
6. Du%& ce au fost validate veniturile are loc a%robarea dosarului de c&tre directorul de
sucursal&.
7. Dosarul este tri#is8 %rin inter#ediul unei a%licaii infor#atice 'n Centrala ./.
*. La nivel de Central& are loc descEiderea contului de card8 e#iterea %lasticului $i a
?"F-ului8 atasarea liniei de credit.
+. De la 0erviciul O%eraional Carduri se tri#ite cardul 'ntr-o !i8 iar ?"F-ul 'n !iua
ur#&toare.
16. 0e 'n#:nea!& clientului cardul8 ?"F-ul $i un eDe#%lar din contract.
0tatistica v:n!&rii cardurilor e#ise de .anca /ransilvania - 0ucursala Oto%eni
n perioada ianuarie 4.-. G decemrie 4.-.

M+)'.&C+&-
F*&'.
M+)'.&C+&-
M*3-*
M+)'.&C+&-
D(&.$'
V()+
E,.$'&*3
V()+
E%&* J
V()+
B%)(3.))
S(,9.&
"anuarie 2 5 2 53 6 7
Februarie + 5 4 4* 6 2
4artie 4 3 5 54 6 4
)%rilie * 3 6 ** 3 14
4ai 6 2 36 *7 6 *
"unie 4 1 1 76 1 *
"ulie 1 3 2 4* 3 +
)u,ust * 6 2 56 15 *
0e%te#brie 5 6 1 166 25 5
Octo#brie 3 1 1 6 61 3
Foie#brie 5 6 5 6 6 6
Dece#brie 2 6 5 36 6 6
F 'urs" ,anca Transilvania '&A&$ 'ucursala :topeni
54
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
CONCLU:II I PROPUNERI
<n do#eniul financiar bancar $i 'n s%ecial 'n ceea ce %rive$te siste#ul cardurilor sunt
%uine lucr&ri de s%ecialitate care s& reflecte nivelul de de!voltare $i starea concret& a
siste#ului de carduri 'n 2o#:nia $i 'n #od %articular care s& %re!inte 'n ter#eni viabili acest
siste#8 iar 'n %articular cardurile co-branded.
3 +$.)' $*3'.G' ,%$&+&.+ -. B+0/ ). -*&.4'. + B( %3 )'%-(% .,+6*&+' +9H3- $+
&.B.&(30/ )()'.8%, -. $+&-%&( 5&*8*9+' -. B+3$+ T&+3)(,9+3(+, +'H' D3 $..+ $. 5&(9.4'.
)()'.8%, $+&-%&(,*& D3 2.3.&+,, 5&.$%8 4( )()'.8%, $+&-%&(,*& $*76&+3-.- 5&*8*9+' -.
B+3$+ T&+3)(,9+3(+.
)stfel8 'n prima parte a lucr(rii a# %re!entat succint cadrul ,eneral %rivind %rinci%iile
$i or,ani!area %l&ilor cu card de c&tre societ&ile bancare8 activitate coordonat& de .anca
Faional& a 2o#:niei. )cest ca%itol evidenia!& conce%tul de card8 de siste# de %lat& cu
cardul8 #odul de decontare a tran!aciilor8 %recu# $i #odul de e#itere $i utili!are a
cardurilor.
Cea de a doua parte a lucr(rii %re!int& siste#ul de carduri %ro#ovat de .anca
/ransilvania8 evideniind caracteristicile teEnice ale cardurilor8 ti%urile de carduri %ro#ovate
de .anca /ransilvania8 %recu# si #odul de o%erare s%ecific .&ncii /ransilvania.
A treia parte a lucr(rii %re!int& %articularit&ile cardurilor co-branded8 caracteristici8
#od de o%erare8 facilit&i. 0-a %us 'n eviden& siste#ul cardurilor co-branded al .&ncii
/ransilvania.
Ultima parte a lucr(rii evidenia!& avanta7ele utili!&rii cardurilor co-branded 'n
s%ecial 'n activitatea de creditare.
3 B(3+, 5&.1(3' )%$$(3$' $H'.9+ (-.( &.B.&('*+&. ,+ 5.&)5.$'(9.,. -. .9*,%0(. +
)()'.8%,%( -. $+&-%&( D3 2.3.&+,, -+& 4( D3 $..+ $. 5&(9.4'. $+&-%&(,. $*76&+3-.-.
3 $..+ $. 5&(9.4'. 5(+0+ $+&-%&(,*&, %3 ,%$&% .)'. $.&'. N%8/&%, +$.)'*&+ 9+
$&.4'., D3 5&(3$(5+,, -+'*&('/ B+5'%,%( $/ ). 9*& .8('. $+&-%&( $*6&+3-.-, D3 +)*$(.&. $%
8+&(( $*8.&$(+30( )+% B%&3(1*&(( -. ).&9($(( *&( %'(,('/0(. O parte din cardurile emise de
instituiile non-bancare vor fi inscriptionate cu logo VI! sau "aster#ard. $e
asemenea% trendul de cre&tere al cardurilor de credit de tip revolving &i co-branded
va continua &i% nu 'n ultimul r(nd% se va l)rgi aria de emitere c)tre *onele rurale.
55
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
.anca /ransilvania a desf&$urat o ca#%anie %rin care clienii s&i ce ar fi solicitat un
card de credit 4asterCard FO2/- %:n& la 36 se%te#brie 2616 $i intrau 'n %osesia lui $i a
liniei de credit8 ur#au s& fie scutii de %lata dob:n!ii %entru su#ele utili!ate din linia de credit
%:n& 'n noie#brie 2616.
S%6(.$'%, $. $*3)'('%(. $*3'&(6%0(+ 5&*5&(., $+ %&8+&. + +$'(9('/0(( -. $.&$.'+&. D3
-*8.3(%, ).&9($((,*& B(3+3$(+&. $. 5*' B( *B.&('. 5&(3 (3'.&8.-(%, $+&-%,%( 6+3$+&, (+ D3
$*3)(-.&+&. -*%/ 5+,(.&.:
a; servicii +armaceutice o+erite ca urmare a unor pro,rame de +ideli.areM
*; cone?area decont(rilor pentru re/etele compensate la sistemul na/ional sau
privat de asi,ur(ri de s(n(tate.
A86.,. 5+,(.&. +% D3 9.-.&. $&.)'.&.+ $+,('/0(( ).&9($((,*& *B.&('., )5*&(&.+
.B($(.30.( +,*$/&(( &.)%&).,*& 6%2.'+&. 3+0(*3+,. D3 -*8.3(%, 8.-($+,, 5&.$%8 4(
+)(2%&+&.+ )'+6(,('/0(( B(3+3$(+&. + *5.&+'*&(,*& -(3 -*8.3(%, +,/'%&( -. +)(2%&+&.+
$*.&.30.( +$'%,%( 8+3+2.&(+, ,+ 3(9., 3+0(*3+, D3 -*8.3((,. B(3+3$(+&76+3$+&, 8.-($+, 4(
+, +)(2%&/&(,*& -. )/3/'+'..
'Sensi*lu) este unul dintre co#ercianii cu vecEi#e 'n ceea ce %rive$te acce%tarea
cardurilor bancare la %lat&8 %ri#ele v:n!&ri %rin card bancar fiind efectuate cEiar din %ri#ul
an de eDisten&8 adic& 'nc& din 1++7. "niial8 a eDistat o reticen& 'n a folosi cardul bancar.
'Sensi*lu) este $i co#%ania cu unul dintre cele #ai lon,evive %ro,ra#e de fideli!are a
clientelei8 dar 'n e,al& #asur& $i cu cel #ai v:ndut card %ro%rietar.
Cardul de fidelitate a fost conce%ut din dorina ca %osesorii de card s& vin& #ai des s&
fac& tot #ai #ulte cu#%&r&turi 'n far#aciile 0ensiblu. <n ur#a utili!&rii cardului8 $,(.30((
+$%8%,.+1/ 5%3$'. $., D3 B+5', &.5&.1(3'/ -(B.&('. )%8. D3 8*3.-+ 3+0(*3+,/, 5. $+&.
$,(.3'%, ,. 5*+'. B*,*)( ,+ * $%85+&/'%&/ %,'.&(*+&/ 8*8.3'%,%( D3 $+&. + +$%8%,+'
5%3$'.,., .G$,%)(9 D3 8+2+1(3.,. 'Sensi*lu).
U3 +,' ).&9($(% $. 5*+'. B( $*3.G+' $+&-%,%(8 are la ba!& )()'.8%, -. $.3'&+,(1+&. 4(
-()'&(6%(&. + B+$'%&(,*& CGN (C*3$.3'&+'.%& G,*6+, NE#ENTSES), 5&*$.) (3B*&8+'(1+'
5&*(.$'+' (3(0(+, 5.3'&% )()'.8%, -. +)(2%&+&. )*$(+,/ 4( -. )/3/'+'. -(3 F&+30+.
'istemul a fost realizat i implementat de SI@"CO Romnia$ conform cu
specifica!iile formalizate franceze& Creat n -656$ BEAEBTME' este un grup ce cuprinde
apro*imativ E&... de farmacii$ adic aproape 4.1 din sistemul farmaceutic francez&
)cest lucru 'nsea#n& c& un client din $ase intr& 'ntr-o far#acie F-?-F/P-0 $i o
reet& din cinci este %re,&tit& de o far#acie F-?-F/P-0. <n anul 26668 co#%ania $i-a eDtins
56
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
do#eniul de activit&i8 cu%rin!:nd %e l:n,& CO?P)24 A>ru%area Far#aci$tilorB $i societatea
F-?-F/P-0 Distribution ce %une la dis%o!iia solicitanilor lo,istic&.
'istemul francez de asigurri de sntate este un sistem format din mai multe
organisme autonome$ ce nu se afl su directa autoritate a statului& Hiecare asigurat
eneficiaz de o asigurare oligatorie$ prin intermediul Casei Ba!ionale de Asigurare de
'ntate$ i poate eneficia n plus de o asigurare complementar$ suplimentar&
:rganismele ce ofer asigurarea complementar sunt organisme de asigurare private care$ n
func!ie de tipurile de contracte pe care le pot oferi asigura!ilor$ se olig s preia un procent
din c%eltuielile de sntate ale acestora$ ce completeaz adesea p2n la -..1 procentul
oferit de asigurarea oligatorie&
(3H3- $*3' -. $.,. .G5%). 8+( )%), D3'&7%3 9(('*& 3% 5&.+ D3-.5/&'+', )7+& 5%'.+
$&.+ * 5*)(6(,/ ,.2+'%&/ D3'&. )()'.8%, -. B(-.,(1+&. 5&*8*9+' -. B+&8+$(( (e*emplul
prezentat de 'Sensi*lu))8 )()'.8%, +)(2%&/&(,*& )*$(+,. -. )/3/'+'.8 cEiar asi,ur&ri
obli,atorii (e*emplu prezentat de sistemul C?B realizat de 'I@EC: Com2nia)8 le,&tur&
reali!at& %rintr-un card e#is8 de ce nu8 de o instituie financiar bancar& 'n siste# co-branded
care8 %e lan,& serviciile din do#eniul sanitar8 s& 'n,lobe!e $i servicii s%ecifice sectorului
bancar.
E)'. %3 -.8.&) 3.$.)+& 4( *5*&'%3, D3 $*3-(0((,. D3 $+&. R*8H3(+ .)'. )'+'
8.86&% +, U3(%3(( E%&*5.3., $. '&.6%(. )/ ). &+$*&-.1. &+5(- ,+ 9+,*&(,., 5&(3$(5((,. 4(
8.'*-*,*2((,. +5,($+'. D3 -*8.3(% ,+ 3(9., $*8%3('+&, 5%'H3- $*3'&(6%( ).83(B($+'(9 ,+
(3'.2&+&.+ 0/&(( 3*+)'&. ,+ )()'.8%, B(3+3$(+& .%&*5.+3 (1*3+ .%&*) 4( D3 )5+0(%,
SC.32C.3.
LLLL LL LLLL

57
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
1. Dardac8 Ficolae 5 Te%nici ancare8 )0--"FD- .ucure$ti8 2663;2664.
2. >aftoniuc8 0i#ona 5 Aractici ancare interna!ionale8 -ditura -cono#ic&8 .ucure$ti8 1++5.
3. Ficula8 "leana 5 :peratiunile institutiilor de credit - Creditare bancara8 -ditura ?ro
niversitaria8 .ucure$ti8 266*.
4. Fiu8 "on 5 +anagementul riscului ancar8 -ditura -D%ert8 .ucure$ti8 2666.
5. 0toica Cos#in8 ?enu Daniela8 )na-4aria 4arinoiu8 .usu Cristian 5 Hinan!e pulice8
-ditura ?ro niversitaria8 .ucure$ti8 266+.
6. /renca8 ". "oan 5 Hundamente ale managementului financiar8 Casa C&rii de Otiin&8 Clu7-
Fa%oca8 2665.
7. /renca8 ". "oan 5 +anagementul opera!iunilor ancare8 niversitate Cre$tin& HDi#itrie
Cante#ir@8 Facultatea de Otiine -cono#ice8 Clu7 Fa%oca8 1+++.
*. /renca8 ". "oan G +etode i te%nici ancare8 Casa C&rii de Otiin&8 Clu7-Fa%oca8 2664.
+. /urdean8 4arinella 0abina 5 'tatistica$ -ditura ?ro niversitaria8 .ucure$ti8 2667.
16. ntaru8 Florin 5 +anagement financiar7ancar8 -ditura ?ro niversitaria8 .ucure$ti8
266*.
11. ntaru8 Florin 5 +oned i credit8 -ditura ?ro niversitaria8 .ucure$ti8 2666.
12. SaEaria8 1alentina 5 +anagement$ -ditura -cono#ic&8 .ucure$ti8 266*
13. FFF Legea BC& 35;-665 privind societ!ile ancare&
14& FFF Cegulament ,BC privind pl!ile electronice&
15& FFF Cegulament ,BC privind emitera i utilizarea cardurilor
16& FFF Borme al ,ncii Transilvania
17& FFF Cegulamentul nr& - din 4... privind opera!iunile pe pia!a monetar efectuate de ,BC
1*& FFF Cegulamentul nr& - din D. ianuarie 4..E privind efectuarea operatiunilor valutare
1+. III.bnr.ro
26.III.bancatransilvania.ro
21.III.nocasE.info.ro
22.III.,oo,le.co#
5*
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
A3.G+ "
C.&.&. .8('.&. $+&- -. -.6('
<n calitate de /itular8 Fu#eYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ?renu#e YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CF?;F"F
*
ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZ "D-client YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
0tare Civil&M casatoritA&B necasatoritA&B divortatA&B vaduvA&B
/-L. )C)0X YYYYYYYYYYYYYYY 4O."LM YYYYYYYYYYYYYYYYY --4)"LM YYYYYYYYYYYYY
v& ro, s& a%robai e#iterea cardului AcardurilorBM
1"0) -L-C/2OF ZYZ 4)0/-2C)2D 4OFDO ZYZ 4)0/-2C)2D D"2-C/ ZYZ
1"0) -L-C/2OF -2O 26 ZYZ 4)0/-2C)2D >OLD D-."/ ZYZ
#enionate #ai sus8 %e nu#ele #eu ZYZ ; utili!atorului de card su%li#entar ZYZ
1& co#unic s%eci#enul de se#natur& al %ersoanei autori!ate s& dis%un& de cont 'n calitate de
utili!ator de card su%li#entar ZYZ $i '#%uternicit %e cont8 cu #andat valabil %:n& la revocare
Fu#e utili!ator card su%li#entar YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
?renu#e utili!ator card su%li#entar YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CF? utili!ator card su%li#entar ZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZYZ
0e#natura utili!atorului de card su%li#entar YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ale
c&rui date vor fi %reluate %rin cererea 'ntoc#it& de c&tre utili!ator.
)# luat la cuno$tin& ur#atoareleM
- Condiiile ,enerale de utili!are a cardurilor de debit destinate %ersoanelor fi!ice ZYZ $i #&
obli, s& le res%ect 'ntoc#ai.
- -Dtrasul de cont curent A%entru luna anterioar& celei 'n care s-a ,eneratB8 care reflect&
inclusiv o%eraiunile efectuate cu cardul AcardurileB de debit ata$ate contului curent8 este
dis%onibil %e su%ort de E:rtie8 cu titlu ,ratuit8 'n unit&ile .anca /ransilvania.
- ?re!enta cerere '#%reun& cu Condiiile ,enerale de utili!are a cardurilor de debit destinate
%ersoanelor fi!ice $i )neDa de taDe $i co#isioane8 #i-au fost %use la dis%o!itie de catre banc&
Ainclusiv %e %a,ina Ieb a acesteiaB8 cu 15 Acincis%re!eceB !ile 'nainte de a beneficia de cardul
solicitat8 le-a# consultat $i #& declar 'ntru totul de acord cu %revederile acestora8 fa%t %e care
'l confir# %rin se#narea cererii de e#itere card. Declar de ase#enea c& %rin se#narea
contractului de card 'n #ai %utin de 15 Acincis%re!eceB !ile de la data infor#&rii8 sunt de acord
cu intrarea 'n valabilitate a contractului la data %red&rii; 'n#:n&rii de catre re%re!entanii
b&ncii a cardului solicitat $i a codului ?"F aferent8 confir#ate %rin se#n&tura #ea de %ri#ire
%e %re!enta cerere.
0unt de acord $i consi#t %rin se#narea %re!entei cereri c& aceasta8 '#%reun& cu Condiiile
,enerale de afaceri $i Condiiile ,enerale de utili!are a cardurilor de debit destinate
%ersoanelor fi!ice s& re%re!inte contractul 'ncEeiat 'ntre #ine 'n calitate de dein&tor;utili!ator
de card $i .anca /ransilvania.
*
* HF"F@ 5 Fu#ar de identificare fiscala
5+
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
0e#natura client titular de cont $i detin&tor de card
Date co#%letate de 0ucursal&M
)# %reluat in ba!a de date $i %ro%un a%robarea cereriiM
Cont curent YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Clientul YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Fu#e;%renu#e YYYYYYYYYYYYYYY funcia YYYYYYYYYYY se#n&tura YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
data co#%let&rii cererii [[[[[[[[

Date co#%letate la 'n#:narea carduluiM
)# %ri#it un eDe#%lar din contract8 card-ul $i ?"F-ul aferent.
0e#n&tura client YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Data [[[[[[[[
.anca /ransilvania 0.). este 'nre,istrat& la 2e,istrul de eviden& a %relucr&rii de date cu
caracter %ersonal sub nr. *72*
Condiii ,enerale de utili!are a cardurilor de debit destinate %ersoanelor fi!ice
1.D-F"F"\""
ATM: auto#at bancar care furni!ea!& servicii de ridicare nu#erar %entru dein&torii; utili!atorii
de carduri8 e#ise sau acce%tate de c&tre banc&8 %recu# $i alte servicii coneDe A%lata utilit&ilor8
obinerea de infor#aii %rivind situaia conturilor etc.B
.ancaM .)FC) /2)F0"L1)F") 0.).8 e#itent& a cardului8 adresa sediului social 0tr. >eor,e
.ariiu8 nr. *8 cod 4666278 Clu7 5 Fa%oca8 7ud. Clu7 $i adresa de --#ailM
contact]bancatransilvania.ro $i nu#arul de 'nre,istrare la 2e,istrul .ancar 2... - ?.^.2. - 12 -
61+ - 1*.62.1+++. )utoritatea de su%rave,Eere a e#itentului este .anca Faional& a
2o#:niei8 cu sediul central 'n .ucure$ti 0trada Li%scani nr. 258 sector 38 cod 636631.
C+&-: instru#ent de %lat& electronic& sub for#a unui su%ort standardi!at8 securi!at $i
individuali!at care %er#ite dein&torului; utili!atorului de card accesul %rin inter#ediul sau8
res%ectiv utili!area dis%onibilit&ilor eDistente 'n contul curent descEis %e nu#ele dein&torului
de card8 'n vederea efectu&rii de tran!acii 'n confor#itate cu %re!entul contract. .anca e#ite
cardul la solicitarea dein&torului %e nu#ele acestuia $i; sau a utili!atorului autori!at 'n acest
sens de catre dein&tor.
C+&- .86*)+': card %e faa c&ruia datele de identificare ale clientului Anu#e $i %renu#eB8
%recu# $i nu#&rul cardului8 data e#iterii; a eD%ir&rii $i caracterele s%eciale de identificare
A1"0); 4asterCardB dac& este ca!ul8 sunt scoase 'n relief.
Codul C11; C1CM cod for#at din 3 cifre8 'nscris %e banda de se#natur& de %e verso-ul
cardului8 care %oate s& fie utili!at %entru efectuarea de tran!acii %e "nternet8 res%ectiv tran!acii
de ti%ul #ail order; tele%Eone order.
C*8.&$(+3'E 6+3$/ +$$.5'+3'(/): %ersoana 7uridic& care afi$ea!& e#ble#a oficiala a
Or,ani!aiei "nternaionale sub si,la c&reia a fost e#is cardul A1isa -lectron; 4asterCard 'n
ca!ul cardurilor de debit %entru %ersoane fi!ice e#ise de .anca /ransilvaniaB care acce%t&
carduri %entru %lata contravalorii bunurilor sau serviciilor acEi!iionate $i; sau care %oate
furni!a nu#erar 'n ba!a cardului.
66
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
C*3'&+$': ansa#blu for#at din cererea de e#itere a cardului de debit destinat %ersoanelor
fi!ice8 se#nat& de c&tre client $i avi!at&a de c&tre banc&8 %re!entele condiii de utili!are a
cardurilor de debit destinate %ersoanelor fi!ice $i condiiile ,enerale de afaceri ale b&ncii.
D.0(3/'*& -. $+&-: %ersoana fi!ica re!ident& sau nere!ident& care este titulara unui cont curent
descEis la banc&8 $i care detine un card de debit destinat %ersoanelor fi!ice8 e#is de banc& %e
nu#ele s&u8 la solicitarea sa8 'n ba!a unei cereri.
EG'&+) -. $*3': lista de tran!acii care reflect& o%eraiunile 'nre,istrate 'ntr-un cont 'ntr-o
%erioad& de referin&. -Dtrasul de cont conine infor#aii des%reM referina tran!aciei care
%er#ite identificarea individual& a fiecarei o%eraiuni 'n %arte8 valoarea o%eraiunii 'n valuta
contului %entru care s-a ,enerat eDtrasul8 co#isioanele; taDele aferente o%eraiunilor derulate de
client $i 'nre,istrate 'n contul res%ectiv; alte taDe $i co#isioane aferente8 curs de scEi#b valutar8
data 'nre,istrarii tran!aciei 'n cont Adata debit&rii contuluiB8 %recu# $i eD%licaiile aferente
fiec&rei o%eraiuni 'n %arte.
<n ca!ul cardurilor de debit destinate %ersoanelor fi!ice8 ata$ate la conturile curente de %ersoana
fi!ic&8 eDtrasul de cont cores%unde eDtrasului centrali!ator de cont curent dis%onibil 'n unit&ile
b&ncii8 %e su%ort de E:rtie8 ,ratuit A%entru luna anterioara celei 'n care s-a ,eneratB. <n ca!ul 'n
care clientul dein&tor de card este $i utili!ator al a%licaiei de "nternet .anKin, oferite de banc&8
%oate accesa %rin inter#ediul a%licaiei eDtrasele de cont curent lunare A,ratuit8 far& costuri
su%li#entare %entru serviciul de vi!uali!are eDtrase de cont curentB.
<n ca!ul cardurilor e#ise %e nu#ele utili!atorilor8 eDtrasul de cont va fi %us eDclusiv la
dis%o!iia dein&torului de card titular de cont8 eDce%ie fac:nd ca!urile 'n care dein&torul de
card titular de cont acord& utili!atorului de card dre%turile cores%un!atoare solicit&rii de eDtrase
de cont %entru contul s&u curent 5 direct la sediile b&ncii.
I85&(3'.&: a%arat #ecanic %entru %rocesarea #anual& a tran!aciilor offline8 tran!acii %osibil
de efectuat cu cardurile e#bosate. Folosind "#%rinterul8 detaliile de identificare ale
dein&torului; utili!ator de card sunt i#%ri#ate de %e faa cardului de %lastic Ae#bosatB8 %e
cEitan&.
#IN: cod %ersonal de identificare for#at din 4 cifre8 atribuit de banc& cardului e#is %e nu#ele
dein&torului; utili!atorului8 cu caracter strict confidenial $i care %er#ite identificarea
dein&torului; utili!atorului de card la efectuarea de tran!acii.
#,+B*3: %lafon; li#ita de tran!acionare stabilit& de banc& %entru nu#arul $i valoarea
tran!aciilor %osibil de efectuat cu cardul 'ntr-un anu#it interval de ti#%8 difereniat& %e ti%uri
de tran!acii %osibil de efectuat cu cardul. .anca stabile$te de ase#enea $i un %lafon a,re,at de
tran!acionare %e card8 care re%re!int& nu#arul; valoarea #aDi#& a tuturor tran!aciilor %osibil
de efectuat cu cardul 'ntr-un anu#it interval de ti#%. Dein&torul de card titular de cont are
%osibilitatea de a solicita setarea %e cardul %ro%riu $i cele e#ise %e nu#ele utili!atorilor a unor
%lafoane; li#ite de tran!acionare valorice !ilnice8 %entru retra,eri de nu#erar8 tran!acii la
?O08 tran!acii %e "nternet8 'ns& cu res%ectarea %lafoanelor; li#itelor #aDi#ale stabilite de
banc&.
#OS: ter#inal electronic care %rin #i7loace electronice %er#ite %reluarea8 %relucrarea8 stocarea
$i trans#iterea de infor#aii %rivind %lata cu cardul8 'n vederea autori!&rii $i %roces&rii
tran!aciei reali!ate cu cardul.
T&+31+$0(.: o%eraiune efectuat& cu cardul %entruM
- %lata de bunuri; servicii la ter#inalele ?O0 de la co#ercianii care au afisate 'nse#nele
or,ani!aiei internaionale sub si,la c&reia a fost e#is cardul8
- efectuarea de tran!acii %e "nternet sau de ti%ul #ail order; tele%Eone order Adac& este %osibil&
utili!area cardului 'n acest #ediuB8
- retra,erea de nu#erar de la )/4-urile $i ?O0-urile instalate la ,Ei$eele b&ncilor care afi$ea!&
'nse#nele or,ani!aiei internaionale sub si,la c&reia a fost e#is cardul8
- alte tran!acii dis%onibile la ter#inalele instalate de banca A%lat& utilitai8 consultarea soldului
contului etc.B.
61
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
- alte tran!acii %osibil de efectuat cu cardul la ter#inalele care au afi$ate 'nse#nele
or,ani!aiei internaionale sub si,la c&reia a fost e#is cardul.
U'(,(1+'*&: dein&torul sau o %ersoan& fi!ica recunoscut& $i acce%tat& de c&tre dein&tor de a
%oseda un card su%li#entar e#is de banc& $i ata$at la contul dein&torului. Cardul su%li#entar
va fi e#is %e nu#ele %ersoanei recunoscute $i #andatate de c&tre dein&tor8 'n ba!a unei cereri
de e#itere card autori!at& %rin se#natura de c&tre detin&tor. tili!atorul de card su%li#entar va
%utea efectua cu cardul acelea$i tran!acii ca $i dein&torul8 'n li#ita %lafoanelor stabilite de
c&tre Dein&tor $i .anc&.
Dein&torul %oate solicita oric:nd b&ncii anularea cardului su%li#entar e#is %e nu#ele
utili!atorului. Dein&torul este r&s%un!&tor %entru tran!aciile efectuate %rin inter#ediul tuturor
cardurilor su%li#entare e#ise la solicitarea sa %e nu#ele utili!atorilor. .anca va 'nre,istra
tran!aciile efectuate cu cardurile su%li#entare e#ise %e nu#ele utili!atorilor8 'n contul curent
al dein&torului.
2. D"0?OS"\"" >-F-2)L-
2.1. Cardurile cu cont 'n lei 1"0) -L-C/2OF8 4asterCard 4ondo8 4asterCard >old Debit8
1"0) -L-C/2OF -2O3268 sunt instru#entele de %lat& f&r& nu#erar8 cu acce%tare %e
teritoriul 2o#:niei %entru o%eraiuni 'n lei8 $i %e teritoriul altor state %entru o%eraiuni 'n valut&.
Cardul cu cont 'n -2 4asterCard Direct este instru#entul de %lat& f&r& nu#erar8 cu acce%tare
%e teritoriul 2o#:niei %entru o%eraiuni 'n lei $i %e teritoriul altor state %entru o%eraiuni 'n
valut&.
2.2. ?rin contul curent %entru %ersoane fi!ice 'n lei sau contul curent %entru %ersoane fi!ice 'n
-28 %l&ile cu cardurile de debit se fac nu#ai 'n li#ita %lafonului stabilit de banc& %entru
fiecare card.
2.3. ?entru su#ele %&strate 'n contul curent %entru %ersoane fi!ice A'n L-"; -2B8 banca
bonific& o dob:nd& confor# deci!iilor b&ncii. Fivelele co#isioanelor %erce%ute de banc&
%entru o%eraiunile cu carduri sunt cele %rev&!ute 'n lista de co#isioane a b&ncii afi$at& 'n sala
de o%eraiuni $i %re!entate 'n )neDa nr. 1 care face %arte inte,rant& din %re!entul contract.
2.4. /itlurile eDecutorii e#ise asu%ra contului curent %entru %ersoane fi!ice descEise
dein&torilor8 'n confor#itate cu dis%o!iiile 'n vi,oare8 se onorea!& de banc&8 f&r& acce%tul
%realabil al titularilor de cont.
2.5. 0olicitanii de card 1"0) -L-C/2OF -2O3268 %rin %re!entul contract devin #e#brii
-2O326 2o#:nia8 asociaie cu activitate recunoscut& 'n do#eniul social $i co#unitar8
#e#br& a or,ani!aiei euro%ene -JC). <n aceast& calitate dein&torul cardului beneficia!& de
toate avanta7ele8 reducerile $i facilit&ile oferite de -2O326 #e#brilor s&i8 %e %erioada de
valabilitate a cardului.
2.6. .anca /ransilvania s%onsori!ea!& dein&torii cardurilor 1"0) -L-C/2OF -2O3268 'n
calitate de #e#bri ai -2O326 2o#:nia8 cu su#ele re%re!ent:nd coti!aia de #e#bru.
.eneficiarul s%onsori!&rii este recunoscut $i reco#andat de -2O326 2o#:nia. Durata de
valabilitate a contractului de s%onsori!are este durata de valabilitate a cardului.
3. COFD"\""L- >-F-2)L- D- /"L"S)2-
3.1. Dein&torul de card8 res%ectiv utili!atorul de card Acu acordul dein&toruluiB obine dre%tul
de utili!are a oric&rui card de debit %entru %ersoane fi!ice %rinM
- Co#%letarea unei cereri ti% de e#itere a cardului la o unitate a .&ncii /ransilvaniaN
- )cEitarea contravalorii taDei de e#itere $i taDei de utili!are8 'n #o#entul de%unerii cererii8
%entru fiecare cardN
- 0e#narea cardului8 de c&tre dein&torul; utili!atorul de card 'nscris %e faa cardului la
ridicarea cardului.
3.2. Dein&torul; utili!atorul cardurilor de debit %entru %ersoane fi!ice are obli,aia res%ect&rii
ur#&toarelor condiii de utili!are stabilite de banc&M
62
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
3.2.1. Cardul este no#inal8 nu este trans#isibil $i se %oate utili!a nu#ai de %ersoana %e nu#ele
c&reia a fost e#is. Cardul este $i ra#ane %ro%rietatea b&ncii %e tot %arcursul valabilit&ii sale $i
se returnea!& .&ncii la solicitarea acesteia.
3.2.2. Cardurile de debit %entru %ersoane fi!ice %ot fi utili!ate 'nce%:nd de la data eliber&rii $i
sunt valabile nu#ai %:n& in ulti#a !i a lunii inscrise %e fata cardului ALL;AA G luna;anB.
3.2.3. Cardul de debit %entru %ersoane fi!ice se acce%t& %e teritoriul 2o#:niei nu#ai %entruM
- Obinerea de nu#erar de la )/4-urile care afi$ea!& si,la 1"0) -L-C/2OF ; 4asterCardN
- Obinerea de nu#erar 'n lei8 de la ?O0-urile unit&ilor bancare care afi$ea!& si,la 1"0)
-L-C/2OF ; 4asterCardN
- Cu#%&rarea 'n lei8 de bunuri $i servicii8 de la co#erciani - %ersoane 7uridice ro#:ne8
autori!ate8 'n acest sens8 care afi$ea!& si,la 1"0) -L-C/2OF ; 4asterCard.
- ?lata facturilor de la )/4-urile .&ncii /ransilvania %entru beneficiarii 'nscri$i %e ecranele
banco#atelor.
3.2.4. Cardul 1"0) -L-C/2OF ; 1"0) -L-C/2OF -2O326 ; 4asterCard 4ondo
;4astercard >old Debit; 4asterCard Direct se acce%t& $i %e teritoriul altor state nu#ai %entruM
- Obinerea de nu#erar 'n #oneda naional& a fiec&rei &ri8 de la )/4-urile $i ?O0-urile
bancare care afi$ea!& si,la 1"0) -L-C/2OF ; 4asterCardN
- Cu#%&rarea de bunuri $i servicii8 'n #oneda naional& a fiec&rei &ri8 de la co#ercianii
acce%tani8 care afi$ea!& 1"0) -L-C/2OF ; 4asterCard.
3.2.5. Cardurile 1"0) -L-C/2OF8 1"0) -L-C/2OF -2O3268 4asterCard 4ondo8
4astercard >old Debit $i 4asterCard Direct8 %ot s& fie utili!ate $i %entru tran!acii %e
"nternet8 %e %a,inile Ieb ale co#ercianilor din 2o#:nia $i din str&in&tate8 care afi$ea!& si,la
1"0) -L-C/2OF; 4asterCard.
3.3. La efectuarea unei o%eraiuni de eliberare de nu#erar sau cu#%&rare de bunuri $i servicii
%rin utili!area cardului8 detin&torul; utili!atorul de card trebuie s& %rocede!e du%& cu#
ur#ea!&M
3.3.1. 0& se#ne!e cEitanele ti% de v:n!are eliberate de ?O0-uri nu#ai du%& verificarea datelor
'nscrise %e acestea. 0e#n&tura dein&torului; utili!atorului de card %e cEitane $i; sau
introducerea ?"F-ului la ter#inalele electronice de %lat&8 furni!area codului C11; C1C28
introducerea %arolei %entru co#er electronic securi!at A'n ca!ul 'n care clientul $i-a 'nrolat in
%realabil cardul in siste#ul 3D 0ecureB8 sau a oric&ror alte date de identificare a cardului8
re%re!int& $i se consider& consi#&#:ntul %entru eDecutarea unei o%eraiuni %rin inter#ediul
cardului8 res%ectiv acordul $i acce%tul tran!aciei 'n cau!&. <nainte de iniierea unei o%eraiuni
de %lat& cu cardul8 dein&torul; utili!atorul de card are %osibilitatea de a solicita $i de a obine
infor#aii su%li#entare referitoare la o%eraiunea de %lat& $i la ter#enele de eDecuie ale
acesteia.
3.3.2. 0& solicite8 de la v:n!&tor8 un eDe#%lar din cEitana de v:n!are8 res%ectiv s& solicite
)/4-ului cEitana de retra,ere de nu#erar8 care atest& efectuarea o%eraiunii cu card.
-De#%larul cEitanei va fi %&strat de detin&torul; utili!atorul de card 'n sco%ul verific&rii
eDtrasului de cont lunar8 %recu# $i %entru soluionarea unor eventuale recla#aii le,ate de
ne'nre,istrarea corect& 'n eDtras a unor o%eraiuni efectuate cu cardul.
3.4. Dein&torul; utili!atorul de card are obli,aia de a %&stra 'n condiii bune cardul8 de a
%re'nt:#%ina deteriorarea acestuia $i de a lua toate #&surile ce se i#%un %entru a '#%iedica
utili!area sa de c&tre %ersoane neautori!ate s& 'l dein&. <n toate ca!urile c:nd se constat&
%ierderea sau furtul cardului8 dein&torul; utili!atorul cardului va %roceda du%& cu# ur#ea!&M
3.4.1. 1a co#unica telefonic 'n cel #ai scurt ti#% acest fa%t 0erviciului Call Center al .&ncii
/ransilvania la telefon 6*66 *6C)2D A6 *66 *6 2273B a%el ,ratuit din reteaua de telefonie fiD&
2o#teleco#N de %e #obil8 alte reele de telefonie fiDa sau din str&in&tate - 6264-5+43378 nu#ar
taDabil. -ste reco#andabil& salvarea acestor nu#ere 'n #e#oria telefonului sau notarea lor
%entru a fi utili!ate 'n ca!uri de ur,en&.
3.4.2. Dein&torul de card se va %re!enta 'n cel #ai scurt ti#% la cea #ai a%ro%iat& unitate a
b&ncii %entru co#%letarea unui for#ular ti% de ree#itere a cardului. ?entru ree#iterea
63
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
cardurilor %ierdute; furate $i e#ise %e nu#ele utili!atorului de card8 cererea de ree#itere a
cardului va fi se#nat& at:t de c&tre dein&torul de card titular de cont8 c:t $i de utili!atorul de
card.
3.4.3. <n ca!ul 'n care dein&torii; utili!atorii de carduri8 du%& recla#area %ierderii; furtului
cardului8 au recu%erat cardul recla#at8 au obli,aia s& 'l returne!e de 'ndat& la orice unitate a
b&ncii.
3.5. <n situaiile 'n care8 dein&torul; utili!atorul de card a se#nat o cEitan& ti% de cu#%&rare a
unor bunuri sau servicii sau %entru eliberarea de nu#erar $i8 din diverse #otive8 returnea!& 'n
aceea$i !i inte,ral bunurile8 serviciile cu#%&rate sau nu#erarul eliberat8 acesta are obli,aiaM
- 0& solicite 'ntoc#irea unei cEitane ti% de stornare a contravalorii bunurilor8 serviciilor sau
nu#erarului returnatN
- 0& se#ne!e cEitana ti% de stornare nu#ai du%& verificarea datelor 'nscrise 'n aceasta $i
anu#eM valoarea tota"& returnat&8 inclusiv 'n ca!ul nu#eraruluiN
- 0& %&stre!e cEitana ti% de stornare %entru a o confrunta cu o%eraiunile din eDtrasul de cont
lunar al o%eraiunilor cu card8 sau %entru soluionarea unor eventuale 'nre,istr&ri eronate 'n
eDtras.
3.6. <n ca!ul tran!aciilor efectuate la ter#inalele b&ncii8 a%robarea tran!aciei8 res%ectiv
debitarea contului la care este ata$at cardul cu valoarea o%eraiunilor reali!ate8 se face 'n ti#%
real. <nre,istrarea 'n contul clientului a o%eraiunii se face astfelM
- cu data eDact& 'n ca!ul o%eraiunilor reali!ate 'n ti#%ul orelor de funcionare ale b&nciiN
- cu data %ri#ei !ile lucr&toare bancare 'n ca!ul 'n care o%eraiunile sunt reali!ate 'n afara
orelor de funcionare ale b&ncii.
3.7. )%robarea unei tran!acii efectuate la ter#inalul unei alte b&nci acce%tante deter#in&
blocarea i#ediat& de c&tre .anc& a su#ei aferente 'n contul la care este ata$at cardul.
/ran!aciile blocate A'n curs de decontareB sunt evideniate 'n eDtrasul de cont la rubrica
=/ran!acii 'n aste%tare@.
3.*. Debitarea efectiv& a contului la care este ata$at cardul cu valoarea o%eraiunii reali!ate la
ter#inalul altei b&nci se o%erea!& ulterior8 'n #o#entul %ri#irii fi$ierului de decontare cu
tran!acia res%ectiv&. <nre,istrarea 'n contul clientului a o%eraiunii se face cu data la care a
sosit tran!acia 'n decontare.
3.+. Debitarea contului la care este ata$at cardul8 cu contravaloarea tran!aciilor efectuate 'n alte
#onede se reali!ea!& 'n #o#entul %ri#irii fi$ierului de decontare8 %rin conversia su#elor din
valuta de decontare s%ecific& ti%ului de card utili!at8 'n #oneda contului de card la cursul s%ot
de van!are al .&ncii din !iua o%er&rii 'n contul de card.
3.16. "ntroducerea eronat& de trei ori a codului ?"F deter#in& blocarea cardului8 cardul fiind
reinut de ter#inalele care au aceast& ca%abilitate.
4. D2-?/2"L- O" O.L">)\""L- .XFC"" /2)F0"L1)F")
4.1. .anca /ransilvania8 e#itent& a cardurilor de debit %entru %ersoane fi!ice8 are ur#&toarele
dre%turiM
4.1.1. 0& solicite de la dein&torul; utili!atorul de card8 eDe#%larul cEitanei de cu#%&rare de
bunuri8 servicii sau eliberare de nu#erar %recu# $i eDe#%larul cEitanei de stornare8 'n ca!urile
de soluionare a unor o%eraiuni eronate 'nre,istrate 'n eDtrasul de cont8 recla#ate de dein&tor;
utili!ator.
4.1.2. ?entru tran!aciile 'nre,istrate ca fiind efectuate cu cardul e#is %e nu#ele dein&torului8
res%ectiv utili!atorului de card8 banca nu va da curs refu!urilor de %lat& dac& acestea nu sunt
iniiate de c&tre dein&torul8 res%ectiv utili!atorul cardului8 'n ter#enele de contestare stabilite
%rin nor#ele .&ncii /ransilvania A%unctul 4.2.*B.
4.1.3. 0& %ercea%& un co#ision stabilit %rin deci!ia b&ncii %entru refu!urile la %lat& iniiate de
dein&torul; utili!atorul de card $i care 'n ur#a verific&rilor sunt soluionate nefavorabil.
4.1.4. 0& retra,& dre%tul de utili!are a cardurilor de debit %entru %ersoane fi!ice eliberate
deinatorilor; utili!atorilor de carduri care le utili!ea!& 'n str&in&tate %entru alte o%eraiuni dec:t
64
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
%entru eliberare de nu#erar sau cu#%&r&ri de bunuri $i servicii8 a%reciate ca o%eraiuni valutare
curente.
4.1.5. .anca are dre%tul s& %rocede!e la distru,erea8 res%ectiv 'ncEiderea cardurilor neridicate
'n ter#en de 66 Asai!eciB de !ile de la data AreBe#iterii lor8 f&ra o notificare %realabil& a
clientului titular de cont dein&tor de card care a solicitat e#iterea cardului8 res%ectiv a
utili!atorului de card.
4.2..anca /ransilvania8 e#itent& a cardurilor de debit %entru %ersoane fi!ice are ur#&toarele
obli,aiiM
4.2.1. 0& blocEe!e cardul 'n ca!urile 'n care a fost declarat de c&tre deinatorul; utili!atorul de
card ca furat sau %ierdut.
4.2.2. 0& ofere infor#aii %rivind #odul de utili!are a cardurilor8 la solicitarea dein&torului;
utili!atorului de card.
4.2.3. 0& asi,ure servicii de autori!are non-sto% a o%eraiunilor cu carduri8 reali!ate de dein&tor8
res%ectiv utili!ator dac& nu eDista instruciuni %realabile din %artea dein&torului titular de cont
cu %rivire la restricii i#%use utili!atorului de card 'n vederea utili!arii cardului $i;sau a
fondurilor dis%onibile 'n contul titularului de cont dein&tor de card.
4.2.4. 1a %une la dis%o!iia dein&torului de card8 eDtrase de cont lunare 'n care vor fi reflectate
toate o%eraiunile efectuate. -Dtrasele vor fi %use la dis%o!iia clientului dein&tor $i;sau
utili!ator de card confor# celor a,reate cu banca8 <n ca!ul cardurilor e#ise %e nu#ele
utili!atorilor8 eDtrasul de cont va fi %us eDclusiv la dis%o!iia deinatorului de card titular de
cont8 eDce%ie fac:nd ca!urile 'n care dein&torul de card titular de cont acord& utili!atorului de
card dre%turile cores%un!&toare solicit&rii de eDtrase de cont %entru contul s&u curent.
4.2.5. 0& fac& cunoscut dein&torilor; utili!atorilor de carduri8 %rin afi$area la sediile b&ncii $i;
sau %ublicate %e %a,ina Ieb a b&ncii8 a tuturor #odific&rilor intervenite cu %rivire la nivelul
co#isioanelor8 taDelor sau a condiiilor de e#itere $i utili!are a cardurilor. <n ca!ul 'n care
survin #odific&ri %rivind %revederile $i; sau clau!ele contractuale8 banca va notifica dein&torul
de card8 ur#:nd ca dein&torul s& r&s%und& 'n ter#en de 66 Asai!eciB de !ile cu %rivire la
acce%tarea sau refu!ul noilor condiii. Fetrans#iterea c&tre banc&8 de c&tre dein&tor a o%iunii
sale 'n scris8 'n ter#enul %reci!at #ai sus8 ecEivalea!& cu acce%tarea tacit& de c&tre dein&tor a
#odific&rilor survenite. <n ca!ul #odific&rilor de taDe $i co#isioane8 banca va notifica
dein&torul de card %e su%ort de Eartie $i doar eventual %rin #i7loace alternative de co#unicare
electronic& Ae-#ail8 faD etc.B 'n ter#enele $i condiiile %reva!ute de dis%o!iiile le,ale 'n
vi,oare.
4.2.6. 0& 'nlocuiasc& la cererea deinatorilor de carduri8 contra cost8 cardurile recla#ate ca
%ierdute8 furate8 de#a,neti!ate sau deteriorate8 cu su%ortarea de c&tre deinator a taDelor $i
co#isioanelor aferente.
4.2.7. 0& iniie!e de#ersurile necesare %entru soluionarea oric&rei recla#aii sau refu! la %lat&
ale deinatorilor; utili!atorilor de carduri8 %rivind o%eraiunile cu carduri8 'n ter#en #aD. de 66
A$ai!eciB de !ile de la data derul&rii tran!aciei contestate.
D.5+&'+8.3'.,. &.)5*3)+6(,. cu soluionarea oric&ror %roble#e %rivind cardurile %ro%rii sau
tran!aciile reali!ate cu acestea8 res%ectiv finali!area refu!urilor la %lat&8 sunt du%& cu#
ur#ea!&M
%entru tran!aciile efectuate la ter#inalele .&ncii /ransilvania este irec/ia
Opera/iuni Carduri8 astfelM
- 'n ter#en de 5 AcinciB !ile lucr&toare de la data %ri#irii lor s%re soluionare8 'n ca!ul 'n care
obiectul refu!ului re%re!int& o tran!acie reali!at& la banco#atele %ro%rii ale .&ncii $i ?O0-
urile instalate la ,Ei$eele .&nciiN
- 'n ter#en de 16 A!eceB !ile lucr&toare de la data %ri#irii lor s%re soluionare8 'n ca!ul 'n care
obiectul refu!ului re%re!int& o tran!acie reali!at& la ?O0-urile instalate de c&tre .anc& la
co#ercianii %ro%riiN
%entru tran!aciile efectuate la ter#inalele altor banci acce%tatoare este irec/ia
Canale "lectronice8 astfelM
65
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
- 'n ca!ul refu!urilor iniiate de c&tre dein&torul; utili!atorul cardului %rivind tran!acii
reali!ate la ter#inalele sau co#ercianii altor b&nci8 tran!acii ale c&ror su#e au fost blocate 'n
contul clientului dein&tor de card 'n vederea decont&rii $i nedecontate8 soluionarea refu!ului ;
contestaiei se reali!ea!& 'n ter#en de 3 AtreiB !ile lucr&toare de la eD%irarea ter#enului de #aD.
36 Atrei!eciB !ile de la data tran!aciei8 ter#en 'n care banca acce%toare %oate iniia decontarea
res%ectivelor su#eN
- 'n ca!ul refu!urilor iniiate de c&tre dein&torul; utili!atorul cardului %rivind tran!acii
reali!ate la ter#inalele sau co#ercianii altor b&nci8 tran!acii ale c&ror su#e au fost debitate
din contul clientului deinator de card8 soluionarea refu!ului ; contestaiei se reali!ea!& 'n
ter#en #aDi# de 56 Acinci!eciB !ile de la data %ri#irii lor s%re soluionare8 ter#en 'n care
banca acce%tant& trebuie sa furni!e!e un r&s%uns cu %rivire la dis%uta iniiat&. -Dce%ie fac
tran!aciile neautori!ate8 %entru care deinatorul;utili!atorul nu $i-a dat consi#&#antul $i care
soluionarea se face i#ediat. <n ca!ul 'n care ras%unsul nu re%re!int& re!oluia finala a ca!ului8
ter#enul de soluionare se %relun,este confor# nor#elor $i re,ula#entelor naionale $i
internaionale 'n vi,oare8 care re,le#entea!& dis%utele le,ate de tran!acii cu carduri.
4.2.*. .anca nu este r&s%un!&toare de neautori!area unei o%eraiuni sau de neacce%tarea unui
card la %lat& ca ur#are a ne'nde%linirii de c&tre deinator; utili!ator a unei obli,aii ce-i revine 'n
confor#itate cu %re!entul contract8 res%ectiv 'n situaiile care au a%arut din #otive
inde%endente de voina b&ncii Ade eDe#%lu $i f&r& a se li#ita la ur#atoareleM introducerea
eronat& a ?"F-ului8 utili!area unui card eD%irat8 de#a,neti!area sau deteriorarea cardului8
utili!area cardului %entru tran!acii ce de%&$esc li#itele !ilnice stabilite cu .anca8 refu!ul unui
co#erciant de a acce%ta cardulB.
4.2.+. .anca este ras%un!atoare fa& de dein&torul;utili!atorul cardului 'n oricare din
ur#atoarele situaiiM
- neeDecutarea sau eDecutarea necores%un!&toare a tran!aciilor dein&torului; utili!atorului8 'n
ca!ul 'n care eDecutarea necores%un!&toare este atribuit& unei disfuncionalit&i a
instru#entului8 a dis%o!itivului8 a ter#inalului sau a oric&rui alt ecEi%a#ent al bancii e#itente a
cardului8 cu condiia ca disfuncionalitatea s& nu fi fost cau!at& de c&tre deinator; utili!ator cu
bun& stiin&8
- %entru valoarea tran!aciilor efectuate ulterior anun&rii e#itentului de c&tre dein&torul;
utili!atorul cardului a %ierderii8 furtului8 distru,erii8 bloc&rii8 co#%ro#iterii sau sus%iciunii de
co#%ro#itere a datelor cardului8
- %entru valoarea tran!aciilor neautori!ate de c&tre deinatorul; utili!atorul cardului8 derulate cu
un card contrafacut sau %rin utili!area frauduloas& a datelor cardului f&r& a fi %re!entat fi!ic sau
f&r& identificarea electronic& a ele#entelor de identificare ale cardului.
4.2.16. 1aloarea des%&,ubirilor %entru care este res%onsabil e#itentul se va li#ita la
contravaloarea tran!aciei neeDecutate sau eDecutate necores%un!ator8 res%ectiv neautori!ate de
c&tre dein&torul; utili!atorul cardului8 %recu# $i la taDele8 co#isioanele8 dob:n!ile aferente
%erce%ute de .anc& %:n& 'n #o#entul des%&,ubirii.
4.3. ,anca Transilvania$ n calitate de sponsor$ are urmtoarele oliga!ii fa! de de!intorii
de card @I'A ELECTC:B EIC:J4K"
- 0& s%onsori!e!e dein&torul cardului cu su#ele re%re!ent:nd contravaloarea coti!aiei de
#e#bru -2O3268 confor# %rotocolului a,reat cu aceast& or,ani!aie.
- <n %rivina s%onsori!&rii .anca /ransilvania '$i asu#& obli,aiile re!ultate din le,ea ro#:n&.
5.D2-?/2"L- O" O.L">)\""L- D-\"F)/O2L"; /"L"S)/O2L" D- C)2D
5.1.Dein&torul; utili!atorul de card are ur#&toarele dre%turiM
5.1.1. 0& efectue!e o%eraiuni cu carduri %e teritoriul 2o#:niei sau 'n str&in&tate8 'n li#ita
%lafonului stabilit de banc& %entru fiecare card8 res%ectiv 'n ca!ul utili!atorilor de carduri $i cu
res%ectarea eventualelor %lafoane de tran!acionare stabilite de c&tre deinatorul titular de cont
%entru cardul e#is %e nu#ele utili!atorului.
66
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
5.1.2. 0& %ri#easc& eDtrasul de cont lunar %entru verificarea o%eraiunilor efectuate8 confor#
%revederilor %unctului 4.2.4.
5.1.3. 0& %ri#easc& consultan& din %artea b&ncii %entru 'nsu$irea #odului de utili!are a
cardurilor.
5.1.4. 0& beneficie!e de servicii de autori!are non-sto% a o%eraiunilor cu carduri eliberate de
banc&. <n ca!ul utili!atorului de card se vor res%ecta eventualele instruciuni %realabile ale
dein&torului titular de cont8 cu %rivire la restriciile i#%use utili!atorului de card8 'n vederea
utili!&rii cardului $i;sau a fondurilor dis%onibile 'n contul titularului de cont dein&tor de card.
5.1.5. 0& beneficie!e de 'nlocuirea cardului ; ?"F-ului contra taDei de ree#itere8 'n ca!ul
%ierderii ; furtului acestora8 'n ca!ul eD%ir&rii ter#enului de valabilitate al vecEiului card sau
alte ca!uri care necesit& acest lucru.
5.1.6. 0& conteste 'n #od 7ustificat $i inte#eiat orice o%eraiune neautori!at& sau eDecutat&
incorect 'nre,istrat& 'n contul s&u8 'n ter#en de #aDi# 66 Asai!eciB de !ile de la luarea la
cunostin& a o%eraiunii8 dar nu #ai t:r!iu de 13 luni de la data debit&rii8 $i s& %ri#easc&
re!ultatul soluion&rii recla#aiei.
5.1.7. Dein&torul de card 1"0) -L-C/2OF -2O326 are dre%tul s& beneficie!e de reduceri
la %rodusele $i serviciile acEi!iionate cu carduri 'n reeaua -2O3268 acolo unde sunt afi$ate
'nse#nele -2O326.
5.2. Dein&torul; utili!atorul de card are ur#&toarele obli,aiiM
5.2.1. 0& utili!e!e cardul 'n confor#itate cu %revederile contractuale $i cele le,ale.
5.2.2. 0& utili!e!e cardul %e teritoriul altor &ri nu#ai %entru o%eraiuni valutare curente $i nu de
natura o%eraiunilor valutare de ca%ital.
5.2.3. 0& anune banca des%re orice refu! ne7ustificat de acce%tare a cardului de c&tre
co#erciani sau de c&tre unit&ile b&ncii.
5.2.4. Deinatorul de card este de acord cu debitarea din contul sau a contravalorii
o%eraiunilor efectuate cu cardurile eliberate la solicitarea sa %e nu#ele sau $i;sau a
utili!atorului de card8 contravaloare care re%re!int&M
- valoarea tran!aciilor de cu#%arare sau eliberare de nu#erar8 %lat& utilit&i etc.8 inclusiv
valoarea tran!aciilor efectuate cu sau fara codul C11; C1C de %e verso-ul cardului 'n ca!ul
tran!aciilor %e internet8
- taDe $i co#isioane datorate b&ncii $i care decur, din utili!area cardului.
5.2.5. <n ca!ul tran!aciilor efectuate 'n alt& valut& dec:t valuta 'n care este deno#inat cardul8
dein&torul va su%orta din dis%onibilit&ile eDistente 'n contul sau curent 'n lei A%entru 1"0)
-L-C/2OF8 1"0) -L-C/2OF -uro3268 4asterCard 4ondo $i 4astercard >old DebitB8
res%ectiv contul curent 'n -2 A%entru cardul 4asterCard DirectB8 contravaloarea o%eraiunilor
efectuate $i a taDelor ,enerate de acestea. <n acest ca!8 su#a reinut& din contul dein&torului se
va obine %rin efectuarea ur#atoarelor conversii valutare auto#ateM
- conversia su#ei tran!acionate din valuta 'n care s-a efectuat o%eraiunea8 'n valuta de cont
AL-"; -2B8 trec:nd %rin valuta de decontare a b&ncii cu 1"0) A0DB %entru cardurile 1"0)8
res%ectiv valuta de decontare cu 4asterCard A0D;-2 5 'n funcie de re,iunea 'n care are loc
tran!aciaB %entru cardurile 4asterCard. 0cEi#bul valutar dintre su#a tran!aciei din valuta 'n
care s-a efectuat o%eraiunea $i valuta de decontare a bancii cu 1"0) $i 4asterCard va fi
efectuat 'n #od auto#at la cursul de scEi#b al 1"0); 4asterCardN
- 'n ca!ul cardurilor 4asterCard8 banca va efectua o conversie valutara din valuta de decontare
A0D; -2B 'n valuta de cont Aadic& lei %entru 4asterCard 4ondo $i 4astercard >old Debit8
res%ectiv -2 %entru cardul 4asterCard DirectB la cursul s%ot de v:n!are8 res%ectiv de
cu#%&rare %racticat de banc& 'n !iua 'n care sose$te tran!acia 'n decontare.
- <n ca!ul cardurilor 1"0)8 tran!acia este tri#is& c&tre banc& de c&tre 1"0)8 'n valuta de cont
AL-"B8 banca debit:nd res%ectiva valoare din contul clientului.
5.2.6. Dein&torul de card este de acord ca banca s& %artici%e %e %iaa valutar& 'n nu#ele $i
contul sau %entru cu#%&rarea su#elor 'n valut&8 necesare decont&rii tran!aciilor 'n alt& valut&
67
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
dec:t valuta de cont a cardului $i care au fost efectuate cu cardul e#is %e nu#ele dein&torului;
utili!atorului.
5.2.7. Dein&torul va su%orta din dis%onibilit&ile 'n lei eDistente 'n contul s&u curent8
co#isionul stabilit de .anc& %entru refu!urile la %lat& %e care le iniiea!& at:t el c:t $i
utili!atorul de card $i care 'n ur#a verific&rilor sunt soluionate nefavorabil.
5.2.*. 0& acce%te necondiionat debitarea auto#at& a contului sau Ala care este atasat cardulB cu
contravaloarea tran!aciilor efectuate cu cardul s&u sau a utili!atorului de card su%li#entar8 cu
%osibilitatea contest&rii lor ulterioare dintr-un #otiv 'nte#eiat $i 7ustificat8 %rin 'ntoc#irea unui
refu! la %lat&.
5.2.+. 0& ia toate #&surile %entru asi,urarea si,uranei cardului 'n sensul %rote7&rii acestuia
'#%otriva %ierderii sau deterior&rii8 a furtului cardului fi!ic sau a datelor acestuia.
5.2.16. 0& nu dea cardul sau ?"F-ul altor %ersoane8 res%ectiv s& nu divul,e codul ?"F altor
%ersoane.
5.2.11. 0& nu %&stre!e ?"F-ul 'n acela$i loc cu cardul.
5.2.12. 0& 'n$tiine!e banca dac& %licul conin:nd ?"F-ul nu a fost %ri#it si,ilat.
5.2.13. 0& nu %&stre!e datele de identificare ale cardului 'ntr-o for#& ce %oate fi u$or
recunoscut& $i accesat& de %ersoane neautori!ate.
5.2.14. 0& anune banca 'n ca!ul 'n care $i-a introdus de trei ori ?"F-ul eronat sau nu '$i
a#inte$te ?"F-ul8 %entru deblocarea cardului sau alocarea unuia nou8 contra cost.
5.2.15. 0& restituie b&ncii cardurile a c&ror ter#en de valabilitate a eD%irat.
5.2.16. 0& anune de 'ndat&8 la telefon 6 *66 *6C)2D A6 *66 *6 2273B a%el ,ratuit din reeaua
de telefonie fiD& 2o#teleco#N de %e #obil8 alte reele de telefonie fiD& sau din str&in&tate 6264
5 5+4337 Anu#ar taDabilB sau 'n scris Ala adresa de contact %reci!at& %e %a,ina Ieb a b&nciiB8
Centrala .&ncii /ransilvania des%re ur#atoarele eveni#enteM
- %ierderea8 furtul8 deteriorarea8 blocarea carduluiN
- 'nre,istrarea 'n contul de card a unor tran!acii neautori!ate de dein&torul carduluiN
- a%ariia unei erori 'n ,estionarea contului de c&tre e#itentN
- observarea unor ele#ente care creea!& sus%iciuni cu %rivire la %osibilitatea co%ierii cardului8
codului ?"F sau cunoa$terea infor#aiilor aferente cardului de c&tre %ersoane neautori!ateN
- constatarea a%ariiei unor disfuncionalit&i 'n utili!area cardului.
?:na la #o#entul declar&rii %ierderii ; furtului cardului8 dein&torul ; utili!atorul acestuia este
ras%un!ator %entru toate o%eraiunile reali!ate %rin inter#ediul cardului8 ur#:nd s& su%orte
toate %ierderile aferente %:n& la li#ita ecEivalentului 'n lei a su#ei de 156 Aosut&cinci!eciB -2
la cursul .F2 %entru !iua efectu&rii o%eraiunilor considerate frauduloase. 2&s%underea
dein&torului de card %rivind aco%erirea %ierderilor este inte,ral& 'n ca!ul 'n care acesta sau
utili!atorul de card su%li#entar au acionat 'n #od fraudulos sau nu au res%ectat intenionat sau
din ne,li7en& ,rav& una sau #ai #ulte obli,aii care le revin 'n te#eiul %re!entului contract.
6. 00?-FD)2-) 0) 2-/2)>-2-) C)2DL"
6.1. <n ca!ul efectu&rii de tran!acii frauduloase de natur&8 tran!aciilor efectuate 'n #od
intenionat cu rea voint&8 de dein&torul; utili!atorul cardului8 %entru obinerea de foloase
necuvenite sau %entru 'nselarea b&ncii sau a acce%tatorului %l&ii8 banca are dre%tul s& ia
ur#&toarele #&suri8 f&r& o notificare %realabil& a dein&torului; utili!atoruluiM
- s& refu!e autori!area tran!aciilor cu cardulN
- s& anule!e sau s& sus%ende utili!area carduluiN
- s& refu!e e#iterea unui nou card sau 'nlocuirea cardului f&r& ca dein&torul s& fie eDonerat de
r&s%underea financiar& %entru tran!aciile efectuate cu cardul %an& la acel #o#ent.
6.2. <n ca!ul ne'nde%linirii obli,aiilor de %lat& fa& de banc&8 banca are dre%tul s& ia
ur#&toarele #&suri8 f&r& o notificare %realabil& a dein&torului; utili!atorului de cardM
- s& refu!e autori!area tran!aciilor cu cardulN
- s& anule!e sau s& sus%ende utili!area carduluiN
6*
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
- s& refu!e e#iterea unui nou card sau 'nlocuirea cardului8 f&r& ca dein&torul de card s& fie
eDonerat de r&s%underea financiar& %entru tran!aciile efectuate cu cardurile e#ise %e nu#ele
s&u $i;sau a utili!atorului %:n& la acel #o#ent.
6.3. <n ca!ul a%ariiei unei sus%iciuni de utili!are a unui card f&r& stiin& sau f&r& acordul
dein&torului; utili!atorului8 ca #asur& de %rote7are a acestuia $i evitare sau de li#itare a
%ierderilor suferite de acesta8 banca are dre%tul s& ia ur#atoarele #asuri f&r& o notificare
%realabil& a Dein&torului ; utili!atoruluiM
- s& refu!e autori!area tran!aciilor cu cardulN
- s& anule!e sau s& sus%ende utili!area carduluiN
- s& 'nlocuiasc& actualul card %otenial co#%ro#is cu unul nou e#is8 cu alt nu#ar de card $i
alte date de identificare.
6.4. <n toate din cele trei ca!uri descrise la %ct. 6.18 6.28 6.38 .anca va notifica deinatorul;
utili!atorul de card ulterior 'ntre%rinderii #&surilor s%ecifice fiec&rui ca! 'n %arte8 iar %entru
ca!urile de la %ct. 6.1 $i 6.28 banca i$i re!erva dre%tul de a ra%orta deinatorul; utili!atorul de
card8 c&tre instituiile $i or,anele abilitate.
7. D2)/X O" 4OD"F"CX2"
7.1. ?re!entul contract referitor la e#iterea $i funcionarea cardului de debit8 are o valabilitate
de 2 AdoiB ani. )cesta se %relun,este auto#at8 %e noi %erioade e,ale cu durata iniiala a
contractului8 dac& sunt 'nde%linite cu#ulativ ur#atoarele condiiiM
- nu s-a 'nre,istrat din %artea dein&torului de card o solicitare eD%res& scris& de renunare8 cu
cel %uin 36 Atrei!eciB de !ile calendaristice 'naintea eD%ir&rii acestuiaN
- dac& 'n ur#a anali!ei bancii8 aceasta constat& c& 'n ulti#ele 6 AsaseB luni calendaristice
anterioare s-au 'nre,istrat tran!acii cu cardurileN
- 'n ur#a anali!ei efectuate de banc&8 aceasta nu a denunat unilateral contractul deoarece a
constatat res%ectarea de c&tre deinator8 res%ectiv utili!ator8 a obli,aiilor asu#ate %rin %re!entul
contract.
.anca va ree#ite cardul8 cu su%ortarea de c&tre deinatorul de card titular de cont8 a tuturor
taDelor $i co#isioanelor ce decur, din aceast& o%eraiune.
7.2. .anca %oate #odifica clau!ele %re!entului contract oric:nd ca ur#are a unor %revederi
le,ale ulterioare 'ncEeierii contractului care sunt de natur& s& duc& la #odificarea de dre%t a
acestuia8 cu notificarea scris& a dein&torului de card8 la adresa #enionat& de acesta8 cu
res%ectarea ter#enelor %reva!ute la art. 4.2.5.
7.3. Clientul dein&tor; utili!ator de card este de acord ca %e %arcursul derularii contractului este
%osibil& #a7orarea su#elor datorate 'n ca!ul #ateriali!arii riscului valutar8 'n ca!ul cre$terii
costului %rovenind din co#isioane $i alte cEeltuieli datorate terilor A1isa8 4astercard8 curierat
etc.B8 care sunt %reva!ute 'n contract; aneDa acestuia.
*. <FC-/)2-) COF/2)C/L"
*.1. Fiecare %arte are dre%tul de a denuna unilateral contractul %e ba!a unei notific&ri scrise
%re!entat& celeilalte %&ri. <ncetarea contractului o%erea!& du%& trecerea a 36 Atrei!eciB de !ile
calendaristice de la data %ri#irii acesteia 'n ca!ul 'n care denunarea se reali!ea!& din iniiativa
dein&torului de card $i 66 de !ile calendaristice 'n situaia 'n care denunarea se reali!ea!& din
iniiativa .&ncii.
*.2. ?re!entul contract este re!iliat de dre%t8 f&r& nici o alt& for#alitate 'n ur#atoarele situaiiM
- incorectitudinea datelor %ersonale declarate de c&tre dein&torul; utili!atorul de cardN
- o#isiunea de notificare a oric&ror #odific&ri a datelor %ersonale ale dein&torului;
utili!atorului de cardN
- derularea de o%eraiuni a c&ror valoare eDcede dis%onibilit&ile din contul la care este ata$at
cardul8 'n condiiile 'n care8 'n ur#a notific&rii dein&torului utili!:nd datele de contact declarate
de acesta .&ncii8 dein&torul nu aco%er& debitul creat 'n ter#enele %reva!ute 'n %re!entul
contract8 res%ectiv notificareN
6+
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
- derularea de o%eraiuni frauduloase de natura tran!aciilor efectuate 'n #od intenionat de
deinatorul; utili!atorul cardului cu rea-voin& %entru obinerea de foloase necuvenite sau %entru
'nselarea b&ncii sau a acce%tatorului %l&ii N
- 'nc&lcarea %revederilor %re!entului contract.
*.3. <ncetarea %re!entului contract nu absolv& dein&torul; utili!atorul de card de obli,aiile
asu#ate de acesta %e 'ntrea,a %erioad& a valabilit&ii contractului.
+. FO/"F"CX2"
+.1. Dein&torul de card se an,a7ea!& s& notifice banca 'n ca!ul #odific&rii datelor declarate 'n
cererea de e#itere a cardului8 'n ter#en de 7 A$a%teB !ile de la data #odific&rii acestora.
Dein&torul va notifica banca $i cu %rivire la #odific&rile datelor %ersonale ale utili!atorului de
card8 cu acce%tul $i avi!ul acestuia din ur#&8 confir#at %rin se#na&tura utili!atorului %e adresa
'naintat& b&ncii.
+.2. Dein&torul cardului va trans#ite 'n scris toate notific&rile #enionate #ai sus la Centrala
.ancii /ransilvania %rin inter#ediul sucursalei unde a de%us cererea de obinere a cardului.
16. COFF"D-F\")L"/)/-
16.1. .anca va asi,ura confidenialitatea datelor %rivind dein&torii; utili!atorii de card $i
o%eraiunile efectuate de c&tre acestia8 confor# le,islaiei 'n vi,oare.
16.2. Dein&torul; utili!atorul de card recunoa$te dre%tul b&ncii de a %&stra $i utili!a infor#aiile
furni!ate %e %arcursul derul&rii %re!entului contract 'n sco%ul reali!&rii $i de!volt&rii altor
%roduse $i servicii bancare din do#eniul cardurilor8 %recu# $i %entru anali!e statistice $i de
#arKetin,.
11. D"0?OS"\"" >-F-2)L-
11.1. .anca nu este r&s%un!&toare %entru ne'nde%linirea vreunei obli,aii ce-i revine 'n
confor#itate cu %revederile %re!entului contract8 dac& aceast& situaie este re!ultatul direct sau
indirect al unor '#%re7ur&ri inde%endente de voina sau ca%acitatea b&ncii.
11.2. ?re!entul contract a fost redactat 'n li#ba ro#:na Ali#ba oficiala a contractuluiB8 'n 2
AdouaB eDe#%lare8 c&te unul %entru fiecare %arte8 clientul deinator de card titular de cont;
utili!ator de card av:nd %osibilitatea de a solicita oric:nd %e %arcursul derul&rii %re!entului
contract Ade eDe#%lu 'n for#at electronicB clau!ele contractului.Co#unicarea 'ntre %&ri
Anotific&ri8 adrese oficiale etc.B %e %erioada derul&rii %re!entului contract se va face 'n li#ba
ro#:n&.
11.3. ?re!entul contract este ,uvernat de le,islaia ro#:n&. Orice liti,iu intervenit 'n derularea
acestui contract care nu se re!olv& %e cale a#iabil& va fi soluionat de instituiile ro#:ne de
dre%t.
11.4. Orice utili!are abu!iv& sau frauduloas& a cardului se sancionea!& confor# %revederilor
le,ale.
11.5. Orice alt as%ect ce ar %utea interveni %e %arcursul derul&rii %re!entului contract $i care nu
este re,le#entat 'n cu%rinsul acestuia se va re,le#enta de c&tre banc&8 %rin acte adiionale8
ur#:nd ca dein&torul de card s& fie notificat confor# %revederilor %re!entului contract. Oricare
dintre actele adiionale 'ncEeiate ulterior $i 'nsu$ite de c&tre %&ri sunt considerate %arte
inte,rant& din contractul %rinci%al.
?revederile %re!entului contract se co#%letea!& cu dis%o!iiile Condiiilor >enerale de )faceri.
<n ca!ul oric&rei neconcordane 'ntre Condiiile >enerale de )faceri ale .&ncii $i %re!entul
contract8 %revederile contractului vor %revala.
11.6. ?rin se#narea cererii de e#itere card8 %&rile ,arantea!& c& $i-au 'nsu$it %revederile cererii
$i a condiiilor de utili!are a cardurilor de debit %entru %ersoane fi!ice8 care '#%reun& for#ea!&
contractul8 %recu# $i dis%o!iiile Condiiilor >enerale De )faceri )le .&ncii.
,anca Transilvania 'A este nregistrat la Cegistrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal su
nr& 5N45
76
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
A3.G+
0.C. .)FC) /2)F0"L1)F") 0.).
0ucursala YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Fr. YYYYYYYYYYYY ; YYYYYYYYYYYY
CERERE DE DESCSIDERE CONT DE CARDEEMITERE CARD CREDIT
<F C)L"/)/- D- /"/L)2; F4- YYYYYYYYYYYY ?2-F4- YYYYYYYYYYYY
CF?;F"F YYYYYYYYYYYY "D CL"-F/ YYYYYYYYYYYY 8
1X 2O> 0X )?2O.)\" -4"/-2-) C)2DL" AC)2D2"LO2BM
4)0/-2C)2D FO2/- 1"0) >OLD 1"0) ?L)/"F4
". INFORMAII #ERSONALE #RIVIND SOLICITANTUL
F4-L- )F/-2"O2 CX0)/O2"-"M YYYYYYYYYYYYYY
0-_LM F 4
0/)2-) C"1"LXM c&satoritAaB nec&satoritAaB
divortatAaB vaduvAaB
F4)2 ?-20O)F- <F
<F/2-\"F-2-M YYYYYYYYYYYY
F4-L- 4)4-" <F)"F/- D- CX0X/O2"-M YYYYYYYYYYYY
. #ERSOANA DE CONTACT, N AFARA SOTULUI I A SOIEI, CARE #OATE FI
CONTACTAT N SITUAII E;CE#IONALE
?2-F4-M YYYYYYYYYYYYYYYYYYY F4- D- F)4"L"-M YYYYYYYYYYYYYYYYYY
2-L)\")M YYYYYYYYYYYY LOCL D- 4FCXM YYYYYYYYYYYYYYYYYY
/-L-FOFL D-
)C)0)M YYYYYYYYYYYY
/-L-FOFL D- L)
0-21"C"M YYYYYYYYYYYY
4O."LM YYYYYYYYYYYYYY
K. INFORMAII CU #RIVIRE LA SOTESOIE
?2-F4-M YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY F4-M YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
D)/) F)0/-2""A!!;ll;aaaaBM ZYZYZYZYZYZYZYZYZ CF?;F"FM YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
@. INFORMAII #RIVIND DOMICILIUL ACTUAL (IMOBILUL N CARE LOCUII LA DATA
COM#LETRII CERERII)
\)2)M YYYYYYYYYYYY ^D-/M YYYYYYYYYYYYYYY
LOC. D-
2-S"D-F\XM YYYYYYYYYYYYYYYYY
)D2-0)M YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY F2.M YYYYYYYYYYYYYYYY
COD ?O0/)LM YYYYYYYYYYYY --4)"LM YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
/-L. F"_ D- )C)0) Ainclusiv
%refiDBM YYYYYYYYYYYY
F)_M YYYYYYYYYYYY 4O."LM YYYYYYYYYYYYYYY
0/)//L "4O."LL" <F C)2- LOC"\" )C4M %ro%rietate cEirie %ro%rietatea
%&rinilor i%otec&
F4X2L D- )F" D- C`FD LOC"\" L) )C-)0/X
)D2-0XM YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CP"2")
LF)2XM YYYYYYYYYYYY L-";-2;0D
I. DATE DES#RE LOCUL DE MUNCE INFORMAII #RIVIND #ROFESIA
71
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
F"1-LL -DC)\"-"M scoala ele#entar& liceu scoala teEnic& cole,iu studii
universitare;%ost universitare
?2OF-0")M YYYYYYYYYYYY FFC\")M YYYYYYYYYYYY
D)CX 0F/-\" 0)L)2")/;L".-2 ?2OF-0"OF"0/; ?)/2OF 1X 2>)4 0X 4-F\"OF)\"
F4-L- CO4?)F"-"M YYYYYYYYYYYY
"FFO24)\"" ?2"1"FD LOCL D- 4FCXM %atron liber %rofesionist an,a7at
%ensionar inactiv altele fer#ier
/"?L )F)>)^)/O2L" C2-F/M instituie financiar& cor%oraie #ultinaional&
,uvern;sector %ublic co#%anie %rivat& ro#:n& co#%anie de stat re,ie autono#&
%oliie;ar#at& altele
)C/"1"/)/-) ?2"FC"?)LX ) CO4?)F"-"M YYYYYYYYYYYY
)D2-0) LOCL" D- 4FCXM YYYYYYYYYYYY
O2)OM YYYYYYYYYYYY ^D-\M YYYYYYYYYYYY
CODL
?OO/)LM YYYYYYYYYYYY
--4)"LM YYYYYYYYYY
/-L-FOF L) LOCL D-
4FCXM YYYYYYYYYYYY
"F/-2"O2M YYYYYYYYYYYY F)_M YYYYYYYYYYYYYYYYYY
1-CP"4- /O/)LX <F 4FCX <F F4)2 D-
)F"M YYYYYYYYYYYY
F4)2 D- )F" L) LOCL D- 4FCX
C2-F/M YYYYYYYYYYYY
0e#natura .anca /ransilvania 0.). 0e#natura client
UD)CX 1-CP"4-) L) LOCL D- 4FCX C2-F/ -0/- 0. F )F8 1) 2>)4
0?-C"F"C)\"M YYYYYYYYYYYY
F4-L- )F>)^)/O2L" )F/-2"O2M YYYYYYYYYYYY
FFC\") D-\"F/X D- D10. L)
)F>)^)/O2L )F/-2"O2M YYYYYYYYYYYY
C`\" )F" )\" LC2)/ L) )F>)^)/O2L
)F/-2"O2M YYYYYYYYYYYY
D)CX 0F/-\" ?-F0"OF)28 1X 2>X4 0?-C"F"C)\" CO4?)F") D- L) C)2- 1-)\"
?-F0"OF)/M YYYYYYYYYYYY
J. INFORMAII #RIVIND VENITUL I ACTIVELE
4-D") LF)2X ) 1-F"/2"LO2 D"F )FL )F/-2"O2 CF F"O-" F"0C)L-A/otal venituriB M
YYYYYYYYYYYY L-"
4-D") 1-F"/2"LO2 D"F L/"4-L- 3 LF" CF DOC4-F/-LO2 ^0/"F"C)/"1-A/otal
venituriBM YYYYYYYYYYYYL-"
)F>)^)4-F/- LF)2- D"F COF/2)C/- D- C2-D"/M YYYYYYYYYYYY L-"
CP-L/"-L" D- 0.S"0/-F\X O" )F>)^)4-F/- D- ?L)/X D- )L/X F)/2X D-C`/
C-L- D-C2>`FD D"F COF/2)C/-L- D- C2-D"/M YYYYYYYYYYYY L-"
AC)28 %ensii ali#entare8 alte %o%riri8 'ntreinere8 cEirii8 utilit&i8 leasin, o%eraional8 datorii c&tre teri8
debite c&tre or,anele8 instituiile de stat8 asi,ur&ri 5altele dec:t cele care fac obiectul includerii 'n
an,a7a#entele totale lunare de %lat&B
D-\"F-\" F )/O/2"04aM
D) F
D)CX D)M 4odelM YYYYYYYY )nulM YYYYYYYYYYYY
D-\"F-\" O2"C- )L/- ?2O?2"-/X\"aM D) F Casa )%arta#ent /eren
Cas& de vacan& )#barcaiune )ltele
T. INFORMAII #RIVIND CARDUL DE CREDIT
0OL"C"/ 2-4"/-2-) -_/2)0L" D- COF/ D- C)2D O" ) O2"CX2O2 CO4F"CX2" D"F
?)2/-) .XFC""M %rin %o$&8 acasa %rin %o$t&8 la locul de #unc& %rin --#ail la adresa
#enionat& 'n %re!enta cerere la Ca%. 4 "nternet .anKin, - ./24
72
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
0F/-\" D- )CO2D 0X 1X D-."/X4 <F 4OD )/O4)/ COF/L C2-F/ ?-F/2 04)
-_"0/-F/X ?- -_/2)0L D- COF/ L) 0C)D-F\XaM D) F
D)CX )CC-?/)\"8 1X 2>X4 0?-C"F"C)\" F-LL ?LX\""M
su#a #ini#& su#a #aDi#&
L"4"/) D- C2-D"/)2- 0OL"C"/)/XM YYYYYYYYYYYY L-"
U. INFORMAII DES#RE AL DOILEA CARD (SU#LIMENTAR, DAC DORII)
?2-F4-M YYYYYYYYY )l DO"L-) ?2-F4-M YYYYY
F4-L- D-
F)4"L"-M YYYYYYYYYYYY
0-_LM F
4
D)/) F)O/-2""M ZYZYZYZYZYZYZYZYZ LOCL F)O/-2""M YYYYYYYYYYYY
CF?;F"FM YYYYYYYYYYYY
F4-L- 4)4-" <F)"F/- D-
CX0X/O2"-M YYYYYYYYYYYY
2-L)\") C /"/L)2L C)2DL"M YYYYYYYYYYYY
?. ALTE INFORMAII
1& ru,a# s& #arcai ti%ul de asi,urare deinutM
De via& De s&n&tate Casco ?entru cas& ?ensie
"!. DECLARAII
0ubse#natul8 v& ro, s& a%robai e#iterea unui credit card YYYYYYYYYYYY%e nu#ele #eu $i al
%osesorului dese#nat Adu%& ca!B. Declar %e %ro%ria r&s%undere c& datele din cerere sunt reale $i
co#%lete $i c& sunt de acord ca banca s& efectue!e orice verificare %e care o consider& necesar&
%rivind datele din aceast& cerere. Declar %e %ro%ria r&s%undere c& valoarea an,a7a#entelor de
%lat& %ersonale c:t $i ale fa#iliei #ele sunt cele 'nscrise 'n %re!enta cerere. )n,a7a#entele
eDi,ibile $i neonorate la scaden& sunt 'n valoare de ............................. lei.
)# luat la cunostin& c& %re!enta cerere face %arte inte,rant& din contractul de credit card
YYYYYYYYYYYY ce va fi se#nat du%a a%robarea creditului.
0F/ D- )CO2D C FOLO0"2-) D)/-LO2 4-L- ?-20OF)L- ?-F/2 ) ?2"4"
"FFO24)\"" D-0?2- ?2OD0- O" )C/"1"/X\" )L- .XFC"" O" )L- ?)2/-F-2"LO2
0)"M YYYYYYYYYYYY D) F
<n ca!ul 'n care se dovede$te falsul 'n declaraiile de #ai sus sau se constat& c& a# 'nc&lcat
re,ulile de u!an& bancar& 'n ce %rive$te o%eraiunile 'n cont8 atunci banca este 'ndre%t&it& s&
%rocede!e la 'ncEeierea relaiei de afaceri.
4enione! c& toate infor#aiile %re!entate 'n articolul 4 din cererea de descEidere de cont curent
sunt valabile $i %entru Cererea descEidere cont de card;e#itere card credit.
0e#natura .anca /ransilvania 0.). 0e#natura client
0unt de acord $i consi#t %rin se#narea %re!entei cereri c& aceasta8 '#%reun& cu Condiiile
,enerale de afaceri /er#enii $i condiiile de utili!are a cardurilor de credit destinate %ersoanelor
fi!ice8 )neDa de taDe $i co#isioane aferent& cardului de credit $i Contractul de credit card sa
re%re!inte contractul 'ncEeiat 'ntre #ine 'n calitate de titular de cont de card ; dein&tor;
utili!ator de card $i .anca /ransilvania.
?re!enta cerere '#%reun& cu /er#enii $i condiiile s%ecifice de utili!are a cardurilor de credit
destinate %ersoanelor fi!ice8 )neDa de taDe $i co#isioane aferent& cardului de credit $i8 'n ca!ul
solicit&rii unei linii de credit %e cardM for#ularul H"nfor#aii standard la nivel euro%ean %rivind
creditul %entru consu#atori@ $i Contractul de credit card 4astercard Forte standard8 1isa >old
standard8 1isa ?latinu#8 #i-au fost %use la dis%o!iie de c&tre banc& Adu%& ca! inclusiv %e %a,ina
Ieb a acesteiaB8 cu 15 Acincis%re!eceB !ile 'nainte de a beneficia de cardul ; linia de credit
solicitatAeB8 le-a# consultat $i #& declar 'ntru totul de acord cu %revederile acestora8 fa%t %e care
'l confir# %rin se#narea cererii de e#itere card de credit. Declar de ase#enea c& %rin se#narea
Contractului de credit 4asterCard Forte standard8 1isa >old standard8 1isa ?latinu#8 'n #ai
%uin de 15 Acincis%re!eceB !ile de la data infor#&rii8 sunt de acord cu intrarea 'n valabilitate a
contractului la data se#n&rii contractului de credit8 res%ectiv %red&rii; 'n#:n&rii de c&tre
re%re!entanii b&ncii a cardului solicitat $i a codului ?"F aferent8 confir#ate %rin se#natura #ea
73
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
de %ri#ire %e %re!enta cerere.
"". DECLARAII #RIVIND #RELUCRAREA DATELOR CU CARACTER #ERSONAL
0ubse#natul AaB 8 declar %e %ro%ria r&s%undere c& sunt;nu sunt ruda $i ;sau afin %ana la ,radul "" inclusiv8
cu nici un salariat al ./ ; altei entit&i #e#br& a ,ru%ului ./ 0.). sau cu alt& %ersoan& aflat& 'n relaie
s%ecial& cu banca $i a# calitatea de M
aB salariat al ./ 0.). 0ucursala YYYYYYYYYY8 ),enia YYYYYYYYYYY8 Direcia YYYYYYYYYYYY
bB #e#bru al fa#iliei YYYYYYYYYYY Asoi8 rude $i;sau afini %ana la ,radul "" inclusivB al salariatului ./
0.). YYYYYYYYYYY an,a7at la YYYYYYYYYYYYYY avand CF?;F"F YYYYYYYYYYYYYYYYYY
cB %ersoana aflat& 'n relaie s%ecial& cu banca confor# nor#ei .F2 F2 12;2663 %rivind su%rave,Eerea
solvabilit&ii $i eD%unerilor #ari ale instituiilor de credit8 cu #odific&rile ulterioare. Declar c& a# luat la
cunostint& des%re dre%turile $i obli,aiile ce-#i revin confor# %revederilor le,ii 2*+;2664 %rivind
re,i#ul 7uridic al contractelor de credit %entru consu# destinate consu#atorilor %ersoane fi!ice.
)%artenena la ,ru% =n sin,ur debitor@ Fu Da din ur#atorul ,ru% Acare are an,a7a#ente la ./BM
Fr.crt
Denu#irea
0oc.Co#erciale sau
nu#e;%renu#e
%ers.fi!ic&
Cod Fiscal;CF?
4odul de
a%artenen& la
,ru%
)n,a7a#ente fa&
de ./
Avaloare;ter#en
finalB
Observaii". ACORD DE CONSULTARE A BA:EI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE
nr YYYYYYYYYYYY din data de YYYYYYYYYYYY
Dease#enea8 %rin %re!enta autori!e! banca s& solicite $i s& %ri#easc& de la Centrala 2iscurilor .ancare
ur#&toarele infor#aii de risc bancar 'nre,istrate %e nu#ele #euM
aB ZYYDYYZ 0ituaia riscului ,lobal
bB ZYYDYYZ 0ituaia creditelor restante
)cordul de consultare a ba!ei de date a Centralei 2iscurilor .ancare este valabil 'n
%erioada YYYYYYYYYYYY
"K.ACORD DE TRANSMITERE, #RELUCRARE I CONSULTARE A INFORMAIILOR LA
SC BIROUL DE CREDIT S.A.
<#i eD%ri# 'n #od eD%res consi#t&#:ntul ca @.anca /ransilvania 0.).@ s& %relucre!e infor#aiile
indicate la %unctul 2 de #ai 7os 'nre,istrate %e nu#ele #eu 'n evidenele %ro%rii $i s& trans#it& c&tre 0.C.
.iroul de Credit 0.).8 %ersoana 7uridic& ro#:n& cu sediul 'n .ucuresti8 0tr. 0fanta 1ineri nr. 2+8 eta7 48
sector 38 cod %o$tal 6362638 'n vederea %relucrarii acestor infor#aii de c&tre .iroul de Credit $i
consult&rii infor#aiilor 'nre,istrate %e nu#ele #eu 'n ba!a de date a .iroului de Credit de c&tre oricare
?artici%ant la 0iste#ul .iroului de Credit Ainstituiile de credit8 instituii financiare nebancare $i de
asi,ur&riB 'n sco%ul iniierii sau derul&rii unei relaii de creditare $i de asi,urare a %roduselor de ti% credit
cu ?artici%antul.
2. Datele cu caracter %ersonal %relucrate suntM
aB date de identificare a %ersoanei fi!iceU
bB date $i infor#aii le,ate de %roduse de ti% credit8 si#ilar sau de asi,urariUU
cB date referitoare la frauduleni UUU
dB date referitoare la inadvertene constatate 'n docu#entele;declaraiile %re!entate c&tre @.anca
/ransilvania 0.).@ UUUU
U cu%rinde infor#aii le,ate deM nu#ele8 %renu#ele8 iniiala tat&lui;#a#ei8 adresa de do#iciliu;re$edina8
nu#arul de telefon fiD;#obil8 codul nu#eric %ersonal8 cod ar& $i serie;nu#ar %a$a%ort 'n ca!ul
%ersoanelor nere!identeN
0e#n&tura .anca /ransilvania 0.). 0e#n&tura client
UU cu%rinde date ne,ative Ati%ul de %rodus8 ter#enul de acordare8 data acordarii8 data scadenei8 creditele
acordate8 su#ele datorate8 su#ele restante8 nu#arul de rate restante8 data scadent& a restanei8 nu#&rul de
74
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
!ile de 'nt:r!iere 'n ra#bursarea creditului8 starea contuluiB8 date %o!itive Ati%ul de %rodus8 ter#enul de
acordare8 data acordarii8 data scadenei8 su#ele acordate8 su#ele datorate8 starea contului8 data 'ncEiderii
contului8 valuta creditului8 frecvena %lailor8 su#a %latit&8 rata lunar&8 denu#irea $i adresa an,a7atoruluiB
$i infor#aii le,ate de calitatea de ,irant8 codebitor sau beneficiar de %olia de asi,urare a %ersoanei fi!ice
'n le,atura cu %rodusul acordatN
UUU cu%rinde infor#aii le,ate deM savar$irea de infraciuni sau contravenii 'n do#eniul financiar-bancar8
'n relaia direct& cu H.)FC) /2)F0"L1)F") 0.).@8 constatate %rin Eot&r:ri 7udec&toresti definitive sau
irevocabile8 du%& ca!8 ori %rin acte ad#inistrative necontestateN
UUUU cu%rinde infor#aii le,ate deM date $i infor#aii neconcordante re!ultate din docu#entele %re!entate
la data solicit&rii creditului8 din cul%a solicitantuluiN
)# luat la cunostin& fa%tul c& datele cu caracter %ersonal sunt stocate 'n ba!a de date a 0C .iroul de
Credit 0.). ti#% de 4 ani de la data ulti#ei actuali!ari.H
<n ca!ul a%robarii %re!entei cereri de credit8 sunt de acord ca du%& data 'ncEeierii contractului de credit cu
.anca /ransilvania 0.).8 aceasta din ur#& s& trans#it& datele %o!itiveM ti%ul de %rodus8 ter#enul de
acordare8 data acordarii8 data scadenei8 su#ele acordate8 su#ele datorate8 starea contului8 data 'ncEiderii
contului8 valuta creditului8 frecvena %l&ilor8 su#a %latit&8 rata lunar&8 denu#irea $i adresa an,a7atorului
c&tre 0.C. .iroul de Credit 0.).
)# luat la cunosin& fa%tul c& i#i %ot eDercita toate dre%turile %reva!ute de Le,ea nr. 677;2661 %entru
%rotecia %ersoanelor cu %rivire la %relucrarea datelor cu caracter %ersonal $i libera circulaie a acestor
date8 %ublicat& 'n 4onitorul Oficial nr. 7+6;12.12.26618 astfelM
AiB Dre%tul la infor#areM dre%tul de a fi infor#at cu %rivire la identitatea o%eratorului8 sco%ul 'n care se
face %relucrarea datelor8 destinatarii sau cate,oriile de destinatari ai datelor8 eDistenta dre%turilor
%reva!ute de Le,ea nr. 677;2661 %entru %ersoana vi!at& $i condiiile 'n care %ot fi eDercitateN
AiiB Dre%tul de acces la dateM dre%tul de a obine de la .iroul de Credit la cerere $i 'n #od ,ratuit8 %entru o
solicitare %e an8 confir#area fa%tului c& datele 'n le,atura cu #ine sunt sau nu %relucrate de c&tre acesta.
)cest dre%t %oate fi eDercitat 'n ur#atoarele condiiiM se adresea!& o cerere8 'ntoc#it& 'n for#a scrisa8
datat& $i se#nat& c&tre 0.C. .iroul de Credit 0.).8 la adresaM b.iroul de Credit 0.).b8 .ucuresti 0tr 0fanta
1ineri nr. 2+8 eta7 48 sector 38 cod %ostal 6362638 sau %rin e-#ailM situaie]birouldecredit.ro8 'n care s& se
co#unice datele %ersonale ale %ersoanei vi!ate Ainclusiv un nu#ar de telefonB $i s& se ata$ea!e o co%ie
li!ibi& du%& buletinul sau cartea de identitate.N
AiiiB Dre%tul de intervenieM dre%tul de a obine8 la cerere $i 'n #od ,ratuit8 rectificarea8 actuali!area8
blocarea8 $ter,erea sau transfor#area 'n date anoni#e a datelor a c&ror %relucrare nu este confor#&a le,ii8
'n s%ecial a datelor inco#%lete sau ineDacte. )cest dre%t %oate fi eDercitat 'n ur#atoarele condiiiM se
adresea!& o cerere c&tre instituia care a 'nscris datele la .iroul de Credit8 'ntoc#it& 'n for#a scrisa8 datat&
$i se#nat&8 'n care se vor #eniona datele asu%ra c&rora se solicit& intervenia8 #otivul 7ustificat $i #odul
de intervenie. Cererii i se va atasa o co%ie li!ibila du%a actul de identitate al solicitantuluiN
AivB Dre%tul de o%o!iieM dre%tul de a se o%une 'n orice #o#ent8 din #otive 'nte#eiate $i le,iti#e le,ate
de situaia sa %articular&8 c& datele care o vi!ea!& s& fac& obiectul unei %relucrari8 cu eDce%ia ca!urilor 'n
care eDist& dis%o!iii le,ale contrare. )cest dre%t %oate fi eDercitat 'n ur#atoarele condiiiM se adresea!& o
cerere c&tre @.anca /ransilvania 0.).@8 'ntoc#it& 'n for#a scrisa8 datat& $i se#nat&8 'n care se vor
#eniona datele asu%ra c&rora se solicit& o%o!iia $i #otivul 'nte#eiat $i le,iti# le,at de situaia
%articulara a %ersoanei. Cererii i se va atasa o co%ie li!ibila du%a actul de identitate al solicitantului.@
AvB Dre%tul de a nu fi su%us unei deci!ii individualeM dre%tul de a cere $i de a obine retra,erea8 anularea
sau reevaluarea oric&rei deci!ii care %roduce efecte 7uridice 'n %rivina %ersoanei vi!ate8 ado%tat& eDclusiv
%e ba!a unei %relucrari de date cu caracter %ersonal8 efectuat& %rin #i7loace auto#ate8 destinat& sa
evalue!e unele as%ecte ale %ersonalit&ii sale8 %recu# co#%etena %rofesional&8 credibilitatea8
co#%orta#entul ori alte ase#enea as%ecteN
AviB Dre%tul de a se adresa )utorit&ii Faionale de 0u%rave,Eere a ?relucr&rii Datelor cu Caracter
?ersonal sau 7ustiiei8 %entru a%&rarea oric&ror dre%turi ,arantate de Le,ea nr. 677;26618 care le-au fost
'nc&lcate.
D)/- ?2"1"FD )CO2DL D- /2)F04"/-2-8 ?2-LC2)2- O" COF0L/)2- )
"FFO24)\""LO2 L) ."2OL D- C2-D"/ Fr.YYYYYYYYYYYYdin data deYYYYYYYYYYYY
0e#natura e#itentuluiYYYYYYYYYYYY 0e#natura autori!at& $i sta#%ila instituieiYYYYYYYYYY
0-4F)/2) 0OL"C"/)F/ YYYYYYYYYYYYY
0-4F)/2) C-L" D--)L DO"L-)
?O0-0O2 D- C)2D YYYYYYYYYYYYYYYY
0e#natura .anca /ransilvania 0.). 0e#natura client
75
Sistemul de Carduri n Romnia. Carduri Promovate de Banca Transilvania
"@. DATE COM#LETATE DE SUCURSAL
Clientul are de%o!ite la ter#enM ?este 3 luni 0ub 3 luni Fu are
Card;Cont curent cu tran!acii 'n ulti#ele 3 luni Aaltceva dec:t de%uneri 'n conturile de de%o!itBM D)
F
De-a lun,ul ti#%ului clientulM a 'nre,. credite restante la ./ a avut credite $i $i-a acEitat
obli,aiile de %lat& fara %roble#e nu a avut credite
)# verificat 'nde%linirea condiiilor %entru descEiderea contului $i %ro%un a%robarea cererii.
Cont curent YYYYYYYYYYYY Data ZYZYZYZYZYZYZYZYZ
Clientul YYYYYYYYYYYY
se 'ncadrea!& 'n cate,oria de
risc YYYYYYYYYYYY
$i %re!int& ur#atoarele ti%uri de
risc YYYYYYYYYYYY
Clientul se 'ncadrea!& 'n cate,oria de %erfor#anta financiaraM ) .
Fu#e;?renu#e YYYYYYYYYYYY Funcia YYYYYYYYYYYY 0e#natura YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
La %re!enta cerere8 aneDe!;aneD&# ur#atoareleM
Co%ii ale actului de identitate al solicitantului $i al sotului;soiei8 du%a ca!N
)cordul de consultare a ba!ei de date a C2. al solicitantului $i so ;soie8 du%& ca!N
)cordul de trans#itere8 %relucrare $i consultare a infor#aiilor la .iroul de Credit al
solicitantului $i al sotului; soiei8 du%a ca!N
)deverinaAeB de venit %entru solicitant e#is& cu #aDi# 15 !ile 'naintea datei cererii
Aori,inalBN
Co%ia adeverinei de venit8 a deci!iei de i#%unere Anu#ai %ersoanele fi!ice autori!ate $i liber
%rofesionistii care nu sunt asociai $i %latesc i#%o!it %e ba!a nor#elor de venitBN
Co%ia declaraiei anuale de venit %entru liber %rofesioni$tii care i$i desfasoar& activitatea 'n
cadrul unei asociaii f&r& %ersonalitate 7uridic&N
Co%ia ulti#ului talon de %ensieN
Co%ia C&rii de #unc& A%ri#ele 3 AtreiB %a,ini $i ulti#ele 3 AtreiB %a,ini8 care s& fie
certificate de autenticitate de c&tre conduc&torul actual al unit&ii Aan,a7atorB ='n confor#itate cu
ori,inalul@ $i $ta#%ila unit&ii an,a7atoareB sau co%ia filei din 2e,istrul de eviden& al salariailor8
certificate de c&tre an,a7atorN
Co%ia declaraiei de i#%o!it %e venitul ,lobal Adac& solicitantul reali!ea!& venituri din #ai
#ulte surseBN
.anca /ransilvania 0.). este 'nre,istrat& la 2e,istrul de evident& a %relucrarii de date cu caracter %ersonal
sub nr. *72*
Date co#%letate la 'n#:narea carduluiM
)# %ri#it un eDe#%lar din contract8 card-ul $i ?"F-ul aferent.
0e#natura client YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY D)/)M ZYZYZYZYZYZYZYZYZ
76