Sunteți pe pagina 1din 30

19 februarie 2007

Sisteme de probaiune
CURS.1
1.ntroducere n probaiune,Pae! "bra#am,$ucure%ti,&d.'aiona!,2001
C"P.1
1()eian* socia!* %i de!incen*
2(Sistemu! de sancionare
+(R*spunderea pena!* a infractori!or n Rom,nia
-(Probaiune.de!imit*ri conecptua!e
/(Probaiune n une!e state europene
0(Consi!ierea %i contro!u!
7(Preenirea recidiei
1(Preenirea crimina!it*ii
9(Probaiunea si de!incena 2ueni!*
10(&!emente de ictimo!o3ie
11(Probaiune n Rom,nia
2."dministrarea 2ustiiei n autoritate
+.4ustiie pena!*. Pae! "bra#am
-.Codu! pena! %i codu! de procedur* a Rom,niei
/.5anua!u! consi!ieru!ui de probaiune. )urnescu 6.
Probaiune n une!e state europene.Costic* $u!ai.,,5anua! de drept pena!7
Principa!u! act normati intern.
8rdonana 9.: nr.92;2002 priind e<ecutarea sarcinii 2=nepriarea de !ibertate cu
modific*ri!e din : 129;2002 cu preci>area,cu modific*ri!e u!terioare : 192;2002,211;200-
1
20.februarie.2007
Sisteme de probaiune
CURS.2
Sisteme!e de probaiune sunt sisteme!e care ncearc* s* r*spund* neoii adecate de
tratament sancionator a! persoane!or care au s*,r%it fapte pena!e cu un 3rad mediu sau
sc*>ut de perico! socia!.
1.6nfraciuni cu un 3rad mediu de perico! socia!?t,!#*rie
2.6nfraciuni cu un 3rad sc*>ut de perico! socia!?accidente!e,infraciuni comise din cu!p*,sau
cu intenie.
Sistemu! de probaiune reo!uionea>* concepia c!asic* despre pedeaps* transform,nd
conceptu! de pedeaps*@ r*>bunare socia!* pentru r*u! s*,r%it ,n conceptu! de pedeaps* n
conceptu! de pedeaps*@tratamentu! pentru o pato!o3ie socia!*.
Aipuri de sanciuni
1.priatie de !ibertate@se desf*%oar* n mediu! nc#is de tip penitenciare
nc#ise,semidesc#ise %i desc#ise.
2.nepriatie de !ibertate
+.suspendarea e<ecut*rii pedepsei sub suprae3#ere
-.e<ecutarea pedepsei !a !ocu! de munc*
/.suprae3#erea %i consi!ierea
0.pedepse pecuniareBamend* pena!*(
7.sanciuni ora!eBmustrare,amend*,aertisment(
1.confiscarea sau e<propiereaBtuturor bunuri!or obinute n urma unor infraciuni(
9.condamnarea cu am,narea sau suprae3#erea pedepsei
10.cauiunea.cump*r* !ibertatea p,n* !a sentin*
11.condamnarea !a re%edin*
12.consemnarea ntr.un a%e>*m,nt nc#isBe<.co!onia penitenciar*(
1+.pedeapsa cu munca n fo!osu! comunit*ii
1-.orice a!te forme de tratament
SU$6&CA& )& &C"5&'?
Sanciuni nepriatie %i priatie de !ibertate,aanta2e %i de>aanta2e
Sanciuni priatie de !ibertate?
)e>aanta2e?
1.contaminarea penitenciar*
2.sunt foarte costisitoare
+.efecte psi#o!o3ice ne3atie cau>ate n mediu! nc#is a<ate pe sim*m,ntu! c* este nedrept*it
-.inec#itatea ace!uia%i mediu pentru fapte diferite
/.dificu!t*i ma2ore priind reinte3rarea socio.profesiona!* a fo%ti!or condamnai
"anta2e?
1.arat* societ*ii reacia dur* pentru fapta s*,r%it*
2.ofer* funcia de e<emp!u pentru deinuii care nu au s*,r%it fapta dar ar putea fi tentai sa o
fac*
+.intimidarea indiidu!ui?indiidu! este intimidat pentru a nu recidia
-.ofer* aanta2u! unui contro! socia! eficient asupra popu!aiei penitenciare
Sanciuni nepriatie de !ibertate?
)e>aanta2e?
2
1.nu arat* suficient societ*ii 3radu! de de>aprobare a statu!ui pentru fapta s*,r%it* de
infractori
2.nu arat* infractoru!ui suficient,costuri!e socio.economice a!e faptei sa!e
+.pune n mare dificu!tate statu! n rea!i>area eidenei %i contro!u!ui socia! eident a!
popu!aiei de infractori
"anta2e?
1.sunt mu!t mai puin costisitoare
2.pemit indiidu!ui condamnat ro!uri!e de status %i ro! socia! e<istente
+.feresc indiidu! de contaminare penitenciar*
-.nsoesc suprae3#erea %i consi!ierea
/.ofer* un tratament eficient reinte3r*rii socia!e,recidia fiind mu!t mai sc*>ut* dec,t n ca>u!
mediu!ui nc#is.
+
Sisteme de probaiune / martie 2007
CURS +
5*suri %i sanciuni comunitare
Scopu! acestor m*suri %i sanciuni comunitare este ace!a de a trimite c*tre
societate,presiunea %i costuri!e sanciuni!or pentru infractorii aparin,nd comunit*i!or
respectie.
n !umina re3u!ii,,fiecare comunitateBsocietate(%i are infractorii pe care.i merit*7,mediu!ui
socia! care a 3enerat infraciunea i este trimis* %i nota de p!at* pentru sanciunea ap!icat*
infractoru!ui.
&!e mut* responsabi!itatea %i costuri!e principa!e a!e tratamentu!ui infractori!or de !a
instituii!e pub!ice !a ce!e !oca!e,ncerc,nd %i n!ocuirea sanciuni!or n mediu! nc#is Binstituii
tota!e(c*tre mediu! comunitar desc#is.
"ria m*suri!or %i sanciuni!or comunitare este foarte ast* r*spun>,ndu.se unui pac#et
mu!t mai !ar3 de neoi socia!e a!e infractoru!ui,ncerc,ndu.se %i rapida !ui reinte3rare socia!*.
Sanciuni!e comunitare i>ea>* n primu! r,nd?
.infraciuni!e cu perico! socia! sc*>ut %i mediu precum %i fapte!e s*,r%ite de minori.
Re3!ement*ri internaiona!e principa!e priind m*suri!e %i sanciuni!e comunitare?
1.Re3u!i!e de !a $ei2in3.se mai numesc %i Re3u!i %i Standarde minime a!e 'aiuni!or Unite
pentru "dministrarea 4ustiiei 4ueni!e,adoptate !a 29 noiembrie 191/ cu scopu! de a
mbun*t*i,de>o!ta %i reforma Sistemu! 5ondia! a! 4ustiiei 4uni!e.Re3u!i!e instituie
conceptu! de accident aferent comportamentu!ui infraciona! a! minori!or."ctu! infraciona!
considerat a fi de!iberat %i comis responsabi! de un adu!t este considerat un accident pe fondu!
particu!arit*i!or procesu!ui de maturi>are a! minoru!ui.
Dorme!e de interenie trebuie s* aib* un caracter socio educaiona! fiind administrat n
comunitate.Sistemu! astfe! instituit este foca!i>at pe caracteristici!e psi#o.socia!e a!e
minoru!ui de!incent %i pe neoi!e sa!e de socia!i>are %i reinte3rare socia!*.
Prima parte pre>int* obiectie!e administr*rii 2ustiiei 2ueni!e,,rsta r*spunderii
pena!e,puterea discreionar* a 2udec*toru!ui,drepturi!e minoru!ui %i sistemu! de a!ori pe care
se ba>ea>* tratamentu! pena! a! minoru!ui.
Parte a doua intitu!at* ,,Cercetarea %i urm*rirea pena!*7 se refer* !a principii!e care
trebuie s* 3#ide>e or3ane!e statu!ui care se ocup* de de!incena
2ueni!*,respecti?po!iia,parc#etu! %i sericii!e de probaiune precum %i drepturi!e minoru!ui
n astfe! de situaii.Re3u!i!e p!edea>* pentru fo!osirea mi2!oace!or e<tra2udiciare care tind s*
eite ncarcerarea monoru!ui at,t n forma penitenciaru!ui c,t %i n forma arestu!ui preenti.
Partea a treia?,,Procesu! %i #ot*r,rea instanei7re3!ementea>* tratamentu! minoru!ui n
fa>a de 2udecat* a procesu!ui pena! instituind ob!i3aia ca minoru! s* fie repre>entat de un
ap*r*tor,asistat de un asistent socia! sau psi#o!o3,drepturi!e sa!e fiind 3arantate %i
suprae3#eate de c*tre sericii!e de probaiune.)easemenea n cadru! procese!or cu minori se
instituie ob!i3atiitatea ntocmirii anc#etei socia!e n cadru! c*reia e!emente!e principa!e sunt
mdiu! fami!ia! %i socia!,istoricu! s*,r%irii fapte!or de natur* deiant* sau de!incent*,mediu!
%co!ar %i antura2u! minoru!ui care a s*,r%it fapte pena!e.)easemenea partea a treia se refer* !a
re3!ement*ri!e unei 3ame c,tmai !ar3i %i f!e<ibi!e de sanciuni astfe! nc,t instituiona!i>area
s* fie o u!tim* so!uie.
&<.1.Eot*r,rea de suprae3#ere
2.Probaiune
+.5unca n comunitate
-.Compensaia %i restituireaBamen>i pena!e(
/.Consi!ierea %i terapia de 3rup
-
0.)eci>ii de asisten* a!ternati*
7.)eci>ii de internare in centre educaiona!e
Partea a patra.,,Aratamentu! n mediu! desc#is7%i re3!ementea>* imp!ementarea #ot*r,ri!or
adoptate,ob!i3atiitatea asi3ur*rii asistenei minoru!ui pe toat* durata proceduri!or de c*tre
or3anisme specia!i>ate cu scopu! reinte3r*rii socia!e a minou!ui *n societate.
Partea a cincea pre>int* obiectie!e,principii!e %i norme!e care trebuie s* 3uerne>e
tratamentu! instituiona! a! minoru!ui de!incent.Re3u!i!e ob!i3* separarea infractori!or minori
de cei adu!i %i recomand* ap!icarea frecent* a e!iber*rii condiionate precum %i
asistarea,suprae3#erea minoru!ui n perioada procesu!ui pena!.)easemenea,re3u!i!e
ncura2ea>* a!ternatie seminstituiona!e cum ar fi?centre de >i,internate de pre3*tire
profesiona!*.
Partea a %asease refer* !a cercetarea,p!anificarea %i e!aborarea po!itici!or %i pro3rame!or ce
se ocup* de administrarea 2ustiiei 2ueni!e.&a!uarea acestor pro3rame trebuie s* stea !a ba>a
po!itici!or din domeniu! 2ustiiei pena!e pentru minori.
Un a!t act normati?
2.Re3u!i!e de !a AoFGo.se mai numesc Re3u!i!e %i Standarde!e 5inime pentru 5*suri
'epriatie de :ibertate."u fost promoate de "dunarea 'aiona!* a 'aiuni!or Unite pe 1-
decembrie 1990.&!e re3!ementea>* !a nie! internaiona! principii %i re3u!i priind?
a(sanciuni!e %i m*suri!e nepriatie de !ibertate
b(imp!ementarea %i administrarea m*suri!or comunitare
c(standarde!e de pre3*tire a persona!u!ui abi!itat s* !ucre*e n acest domeniu
d(po!itici!e de imp!ementare a acestor sanciuni
e(cooperarea internaiona!* n materie de preenire a crimina!it*ii %i tratamentu!ui
infractori!or
Re3u!i!e de !a AoFGo sunt prime!e care introduc conceptu! de 2ustiie
restaurati*?ncura2ea>* comunitatea s* participe !a procesu! de 2ustiie pena!*,de>o!t,nd !a
indiid simu! de responsabi!itate indiidua!*,dar %i de conduita ce!or!a!i?
1(educaia cet*eneasc*
2(presiunea financiar fisca!*
Un a!t obiecti?fundamentarea m*suri!or nepriate cu trimiterea !or c*tre factorii
responsabi!i din comunitate.Un e!ement esenia! a! re3u!i!or de !a AoFGo este eitarea
arestu!ui preenti.
n ce prie%te sanciuni!e Re3u!i!e de !a AoFGo recomand*?
a(sanciuni ora!e?admo!estarea,mustrarea,aertismentu!
b(meninerea n !ibertate naintea #ot*r,rii definitie
c(!imitarea sau inter>icerea unor drepturi
d(pedepse economice %i pecuniare
e(confiscarea sau espropierea
f(restituirea c*tre ictime a bunuri!or sustrase %i acordarea de desp*3ubiri
3(acordarea sau suspendarea pedepsei
#(probaiune %i suprae3#ere 2udiciar*
i(munca n fo!osu! comunit*ii
2(consemnarea ntr.un a%e>*m,nt desc#is
F(consemnarea !a re%edin*
8rice a!t* form* de tratament n mediu! !iber sau o combinaie ntre aceste m*suri.Re3u!i!e
de !a AoFGo n*spresc condiii!e ocup*rii n probaiune
.mi!itea>* pentru atra3erea o!untari!or %i 8'9.uri!or n administrarea comunitar* a 2ustiiei
.fundamentea>* principii!e cercet*rii,p!anific*rii %i e!abor*rii strate3ii!or po!itici!or pena!e.
/
12 martie 2007
Sisteme de probaiune
CURS -
9#idu! de !a RiGad#
9#idu! 'aini!or Unite petru Preenirea )e!incenei 4ueni!e." fost adoptat !a 1- decembrie
1990.
Principii fundamenta!e?
a(preenirea de!incenei 2ueni!e ca parte important* n preenirea crimina!it*ii
b(imp!icarea ntre3ii societ*i n procesu! socio.educati,de formare a ado!esceni!or.
c(parteneriatu! persoane!or tinere cu societatea,,ado!escenii nu trebuie s* fie considerai
obiecte a!e socia!i>*rii sau contro!u!ui7
d(imp!ementarea 3#idu!ui prin adaptare !a sisteme!e naiona!e,bun*starea persoane!or tinere
trebuie susinut* prin pro3rame de preenire
e(po!itici pro3resie de preenire a de!incenei 2ueni!e care s* eite incriminarea %i
pena!i>area copi!u!ui neaduc,ndu.i traume acestuia.
9#idu! de !a RiGad# face trimitere !a toate principii!e pre*>ute in )ec!araia Uniersa!* a
)repturi!or 8mu!ui.
9#idu! stabi!e%te c,tea standarde pentru preenirea de!incenei 2ueni!e?insist* n specia!
pe tinerii abandonai,ne3!i2ai,abu>ai,mar3ina!i>ai.
Un ro! important este atribuit sistemu!ui educaiona!.n cadru! acestuia au prioritate
educarea contra abu>u!ui,mar3ina!i>*rii,ictimi>*rii precum %i o s*n*toas* orientare socio.
profesiona!*.
:ocuri!e urm*toare ca p!an n proiect sunt deinute de fami!ie,5ass.5edia precum %i
o!untari din r,ndu! tineri!or.

RecomandareaB92(10 a Comitetu!ui de mini%tri,referitoare !a Re3u!i!e &uropene cu priire !a
sanciuni!e %i m*suri!e comunitare
&ste documentu! care re3!ementea>* sanciuni!e nepriatie de !ibertate.
8biectie principa!e?
a(a!c*tuirea unui ansamb!u de norme de tip sanciuni comunitare
b(asi3ur* protecia drepturi!or persoane!or sancionate prin m*suri comunitare
c(instruirea persona!u!ui ns*rcinat cu e<ecutarea sanciuni!or comunitare,re3u!i de conduit*
foarte c!areBntr.o >on* mu!t mai de!icat* dec,t ce!e din domeniu! ce!or priatie de !ibertate(

Sanciuni %i m*suri comunitare.sinta3m* ce este definit* de Re3u!i!e &uropene dup* cum
urmea>*?,,sanciuni!e %i m*suri!e care ! menin pe infractor n comunitate imp!ic* o oarecare
n3r*dire a !ibert*ii sa!e prin impunerea de condiii %i;sau ob!i3aii,acestea fiind puse n
e<ecutare de or3ane desemnate n acest scop prin !e3e.Aermenu! desemnea>* orice sanciune
impus* de o instan* sau 2udec*tor %i orice m*sur* !uat* nainte de,sau n !ocu! unei #ot*r,ri
priind o sanciune precum i moda!it*i!e de e<ecutare a unei pedpse cu nc#isoarea nafara
unui penitenciar7
"ne<a menionea>* c* nu trebuie confundate,suprapuse sanciuni!e %i mai a!es m*suri!e
comunitare cu ce!e financiare ns* orice actiitate de suprae3#ere sau de contro! ntreprins*
prin a asi3ura e<ecutarea acestora se ncadrea>* n conceptu! se sanciuni %i m*suri
comunitare.
&!emente comune?
a(menin infractoru! n comunitate
b(impun anumite restr,n3eri a!e !ibert*ii
c(sunt imp!ementate %i administrate de a3enii specia!i>ate
0
Principii 3enera!e?
a(!e3a!itatea incrimin*rii
b(3aranii!e 2udiciare %i proceduri!e de atac
c(respectu! pentru drepturi!e fundamenta!e a!e infractoru!ui
d(cooperarea %i consim*m,ntu! infractoru!ui
Principa!u! obiecti a! acestor m*suri este de a permite infractori!or s* de>o!te !e3*turi
rea!e cu comunitatea de a.i face con%tieni de interesu! pe care comunitatea i.! arat* %i de a
!*r3i posibi!it*i!e de contacte %i de spri2in.S.a constatat statistic c* sanciuni!e %i m*suri!e
comunitare sunt mai aanta2oase dec,t ce!e priatie de !ibertate cu condiia ca acestea s*
respecte urm*toare!e?
1(preci>area c!ar* a duratei acestuia
2(proporiona!itatea naturii %i duratei acestora cu 3raitatea de!ictu!ui %i !uarea n ca!cu! a
particu!arit*i!or fiec*rui ca>
+(conformarea naturii %i modu!ui de e<ecutare a! acestora cu toate drepturi!e omu!ui
-(neaccentuarea caracteru!ui !or traumati>ant
Scopu! sanciuni!or este de>o!tarea simu!ui responsabi!it*ii infractoru!ui fa* de
comunitate %i fa* de ictim*.
RecomandareaB2000(22 priind mbun*t*irea imp!ement*rii Re3u!i!or &uropene cu priire !a
sanciuni!e %i m*suri!e comunitare
:a 29 noiembrie Comitetu! &uropean priind prob!eme!e comunitare constat,nd c* state!e au
prob!eme n imp!ementarea re3u!i!or priind sanciuni!e %i m*suri!e comunitare adopt* o serie
de preci>*ri pentru mbun*t*irea %i buna ap!icabi!itate a acestora.n acest sens documentu!
enumer* un num*r de 9 e<emp!e de astfe! de sanciuni?
1(a!ternatie !a detenia preprocesBarestu! preenti( e<?ob!i3* infractoru! s* !ocuiasc* !a o
anumit* adres* s* fie suprae3#eat %i asistat de o a3enie 2udiciar*.
2(probaiunea ca sanciune independent* impus* f*r* pronunarea sentinei nc#isorii
+(suspendarea e<ecut*rii pedepsei cu nc#isoarea n anumite condiii
-(munca n fo!osu! comunit*ii
/(compensarea ictimei,acordarea de desp*3ubiri %i medierea ictime.infractori
0(ordine de tratament pentru infractorii dependeni de substane c#imice de tip dro3uri %i
pentru ce care sufer* tu!bur*ri menta!e n re!aia direct* cu comportamentu! crimina!.
7(suprae3#ereaintensi* pentru anumite cate3orii de infractori
1(restr,n3erea !ibert*ii de mi%care prin ordine de restricie sau monitori>are e!ectronic*
9(e!iberarea condiionat* din nc#isoare urmat* de suprae3#ere post !iberare
5isiunea sericii!or de imp!ementare a sanciuni!or comunitare este?
.nt*rirea ncrederii autorit*ii 2udiciare n uti!itatea sanciuni!or %i m*suri!or comunitare
.asi3urarea si3uranei pub!ice
.mbun*t*irea situaiei persona!e %i socia!e a infractori!or
.reinte3rarea infractoru!ui n comunitate
4ustiia Restaurati* Ho nou* i>iune asupra pedepsei
Consi!iu! &uropei este primu! care n 1979 a nfiinat Consi!ii!e de Reabi!itare cu misiunea
de a inte3ra actiitatea de suprae3#ere din probaiune n cadru! sericii!or comunitare.
6deea centra!* a fost c* infraciunea nu este doar o prob!em* a infractoru!ui ci deopotri* a
ictimei,a societ*ii n ansamb!u! ei.
4ustiia restaurati* urm*re%te refacerea ec#i!ibru!ui perturbat prin comiterea unei
infraciuni mp*c,nd infractoru! cu ictima %i cu societatea.
Comparaie ntre pradi3ma 4ustiiei Restauratie %i Aradiiona!e
7
Paradi3ma 4ustiiei Aradiiona!e
1(infraciunea este un act ndreptat asupra statu!ui %i societ*ii
2(eficiena pedepsei se m*soar* n 3rdu! n care ameninarea preine comiterea infraciuni!or
%i duce !a sc#imbarea coportamentu!ui
+(contro!u! crimina!it*ii este rea!i>at numai prin intermediu! sistemu!ui 4ustiiei Pena!e
-( r*spunderea este sinonim* cu suferina
/(ro!u! ictimei este periferic
0(infractoru! este *>ut prin prisma faptei
7(infraciunea este un act indiidua! care d* na%tere unei r*spunderi persona!e
Paradi3ma 4ustiiei Restauratie
1(infraciunea este un act mpotria a!tei persoane sau a comunit*ii imediate
2(suferina produs* de pedeaps* nu duce !a refacerea ec#i!ibru!ui e<istent naintea producerii
infraciunii
+(contro!u! crimina!it*ii este rea!i>at prin intermediu! sistemu!ui socia!
-(r*spunderea este identic* cu asumarea faptei %i repararea daunei
/(ictima este actoru! centra! %i are dreptu! de a fi direct imp!icat* n ap!icarea 2ustiiei pena!e
0(infractoru! este *>ut prin prisma capacit*ii %i dorinei de reparare a daunei
7(r*spunderea pena!* are at,t o dimensiune indiidua!* c,t %i una socia!*
Paradi3ma restaurati* urm*re%te s* identifice?
1(dauna produs*
2(a!3oritmu! co!ect*rii comportamenta!e
+(aciuni care pot reduce recidia
6nterenii!e forma!e %i informa!e a!e 4ustiiei restauratie inc!ud?
1(nt,!niri ntre ictime %i infractori
2(iniiatie de re>o!are a conf!icte!or ntre membrii unei comunit*i
+(IorFs#op.uri pe teme de re>o!are a conf!ictu!ui n or3ani>aii
-(%edine de Jteam.bui!din37pentru de>o!tarea profesiona!* a an3a2ai!or
/(sericii de consi!iere %i asisten* marita!*
0(consi!iere parenta!* %i actiit*i de preenire n ca>u! ado!esceni!or cu prob!eme
7(recunoa%terea sau identificarea comportamente!or deiante
1
19 martie 2007
Sisteme de probaiune
CURS /
4ustiia restaurati* este un proces care i>ea>* obinerea unor re>u!tate c,t mai bune prin
mp*carea ictimei cu infractoru! f*r* constr,n3eri inc!u>,nd %i nt,!niri de 3rup precum %i
medierea ictim* infractor."cest nou mode! de 3,ndire inc!ude trei principii?
1(dac* infraciunea repre>int* mai mu!t dec,t nc*!carea !e3ii 2ustiia trebuie s* !ucre>e cu
ictime!e,infractorii si comunit*i!e.
2(dac* infraciunea repre>int* mai mu!t dec,t nc*!care !e3ii atunci ictime!e,infractorii %i
comunit*i!e trebuie %ansa unei imp!ic*ri actie n 2ustiie c,t mai din timp %i c,t mai mu!t.
+(dac* infraciunea repre>int* mai mu!t dec,t nc*!carea !e3ii atunci trebuie re3,ndite ro!uri!e
%i responsabi!it*i!e statu!ui %i comunit*ii.
"si3urarea ordinii socia!e deine astfe! o sarcin* a comunit*ii %i nu ,n primu! r,nd a
statu!ui.
Ka!ori!e fundamenta!e a!e 4ustiiei Restauratie?
1(nt,!nirea
2(Repararea
+(Reinte3rarea
-(Participarea
1('AL:'6R&".Spre deosebire de 4ustiia c!asic* n cadru! c*reia ictima %i infractoru! se
nt*!nesc n sa!a de 2udecat* unde interacionea>* tensionat,nt*!niri!e restauratie sunt fa* n
fa*,n a!te !ocuri dec,t instane!e de 2udecat*.nt,!niri!e restauratie nu se !imitea>* !a cadru!
2uridic a! faptei ci desf*%oar* o comunicare comp!e<* inc!u>*nd factori emoiona!i,socia!i etc.
2(R&P"R"R&".nseamn* compensare sau desp*3ubire %i poate fi rea!i>at* printr.o sum* de
bani,rea!i>area unui sericiu n natur*,n!ocuirea %i napoierea propriet*ii pe c,t posibi!
ncerc,ndu.se repararea comp!et*.
Di!o>ofia 4ustiiei Restauratie pune accent pe reparare mai mu!t dec,t pe sanciune.Se
ncearc* %i reducerea probabi!it*ii unor daune iitoare.
+(R&6'A&9R"R&".Se refer* !a reintrarea unei persoaneBictima sau infractor(n iaa
comunit*ii ca o persoan* de sine st*t*toare %i producti*.4ustiia Restaurati* nu se !imitea>*
!a o simp!* to!erare a pre>enei persoanei n societate ci ncearc* s* construiasc* re!aii socia!e
norma!e caracteri>ate pin respect,an3a2ament %i socia!i>are.'u doar infractoru! are neoie de
reinte3rare ci %i ictima.Kictima %i infractoru! mp*rt*%esc aceea%i soart* a sti3mati>*rii.
-(P"RA6C6P"R&".Ki>ea>* participarea direct* a tuturor p*ri!or cu scopu! de a se a2un3e !a
un acord.n acest proces acordu! este confi3urat,n primu! r,nd pornind de !a af!area motiu!ui
comiterii faptei de c*tre infractor.)e mu!te ori motiu! pune ictima ntr.o !umin*
defaorabi!*,pa%ii urm*rii n procesu! consi!ierii fiind e<act aciunea iners* desf*%ur*toru!ui
infraciona!.
4ustiia Restaurati* este str,ns !e3at* %i de 4ustiia Aerapeutic*.)ac* pe parcursu!
medierii se constat* c* autoru! faptei este pri>onieu! tu!bur*ri!or menta!e sau comportamenta!e
care i.au afectat aciuni!e,e! trebuie orientat c*tre un tratament,infraciona!itatea fiind o boa!*
cronic* ce a pus st*p,nire pe iaa %i pe acte!e acestuia.
n 4ustiia Aerapeutic* sunt inc!use persoane!e cu tu!bur*ri menta!e a!e >one!or de 3rani*
care nu sunt tota! !ipsii de discern*m,nt nc,t s* fie socotii iresponsabi!i,dar nici con%tieni
sau !uci>i astfe! nc,t s* poat* primi o sanciune dreapt* ap!icat* f*r*
mena2amente.)easemenea 4ustiia Aerapeutic* este tot mai des fo!osit* n pre>ent n ca>u!
persoane!or dependente de anumite substane c#imice.
9
"na!i>a conceptu!ui de Probaiune
n sisteme!e 4ustiiei Pena!e nu e<ist* o definiie standard a Probaiunii.ncerc*ri de definire a
acesteia s.au conturat n doctrina u!timi!or ani pornindu.se de !a diferite!e perspectie de
ana!i>*a a conceptu!ui."stfe! probaiunea poate fi *>ut* ca?
1(6nstituie de drept pena! ca moda!itate de e<ecutare a pedepsei.
2(8 actiitate sau un proces cu obiectiu! reinte3r*ii infractori!or n societate
+(Un sistem,o reea de sericii specia!i>ate,or3ani>ate n interioru! sistemu!ui de 2ustiie
pena!* care,pentru a.%i ndep!ini atribuii!e se ba>ea>* pe consi!iere,suprae3#ere %i
reinte3rare socia!*.
Prima definiie n doctrin* apare n 1911 n !iteratura en3!e>* %i spune asfe!?Probaiunea
este o metod* de sancionare ci ba>* sociopeda3o3ic* find caracteri>at* printr.o mbinare
armonioas* a suprae3#erii cu asistarea=aceast* metod* este ap!icat* ntr.un sistem !iber
infractori!or se!ectai n conformitate cu persona!itatea infraciona!*,tipu! infraciunii %i
receptiitatea de care dau doad* %i n re!aie cu un sistem a! c*rui scop este ace!a de a.i oferi
infractoru!ui %ansa modific*rii atitudinii sa!e fa* de iaa n societate %i oportunitatea de a se
reinte3ra n mediu! socia!.f*r* riscu! de a nc*!ca din nou norme!e socia!e %i pena!e.
)in perspectia instituiei de drept pena!,Probaiunea este definit* ca form* de
pedeaps*.Se ap!ic* unor infractori specia! se!ectai,suprae3#eai n comunitate %i asistai n
ederea reinte3r*rii.
)in perspectia ideii de proces,probaiunea cupride une!e e!emente?
.diferite tipuri de rapoarte pentru or3ane!e de urm*rire pena!*,pentru instan*,comisii!e de
e!iberare condiionat*
.asisten* acordat* fami!iei infractoru!ui
.diferite tipuri de suprae3#ere a infractoru!uiBintensi*,monitori>are e!ectronic*(
.asistena acordat* deinui!or sau ce!or e!iberai condiionat etc
)in perspectia unui sistem putem defini un anume sistem ca fiind sistem de probaiune
dac* ndep!ine%te?
1(&ste or3ani>aie distinct*.aparat indiidua!i>at n sistemu! 4ustiiei Pena!e.
2(8 funcie 2uridic*.probaiunea trebuie s* aib* o funcie 2uridic* bine definit*,iar p!asarea
unei persoane n sistemu! de probaiune se face prin deci>ia instanei.
+(8 dispo>iie !e3a!*.probaiunea este pre*>ut* n Codu! Pena! sau n !e3i specia!e
-(Suprae3#ere.p!asarea n probaiune imp!ic* ob!i3atoriu pe !,n3* consi!iere %i
suprae3#erea infractoru!ui.
/(Criteriu! comunit*ii.probaiunea nu se !imitea>* doar !a consi!iere %i suprae3#ere ci %i
asum* ob!i3aia de a.i reinte3ra n comunitate.
"ctiitatea de probiune aparine unui concept mai !ar3 intitu!at Sanciuni %i 5*suri
Comunitare.
9ene>a %i de>o!tarea Probaiunii
Probaiunea este re>u!tatu! direct a! modific*rii po!itici!or pena!e !a nie! internaiona!
odat* cu afirmarea tot mai !ar3* a proteciei drepturi!or omu!ui %i a sc#imb*rii ne!e3erii
conceptu!ui de pedeaps*."cesta eo!uea>* de !a pedeaps* nsemn,nd r*>bunare socia!* p,n*
!a pedeaps* cu sensu! de metod* de tratament %i reinte3rare socia!* a infractori!or.
Probaiunea %i are ori3ini!e n sistemu! an3!o.sa<on n seco!u! C6C a,nd !a ba>* o serie
de practici %i tradiii comunitare nt,!nite sub forma an3a2amentu!ui %i ncredin*rii pe
3aranie.
"n3a2amentu! const* n !*sarea n !ibertate a infractoru!ui pe ba>a unei promisiuni prin
care se ob!i3* s* se comporte corect %i s* nu mai comit* a!te fapte antisocia!e.
10
ncredinarea pe 3aranie imp!ic* e<istena unei tere persoane care %i asum*
responsabi!itatea suprae3#erii infractoru!ui n comunitate n mod o!untar.
n sistemu! de drept romano.3ermanic,apariia %i eo!uia sunt puin diferite fa* de sistemu!
an3!o.sa<on,probaiunea de>o!t,ndu.se din instituia pena!* a suspend*rii e<ecut*rii
pedepsei.
"pariia %i de>o!tarea probaiunii n sistemu! de drept an3!o.sa<on
Promotorii probaiunii an3!o.sa<one aparin "n3!iei %i M*rii 9a!i!or.nc* di 1120 ma3istraii
en3!e>i ncep s* adopte practica ncredin*rii tneri!or pe care.i 2udec*,patroni!or acestora dup*
ce erau nc#i%i pentru o >i.
n 11-1 2udec*toru! 5at#eI Ei!! a pus !a punct un sistem mbun*t*it de suprae3#ere prin
a!c*tuirea unor re3istre %i rea!i>area unor anc#ete de c*tre un ofier de ncredere.U!terior e! a
fost numit ofier specia! care a fost adoptat ca e!ement a! persona!u!ui instanei pe o scar* tot
mai !ar3*.Premise!e constituirii unui sistem de probaiune ca sistem or3ani>at n "n3!ia sunt
!e3ate de tipo3rafu! en3!e> de ori3ine 3erman* Drederic# Reiner."cesta n anu! 1170,ntr.o
scrisoare adresat* Societ*ii C!erica!e a "bstinenei din "n3!ia arat* c* este necesar* %i ar fi
benefic* e<tinderea actiit*ii acestei societ*i n toate tribuna!e!e.Recepti*,societatea din
bani donai de D.Reiner a numit 2 misionari care s* !ucre>e n instane!e de 2udecat*.Principa!a
actiitate a acestor misionari era de a.i a2uta pe infractorii dependeni de anumite substane s*
renune !a aceste obiceiuri %i !a mediu! crimino3en n care ap*reau propuneri!e de asociere
pentru s*,r%irea de infraciuni.
"ceast* actiitate a fost instituiona!i>at* %i !e3iferat* n 1171.Prin !e3e se re3!ementa
ob!i3atiitatea unei anumite conduite a infractori!or n perioada de prob* %i ob!i3atiitatea
misionari!or de a informa periodic ma3istraii n !e3*tur* cu iaa %i actiitatea infractori!or
suprae3#eai.
"ceast* suprae3#ere se rea!i>ea>* doar cu acordu! infractoru!ui.ntrea3a actiitate a
misionari!or se concreti>a ntr.un act pe care a>i !.am putea numi Referat de ea!uare.n
societatea respecti* actiitatea !or n instan* era circumscris* sinta3mei?,,p!edarea pentru
mi!* fa* de infractori7.
Sistemu! de probaiune din 5area $ritanie se constituie !a nie!u! instane!or naiona!e
ncep,nd cu anu! 1907."stfe! instane!e au fost mputernicite s* numeasc* %i s* an3a2e>e
persoane responsabi!e cu suprae3#erea si asistena infractori!or,misiunea !or
fiind?,,mprietenirea cu infractorii af!ai sub suprae3#ere7.)easemenea :e3ea din 1907
specific* %i condiii!e cerute pentru ca o persoan* s* fie an3a2at* ca ofier de probaiuneBa3ent
de probaiune(.
:e3ea a fost modificat* de c,tea ori ns* a r*mas n pre>ent ba>a !e3a!* pentru an3a2area
ofieri!or de probaiune n specia! n 6r!anda.:e3ea se ap!ic* at,t infractori!or ma2ori c,t %i
minori cu e<cepia omoruri!or %i tr*d*rii.Dinanarea acestor serici era f*cut* de !a bu3ete!e
!oca!e.
11
20 martie 2007
Sisteme de probaiune
CURS 0
n anu! 1901 este re3!ementat* situaia proteciei minori!or fiind desemnat c,te un ofier de
probaiune pentru minorii %i tinerii cu ,rsta ntre 10 %i 22 ani ce au neoie de n3ri2ire %i
protecie.
n 1927,,Comitetu! pentru tratamentu! tineri!or infractori7recomanda instane!or so!icitarea
ob!i3atorie a rapoarte!or medica!e %i psi#o!o3ice pentru minorii ce urmau s* fie supu%i
probaiunii.
n 192/ Sunt instituite sericii!e de probaiune.S.a stabi!it o nou* structur* a sistemu!ui din
"n3!ia %i Mara 9a!i!or,administrarea sistemu!ui fiind f*cut* de comitete!e de probaiune
a!c*tuite din ma3istrai mputernicii s* numeasc* ma3istrai,mputernicii s* numeasc* ofierii
de probaiune %i s* stabi!easc* sa!ari>area.:a nie! !oca! s.au instituit Comitete!e de ca> cu
ro!u! de a suprae3#ea efecti actiitatea de probaiune.
"nu! 19+0 este esenia! n sistemu! en3!e>=se instituie 5inisteru! "faceri!or 6nterne care se
ocup* de administrarea sericii!or de probaiune %i a fonduri!or a!ocate.
"ctu! din 1907 este n!ocuit n 19-1 constituindu.se cadru! operaiona! a! sericiu!ui de
.probaiune ,cadru care este n i3oare %i n pre>ent Constituie un sistem c!asic dar
fide!,sistemu! an3!o.sa<on.
)urata minim* a probaiunii stabi!it* prin acest act este de minim 1 an.U!terior n !umina
statisticii po>itie n 1912 s.a stabi!it c* perioada poate fi redus* !a 0 !uni.Di!o>ofia pena!*
en3!e>* s.a sc#imbat trec,ndu.se de !a idea!u! misionar !a ce! a! reabi!it*rii."stfe!,p,r3#ii!e
sc#imb*rii comportamenta!e a!e infractori!or nu mai sunt de tip re!i3ios,fiind considerate
discriminatorii,fiind n!ocuite cu te#nici %i metode %tiinifice din asisten* socia!*,psi#o!o3ie
etc.
"bia n 1991 sistemu! en3!e> transforma tota! probaiunea din moda!itate de indiidua!i>are a
pedepsei n sanciune de sine st*t*toare.n 200-,Eome 8ffice a instaurat n ntre3ime sistemu!
din "n3!ia %i Mara 9a!i!or transform,ndu.! ntr.un sistem naiona! finanat din fonduri
3uernamenta!e.
SU" HPremise!e apariiei probaiunii n state re>id* n inf!uena dreptu!ui en3!e> asupra ce!ui
american !a nceputu! seco!u!ui C6C.8ri3ini!e probaiuniin SU" sunt !e3ate de 2
persona!it*i?
1(Peter A#ac#er.profesie 2udec*tor care a pre>idat %edine!e de 2udecat* a!e tribuna!u!ui
municipa! n perioda 112+.11-+.&! a fo!osit,,n3*duina 2udiciar*7pentru pedepsirea
infractori!or n raport cu care dac* infractorii %i recuno%teau ina puteau fi e!iberai pe o
perioad* nedeterminat* fie nainte fie dup* 2udecat*.
2(4o#n "u3ustus.de meserie ci>mar,fi!antrop a! remii,care n anu! 11-1 a conins un
2udec*tor din $oston s*.i ncredine>e un infractor,care de c,te ori se mb*ta comitea
infraciuni.ncredinarea se f*cea pentru + s*pt*m,ni,3arant,nd persona! aducerea n instan* a
acestuia !a sf,r%itu! perioadei.)up* + s*pt*m,ni infractoru! s.a sc#imbat,"u3ustus obin,nd
nencarcerarea !ui %i p!ata unei amen>i simbo!ice de 1 cent.n urm*torii 17 ani,4."u3ustus a
acordat spri2in unui num*r de 11/2 de de!inceni %i 19- de de!incente.
n 1171 *n SU" s.a adoptat pentru prima dat* o !e3e n domeniu! probaiunii.Prin aceast*
prim* re3!ementare 2udec*torii aeau dreptu! s* se pronune referitor !a ap!icarea sanciunii
probaiunii,iar primaru! din $oston aea dreptu! s* numeasc* %i s* p!*teasc* ofieri de
probaiune.P,n* n 1917 a!te 21 de state americane au pre!uat !e3is!ati %i instituiona! m*sura
probaiunii,u!terior a!iniindu.se %i ce!e!a!te.
Ce!e mai importante etape !e3is!atie n istoria probaiunii n SU" ?
12
1199.statu! 6!inois adopt* o !e3e prin care sunt infiinate instane specia!e pentru minori.
19+1.adoptat* !e3ea federa!* priind de!incena 2ueni!* prin care probaiunea este e<tins* %i
!a minori.
190/.adoptat* !e3ea federa!* priind reabi!itarea deinuti!or dar nuami cu ap!icabi!itate pentru
deinuii federa!i.
"pariia %i de>o!tarea probaiunii n sistemu! de drept continenta!,romano.3ermanic.)ac* n
SU" mi%c*ri!e reformatoare au aut !a ba>* Constituia "merican*,n &uropa o inf!uen*
decisi* n )repuri!e 8mu!ui %i apariia probaiunii ! are Reo!uia Drance>*.
11-1.197.mi%c*ri!e reo!uionare pa%optiste
Curent a! ce!ei de.a doua 2um*t*i a seco!u!ui seco!u!ui C6C pe fondu! c*reia apar prime!e
sisteme de probaiune n dreptu! continenta!.Ce!e mai ec#i informaii cu priire !a
de>o!tarea pedepsei nepriatie de !ibertate se 3*sesc n 8!anda unde n 112+ a fost nfiinat*
Societatea 8!ande>* pentru ame!iorarea mora!* a deinui!or.&ste consderat* a fi teme!ia
actua!u!ui sericiu de probaiune o!ande>.
)up* 1900 apar %i sunt semnificatie C!inica 8!ande>* pentru )e>into<icare care %i
ncepe actiitatea n 1909=8r3ani>aia Cato!ic* de Probaiune fondat* n 1910 %i 8r3ani>aia
Protestant* fondat* n 1921.Cadru! !e3is!ati o!andeG pentru probaiune a fost creat Nn
19-1.Probaiunea este un e!ement instituiona! pena! fiind e<tins u!terior ca sistem de sine
st*t*tor n po!itici!e socia!e ncep,nd cu 1970 c,nd se nfiinea>* "sociaia 9enera!* pentru
Probaiune %i "sisten* Post Pena!*.Reune%te principa!e!e fore care actiau p,n* !a momentu!
respecti n probaiune %i anume Societatea 8!ande>*,8r3ani>aia Cato!ic*,8r3ani>aia
Protestant* %i "sociaia pentru persoane cu tu!bur*ri psi#ice.
1910.sistemu! o!ande> de probaiune este trecut n sistemu! priat,n pre>ent sericiu! de
probaiune din 8!anda fiind furni>ate de un 8'9 naiona! care se ocupa de probaiunea n
!ibertate,n penitenciar %i probaiunea post pena!* a fo%ti!or deinui.
Dide!ii !e3ii scrise romano.3ermanicii cunosc mai puine iniiatie spontane de nfiinare a
unei actiit*i de probaiune.)in partea societ*ii cui!e,pentru fondarea sistemu!ui ei
depin>,nd n mare m*sur* de !e3ea scris*.Reinem astfe! nc* + *ri cu ro! important n
probaiunea continenta!*?)anemarca,$e!3ia,Drana.
)"'&5"RC".debutea>* cu mic%orarea pedepse!or cu nc#isoarea u!terior trec,ndu.se !a
pedepse nepriatie de !ibertate nsoite de ob!i3aia respect*rii unor m*suri stabi!ite de
instan*.Un ro! important n )anemarca !.au 2ucat 8r3ani>aii!e Caritabi!e,prima actiitate a
acestora fiind pentru c,tea decenii,asisten* post pena!* a persoane!or e!iberate din
penitenciar.)in 190/ i se adau3* %i actiitatea de suprae3#ere a ainfractori!or condamnai !a
pedepse nepriatie de !ibertate.
19/1.toate or3ani>aii!e de asisten* %i a2utorare a fo%ti!or deinui se unific* ntr.o
or3ani>aie priat* naiona!* numit* 8r3ani>aia )ane>* de binefacere a c*rei finanare se
f*cea paria! din fonduri 3uernamenta!e.U!terior,ntre3 mana3ementu! actiit*i!or de
probaiune %i asisten* post pena!* a fost transferat departamentu!ui nc#isori!or din 5inisteru!
4ustiiei n cadru! c*ruia actiea>* %i n pre>ent.
$&:96".,,:e3ea !e 4eune7a re3!ementat ncep,nd cu anu! 1111 instituia suspend*rii
condiionate a e<ecut*rii pedepsei."ceast* instituie se ap!ic* de!inceni!or primari
condamnai !a pedepse scurte eit,ndu.se ncarcerarea.
DR"'M".1191 a fost introdus* suspendarea condiionat* a e<ecut*rii pedepsei.19/0.n
Drana a fpst introdus* instituia sentinei de supunere !a prob* %i au fost iniiate Comitete!e de
Probaiune %i asisten* pentru :iberai."ceste comitete au fost unite cu sericii!e socio.
educatie din penitenciar ncep,nd cu 1999,crendu.se astfe! un sistem unificat de 2ustiie
pena!*.
1+
2 "pri!ie 2007
Sisteme de probaiune
CURS 7
"ctiit*i specifice probaiunii
1(Suprae3#erea
2("sistena %i consi!ierea
+(Rapoarte!e de anc#et* socia!*
-(5edierea ntre ictim* %i infractor
1(Repre>int* constr,n3erea %i contro!u! !ibert*ii infractoru!ui.)e ce!e mai mu!te ori
suprae3#erea nsoe%te sentina,dar n une!e sisteme ea poate fi %i o a!ternati* !a pedeaps*.
2("sistena %i consi!ierea r*spund neoi!or infractoru!ui a2ust,ndu.! pe acesta n procesu! de
reinte3rare socia!*.Pot fi f*cute de consi!ierii de probaiune fie de a!i specia!i%ti.&<ist*
pro3rame specia!e de asisten* %i consi!iere?
)ependena de substane stupefiante,a!coo!,medicamente
Contro!u! a3resiit*ii %i diferite bo!i menta!e care nu n!*tur* r*spunderea pena!*.
+(ntocmirea Rapoarte!or conform u!time!or modific*ri.ofieru!ui de probaiune i sunt cerute
rapoarte din partea po!iiei ,Parc#etu!ui,6nstane!or,Comisii!or de e!iberare condiionat* sau
a!te instituii specia!i>ate.
n Rom,nia Rapoarte!e se ntocmesc dup* un anumit tip orientati %i nu standardi>at.
Sisteme de Rapoarte standardi>ate?SU",Canada,"n3!ia,Mara 9a!i!or e<ist,nd instrumente
a!idate !a nie! naiona!.Ce!e mai nt*!nite sericii pentru ictime din cadru! sisemu!ui de
probaiune inc!ud ea!uarea impactu!ui infraciunii asupra ictimei,meninerea !e3*turii cu
ictima,desp*3ubirea pentru pierderi!e suferite,e!aborarea de rapoarte,informaii priind
sistemu! 2ustiiei pena!e.
ntre actiit*i!e nou ap*rute se num*r* medierea ictim* infractor.5edierea presupune
mp*carea ce!or 2 actori ai actu!ui crimina!,urm*rindu.se n primu! r,nd n!*turarea oric*ror
nemu!umiri %i frustr*ri care netratate determin* un ade*rat ,,perpetum.mobi!e7infraciona!.
Suprae3#erea ncepe imediat dup* condamnarea infractoru!ui !a o sanciune
comunitar*.Presupune monitori>area %i contro!u! ndep!inirii condiii!or impuse de instan*
cum ar fi?
8b!i3aia condamnatu!ui de a se pre>enta n mod re3u!at !a sericiu! de probaiune
6nter>icerea frecet*rii anumitor !ocuri
Comunicarea sc#imb*ri!or importante !a iaa sa
Participarea !a diferite 3rupuri de terapie sau tratament
6nte3rarea n anumite 3rupuri de suport
&tape!e suprae3#erii?
ncepe cu stabi!irea primei ntreederi dintre ofieru! de probaiune %i ce!
condamnat.)e ce!e mai mu!te ori n cadru! acestei prime ntreederi,infractoru! este
informat n scris sau erba! n !e3*tur* cu obi3aii!e impuse de
instan*,scopu!,obiectie!e %i modu! de desf*%urarea a suprae3#erii,precum %i
consecine!e nendep!inirii ob!i3aii!or.6nfractoru! trebuie informat %i despre dreptu!
s*u de a formu!a p!,n3eri n momentu! n care se consider* nendrept*it !a beneficiu!
m*suri!or ce!or mai nefaorabi!e.Reperu! este !e3is!aia din probaiune.Prima
ntreedere are caracter or3ani>atoric %i informati.
ntocmirea unui p!an de suprae3#ere n care sunt consemnate ob!i3aii!e %i m*suri!e
impuse de instan*,durata suprae3#erii,natura %i frecena nt,!niri!or,neoi!e %i
prob!eme!e specifice a!e persoanei suprae3#eate precum %i pre>entarea persoanei %i a
1-
instituii!or cu care se a co!abora."cest p!an poate fi modificat pe percursu!
suprae3#erii n funcie de comportamentu! %i neoi!e infractoru!ui.
Suprae3#erea propriu.>is* se rea!i>ea>* printr.o mu!titudine de actiit*i,une!e
impuse de instan*,iar a!te!e considerate necesare de persona!u! de probaiune.&!e
aria>* n funcie de natura faptei comise,de riscu! de recidi* %i de prob!eme!e cu care
se confrunt* infractoru!,rea!i>,ndu.se fie prin nt,!niri periodice !a sericiu! de
probaiune,fie prin controa!e neanunate !a domici!iu!,!ocu! de munc* a! infractoru!ui
sau n !ocu! unde instana nu.i permite.)ac* persoana de probaiune consider* c* este
necesar* suprae3#erea se poate rea!i>a n co!oborare cu or3ane!e de
po!iie,prim*rie,8'9.uri sau o!untar.5odu! n care se rea!i>ea>* suprae3#erea este
particu!ari>at n funcie de specificu! fiec*rui stat.
&<?"n3!ia,Mara 9a!i!or,8!anda,SU" %i Suedia funcionea>* un sistem de monitori>are
e!ectronic*."cesta const* n ata%area unui emi*tor infractoru!ui cu a2utoru! c*ruia poate fi
!oca!i>at.
n "n3!ia %i Mara 9a!i!or acest sistem se ap!ic* at,t condamnai!or !a m*suri comunitare ct %i
deinui!or e!iberai condiionat.5onitori>area e!ectronic* a fost introdus* de 5inisteru! de
6nterne en3!e> pentru ?
.a.i restriciona !ibertatea
.mpiedicarea infractoru!ui de a comite infraciuni
.de a ntrerupe paternu! infraciona! %i de a asi3ura o eiden* c!ar* a respect*rii ob!i3aii!or de
c*tre infractor.
6ndiferent dac* este tradiiona!* sa e!ectronic*,persona!u! are ob!i3aia de a raporta instanei
de c*tre persoana suprae3#eat* a oric*rei ob!i3aii sau dac* a comis o nou*
infraciune.6nstana poate reoca probaiunea !i ! poate trimite pe infractor !a nc#isoare.
"!*turi de suprae3#ere,cea!a!t* funcie principa!* a probaiunii este "sistena %i
Consi!ierea.
"sistena sau asistarea repre>int* un demers specia!i>at de acordare a a2utoru!ui de c*tre o
persoan* specia!i>at*,unei a!te persoane specia!i>ate af!ate n imposibi!itatea temporar* sau
permanent* de a.%i re>o!a prob!eme!e prin faci!itarea accesu!ui !a resurse!e comunit*ii.
Consi!ierea.o metod* care faci!itea>* cunoa%terea ,de>o!tarea,acceptarea
emoiona!*,maturi>area %i mobi!i>area optim* a resurse!or persona!e n ederea formu!*rii %i
re>o!*rii unor prob!eme specifice %i !u*rii unor deci>ii.
"t,t asistarea c,t %i consi!ierea imp!ic* uti!i>area de c*tre persona!u! de probaiune a unor
te#nici de !ucru specifice care urm*resc ea!uarea %i ana!i>area prob!eme!or %i trebuine!or cu
care se confrunt* infractoru! dar %i stabi!irea unor strate3ii de inte3rare socia!*.
&senia!* acestor actiit*i este ea!uarea neoi!or."sistena %i Consi!ierea se rea!i>ea>* at,t
n mediu! desc#isBcomunitate,fami!ie(c,t %i n mediu! nc#isBnc#isoare(.n !ucru! cu
deinuii,actiitatea consi!ieru!ui fiind mai comp!e<* i>,nd %i !e3*tura cu
comunitatea,ea!uarea neoi!or deinui!or,dar %i inseria socia!*.
n comunitatea obiectiu! asist*rii este inte3rarea socia!* a infractoru!ui cu a2utoru! fami!iei
%i a a!tor persoane apropiate urm*rindu.se imp!icarea %i participarea acti* a infractoru!ui.n
situaii specia!e nu ofieru! de probaiune se ocup* de asistare %i consi!iere.n ca>u!
dependeni!or infractoru! este introdus ntr.un pro3ram de de>into<icare care,a<at pe tratarea
dependee!or dar %i post cur*."cest tip de actiitate este ob!i3atoriu monitori>at.
Rapoarte de anc#et* socia!*.ea!uarea neoi!or %i a riscu!ui
Scopu! acestora este ea!uarea conte<tu!ui n care s.a af!at infractoru! !a un moment
dat,neoi!e pre>ente %i riscuri!e iitoare.Sunt consemnate date despre trecutu!
infractoru!ui,factori ce pot inf!uena comportamentu! infraciona!,starea actua!*.riscu! de
recidi*,roscu! de sinucidere sau auto*t*mare,perspectie de reinte3rare socia!*,neoi!e %i
1/
prob!eme!e cu care se confrunt* infractoru! %i eentua!e!e pro3rese nre3istrate.Aoate date!e
trebuie consemnate cu mu!t* obiectiitate %i acuratee.n funcie de e!e se stabi!esc
sanciuni,m*suri,reoc*ri,adapt*ri de c*tre instana de 2udecat*.
&<ist* + tipuri?
1(&a!uarea iniia!*.ntocmirea unui raport de ea!uare %i sc#iarea unui p!an de interenie n
forma p!anu!ui de suprae3#ere sau asisten*.
2(&a!uarea continu*.fo!osit* pe toat* perioada intereniei cu scopu! rei>uirii p!anu!ui de
interenie n funcie de dinamica neoi!or infractoru!ui %i de pro3rese!e obinute dup*
asisten*."cest tip de ea!uare nu este impus de instan*,dar are !oc periodic !a iniiatia
ofieru!ui de probaiune.Se ap!ic* at,t persoane!or af!ate n probaiune c,t %i ce!or af!ate n
custodia unei instituii %i ce!or e!iberate condiionat,
+(&a!uarea fina!*.rea!i>at* !a nc#eierea suprae3#erii %i urm*re%te identificarea modu!ui n
care infractoru! a ndep!init ob!i3aii!e impuse %i pe de a!t* parte eficiena metode!or %i
te#nici!or uti!i>ate de ofieru! de probaiune.
Une!e *ri au de>o!tat instrumente proprii de ea!uare a neoi!or %i riscuri!or?
ea!uarea n ederea determin*rii neoi!or infractoru!ui a2ut* sericiu! de probaiune
s* de>o!te strate3ii adecate.Se ba>ea>* n specia! pe identificarea neoi!or
crimino3ene a!e infractoru!ui
ea!uarea unui infractor pentru a determina riscu! recidiei,se concreti>ea>* prin
n*sprirea m*suri!or de suprae3#ere.Ce!e mai mu!te sisteme sunt puternic foca!i>ate
pe risc,a!te!e inc!ud at,t riscu! c,t %i neoi!e.
)in punct de edere istoric,instrumente!e de ea!uare au cunoscut o eo!uie dinamic*
structurat* n + mari 3eneraii.Criterii!e n funcie de care difereniem aceste 3eneraii sunt?
3radu! de obiectiitate
structura
indicatorii
re!eana
Prima 3eneraie a instrumente!or de ea!uare inc!udeau ana!i>e subiectie %i restructurate
rea!i>ate de diferite persoane prin raportare !a conte<tu! de ia* a! infractoru!ui,motiu!
comiterii faptei %i dorinei de sc#imbare.)e ce!e mai mu!te ori persoane diferite estimau
riscuri diferite de recidi* pentru aceia%i infractori.
" 66 a 3eneraie.s.a de>o!tat n umra cercet*rii empirice din anii +0 rea!i>ate pe diferite
popu!aii de infractori."stfe! s.au identificat mai mu!i factori ce se re3*sesc numai n
popu!aii!e de infractori recidii%ti,factori ce au fost apoi inc!u%i ntr.o sca!*."ceste tipuri de
instrumente aeau minusuri,c* inc!udeau doar factori statici ce in de istoria indiidua!* a
indiidu!ui.&!e se ba>ea>* pe pre>icerea probabi!it*ii de apariie a unui comportament !a un
indiid pornind de !a probabi!itatea apariiei a comportamente!or a!tora af!ai n situaii
simi!are.
Printre ace%ti factori putem enumera?
,rsta primei condamn*ri
,rsta !a care a comis prima infraciune
perioada dintre infraciuni
num*ru! pedepsei custodia!e
nr.de condamn*ri anterioare
tipu! infraciuni!or curente %i respecti se<u! persoanei
"ceste critici au determinat apariia ce!ei de.a 666 a 3eneraii care ea!uea>* n para!e! at,t
riscu! infractoru!ui fa* de propria persoan* %i comunitate c,t %i neoi!e cu care se confrunt*
acestea.Premisa de !a care se p!eac*?re>o!area neoi!or infractori!or duce !a diminuarea
10
riscu!ui de recidi* sau de auto*t*mare."cest tip de factori repre>int* factorii dinamici %i
inc!ud?
cariera infraciona!*
re!aii interpersona!e %i de fami!ie
specificu! !ocuinei %i ecin*t*ii !or
situaia financiar*
situaia profesiona!*,educaiona!*
petrecerea timpu!ui !iber
caracteristici de persona!itate
s*n*tatea fi>ic* %i psi#ic*
adicii!e
" 666 a 3eneraie accentuea>* importana combin*rii nie!u!ui,riscu!ui de recidi* cu
intensitatea pro3rame!or de reabi!itare.n principiu un instrument de ea!uare a neoi!or %i a
riscu!ui binede>o!tat %i testat care incorporea>* n ca!cu!u! scoru!ui de risc %i ea!uarea
neoi!or crimino3ene,ar trebui s* pre>ic* riscu! de recidi* cu o mai mare preci>ie dec,t
sca!e!e din 3eneraia a 66 a,a2ut,nd practicienii !a identificarea factori!or de risc,dinamici,care
dac* nu sunt sc#imbai pot contribui !a reducerea recidiei monitori>,ndu.se %i
comportamentu! infractoru!ui n timpu! suprae3#erii.
Critici!e aduse 3eneraiei a 666 a se refer* n specia! !a faptu! c*?
nu inc!ud %i factori protectiiBsuportu! fami!iei,abi!it*i socia!e,motiaia pentru
sc#imbare etc(
nu sunt sensibi!e !a diferene cu!tura!e
nu preci>ea>* cu ce tip de infraciuni se a recidia %i n ce circumstane
-(5edierea ictim*.infractor
"ctiitatea de mediere este e<presia 2ustiiei restauratie."ceasta sc#imb* foca!i>area de pe
infractor c*tre ictim*,infraciunea fiind ne!eas* ca o daun* mpotria persoane!or,iar nu ca
un pre2udiciu adus statu!ui.
5edierea.proces ce asi3ur* ictime!or interesate posibi!itatea de a se nt,!ni cu infractoru!
ntr.un conte<t si3ur %i or3ani>at.Prin intermediu! mediatori!or ictima poate?
s*.i fac* cunoscut infractoru!ui fe!u! n care a afectat.o infraciunea
s* primeasc* r*spuns !a ntreb*ri!e pe care !e are
s* se imp!ice direct n de>o!tarea unui p!an restaurati care s*.! tra3* !a r*spundere pe
infractor n p!an financiar pentru daune.
5edierea este fo!osit* pentru?
ca>uri de dior %i de custodie a copii!or
dispute!e dintre membrii unor comunit*i
de!icte cii!e care necesit* acordarea de desp*3ubiri.
n astfe! de situaii ce!e 2 p*ri se af!* n disput*,ipote>a fiind c* ambe!e contribuie !a conf!ict
%i trebuie s* fac* un compromis pentru a se a2un3e !a un acord.
17
10 apri!ie 2007
Sisteme de probaiune
CURS 1
5ode!e internaiona!e a!e sistemu!ui de probaiune
'u putem orbi de 1 sau 2 mode!e !a nie! internaiona!,ptr c* e<ist* tot at,tea sisteme c,te
*ri sunt.,probaiunea fiind dependent* de po!iii!e pena!e a!e fiec*rui stat.Putem orbi de
e!emente comune n probaiune pe care !e nt,!nim n dierse re3iuni.
6(Sisteme de probaiune europene
&!emente comune a!e tuturor sericii!or de probaiune?
s* asi3ure autorit*i!or 2udiciare informaii cu asistare %i cu imp!icare n !uarea
deci>ii!or
s* deGo!te,s* or3ani>e>e %i s* suprae3#e>e m*suri!e %i sanciuni!e comunitare
e3#ind totodat* %i !a imp!ementarea !or
trebuie s* furni>e>e spri2in practic socio psi#o!o3ic pe perioada contractu!ui
infractoru!ui cu sistemu! de 4ustiie Pena!*
s* promoe>e,s* furni>e>e,s* faci!ite>e de>o!tarea pro3resi* de asisten* pentru
condamnai
s* ncerce reducerea recidiei
s* iniie>e pro3rame de educare a infractori!or priind inte3rarea !or socia!* %i
respectarea !e3ii
s* spri2ine persoane!e reinute %i s* !e asiste
s* contro!e>e %i s* suprae3#e>e toate condiii!e ap!icate infractori!or
s* imp!ice comunitatea !oca!* %i 8'9.uri!e n actiit*i de probaiune.
s* acorde asisten* infractori!or %i fami!ii!or acestora
66(5ode!e a!e &uropei 8ccidenta!e
1("n3!ia %i Mara 9a!i!or.2001 5inisteru! de 6nterne en3!e> a restructurat n ntre3ime
sericiu! de probaiune din "n3!ia %i Mara 9a!i!or transofrm,ndu.! n sericiu naiona! finanat
n ntre3ime din fonduri 3uernamenta!e.n 200- tot sistemu! 4ustiiei Pena!e a fost
reor3ani>at mana3ementu! sericiu!ui penitenciar %i a ce!ui de probaiune fiind trecut n
atribuia Sericiu!ui 'aiona! de 5ana3ement a! 6nfractori!or.
8r3ani>area instituiona!* a probaiunii este rea!i>at* de - instituii independente subordonate
5inisteru!ui de 6nterne?
Sericiu! 'aiona! de 5ana3ement a! 6nfractori!or
.nfiinat n 200- cu scopu! de a continua po!itici!e pena!e priind continuitatea procesu!ui
pena! prin unificarea strate3iei sericii!or coreciona!e a,nd %i ro!u! de a urm*ri
sanciuni!e impuse prin contact continuu cu infractoru!.
Sericiu! 'aiona! de Probaiune
.nfiinat n 2001 prin :e3ea 4ustiiei Pena!e %i a sericiu!ui Curii."cest sericiu este
or3ani>at n -2 de sericii de probaiune 2urisdicia acestuia fiind 3reat*,pe 2urisdicia
fore!or de po!iie.8biectie!e principa!e sunt?
.prote2area pub!icu!ui de crimina!itate
.sancionarea infractori!or n comunitate
.reinte3rarea infractori!or
Pentru 200/.2007 Sericiu! are urm*toare!e priorit*i?
11
.s* contribuie !a de>o!tarea Sriciu!ui 'aiona! de 5ana3ement a! 6nfractori!or
.s* ncerce de!imitarea 3raniei dintre mana3ement %i interenie
.s* continuie co!aborarea cu a!te a3eni din Sistemu! de 4ustiie Pena!*
.s* imp!emente>e,,p!anu! naiona! de reducere a recidiei7
n fiecare an sericiu! de probaiune suprae3#ea>* n medie ?17/ mii infractori dintre care
90Ob*rbai.Peste un sfert din cei sancionai au *rsta ntre 10.20 ani,iar 70O au peste 21 ani.
n 2000.200/ "n3!ia ca %i SU" cunoa%te 70O din infractori!or condamnai !a sentine
comunitare,+0Ocondamnai !a pedeapsa nc#isorii.
6nspectoratu! de probaiune
.8r3anism independent care raportea>* actiitatea direciei Secretariatu!ui 5inisteru!ui de
6nterne
"tribuii?
.rea!i>area rapoarte!or de ea!uare a actiit*ii Sericiu!ui 'aiona! de Probaiune precum %i ai
ec#ipe!or de !ucru cu tinerii infractori
.rea!i>area rapoarte!or de ea!uare asupra eficienei Seiciu!ui 'aiona! de 5ana3ement a!
6nfractori!or
.s* contribuie !a mbun*t*irea performanei tuturor sericii!or de probaiune
.s* imp!emente>e po!itici!e pena!e %i re3u!i!e de bune practici.
"ocatu! Poporu!ui pentru nc#isori %i Probaiune
.'umit de Secretariatu! 5inisteru!ui de 6nterne %i anc#etea>* p!,n3eri!e din partea
deinui!or,a!e infractori!or af!ai n probaiune sau a!e ce!or mpotria c*rora au fost depuse
p!,n3eri.&! este tota! independent %i este responsabi! cu anc#etarea decese!or deinui!or,a
ce!or din centre!e de Probaiune %i a ce!or de detenie pentru imi3rani.
Sericii oferite de acest Sistem "n3!o.Sa<on
"nu! 2002.200+ aduce reorientarea po!iiei pena!e prin adoptarea noii !e3i a 4ustiiei
Pena!e din 200+ prin reforma po!iiei din 2002 %i reor3ani>area instane!or de 2udecat* n
200+.n centru! acestei reforme se af!* mutarea accentu!ui c*tre ictim* sc#imb,nd %i
mbun*t*ind competene!e po!iiei %i procuraturii %i scurt,nd termene!e de reabi!itare.
:e3ea 4ustiiei Pena!e.aduce mbun*t*iri n cadru! actiit*i!or de probaiune inc!u>,nd?
Prea!i>area rapoarte!or presentenia!e
Psuprae3#erea unui ordin comunitar
Prea!i>area condiii!or ordinu!ui comunitar?munc* neremunerat*,rea!i>area unei
actiit*i,inc!uderea ntr.un pro3ram,inter>icerea unei actiit*i,inter>icerea de a ie%i din cas*
dup* o anumit* or*,interdicia de a frecenta anumite !ocuri,internarea ntr.un
centru,tratament psi#o!o3ic,tratamentu! adicii!or,suprae3#erea intensi*,frecentarea unui
centru de >i.
Psuprae3#erea unui ordin custodia! de p,n* !a 2 !uni?
1(ordin custodia! cu suspendare
2(custodie intermitent*
Rapoarte!e presentenia!e sunt ntocmite cu scopu! de a furni>a instanei informaii despre
infractor %i infraciunea comis*.Raportu! poate fi pre>entat sub form* ora!* sau scris*
.Rapoarte!e de probaiune pot %i cerute %i n re3im de ur3en*,ca> n care ofieru! de
probaiune nu ea!uea>* %i riscu! de recidi*.Raportu! Presentenia! se face a<,ndu.se pe 2
mari e!emente,2 parametri?
1(Aipu! persoaneiBpersona!itate,fami!ie,%coa!* etc(
2(&stimarea riscu!ui de recidi*
Q8rdinu! Comunitar.este impus adu!i!or care au comis infraciuni
.durata ma<im* este de + ani
.impune ob!i3atoriu una dintre condiii!e enumerate
.condiii!e pot fi asociate dac* sunt compatibi!e
19
.acestea de stabi!esc n raport cu persona!itatea infractoru!ui,re!i3ia,tipu! profesiei %i nie!u! de
educaie c,t %i n raport cu 3raitatea faptei.
Q8rdinu! Custodia!.sentin* priati* de !ibertatea de p,n* !a 1 an %i apare fie atunci c,nd
8rdinu! Custodia! este suspendat cu trimitere n probaiune sau c,nd se impune custodie
intermitent* cu suprae3#erea ofieru!ui de probaiune.
Suspendarea 8rdinu!ui Custodia! se face pe o perioad* ntre 0 !uni %i 2 ani n care instana
impune mai mu!t de una dintre ce!e 12 condiii.
n ca>u! 8rdinu!ui Custodia! condiii!e trebuie s* fie mai seere dec,t n ca>u! 8rdinu!ui
Comunitar.
QCustodia intermitent*.sentin* priati* de !ibertate de p,n* !a 12 !uni e<ecutate
intermitentBfie !a sf,r%it de s*pt*m,n*,fie n anumite >i!e din timpu! s*pt*m,nii(.n perioade!e
de !ibertate infractoru! se af!* n permisie %i este sub suprae3#erea unui ofier din cadru!
Sericiu!ui 'aiona! de Probaiune.
n timpu! permisii!or instana poate impune munc* neremunerat*,rea!i>area unei
actiit*i,inc!%uderea ntr.un pro3ram,inter>icerea unei actiit*i,inter>icerea de a ie%i din cas*
dup* o anumit* or*,interdicia de a frecenta anumite !ocuri,frecentarea unui centru de
>i,tratament psi#o!o3ic,tratamentu! adicii!or.
20
2+ "pri!ie 2007
Sisteme de probaiune
CURS 9
4ustiia Pena!* pentru minori n "n3!ia %i Mara 9a!i!or
4ustiia pentru minori se rea!i>ea>* prin instituii distincte fa* de ce!e a!e adu!ior,ncep,nd
cu rm*rirea pena!*,continu,nd cu 2udecata %i nc#eind cu sistemu! sancionator pentru minori.
Ro!u! principa! n 4ustiia 4ueni!* ! de ine Comitetu! pentru Aineri 6nfractori care este un
or3anism pub!ic a!c*tuit din 12 membri numii de Secretariatu! 5inisteru!ui de 6nterne.
"tribuii!e Comitetuui sunt?
Consu!atan* pentru 5inisteru! de 6nterne priind minorii
5onitori>area performane!or 4ustiiei pentru minori
"dministrarea instituii!or n care minorii e<ecut* sanciuni custodia!e
Promoarea re3u!i!or de bun* practic*
Dinanarea autorit*i!or !oca!e cu atribuii n 4ustiia 4ueni!*
Coordonarea pro3rame!or de cercetare n 4ustiia pentru minori
"cest Comitet co!aborea>* cu mai mu!te ec#ipe.ec#ipe de !ucru cu tinerii infractori.&!e sunt
arondate po!iiei,tribuna!e!or pentru minori %i instituii!or custodia!e.
Diecare autoritate !oca!* din "n3!ia %i Mara 9a!i!or are ce! puin + asemenea ec#ipe care se
ocup* %i de sanciuni!e pentru minori care rea!i>ea>* %i !e3*turi!e ntre instituii!e de profi!.
&c#ipe!e sunt mi<te %i inc!ud?
Persoane cu pre3*tire .po!iieneasc*
.de asistent socia!
.n probaiune
. n s*n*tate
. n educaie
&c#ipe!e care !ucrea>* n adicii sunt a!c*tuite din?asisteni socia!i,psi#o!o3i %i un medic.
n primu! r,nd ace%tia ea!uea>* neoi!e %i riscuri!e t,n*ru!ui infractor,recomand* un anumit
pro3ram n care trebuie s* fie inte3rat.Priarea de !ibertate a tineri!or infractori este aproape
ine<istent*.n funcie de 3raitatea faptei se ap!ic*?
1.sanciuni custodia!e
2.sanciuni comunitare n cadru! c*rora ce! mai des nt,!nit este ordinu! de contro! %i
suprae3#ere intensi*
+.ordin simp!u de suprae3#ere
-.ordin combinat de sancionare %i reabi!itare comunitar*
/.ordin de p!anificare a actiit*ii
0.ordin de pre>entare !a un centru de >i
7.inte3rarea n ec#ipe!e de !ucuru cu tinerii infractori
1.ordin de reparare
9.amenda
10.am,narea condiionat* a sentinei
11.iertarea
Un ro! esenia! i reine identific*rii factori!or care au determinat s*,r%irea infraciunii.n
"n3!ia principa!a cau>* sunt adicii!e.n r,ndu! tineri!or ci ,rste cuprinse ntre 1-.10 ani cea
mai 3ra* prob!em* este consumu! de canabis %i ecstasG.
21
Pe !ocu! 2 n adicii se situea>* consumu! de a!coo!,capito! !a care !iceenii en3!e>i sunt pe
primu! !oc in &uropa.n condiii!e n care se constat* dependena de dro3,minoru! infractor
este trimis ntr.un centru re>idenia!.Statistic cei mai mu!i tineri infractori en3!e>i sunt?
Aratai pentru dependen* de dro3
Sunt inc!u%i n pro3rame de mana3ement a! a3resiit*ii
8rdinu! de sancionare comunitar* presupune rea!i>area de c*tre minoru! infractor a unei
munci neremunerate n fo!osu! comunit*ii n t,mp!*rie,n3ri2irea spaii!or er>i,!ucru! cu
persoane!e n ,rst* sau u!nerabi!e.
Pentru minorii cu ,rste mai mici de 17 ani,8rdinu! sancionator inc!ude %i actiit*i
recreatie %i de preenire socia!*.8rdinu! de pre>entare !a un Centru de Ri
presupune?discip!in*,pre3*tire fi>ic* %i inte!ectua!* sub suprae3#erea unor ofieri.
n ca>u! infraciuni!or care conin %i o *t*mare a persoanei %i producerea de daune,minoru!
este ob!i3at s* participe !a nt*!niri n care sunt p*rinii %i ictima.
)up* mai mu!te nt,!niri se caut* cau>e!e ce au determinat producerea infraciunii,mp*carea
minoru!ui cu ictima %i repararea daune!or.)ac* minoru! nu are surse de enit,daune!e sunt
p!*tite inte3ra! de c*tre p*rinii acestuia.
Aoate sanciuni!e comunitare pot fi nsoite de una sau mai mu!te condiii?
.interdicia de a ie%i dup* o anumit* or*
.ordin parenta! care repre>int* o condiie impus* p*rini!or de a suprae3#ea minoru!,iar n
ca>u! n care ace%tia nu ! suprae3#ea>*,n "n3!ia acest !ucru este considerat a fi infraciune.
.ordin de tratament %i testare pentru consumu! de dro3uri.
4ustiia Restaurati* n "n3!ia %i Mara 9a!i!or.
"ici 9uernu! faci!itea>* fo!osirea 4ustiiei Restauratie n ntre3 sistemu! 4ustiiei
Pena!e.Statistic?2000.200/.7/O din ictime!e care au participat !a pro3rame!e 4ustiiei
Restauratie s.au dec!arat foarte mu!umite pentru aceast* participare.
4ustiia Restaurati* este imp!ementat* n urm*toare!e fa>e a!e procesu!ui pena!?
n perioada urm*ririi pena!e este nsoit*,de re3u!*,de aertismente a!e po!iiei %i
pro3rame de preenire a crimina!it*ii
n fa>a presentenia!* Hinfractoru! minoru! este testat cu priire !a cum s.ar comporta
dac* ar r*m,ne n !ibertate
Da>a postsentenia!*.se rea!i>ea>* !a sericiu! de Probaiune
DR"'M"
Sistemu! france>.parado< ori3ina! deoarece sericii!e de probaiune urm*resc reinte3rarea
socia!* a infractori!or prin ap!icarea unor sanciuni pena!e atipice %i mai dure dec,t n sistemu!
en3!e>.
Reforma Pena!* .1999 a unificat toate sericii!e de profi! din probaiune %i din mediu!
Penitenciar.
Sericiu! penitenciar de reabi!itare %i probaiune.8r3ani>aie instituiona!*?
.conine + actori principa!i?
1.4udec*tor de %edin*
2.4udec*tor specia!ist
+.Sericiu! de probaiune
1.4udec*toru! de %edin*.ordon* sericiu!ui de probaiune s* ap!ice o anumit* sanciune
Aipuri de sanciuni n dreptu! france>?
Suspendarea combinat* cu probaiunea
"m,narea pronun*rii pedepsei combinat* cu probaiunea
22
5unca neremunerat* n fo!osu! comunit*ii cu ro! de condiie a suspend*rii,e!iberare
condiionat* %i asisten* post pena!*."proape toate sanciuni!e sunt nsoite de condiia
de a frecenta anumite !ocuri.
nainte de 1999 probaiunea se confund* cu munca neremunerat* n fo!osu! comunit*ii.)up*
1999 po!itica pena!* france>* este a<at* pe?
5ana3ementu! riscu!ui
"si3urarea proteciei ictimei
Preenirea recidiei
2.4udec*toru! specia!ist.suprae3#ea>* imp!ementarea sentinei
.stabi!e%te p!anu! de tratament indiidua! pentru fiecare,"poi e! are umr*toare!e
responsabi!it*i?
Stabi!irea concret* a desf*%ur*rii suprae3#erii
&a!uarea suprae3#erii
5onitori>area %i raportarea c*tre 4udec*toru! de %edin* a efecte!or probaiuniiB!a
1,+,0,12 !uni(
+.Sericii!e de probaiune.sunt structuri unificate ce cuprind att sericii!e socio.educatie din
penitenciar c,t %i comisii!e de probaiune din comunitate.
.Se af!* n subordinea "dministraiei penitenciare!or
.!a nie! naiona! funcionea>* 101 asemenea sericii de probaiune
Sericii!e de probaiune au + tipuri de unit*i de !ucru?
)e mediu nc#is
)e mediu norma!Bdesc#is(
)e mediu mi<t
"tribuii a!e sericii!or?
n mediu! desc#is?
Contro!ea>* %i suprae3#ea>* toate m*suri!e impuse de 4udec*toru! de %edin*
Pe durata inesti3aii!or asi3ur* rea!i>area unor rapoarte de anc#et*
6mp!ementea>* m%suri!e de reinte3rare socia!* f*c,nd !e3*tura dintre instituii!e
pub!ice %i 8'9.uri!e priate
:a so!icitarea deinutu!ui,i acord* asisten* %i consi!iere
n mediu! nc#is?
ncearc* s* combat* destr*marea fami!iei %i a re!aii!or socia!e ca re>u!tat a!
ncarcer*rii
5enine re!aii!e socia!e %i socio.profesiona!e a!e deinui!or
"sist* %i pre3*te%te deinutu! pentru e!iberare
n mdiu! mi<t?
Recepia tratamentu!ui indiidua! %i suprae3#erea infractoru!ui
)e>o!tarea %i imp!ementarea reetei de parteneriat
)e>o!tarea unor iniiatie concrete pe?reinte3rare socia!* %i accesu! !a toate
drepturi!e,preenirea recidiei,or3ani>area de cursuri de ca!ificare %i
reca!ificare,accesu! !a cu!tur* %i educaie,tratament medica! %i actiit*i sportie
Suport 2udiciar,asisten* %i consi!iere
2+
7 5ai 2007
Sisteme de probaiune
CURS 10

4ustiia pena!* pentru minori n Drana
Sistemu! france> se ba>ea>* pe crearea nc* de !a nceputu! Probaiunii a unui sericiu specia!
de protecie a tineri!or."cest sericiu este a!c*tuit?
4udec*toru! pentru minori
Sericiu! de probaiune pentru minori
6nstana specia!* pentru minori
Sericiu! de protecie 2udiciar* a tineri!or
Sericiu! educatiBsistemu! france> fo!ose%te terapia prin art*?n*area dansu!ui ca
metod* eficient* n reinte3rarea socia!* a ado!esceni!or %i tineri!or(
"cest sericiu specia! nc#eie c,tea >eci de protocoa!e cu 8'9.uri!e de profi!,cu "cademia
de 5u>ic*,6nstitutu! de "rte,cu 5ass.5edia.
Criticat o bun* perioad* de timp pentru mediati>area pro3rame!or de reinte3rare prin
art*,sistemu! france> a demonstrat c* reduce ce! puin de + ori recidia !a tineri,preine
s*,r%irea de infraciuni prin mediati>area acestora.
4ustiia Restaurati*
"ctiitatea de mediere Kictim* Hinfractor a fost introdus* n Drana n 2 etape?
6.Una n anu! 199+
66." doua n 1999
Ce!e dou* etape au aut o importan* e!ementar* prin modific*ri a!e Codu!ui de Procedur*
Pena!* ,n 1999 toate tentatie!e de unificare a sericiu!ui de medieremp!inindu.se prin
crearea 6nstitutu!ui 'aiona! de "sisten* a Kictime!or %i 5ediere.
Specific sistemu!ui france> mdierea apare nu n cadru! procesu!ui pena! sau dup* stabi!irea
sanciuni!or,ci france>ii permit procuroru!ui ca nainte de deci>ie s* ncerce medierea
ictim*.infractor.
)e ce!e mai mu!te ori n irtutea mp*c*rii p*ri!or,n ca>u! infraciuni!or u%oarea preocesu!
nu ar mai a2un3e n instan*.
&<ist* 2 compartimente a!e 5edierii?
1(Pentru adu!i
2(Pentru minori
1(Cea pentru adu!i se ba>ea>* pe desp*3ubirea acordat* ictimei
2(Cea pentru minori se ba>ea>* pe ncredin*ri!e,m*suri!e educatie.
8:"')"
Sistemu! o!ande> a debutat n 112+,c,nd s.a nfiinat "sociaia Drance>* pentru ame!iorarea
mora!* a deinui!or." fu>ionat cu 8r3ani>aia Cato!ic* de Probaiune %i cu cea Protestant* de
Probaiune,n 1970 nfiin,ndu.se "sociaia 9enera!* pentru Probaiune %i "sisten* Post
Pena!*.
2-
Subdii>iuni!e acesteia au fost determinate de rata recidiei.5a<ima recidiei s.a nre3istrat
n anu! 2001.Caua>a a fost u%or de determinat %i anume !ipsa tratamentu!ui adecat entru
consumatorii dependeni de dro3.n acest fe! s.a demonstrat c* detenia %i c#iar sericiu!
c!asic de probaiune nu repre>int* o so!uie pentru ca>uri!e de infraciune comise de
dependenii de dro3.)in ace! moment sistemu! s.a orientat pe nfiinarea unor sericii
specia!i>ate pentru adicii,proritate a,nd to<icodependenii.n sistemu! priat cea mai
important* actiitate este aceea c* se rea!i>ea>* Dundaia 8!ande>* pentru Aratamentu!
adicii!or.8cup* peste 21O din tota!u! persoane!or dependente."re n componena sa 10
istituii n care actiea>* o ec#ip* p!uridiscip!inar*?medic,psi#o!o3,asistent socia!."!*turi de
ea,)epartamentu! de probaiune a! "rmatei Sa!*rii care acoper* 10O din c!ieni."re 2 fi!iare
de district %i 7 unit*i.8biectu! principa! de actiitate este foca!i>at pe !ucru! cu persoane!e
!ipsite de ad*post.
Dundaia o!ande>* de probaiune %i asisten* post pena!*.acoper* 70O din c!ieni,are /
fi!iare de district %i /- unit*i administratie.&ste contro!at* de statu! o!ande> %i are n
competen* %i atribuii de contro! pentru ce!e!a!te fundaii.
Sistemu! o!ande> consider* c* probaiunea trebuie s* se a<e>e pe?
"si3urarea asistenei timpurii?esenia!e sunt rapoarte!e de anc#et*.
"si3urarea asistenei incu!pai!or %i condamnai!o fie !a cererea !or sau !a so!icitarea
institute!or specia!i>ate.
"sistarea infractoru!ui
.n timpu! audieri!or s* nu fie sin3ur
.n perioada de cri>* comportamenta!*
.n perioada de cri>* n adicii
Sistemu! o!ande> a!*turi de Suedia Hprintre prime!e n &uropa,care din 1991 fo!osesc
monitori>area,e!ectronic* a condamnai!or.Se ba>ea>* pe penitenciare desc#ise %i
semidesc#ise au posibi!itatea ca deinuii s* se dep!ase>e nafara !ui n IeeFend,de
s*rb*tori!e !e3a!e dar f*r* a p*r*si !oca!itatea."cest sistem este foarte aanta2os pentru
economie,deoarece o sin3ur* persoan* poate monitori>a c,tea sute de deinui.Popu!aia
a fost reticent* dar monitori>area 9PS nu tentea>* !a fraude dec,t pe ma<im 1.2O din
deinui.
5ode!u! american contemporan de probaiune
&ste ce! mai comp!e< sistem."re peste /0 mii instituii federa!e,stata!e,!oca!e mpreun*
form,nd un sistem cu un puternic 3rad de autonomie !oca!*.Sistemu! federa! ocup,ndu.se
doar de monitori>are.Sistemu! sancionator american este un parado<.Pentru fapte
sancionate n &uropa cu nc#isoarea,sistemu! american fo!ose%te probaiunea n mediu!
!iber.n sc#imb,pentru fapte sancionate n &uropa cu nc#isoarea de 10 p,n* !a 20
ani,sistemu! american ap!ic* pedeapsa cu moartea."ccentu! cade pe ictim*,profi!u!
ictimei %i 3raitatea faptei inf!uenea>* sentina.
Sistemu! american ine cu o noutate?e<istena Centre!or de Aran>it sau ,,de !a
2um*tatea drumu!ui7sunt mai puin dure dec,t penitenciare!e ns* mai restrictie dec,t
probaiunea.Se ap!ic* pentru anumite fapte sau ca etap* intermediar* naintea
e!iber*rii.Statistici!e 200-,apro<imati +0O dintre infractori erau deinui n sistemu!
penitenciar,70O erau condamnai !a pedepse comunitare.)ou* treimi din fonduri!e a!ocate
sunt c#e!tuite pentru penitenciar %i numai o treime pentru cei din cadru! probaiunii.
n SU" probaiunea mbrac* / forme?
1(Probaiunea direct*.presupune c* infractoru! este condamnat doar !a probaiune,f*r* m*suri
comp!ementare
2(Probaiunea prin suspendarea sentinei.infractoru! trebuie s* fie monitori>at,s* aib* un bun
comportament pe perioada condamn*rii
+(Sentina mp*rit*.o parte din durat* se e<ecut* n penitenciar,o parte n !ibertate,
2/
-(Probaiunea de %oc.persoane!e care sunt !a !imit* %i despre care nu se %tie dac* or reaciona
po>iti n probaiune sunt trimise pentru 1.- !uni n penitenciar.
/(Probaiunea re>idenia!*.p!asarea infractoru!ui ntr.un centru de Aran>it,pentru nceput.
1- mai 2007
Sisteme de probaiune
CURS 11
8 actiitate des nt,!nit* n probaiunea State!or Unite este inesti3aia presentenia!*."ceasta
este rea!i>at* de persona!u! de probaiune n perioade!e de stabi!ire a conc!u>ii!or %i a
sentinei.
Cuprinde?
)ate despre persoana incu!patu!ui
Arecutu! %i starea acestuia
Riscu! pentru societate
'eoia de tratament pentru adicii
n funcie de acestea 2uec*toru! stabi!e%te sentina.)ac* este ca>u!,condamnatu!ui i se impun?
Condiii standard.se refer* !a probaiune %i consecine n 3enera!
Condiii specia!e.ob!i3aia !a tratament medica!,postcur* %i cur* in ca>u! consumu!ui
de dro3
Sanciuni intermediare
.suprae3#erea intensi*.Centre!e de Raportarea >i!nic*
.amen>i!e structurate sau >i!nice
.arestu! !a domici!iu %i monitori>area e!ectronic*
.Centre!e de Aran>it de !a 4um*tatea )rumu!ui
.pro3rame!e de punere n !ibertate temporar*
Suprae3#erea intensi*.este un sericiu intermediar de !a 0 !uni !a 2 ani
Caracteristici?
8fierii de suprae3#ere intensi* sunt specia! pre3*tii %i au norme de !ucru
miciBma<im 2/ ca>uri(
Contacte mu!tip!e s*pt*m,na! ntre ofieri %i c!ieni prin care i testea>* dac* respect*
anumite condiiiBe<.ob!i3area !a tratament medica!(
6nterdicia de a p*r*si domici!iu! dup* anumite ore
Kerificarea an3a2*rii ob!i3atorii
Participarea ob!i3atorie !a pro3rame de tratament
&<istena unor ta<e de suprae3#ere
Centre!e de Raportare Ri!nic*
Permite !ocuirea infractoru!ui n domici!iu! propriu,dar ! ob!i3* de a participa !a
pro3rame n cadru! sericiu!ui de probaiune.
"men>i!e >i!nice?
'u repre>int* o sum* fi<* de bani,ci se adaptea>* capacit*ii incu!patu!ui de a p!*ti.
"restu! !a domiciu!iu?
20
Uti!i>at iniia! doar de armat*,dar dup* anii 10 a intrat %i n circuitu! cii!,odat* cu
apariia ec#ipamente!or de monitori>are e!ectronic*.
)ispo>itie!e de monitori>are.semna!i>area continu* 6nfractoru! poart* un fe! de
transmi*tor ce transmite !a intera!e re3u!ate de timp,semna!e codificate,unui receptor
af!at n apropiere
Semna!i>area de contract pro3amat
Centre!e de tran>it de !a 2um*tatea drumu!ui
Sunt unit*i re>idenia!e !oca!i>ate n comunitate,ce asi3ur* un mediu mai contro!at
dec,t este posibi! prin intermediu! probaiunii,obiectu! !or fiind inte3rarea infractoru!ui
n pro3rame educaiona!e %i profesiona!e
Pro3rame de punere n !ibertate temporar*
)einuii pot p*r*si unitatea pentu puin timp,pentru actiit*i comunitare aprobate
dinainte.
1.Punerea n !ibertate pentru munc*
2.Punerea n !ibertate pentru studiu
+.Permisii
)in punct de edere a! riscu!ui ca ei s* eade>e din cadru! probaiunii s.a constatat c* nu
e<ist* perico!u! nentoarcerii !or.ns* cei mai mu!i ridic* prob!eme.ntoarcere cu
nt,r>iere precum %i consum de a!coo! %i dro3
4ustiia pena!* pentru minori n SU"
Spcificu! american const* n nfiinarea tribuna!u!ui pentru minori.Po!iia are un ro!
important n administrarea 4ustiiei pentru minori,statistica ar*t,nd c* 00O dintre tinerii
af!ai n custodia po!iiei au fost trimi%i n tribuna!e!e pentru minori.21Oau fost e!iberai
nc* din fa>a de urm*rire pena!*,+Oau fost trimi%i n tribuna!e!e pentru adu!i.
Cea mai frecent* sanciune pentru minori este probaiunea
Probaiunea pentru minori are ca specific faptu! c* se eit* mediu! nc#is,se fo!ose%te
pe scar* !ar3* monitori>area e!ectronic* %i contracte!e frecente a!e minoru!ui cu
ofieru! de probaiune
4ustiia restaurati*
&ste r*sp,ndit* pe scar* !ar3*
Cuprinde +00 de pro3rame pe an
Procentu! de reu%it* a! medierii este foarte ridicat %i anume 70.10O
Sarcini!e mediatoru!ui sunt ace!ea de a?
.faci!ita dia!o3u! ictim*.infractor
.asi3ura confortu! %i si3urana pentru ambe!e p*ri
.asistarea p*ri!or n ne3ocierea unui acord de restituire a desp*3ubirii pentru ictim*
Probaiunea n Rom,nia
&!emente de istoric?
6(Codu! pena!.110/ d>p* mode!u! Codu!ui Pena! france> de !a 1110 %i a ce!ui austroun3ar
de !a 11/1.
6nstituii principa!e?
1(:e3a!itatea incrimin*rii %i a pedepsii
2(&3a!itatea n faa !e3ii
+(Kono*ia ca temei a pedepsei
-(Responsabi!itatea mora!* a infractoru!ui care are !iber arbitru
/(Umani>area pedepse!or
27
Ce! mai mare pena!ist a! nostru Kinti!* )on3oro> a apreciat c* respectiu! Cod pena! era
ce! mai b!,nd din toat* &uropa.
66(Codu! Pena! de !a 19+7.,,Codu! pena! a! !ui Caro! a! 66.!ea7
" fost primu! care s.a ap!icat pe ntr3u! teritoriu a! Rom,niei dup* 1911
Preedea a!*turi de pedepse?
5*suri!e de si3uran*
5*suri!e educatie pentru minori
Pedepse mai aspre.)in 19+1 acestui Cod Pena! i.au fost aduse une!e modific*ri?
Pedeapsa cu moartea pentru une!e infraciuni mpotria statu!ui
Capacitatea !imit* de r*spundere pena!* se sc#imb* de !a ,rsta de 1- ani !a ,rsta
de 12 ani
666(Codu! Pena! de !a 1909 n i3oare n pre>ent dar cu mu!te modific*ri cu inf!uen* soietic*
care menine instituii!e?
1(Principiu! incrimin*rii %i pedepsei
2(Principiu! r*spunderii persona!e ntemeiate pe ino*ie
Conform actua!u!ui Cod Pena!
200-.este e!aborat 'ou! Cod Pena! ce trebuia s* intre n i3oare n iunie 200/,dar nu a mai
intrat.
Codu! Pena! este structurat pe + instituii fundamenta!e?
6(6nfraciunea
66(R*spunderea pena!*
666(Pedeapsa
1(6nfractoru!.fapta care pre>int* perico! socia!,s*,r%it* cu ino*ie %i pre*>ut* de :e3ea
Pena!* fiind sin3uru! temei a! r*spunderii pena!e.
2(Perico! socia!.atin3erea unei a!ori socia!e importante ap*rate de !e3ea
pena!*?sueranitatea,independena,unitatea %i indii>ibi!itatea persoanei,proprietatea,ntrea3a
ordine de drept.
Kino*ia.e>i cursuri!e din anu! 1
+(Preederea n !e3ea pena!* e<prim* re3u!a conform c*reia nici o fapt* care seam*n* cu o
infrciune nu poate fi sancionat* ca atare,f*r* a fi incriminat* n :e3ea Pena!*.:e3ea Pena!*
preede urm*toare!e cau>e ce pot n!*tura caracteru! pena! a! faptei
1(:e3itim* ap*rare
2(Starea de necesitate
+(Constr,n3erea fi>ic* %i mora!*
-(Ca>u! fortuit
/(6eresponsabi!itatea
0($eia ino!untar* %i comp!et*
7(5inoritatea nf*ptuitoru!ui
1(&roarea de fapt
66(R*spunderea pena!*.form* a r*spunderii 2uridice %i repre>int* consecina nc*!c*rii
dispo>iiei normei 2uridice pena!e,Presupune tra3erea !a r*spundere a inoatu!ui.
666(Pedeapsa.are drept scop restabi!irea ordinei de drept fiind o m*sur* de constr,n3ere %i un
mi2!oc de reeducare ap!icat* de instan* infractoru!ui,n scopu! preenirii s*,r%irii de
infraciuni.
Aipuri de pedepse n Codu! Pena!
1(Pedepse principa!e
2(Pedepse comp!ementare
+(Pedepse accesorii
21
Pedepse!e principa!e.de sine st*t*toare au ro!u! de a sanciona infractoru!.
Pedepse!e comp!ementare.au ro!u! de a comp!ementa represiunea fiind ap!icabi!e numai pe
!,n3* o pedeaps* principa!*.
Pedepse!e accesorii.sunt str,ns !e3ate de pedeapsa principa!*
:e3ea Pena!* are + tipuri de pedepse principa!e?
1()eteniunea pe ia*
2(nc#isoarea
+("menda
Pedeapsa principa!* este ntotdeauna indiidua!i>at*.6ndiidua!i>area presupune !uarea n
considerare a?
St*rii de recidi*
Circumstane!or atenuante
Circumstane!or a3raante
Pedeapsa principa!* poate fi e<ecutat* %i n a!t mod dec,t ce! c!asic?
1(Suspendarea condiionat* a pedepsei
2(Suspendarea e<ecuiei pedepsei sub suprae3#ere
+(&<ecutarea pedepsei !a !oc de munc*
-(:iberarea condiionat*
/(n!ocuirea amen>ii cu nc#isoarea
"!*turi de pedepse e<ist* %i a!te sanciuni n specia! pentru minori?
5*suri educatie
5asuri de si3uran*
5*suri!e educatie.fa* de minorii ce au s*,r%it fapte pena!e %i nu r*spund pena!
5*suri!e educatie ?
1(mustrarea
2(!ibertatea suprae3#eat*
+(internarea ntr.un institut medico.educati
-(internarea ntr.un centru de reeducare
5*suri!e de si3uran*.caracter preenti
1(ob!i3area !a tratament medica!
2(internarea medica!*
+(inter>icerea de a ocupa o funcie sau de a practica o profesie
-(interdicia de a se af!a n anumite !ocaii
/(e<pu!>area str*ini!or
0(confiscarea specia!*
)efiniia procesu!ui pena!?
Procesu! Pena! este actiitatea re3!ementat* de !e3e desf*%urat* ntr.o cau>* pena!* de c*tre
or3ane!e 2udiciare cu participarea p*ri!or %i a a!tor persoane ca titu!are de drepturi %i ob!i3aii
cu scopu! constat*rii !a timp %i n mod comp!et a infraciuni!or %i tra3erea !a r*spundere pena!*
a ce!or care !e.au s*,r%it astfe! nc,t prin aceasta s* se asi3ure ordinea de drept precum %i
ap*rarea drepturi!or %i interese!or !e3itime a!e persoanei=persoana inoat* fiind pedepsit*,dar
niciodat* o persoan* neinoat* s* nu fie tras* !a r*spunderea pena!*.
Procesu! Pena! ncepe odat* cu s*,r%irea faptei,etape!e fiind?
1(Urm*rirea pena!*
2(4udecata
+(&<ecutarea Eot*r,ri!or 4udec*tore%ti
nainte de urm*rirea se desf*%oar* acte prem*r3*toare,numite cercetare pena!*Ba nu se
confunda cu urm*rirea pena!*(
29

6n momentu! in care or3anu! de cercetare pena!a considera ca sunt suficiente e!emente
semnificatie pentru a incepe procesu! pena! , "stfe! se intocmeste un referat cu propunerea
de incepere a uramaririi pena!e ceea ce presupune tran3erea de probe priind?
. e<istenta infractiunii
. identificarea faptuitoru!ui
. stabi!irea raspunderii acestuia
Urmarirea pena!a este strans !e3ata de fapta pena!a= este inceputa c#iar daca faptuitoru! nu
este cunoscut= in momentu! in care faptuitoru! este cunoscut se a incepe actiunea pena!a.
Corespun>ator fa>e!or procesu!ui pena! apar si denumiri diferite pentru perosne!e imp!icate?
. in timpu! cercetarii pena!e....faptuitor
. in timpu! urmaririi pena!e......ininuit
. in timpu! 2udecatii........incu!pat
. in fa>a e<ecutarii..........infractor condamnat
Pe tot parcursu! procesu!ui pena! fiecare din factorii de deci>ie imp!icati au posibi!itatea H sa
continuie actiitatea = . sa o suspende= . sau sa decida incetarea procesu!ui pena!.
&<? . aand indicii temeinice
. procuroru! in fa>a urmaririi pena!e poate decide
H c!asarea
. scoaterea de sub urmarirea pena!a
. incetarea urmarii pena!e
. suspendarea urmaririi pena!e
Un factor decisi in cadru! acestei deci>ii i! are referatu! de ea!uare intocmit de ofiteru! de
probatiune. Pana in 200/ referatu! de ea!uare era so!icitat doar de catre instanta de
2udecata.)upa 200/ s.a e<tins importanta si imp!icarea ofiteru!ui de probatiune astfe! incat ei
sunt so!icitati si in fa>a urmaririi pena!e sau c#iar a cercetarii pena!e pentru ininuit si pentru
faptuitor.
6n pre3atirea urmaririi pena!e, referatu! de ea!uare are un caracter consu!tati. So!icitari!e
pot fi? facu!tatie, consu!tatie B nu este ob!i3atoriu sa tina cont de e!(, conform B ob!i3atoriu
insa sa.! ceara(.
Pentru infractorii primari si minorii care au saarsit acte pena!e este ob!i3atoriu sa.! ceara.
Se intocmesc referate de ea!uare si pentru incu!pati , in fa>a 2udecatii . 6n priinta e<ecutarii
pedepsei ? . in penitenciar probatiunea se ba>ea>a pe consi!iere si pre3atirea pree!iberare
. in re3im nepriati de !ibertate, probatiunea se ba>ea>a pe consi!iere, mediere
ictima H infractor, suprae3#erea persoanei condamnate.

+0