Sunteți pe pagina 1din 26

GHID

privind elaborarea i susinerea


tezelor / proiectelor de licen
Elaborat n cadrul proiectului TEMPU
Coordonator:
Ion BOSTAN
Colectiv de autori:
Andrei CHICIUC Otilia DANDARA
Petru TODOS Vasile VRNCEAN
Seriu ANDRONIC Ion VO!ENTIRI
Si"ion #USTEA$% Ivana BANCOVA
Elena #URARU
&'idul (n cau)* a +ost ela,orat -i ada.tat
la condi/iile Universit*/ii Coo.eratist 0
Co"erciale din #oldova de c*tre coautorii:
A.ro,at .rin 'ot*r1rea Consiliului
#etodico 2 3tiin/i+ic al Universit*/ii
Coo.eratist0Co"erciale din #oldova
din 45 dece",rie 4677 .8v8nr89 .ct89
!arisa 3AV&A
Si"ion #USTEA$%
Claudia #E!INTE
Anela NACU!ucrarea a +ost ela,orata (n cadrul Proiectului 7:::;:: Te".us 466<2=R2>PHES
?De)voltarea de .arteneriate cu (ntre.rinderile din Re.u,lica #oldova@
Ti.ora+ia UCC#A 4677
!UP"I#

1. GENERALITI...........................................................................................................4
2. TEMATICA TEZEI / PROIECTULUI DE LICEN..................................................................6
3. STRUCTURA I CONINUTUL TEZEI / PROIECTULUI DE LICEN.........................................7
3.1. !oninutul tezei / proiectului...............................................................7
3.2. Structura lucr*rii (Coperta; Pagina de titlu; Sarcina pentru elaborarea tezei /
proiectului de licen; Declaraia studentului; CD-ul (teza n or!at electronic";
#$izul conductorului tezei / proiectului de licen; %ezu!atul; Cuprinsul; &ista
tabelelor; &ista igurilor' graicelor' diagra!elor (i sc)e!elor; &ista abre$ierilor;
*ntroducere; Coninutul lucrrii; Concluzii (i reco!andri; +ibliograie;
#ne,e"......................................................................................................................-
4. REGULI DE REDACTARE A TEZEI / PROIECTULUI DE LICEN..........................................12
4.1. Exig!" # #i$%&..............................................................................12
4.2. R'()%!#*&i +$i,i+$i'...........................................................................13
4.3. Exig!" $i'........................................................................................13
-. CONDUCEREA LUCRRII. ADMITEREA I SUSINEREA TEZEI / PROIECTULUI DE LICEN 13
-.1. C(!#/'&% $0i / 1&(i'$/,/i .............................................................13
-.2. P&('#/&% # %#)i$& ,% +/+"i!&% $0i / 1&(i'$/,/i ......................14
-.3. R'()%!#*&i, 1&i2i!# +/+"i!&% $0i / 1&(i'$/,/i ...........................1-
6. APRECIEREA TEZEI / PROIECTULUI DE LICEN............................................................16
#ne,a . Coperta............................................................................................................. ./
#ne,a 2 Pagina de titlu................................................................................................... .-
#ne,a 3 Sarcina pentru elaborarea tezei proiectului de licen........................................0
#ne,a 1 Cuprins............................................................................................................. 2.
#ne,a 2 %eguli pri$ind asigurarea bibliograiei tezei / proiectului de licen ... ........ 22
#ne,a 3 Prezentarea igurilor' graicelor (i tabelelor ...................................................21
#ne,a / #$iz la tez / proiect de licen....................................................................... .22
#ne,a - %ecenzie la tez / proiect de licen................................................................. 23
$ % $
&' Generaliti
Prezentul 4)id a ost elaborat n baza 5%egula!entului - Cadru pri$ind organizarea
e,a!enului de inalizare a studiilor superioare de licen (ordinul 6inisterului 7ducaiei (i
8ineretului' nr. -1 din .2.92.299-". 4)idul stabile(te regulile generale pri$ind organizarea'
elaborarea (i susinerea tezelor/proiectelor de licen.
7$aluarea inal a studenilor include susinerea e,a!enului de licen: o prob de proil
(poate include subiecte din c;te$a uniti de curs/!odule din co!ponenta unda!ental a
planului de n$!;nt"; o prob de specialitate (poate include subiecte din c;te$a uniti de
curs/!odule din co!ponenta de specialitate a planului de n$!;nt" (i susinerea tezei /
proiectului de licen.
Ela,orarea te)ei B .roiectului de licen/* reprezint etapa inal de instruire a studenilor
n instituiile superioare de n$!;nt. Conor! planului de n$!;nt' perioada de
elaborare a tezei / proiectului de licen este precedat de un stagiu practic (de licen"' care
are drept scop consolidarea cuno(tinelor teoretice' obinute n instituia superioar de
n$!;nt' selectarea inor!aiei necesare pentru elaborarea tezei / proiectului de licen (i'
de ase!enea' obinerea unor abiliti de organizare (i producere n do!eniul de specializare.
O,iectivul principal al tezei / proiectului de licen este or!area capacitii studentului de
a acti$a eicient n do!eniul de or!are respecti$' de a or!ula proble!e' a argu!enta (i
adopta soluii (i decizii de ordin econo!ic' organizatoric etc.
7laborarea tezei / proiectului de licen trebuie s ie organizat astel nc;t procesul (i
rezultatele ei s conir!e c studentul este capabil:
o n .lan .ro+esional:
s cunoasc (i s neleag conceptele' teoriile (i !etodele de baz ale
do!eniului (i ale ariei de specializare; s le utilizeze adec$at n situaii concrete
(i n co!unicarea proesional;
s utilizeze cuno(tinele de baz pentru e,plicarea (i interpretarea unor $ariate
tipuri de concepte' situaii' procese' proiecte asociate do!eniului;
s utilizeze principii (i !etode de baz pentru rezol$area proble!elor
(situaiilor" bine deinite' tipice do!eniului n condiii de asisten caliicat;
s utilizeze adec$at criterii (i !etode standard de e$aluare a calitii (i a
li!itelor de aplicare a unor procese' proiecte' progra!e' !etode (i teorii;
s elaboreze proiecte proesionale respect;nd cerinele (i nor!ele standard din
do!eniu;
o n .lan eneral:
s utilizeze eicient resurse (i te)nici de n$are pentru dez$oltarea personal (i
proesional;
s organizeze acti$iti speciice !uncii n ec)ip (i cu distribuirea de sarcini
ntre !e!bri pe ni$ele subordonate (conductor < student";
s con(tientizeze necesitatea n$!;ntului continuu;
s e,ecute responsabil sarcini proesionale n condiiile unei autono!ii restr;nse
(i asisten caliicat.
$ ( $
Sco.ul tezei / proiectului de licen este analiza (i (sau" proiectarea unui siste! econo!ic'
te)nic' organizatoric sau !i,t' rezultatele cruia pot i utilizate n do!eniile de acti$itate
caracteristice specializrii.
O,iectivele de ,a)* ale elaborrii tezei / proiectului de licen sunt:
or!ularea (i aprecierea corect a proble!ei propuse n tez / proiect pentru
soluionare;
deter!inarea locului (i ni$elului proble!ei or!ulate n teza / proiectul de licen'
lu;nd n considerare inor!aia actual de dez$oltare a do!eniului de specializare;
selectarea (i analiza surselor de inor!aie econo!ic' te)nic' bre$ete de in$enie'
pri$ind proble!a sau tipurile de proble!e' ce se analizeaz n tez / proiect;
argu!entarea !etodelor de cercetare (i de calcul' realizarea calculelor necesare
pentru deter!inarea para!etrilor econo!ici' te)nici' organizatorici' etc. ai obiectului
sau procesului studiat;
argu!entarea soluiilor (i deciziilor adaptate;
utilizarea te)nicii de calcul ca instru!ent de analiz' opti!izare' proiectare' aplic;nd
!etode !ate!atice (i !i=loace !oderne de analiz (i sintez;
siste!atizarea' consolidarea (i e,tinderea cuno(tinelor practice (i teoretice la
specialitate (i utilizarea acestora la soluionarea sarcinilor (tiiniice' econo!ice'
te)nice' (i de producere;
dez$oltarea deprinderilor de eectuare a lucrului de sine stttor (i posedarea
!etodicilor de cercetare (i e,peri!entale la soluionarea sarcinilor (i ntrebrilor
elaborate n teza / proiectul de licen;
de!onstrarea n !od con$ingtor a capacitilor de prezentare public a rezultatelor
(i soluiilor obinute la susinerea tezei / proiectului;
deter!inarea ni$elului de pregtire al studenilor pentru lucrul de sine stttor n
condiiile econo!iei !oderne' progresului te)nic (i (tiiniic.
#cestea presupun' pe de o parte' consultarea literaturii de specialitate' iar pe de alt parte'
realizarea unei pri e,peri!entale' ce const din:
construirea (i realizarea unui !odul econo!ic' ansa!blu' subansa!blu' bloc
uncional' ec)ipa!ent;
elaborarea unui algorit! (i realizarea produselor sot>are;
elaborarea (i utilizarea unor !etode de testare' $eriicare (i e$aluare;
proble!e legate de i!ple!entarea standardelor;
!etode de dez$oltare a aplicaiilor (care nu se bazeaz neaprat pe e,peri!ent" etc.
*n toate cazurile' trebuie s ie clar identiicabile contribuiile proprii' care includ at;t
analiza (i interpretarea literaturii de specialitate consultate' c;t (i ele!entele de noutate
introduse.
$ ) $
*' Te+atica tezei / proiectului de licen
8e!atica tezelor / proiectelor de licen trebuie:
s ie deter!inat de caracterul specialitii (i ur!eaz s corespund co!petenelor
deter!inate de caracteristica de caliicare a specialitii (Cadrul naional al
caliicrilor pentru do!eniul respecti$";
s ie actual' s corespund cerinelor progresului te)nico-(tiiniic' ni$elului
!odern de dez$oltare a proilului (i s ie orientat spre soluionarea proble!elor din
do!eniul de specialitate;
s se nscrie ntr-unul sau n !ai !ulte dintre do!eniile studiate pe parcursul anilor
de acultate. *n !od obligatoriu' te!ele trebuie s aparin do!eniului specialitii
absol$ite;
s se reere la analiza / !odelarea econo!ic' uncional' constructi$' te)nologic'
organizatoric cu ele!ente de cercetare etc. Ponderea iecrei co!ponente poate i
dierit n uncie de do!eniul de or!are (i specialitate.
8e!atica tezelor / proiectelor de licen este elaborat la catedrele de specialitate (i aprobat
de ctre Consiliul ?acultii. 8e!atica aprobat se co!unic studenilor cel t;rziu la inele
penulti!ului an de studii (i' conco!itent' se plaseaz pe pagina @7+ a
acultilor/uni$ersitii. 8e!atica tezelor / proiectelor de licen se reactualizeaz anual.
Se ncura=eaz elaborarea tezelor / proiectelor de licen la co!anda agenilor econo!ici cu
i!ple!entarea rezultatelor obinute.
Titlul lucrrii trebuie s ie scurt' r acroni!e (neconsacrate" (i s descrie subiectul n
!od precis' astel nc;t s poat i neles (i de un nespecialist.
Studentul poate nainta propuneri pri$ind te!atica tezei / proiectului de licen' aceasta
iind e,a!inat (i' dup caz' aprobat la (edina de catedr.
Studentul' n calitate de autor' este singurul rspunztor pentru e,actitatea (i $eridicitatea
tuturor rezultatelor obinute n lucrare. *n acela(i ti!p el este responsabil de respectarea legii
drepturilor de autor (i a oricror drepturi cone,e n legtura cu elaborarea lucrrii sale.
$ , $
%' tructura i coninutul tezei / proiectului de licen
%'&' !oninutul tezei / proiectului
#cti$itatea de analiz' !odelare' proiectare inalizat prin elaborarea tezei / proiectului de
licen' relect ni$elul de pregtire teoretic (i practic a absol$entului' prin posibilitatea de
rezol$are (tiiniic (i organizatoric a unei proble!e reale' preluat din acti$itatea
cotidian. 6ai !ult' teza / proiectul trebuie s relecte n !od e$ident contribuia autorului
la analiz' !odelare' proiectare' e$entual la cercetarea (tiiniic g)idat (de conductor (i
consultani" pri$ind te!a abordat.
*n acest conte,t' n coninutul lucrrii trebuie s se disting dou co!ponente' (i anu!e:
co!ponenta teoretic sau conceptual (se reer la stadiul actual al cunoa(terii' prezent;nd
aspecte necesare pentru unda!entarea proble!ei abordate (i soluiilor adoptate n lucrare"'
respecti$' co!ponenta practic/aplicati$ (conine una sau !ai !ulte aplicaii realizate de
autor' care rspund obiecti$elor lucrrii".
Partea aplicati$ se bazeaz pe un ansa!blu de cuno(tine teoretice pe care le integreaz n
scopul atingerii obiecti$ului lucrrii. #cest ansa!blu' care oer !odelele teoretice apelate'
!etodele utilizate' criteriile adoptate' te)nologiile olosite etc.' prezentat n sintez (i de o
!anier coerent' se constituie n unda!entarea teoretic a lucrrii. *n ti!p ce co!ponenta
teoretic de!onstreaz gradul de inor!are deinut de autor' co!ponent aplicati$ sau
practic necesit identiicarea / or!ularea unor soluii cu aplicabilitate $is-A-$is de
proble!ele $izate n lucrare.
#$;nd n $edere speciicul specialitii' coninutul lucrrii trebuie s prezinte ec)ilibrat cele
dou co!ponente' pun;nd ns accent pe partea aplicati$' adic pe contribuia propriu zis
a autorului la te!a abordat. 8eza / proiectul de licen trebuie sa de!onstreze capacitatea
absol$entului de a aplica n !od creati$ cuno(tinele sale teoretice. #stel' este reco!andat
ca partea teoretic s ocupe o pondere n =ur de 3919 B' iar partea aplicati$/practic o
pondere n =ur de 39/9B. Ca (i or!' partea aplicati$ se poate regsi' dincolo de
capitolele care i re$in (i n cadrul ane,elor.
*n elaborarea tezei / proiectului de licen' este necesar ca autorul' asistat de conductor /
coordonator' s parcurg ur!toarele etape:
- selectarea temei, argumentarea actualitii ei;
- determinarea obiectivelor de cercetare i obiectlui n baza cruia se va
promova studiul;
- formularea ipotezei de cercetare;
- selectarea, acumularea i sistematizarea informaiilor necesare;
- descrierea procesului de studiu (experimentarea);
- analiza i sinteza rezultatelor obinute;
- deducerea concluziilor i recomandrilor derivate din studiu;
- ntocmirea raportului la tez/proiect;
- prezentarea tezei/proiectului de licen la catedr;
- susinerea tezei/proiectului de licen la omisia pentru examenul de licen!
$ - $
%'*' tructura lucrrii
Colu!ul tezei / proiectului trebuie s constituie ntre 39 (i -9 pagini (r ane,e"' iar
igurile (i graicele co!ponente ale lucrrii nu trebuie s dep(easc 39B din $olu!ul
acesteia.
Structura tezei / proiectului de licen coreleaz cu etapele indicate (i include n !od
obligatoriu: introducerea' co!parti!entul teoretic' bazat pe generalizarea bibliograiei din
do!eniu' co!parti!entul de studiu practic sau e,peri!ental' concluziile reco!andrile'
bibliograia' ane,e.
Coninutul (i $olu!ul tezei este deter!inat de catedra de proil (i este speciicat n sarcina
pentru elaborarea tezei / proiectului de licen (#ne,a 3".
8eza / proiectul de licen $a cuprinde ur!toarele pri co!ponente:
984878 COPERTA' $a conine (#ne,a .":
sigla (i denu!irea instituiei (6oldcoop' Dni$ersitatea Cooperatist -
Co!ercial din 6oldo$a";
titlul tezei /proiectului;
nu!ele (i prenu!ele autorului;
denu!irea acultii;
denu!irea specialitii;
date despre conductor (nu!e' prenu!e' grad didactic (i (tiiniic";
locul (C)i(inu" (i anul de susinere a tezei / proiectului de licen.
984848 PA&INA DE TIT!U' $a conine (#ne,a 2":
denu!irea !inisterului (6E&DCEEP";
denu!irea instituiei (Dni$ersitatea Cooperatist - Co!ercial din 6oldo$a";
denu!irea acultii (i catedrei organizatoare de licen;
a$izul de ad!itere la susinere a (eului de catedr (cu spaiu rezer$at pentru
se!ntur";
titlul tezei / proiectului;
!eniunea F8eza / proiect de licenG;
date despre conductor' consultant (i recenzent (nu!e' prenu!e' grad didactic
(i (tiiniic";
nu!ele (i prenu!ele autorului;
locul (C)i(inu" (i anul de susinere a tezei / proiectului de licen.
984898 SARCINA PENTRU E!ABORAREA TECEI B PROIECTU!UI DE
!ICEN$%
Sarcina pentru elaborarea tezei/proiectului $a i elaborat p;n la .2 octo!brie a
ulti!ului an de studii (i $a conine ur!toarele co!ponente (#ne,a 3":
Dn .ri"ul .unct se noteaz te!a tezei / proiectului n $ersiunea aprobat de
Consiliul ?acultii cu indicarea nu!rului procesul $erbal (i data aprobrii
acestuia.
Punctul doi indic ter!enul de prezentare a tezei / proiectului deiniti$at la
decanat (se stabile(te n conor!itate cu graicul procesului de studii pentru anul
uni$ersitar corespunztor' de regul cu o lun nainte de data susinerii tezei /
proiectului".
Punctul trei se reer la or!ularea obiecti$ului tezei / proiectului de licen.
$ . $
Punctul .atru se reer la structura tezei' se indic denu!irea capitolelor tezei /
proiectului.
Punctul cinci se reer la planul calendaristic de elaborare (i prezentare a tezei /
proiectului de licen. Denu!irea co!parti!entelor' de regul' $a coincide cu
denu!irea capitolelor' pre$zute n tez / proiect. 8er!enii de realizare a
co!parti!entelor se stabilesc reie(ind din graicul procesului de studii. Planul
calendaristic elaborat se se!neaz de student (i de ctre conductorul tezei /
proiectului (i dup caz (i de consultantul (tiiniic.
Dn .unctul -ase se indic data recepionrii sarcinii de ctre student (i se
contrase!neaz.
9848: DEC!ARA$IA STUDENTU!UI
*n respecti$a pagin se scrie de !;n ur!torul te,t:
"ubsemnatul (a) ############ declar pe proprie rspundere c lucrarea cu
tema######################################################################
este rezultatul muncii mele, pe baza propriilor cercetri i pe baza informaiilor obinute
din surse care au fost citate i indicate, conform normelor etice, n note i n bibliografie!
$eclar c lucrarea nu a mai fost prezentat sub aceast form la nici o instituie de
nvm%nt superior n vederea obinerii unui grad sau titlu tiinific ori didactic!
$ata ############### "emntura studentului###########
O,serva/ie: Dac la o te! au ost dese!nai doi sau !ai !uli studeni' pot s ie co!une'
r a i identice' doar pri din partea introducti$ a lucrrii (de docu!entare". *ns'
lucrrile trebuie s diere prin scop (i obiecti$e' iar concluziile trebuie s ie ale autorului
lucrrii.
9848; CD2ul (teza n $ariant electronic"
984858 AVICU! CONDUC%TORU!UI TECEI B PROIECTU!UI DE !ICEN$%
#$izul $a i prezentat n dou e,e!plare nu !ai trziu' dect n prealabil cu o
spt!n pn la ziua susinerii tezei de licen. Dn e,e!plar al a$izului se trans!ite la
catedr' cel de-al doilea < studentului pentru pregtirea rspunsurilor la obser$aiile
conductorului. Cerinele a de perectarea a$izului sunt prezentate n ane,a /.
&und n considerare subiectul tezei de licen' precu! (i a$izul conductorului
(tiiniic' (eul de catedr dese!neaz un recenzent care acti$eaz n cadrul altei catedre'
instituii de n$!nt sau cercetri (tiiniice. %ecenzentul apreciaz prounzi!ea studierii
subiectului (i a surselor bibliograice' logica e,punerii !aterialului' lacunele (i gre(elile sub
aspect al structurii' coninutului' stilului (i al perectrii lucrrii. *n partea de nc)eiere a
recenziei e$alueaz lucrarea. Cerinele a de perectarea recenziei sunt prezentate n
ane,a -.
9848E8 RECU#ATU!
*n respecti$ul co!parti!ent sunt prezentate titlul tezei' autorul' scopul (i sarcinile cercetrii'
rezultate (i concluzii e,puse n lucrare. 8ot aici sunt indicate nu!rul: capitolelor tezei /
proiectului' paginilor lucrrii' igurilor' tabelelor (i surselor bibliograice. %ezu!atul se
elaboreaz n li!ba ro!;n' de !ini! 399 (i !a,i! 299 de cu$inte.
$ / $
9848<8 CUPRINSU!
Cuprinsul trebuie s corespund ntoc!ai coninutului lucrrii' cu e$idenierea clar a
paginii la care se gsesc introducerea' ni$elurile de coninut (capitole' paragrae etc."'
concluziile' bibliograia (i ane,ele.
Pri!a pagin a cuprinsului se ntoc!e(te conor! !odelului indicat n #ne,a 1 .
9848F8 !ISTA TABE!E!OR Go./ionalH
9848768 !ISTA =I&URI!ORA &RA=ICE!ORA DIA&RA#E!OR 3I SCHE#E!OR
Go./ionalH
9848778!ISTA ABREVIERI!OR Go./ionalH
9848748INTRODUCERE
Hntroducerea are rolul de a inor!a pe cititor/e$aluator despre coninutul (i obiecti$ele
lucrrii. *n aceast parte a lucrrii se $or prezenta' pe scurt' ur!toarele aspecte: ncadrarea
lucrrii ntr-un do!eniu te!atic' !oti$aia alegerii te!ei' gradul de noutate a te!ei'
obiecti$ele generale ale lucrrii' !etodologia de cercetare olosit' structura lucrrii <
descrierea succint a capitolelor (i a legturii dintre ele' precu! (i e$entualele li!ite ale
lucrrii.
9848798 CON$INUTU! !UCR%RII
Coninutul lucrrii se reer la capitolele' paragraele (i subparagraele care alctuiesc
lucrarea' structurate ntr-o nlnuire logic' e$it;ndu-se alturarea de te,te disparate.
Iu!rul de uniti (capitole/paragrae/subparagrae" nu trebuie s ie e,agerat (de regul'
ntre 3 (i 2 capitole"' iar !prirea pe uniti nu trebuie s ie nt;!pltoare' ci s relecte n
!od unitar' coninutul te!ei abordate.
*n scopul e,punerii logice/coerente a lucrrii poate i utilizat ur!toarea structur:
Ca.itolul 78 Cadrul teoretic
Capitolul teoretic cuprinde o trecere n re$ist a literaturii de specialitate dedicate
te!ei studiate. Se $a ur!ri o prezentare n egal !sur co!plet' dar (i sintetic'
acord;ndu-se i!portan surselor celor !ai rele$ante' pe de o parte' (i celor !ai recente' pe
de alt parte. Se reco!and utilizarea unui criteriu e,plicit de ordonare a prezentrii' care
poate i de natur te!atic sau te!poral. Se $a acorda atenie aspectelor contro$ersate' n
raport cu care studentul poate !aniesta o e$aluare critic.
Selecia (i analiza surselor teoretice se $a ace n a(a el nc;t s susin procesul de
elaborare a ipotezelor care $or sta la baza propriei cercetri. 7ste i!portant ca studentul s
de!onstreze capacitatea de a integra di$erse contribuii teoretice n uniti te!atice cu
pri$ire la subiectul studiat (i de a se raporta critic' independent' la acestea.
$ &0 $
Ca.itolul 4: Co".arti"entul de studiu GeI.eri"entalA .racticH
Co!parti!entul de studiu (e,peri!ental' practic"' iind partea principal a tezei /
proiectului de licen' e necesar s aib caracter aplicati$' acesta iind eectuat n baza unui
produs concret sau a unei uniti econo!ice' sau a unui studiu de caz. #cest co!parti!ent
$a cuprinde !etodica' coninutul (i rezultatele studiului.
*n acest co!parti!ent se !ai eectueaz descrierea obiectului de studiu'
caracteriz;ndu-se (i analiz;ndu-se indicatorii cantitati$i (i calitati$i ai acti$itii
ntreprinderii n ulti!ii 3-2 ani. Dease!enea se siste!atizeaz' se prelucreaz (i se
analizeaz rezultatele studiului cu aplicarea dieritor !etode !oderne. &a aceast etap se
interpreteaz rezultatele studiului' se ace analiza' sinteza (i conruntarea acestora cu datele
iniiale' cu ipoteza cercetrii (i obiecti$ele tezei/proiectului. #ici se $or relecta rezultatele
de sintez (i cele inale ale studiului (i e,peri!entelor eectuate.
*n baza analizei rezultatelor obinute liceniatul $a ace concluzii (i $a argu!enta
reco!andrile orientate spre soluionarea proble!ei abordate.
98487:8 CONC!UCII 3I RECO#AND%RI
Concluziile (i reco!andrile sunt partea inal a tezei / proiectului de licen.
#nticipat or!ulrii concluziilor (i reco!andrilor studentul $a $eriica inalizarea tuturor
co!parti!entelor tezei' realizarea progra!ului de cercetare. #ceast parte co!ponent a
tezei conine aprecierea rezultatelor studiului.
Concluziile (i propunerile trebuie s rezulte din studiul eectuat' s ie or!ulate
succint' argu!entat (i cu adresare concret.
Concluziile trebuie s de!onstreze co!petena (tiiniic (i proesional a
liceniatului.
98487;8 BIB!IO&RA=IE
+ibliograia conine lista tuturor surselor de inor!aie utilizate de ctre autor pentru
elaborarea tezei / proiectului de licen. Credibilitatea unei lucrri este str;ns legat de
aceste reerine bibliograice' care arat c;t este de inor!at (i de a$izat autorul cu pri$ire la
actualitatea (i necesitatea lucrrii pe care o prezint.
&ista cu reerine bibliograice trebuie s conin ntre .3 (i 29 de titluri bibliograice' care
pot i:
8ratate' !onograii' !anuale'
&ucrrile conerinelor de specialitate'
#rticole din re$iste (tiiniice'
8eze de doctorat' rapoarte publice'
Standarde' nor!e' g)iduri de utilizare'
Pagini @7+'
%apoarte interne etc.
%egulile pri$ind co!pletarea listei bibliograice a tezei / proiectului sunt prezentate n
#ne,a 2.
$ && $
9848758 ANEJE Gdac* este ca)ulH
*n ane,e se prezint o inor!aie supli!entar la partea principal a tezei / proiectului
care nu este i!ediat necesar n te,tul lucrrii pentru ca aceasta s ie neleas sau care'
dac ar i ost introdus n te,t' ar i ndeprtat cititorul de la cursi$itatea ideilor. #ici pot i
incluse copii ale rapoartelor statistice' organigra!e' tabele cu indicii de acti$itate ale
agenilor econo!ici' siste!atizri de rezultate n dierite prezentri' etc.
#ne,ele se perecteaz pe ile aparte' iecare dintre acestea a$nd titlu (i
nu!erotaie n colul din dreapta sus' de e,e!plu' ane,a 1
(' "e1uli de redactare a tezei / proiectului de licen
('&' E2i1ene de editare
Pentru a respecta o or! unitar a tuturor tezelor / proiectelor de licen' se reco!and
aplicarea unor reguli generale de redactare (i te)noredactare' reguli prezentate !ai =os:
8eza / proiectul de licen se redacteaz n li!ba de instruire (dup caz n englez'
rancez";
Iu!rul total de pagini nu reprezint un scop n sine' acesta iind ns stabilit de
ctre candidat !preun cu coordonatorul' ntre 39-9 pagini (r ane,e". 7ste
reco!andat ca ponderea paginilor cu caracter teoretic s nu dep(easc 39-32B din
totalul paginilor.
8iprirea se $a ace pe or!at #1.
&ucrarea se $a lega prin copertare' ntr-un singur e,e!plar;
8eza / proiectul de licen se organizeaz pe capitole (i paragrae' cu e,cepia
capitolului introducti$ (i a concluziilor;
Se reco!and ca lucrrile s ie scrise/te)noredactate cu caractere 58i!es Ie>
%o!anG' .2 pt' la .'2 linii;
8itlurile capitolelor (i paragraelor pot i scrise cu caractere !ai !ari (.3 .1 pt." (i'
dup necesitate' cu caractere aldine (bold";
Denu!irile igurilor' pozelor' sc)e!elor se scriu sub acesta (centrate" iind
nu!erotate;
Denu!irile tabelelor se scriu deasupra acestora iind aliniate la dreapta (i
nu!erotate;
?or!ulele $or i centrate' iar nu!erotarea acestora se $a plasa la s;r(itul r;ndului;
8oate or!ulele' tabelele (i ele!entele graice (iguri' poze' sc)e!e" $or i
nu!erotate n ordine cresctoare pentru iecare capitol: pri!a cir $a indica nu!rul
capitolului' iar a doua < nu!rul de ordine a ele!entului n respecti$ul capitol
(#ne,a 3";
Pentru igurile' or!ulele' rag!entele de te,t sau tabelele preluate din literatura de
specialitate n or!at electronic (copiere' scanare"' este obligatoriu s se ac
tri!iterea la literatura de specialitate olosit' n locul n care apar n lucrare.
$ &* $
('*' "eco+andri stilistice
8eza $a i scris n stil i!personal (nu se $a utiliza persoana H-a".
Se $a olosi un li!ba= si!plu (i clar. Hnor!aiile $or i co!unicate ntr-o !anier direct (i
inteligibil' ntr-o structurare logic (i coerent.
('%' E2i1ene etice
&ucrarea trebuie s relecte integral !unca autorului. Sursele bibliograice $or i !enionate
n lista bibliograic.
Plagiatul reprezint un act contrar conduitei acade!ice. Prin plagiat se nelege utilizarea
te,tului' ideilor sau cu$intelor unei alte persoane' r !enionarea sursei. %eprezint
plagiat (i preluarea r citare a igurilor' tabelelor (i sc)e!elor.
)' !onducerea lucrrii3 ad+iterea i susinerea tezei / proiectului
)'&' !onducerea tezei / proiectului de licen
8e!a tezei / proiectului de licen se selecteaz de regul din lista te!elor propuse de ctre
catedr pentru iecare student. 8e!a este e,a!inat la (edina catedrei. &a (edina
Consiliului ?acultii se aprob conductorii (i te!ele tezelor / proiectelor de licen'
propuse de catedrele de proil.
*n o,lia/iile conduc*torului tezei / proiectului de licen intr:
elaborarea sarcinii tezei / proiectului de licen n conlucrare cu studentul;
elaborarea progra!ului practicii de licen;
acordarea ndru!rilor !etodice pri$ind elaborarea graicului calendaristic de
ndeplinire a tezei / proiectului de licen;
reco!andarea surselor bibliograice la te!a tezei / proiectului de licen;
consultarea studentului n procesul de elaborare a tezei / proiectului de licen'
conor! graicului consultaiilor stabilit la catedra de proil;
$eriicarea periodic a ndeplinirii graicului de elaborare a tezei / proiectului
conor! planului calendaristic;
$eriicarea certitudinii de elaborare a tezei / proiectului de licen;
$eriicarea prezenei obligatorii n !e!oriul e,plicati$ a desenelor de!onstrati$e'
care se utilizeaz la susinerea tezei / proiectului de licen;
elaborarea a$izului la teza / proiectul de licen. Dn !odel de a$iz a conductorului
este prezentat n #ne,a /;
responsabilitatea de structura (i coninutul integral al tezei / proiectului de licen'
inclusi$ de co!parti!entele: argu!entri econo!ice' protecia !ediului' securitatea
!uncii etc.
*n o,lia/iile consultan/ilor tezei / proiectului de licen se include:
elaborarea planului calendaristic de realizare' inclusi$' a capitolului de analiz (i
argu!entare econo!ic' protecia !uncii (i a !ediului a!biant;
selectarea !etodei de argu!entare econo!ic a proiectului / tezei de licen;
reco!andarea surselor bibliograice' respecti$' la capitolul de argu!entare
econo!ic' protecia !uncii (i a !ediului a!biant;
$ &% $
consultarea studentului n procesul de elaborare a tezei / proiectului de licen'
conor! graicului consultaiilor;
$eriicarea periodic a elaborrilor' respecti$' pro!o$ate n capitolul de argu!entare
econo!ic;
$eriicarea certitudinii de ndeplinire a calculelor econo!ice (i a calculelor pri$ind
securitatea acti$itii $itale;
$eriicarea prezenei calculelor obligatorii' pri$ind argu!entarea econo!ic (i a
securitii $itale.
*n o,lia/iile -e+ului catedrei de proil intr:
analiza te!aticilor tezelor / proiectelor de licen' corelarea acestora cu scopurile
speciicate n Cadrul Caliicrilor;
dese!narea conductorilor' consultanilor tezelor de licen;
asigurarea !ultidisciplinaritii (i reno$area periodic a te!elor tezelor de licen
ad!iterea la susinere a tezelor / proiectelor care integral corespund cerinelor
regle!entate (i sarcini' iniial aprobate;
analiza rezultatelor susinerii tezelor / proiectelor' a propunerilor (i sugestiilor
prezentate n raportul co!isiei de susinere a e,a!enului de licen;
elaborarea !surilor de !buntire continu a calitii tezelor / proiectelor de
licen;
asigurarea !etodic a co!parti!entului respecti$ (elaborarea !aterialelor didactice'
ndru!arelor' g)idurilor etc.".
*n o,lia/iile decanului acultii (i a Consiliului +acult*/ii intr:
analiza (i aprobarea te!elor tezelor / proiectelor de licen;
controlul calitii realizrii tezelor / proiectelor de licen' precu! (i a rapoartelor
Co!isiilor pentru e,a!enul de licen;
elaborarea !surilor de !buntire continu a calitii tezelor / proiectelor de
licen;
analiza asigurrii !etodice la co!parti!entul respecti$ (i aprobarea spre editare a
!aterialelor didactice' ndru!arelor' g)idurilor etc.
)'*' Procedura de ad+itere la susinerea tezei / proiectului de licen
8eza / proiectul de licen elaborat de student se $eriic de ctre conductor (i consultant'
Dac n ur!a controlului se constat c au ost respectate toate cerinele de perectare
nor!ati$e' pe oaia de titlu $a pune se!ntura conductorul (i consultantului tezei /
proiectului. Ebin;nd se!nturile conductorului (i consultanilor' studentul prezint teza /
proiectul (eului de catedr' la care ane,eaz a$izul conductorului (i a$izul recenzentului
Jeul catedrei' n baza analizei !aterialelor prezentate' se!neaz (sau nu" ad!iterea la
susinerea tezei / proiectului de licen. Dac studentul a ost ad!is la susinere' el purcede
la copertarea lucrri. 8eza / proiectul de licen se prezint (eului de catedr nu !ai trziu
de .9 zile anticipat susinerii
*n Co!isia pentru e,a!enul de licen se prezint ur!toarele !ateriale:
teza copertat' raportul de susinere a proiectului / tezei n or! electronic
(prezentare Po>erPoint";
elaborrile' dac n sarcina tezei / proiectului au ost pre$zute;
e,trasul din carnetul de note cu e$aluarea notei !edii pe anii de studii;
a$izul conductorului;
recenzia la teza / proiectul de licen (intern sau e,tern".
$ &( $
Pot i prezentate' de ase!enea' !ateriale care caracterizeaz i!portana practico-(tiiniic a
tezei / proiectului de licen (acte de i!ple!entare' bre$ete' patente" (i copiile articolelor
publicate la te!a tezei / proiectului.
)'%' "eco+andrile privind susinerea tezei / proiectului de licen
Susinerea tezei de licen $a i public' n prezena colegilor de acultate' conductorilor
tezelor.
Pentru susinerea tezei/proiectului de licen n cadrul (edinei Co!isiei 7,a!enului de
&icen' iecrui student i se oer p;n la .9-.2 !in. Se reco!and ca studentul s aib
elaborat un plan de e,punere a lucrrii. *n raport trebuie sa ie clar e$ideniate:
te!a tezei / proiectului de licen;
scopul tezei / proiectului de licen;
sarcinile de elaborare' proiectare;
$ariantele posibile de soluionare a subiectelor (i co!pararea lor;
e,punerea rezultatelor (i argu!entarea soluiilor obinute;
analiza !etodelor de opti!izare (i e$aluarea iabilitii;
rezultatele calculelor econo!ice' te)nologice' te)nice;
nc)eiere (concluzii".
Pre$ederile de baz ale raportului trebuie neaprat susinute prin date' graice' diagra!e'
tabele' sc)e!e de structur' de principiu' uncionale' or!ule !ate!atice' si!ulri la
calculator a progra!elor elaborate etc.
Studentul trebuie s de!onstreze o bun pregtire general la proil' c;t (i o pregtire bun
la te!a tezei / proiectului de licen (i s ie apt s rspund la ntrebrile or!ulate de
!e!brii Co!isiei 7,a!enului de &icen.
%spunsurile la ntrebri trebuie s ie succinte' clare (i n conor!itate cu ntrebrile
or!ulate. *n unele cazuri' pentru a rspunde la ntrebri' cu acordul pre(edintelui Co!isiei
7,a!enului de &icen' studentul poate utiliza !e!oriul e,plicati$ al tezei / proiectului de
licen.
*n ti!pul raportului (i a rspunsurilor la ntrebri' inuta studentului trebuie s ie astel'
nc;t el s ie n contact direct cu !e!brii Co!isiei.
Cu o spt!;n nainte de data susinerii se reco!and susinerea public a tezelor /
proiectelor de licen n prezena conductorilor (i colegilor' pentru a obine deprinderile
necesare de prezentare a raportului la susinerea tezei / proiectului de licen n cadrul
Co!isiei 7,a!enului de &icen.
$ &) $
,' 4precierea tezei / proiectului de licen
Pentru aprecierea tezei / proiectului de licen se reco!and ur!toarele criterii:
!sura n care coninutul tezei / proiectului corespunde structurii (i cerinelor de
elaborare a tezei / proiectului;
!sura n care soluiile (i deciziile econo!ice' te)nice' organizatorice' ecologice'
etc. corespund ni$elului actual de dez$oltare a do!eniului respecti$ (i sunt
!oti$ate n nota e,plicati$ (i partea graic;
!sura n care este utilizat calculatorul ca instru!ent de analiz (i proiectare;
!sura n care studentul este capabil s analizeze' s argu!enteze deciziile (i
soluiile adoptate' s ac concluzii n ti!pul susinerii (i n cadrul Co!isiei
pentru e,a!enul de licen;
opinia $erbal (a$izul" a conductorului pri$ind caracteristica studentului (i titlul
conerit.
6odalitatea de apreciere a tezei / proiectului de licen include:
aprecierea tezei / proiectului de licen n e,clusi$itate de ctre !e!brii Co!isiei
pentru e,a!enul de licen n rezultatul audierii tezei / proiectului n (edin
public. Co!isia apreciaz separat' cu note' calitatea elaborrii tezei / proiectului
conor! criteriilor !enionate !ai sus (i calitatea susinerii;
nota inal ca !edia arit!etic a notelor pentru calitatea elaborrii tezei /
proiectului de licen (i pentru calitatea susinerii;
aprecierea inal corespunztoare prin acordul tuturor !e!brilor la (edina
nc)is a Co!isiei pentru e,a!enul de licen.
$ &, $
ANEJA 7
# O ! D C O O P
UNIVERSITATEA COOPERATIST2 CO#ERCIA!% DIN
#O!DOVA
3A&i%,. 4(,#. 16 1$.. '!$&%$5
IMP4!TU5 P"6!EU5UI
M6TI748I6#45 9# 4!TI7IT4TE4
M4#4GE"I45:
3$i$,/, 1&(i'$/,/i / $0i 6 A&i%,. 4(,#. 22 1$.. '!$&%$. +1%"i/ 7!$& ,i!ii 8 1.-5
tudent9::::::::::::::::::::::
;acultatea::::::::::::::::::::
pecialitatea::::::::::::::::::
Grupa::::::::::::::::::::::::
!onductor<::::::::::::::::::
(nu!ele' prenu!ele' gradul (i titlul (tiiniic"
3A&i%,. 4(,#. 16 1$.5
!=iinu > *0&&
3A&i%,. 4(,#. 16 1$.5
ANEJA 4
M65D!66P
Universitatea !ooperatist$!o+ercial din Moldova
;acultatea Mana1e+ent i drept
!atedra Econo+ie i 4d+inistrare
3A&i%,. 4(,#. 12 1$.. '!$&%$5
4d+is la susinere
?e@ de catedr< con@'univ'dr' H== "rrrrr
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BAACAAAAAAAAAAAAA *0&&
(A&i%,. 4(,#. 11 1$."
IMP4!TU5 P"6!EU5UI
M6TI748I6#45 9# 4!TI7IT4TE4
M4#4GE"I45:
3A&i%,. 4(,#. 2; 1$.. '!$&%$5
Tez / proiect de licen
3A&i%,. 4(,#. 16 1$.. '!$&%$5
tudent<:::::::::::::::::3::::::::::::5
!onductor<:::::::::::::3::::::::::::5
!onsultant<::::::::::::::3::::::::::::5
::::::::::::::3::::::::::::5
"ecenzent<::::::::::::::3::::::::::::5
(A&i%,. 4(,#. 12 1$"
!=iinu > *0&&
3A&i%,. 4(,#. 12 1$.5
ANEJA 9
6 E & D C E E P
DIHC7%SH8#87# CEEP7%#8HS8- CE67%CH#&K DHI
6E&DEC#
APROB:
Con+8univ8Adr8H'' RrrrrrA
-e+ catedr*
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
?KK@KKKKKKKKKKKKK 4677
SARCINA
.entru ela,orarea te)ei B .roiectului de licen/*
Studentul GaHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
=acultateaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
CatedraKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
S.ecialitateaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
&ru.aKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Conduc*tor -tiin/i+icKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Consultant -tiin/i+icKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

78 Te"a te)ei B.roiectului de licen/*:
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
a.ro,at* .rin dis.o)i/ia +acult*/ii nr8 KKKKKKK de la 5LLLLG LLLLLLLLLLLL 46KKK
48 Ter"enul li"it* de .re)entare -i (nreistrare a te)ei B.roiectului la decanat:
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
98 O,iectivul te)ei B.roiectului LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
:8 Structura te)ei B.roiectului (co!parti!entele' ntrebrile principale ce se $or aborda (i $olu!ul lor":
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
$ &/ $
;8 Planul calendaristic de ela,orare -i .re)entare a te)ei B .roiectului la catedr*:
Ir.
crt.
Denu!irea co!parti!entelor
la elaborarea tezei / proiectului
8er!en de realizare Iot
Student LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL / /
/se!ntura/
Conductor (tiiniicLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL / /
/se!ntura/
Consultant (tiiniicLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL / /
/se!ntura/
3. Sarcina a ost recepionat la F LLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLL29LL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
/se!ntura studentului/
Iota .. Sarcina pentru elaborarea tezei / proiectului de licen se elaboreaz n 2 e,e!plare:
unul studentului' al doilea - la catedr.
2. Sarcina se ane,eaz la tez / proiect (i se prezint Co!isiei pentru e,a!enul de licen
$ *0 $
ANEJA :
!UP"I#
RECU#AT.......................................................................................................
3
!ISTA ABREVIERI!OR...............................................................................
2
INTRODUCERE..............................................................................................
3
I8 CONCEPTU! TEORETIC A! #OTIV%RII PERSONA!U!UI........
-
.... ?unda!entele teoretice ale unciei de !oti$are.......................................................... -
..2. #bordri (i teorii ale !oti$aiei ................................................................................... .9
..3.Sc)i!barea (i re!unerarea - pri co!ponente ale !oti$aiei...................................... 22
II8 PRECENTAREA 3I ANA!ICA ACTIVIT%$II D8#8 @E=ES
VITANTA #O!DOVA BRELERM@ S8A...................................................
23
2... Caracteristica general a ntreprinderii ....................................................................... 23
2.2. #naliza indicatorilor econo!ico-inanciari al acti$itii *.6. 57es Citanta 6oldo$a
+re$erMG S.#..........................................................................................................................
32
HHH. PER=EC$IONAREA SISTE#U!UI #OTIVA$IONA! A!
DNTREPRINDERI!OR DIN REPUB!ICA #O!DOVA...........................
2.
3... #naliza siste!ului !oti$aional al *.6. 57es Citanta 6oldo$a +re$erMG S.# ........ 2.
3.2.Direcii de perecionare a siste!ului !oti$aional n cadrul ntreprinderilor
naionale ......................................................................................................................... 3.
CONC!UCII 3I RECO#AND%RI..................................................................................... /9
BIB!IO&RA=IE................................................................................................................... /1
ANEJE.................................................................................................................................. /3
DEC!ARA$IA STUDENTU!UI ..................................................................
-3
$ *& $
ANEJA ;
"e1uli privind asi1urarea biblio1ra@ic a tezei /proiectului
.. +ibliograia se a!plaseaz dup co!parti!entul 5Concluzii (i reco!andriG. %eerinele
bibliograice sunt prezentate ntr-o succesiune nu!eric' corespunztoare ordinii
citrilor lor n te,t' sau n ordinea alabetic a pri!ului ele!ent.
2. Citarea' or!a scurt a reerinei inserat n te,t ntre paranteze ptrate' per!ite
identiicarea publicaiei din care s-a e,tras citatul sau ideea co!entat etc. (i indicarea
localizrii n cadrul publicaiei surs.
3. Iu!erele' prezentate sub or!a de indici ntre paranteze ptrate' inserate n te,t' tri!it
la docu!ent n ordinea n care ele sunt citate pentru pri!a dat. Citrile ur!toare
pri!esc acela(i nu!r ca (i pri!a citare. Dac sunt citate nu!ai anu!ite pri ale unui
docu!ent' dup nu!rul respecti$ poate i dat (i paginaia' de e,e!plu N-' p. 23.O.
1. *n bibliograie se includ lucrrile utilizate n tez / proiect.
&xemple de publicaii tiprite'
C*r/i
... un autor
8u)ari 8. Contabilitatea operaiilor n co!er. C)i(inu: #S76' 2992. 2.1 p.
8a$e D. *nbreeding and brod stoP !anage!ent. %o!e: ?#E' .000. .22 p.
QRSRTUTV W.W. XYZT[T\Y]: Y^T_ ^`[]aRZR^Yb. XYZT[T\[cd] e[YfTZT_Y]. gT[cVd:
hViYcd' 2999. 31 [.
...doi autori
Iicolescu E.' Cerboncu H. 6anage!ent. +ucure(ti: 7cono!ic' .003. 19/p.
...!ai !ult de trei autori
Stan I. (.a. 8ratat de legu!icultur. +ucure(ti: 8i!pul' 2991. 2-2 p.
QTiTcYU j. k.' lZmnRV[cYb o. p. Y qi. rUsRURiUd] _id\Ycd: taRuUYc. Qv.3' 2992'
302 c.
... r autori
#nuarul statistic al %epublicii 6oldo$a. C)i(inu' 2992.293 p.
Producsion: wearbooP 2993. Col. 2/' 2993. %o!e: ?#E' 2991. 239 p.
Alte surse
Codul cu pri$ire la (tiin (i ino$are al %epublicii 6oldo$a. Ir. 220-xC din .2 iulie 2991.
*n: 6onitorul Eicial al %epublicii 6oldo$a. 39.9/.2991. nr..22-.20 (.3/0-.1-3".
&egea %epublicii 6oldo$a a salarizrii. Ir. -1/-xC din .1.92.2992. *n: 6onitorul Eicial
al %epublicii 6oldo$a. nr. 29-22 din ...91.2992.
Articolele din .u,lica/iile seriale -i culeeri
#dscliei 6. 8ierea de rentinerire a po!ilor de !r. *n: #gricultura 6oldo$ei' .00/'
nr.0' p. ./-22.
$ ** $
@7#C7%' @ilia!. 8)e collectors: co!!and peror!ances. P)otograp)M bM %obert
7!!ett +rig)t. (rc)itectural $igest' Dece!ber .0-2' $ol. 12' no. .2' p. .23-.33.
Autore+erateA te)e
6ardare H. Concepia congniti$ - structural de creare a siste!elor intelectuale pentru
restabilirea i!aginilor. 8eza de dr.)ab. n te)nic. C)i(inu' 299-. 219 p.
Din "onora+ii
P#%y7%' 8z. and {#S@7&&' @D. ( text-boo* of zoolog+. 2
t)
ed. Col. .. %e$ised bM @D.
&ang. &ondon: 6ac!illan' .039. Section .2' P)Mlu! 6ollusca' p. 333</-2.
Brevete de inven/ii
+re$et de in$enie.2/32 +2' 6D' # 9. 6//99. Captator de soluie al stropitorii cu $entilator
/ H$an Stale$' Sergiu Stale$ (6D". Cererea depus 23.92.299.' +EPH nr 1/2992.
kd^. 2.-/--- |T[[Yb[cd] XRqRid}Y]' gk~/ 91 ./3-' 91 .3/99.
eiYRSTeRiRqdRR t[^iTb[^VT. W. r. t_dRVd: d]VY^RZm Y ed^RU^TTuZdq. WTiTURs.
Udta.- Y[[ZRq.YU-^. letuZ. 29.9-.92' Z. e_. 23.
Docu"ente electronice
{arnu S.' E)ri!enco S.' Cernei 4. 8e)nologiile inor!aionale (i proble!ele globale ale
dez$oltrii societii. C)i(inu' 299-. )ttp: //>>>.ase.!d/Hnside/PersonalPages%o!Co!.p)t!l
($izitat .9.92.2990".
Du!itrescu D. 7$aluarea n biblioteci. *n Dni+H+. 299/. )ttp://>>>.bcub.ro/articoledr.)t!
($izitat .2.93.299-".
7,plicaii supli!entare:
?iecare ele!ent al reerinei bibliograice trebuie clar separat de ele!entul ur!tor
printr-un se!n de punctuaie (punct' $irgul etc."
Partea din nu!e prezentat pri!a s ie cea care d intrarea n catalogul de
bibliotec' bibliograie' repertorii etc.; prenu!ele (i alte ele!ente secundare se
noteaz dup nu!e. 8oate nu!ele trebuie reproduse n ordinea n care apar n sursa
de inor!are; dac sunt !ai !ult de trei nu!e' celelalte nu!e pot i o!ise.
#nul publicrii se noteaz cu cire arabe.
$ *% $
ANEJA 5
AH =iuriA ra+ice -i desene
=i8 987 Dina"ica v1n)*rilor cu a"*nuntul in co"er/ul coo.eratist G4664N766OH
Sursa: inor!aii 6oldcoop
+" Ta,ele
Ta,elul 7878
Evolu/ia veniturilor totale (n a8 466<24676 la CONSU#COOP Vr*ne-ti
Hndicatorii 29.9 2990 299-
29.9/299-' B
Su!a'
!ii lei
Ponde-
rea' O
Su!a'
!ii lei
Ponde-
rea' O
Su!a'
!ii lei
Ponde-
rea' O
Cenitul total
inclusi$:
11-2'3 .99'99 1133'3 .99'99 2193'3 .99'99
-2'0
. $;nzarea
!rurilor
1.0/'2 03'32 1./3'- 01'9- 2.1-'0 02'21
-.'2
2.prestarea
ser$iciilor
2-1'- 3'32 232'- 2'02 22/'1 1'/3
..9'3
Sursa: %apoarte statistice ale ntreprinderii
CH =or"ule
,
r -
, x .

- (2.2."
unde:
,
r /
proitul;
, / preul de $;nzare pe unitate de produs;
. / cantitatea $;ndut; / costul aerent produciei $;ndute.
$ *( $
ANEJA E
6 E & D C E E P
DIHC7%SH8#87# CEEP7%#8HS8- CE67%CH#&K DHI
6E&DEC#
?#CD&8#87# LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
C#87D%#LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
AVIC
la teza / proiectul de licen
8e!a LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Studentul(a" LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLgr. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
.. #ctualitatea te!eiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
2. Proble!ele de baz studiate n lucrare:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
3. 7sti!area rezultatelor obinuteLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
1. Caloarea practic a tezei / proiectuluiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
2. Corespunderea tezei / proiectului cerinelor n $igoare:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
3. Ebiecii (i reco!andri LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
/. Decizia LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Conductorul tezei de licenLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
(uncia' titlul (tiiniic"' (nu!ele' prenu!ele"
DataLLLLLLLLLLLLLLLL Se!nturaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
$ *) $
ANEJA <
RECENCIE
la teza / proiectul de licen
8e!a LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Studentul(a" LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLgr. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
.. #ctualitatea te!eiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
2. Proble!ele de baz studiate n lucrare:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
3. 7sti!area rezultatelor obinuteLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
1. Caloarea practic a tezei / proiectuluiLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
2. Corespunderea tezei / proiectului cerinelor n $igoare:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
3. Ebiecii (i reco!andri LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
/. Decizia LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
%ecenzentLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
(uncia' titlul (tiiniic"' (nu!ele' prenu!ele"
DataLLLLLLLLLLLLLLLL Se!nturaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
$ *, $