Sunteți pe pagina 1din 1

e-abecedar si strategii didactice intuitive n alfabetizare

21 de cadre didactice participa n acest an scolar ntr-o cercetare sociopsihopedagogica


nationala privind aplicarea e-learning la clasele I si grupa pregatitoare. Creative Media & Art
Constanta a lansat aceasta cercetare despre un manual auiliar plin de viata si culoare care
atrage micii elevi n descifrarea tainelor scris-cititului! cu a"utorul prietenului lor calculatorul ce i-a
fermecat de"a prin "ocuri si realizarea desenelor. # alta noutate este ca parintii pot achizitiona n
acest an A$C darul personalizat pentru copilul lor.
Creative Media & Art Constanta a lansat! la nceputul acestui an scolar! pe plan national! o
invitatie adresata cadrelor didactice de a participa mpreuna cu elevii lor ntr-o cercetare privind
utilizarea unui e-abecedar. 21 de institutori! nvatatoare si educatoare din "udetele Arad! $rasov!
Caras-%everin! Constanta! &ol"! 'unedoara! Ialomita! #lt! (rahova! %ibiu si )eleorman lucreaza
de"a deschiz*nd lectia! recapitul*nd sau d*nd +teme pentru acasa+ din acest manual auiliar. ,i
ne vor mpartasi eperienta lor prin cartea +%trategii didactice intuitive n alfabetizare+ si
Indrumarul de utilizare a e-abecedarului la clasa! care va aparea n vara 2--. la editura %igma!
$ucuresti.
e-abecedarul a fost creat pe baza programei scolare pentru clasa I! a bogatei eperiente de
predare a scris-cititului a inst. Adina )ulbure si a minunatelor ei idei! prin compozitiile muzicale ale
lui Aramis &renga si cu vocea copilului /amon &renga.
In construirea e-abecedarului au fost luate n considerare0
11 predilectia generatiei actuale de copii de a si utiliza cu predominanta emisfera dreapta a
creierului! adica intuitia! creativitatea si empatia2
21 tendinta generala de a utiliza noile tehnologii n procesul de predare-nvatare2
31 orientarea spre activitati constructive si educative a tendintei copiilor de a-si petrece o mare
parte a timpului n fata calculatorului2
41 utilizarea mar5erilor acustici si vizuali utilizati n construirea "ocurilor pe calculator n scop
educativ2
61 utilizarea culorilor! sunetelor! graficii si animatiei pentru asocierea unor simboluri cu sunetele
cunoscute! las*nd copilul sa intuiasca mai mult dec*t sa memoreze mecanic n procesul de
nvatare2
71 intrarea n lumea simbolurilor scrise prin vocale2
.1 oferirea nvatatorilor si elevilor posibilitatii de a-si utiliza capacitatea creatoare si inteligenta
emotionala.
#bserv*nd ca e-abecedarul a placut copiilor foarte mici si copiilor cu cerinte educationale
speciale 8C,%1! s-a nascut ideea lansarii unei cercetari privind aplicabilitatea lui si a publicarii
datelor obtinute si mpartasirea eperientei cadrelor didactice ntr-o carte scrisa n nume colectiv.
(roiectul +%trategii &idactice Intuitive+ 8%&I1 a fost lansat n luna octombrie 2--7 si cuprinde0
9 e-abecedarul2
9 cercetarea sociopsihopedagogica2
9 cursuri de formare a cadrelor didactice n metode intuitive! interactive si inovative de predare si
stimularea cadrelor didactice de a-si construi propriile suporturi de curs de tip e-learning2 cursuri
de informare a parintilor asupra etapelor de dezvoltare ale copilului! a problemelor de asimilare a
scris-cititului ntre normal si patologic si a solutiilor ce pot fi luate n considerare! a importantei
stimularii si sustinerii creativitatii copiilor lor.
Creative Media & Art considera ca e-abecedarul va fi acreditat de catre Ministerul ,ducatiei si
Cercetarii ca manual auiliar si! ncep*nd cu anul scolar 2--.-2--:! va putea fi achizitionat ca
orice alt manual! din librarii.
%ite-ul deschis pentru acest proiect educational este ;;;.abecedar.com si participantii pot fi
nt*lniti pe forumul acestui site.
(rogramul educational %&I este recomandat de I/%CA <ifted ,ducation =i ,du<ate.