Sunteți pe pagina 1din 153

Universitatea OVIDIUS Constana

Departamentul ID-IFR
Facultatea de tiine Economice
Specializarea Finane -Bnci
Forma de !nvm"nt ID
#nul de studiu III
Semestrul II
Vala$il !ncep"nd cu anul universitar %&&'-%&(&
Caiet de Studiu Individual
Control Financiar )i E*pertiz
Conta$il
pentru
Coordonator disciplin+ ,ro-. Univ. Dr. DOBRE E/E0#
Cuprins
Control Financiar )i E*pertiz Conta$il
CU,RI0S
Unitate 1itlul
de
!nvare
I01RODUCERE
DE/I2I13RI CO0CE,1U#/E ,RIVI0D CO01RO/U/(
I #UDI1U/
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (
(.( Conceptul de control )i conceptul de audit
(.% Rolul controlului !n conducerea activitii economice
lucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. (
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. (
,a4ina
(
5
6
6
7
8
9
:
'
%
C/#SIFIC3RI /I2I1E I I01ERFERE0;E <0
CO01RO/U/ FI0#0CI#R
5
CO01RO/U/ FO0DURI/OR ,UB/ICE I CUR1E# DE
CO01URI # RO2=0IEI
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.5
5.( Or4anizarea )i -uncionarea Curii de Conturi a Rom"niei
5.% Re4uli 4enerale privind controlul Curii de Conturi
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 5
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 5
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. 6
6.( Or4anizarea )i -uncionarea >rzii Financiare
6.% Re4uli 4enerale privind controlul >rzii Financiare
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 5
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 5
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. %
%.( Clasi-icarea -ormelor de control economico--inanciar
%.% /imite restricii )i inter-erene !n activitatea de control economico-
-inanciar
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. %
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. %
(&
((
(%
(5
(6
(7
(7
(9
%&
%(
%%
%5
%6
%7
%7
%9
6
CO01RO/U/ E?ERCI1#1 DE >#RD# FI0#0CI#R3
...
Control Financiar )i E*pertiz Conta$il
I
Cuprins
7
CO01RO/U/ FISC#/ I RE>U/I DE ,ROCEDUR3
FISC#/3
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. 7
7.( Or4anizarea controlului -iscal !n Rom"nia
7.% Re4uli de procedur -iscal )i e*ercitarea inspeciei -iscale
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 7
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 7
8 CO01RO/U/ ,RIVI0D ,REVE0IRE# I
S#0;IO0#RE# S,3/3RII B#0I/OR
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. 8
8.( Cadrul @uridic privind controlul !n vederea prevenirii )i sancionrii
splrii $anilor
8.% 2odi-icri )i !m$untiri ale cadrului @uridic privind prevenirea )i
sancionarea $anilor
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 8
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r.8
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.9
9
CO01RO/U/ I01ER0 <0 E01I13;I/E ,UB/ICE
9.( Controlul intern ca -uncie mana4erial
9.% Standardele de control intern la entitile pu$lice
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 9
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 9
:
CO01RO/U/ FI0#0CI#R ,REVE01IV <0 E01I13;I/E
,UB/ICE
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.:
:.( Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. :
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. :
'
CO01RO/U/ >ES1IU0I/OR 2#1ERI#/E I B30E1I
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. '
'.( Scopul inventarierii 4estiunilor materiale )i $ne)ti )i teAnica de
e-ectuare
'.% Documentele speci-ice procesului de inventariere
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. '
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. '
Control Financiar )i E*pertiz Conta$il
II
Cuprins
(& #UDI1U/ I01ER0
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (&
(&. ( /ocul )i rolul auditului intern !n cadrul unei societi comerciale
(&.% Elemente speci-ice auditului pu$lic intern
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (&
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. (&
#UDI1U/ FI0#0CI#R
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. ((
((.( ConceptulB misiunea )i documentarea auditului -inanciar
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. ((
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. ((
,ROFESI# CO01#BI/3
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (%
(%.( Or4anizarea )i -uncionarea or4anismului pro-esional CECC#R
(%.% E*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$il )i conta$il autorizat
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (%
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. (%
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.(5
(5.(Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia
conta$il
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (5
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r.(5
((
(%
(5 E?,ER1IC# CO01#BI/3
(6
S1#0D#RDE ,ROFESIO0#/E DE E?,ER1IC3
CO01#BI/3
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.(6
(6.( Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (6
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r.(6
BIB/IO>R#FIE
Control Financiar )i E*pertiz Conta$il
III
Introducere
Control Financiar )i E*pertiz Conta$il
I01RODUCERE
Stimate studentB
,a4inile ce urmeazB sunt destinate studenilor anului terminal al
Facultii de tiine Economice specializarea Finane-Conta$ilitateB din cadrul
Universitii DOvidiusE ConstanaB dar nu numai acestora.
,rin a$ordarea con@u4at dintre teorieB practic )i re4lementriB am
!ncercat a caracteriza !n linii mariB pro$lematica controlului economico--inanciar
!n Rom"niaB a)a cum se vede ea de pe poziia unui economist practicianB devenit
economist universitarB studiile de caz -iind inspirate de lucrri practiceB personale.
#propierea teoriei de practic )i re4lementri poate -i soluia de reducere
a perioadei de trecere Dde la teorie la practicE B pro$lem cu care se con-runt
orice a$solventB iar soluia este cerut de nevoia de raionamenteB dar )i de !ns)i
re-orma pe care o trim.
<n aceast perioad de mari pre-aceri !n plan -inanciar-conta$ilB tre$uie s
-im con)tieni !n e4al msurB de nevoia de re-orm economicB -inanciar-
-iscalB conta$il etc. dar )i de nevoia consolidrii !n controlul economico-
-inanciar a unui $un cadru normativ )i a unei $une practiciB la nivelul standardelor
internaionale. <ntotdeaunaB dar cu at"t mai mult !n perioada actualB accentul
cade pe e-iciena )i e-icacitatea controlului )i pe rolul su de !m$untire a
activitii economice. 0umai su$ aceast a$ordareB controlul -inanciar poate
susine !ntrea4a re-orm economicB la care este parteB dar pe care !n acela)i timpB
o poate in-luena pozitiv.
#cestea au -ost coordonatele ce au 4Aidat structuraB coninutul )i ordinea
tratrii -ormelor de control economico--inanciarB de la controlul intern ctre
controlul e*tern. Cele cuprinse !n caietul de studiu individualB vor -i utile
spermB nu numai studenilorB ci )i speciali)tilor )i cadrelor universitare. 1uturorB
le mulumim anticipat pentru su4estii de !m$untire a materialului didacticB dar
mai ales c s-au aplecat asupra acestui material.
Spor la !nvat )i succesF
Control Financiar )i E*pertiz Conta$il (
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
Unitatea de !nvare 0r. (
DE/I2I13RI CO0CE,1U#/E ,RIVI0D ,RIVI0D CO01RO/U/
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (
(.( Conceptul de control )i conceptul de audit
(.% Rolul controlului !n conducerea activitii economice
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. (
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control Financiar )i E*pertiz conta$il (
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. (
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. ( sunt+
G !nele4erea de ctre studeni a importanei activitii de controlH
G !nsu)irea noiunii de control prin evidenierea principalelor sarcini
corespunztoare acestei activitiH
G -amiliarizarea cu conceptul de audit
G evidenierea etapelor procesului de controlH
G !nele4erea rolului controlului !n activitatea economic
(.( Conceptul de control )i conceptul de audit
#ctivitatea de control este pe c"t de vecAe pe at"t de necesar !n evoluia
social. Dac la ori4ini controlul inea de suspiciunea omeneasc Da celor $uniE sau
a celor avui de a-)i prote@a interesele )i avutul -a de Dcei riE )i neavuiB mai t"rziu
acest scop primordial a -ost !nlocuit cu necesitatea de a controla activitatea ce Dnu
mer4e $ineEB prin msuri de ordin operativB prin msuri de le4alitate )i de
oportunitate.2surile de le4alitate se re-er la veri-icarea respectrii normelor
instituite prin le4i )i de aplicare dac este cazul a unor sanciuniB iar msurile de
oportunitate se re-er la evenimentele adecvate !mpre@urrilor sau situaiilor dateB
pentru !ndreptarea acestora. #pariia statuluiB a condus !ntre altele )i la evoluia
controlului de stat care s-a impus ca o activitate uman cerut de celelalte activiti
umane )i care a cptat o importan din ce !n ce mai mare pe msura diversi-icrii
sarcinilor statului.<n epoca modernB controlul do$"nde)te o !nsemntate deose$itB
-iind e*ercitat !n virtutea dreptului inaliena$il al societii de a-)i apra interesele
sale 4enerale.,rin intermediul controluluiB societatea !)i mani-est e*i4enele eiB
omolo4"nd numai acele activiti )i practici teAnico-economice sau de alt natur
care sunt !n concordan cu normele 4enerale de comportament socialB cu o$iectivele
)i pro4ramele sociale prioritare )i de asemenea omolo4"nd numai acele rezultate
care !ndreptesc sau sunt !n concordan cu e-orturile depuse. <n mod restr"nsB
activitatea de control !nseamn activitatea de veri-icare sau suprave4AereB dar sensul
vizat pentru controlul economico--inanciar este de veri-icareB de interpretare atent a
re4ularitii unei activitii sau vala$ilitii unui document ).a.m.d.. Controlul ca )i
concept 4eneralB este analiza permanent sau periodic a unei activitiB a unei
situaii pentru a urmri mersul ei )i pentru a lua msuri de !m$untire a acesteia I.
O de-iniie mai DteAnicE ar -i aceea care consider controlul ca -iind procesul de
comparare a situaiei de -apt cu cea impus JstandardB plani-icatK )i dac este cazul
aplicarea msurilor corective ast-el !nc"t rezultatele s -ie !n concordan cu
o$iectivele sta$ilite.
Fa de aceste de-iniii date controluluiB se de4a@ urmtoarele sarcini ale
activitii de control+ -urnizarea de date privind cunoa)terea realitiiB a strii de -aptB
a minusurilorB de-icienelorB !ntr-o activitate sau domeniu datH propunerea de msuri
!n vederea cori@rii strii de -apt !n sensul dorit de cel ce a dispus controlul sau !n
Control
Veri-icare
Constatare
Comparare
#udit
E*aminare
#preciere
I
Dicionarul E*plicativ al /im$ii Rom"neB Editura Univers EnciclopedicB ('':
Control Financiar )i E*pertiz conta$il %
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
sensul dispus de le4eH luarea de msuri de ctre or4anul de control pentru a
descura@aB a !ndrepta sau a pedepsi de-icienele. Din cele de mai sus desprindem
concluzia c activitatea de control presupune trei elemente eseniale+ cunoa)terea
strilor de -aptB idealeB standard sau impuse de le4eH constatarea realitilor
practiceB a strii de -aptH compararea sau con-runtarea celor dou situaii.
#ceste activiti compun procesul de des-)urare a controlului careB la r"ndul
su cuprinde urmtoarele etape+ Sta$ilirea normelorB a standardelorB a activitiiB
operaiunilor sau 4estiunii controlateB adic sta$ilirea situaiei normale care ar tre$ui
s e*iste pe $aza pro4ramelorB planurilorB normelor sau normativelorB
or4ani4ramelorB previziunilor ).a.m.d.H Etapa precizrii sau studierii toleranelor
admiseB adic a$aterile care sunt permise )i care tre$uiesc cunoscute anticipatH
ConstatareaB determinarea sau msurarea situaiei reale la un moment dat a
activitiiB a operaiunilor sau 4estiunii supuse controluluiH Compararea sau
con-runtarea situaiei reale cu cea idealB adic compararea realizrilor cu
standardele )i determinarea di-erenelor dac este cazulH Formularea concluziilor ce
se desprind din aciunea de control )i propunerea de msuri pentru corectarea
deviaieiB pentru corectarea de-icienelor. Formularea concluziilor se -ace prin
interpretarea eventualelor a$ateri sau di-erene )i prin precizarea semni-icaiilor lor.
Realizarea controlului se -ace cu a@utorul controlorilor care sunt !n de-initiv
tot oameniB de aceea controlorii tre$uie s dispun de anumite caliti necesare !n
activitatea de control+ competenB conduit pro-esional )i deontolo4ie pro-esionalB
reputaie. 0u orice $un specialist poate -i )i un $un controlor !n acel domeniu de
activitate. ,e l"n4 o $un pre4tire pro-esional !n domeniuB un controlor are
nevoie de o mare putere de o$servaieB de analiz )i sintezB de ri4oare )i
oportunitate !n luarea deciziilorB s ai$ descAidere spre nou dar mai ales tre$uie s
ai$ discernm"nt pro-esional )i uman pentru a nu a-ecta personalitatea celor
controlai )i pentru a nu pertur$a activitatea ce o controleaz.
1ermenul DauditE !)i are ori4inea !n lim$a latin de la ver$ul audire cu sensul
de a asculta. Sensul primar a -ost modi-icat a)a !nc"t a a@uns s e*prime o
e*aminareB o apreciereB o evaluareB -apt popularizat pe continentul european !n anii
8& de ctre ca$inetele an4lo-sa*one de e*pertiz conta$il. <n Rom"nia a -ost preluat
odat cu armonizarea re4lementrilor conta$ile naionale cu standardele )i $una
practic pe plan internaional )i european. ,rin auditB !n 4eneralB se !nele4e
e*aminarea pro-esional a unei in-ormaii !n vederea e*primrii unei opinii
responsa$ile )i independenteB prin raportarea la un set de criteriiB cerine sau
standarde de calitate !n domeniu. O$iectivul audituluiB !n 4eneralB !l constituie
!m$untirea utilizrii in-ormaiei economiceB conta$ile sau de alt natur. #uditul
se mani-est !n multe alte domenii ale vieii economico-sociale cum ar -i calitateaB
mana4ementul. #uditul -inanciar reprezint activitatea de e*aminare de ctre o
persoan competent )i independent a -idelitii !nre4istrrilor -inanciar conta$ile
)i -iscaleB a pro$itii )i credi$ilitii tranzaciilor economice. 1rstura de $az a
auditului este independena -a de entitatea sau activitatea auditat precum )i
aprecierea 4lo$al a rapoartelor emise de aceastaB urmare a unei analize critice a
procedurilor )i structurilor acesteia. Dac activitatea DclasicE de control urmre)te
investi4area )i corectarea sectorialB punctual )i speci-ic a de-icienelor )i
Control Financiar )i E*pertiz conta$il 5
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
-raudelor !n activitatea economicB auditul -inanciar prive)te entitatea sau activitatea
auditatB dincolo de de-icinele sau -raudele constatateB pronun"ndu-se asupra
sinceritii conturilor )i rapoartelor anualeB a -idelitii !nre4istrrilor )i a
con-ormitii acestora cu standardele !n domeniu. #uditul reprezint procesul
des-)urat de persoane -izice sau @uridice le4al a$ilitateB numite auditoriB prin care
se analizeaz )i se evalueazB !n mod pro-esional in-ormaii le4ate de o anumit
entitateB utiliz"nd teAnici )i procedee speci-iceB !n scopul o$inerii de doveziB numite
pro$e de auditB pe $aza crora auditorii emit !ntr-un documentB numit raport de
auditB o opinie responsa$il )i independentB prin apelarea la criterii de evaluare
care rezult din re4lementrile le4ale sau din $una practic recunoscut unanim !n
domeniul !n care !)i des-)oar activitatea entitatea auditat I.
Din punct de vedere al o$iectivului )i al ariei de aplica$ilitateB e*ist mai
multe tipuri de audit+ auditul con-ormitii Jle4alitiiKH auditul de atestare -inanciarH
auditul per-ormanei Jal rezultatelorK. #uditul con-ormitii Jle4alitiiKB se re-er la
atestarea responsa$ilitii -inanciare a entitii auditateB 4arant"nd corectitudinea
tranzaciilor entitii auditate prin veri-icarea )i apreciarea+ con-ormitii sistemelor
conta$ile utilizate a )i a tranzaciilor derulateH controlului intern )i a e-icienei
acestuiaH caracterul adecvat al deciziilor administratorilor. #uditul de atestare
-inanciar se re-er la e*primarea opiniei asupra credi$ilitii declaraiilor
-inanciar- -iscale din sectorul pu$lic )i privat. ,ractic auditul con-ormitii )i cel de
atestare -inanciar sunt complementareB se realizeaz concomitent )i -ormeaz
auditul de re4ularitate I. #uditul per-ormanei este auditul mana4ementuluiB al
rezultatelor )i care prive)te+ randamentul activitii de control )i auditH msurarea
per-ormanei prin cei D5 EE Jeconomicitatea care presupune minimizarea costurilor
Lintrrilor cu condiia respectrii calitiiB e-iciena care reprezint raportul dintre
costuriLintrri )i rezultateLie)iri )i e-icacitatea care presupune ma*imizarea
rezultatelorLie)irilor comparativ cu inteniile )i o$iectivele propuseKH veri-icarea
realizrii $u4etelor )i pro4ramelor entitii. #uditul per-ormanei com$in ri4oarea
auditului de re4ularitate cu aprecierea o$iectiv a rezultatelor entitiiB !ntre4ind
opinia -inal a auditorului.
Din punct de vedere al or4anizrii )i -uncionrii audituluiB e*ist audit intern
)i audit e*tern JindependentK. #uditul intern or4anizat !ntr-o entitate patrimonial
reprezint activitatea de e*aminare o$iectiv a ansam$lului activitilor entitii !n
scopul -urnizrii unei evaluri independente a mana4ementului risculuiB controlului
)i proceselor de conducere a acesteia. #uditul intern nu se con-und cu controlul
intern al unitii patrimoniale care cuprinde ansam$lul instrumentelor )i procedurilor
utilizate !n cadrul unitii pentru stp"nirea per-ect a -uncionrii saleJ-r. control de
4estionK. O$iectivele auditului intern nu cuprind re-acerea controlului internB ci
numai analiza )i evaluarea e-icienei sistemelor conta$ile )i de control intern.
Caracteristicile de $az ale auditului intern sunt+ controleaz )i evalueaz lucrrile )i
documentaia economic )i -inanciar conta$ilH asist entitatea !n 4estionarea
2ircea BoulescuB 2arcel >AitB Valeric 2are)B Fundamentele audituluiB Editura Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB%&&(B pa4. ((.
I2ircea BoulescuB 2arcel >AitB Valeric 2are)B Controlul -iscal )i auditul -inanciar
-iscalB Editura CECC#RB Bucure)tiB %&&5B pa4. 5%6.
I
Control Financiar )i E*pertiz conta$il 6
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
riscurilor )i !n meninerea unui control intern e-icientH asist entitatea !n atin4erea
o$iectivelor sale. #uditul -inanciar este realizat de pro-esioni)ti independeni
cali-icaiB personal sau or4anizai !n societi de pro-ilB care e*amineaz )i certi-ic
sinceritatea documentelor -inanciar conta$ile )i credi$ilitatea situaiilor -inanciare
raportate.
1est de autoevaluare (.(.
(.#ran@ai !n ordie cronolo4ic etapele procesului de des-)urare a controlului+
(K ConstatareaB determinarea sau msurarea situaiei realeH
%K Compararea sau con-runtarea situaiei reale cu cea idealH
5K Sta$ilirea normelorB a standardelorB a activitiiB operaiunilor sau
4estiunii controlateH
6K Etapa precizrii sau studierii toleranelor admiseH
7K Formularea concluziilor.
%.>sii corespondenele !ntre coloanele de mai @os ast-el !nc"t s se evidenieze
clasi-icri corecte ale auditului.
#. Din punct de vedere al
o$iectivului )i al ariei de
aplica$ilitateB e*ist+
B. Din punct de vedere al
or4anizrii)i-uncionrii
audituluiB e*ist+
(.audit intern
%. auditul per-ormanei
5. auditul con-ormitii
6. audit e*tern JindependentK
7. audit de atestare -inanciar
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
(.%. Rolul controlului !n conducerea activitii economice
Controlul are o s-er de aciune aproape nelimitatB -iind implicat !n toate
activitile or4anizate. Controlul se mani-est ca un atri$ut de $az al conduceriiB al
mana4ementuluiB contri$uind !n acest -el la armonizarea activitiiB la asam$larea
acesteia !ntr-un tot unitar. Cu c"t comple*itatea societaii contemporane a crescutB cu
at"t conducerea activitaii economice )i sociale cere tot mai multe e-orturi de
Controlor4anizare. Conducerea are pe l"n4 atri$utele sale de plani-icareB or4anizareB
teAnico-coordonare )i comand )i atri$utul de control. #st-elB economi)tii cu preocupri !n
pro-esional
)tiina conduceriiB de-inesc aproape unanim conducerea !ntreprinderii prin cinci
atri$uii principale+ prevederea sau plani-icareaB or4anizareaB comandaB coordonarea
)i controlul. De)i controlul ca activitate este implicat )i se mani-est !n toate laturile
vieii economiceB administrativeB socialeB !n domeniul economic controlul are o
Control
poziie important de mani-estare )i vizeaz trei laturi de $az ale activitii
economic
economice+
Control Financiar )i E*pertiz conta$il 7
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
Control
-inanciar
-latura teAnic sau pro-esional a activitii economice care se re-er la
speci-icul sau coninutul propriu-zis al activitiiH
-latura economic a activitii economice se re-er la ansam$lul mi@loacelor
materialeB umaneB teAnice antrenate !n realizarea respectivei activitiH
-latura -inanciar care vizeaz rezultatele activitii des-)urateB e-iciena muncii
!n cadrul acestei activiti )i -lu*urile $ne)ti ce le de4a@ aceste activiti.
Corespunztor acestor laturi ale activitii economiceB controlul !n acest domeniu
capt trei -orme+ controlul teAnico-pro-esionalB controlul economicB controlul
-inanciar.
(.Controlul teAnico-pro-esional are !n vedere aspectele teAnolo4ice ale
proceselor de producie )i de circulaieH are !n vedere proprietile -iziceB cAimice ale
$unurilorB caracteristicile sau parametrii teAnici ai mi@loacelor de producie ce
intervin !n des-)urarea respectivei activiti economice. #cest 4en de control se
realizeaz de ctre persoanele sau or4anele specializate din cadrul entitii
patrimoniale respective )i se mani-est !n !mpre@urri cum sunt+ recepionarea
materiilor prime )i materialelorB recepionarea mr-urilor sau dotrilor acAiziionateB
o$inerea de produse -inite )i semi-a$ricate din producie proprieB punerea !n
-unciune a unor mi@loace -i*eB capaciti de producie sau lucrri de construcii
monta@B veri-icarea proiectelor de e*ecuieB asisten teAnic de specialitate.
%.Controlul economic urmre)te !n principal activitatea de producie )i pe cea
4estionarB vizeaz modul de 4ospodrire )i utilizare a resurselor materiale )i umaneB
precum )i realizarea inte4ral )i la timp a o$iectivelor propuse. Su$ incidena acestui
tip de control intr+ modul de or4anizare )i utilizare a $azei teAnico-materialeH
or4anizarea muncii )i productivitatea munciiH nivelul )i structura costurilor activitii
economice des-)urateH specializarea unitilor )i su$unitilor din su$ordineH
respectarea an4a@amentelor contractuale )i a disciplinei contractuale a a4entului
economic respectiv. Dac controlul teAnico-pro-esional are o s-er de aplicare la
nivelul -azelor ciclului de e*ploatare sau de producieB controlul economic se
realizeaz de la nivelul conducerii societii !n cauzB presupun"nd o viziune de
ansam$lu asupra activitii economice !n cauz.
5.Controlul -inanciar acioneaz !n s-era relaiilor -inanciareB -iscale )i de
creditB urmrind cu prioritate constituirea )i utilizarea -ondurilor pentru asi4urarea
unei e-iciene ma*ime. /a nivelul unitilor patrimonialeB controlul -inanciar
urmre)te printre altele+ ela$orarea $u4etului de venituri )i cAeltuieli )i e*ecuia
acestuiaH cre)terea acumulrilor $ne)ti )i asi4urarea capacitii de platH cre)terea
resurselor proprii de -inanareH pstrarea permanent a inte4ritii patrimonialeH
descoperirea )i recuperarea pa4u$elorB pierderilor su-eriteH licAidarea cAeltuielilor
supradimensionateH stoparea cazurilor de risipH respectarea disciplinei -inanciare
)i -iscale. 1re$uie menionat !ns cB controlul -inanciar nu se rezum numai la
!ntreprindereB nu se limiteaz la perimetrul acesteiaB ci vizeaz !n e4al msur
relaiile -inanciare ale !ntreprinderii cu mediul economicB administrativ )i social !n
care aceasta !)i des-)oar activitatea. #st-elB controlul -inanciar se e*tinde )i
asupra o$li4aiilor -inanciare )i -iscale ale !ntreprinderiiB instituiilor ).a.m.d.B se
e*tinde )i asupra raporturilor cu or4anele de protecie )i asi4urare socialB precum
Control Financiar )i E*pertiz conta$il 8
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
)i asupra relaiilor de credit )i -inanare cu $ncile )i respectiv investitorii.
Controlul -inanciar se realizeaz at"t de or4ane proprii ale unitii patrimonialeB
dar mai alesB !ntr-o mai mare msurB se realizeaz prin or4ane specializate din
a-arB or4ane de stat sau a altor or4anisme pu$lice.
<ntre controlul economic )i cel -inanciar e*ist o str"ns interdependenB
controlul -inanciar -iind !n esena lui o -orm a controlului economic 4eneral. /a
r"ndul lorB toate aspectele ce -ac o$iectul controlului economic au !ntr-un -el sau
altul consecine sau implicaii -inanciare ce intr su$ incidena controlului -inanciar.
Cele de mai sus conduc la ideea c !n economia naional se e*ercit de -apt )i de
drept un control economico--inanciar care cumuleaz at"t prero4ativele controlului
economic c"t )i pe cele ale controlului -inanciar.
1est de autoevaluare (.%.
>sii corespondenele !ntre coloanele de mai @os ast-el !nc"t s se evidenieze
de-iniii corecte ale controlului.
#. Controlul
teAnico-
pro-esional
B. Controlul
economic
(. acioneaz !n s-era relaiilor -inanciareB -iscale )i de
creditB urmrind cu prioritate constituirea )i utilizarea
-ondurilor pentru asi4urarea unei e-iciene ma*ime.
%. are !n vedere modul de or4anizare )i utilizare a $azei
teAnico-materialeB or4anizarea muncii )i productivitatea
munciiB nivelul )i structura costurilor activitii economice
des-)urateB specializarea unitilor )i su$unitilor din
su$ordineB respectarea an4a@amentelor contractuale.
5. are !n vedere aspectele teAnolo4ice ale proceselor de
producie )i de circulaieB proprietile -iziceB cAimice ale
$unurilorB caracteristicile sau parametrii teAnici ai
mi@loacelor de producie.
C. Controlul
-inanciar
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
(.
%.
5.
6.
7.
8.
9.
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. (
,rezentai elementele de-initorii ale conceptului de control )i ale conceptului de
Control Financiar )i E*pertiz conta$il
Ce este controlulM
Ce este auditulM
Ce tipuri de audit cunoa)teiM
Care sunt sarcinile controluluiM
Care sunt elementele de-initorii ale controluluiM
Care sunt etapele procesului de controlM
De-inii controlul teAnico-pro-esionalB controlul economic )i controlul
-inanciar.
9
Delimitri conceptuale privind controlul )i auditul
audit. E*plicai rolul controlului !n conducerea activitii economice
Rspunsul la lucrarea de
mail+edo$re(&N4mail.com
veri-icare se va trimite
la adresa de e-
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (.(
(. 5B 6B(B%B7
%. # %O5O7B B (O6
Rspuns (.%. #5B B%B C(
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (
P(Q.
P%Q.
Bostan I. Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2. E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
P5Q. Boulescu 2. Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
P6Q. Do$re E. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
Control Financiar )i E*pertiz conta$il :
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
Unitatea de !nvare 0r. %
C/#SIFIC3RI /I2I1E I I01ERFERE0;E <0 CO01RO/U/
FI0#0CI#R
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. %
%.( Clasi-icarea -ormelor de control economico--inanciar
%.% /imite restricii )i inter-erene !n activitatea de control economico--inanciar
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r.%
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. %
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. (6
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. (6 sunt+
G punerea !n eviden a di-eritelor tipuri de control prin prezentarea
principalelor clasi-icriH
G evidenierea principalelor limite )i restricii ale activitii de control
G evidenierea le4turii dintre controlul economico--inanciar )i alte discipline.
%.( Clasi-icarea -ormelor de control economico--inanciar
#v"nd !n vedere cele trei -uncii speci-ice ale controlului economico--inanciar Jde
cunoa)tere-evaluareB de !ndrumare )i spri@inB de constr"n4ereKB acesta cunoa)te mai
multe -orme de mani-estareB clasi-icate din mai multe puncte de vedere+
(.Dup momentul e*ercitrii controluluiB acesta poate -i+ preventivB
concomitentB ulterior. Controlul preventiv se e*ecut !nainte de e-ectuarea
operaiunilor economice )i are drept scop prevenirea unor !nclcri de disciplin
-inanciarB prevenirea an4a@rii unor cAeltuieli supradimensionate. #cest control
urmre)te necesitateaB le4alitateaB oportunitatea )i randamentul respectivelor
operaiuni veri-icate. Controlul anterior se realizeaz !n practic !ndeose$i prin
veri-icarea documentelor de dispoziie prin care se d dreptul de natur patrimonial.
Controlul concomitent R are loc !n timpul e-ecturii sau des-)urrii operaiunilor
economice. <n cadrul unitilor patrimoniale se e*ercit de ctre or4anele teAnice )i
de recepie sau poate avea -orma autocontrolului pe care -iecare salariat !l e*ercit
asupra propriei activiti !n scopul per-ecionrii stilului de munc )i al rezultatelor
individuale. Controlul ulterior se e*ercit dup consumarea sau e-ectuarea
operaiunilor economiceB av"nd ca suport datele !nre4istrate !n documentele de
e*ecuieB !n evidenele teAnico-operative )i !n conta$ilitate. #cest control este !n
sarcina unor or4ane specializate )i are drept scop analiza situaiei de -apt )i a
rezultatelor acesteiaB are drept scop depistarea de-icienelorB a cauzelor )i a
persoanelor rspunztoare de producerea lorB precum )i sta$ilirea msurilor pentru
!ndreptarea de-icienelor )i pre!nt"mpinarea repetrii lor !n viitor.
%.<n -uncie de aria de cuprindereB controlul economico--inanciar poate avea
-orme precum+ control 4eneral )i control parialB control total )i control prin sonda@B
control com$inat sau mi*t. Controlul 4eneral Jde -ondK cuprinde totalitatea
operaiunilor economice )i -inanciare ale !ntreprinderii sau instituiei veri-icateB ceea
ce !nseamn c nici un sector de activitateB nici un 4rup de operaiuni sau nici un set
de documente nu sunt e*ceptate de control. Spre deose$ire de acestaB controlul
parial se e*ercit numai asupra unor sectoare ale activitii sau asupra unui 4rup de
operaiuni care -ormeaz o su$diviziune sau o -uncie speci-ic a unitii veri-icate.
Controlul 4eneral )i parial delimiteaz pe orizontal aria de cuprindere )i
o$iectivele aciunilor de control. Controlul total )i cel prin sonda@ R delimiteaz pe
vertical sarcinile controlului )i indic pro-unzimea cercetrilor e-ectuate )i
caracterul analitic al aciunilor de veri-icare. Controlul prin sonda@ R este un control
parialB dar care spre deose$ire de -orma parial care se re-er la anumite activiti
sau -uncii speci-ice ale unitiiB acesta se re-er la un e)antion de operaiuni sau
documente supuse controlului ce indic or4anului de control un anumit pra4 de
%
Control
preventiv
Control
concomitent
Control
ulterior
Control de
-ond
Control prin
sonda@
Control
tematic
Control
-aptic
Control
documentar
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
semni-icaie. Controlul com$inat sau mi*t se caracterizeaz prin -olosirea
concomitent a -ormelor de control de mai sus sau prin com$inarea acestora cu alte
-orme de control dec"t cel economico--inanciar+ control teAnicB control
administrativB @uridic sau social.
5.<n -uncie de scopul urmritB controlul economico--inanciar poate -i+
tematicB comple*B periodic sau su$ -orm de ancAet. Controlul tematic urmre)te
anumite aspecte concrete din viaa JactivitateaK unitii controlate )i se poate e*ercita
asupra unei sin4ure uniti J!ntreprinderiK sau asupra mai multor uniti de acela)i -el
din cadrul ramurii sau sectorului economic respectiv. #cesta permite e-ectuarea
unor analize comparative )i -ormularea unor concluzii 4enerale cu privire la
-enomenul supus controlului. El poate cerceta modul de aplicare a Aotr"rilor
consiliilor de administraieB caz !n care controlul este ordonat de conducerea
administrativ a societiiB sau poate cerceta aplicarea unor norme le4ale noi sau
rezultatele introducerii unor sisteme per-ecionate de conducereB or4anizare a muncii
sau de ordin -iscal. Controlul comple* urmre)te o arie mai lar4 de pro$lemeB
dep)ind de re4ul cadrul activitii economico--inanciareH o$iectivele sale se pot
e*tinde )i asupra unor aspecte teAniceB socialeB @uridice )i cAiar politice cum ar -i+
nivelul teAnic al producieiB productivitatea munciiB disciplina !n muncB sistemele
de recompense )i sanciuniB rolul stimulator sau descura@ator a unor msuri @uridice
sau administrative ).a.m.d. #cest control comple* presupune participarea unor
speciali)ti din diverse domeniiB or4aniz"ndu-se a)a numitele $ri4zi mi*te de control
care asi4ur o e-icien mai mare )i permite o cunoa)tere apro-undat a realitilorB a
-actorilor de in-luen )i a cauzelor rezultatelor economice respective )i se realizeaz
de re4ul de or4ane cu atri$uii de coordonare )i sintez !n economie Je realizat de
Corpul de Control al ,rimului 2inistruK. Controalele repetate sau periodice au ca
o$iect urmrirea evoluiei unui -enomen sau procesB urmrirea scAim$rilor
calitative )i cantitative ce se produc !n cadrul acestuia !ntr-o perioad determinat de
timp. <n 4eneralB controlul repetat se e-ectueaz c"nd rezultatele unei activiti sunt
nesatis-ctoare sau c"nd se e*perimenteaz noi sisteme de or4anizareB de
administrareB 4estiune )i conducere. Controlul su$ -orm de ancAet R intervine !n
!mpre@urri speciale )i este 4enerat de re4ul de e*istena unor sesizriB a unor
reclamaii privind anumite de-iciene -inanciare. #cest control are drept scop
con-irmarea sau in-irmarea sesizrilor )i sta$ilirea e*act a situaiei de -apt. /a acest
4en de control pot participa )i or4ane de @urisdicieB de urmrire sau cercetare
penal.
6.<n -uncie de modalitatea de e*ercitare+ control -aptic )i control documentar.
Controlul -aptic se realizeaz prin veri-icarea la -aa locului a operaiunilor
economice )i -inanciareB a e*istenei activelor patrimoniale )i a strii calitative )i
cantitative a acestora. ,rincipala -orm de mani-estare a controlului -aptic este
inventarierea. #ceasta se realizeaz prin msurareB numrareB c"ntrireB urmrind !n
principal determinarea strilor cantitative. <n unele cazuri !nsB este necesar )i
determinarea unor stri calitativeB operaiune ce se realizeaz prin o$servare directB
de4ustareB analize de la$orator sau e*pertize teAnice. Controlul -aptic este -orma cea
mai e-icient de controlB care permite cunoa)terea temeinic a activelor
patrimonialeB permite descoperirea eventualelor lipsuri )i a rezervelor neutilizateB
contri$uind ast-el !ntr-o mai mare msur la aprarea )i consolidarea patrimoniului
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
pu$lic )i privat. Controlul documentar se realizeaz prin veri-icarea indirect a
operaiunilor )i proceselor economice consemnate !n documente @usti-icativeB !n
evidene teAnico-operativeB !n @urnale conta$ileB !n calcule periodice de sintez
J$alane de veri-icareB $ilan conta$ilB ane*eK. Controlul documentar poate -i+
preventivB concomitent sau ulterior !n -uncie de momentul !n care se e*ercit.
7.<n -uncie de poziia or4anului de control -a de !ntreprinderea controlatB
controlul poate -i e*ercitat de or4ane din interiorul entitii controlate sau din a-ara
entitii controlate. Controlul realizat de or4ane din interiorul entitii este controlul
4estionar )i controlul -inanciar intern )i auditul intern. De asemeneaB !n cadrul
acestei -orme de control mai e*ist )i controlul -aptic JinventariereaK. #ceasta este o
-orm -recvent de control realizat de or4anele proprii ale entitii patrimoniale.
Controlul e*ercitat de or4ane din a-ara entitii controlate !m$rac diverse -orme+
control e*ercitat de stat prin or4anele Curii de Conturi )i ale 2inisterului
Finanelor ,u$liceH control $ancar realizat de or4anele $ancareH auditul statutar sau
auditul -inanciar e*ercitat de un auditor -inanciar independentB la solicitarea
conducerii unitii controlate sau prin cerina re4lementrilor @uridice la un moment
datH e*pertiza conta$il @udiciar )i e*tra@udiciar ).a.
1est de autoevaluare (.(.
(.Controlul economico--inanciar cunoa)te mai multe -orme de mani-estareB
clasi-icate din mai multe puncte de vedere cum ar -i+
aK al momentului e*ercitrii controluluiH
$K al importanei controlH
cK al poziiei or4anelor de control -a de entitatea controlat.
dK al scopului urmrit de controlH
eK al modalitii de e*ercitare al controluluiH
#le4ei rspunsurile corecte.
%.>sii corespondenele !ntre coloanele de mai @os ast-el !nc"t s se evidenieze
tipurile de control.
(. Control ulteriorH#. Dup momentul e*ercitrii
controluluiB acesta poate -i+
%. Control total )i prin sonda@H
B. <n -uncie de aria de
cuprindere controlul poate -i+
C. <n -uncie de modalitatea de
e*ercitare controlul poate -i+
5. Controlul de -ondH
6. Controlul -apticH
7. Controlul concomitentH
8. Controlul documentarH
9. Controlul com$inat sau mi*tH
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
%.%. /imite restricii )i inter-erene !n activitatea de control economico--inanciar
/imite
Inter-erene
Control
-inanciar
conta$il
De)i activitatea de control economico--inanciar are o arie lar4 de cuprindere )i se
mani-est -recvent !n activitatea economico--inanciarB e*ist anumite limite privind
e*ercitarea activitii de control -inanciarB )i anume+
(.<n con-ormitate cu normativele !n vi4oare )i cu deontolo4ia activitii de
controlB este necesar ca or4anele de control s nu -i contri$uit !n nici un -el la
crearea situaiilor controlateB veri-icateB a evidenelor operative )i conta$ile
veri-icate. #ceast incompati$ilitate deriv din aceea c una )i aceea)i persoan nu
poate -i o$iectiv !n e*ercitarea controlului asupra evidenelor !ntocmite de ea !ns)i.
%.,entru veri-icarea unei activiti tre$uie s e*iste o$li4atoriu o surs de
in-ormare autentic )i accesi$il or4anului de controlH atunci c"nd evidenele
conta$ile nu sunt inute la ziB controlul economico--inanciar nu se poate des-)ura
normalB lipsindu-i $aza de dateB iar rezultatele acestui control nu sunt su-icient de
concludente. #ccesul la sursele de in-ormaie are !n vedere nu numai aspectul
-ormal @uridic al or4anului de control de a avea dreptul s consulte evidenele
controlateB dar acest acces se re-er )i la posi$ilitatea or4anului de control de a
!nele4e )i a interpreta respectivele in-ormaii -inanciar conta$ileB indi-erent de
-orma lor de prezentare Jprelucrare manual sau cu a@utorul teAnicii de calculK.
5.Coninutul )i comple*itatea -iecrei aciuni de controlB care presupune un
anumit pro-ilB un anumit nivel de competen al or4anului de control Jo anumit
specializareKB poate constitui o limitB o constr"n4ere sau o restricie !n activitatea de
control.
6.O limit unanim recunoscut este situaia !n care controlul economico-
-inanciar este inoperant -a de )e-ii ierarAiciB adic un or4an de control su$ordonat
nu poate realiza un control concludent asupra structurilor ierarAice superioare.
7.Or4anele de control nu au dreptul s ia direct Aotr"ri !n le4tur cu
activitatea unitii controlateB ci au numai dreptul de a propune msuri de
!ndreptareB de licAidare a de-icienelor constatate )i termene de realizare a acestora.
Inter-erena controlului economico--inanciar cu alte discipline este unanim
recunoscut !n teorie )i in practic. Dia4rama de relaii a controlului economico-
-inanciar cu alte discipline economiceB conine le4turile acestuia !n plani-icare )i
e*ercitare cu urmtoarele discipline sau ramuri ale )tiinei economice+ cu economia
4eneral sau economia politicB cu economia de ramur )i macroeconomiaB cu
economia !ntreprinderii JmicroeconomiaKB cu aspecte le4ate de calculaia costurilor
)i evaluri partimonialeB cu discipline precum merceolo4iaB cu statisticaB cu analiza
economic )i -inanciarB cu sistemele in-ormatice de prelucrare electronic a
datelorB cu dreptul )i le4islaia economicB cu disciplina de -inane )i conta$ilitatea.
Dintre le4turile cu alte disciplineB se rein !n mod deose$it cele privind
conta$ilitatea )i -inanele. #st-el relaiile controlului economico--inanciar cu
conta$ilitatea vizeaz cel puin dou aspecte+
aKConta$ilitatea -urnizeaz cea mai mare parte dintre datele )i
in-ormaiile necesare controlului -inanciarB -iscalB 4estionarB precum )i a auditului
-inanciar )i a e*pertizelor @udiciare )i e*tra@udiciare. De asemeneaB controlul
-olose)te practicile )i procedurile conta$ile pentru a identi-ica )i demonstra
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
modalitatea prin care au -ost sv"r)ite anumite a$ateri sau nere4ulariti.
$KConta$ilitateareprezint unul dintre o$iectivele centrale ale
controlului economico--inanciarB !n sensul c periodic se veri-ic modul de
or4anizare )i conducere a conta$ilitiiB re4ularitatea !nre4istrrilor )i realitatea
datelor conta$ileB precum )i corectitudinea calculelor curente )i de sintezB speci-ice
conta$ilitii. Din acest motivB controlul economico--inanciar este adesea numit
control -inanciar-conta$il I.
,entru simpli-icare )i pentru c este un termen acoperitorB !n prezenta lucrare
se va -olosi termenul de control -inanciar pentru a desemna controlul economic
$azat pe studiul documentar al in-ormaiilor -inanciar conta$ile. Finanele )i
Conta$ilitatea asi4ur in-ormaia -inanciar conta$il necesar controlului. Controlul
conturilor )i al situaiilor -inanciare anuale este un adevrat control -inanciar
conta$il. <n Rom"niaB !n perioada tranziiei ctre economia de piaB se mani-est
numeroase mutaii !n mecanismul de -uncionare al economiei naionale. Dintre
aceste mutaiiB cel puin trei elemente in-lueneaz !n mod Aotr"tor modul de
or4anizare )i de e*ercitare a controlului economico--inanciar+
(.Structurile de or4anizare ale entitilor patrimonialeB structuri ce in !n mod
nemi@locit de -ormele de proprietate asupra capitalului social Jre4ii autonomeB
societi comerciale cu capital de statB !ntreprinderi )i asociaii cu capital de statB
!ntreprinderi cu capital privatB or4anizaii pro-esionaleB or4anizaii cooperatisteB
instituii )i or4anisme pu$lice -inanate de la $u4et. Formele @uridice de proprietate a
capitalului dau na)tere unor drepturi )i o$li4aii speci-ice care se rs-r"n4 !n mod
inevita$il )i asupra or4anizriiB conducerii )i controlului ce se des-)oar !n cadrul
-iecrei uniti patrimoniale.
%.Responsa$ilitatea pentru administrarea patrimoniului ce revine !ns)i
unitii patrimoniale prin controlul intern propriu.
5.Reconsiderarea !n perioada de tranziie ctre economia de pia a
mecanismului de mo$ilizare )i de utilizare a resurselor -inanciare ale statuluiB
-enomen ce implic un sistem -inanciar )i -iscal nouB ecAili$rat )i e-icientB capa$il s
colecteze la nivelul statului resursele necesare acoperirii nevoilor pu$lice ale
societii. Structura or4anizatoric )i -uncional a sistemului unitar de control
economico--inanciar este dat de -ormele de or4anizare )i e*ercitare a controluluiB
care prin interdependenele lorB -ormeaz un sistem unitar !n ara noastrB ce
cuprinde + controlul economico--inanciar e*ercitat de statH controlul propriu al
unitilor patrimonialeH controlul e*ternB independent sau neutru.
1est de autoevaluare (.%.
Citii cu atenie )i apreciai cu adevrat sau -als a-irmaiile de mai @os+
a. este necesar ca or4anele de control s nu -i contri$uit !n nici un -el la crearea
situaiilor controlateB veri-icateH.
$. pentru veri-icarea unei activiti tre$uie s e*iste o$li4atoriu o surs de in-ormare
autentic )i accesi$il or4anului de controlH
c. coninutul )i comple*itatea unei aciuni de control nu presupune un anumit pro-ilB
Vezi Victor 2unteanuB 2arilena 2unteanuB te-an CucaB Control )i #udit -inanciar conta$ilB Editura SSlvi Bucure)tiB
%&&&
I
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
un anumit nivel de competen sau o specializare a or4anului de controlH
d. situaia !n care controlul economico--inanciar este e*ercitat asupra unor )e-ii
ierarAici este considerat ca -iind un control e-icientH
e. or4anele de control au dreptul s ia direct Aotr"ri )i msuri !n le4tur cu
activitatea unitii controlate.
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
Care sunt criteriile de clasi-icare a -ormelor de control economico--inanciarM
Ce este controlul preventivM
Ce este controlul prin sonda@M
Care este di-erena dintre controlul -aptic )i controlul documentarM
Care sunt limitele )i restriciile procesului de control economico--inanciarM
Care este disciplina cu care controlul -inanciar se inter-ereaz )i de ceM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. %
Clasi-icai -ormele de control economico--inanciar )i artai limitele procesului de
control
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (.(
(.aB cB dB e
%. # (O7B B %O5B C 6O8
Rspuns (.%. a adevratB $ adevratB c -alsB d -alsB e -als
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Clasi-icri limite )i inter-erene !n controlul -inanciar
P(Q.
P%Q.
Bostan I. Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2. E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
P5Q. Boulescu 2.B Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
P6Q. Do$reE. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
Unitatea de !nvare 0r. 5
CO01RO/U/ FO0DURI/OR ,UB/ICE I CUR1E# DE
CO01URI # RO2=0IEI
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. 5
(.( Or4anizarea )i -uncionarea Curii de Conturi a Rom"niei
(.% Re4uli 4enerale privind controlul Curii de Conturi
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 5
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 5
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. 5
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. 5 sunt+
G <nele4erea rolului Curii de Conturi !n controlul 4estiunii -ondurilor pu$lice
G Familiarizarea cu terminolo4ia speci-ic controlului $u4etar
G Recunoa)terea atri$uiilor or4anelor Curii de Conturi )i ale #utoritii de
#udit
G Cunoa)terea re4ulilor 4enerale de control al Curii de Conturi
5.( Or4anizarea )i -uncionarea Curii de Conturi a Rom"niei
Curtea de Conturi este un or4anism de control !n-iinat )i or4anizat prin le4e IB ce
poart rspunderea controlului 4estiunii -ondurilor pu$lice. Este un or4anism cu
total independen -a de or4anele puterii e*ecutive )i !n raporturi precis
delimitate cu puterea le4islativ Jdirect su$ordonat ,arlamentuluiK. Sunt supuse
controlului Curii de Conturi urmtoarele entiti+ statul )i unitile administrative
audit pu$licteritoriale !n calitate de persoane @uridice de drept pu$licB cu serviciile )i instituiile
e*ternlor pu$lice autonomeH Banca 0aional a Rom"nieiH re4iile autonome )i societile
comerciale !n care statulB unitile administrative teritoriale dein inte4ral sau mai
mult de (L% din capitalul socialH or4anisme autonome de asi4urri sociale ce
4estioneaz $unuri )i valori pu$lice !n re4im le4al o$li4atoriu.
Curtea de Conturi poate e-ectua controale )i la uniti patrimoniale de drept privatB
e-icacitate
adic la societi comerciale private dac au tan4en cu domeniul pu$lic )i privat al
statului. #st-elB Curtea de Conturi poate Aotr! des-)urarea controlului )i la alte
persoane care+ $ene-iciaz de 4aranii 4uvernamentale pentru crediteB de su$venii
e-iciensau alte -orme de spri@in -inanciar din partea statuluiB a unitatilor administrativ-
teritorialeB a altor institutii pu$liceH administreazB !n temeiul unui contract de
concesiune sau de !ncAiriereB $unuri aparin"nd domeniului pu$lic sau privat al
statului ori al unitatilor administrativ-teritorialeH administreaz )iLsau utilizeaz
economicitate
-onduri pu$liceB !n sensul prezentei le4iB veri-icrile urm"nd a se e-ectua numai !n
le4atur cu le4alitatea administrrii )iLsau utilizrii acestor -onduri. Controlul
e-ectuat de Curtea de Conturi se re-erB !n 4eneralB la urmtoarele+ -ormarea )i
le4alitate
utilizarea resurselor $u4etului de statB a $u4etului asi4urrilor sociale de statB a
$u4etelor locale )i mi)carea -ondurilor de ecAili$rare !ntre aceste $u4eteH
constituireaB utilizarea )i 4estionarea -ondurilor speciale e*tra$u4etareH -ormarea )i
4estionarea datoriei pu$lice interne )i e*terneB situaia 4araniilor 4uvernamentale
re4ularitate
pentru credite interne )i e*terneH utilizarea alocaiilor $u4etare pentru investiii )i
su$venii de statH situaiaB evoluia )i modul de administrare al patrimoniului pu$lic
)i privat al statului.
Curtea de Conturi e*ercit controlul asupra modului de -ormareB de administrare )i
de !ntre$uinare a resurselor -inanciare ale statului )i ale sectorului pu$lic. Funcia
de control a Curii de Conturi se realizeaz prin proceduri de audit pu$lic e*tern
prevazute !n standardele proprii de auditB ela$orate !n con-ormitate cu standardele
de audit internaionale 4eneral acceptate. Ea !)i des-)oar activitatea !n mod
I
/e4ea '6L(''% pu$licat !n 2.O-. nr. %%6L sept(''%
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il %
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
autonomB !n con-ormitate cu dispozitiile prevzute !n ConstituieB )i reprezint
Romania !n calitatea sa de instituie suprem de audit !n or4anizaiile internaionale.
<n unitile administrativ-teritorialeB -unciile Curii de Conturi se e*ercit prin
Camerele de conturi @udeene )i a municipiului BucurestiB structuri -r personalitate
@uridic. <n pro$lematica activitii de control a Curii de Conturi sunt -olosite o
serie de termeni )i e*presii care au anumite semni-icaii+ control - activitatea prin
care se veri-ic )i se urmre)te modul de respectare a le4ii privind constituireaB
administrarea )i utilizarea -ondurilor pu$liceH audit pu$lic e*tern - activitatea de
audit des-)urat de Curtea de ConturiB care cuprindeB !n principalB auditul -inanciar
)i auditul per-ormanteiH audit -inanciar - activitatea prin care se urmre)te dac
situaiile -inanciare sunt completeB reale )i con-orme cu le4ile )i re4lementrile !n
vi4oareB -urniz"ndu-se !n acest sens o opinieH audit al per-ormantei - evaluarea
independent a modului !n care o entitateB un pro4ramB o activitate sau o operaiune
-uncioneaz din punctele de vedere ale e-icieneiB economicitii )i e-icacitiiH
auditor pu$lic e*tern - persoana an4a@at !n cadrul Curii de ConturiB care
des-)oar activiti speci-ice de audit e*tern !n sectorul pu$licH e-icacitate - 4radul
de !ndeplinire a o$iectivelor pro4ramate pentru -iecare dintre activiti )i raportul
dintre e-ectul proiectat )i rezultatul e-ectiv al activitii respectiveH e-icien -
ma*imizarea rezultatelor unei activiti !n relaie cu resursele utilizateH
economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atin4erea rezultatelor
estimate ale unei activitiB cu meninerea calitii corespunzatoare a acestor
rezultateH standarde de audit - setul de concepteB principii directoareB proceduri )i
metode pe $aza carora auditorul pu$lic determin ansam$lul etapelor )i procedurilor
de veri-icareB care s permit atin4erea o$iectivului -i*atH opinie de audit - concluzia
auditoruluiB care se e*prim in scrisB asupra situaiilor -inanciare )iLsau a
pro4ramului sau activitii auditateB !n le4atura cu realitateaB -idelitatea )i
con-ormitatea acestora cu re4lementrile aplica$ile domeniuluiH -onduri pu$lice -
sumele alocate din $u4etul de statB $u4etele localeB $u4etul asi4urrilor sociale de
statB $u4etele -ondurilor specialeB $u4etul 1rezoreriei StatuluiB $u4etele instituiilor
pu$lice autonomeB $u4etele instituiilor pu$lice -inanate inte4ral sau partial din
$u4etul de statB dup cazB $u4etele instituiilor pu$lice -inanate inte4ral din venituri
propriiB $u4etul -ondurilor provenite din credite e*terne contractate sau 4arantate de
stat )i ale cror ram$ursareB do$"nzi )i alte costuri se asi4ur din -onduri pu$liceB
$u4etul -ondurilor e*terne neram$ursa$ileB credite e*terne contractate sau 4arantate
de autoritile administraiei pu$lice localeB !mprumuturi interne contractate de
autoritile administraiei pu$lice localeB precum )i din $u4etele instituiilor pu$lice
-inanate inte4ral sau partial din $u4etele localeH autoritate pu$lic - denumire
4eneric ce include ,arlamentulB #dministraia ,rezidenialB >uvernulB ministereleB
celelalte or4ane de specialitate ale administraiei pu$liceB autoritile administrative
autonomeB autoriti ale administraiei pu$lice locale )i instituiile din su$ordinea
acestoraB indi-erent de modul lor de -inanareH ordonator de credite - persoana
!mputernicit prin le4e s dispun )i s apro$e aciuni cu e-ect -inanciar pe seama
-ondurilor pu$lice sau a patrimoniului pu$licB indi-erent de natura acestoraH entitate
auditata - autoritatea pu$licB companiaLsocietatea nationalB re4ia autonomB
societatea comercial la care statul sau o unitate administrativ-teritorial deineB
sin4ur sau !mpreunB inte4ral sau mai mult de @umatate din capitalul socialH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
le4alitate - caracteristica unei operaiuni de a respecta toate prevederile le4ale care
!i sunt aplica$ileB !n vi4oare la data e-ecturii acesteiaH re4ularitate - caracteristica
unei operaiuni de a respecta su$ toate aspectele ansam$lul principiilor )i re4ulilor
procedurale )i metodolo4ice care sunt aplica$ile cate4oriei de operaiuni din care
-ace parteH patrimoniu pu$lic - totalitatea drepturilor )i o$li4aiilor statuluiB ale
unitilor administrativ-teritoriale sau ale entitilor pu$lice ale acestoraB do$"ndite
sau asumate cu orice titlu. Drepturile )i o$li4atiile statului se re-er e*clusiv la
$unurile din sectorul pu$licH Or4anizatia Internaional a Instituiilor Supreme de
#udit - I01OS#I cuprinde instituiile supreme de audit din statele mem$re ale
Or4anizatiei 0aiunilor UniteB care emite standarde de auditB metodolo4ii )i asi4ura
instruirea !n domeniul auditului pu$lic.
Curtea de Conturi controleaz modul de -ormareB de administrare )i de !ntre$uinare
a resurselor -inanciare ale statului )i ale sectorului pu$licB -urniz"nd ,arlamentului
)iB respectivB unitilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea )i
administrarea acestoraB !n con-ormitate cu principiile le4alitiiB re4ularitiiB
economicitiiB e-icienei )i e-icacitii. Curtea de Conturi e*ercit auditul
per-ormanei asupra 4estiunii $u4etului 4eneral consolidatB precum )i a oricror
-onduri pu$lice. #ctivitatea de audit e*tern e*ercitat de Curtea de Conturi se
des-)oar cu respectarea normelor propriiB adoptate pe $aza standardelor de audit
internationale 4eneral acceptate. ,rin constatrile )i recomandrile saleB auditul
per-ormanei urmre)te diminuarea costurilorB sporirea e-icienei utilizrii resurselor
)i !ndeplinirea o$iectivelor propuse. Curtea de Conturi e-ectueaz auditul -inanciar
asupra urmtoarelor conturi de e*ecutie+ aK contul 4eneral anual de e*ecuie a
$u4etului de statH $K contul anual de e*ecuie a $u4etului asi4urarilor sociale de
statH cK conturile anuale de e*ecuie a -ondurilor specialeH dK conturile anuale de
e*ecuie a $u4etelor localeH eK contul anual de e*ecutie a $u4etului 1rezoreriei
StatuluiH -K conturile anuale de e*ecuie a $u4etelor instituiilor pu$lice autonomeH
4K conturile anuale de e*ecuie a $u4etelor instituiilor pu$lice -inanate inte4ral sau
parial de la $u4etul de statB de la $u4etul asi4urrilor sociale de statB de la $u4etele
locale )i de la $u4etele -ondurilor specialeB dup cazH AK conturile anuale de e*ecuie
a $u4etelor instituiilor pu$lice -inanate inte4ral din venituri propriiH iK contul
4eneral anual al datoriei pu$lice a statuluiH @K conturile anuale de e*ecutie a
$u4etului -ondurilor e*terne neram$ursa$ile. ,rin auditul -inanciar e-ectuatB Curtea
de Conturi certi-ic acurateea )i veridicitatea datelor din conturile de e*ecuie
veri-icate )i nicio alt autoritate nu se poate pronuna de-initiv asupra datelor
!nscrise !n conturile de e*ecuie. Or4anele Curii de Conturi se numesc auditorii
pu$lici e*terni. <n $aza constatrilor saleB Curtea de Conturi poate sta$ili+ aK
suspendarea aplicrii msurilor care contravin re4lementrilor le4ale din domeniul
-inanciarB conta$il )i -iscalH $K $locarea -ondurilor $u4etare sau specialeB atunci c"nd
se constat utilizarea nele4al sau ine-icient a acestoraH cK !nlturarea nere4ulilor
constatate !n activitatea -inanciar-conta$il sau -iscal controlat.
#ctele de control care pot -i !ntocmite !n urma veri-icrilor la persoanele @uridice
supuse controlului Curii de Conturi sunt urmtoarele+ aKprocese ver$ale de controlH
$Kprocese ver$ale de constatare a contraveniilorH cK note de constatare $ilateraleH
dKnote unilaterale de controlH eKrapoarte unilaterale.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
,rocesele ver$ale de control se !ntocmesc dac !n urma veri-icrilor e-ectuate se
constat -apte prin care au -ost cauzate pre@udiciiB a$ateri cu caracter -inanciar ori
nere4uli !n activitatea -inanciar-conta$il controlat. ,rocesele ver$ale de
constatare a contraveniilor se !ntocmesc !n cazul constatrii de a$ateri sau
de-iciene ce constituie contravenii )i crora le sunt aplica$ile prevederile le4ii
contraveniilor. 0otele de constatare $ilaterale se !ntocmesc !nainte de a !ncAeia
procesul ver$al de control !n situaia !n care !n cursul controlului se -ac constatri a
cror reconstituire ulterioar nu mai este posi$il. Se -olosesc pentru -undamentarea
datelor cuprinse !n procesul ver$al de control ce se !ncAeie de ctre controlorii
-inanciari. 0otele unilaterale de control se !ntocmesc !n cazurile !n care !n urma
veri-icrilor nu au -ost constatate pre@udiciiB a$ateri cu caracter -inanciarB
contravenii sau alte nere4uli !n activitatea -inanciar-conta$il controlat pe $aza
o$iectivelor tematice de control. Rapoartele unilaterale cuprind constatriB concluzii )i
msuri ce urmeaz a -i luate ca urmare a veri-icrii conturilor anuale de e*ecuie $u4etar.
<n vederea !ndeplinirii unor o$li4aii !n domeniul auditului e*ternB ce revin
Rom"niei !n calitate de stat mem$ru al Uniunii EuropeneB este or4anizat )i
-uncioneaz cu atri$uii )i proceduri de lucru propriiB #utoritatea de audit pentru
-ondurile neram$ursa$ile de preaderare acordate Rom"niei de Uniunea European
prin pro4ramele ,T#REB IS,# )i S#,#RDB pentru -ondurile structurale )i de
coeziuneB pentru Fondul European de >arantare !n #4riculturB pentru Fondul
European pentru #4ricultur )i Dezvoltare RuralB pentru Fondul European pentru
,escuitB precum )i pentru -ondurile ce vor -i acordate !n perioada postaderare.
#utoritatea de #udit este un or4anism independent din punct de vedere operaional
-a de Curtea de Conturi. <n teritoriuB #utoritatea de #udit are structuri re4ionale
or4anizate !n @udeele !n care !)i des-)oar activitatea a4eniiB autoritile de
mana4ement )iLsau or4anismele intermediare care 4estioneaz -ondurile comunitare.
#utoritatea de #udit este sin4ura autoritate naional competent s e-ectueze audit
pu$lic e*ternB !n con-ormitate cu le4islaia comunitar )i naionalB asupra
-ondurilor comunitare. <n con-ormitate cu prevederile le4islatiei comunitare )i
nationaleB cu standardele de audit acceptate pe plan internationalB #utoritatea de
#udit e-ectueaza audit de sistem )i audit al operatiunilor. ,rincipalele atri$uii ale
#utoritatii de #udit sunt+ aK evaluarea con-ormitii sistemelor de mana4ement )i
control pentru pro4ramele operaionale co-inanate prin instrumentele structurale )i
prin Fondul European pentru ,escuit cu prevederile le4ale comunitareH $K
veri-icareaB pe $aza de e)antion reprezentativB a cAeltuielilor declarate de autoritile
responsa$ile cu 4estionarea )i implementarea -ondurilor comunitareH cK raportarea
anual privind compati$ilitatea sistemelor de mana4ement )i control ale autoritilor
responsa$ile cu 4estionarea )i implementarea -ondurilor comunitareB re-eritor la
capacitatea acestora de a asi4ura con-ormitatea operaiunilor cu re4lementrile
comunitareH dK veri-icarea e*istenei )i corectitudinii elementului de co-inanare
nationalH eK eli$erarea certi-icatelor de audit privind conturile anuale ale a4eniilor
de pli !n ceea ce prive)te inte4ralitateaB acurateea )i veridicitatea acestor conturiH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
1est de autoevaluare 5.(.
(. Care din a-irmaiile de mai @os caracterizeaz controlul Curii de Conturi+
aK vizeaz modul de -ormareB de administrare )i de !ntre$uinare a
resurselor -inanciare ale statului )i ale sectorului pu$licB -urniz"nd
,arlamentului )iB respectivB unitilor administrativ-teritoriale
rapoarte privind utilizarea )i administrarea acestoraB !n
con-ormitate cu principiile le4alitiiB re4ularitiiB economicitiiB
e-icienei )i e-icacitiiH
$K auditul per-ormanei se e*ercit asupra 4estiunii $u4etului 4eneral
consolidatB precum )i a oricror -onduri pu$liceH
cK se realizeaz prin departamentul de control al 4uvernuluiB or4anism
ce este su$ordonat direct primului ministru care apro$ pro4ramul
de lucru )i cruia i se raporteaz activitatea de controlH
dK pe l"n4 atri$uiile politice )i le4islativeB cele dou camere ale
,arlamentului !ndeplinesc )i -uncii de controlB inclusiv !n
domeniul economico--inanciarH
%. Completai spaiile de mai @os.
#ctele de control care pot -i !ntocmite !n urma veri-icrilor la persoanele
@uridice supuse controlului Curii de Conturi sunt urmtoarele+
aK
$K
cK
dK
eK
procese ver$ale de controlH
UUUUUUUUUUUUUUUUU..H
note de constatare $ilateraleH
UUUUUUUUUUUUUUUUU..H
UUUUUUUUUUUUUUUUU...
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
5.%. Re4uli 4enerale privind controlul Curii de Conturi
Or4anele Curii de Conturi Jcontrolori -inanciariB auditori pu$lici e*terniK e*ercit
activitile de control urm"nd anumite re4uli !n determinarea eventualelor
nere4ulariti )i pre@udicii )i anume+
,re@udiciu
(. Controlorii -inanciari tre$uie s !nscrie o$li4atoriu !n pream$ulul proceselor
ver$ale de controlB urmtoarele date cu caracter 4eneral+ numele )i prenumele
/e4tura de
controlorilor -inanciari ce au e-ectuat controlulH structura or4anizatoric a Curii
cauzalitatede Conturi din care -ac parteH numrul )i data dele4aiei de controlH denumirea
persoanei @uridice controlate Jinstituie pu$licB societate comercial de statK )i
,ersoanasediul acesteiaH perioada supus controluluiH o$iectivele de $az ale controluluiH
rspunztoare persoanele care au asi4urat conducerea unitii controlate !n perioada supus
controluluiH perioada !n care s-a e-ectuat controlulH dac controlul s-a -cut
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
inte4ral sau prin sonda@.
%.Controlul e-ectuat tre$uie s urmreasc at"t respectarea actelor normative ce
re4lementeaz activitatea controlatB c"t )i aplicarea principiilor de economicitateB
e-icien !n 4estionarea mi@loacelor materiale )i $ne)ti ast-el !nc"t !n coninutul
actelor de controlB pe l"n4 a$aterile constatate de la actele normative s -ie
prezentate )i alte constatri ce caracterizeaz e-iciena de ansam$lu a activitii
sectorului )i domeniului supus veri-icrii con-orm tematicii de control. #ceste
aspecte pot -i valori-icate prin rapoarte care se depun la ,arlament !n vederea
!m$untirii cadrului le4islativ al activitii -inanciare controlate.
5.<n -inalul procesului ver$al de controlB controlorii -inanciari ai Curii de Conturi
vor meniona o$li4atoriu+ numrul )i data !nre4istrrii procesului ver$al la persoana
@uridic controlatH numrul de e*emplare !n care s-a !ntocmit procesul ver$alB c"te
e*emplare au -ost lsate la unitatea controlat )i c"te au -ost luate de or4anul de
controlH comsemnarea -aptului c prin semnarea procesului ver$al de controlB
mana4erii unitilor economice sau ai instituiei pu$lice controlate recunosc c li s-
au restituit toate documentele puse la dispoziie !n timpul controluluiH
6.<n cazul !n care este necesar ca unele documente s -ie ane*ate !n ori4inal la
e*emplarul procesului ver$al de control preluat de controlorii -inanciariB se va
meniona e*pres acest lucru !n actul de control )i -aptul c !n locul lor au -ost lsate
copiiB certi-icateB at"t de or4anele Curii de Conturi c"t )i de mana4eri.
7.,entru -undamentarea pre@udiciului )i a rspunderilorB controlorii -inanciari
tre$uie s prezinte !n coninutul actului de control !n mod o$li4atoriuB urmtoarele
elemente+
aKFapta care a cauzat pre@udiciul sau a$aterea cu caracter -inanciar ce a
cauzat pre@udiciul. Descrierea -aptei tre$uie -cut complet pe $az de documente )i
alte dovezi certeB evit"ndu-se e*punerile de prisos neconcludente )i ne-olositoare.
Fapta respectiv tre$uie s rezulte din nerespectarea de ctre persoana -izic !n
cauz a unor norme le4ale sau a unor atri$uii de serviciu !n urma crora s-au produs
pre@udicii.
$K/e4ea sau alt re4lementare le4al !nclcat. ,recizarea este necesar
pentru a preveni orice alt interpretare !n determinarea pre@udiciului ca !ntindere )i
ca perioad la care se re-er.
cK2odul !n care au -ost !nclcate prevederile le4ale invocate. Or4anul de
control tre$uie s arate cum a procedat persoana ce a adus pre@udiciulB -c"nd
comparaie cu modul !n care tre$uia procedat potrivit le4ii. 1re$uie s se
demonstreze c procedeul -olosit este contrar prevederilor le4ale )i prin aceasta s-au
produs consecine ne-avora$ile.
dKConsecina -apteiB respectiv cuanti-icarea pre@udiciului )i a -oloaselor
nerealizate. ,re@udiciul se determin pe $aza datelor din evidena conta$il a
persoanei @uridice controlateB precum )i a altor date sau documente de re-erin
ast-el !nc"t s se poat demonstra prin documenteB calcule )i alte mi@loace opoza$ile
e*istena real a acestuia. ,entru c rspunderea civil presupune at"t acoperirea
pre@udiciului e-ectivB c"t )i a $ene-iciului nerealizat urmare e-ecturii pre@udiciuluiB
se calculeaz separat )i -oloasele nerealizate la nivelul do$"nzii de re-erin
practicate de B0R la data controlului. /e4at de determinarea pre@udiciului )i a
-oloaselor nerealizate ca )i consecine ale pre@udiciului e-ectuatB controlorii
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
-inanciari tre$uie s arate dac este cazul )i conte*tul 4eneral sau particular !n care
s-a produs pre@udiciul J-enomene economice sau le4islative care au introdus
posi$ilitatea producerii pre@udiciuluiK.
eK,ersoana rspunztoare de crearea pre@udiciului. Se supun la plata
desp4u$irilor civile administratoriiB 4estionarii )i conta$iliiB precum )i alte
persoane care au participat !mpreun cu ace)tia la producerea daunei.
7. Rspunderea civil delictual !n sarcina persoanelor rspunztoare se poate
instrumenta numai dac sunt !ntrunite toate elementele constitutive ale acestei -orme
a rspunderii @uridiceB )i anume+ e*istena -aptei iliciteB e*istena pre@udiciuluiB
le4tura de cauzalitate dintre -apta ilicit )i pre@udiciuB e*istena culpei. Fapta ilicit
const !ntr-o aciune sau inaciune contrar le4ii prin care autorul a produs o
pa4u$. E*istena pre@udiciului poate -i demonstrat dac acesta !ndepline)te
urmtoarele condiii+ aKs -ie patrimonialB adic s -ie localizat !n patrimoniul
persoanei @uridice veri-icateH $Ks -ie cert )i nu ipotetic. Un pre@udiciu viitor estimat
poate -i cali-icat drept cert numai dac se poate determina volumul )i !ntinderea lui.
/e4tura de cauzalitate dintre -apta ilicit )i pre@udiciul cauzat tre$uie e*plicat !n
actul de control prin a arta concret )i documentat !n ce mod -apta ilicit a persoanei
-izice !n cauz a contri$uit la producerea unei daune certe. ,entru e*istena culpeiB
or4anul de control va tre$ui s prezinte dac are documente )i date despre sv"r)irea
-aptei cu intenieB din impruden ori ne4li@en. #st-elB se consider c -apta a -ost
sv"r)it cu intenie atunci c"nd autorul a prevzut consecinele -aptei sale iliciteB
dar acestea i-au -ost indi-erente ori a urmrit cAiar s le produc.Se consider c
-apta a -ost sv"r)it din impruden sau u)urinB super-icialitate atunci c"nd
autorulB de)i a prevzut consecineleB a considerat c le-ar putea pre!nt"pina cu
u)urin. Se consider c -apta a -ost sv"r)it din ne4li@en atunci c"nd autorul nu
a prevzut consecinele -aptei sale iliciteB de)i putea )i tre$uia s le prevad.
1est de autoevaluare (.%.
>sii corespondenele !ntre coloanele de mai @os ast-el !nc"t s se evidenieze
re4ulile 4enerale privind controlul Curii de Conturi.
#. Fundamentarea pre@udiciului )i a (. /e4tura de cauzalitate
rspunderilorare!nvedere %. 2odul !n care au -ost !nclcate
urmtoarele elemente+prevederile le4ale
5. Fapta ilicit
B. Elementele constitutive ale6. E*istena pre@udiciului
rspunderii civile pentru producerea7. Fapta care a cauzat pre@udiciul
pre@udiciului sunt+8. /e4ea sau alt re4lementare le4al
!nclcat
9.Consecina-apteiBrespectiv
cuanti-icarea pre@udiciului )i a
-oloaselor nerealizate
:. ,ersoana rspunztoare de crearea
pre@udiciului. Se supun la plata
desp4u$irilor civile
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
Controlul -ondurilor pu$lice )i Curtea de Conturi a Rom"niei
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
Care este semni-icaia termenilor de le4alitateB re4ularitateB e-icacitateB e-icienB
economicitateM
Care sunt principalele atri$uii ale #utoritatii de #uditM
Enumerai re4ulile 4enerale privind controlul e*ercitat de or4anele Curii de
Conturi.
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. 5
Or4anizarea )i -uncionarea Curii de Conturi a Romaniei+ #utoritatea de audit
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+
edo$re(&N4mail.com
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (.(
(. a )i $
%. $Kprocese ver$ale de constatare a contraveniilorH dKnote unilaterale de
controlH eKrapoarte unilaterale.
Rspuns (.%.
# 7B8B%B9B: )i B (B5B6
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (
P(Q.
P%Q.
Bostan I.B Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2.B E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
P5Q. Boulescu 2. Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
P6Q. Do$reE.B Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
P7Q. /e4ea nr. %(9 pentru modi-icarea si completarea /e4ii nr. '6L(''% privind
or4anizarea )i -uncionarea Curii de ConturiB 2.O-. nr. 9%6 din %6 oct. %&&:
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
Unitatea de !nvare 0r. 6
CO01RO/U/ E?ERCI1#1 DE >#RD# FI0#0CI#R3
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. 6
6.( Or4anizarea )i -uncionarea >rzii Financiare
6.% Re4uli 4enerale privind controlul >rzii Financiare
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 6
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 6
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. 6
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. ( sunt+
G <nele4erea rolului controlului -inanciar al >rzii Financiare
G Recunoa)terea atri$uiilor comisarilor >rzii Financiare !n prevenirea )i
com$aterea evaziunii -iscale
G Cunoa)terea re4ulilor 4enerale de control al >rzii Financiare
6.( Or4anizarea )i -uncionarea >rzii Financiare
Control
operativ
Controlul -inanciar de stat se e*ercit !ntr-o arie lar4 )i de ctre 2inisterul
Finanelor ,u$lice. <n calitate de or4an specializat al puterii e*ecutiveB acesta
e-ectueaz !n numele statului controlul administrrii )i utilizrii mi@loacelor -inanciare
ale or4anelor centrale )i locale ale administraiei de statB precum )i ale instituiilor
pu$lice )i a a4enilor economici de drept privatB !n le4tur cu !ndeplinirea o$li4aiilor
acestora -a de $u4etul statului. Scopul acestui control este s previn )i s com$at
-raudeleB contraveniile )i in-raciunile la re4imul -iscalB vamal )i de preuri prin msuri
adecvateB operative )i le4ale. Con-orm /e4ii -inanelor pu$liceB !n e*ercitarea -unciei
de control a -inanelor pu$liceB 2inisterul Finanelor asi4ur controlul operativ )i
inopinat !n le4tur cu aplicarea )i respectarea le4islaiei -iscale )i vamale. <n cadrul
2inisterului Finanelor -uncioneaz !n acest sens >arda Financiar.
>arda Financiar este instituie pu$lic de controlB cu personalitate @uridicB
care e*ercit controlul operativ )i inopinat privind prevenireaB descoperirea )i
com$aterea oricaror acte )i -apte din domeniul economicB -inanciar )i vamalB care au ca
e-ect evaziunea )i -rauda -iscal. <n prezentB este or4anizat ca or4an de specialitate al
administraiei pu$lice centrale !n su$ordinea 2inisterului Economiei )i Finanelor -
#4enia 0aional de #dministrare FiscalB av"nd !n structura sa Comisariatul >eneral
)i seciile @udeene )i Secia 2unicipiului Bucure)ti. >arda Financiar -uncioneaza ca
un corp specializat de controlB iar comisarii >rzii Financiare sunt -unctionari pu$lici cu
statut specialB investii cu autoritatea pu$lic a statului pe timpul )i !n le4atur cu
!ndeplinirea atri$uiilor )i o$li4aiilor de serviciu.
#tri$uiile >rzii Financiare sunt sta$ilite potrivit le4ii )i se duc la !ndeplinire
de ctre comisarii >rzii FinanciareB cu respectarea deontolo4iei -uncionarilor pu$lici
investii cu e*erciiul autoritii pu$lice. >arda Financiar e-ectueazB !n mod
permanentB controlul operativ )i inopinatB su$ -orma controlului curent sau tematicB
dup cazB cu privire la+ aK participareaB cu personal propriu sau !n cola$orare cu
or4anele de specialitate ale altor ministere )i instituii specializateB la aciuni de
depistare )i de com$atere a activitilor ilicite care 4enereaz -enomene de evaziune )i
-raud -iscalH $K respectarea normelor de comerB urmrind prevenireaB depistarea )i
!nlturarea operaiunilor iliciteH cK modul de producereB depozitareB circulaie )i
valori-icare a $unurilor !n toate locurile )i spatiile !n care se des-)oar activitatea
operatorilor economiciH dK respectarea actelor normative !n scopul preveniriiB
descoperirii )i com$aterii oricaror acte )i -apte interzise de le4e. >arda Financiar
poateB la solicitarea procuroruluiB s e-ectueze constatri cu privire la -aptele care
constituie !nclcri ale dispoziiilor )i o$li4atiilor a cror respectare o controleazB
%
Control
inopinat
Control
curent
Control
tematic
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
!ntocmind procese-ver$ale care constituie mi@loace de pro$B potrivit le4ii. >arda
Financiar coopereaz cu or4anele cu atri$uii similare din alte stateB pe $aza tratatelor
internaionale la care Rom"nia este parte sau pe $az de reciprocitateB precum )i cu
or4anismele de com$atere a -raudei din cadrul Uniunii EuropeneB !n cauzele de interes
comun. #ctele de control !ntocmite de comisarii >rzii Financiare sunt acte
administrative de control operativ )i inopinat )i se comunica direciilor 4enerale ale
-inanelor pu$lice !n a cror raz teritorial se a-l sediul social al operatorului
economic controlatB pentru luarea msurilor -iscaleB sau or4anelor de urmrire penalB
dup caz. ,entru e*ercitarea controlului operativ )i inopinatB comisarii >rzii Financiare
prezint ordinul de serviciuB care este de re4ul 4eneralB cu caracter permanent )i care
indic numele comisarului )i competenele acestuiaB precum )i le4itimatia de control )i
insi4na. ,ersonalul >rzii Financiare care !ndepline)te -uncii pu$lice speci-ice este
dotat cu uni-ormB !nsemne distinctiveB armament )i alte mi@loace teAnice utilizate ca
mi@loc individual de autoaprare. Folosirea armamentului din dotare pentru autoaprare
sau paz se -ace !n le4itim aprare sau !n stare de necesitateB potrivit le4ii. Comisarii
sunt -uncionari pu$lici cu statut specialB ale cror drepturi )i !ndatoriri speci-ice de
serviciu se sta$ilesc prin Statutul comisarului >arzii Financiare.
Drepturile speci-iceB o$li4aiile )i rspunderea personalului >rzii Financiare
sunt re4lementate !n mod e*pres. #st-elB !n !ndeplinirea atri$uiilor ce le revinB
comisarii >rzii Financiare sunt !n drept+ aK s e-ectueze controale !n spaiile !n care se
producB se depoziteaz sau se comerciali zeaz $unuri ori se des-)oar activiti
interzise de le4eH $K s veri-ice respectarea re4lementrilor le4ale privind circulaia
mr-urilor pe drumurile pu$liceB !n porturiB ci -erate )i -luvialeB aeroporturiB !n
vecintatea punctelor vamaleB antrepoziteB zone li$ereH cK s veri-ice le4alitatea
activitilor des-)urateB e*istena )i autenticitatea documentelor @usti-icative !n
activitile de producie )i prestri de servicii ori pe timpul transportuluiB depozitrii )i
comercializrii $unurilor )i s aplice si4ilii pentru asi4urarea inte4ritii $unurilorH dK
s dispun msuri cu privire la con-iscareaB $unurilor a cror -a$ricaieB depozitareB
transport sau des-acere este ilicitB precum )i a veniturilor realizate din activiti
comerci ale sau prestri de servicii nele4ale )i s ridice documentele -inanciar-conta$ile
sau de alt natur care pot servi la dovedirea contraveniilor sauB dup cazB a
in-raciunilorH eK s soliciteB !n condiiile )i potrivit Codului de procedur penalB
e-ectuarea de ctre or4anele a$ilitate de le4e a percAeziiilor !n localuri pu$lice sau
particulare - caseB curiB dependine )i 4rdini -B dac e*ist indicii c !n aceste locuri
sunt ascunse documenteB mr-uri sau se des-)oar activiti care au ca e-ect evaziunea
sau -rauda -iscalH -K s constate acte )i -apte care au avut ca e-ect evaziunea )i -rauda
-iscalB s solicite or4anelor -iscale sta$ilirea o$li4aiilor -iscale !n !ntre4ime datorateB
s cear or4anelor de e*ecutare competente luarea msurilor asi4uratorii ori de c"te ori
e*ist pericolul ca de$itorul s se sustra4 de la urmrire sau s !)i ascund ori s !)i
risipeasc averea )i s sesizezeB dup cazB or4anele de urmrire penalH 4K s solicite
administratorilor unittilor controlate )i persoanelor implicate e*plicaiiB lmuririB
precizri ver$ale )iLsau !n scrisB cu privire la -aptele constatateH AK s soliciteB potrivit
le4iiB copii certi-icate de pe documentele ori4inaleB s preleveze pro$eB e)antioaneB
mostre etc.B necesare -inalizrii actului de controlH iK s constate contraveniile )i s
aplice sanciunile corespunztoareH@K s !ntocmeasc acte de control operativ )i inopinat
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
privind rezultatele veri-icrilorH VK s opreasc mi@loacele de transport pentru veri-icarea
documentelor de !nsoire a $unurilor )i persoanelor transportateH lK s solicite
instituiilor -inanciar-$ancareB de asi4urri )i reasi4urriB date sau documenteB !n scopul
instrumentrii )i -undamentrii constatrilorH mK s poarte uni-ormB s -ac uz de
armamentul )i mi@loacele de aprareH nK s utilizeze mi@loacele auto purt"nd !nsemne )i
dispozitivedeavertizaresonore)iluminoasespeci-ice.
,ersonalul >rzii Financiare este o$li4at s respecte le4eaB s ai$ o conduit
corectB s -ie inte4ru )i incorupti$ilB s acioneze cu Aotr"re pentru prevenirea )i
com$aterea oricror acte de natur s )tir$easc autoritatea )i presti4iul instituiei.
Rspunderea personalului >rzii Financiare este cea prevzut de Statutul
-uncionarilor pu$liciB de Statutul comisarului >rzii Financiare )i de Codul muncii.
,entru pa4u$ele cauzate !n activitatea de control ca urmare a
ne!ndeplinirii sau !ndeplinirii necorespunzatoare a atri$uiilor de controlB !n
msura !n care nu sunt !ndeplinite condiiile atra4erii rspunderii penaleB
comisarii rspund potrivit Codului civil.
1est de autoevaluare (.(.
(. Care din a-irmaiile de mai @os caracterizeaz activitatea >rzii Financiare+
aK ,rincipala misiune a >rzii Financiare este s e-ectueze controale teAnice de
calitate operative )i inopinateH
$K /a controale -inanciare ale >rzii Financiare se e-ectueaz inventariereaH
cK Controlul este orientat ctre aplicarea )i e*ecutarea le4ilor -iscale )i a
re4lementrilor vamaleB activitate prin care se urmre)te !mpiedicarea oricror
sustra4eri sau escAivri de la plata impozitelor )i ta*elorB identi-icarea )i sancionarea
-aptelor de evaziune -iscalH
dK Controlul este orientat ctre respectarea normelor de comer )i de circulaie a
$unurilor )i serviciilorB operaiuni prin care se urmre)te !mpiedicarea activitilor de
contra$and sau a altor procedee de comer interzise prin le4e.
%. Care din a-irmaiile de mai @os caracterizeaz drepturile speci-ice personalului
>rzii Financiare+
aK s e-ectueze controale !n spaiile de divertisment !n care se comercializeaz $unuri
ori se des-)oar activiti permise de le4eH
$K s veri-ice respectarea re4lementrilor le4ale privind circulaia mr-urilor pe
drumurile pu$liceB !n porturiB ci -erate )i -luvialeB aeroporturiB !n vecintatea punctelor
vamaleB antrepoziteB zone li$ereH
cK s veri-ice le4alitatea activitilor des-)urateB e*istena )i autenticitatea
documentelor @usti-icative !n activitile de producie )i prestri de servicii ori pe
timpul transportuluiB depozitrii )i comercializrii $unurilor )i s aplice si4ilii pentru
asi4urarea inte4ritii $unurilorH
dK s dispun msuri cu privire la con-iscareaB $unurilor a cror -a$ricaieB depozitareB
transport sau des-acere este ilicitB precum )i a veniturilor realizate din activiti
comerciale sau prestri de servicii nele4ale
eK )i s ridice documentele -inanciar-conta$ile sau de alt natur care pot servi la
dovedirea contraveniilor sauB dup cazB a in-raciunilorH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
6.%. Re4uli 4enerale de e*ercitare a controlului de ctre >arda Financiar
>arda Financiar este un corp de control -inanciar specializat )i militarizat al
statuluiB a crei misiune este s e-ectueze controale operative )i inopinateB orientate !n
dou direcii principale+
(.#plicarea )i e*ecutarea le4ilor -iscale )i a re4lementrilor vamaleB
activitate prin care se urmre)te !mpiedicarea oricror sustra4eri sau escAivri de la
plata impozitelor )i ta*elorB identi-icarea )i sancionarea -aptelor de evaziune )i -raud
-iscalH
%.Respectarea normelor de comer )i de circulaie a $unurilor )i serviciilorB
operaiuni prin care se urmre)te !mpiedicarea activitilor de contra$and sau a altor
procedee de comer interzise prin le4e.
,ersonalul >rzii Financiare e-ectueaz dou tipuri de operaiuni+ aK operatiuni
de control curent+ $K operatiuni de control tematic. Controlul curent se e*ecut operativ
)i inopinatB pe $aza le4itimaiei de controlB a insi4nei de !mputernicire )i a ordinului de
Fapte
serviciu. Controlul tematic se e*ecut de ctre comisarii >rzii Financiare !n $aza
penale
ordinelor date de conducere. Controlul tematic are sta$ilite o$iective de veri-icatB
entitile supuse controluluiB perioada asupra creia se e-ectueaz veri-icareaB precum )i
durata controlului. /a orice aciune de control particip minimum % comisari. /a
Evaziune aciunile de control cu 4rad sporit de periculozitateB ecAipele de comisari sunt !nsoite
de su$uniti specializate de intervenie rapid ale poliiei. ,ersonalul >arzii Financiare
-iscal
nu se implic !n aciuni de control -iscal de natura celor privind sta$ilireaB urmrirea )i
!ncasarea veniturilor $u4etare. Rezult c principalele coordonate ale controlului
,re@udiciu e-ectuat de >arda Financiar se caracterizeaz prin urmtoarele+
(.Declan)area aciunii de control se poate -ace -ie !n $aza planurilor )i a
pro4ramelor tematiceB -ie !n $aza unor sesizri sau in-ormaiiB -ie !n urma solicitrii
Constatri motivate din partea unor or4ane a$ilitate sau din ordinul e*pres al 2inistrului de
Finane sau al conducerii >rzii Financiare.
%.#ciunile de control ale >rzii Financiare se des-)oar de re4ul la
locul unde se a-l sursa impoza$il sau documentele care re-lect sursa impoza$il.
#st-elB controlul se des-)oar de re4ul la sediul a4entului economicB la punctele de
lucru ale acestuia )i cAiar pe drumurile pu$liceB sau alte ci de comunicare !n care pot
e*ista pro$e despre $aza impoza$il ce se veri-ic.
Controlul o$iectivelor speci-ice pentru care s-a declan)at o aciune de control se
-ace prin utilizarea com$inat sau alternativ a di-eritelor -orme )i metode de control+
(. veri-icri -aptice )i documentareH
%. comparaii !ntre stocurile -izice )i cele scripticeH
5. veri-icri !ncruci)ate !ntre -urnizori )i clieniH
6. suprave4Aerea unor o$iective economiceB percAeziii )i alte procedee
permise de le4e.
%.<n toate aciunile de control se urmre)te cu prioritate respectarea
caracterului operativ )i inopinat al veri-icrilor.
,rocesele ver$ale de control !ncAeiate de comisarii >rzii Financiare tre$uie s conin
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
o serie de elementeB )i anume+ identitatea comisarilorB identi-icarea contri$ua$iluluiB
o$iectivul controluluiB constatriB acte normative !nclcateB pre@udiciul evaluatB msuri
dispuse !n timpul controluluiB punctul de vedere al contri$ua$iluluiB semnturile
comisarilor )i ale reprezentanilor contri$ua$ilului. <n cazul c"nd contri$ua$ilul nu
semneaz procesul ver$al se apeleaz la un martor )i se menioneaz motivele
nesemnrii procesului-ver$alB a)a cum rezult din macAeta de mai @os+
,ROCES-VERB#/
!ncAeiat in ........... la data de ...L...L.......
Su$semnaiiB .......................................................................B av"nd -uncia de comisari !n >arda Financiar ..............................B
!n $aza dispoziiilor Ordonanei de ur4en a >uvernului nr. '(L%&&5 privind or4anizarea >rzii FinanciareB apro$at cu
modi-icri prin /e4ea nr. (5%L%&&6B cu modi-icarile si completarile ulterioareB a le4itimatiilor de control nr. ....................... si a
ordinelor de serviciu permanentB am e-ectuat in perioada ........................................... control la ...................................................B
cu nr. de inre4istrare la o-iciul re4istrului comertului .................................. si C.I.F. .................B avand sediul social declarat in
..................... Contri$ua$ilul areB con-orm certi-icatului de inmatriculareB ca o$iect principal de activitate ..............................B
cod C#E0 .......................B si des-asoara activitatea de ........................................................B cod C#E0....................... .
Contri$ua$ilul a declarat ca are descAise urmatoarele conturi $ancare si urmatoarele su$unitati .....................................Controlul
s-a e-ectuat la adresa .................................................B in prezenta dluiLdnei .......................B in calitate de ..........................B cu
imputernicirea nr. ..........................L.............................B ane*ataB si a dluiLdnei ....................................................................B in
calitate de ..................................................................................... O$iectivul controlului l-a constituit .......................................
Ca urmare a veri-icarilor e-ectuate au rezultat urmatoarele Capitolul I Constatari Capitolul II #cte normative incalcate
Capitolul III ,re@udiciul evaluat Capitolul IV 2asuri dispuse in timpul controlului Capitolul V ,unctul de vedere al
contri$ua$ilului
/a terminarea controlului au -ost restituite toate actele si documentele puse la dispozitia or4anului de controlB cu e*ceptia
celor ridicate prin ,rocesul-ver$al de ridicareLrestituire inscrisuri nr. .............L..........B ane*at.
,rezentul proces-ver$al s-a intocmit in 6 e*emplare si a -ost inre4istrat in Re4istrul unic de control al contri$ua$ilului la
pozitia ....B din care un e*emplar a -ost inmanat reprezentantilor contri$ua$ilului.
>arda Financiara
ComisariB
U........................U
U........................U
JnumeleB prenumele si semnaturaK
2otivele nesemnarii procesului-ver$al
2artor
U.....................................U
Contri$ua$il
ReprezentantiB
U......................U
U......................U
JnumeleB prenumele si semnaturaK
DacB urmare a controlului e-ectuat se constat sv"r)irea unor contraveniiB comisarii
>rzii Financiare !ncAeie procese-ver$ale pentru constatarea )i sancionarea
contraveniilor. Dac se constat sv"r)irea unor -apte prevzute de le4ea penal !n
domeniul -inanciar--iscalB or4anele >rzii Financiare !ntocmesc procese-ver$ale prin
care sta$ilesc implicatiile -iscale ale acestoraB !n $aza crora sesizeaz or4anele de
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
urmrire penal competente )i dispunB !n condiiile prevzute de Codul de procedur
-iscalB instituirea msurilor asi4urtorii ori de c"te ori e*ist pericolul ca de$itorul s se
sustra4 de la urmrire sau s !)i ascund ori s !)i risipeasc averea. >arda Financiar
poateB la solicitarea procuroruluiB s e-ectueze constatri cu privire la !nclcri ale
dispoziiilor )i o$li4aiilor a cror respectare o controleazB !ntocmind procese-ver$ale
care sunt acte procedurale ce pot constitui mi@loace de pro$B prin care poate evalua
pre@udiciul cauzat a-erent operaiunilor veri-icate.
,rocedura de !ntocmire a procesului-ver$al pentru constatarea unor !mpre@urri privind
-apte penale din domeniul -inanciar--iscal conine urmtoarele aspecte+
(. ,rocesul-ver$al se !ntocme)te de or4anele de control ale >rzii Financiare !n
urmtoarele cazuri+ aKc"ndB ca urmare a aciunilor de control e*ecutate !n con-ormitate
cu competenele sta$ilite prin le4eB se constat !mpre@urri privind sv"r)irea unor -apte
prevzute de le4ea penal !n domeniul -inanciar--iscalH $Kla solicitarea procuroruluiB
caz !n care procesul-ver$al are caracterul unei constatri teAnico-)tiini-ice !ntocmite !n
con-ormitate cu dispozitiile Codului de procedura penal. %. <n cuprinsul procesului-
ver$al se descriu !mpre@urrile privind sv"r)irea -aptelor care prezint indiciile
sv"r)irii unor in-raciuni de evaziune -iscal sau -raud -iscalB modul de calcul prin
care a evaluat pre@udiciulB detaliat pe tipuri de impoziteB ta*eB contri$uii sau alte sume
identi-icate ca sustrase $u4etului 4eneral consolidat. 8. ,entru -iecare contri$ua$il
supus controlului se !ncAeie proces-ver$al distinctB cuprinz"nd constatrile -cute !n
urma veri-icrii documentelor proprii de eviden conta$il )i de 4estiuneB !mpreun cu
concluziile ar4umentateB rezultate din veri-icarea !ncruci)at e-ectuat la -urnizorii sau
clienii contri$ua$ilului veri-icat. 9. Dac aciunea de constatare a -aptelor s-a !ntins
pe mai multe zile sau a -ost e-ectuat simultan ori succesiv !n mai multe locaii ale
aceluia)i contri$ua$ilB se !ntocmescB de re4ulB pentru -iecare cazB note de constatare !n
care se descriu -aptele constatateB iar procesul-ver$al va cuprinde descrierea -aptelor !n
ansam$lul lorB a le4turilor dintre ele )i a implicaiilor -iscale ale acestora. 0otele de
constatare -ac parte inte4rant din procesul-ver$al. :. Dac or4anul de control apreciaz
c e*ist pericolul ca -aptuitorul s se sustra4 de la urmrireB s !nstrineze
patrimoniul societii sau s !)i risipeasc avereaB acesta poate dispune instituirea
msurilor asi4urtorii prevzute de Codul de procedura -iscal. Ducerea la !ndeplinire a
acestor msuri asi4uratorii dispuse de >arda Financiar se realizeaz de or4anele
-iscale. '. ,rocesul-ver$al se transmite de ctre structurile >rzii Financiare ctre
or4anele de urmrire penal competenteB su$ -orma unei sesizriB !ntocmit cu
respectarea dispoziiilor Codului de procedur penal )i a celor privind
con-idenialitatea datelor. (&. ,rocesul-ver$al se editeaz in-ormatic )i se !ntocme)te !n
6 e*emplareB toate cu valoare de ori4inalB din care un e*emplar va -i transmis or4anului
de urmrire penal competentB un e*emplar va -i comunicat contri$ua$ilului controlatB
un e*emplar va -i comunicat or4anului -iscal competent )i un e*emplar se va arAiva la
sediul or4anului de control. ((. <n procesul-ver$al se menioneaz e*presB
reprezentanii contri$ua$ilului care au asistat la e-ectuarea controluluiB care este -unctia
acestora )i din ce punct de vedere asi4ur reprezentarea contri$ua$ilului - asi4ur
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
servicii de conta$ilitateB asi4ur servicii @uridiceB reprezentantul le4alB asociatB acionar
etc. (%. O$iectivul controlului tre$uie s -ie individualizat corespunzatorB menionandu-
se principalele activiti ce urmeaz a -i controlate. (5. Constatrile or4anelor de
control vor descrie cu claritate -apta sv"r)itB cu indicarea datei sau a perioadei )i
locului !n care a -ost sv"r)itB precum )i artarea tuturor !mpre@urrilor ce pot servi la
aprecierea 4ravitii -aptei. (6. Constatrile or4anului de control cuprind documentele
analizateB identi-icate !n evidena conta$il a contri$ua$ilului veri-icatB sau o$inute
direct de la emiteni sau de la ali contri$ua$ili. Documentele necesare sustinerii
constatarilor pot -i ridicate !n ori4inal sau copie certi-icat de or4anul de controlB
!ntocmindu-se !n acest sens un proces-ver$al de ridicareLrestituire de !nscrisuri. (7. <n
procesul-ver$al tre$uie menionate cu e*actitate actele normative !ncalcateB cu
indicarea articolului )i alineatului din actul normativ respectivB -r a se -ace !ncadrarea
penal a -aptei. (8. <n procesul-ver$al se menioneaz suma cu care a -ost pre@udiciat
$u4etul 4eneral consolidatB detaliat pe tipuri de impoziteB ta*eB contri$uii sau alte
sume identi-icate ca sustrase $u4etului de stat consolidatB evideniindu-se modalitatea
de calcul al acestora )i perioada de timp pentru care sunt datorate aceste sume. (9. Dac
evaluarea pre@udiciului s-a -cut prin estimareB se descriu metodele )i indicatorii care au
stat la $aza estimriiB inclusiv -ormulele de calcul utilizate. (:. <n procesul-ver$al se
menioneaz detaliat msurile dispuse a -i duse la !ndeplinire de ctre contri$ua$ilB cu
indicarea actelor normative care tre$uie s -ie puse ast-el !n aplicare )i a termenului de
realizare. ('. <n procesul-ver$al tre$uie consemnat )i punctul de vedere al
reprezentanilor contri$ua$iluluiB mentionat su$ -orma unor e*plicaii scrise.
Faptele penale din domeniul -inanciar -iscalB pentru care or4anele >rzii Financiare pot
!ntocmi procese ver$ale con-orm procedurii descrise mai susB sunt prevzute de le4ea
evaziunii -iscale nr. %6(L%&&7B )i anume+
- -apta contri$ua$ilului careB cu intentieB nu re-ace documentele de eviden
conta$il distruseB !n termenul !nscris !n documentele de controlB de)i acesta
putea s o -ac Jconstituie in-raciune )i se pedepse)te cu amendKH
re-uzul ne@usti-icat al unei persoane de a prezenta or4anelor competenteB dup ce
a -ost somata de 5 oriB documentele le4ale )i $unurile din patrimoniuB !n scopul
!mpiedicrii veri-icrilor -inanciareB -iscale sau vamale Jconstituie in-raciune )i
se pedepse)te cu !ncAisoare de la 8 luni la 5 ani sau cu amendKH
!mpiedicareaB su$ orice -ormB a or4anelor competente de a intraB !n condiiile
prevzute de le4eB !n sediiB incinte ori pe terenuriB cu scopul e-ecturii
veri-icrilor -inanciareB -iscale sau vamale Jconstituie in-raciune )i se
pedepse)te cu !ncAisoare de la 8 luni la 5 ani sau cu amendKH
reinerea )i nevrsareaB cu intenieB !n cel mult 5& de zile de la scadenB a
sumelor reprezent"nd impozite sau contri$uii cu reinere la surs Jconstituie
in-raciune )i se pedepse)te cu !ncAisoare de la un an la 5 ani sau cu amendKH
punerea !n circulatieB -r dreptB a tim$relorB $anderolelor sau -ormularelor
:
-
-
-
-
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
tipizateB utilizate !n domeniul -iscalB cu re4im special Jconstituie in-raciune )i se
pedepse)te cu !ncAisoare de la % ani la 9 ani )i interzicerea unor drepturiKH
-
tiprirea sau punerea !n circulaieB cu )tiinB de tim$reB $anderole sau -ormulare
tipizateB utilizate !n domeniul -iscalB cu re4im specialB -alsi-icate Jconstituie
in-ractiune )i se pedepse)te cu !ncAisoare de la 5 ani la (% ani )i interzicerea
unor drepturiKH
sta$ilirea cu rea-credin de ctre contri$ua$il a impozitelorB ta*elor sau
contri$uiilorB av"nd ca rezultat o$inereaB -r dreptB a unor sume de $ani cu
titlu de ram$ursri sau restituiri de la $u4etul 4eneral consolidat ori compensri
datorate $u4etului 4eneral consolidat Jconstituie in-raciune )i se pedepse)te cu
!ncAisoare de la 5 ani la (& ani )i interzicerea unor drepturiKH
asocierea in vederea savarsirii -aptei descrise mai susConstituie in-ractiune si
se pedepseste cu incAisoare de la 7 ani la (7 ani si interzicerea unor drepturiKH
-
-
1entativa -aptelor descrise mai sus se pedepse)te.
Constituie in-raciuni de evaziune -iscal )i se pedepsesc cu !ncAisoare de la % ani la :
ani )i interzicerea unor drepturi urmtoarele -apte sv"r)ite !n scopul sustra4erii de la
!ndeplinirea o$li4aiilor -iscaleB urmtoarele -apte+ aK ascunderea $unului ori a sursei
impoza$ile sau ta*a$ileH $K omisiuneaB !n tot sau !n parteB a evidenieriiB !n actele
conta$ile ori !n alte documente le4aleB a operaiunilor comerciale e-ectuate sau a
veniturilor realizateH cK evideniereaB !n actele conta$ile sau !n alte documente le4aleB a
cAeltuielilor care nu au la $az operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni -ictiveH
dK alterareaB distru4erea sau ascunderea de acte conta$ileB memorii ale aparatelor de
ta*at ori de marcat electronice -iscale sau de alte mi@loace de stocare a datelorH eK
e*ecutarea de evidene conta$ile du$leB -olosindu-se !nscrisuri sau alte mi@loace de
stocare a datelorH -K sustra4erea de la e-ectuarea veri-icrilor -inanciareB -iscale sau
vamaleB prin nedeclarareaB declararea -ictiv ori declararea ine*act cu privire la sediile
principale sau secundare ale persoanelor veri-icateH 4K su$stituireaB de4radarea sau
!nstrinarea de ctre de$itor ori de ctre tere persoane a $unurilor secAestrate !n
con-ormitate cu prevederile Codului de procedur -iscal )i ale Codului de procedur
penal. Dac prin -aptele descrise mai sus se produce un pre@udiciu mai mare de
(&&.&&& euroB !n ecAivalentul monedei naionaleB limita minim a pedepsei prevzute de
le4e )i limita ma*im a acesteia se ma@oreaz cu % ani. Dac prin -aptele descrise mai
sus se produce un pre@udiciu mai mare de 7&&.&&& euroB !n ecAivalentul monedei
naionaleB limita minim a pedepsei prevzute de le4e )i limita ma*im a acesteia se
ma@oreaz cu 5 ani.
Din cele de mai sus rezult c aciunile de control e-ectuate de comisarii >rzii
Financiare se -inalizeaz prin documente scriseB care pot -i+
- procese ver$ale de constatare )i sancionare a contraveniilorB prin care se poate
dispune numai aplicarea amenzilor contravenionaleH
- procese ver$ale de control prin care se dispun )i msuri de !ndrumare )i de remediere
a de-icienelor constatateH
- procese ver$ale de constatare ce se !ntocmesc pentru -aptele ce constituie in-raciuni
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
)i care sunt !naintate or4anelor de cercetare penal.
<mpotriva proceselor ver$ale de constatare )i sancionare a contraveniilor se
poate -ace apel !n instana de @udecat teritorial.
<mpotriva proceselor ver$ale de control se pot -ace o$ieciuniB contestaii sau
pl"n4eriB con-orm re4lementrilor de soluionare a acestora.
1est de autoevaluare (.%.
(. ,rocedura de !ntocmire a procesului-ver$al pentru constatarea de ctre >arda
Financiar a unor !mpre@urri privind -apte penale din domeniul -inanciar--iscal se
iniiaz !n urmtoarele cazuri+
aKc"ndB ca urmare a aciunilor de control e*ecutate !n con-ormitate cu competenele
sta$ilite prin le4eB se constat !mpre@urri privind sv"r)irea unor -apte prevzute de
le4ea penal !n domeniul -inanciar--iscalH
$K la solicitarea @udectorului instanei teritoriale a domiciliului contri$ua$ilului
cKla solicitarea procuroruluiB caz !n care procesul-ver$al are caracterul unei constatri
teAnico-)tiini-ice !ntocmite !n con-ormitate cu dispoziiile Codului de procedur
penal.
%. Care dintre a-irmaiile de mai @os constituie in-raciuni de evaziune -iscal
reprezent"nd -apte sv"r)ite !n scopul sustra4erii de la !ndeplinirea o$li4aiilor -iscaleM
aK ascunderea $unului ori a sursei impoza$ile sau ta*a$ileH
$K omisiuneaB !n tot sau !n parteB a evidenieriiB !n actele conta$ile ori !n alte
documente le4aleB a operaiunilor comerciale e-ectuate sau a veniturilor realizateH
cK evideniereaB !n actele conta$ile sau !n alte documente le4aleB a cAeltuielilor care
au la $aza operaiuni reale ori evidentierea altor operaiuni realeH
dK alterareaB distru4erea sau ascunderea de acte conta$ileB memorii ale aparatelor de
ta*at ori de marcat electronice -iscale sau de alte mi@loace de stocare a datelorH
eK e*ecutarea de evidene conta$ile simpleB -olosindu-se !nscrisuri sau alte mi@loace de
stocare a datelorH
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
(.
%.
5.
6.
Care sunt atri$uiile >rzii FinanciareM
Care sunt drepturile speci-ice comisarilor >rzii -inanciareM
Ce tipuri de control e*ercit >arda FinanciarM
Care este structura procesului ver$al de control !ntocmit de comisarii >rzii
FinanciareM
(& Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Controlul e*ercitat de >arda Financiar
7. Care este procedura de !ntocmire a procesului ver$al pentru constatarea
!mpre@urrilor privind -apte penale din domeniul -inanciar R-iscalM
8. Care sunt -aptele penale din domeniul -inanciar -iscalM
9. Care sunt -aptele ce constituie in-ractiuni de evaziune -iscala M
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. (
Re4uli de e*ercitare a controlului de ctre >arda Financiar
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (.(
Rspuns (.%.
(. cBd
(. aB c
%. $BcBdBe
%. aB$Bd
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. 6
P(Q.
P%Q.
Bostan I. Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2. E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
P5Q. Boulescu 2.B Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
P6Q. Do$reE. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
P7Q. /e4ea nr. 5&L(''( privind or4anizarea )i -uncionarea controlului -inanciar )i a
>rzii FinanciareB pu$licat !n 2.O-. nr. 86 din ( martie (''(
P8Q.
P9Q.
P:Q.
P'Q.
P(&Q.
>Aidul comisarului -inanciarB #devrul Economic nr. 55J76(K din %:au4-5
sept %&&%
Ordonana de ur4en nr. '( privind or4anizarea >rzii FinanciareB 2.O-.
9(% din (5 oct. %&&5
Totr"rea nr.755 privind or4anizarea )i -uncionarea >rzii FinanciareB
2.O-.nr. 6&9 din (: iunie %&&9
Totr"re nr. (5%6 privind or4anizarea )i -uncionarea >rzii FinanciareB
2.O-.nr. :&& din %6 nov. %&&'
/e4ea nr. %6( pentru prevenirea )i com$aterea evaziunii -iscaleB 2.O-. nr.
89% din %9 iulie %&&7
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il ((
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
Unitatea de !nvare 0r. 7
CO01RO/U/ FISC#/ I RE>U/I DE ,ROCEDUR3 FISC#/3
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.7
7.( Or4anizarea controlului -iscal !n Rom"nia
7.% Re4uli de procedur -iscal )i e*ercitarea inspeciei -iscale
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 7
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 7
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. 7
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. 7 sunt+
G <nele4erea noiunii de control -iscal
G Familiarizarea cu procedura inspeciei -iscale
G Recunoa)terea pricipalelor drepturi )i o$li4aii ale or4anelor -iscale )i ale
contri$ua$ililor.
G Su$linierea trsturilor caracteristice inspeciei -iscale
7.(. Or4anizarea controlului -iscal !n Rom"nia
Control
-iscal
Fiecare -orm de control -inanciar poart amprenta speci-icitii domeniului !n
care acioneaz. <n aceast ordine de ideiB controlul -iscal este or4anizat )i des-)urat
!n concordan cu necesitatea str"n4erii )i alocrii de -onduri pu$lice prin
intermediul $u4etelor locale sau a $u4etului de stat. #ceast alocare poate avea loc
!n msura !n care pentru acoperirea cAeltuielilor pu$lice se 4sesc surse
corespunztoare. #ceste surse sunt reprezentateB !n ma@oritatea statelor lumii dar mai
ales !n cele dezvoltateB de veniturilor -iscale !ncasate. #st-elB se desprinde !n mod
necesar din s-era controlului -inanciar !n domeniul -inanelor pu$liceB controlul
-iscal. <n acest conte*tB sarcina suprave4Aerii )i veri-icrii le4turilor dintre
previziunile $u4etului )i realizrile de venituri -iscaleB dintre masa impoza$il din
economie )i volumul veniturilor -iscale vrsate de contri$ua$ili la trezoreria pu$lic
revine controlului -iscal. Controlul -iscal este instrumentul care permite
administraiei -iscale ca !n termenul de prescripie s constate )i s !nlture
omisiunileB su$evalurile sau erorile de impozitare.
Controlul -iscal este un control re4lementat care serve)te necondiionat
politica -iscal a statuluiB drept pentru care nu aplic norme pro-esionale de
e*ercitare ci numai norme le4ale.
Structurile de control -iscal sunt or4anizate !n cadrul 2inisterului Finanelor R
#4enia 0aional de #dministrare Fiscal )i a unitilor sale administrativ-
teritorialeB ceea ce decur4e din sarcinile acestui minister atri$uite de /e4ea
-inanelor pu$lice. #st-elB se prevede c 2inisterul Finanelor ia msurile necesare
pentru controlul preventiv )i ulterior asupra modului de -ormareB de administrare )i
de !ntre$uinare a resurselor -inanciare ale statului. ,rin controlul -iscal se urmresc
urmtoarele o$iective+
* !ncasarea tuturor impozitelor )i ta*elor datorate de contri$ua$ili la termenele
prevzute de le4i )i !n cuantumul sta$ilit !n -uncie de $aza de impozitare )i
de cotele care se aplic asupra acesteiaH
* depistarea impozitelor )i ta*elor sustrase de la plat ctre $u4etul de stat sau
$u4etele locale )i atra4erea lor la aceste $u4ete !n -uncie de destinaia
le4alH
* semnalarea unor carene le4islative care -avorizeaz evaziunea -iscal sau
!n4reuneaz !ncasarea la $u4et a veniturilor -iscale !n scopul !m$untirii
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il %
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
prevederilor le4ale !n domeniu.
,entru realizarea !n condiii optime a controlului -iscal este !ns necesar
!ndeplinirea anumitor condiii+ aKun cadru or4anizatoric care s de-ineasc
responsa$ilitile personalului cu atri$uii de control precum )i 4arania !ndeplinirii
acestor atri$uii !n a-ara oricror a$uzuri din partea or4anelor de control -iscal sau
imi*tiuni din a-ara sistemului -iscalH $Kun cadru le4islativ c"t mai simpluB mai
complet )i mai elastic !n sensul per-ecionrii rapide a acestuia at"t !n scopul
aplicrii -acilitilor -iscale acordate de le4e c"t )i !n scopul evitrii evaziunii -iscaleH
cK un personal cali-icat )i motivat care s realizeze controlul -iscal !n mod competent
)i o$iectivB care s devin un spri@in pro-esional indirect al contri$ua$iluluiH dK o
dotare teAnic corespunztoare cerinelor de operativitate )i e-icien a controlului
-iscal.
Re4lementrile naionale mai vecAi IIB de-inesc controlul -iscal ca -iind
ansam$lul activitilor ce au ca scop veri-icarea realitiiB le4alitii )i sinceritii
declaraiilorB veri-icarea corectitudinii )i e*actitii !ndeplinirii con-orm le4ii a
o$li4aiilor -iscale de ctre contri$ua$iliB precum )i activitatea de investi4are )i
constatare a evaziunii -iscale. Re4lementrile privind controlul -iscal de-inesc )i alte
elemente de drept -iscal+ contri$ua$ili supu)i controlului -iscalH tipurile de o$li4aii
-iscaleH or4anele ce e*ercit controlul -iscalH drepturile )i o$li4aiile or4anelor
-iscaleH drepturile )i o$li4aiile contri$ua$ililorH re4ulile de procedurH sanciunile !n
cazul constatrii de !nclcri ale re4lementrilor -iscale.
Sunt supu)i controlului -iscal potrivit dispoziiilor !n vi4oareB contri$ua$ilii
persoane -izice )i @uridice rom"ne )i strine precum )i asociaii -r personalitate
@uridic Jconstituite !n $aza art. %7(-%78 din Codul ComercialK crora le revin
o$li4aii -iscale con-orm re4lementrilor le4ale !n vi4oare.
O$li4aiile -iscale ale contri$ua$ililor cuprind+
aK o$li4aia de declarare a $unurilorB a veniturilor impoza$ile sau a impozitelor
datorateH
$K o$li4aia de calculareB de !nre4istrare !n evidene conta$ile )i de plat la
termenele le4ale a impozitelorH
cK o$li4aia de calculareB de !nre4istrare !n evidene conta$ile )i de plat la
termenele le4ale a impozitelor care se realizeaz prin stopa@ la sursH
dK orice alte o$li4aii ce revin contri$ua$ililor !n aplicarea )i e*ecutarea le4ilor
-iscale Jraportri periodice !n situaiile -inanciare a impozitelor )i ta*elorB
respectarea conturilor de virament indicate !n metodolo4iiB solicitarea la termenele
sta$ilite de le4e a eventualelor ram$ursri de impozite )i ta*e etc.K.
Din punct de vedere a controlului -iscalB prin impozite se !nele4 sumele
datorate potrivit le4ii $u4etului de stat )i $u4etelor locale precum )i alte sume cu
caracter de venituri -iscale a cror administrare revine 2inisterului Finanelor.
Or4anele de control -iscal !ndeplinesc o -uncie ce implic e*erciiul autoritii
de stat prin 2inisterul Finanelor ,u$lice. /a nivelul 2inisterului Finanelor
-uncioneaz #4enia 0aional de #dministrare Fiscal care 4estioneazB
coordoneaz )i conduce !ntrea4a activitate de control -iscal.
II
art. ( din O> nr. 8%L%&&% pentru modi-icarea O> nr9&L(''9 privind controlul -iscalB 2.O-. nr. 868Lau4 %&&%B apro$at
prin /e4ea nr 6'L%&&5B 2.O-. nr. 76L ian %&&5
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
Re-orma !n domeniul -iscal care a avut loc !n Rom"nia !n ultimii ani s-a
materializatB !ntre alteleB !n urmtoarele realizri+ ela$orarea )i apro$area procedurii
privind selectarea contri$ua$ililor )i pro4ramarea controlului -iscal la persoanele
@uridice JO2F (5'5L(8 iulie ('':KH ela$orarea )i apro$area metodolo4iei de
des-)urare a controlului -iscal JO2F (59:L8 iulie ('':KH ela$orarea )i apro$area
procedurii de asistare a contri$ua$ililor !n domeniul -iscal JO2F 989L( iulie %&&&KH
ela$orarea le4ilor de apro$are a Codului -iscal )i a Codului de procedur -iscal !n
%&&5. Reor4anizarea structurii )i rolului administraiei -iscale are !n vedere cel puin
% aspecte+
aK ameliorarea activitii de administrareB 4estionare a impozitelor )i ta*elor
precum )i a activitii de control -iscalH
$K or4anizarea la nivelul unitilor -iscale de $az a unor structuri $ine de-inite+
una care s asi4ure 4estiunea )i controlul -iscal la sediul administraiei -iscaleB alta
care s asi4ure controlul -iscal e-ectiv la sediul respectiv domiciliul contri$ua$ilului.
,ro$lematica controlului -iscal !n rile Europei continentale are str"ns
le4tur cu principiile conta$ilitii -inanciare )i !n special cu principiul ima4inii
-idele a conturilor Jprincipiul care se re-er la sinceritatea conturilor anuale )i la
con-ormitatea acestora cu re4lementrile le4aleK.
De)i pus !n -runtea principiilor conta$ileB interpretarea ima4inii -idele a
4enerat dou puncte de vedere ma@ore+
* cel de ori4ine an4lo-sa*on este acreditat de ri ca #n4liaB !n care
conta$ilitatea este deta)at de -iscalitate )i unde se acord prioritate realitii
economice -a de raporturile @uridiceH
* cel continental reprezentat de Frana )i >ermaniaB conta$ilitatea -inanciar a
servit )i serve)te unor scopuri de natur -iscal adic urmre)te determinarea
$azei impoza$ile sau determinarea impozitelor )i ta*elor.
<ntruc"t sistemul nostru conta$il este preluat din (''% dup conta$ilitatea
-inanciar )i de 4estiune -rancezB rezult c sinceritatea conturilor este punctul de
plecare !n determinarea o$li4aiilor -iscale prin re4uli de evaluare -iscal cum sunt
cele le4ate de amortismenteB provizioane sau reevaluarea patrimonial. Dovad stau
aspectele de mai @os+
* de-inirea controlului -iscal dat de le4iuitor prin re4lementrile privind
controlul -iscal O> 9&L(''9B de-inire care se re-er e*pres la
sinceritatea declaraiilor -iscale !n vederea determinrii o$li4aiilor
-iscaleH
* re4lementrile -iscale care impun declararea tipului de amortizare
aplicat !n conta$ilitate )i cAiar apro$area de ctre or4anul -iscal a
acestuia !n cazul amortizrii accelerateH
* provizioanele !n conta$ilitate sunt deducti$ile )i nededucti$ile -iscalH
ele denot de asemenea dependena sau racordarea conta$ilitii
-inanciare la scopuri -iscaleH
* reevaluarea patrimonial este re4lementat prin re4ulamentul de
aplicare a /e4ii conta$ilitii )i anumeB este permis reevaluarea
patrimoniului numai !n cazuri prevzute de le4e JT> '67L(''&B T>
%8L(''%B T> 7&&L(''6B T> ':5L('':B T> 6&5L%&&& etc.K.
<n e*ercitarea controlului -iscalB or4anele -iscale au urmtoarele drepturi )i o$li4aii+
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
aK au dreptul s e*amineze orice !nscrisuriB documenteB re4istre sau evidene
conta$ile ale contri$ua$ililor care pot -i relevante !n sta$ilirea corect a impozitelor
datorateH
$K au dreptul s solicite toate in-ormaiileB @usti-icrile sau e*plicaiile
re-eritoare al documentele supuse controluluiH
cK au dreptul s solicite prezena contri$ua$ilului sau reprezentanilor le4ali ai
acestuia la sediul unitii -iscaleH
dK au dreptul s -ac constatri cu privire la natura activitilor productoare de
venituri impoza$ile sau pentru identi-icarea surselor sau o$iectelor impoza$ileH
eK au dreptul s ridice e*trase sau s -ac copii de pe oricare !nscrisB document
sau !nre4istrare conta$ilH
-K au dreptul s rein !n scopul prote@rii !mpotriva !nstrinrii sau distru4erii
orice document sau orice element material care poate constitui o pro$ !n
determinarea impozitelor datorate de contri$ua$il.
4K au dreptul s intre !n prezena contri$ua$ilului sau a reprezentantului le4al
al acestuia !n orice incint de a-aceri a contri$ua$ilului sau alte locuri !n care
e*ist $unuri impoza$ile sau se des-)oar activiti productoare de venituri.
#ccesul este permis !n cursul pro4ramului normal de lucru al contri$ua$iluluiH
AK au dreptul s intre !n locuina ce reprezint domiciliul unei persoane -iziceB
cu consimm"ntul scris al acestuiaH
iK au dreptul s veri-ice ansam$lul in-ormaiilorB datelor )i prelucrrilor
in-ormatice care concur direct sau indirect la o$inerea rezultatelor conta$ile sau
-iscale )i la ela$orarea declaraiilor -iscale. Fa de prelucrarea automat a datelor
conta$ile )i -iscaleB 2inisterul Finanelor a ela$orat criterii minimale ce se cer a -i
respectate de pro4ramele in-ormatice utilizate !n acest domeniu.
@K !n scopul determinrii modului de respectare a o$li4aiilor -iscale de ctre
contri$ua$ilB or4anele -iscale au dreptul s solicite in-ormaii re-eritoare la $unuriB
sume de $ani sau relaii de a-aceri de la persoane -izice )i @uridice precum )i de la
or4ane ale administraiei pu$liceB instituii pu$lice de interes pu$licB sau instituii
private care !nre4istreaz su$ orice -orm date re-eritoare la contracteB circulaia
mr-urilorB evidena populaieiB evidena $unurilor sau e*ploatarea proprietii Je*.
Camera de Comer )i Industrie a Rom"nieiB O-iciul Re4istrului ComeruluiB
Re4istrul de transcripiuni imo$iliare de pe l"n4 @udectoria teritorialB ,oliie
).a.m.d.K.
Fa de toate aceste drepturi con-erite de le4eB or4anele -iscale au o$li4aia s
e*ercite controlul -iscal !n a)a -el !nc"t s a-ecteze c"t mai puin des-)urarea
activitii curente a contri$ua$ilului. ,e toat durata controluluiB or4anele -iscale au
o$li4aia s acioneze cu pro-esionalismB s dovedeasc corectitudine )i o$iectivitate
!n relaiile cu contri$ua$ilii controlai )i cu oricare alte persoane cu care vin !n
contact pe parcursul !ndeplinirii atri$uiilor de serviciu. <n $aza constatrilor
e-ectuate ca urmare a aciunilor de controlB or4anele -iscale au dreptul+
(. s sta$ileasc !n sarcina contri$ua$ililor di-erene de impozite )i s
calculeze ma@orri de !nt"rziere pentru neplata la termenul le4al a impozitelor
datorateH
%. s constate -apte ce constituie contravenii )i s aplice amenzile prevzute
de le4ile -iscaleH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
5. s dispun msurile necesare !ndeplinirii corecte de ctre contri$ua$ili a
o$li4aiilor -iscale ce le revin.
,e toat durata controlului -iscal e*ercitat asupra lor )i a activitii lorB
contri$ua$ilii au dreptul s+
aK s -ie in-ormai asupra des-)urrii controlului )i asupra eventualelor situaii
neclareH
$K s -ie primii solicitai dac sunt disponi$ili pentru a -urniza e*plicaii )i
@usti-icri asupra de-icienelorH
cK pe perioada controlului -iscalB contri$ua$ilii au dreptul s $ene-icieze de
asisten de specialitate dac este cazul Jprin e*peri conta$iliB -iscaliB avocaiKH
dK s -ie prote@ai de ctre or4anele -iscale pe linia secretului -iscal.
Ca o$li4aiiB contri$ua$ilii tre$uie s pun la dispoziia or4anelor -iscale toate
documentele teAnico-operative )i conta$ileB evidenele de orice -el care stau la $aza
calculrii corecte )i virrii !n termenul le4al a impozitelor datorate.
Documentele sau evidenele ce nu sunt prezentate cu intenie )i rea credin de
ctre contri$ua$il nu vor putea -i luate !n considerare de ctre or4anul -iscal ulterior
cu ocazia soluionrii eventualelor o$ieciuniB contestaiiB pl"n4eri !mpotriva actelor
de control. ,otrivit le4iiB contri$ua$ilii care or4anizeaz )i conduc conta$ilitatea
proprie tre$uie s pstreze evidenele conta$ile )i documentele @usti-icative la sediul
social declarat cu ocazia autorizrii )i !nre4istrrii la or4anul -iscal. Evidenele
conta$ile )i documentele @usti-icative se arAiveaz )i se pstreaz !ntr-un mod
adecvat care s permit des-)urarea normal a controlului -iscal. Controlul -iscal se
des-)oar la sediulB domiciliul ori re)edina contri$ua$ilului sau la sediul -iscal dac
este cazul. 1impul a-ectat e-ecturii controlului -iscal pentru activitatea unui
contri$ua$il este sta$ilit de ctre or4anele -iscale !n -uncie de o$iectivele
controlului dar este limitat prin le4e. Controlul -iscal se e-ectueaz la un contri$ua$il
o sin4ur dat pentru -iecare impozit )i pentru -iecare perioad supus impozitrii.
#$aterea de la acest principiu se poate !nt"mpla c"nd or4anele de conducere ale
personalului -iscal competent decid reveri-icarea unei anumite perioade dac !n
intervalul de timp de la !ncAeierea procesului ver$al de control )i p"n la
!ndeplinirea termenului de prescripie apar date suplimentare necunoscute or4anului
-iscal la data controluluiB date care modi-ic rezultatele acestuia. Rezultatele
controlului -iscal se consemneaz o$li4atoriu prin !ntocmirea urmtoarelor
documente+ proces ver$al de controlB not de constatareB proces ver$al de constatare
a contraveniilorB not $ilateral. #lte elemente @uridice ce tre$uie avute !n vedere !n
e*ercitarea controlului -iscal+
(. ,rescripia dreptului de a sta$ili di-erene de impozite )i ta*e.
Dreptul or4anelor -iscale de a sta$ili di-erene de impoziteB ma@orri de
!nt"rziere pentru neplata la termen a acestora precum )i dreptul de a constata
contravenii )i de a aplica amenzi )i penaliti se prescrie la urmtoarele termene+
aK !n termen de 7 ani de la data la care a e*pirat termenul de depunere a
declaraiei -iscale pentru perioada respectivH
$K !n termen de 7 ani de la data ultimului termen de plat le4al al impozituluiB
!n cazul !n care le4ea nu prevede depunerea declaraiei periodiceH
cK !n termen de 7 ani de la data comunicrii ctre contri$ua$il a impozitelor
sta$ilite de or4anele -iscaleH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
1ermenele de prescripie se !ntrerup totu)i !n cazul depunerii declaraiei -iscale
dup e*pirarea termenului le4al sau !n cazul !n care contri$ua$ilul e-ectueaz un act
voluntar de recunoa)tere a impozitului datorat Jprin plata inte4ral sau parial a
acestuiaK. 1ermenul de prescripie se suspend !n cazul !n care contri$ua$ilul
sustra4e cu rea credin de la e-ectuarea controlului -iscal. Impozitele )i di-erenele
de impozite declarate )i recunoscute !n orice mod de contri$ua$ilB dup !ndeplinirea
termenelor de prescripie se consider le4al constituite )i datorate. <n cazul evaziunii
-iscale constatate de or4anele -iscaleB termenul de prescripie pentru sta$ilirea
impozitelor )i a di-erenelor eventuale este de (& aniB cu meniunea aspectelor de
!ntrerupere )i suspendare prezentate mai sus.
%. Sanciunile aplicate cu ocazia controlului -iscal.
Sanciunile aplicate de or4anele -iscale !n e*ercitarea atri$utelor sunt cele
prevzute de le4e !n cazul constatrii de -apte sau de-iciene care constituie con-orm
le4ii contraveniiH ast-elB constituie contravenii constatate cu ocazia controlului
-iscal urmtoarele -apte+
aK ne-urnizarea de ctre contri$ua$il a in-ormaiilor )i e*plicaiilor solicitate de
or4anele -iscaleH
$K neprezentarea contri$ua$ilului sau reprezentanilor le4ali ai acestuia la
sediul unitilor -iscale con-orm solicitrii scrise a or4anului -iscalH
cK re-uzul contri$ua$ilului de a permite accesul or4anului -iscal !n sediul
contri$ua$ilului sau !n spaiul de a-aceri al acestuia !n care se des-)oar activiti
productoare de venituriH
dK ne-urnizarea de ctre persoanele -izice sau @uridiceB or4anismele )i
instituiile crora or4anele -iscale le solicit con-orm le4ii acte )i evidene -iscaleH
1oate aceste contravenii se sancioneaz cu amenzi ce se suport de ctre
persoanele -izice vinovate )i !n unele cazuri de persoanele @uridice.
Forme )i metode de control -iscal- E-iciena controlului -iscal depinde !n
mare msur de teAnicileB procedurile de controlB de mi@loacele normativ-
@uridice sau de modalitile de recuperare a veniturilor -iscale constatate de
control ca -iind sustrase de la plat. <n -uncie de criteriile ce stau la $aza
analizei -ormelor de control -iscalB se pot delimita mai multe clasi-icri+
a. Din punct de vedere al cunoa)terii realitii -iscaleB se distin4+
- control -iscal documentar la sediul #dministraiei Fiscale ce const !n
e*aminarea elementelor componente ale dosarului -iscal al contri$ua$iluluiH
- control -iscal e-ectiv la domiciliul sau sediul contri$ua$ilului care presupune
deplasarea la contri$ua$il pentru o$inerea de date suplimentare.
<n cadrul acestui tip de control e-ectiv se practic mai multe proceduri+
* veri-icri conta$ile la societi comercialeB pro-esiuni li$ere )i ali
contri$ua$iliH
* controlul !ncruci)at al situaiei -iscale a contri$ua$ilului !n scopul veri-icrii
declaraiilor -iscale pe -lu*ul comercial normal Jveniturile realizate )i
declarate de -urnizori tre$uie s coincid cu cumprrile sau aprovizionrile
consemnate de clieniKH
* veri-icri !n incinta de lucru a contri$ua$ililor !n cazul activitilor comple*e
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
de producieB prestaii pentru identi-icarea $azei impoza$ile de la momentul
producerii ei.
$. <n -uncie de s-era de cuprindereB controlul -iscal poate -i+
- control -iscal 4eneral R atunci c"nd sunt cuprinse !n veri-icare toate
impozitele )i ta*ele datorate con-orm le4ii de ctre contri$ua$ilH
- control -iscal parial R atunci c"nd controlul vizeaz numai un impozit sau o
parte din impozitele la care este supus contri$ua$ilul.
c. Din punct de vedere al 4radului de e*tindere al veri-icrilor asupra
operaiunilor impoza$ile se distin4+
- controlul -iscal complet R c"nd sunt veri-icate toate operaiunileB
documenteleB pro$ele care stau la $aza determinrii impozitelor )i ta*elor. #ceast
-orm permite determinarea evaziunii -iscale deoarece presupune un e*amen
complet asupra activitii contri$ua$iluluiB asupra activitii altor contri$ua$ili cu
care se a-l !n relaii de a-aceri sau cAiar veri-icarea conturilor $ancareH
- controlul -iscal prin sonda@ JselectivK este acela !n care veri-icrile se
$azeaz pe ale4erea unui e)antion de operaiuni sau ale4erea unui e)antion de
documente sau ale4erea unei perioade determinate de impozitare.
d. <n -uncie de scopul urmrit prin controlul -iscalB acesta poate -i+
- control -iscal de in-ormare J!ndrumareK care are drept scop intenia
#dministraiei Fiscale de a in-orma )i !ndruma a4entul economic sau ali
contri$ua$ili !n le4tur cu drepturile )i o$li4aiile de natur -iscal ale acestoraH
- control -iscal de rutin care urmre)te meninerea le4turii cu contri$ua$ilul
)i urmrirea modului !n care acesta !)i respect o$li4aiile -iscale prin veri-icarea
permanent a evidenei -iscale inut de #dministraia Fiscal cu evidena -iscal )i
conta$il inut de contri$ua$ilH
- control -iscal de -ond care presupune veri-icri ample pe perioade mai mari
de timp asupra tuturor cate4oriilor de impozite datorate Jveri-icarea !ndeplinirii
condiiilor de scutire de la plat a unor impozite )i ta*e R scutirea de la plata
impozitului pe pro-it acordat !n anii (''( )i (''% pe tipuri de activitiK+ 7 ani
producieB 5 ani transporturi )i prestaiiB % ani )i 8 luni comer.
,rocedurile ela$orate de 2inisterul Finanelor se re-er )i la aciuni
suplimentare de control -iscalB aciuni cu scopuri di-erite cum sunt+
* aciuni dispuse !n mod e*pres de conducerea ministerului pentru in-ormri
4uvernamentale privind evoluia re-ormei -iscaleH
* aciuni speci-ice privind soluionarea unor cereri din partea contri$ua$ililor
precum ram$ursri 1V#B restituiri de impozite )i ta*eB !nlesniri )i e)alonri
la platH
* aciuni speci-ice !n cadrul cola$orrii or4anului -iscal cu alte uniti -iscale
precum >arda Financiar sau or4ane -iscale teritoriale sau cu poliia ).a.m.d.
e. <n -uncie de momentul controlului -iscal -a de depunerea declaraiei
-iscale sau -a de e-ectuarea plilorB controlul -iscal poate -i considerat+ anterior
Jsau preventivK )i ulterior Jpentru constatarea sinceritii declaraiilor deconturilor
-iscaleK. De cele mai multe oriB toate aceste -orme de control nu se e*cludB ci pot
deveni complementareB asi4ur"nd !n acest -el cre)terea e-icienei controlului -iscal.
,rocedurile de control -olosite dau !n 4eneral -orma controlului -iscal respectiv. <n
practic )i !n literatura de specialitate se vor$e)te despre controlul -iscal tip
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
dia4nosticB controlul -iscal de 4rupB control -iscal reciproc )i !ncruci)at ).a.m.d.
Etapele controlului -iscal sunt+ pre4tirea veri-icriiH des-)urarea
controluluiH de-initivarea )i !ncAeierea controlului -iscal.
,re4tirea controlului -iscal -Con-orm procedurilor )i metodolo4iei -iscale
apro$ate la noiB pre4tirea veri-icrii -iscale de ctre inspectorii -iscali se realizeaz
la sediul administraiei -iscale !n -aza selectrii contri$ua$ililor )i a pro4ramrii
controlului -iscal la contri$ua$ilii persoane @uridice. Criteriile 4enerale de
selectare a contri$ua$ililor sunt le4ate de urmtoarele aspecte+ prezena re4ulat a
or4anului -iscal la contri$ua$ilH cuprinderea !n control a tuturor cate4oriilor socio-
pro-esionale )i a tuturor domeniilor de activitateH cuprinderea !ntre4ului teritoriu de
competen con-orm competenei teritorial--iscale atri$uite or4anelor -iscale.
Criteriile speci-ice de selectare a contri$ua$ililor !n vederea controlului -iscal sunt+
nedepunerea sistematic de ctre contri$ua$ili a declaraiilor -iscale cerute de le4eH
constatarea sistematic a de-icienelor sau nere4ulilor -iscaleH !nre4istrarea
sistemic de pierderi de ctre contri$ua$iliH cazurile de -aciliti -iscale ca+ scutiri
de la plata impozitelorB !nlesniri la plata impozitelorH cazurile de ru platnici. <n
vederea pre4tirii controlului -iscal inspectorii desemnai cu e-ectuarea acestuia
procedeaz la colectarea datelor )i a in-ormaiilor disponi$ile !n evidenele
administrative re-eritoare la activitatea contri$ua$ilului prin consultarea dosarului
-iscal )i prin consultarea tuturor compartimentelor -iscale ce dein date despre
situaia -iscal a acestuia JurmrireB $ilanuriB trezorerieB 4arda -inanciarK. Se cule4
date privind !n-iinarea contri$ua$iluluiB o$iectul de activitate a contri$ua$iluluiB
periodicitatea depunerii declaraiilor -iscaleB a $ilanurilor anuale )i rapoarte ale
controalelor anterioare L date privind partenerii de a-aceri L partenerii cu activiti
similare. <n)tiinarea contri$ua$ilului care se realizeaz prin avizul de veri-icare ce
se comunic prin po)t cu cel puin (7 zile !nainte de !nceperea e-ectiv a aciunii
de control.
Des-)urarea controlului -iscal propriu-zis Jinspecia -iscalKR cuprinde %
su$etape+
aK prezentarea la contri$ua$il R se -ace pe $aza ordinului de deplasare emis de
conductorul unitii -iscale competente )i const !n !ntrevederea pe care inspectorii
-iscali o au cu contri$ua$ilul precum )i !n vizitarea incintei de a-aceri a
contri$ua$iluluiH
$K e-ectuarea controlului propriu-zis numit !n prezent I0S,EC;IE FISC#/3R
const !n urmrirea anumitor o$iectiveB dar )i !n utilizarea de metode speci-ice
o$iectului de activitate a contri$ua$ilului.
,rincipalele aspecte urmrite de or4anul -iscal sunt+ dac au -ost respectate
toate re4lementrile -iscaleH dac toate operaiileLelementele activitii
contri$ua$ilului 4eneratoare de venit -iscal )i cAeltuielile a-erente au -ost !nre4istrate
complet )i corect !n conta$ilitate.
,rincipalele metode de control sunt+ veri-icarea documentelor @usti-icative
p"n la $alana de veri-icare )i declaraia -iscalH veri-icarea declaraiei -iscale cu
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
apro-undarea veri-icrii documentelor @usti-icative ce 4enereaz venituri impoza$ile
)i cAeltuielile a-erente.
Controlul propriu-zis Jinspecia -iscalK al evidenei conta$ile )i -iscale se
realizeaz prin comparaii )i calcule de indicatoriB sta$ilirea corelaiilor ce pot
-urniza date de analizB analiza )i interpretarea economic )i -iscal a datelorB
sta$ilirea cre)terilor sau descre)terilor de indicatori )i motivaia lor. <n eventualitatea
descoperirii unor nere4uli !n activitateaB !n documenteleLevidenele conta$ileB
inspectorul tre$uie s le aduc la cuno)tina acestuia )i s solicite clari-icriB
@usti-icri )i propriul punct de vedere. Dac pe parcursul des-)urrii controlului se
constat -apte ce constituie contravenii a cror constatare )i sancionare e de
competena or4anelor -iscaleB inspectorul va !ntocmi proces ver$al de constatare )i
sancionare a contraveniilor. Dac -aptele pot constitui in-raciuni se va proceda la
sesizarea or4anelor competente. Dac !n cursul controlului apar situaiiLconstatri ce
nu mai pot -i reconstituite ulteriorB care nu mai pot -i dovediteB or4anul -iscal poate
!ntocmi not de constatare care cuprinde situaia de -aptB de-iciene )i msuri
dispuse pentru !nlturarea acestora. Este un act $ilateral de conservare a pro$elorH se
!ntocmesc !n dou e*emplare ce se semneaz de contri$ua$il )i or4anul -iscal.
De-initivarea )i !ncAeierea controlului -iscal
1oate datele )i in-ormaiile culese de inspectori !n timpul controlului -iscal -ac
o$iectul actului de control numit !n trecut proces ver$al de control iar !n prezent
R#,OR1 DE I0S,EC;IE FISC#/3. #cesta se !ncAeie !n dou e*emplareB unul
arAiv"ndu-se la dosarul -iscalB iar unul rm"n"nd la contri$ua$il. Coninutul actului
de control tre$uie redactat ast-el !nc"t acesta s poat -i citit independent de alte
documente )i s nu dea posi$ilitatea mai multor interpretri. #cesta tre$uie s ai$ o
structur unic pentru toate tipurile de veri-icri -iscale )i pentru toate unitile
-iscaleB -iind structurat !n 6 capitole+
Capitolul I cuprinde date re-eritoare la+
* unitatea -iscal ce a dispus controlulH
* date re-eritoare la identitatea inspectorului+ numeB numrul le4itimaieiH
* date re-eritoare la o$iectivele controluluiB tematicaB scopul controluluiH
* durata de des-)urare a controluluiH
* tipul de veri-icare e-ectuat Jveri-icri pentru ram$ursarea 1V#B veri-icri
privind impozitul pe pro-itB veri-icarea condiiilor pentru acordarea
-acilitilor -iscaleB veri-icarea ta*elor localeK.
Capitolul II cuprinde date 4enerale despre contri$ua$il+
* denumire contri$ua$ilH
* numrul de !nre4istrare -iscal )i de !nmatriculare la re4istrul comeruluiH
* sediul socialH
* sucursaleB a4eniiB -iliale dac este cazulH
* -orma de proprietate )i o$iectul de activitateH
* capital social su$scris )i vrsatH
* ci-ra de a-aceri a ultimului $ilan apro$atH
* persoana care asi4ur conducerea societii !n timpul controluluiB
reprezentantul le4al al acesteia pe timpul controluluiH
* persoanele ce rspund de conducerea evidenei conta$ileH
* conturile $ancare )i $ncile la care sunt descAiseH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (&
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
* date privind -urnizorii )i clienii sta$ili ai contri$ua$ilului.
Capitolul III reprezint partea principal a actului de control )i cuprinde
constatrile e-ective ale inspectorului structurate pe tipuri de impozite datorate.
,entru -iecare impozit se au !n vedere+
* $aza le4al pentru sta$ilireaB calcularea )i vrsarea impozitelorH
* constatrile inspectorului privind modul de sta$ilireB vrsare a o$li4aiilor
-iscaleH
* di-erene de impozite )i cauzele care le-au determinatH
* eventuale ma@orri de !nt"rziere sta$ilite Jacestea au -ost cuprinse !n anii
(''8-(''' !ntre &B(% R &B%7W pe zi de !nt"rziereB !n %&&& de &B(7W pe zi de
!nt"rziereB din %&&% &B&9W pe zi de !nt"rziere ).a.m.d.KH
* contraveniile constatate cu precizarea prevederilor le4ale !nclcateB amenzile
)i $aza le4al pentru aplicarea lorH
* @usti-icriB o$ieciuni )i punctele de vedere ale contri$ua$ilului cu privire la
de$itele sta$ilite c"nd acesta le-a e*primatH
* msurile dispuse L recomandri pentru remedierea de-icienelor )i intrarea !n
le4alitateH
* eventualele pli -cute de contri$ua$il !n timpul controlului.
Capitolul IV menioneaz+
* documentele )i evidenele puse la dispoziia or4anului de control )i pe cele
-otocopiate L reinuteH
* alte dateB in-ormaii relevanteH
* -aptul c toate documentele puse la dispoziia controlorului au -ost restituiteH
* calea administrativ de atac !mpotriva actului de control.
#ne*ele procesului ver$al de control pot -i constituite din+
* di-erene de impozite sta$iliteH
* ma@orri de !nt"rziere a-erente o$li4aiilor -iscale restanteH
* amenzi )i penaliti aplicateB sanciuni aplicateH
* notele de constatare dac este cazul pentru conservarea pro$elorH
* notele e*plicative date de personalul contri$ua$ilului.
/a nivelul unitilor -iscaleB actul de control se !nre4istreaz )i se apro$ de
conductorul unitii -iscale. #ceast apro$are )i principiul de alocare a inspectorilor
care prevede c acela)i inspectorLcontrolorLconsilier -iscal s nu participe la dou
controale consecutive la acela)i contri$ua$il sunt de natur s !mpiedice a$uzurile !n
-avorizarea sau de-avorizarea contri$ua$ilului. De reinut cB !nainte de apariia
Codului de procedur -iscalB procesul ver$al de control avea calitate de titlu de
crean -iscalB pe c"nd raportul de inspecie -iscal nu mai reprezint titlu de
crean -iscal ci numai decizia -iscal )i declaraia -iscal.
1est de autoevaluare (.(.
(. #le4ei de-iniia corect a controlului -iscal din a-irmaiile de mai @os+
aK ansam$lul activitilor ce au ca scop veri-icarea realitiiB le4alitii )i sinceritii
declaraiilorB veri-icarea corectitudinii )i e*actitii !ndeplinirii con-orm le4ii a
o$li4aiilor -iscale de ctre contri$ua$iliB precum )i activitatea de investi4are )i
constatare a evaziunii -iscaleH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il ((
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
$K suma ce are drept scop veri-icarea realitiiB ile4alitii )i sinceritii declaraiilorB
veri-icarea corectitudinii )i e*actitii !ndeplinirii con-orm le4ii a o$li4aiilor -iscale
de ctre contri$ua$iliB precum )i activitatea de realizare a evaziunii -iscale.
%.#preciai cu adevrat sau -als urmtoarea a-irmaie+
<n $aza constatrilor e-ectuate ca urmare a aciunilor de controlB or4anele
-iscale au o$li4aia+
aK s sta$ileasc !n sarcina contri$ua$ililor di-erene de impozite )i s
calculeze ma@orri de !nt"rziere pentru neplata la termenul le4al a impozitelor
datorateH
$K s constate -apte ce constituie contravenii )i s aplice amenzile prevzute
de le4ile -iscaleH
cK s dispun msurile necesare !ndeplinirii corecte de ctre contri$ua$ili a
o$li4aiilor -iscale ce le revin.
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
7.% Re4uli de procedur -iscal )i e*ercitarea inspeciei -iscale
<n prezentB re4ulile de procedur -iscal sunt cuprinse !n Codul de procedur -iscal
apro$at prin le4e )i care re4lementeaz drepturile )i o$li4aiile prilor din
raporturile @uridice -iscale privind administrarea impozitelor )i ta*elor
datorate $u4etului de stat )i $u4etelor localeB prevzute de Codul -iscal. Codul de
procedur -iscal se aplic )i pentru administrarea drepturilor vamaleB precum
)i pentru administrarea creanelor provenind din contri$uiiB amenzi )i alte sume ce
constituie venituri ale $u4etului 4eneral consolidate. ,rin administrarea impozitelor
)i ta*elor se !nele4e ansam$lul activitilor des-)urate de or4anele -iscale !n
le4atur cu+ aK !nre4istrarea -iscalH $K declarareaB sta$ilireaB veri-icarea )i colectarea
impozitelor )i ta*elorH cK soluionarea contestaiilor !mpotriva actelor administrative
-iscale.
,rincipiile 4enerale de conduit !n administrarea impozitelor )i ta*elor.
Or4anul -iscal are o serie de drepturi )i o$li4aii dup cum urmeaz+ este o$li4at s
aplice unitar prevederile le4islaiei -iscale pe teritoriul Rom"nieiB urmrind sta$ilirea
corect a impozitelor )i ta*elor datorateH este !ndreptit s apreciezeB !n limitele
atri$uiilor )i competenelor ce !i revinB relevana strilor de -apt -iscale )i s adopte
soluia admis de le4eB !ntemeiat pe constatri complete asupra tuturor
!mpre@urrilor edi-icatoare !n cauzH !n)tiineaz contri$ua$ilul asupra drepturilor )i
o$li4aiilor ce !i revin !n des-)urarea procedurii potrivit le4ii -iscaleH este !ndreptit
s e*aminezeB din o-iciuB starea de -aptB s o$in )i s utilizeze toate in-ormatiile )i
documentele necesare pentru determinarea corect a situaiei -iscale a
contri$ua$ilului. <n analiza e-ectuat or4anul -iscal ar tre$ui s identi-ice )i s ai$
!n vedere toate circumstanele edi-icatoare ale -iecrui cazH are o$li4aia s
e*amineze !n mod o$iectiv starea de -aptB precum )i s !ndrume contri$ua$ilii pentru
depunerea declaraiilorH decide asupra -elului s) volumului e*aminrilorB !n -uncie
de circumstanele -iecrui caz !n parte )i de limitele prevzute de le4eH !ndrum
contri$ua$ilul !n aplicarea prevederilor le4islatiei -iscale. <ndrumarea se -ace -ie ca
urmare a solicitrii contri$ua$ililorB -ie din initiativa or4anului -iscalH
/im$a o-icial !n administraia -iscal este lim$a rom"n. <naintea lurii deciziei
(%
Creane
-iscale
O$li4aii
-iscale
Contri$ua$il
#ct
administrativ
-iscal
Inspecie
-iscal
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
or4anul -iscal este o$li4at s asi4ure contri$ua$ilului posi$ilitatea de a-)i e*prima
punctul de vedere cu privire la -aptele )i !mpre@urrile relevante !n luarea deciziei.
Or4anul -iscal nu este o$li4at la aceasta !n cazurile c"nd+ aK !nt"rzierea !n luarea
deciziei determin un pericol pentru constatarea situaiei -iscale reale privind
e*ecutarea o$li4aiilor contri$ua$iluluiH $K situaia de -apt prezentat urmeaz s
modi-ice nesemni-icativ cuantumul creanelor -iscaleH cK se accept in-ormaiile
prezentate de contri$ua$il !ntr-o declaraie sau !ntr-o cerereH dK urmeaz s se ia
msuri de e*ecutare silit. Contri$ua$ilul este o$li4at s+ coopereze !n vederea
determinrii strii de -apt -iscaleB prin prezentarea -aptelor cunoscute de ctre acestaB
!n !ntre4imeB con-orm realitii )i prin indicarea mi@loacelor doveditoare care !i sunt
cunoscuteH s !ntreprind msurile !n vederea procurrii mi@loacelor doveditoare
necesareB prin utilizarea tuturor posi$ilitilor @uridice )i e-ective ce !i stau la
dispoziie. Funcionarii pu$lici din cadrul or4anului -iscalB inclusiv persoanele care
nu mai dein aceast calitateB sunt o$li4aiB !n condiiile le4iiB s pstreze
secretul asupra in-ormaiilor pe care le dein ca urmare a e*ercitrii
atri$uiilor de serviciu. In-ormatiile re-eritoare la impoziteB ta*e )i alte o$li4aii
-iscale ale pltitorilor pot -i transmise numaiH aK autoritilor pu$liceB !n scopul
!ndeplinirii o$li4aiilor prevzute de le4eH $K autoritilor -iscale ale altor riB !n
condiii de reciprocitate !n $aza unor conveniiH cK autoritilor @udiciare competente.
Relaiile dintre contri$ua$ili )i or4anele -iscale tre$uie s -ie -undamentate
pe $una-credinB !n scopul realizrii cerinelor le4ii. Interpretarea re4lementrilor
-iscale tre$uie s respecte voina le4iuitorului a)a cum este e*primat !n le4e.
VeniturileB alte $ene-icii )i valori patrimoniale sunt supuse le4ii
-iscale indi-erent dac sunt o$inute din activiti ce !ndeplinesc sau nu
cerinele altor dispoziii le4ale. Rezult c le4ea -iscal prevaleaz.
Raportul de drept procedural -iscal cuprinde drepturile )i o$li4aiile ce
revin prilor pentru !ndeplinirea modalitilor prevzute pentru sta$ilireaB
e*ercitarea )i stin4erea drepturilor )i o$li4aiilor prilor din raportul de drept
material -iscal. Su$iecte ale raportului @uridic -iscal sunt statulB unitile
administrativ teritorialeB contri$ua$ilulB precum )i alte persoane care
do$"ndesc drepturi )i o$li4aii !n cadrul acestui raport JpltitorulK. Contri$ua$ilul
este orice persoan careB potrivit Codului -iscalB datoreaz impozite )i ta*e. Statul
estereprezentatde2inisterulFinantelor,u$liceprin#4enia
0aional de #dministrare Fiscal )i unitile sale teritorialeB denumite or4ane
-iscale.
Creanele -iscale reprezint drepturi patrimoniale care rezult din raporturile de
drept material -iscal. Din raporturile de drept -iscal rezult at"t coninutulB
c"t )i cuantumul creanelor -iscaleB reprezent"nd drepturi determinate ce constau
!n+ aK dreptul la perceperea impozitelor )i ta*elorB dreptul la ram$ursarea
impozitelor )i ta*elorB dreptul la restituirea impozitelor )i ta*elorB denumite creane
-iscale principaleH $K dreptul la perceperea do$"nzilor )i penalitilor de !nt"rziereB
denumite creane -iscale accesorii. <n msura !n care plata sumei cu titlu de impozitB
ta*a sau alt o$li4atie principal sau accesorie se constat c a -ost -ar temei le4alB
cel care a -cut ast-el plata are dreptul la restituirea sumei respective.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (5
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
O$li4aiile -iscale reprezint+ aK o$li4aia de a declara $unurile )i veniturile
impoza$ile sauB dup cazB impozitele )i ta*ele datorateH $K o$li4aia de a calcula )i
de a !nre4istra !n evidenele conta$ile )i -iscale impozitele )i ta*eleH
cK o$li4aia de a pltiB la termenele le4aleB impozitul )i ta*a datoratH dK o$li4aia de
a plti do$"nzi )i penaliti de !nt"rziereB a-erente impozitelor )i ta*elorB denumite
o$li4aii de plat accesoriiH eK o$li4aia de a calculaB de a reine )i de a !nre4istra !n
evidenele conta$ile )i de platB la termenele le4aleB impozitele care se realizeaz
prin stopa@ la sursH -K orice alte o$li4aii care revin contri$ua$ililorB persoane -izice
sau @uridiceB !n aplicarea le4ilor -iscale. Dac le4ea nu prevede alt-elB dreptul de
crean -iscal )i o$li4aia -iscal corelativ se nasc !n momentul !n care se
constituie $aza de impunere care le 4enereaz. #st-el se na)te dreptul or4anului
-iscal de a sta$ili )i a determina o$li4aia -iscal datorat. Creanele -iscale se stin4
prin platB compensareB e*ecutare silitB scutireB prescripie )i prin alte modaliti
prevzute de le4e. <n raporturile de drept material -iscalB creditorii sunt persoanele
titulare ale unor drepturi de crean -iscalB iar de$itorii sunt acele persoane careB
potrivit le4iiB au o$li4aia corelativ de plat a acestor drepturi. <n cazul !n care
o$li4aia de plat nu a -ost !ndeplinit de de$itorB de$itori devinB urmtorii+ aK
mo)tenitorul care a acceptat succesiunea contri$ua$ilului de$itorH $K cel care preiaB
!n tot sau !n parteB drepturile )i o$li4aiile de$itorului supus divizriiB -uziunii ori
reor4anizrii @udiciareB dup cazH cK persoana creia i s-a sta$ilit rspunderea !n
con-ormitate cu prevederile le4ale re-eritoare la -alimentH dK persoana care !)i asum
o$li4aia de plat a de$itoruluiB printr-un an4a@ament de plat sau printr-un alt act
!ncAeiat !n -orm autenticB cu asi4urarea unei 4aranii reale la nivelul o$li4aiei de
platH eK alte persoaneB !n condiiile le4ii JE*. !n condiiile codului civil-novaiaK.
,latitor al o$li4aiei -iscale este de$itorul sau persoana careB !n numele de$itoruluiB
con-orm le4iiB are o$li4aia de a plti sau de a reine )i de a pltiB dup cazB impoziteB
ta*eB contri$uiiB amenzi )i alte venituri $u4etare.
#ctul administrativ -iscal reprezint actul emis de or4anul -iscal competent !n
aplicarea le4islaiei privind sta$ilireaB modi-icarea sau stin4erea drepturilor )i
o$li4aiilor -iscale. #ctul administrativ -iscal se emite numai !n -orma scris. #ctul
administrativ -iscal cuprinde !n mod o$li4atoriu urmtoarele elemente+ aK denumirea
or4anului -iscal emitentH $K data la care a -ost emis )i data de la care !)i produce
e-ecteleH cK o$iectul actului administrativ -iscalH dK motivele de -aptH eK temeiul de
dreptH -K numele )i semntura persoane !mputerniciteB potrivit le4iiH 4K )tampila
or4anului -iscal emitentH AK posi$ilitatea de a -i contestatB termenul de depunere a
contestaiei )i or4anul de soluionare competentH iK meniuni privind audierea
contri$ua$ilului. <n cazul emiterii pe cale electronicB nu este cazul de semntur )i
)tampilB dat -iind semntura electronic.
2i@loace de pro$ - ,entru determinarea strii de -apt -iscaleB or4anul -iscal
administreaz mi@loace de pro$B put"nd proceda la+ aK solicitarea in-ormaiilorB de
orice -elB din partea contri$ua$ililor )i a altor persoaneH $K solicitarea de e*pertizeH cK
-olosirea !nscrisurilorH dKe-ectuarea de cercetri la -aa locului. ,ro$ele administrate
sunt coro$orate )i apreciate inandu-se seama de -ora lor doveditoare recunoscut
de le4e.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (6
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
Inspecia -iscal are ca o$iect veri-icarea $azelor de impunereB a le4alitii )i
con-ormitii declaraiilor -iscaleB corectitudinii )i e*actitii !ndeplinirii o$li4aiilor
de ctre contri$ua$iliB respectrii prevederilor le4islatiei -iscale )i conta$ileB
sta$ilirea di-erenelor privind o$li4aiile de plataB precum )i a accesoriilor a-erente
acestora. Inspectia -iscala presupune urmatoarele operaiuni+ aK constatarea )i
investi4area -iscal a tuturor actelor )i -aptelor rezult"nd din activitatea
contri$ua$ilului supus inspeciei sau altor persoane privind le4alitatea )i
con-ormitatea declaraiilor -iscaleB corectitudinea )i e*actitatea !ndeplinirii
o$li4aiilor -iscaleB !n vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru
aplicarea le4ii -iscaleH $K analiza )i evaluarea o$li4aiilor -iscaleB !n vederea
con-runtrii declaraiilor -iscale cu in-ormaiile proprii sau din alte surseH cK
sancionarea potrivit le4ii a -aptelor constatate )i dispunerea de msuri pentru
prevenirea )i com$aterea a$aterilor de la prevederile le4islatiei -iscale.
,entru !ndeplinirea atri$uiilor )i realizarea operaiunilor de mai susB or4anul de
inspecie -iscal procedeaz la+ aK e*aminarea documentelor a-late !n dosarul -iscal
al contri$ua$ilului a-lat la sediul administraiei -iscaleH $K veri-icarea concordanei
dintre datele din declaraiile -iscale cu cele din evidena conta$il a contri$ua$iluluiH
cK discutarea constatrilor )i solicitarea de e*plicaii scrise de la reprezentanii le4ali
ai contri$ua$ilului sau !mputerniciii acestoraH dK solicitarea de in-ormaii de la teriH
eK sta$ilirea de di-erene de o$li4aii -iscale de platH -K veri-icarea locurilor unde se
realizeaz activiti 4eneratoare de venituri impoza$ileH 4K dispunerea msurilor
asi4uratorii !n condiiile le4iiH AK e-ectuarea de investi4aii -iscaleH iK aplicarea de
sanciuni potrivit prevederilor le4ale.
Inspecia -iscal se e*ercit asupra tuturor persoanelor cu calitate de contri$ua$ilB
indi-erent de -orma lor de or4anizareB care au o$li4aii de sta$ilireB reinere )i plat a
impozitelorB ta*elorB contri$uiilor )i a altor sume datorate $u4etului 4eneral
consolidat. Formele de inspectie -iscala sunt +
Ginspectia -iscala 4eneralB care reprezint activitatea de veri-icare a tuturor
o$li4aiilor -iscale ale unui contri$ua$ilB pentru o perioad de timp determinatH
Ginspectia -iscala parialB care reprezint activitatea de veri-icare a uneia sau
mai multor o$li4aii -iscaleB pentru o perioad de timp determinat.
Inspecia -iscal se poate e*tinde asupra tuturor raporturilor @uridice relevante
pentru impozitareB daca acestea reprezinta interes pentru aplicarea le4ii -iscale.
E*ercitarea inspectiei -iscale- Inspecia -iscal se e*ercit e*clusivB nemi@locit )i
ne!n4rdit prin #4enia 0aional de #dministrare Fiscal sauB dup cazB de
compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei pu$lice localeB ori de
alte autoriti care sunt competenteB potrivit le4iiB s administreze impoziteB ta*eB
contri$uii sau alte sume datorate $u4etului 4eneral consolidat. Inspecia -iscal se
des-)oarB de re4ulB !n spaiile de lucru ale contri$ua$ilului. <n acest sensB
contri$ua$ilul tre$uie s pun la dispoziie un spaiu adecvatB precum )i lo4istica
necesar des-)urrii inspeciei -iscale. Dac nu e*ist un spaiu de lucru adecvat
pentru derularea inspeciei -iscaleB atunci aceasta se va putea des-)ura la sediul
or4anului -iscal sau !n orice alt loc sta$ilit de comun acord cu contri$ua$ilul.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (7
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
Indi-erentB !nsB de locul unde se des-)oar inspecia -iscalB or4anul -iscal are
dreptul s inspecteze locurile !n care se des-)oar activitateaB !n prezena
contri$ua$ilului sau a unei persoane desemnate de acesta. Inspecia -iscal se
des-)oarB de re4ulB !n timpul pro4ramului de lucru al contri$ua$ilului. #ceasta se
poate des-)ura )i !n a-ara pro4ramului de lucru al contri$ua$iluluiB cu acordul !n
scris al acestuia )i cu apro$area conductorului or4anului -iscal. Inspecia -iscal va
avea !n vedere e*aminarea tuturor strilor de -apt )i raporturilor @uridice care sunt
relevante pentru impunere. #ceasta va -i e-ectuat !n a)a -el !nc"t s a-ecteze c"t mai
puin activitatea curent a contri$ua$ililor )i s utilizeze e-icient timpul destinat
inspeciei -iscale.
,rocedura inspectiei -iscale
# R etapeL-aze
(,re4tirea ecAipei de control
- ale4ere temei
- -ormarea ecAipei
- instructa@
%
,re4tirea activitii de control
- prezentarea la contri$ua$il
- dialo4ul introductiv
5 Controlul propriu-zis - in-ormare
- documentare
- inspecie
B R concretizarea rezultatelor
(0ote de constatare
%
5
0ote e*plicative
Raport de inspecie -iscal - constatare )i calcul de di-erene privind
impozite )i ta*e
- constatare de -apte ce constituie
contravenii )i in-raciuni
Inspecia -iscal se e*ercit pe $aza principiilor independeneiB unicitiiB
autonomieiB ierarAizriiB teritorialitii )i descentralizrii autoritii -iscale.
#ctivitatea de inspecie -iscal se or4anizeaz )i se des-)oar !n $aza unor
pro4rame anualeB trimestriale )i lunare apro$ate !n condiiile sta$ilite prin ordin al
pre)edintelui #4eniei 0aionale de #dministrare FiscalB respectiv prin acte ale
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (8
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
autoritilor administraiei pu$lice localeB dup caz. <naintea des-)urrii inspeciei
-iscaleB or4anul -iscal are o$li4aia s !n)tiineze contri$ua$ilului !n le4tur cu
aciunea care urmeaz s se des-)oareB prin transmiterea unui aviz de inspecie
-iscal.
#vizul de inspecie -iscal cuprinde+ temeiul @uridic al inspectiei -iscaleH data de
!ncepere a inspectiei -iscaleH o$li4aiile -iscale )i perioadele ce urmeaz a -i supuse
inspeciei -iscaleH posi$ilitatea de a solicita am"narea datei de !ncepere a inspeciei
-iscale. #m"narea datei de !ncepere a inspeciei -iscale se poate solicitaB o sin4ur
datB pentru motive @usti-icate. ,e durata unei inspecii -iscale pentru soluionarea
unei cereri a contri$ua$iluluiB or4anul de inspecie poate decide e-ectuarea unei
inspecii 4enerale sau pariale. <n acest caz avizul de inspecie se comunic
contri$ua$ilului cAiar !n cursul e-ecturii inspeciei pentru soluionarea cererii.
Durata e-ecturii inspeciei -iscale este sta$ilit de or4anele de inspecie sauB dup
cazB de compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei pu$lice
localeB !n -uncie de o$iectivele inspecieiB )i nu poate -i mai mare de trei luni. <n
cazul marilor contri$ua$ili sau al celor care au sedii secundareB durata inspeciei nu
poate -i mai mare de 8 luni.
Raportul de inspectie -iscala
Inspecia -iscal se e-ectueaz o sin4ur dat pentru -iecare impozitB ta*B contri$uie
sau alte sume datorate $u4etului 4eneral consolidat )i pentru -iecare perioad supus
impozitrii. ,rin e*cepieB conductorul or4anului -iscal competent poate decide
reveri-icarea unei anumite perioade dacB de la data !ncAeierii inspeciei -iscale )i
p"n la data !mplinirii termenului de prescriptieB apar date suplimentare necunoscute
inspectorilor -iscali la data e-ectuarii veri-icrilor sau erori de calcul care
in-luenteaz rezultatele acestora. /a inceperea inspectiei -iscaleB inspectorul este
o$li4at s prezinte contri$ua$ilului le4itimaia de inspecie )i ordinul de serviciu
semnat de conducatorul or4anului de control. <nceperea inspeciei -iscale tre$uie
consemnat !n re4istrul unic de control inut de contri$ua$il. /a -inalizarea
inspeciei -iscaleB contri$ua$ilul este o$li4at s dea o declaraie scrisB pe propria
rspundereB din care s rezulte c au -ost puse la dispozitie toate documentele )i
in-ormaiile solicitate pentru inspecia -iscal. In declaraie se mentioneaz )i -aptul
c au -ost restituite toate documentele solicitate )i puse la dispoziie de contri$ua$il.
Contri$ua$ilul are o$li4aia s duc la !ndeplinire msurile prevzute !n actul
!ntocmit cu ocazia inspeciei -iscaleB !n termenele )i condiiile sta$ilite de or4anele
-iscale. Contri$ua$ilul are o$li4aia s cola$oreze la sta$ilirea corect a strilor de
-apt -iscale. #cesta este o$li4at s dea in-ormaiiB s prezinte la locul de des-)urare
a inspeciei -iscale toate documenteleB precum )i orice alte date necesare clari-icrii
situaiilor de -apt relevante din punct de vedere -iscal. /a !ncAeierea inspeciei
-iscaleB or4anul -iscal va prezenta contri$ua$ilului constatrile )i consecinele lor
-iscaleB acord"ndu-i acestuia posi$ilitatea de a-)i e*prima punctul de vedere.
Or4anele -iscale sunt o$li4ate s sesizeze or4anele de urmrire penal !n le4tur cu
constatrile e-ectuate care ar putea !ntruni elementele constitutive ale unei
in-raciuniB !n condiiile prevzute de le4ea penal. <n aceste condiiiB or4anele de
inspecie au o$li4aia de a !ntocmi proces-ver$alB cu sau -r e*plicaii ori o$ieciuni
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (9
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
din partea contri$ua$ilului. <n cazul !n care persoana supus controlului re-uz s
semneze procesul-ver$alB or4anul de inspecie -iscal va consemna despre aceasta !n
procesul-ver$al. <n toate cazurileB procesul-ver$al tre$uie comunicat )i
contri$ua$ilului.
Rezultatele activitii de inspecie -iscal sunt materializateB !n cele mai multe
cazuriB !n venituri atrase suplimentar la $u4etul statuluiB prin di-erenele la impozite
)i ta*e constatate !n plus -a de declaraiile -iscale sau -a de evidena conta$il a
contri$ua$ilului. Rezultatul inspectiei -iscale tre$uie consemnat !ntr-un raport de
inspecie -iscal scrisB !n care se prezint constatrile inspeciei din punct de vedere
-aptic )i le4al. /a -inalizarea inspeciei -iscaleB raportul !ntocmit va sta la $aza
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde )i di-erene !n plus sau !n minusB dup
cazB -a de creana -iscal e*istent la momentul !nceperii inspeciei -iscale.
1est de autoevaluare (.%.
(. Citii cu atenie testul de mai @os )i indicai la ce litere sunt a-irmaii corecte.
#ctul administrativ -iscal cuprinde !n mod o$li4atoriu urmtoarele+
aK denumirea or4anului -iscal emitent )i data la care a -ost emis )i data de la care !)i
produce e-ecteleH
$K o$iectul actului administrativ -iscal )i motivele de -apt )i de dreptH
cK numele )i semntura persoane !mputerniciteB potrivit le4iiH
dK denumirea or4anului -iscal emitentH data la care a -ost emis )i data de la care !)i
produce e-ecteleH o$iectul actului administrativ -iscalH motivele de -aptH temeiul de
dreptH numele )i semntura persoane !mputerniciteB potrivit le4iiH )tampila or4anului
-iscal emitentH posi$ilitatea de a -i contestatB termenul de depunere a
contestaiei )i or4anul de soluionare competentH meniuni privind audierea
contri$ua$ilului.
%. Citii cu atenie testul de mai @os )i indicai la ce litere sunt a-irmaii
incorecte.
#vizul de inspecie -iscal cuprinde+
aK temeiul @uridic al inspectiei -iscaleH data de !ncepere a inspectiei -iscaleH
o$li4aiile -iscale )i perioadele ce urmeaz a -i supuse inspeciei -iscaleH
posi$ilitatea de a solicita am"narea datei de !ncepere a inspeciei -iscale.
$K rolul )i importana @uridic al inspectiei -iscaleH data de -inalizare a inspectiei
-iscaleH creanele -iscale )i perioadele ce urmeaz a -i supuse inspeciei
-iscaleH posi$ilitatea de a solicita anularea datei de !ncepere a inspeciei
-iscale.
cK rolul )i importana @uridic a pro-esiei -iscaleH data de -inalizare a inspectiei
-iscaleH creanele -iscale )i persoanele ce urmeaz a -i supuse inspeciei
-iscaleH posi$ilitatea de a solicita anularea aciunii inspeciei -iscale.
dK data de depunere a contestaiei
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (:
Controlul -iscal )i re4uli de procedur -iscal
<n loc de
rezumat
Care sunt drepturile )i o$li4aiile or4anului -iscalM
Care sunt drepturile )i o$li4aiile contri$ua$iluluiM
Ce se !nele4e prin creane -iscaleM
Ce se !nele4e prin o$li4aii -iscaleM
Ce este actul administrativ -iscalM
Care este procedura de e*ercitare a inspeciei -iscaleM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. 7
Re4uli de procedur -iscal )i e*ercitarea inspeciei -iscale
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (.(
Rspuns (.%.
(. a
(. d
%. -als
%. $BcBd
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (
P(Q.
P%Q.
P5Q.
P6Q.
P7Q.
P8Q.
Bostan I. Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2. E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
Boulescu 2.B Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
Do$reE. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
/e4ea nr. 79(din dec %&&5 de apro$are a Codului -iscal
Ordonana >uvernului nr.'% din dec. %&&5 de apro$are Codului de
procedur -iscalB 2.OF. '6( din %' dec. %&&5B apro$at prin /e4ea (96 din
%&&6B rerepu$l.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il ('
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
Unitatea de !nvare 0r. 8
CO01RO/U/ ,RIVI0D ,REVE0IRE# I S#0C;IO0#RE#
S,3/3RII B#0I/OR
Cuprins,a4ina
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. 86
8.( Cadrul @uridic privind controlul !n vederea prevenirii )i sancionrii splrii $anilor7
78.% 2odi-icri )i !m$untiri ale cadrului @uridic privind
prevenirea )i sancionarea $anilor
9/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 8
:Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de
autoevaluare
'Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 8
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
(
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. 8
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. 8 sunt+
G <nele4erea noiunilor de splare de $ani )i de -inanare a terorismului
G Familiarizarea cu terminolo4ia speci-ic acestui control -inanciar
G Recunoa)terea atri$uiilor persoanelor -izice )i @uridice o$li4ate s previn )i
s sancioneze splarea $anilor
G Su$linierea trsturilor caracteristice in-raciunilor de splare a $anilor.
8.( Cadrul @uridic privind controlul !n vederea prevenirii )i sancionrii splrii
$anilor
,ro$lematica prevenirii )i sancionrii splrii $anilor a cptat cadru le4al !n
Rom"nia !n anul (''' prin le4ea nr. %( privind prevenirea )i sancionarea splrii
$anilor. UlteriorB cadrul @uridic a -ost !m$untit prin ela$orarea le4ii nr. 878 din
%&&%B care la r"ndul ei a -ost modi-icat prin noi re4lementri precum le4ea nr. %5&
din %&&7 care a modi-icat denumirea !n le4e pentru prevenirea )i sancionarea
splrii $anilorB precum )i pentru instituirea unor msuri de prevenire )i com$atere
a -inanrii actelor de terorism. /e4ea de-ine)te -apta de splare a $anilor ca -iind
in-raciune ce se pedepse)te cu !ncAisoare de la 5 ani la (% ani.
#st-elB constituie in-raciunea de splare a $anilor+ aK scAim$area sau trans-erul de
$unuriB cunosc"nd c provin din sv"r)irea de in-raciuniB !n scopul ascunderii sau al
disimulrii ori4inii ilicite a acestor $unuri sau !n scopul de a a@uta persoana care a
sv"r)it in-raciunea din care provin $unurile s se sustra4 de la urmrireB @udecat
sau e*ecutarea pedepseiH $K ascunderea sau disimularea adevratei naturi a
provenieneiB a situriiB a dispoziieiB a circulaiei sau a proprietii $unurilor ori a
drepturilor asupra acestoraB cunosc"nd c $unurile provin din sv"r)irea de
in-raciuniH cK do$"ndireaB deinerea sau -olosirea de $unuriB cunosc"nd c acestea
provin din sv"r)irea de in-raciuni. ,rin $unuri se !nele4e $unurile corporale sau
necorporaleB mo$ile sau imo$ileB precum )i actele @uridice sau documentele care
atest un titlu ori un drept cu privire la acestea. 1entativa se pedep)e)te.
<n acest su$capitol vom prezenta -orma iniial a re4lementrilor pentru a pune !n
eviden evoluia re4lementrilor.
,entru prevenirea )i sancionarea splrii $anilorB s-a !n-iinat O-iciul 0aional de
,revenire )i Com$atere a Splrii Banilor JO0,CSBK ca or4an de specialitate cu
personalitate @uridic !n su$ordinea >uvernului. O$iectul de activitate este
prevenirea )i com$aterea splrii $anilor prin analiza )i prelucrarea in-ormaiilor de
aceast natur pe care le sesizeaz ,arcAetului de pe l"n4 Curtea Suprem de
Xustiie. Structura deli$erativ )i de decizie a plenului O0,CSB este -ormat din
c"te un reprezentant al 2inisterului Finanelor ,u$liceB 2inisterului XustiieiB
2inisterului de InterneB ,arcAetului de pe l"n4 Curtea Suprem de XustiieB Bncii
0aionale a Rom"nieiB #sociaiei Rom"ne a Bncilor )i Curii de Conturi. 2em$rii
plenului numii pe o perioad de 7 aniB tre$uie s !ndeplineasc urmtoarele condiii+
* s -ie liceniai )i s ai$ cel puin (& ani vecAime !ntr-o -uncie economic
sau @uridicH
* s ai$ domiciliul !n Rom"niaH
* s ai$ numai cetenia rom"nH
1rans-er de
$unuri
#scunderea
provenienei
Disimularea
adevratei
nature
Deinerea de
$unuri care
provin din
in-raciuni
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
%
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
* s ai$ e*erciiul drepturilor civile )i politiceH
* s ai$ o !nalt competen pro-esional )i o moral ne)tir$itH
* s nu -ac parte din partide politice sau s nu des-)oare activiti pu$lice cu
caracter politicH
* -uncia este incompati$il cu orice alt -uncie pu$lic sau privatB cu
e*cepia -unciilor didactice din !nvm"ntul superior.
In-ormaiile privind operaiunile de splare a $anilor se raporteaz O0,CSB
!n mod operativ J!n cel mult %6 de oreK de ctre persoanele -izice )i @uridice ce au
tan4en !n mod -recvent prin activitatea comercial )i pro-esional autorizatB cu
trans-eruri $ne)ti interne )i e*terneB!n )i din conturiB !n lei sau !n valut. /imita
minim ce se raporteaz este ecAivalentul a (&&&& usd Jmodi-icat ulterior la (&&&&
euroKB indi-erent dac tranzacia se realizeaz prin una sau mai multe operaiuni
le4ate !ntre ele. Sunt e*ceptate de la raportareB operaiunile derulate prin trezoreria
statuluiB de natura plilor e-ectuate de ctre instituiile pu$liceB !ncasri de impozite
)i ta*eB eli$erride sume privind drepturile salariale.
O0,CSB poate dispune motivatB suspendarea sau prelun4irea pe o perioad
de 6: de ore a operaiunii raportate.
<n cate4oria persoanelor care sunt o$li4ate s in-ormeze despre operaiuni
suspecte de a avea ca scop splarea $anilorB se includ+
* $ncile rom"neB sucursalele $ncilor strine )i alte instituii de creditH
* trezoreria statuluiH
* societile de asi4urri )i reasi4urriH
* instituiile -inanciare precum+ -onduri de investiiiB societi de valori
mo$iliareB -onduri de pensii etcH
* a4eni economici care des-)oar activiti de @ocuri de norocB amanetB
v"nzri-cumprri de metale preioaseB etcH
* a4enii imo$iliariH
* casele de scAim$ valutarH
* persoanele -izice )i @uridice care acord asisten de specialitate @uridicB
notarialB conta$ilB -inanciar $ancarB cu respectarea dispoziiilor le4ale
privind secretul pro-esional.
<n scopul aplicrii acestor re4lementriB $ncile )i celelalte societi
-inanciare sunt o$li4ate a -ace identi-icarea clienilor lor pe $aza datelor de stare
civil !n cazul persoanelor -izice )i pe $aza datelor de !nre4istrare la Re4istrul
Comerului pentru persoanele @uridice.
#utoritile cu atri$uii de control -inanciarB potrivit le4iiB )i cele de
suprave4Aere prudenial a $ncilor )i societilor -inanciare JB0R )i C0V2 etc.K
sunt o$li4ate s participe la activitatea de prevenire )i sancionare a splrii $anilor.
1est de autoevaluare (.(.
#nalizai -aptele descrise mai @os )i ale4ei varianta ce constituie in-raciunea de
splare a $anilor.
aK scAim$area sau trans-erul de $unuriB cunosc"nd c provin din sv"r)irea de
in-raciuniB !n scopul ascunderii sau al disimulrii ori4inii ilicite a acestor $unuri sau
!n scopul de a a@uta persoana care a sv"r)it in-raciunea din care provin $unurile s
se sustra4 de la urmrireB @udecat sau e*ecutarea pedepseiH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
5
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
$K ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenieneiB a situriiB a
dispoziieiB a circulaiei sau a proprietii $unurilor ori a drepturilor asupra acestoraB
cunosc"nd c $unurile provin din sv"r)irea de in-raciuniH
cK do$"ndireaB deinerea sau -olosirea de $unuriB cunosc"nd c acestea provin din
operaiuni comerciale.
dK do$"ndireaB deinerea sau -olosirea de $unuriB cunosc"nd c acestea provin din
sv"r)irea de in-raciuni.
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
8.%. 2odi-icri )i !m$untiri ale cadrului @uridic privind prevenirea )i
sancionarea splrii $anilor
O-iciul
0aional de
,revenire )i
Com$atere a
Splrii
Banilor
2odi-icrile )i !m$untirile ulterioare ale le4ii au adus precizri )i dezvoltri
importanteB a)a cum rezult de mai @os.
<n primul r"ndB titlul a -ost modi-icat !n Y/E>E pentru prevenirea )i sancionarea
splrii $anilorB precum )i pentru instituirea unor msuri de prevenire )i com$atere
a -inantarii actelor de terorismY
2odul de aplicare a le4ii privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor se
veri-ic )i se controleazB !n cadrul atri$uiilor de serviciuB de urmtoarele autoriti
sau structuri+ aK autoritile de suprave4Aere prudenialB pentru persoanele supuse
acestei suprave4AeriB potrivit le4iiH $K >arda FinanciarB precum )i orice alte
autoriti cu atri$uii de control -inanciar--iscalB con-orm le4iiH cK structurile de
conducere ale pro-esiilor li$eraleB pentru persoanele ce aparin acestora )i care au
o$li4aii le4ale !n le4tur cu prevenirea )i sanionarea splrii $anilorH dK O-iciul
0aional de ,revenire )i Com$atere a Splrii Banilor JO0,CSBKB pentru toate
persoane cu o$li4aii le4ale pe linia prevenirii )i sanionrii splrii $anilor. C"nd
din datele o$inute rezult suspiciuni de splare a $anilorB de -inanare a actelor de
terorism autoritatile )i structurile menionate mai sus au o$li4aia de a in-orma de
!ndata O0,CSB. O-iciul poate e-ectua veri-icri )i controale comune cu autoritile
!n cauz.
Su$ incidena le4ii privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilorB intr persoane
-izice sau @uridice care au atri$uii )i o$li4aii de control !n acest domeniuB )i anume+
aK institutiile de credit )i sucursalele din Rom"nia ale instituiilor de credit strineH $K
institutiile -inanciareB precum )i sucursalele din Rom"nia ale instituiilor -inanciare
strineH cK administratorii de -onduri de pensii privateB !n nume propriu )i pentru
-ondurile de pensii private pe care le administreazB a4enii de marVetin4
autorizaiLavizai !n sistemul pensiilor privateH dK cazinourileH eK auditoriiB
persoanele -izice )i @uridice care acord consultan -iscal sau conta$ilH -K notarii
pu$liciB avocaii )i alte persoane care e*ercit pro-esii @uridice li$eraleB !n cazul !n
care acord asisten !n !ntocmirea sau per-ectarea de operaiuni pentru clienii lor
privind cumprarea ori v"nzarea de $unuri imo$ileB aciuni sau pri sociale ori
elemente ale -ondului de comertB administrarea instrumentelor -inanciare sau a altor
$unuri ale clienilorB constituirea sau administrarea de conturi $ancareB de economii
ori de instrumente -inanciareB or4anizarea procesului de su$scriere a aporturilor
necesare constituiriiB -uncionrii sau administrarii unei societi comercialeB
constituireaB administrarea ori conducerea societilor comercialeB or4anismelor de
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
6
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
plasament colectiv !n valori mo$iliare sau a altor structuri similare ori des-)urareaB
potrivit le4iiB a altor activiti -iduciareB precum )i !n cazul !n care !)i reprezint
clienii !n orice operaiune cu caracter -inanciar ori viz"nd $unuri imo$ileH 4K
-urnizorii de servicii privind societi comerciale sau alte entitiH AK persoanele cu
atri$uii !n procesul de privatizareH iK a4enii imo$iliariH @K asociaiile )i -undaiileH
VK alte persoane -izice sau @uridice care comercializeaz $unuri )iLsau serviciiB numai
!n msura !n care acestea au la $az operaiuni cu sume !n numerarB !n lei sau !n
valutB a cror limit minim reprezint ecAivalentul !n lei a (7.&&& euroB indi-erent
dac tranzacia se e*ecut printr-o sin4ur operaiune sau prin mai multe operaiuni
ce par a avea o le4tur !ntre ele.
#ceste persoane cu atri$uii de control pe linia splrii $anilorB sunt o$li4ate ca !n
des-)urarea activitii lor s adopte msuri adecvate de prevenire a splrii $anilor
)i a -inanrii actelor de terorism )iB !n acest scopB pe $az de riscB aplic msuri-
standardB simpli-icate sau suplimentare de cunoa)tere a clienteleiB care s le permit
identi-icareaB dup cazB )i a $ene-iciarului real. #st-elB instituiile de credit nu vor
intra !n relaii de corespondent cu o $anc -ictiv sau cu o instituie de credit despre
care se )tie c permite unei $nci -ictive s !i utilizeze conturile )i dac au ast-el de
relaii le vor termina. 1oate persoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor
au o$li4aia de a aplica msurile-standard de cunoa)tere a clientelei !n urmtoarele
situaii+ aK la sta$ilirea unei relaii de a-aceriH $K la e-ectuarea tranzaciilor
ocazionale !n valoare de cel putin (7.&&& euro ori ecAivalentB indi-erent dac
tranzacia se realizeaz printr-o sin4ur operaiune sau mai multe operaiuni ce par a
avea o le4atur !ntre eleH cK c"nd e*ist suspiciuni c operaiunea !n cauz are drept
scop splarea $anilor sau -inanarea actelor de terorismB indi-erent de incidena
prevederilor dero4atorii de la o$li4aia de a aplica msurile-standard de cunoa)tere a
clientelei sta$ilite )i de valoarea operaiuniiH dK dac e*ist !ndoieli privind
veridicitatea sau pertinena in-ormaiilor de identi-icare de@a deinute despre clientH
eK la cumprarea sau scAim$area !n cazinouri de @etoane a cror valoare minim
reprezint ecAivalentul !n lei a %.&&& euro.
C"nd suma nu este cunoscut !n momentul acceptrii tranzacieiB persoana -izic
sau @uridic o$li4at s sta$ileasc identitatea clienilor va proceda la identi-icarea
de !ndat a acestoraB atunci c"nd este in-ormat despre valoarea tranzaciei )i c"nd a
sta$ilit c a -ost atins limita minim.
,ersoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor au o$li4aia s asi4ure
aplicarea le4ii )i !n cazul activitilor e*ternalizate ori al celor des-)urate prin
a4eni.
Instituiile de credit )i instituiile -inanciare tre$uie s aplice proceduri de
cunoa)tere a clientelei )i de pstrare a evidenelor re-eritoare la aceasta cel puin
ecAivalente cu cele prevzute de le4e !n toate sucursalele )i -ilialele acestora situate
!n state tere. ,ersoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor vor aplica
msurile-standard de cunoa)tere a clientelei tuturor clienilor noiB precum )iB c"t
mai cur"nd posi$ilB !n -uncie de riscB !n cazul clienilor e*isteni.
Institutiile de credit )i instituiile -inanciare nu vor descAide )i nu vor opera conturi
anonimeB respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau $ene-iciarului nu
este cunoscut )i evidentiata !n mod corespunztor. <n aplicarea acestor cerineB
persoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor vor aplica msurile-
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
7
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
standard de cunoa)tere a clientelei tuturor titularilor )i $ene-iciarilor conturilor
anonime e*istente c"t mai cur"nd posi$il )i oricum !nainte ca acestea s -ie utilizate
!n vreun -el.
Datele de identi-icare a clienilor cuprind+
aK !n cazul persoanelor -izice - datele de stare civil menionate !n documentele de
identitateH
$K !n cazul persoanelor @uridice - datele menionate !n documentele de !nmatriculare
precum )i dovada c persoana -izic care conduce tranzacia reprezint le4al
persoana @uridic.
In cazul persoanelor @uridice strineB la descAiderea de conturi $ancare vor -i
solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea -irmeiB sediulB tipul de
societateB locul !nmatriculriiB !mputernicirea special a celui care o reprezint !n
tranzacieB precum )i o traducere !n lim$a rom"n a documentelor autenti-icate de un
$irou al notarului pu$lic.
,ersoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor pot aplica msurile
simpli-icate de cunoa)tere a clientelei !n urmtoarele situaii+
aK !n cazul polielor de asi4urare de viatB dac prima de asi4urare sau ratele de
plat anuale sunt mai mici ori e4ale cu ecAivalentul !n lei al sumei de (.&&& euro ori
prima unica de asi4urare pltit este !n valoare de p"n la ecAivalentul !n lei a %.7&&
euro. Dac ratele de prim periodice sau sumele de plat anuale sunt ori urmeaz s
-ie mrite !n a)a -el !nc"t s dep)easc limita ecAivalentului !n lei a (.&&& euroB
respectiv a ecAivalentului !n lei a %.7&& euroB se aplic msurile-standard de
cunoa)tere a clienteleiH
$K !n cazul actelor de aderare la -ondurile de pensiiH
cK !n cazul monedei electronice de-inite potrivit le4ii IB !n situaiile )i !n condiiile
prevzute de re4ulamentul la le4eH
dK !n cazul !n care clientul este o instituie de credit sau -inanciar dintr-un stat
mem$ru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European oriB dup cazB o
instituie de credit ori -inanciar dintr-un stat terB care impune cerine similare cu
cele prevzute de le4e )i le suprave4Aeaz aplicareaH
eK !n alte cazuri )i condiiiB re-eritoare la clieniB operaiuni sau produseB care
prezint risc sczut !n privina splrii $anilor )i a -inanrii actelor de terorismB
prevzute de re4ulamentul de aplicare a le4ii.
,ersoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor aplicB !n plus -a de
msurile-standard de cunoa)tere a clienteleiB msurile suplimentare de cunoa)tere a
clientelei !n urmtoarele situaii careB prin natura lorB pot prezenta un risc sporit de
splare a $anilor sau de -inanare a actelor de terorism+
aK !n cazul persoanelor care nu sunt prezente -izic la e-ectuarea operatiunilorH
$K !n cazul relaiilor de corespondent cu instituii de credit din state care nu sunt
mem$re ale Uniunii Europene sau nu aparin Spatiului Economic EuropeanH
cK !n cazul tranzaciilor sau relaiilor de a-aceri cu persoanele e*puse politicB care
sunt rezidente !ntr-un alt stat mem$ru al Uniunii Europene sau al Spaiului
Economic European ori !ntr-un stat ter.
,ersoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor aplic msurile
I
OU> nr.''L%&&8 apro$at prin /e4ea nr. %%9L%&&9 privind instituiile de credit )i adecvarea capitalului
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
8
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
suplimentare de cunoa)tere a clientelei )i !n alte cazuriB careB prin natura lorB prezint
un risc sporit de splare a $anilor sau de -inanare a actelor de terorism.
<n -iecare caz !n care identitatea este solicitatB persoana @uridic sau persoana -izic
cu atri$uii de control pe linia splrii $anilorB care are o$li4aia identi-icrii
clientuluiB va pstra o copie de pe documentB ca dovada de identitateB sau re-erine de
identitateB pentru o perioada de 7 aniB !ncepand cu data c"nd se !ncAeie relaia cu
clientul.
,ersoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor vor pstra evidenele
secundare sau operative )i !nre4istrrile tuturor operaiunilor -inanciare care -ac
o$iectul le4iiB pentru o perioad de 7 ani de la e-ectuarea -iecrei operaiuniB !ntr-o
-orm corespunztoareB pentru a putea -i -olosite ca mi@loace de pro$ !n @ustiie.
,ersoanele @uridice cu atri$uii de control pe linia splrii $anilor vor desemna una
sau mai multe persoane care au responsa$iliti !n aplicarea le4iiB ale cror nume vor
-i comunicate O-iciuluiB !mpreun cu natura )i cu limitele responsa$ilitilor
menionate.
,ersoanele cu atri$uii de control pe linia splrii $anilorB precum )i structurile de
conducere ale pro-esiilor li$erale vor desemna una sau mai multe persoane care au
responsa$iliti !n aplicarea le4iiB ale cror nume vor -i comunicate O-iciuluiB cu
precizarea naturii )i limitelor responsa$ilitilor incredintateB )i vor sta$ili politici )i
proceduri adecvate !n materie de cunoa)tere a clienteleiB de raportareB de pstrare a
evidenelor secundare sau operativeB de control internB evaluare )i 4estionare a
riscurilorB mana4ementul de con-ormitate )i comunicareB pentru a preveni )i a
!mpiedica operaiunile suspecte de splarea $anilor sau -inanarea terorismuluiB
asi4urand instruirea corespunztoare a an4a@ailor. Instituiile de credit )i instituiile
-inanciare au o$li4aia de a desemna un o-ier de con-ormitate su$ordonat conducerii
e*ecutiveB care coordoneaz implementarea politicilor )i procedurilor interne pentru
aplicarea le4ii.
,roceduri de identi-icare a clienilor )i de prelucrare a in-ormaiilor re-eritoare la
splarea $anilor
De !ndat ce salariatul unei persoane @uridice sau una dintre persoanele -izice cu
atri$uii de control pe linia splrii $anilorB are suspiciuni c o operaiune ce
urmeaz s -ie e-ectuat are ca scop splarea $anilor sau -inanarea actelor de
terorismB va in-orma persoana desemnat care va sesiza imediat O0,CSB. ,ersoana
desemnata va analiza in-ormaiile primite )i va sesiza O-iciul cu privire la
suspiciunile motivate rezona$il. #cesta va con-irma primirea sesizarii.
Banca 0aionala a Rom"nieiB Comisia 0aional a Valorilor 2o$iliareB Comisia de
Suprave4Aere a #si4urrilor sau Comisia de Suprave4Aere a Sistemului de ,ensii
,rivate va in-orma de !ndat O-iciul cu privire la autorizarea ori re-uzul autorizarii
operaiunilor prevazute la art. %: din /e4ea nr. 757L%&&6 privind prevenirea si
com$aterea terorismuluiB comunic"nd )i motivul pentru care s-a dispus soluia
respectiv. Daca O-iciul consider necesarB poate dispuneB motivatB suspendarea
e-ecturii operaiunii pe o perioad de 6: de ore. <n cazul !n care cele 6: de ore se
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
9
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
!mplinesc !ntr-o zi nelucrtoareB termenul se proro4 p"n la prima zi lucrtoare.
Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaiunii rm"ne $locat !n contul
titularului p"n la e*pirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sauB dup
cazB p"n la dispunerea altei msuri de ctre ,arcAetul de pe l"n4 <nalta Curte de
Casaie )i XustiieB !n conditiile le4ii.
2suri de prevenire )i sancionare a splrii $anilor
C"nd sunt indicii temeinice cu privire la sv"r)irea in-raciunii de splare a $anilor
sau de -inanare a actelor de terorismB !n scopul str"n4erii de pro$e sau al
identi-icrii -aptuitorului pot -i dispuse urmtoarele msuri+
aK punerea su$ suprave4Aere a conturilor $ancare )i a conturilor asimilate acestoraH
$K punerea su$ suprave4AereB interceptarea sau !nre4istrarea comunicaiilorH
cK accesul la sisteme in-ormaticeH
dK livrarea suprave4Aeat a sumelor de $ani.
2sura de punere su$ suprave4Aere a conturilor $ancare poate -i dispus de
procuror pe o durat de cel mult 5& de zile. ,entru motive temeiniceB aceast masur
poate -i prelun4it de procuror prin ordonan motivatB -iecare prelun4ire neput"nd
dep)i 5& de zile. Durata ma*im a msurii dispuse este de 6 luni.
2surile de punere su$ suprave4AereB interceptarea sau !nre4istrarea comunicaiilor
)i accesul la sisteme in-ormatice pot -i dispuse de @udecatorB potrivit art. '((-'(8 din
Codul de procedur penala. ,rocurorul poate dispune s i se comunice !nscrisuriB
documente $ancareB -inanciare ori conta$ile.
2sura de livrare suprave4Aeat a sumelor de $ani poate -i dispus de procuror )i
este autorizat prin ordonan motivat care tre$uie s cuprind+
aK indiciile temeinice care @usti-ic msura )i motivele pentru care msura este
necesarH
$K detalii cu privire la $anii care -ac o$iectul suprave4AeriiH
cK timpul )i locul e-ecturii livrrii sauB dup cazB itinerarul ce urmeaz a -i
parcurs !n vederea e-ecturii livrriiB dac acestea sunt cunoscuteH
dK datele de identi-icare a persoanelor autorizate s suprave4Aeze livrarea.
<n cazul !n care e*ist indicii temeinice )i concrete c s-a sv"r)it sau c se
pre4te)te sv"r)irea unei in-raciuni de splare a $anilor ori de -inanare a actelor de
terorismB care nu poate -i descoperit sau ai crei -aptuitori nu pot -i identi-icai prin
alte mi@loaceB pot -i -olosii investi4atori su$ acoperireB !n vederea str"n4erii datelor
privind e*istena in-raciunii )i identi-icarea -ptuitorilorB !n condiiile prevzute de
Codul de procedura penal.
,arcAetul de pe lan4 <nalta Curte de Casaie )i Xustitie trimite trimestrial O-iciului
copii ale Aotr"rilor @udectore)ti de-initive privind in-raciunea de splare de $ani
iar O-iciul ine evidena statistic a persoanelor condamnate pentru in-raciunea de
splare de $ani.
Din motive de e-icien a controlului de prevenire )i sancionare a splrii $anilorB
re4ulamentul de aplicare al le4ii )i re4ulamentele interne ale persoanelor cu atri$uii
pe linia splrii $anilorB nu sunt date pu$licitii.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
:
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
1est de autoevaluare (.%.
#le4ei din cele de mai @osB variantele ce descriu !n mod incorect persoane cu
atri$uii de control !n domeniul splrii $anilor.
aK instituiile de credit )i sucursalele din Rom"nia ale instituiilor de credit strineH
$K instituiile de $ine-acere precum )i sucursalele din Rom"nia ale instituiilor
-inanciare strineH
cK administratorii de asociaii de proprietari )i -onduri de pensii privateH
dK cazinourileH
eK auditoriiB persoanele -izice )i @uridice care acord consultan -iscal sau
conta$ilH
-K notarii pu$liciB avocaii )i alte persoane care e*ercit pro-esii @uridice li$eraleH
4K -urnizorii de servicii privind societi comerciale sau alte entitiH
AK persoanele cu atri$uii !n procesul de privatizareH
iK a4enii imo$iliariH
@K asociaiile )i -undaiileH
VK alte persoane -izice sau @uridice care comercializeaz $unuri )iLsau serviciiB a
cror limit minim reprezint ecAivalentul !n lei a 7.&&& euro.
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
Cum de-inii in-raciunea de splare a $anilorM
Care sunt persoanele cu atri$uii de control !n domeniul splrii $anilorM
Care sunt msurile de cunoa)tere a clientelei -olosite de persoanele cu atri$uii de
control !n domeniul splrii $anilorM
Care sunt msurile de prevenire )i sancionare dispuse c"nd sunt indicii temeinice cu
privire la sv"r)irea in-raciunii de splare a $anilor sau de -inanare a actelor de
terorismB !n scopul str"n4erii de pro$e sau al identi-icrii -aptuitoruluiM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. 8
O$li4aii le4ale privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
'
Controlul privind prevenirea )i sancionarea splrii $anilor
Rspuns (.(
aB$Bd
Rspuns (.%. $BcBV
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (
P(Q.
P%Q.
P5Q.
P6Q.
P7Q.
P8Q.
P9Q.
P:Q.
Bostan I. Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2. E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
Boulescu 2.B Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
Do$reE. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
>Aidul e*perilor conta$ili )i al conta$ililor autorizai !n activitatea de
prevenire )i com$atere a splrii $anilor )i a -inanrii actelor de terorismB
Ediia a III-aB Editura CECC#RB %&&'
/e4ea nr. %( pentru prevenirea )i sancionarea splrii $anilor 2.O-. (:Lian
('''
/e4ea nr. 878 pentru prevenirea )i sancionarea splrii $anilor 2.O-.
'&6Ldec %&&%
/e4ea nr. %5& privind modi-icarea )i completarea /e4ii nr. 878L%&&% pentru
prevenirea )i sancionarea splarii $anilor 2.O-. 8(: din iulie %&&7
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
(&
Controlul intern !n entitile pu$lice
Unitatea de !nvare 0r. 9
CO01RO/U/ I01ER0 <0 E01I13;I/E ,UB/ICE
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.9
9.( Controlul intern ca -uncie mana4erial
9.% Standardele de control intern la entitile pu$lice
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. 9
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. 9
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Controlul intern !n entitile pu$lice
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. 9
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. 9 sunt+
G !nele4erea rolului controlului intern !n conducerea entitilor pu$lice )i
noua a$ordare european
G !nsu)irea standardelor de mana4ement )i control intern la entitile pu$lice
G cunoa)terea o$iectivelorB aciunilorB responsa$ilitatilor )i alte componente
ale masurilor de dezvoltare a sistemelor de control mana4erial
G !nele4erea codului controlului internH
G -amiliarizarea domeniul 4eneral al atri$uiilor )i e*ercitrii controlului
intern !n entitile pu$lice.
9.( Controlul intern ca -uncie mana4erial
Control
mana4erial
o$servare
comparare
apro$are
raportare
coordonare
veri-icare
analiz
autorizare
supervizare
e*aminare
separarea
-unctiunilor
monitorizare
1oate unitile patrimonialeB indi-erent c sunt de drept pu$lic sau de drept
privatB au drept caracteristic comun aceea c !n interiorul lor se 4estioneaz valori
materiale )i $ne)tiB ceea ce -ace necesar e*ercitarea unui control sistematic
asupra inte4ritiiB strii calitative )i modului de utilizare a acestora.
<n practica -inanciar trecut a rii noastre s-a statornicit un sistem unitar
de control propriuB cu urmtoarele -orme proprii de control -inanciar propriu+
control ierarAic operativ curent Jcontrol ierarAizatB operaional sau de
compartimentKH controlul -inanciar preventivH controlul 4estionar.
Fa de aceste -orme reprezentative de control propriu ale unitilor
patrimonialeB se mani-est la noiB la -el ca )i !n alte riB o -orm de control
Dinvizi$ilE sau control mutual JreciprocK. #ceast -orm de control se inte4reaz !n
!ns)i structura de or4anizare )i conducere a !ntreprinderii.
Spre deose$ire de -ormele de control propriu reprezentativeB care implic
sta$ilirea de -unciiB sarcini )i atri$uii concrete -i*ate prin re4lementri @uridiceB
statute sau documente de ordine interioarB controlul mutual reprezint numai un
concept al or4anizrii muncii )i a sistemului in-ormaional din !ntreprindere.
Fa de acest concept se mani-est !n lume % concepii privind a$ordarea
controlului invizi$il !n !ntreprindere+
(.sistemul an4lo-sa*on )i american -Concepia american are la $az
principiul potrivit cruia orice operaiune sau orice tranzacie tre$uie s -ie
o$servat !n mod independent de cel puin % persoane cu -uncii di-erite !n
!ntreprindere. <n -elul acesta pot -i descoperite erorile )i omisiunile )i sunt
descura@ate inteniile de -raud.
%.sistemul continental Jde ori4ine -rancezK- Concepia -rancez are la $az
principiul c una )i aceea)i persoan nu poate interveni de dou ori pe acela)i -lu*
al operaiunilor economico--inanciare. E*ist o delimitare a sarcinilor care nu
permite alterarea su$iectiv a evidenelor.
Controlul ierarAic operativ curent ca -orm primar de control intern propriu este
un atri$ut de $az al -unciilor de conducere din cadrul a4enilor economici )i cAiar
a entitilor patrimoniale pu$lice )i el se e*ercit !n cadrul atri$uiilor sau a
o$li4aiilor normale de serviciuB de ctre toate persoanele cu -uncii de conducere
% Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Controlul intern !n entitile pu$lice
care au !n su$ordinea lor uniti sau su$uniti de producieB sectoare de activitateB
compartimente specializateB -ormaiuni de lucru sau 4rupuri de persoane. <n mod
concretB cadrele cu -uncii de conducereB indi-erent de nivelul or4anizatoric la care
acioneazB au urmtoarele o$li4aii+
(.S e*ercite un control direct )i nemi@locit asupra compartimentelor
din su$ordineB precum )i un control inopinat !n locurile unde se pstreaz sau se
manipuleaz valori materiale )i $ne)tiH
%.S dezvolte autocontrolul )i controlul mutual sau reciproc !n munca
curent a personalului din su$ordine )i asupra tuturor operaiunilorB lucrrilor sau
tranzaciilor e-ectuateH
5.S sta$ileasc -iecrui su$ordonatB care la r"ndul su are o -uncie
in-erioar de conducereB atri$uii de control ierarAic )i rspunderile ce-i revin
pentru modul de !ndeplinireH
6.S sta$ileasc -iecrui su$ordonat atri$uiile speci-ice de muncB
prin delimitarea sarcinilor saleB prin sta$ilirea condiiilor de e*ercitare a atri$uiilor
de serviciu )i prin -i*area rspunderilor pentru modul concret de !ndeplinire al
acestora.
#ceste o$li4aii se concretizeaz !n documentul numit D-i)a postuluiE pe
care !n mod o$li4atoriu orice an4a@atorB prin compartimentul de resurse umane
JpersonalKB le -i*eaz )i le aduce la cuno)tiina an4a@ailor. O alt -orm concret de
mani-estare a controlului ierarAizat este emiterea de ctre conducere a unor decizii
cu caracter intern. ,rin aceste decizii conducerea e*ecutiv sau consiliul de
administraie sta$ile)te atri$uiile nominale de controlB preciz"nd activitile )i
operaiunile ce -ac o$iectul controluluiB periodicitatea e*ercitrii controluluiB
o$iectivele urmrite )i persoanele !n sarcina crora revine !ndeplinirea lor.
E*emplul cel mai -recvent )i concludent de asemenea decizieB este decizia de
inventariere pe care or4anul de conducere al unitii patrimoniale o emite ori de
c"te ori consider necesarB sau ori de c"te ori o cere speci-icul activitiiB av"nd !n
vedere c inventarierea patrimoniului este o o$li4aie le4al ce tre$uie realizat cel
puin o dat pe an. Din punct de vedere al e*ercitrii luiB controlul ierarAic operativ
curent !m$rac mai multe -orme de natur -aptic sau documentarB utiliz"nd !n
acest scop metode de realizare cum ar -i+
aKinspectarea sau o$servarea directB la -aa loculuiB a
compartimentelor sau sectoarelor de activitate !n scopul cunoa)terii modului de
!ndeplinire a sarcinilor curenteB comparativ cu normele de munc sau cu
re4lementrile !n vi4oareH
$Kin-ormarea personal sau or4anizarea unor discuiiB cAiar )edine
operative !ntre conductori )i su$ordonaiB !n scopul cunoa)terii )i analizei
operative a sarcinilor realizateB a rezultatelor o$inuteB a 4reutilor !nt"mpinate !n
realizarea lor.
cK!ntocmirea )i !naintarea periodic a unor rapoarte sau situaii
operativeB dri de seam de diverse tipuri asupra realizrii parametrilor de munc a
personalului su$ordonat.
dKallte metode precum -olosirea de mi@loace rapide de comunicare )i
in-ormare precum tele-onulB staii de emisie-recepie sau utilizarea cAiar )i de
camere de televiziune cu circuit !ncAis.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Controlul intern !n entitile pu$lice
Re4lementrile ultimilor ani !n domeniul controlului intern propriu al entitilor
patrimoniale pu$liceB au adus !n practic Codul controlului intern cuprinz"nd
standardele de mana4ementLcontrol intern la entitatile pu$lice.Datorit
responsa$ilitii mana4ementului !n or4anizarea )i conducerea proceselor de
controlB re4sim )i e*presia control mana4erial pentru control intern sau sistem de
control mana4erial pentru sistem de control intern. Entitile pu$lice din Rom"nia
ar tre$ui s or4anizeze sisteme proprii de control intern !n $aza unor re4lementri
recente armonizate cu practicile europene. Conducatorii entitatilor pu$lice ar tre$ui
s ia masurile necesare pentru ela$orarea siLsau dezvoltarea sistemelor de control
mana4erial ale -iecarei or4anizatiiB inclusiv a procedurilorB -ormalizate pe activitatiB
tinand cont de particularitatile cadrului le4alB or4anizationalB de personalB de
-inantare si de alte elemente speci-ice. O$iectiveleB actiunileB responsa$ilitatileB
termeneleB precum si alte componente ale masurilor respective sunt cuprinse in
pro4rame de dezvoltare a sistemelor de control mana4erialB ela$orate la nivelul
-iecarei entitati pu$lice. In pro4rame se re4sesc in mod distinct si actiunile de
per-ectionare pro-esionalaB atat pentru persoanele cu -unctii de conducereB cat si
pentru cele de e*ecutie. In vederea monitorizariiB coordonarii si indrumarii
metodolo4ice cu privire la sistemele proprii de control mana4erialB prin act de
decizie internaB conducatorul entitatii pu$lice constituie structuri cu atri$utii in
acest sens. ComponentaB modul de or4anizare si de lucruB precum si alte elemente
privind structurile de control mana4erial se sta$ilescB in -unctie de volumul si de
comple*itatea activitatilor din -iecare entitate pu$licaB de catre conducatorul
acesteia.
In vederea asi4urarii $unei 4estiuni a -ondurilor pu$lice siLsau a patrimoniului
pu$licB 2inisterul Finantelor ,u$liceB prin Unitatea centrala de armonizare a
sistemelor de mana4ement -inanciar si controlB avizeazB din punct de vedere al
re-eririlor la procedurile de controlB proiectele de re4lementari cu implicatii
-inanciareB care se ela$oreaza si se apro$a la nivelul entitatilor pu$lice in care se
e*ercita -unctia de ordonator principal de credite al $u4etului de statB al $u4etului
asi4urarilor sociale de stat sau al $u4etului oricarui -ond specialB la solicitarea
acestora.
#cZuis-ul comunitar in domeniul controlului intern este alcatuitB in mare masuraB
din principii 4enerale de $una practicaB acceptate pe plan international si in
Uniunea Europeana. 2odalitatea in care aceste principii se transpun in sistemele de
mana4ementLcontrol intern este speci-ica -iecarei tariB tinand cont de conditiile
constitutionaleB administrativeB le4islativeB culturale etc. <n lumina practicii )i
re4lementrilor europene s-a impus )i la noi o nou a$ordare a controlului intern.
#st-elB !n conte*tul principiilor 4enerale de $una practica care compun acZuis-ul
comunitarB controlului i se asociaza o acceptiune mult mai lar4aB acesta -iind privit
ca o -unctie mana4erialaB si nu ca o operatiune de veri-icare. ,rin -unctia de
controlB mana4ementul constata a$aterile rezultatelor de la o$iectiveB analizeaza
cauzele care le-au determinat si dispune masurile corective sau preventive ce se
impun.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Controlul intern !n entitile pu$lice
[ 0atura o$iectivelor controlului intern - O$iectivele entitatii pu$lice pot -i
4rupate in trei cate4orii+
(K E-icacitatea si e-icienta -unctionarii - cuprinde o$iectivele le4ate de scopurile
entitatii pu$lice si de utilizarea e-icienta a resurselor. De asemeneaB tot aici sunt
incluse si o$iectivele privind prote@area resurselor entitatii pu$lice de utilizare
inadecvata sau de pierderiB ca si identi-icarea si 4estionarea pasivelor.
%K Fia$ilitatea in-ormatiilor interne si e*terne -include o$iectivele le4ate de
tinerea unei conta$ilitati adecvateB ca si de -ia$ilitatea in-ormatiilor utilizate in
entitatea pu$lica sau di-uzate catre terti. De asemeneaB in aceasta cate4orie sunt
incluse si o$iectivele privind prote@area documentelor impotriva a doua cate4orii de
-raude+ disimularea -raudei si distorsionarea rezultatelor.
5K Con-ormitatea cu le4ileB re4ulamentele si politicile interne - cuprinde
o$iective le4ate de asi4urarea ca activitatile entitatii pu$lice se des-asoara in
con-ormitate cu o$li4atiile impuse de le4e si de re4ulamenteB precum si cu
respectarea politicilor interne.
[ Descompunerea si -ormularea o$iectivelor - In entitatea pu$licaB o$iectivele
4enerale se descompun in o$iective derivateB careB la randul lorB se descompun in
o$iective speci-ice JindividualeKB -ormand un ansam$lu coerent. Formularea
o$iectivelor poate -i calitativa sau cantitativaB insaB in orice cazB tre$uie de-initi
indicatori de rezultateB pe cat posi$il comensura$ili.
[ ,lani-icarea - ,entru a se realiza o$iectiveleB se des-asoara activitati
adecvateB carora este necesar sa li se aloce resurse. E*presia valorica a resurselor se
re-lecta in $u4etB care reprezinta planul -inanciar. O$iectiveleB activitatile esalonate
in timp si resursele a-erente constituie planul de mana4ement. ,lani-icarea
constituie un element -undamental al sistemului de control mana4erialB deoareceB
prin planB se sta$ileste $aza de re-erinta in raport cu care aceasta se e*ercita.
[ Or4anizarea - #ctivitatile prin care se realizeaza o$iectivele JindividualeB
derivate si 4eneraleK sunt transpuse in sarcini Jcomponenta elementaraKB atri$utiuni
si -unctiuni Jcomponente a4re4ateK si sunt atri$uiteB spre e-ectuareB componentelor
structurale ale entitatii pu$lice Jposturi si compartimenteK. #ceasta conduce la
de-inirea unei structuri or4anizatorice adecvate indeplinirii o$iectivelor. Controlul
mana4erial nu poate opera in a-ara unui plan si a unei structuri or4anizatorice
adecvate.
[ Riscurile - Evenimentele care pot a-ecta realizarea o$iectivelor constituie
riscuri care tre$uie identi-icate. 2ana4ementul are o$li4atia de a identi-ica riscurile
si de a intreprinde acele actiuni care plaseaza si mentin riscurile in limite
accepta$ile. 1re$uie mentinut un ecAili$ru intre nivelul accepta$il al riscurilor si
costurile pe care le implica aceste actiuni.
[ ,rocedurile - ,entru realizarea o$iectivelor tre$uie sa se asi4ure un ecAili$ru
intre sarciniB competenta Jautoritate decizionala con-erita prin dele4areK si
responsa$ilitati Jo$li4atia de a realiza o$iectiveleK si sa se de-ineasca proceduri.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Controlul intern !n entitile pu$lice
,rocedurile reprezinta pasii ce tre$uie urmati Jal4oritmulK in realizarea sarcinilorB
e*ercitarea competentelor si an4a@area responsa$ilitatilor. In acest conte*tB se
a-irmaB despre controlul internB c+ J(K este inte4rat in sistemul de mana4ement al
-iecarei componente structurale a entitatii pu$liceH J%K intra in 4ri@a personalului de
la toate nivelurileH J5K o-era o asi4urare rezona$ila a atin4erii o$iectivelorB incepand
cu cele individuale si terminand cu cele 4enerale.
[ #ctivitatile de control - Controlul este prezent pe toate palierele entitatii
pu$lice si se mani-esta su$ -orma autocontroluluiB controlului in lant Jpe -aze ale
procesuluiK si a controlului ierarAic. Din punct de vedere al momentului in care se
e*ercitaB controlul este concomitent JoperativKB e*-ante J-eed--or\ardK si e*-post
J-eed-$acVK. ,rintre activitatile de control curente se re4asesc+ o$servareaB
comparareaB apro$areaB raportareaB coordonareaB veri-icareaB analizaB
autorizareaB supervizareaB e*aminareaB separarea -unctiunilor si monitorizarea. In
a-ara activitatilor de control inte4rate in linia de mana4ementB pot -i or4anizate
controale specializateB e-ectuate de componente structurale anume constituite
JcomisiiB compartimente de control etc.KB a caror activitate se des-asoara in $aza
unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor.
[ De-inirea - ,entru o intele4ere adecvata a conceptului de control internB
privit prin prisma principiilor 4enerale de $una practica acceptate pe plan
international si in Uniunea EuropeanaB reinem de-initia adoptata de Comisia
Europeana. Controlul intern reprezinta ansam$lul politicilor si procedurilor
concepute si implementate de catre mana4ementul si personalul entitatii pu$liceB in
vederea -urnizarii unei asi4urari rezona$ile pentru+ atin4erea o$iectivelor entitatii
pu$lice intr-un mod economicB e-icient si e-icaceH respectarea re4ulilor e*terne si a
politicilor si re4ulilor mana4ementuluiH prote@area $unurilor si a in-ormatiilorH
prevenirea si depistarea -raudelor si 4reselilorH calitatea documentelor de
conta$ilitate si producerea in timp util de in-ormatii de incredereB re-eritoare la
se4mentul -inanciar si de mana4ement. #lte de-initii ale controlului intern sunt+
- con-orm I01OS#I- Controlul intern este un instrument mana4erial utilizat
pentru a -urniza o asi4urare rezona$ila ca o$iectivele mana4ementului sunt
indeplinite.
- con-orm Comitetului Entitatilor ,u$lice de Sponsorizare a Comisiei 1read\aS
JS.U.#.K - COSO - Controlul intern este un proces implementat de mana4ementul
entitatii pu$liceB care intentioneaza sa -urnizeze o asi4urare rezona$ila cu privire la
atin4erea o$iectivelorB 4rupate in urmatoarele cate4orii+ e-icacitatea si e-icienta
-unctionariiH -ia$ilitatea in-ormatiilor -inanciareH respectarea le4ilor si
re4ulamentelor.
- con-orm Institutului Canadian al Conta$ililor #utorizati JCriteria o- ControlK R
CoCo- Controlul intern este ansam$lul elementelor unei or4anizatii Jinclusiv
resurseleB sistemeleB proceseleB culturaB structura si sarcinileK careB in mod colectivB
ii a@uta pe oameni sa realizeze o$iectivele entitatii pu$liceB 4rupate in trei cate4orii+
e-icacitatea si e-icienta -unctionariiH -ia$ilitatea in-ormatiei interne si e*terneH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Controlul intern !n entitile pu$lice
respectarea le4ilorB re4ulamentelor si politicilor interne.
1est de autoevaluare 9.(. Indicai care din activitatile de control curente se
re4asesc !n cele de mai @os+
aK o$servarea
$K compararea
cK apro$area
dK raportarea
eK coordonarea
-K veri-icarea
4K analiza
AK autorizarea
iK supervizarea
@K e*aminarea
VK separarea -unctiunilor
lK monitorizarea
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
9.%. Standardele de control intern la entitile pu$lice
Scopul si de-inirea standardelor de control intern
mediu de
control
Standardele de control intern de-inesc un minimum de re4uli de mana4ementB pe
care toate entitatile pu$lice tre$uie sa le urmeze. O$iectivul standardelor este de a
crea un model de control mana4erial uni-orm si coerent. De asemeneaB standardele
constituie un sistem de re-erintaB in raport cu care se evalueaza sistemele de controlper-ormana
internB se identi-ica zonele si directiile de scAim$are. Sta$ilirea sistemelor de
mana4ementul
control intra in responsa$ilitatea mana4ementului -iecarei entitati pu$lice si tre$uie
riscurilor
sa ai$a la $aza standardele ela$orate de 2inisterul Finantelor ,u$lice. Formularea
cat mai 4enerala a standardelor a -ost necesara pentru a da posi$ilitatea mana4erilor
in-ormaresa le apliceB in po-ida deose$irilor semni-icative intre di-eritele entitati pu$lice.
Sistemele de control mana4erial tre$uie dezvoltate tinand cont de speci-icul le4alB
or4anizationalB de personalB de -inantare etc.B al -iecarei entitati pu$lice in parte.
comunicare
Standardele sunt 4rupate in cadrul a cinci elemente-cAeie ale controlului
mana4erial+
activiti de
control[ 2ediul de control. #cesta 4rupeaza pro$lemele le4ate de or4anizareB
mana4ementul resurselor umaneLeticaB deontolo4ie si inte4ritate.
auditare
evaluare
[ ,er-ormanta si mana4ementul riscurilor. #cest element su$sumeaza
pro$lematica mana4ementului le4ata de -i*area o$iectivelorB plani-icare
Jplani-icarea multianualaKB pro4ramare Jplanul de mana4ementK si per-ormanta
Jmonitorizarea per-ormanteiK.
[ In-ormarea si comunicarea. In aceasta sectiune sunt 4rupate pro$lemele ce tin
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Controlul intern !n entitile pu$lice
de crearea unui sistem in-ormational adecvat si a unui sistem de rapoarte privind
e*ecutia planului de mana4ementB a $u4etuluiB a utilizarii resurselorB semnalarea
a$aterilor. De asemeneaB conservarea si arAivarea documentelor tre$uie avuta in
vedere.
[ #ctivitati de control. Standardele su$sumate acestui element-cAeie al
controlului mana4erial se -ocalizeaza asupra+ documentarii procedurilorH
continuitatii operatiunilorH inre4istrarii e*ceptiilor Ja$aterilor de proceduriKH
separarii atri$utiilorH suprave4Aerii JmonitorizariiK etc.
[ #uditarea si evaluarea. ,ro$lematica vizata de aceasta 4rupa de standarde
priveste dezvoltarea capacitatii de evaluare a controlului mana4erialB in scopul
asi4urarii continuitatii procesului de per-ectionare a acestuia.
Fiecare standard este structurat pe 5 componente+
[ Descrierea standardului - prezinta trasaturile de-initorii ale domeniului de
mana4ement la care se re-era standardulB domeniu -i*at prin titlul acestuiaH
[ Cerinte 4enerale - anunta directiile determinante in care tre$uie actionatB in
vederea respectarii standarduluiH
[ Re-erinte principale - listeaza actele normative reprezentativeB care cuprind
prevederi aplica$ile standardului.
,e ansam$luB standardele si re-erintele principale asociate constituie pacAetul
reprezentativ al normelor de re4lementare - Codul controlului intern -B care
4uverneaza o$iectiveleB or4anizarea si -unctionarea sistemelor de mana4ement
-inanciar si control Jcontrol internK la entitatile pu$lice.
S1#0D#RDE/E DE 2#0#>E2E01LCO01RO/ I01ER0 /# E01I1#1I/E
,UB/ICE sunt urmtoarele+ J(K ,entru componenta mediul de control se aplic+
Standardul ( - E1IC#B I01E>RI1#1E#H Standardul % - #1RIBU1IIB FU0C1IIB
S#RCI0IH Standardul 5 - CO2,E1E01#B ,ERFOR2#01#H Standardul 6 -
FU0C1II SE0SIBI/EH Standardul 7 R DE/E>#RE#H Standardul 8 -
S1RUC1UR# OR>#0IC#1ORIC#. J%K ,entru componenta per-ormante si
mana4ementul riscului se aplic+ Standardul 9 R OBIEC1IVEH Standardul : R
,/#0IFIC#RE#H Standardul ' R COORDO0#RE#HStandardul (& -
2O0I1ORIC#RE# ,ERFOR2#01E/ORH Standardul (( - 2#0#>E2E01U/
RISCU/UIH Standardul (7 - I,O1ECEB REEV#/U#RI. J5K ,entru componenta
in-ormare si comunicare se aplic+ Standardul (% R I0FOR2#RE#H Standardul
(5 R CO2U0IC#RE#H Standardul (6 R CORES,O0DE01#H Standardul (8 -
SE20#/#RE# 0ERE>U/#RI1#1I/OR. J6K ,entru componenta activiti de
control se aplic+ Standardul (9 R ,ROCEDURIH Standardul (: - SE,#R#RE#
#1RIBU1II/ORH Standardul (' R SU,R#VE>TERE#H Standardul %& -
>ES1IO0#RE# #B#1ERI/ORHStandardul %( - CO01I0UI1#1E#
#C1IVI1#1IIH Standardul %% - S1R#1E>II DE CO01RO/H Standardul %5 -
#CCESU/ /# RESURSEH J7K ,entru componenta auditare si evaluare se aplic+
Standardul %6 - VERIFIC#RE# SI EV#/U#RE# CO01RO/U/UIH Standardul
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
Controlul intern !n entitile pu$lice
%7 - #UDI1U/ I01ER0.
1oate aceste standarde se aplic !n mod unitar pentru a se o$ine rezultate pe toate
componentele sistemului de controlB de la mediul de control la auditare )i evaluare.
Elementul de $az !n realizarea controlului mana4erial este procedura operaional
care este !n acela)i timpB instrumentul de lucru pentru dezvoltarea sistemelor de
mana4ement -inanciar )i control. ,rocedurile operaionale Jnumite )i proceduri
-ormalizate sau proceduri de procesKB tre$uie ela$orateB apro$ate )i aplicate !n
condiiile cunoa)terii )i respectrii standardelor de control mana4erial.
,entru e*empli-icare redm !n cele ce urmeaz standardele (B ((B )i %7.
Standard ( E1IC#B I01E>RI1#1E#
(.(. Descrierea standardului- Entitatea pu$lica asi4ura conditiile necesare
cunoasteriiB de catre an4a@atiB a re4lementarilor care 4uverneaza comportamentul
acestoraB prevenirea si raportarea -raudelor si nere4ulilor.
(.%. Cerinte 4enerale - 2ana4erul si salariatii tre$uie sa ai$a un nivel
corespunzator de inte4ritateK pro-esionala si personala si sa -ie constienti de
importanta activitatii pe care o des-asoara. 2ana4erulB prin deciziile sale si
e*emplul personalB spri@ina si promoveaza valorile etice si inte4ritatea pro-esionala
si personala a salariatilor. Deciziile si e*emplul personal tre$uie sa re-lecte+ [
valori-icarea transparentei si pro$itatii in activitateH valori-icarea competentei[
pro-esionaleH [ initiativa prin e*empluH [ con-ormitatea cu le4ileB re4ulamenteleB
re4ulile si politicile speci-iceH respectarea con-identialitatii in-ormatiilorH [[
tratamentul ecAita$il si respectarea indivizilorH [ relatiile loiale cu cola$oratoriiH [
caracterul complet si e*act al operatiilor si documentatiilorH[ modul pro-esional de
a$ordare a in-ormatiilor -inanciareH
Salariatii mani-esta acel comportament si dezvolta acele actiuni percepute ca
eticeIIIK in entitatea pu$lica. 2ana4erul si salariatii au o a$ordare pozitiva -ata de
controlul -inanciarB a carui -unctionare o spri@ina.
(.5. Re-erinte principale -/e4ea nr. (::L(''' privind Statutul -unctionarilor
pu$liciB repu$licataB cu modi-icarile ulterioareH /e4ea nr. 9L%&&6 privind Codul de
conduita a -unctionarilor pu$liciH /e4ea nr. %7(L%&&6 privind unele masuri
re-eritoare la $unurile primite cu titlu 4ratuit cu prile@ul unor actiuni de protocol in
e*ercitarea mandatului sau a -unctieiH /e4ea nr. (8(L%&&5 privind unele masuri
pentru asi4urarea transparentei in e*ercitarea demnitatilor pu$liceB a -unctiilor
pu$lice si in mediul de a-aceriB prevenirea si sanctionarea coruptieiB cu modi-icarile
si completarile ulterioareH /e4ea nr. ((7L(''8 privind declararea si controlul averii
demnitarilorB ma4istratilorB -unctionarilor pu$lici si unor persoane cu -unctii de
conducereB cu modi-icarile si completarile ulterioareH /e4ea nr. 699L%&&6 privind
Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si entitatile pu$liceH
/e4ea nr. 9:L%&&& pentru prevenireaB descoperirea si sanctionarea -aptelor de
coruptieB cu modi-icarile si completarile ulterioareH Ordonanta de ur4enta a
>uvernului nr. (6L%&&7 privind modi-icarea -ormularelor privind declaratia de
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
Controlul intern !n entitile pu$lice
avere si pentru declaratia de intereseH Ordonanta de ur4enta a >uvernului nr.
78L%&&5 privind crearea statutului special al -unctionarului pu$lic denumit mana4er
pu$licB cu modi-icarile si completarile ulterioareH Ordinul ministrului -inantelor
pu$lice nr. (.('&L%&&6 pentru apro$area Codului etic al pro-esiei de controlor
dele4atH Ordinul nr. %7%L%&&6 al ministrului -inantelor pu$liceB pentru apro$area
Codului privind conduita etica a auditorului intern. ]]]]]]]]]
IK Frauda inseamna orice actiune sau omisiune intentionata in le4atura cu+
utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente -alseB incorecte sau
incompleteB inclusiv -aptele penale prevazute de cap. III din /e4ea nr. 9:L%&&&
pentru prevenireaB descoperirea si sanctionarea -aptelor de coruptieB cu modi-icarile
ulterioareB care au ca e-ect alocareaLdo$andireaB respectiv utilizarea nepotrivita sau
incorecta a -ondurilor comunitare de la $u4etul 4eneral al Comunitatii Europene
siLsau a sumelor de co-inantare a-erente de la $u4etul de statB $u4etele prevazute la
art. ( alin. J%K lit. aK--K si lK din /e4ea nr. 7&&L%&&% privind -inantele pu$liceB cu
modi-icarile ulterioareB si la art. ( alin. J%K lit. aK-dK din Ordonanta de ur4enta a
>uvernului nr. 67L%&&5 apro$ata cu modi-icari prin /e4ea nr. (&:L%&&6B cu
modi-icarile ulterioareH necomunicarea unei in-ormatii prin incalcarea unei o$li4atii
speci-iceB avand acelasi e-ect la care s-a -acut re-erire anteriorH deturnarea acestor
-onduri de la scopurile pentru care au -ost acordate initial Jcon-orm art. % lit. $K din
Ordonanta >uvernului nr. 9'L%&&5 privind controlul si recuperarea -ondurilor
comunitareB precum si a -ondurilor de co-inantare a-erente utilizate
necorespunzatorB cu modi-icarile si completarile ulterioareK.
IIK Inte4ritate+ Caracter inte4ruH sentiment al demnitatiiB dreptatii si
constiinciozitatiiB care serveste drept calauza in conduita omuluiH onestitateB cinsteB
pro$itate.
IIIK Valorile etice -ac parte din cultura entitatii pu$lice si constituie un cod
nescrisB pe $aza caruia sunt evaluate comportamentele. Separat de acestaB entitatea
pu$lica tre$uie sa ai$a un cod de conduita o-icialB scrisB care este un mi@loc de
comunicare uni-orma a valorilor etice a tuturor salariatilor. Codul etic sta$ileste
care sunt o$li4atiile rezultate din le4e carora tre$uie sa li se supuna salariatiiB in
plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de munca+ depunerea declaratiei
de avereB a declaratiei pentru prevenirea con-lictului de interese. E*ista si cazuri in
care le4ea prevede incompati$ilitati pentru ocuparea unor -unctii pu$lice. Codul de
conduita a -unctionarilor pu$lici este apro$at prin le4e. /a nivelul -iecarei institutiiB
codul etic se apro$a de catre conducator. ,entru a putea actiona in con-ormitate cu
valorile entitatii pu$liceB salariatii au nevoie de spri@in si de o comunicare descAisaB
in special atunci cand este vor$a despre a@utorul acordat pentru rezolvarea
dilemelor si a incertitudinilor in materie de conduita adecvata. Salariatii entitatilor
pu$lice sunt li$eri sa comunice preocuparile lor in materie de etica. 2ana4ementul
entitatii tre$uie sa creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare. Conducerea
tre$uie sa suprave4Aeze comportamentul e-ectiv al salariatilor din su$ordineB
re-eritor la standardul de etica si inte4ritate si sa trateze in mod adecvat orice
a$atere de la codul de conduita.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (&
Controlul intern !n entitile pu$lice
Standard (( 2#0#>E2E01U/ RISCU/UI
2ana4ementul riscului reprezint metodolo4ie care vizeaza asi4urarea unui
control 4lo$al al risculuiB ce permite mentinerea unui nivel accepta$il al e*punerii
la risc pentru entitatea pu$licaB cu costuri minime. 2ana4ementul riscului cuprinde
o 4ama lar4a de activitati ri4uros de-inite si or4anizateB plecand de la conditiile de
e*istenta si o$iectivele -undamentale ale entitatii pu$liceB precum si analiza
-actorilor de risc intr-o conceptie de -unctionare optima si e-icienta.
((.(. Descrierea standardului - Entitatea pu$lica analizeaza sistematicB cel putin
o data pe anB riscurile le4ate de des-asurarea activitatilor saleB ela$oreaza planuri
corespunzatoareB in directia limitarii posi$ilelor consecinte ale acestor riscuriB si
numeste salariatii responsa$ili in aplicarea planurilor respective.
((.%. Cerinte 4enerale+ Orice actiune sau inactiune prezinta un risc de nerealizare
a o$iectivelorH Riscurile sunt accepta$ileB daca masurile care vizeaza evitarea
acestora nu se @usti-ica in plan -inanciarH Riscurile semni-icative apar si se dezvolta
in special ca urmare a+ [ mana4ementului inadecvat al raporturilor dintre entitatea
pu$lica si mediile in care aceasta actioneazaH [ unor sisteme de conducere
centralizate e*cesivH
Un sistem de control intern e-icient presupune implementarea in entitatea pu$lica a
mana4ementului riscurilor. 2ana4erul are o$li4atia crearii si mentinerii unui sistem
de control intern sanatosB in principalB prin+ [ identi-icarea riscurilor ma@ore care pot
a-ecta e-icacitatea si e-icienta operatiunilorB respectarea re4ulilor si re4ulamentelorB
increderea in in-ormatiile -inanciare si de mana4ement intern si e*ternB prote@area
$unurilorB prevenirea si descoperirea -raudelorH de-inirea nivelului accepta$il de[
e*punere la aceste riscuriH [ evaluarea pro$a$ilitatii ca riscul sa se materializeze si a
marimii impactului acestuiaH [ monitorizarea si evaluarea riscurilor si a 4radului d e
adecvare a controalelor interne la 4estionarea riscurilorH[ veri-icarea raportarii
e*ecutiei $u4etuluiB inclusiv a celui pe pro4rame.
((.5. Re-erinte principale- /e4ea nr. 7&&L%&&% privind -inantele pu$liceB cu
modi-icarile ulterioare Jart. %( alin. J6K+ YOrdonatorii principali de credite vor
repartizaB potrivit alin. J(KB creditele $u4etareB dupa retinerea a (&W din prevederile
apro$ate acestoraB pentru asi4urarea unei e*ecutii $u4etare prudenteB cu e*ceptia
cAeltuielilor de personal si a celor care decur4 din o$li4atii internationaleB care vor
-i repartizate inte4ral. Repartizarea sumelor retinute in proportie de (&W se -ace in
semestrul al doileaB dupa e*aminarea de catre >uvern a e*ecutiei $u4etare pe
primul semestruYKH Totararea >uvernului nr. %.%::L%&&6 pentru apro$area
repartizarii -unctiilor pe care le asi4ura ministerele si or4anizatiile
ne4uvernamentale privind prevenirea situatiilor de ur4entaH Ordonanta de ur4enta a
>uvernului nr. 67L%&&5 privind -inantele pu$lice localeB apro$ata cu modi-icari si
completari prin /e4ea nr. (&:L%&&6H 2anualul de control -inanciar preventivB
ela$orat de 2inisterul Finantelor ,u$liceB Directia 4enerala de control -inanciar
preventivB pu$licat pe adresa de Internet a 2inisterului Finantelor ,u$lice - Jpa4ina
:%B pct. 6.6. YControlul preventiv al unor operatiuni cu risc ridicatYK.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il ((
Controlul intern !n entitile pu$lice
Standard %7 #UDI1U/ I01ER0
%7.(. Descrierea standardului - Entitatea pu$lica in-iinteaza sau are acces la o
capacitate de auditB care are in structura sa auditori competentiB a caror activitate se
des-asoaraB de re4ulaB con-orm unor pro4rame $azate pe evaluarea riscului.
%7.%. Cerinte 4enerale - - #uditul intern asi4ura evaluarea independenta si
o$iectiva a sistemului de control intern al entitatii pu$liceH #uditorul intern
-inalizeaza actiunile sale prin rapoarte de auditB in care enunta punctele sla$e
identi-icate in sistem si -ormuleaza recomandari pentru eliminarea acestoraH
2ana4erul dispune masurile necesareB avand in vedere recomandarile din
rapoartele de audit internB in scopul eliminarii punctelor sla$e constatate de
misiunile de auditare.
%7.5. Re-erinte principale ./e4ea nr. 89%L%&&% privind auditul pu$lic internB cu
modi-icarile si completarile ulterioareH Ordinul ministrului -inantelor pu$lice nr.
5:L%&&5 pentru apro$area 0ormelor 4enerale privind e*ercitarea activitatii de audit
pu$lic internB cu modi-icarile ulterioareH #ctul intern de apro$are a 0ormelor
metodolo4ice de or4anizare si e*ercitare a auditului pu$lic intern in cadrul
entitatilor pu$lice.
1est de autoevaluare 9.%. De-inii mana4ementul riscurilor )i descriei standardul
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
Care este noua a$ordare a controlului intern !n conte*tul asimilrii aZuis-ului
comunitarM
Care sunt elementele componente ale sistemului de control internM
0umii 7 standarde de control mana4erial.
Descriei standardul privind mana4ementul riscurilor.
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. 9
Standardele de control mana4erial privind eticaB inte4ritatea )i mana4ementul
riscurilor
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (%
Controlul intern !n entitile pu$lice
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns 9.( a-l
Rspuns 9.%. 2ana4ementul riscului reprezint metodolo4ie care vizeaza asi4urarea
unui control 4lo$al al risculuiB ce permite mentinerea unui nivel accepta$il al
e*punerii la risc pentru entitatea pu$licaB cu costuri minime. Entitatea pu$lica
analizeaza sistematicB cel putin o data pe anB riscurile le4ate de des-asurarea
activitatilor saleB ela$oreaza planuri corespunzatoareB in directia limitarii posi$ilelor
consecinte ale acestor riscuriB si numeste salariatii responsa$ili in aplicarea
planurilor respective.
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. 9
P(Q O2F, nr. '68L%&&7 pentru apro$area Codului controlului internB cuprinzand
standardele de mana4ementLcontrol intern la entitatile pu$lice si pentru dezvoltarea
sistemelor de control mana4erialB 2.O-. nr. 897 din %: iulie %&&7
P%Q O2F, nr. (5:'L%&&8 privind modi-icarea )i completarea O2F, nr. '68L%&&7B
2.O-. 99(L(% sept %&&8
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (5
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
Unitatea de !nvare 0r. :
CO01RO/U/ FI0#0CI#R ,REVE01IV <0 E01I13;I/E
,UB/ICE
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r.:
:.( Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. :
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. :
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. :
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. : sunt+
G !nele4erea oportunitii controlului propriuH
G !nsu)irea celor dou concepii privind a$ordarea controlului invizi$il !n
!ntreprindereH
G cunoa)terea -ormelor concrete de mani-estare a controlului ierarAizatH
G !nele4erea noiunii de audit internH
G -amiliarizarea domeniul 4eneral al atri$uiilor )i e*ercitrii controlului
-inanciar preventiv propriu !n entitile pu$lice.
:.( Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
Controlul -inanciar preventiv este o -orm a controlului propriu ce se or4anizeaz
)i se e*ercit !n entitile pu$lice !n toate perioadele istorice ca e*presie a
responsa$ilitii pentru 4estiunea e-icient a -ondurilor pu$lice )i se menine )i
astzi paralel cu evoluiile recente de armonizare cu practica european privind
controlul intern a)a cum s-a prezentat !n precedenta unitate de !nvare.
Controlul -inanciar preventiv urmre)te cre)terea responsa$ilitii !n utilizarea
-ondurilor )i este impus unitilor patrimoniale pu$lice Jre4ii autonomeB societi
comerciale cu capital de statB instituii pu$liceK. <n e4al msurB )i entitile
private Jor4anizaii cooperatiste sau !ntreprinderi particulareK pot apela la acest
control -inanciar preventiv pentru administrarea patrimoniului propriu )i pentru
cre)terea calitii )i e-icienei activitilor des-)urate.
#cesta este un atri$ut al -unciei -inanciar-conta$ile din cadrul unitilor
patrimoniale )i un instrument de $az al 4estiunii previzionale a patrimoniului. El
are drept scop pre!nt"mpinarea unor -enomene ne4ativeB utilizarea c"t mai e-icient
a resurselor materiale )i umaneB precum )i cre)terea 4radului de rspundere a celor
ce iau decizii economico--inanciare !n cadrul unitilor patrimoniale. 0ecesitatea
acestui control deriv din -aptul cB cAiar )i !ntr-o economie concurenialB c"nd
-actorul esenial este piaa )i decizia li$er a participanilor la piaB sunt totu)i
incompati$ile cu acesteaB cAeltuielile supradimensionateB ne@usti-icateB plile
nele4ale sau nedatorateB precum )i proasta 4ospodrire )i risipa indi-erent de natura
proprietii pu$lic sau privat. #ceste situaii a-ecteaz de -apt potenialul )i -ora
a4enilor economici privai sau a-ecteaz patrimoniul pu$lic !n cazul unitilor de
drept pu$lic. <n conte*tul 4eneral al or4anizrii actuale al economiei rom"ne)tiB
controlul -inanciar preventiv este or4anizat prin normeB mai mult pentru instituiile
pu$liceB re4iile autonomeB or4anele administraiei de statB prin norme speci-ice ale
2inisterului de FinaneB iar la nivelul a4enilor economici privai acest control se
realizeaz pe $aza sarcinilor )i atri$uiilor administratorilorB a consiliilor de
administraieB nee*ist"nd re4uli speci-ice care s impun )i s re4lementeze acest tip
de control.
#st-elB pentru instituiile pu$liceB re4iile autonomeB or4anele administraiei
Control
-inanciar
preventiv
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il %
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
de stat au e*istat re4uli privind controlul -inanciar preventiv apro$ate prin T>
9%&L(''( I. #ceste re4lementri au cptat !n perioada de tranziie ctre economia de
pia accente noiB -iind le4ate de controlul propriu )i de auditul intern al instituiilor
respective. Sunt noi -ormulri in de adaptarea )i !n acest domeniu la teoria )i
practica internaional. Controlul -inanciar preventivB !n condiiile actelor normative
!n vi4oareB se e*ercitB cel puin !n cazul instituiilor pu$liceB paralel cu auditul
intern )i controlul intern Jcontrolul mana4erialK.
<n condiiile actelor normative !n vi4oareB se supun !n mod o$li4atoriu
controlului -inanciar preventiv toate operaiunile cu caracter patrimonial care deriv
din drepturi )i o$li4aii -a de $u4etul statuluiB -a de $nciB -a de or4anisme de
asi4urare )i protecie socialB -a de personalul propriuB -a de persoane -izice )i
@uridice partenereB at"t !n -aza de an4a@are c"t )i !n -aza de plat.
,entru unitile cu activitate economicB re4ii autonomeB societi naionaleB
societi comerciale cu capital de statB !n cate4oria acestor operaiuni supuse
controlului -inanciar preventiv se cuprind+ !ncAeierea contractelor cu partenerii
interni )i e*terniH !ncasrile )i plile de orice natur e-ectuate !n numerar sau prin
$ancH trecerea pe cAeltuieli sau pe rezultate a unor sume care conduc la diminuarea
pro-itului sau a capitalului socialH !ncAiriereaB concesionareaB 4a@area de $unuri sau
ipotecarea de imo$ile !n cadrul unitii respective.
<n mod analo4B la unitile cu pro-il $u4etarB se supun controlului -inanciar
preventiv toate operaiunile privind o$inereaB utilizarea )i @usti-icarea creditelor
$u4etare. #st-elB se supun controlului -inanciar preventiv descAiderile de credite
$u4etareB repartizarea creditelor pe uniti )i instituii su$ordonateB alimentrile cu
sume din alocaii $u4etareB propunerile de suplimentare a unor venituri suportate pe
seama alocaiilor $u4etare )i virrile de credite $u4etare !n cadrul capitolelor de
cAeltuieli. Ca principiu 4eneralB controlul -inanciar preventiv se or4anizeaz )i se
e*ercit !n cadrul tuturor unitilor patrimoniale pu$lice care au personalitate
@uridic )i or4ane proprii de conta$ilitate. <n aceast cate4orie se !nscriu+ ministereleB
departamenteleB alte or4ane centrale de statB pre-ecturile @udeene )i primriile
municipaleB or)ene)tiB comunaleB re4iile autonome )i societile naionaleB
societile comerciale de diverse tipuriB $ncile )i societile $ancareB societile de
asi4urareB instituiile de stat de su$ordonare central )i localB precum )i
or4anizaiile )i uniunile cooperatisteB sindicaleB pro-esionale )i social- o$)te)ti. #cest
tip de control se mani-est prin acordarea vizei de control -inanciar preventiv sau
re-uzul de viz de control -inanciar preventiv.
Operaiunile supuse controlului -inanciar preventiv nu pot -i e*ecutate )i nu
pot -i !nre4istrate !n conta$ilitate dac nu au primit !n preala$il viza de control
-inanciar preventiv. #st-elB constituie contravenie )i se sancioneaz cu amenzi
urmtoarele+
aK!ntocmirea )i prezentarea la viza de control -inanciar preventiv a unor
documente !n care sunt consemnate operaiuni -r $az le4al sau date nerealeH
$Kacordarea vizei de control -inanciar preventiv unor documente ce
conin operaiuni prin care se !ncalc re4lementrile !n vi4oareH
cK!nre4istrarea !n conta$ilitate a unor operaiuni care nu au viz de
T> nr. 9%&L (''( privind apro$area 0ormelor de or4anizare )i e*ercitare a controlului -inanciarB pu$licat !n 2.O-.
nr.97Lapr (''%
I
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
control -inanciar preventivH
dKre-uzul ne@usti-icat de a acorda viza de control -inanciar preventiv pe
operaiuni le4ale.
Cadrul 4eneral al atri$uiilor )i e*ercitrii controlului -inanciar preventiv propriu !n
entitile pu$lice este re4lementat )i cuprinde cate4oriile de entiti pu$liceB
operaiunile )i documentele asupra crora se aplicB precum )i persoanele
responsa$ile. Controlul -inanciar preventiv propriu !n entitile pu$lice IJCF,,K se
or4anizeaz )i se e*ercit !n mod unitar la urmtoarele entiti pu$lice+
(.Instituii pu$lice indi-erent de modul de -inanare a acestora
J#dministraia ,rezidenialB ,arlamentB >uvernB ministereB celelalte or4ane de
specialitate ale administraiei pu$lice centrale )i localeB instituii pu$lice autonomeB
instituii pu$lice de su$ordonare localLcentralK.
%.2inisterul Finanelor ,u$lice pentru operaiunile privind $u4etul
trezoreriei statuluiB datoria pu$lic )i alte operaii speci-ice acestuia.
5.Companiile naionaleB re4iile autonomeB societile comercialeB
or4anizaiile ne4uvernamentale precum )i orice alte persoane @uridice care
4estioneaz -onduri pu$lice sau care administreaz patrimoniul pu$lic.
6.#4eniile de 4estionare a -ondurilor pu$lice provenite din -inanri
e*terne ram$ursa$ile )i neram$ursa$ile precum unitile de mana4ement a
proiectelorB )i alte a4enii de implementare a -ondurilor e*terne comunitare sau
internaionale.
Coninutul CF,, la entitile pu$lice const !n veri-icarea sistematic a
proiectelor de operaiuni care -ac o$iectul acestui control din punct de vedere al+
le4alitii R operaiunea tre$uie s respecte toate prevederile le4ale care !i sunt
aplica$ile la data e-ecturii saleH re4ularitii R operaiunea tre$uie s respecte su$
toate aspectele principiile )i re4ulile metodolo4ice aplica$ileH !ncadrrii !n limitele
an4a@amentelor $u4etare sta$ilite potrivit le4ii.
Rezult din aceast ultim operaiune de veri-icare c una din raiunile
e*ercitrii CF, este tocmai !ncadrarea !n resursele $u4etare care sunt limitate )i
predestinate unor cAeltuieli anume. Spre deose$ire de CF, e*ercitat asupra unei
entiti patrimoniale privateB controlul la o entitate pu$lic vizeaz !ncadrarea !n
creditele $u4etare apro$ate. Entitile pu$lice au o$li4aia de a or4aniza CF,, !n
cadrul compartimentului conta$il. CF,, se e*ercit de ctre )e-ul compartimentului
conta$il cu atri$uii de inere a conta$ilitii Jconta$ilul )e-K. Viza de CF,, se
e*ercit prin semntura persoanei !mputernicite sau a !nlocuitorului desemnatB
precum )i prin aplicarea si4iliului personal. 1ermenul !n care se acordLre-uz viza
de CF,, se va sta$ili printr-un act de decizie intern al conductorului entitii
pu$lice. Documentele prezentate la viz se !nscriu !n Re4istrul proiectelor de
operaiuni prevzute a -i prezentate la viz. <n vederea acordrii vizei de CF,,B
proiectele de operaiuni emise de compartimentele de specialitate !nsoite de
documentele @usti-icative corespunztoare se transmit la compartimentul conta$ilB
persoanelor !mputernicite s acorde viza. ,roiectele de operaiuni sunt prezentate la
O> nr.(('L(''' privind auditul intern )i controlul -inanciar preventiv pu$licat !n 2. O-. nr. 65&Lau4(''' )i O2F
nr. 55%L privind apro$area 0ormelor 2etodolo4ice 4enerale pentru or4anizarea )i -uncionarea auditului intern )i
controlul -inanciar preventivB pu$licat !n 2. O-. nr.'8L mart %&&&
I
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
viz !nsoite de note -undamentare care tre$uie s cuprind meniunea o$li4atorie
Dcerti-icat !n privina realitiiB re4ularitii )i le4alitii operaiuniiE. ,ersoana
!mputernicit cu e*ercitarea CF,, preia documentele )i le veri-ic cu privire la+
(.!ncadrarea operaiunilor !n cadrul 4eneral al proiectelor de operaiuni
supuse CF,,H
%.completarea documentelor !n strict concordan cu ru$ricile
acestoraH
5.e*istena semnturilor persoanelor autorizate din compartimentul de
specialitateH
6.e*istena documentelor @usti-icative solicitate !n -uncie de speci-icul
operaiunii.
,ersoanele !n drept s e*ercite CF,, rspund solidar pentru le4alitateaB re4ularitatea
)i !ncadrarea !n limitele an4a@amentelor $u4etare cu persoanele ce au propus spre
viz aceste operaiuni.
Cadrul 4eneral al proiectelor de operaiuni supuse CF,, !n cadrul entitilor pu$lice
conine urmtoarele poziii+
#.#n4a@amente $u4etare realizate prin urmtoarele operaiuni+ cererea de
descAidere de credite $u4etareH dispoziia $u4etar Jordinul de platK pentru
repartizarea creditelor $u4etare JalimentriKH modi-icarea repartizrii pe trimestre a
creditelor $u4etareH e-ectuarea virrilor de la un capitol la altul a clasi-icaiei
$u4etareH e-ectuarea virrilor de credite !ntre su$diviziunile clasi-icaiei $u4etare
pentru $u4etul propriu al ordonatorului principal de credite precum )i cele !ntre
unitile su$ordonateH dispoziia $u4etar de retra4ere )i cea de repartizare !n situaia
virrilor !ntre unitile su$ordonate sau $orderoul centralizator al acestor documente.
B.,roiecte de an4a@amente le4ale din care deriv direct sau indirect o$li4aii
de plat+ contract sau comand de acAiziii pu$liceH contract sau comand de
acAiziii pu$lice -inanate inte4ral sau parial din credite e*terne acordate statului
rom"n de or4anisme internaionaleB instituii -inanciar-$ancare sau direct de
-urnizoriH acordurile su$sidiare de !mprumutH contracte de concesionare sau
!ncAiriere !n care instituia pu$lic este concesionar sau cAiria)H protocoale de
a-iliereB conveniiB acorduri de participare la or4anisme internaionaleH acorduri de
scAim$ de e*perien sau documentareH decizia de an4a@are sau avansare a
personalului sau decizia de acordare a salariului de meritH decizia intern privind
dele4areaB deta)area sau deplasarea.
C.ConcesionareaB !ncAirierea )i v"nzarea $unurilor din patrimoniul
instituiilor pu$lice realizate prin urmtoarele+ contract de concesionare R !ncAiriere
Jentitatea pu$lic este concedentulB titularul dreptului de proprietateKH proces ver$al
de predare R primire !n cazul trans-erului de $unuri -r platH contract de v"nzare R
cumprare Jentitatea pu$lic are caracter de v"nztorK.
D. ,li din credite $u4etare )i din alte -onduri pu$lice realizate prin urmtoarele+
ordinul de plat a-erent acAiziiei pu$lice pentru activitatea curent )i de investiiiH
decontul privind cAeltuielile de protocolH documentele de plat reprezent"nd
cotizaiiB ta*eB contri$uii la diverse or4anisme internaionaleH cererea de valut
adresat B0R pentru disponi$ilizarea de la rezerva valutar a statului a sumelor !n
valut necesar acAitrii la e*tern a ratelor de capital )i do$"nzile a-erente
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
!mprumuturilor 4uvernamentale e*terneH ordinul de plat )i dispoziia de plat
valutar e*tern pentru plata o$li4aiilor rezultate din acordurile de !mprumut
e*ternH ordinul de plat pentru su$veniiB trans-eruriB prime sau alte pli din
-ondurile pu$lice acordate a4enilor economici sau altor $ene-iciari le4aliH ordinul de
plat privind redeveneB cAirii sau alte cAeltuieli le4ate de concesionare sau
!ncAiriereH situaia lunar sau statul privind salariile )i alte drepturi le4ale acordate
personaluluiH ordinele de plat pentru virarea din cont a impozitelor pe salariiB a
contri$uiei pentru pensia suplimentarB pentru -ondul de )oma@B asi4urri sociale de
sntate.
E.#lte documente )i operaiuni supuse CF,,B !ntre care se e*empli-ic
documentele privind scderea din 4estiune a unor pa4u$e care nu se datoresc
vinoviei unei persoane Jpa4u$e neimputa$ileK.
Re4istrul proiectelor de operaiuni prevzute a -i prezentate la viza CF,, conine
urmtoarele ru$rici+ denumirea documentelorH numrul )i data emiterii
documentelorH coninutul operaiunilor !nscrise !n documenteH compartimentul
emitent )i persoana autorizat care prezint documentuleH valoarea !nscris !n
documenteH data )i ora prezentrii documentelor la viz )i semntura de predareH
valoarea operaiunilor pentru care s-a acordat vizaH valoarea operaiunilor pentru
care s-a respins vizaH dataB oraB numele )i semntura persoanei creia i s-au !napoiat
documenteleH motivaia re-uzului la vizB o$servaii.
1est de autoevaluare :.(. #le4ei rspunsurile incorecte+
(. Controlul -inanciar preventiv propriu !n entitile pu$lice se or4anizeaz )i se
e*ercit !n mod unitar la+
aKInstituii pu$lice indi-erent de modul de -inanare a acestora
$K2inisterul Finanelor ,u$lice pentru operaiunile privind $u4etul
trezoreriei statuluiB datoria pu$lic )i alte operaii speci-ice acestuia.
cKCompaniile naionaleB re4iile autonomeB societile comercialeB
or4anizaiile ne4uvernamentale precum )i orice alte persoane @uridice care
4estioneaz -onduri pu$lice sau care administreaz patrimoniul pu$lic.
dK#4eniile de 4estionare a -ondurilor pu$lice provenite din -inanri
e*terne ram$ursa$ile )i neram$ursa$ile precum unitile de mana4ement a
proiectelor.
eKSocieti comerciale de drept privat care 4estioneaz -onduri pu$lice
provenite din -inanri e*terne ram$ursa$ile )i neram$ursa$ile
%. Re4istrul proiectelor de operaiuni prevzute a -i prezentate la viza CF,, conine
urmtoarele ru$rici+
aK denumirea documentelorH
$K numrul )i data emiterii documentelorH
cK coninutul operaiunilor !nscrise !n documenteH
dK motivaia acordrii vizei.
Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
<n ce cate4orii de entiti pu$lice se or4anizeaz )i se e*ercit !n mod unitar la
controlul -inanciar preventiv propriuM
Ce poziii conine cadrul 4eneral al proiectelor de operaiuni supuse CF,, !n cadrul
entitilor pu$liceM
Ce veri-icri !ntreprinde persoana !mputernicit cu e*ercitarea CF,, asupra
documentelor supuse vizeiM
Ce ru$rici conine re4istrul proiectelor de operaiuni prevzute a -i prezentate la viza
CF,,M
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. :
Operaiunile supuse vizei de control -inanciar preventiv propriu !n entitile
pu$lice
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (.(
(. e
%. d
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. :
P(Q T> nr. 9%&L (''( privind apro$area 0ormelor de or4anizare )i e*ercitare a
controlului -inanciarB 2.O-. nr.97Lapr (''%
P%Q O> nr.(('L(''' privind auditul intern )i controlul -inanciar preventiv 2. O-.
nr. 65&Lau4(''' )i O2F nr. 55%L privind apro$area 0ormelor 2etodolo4ice
4enerale pentru or4anizarea )i -uncionarea auditului intern )i controlul -inanciar
preventivB 2. O-. nr.'8L mart %&&&
P5Q /e4ea nr. 5&(L%&&% pentru apro$area O> nr. (('L(''' privind auditul intern )i
controlul -inanciar preventivB 2. O-. 55'L%% mai %&&%
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Controlul -inanciar preventiv !n entitile pu$lice
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
Unitatea de !nvare 0r. '
CO01RO/U/ >ES1IU0I/OR 2#1ERI#/E I B30E1I
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. '
'.( Scopul inventarierii 4estiunilor materiale )i $ne)ti )i teAnica de e-ectuare
'.% Documentele speci-ice procesului de inventariere
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. '
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. '
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. '
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. ' sunt+
G s -ie capa$ili s de-ineasc noiunile principale le4ate de 4estiuneH
G s poat da e*emple de $unuriH
G s prezinte inventarierea patrimoniuluiB a)a cum este de-init !n normele
rom"ne)ti !n vi4oareH
G s prezinte o$iectivele inventarierii )i teAnica de e-ectuareH
G s rein documentele speci-ice )i rezultatele inventarierii.
'.( Scopul inventarierii 4estiunilor materiale )i $ne)ti )i teAnica de e-ectuare
>estionar
Bunuri
#ctive
Datorii
Capitaluri
proprii
<n !nelesul dat de re4lementrile )i practica naionalB prin 4estionar se !nele4e
an4a@atul unei uniti patrimoniale ce are ca atri$uii principale primireaB pstrarea )i
eli$erarea !n consum a $unurilor materiale !ncredinate. ,rin $unuri se !nele4
$unuri materialeB mi@loace $ne)ti sau orice alte valori patrimoniale. Funciile sau
posturile prin a cror ocupare an4a@atul do$"nde)te calitatea de 4estionarB !n practica
rom"neasc sunt urmtoarele+ )e- de ma4azinB de piaB de Aal dac are 4estiuneH
)e- de centruB acAiziie-recepie dac are 4estiuneH responsa$il administrator de
cmineB cre)eB cantine ).a.m.d.H recepioner de Aotel dac are 4estiune proprieH
co-etarB patiser )e-B $uctar )e-H v"nztorH ma4azinerH primitorB distri$uitor de
mr-uriH merceolo4 recepioner dac are 4estiuneH administrator de )coalH
$i$liotecar ).a.m.d. ,entru ocuparea postului de 4estionarB sunt cerute a -i !ndeplinite
cel puin % condiii+ J(Kv"rsta minim %( ani )i studii a$solvite !n care a do$"ndit
cuno)tiinele necesare pentru aceast -uncieH J%Ks nu -i su-erit condamnri pentru
in-raciuni le4ate de 4estiune patrimonial.
,entru $una des-)urare a activitiiB 4estionarului i se cere constituirea de 4aranii
materiale pentru prote@area 4estiunii !ncredinateB -ie su$ -orma depunerilor $ne)ti
la $anc a trei salarii lunareB -ie prin constituirea de 4aranii materiale su$ -orma
4a@ului sau a ipotecii.
O -orm uzual de e*ercitare a controlului 4estionar Jde -ondK )i de veri-icare a
4estiunilor materiale o reprezint or4anizarea )i e-ectuarea inventarierii
patrimoniului.
Inventarierea patrimoniuluiB a)a cum este de-init !n normele rom"ne)ti reprezint
ansam$lul operaiunilor prin care se constat e*istena tuturor elementelor de activ )i
de pasivB cantitativ valoric sau numai valoricB !n patrimoniul unitii la data la care
se e-ectueaz aceasta. Inventarierea are ca scop principal sta$ilirea situaiei reale a
patrimoniului pe elemente patrimoniale precum )i $unurile deinute cu orice titlu de
unitatea !n cauz aparin"nd altor persoane -izice sau @uridice !n vederea !ntocmirii
$ilanului conta$il care tre$uie s asi4ure o ima4ine -idelB clar )i complet a
patrimoniuluiB a situaiei -inanciare )i a rezultatelor o$inute. 0oile re4lementri pun
accent pe evaluarea conta$ilB pe natura conta$il a utilitii inventarierii )i indic
elementele patrimoniale su$ -orma activelorB datoriilor )i capitalurilor proprii. <n
acela)i sensB scopul se e*plic prin nevoia !ntocmirii situaiilor -inanciare anuale
care tre$uie s o-ere o ima4ine -idel a poziiei -inanciare )i a per-ormanei entitii
pentru respectivul e*erciiu -inanciar.
% Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
Or4anizarea )i e-ectuarea inventarierii patrimoniului !n cadrul re4iilor
autonomeB societilor comercialeB instituiilor pu$liceB unitilor cooperatisteB
asociaiilor pro-esionale )i cAiar al persoanelor -izice cu calitatea de comerciant se
e-ectueaz pe $aza prevederilor /e4ii Conta$ilitii )i pe $aza normelor speci-ice de
inventariere emise de 2inisterul Finanelor. /e4ea conta$ilitii prevede c unitile
patrimoniale au o$li4aia s inventarieze 4eneral patrimoniul la !nceputul activitiiB
cel puin o dat pe an Jde re4ul la s-"r)itul anuluiKB !n cazul -uzionriiB al divizrii
sau !ncetrii activitii precum )i !n urmtoarele situaii+ !n cazul modi-icrii
preurilorH la cererea or4anelor de control sau altor or4ane prevzute de le4eH ori de
c"te ori e*ist indicii privind lipsuri sau plusuri !n 4estiune )i care nu pot -i sta$ilite
cert dec"t prin inventariereH ori de c"te ori intervine o predare-primire de 4estiuneH
cu ocazia reor4anizrii 4estiunilorH ca urmare a calamitilor naturale sau a altor
cazuri de -or ma@or.
Inventarierea patrimoniului se e-ectueaz de ctre comisii de inventariere
-ormate din cel puin % persoaneB iar la r"ndul lor comisiile de inventariere sunt
coordonate acolo unde este cazul de o comisie central numit prin decizie scris
emis de conducerea unitiiB comisie central ce are sarcina s or4anizezeB s
instruiasc )i s controleze modul de e-ectuare a operaiunilor de inventariere.
Rspunderea pentru $una or4anizare a lucrrilor de inventariere revinB con-orm le4ii
conta$ilitiiB administratorului societii comercialeB ordonatorului de credite !n
cadrul patrimoniului pu$lic sau persoanei care are o$li4aia statutar )i le4al de
4estiune a patrimoniului. Inventarierea patrimoniului se poate realiza at"t cu
salariaii proprii c"t )i cu persoane -izice )i @uridice din a-ar pe $az de contracte de
prestri de servicii. Din comisia de inventariere nu pot -ace parte 4estionarii
unitilorB depozitelor supuse inventarierii )i nici conta$ilii care in evidena
4estiunii respective.
Condiiile speci-ice JcorespunztoareK $unei des-)urri a operaiunii de
inventariere pe care administratorii sau ordonatorii de credite au o$li4aia s le
asi4ure sunt urmtoarele+
(.or4anizarea depozitrii valorilor materialeB 4rupate pe sortimente )i
tipodimensiuniB codi-icarea acestora )i !ntocmirea eticAetelor de ra-tH
%.inerea la zi a evidenei teAnico-operative la 4estiunile de valori
materiale )i a celei conta$ile a-erente precum )i con-runtarea lunar a datelor din
aceste evideneH
5.asi4urarea personalului necesar pentru manipularea valorilor
materiale care se inventariaz Jpentru sortareB a)ezareB c"ntrireB numrare ).a.m.d.KH
6.dotarea 4estiunilor cu aparate )i instrumente adecvate pentru
msurare )i c"ntrire precum )i dotarea cu mi@loace de identi-icare Jcataloa4eB
mostreB sondeK )i cu recAizite de lucru.
1eAnica de e-ectuare a inventarierii
Inventarierea patrimonial se -ace nu numai asupra $unurilor materiale c"t
)i asupra celorlalte valori )i elemente patrimoniale. #st-elB disponi$ilitile
$ne)tiB cecurileB cam$iile se inventariaz !n con-ormitate cu re4ulile emise
de B0R.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
<n cadrul inventarierii patrimoniale are loc de asemenea )i inventarierea posturilor
speci-ice de $ilan pentru care nu e*ist $unuri identi-icateB de e*emplu conturile de
clieniB de -urnizoriB de decontriB situaii pentru care inventarierea are re4uli
speci-ice Je*trase de cont con-irmateK.
Stocurile -aptice se inventariaz prin numrareB c"ntrireB msurare sau
cu$are. Bunurile a-late !n am$ala@e ori4inaleB intacte se des-ac prin sonda@.
/icAidele a cror cantitate e-ectiv nu se poate sta$ili prin transvazare )i
msurare se veri-ic prin calcule volumetrice $azate pe pro$e de la$orator pentru
constatarea densitii compoziiei )i a altor caracteristici ale licAidelor.
2aterialele de mas JcimentB oel $etonB produse de carier )i $alastierB
materiale )i produse a4ricole etc.K a cror inventariere prin c"ntrire )i msurare ar
necesita cAeltuieli importante sau ar conduce la de4radarea $unurilor se pot
inventaria pe $az de calcule teAnice.
Bunurile a-late asupra an4a@ailor la data inventarierii JecAipamenteB
cazarmamentB scule de lucruK se trec !n liste separate cu speci-icarea persoanelor
care rspund de pstrarea lor. De asemeneaB se evideniaz pe -ormaii )i locuri de
muncB iar prin centralizare se compar cu evidena teAnico-operativ )i cu evidena
conta$il.
Bunurile aparin"nd altor uniti !n $aza unor contracte de !ncAiriere a-late
!n leasin4B !n custodieB a-late spre prelucrare sau $unurile depuse !n consi4naie
spre v"nzare se !nscriu !n liste separateB iar aceste liste tre$uie s conin date despre
numrul )i data actului de custodieB a contractului de !ncAiriere ).a.m.d. #ceste liste
se trimit )i persoanei -izice sau @uridice proprietar a $unurilor respective care ve
tre$ui s con-irme sau s in-irme datele.
Creanele -a de teri se veri-ic )i se con-irm cu ocazia inventarierii pe
$aza soldurilor de$itoare )i creditoare ale soldurilor de clieni )i -urnizori. #cest
puncta@ reciproc se poate realiza )i pe $aza deconturilor e*terne periodice con-irmate
de partenerii e*terni !n cazul tranzaciilor e*terne.
Disponi$ilitile a-late !n conturi $ancare se veri-ic prin con-irmarea
soldurilor din e*trasele de cont emise de $nci cu cele din conta$ilitate.
Bunurile a-late la teri !n custodie spre prelucrareB !ncAiriate sau date !n
leasin4 se trec !n liste separate )i se -ac cereri de con-irmare de la terii la care se
a-l acestea.
Bunurile depreciate inutiliza$ile sau deteriorateB comenzile sistate sau
a$andonateB creanele )i o$li4aiile incerte sau !n liti4iu se trec !n liste de
inventariere separate.
2i@loacele -i*e care !n perioada inventarierii se a-l !n a-ara unitii JvapoareB
locomotiveB autoveAiculeB avioaneK plecate !n curs de lun4 durat sau utila@ele date
pentru reparaii !n a-ara unitii se inventariaz !naintea ie)irii lor temporare din
unitatea economic.
1erenurile se inventariaz pe $aza documentelor care atest proprietatea
acestora )i a scAielor de amplasament.
Cldirile se inventariaz prin identi-icarea titlurilor de proprietate a acestora
)i a scAielor de amplasament.
Imo$ilizrile necorporale se inventariaz prin identi-icarea titlurilor de
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
licenB a $revetelorB a mrcilor de -a$ric.
Imo$ilizrile corporale !n curs de e*ecuie se inventariaz prin estimarea
stadiului -izic de realizare pe $aza valorii din devizul teAnic apro$atB estimare
con-irmat de compartimentul teAnic cu atri$uii de urmrire a acestora Jdiri4intele
de )antierK.
,roducia !n curs de e*ecuie se inventariaz separat !n -uncie de stadiul
prelucrrii impus de procesul teAnolo4ic de producie. #st-elB se inventariaz
separat+ produsele care au trecut prin toate -azele prelucrriiH produsele care de)i au
-ost terminate nu au trecut toate pro$ele )i testele de recepionare teAnic sau nu au
-ost completate cu toate piesele )i accesoriile lor.
Se inventariaz separat materiile primeB materialeleB piesele de scAim$ a-late
la locurile de munc )i nesupuse prelucrrii cu meniunea c ele nu reprezint
producie !n curs e*ecuie ci materiale date !n consum dar neconsumate.
/ucrrile de reparaii capitale sau curente neterminate asupra cldirilorB
utila@elorB instalaiilorB mi@loacelor de transport se inventariaz prin controlul la -aa
locului al stadiului -izic )i se consemneaz !n liste de inventariere 4radul de
e*ecutare al reparaieiB costul de deviz )i costul e-ectiv al lucrrilor e*ecutate.
,rodusele a-late !n e*pediie pentru care nu s-au !ntocmit -acturi de livrare
se inventariaz de ctre unitatea -urnizoare )i se !nscriu !n liste separate de
inventariere.
,entru inventarierea numerarului din casierie se !ntocme)te procesul ver$al
pentru controlul casieriei care cuprinde date privind+ 4estiunea casieriei respectiveB
4estionarulB date privind soldul -aptic la data controlului la care se ane*eaz
monetarul soldului -apticB soldul scriptic la aceea)i dat a)a cum rezult din re4istrul
de casH !n urma comparrii soldului -aptic cu cel scriptic poate s rezulte plus de
casB minus de cas sau pot s nu apar di-erene.
,entru di-erenele constatate !n plus sau !n minusB se solicit casierului not
e*plicativ !n scris privind cauzele producerii acestor di-ereneH acest lucru se
menioneaz e*pres !n procesul ver$al.
<n procesul ver$al de control al casieriei se pot !nscrie )i alte de-iciene
constatate !n le4tur cu modul de !ntocmire a cAitanelorB a dispoziiilor de !ncasare
sau plat din casierie )i al re4istrului de cas.
,rocesul ver$al de control al casieriei se semneaz de comisia de
inventariereB de conta$ilul )e- )i de casierul 4estionar.
E*ist o serie de msuri or4anizatorice ce tre$uie luate de ctre Comisia de
Inventariere !nainte de !nceperea operaiunii de inventariere. #st-elB se ia
4estionarului rspunztor de 4estiunea valorilor materiale o declaraie scris din care
s rezulte c+
* 4estioneaz valori materiale )i !n alte locuri de depozitareB dac este
cazulH
* dac are !n 4estiune )i valori materiale aparin"nd terilor Jdocumente
a-erente acestoraKH
* dac are plusuri sau lipsuri !n 4estiune )i despre a cror cantitate sau
valoare are cuno)tiinH
* dac are valori materiale !n 4estiuneB nerecepionate sau nelivrate pentru
care s-au !ntocmit documente de recepie respectiv de livrareH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
* dac a primit sau a eli$erat valori materiale -r documenteH
* dac deine numerar sau alte A"rtii de valoare rezultate din v"nzarea
$unurilor a-late !n 4estiunea saH
* dac are documente de predare-primire neoperate !n evidena 4estiunii
sau nepredate la conta$ilitateH
<n declaraie 4estionarul tre$uie s menioneze )i data ultimului document de intrare
sau de ie)ire a $unurilor 4estionate.
<n procesul inventarierii se parcur4 anumite etape+ se identi-ic toate locurile de
depozitare a $unurilor materiale ce urmeaz a -i inventariateH se asi4ur !ncAiderea )i
si4ilarea 4estiunii !n prezena 4estionaruluiB ori de c"te ori se !ntrerup operaiunile de
inventariere iar documentele !ntocmite de Comisia de Inventariere rm"n !n cadrul
4estiunii inventariate pe toat perioada inventarieriiH se $areaz )i se semneaz la
ultima operaiune -i)ele de ma4azie Jdocumentele de eviden primar a 4estiuniiKH
se vizeaz documentele care privesc intrri sau ie)iri de valori materiale e*istente !n
4estiune dar ne!nre4istrate !n -i)eB dispun"nd !nre4istrarea acestora !n conta$ilitate )i
!n -i)ele de ma4azieB ast-el !nc"t situaia scriptic a 4estiunii s re-lecte situaia
-aptic J-izicK.
/a unitile J4estiunileK de des-acere cu amnuntul care -olosesc metoda
4lo$al-valoric de 4estiuneB Comisia de Inventariere tre$uie s se asi4ure c
4estionarul a !ntocmit raportul de 4estiune din care s rezulte valoarea tuturor
documentelor de intrare )i ie)ire a mr-urilor precum )i documentele privind
numerarul depus la casierie p"n !n momentul !nceperii inventarierii. Se veri-ic
numerarul de cas )i s sta$ileasc suma !ncasrilor din ziua curentB solicit"nd
depunerea numeraruluiB s ridice $enzile de control de la aparatele de cas la
4estiunile care au v"nzare !n numerarH Se controleaz dac toate instrumentele )i
aparatele de msur sau de c"ntrire au -ost veri-icate )i dac sunt !n $un stare de
-uncionare.
,e toat durata inventarieriiB pro4ramul )i durata inventarierii sunt a-i)ate la
loc vizi$il. Sta$ilirea stocurilor -aptice !n cadrul inventarierii se -ace prin operaiuni
de numrareB c"ntrireB msurare sau cu$are dup caz Jcu$are pentru $unurile sau
materialele vrac+ produse de carier )i $alastier R nisipBpietri) etcK.
<n cadrul procesului de inventariere se pot constata $unuri depreciateB $unuri
inutiliza$ile sau deteriorateB stocuri de materiale produseB mr-uri -r mi)care sau
4reu vanda$ileB se pot constata comenzi !n curs ne-inalizateB a$andonate sau sistate
precum )i creane )i o$li4aii -a de teri incerte sau !n liti4iu.
,entru toate aceste situaiiB Comisia de Inventariere !ntocme)te liste de
inventariere separate.
#lte elemente speci-ice operaiunii de inventariere-Inventarierea terenurilor
se e-ectueaz pe $az de documente care atest proprietatea acestora )i pe $aza
scAielor de amplasare. Cldirile se inventariaz prin identi-icarea lor potrivit
titlurilor de proprietate )i a documentaiilor teAnice a-erente titlurilor. 2i@loacele
-i*e care !n perioada inventarierii 4enerale a patrimoniului unitii Jde re4ul la
s-"r)itul e*erciiului -inanciarK nu se a-l !n incinta unitii datorit -uncionalitii
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
lor speci-ice JvapoareB trenuriB aeronaveB autoveAicule plecate !n curs lun4KB se
inventariaz !n mod separat -a de inventarierea 4eneral !naintea plecrii sau ie)irii
lor temporare din unitatea patrimonial respectiv. ,roducia !n curs de e*ecuie -se
inventariaz at"t produsele care nu au trecut prin toate -azele -lu*ului teAnolo4ic
deci sunt neterminateB c"t )i produsele care de)i sunt terminate nu au trecut toate
pro$ele de recepionare teAnic sau nu au -ost asam$late cu toate piesele )i
accesoriile lorH <n cazul lucrrilor de construcii monta@B inventarierea produciei
neterminate include at"t cate4oriile de lucrri ce nu au -ost -inalizate con-orm
normelor de devizB c"t )i lucrrile terminate con-orm normelor de deviz dar
nerecepionateB nerecunoscute de $ene-iciarH Inventarierea lucrrilor de reparaii
capitaleB neterminate la cldiriB instalaiiB ma)ini )i utila@e etc.H !n cazul !n care nu are
loc o cre)tere a valorii acestora sau o mrire a duratei de -uncionareB inventarierea
se -ace prin veri-icarea stadiului -izic al lucrrilor de reparaii. #ceast veri-icare are
la $az 4radul de e*ecutare a reparaiei Jadic stadiul -izic al reparaieiKB costul de
deviz )i costul e-ectiv al lucrrilor e*ecutate. Bunurile sau valorile materiale a-late
!n patrimoniul unitii dar -iind !n proprietatea terilor Jcum este cazul $unurilor
a-late !n custodieB al $unurilor !ncAiriate sau a-late !n leasin4K se !nscriu de ctre
Comisia de Inventariere !n liste separate. Formularele cu re4im special se
inventariaz !n ordinea codurilor speci-ice pentru a putea sta$ili cu u)urin
inte4ritatea acestora )i secvena numeric pe care unitatea patrimonial o utilizeaz.
1est de autoevaluare '.(.
(. Inventarierea patrimoniului are urmtoarele caracteristici+
aK reprezint ansam$lul operaiunilor prin care se constat e*istena
tuturor elementelor de activ )i de pasivB cantitativ valoric sau numai
valoricB !n patrimoniul unitii la data la care se e-ectueaz aceastaH
$K are ca scop principal sta$ilirea situaiei patrimoniului con-orm cu
cerinele proprietarilorH
cK are ca scop principal sta$ilirea situaiei reale a patrimoniului pe
elemente patrimoniale precum )i $unurile deinute cu orice titlu de
unitatea !n cauzH
dK e-ectuarea inventarierii patrimoniului !n cadrul re4iilor autonomeB
societilor comercialeB instituiilor pu$liceB unitilor cooperatisteB
asociaiilor pro-esionale )i cAiar al persoanelor -izice cu calitatea de
comerciant se e-ectueaz pe $aza prevederilor /e4ii )i pe $aza
normelor speci-ice de inventariere a patrimoniului emise de
2inisterul Finanelor.
Eliminai rspunsurile incorecte.
%. Care din urmtoarele a-irmaii sunt adevrate+
aK Stocurile -aptice se inventariaz prin sonda@.
$K 1erenurile se inventariaz pe $aza documentelor care atest
proprietatea acestora )i a scAielor de amplasament.
cK Bunurile a-late la teri !n custodie spre prelucrareB !ncAiriate sau
date !n leasin4 se trec !n liste separate )i se -ac cereri de con-irmare
de la terii la care se a-l acestea
dK Bunurile a-late !n am$ala@e ori4inaleB intacte se inventariaz prin
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
numrareB c"ntrireB msurare sau cu$are.
eK Creanele -a de teri se veri-ic )i se con-irm cu ocazia
inventarierii pe $aza soldurilor de$itoare )i creditoare ale soldurilor
de clieni )i -urnizori.
5. Din comisia de inventariere pot -ace parte+
aK 4estionarii unitilorH
$K orice persoane tereH
cK 4estionarii depozitelor supuse inventarieriiH
dK conta$ilii care in evidena 4estiunii respective pentru c au o $un
cunoa)tere a patrimoniuluiH
eK personal cali-icat cu e*cepia 4estionarilor unitilorB depozitelor
supuse inventarierii )i a conta$ililor care in evidena 4estiunii
respective.
6. Completai spaiile de mai @os+
aK 2i@loacele -i*e care !n perioada inventarierii se a-l !n a-ara unitii
JvapoareB locomotiveB autoveAiculeB avioaneK plecate !n curs de
lun4 durat sau utila@ele date pentru reparaii !n a-ara unitii se
inventariaz+
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
$K 2aterialele de mas JcimentB oel $etonB produse de carier )i
$alastierB materiale )i produse a4ricole etc.K a cror inventariere prin
c"ntrire )i msurare ar necesita cAeltuieli importante sau ar conduce
la de4radarea $unurilor se pot inventaria+
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
cK /icAidele a cror cantitate e-ectiv nu se poate sta$ili prin transvazare
)i msurare se veri-ic prin+UUUUUUUUUUUUUUUUU
Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
'.%. Documentele speci-ice procesului de inventariere
Inventarierea -aptic a patrimoniului unitilor se materializeaz !n
!ntocmirea listelor de inventariere care servesc drept pro$ a e*istenei -izice a
-iecrui $un inventariat.
/ista de inventariere serve)te ca document de sta$ilire a lipsurilor )i a
/ista de
plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii.
inventariere/ista de inventariere este speci-ic $unurilor materiale inventariate. ,entru
elementele patrimoniale ce nu reprezint valori materiale este su-icient prezentarea
,roces ver$al lor !n situaii analitice distincte care s corespund soldurilor conturilor sintetice !n
care aceste elemente patrimoniale -i4ureaz. Datele ce reprezint valoarea deprivind
utilitate a stocurilor -aptice se !nre4istreaz !n Re4istrul inventar. #cesta este unrezultatele
inventarierii document conta$il o$li4atoriu de !nre4istrare anual )i de 4rupare a rezultatelor
inventarierii patrimoniului. <n acest re4istru se !nre4istreaz toate elementele de
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
Valoare de
!nlocuire
activ )i de pasiv inventariate )i 4rupate dup natura lor con-orm posturilor din
$ilanul conta$il. #cesta are la $az listele de inventariere centralizatoare )i
procesele ver$ale de inventariere care @usti-ic coninutul -iecrui post din $ilanul
conta$il.
Rezultatele inventarierii se sta$ilesc prin compararea datelor constatate -aptic
)i !nscrise !n listele de inventariere cu cele din evidena teAnico-operativ J-i)ele de
ma4azieK )i cele din conta$ilitate.
Evaluarea stocurilor !n listele de inventariere se -ace con-orm prevederilor
le4ii conta$ilitii in"nd cont de respectarea principiului permanenei metodelor
precum )i al principiului prudenei.
/a sta$ilirea valorii de inventar se aplic principiul prudeneiB potrivit cruia
nu este admis supraevaluarea elementelor de activ )i a veniturilor a)a cum nu este
admis su$evaluarea elementelor de pasiv )i a cAeltuielilor.
<n momentul inventarieriiB valorile J$unurileK inventariate se evalueaz la
valoarea Dde inventarE care este o valoare actual determinat de utilitatea $unului
respectiv )i preul pieei la momentul inventarierii.
<n cazul !n care se constat c valoarea de inventar sta$ilit !n -uncie de
utilitatea $unului pentru unitate )i preul pieii este mai mare dec"t valoarea
conta$ilB listele de inventariere vor cuprinde valoarea conta$il a elementelor
inventariate.
,entru asi4urarea ima4inii -idele a patrimoniuluiB !n cazul constatrii unor
deprecieri relativeB nede-initive sau reversi$ile ale elementelor patrimoniale se
constituie provizioane pentru deprecieri. <n cazul constatrii unor deprecieri
ireversi$ile la mi@loace -i*e sau o$iecte de inventar se procedeaz la constituirea de
amortizri suplimentare !n vederea punerii de acord a valorii conta$ile nete cu
valoarea sta$ilit cu ocazia inventarierii Jaceast di-eren este nededucti$il -iscalK.
Cu ocazia inventarieriiB evaluarea creanelor )i datoriilor se -ace de re4ul la
valoarea lor pro$a$il de !ncasare )i respectiv de platB constituindu-se dup caz
provizioane pentru deprecierea creanelor sau pentru cre)terea datoriilor sau pentru
sumele a-late !n liti4iu. Evaluarea creanelor )i datoriilor e*primate !n devize se -ace
la cursul de re-erin al B0R la momentul inventarierii care de re4ul este momentul
!ncAeierii e*erciiului -inanciar.
Eventualele di-erene reprezent"nd pierderi )i c")ti4uri latente -a de acest
curs de re-erin se re-lect !n conta$ilitate cu a@utorul conturilor de conversie activ
)i respectiv pasiv. Evaluarea imo$ilizrilor la momentul inventarierii se e-ectueaz
la valoarea lor neamortizat JrmasK cu e*cepia celor constatate ca -iind depreciate
la momentul respectiv.
Rezultatele inventarierii se !nscriu de ctre Comisia de Inventariere dup
con-irmarea de ctre compartimentul conta$ilitate a tuturor soldurilor scriptice !ntr-
un document numit ,roces ver$al privind rezultatele inventarierii. #cest document
se re-er !n principal la urmtoarele date+ data !ntocmiriiH numele )i prenumele
mem$rilor Comisiei de InventariereH numrul )i data deciziei de numire a Comisiei
de InventariereH4estiunile inventariateHdata !nceperii )i data terminrii
inventarierii la -iecare 4estiuneH rezultatele inventarierii Jplusuri sau minusuri
constatateKH concluziile )i propunerile Comisiei de Inventariere cu privire la cauzele
rezultatelor inventarieriiH persoanele rspunztoare pentru plusuri )i minusuriH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
volumul stocurilor depreciate -r mi)careB 4reu vanda$ileH propuneri privind
scoaterea din uz a $unurilor uzate prin casare sau declasareH constatri )i propuneri
privind pstrareaB depozitareaB conservarea $unurilor patrimonialeH ).a. aspecte privind activitatea
4estiunilor inventariate.
Cu avizul conductorului compartimentului -inanciar-conta$ilitateB !n termen de 7
zile se !nre4istreaz !n conta$ilitate rezultatele inventarierii. ,entru toate plusurileB
lipsurileB deprecierile precum )i pentru pa4u$ele determinate de e*pirarea
termenelor de prescripie ale creanelor sau din alte cauzeB Comisia de Inventariere
tre$uie s primeasc e*plicaii scrise de la persoanele care au rspunderea
4estionrii elementelor patrimoniale respective. <n cadrul procesului de valori-icare
a rezultatelor inventarieriiB au loc o serie de operaiuni precum compensarea
minusurilor cu plusurile acolo unde este posi$ilB sau aplicarea sczmintelor le4aleB
a perisa$ilitilor admise pentru anumite $unuri patrimoniale.Dup epuizarea
acestor etape de de-initivare a rezultatelor nete ale inventarieriiB eventualele
minusuri sau pa4u$e constatate !n sarcina unor persoane rspunztoareB se imput
acestora la valoarea de !nlocuire a $unurilor respective.
,rin valoare de !nlocuire se !nele4eB !n sensul normelor de inventariereB
costul de acAiziie a $unului respectiv la data constatrii pa4u$eiB cost care va
cuprinde preul de cumprare practicat pe pia la care se adau4 ta*ele
nerecupera$ile inclusiv 1V#B cAeltuieli de transport )i aprovizionareB precum )i alte
cAeltuieli accesorii necesare pentru pentru punerea !n stare de utilitate )i de intrare !n
4estiune a $unului respectiv.
/a sta$ilirea valorii imputa$ile Ja de$ituluiK se are !n vedere posi$ilitatea
compensrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatateB dac sunt !ndeplinite
urmtoarele condiii+
(.dac e*ist posi$ilitatea de con-uzie !ntre sorturile aceluia)i $un
material !n ceea ce prive)te aspectul )i alte elemente speci-iceH
%.dac di-erenele constatate !n plus )i !n minus privesc aceea)i
perioad de timp )i aceea)i 4estiune.
0u se admite compensarea !n cazul c"nd lipsurile constatate provin din
sustra4erea sau de4radarea $unurilor respective datorit vinoviei persoanelor ce
rspund de 4estionarea acestora.
1est de autoevaluare '.%. #le4ei rspunsurile corecte.
Documentele speci-ice inventarierii sunt+
aK$ilanul conta$ilH
$Knotele e*plicativeH
cK re4istrul inventarH
dKlista de inventariereH
eKcontul de pro-it )i pierdere.
Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (&
Controlul 4estiunilor materiale )i $ne)ti
<n loc de
rezumat
Cum de-inii 4estionarulM
Care este scopul inventarieriiM
Ce documente se !ntocmesc !n cazul inventarieriiM
Ce este re4istrul inventarM
Cum de-inii valoarea de !nlocuireM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. '
Descriei teAnica de inventariere )i documentele speci-ice
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+...
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns '.(
(. $
%. cBe
5. e
6. aK !naintea ie)irii temporare din unitateH $K calcule teAniceH cK calcule
volumetrice
Rspuns '.%. cBd
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. '
P(Q Ordin al 2inistrului Finanelor nr. %5::L(''7 pentru apro$area 0ormelor
privind or4anizarea )i e-ectuarea inventarierii patrimoniuluiB pu$licat !n 2.O-.
%'%Ldec(''7
P(Q Ordin al 2inistrului Finanelor nr. (975L%&&6 pentru apro$area 0ormelor
privind or4anizarea )i e-ectuarea inventarierii elementelor de activ )i pasivB 2.O-.
((96L(5 dec %&&6
P(Q Ordin al 2inistrului Finanelor nr. %:8(L%&&' pentru apro$area 0ormelor
privind or4anizarea )i e-ectuarea inventarierii elementelor de natura activelorB
datoriilor )i capitalurilor propriiB 2.O-. 9&6L %& oct %&&'
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il ((
#uditul intern
Unitatea de !nvare 0r. (&
#UDI1U/ I01ER0
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (&
(&. ( /ocul )i rolul auditului intern !n cadrul unei societi comerciale
(&.% Elemente speci-ice auditului pu$lic intern
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (&
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. (&
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
#uditul intern
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. (&
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. (& sunt+
G <nele4erea conceptului de audit intern
G Familiarizarea cu locul )i rolul auditului intern !n cadrul unei or4anizaii
G Recunoa)terea elementelor de $az ale activitii de audit intern
G Su$linierea elementelor speci-ice auditului intern
(&.( /ocul )i rolul auditului intern !n cadrul unei societi comerciale
#udit intern
Servicii de
asi4urare
O component important a sistemelor proprii de control internB impus la nivel
4lo$al !n ultimele decenii de re4ulile de 4uvernan corporativ este auditul intern.
#ceast veri4 de 4uvernan corporativ a -ost e*tins )i !n sectorul 4uvernamental
Jpu$licK datorit rolului su !n !m$untirea proceselor mana4eriale de conducere
)i control.
<n Rom"niaB evoluiile ultimului deceniu !n acest domeniu sunt prezente din punct
de vedere al re4lementrilor. <n acela)i timpB practica a evoluat lent )i caut !nc
soluii de aplicare a cerinelor prevzute de standardele internaionale. <n cele ce
urmeaz vom prezenta locul )i rolul auditului intern !n cadrul unei societi
comerciale.
#uditul intern+ con-orm I0S1U1U1U/UI #UDI1ORI/OR I01ER0I JII#K cu
sediul in SU#B #ltamota Sprin4B FloridaJ \\\.tAeiia.or4 KB auditul intern este o
activitate independent )i o$iectiv de asi4urare )i consultanL consiliere !n ceea ce
prive)te 4radul de control asupra operaiunilorB o !ndrum pentru a-i !m$unti
operaiunile )i contri$uie la adu4area unui plus de valoare. #uditul intern a@ut
aceast or4anizaie s !)i atin4 o$iectiveleB evalu"nd printr-o a$ordare sistematic
)i metodicB procesele sale de mana4ement al riscurilorB de controlB )i de 4uvernare
a or4anizaiei )i -c"nd propuneri pentru a le consolida e-icacitatea. Din aceast
de-iniie rezult auditul intern+ este o activitate independent )i o$iectiv care d
entitii o asi4urare !n ceea ce prive)te 4radul de control asupra operaiunilorH
!ndrum entitatea pentru a-i !m$unti operaiunile )i contri$uie la
adu4area unui plus de valoareH a@ut entitatea s !)i atin4 o$iectiveleB evalu"nd
printr-o a$ordare sistematic )i metodicB procesele de mana4ement al riscurilorB de
control )i de 4uvernare JconducereK a or4anizatieiB -c"nd propuneri pentru a le
consolida e-icacitatea.
Or4anizarea auditului intern- Societile comerciale ale cror situaii -inanciare
anuale sunt supuse auditului -inanciarB potrivit le4iiB sau opiunii acionarilorB
or4anizeaz activitatea de audit internB -ie !ntr-un compartiment distinct !n
structura or4anizatoric a entitii economiceB -ie la opiunea entitii economice
activitatea poate -i e*ternalizat pe $aze contractuale.
Serviciile de audit intern
Serviciile de asi4urare au ca o$iectiv evaluarea pro$elor pentru a o-eri o opinie
independent sau concluzii cu privire la un procesB un sistem sau alte su$iecte.
Servicii de
consultan
Cali-icare
,er-orman
Implementare
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il %
#uditul intern
Forma )i scopul misiunii de asi4urare se sta$ilesc de ctre auditorul intern.
,ersoane implicate+ persoana sau 4rupul implicat direct !n procesulB sistemul sau
pro$lema auditatH persoana sau 4rupul care -ace evaluarea Rauditorul internH
persoana sau 4rupul care -olose)te evaluareaJutilizatorul serviciului de audit intern
R conducereaK. #si4urarea reprezint e*aminarea o$iectiva a evidentei in scopul
de a -urniza o evaluareJapreciereK independenta asupra mana4ementului risculuiB
asupra controlului intern sau asupra proceselor de 4uvernareLconducere. #uditul
intern da entitatii o asi4urare in ceea ce priveste 4radul de control asupra
operatiunilorH
Serviciile de consultan J!n auditul pu$lic intern apare termenul de consiliereKcare
sunt recomandri de -orm realizate !n 4eneral la cererea speci-ic de misiune a
unui client. Forma )i scopul misiunii de consultan -ac su$iectul acordului cu
clientul. ,ersoane implicate+ persoana sau 4rupul care o-er recomandarea-
auditorul internH persoana sau 4rupul care caut )i prime)te recomandarea- clientul
misiunii- conducerea
Consultana reprezint servicii de audit internB in a-ara serviciilor de asi4urare ale
auditului internB prin care mana4ementul este asistat JconsultatLconsiliatK pentru
atin4erea o$iectivelor sale. 0atura si aria de aplica$ilitate a consultantei se
sta$ileste cu clientul. <n concluzie+ #uditul intern este o activitate )i nu neaprat
o -uncie !n interiorul sau !n cadrul or4anizatoric al entitiiB ci poate -i realizat )i
prin e*ternalizare pe $aze contractuale. #uditul intern este o activitate
independent ceea ce !nseamn o atitudine mental de independen )i nu neaprat
o suprave4Aere a celor care 4re)escB o a$ordare participativ )i nu o corectare post
-actum a operaiunilorB o a$ordare constructiv a dis-uncionalitilor )i nu de
con-runtare cu cei responsa$ili. #uditul intern este o activitate independent )i
o$iectivB ceea ce !nseamn c atitudinea mental de independen are la $az
competena )i nu poziia !n cadrul entitii. #uditul intern este o activitate
independent )i o$iectiv de asi4urareB ceea ce !nseamn c serviciile de asi4urare
!m$untesc C#/I1#1E# DECICII/OR prin !m$untirea C#/I13;II I
DIS,O0IBI/I13;II in-ormaiilor. #uditul intern este o activitate independent )i
o$iectiv de asi4urare )i consultanB ceea ce !nseamn c serviciile de consultan
tre$uie s msoare nu numai dimensiunea de-icienelor ci tre$uieB !n plusB s
su4ereze cum se !ndreapt acestea sau mai multB cum se previn acestea. ,rioritatea
cea mai mare este construcia )i -uncionarea sistemului de control intern. #uditul
intern este o activitate independent )i o$iectiv de asi4urare )i consultan
desemnat s adau4e valoare - Condiiile eseniale sunt+ Competena pro-esional
)i Inte4rarea intelectual. ,rincipiul este trecerea de la critica post -actum la
construcia unei noi culturi or4anizaionale. #uditul intern este o activitate
independent )i o$iectiv de asi4urare )i consultan desemnat s adau4e valoare
)i a-i !m$unti operaiunile- presupune preocuparea auditului intern pentru
con-ormitatea operaiunilorB pentru prote@area activelor entitiiB dar )i pentru
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
#uditul intern
e-icacitatea )i e-iciena acestora. #uditul intern este o activitate independent )i
o$iectiv de asi4urare )i consultan desemnat s adau4e valoare )i a-i !m$unti
operaiunile )i care a@ut or4anizaia s-)i atin4 o$iectivele- #uditul intern
#XU13B #SIS13B CO0SI/I#C3 dar nu !nlocuie)te responsa$ilitatea
mana4erului.
#uditul intern este o activitate independent )i o$iectiv de asi4urare )i consultan
desemnat s adau4e valoare )i a-i !m$unti operaiunile )i care a@ut or4anizaia
s-)i atin4 o$iectivele !ntr-o a$ordare sistematic )i metodic Jmetodolo4ia
pro-esional -ace di-erenaK pentru a evalua )i !m$unti Jputem !m$unti
cAiar )i ceea ce este de@a satis-ctorK procesele de mana4ement al riscurilor
JDac este $ine 4estionatB un risc nu mai este privit ca un pericol ce tre$uie eliminat
rapid ci ca o oportunitate JteAnicB or4anizatoricB comercialB-inanciarB etc.K Care
este rolul auditorului internM De a identi-ica )i evalua riscurile or4anizaiei !n
vederea sta$ilirii 4raduluiL nivelului de control )i msurile de urmatK procesele de
control Jauditul intern evalueaz sistemul de control intern din punct de vedere al
e-icacitii )i adecvrii la o$iectivele or4anizaieiKB procesele de 4uvernare
corporativ Jauditul intern asist consiliul de administraie )i evalueaz 4uvernarea
corporativ din punct de vedere a inte4ritiiB transpareneiB e-icacitii )i e-icienei-
controlul intern este -undamentul 4uvernrii corporative -iind o pro$lem de
transparenJ2odele de control intern- COSOB COCOB C#DBUR^-1UR0BU//B
_I0>BVIE0O1K
Evaluarea controlului intern -2odelul COSO
#,RECIERE
S`Satis-ctor
0S`0esatis-.
C#1E>ORII O,ER#;IO0#/E
E-icacitatea
)i e-iciena
operaiunilor
G
G
G
G
G
Credi$ilitatea
raportrilor
-inanciare
Con-ormitatea
cu le4ile )i cu
re4lementrile
2EDIU/ DE CO01RO/.............................................................
EV#/U#RE# RISCURI/OR......................................................
CO01RO/U/ #C1IVI13;I/OR.............................................
I0FOR2#RE I CO2U0IC#RE...............................................
2O0I1ORIC#RE .........................................................................
#R>U2E01E de or4anizare a auditului intern $azat pe analiza riscului la o
societate comercial din Rom"nia
I.
#r4umente le4ale+ prevederile #rt. (8& alin. J%K din /e4ea societilor
comerciale nr. 5(L(''&B modi-icat )i completat prin /e4ea nr.
66(L%&&8 JSituatiile -inanciare ale societatilor comercialeB care intra
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
#uditul intern
su$ incidenta re4lementarilor conta$ile armonizate cu directivele
europene si standardele internationale de conta$ilitateB vor -i auditate
de catre auditori -inanciari - persoane -izice sau persoane @uridice -B in
conditiile prevazute de le4e. Societile comerciale ale cror situaii
-inanciare sunt supuseB potrivit le4ii sau Aotr"rii acionarilorB auditului
-inanciarB vor or4aniza auditul intern potrivit normelor ela$orate de
Camera #uditorilor Financiari din Rom"niaKH
II.Standarde internaionale de #udit Intern+ Standardele Internaionale
de audit intern sunt disponi$ile pe site-ul Institului #uditorilor Interni
din Florida SU# J\\\.tAeia.or4 KB )i pe site-ul #sociaiei #uditorilor
Interni din Rom"nia J##IR- -iliala II#-SU# \\\.aair.ro K.
Scopul standardelor este de a+
-Delimita principiile de $az care reprezint practica auditului intern
-O-eri un cadru pentru realizarea )i promovarea unei 4ame lar4i de activiti
care s duc la plus valoare prin calitate )i cantitate
-Sta$ili $azele de evaluare a per-ormanei auditului intern
-Se preocupa de !m$untirea proceselor )i operaiunilor or4anizaionale Jcare
tinde spre calitatea total a or4anizaieiK.
Standardele pro-esionale de audit intern sunt urmtoarele+
(*** Standarde de cali-icareJ#ttri$ute StandardsK -se aplic tuturor
serviciilor de audit intern
G %*** Standarde de per-ormanta Lprivind modul de lucru J,er-ormance
StandardsK-se aplic tuturor serviciilor de audit intern
G E*ist un sin4ur set de S1D de cali-icare )i per-orman
G Standarde de implementare-se aplic tipurilor speci-ice de misiuni+
asi4urare )i consultanB se aplic !n mod inte4rat cu SC si cu S,
G E*ist seturi multiple de S1D de implementare+ un set pentru -iecare tip
principal de activitate de audit intern+ pentru activiti de asi4urare J#K )i
pentru activiti de consultan JCK.
G E*. ((5&.#(-#uditorii interni tre$uie s evite s evalueze anumite
operaiuni de care au -ost responsa$ili !n trecut
G E*. ((5&.C(- #uditorii interni pot o-eri servicii de consultan !n le4tur
cu realizarea operaiunilor pentru care au -ost responsa$ili !n trecut
(*** Standardele de cali-icare J#ttri$ute StandardsKreprezint caracteristicile
or4anizaiilor )i prilor Jpersoane sau 4rupuriK ce deruleazLe-ectueaz
activiti de audit intern
G
G
G
G
(&&&- ScopB autoritateB responsa$ilitatiJ,urposeB #utAoritSB
Responsa$ilitSK
((&&-Independenta si o$iectivitate JIndependence and O$@ectivitSK
(%&&-Competenta si constiinciozitate pro-esionala J,ro-iciencS a Due
7 Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
#uditul intern
,ro-essional CareK
G (5&&-,ro4ram de asi4urare si im$unatatire a calitatii auditului intern
JbualitS #ssurance a ImprovementK
ScopulBautoritatea si responsa$ilitatile auditului intern tre$uie sa -ie de-inite in
con-ormitate cu Standardele de audit internB in mod o-icialBintr-un
Re4ulament propriu entitatii sau 0orme proprii entitatii JC#R1# auditului
internKB si care tre$uie sa -ie apro$ate de Consiliul de #dmnistratie JBoard o-
DirectorsK. Scopul si misiunile auditului intern im$raca % -orme+ #si4urare )i
Consultanta.
Standardul ((&&-Independenta si o$iectivitate JIndependence and O$@ectivitSK
se re-era la+
G (((&- Independenta in cadrul entitatii Jraportarea in cadrul entitatii tre$uie
-acuta la un nivel care sa nu a-ecteze independentaK
G ((%&- O$iectivitate individuala Jatitutine impartiala si nein-luentataB
evitarea con-lictelor de intereseK
G ((5&- ,re@udicii aduse independentei si o$iectivitatii Ja-ectarea in -apt sau
in aparentaK Evitarea evaluarilor asupra operatiunilor de care au -ost
responsa$ili cAiar auditorii interni. 2isiunile de asi4urare tre$uie sa -ie
supervizate. Serviciile de consultanta care ar a-ecta independenta si
o$iectivitatea tre$uie raportate
%*** Standardele de per-ormanta J,er-ormance StandardsK descriu natura
activitilor de audit intern )i -urnizeaz criterii de calitate pe $aza crora s
poat -i evaluat per-ormana acestor servicii
G
G
G
G
G
G
G
%&&&- >estionarea activitatii de audit intern J2ana4in4 tAe #ctivitSK
%(&&- 0atura activitatii J0ature o- corVK
%%&&- ,lani-icarea misiunii JEn4a4ement ,lannin4K
%5&&- Realizarea misiunii J,er-ormin4 tAe En4a4ementK
%6&&- Comunicarea rezultatelor JCommunicatin4 ResultsK
%7&&- 2onitorizarea evolutiei J2onitorin4 ,ro4ressK
%8&&- Solutionarea acceptarii riscurilor de catre mana4ement
J2ana4ementds #cceptance o- RisVsK
0orme naionale privind auditul intern+ Cadrul pro-esional al
auditului intern !n Rom"nia este asi4urat de Camera #uditorilor
Financiari din Rom"nia care a a emis )i apro$at prin Totr"rea nr.
::L%&&9B 0orme de audit internB disponi$ile pe site-ul C#FR
J\\\.ca-r.ro K precum )i de #sociaia #uditorilor Interni din Rom"nia
care este -iliala Institului #uditorilor Interni din Florida SU#. 0ormele
de audit intern emise de C#FR se compun din+
-Standardele de audit internB ela$orate de 1Ae Institute o- Internal #uditors
JII# \\\.tAeiia.or4KB autoritate internaional de dezvoltare a celor mai $une
III.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
#uditul intern
practici !n domeniu.
-,roceduri privind cadrul 4eneral de des-)urare a misiunilor de audit intern
E*. de Standarde de audit intern prevzute de 0ormele naionale de audit
intern+
(((&.#( R #ctivitatea de audit intern nu tre$uie s -ie supus nici unei imi*tiuni !n
ceea ce prive)te de-inirea ariei sale de aplica$ilitateB realizarea activitii )i
comunicarea rezultatelor.
((5&.#% R 2isiunile de asi4urare care vizeaz -unciile de care rspunde
conductorul activitii de audit intern tre$uie s -ie supervizate de o persoan
care nu -ace parte din structura de audit intern.
(%(&.#5 R #uditorii interni tre$uie s ai$ cuno)tine le4ate de principalele riscuri
)i controale I1B dar )i de teAnicile de audit asistate de calculator disponi$ile pentru
a-)i e*ercita activitatea desemnat. 1otu)iB nu este de a)teptat ca toi auditorii
interni s ai$ e*periena unui auditor intern a crei principal responsa$ilitate este
auditarea sistemelor I1.
(%(&.C( R Conductorul activitii de audit intern tre$uie s re-uze o misiune de
consultan sau s o$in s-atul )i asistena de specialitate din partea altor persoane
dac personalul din Departamentul de audit intern nu deine cuno)tineleB priceperea
sau alte competene necesare pentru a realiza parial sau total misiunea.
%&&& R >estionarea activitii de audit intern
Conductorul activitii de audit intern tre$uie s 4estioneze !n mod e-icient
activitatea de
audit internB ast-el !nc"t s se asi4ure c ea aduce un plus de valoare entitii.
%&(& R ,lani-icarea
Responsa$ilul pentru activitatea de audit intern tre$uie s realizeze o plani-icare
$azat pe riscuri pentru a de-ini prioritile activitii de audit intern !n concordan
cu o$iectivele entitii.
%&%& R Comunicarea )i apro$area
Responsa$ilul pentru activitatea de audit intern tre$uie s comunice
mana4ementului )i Consiliului planurile privind activitatea de audit intern )i
resursele necesareB inclusiv modi-icrile intermediare semni-icativeB !n vederea
e*aminrii )i apro$rii acestora. Conductorul activitii de audit intern tre$uie s
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
#uditul intern
semnalezeB de asemeneaB impactul oricrei limitri a resurselor.
%&5& R >estionarea resurselor
Conductorul activitii de audit intern tre$uie s se asi4ure c resursele alocate
acestei activiti sunt adecvateB su-iciente )i alocate e-ectiv !n vederea realizrii
planului de audit apro$at.
%&6& R ,olitici )i proceduri
Conductorul activitii de audit intern tre$uie s sta$ileasc politicile )i
procedurile care s diri@eze activitatea de audit intern.
%&7& R Coordonarea
Conductorul activitii de audit intern tre$uie s comunice celorlali prestatori
interni )i e*terni de servicii de asi4urare )i de consiliere in-ormaiile necesare )i s
!)i coordoneze activitile cu ace)tiaB ast-el !nc"t s asi4ure o acoperire adecvat a
activitilor )i s minimizeze suprapunerile.
%&8& R Rapoarte transmise mana4ementului )i Consiliului
Conductorul activitii de audit intern tre$uie s raporteze periodic
mana4ementului )i Consiliului cu privire la scopulB autoritateaB responsa$ilitatea )i
-uncionarea activitii de audit internB !n raport cu planul sta$ilit. #ceste rapoarte
tre$uie s includB de asemeneaB aspecte le4ate de e*punerile la riscurile
semni-icative )i de controlul acestoraB aspectele le4ate de 4uvernana corporativB
precum )i alte aspecte necesare conducerii e*ecutive )i ConsiliuluiB sau solicitate de
acestea.
2odaliti practice de or4anizare )i implementare a auditului intern+
,ROCEDUR# <01OC2IRII ,/#0U/UI DE #UDI1 I01ER0
Scopul+ <ntocmirea planului de audit intern !n con-ormitate cu cerinele
standardelor de audit intern.
,remise+ ,lanul de audit intern reprezint cadrul de aciune pentru Departamentul
de #udit Intern )i se !ntocme)te de ctre )e-ul acestui departament.
,rocedura+ e-ul Departamentului de #udit Intern !ntocme)te planul anual de
audit intern precum )i re-eratul cuprinz"nd criteriile de selectare a misiunilor de
audit.
Comitetul de #udit+ #nalizeaz )i apro$ planul anual de audit.
Consiliul de #dministraie+ #nalizeaz )i apro$ planul anual de audit.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
#uditul intern
,lanul anual de audit intern poate -i modi-icat !n cursul anului !n condiiile reiterarii
procedurii. #cesta cuprinde+ 1ema misiunii de auditH O$iectivele misiunii de auditH
,erioada supus auditriiH Unitatea JdepartamentulB seciaB activitateaK auditatH
,erioada des-)urrii misiunii de audit
,ROCEDUR# DE CO/EC1#RE I ,RE/UCR#RE # I0FOR2#;II/OR
Scopul+ Colectarea de in-ormaii privitoare la structuraL activitatea auditat ast-el
!nc"t auditorul s se -amiliarizeze cu domeniul ce urmeaz a -i auditat )i
identi-icarea -actorilor de reu)it a misiunii de audit.
,remise+ Colectarea in-ormaiilor !n aceast etap va permite ulterior divizarea
proceselor sau activitilor auditate !n sarcini elementareB identi-icarea riscurilor
proprii -iecrei sarcini )i evaluarea lor.
Colectarea in-ormaiilor presupune+
- Identi-icarea principalelor elemente ale conte*tului economic !n care entitatea
sau activitatea auditat !)i des-)oar activitateaH
- Cunoa)terea cadrului le4islativ )i normativ care re4lementeaz activitatea
entitii sau activitii auditateH
- Identi-icarea sistemelor de control pentru o evaluare preala$il a punctelor
-orte )i sla$eH
- Reinerea constatrilor semni-icative )i recomandrilor din dosarul permanent
si rapoartele de audit intern precedenteB relevante pentru sta$ilirea o$iectivelor
misiunii de audit internH
- Identi-icarea )i evaluarea riscurilor semni-icativeH
- Identi-icarea surselor poteniale de in-ormaii care ar putea -i -olosite ca pro$e
ale auditului.
#uditorii des-)oar activitati speci-ice+ (. Identi-ic le4ileB re4ulamentele )i
normele aplica$ile structurii L activitii auditate. %. #preciaz -actorii de reu)it a
misiunii de auditH 5. O$in !n vederea analizei+ or4ani4ramaB re4ulamentele de
-uncionareB -i)e ale posturilorB proceduri scrise ale structurii sau activitii auditate
etcH 6. Identi-ic responsa$ilitile pe persoaneH 7.Studiaz circuitul in-ormaiilor !n
cadrul structurii auditateH 8. Realizeaz proceduri analitice privind per-ormana
structurii sau activitii auditate !n vederea analizei riscurilor )i calitii
mana4ementului Jdac acesta este unul din o$iectivele misiuniiKH
,ROCEDUR# DE IDE01IFIC#RE I DE #0#/IC3 # RISCURI/OR
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
#uditul intern
Scopul+ ,rocedura urmre)te identi-icarea riscurilor speci-ice structurii sau
activitii auditate. Evaluarea controlului intern din cadrul structurii sau activitii
auditate.
,remise+ #precierea unui risc se realizeaz !n -uncie de+
- natura )i speci-icul activitii sau -unciei auditateH
- calitatea controlului internH
- 4ravitatea consecinelor directe )i indirecte ale producerii risculuiH
- pro$a$ilitatea producerii riscului.
Riscurile poteniale impun recomandri de auditB aceste riscuri -iind identi-icate pe
$aza concluziilor misiunilor de audit anterioare.
,rocedura+
#uditorii des-)oar activitati speci-ice+ (. RealizeazB pe $aza in-ormaiilor
culeseB lista activitilor audita$ileH %. ,entru -iecare activitate audita$il se
sta$ilesc sarcini elementareH 5. Identi-ic riscurile asociate pentru -iecare sarcin
elementarH 6. ,recizeaz criteriile de evaluare a riscurilorH 7. Evalueaz riscurile
identi-icateH 8. Sta$ilesc o$iectivele de auditat ca urmare a riscurilor identi-icate. 9.
,recizeaz dispozitivele speci-ice -iecrei sarcini Jo$iectiveB mi@loaceB sistem
in-ormaionalKH :. <ntocmesc 1a$elul #naliza riscurilor
e-ul Departamentului de #udit Intern
'. Or4anizeaz o )edin de analiz a o$iectivelor de auditB a riscurilor )i criteriilor
de evaluare a acestora. Dup cazB poate dispune reevaluarea o$iectivelor )i riscurile
identi-icateH
(&. #pro$ Re4istrulL1a$loul #naliza riscurilor.
#uditorii
((. Rein Re4istrulL1a$loul #naliza riscurilor !n dosarul misiunii de audit intern.
RE>IS1RU/L1#B/OU/ de#0#/IC3 # RISCURI/OR cuprinde
urmtoarele ru$rici+ RisculB Clasi-icarea risculuiB ,ro$a$ilitateB ImpactB Descrierea
consecineiB Strate4ia e*istentaB Clasi-icarea riscului rezidualB Strate4ii necesare
IerarAizarea riscurilor
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (&
#uditul intern
OBIEC1IVU/ S1R#1E>IC #/ OR>#0IC#;IEI
e*pus urmtoarelor riscuri+
RISC ( RISC %
UUUUU
RISCn
Controlate prin urmtoarele procese de control J,CK+
,C( ,C% ,C5
UU
,Cn
R( R% R5
UUUUUUUUUU
Rn
U
U
U
U
.
.
#meliorate prin controaleB care devin su$-o$iective U etc.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il ((
#uditul intern
1est de autoevaluare (&.(. Indicai rspunsurile incorecte+
(. Standardele pro-esionale de audit intern sunt+ aK Standarde de cali-icare ce se
aplic tuturor serviciilor de audit internH $K Standarde de productivitateLprivind
modul de lucru ce se aplic tuturor serviciilor de audit intern cK Standarde de
implementare ce se aplic tipurilor speci-ice de misiuni+ asi4urare )i consultan )i
!n mod inte4rat.
%.Re4istrul de analiz a riscurilor cuprinde urmtoarele ru$rici+ aKRisculH $K
<nre4istrarea risculuiH cK ,ro$a$ilitateH dK ImpactH eKDescrierea cauzelorH -K Strate4ia
e*istentaH 4K Clasi-icarea riscului rezidualH AKStrate4ii necesare
Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
(&.%. Elemente speci-ice auditului pu$lic intern
#uditul pu$lic intern este activitatea -uncional independent )i o$iectivB care d
asi4urri )i consiliere conducerii entitii pu$lice pentru $una administrare a
veniturilor )i cAeltuielilor pu$liceB per-ecion"nd activitile entitii pu$lice.
#ceast activitateB a@ut entitatea pu$lic s !)i !ndeplineasc o$iectivele printr-o
a$ordare sistematic )i metodicB care evalueaz )i !m$unte)te e-iciena )i
e-icacitatea sistemului de conducere $azat pe 4estiunea risculuiB a controlului )i a
proceselor de administrareH
Controlul intern desemneaz ansam$lul -ormelor de control e*ercitate la nivelul
entitii pu$liceB inclusiv auditul internB sta$ilite de conducere !n concordan cu
o$iectivele acesteia )i cu re4lementrile le4aleB !n vederea asi4urrii administrrii
-ondurilor !n mod economicB e-icient )i e-icace. #cesta includeB de asemeneaB#udit pu$lic
structurile or4anizatoriceB metodele )i procedurile de controlH
intern
Controlul -inanciar pu$lic intern reprezint !ntre4ul sistem de control intern din
sectorul pu$licB -ormat din sistemele de control ale entitilor pu$liceB ale altor
E-icacitatestructuri a$ilitate de >uvern )i din unitatea central de re4lementare )i armonizare
care este responsa$il de armonizarea )i implementarea principiilor )i standardelor
E-iciende control )i auditH
1ermenii speci-ici acestor activiti au urmtoarele semni-icaii+
Economicitate -economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atin4erea
rezultatelor estimate ale unei activitiB cu meninerea calitii corespunztoare a
acestor rezultateH
-e-icacitate - 4radul de !ndeplinire a o$iectivelor pro4ramate pentru -iecare dintre
activiti )i raportul dintre e-ectul proiectat )i rezultatul e-ectiv al activitii
respectiveH
-e-icien - ma*imizarea rezultatelor unei activiti !n relaie cu resursele utilizateH
-entitate pu$lic - autoritatea pu$licB instituia pu$licB companiaLsocietatea
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (%
#uditul intern
naionalB re4ia autonomB societatea comercial la care statul sau o unitate
administrativ-teritorial este acionar ma@oritarB cu personalitate @uridicB care
utilizeazLadministreaz -onduri pu$lice )iLsau patrimoniu pu$licH
--onduri pu$lice - sumele alocate din $u4etul de statB $u4etele localeB $u4etul
asi4urrilor sociale de statB $u4etele -ondurilor specialeB $u4etul trezoreriei statuluiB
$u4etele instituiilor pu$lice autonomeB -ondurile provenite din credite e*terne
contractate sau 4arantate de statB do$"nzi )i alte costuri ce se asi4ur din -onduri
pu$lice )i din -onduri e*terne neram$ursa$ileH
-instituie pu$lic - include ,arlamentulB #dministraia ,rezidenialB ministereleB
celelalte or4ane de specialitate ale administraiei pu$liceB alte autoriti pu$liceB
instituii pu$lice autonomeB precum )i instituiile din su$ordinea acestoraB
indi-erent de modul de -inanare a acestoraH
-instituie pu$lic mic - instituia care deruleaz un $u4et anual de p"n la nivelul
ecAivalentului !n lei a (&&.&&& euro pe o perioad de 5 ani consecutivH
-patrimoniu pu$lic - totalitatea drepturilor )i o$li4aiilor statuluiB unitilor
administrativ-teritoriale sau ale entitilor pu$lice ale acestoraB do$"ndite sau
asumate cu orice titlu. Fac parte din patrimoniul pu$lic drepturile )i o$li4aiile
re-eritoare at"t la $unurile din domeniul pu$licB c"t )i cele re-eritoare la $unurile
din domeniul privat al statului )i al unitilor administrativ-teritorialeH
-circuitul auditului - sta$ilirea -lu*urilor in-ormaiilorB atri$uiile )i
responsa$ilitile re-eritoare la acesteaB precum )i arAivarea documentaiei
@usti-icative completeB pentru toate stadiile des-a)urrii unei aciuniB care s permit
totodat reconstituirea operaiunilor de la suma total p"n la detalii individuale )i
invers.
O$iectivele auditului pu$lic intern sunt+
aKasi4urarea o$iectiv )i consilierea conduceriiB destinate s
!m$unteasc sistemele )i activitile entitii pu$liceH
$K spri@inirea !ndeplinirii o$iectivelor entitii pu$lice printr-o a$ordare
sistematic )i metodicB prin care se evalueaz )i se !m$unte)te e-icacitatea
sistemului de conducere $azat pe 4estiunea risculuiB a controlului )i a proceselor
administrrii .
S-era auditului pu$lic intern cuprinde+
aKactivitatile -inanciare sau cu implicaii -inanciare des-)urate de
entitatea pu$lic din momentul constituirii an4a@amentelor p"n la utilizarea
-ondurilor de ctre $ene-iciarii -inaliB inclusiv a -ondurilor provenite din asisten )i
-inanare e*ternH
$Kconstituirea veniturilor pu$liceB respectiv autorizarea )i sta$ilirea
titlurilor de creanB precum )i a -acilitilor acordate la !ncasarea acestoraH
cKadministrarea patrimoniului pu$licB precum )i v"nzareaB 4a@areaB
concesionarea sau !ncAirierea de $unuri din domeniul privatLpu$lic al statului ori al
unitilor administrativ-teritorialeH
dKsistemele de mana4ement -inanciar )i controlB inclusiv conta$ilitatea
)i sistemele in-ormatice a-erente.
#uditul pu$lic intern este or4anizat la nivel naional pe urmtoarele structuri+
aKComitetul pentru #udit ,u$lic Intern JC#,IKH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (5
#uditul intern
$KUnitatea Central de #rmonizare pentru #uditul ,u$lic Intern JUC##,IKH
cKcompartimentele de audit pu$lic intern din entitile pu$lice.
Comitetul pentru #udit ,u$lic Intern JC#,IK -uncioneaz pe l"n4 Unitatea
Central de #rmonizare pentru #uditul ,u$lic Intern JUC##,IKB or4anism cu
caracter consultativB creat pentru a aciona !n vederea de-inirii strate4iei )i a
!m$untirii activitii de audit pu$lic internB !n sectorul pu$lic.
Compartimentul de audit pu$lic intern se or4anizeaz ast-el+
aKconductorul instituiei pu$lice sauB !n cazul altor entiti pu$liceB
or4anul de conducere colectiv are o$li4aia instituirii cadrului or4anizatoric )i
-uncional necesar des-)urrii activitii de audit pu$lic internH
$Kla instituiile pu$lice miciB care nu sunt su$ordonate altor entiti
pu$liceB auditul pu$lic intern se limiteaz la auditul de re4ularitate )i se e-ectueaz
de ctre compartimentele de audit pu$lic intern ale 2inisterului Finanelor ,u$liceH
cKconductorul entitii pu$lice su$ordonate poate institui )i menine
un compartiment -uncional de audit pu$lic internB cu acordul entitii pu$lice de la
nivelul ierarAic imediat superiorB iar dac acest compartiment nu se !n-iinteazB
auditul entitii respective se e-ectueaz de ctre compartimentul de audit pu$lic
intern al entitii pu$lice de la nivelul ierarAic imediat superior.
Compartimentul de audit pu$lic intern se constituie !n su$ordinea direct a
conducerii entitii pu$lice )iB prin atri$uiile saleB acestaB nu tre$uie s -ie implicat
!n ela$orarea procedurilor de control intern )i !n des-)urarea activitilor supuse
auditului pu$lic intern. Conductorul compartimentului de audit pu$lic intern este
numitLdestituit de ctre conductorul entitii pu$liceB cu avizul UC##,I. ,entru
entitile pu$lice su$ordonate numireaLdestituirea se -ace cu avizul or4anului
ierarAic superior. Conductorul compartimentului de audit pu$lic intern este
responsa$il pentru or4anizarea )i des-)urarea activitilor de audit. Funcia de
auditor intern este incompati$il cu e*ercitarea oricrei -uncii des-)urate ca
activitate pro-esional orientat spre pro-it sau recompens.
#tri$uiile compartimentului de audit pu$lic intern sunt+ aK ela$oreaznorme
metodolo4ice speci-ice entitii pu$lice !n care !)i des-)oar activitateaB cu avizul
UC##,I sau al or4anului ierarAic superiorB !n cazul entitilor pu$lice su$ordonateH
$Kela$oreaz proiectul planului anual de audit pu$lic internH cKe-ectueaz activiti
de audit pu$lic intern pentru a evalua dac sistemele de mana4ement -inanciar )i
control ale entitii pu$lice sunt transparente )i sunt con-orme cu normele de
le4alitateB re4ularitateB economicitateB e-icien )i e-icacitateH dKin-ormeaz
UC##,I despre recomandrile ne!nsu)ite de ctre conductorul entitii pu$lice
auditateB precum )i despre consecinele acestoraH eK raporteaz periodic asupra
constatrilorB concluziilor )i recomandrilor rezultate din activitile sale de auditH
-Kela$oreaz raportul anual al activitii de audit pu$lic internH 4K !n cazul
identi-icrii unor ire4ulariti sau posi$ile pre@udiciiB raporteaz imediat
conductorului entitii pu$lice )i structurii de control intern a$ilitate.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (6
#uditul intern
Des-)urarea auditului pu$lic intern- 1ipurile de audit sunt urmtoarele+
aKauditul de sistemB care reprezint o evaluare de pro-unzime a
sistemelor de conducere )i control internB cu scopul de a sta$ili dac acestea
-uncioneaz economicB e-icace )i e-icientB pentru identi-icarea de-icienelor )i
-ormularea de recomandri pentru corectarea acestoraH
$Kauditul per-ormaneiB care e*amineaz dac criteriile sta$ilite pentru
implementarea o$iectivelor )i sarcinilor entitii pu$lice sunt corecte pentru
evaluarea rezultatelor )i apreciaz dac rezultatele sunt con-orme cu o$iectiveleH
cKauditul de re4ularitateB care reprezint e*aminarea aciunilor asupra
e-ectelor -inanciare pe seama -ondurilor pu$lice sau a patrimoniului pu$licB su$
aspectul respectrii ansam$lului principiilorB re4ulilor procedurale )i metodolo4ice
care le sunt aplica$ile.
#uditul pu$lic intern se e*ercit asupra tuturor activitilor des-)urate !ntr-o
entitate pu$licB inclusiv asupra activitilor entitilor su$ordonateB cu privire la
-ormarea )i utilizarea -ondurilor pu$liceB precum )i la administrarea patrimoniului
pu$lic.
Compartimentul de audit pu$lic intern auditeazB cel puin o dat la 5 aniB -r a se
limita la acesteaB urmtoarele+ aKan4a@amentele $u4etare )i le4ale din care
deriv direct sau indirect o$li4aii de platB inclusiv din -ondurile comunitareH
$Kplile asumate prin an4a@amente $u4etare )i le4aleB inclusiv din -ondurile
comunitareH cK v"nzareaB 4a@areaB concesionarea sau !ncAirierea de $unuri din
domeniul privat al statului ori al unitilor administrativ-teritorialeH dKconcesionarea
sau !ncAirierea de $unuri din domeniul pu$lic al statului ori al unitilor
administrativ-teritorialeH eKconstituirea veniturilor pu$liceB respectiv modul de
autorizare )i sta$ilire a titlurilor de creanB precum )i a -acilitilor acordate la
!ncasarea acestoraH -K alocarea creditelor $u4etareH 4Ksistemul conta$il )i
-ia$ilitatea acestuiaH AKsistemul de luare a deciziilorH iKsistemele de conducere )i
controlB precum )i riscurile asociate unor ast-el de sistemeH @Ksistemele in-ormatice
1est de autoevaluare (%.%. #le4ei rspunsurile incorecte. Compartimentul de
audit pu$lic intern auditeaz+ aKan4a@amentele $u4etare )i le4ale din care deriv
direct sau indirect o$li4aii de platB inclusiv din -ondurile comunitareH $Kplile
asumate prin an4a@amente $u4etare )i le4aleB inclusiv din -ondurile comunitareH cK
alocarea creditelor $ancareH dKsistemele de conducere )i controlB precum )i riscurile
asociate unor ast-el de sistemeH eKsistemele -ondurilor in-ormatizate.
Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (7
#uditul intern
<n loc de
rezumat
Care este de-iniia auditului intern con-orm II#M
Care sunt standardele de audit internM
Care sunt structurile de audit pu$lic intern !n Rom"niaM
Care sunt atri$uiile compartimentului de audit pu$lic internM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. (&
Standardele internaionale de audit intern. #tri$uiile compartimentului de
audit pu$lic intern
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (%.(
(. $
%. cB e
Rspuns (%.%. cB e
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (%
P(Q O2F, nr. (%89L%&&& pentru apro$area 0ormelor minimale de audit internB
2.O-. 6:&L oct %&&&
P%Q /e4ea nr. 89%L%&&% privind auditul pu$lic intern
P5Q /e4ea nr. 66(L%&&8 de modi-icare )i completare a /e4ii societilor comerciale
\\\.tAeiia.or4 \\\.ca-r.ro
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (8
#uditul -inanciar
Unitatea de !nvare 0r. ((
#UDI1U/ FI0#0CI#R
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. ((
((.( ConceptulB misiunea )i documentarea auditului -inanciar
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. ((
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. ((
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
#uditul -inanciar
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. ((
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. (( sunt+
G <nele4erea conceptului de audit )i a scopului auditului -inanciar
G Familiarizarea cu pro$lematica misiunii de audit -inanciar
G Recunoa)terea pricipalelor tipuri de audit -inanciar )i a etapelor
G Cunoa)terea seciunilor pro4ramului minimal de audit )i documentarea
auditului -inanciar
((.( ConceptulB misiunea )i documentarea auditului -inanciar
Con-ormitate
,er-orman
#testare
-inanciar
Ima4ine
-idel
Opinie cu
reserve
Risc inerent
Risc de
nedetectare
,ra4 de
semni-icaie
#uditul reprezint procesul des-)urat de persoane -izice sau @uridice le4al a$ilitateB
numite auditoriB prin care se analizeaz )i se evalueazB !n mod pro-esional
in-ormaii le4ate de o anumit entitateB utiliz"nd teAnici )i procedee speci-iceB !n
scopul o$inerii de doveziB numite pro$e de auditB pe $aza crora auditorii emit !ntr-
un documentB numit raport de auditB o opinie responsa$il )i independentB prin
apelarea la criterii de evaluare care rezult din re4lementrile le4ale sau din $una
practic recunoscut unanim !n domeniul !n care !)i des-)oar activitatea entitatea
auditat. 1ermenul de DauditE !)i are ori4inea !n lim$a latin de la ver$ul audire Ja
ascultaK. Sensul primar al e*presiei a -ost modi-icat !n timpB a@un4"ndu-se la
!nelesul de audiieB ascultareB veri-icare !n lim$a -rancez )i en4lez. 1ermenul
audit !n sensul mai sus artat a -ost popularizat pe continentul european !n anii 8& de
ctre ca$inetele an4lo-sa*one de e*pertiz conta$il. <n Rom"nia a -ost preluat odat
cu armonizarea re4lementrilor conta$ile naionale cu standardele )i $una practic
pe plan internaional )i european. ,rin auditB !n 4eneralB se !nele4e e*aminarea
pro-esional a unei in-ormaii !n vederea e*primrii unei opinii responsa$ile )i
independenteB prin raportarea la un set de criteriiB cerine sau standarde de calitate !n
domeniu. O$iectivul audituluiB !n 4eneralB !l constituie !m$untirea utilizrii
in-ormaiei economiceB conta$ile sau de alt natur. #uditul se mani-est !n multe
alte domenii ale vieii economico-sociale cum ar -i calitateaB mana4ementul.
#uditul -inanciar reprezint activitatea de e*aminare de ctre o persoan competent
)i independent a -idelitii !nre4istrrilor -inanciar conta$ile )i -iscaleB a pro$itii )i
credi$ilitii tranzaciilor economice. 1rstura de $az a auditului este independena
-a de entitatea sau activitatea auditat precum )i aprecierea 4lo$al a rapoartelor
emise de aceastaB urmare a unei analize critice a procedurilor )i structurilor acesteia.
Dac activitatea DclasicE de control urmre)te investi4area )i corectarea sectorialB
punctual )i speci-ic a de-icienelor )i -raudelor !n activitatea economicB auditul
-inanciar prive)te entitatea sau activitatea auditatB dincolo de de-icinele sau
-raudele constatateB pronun"ndu-se asupra sinceritii conturilor )i rapoartelor
anualeB a -idelitii !nre4istrrilor )i a con-ormitii acestora cu standardele !n
domeniu. Din punct de vedere al o$iectivului )i al ariei de aplica$ilitateB distin4em+
auditul con-ormitii Jle4alitiiKH auditul de atestare -inanciarH auditul per-ormanei
Jal rezultatelorK. #uditul con-ormitii Jle4alitiiKB se re-er la atestarea responsa-
$ilitii -inanciare a entitii auditateB 4arant"nd corectitudinea tranzaciilor entitii
auditate prin veri-icarea )i apreciarea+ con-ormitii sistemelor conta$ile utilizate
a )i a tranzaciilor derulateH controlului intern )i a e-icienei acestuiaH caracterul
adecvat al deciziilor administratorilor. #uditul de atestare -inanciar se re-er la
e*primarea opiniei asupra credi$ilitii declaraiilor -inanciar- -iscale din sectorul
% Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
#uditul -inanciar
pu$lic )i privat. ,ractic auditul con-ormitii )i cel de atestare -inanciar sunt
complementareB se realizeaz concomitent )i -ormeaz auditul de re4ularitate I.
#uditul per-ormanei este auditul mana4ementuluiB al rezultatelor )i care prive)te+
*randamentul activitii de control )i auditH
*msurarea per-ormanei prin cei D5 EE Jeconomicitatea care
presupune minimizarea costurilor Lintrrilor cu condiia respectrii calitiiB
e-iciena care reprezint raportul dintre costuriLintrri )i rezultateLie)iri )i
e-icacitatea care presupune ma*imizarea rezultatelorLie)irilor comparativ cu
inteniile )i o$iectivele propuseKH
*veri-icarea realizrii $u4etelor )i pro4ramelor entitii.
#uditul per-ormanei com$in ri4oarea auditului de re4ularitate cu aprecierea
o$iectiv a rezultatelor entitiiB !ntre4ind opinia -inal a auditorului.
Con-orm re4lementrilor naionaleB auditul -inanciar reprezint activitatea de
e*aminareB !n vederea e*primrii de ctre auditorii -inanciariB a unei opinii asupra
situaiilor -inanciareB !n con-ormitate cu standardele de auditB armonizate cu
standardele internaionale de audit )i adoptate de Camera #uditorilor Financiari din
Rom"nia JC#FRK. <ntr-o -ormulare mai sinteticB auditul -inanciar reprezint
activitatea de veri-icare a situaiilor -inanciare ale societilor comerciale de ctre
auditori -inanciariB !n con-ormitate cu standardele de audit internaionale. C#FR este
o persoan @uridic autonomB o or4anizaie pro-esional de utilitate pu$lic -r
scop lucrativB av"nd drept scop or4anizarea !n numele statuluiB coordonarea )i
autorizarea activitii de audit -inanciar !n Rom"nia. C#FR are urmtoarele cate4orii
de mem$rii+ auditori -inanciari persoane activeB auditori -inanciari sta4iari )i auditori
-inanciari persoane nonactive. 0u pot -i auditori -inanciari !ntr-o entitate economicB
sau dac au -ost desemnai decad din aceast calitate+
* rudele sau a-inii p"n la patrulea 4rad inclusiv sau soii administratorilorH
* persoanele care primesc su$ orice -ormB pentru alte -uncii dec"t acelea de
auditor -inanciar activB un salariu sau o remuneraie de la administratori sau
de la entitatea economic auditatH
* persoanelor crora le este interzis -uncia de administratorH
* persoanele care pe durata e*ercitrii pro-esiei de auditor -inanciar activ au
atri$uii de control -inanciar !n cadrul 2inisterului Finanelor ,u$lice sau a
altor instituii pu$liceB cu e*cepia situaiilor prevzute de le4e.
Responsa$ilii cu or4anizarea activitii de audit intern la entitile pu$lice sau
private tre$uie s -ie auditori -inanciari autorizai de C#FR sau !n cel mult trei ani
tre$uie s o$in aceast calitate pentru a putea conduce compartimentul de audit
intern I.
Scopul ma@or al auditului conturilor anuale este acela de a con-irma dac prin
conturile anuale prezentate de administratorii societiiB #dunrii >enerale a
#cionarilor J#>#KB se prezint o ima4ine -idelB clar )i complet a patrimoniului
societii. ,rin auditarea conturilor anuale se urmre)te+
(. aprecierea calitii in-ormaiei conta$ile prezentat !n $ilanB contul de pro-it
)i pierdere )i ane*eH
%. aprecierea per-ormanelorB a e-icienei patrimoniale )i de or4anizare a
I
art %( din OU> nr. 97L(''' apro$at cu modi-icri )i completri prin /e4ea nr. (55L%&&%
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
#uditul -inanciar
activitiiH
5. e*primarea unei opinii responsa$ile $azat pe competen )i e*perien de
ctre auditor.
Ima4inea -idel poate -i analizat pe $aza a cel puin trei elemente+
(. con-ormitatea !ntocmirii conturilor anuale cu principiile )i re4ulile
conta$ileH
%. sinceritatea conturilor anualeH
5. analiza criteriilor de !nre4istrare a modi-icrilor patrimoniale intervenite !n
decursul unui e*erciiu -inanciar.
Re-eritor la con-ormitate sau re4ularitateB auditorul analizeaz aplicarea principiilor
conta$ilitii Jprincipiul prudeneiB principiul permanenei metodelorB principiul
continuitii activitiiB principiul independenei e*erciiuluiB principiul
intan4i$ilitii $ilanului de descAidereB principiul necompensriiB principiul
prevalenei economicului asupra @uridicului )i principiul pra4ului de semni-icaieK.
SinceritateaB cea de-a doua component a asi4urrii ima4inii -ideleB presupune
constatarea de ctre auditor c administratorii entitii patrimoniale au aplicat cu
$un credin re4ulile )i procedurile conta$ileB cu o$iectivitateB indi-erent )i
independent de interesele con@uncturale ale unitii sau ale 4rupului din care -ace
parteB indi-erent de interesele acionarilorB asociailor sau altor persoane implicate.
Sinceritatea se re-er )i la elementele privind realitatea )i tratamentul conta$il
adecvat al operaiunilorB evenimentelor sau situaiilor ce modi-ic patrimoniul
societii. Rezultatul sinceritii conturilor prin tratamentul adecvat din punct de
vedere conta$il conduce la o evaluare corect a situaiei patrimoniului de ctre toi
utilizatorii in-ormaiei conta$ile prezentate !n $ilan.
Criteriile de !nre4istrare a modi-icrilor patrimoniale se re-er la+
a. inte4ralitatea sau e*Aaustivitatea !nre4istrrii operaiunilor patrimonialeH
$. realitatea -enomenelor )i situaiilor !nre4istrateH
c. !nre4istrarea corect din punct de vedere conta$il a operaiunilor
patrimoniale.
Inte4ralitatea Je*AaustivitateaK se re-er la aprecierea -aptului c toate operaiunile
patrimoniale sunt !nre4istrate )i nu e*ist -enomene sau operaiuni ce vizeaz situaii
ne!nre4istrate.
E*ist dou metode pentru veri-icarea !ndeplinirii acestui criteriu+
* prima metod const !n veri-icarea detaliat a tuturor modi-icrilor
patrimonialeB a tuturor cone*iunilor acestora )i a procedurilor utilizate de
!nre4istrareH
* a doua metod se $azeaz pe rezultatele inventarieriiB consider"nd c
inventarierea a constatat )i identi-icat toate situaiile -aptice )i care au coincis
cu evidenele conta$ile.
<nre4istrarea rezultatelor inventarierii ca plusuri )i minusuri de 4estiuneB creane )i
datorii con-irmate cu teriiB asi4ur punerea de acord a situaiei -aptice cu cea
scriptic )i con-irm !n -inal e*Aaustivitatea sau inte4ralitatea !nre4istrrii tuturor
operaiunilor )i modi-icrilor patrimoniale.
Realitatea presupune aprecierea de ctre auditorB pe $aza documentelor @usti-icative
ale evidenei conta$ileB a e*istenei )i !nt"mplrii -enomenelor economice cuprinse
!n acestea Jv"nzriB cumprriB acordri de discounturiB pli salariiB ponta@e reale
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
#uditul -inanciar
).a.K.
Un element primar al realitii -enomenelor )i operaiunilor !nscrise !n documentele
conta$ile este veri-icarea dac -enomenul sau operaiunea prive)te !ntreprinderea.
<nre4istrarea corect din punct de vedere conta$il are la $az veri-icarea
urmtoarelor aspecte+
(. dac perioada modi-icrii )i !nre4istrrii patrimoniale este corect sau
adecvatH
%. dac evaluarea sumelor atri$uite modi-icrii patrimoniale este $ine -cutB
este e*actH
5. dac s-au !nre4istrat corect sau s-au imputat corect !n conturile
corespunztoare modi-icrile patrimonialeH
6. dac operaiunile )i modi-icrile patrimoniale sunt corect prezentate !n
conturile anuale.
Etapele auditrii conturilor anuale )i certi-icrii $ilanului conta$il !n cadrul unui
audit -inanciar contractual sunt urmtoarele+
(. acceptarea mandatului de auditorH
%. plani-icarea misiunii de auditH
5. aprecierea auditului intern al societii respectiveH
6. controlul conturilorH
7. lucrri de -inalizare a misiuniiH
8. sta$ilirea opiniei auditorului )i redactarea raportului de audit.
#ctivitatea de audit -inanciar presupune ca auditorul -inanciar s parcur4 !n
!ndeplinirea misiunii sale mai multe etape+
(. acceptarea mandatuluiB a misiunii de auditareH
%. plani-icarea misiunii de auditH
5. aprecierea controlului intern sau auditului internH
6. controlul conturilorH
7. sta$ilirea opiniei privind conturile anuale )i !ntocmirea raportului de audit.
- cunoa)terea 4eneral a unitiiH
- analiza situaiei de compati$ilitate sau(. #CCE,1#RE#
incompati$ilitate a auditoruluiH2#0D#1U/UI
- analiza competenei le4ate de speci-icul
unitiiHJ2ISIU0IIK
- contactul cu auditorul precedentH
- decizia de acceptare a mandatului.
- cunoa)terea 4lo$al a activitii unitiiH
- identi-icarea riscurilor de audit )i a pra4ului de
%. ORIE01#RE#semni-icaie al acestor riscuriH
I
- identi-icarea domeniilor sau aspectelor
,/#0IFIC#RE#semni-icative !n activitatea unitiiH
- sta$ilirea unui plan de misiune Jlucrrile de
2ISIU0II
e*ecutatB numr de ore -$u4etul de timp )i
costurile misiuniiB mi@loacele necesare
realizrii misiuniiB ecAipa de lucruK.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
#uditul -inanciar
5. #,RECIERE#
CO01RO/U/UI
I01ER0
6. CO01RO/U/
CO01URI/OR
- analiza atri$uiilor )i sarcinilor auditului
internH
- studierea circuitului documentelor !n
!ntreprindereH
- evaluarea riscurilor de eroare !n cadrul
auditului internH
- !ntocmirea raportului asupra auditului intern.
- inspecia -izic )i o$servarea elementelor
patrimonialeH
- con-irmarea direct de la teri a soldurilor
privind creanele )i datoriile !ntreprinderiiH
- e*aminarea documentelor @usti-icative ale
operaiunilor patrimonialeH
- e*aminarea conturilor conta$ile prin control
aritmeticB prin e*amene analitice cu sta$ilirea
eventualelor a$ateri sau neconcordane.
Controlul conturilor se realizeaz prin sonda@ pe
$aza unui plan de e)antionare !ntocmit !n -aza de
plani-icare a misiuniiB urmare pra4urilor de
semni-icaie apreciate.
- conine e*primarea opiniei auditorului privind
ima4inea -idel pe care conturile anuale
prezentate !n $ilan o conin.
7. RED#C1#RE#
R#,OR1U/UI DE
#UDI1
,ro4ramul minimal de auditB prevzut de normele minimale de audit -inanciar
emise C#FR !n %&&&B conine urmtoarele seciuni+
#. lista de veri-icare a -inalizrii an4a@amentuluiH
B. revizuirea 4eneral a situaiilor -inanciareH
C. lista de veri-icare a documentelor de lucruH
D. o$servaiile -inale )i !nt"lnirile cu clientulH
E. con-irmarea planului de auditH
F. adordarea audituluiH
>. active imo$ilizate- corporale )i necorporaleH
T. investiii JplasamenteKH
I. stocuri )i contracte pe termen lun4H
X. creane )i pli !n avansH
_. disponi$iliti !n conturi la $nci )i !n cas- credite pe termen lun4H
/. creditori )i an4a@amenteH
2. impozite )i ta*eH
0. capitalB rezerve )i re4istre cerute de le4eH
O. contul de pri-it )i pierderiH
,. cartea mare )i $alana de veri-icare.
Opinia e*primat dup veri-icarea acestor seciuniB poate -i+
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
#uditul -inanciar
* * opinie -r rezerveH
* * opinie cu rezervJeKH
* * opinie ne-avora$il JcontrarKH
* * imposi$ilitatea e*primrii unei opinii.
Opinia -r rezerve se spri@in pe convin4erea auditorului cB conturile anuale
prezint o ima4ine -idel !n raport cu aspectele semni-icative pe care auditorul le-a
identi-icat !n planul su de misiune. Opinia -r rezerve arat c modi-icrile
patrimoniale intervenite !n e*erciiul -inanciar auditat au -ost corect !nre4istrateB
incidena acestor modi-icri -iind corect determinate )i !nscrise !n $ilan.
Opinia cu rezervJeK se e*prim !n cazul !n care datorit limitrii !ntinderii lucrrilor
de audit sau al dezacordului !n anumite pro$leme dintre auditor )i conducerea
unitiiB acesta nu poate e*prima cu certitudine o opinie pentru anumite pro$leme.
Opinia ne-avora$il tre$uie e*primat de auditor atunci c"nd e-ectul unui dezacord
este at"t de semni-icativ )i de pro-und pentru situaiile -inanciare prezentate !nc"t
auditorul consider c este o prezentare a conturilor anuale -ie incomplet -ie
nesincer.
Imposi$ilitatea e*primrii unei opinii apare atunci c"nd limitarea lucrrilor de audit
este at"t de mare )i de semni-icativ !nc"t auditorul nu a o$inut su-iciente pro$e de
audit )i prin urmare nu poate e*prima o opinie asupra situaiei -inanciare.
#naliza riscurilor )i sta$ilirea pra4ului de semni-icaie !n audit- <n -aza de
cunoa)tere a unitii )i de plani-icare )i or4anizare a misiunii de auditB auditorul
tre$uie s o$in su-iciente date privind sistemul de conta$ilitate aplicat )i date
privind controlul intern pentru a adopta un plan de misiune e-icient. Riscul de audit
pe care auditorul tre$uie s-l evalueze este riscul pe care auditorul !l atri$uie unei
opinii de audit neadecvate -a de realitate atunci c"nd in-ormaiile )i situaiile
-inanciare conin erori semni-icative. Riscul de audit are trei componente+
Riscul inerent reprezint posi$ilitatea ca soldul unui cont sau valoarea unei
tranzacii s conin in-ormaii eronate ce ar putea -i semni-icative !n mod
individual. Riscul inerent apare c"nd nu au e*istat veri-icri interne asupra
operaiunilor.
Riscul de control se re-er la o declarare eronat a unui sold sau a unei tranzacii !n
documente -inanciare de raportare )i el apare atunci c"nd asemenea eroare nu a -ost
depistat la timp de sistemul de conta$ilitate intern )i de auditul intern.
Riscul de nedetectare reprezint riscul ca o procedur de -ondB o procedur analitic
de control a auditorului s nu detecteze o operaiune eronat sau o cate4orie de
in-ormaii. #cest risc poate apare tocmai datorit sistemului de veri-icare prin sonda@
de ctre auditor )i el poate -i prevenit prin ale4erea adecvat de e)antioane de lucru.
,ra4ul de semni-icaie este dat de procentul sau ci-ra determinat de auditor su$
care de-icienele )i erorile nu sunt raportate. In-ormaiile sunt semni-icative dac
omiterea lor sau declararea lor eronat ar putea in-luena deciziile economice ale
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
#uditul -inanciar
utilizatorilorB luate pe $aza situaiilor -inanciare. ,ra4ul de semni-icaie depinde de
mrimea elementului sau a erorii analizate !n circumstanele speci-ice ale omisiunii
sau ale declarrii eronate a acestora. #st-elB pra4ul de semni-icaie este mai de4ra$
o limit de c"t o caracteristic -undamental calitativ pe care in-ormaiile tre$uie s
o ai$ pentru a putea -i utile.
Documentarea auditului -inanciar se realizeaz prin+ dosarul e*erciiului )i dosarul
permanent. Dosarul e*erciiului cuprinde toate elementele misiunii de auditB a cror
utilitate nu dep)e)te e*erciiul -inanciar auditat. <ntocmirea dosarului e*erciiului
permite asam$larea tuturor lucrrilor de auditB de la or4anizarea misiunii de audit )i
p"n la sinteza )i -ormularea opiniei. Dosarul e*erciiului asi4ur documentarea
lucrrilor )i procedurilor de auditB a deciziilor luate pe parcursul misiunii de audit )i
de asemenea asi4urarea c planul de misiune a -ost derulat !ntocmai -r omisiuni.
#cest dosar asi4ur -acilitatea muncii !n ecAip precum )i supervizarea lucrrilor
date spre e*ecuie unor cola$oratori. <n esenB dosarul e*erciiului @usti-ic opinia
emis de auditor )i elementele coninute de raportul de audit. Dosarul e*erciiului
cuprinde+
* date privind plani-icarea misiuniiH
* date privind supervizarea lucrrilorH
* date privind aprecierea controlului internH
* date privind o$inerea de elemente pro$ante pentru audit.
Documentarea auditului conine+
* planul de lucru pe seciuniH
* -oile de lucru ce dau detalii asupra lucrrilor e-ectuateH
* documente sau copii de documente ce @usti-ic ci-rele )i conturile e*aminateH
* comparaii )i e*plicaii ale a$aterilor constatate precum )i sinteza 4eneral a
rezultatelor planului de misiune pe di-erite seciuni.
Dosarul e*erciiului cuprinde 7 seciuni )i anume+
* #precierea controlului internH
* Controlul conturilorH
* Studiul lucrrilor e-ectuate de teriH
* Veri-icri speci-iceH
* Intervenii cone*e ale misiunii de audit.
1oate seciunile se spri@in pe -oi de lucru ce detaliaz documentele
e*aminateB perioadele din e)antionul de veri-icareB punctele -orte )i punctele sla$e
ale aspectelor veri-icate.
Dosarul permanent conine date )i in-ormaii ce sunt necesare nu numai unui
e*erciiu ci )i pe parcursul )i pe toat durata mandatului de auditor. #ceste
in-ormaii nu prezint necesitatea de a -i analizate )i veri-icate !n -iecare anB de accea
se claseaz !ntr-un dosar separat care permite utilizarea lor )i aducerea lor la zi c"nd
este necesar. Dosarul permanent permite evitarea repetrii !n -iecare an a unor
lucrri. #st-elB se transmit de la un e*erciiu la altul prin dosarul permanent date de
caracterizare 4eneral a !ntreprinderiiB dup cum urmeaz+
a. -i)a de caracterizare a activitii !ntreprinderiiH
$. istoricul !n-iinrii !ntreprinderiiH
c. or4ani4rame de conducere a !ntreprinderiiH
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il :
#uditul -inanciar
d. persoanele care an4a@eaz !ntreprinderea )i specimenele lor de semnturiH
e. conturile anuale ale ultimelor e*erciii -inanciareH
-. structura 4rupului din care -ace parte !ntreprinderea dac este cazulH
4. contracte speci-ice activitii !ntreprinderii pe termen lun4H
A. contracte de asi4urri ce vizeaz o perioad !ndelun4atH
i. decizii pe termen lun4 ale #># sau ale Consiliului de #dministraieH
@. alte date privind speci-icitatea !n domeniul -iscalB social sau al proteciei
mediului vala$il pentru !ntreprindere.
Dosarul permanent este or4anizat pe 8 seciuni )i anume+
* >eneralitiH
* Control internH
* Conturi anuale ale ultimelor e*erciiiH
* #nalize permanente ale activitiiH
* Date privind elementele -iscale speci-iceH
* Date privind situaia @uridic a societii.
1est de autoevaluare ((.(. Selectai rspunsurile incorecte+
(. ,rin auditarea conturilor anuale se urmre)te+
aKaprecierea calitii in-ormaiei conta$ile prezentat !n $ilanB contul de pro-it )i
pierdere )i ane*eH
$Kaprecierea per-ormanelorB a e-icienei patrimoniale )i de or4anizare a activitiiH
cKe*primarea unei opinii iresponsa$ile $azat pe incompeten )i e*perien de ctre
auditor.
%. ,ro4ramul minimal de audit conine urmtoarele seciuni+
aKre-acerea 4eneral a situaiilor -inanciareH
$Klista de veri-icare a documentelor de lucruH
cKadordarea auditului Jpra4ul de semni-icaieKH
dKdatorii )i pli !n avansH
eKdisponi$iliti !n conturi la $nci )i !n cas- credite pe termen lun4H
-Kcreditori )i an4a@amenteH
iKimpozite )i ta*eH
5. Dosarul permanent este or4anizat pe 8 seciuni )i anume+
aK>eneralizri de !ntreprindere
$KControl internH
cKConturi anuale ale ultimelor e*erciiiH
dK#nalize permanente ale activitiiH
eKDate privind elementele -iscale speci-iceH
-K Date privind situaia @uridic a societii
Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
#uditul -inanciar
<n loc de
rezumat
Care este scopul auditului -inanciarM
Care sunt etapele auditului -inanciarM
Cum se documenteaz auditul -inanciarM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. ((
ScopulB etapele )i documentarea auditului -inanciar
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns ((.(
(. c
%. aBd
5. a
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. ((
P(Q Boulescu 2.B >Ait 2B 2are) V.B Fundamentele audituluiB Editura Didactic )i
,eda4o4icB Bucure)tiB%&&(
P%Q Boulescu 2.B >Ait 2.B 2are) V.B Controlul -iscal )i auditul -inanciar -iscalB
Editura CECC#RB Bucure)tiB %&&5
P5Q Do$re E.B Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB Editura E*,ontoB %&&5
P6Q 2unteanu Valoare.B 2unteanu 2.B Cuca S.B Control )i audit -inanciar conta$ilB
Editura SSlviB %&&&
P7Q OU> nr. 97L(''' privind activitatea de audit -inanciar apro$at cu modi-icri )i
completri prin /e4ea nr. (55L%&&%
P8Q #udit -inanciar %&&&B %&&9B %&&:B %&&' StandardeB Codul privind conduita etic
)i pro-esionalB Camera #uditorilor din Rom"nia - IF#C
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (&
,ro-esia conta$il
Unitatea de !nvare 0r. (%
,ROFESI# CO01#BI/3
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (%
(%.( Or4anizarea )i -uncionarea or4anismului pro-esional CECC#R
(%.% E*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$il )i conta$il autorizat
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (%
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. (%
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
,ro-esia conta$il
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. (%
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. (% sunt+
G <nele4erea noiunilor de pro-esie conta$ilB e*pert conta$ilB conta$il
autorizat
G Familiarizarea cu aspectele e*ercitrii pro-esiei conta$ile
G Recunoa)terea principalelor tipuri de lucrri !n pro-esia conta$il
G Su$linierea trsturilor caracteristice ale calitii de pro-esionist conta$il.
(%.(. Or4anizarea )i -uncionarea or4anismului pro-esional CECC#R
Corpul E*perilor Conta$ili )i Conta$ililor #utorizai din Rom"nia JCECC#RK este
persoan @uridic de utilitate pu$lic )i autonomB din care -ac parte e*perii
conta$ili )i conta$ilii autorizaiB !n condiiile prevzute de le4e. Corpul pro-esionalB
prin dele4aia primit din partea autoritii pu$liceB acord )i retra4e dreptul de
e*ercitare a pro-esiei de e*pert conta$il )i de conta$il autorizat )i are dreptul s
controleze competena )i moralitatea mem$rilor si. 2em$rii CorpuluiB potrivit
actului normativ de !n-iinareB !)i ale4 or4anele de conducere care s !i reprezinte !n
-aa autoritii pu$liceB precum )i !n raporturile cu persoanele -izice )i @uridice din
ar )i din strintate.
Or4anele de conducere ale Corpului - Or4anele centrale de conducere ale Corpului
sunt+ Con-erina naional a e*perilor conta$ili )i conta$ililor autorizaiB Consiliul
superior al Corpului )i Biroul permanent al Consiliului superior. Con-erina
naional este or4anul superior de conducere )i de control al Corpului. Con-erina
naional este constituit din mem$rii Consiliului superiorB mem$rii consiliilor
-ilialelor CorpuluiB ai comisiilor de disciplinB reprezentanii 2inisterului Finanelor
,u$lice pe l"n4 Consiliul superior )i consiliile -ilialelorB precum )i din reprezentani
din -iecare -ilial a CorpuluiB desemnai de adunrile 4eneraleB con-orm normei de
reprezentare de (L(&&. Con-erina naional este le4al constituit dac este asi4urat
participarea ma@oritii mem$rilorB iar Aotr"rile sunt vala$il adoptate cu votul
ma@oritii mem$rilor prezeni. Dac la prima convocare nu se !ntrune)te numrul
necesarB este convocat din nou Con-erina naionalB care este le4al constituit cu
participarea a cel puin 5&W din numrul mem$rilor )i reprezentanilor iar Aotr"rile
sunt vala$il adoptate cu votul ma@oritii mem$rilor prezeni. Con-erina naional
ordinar are urmtoarele atri$uii+ aK apro$ Re4ulamentul de or4anizare )i
-uncionare a CECC#RB modi-icrile )i completrile acestuiaB avizate de 2inisterul
Finanelor ,u$lice )i de 2inisterul XustiieiB precum )i Codul privind conduita etic
)i pro-esional a e*perilor conta$ili )i conta$ililor autorizaiH $K sta$ile)te
direciile de $az )i ia msurile necesare pentru asi4urarea $unei e*ercitri a
pro-esiei de e*pert conta$il )i de conta$il autorizatH cK e*amineaz )i apro$B prin
vot descAisB raportul de activitate prezentat de Consiliul superior pentru e*erciiul
-inanciar e*pirat )i raportul cenzorilor asupra 4estiunii -inanciare a Consiliului
Utilitatea
pu$lic a
,ro-esiei
conta$ile
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il %
,ro-esia conta$il
superiorH dK apro$B prin vot descAisB $ilanul conta$ilB e*ecuia $u4etului de
venituri )i cAeltuieli pentru e*erciiul -inanciar !ncAeiatB precum )i $u4etul de
venituri )i cAeltuieli al e*erciiului -inanciar viitorB prezentate de Consiliul superiorH
eK apro$B prin vot descAisB or4ani4rama Consiliului superiorB sistemul de
salarizare pentru anul urmtorB precum )i principiile )i criteriile de or4anizare )i de
salarizare a aparatului propriu )i a consiliilor -ilialelorH -K apro$B prin vot descAisB
sistemul de acordare )i cuantumul cAeltuielilor de deplasare )i reprezentare !n
consiliile -ilialelor Corpului pe anul urmtorB la propunerea pre)edintelui Consiliului
superiorH 4K ale4e )i revoc pre)edintele )i mem$rii Consiliului superior )i ai
comisiei de cenzori a acestuiaH ale4e )i revoc pre)edintele )i doi mem$ri ai
Comisiei superioare de disciplinH AK apro$ raportul Consiliului superior re-eritor
la rezultatul ale4erilor privind re!nnoirea mandatelor mem$rilor consiliilor -ilialelor
CorpuluiB inclusiv revocarea celor ale)iH iK apro$B prin vot descAisB nivelul
indemnizaiilor pentru or4anele alese ale Corpului )i al ta*elor de !nscriere !n
evidena CorpuluiH @K Aotr)te asupra propunerilor de sancionare disciplinar a
mem$rilor Consiliului superior )i ai consiliilor -ilialelorB -ormulate de Comisia
superioar de disciplinH VK sta$ile)te anual cotizaiile pe tran)e de venitB datorate
de mem$rii CorpuluiH lK apro$ planurile anuale de activitate ale Consiliului
superior )i ale consiliilor -ilialelorH mK con-irm lista cuprinz"nd mem$rii de
onoare ai CorpuluiH nK sta$ile)te msurile necesare )i urmre)te !ndeplinirea altor
atri$uii prevzute de actele normativeB precum )i a propriilor Aotr"ri.
Consiliul superior e*ercit drepturile Corpului a-erente statutului su de persoan
@uridic de utilitate pu$licH !n mod esenialB are ca atri$uie reprezentarea
pro-esiunii conta$ile !n -aa autoritilor pu$lice prin pre)edintele su )i coordonarea
aciunilor consiliilor -ilialelor @udeene. Funciile mem$rilor Consiliului superior nu
sunt remunerate. Consiliul superior are urmtoarele atri$uii+ aK ale4e dintre
mem$rii si 7 vicepre)edini ai Consiliului superior+ 6 dintre ace)tia sunt ale)i dintre
e*perii conta$iliB iar unulB dintre conta$ilii autorizaiH $K asi4ur ela$orarea )i
completarea Re4ulamentului de or4anizare )i -uncionare a CorpuluiB solicit"nd
avizele 2inisterului Finanelor ,u$lice )i 2inisterului XustiieiH re4ulamentul de
or4anizare )i -uncionare nu va -i !naintat pentru apro$are -r avizele -avora$ile ale
celor dou ministereH cK asi4ur ela$orarea )i completarea Codului privind
conduita etic )i pro-esional a e*perilor conta$ili )i conta$ililor autorizaiH dK
asi4ur administrarea )i 4estionarea patrimoniului CorpuluiH eK deli$ereaz asupra
tuturor pro$lemelor privind pro-esia de e*pert conta$il )i de conta$il autorizatH -K
ve4Aeaz ca Re4ulamentul privind do$"ndirea calitii de e*pert conta$il )i conta$il
autorizat s -ie aplicat strictH 4K asi4ur coordonarea activitii consiliilor -ilialelorH
sta$ile)te metodolo4ia de ela$orare a $u4etului de venituri )i cAeltuieli al CorpuluiH
AK apro$ statele de -uncii ale Corpului )i ale -ilialelorH iK asi4ur participarea
mem$rilor si !n cadrul unor comisii de studii )i cercetri destinate a -ace s
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
,ro-esia conta$il
pro4reseze pro-esia )i )tiina conta$il sau !n diverse 4rupe de lucru din cadrul
instituiilor 4uvernamentale )i ne4uvernamentaleB la solicitarea acestoraH @K decideB
!n termen de 5& de zileB asupra contestaiilor -cute !mpotriva Aotr"rilor luate de
Comisia superioar de disciplinH VK apro$ normele privind des-)urarea
activitii curente a compartimentelor )i veri4ilor or4anizatorice ale CorpuluiH lK ia
msurile necesare pentru des-)urarea !n $une condiii a activitii de acordare a
vizei anuale pentru e*ercitarea pro-esiei )i a celei de asi4urare a riscului pro-esional
de ctre toi mem$rii CorpuluiH mK !ndepline)te alte atri$uii prevzute de le4eB de
prezentul re4ulament )i de Aotr"rile Con-erinei naionale a e*perilor conta$ili )i
conta$ililor autorizai.
Biroul permanent al Consiliului superior este compus din pre)edinteB ales de
Con-erina naionalB )i din vicepre)ediniB ale)i de Consiliul superior. ,re)edintele
Consiliului superior este )i pre)edintele Biroului permanent.
Or4anizarea activitii CECC#R- #ctivitile Corpului se des-)oar !n cadrul+
seciunilorB comisiilorB departamentelor )i Secretariatului 4eneralB su$ordonate
Biroului permanent al Consiliului superior. Seciunile Corpului se or4anizeaz pe
cate4orii pro-esionaleB )i anume+ Seciunea e*perilor conta$ili )i Seciunea
conta$ililor autorizai. Seciunile Corpului au urmtoarele atri$uii principale+ aK
or4anizeaz e*amenele de admitere pentru accesul la pro-esia de e*pert conta$il )i
conta$il autorizatB con-orm re4ulamentului ela$orat de Consiliul superiorB avizat de
2inisterul Finanelor ,u$lice )i de 2inisterul Educaiei )i Cercetrii )i apro$at prin
Aotr"re a >uvernuluiH in evidena persoanelor care au promovat e*amenul de
admitere )i se a-l !n perioada de sta4iuB potrivit normelor apro$ate de Consiliul
superiorH $K or4anizeaz e*aminarea persoanelor -izice strine care urmeaz s
e*ercite activitatea de e*pert conta$il sau conta$il autorizat !n Rom"nia asupra
cunoa)terii le4islaiei naionale !n domeniile -iscaleB conta$il )i al or4anizrii )i
-uncionrii societilor comercialeH cK or4anizeaz activitatea de sta4iu )i
e*amenul de aptitudini pentru do$"ndirea calitii de e*pert conta$il )i conta$il
autorizatB potrivit re4ulamentului apro$at de Consiliul superiorB cu avizul consultativ
al 2inisterului Finanelor ,u$liceH dK ela$oreazB potrivit le4iiB normele privind
activitatea )i conduita etic a e*perilor conta$ili )i conta$ililor autorizaiB pe care le
d pu$licitiiH eK asi4ur respectarea normelor le4ale de ctre e*perii conta$ili )i
conta$ilii autorizai care !)i des-)oar activitatea individualB ca asociai !ntr-o
societate comercial de e*pertiz conta$il sau ca salariaiLcola$oratori ai
societilor de e*pertizH -K urmresc modul de acordare a vizei anuale pentru
e*ercitarea pro-esieiB con-orm normelor emise de Consiliul superiorB prezent"nd
rapoarte !n acest sens Biroului permanent al Consiliului superiorH 4K cola$oreaz la
ela$orarea planului tematic al revistei Corpului )i a planului tematic al pu$licaiilor
proprii de specialitateH AK veri-ic respectarea de ctre -ilialele Corpului a condiiilor
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
,ro-esia conta$il
le4ale de !nscriere !n 1a$loul Corpului a persoanelor -izice )i @uridiceB pe $aza
documentelor transmise de ctre acesteaH iK soluioneazB !n termen de 5& de zile
de la !nre4istrareB contestaiile -ormulate de mem$rii CorpuluiB re-eritoare la+ i ( K
respin4erea de ctre -iliale a cererii de !nscriere !n 1a$loul CorpuluiH i % K
autorizarea !ncetrii provizorii a calitii de mem$ru al CorpuluiH i 5 K radierea din
1a$loul Corpului !n cazurile prevzute de prezentul re4ulamentH i 6 K ne!nre4istrarea
!n 1a$loul Corpului de ctre -iliale a sediilor secundare ale societilor comerciale
de e*pertiz conta$il recunoscute de Corp.
1est de autoevaluare (%.(. #le4ei rspunsurile incorecte dintre variantele de mai
@os+
Con-erina naional ordinar are urmtoarele atri$uii+ aK apro$ Re4ulamentul de
or4anizare )i -uncionare a CECC#R )i Codul privind conduita etic )i pro-esional
a e*perilor conta$ili )i conta$ililor autorizaiH $K sta$ile)te direciile de $az )i ia
msurile necesare pentru asi4urarea $unei e*ercitri a pro-esiei de e*pert conta$il )i
de conta$il autorizatH cK apro$B prin vot descAisB $ilanul conta$il )i e*ecuia
$u4etului de venituri )i cAeltuieli pentru e*erciiul -inanciar viitorH dK apro$B prin
vot descAisB or4ani4rama Consiliului superiorB sistemul de salarizare pentru anul
anteriorB precum )i principiile )i criteriile de or4anizare )i de salarizare a aparatului
propriu )i a consiliilor -ilialelorH
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
(%.%. E*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$il )i conta$il autorizat
,ro-esie
conta$il
E*pert
conta$il
Conta$il
autorizat
E*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$il )i conta$il autorizat-E*pertul conta$il sau
conta$ilul autorizat tre$uie s -ie )i s se mani-este li$er -a de orice interes care
este incompati$il cu inte4ritateaB o$iectivitatea )iB !n 4eneralB cu independena
pro-esional. E*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$il )i de conta$il autorizat se -ace
cu respectarea principiului independenei pro-esieiB -iind incompati$ile cu acesta+
orice mandat comercialB cu e*cepia mandatului de administrator sau director !n
societi comerciale recunoscute de CorpH e*pertul conta$il )i conta$ilul autorizat nu
tre$uie niciodat s se 4seasc !n situaia ca relaia contractual cu clientul su s !l
pun !n situaia de a i se aduce atin4ere independenei pro-esionale. Relaiile
e*perilor conta$iliB conta$ililor autorizai )i societilor comerciale de pro-il cu
clienii se sta$ilesc prin contract scris de prestri de serviciiB semnat de am$ele pri.
,ro-esia de e*pert conta$il sau de conta$il autorizat poate -i e*ercitat individualB
prin ca$ineteB sau printr-o societate comercial de pro-il !n-iinat potrivit le4ii. <n
e*ercitarea pro-esiei e*perii conta$ili )i conta$ilii autorizai rspund disciplinarB
administrativB civil sau penalB dup cazB potrivit le4ii. ,entru onorariile sta$ilite prin
contract !ncAeiat cu a4enii economici se emit de ctre societile comercialeB la
7 Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
,ro-esia conta$il
terminarea lucrrilorB -acturi )i cAitaneB potrivit le4ii. O$li4aia calculrii )i vrsrii
impozitului a-erent sumelor pltite e*perilor conta$ili )i conta$ililor autorizai
individuali drept onorarii de ctre societi comerciale revine acestora. <ncasarea
onorariului se va -ace de e*ecutantul lucrrii direct de la $ene-iciarB !n cazul !n care
acesta este persoan @uridicB dup ce s-a reinut impozitul pe venit spre a se vrsa la
$u4et. <n cazul !n care onorariul se !ncaseaz de la o persoan -izicB e*pertul
conta$il sau conta$ilul autorizat este o$li4at la sta$ilirea impozitului datorat pentru
onorariul !ncasat )i la depunerea acestuia la or4anismul autorizat s !l !ncaseze.
Societile comerciale de e*pertiz pot -i constituite din unul sau mai muli asociai
sau acionari. #cestea e*ecut !ntrea4a 4am de lucrri prevzute de le4eB cu
respectarea dispoziiilor le4ale. Contractele de munc se !ncAeie !n -orm scrisB
!ntre titularul ca$inetului individualB respectiv administratorul societii comerciale
de e*pertizB )i -iecare e*pert conta$il sau conta$il autorizat. /ucrrile ce se pot
e*ecutaB -r a -i limitativeB de ctre e*perii conta$iliB !n cazul contractelor de
prestri de serviciiB sunt+ inerea sau suprave4Aerea conta$ilitii )i !ntocmirea
$ilanului conta$ilH acordarea asistenei privind or4anizarea )i inerea conta$ilitiiB
inclusiv !n cazul sistemelor in-ormaticeH ela$orarea )i punerea !n aplicare de+
procedee conta$ileH planul de conturi adaptat unitiiH conta$ilitatea de 4estiuneB
ta$loul de $ordB control de 4estiune )i control prin $u4etB !n $aza )i cu respectarea
normelor 4eneraleH e-ectuarea de analize economico--inanciareB ca+ analiza
structurilor -inanciareH analiza 4estiunii -inanciare )i a renta$ilitii capitalului
investitH teAnici de analiz )i de 4estiune a -ondului de rulmentH sisteme de credit-
leasin4B -actorin4 etc.H determinarea situaiilor -inanciare )i de 4estiune prin rapoarte
procentualeH ela$orarea de ta$louri de -inanare )i planuri de trezorerieH ela$orarea
de ta$louri de utilizri )i resurseH asistena !n prevenirea )i !nlturarea di-icultilor
unitiiH e-ectuarea de audit -inanciar-conta$il J!n condiii de autorizare prevzute de
le4e )i C#FRKH dia4nostic -inanciar - cre)tereaB renta$ilitateaB ecAili$rul )i riscurile
-inanciareH audit intern - or4anizarea sau controlul re4ularitii )i sinceritii
sistemuluiH studiiB asisten pentru realizarea de investiii -inanciareH e-ectuarea de
evaluri patrimonialeB precum evaluri de $unuri )i active patrimoniale )i evaluri de
!ntreprinderi )i de valori mo$iliareB pentru v"nzriB succesiuniB parta@eB donaii sau la
cererea celor interesaiB evaluri de elemente intan4i$ileH e-ectuarea de e*pertize
conta$ile dispuse de or4anele @udiciare sau solicitate de persoane -izice ori @uridice
!n condiiile prevzute de le4eB ca+ -e*pertize amia$ile Jla cerereKH ar$itra@e !n cauze
civileH veri-icri de 4estiuneH e*ecutarea de lucrri cu caracter -inanciar-conta$ilB
precum+ !ntocmirea de situaii periodiceH consolidarea conturilor )i $ilanuluiH
!ntocmirea de planuri de -inanare pe termen mediu )i lun4H e*ecutarea de lucrri cu
caracter -iscalB precum+ studii )i consultan pe pro$leme de ordin -iscalH participarea
la !ntocmirea )i depunerea declaraiilor -iscaleH asisten !n pro$leme de 1.V.#. )i
impoziteH -iscalitate imo$iliarH asisten !n aplicarea tari-ului vamalH asistarea
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
,ro-esia conta$il
contri$ua$ilului cu ocazia veri-icrilorH e-ectuarea de lucrri de or4anizare
administrativ )i in-ormaticB cum ar -i+ or4ani4rameB structuriB de-iniri de -unciiH
le4turi !ntre serviciiB circulaia documentelor )i in-ormaiilorH mecanizarea )i
automatizarea prelucrrii in-ormaiilorB ale4erea ecAipamentelorH analiza )i
or4anizarea -lu*ului in-ormaionalH ale4erea so-turilor necesareH -ormarea
pro-esional continuH contri$uii la protecia patrimoniului unitiiH !ndeplinirea
atri$uiilor prevzute !n mandatul de cenzor la societile comercialeB con-orm
prevederilor le4aleH !ndeplinirea atri$uiilor prevzute de le4e !n procedurile de
reor4anizare @udiciarB insolven )i -aliment J!n condiii de autorizare prevzute de
le4e )i U0,IRK.
/ucrrile ce se pot e*ecuta de ctre conta$ilii autorizai !n cadrul contractelor de
prestri de serviciiB individual sau prin societi comercialeB sunt+ inerea
conta$ilitii -inanciare )i de 4estiuneH pre4tirea documentelor pentru !ntocmirea
$ilanului conta$ilH
Calitatea de e*pert conta$il )i conta$il autorizat -,ro-esia de e*pert conta$il )i de
conta$il autorizat se e*ercit de ctre persoanele care au aceast calitate. E*pertul
conta$il este persoana care a do$"ndit aceast calitate !n le4ii )i are competena
pro-esional de a veri-ica )i de a aprecia modul de or4anizare )i de conducere a
activitii economico--inanciare )i de conta$ilitateB de a suprave4Aea 4estiunea
societilor comerciale )i de a veri-ica le4alitatea $ilanului conta$il )i a contului de
pro-it )i pierderi. #supra constatrilorB concluziilorB opiniilor )i recomandrilor saleB
e*pertul conta$il !ntocme)te raport. E*pertul conta$il poateB de asemeneaB s
or4anizeze )i s conduc conta$ilitatea societilor comerciale )i s analizezeB prin
procedee speci-ice conta$ilitiiB situaia economicB -inanciar )i -iscal a acestora.
Conta$ilul autorizat este persoana care a do$"ndit aceast calitate !n condiiile
prezentei ordonane )i are capacitatea de a ine conta$ilitatea )i de a !ntocmi $ilanul
conta$il. Calitatea de e*pert conta$il )i de conta$il autorizat se do$"nde)te pe $az
de e*amen. ,oate do$"ndi calitatea de e*pert conta$il persoana care !ndepline)te
urmtoarele condiii+ aK are capacitate de e*erciiu deplinH $K are studii
economice superioare JiniialB !n specialitatea conta$ilitate--inaneKB cu diplom
recunoscut de 2inisterul <nvm"ntuluiB Jiniial )i practic !n specialitate de cel
puin 5 aniKH cK nu a su-erit nici o condamnare careB potrivit le4islaiei !n vi4oareB
interzice dreptul de 4estiune )i de administrare a societilor comercialeH dK a
reu)it la e*amenul de e*pert conta$il. /a cerereB persoanele care au titlul de
academicianB pro-esorii )i con-ereniarii universitariB doctorii !n economieB doctorii-
doceniB cu specialitatea -inane )i conta$ilitateB sunt scutii de susinerea e*amenului
pentru do$"ndirea calitii de e*pert conta$il. ,oate do$"ndi calitatea de conta$il
autorizat persoana care !ndepline)te urmtoarele condiii+ aK are capacitate de
e*erciiu deplinH $K are studii economice superioare )i o practic !n specialitatea
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
,ro-esia conta$il
conta$ilitate de cel puin % ani sau studii economice medii )i o practic !n
specialitate de cel puin 6 aniH cK nu a su-erit nici o condamnare careB potrivit
le4islaiei !n vi4oareB interzice dreptul de 4estiune )i de administrare a societilor
comercialeH dK a reu)it la e*amenul de conta$il autorizat.
Rspunderile e*perilor conta$ili )i ale conta$ililor autorizai - E*perii conta$ili )i
conta$ilii autorizai rspundB !n e*ercitarea pro-esieiB disciplinarB administrativB civil
)i penalB dup cazB potrivit le4ii. Sanciunile disciplinare ce se aplic e*perilor
conta$ili )i conta$ililor autorizaiB !n raport cu 4ravitatea a$aterilor sv"r)iteB sunt
urmtoarele+ aK mustrareH $K avertisment scrisH cK suspendarea dreptului de a
e*ercita pro-esia de e*pert conta$il sau de conta$il autorizat pe o perioad de timp
de la trei luni la un anH dK interzicerea dreptului de a e*ercita pro-esia de e*pert
conta$il sau de conta$il autorizat. #$aterile !n -uncie de care se aplic sanciunile
disciplinare se sta$ilesc prin re4ulamentul de or4anizare )i -uncionare.
1est de autoevaluare (%.%. #le4ei rspunsurile corecte dintre variantele de mai
@os+
(.,oate do$"ndi calitatea de conta$il autorizat persoana care !ndepline)te
urmtoarele condiii+
aK are capacitate de e*erciiu parialH $K are studii economice superioare )i o
practic !n specialitatea conta$ilitate de cel puin % ani sau studii economice medii )i
o practic !n specialitate de cel puin 6 aniH c K a su-erit o condamnare careB potrivit
le4islaiei !n vi4oareB interzice dreptul de 4estiune )i de administrare a societilor
comercialeH dK nu a reu)it la e*amenul de conta$il autorizat.
%. Sanciunile disciplinare ce se aplic e*perilor conta$ili )i conta$ililor autorizaiB
!n raport cu 4ravitatea a$aterilor sv"r)iteB sunt urmtoarele+
aK mustrare scrisH
$K avertisment ver$alH
cK suspendarea dreptului de a e*ercita pro-esia de e*pert conta$il sau de conta$il
autorizat pe o perioad de timp de la trei luni la un anH
dK interzicerea dreptului de a e*ercita pro-esia de economist.
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
Ce este Corpul E*perilor Conta$ili )i Conta$ililor #utorizai din Rom"nia
JCECC#RKM
Care sunt or4anele de conducere ale CECC#RM
Cum se o$ine calitatea de e*pert conta$il )i conta$il autorizatM
: Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
,ro-esia conta$il
Enumerai cinci lucrri pro-esionale ale e*pertului conta$il.
Care sunt rspunderile pro-esioni)tilor conta$iliM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. (%
Or4anizarea )i e*ercitarea pro-esiei conta$ile !n Rom"nia
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (%.( cBd
Rspuns (%.%.
(. $
%. c
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. ((
P(Q.
P%Q.
P5Q.
P6Q.
P7Q.
P8Q.
P9Q.
P:Q.
P'Q.
P(&Q.
P((Q.
Do$reE. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
Florea I.B Florea R.B 2acovei I.C.B BerAeci 2.B Introducere !n e*pertiza
conta$il )i !n auditul -inanciarB Ediia a II-aB Editura CECC#RB %&&:
Decret nr. 9'L('9( privind e*pertiza conta$il )i e*pertiza teAnicB pu$licat
!n B.O-. nr. 5%L mart ('9(
Re4ulament de or4anizare a licitaiilor pentru contractarea serviciilor de
consultan !n domeniul evalurii societilor comerciale nr. , 65:6L'8 emis
de Fondul ,roprietii de StatB pu$licat !n 2.O-. 567Ldec (''8
O> nr. 87L(''6 privind or4anizarea activitii de e*pertiz conta$il )i a
conta$ililor autorizaiB pu$licat !n 2.O-. nr.%65L au4 (''6B apro$at prin
/e4ea nr. 6%L(''7Bmodi-icat )i completat prin O> 7&L(''9 apro$at prin
/e4ea (%8L(''' )i prin O> :'L('': apro$at prin /e4ea (:8L('''B pu$licat
!n 2. O-. nr. 7'%Ldec('''B mVodi-icat prin O> (9L%&&9
O> nr. %L%&&& privind or4anizarea activitii de e*pertiz teAnic @udiciar )i
e*tra@udiciarB pu$licat !n 2. O-. nr. %8L ian %&&&
CECC#R- Standardul pro-esional nr. 57 E*pertizele conta$ile
CECC#R- Codul etic naional al pro-esioni)tilor conta$ili
Codul de procedur -iscal apro$at prin O> '%L%&&5
Codul de procedur civil-re-eriri la e*pertize
Codul de procedur penal- re-eriri la e*pertize
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
Unitatea de !nvare 0r. (5
E?,ER1IC# CO01#BI/3
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (5
(5.( Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (5
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r.(5
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. (5
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. (5 sunt+
G cunoa)terea de ctre toi studenii a conceptului de e*pertiz conta$ilH
G !nele4erea noiunii de e*pertiz @udiciarH
G evidenierea caracteristicilor speci-ice e*pertizei @udiciare )i a celei
conta$ileH
G determinarea relaiilor dintre controlul -inanciarB auditul -inanciar )i
e*pertiza conta$ilH
G analiza )i dez$aterea studiilor de caz prezentate.
(5.( Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
E*pertiz
conta$il
2i@loc de
pro$
,ro-esia
conta$il
E*pertiza este activitatea de cercetare e-ectuat de un specialist cu calitate de
e*pert !n scopul de a sta$ili adevrul !ntr-o anumit situaie liti4ioas.
E*pertiza constituie un un mi@loc de pro$B de constatareB de con-irmareB
evaluare sau lmurire pe $aza cercetrii )tiini-ice de specialitateB a adevrului
o$iectiv cu privire la o anumit -aptB !mpre@urareB situaieB cauz sau liti4iu.
E*pertiza poate -i @udiciarB c"nd se e-ectueaz la cererea or4anelor @udiciare
sau e*tra@udiciar Jamia$ilK c"nd se e-ectueaz la cererea oricror persoane
interesate !n cauz.
E*pertiza @udiciar este conta$il )i teAnic )i reprezint un mi@loc de pro$
care se dispune la cerere sau din o-iciu de or4anul @udiciar !n dreptB atunci c"nd
pentru lmurirea unei -apte sau !mpre@urri ale cauzei sunt necesare cuno)tinele
unui e*pert sau cele ale unui specialist I.
<n -uncie de natura )i coninutul -apteiB !mpre@urriiB cauzei sau liti4iului ce
se cerceteaz precum )i de domeniul de activitate !n care se dispuneB se distin4e+
(.e*pertiza teAnic - care se individualizeaz pe specialiti de
construcii civileB industrialeB ma)ini )i utila@eB autoveAiculeB veAicule a4ricoleB
e-ecte piro4eneB metalur4ieH
%.e*pertiza merceolo4ic -care se re-er la evaluarea $unurilor mo$ileB
a mr-urilor !n 4eneralH
5. e*pertiza medico-le4al )i criminalisticH
6. e*pertiza artistic !n domeniul picturiiB sculpturiiB 4ra-icB literaturB
instrumente muzicaleH
7.e*pertiza -ilatelic )i numismaticH
8.e*pertiz conta$il @udiciar - care nu poate -i specializat pe domenii
de competen !n industrieB a4riculturB construciiB !n domeniul $u4etarB operaiuni
valutareB $ancareB deoarece disciplinele de specialitate conta$ilitateB drept
comercialB -inane pu$lice )i privateB privesc at"t !n teorie c"t )i !n practicB toate
domeniile vieii economice. De asemeneaB aceste domenii sunt !n le4tur tocmai
prin raporturi @uridiceB comerciale )i -inanciareB al cror tratament conta$il tre$uie
cercetat de acela)i e*pert conta$il. Contrar acestor ar4umenteB e*ist preri asupra
I
Decret nr. 9'L('9( privind e*pertiza conta$il )i e*pertiza teAnicB pu$licat !n B.O-. nr. 5%L mart('9(B a$ro4at pentru
e*pertiza conta$il prin O> nr. 87L(''6B iar pentru e*pertiza teAnic prin O> nr. %L%&&&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il %
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
necesitii specializrii e*perilor conta$ili pe domenii de competenB de)i !ns)i
conta$ilitatea este o specialitate distinct cu competene !n toate domeniile
economice.
,rin e*pertiz conta$il se !nele4e misiunea dat unui e*pert conta$il de a
controla re4istreleB conturileB documentele @usti-icative ale unei uniti patrimoniale
sau ale averii unei persoane -izice cu scopul de a -urniza prilor interesate sau cu
scopul de a procura @ustiiei in-ormaii de specialitate !n vederea pronunrii !n
cuno)tiin de cauz asupra unui liti4iu civilB comercial sau asupra unei cauze
penale I.
,entru a evita unele con-uzii le4ate de utilizarea termenului de e*pertiz
conta$ilB -acem unele precizri le4ate de e*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$il !n
Rom"nia II )i anume+
,"n la re!n-iinarea Corpului E*perilor Conta$ili )i Conta$ililor #utorizai
prin Con-erina 0aional din octom$rie (''6B !n $aza O> 87L(''6B e*perii
conta$ili erau autorizai de 2inisterul Finanelor )i !)i e*ercitau activitatea numai ca
e*peri @udiciari !n $aza Decretului nr.9'L('9( privind e*pertiza conta$il )i
e*pertiza teAnic.
Urmare dezvoltrii cadrului pro-esional prin adoptarea de noi re4lmentri !n
(''6B e*pertul conta$il poate e*ecuta pentru persoanele -izice )i @uridice
urmtoarele lucrri+
aKine sau suprave4Aeaz conta$ilitatea )i !ntocme)te sau veri-ic )i
certi-ic $ilanul conta$ilH
$Kacord asisten privind or4anizarea )i inerea conta$ilitiiH
cKe-ectueaz analize economico--inanciareB audit -inanciar Rconta$il )i
evaluri patrimonialeH
dKe-ectueaz e*pertize conta$ile dispuse de or4anele @udiciare sau
solicitate de persoane -izice sau @uridice !n condiiile prevzute de le4eH
eKe*ecut alte lucrri cu caracter -inanciar Rconta$ilB -iscalB de
or4anizare administrativ )i in-ormaticH
-K!ndepline)te potrivit dispoziiilor le4aleB atri$uiile prevzute !n
mandatul de cenzor la societile comerciale.
E*perii conta$ili pot s-)i e*ercite pro-esia individual sau se pot constitui !n
societi comercialeB potrivit le4ii.
Societile de e*pertiz conta$il tre$uie s !ndeplineasc urmtoarele
condiii+
aKs ai$ ca o$iect de activitate e*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$ilH
$Kma@oritatea acionarilor sau asociailor s -ie e*peri conta$ili )i s
dein ma@oritatea aciunilor sau a prilor socialeH
cKconsiliul de administraie al societii comerciale s -ie ales !n
ma@oritate dintre acionarii sau asociaii e*perii conta$iliH
dKaciunile s -ie nominative )i orice nou asociat sau acionar s -ie
admis de adunarea 4eneral.
Rezult c societile de e*pertiz conta$il sunt societi deinute de e*peri
conta$ili Jprin ma@oritatea acionariatului )i a administratorilorK )i nu societi care
I
II
2ircea BoulescuB 2arcel >AiB E*pertiza conta$ilB Editura Didactic )i ,eda4o4icB Bucure)tiB %&&(B pa4. (%(.
art.8-: din O> 87L(''6 pu$licat !n 2.O-. nr %65Lau4(''6
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
e-ectueaz e*clusiv lucrri de e*pertiz conta$il @udiciar. #cest lucru oricum nu
este posi$il dat -iind cB Codul de ,rocedur Civil si Codul de ,rocedur ,enal
-ace re-eriri la e*pertiza @udiciar )i la e*pert JteAnicB conta$ilK ca persoan -izicB iar
competeneleB convin4erile )i atri$uiile pro-esionaleB nu se pot dele4a.
Din cele de mai sus rezult de la accepiunea iniial a e*pertizei conta$ileB
de e*pertiz conta$il @udiciarB s-a trecut la accepiunea de e*perien pro-esional
!n domeniul conta$ilitiiB -inanelor !ntreprinderiiB dreptului comercialB dreptului
-iscalB evaluarea !ntreprinderilorB auditului -inanciar conta$il etc.
<n evoluia pro-esiei conta$ileB se mani-est unele paralelisme care pot creea
con-uzie )i cAiar pre@udicii $ene-iciarilor de prestaii pro-esionale conta$ile. Este
cazul lucrrilor de evaluare patrimonial care se e*ecut de alte asociaii
pro-esionale nere4lementateB a)a cum rezult )i din lucrrile Con-erinei CECC#R
des-)urat la Bucure)ti !n %5 martie %&&5.
#ceste specte au -ost 4enerate nu numai de lipsa de claritate a
re4lementrilor sau de lipsa de voin !n aplicare con-orm )i adecvat a acestoraB ci
)i de unele re4lementri I improprii sau contradictorii -a de pro-esia conta$ilB !n
care evalurii teAnice i se acord :&W din puncta@ul -inalB !n detrimentul avalurii
-inanciare creia i se acord numai %&W.
UlteriorB normele pro-esionale au evoluat sau alte re4lementri colaterale
pro-esiei au -cut ca unele din aceste lucrri Jauditul -inanciar conta$ilB consultana
-iscal sau misiunea cenzorului e*tern independentK s poat -i realizate numai de
e*perii conta$ili care promoveaz teste sau e*amene pro-esionale speci-ice.
Indi-erent !ns de aceste evoluiiB competena )i deontolo4ia pro-esional a
e*pertului conta$ilB !l o$li4 pe acestaB la pre4tire pro-esional continu )i la
asimilarea permanent noutilor pro-esionale.
<n opinia noastrB orice lucrare e*ecutat de un e*pert conta$ilB tre$uie s -ie
e-ectuat cu ri4oarea )i acurateea pro-esional a unei lucrri de e*pertiz @udiciar
care serve)te ca mi@loc de pro$ !n actul de @ustiie. O asemenea a$ordare asi4ur
limitarea riscului pro-esional )i !n acela)i timp credi$ilitate pro-esional.
E*pertiza conta$il esteB prin urmareB o -orm de cercetare )tiini-ic
e-ectuat !n vederea lmuririi modului !n care sunt re-lectate !n documente )i !n
evidena teAnico-operativ )i conta$il anumite -apteB !mpre@urri sau situaii de
natur economico--inanciar.
Ca activitate specializatB e*pertiza conta$il se caracterizeaz prin
urmtoarele elemente+
* are ca o$iect cercetarea unor -apte sau situaii de natur economico-
-inanciar 4estionar )i patrimonial+
* s-era sa de aciune cuprinde activitatea economic a entitii patrimoniale !n
cauz )i se limiteaz la o$iectivele sta$ilite de or4anul @udiciar competent sau de
persoanele interesateH
* e*pertiza conta$il cerceteaz situaiile )i !mpre@urrile de -apt pe $aza
suportului material al evidenei conta$ileB teAnico-operative sau de 4estiuneH
* interpreteaz datele din eviden )i -ormuleaz opinii cu privire la
pro$lemele veri-icate pe $aza le4ilor )i a actelor normative ce re4lementeaz
Vezi Re4ulament de or4anizare a licitaiilor pentru contractarea serviciilor de consultan !n domeniul evalurii
societilor comerciale nr. , 65:6L'8 emis de Fondul ,roprietii de StatB pu$licat !n 2.O-. 567Ldec (''8
I
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
activitatea respectivH
* ela$oreaz concluzii pe $aza constatrilor -cute care servesc drept mi@loc de
pro$ sau de -undamentare a unei decizii de ctre or4anele sau persoanele care au
solicitat e-ectuarea e*pertizei conta$ileH
Valoarea e*pertizei conta$ile )i a e*pertizei ca mi@loc de pro$ este e4al
din punct de vedere @uridic cu valoarea oricror mi@loace de pro$ Jcu martoriB
intero4atoriu etc.K.
,rin e*pertiza conta$il se sta$ilesc a$aterile de la normele le4ale cu caracter
economico--inanciarB se desci-reaz relaiile economico--inanciare dintre prile
a-late !n liti4iu )i caracterizeaz starea de -apt economico--inanciar a entitii
patrimoniale veri-icate !n raport cu le4ea )i actele normative aplica$ileB sta$ilind
le4turile de cauzalitate )i responsa$iliti pentru -aptele sau !mpre@urrile
investi4ate. Dup destinaia saB e*pertiza conta$il poate -i+
(. @udiciar R c"nd este dispus de or4anele @udiciare pentru
soluionarea cauzelor a-late !n ancAetB cercetare sau @udecatH
%. e*tra@udiciar R atunci c"nd este solicitat de persoane -izice sau
@uridice interesate !n lmurirea anumitor situaii de natur economico-
-inanciar.
Considerm c pentru e-ectuarea e*pertizei conta$ile e*tra@udiciare sunt
o$li4atorii toate normele le4ale )i pro-esionale de e-ectuare a e*pertizei conta$ile
@udiciare. <n caz contrarB credi$ilitatea e*pertului conta$il este a-ectat.
Relaia dintre controlul -inanciarB
conta$il
auditul -inanciar )i e*pertiza
Re-eritor la aceast relaieB tre$uie s menionm c toate cele trei activiti
sunt instrumente speciale de evaluare a patrimoniului )i de respectare a le4alitii !n
4estiunea patrimonial. Controlul -inanciar )i e*pertiza conta$il se aseamn prin
aceea c analizeaz de re4ul elemente patrimoniale distincteB spre deose$ire de
auditul -inanciar care prive)te ima4inea patrimoniuluiB credi$ilitatea situaiilor
-inanciare.
Dac controlul -inanciar )i e*pertiza conta$il vizeazB !n mod o$i)nuitB
-apteB situaiiB aspecteB perioadeB conturiB operaiuniB seciuni ale entitii controlate
sau e*pertizateB auditul -inanciar sau -inanciar conta$ilB vizeaz evaluarea -inanciar
conta$ilB de ansam$luB pe perioada de re-erinB a !ntre4ii entitii auditate. Relaia
este ca de la parte la !ntre4 )i de aceeaB auditul -inanciar evalueaz inclusivB
controlul propriu )i auditul intern.
,e de alt parteB e*pertiza conta$il @udiciar poate avea o$iective le4ate de
e*ercitarea controlului intern sau a a controlului e*tern -iscalB $ancar etc.
Independena auditoriului -inanciar este dat de+
5.neutralitatea standardelor pro-esionale de re-erinB
6. lipsa raporturilor de natur su$iectivB remunerateB dintre auditor )i
entitatea supus auditului.
#ceste elemente deose$esc auditul -inanciar de celelate -orme de control
economico--inanciar )i dau posi$ilitatea ca !n limita pra4ului de semni-icaie
adecvatB auditorul s D4arantezeE prin opinia saB con-ormitateaB sinceritatea )i
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
-idelitatea conturilor anuare. 0ici un alt tip de control nu are aceast mare
responsa$ilitate -a de utlizatorii de in-ormaie conta$il.
#semnrile dintre e*pertiza conta$il )i controlul -inanciar intern al
!ntreprinderii se re-er la urmtoarele+
* am$ele se e-ectueaz de speciali)ti !n domeniul -inanciar-conta$ilH
* am$ele activiti e*amineaz di-erite laturi ale activitii economico-
-inanciar dup criterii ce au la $az acelea)i dispoziii le4ale )i acelea)i
evidene teAnice sau conta$ileH
* !n principiuB am$ele activiti utilizeaz aceea)i metodolo4ie de
investi4aieB de veri-icare a adevrului economic.
Deose$irile dintre e*pertiza conta$il )i controlul -inanciar intern sunt
urmtoarele+
aKcontrolul -inanciar intern este o -uncie a conducerii !ntreprinderii pe
c"nd e*pertiza conta$il )i !ndeose$i cea @udiciar este numai un mi@loc de pro$ !n
@ustiieH
$K controlul -inanciar intern este o activitate des-)urat !n scopul preveniriiB
al constatriiB !nlturrii a$aterilor !n 4estiunea patrimonial cu sta$ilirea rspunderii
pentru a$ateri )i !m$untirea activitii !ntreprinderii pe c"nd e*pertiza conta$il )i
!ndeose$i cea @udiciar are scopul de a descoperi adevrul necesar soluionrii
temeinice )i le4ale a liti4iilor civile sau comerciale )i cauzelor penaleH
cKcontrolul -inanciar intern se re-er la !ntrea4a activitate economico-
social a !nreprinderii din perioada de re-erin care este de re4ul anul -inanciar
Je*erciiul -inanciarK pe c"nd e*pertiza conta$il se limiteaz la cercetarea
pro$lemelor cu caracter economic indicate e*pres de or4anele @uduciareH
dKcontrolul -inanciar intern este o activitate cu caracter permanent pe
c"nd e*pertiza conta$il este o activitate ocazional pe o perioad restr"nsH
-Kcontrolul -inanciar intern constat pa4u$eB a$ateriB de-icieneB lipsuri
!n 4estiune pe c"nd e*pertiza conta$il con-irm sau in-irm constatrile cu privire
la pa4u$eB a$ateriB de-icieneB lipsuri !n 4estiune e-ectuate de alte or4ane de control.
E*pertiza conta$il @udiciar se supune ca metodolo4ie de e-ectuare nu
numai le4ii speciale de e*ercitare a pro-esiei conta$ile ci )i re4ulilor privind
e*pertiza din Codul de procedur civil Jart. %&(-%(6K )i Codul de procedur
penalJart. ((%-((:K.
#ccesul la calitatea )i la pro-esia de e*pert se -ace pe $az de e*amen de
admitere or4anizat de Corpul E*perilor conta$ili )i conta$ililor #utorizai din
Rom"nia JCECC#RK )i e-ectuarea unui sta4iu de 5 ani cu e*amen de aptitudiniB !n
cadrul ca$inetelor de e*pertiz conta$il.
Re4lementrile !n domeniuB sta$ilesc incompati$ilitile re-eritoare la e*pertB
procedurile privind numirea e*pertuluiB -i*area o$iectivelorB des-)urarea e*pertizeiB
depunerea raportului )i eventualele o$ieciuni la raportul de e*pertiz.
0umirea e*perilor se -ace di-eritB dup natura cauzei civil )i comercial sau
penal.
<n cazurile civile )i comercialeB dac prile nu se !nele4 asupra numirii
e*perilorB ace)tia se numesc de ctre instanB prin tra4ere la soriB !n )edin
pu$licB de pe lista !ntocmit de $iroul local de e*pertiz de pe l"n4 tri$unalele
@udeene.
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 8
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
<n cazurile penaleB e*perii se numesc de or4anele @udiciare pe $aza
recomandrilor de la $irourile locale de e*pertiz @udiciar Jce -uncioneaz pe l"n4
tri$unalele @udeeneK.
,artea interesat are dreptul s solicite ca pe l"n4 e*pertul numit s participe
la e-ectuarea e*pertizeiB pe cAeltuiala saB )i un e*pert sau un specialistB nominalizat
de ea.
Onorariul pentru e*pertiza @udiciar se sta$ile)te de or4anul care a dispus
e-ectuarea e*pertizeiB !n -uncie de comple*itatea lucrriiB de volumul de lucru depus
)i de 4radul pro-esional ori )tiini-ic al e*pertului sau al specialistului.
,lata onorariului )i decontarea altor cAeltuieliB cuvenite e*pertului se -ac
numai prin $iroul local pentru e*pertize @udiciare teAnice )i conta$ile de pe l"n4
tri$unalele @udeeneB tocmai pentru a se asi4ura transparen )i o$iectivitate !n
e-ectuarea e*pertizelor @udiciare. <n caz contrarB e*pertiza @udiciar poate -i apreciat
!n mod su$iectiv )i cAiar declarat nul ca utilitate @udiciar.
Structura re4lementat a raportului de e*pertiz conta$il @udiciar este
urmtoarea+
Capitolul I. Introducere-Cuprinde precizri privind dosarul cauzeiB or4anul
@udiciar ce a dispus e*pertizaB numirea e*pertuluiB onorariul sta$ilitB o$iectivele sau
!ntre$rile la care tre$uie s rspund e*pertulB actele normative consultate !n
e-ectuarea e*pertizei precum )i documentele ce stau la $aza veri-icrii )i !n -inal
!mpre@urrile producerii liti4iului civil sau comercial sau al cauzei penale.
Capitolul II. Des-)urarea e*pertizei-Cuprinde rspunsul la -iecare o$iectiv
pe $aza calculelor )i corelaiilor pro-esionale cu concluzia )i opinia e*primat la
-iecare o$iectiv.
Capitolul III. Concluzii-Cuprinde concluziile ce se desprind din rspunsurile
date la -iecare o$iectiv precum )i concluzia -inal atunci c"nd se cere sta$ilirea
pre@udiciului sau a -raudei !n cauz.
1est de autoevaluare 9.(. Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
(. Care din a-irmaiile de mai @os sunt adevrate+
aK E*pertiza este activitatea de cercetare e-ectuat de un specialist cu
calitate de e*pert !n scopul de a sta$ili adevrul !ntr-o anumit situaie
liti4ioasH
$K E*pertiza nu constituie un mi@loc de pro$ !n situaie de liti4iu.
cK E*pertiza @udiciarB se e-ectueaz la cererea oricror persoane
interesate !n cauz.
dK E*pertiza e*tra@udiciar se e-ectueaz la cererea or4anelor @udiciare )i
a oricror persoane interesate !n cauz.
%. #semnrile dintre e*pertiza conta$il )i controlul -inanciar intern al
!ntreprinderii se re-er la urmtoarele aspecte+
aK am$ele se e-ectueaz de speciali)ti !n domeniul analizei -irmei )i la
cererea departamentului de marVetin4H
$K am$ele activiti e*amineaz di-erite laturi ale activitii economico-
-inanciar dup criterii ce au la $az acelea)i dispoziii le4ale )i
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 9
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
acelea)i evidene teAnice sau conta$ileH
cK am$ele se e-ectueaz de speciali)ti !n domeniul -inanciar-conta$ilH
dK !n principiuB am$ele activiti utilizeaz aceea)i metodolo4ie de
investi4aieB de veri-icare a adevrului economicH
eK am$ele sunt mi@loace de pro$ !n @ustiie.
<n loc de
rezumat
(. De-iniie e*pertiza conta$il.
%. Ce este e*pertiza @udiciarM
5. Care sunt cele trei cate4orii de standarde pro-esionale de e*pertiz
conta$il @udiciar )i ne@udiciarM
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. (5
#nalizai studiul de caz )i artai eroarea ce a condus la !ntre$rile posi$ile
Studiu de caz+ E*pertiz conta$il @udiciar privind privatizarea
capitalului social al unei societi comerciale cu activitate turistic
OBIEC1IVEL <01REB3RI ,OSIBI/E+
(.Data c"nd SC S# a devenit total privatizat )i dac imo$ilul Vila
2aria era inclus !n imo$ilele privatizate.
%.Dac imo$ilul Vila 2aria a -cut parte din capitalul social deinut de
stat la SC S#B !ncep"nd cu data de %(.&'.(''' p"n !n prezent.
5.,entru ce $unuri s-a constituit capitalul social deinut de stat la SC
S# la data de &'.&7.%&&( )i dac !ntre aceste $unuri este inclus )i imo$ilul Vila
2aria.
6.S se veri-ice dac #,#,S avea la data depunerii 0oti-icrii 7:96L
&9.&7.%&&(B aciuni la SC S# )i care este valoarea acestora.
7.S se veri-ice dac !n prezent #,#,S mai are aciuni la SC S# )i
care este valoarea acestora.
8.S se evidenieze care este valoarea actual !n conta$ilitate a vilei
2aria.
R3S,U0SURI ,OSIBI/E +
<01REB#RE# (.Data c"nd SC S# a devenit total privatizat )i dac
imo$ilul Vila 2aria era inclus !n imo$ilele privatizate.
R3S,U0S+ SC S# a -ost !n-iinat prin T> (&6(L%7.&'.(''& !n temeiul
/e4ii (7L(''& privind reor4anizarea unitilor economice de stat ca re4ii autonome
)i societi comercialeB )i a avut !n patrimoniu de la !n-iinare Vila 2aria.
Din certi-icatul emis de O-iciul Re4istrului Comerului Constana la data
de &'.&6.%&&(B rezult c societatea s-a privatizat inte4ral la data de %9.&'.('''
: Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
c"nd F,S Bucure)ti a cesionat SIF 1ransilvania capital !n valoare de
%'.(:8.'%7.&&&leiB con-orm Rezoluiei ORC C;# 75%:6L%9.&'.('''.
E*pertiza conta$il menioneaz c o$iectul tranzaciei de privatizare nu
l-a constituit activele patrimoniale ci pacAetul de aciuni deinut de F,S.
/a data de &'.&7.%&&( prin Rezoluia nr ((('% a ORC C;#B s-a cooptat
!n societate #utoritatea pentru ,rivatizare )i #dministrarea ,articipaiilor Statului
J#,#,SK prin ma@orarea capitalului social cu aport !n natur reprezent"nd
contravaloare teren. Urmare acestui act #,#,S deine la SC S# un capital in
valoare de (%'86&&&&&lei reprezent"nd 7(:78 aciuni J(.9'&W din capitalK.
<01REB#RE# %.Dac imo$ilul Vila 2aria a -cut parte din capitalul
social deinut de stat la SC S#B !ncep"nd cu data de %(.&'.(''' p"n !n prezent.
R3S,U0S+ Imo$ilul Vila 2aria nu a -cut parte din capitalul social deinut
de stat nici la !n-iinare )i nici de la %(.&'.(''' p"n !n present deoarece+
7. !n primul rand imo$ilele trecute !n proprietatea SC S# prin
T>(&6(L(''& au constituit patrimoniul acesteia )i au -ost cuprinse !n
valoarea capitalului social ca vrsmnt !n natur al acestuia Je/ista
imo$ilelor care -ac parte din patrimoniul SC S# )i sunt cuprinse !n valoarea
capitalului social al acesteia eK.
8. !n al doilea r"nd imo$ilele au -ost )i sunt proprietatea societii
comerciale )i nu proprietatea acionarilor. <n acest sens /e4ea privind
societile comerciale 5(L(''& prevede la art 57 e !n lips de stipulaie
contrarB $unurile constituite ca aport !n societate devin proprietatea
acesteiaE.
<01REB#RE# 5. ,entru ce $unuri s-a constituit capitalul social deinut de
stat la SC S# la data de &'.&7.%&&( )i dac !ntre aceste $unuri este inclus )i
imo$ilul Vila 2aria.
R3S,U0S+ Constituireacapitalului social are dou componente+
su$scrierea )i e-ectuarea vrsmintului !n numerar sau !n natur. Faptul c
v"rsm"ntul capitalului s-a realizat !n natur !n condiiile le4iiB nu scAim$ cu
nimic re4imul @uridicB -inanciar sau conta$il al capitalului. Capitalul deinut se
compune dintr-un numr de aciuni materializate sau dematerializate care con-er
prin numrul )i valoarea lor anumite drepturi Jdrept de votB drept la dividendeK.
Structura activelor patrimonialeB numrul )i valoarea acestora nu au relevan dect
!n msura !n care 4enereaz pro-it sau pierdere proprietarului aciunii. Fa de cele
de mai sus e*pertiza conta$il nu poate rspunde dec"t c la data de &'.&7.%&&(B
valoarea cu care s-a ma@orat capitalul social a -ost vrsat !n natur JterenK dar !n
activul societii e*ist )i !n prezent Vila 2aria care provine din patrimoniul de
!n-iinare al SC S#.
<01REB#RE# 6. S se veri-ice dac #,#,S avea la data depunerii
0oti-icrii 7:96L &9.&7.%&&(B aciuni la SC S# .)i care este valoarea acestora.
R3S,U0S+ Din <ncAeierea-Rezoluie nr ((('%L&'.&7.%&&( a @udectorului
dele4ate de 1ri$unalul Constana la O-iciul Re4istrului Comerului ConstanaB
rezult c prin cererea (6&88L&7.&6.%&&(B societatea SC S# a solicitat !nscrierea de
meniuni privind ma@orarea capitalului social cu (.%'8.6&&.&&&lei de ctre #,#,S
prin aportarea unui teren la aceea)i valoare.
0umrul aciunilor deinute de #,#,Sla data de &9.&7.%&&( este de
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il '
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
7(.:78 aciuni cu valoare nominal de %7&&&lei ceea ce reprezint (B9'&W din
capitalul social.
<01REB#RE# 7. S se veri-ice dac !n present #,#,S mai are aciuni la
SC S# )i care este valoarea acestora.
R3S,U0S+ Din discuiile avute cu reprezentanii SC S# a rezultat c
structura acionariatului este !n prezent aceea)i ca la data <ncAeierii- Rezoluiei nr
((('% din data de &'.&7.%&&( de)i e*pertul a solicitat Re4istrul acionarilor la ultima
dat de re-erin av"nd !n vedere c societatea este descAis iar aciunile se
tranzacioneaz pe R#SD#b. Rezult c !n present #,#,S deine 7(:78 aciuni la
SC S# !n valoare de (.%'8.6&&.&&&lei.
<01REB#RE# 8. S se evidenieze care este valoarea actual !n
conta$ilitate a vilei 2aria.
R3S,U0S+ Din adresa (89''L%9.((.%&&% trimis de societate e*pertuluiB
rezult c valoarea actual !n conta$ilitate este 66.7%%.5:9 lei din care amortizare
%5.:99.678 lei.
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (.(
(. a
%. $BcBd
Rspuns (.%.
(. aBcBd
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (5
P(Q.
P%Q.
P5Q.
P6Q.
P7Q.
P8Q.
P9Q.
P:Q.
Bostan I. Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2. E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
Boulescu 2.B Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
Do$reE. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
Florea I.B Florea R.B 2acovei I.C.B BerAeci 2.B Introducere !n e*pertiza
conta$il )i !n auditul -inanciarB Ediia a II-aB Editura CECC#RB %&&:
Decret nr. 9'L('9( privind e*pertiza conta$il )i e*pertiza teAnicB pu$licat
!n B.O-. nr. 5%L mart ('9(
Re4ulament de or4anizare a licitaiilor pentru contractarea serviciilor de
consultan !n domeniul evalurii societilor comerciale nr. , 65:6L'8 emis
de Fondul ,roprietii de StatB pu$licat !n 2.O-. 567Ldec (''8
O> nr. 87L(''6 privind or4anizarea activitii de e*pertiz conta$il )i a
conta$ililor autorizaiB pu$licat !n 2.O-. nr.%65L au4 (''6B apro$at prin
/e4ea nr. 6%L(''7Bmodi-icat )i completat prin O> 7&L(''9 apro$at prin
/e4ea (%8L(''' )i prin O> :'L('': apro$at prin /e4ea (:8L('''B pu$licat
(& Control -inanciar )i e*pertiz conta$il
Conceptul de e*pertiz conta$il )i importana sa !n pro-esia conta$il
P'Q.
P(&Q.
P((Q.
P(%Q.
P(5Q.
P(6Q.
!n 2. O-. nr. 7'%Ldec('''
O> nr. %L%&&& privind or4anizarea activitii de e*pertiz teAnic @udiciar )i
e*tra@udiciarB pu$licat !n 2. O-. nr. %8L ian %&&&
CECC#R- Standardul pro-esional nr. 57 E*pertizele conta$ile
CECC#R- Codul etic naional al pro-esioni)tilor conta$ili
Codul de procedur -iscal apro$at prin O> '%L%&&5
Codul de procedur civil-re-eriri la e*pertize
Codul de procedur penal- re-eriri la e*pertize
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il ((
Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
Unitatea de !nvare 0r. (6
S1#0D#RDE/E ,ROFESIO0#/E DE E?,ER1IC3
CO01#BI/3
Cuprins
O$iectivele Unitii de !nvare 0r. (6
(6.( Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
/ucrare de veri-icare Unitate de !nvare 0r. (6
Rspunsuri )i comentarii la !ntre$rile din testele de autoevaluare
Bi$lio4ra-ie Unitate de !nvare 0r. (6
,a4ina
6
7
7
9
:
'
(&
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il (
Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
OBIEC1IVE/E unitii de !nvare nr. (6
,rincipalele o$iective ale unitii de !nvare 0r. (6 sunt+
G <nele4erea noiunii de standard pro-esional
G Recunoa)terea elementelor de-initorii ale standardelor pro-esionale de
e*pertiz conta$il
G Su$linierea trsturilor caracteristice pentru -iecare standard pro-esional
(6.( Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
Standardele pro-esionale de e*pertiz conta$il @udiciar )i e*tra@udiciar se !mpart
!n trei cate4orii+ de comportament pro-esionalB de lucru )i de redactare a raportului.
Standarde de comportament pro-esional se re-er la urmtoarele+
Independena R E*ercitarea pro-esiei de e*pert conta$il este incompati$il cu orice
alt activitate salarizat !n a-ara CorpuluiB sau cu orice activitate comercialB cu
e*cepiile prevzute de le4e. ,ro-esionistulB tre$uie nu numai s mani-este o atitudine
de independen care s !i permit e-ectuarea misiunilor sale cu inte4ritate )i
o$iectivitateB darB de asemeneaB s nu -ie supus nici unei constr"n4eri care ar putea s
!i !mpiedice inte4ritatea )i o$iectivitatea. ,ro-esionistul s se asi4ure c )i
cola$oratorii si respect re4ulile de independen. E*pertizele conta$ile pot -i
e-ectuate numai de ctre e*peri conta$ili !nscri)i !n partea activ a 1a$loului
Corpului. E*pertul conta$il solicitat !n e-ectuarea unei e*pertize conta$ile este
o$li4at s -ie independent -a de prile interesate !n e*pertizB evit"nd orice situaie
Independen care ar presupune o lips de independen sau o constr"n4ere care ar putea s !i
impieteze inte4ritatea )i o$iectivitatea.
Competena R #ccesul la pro-esia de e*pert conta$il )i calitile necesare e*ercitrii
Competen pro-esiei de e*pert conta$il sunt re4lementate. ,ro-esioni)tii conta$ili !)i completeaz
)i !)i actualizeaz permanent cuno)tinele )i se preocup de -ormarea lor continu.
Calitatea de e*pert conta$il a$ilitat s e-ectueze e*pertize conta$ile -iind
Dele4are
re4lementatB acesta tre$uie s se supun re4ulilor CECC#R privind -ormarea
continuB actualizarea )i testarea permanent a cuno)tinelor pe care le posed.
Calitatea lucrrilor- ,ro-esioni)tii conta$ili este necesar s-)i e*ercite pro-esia cu
Documentare con)tiinciozitate )i devotament. CorectitudineaB imparialitatea )iB !n cadrul pro-esieiB
dorina de a -i utili clienilor lorB tre$uie s le inspire pro-esioni)tilor conta$ili
recomandrile pe care le -ac )i s le orienteze e*ecutarea lucrrilor. E*pertul conta$il
tre$uie s e-ectueze e*pertizele conta$ile pentru care a -ost solicitat )i pe care le-a
acceptat cu con)tiinciozitateB devotamentB corectitudine )i imparialitate. E*pertizele
conta$ile tre$uie s -ie utile celor care le-au solicitat.
Secretul pro-esional )i con-idenialitatea- ,ro-esionistul conta$il tre$uie s
respecte caracterul con-idenial al in-ormaiilor o$inute cu ocazia e*ecutrii
lucrrilor sale )i s nu divul4e nici una din aceste in-ormaii ctre teriB cu e*cepia
cazurilor c"nd a -ost autorizat !n mod e*pres !n acest scopB sau dac are o$li4aia
le4al sau pro-esional s -ac aceast divul4are Jde pild+ raportarea con-orm le4iiB
la tranzaciilor ce pot reprezenta in-raciuni de splare a $anilor K.
#cceptarea )i meninerea misiunilor- ,ro-esionistul conta$ilB !nainte de a accepta o
misiuneB tre$uie s aprecieze posi$ilitatea de a o !ndepliniB in"nd seama de re4ulile
etice )i pro-esionale ale pro-esiei )i !n mod deose$it de re4ulile de independen )i
incompati$ilitate. ,entru misiunile repeta$ile se va veri-ica periodic dac
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il %
Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
evenimentele permit sau nu meninerea lor. Solicitrile adresate e*perilor conta$ili
privind e-ectuarea de e*pertize conta$ile nu pot -i re-uzate dec"t dac e*ist motive
temeinice. 1otu)iB e*pertul conta$ilB !nainte de a accepta e-ectuarea unei e*pertize
conta$ileB tre$uie s-)i analizeze posi$ilitatea de a-)i !ndeplini misiuneaB in"nd
seama !n special de re4ulile de independenB competen )i incompati$ilitate.
Responsa$ilitatea e-ecturii e*pertizelor conta$ile- E*pertizele conta$ile tre$uie
e-ectuate !n mod responsa$il. Responsa$ilitatea e*pertizelor conta$ile @udiciare este
!ntrit prin @urm"ntB iar a celor e*tra@udiciare prin contract.
Standarde de lucru speci-ice privind e*pertizele conta$ile @udiciare )i
e*tra@udiciare+
Dispunerea e*pertizelor conta$ile @udiciare )i numirea e*perilor conta$ili-
E*pertizele conta$ile @udiciare pot -i dispuse numai de or4anele !ndreptite de le4e
pentru administrarea pro$ei cu e*pertiza. 0umirea e*pertului sau e*perilor
conta$iliB at"t din o-iciu c"t )i recomandai de prile !n procesB se poate -ace numai
de ctre or4anul !n drept s dispun administrarea pro$ei cu e*pertiz conta$il.
Contractarea )i pro4ramarea e*pertizelor conta$ile e*tra@udiciare- E-ectuarea
e*pertizelor conta$ile se -ace pe $az de contract. E*pertizele conta$ile contractate
tre$uie pro4ramate. ,ro4ramul de lucru tre$uie s sta$ileasc naturaB calendarul )i
!ntinderea lucrrilor necesare pentru !ndeplinirea misiunii privind e*pertizele
conta$ile contractate.
Dele4area )i suprave4Aerea lucrrilor privind e*pertizele conta$ile- E-ectuarea
lucrrilor privind e*pertiza conta$il @udiciar nu poate -i dele4at de ctre e*peri
conta$ili numii din o-iciu sau la recomandarea prilorB asistenilor sau
cola$oratorilor si. <n cazul e*pertizelor conta$ile e*tra@udiciareB e*pertul conta$il
poate dele4a e*ecutarea unor lucrri asistenilor sau cola$oratorilor siB pstr"ndu-)i
rspunderea -inal asupra coninutului )i concluziilor raportului de e*pertiz
conta$il e*tra@udiciar.
Documentarea lucrrilor privind e*pertiza conta$il-Documentarea lucrrilor
privind e*pertiza conta$il are caracter particular )i se limiteaz strict la ceea ce este
necesarB pentru a rspunde la o$iectivele J!ntre$rileB puncteleK -i*ate
e*pertuluiJilorK de ctre or4anul !n drept s dispun e*pertiza conta$il @udiciarB
prin <ncAeiere de )edin J!n dosarele civileKB sau Ordonan a or4anului de urmrire
)i cercetare penal J!n dosarele penaleKB sau prin o$iectivele contractului privind
e*pertiza e*tra@udiciar.
Standarde de raport speci-ice e*pertizelor conta$ile @udiciare )i e*tra@udiciare+
Redactarea raportului de e*pertiz conta$il - 2isiunile pro-esionistului conta$il
au ca -inalitate un raport scris. Documentul este realizat !n scopul de a -ace
cunoscut or4anelor @udiciare sau clientului e*tra@udiciarB natura lucrrilor
pro-esionistului conta$il )i concluziile emise la s-"r)itul lucrrilor sale. Raportul
scris care tre$uie s cuprind trei capitole+ Capitolul I - IntroducereB Capitolul II -
Des-)urarea e*pertizei conta$ile )i Capitolul III - Concluzii.C"nd au -ost
numii sau an4a@ai mai muli e*peri conta$ili !n aceea)i cauzB se !ntocme)te un
sin4ur raport de e*pertiz conta$il. Dac sunt deose$iri de preri !ntre e*periB
opiniile separate tre$uie consemnate !n cuprinsul raportului de e*pertiz conta$il
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 5
Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
sau !ntr-o ane* a acestuia.
Semnarea )i depunerea raportului de e*pertiz conta$il- Raportul de e*pertiz
conta$il se para-eaz )i se semneaz -il de -ilB inclusiv ane*ele. Raportul de
e*pertiz conta$il se depune la $ene-iciarul acestuia !n termenul le4al sau
contractual.
1est de autoevaluare (6.(.
#le4ei rspunsurile corecte.
(.Standardele de comportament pro-esional sunt+
aK independenaH
$K redactarea raportului de e*pertiz conta$ilH
cK competenaH
dK calitatea lucrrilorH
eK dispunerea e*pertizelor conta$ile @udiciare )i numirea e*perilor
conta$ili.
%. Completai spaiile li$ere de mai @os+
Secretul pro-esional )i con-idenialitatea este o norm de comportament pro-esional
care ..............................................................................................
Competena este o norm de comportament pro-esional care...................................
Scriei rspunsurile !n spaiile li$ere din cAenar
Rspunsul se va da !n spaiul 4ol de mai sus. Rspunsul la test se 4se)te la pa4ina **.
<n loc de
rezumat
Ce este competena pro-esionalM
Cum de-inii calitatea lucrrilor de e*pertiz conta$il.
E*plicai standardele de lucru )i de raport privind e*pertiza conta$il.
/ucrare de veri-icare unitate de !nvare nr. (6
E*plicai standardul pro-esional privind competenaB calitatea )i
con-idenialitatea
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 6
Standarde pro-esionale de e*pertiz conta$il
Rspunsul la lucrarea de veri-icare se va trimite la adresa de e-mail+....
Rspunsurile testelor de autoevaluare
Rspuns (6.(
(. aBcBd
%.
Secretul pro-esional )i con-idenialitatea este o norm de comportament
pro-essional care se cere pro-esionistuluiconta$il tre$uie s respecte caracterul
con-idenial al in-ormaiilor o$inute cu ocazia e*ecutrii lucrrilor sale )i s nu
divul4e nici una din aceste in-ormaii ctre teriB cu e*cepia cazurilor c"nd a -ost
autorizat !n mod e*pres !n acest scopB sau dac are o$li4aia le4al sau pro-esional
s -ac aceast divul4are
Competena este o norm de comportament pro-esional )i se re-er la+
,ro-esioni)tii conta$ili !)i completeaz )i !)i actualizeaz permanent cuno)tinele
)i se preocup de -ormarea lor continu.
Bi$lio4ra-ie unitate de !nvare nr. (6
P(Q.
P%Q.
P5Q.
P6Q.
P7Q.
P8Q.
P9Q.
Bostan I. Controlul FinanciarB Ed. ,oliromB %&&&
Boulescu 2.B >Ai 2. E*pertiza conta$ilB Ed. Didactic )i ,eda4o4icB
Bucure)tiB %&&(
Boulescu 2.B Sistemul de control -inanciar--iscal )i de audit din Rom"niaB
Ed. EconomicB %&&7
Do$reE. Control -inanciarB e*pertiz conta$il )i auditB E*,ontoB %&&5
Florea I.B Florea R.B 2acovei I.C.B BerAeci 2.B Introducere !n e*pertiza
conta$il )i !n auditul -inanciarB Ediia a II-aB Editura CECC#RB %&&:
CECC#R- Standardul pro-esional nr. 57 E*pertizele conta$ile
CECC#R- Codul etic naional al pro-esioni)tilor conta$ili
Control -inanciar )i e*pertiz conta$il 7
Bi$lio4ra-ie
(. #lain BurlaudB Claude X. Simon R Controlul de 4estiuneB Colecia RepereB Editura
C.0.I. CoresiB Bucure)tiB ('''H
%. 2ircea BoulescuB 2arcel >AiB Valeric 2are)B ,etre ,opean4 R Controlul
-inanciar de 4estiune al a4enilor economiciB Editura Economic Bucure)tiB %&&(H
5. 2ircea BoulescuB 2arcel >AiB Valeric 2are)B Fundamentele auditului Editura
Didactic )i ,eda4o4ic Bucure)tiB %&&(H
6. 2ircea BoulescuB 2arcel >AiB Valeric 2are)B Controlul -iscal )i auditul
-inanciar- -iscal Editura CECC#RB %&&5H
7. 2ircea BoulescuB 2arcel >Ai - E*pertiz conta$il )i audit -inanciar conta$il
Editura Didactic )i ,eda4o4ic R.#. Bucure)tiB ('''H
8. 2ircea BoulescuB 2arcel >Ai - E*pertiz conta$il Editura Didactic )i
,eda4o4ic R.#. Bucure)tiB %&&(H
9. 2ircea BoulescuB 2arcel >Ai R Control -inanciar )i e*pertiz conta$ilB Editura
2ondo-Ec CraiovaB (''%H
:. Ionel BostanB - Controlul -inanciarB Editura ,olirom Ia)iB %&&&H
'. Florin Coman R Control )i audit $ancarB /umina /e*B %&&&H
(&. Ion FloreaBRadu FloreaB - Controlul economico--inanciarB Editura CECC#R
Bucure)tiB %&&&H
((. 2arcel >AiB Valeric 2are)B #uditul per-ormanei -inanelor pu$liceB Editura
CECC#RB %&&%H
(% 1Aeodor 2re@eruB D. #. ,. FlorescuB 2. Sa-taB Dan Sa-ta R Disciplina -inanciar )i
-inanciar valutar a a4enilor economiciB Editura RosettiB Bucure)tiB %&&%H
(5. Victor 2unteanuB 2arilena 2unteanuB te-an CucaB Control )i audit -inanciar
conta$ilB Editura SSlviB %&&&H
(6. #udit -inanciar %&&&B StandardeB Codul privind conduita etic )i pro-esionalB
Camera #uditorilor din Rom"nia - IF#C %&&&H
(7. E*pertiza conta$il - norme pro-esionaleB Editura CECC#R Bucure)tiB %&&%H
(8. >estiunea )i 4estionarulB Best ,u$lisAin4 Rom"niaB %&&%H
(9. Controlul -iscalB Best ,u$lisAin4 Rom"niaB %&&%H
(:. Re4imul @uridic al contraveniilorB Best ,u$lisAin4 Rom"niaB %&&(H
('. #udit -inanciarB Best ,u$lisAin4 Rom"niaB %&&%H
%&. /e Controle /e4al des Comptes #nnuels en Europe-/a FranceB /e RoSaume UniB /a
Repu$liZue Federale dE#llema4neB C0CC EditionB (''&H
%(. 0orme minimale de audit Camera auditorilor din Rom"niaB Editura EconomicB
%&&(H
%%. IIII Colecia 2onitorul O-icial al Rom"niei partea a I-a (''&-%&&'.