Sunteți pe pagina 1din 5

Formula AS / Anul 2007 / Numarul 793

http://www.formula-as.ro/2007/793/spectator-38/sprijin-international-pentru-rosia-montana-prof-dr-
michael-petzet-8619
prijin international pentru "osia #ontana
- $rof. dr. #ichael $etzet
- $resedintele %onsiliului #ondial al #onumentelor si iturilor &'%(#() -
*$are +reu de crezut ca autoritatile romane au dat apro,arile ca proiectul
-old %orporation sa prinda .iata si sa distru+a totul in cale/*
ICOMOS (Consiliul Mondial al Monumentelor si Siturilor) a fost fondat in 1965, in
Polonia, la un an dupa semnarea Chartei Internationale asupra Conservarii si Restaurarii
Monumentelor si Siturilor ICOMOS este o aso!iatie ne"uvernamentala, in stru!turile !areia
lu!rea#a !ir!a 9$$$ de e%perti in patrimoniul !ultural, din 1&$ de tari, sin"ura or"ani#atie
"lo'ala de felul sau (ste ofi!ial re!unos!uta !a o or"ani#atie !are ofera !onsultanta de
spe!ialitate )*(SCO Pentru a reali#a !at mai e%a!t posi'il identifi!area, prote!tia si
!onservarea patrimoniului universal, statele mem're )*(SCO au adoptat, in 19+&, Conventia
privind Prote!tia Patrimoniului Mondial *atural si Cultural In a!est !onte%t, aso!iatia
ICOMOS este responsa'ila !u evaluarea tuturor o'ie!tivelor de patrimoniu !ultural propuse
de tarile parte a Conventiei (in!lusiv Romania), pe 'a#a !riteriului, -valori e%!eptionale de
importanta mondiala- .e data a!easta, in atentia forului international de prote!tie a
monumentelor se afla "aleriile anti!e romane de la Rosia Montana /i#ita din vara tre!uta in
0puseni a presedintelui ICOMOS, prof dr Mi!hael Pet#et, dovedeste atentia de !are se
'u!ura a!est sit din partea forurilor !ulturale straine *1am au#it !a autoritatile romane din
domeniu, repre#entantul )*(SCO in Romania sau am'asadorul roman la )*(SCO sa
vi#ite#e "aleriile miniere anti!e din Rosia Montana si sa1si e%prime po#itia pe !analele media
romanesti si internationale 0 fa!ut1o in s!him' "ermanul Pet#et, do!tor in arheolo"ie la
Paris, o personalitate de talie mondiala, !are si1a aratat in"ri2orarea fata de soarta
patrimoniului inestima'il de la Rosia, in!a de pe vremea !and la !arma Ministerului Culturii
se afla Ra#van 3heodores!u
*0esti+iile miniere romane de la "osia #ontana sunt o parte e1ceptionala a mostenirii
culturale a omenirii*
- Care sunt criteriile ce trebuie indeplinite pentru ca un monument sau un sit sa fie trecut in
Lista Mondiala a UNESCO, domnule presedinte?
1 )n monument sau un sit tre'uie sa indeplineas!a unul sau mai multe din !ele sase !riterii
impuse de )*(SCO, 1 sa repre#inte o dovada a "eniului !reator al omului4 & sa repre#inte
un pas important in de#voltarea arhite!turii, artelor monumentale sau ur'anisti!ii4 5 sa fie o
marturie uni!a sau ma!ar e%!eptionala a unei !ivili#atii vii sau disparute4 6 sa fie un e%emplu
e%!eptional de !onstru!tie sau ansam'lu arhite!tural si peisa"isti! !are ilustrea#a un sta"iu
semnifi!ativ din istoria umana4 5 sa fie un e%emplu iesit din !omun al unei ase#ari umane
traditionale, repre#entative pentru !ultura (sau !ulturi), in spe!ial !and devine vulnera'ila in
fata unor s!him'ari ireversi'ile4 6 sa fie dire!t sau tan"ential aso!iat !u evenimente sau
traditii, !u idei sau !redinte, !u opere literare sau artisti!e de relevanta universala 0!est din
urma !riteriu este destul de rar utili#at si doar in !one%iune !u alte aspe!te si valori
- Aproape toate aceste criterii se potrivesc sitului arheoloic din Apuseni! "n schimb,
ambasadorul roman la UNESCO, profesorul Nicolae Manolescu, a afirmat ca #osia
Montana $nu este o treaba de cultura, este o treaba economica$! %e notat ca d-l Manolescu
n-a fost acolo, dar dumneavoastra ati fost! %eci, ce fel de $treaba$ este pana la urma #osia
Montana, domnule profesor?
1 /esti"iile miniere romane de la Rosia Montana sunt o parte e%!eptionala a mostenirii
!ulturale a omenirii *i!aieri in alta parte nu e%ista o ase#are miniera romana de o importanta
similara, !are a supravietuit din anti!hitate pana in #ilele noastre 0vem de1a fa!e !u un
ansam'lu de industrie anti!a uni! in lume, de a!eea ICOMOS si1a e%primat de multe ori
in"ri2orarea in le"atura !u proie!tata distru"ere a valorilor !ulturale si naturale de ai!i
- &rin ce mi'loace poate "COMOS sa influente(e deci(iile politice ce se vor lua in privinta
proiectului minier din Muntii Apuseni?
1 In prin!ipal, prin s!risori des!hise, !on"rese si re#olutii Pe a!easta tema sunt lansate de2a
doua re#olutii in mediile internationale, Re#olutia 0dunarii 7enerale ICOMOS de la Madrid,
din &$$&, si Re#olutia 0dunarii 7enerale de la /i!toria 8alls, din &$$5 0!estea pun in
evidenta responsa'ilitatea imensa a !elor !e vor hotari !um va evolua peri!uloasa situatie de
la Rosia Montana )n a!!ent aparte pe a!est su'ie!t a pus Con"resul ICOMOS de la Pe!s,
)n"aria, din anul &$$5 Cu a!easta o!a#ie, s1a fa!ut in!a un apel la toate autoritatile !u putere
de de!i#ie, sa fa!a pasul inainte !at mai repede pentru a salva patrimoniul de la Rosia
- Ce v-a impresionat cel mai mult cu oca(ia vi(itei din vara trecuta?
1 9u!rarile miniere anti!e din masivul Carni!, datand din perioada da!i!a si identifi!ate !a
atare !u Car'on 16, pentru prima data 0poi lu!rarile romane de pe timpul lui 3raian, !and
Imperiul Roman a fost intarit pentru se!ole, !u aurul de la 0l'urnus Maior 3oate a!este
lu!rari raman de o !oerenta so!anta si se afla intr1o remar!a'ila stare de !onservare .e
asemenea, sunt valoroase si rare e!hipamentele de lemn din se!olul al :/II1lea (sine de
va"oneti si a!e de sina) O impresie puterni!a mi1a fa!ut si "aleria romana din masivul Orlea,
pusa la dispo#itia turistilor, dar amenintata si ea !u distru"erea Pana si re"imul !omunist si1a
dat seama de importanta a!estei lu!rari de a!um &$$$ de ani, amena2and1o si ele!trifi!and1o
pentru a putea fi vi#itata Pare "reu de !re#ut, in a!est !onte%t, !a autoritatile romane au dat
apro'arile !a proie!tul 7old Corporation sa prinda viata si sa distru"a totul in !ale Ca!i am
o'servat !a respe!tiva !ompanie a avansat, !hiar fara a avea apro'at studiul de impa!t asupra
mediului, de!i in mod ile"al, !umparand si demoland peste o suta de !ase, din !are unele
monumente istori!e Pe de alta parte, am remar!at disparitia tra"i!a a masivului Cetate, un
monument al anti!hitatii, distrus aproape in intre"ime de re"imul !omunist, in!epand !u anul
19+$ 0!olo au ramas numai !ateva lu!rari anti!e si moderne, insta'ile si peri!uloase
*$uneti capat acestei afaceri scandaloase/*
- "n acest conte)t, este "COMOS dispuse sa se implice mai mult in salvarea sitului arheoloic
$Alburnus Maior$?
1 0sa !um s1a spus si la !on"resul de la Pe!s, ICOMOS respin"e proie!tul minier de la Rosia
Montana 3ehnolo"ia peri!uloasa a e%ploatarilor la suprafata ameninta "rav patrimoniul
natural si !ultural al intre"ii #one, pre!um si flora si fauna de pe raurile Mures si 3isa 0i!i se
"ases! lu!rari din preistorie, din anti!hitate, din (vul Mediu si din epo!a moderna 3oate sunt
puse in peri!ol, alaturi de patrimoniul de arhite!tura din se!olul al :/III1lea, !e se afla in
mi!a ase#are miniera In !on!lu#ie, ICOMOS !ere oprirea imediata a proie!tului; 0steptam
de!i#iile 7uvernului si ale Parlamentului, de!i#ii !are ar tre'ui sa fie luate a!um, si nu sa mai
intar#ie pana in anul &$$< Puneti !apat a!estei afa!eri s!andaloase; 9a randul nostru,
ICOMOS va sustine !u 'u!urie ori!e initiativa pentru !onservarea si restaurarea
monumentelor si siturilor din #ona .ar, !um patrimoniul Rosiei Montane !onstituie o valoare
!omuna a !etatenilor romani si europeni, !onsideram !a responsa'ilitatea pentru in"ri2irea si
!onservarea lor sunt de !ompetenta atat a autoritatilor romane, !at si a !elor europene 0!est
lu!ru a devenit si mai relevant dupa aderarea Romaniei la )(
.omnului Mi!hael Pet#et ii puteti s!rie, in en"le#a, "ermana sau fran!e#a, la e1mail,
i!omos=i!omosde
$rofesor arhitect er+iu 2istor
&resedintele "COMOS #omania
*2e-am insusit concluziile studiului asupra "osiei #ontane*
- "n calitate de presedinte al "COMOS #omania, va ro sa va e)puneti punctul de vedere
asupra proiectului #osia Montana!
1 In !alitate de or"ani#atie nationala a ICOMOS International, am soli!itat !ole"ilor mei sa
parti!ipe la o !onsultare interdis!iplinara pe tema semnifi!atiei !ulturale universale a sitului
din 0puseni 91am informat pe presedintele ICOMOS International, domnul profesor Pet#et,
despre !on!lu#iile studiului asupra Rosiei Montane, reali#at de arhite!tii Stefan >ali!i si /
0postol (!u spri2inul unui !ole!tiv), pe !are noi ni l1am insusit 0sa !um a afirmat deseori d1l
Pet#et, Rosia Montana are datele unui sit !u o valoare universala, dar or"ani#atia noastra din
>u!uresti nu are posi'ilitatea materiala si lo"isti!a de a fa!e o !er!etare !omparativa !u alte
situri similare din lume Pe de alta parte, atata timp !at in !a#ul unui sit pre!um Rosia
Montana, unde e%ista o intrepatrundere a valorilor, se vor dis!uta separat pro'lemele
patrimoniului arheolo"i! de !ele ale patrimoniului arhite!tural, si separat !ele ale
patrimoniului natural de !ele ale de#voltarii dura'ile a teritoriului, nu vom putea vor'i despre
o prote!tie adevarata (in sensul efi!ientei) si ni!i ade!vata (in sensul !uprinderii tuturor
valorilor naturale, !ulturale, materiale, imateriale ale sitului)
- Aproape intreaa suprafata de la #osia Montana, de peste *+,, de hectare, a fost
descarcata de sarcina arheoloica, la marinea leii, de catre Ministerul Culturii, si nu de
Comisia Nationala de Arheoloie care are, in mod bi(ar, doar un rol consultativ! Cum
comentati?
1 Pe fondul unei le"islatii prea mult !arpite, Ministerul Culturii si Cultelor este deseori pus -la
inaintare- de !atre alte autoritati ale statului, mai ales in situatii pre!um Rosia Montana,
Cathedral Pla#a sau Par!ul >ordei, pentru a s!oate sin"ur !astanele din fo!, de par!a
autoritatile de mediu, inspe!tia de stat in !onstru!tii sau administratia pu'li!a lo!ala ar avea
interese diferite fata de !ele pe !are se presupune !a le apara ministerul Prea des, in fata
presiunii investitorilor, stau sin"ure una !ate una, pe rand, autoritatile de !ontrol ale statului,
astfel in!at, in lo! sa !oopere#e asi"urand suprematia interesului pu'li!, !ad vi!time in fata
unor forte !are dispun de mi2loa!e de toate felurile (in primul rand, de 'anii ne!esari !oruperii
a!estor autoritati 1 nred)
- Credeti ca la #osia Montana avem un sit de importanta universala?
1 ICOMOS Romania !onsidera !a o evaluare a semnifi!atiei nationale si universale a sitului
de la Rosia Montana, din pun!t de vedere al !omple%ului de valori naturale, antropi!e
(reali#ate de om), so!iale, istori!e, materiale si imateriale, este indispensa'ila pentru a putea
sta'ili, !e este mai important, 'enefi!iul unei !ompanii si a unui numar de &$$15$$ de
persoane pe o perioada de !ir!a 1+ ani sau interesul pe termen lun" al unui popor, si al
europenilor in ultima instanta, pentru pastrarea 'iodiversitatii, a peisa2ului natural si !ultural?
- #aspunsul la aceasta intrebare l-au dat de'a dat arheoloii independenti, Academia
#omana, ASE, orani(atiile ecoloiste, "COMOS "nternational, peste *,,, de savanti din
toata lumea si multe alte institutii si personalitati! Niciodata insa Ministerul Culturii!
Admitand ca ar mai fi nevoie de o evaluare, cine trebuie sa ia o astfel de initiativa?
1 In mod !lar, repre#entantii interesului pu'li!, respe!tiv autoritatile !are au in "ri2a !ultura si
mediul *u este tar#iu ni!i a!um !a un astfel de studiu sa fie !omandat de 7uvern !elor doua
ministere, al Culturii si al Mediului
.1lui profesor Ser"iu *istor ii puteti s!rie la e1mail, ser"iunistor=!ulturaro
3eatrice %auuet
sefa echipei de arheoloi france(i care au sapat la #osia Montana
*$atrimoniul minier de la "osia #ontana este e1ceptional in 4uropa si in lume*
-In!a din 1999, impli!area mea pe teren la Rosia Montana a fost determinata de intentia de a
studia vesti"iile miniere, inainte de distru"erea lor eventuala si din dorinta de a le salva in situ
pe !ele mai semnifi!ative si repre#entative *u era vor'a numai de patrimoniul minier roman,
!i si de a!ela mai ve!hi, din (po!a 8ierului (da!i!) si !hiar de !el si mai ve!hi, din (po!a
>ron#ului (da!a noro!ul ne va permite sa1l punem in evidenta) () @ona este de o 'o"atie
e%!eptionala si am refu#at !ate"ori! sa in!etam lu!rarile in &$$&, su' presiunea RM7C In
!onse!inta, sunt "ata sa afirm !a patrimoniul minier de la Rosia Montana este e%!eptional in
(uropa si in lume si !a, din a!easta !au#a, el tre'uie pre#ervat, in !ea mai mare parte, in situ-

5e1t: 'on 6on+in $opescu