Sunteți pe pagina 1din 1

orizont

8
CRONICA LITERAR~
cronica literar`
Abu Uthman 'Amr ibn Bahr al-Jahiz
(776-868/869) a fost unul dintre c`rturarii
str`luci]i din perioada de glorie a califatului
abbasid. A cunoscut consacrarea n timpul
st`pnirii califului al-Ma'mun, fiul lui Harun
al-Ra[id, pe care nespeciali[tii n istoria
Islamului, ca mine, l cunosc mai degrab`
n varianta imaginar` din O mie [i una de
nop]i. Spre deosebire de liderii no[tri politici,
al-Ma'mun avea interes pentru c`r]i. A sus]inut
construirea de biblioteci [i a ncurajat acel
ambi]ios proces de traducere a scrierilor
str`ine ce au adus faima Bagdadului. Gra]ie
poruncilor sale, Occidentul a putut, mai trziu,
s`-l recupereze pe Aristotel.
U
U
n nv`]at cosmopolit, ironic,
cunosc`tor al filozofiei
grece[ti [i retor fin precum
al-Jahiz provenea dintr-o
familie etiopian` [i era fiu de sclav s-a
remarcat repede printre nv`]a]ii din Bagdad.
ntr-una dintre cele mai apreciate scrieri ale
sale, Kitab al-Hayawan (Cartea animalelor)
deopotriv` lucrare [tiin]ific` [i oper` literar`
al-Jahiz aduce un elogiu bibliomaniei. Iat`
un fragment: " a]i mai v`zut vreodat` o
gr`din` care s` se strecoare pe mneca unui
b`rbat, o livad` pe care s-o po]i ]ine n poal`,
un orator capabil s` vorbeasc` despre mor]i
[i s` se dovedeasc`, totodat`, un t`lmaci
pentru cei n via]`? Unde altundeva vei g`si
un nso]itor adormit numai cnd tu dormi,
[i care vorbe[te numai atunci cnd tu dore[ti
asta? Denigra]i c`r]ile, ns`, dup` mine,
nu exist` vecin mai agreabil, prieten mai
deschis la minte, companion mai n]eleg`tor,
dasc`l mai dedicat, tovar`[ mai des`vr[it
[i mai pu]in supus gre[elii, mai pu]in agasant,
niciodat` inoportun, de o dispozi]ie mai dulce,
mai pu]in predispus s` te contrazic` [i s` te
acuze, s` te calomnieze ori s` te njunghie
pe la spate, mai fermec`tor, mai inteligent,
deloc dedat la afect`ri [i lingu[iri, mai pu]in
solicitant sau cert`re], mai pu]in pornit s`
te contrazic` sau mai ferm opus conflictului,
dect o carte." (ntruct nu cunosc limba
arab`, am folosit traducerea lui D. M. Hawke
din Charles Pellat (ed.), The Life and Works
of Jahiz, Berkley and Los Angeles, University
of California Press, 1969).
mprejur`rile mor]ii lui al-Jahiz r`mn
tulburi. Se spune c` o stiv` uria[` de c`r]i
ar fi c`zut peste el. Nu conteaz` dac` lucrurile
s-au petrecut ntocmai sau dac` am mo[tenit
o metafor` cinic` lansat` de adversari
(ponegrirea confra]ilor a fost ntotdeauna
sportul preferat al intelectualilor, dup` cum
reiese, implicit, [i din elogiul dedicat
obiectului n sine, nu neap`rat autorilor). Un
c`rturar ucis de bibliotec` era ceva neobi[nuit
n veacul al nou`lea, iar n epoca Amazon
Kindle asemenea ntmpl`ri nu-[i au locul
nici m`car n fic]iune. Bibliomania lui al-
Jahiz pare la fel de neverosimil` ca oamenii-
carte din romanul lui Ray Bradbury. Totu[i,
s` nu scormonim numai trecutul ndep`rtat.
n 1992, srbii bosniaci au bombardat
Biblioteca Na]ional` din Sarajevo [i Institutul
de Studii Orientale. n timpul asediului,
directorul Mustafa Jahic [i c]iva angaja]i
curajo[i au salvat din incendiu mii de volu-
me valoroase ascunzndu-le n cutii de banane
pe care le-au strecurat apoi n locuri sigure,
p`c`lind vigilen]a luneti[tilor.
Ct am avut n mini Seinfeld [i sora
lui Nabokov (Polirom, 2014), al Simonei
Sora, mi-am amintit figurile unor cititori nve-
tera]i sau momente cnd protejarea c`r]ilor
a nsemnat o problem` de via]` [i de moarte.
n argumentul volumului de publicistic`, au-
toarea explic` alegerea acestui titlu oximoro-
nic. n doar dou` pagini, ea surprinde
BIBLIOMANIA
ORIZONT A CITIT
ALEXANDRU BUDAC
perspectivele extreme asupra lecturii. Mai
nti evoc` gestul (nebunesc, am spune) al
Elenei Sikorskaia, sora lui Vladimir Nabokov,
bibliotecar` la Praga, n 1945, hot`rt` s`
recupereze c`r]ile nereturnate de ofi]erii ger-
mani ce urmau s` p`r`seasc` ora[ul. Al`turi
de o coleg` la fel de motivat`, sfideaz` inter-
dic]ia de a ie[i pe strad` [i trece prin fa]a
mitralierelor cu singurul scop de a p`stra
ordinea pe rafturi. Reversul straniei biblioma-
nii l constituie un episod din serialul Seinfeld,
unde cititul [i, mai ales, cititul la bibliotec`,
devin apuc`turi excentrice, comice, ndeletni-
ciri dintr-o lume alternativ` (cnd m` uit la
filmele hollywoodiene, nu m` pot ab]ine s`
nu ]in r`bojul uciga[ilor n serie dota]i cu
biblioteci personale. Cu ct mai mari rafturile,
cu att mai periculos villain-ul. Desigur, regu-
la are excep]iile ei. Hugo de Martin Scorsese
se num`r` printre pu]inele produc]ii recente
n care pasiona]ii de carte dau dovad` de
imagina]ie, afec]iune, sim] etic, f`r` s` poarte
cagul` [i s` mnuiasc` satrul).
ntre aceste extreme, Simona Sora ncear-
c` s`-[i plaseze propria rela]ie cu literatura.
Dilemele ei au o franche]e remarcabil`, arti-
culnd ntreb`ri de bun-sim], deloc la mod`.
Bun`oar`, autoarea observ` n ce fel scap`r`
conflictul ntre cititul de pl`cere [i obliga]ia
profesional` de a scrie despre c`r]i. n]elege
c`, pe de o parte, predarea literaturii se poate
dovedi o ndeletnicire ingrat`, ns`, pe de
alt` parte, popularizarea ei prin reviste, n
regim de fast food cultural, constituie mai
degrab` un r`sf`] mediatic, nu c`rtur`rie ge-
nuin`. Constatarea din urm` adaug` o nuan]`
moral`. Lectura este o activitate solitar`, dar,
dac` r`mne nemp`rt`[it` [i cartea se trans-
form` ntr-un feti[ de scriptorium, ce rost
au cititul [i scrisul? Hispanista Simona Sora
[tie c` n Romnia, nu tocmai patria unei
culturi a c`r]ii, bibliomania trece, n cel mai
fericit caz, drept ]icneal` quijoteasc`.
A
A
[ spune c` am recitit volumul,
deoarece textele mi erau
cunoscute din Dilema veche.
Nu cred s` fi ratat vreunul
la vremea public`rii. Con]inutul multora mi
l-am amintit imediat, de[i le citisem demult.
V`zndu-le mpreun`, mi-am dat seama ct
de coerent` [i de organizat` a fost activitatea
publicistic` a Simonei Sora n ultimii ani.
Nu [tiu de ce a renun]at s` mai scrie cronic`
de ntmpinare [tiu c` mi-a p`rut r`u s`
nu-i mai aflu verdictele , de[i, cine deschide
atent Seinfeld [i sora lui Nabokov va desco-
peri c` rubrica s`pt`mnal` "Biograffiti" nu
a reprezentat o retraite, ci un combat la
florentine, ca s` folosesc terminologia din
scrim`. Criticul nu a dat napoi, a recurs la
o a doua arm`. Indiferent ce scrie cronic`
de carte, studiu academic, roman, eseu auto-
biografic Simona Sora r`mne o prezen]`
foarte vizibil` n via]a literar`. ncerc`rile
sale n genuri diferite sunt expresia unei voca-
]ii [i a nevoii de a testa ct mai multe rigori
stilistice. V`d aici un proces creativ nen-
trerupt, un neastmp`r scriitoricesc.
M
M
ulte dintre figurile noastre
publice vor s` pun` cirea[a
pe ct mai multe torturi.
Nici un domeniu nu le este
str`in, nici o art` nu-[i p`ze[te mult` vreme
secretele sub c`ut`tura lor. Odat` prezen]i
prin reviste sau pe sticl`, scriu [i vorbesc
cu emfaz` despre teme ce, adesea, le dep`[esc
competen]ele: conflicte diplomatice [i ecosis-
tem, poezie [i gaze de [ist, vinuri [i filme,
idealism transcendental [i jazz, materialism
dialectic [i soarta pelicanilor din Delt`. n
fine, mpac` Evanghelia lui Ioan cu fizica
particulelor. Fire[te, oricine are dreptul s`
emit` n spa]iu, se g`se[te loc pentru fiecare,
dar cnd nu realizezi c` love[ti ap`sat toate
clapele simultan, c`-]i studiezi afectat profilul
[i-n somn, devii ridicol, agasezi lumea.
Simonei Sora i lipsesc vanit`]ile holis-
tice. Pasionat` de literatur`, manifest` fa]`
de alte cmpuri culturale o curiozitate be-
nign`. Nu-[i pierde busola, nu se las` eufori-
zat` de jargoane mprumutate, nu pozeaz`
n expert. mp`rt`[e[te numai ceea ce a n]eles
bine [i se exprim` clar, eficient, empatic,
ncercnd s` le transmit` cititorilor [i emo]ii,
nu numai informa]ii. Am remarcat interesul
autoarei fa]` de spiritualitate [i i admir entu-
ziasmul discret sub care ascunde fr`mnt`ri
intime. Dac` recomand` Emo]iile distructive,
seria de dialoguri fascinante dintre Dalai
Lama [i un grup de neurologi puri [i duri,
Simona Sora extrage, ntr-un articol de revist`,
temele ce ar trebui s` constituie prilej de
reflec]ie, indiferent de felul cum ne raport`m
la experien]a religioas`. Chiar [i atunci cnd
apreciaz` gnditori ce-mi activeaz` puternice
reac]ii de respingere, cum ar fi Carl Gustav
Jung sau Paul Johnson, nu dau pagina mai
repede, ntruct vreau s` v`d ce anume i-a
atras interesul. Acesta ar fi un alt efect al
scriiturii ei: cite[ti preocupat, indiferent dac`
e[ti sau nu de acord.
De cele mai multe ori ns`, preferin]ele
noastre converg. Simona Sora [i-a g`sit mo-
delul n figura charismaticului Alberto Man-
guel, un biblioman pantagruelic. Dac` e[ti
un iubitor de carte veritabil, nu ai cum s`
nu-l admiri. Articolele [i eseurile din Seinfeld
[i sora lui Nabokov compun o nara]iune des-
pre obi[nuin]e de lectur`. Proza confesiv`,
observa]ia critic-relaxat`, memoria involun-
tar`, fantezia, condimentul istoric, voluptatea
de a alege din bibliotec` conform capriciului,
dar mai ales nevoia de a le povesti altora,
n fraze literare, experien]a printre c`r]i sunt
principiile scrierilor argentinianului la care
Simona Sora se arat` receptiv`. Aici, n des-
chiderea aparte c`tre cititori, am identificat
a doua arm`. Retr`gndu-se din critica de
ntmpinare, autoarea r`mne n ofensiv`,
pentru c`, prin momente de ndoial` [i, uneori,
exasperare, dialoguri amuzante cu fiica ado-
lescent`, nsemn`ri de c`l`torie, note de lec-
tur`, popasuri n libr`rii [i cafenele, dezv`-
luirea unor tabieturi, polemici amicale aduce
n discu]ie, ntr-un limbaj accesibil, stilat,
probleme precum programa [colar`, onesti-
tatea n critica literar`, calitatea traducerilor,
rela]ia dintre estetic` [i moral` amintindu-
ne c` libertatea de a citi trebuie pre]uit`, c`ci
a fost c[tigat` greu, iar n multe locuri din
lume procurarea/scrierea unei c`r]i atrage
condamn`ri la moarte.
S
S
imona Sora, mai nabokovian`
dect ar fi dispus` s`
recunoasc`, [i exprim` de
cteva ori e drept, nu radi-
cal scepticismul cu privire la necesitatea
pred`rii literaturii, invocnd valoarea ei tran-
scendent`, accesibil` oricui e dornic s` aib`
acces la frumos. Eu cred c` literatura poate
fi [i merit` predat`, chiar [i numai ca s` le
formezi tinerilor, nc` din primii ani de via]`,
mai ales atunci, puterea de discern`mnt.
{i mai cred, mpreun` cu autoarea, c`
facult`]ile umaniste nu ar trebui s` produc`
birocra]i cu limbaj de lemn [i reflexe
condi]ionate n fa]a puterii politice, [i nici
s` asigure carne de tun corpora]iilor, ci s`
preg`teasc` scholars capabili s` scrie mai
pu]ine articole [i mai multe c`r]i bune, att
de bune nct celor ce vor veni dup` ei s`
nu le pese dac`-[i risc` via]a citindu-le.