Sunteți pe pagina 1din 2

TEXTUL ARGUMENTATIV

Structura:
1. TEZA, IPOTEZA, PREMISA - ideea prpu!" de autr #i care ur$ea%" !" &ie de$'!trat"
(. ARGUMENTAREA PROPRIU-ZIS), e'u'*area $ai $u+tr ar,u$e'te pr !au c'tra te%ei e'u'*ate #i
!u!*i'erea +r cu :
e-e$p+e
citate
pre%e'tarea u'r .'t/$p+"ri
pi'ii de autritate
c$para*ii care !" !cat" .' e0ide'*" ideea !u!*i'ut"
citarea u'r !ur!e de re&eri'*" 1&i+%&i, +i',0i#ti, i!trici critici +iterari etc.2
&+!irea u'r c'trae-e$p+e
ape+u+ +a e-perie'*a per!'a+"
!!! Dispunerea argumentelor n scris este marcat de paragrafe
3.4ON4LUZIA, re%u$" de$er!u+ ar,u$e'tati0, .'t"re#te ipte%a pri' re+uarea ei .'tr-u' $d 'ua'*at.
-----------------------------------------
U' te-t ar,u$e'tati0 e!te ade!eri e-pre!ia u'ui pu'ct de 0edere ri,i'a+, &apt pe'tru care !e pt ide'ti&ica
+a 'i0e+u+ ace!tui !erie de mrci:
indici personali;
termeni apreciativi sau depreciativi;
adresri ctre receptor (ironie, eufemism, laud etc.)
figuri de stil metafor, comparaie, hiperol etc.
!rocedee persuasive
!rocedeul "#emple $ntenia voritorului
Ar,u$e'tu+ autrit"*ii &+!irea de ci&re, re&eri'*e, citate,
'u$e, etc.
s clarifice, s clasifice
E0ide'*a e!te 'ece!ar, tre5uie, etc. s emit convingeri
6'dia+a cu$ !e pate ca, pe de parte..., pe de
a+ta...7, etc.
s pun auditoriul n dificultate
I$p+icarea a*i putut c'!tata c", etc. s implice auditoriul
E-e$p+u+ per!'a+ eu .'!u$i, eu cred c", !u't pr&u'd
c'0i'! c", etc.
s%&i pun n valoare ideile, s dea
greutate spuselor
4$p+icitatea 0" .$p"rt"#e!c p"rerea, !u't de acrd
cu, etc.
s mpiedice critica
Ge'era+i%area e!te #tiut c", e!te 0i%i5i+ c", etc. s%&i impun prerea, d'nd%o drept
un adevr unanim acceptat
PERSPE4TIVA AUTORULUI
8iacr'ic" !au i!tric" 1c'!iderarea &apte+r .' !e'!u+ e0+u*iei +r .' ti$p2
Si'cr'ic" 1c'!iderarea &apte+r +a u' $$e't dat2
G+5a+" 9 de a'!a$5+u9 :+i!tic"
Structura+i!t" 1ce'trat" pe de!cperirea !tructurii, a pu'cte+r &i-e, de articu+are2
A0i%at", #tii'*i&ic", de !pecia+itate 1; 5u' cu'!c"tr a+ cu'#ti'*e+r e-pu!e2
E$piric" 1ce+ care i'terpretea%" !u$" de 5!er0a*ii per!'a+e &"r" !" ai5" cu'a#tere !au
pre,"tire de !pecia+itate2
A-i+,ic" 1!tudia%" a'u$ite &apte di' pu'ctu+ de 0edere a+ !itu"rii +r pe !car" 0a+ric"2
O5iecti0" < 'ei$p+icat", i$per!'a+", ra*i'a+"
Su5iecti0" - a&ecti0"
4ritic" - de%apr5atare
-----------------------------------------------------
(trategiile discursului argumentativ)
*de+iunea, -onfirmarea c'!t" .' a!u$area 'ec'di*i'at" a u'ui pu'ct de 0edere de c"tre autr.
.espingerea c'!t" .' e-a$i'area &iec"ruia di'tre ar,u$e'te+e a0a'!ate .' !cpu+ i'0a+id"rii +ui. La cap"tu+
re!pi',erii, autru+ &r$u+ea%" u' pu'ct de 0edere 'u,= prpriu, a!upra pr5+e$ei a&+ate .' di!cu*ie.
"#amenul critic c'!t" .' ide'ti&icarea ar,u$e'te+r tari #i a ce+r !+a5e, .' !cpu+ u'ei e0a+u"ri pe 5a%" de
!cr.
-onfruntarea c'!t" .' c$pararea a du" ar,u$e'ta*ii .'tre care e-i!t" pu'cte de di0er,e'*" #i de
c'0er,e'*", ceea ce deter$i'" p*iu'ea pe'tru u' a+t pu'ct de 0edere, diferit de cele dou.
-oncesia c'!t" .' acceptarea u'ei te%e ad0er!e, &ie pe'tru a e-pri$a ade%iu'e par*ia+", &ie pe'tru a
a'ticipa e0e'tua+" 5iec*ie. 8e aceea, !e e-pri$" .' !tructuri &r$a+e de tipu+: >de!i,ur..., dar...? >0e*i !pu'e
c"..., dar eu 0" 0i r"!pu'de c"...?, >u'ii cred c"..., dar...@ etc.
$ronia !e 5a%ea%" pe c'tra!tu+ .'tre !e'!u+ apare't a+ u'ui e'u'* #i !e'!u+ !u5.'*e+e! .' c'te-t. A a'ti&ra%",
parad-, &a+!a +,ic" !au +,ica a5!urdu+ui
*ntifra+a c'!t" .' &+!irea u'ui cu0/'t, e'u'* !au c'te-t cu !e'! pu! &a*" de ade0"rata +ui !e$'i&ica*ie
!arado#ul a!cia%" idei #i cu0i'te care, .' $d 5i#'uit, !u't pu!e #i c'tradictrii, iar .$5i'area +r
creea%" u' .'*e+e! !urpri'%"tr #i pr&u'd.
/alsa logic , logica asurdului reie!e di' &+!irea u'ui cu0/'t !au e'u'* ce !ta5i+e#te u' raprt .'tre
'*iu'i di!parate !au re+a*ie +,ic" i'adec0at" .'tre du" '*iu'i.
Prcedee de per!ua!iu'e:
1. Ar,u$e'tu+ autrit"*ii: e'u'*area u'r ci&re, u'r re&eri'*e, citarea u'r !pecia+i#ti
(. E0ide'*a: e!te 'ece!arB tre5uie !"B.
3. 6'dia+a: cu$ !e pate ca..., pe de parte... pe de a+t" parte...
C. I$p+icarea: a*i putut c'!tata du$'ea0a!tr" .'#i0"...
D. E-e$p+u+ per!'a+: eu cred c"..., !u't c'0i'! c"....
E. 4$picitatea: !u't de acrd cu ideea c"...
F. Ge'era+i%area: eu... 'i... &iecare #tie9e!te #tiut c"....