Sunteți pe pagina 1din 1

INSTITUTUL DE RELAII INTERNAIONALE DIN MOLDOVA

Aprob
Prim-prorector IRIM pentru educaie i programe
________________ Conf. univ., dr. V.Cucerescu
O R A R UL
Leciilor de sintez n perioada 27, 28 mai 2014
PENTR !"#$L%EN&'' ( #T)'' L! *' +4)R,
*'!-$R! .RPELE !(!)E/'(E
MARI
4DR - rom 4DR - rus
16.00 17.20 Dreptul Uniunii Europene
Melnic Violeta, doctor n drept aud. 44A
Drept internaional priat
!uruian" #on, con$.uni., dr. aud.
17.2% 1&.'% Drept internaional priat
!uruian" #on, con$.uni.,dr. aud.
Dreptul Uniunii Europene
Melnic Violeta, doctor n drept aud. 44A
MIERCURI
1'.00 1%.20 Drept con(tituional )i in(tituii politice, *eoria +eneral" a dreptului
!"d"r"u Elena, ,+. n drept aud. 44A
Drept internaional public
-a.ari /on(tantin, con$.uni., dr. aud.
1%.2% 16.'% Drept internaional public
-a.ari /on(tantin, con$.uni., dr. aud.
Drept con(tituional )i in(tituii politice, *eoria +eneral" a dreptului
!"d"r"u Elena, ,+. n drept aud. 44A

Decanul Facul!"## Dre$ Consan#n La%ar#& dr.& con'. un#(.
)e' sec"#a sud## An*ela C#o+anu& dr.& con'.un#(.

S-ar putea să vă placă și