Sunteți pe pagina 1din 1

Legislatie conexa activitatilor in constructii :

Legea 50 / 29 iulie 1991privind autorizarea executarii constructiilor i unele masuri pentru realizarea locuintelor
Norme metodologice de aplicarea legii 50 / 1991
Legea 85 / 22 iulie 1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din
fondurile unitatilor economice sau ugetare de stat
!rdonanta 25 / 2" august 1992 privind calitatea in constructii
!rdonanta 2 / 1" ianuarie 199"
#otatarea 2$% / 1" iunie 199" privind aproarea &egulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente
acestora
Legea $' / 2% iulie 199" pentru modificarea si completarea Legii nr( 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta
destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau ugetare de stat
#otararea $28 19 octomrie 199"
Legea 10 / 18 ianuarie 1995 privind calitatea )n construc*ii
#otararea 925 / 20 noiemrie 1995 pentru aproarea &egulamentului de verificare si expertizare te+nica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
Legea $ / 1% martie 199' privind cadastrul si pulicitatea imoiliara
Legea 90 / 12 iulie 199' a protectiei muncii
Legea 125 / 1' octomrie 199' privind modificarea si completarea Legii nr( 50/1991 privind autorizarea executarii
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
!rdinul 201 / 1" feruarie 199$
Legea 5" / 2 martie 1998 privind circulatia -uridica a terenurilor
!rdinul '% / 11 aug 1998 panou investitie
.recizari nr( 1$8 / %0 martie 1999
Legea 190 / 1" dec 1999 / creditul ipotecar pentru investitii imoiliare
!01 $0 / 1$ mai 2001 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a pulicitatii imoiliare nr( $/199'
Legea $8 / 1$mai 2001 privind aproarea !rdonantei de urgent2 a 1uvernului nr( $0/2001 pentru modificarea si
completarea Legii cadastrului si a pulicit2tii imoiliare nr( $/199'
Legea "5% / 18 iulie 2001 pentru modificarea i completarea Legii nr( 50/1991 privind autorizarea execut3rii lucr3rilor de
construc*ii i unele m3suri pentru realizarea locuin*elor
!rdonanta 5 / 2002 pentru modificarea si completarea art( " din Legea nr( 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, repulicata
#otatarea ""8 / 1' mai 2002 pentru aproarea categoriilor de construc*ii i amena-3ri care se supun aviz3rii/autoriz3rii de
prevenire i stingere a incendiilor
Legea "9% / 11 iulie 2002 pentru aproarea !rdonan*ei 1uvernului nr( $/2001 privind impozitul pe venit