Sunteți pe pagina 1din 2

Componentele costului

Costul unei imobilizari corporale este format din pretul de cumparare, taxele vamale,
taxele nerecuperabile, precum si toate celelalte cheltuielile direct legate de punerea n functiune a
activului; toate cheltuielile direct legate de punerea n functiune a activului; toate reducerile
comerciale sunt scazute pentru calculul pretului de cumparare. Exemple de costuri direct
atribuibile sunt:

(a) costul de amenajare a amplasamentului;

(b) costuri initiale de livrare si manipulare;

(c) costuri de montaj;

(d) onorariile arhitectilor si inginerilor etc.

(e) costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv, costurile de restaurare a
amplasamentului, n masura n care costul este recunoscut ca un provizion pe baza IAS 37,
Provizioane, active si datorii contingente.

16. Cnd plata pentru o imobilizare corporala este amnata peste conditiile normale de plata,
costul acesteia este echivalentul n numerar al pretului. Diferenta dintre aceasta suma si totalul
platilor ulterioare este recunoscuta ca si cheltuiala cu dobnda, pe perioada creditului, cu
exceptia cazului n care ea este capitalizata n conformitate cu tratamentul contabil alternativ
permis de IAS 23, Costurile ndatorarii.

17. Cheltuielile administrative si celelalte cheltuieli de regie nu sunt un component al costului
imobilizarilor corporale, numai daca ele pot fi direct atribuite achizitionarii activului sau punerii
n functiune a acestuia. n mod similar, costurile de constituire si costurile care preced productia
nu sunt parte a costului activului, numai daca ele sunt necesare pentru punerea n functiune a
activului. Pierderile initiale din exploatare efectuate nainte ca activul sa atinga parametrii
planificati sunt recunoscute ca si cheltuiala.

18. Costul unui activ construit n regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si
pentru un activ achizitionat. Astfel, daca ntreprinderea produce active similare, n scopul
comercializarii, n cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu
costul de productie a acelui activ destinat vnzarii (a se vedea IAS 2 Stocuri). Prin urmare,
orice profituri interne sunt eliminate n calculul costului acestui activ. n mod similar, cheltuiala
reprezentnd rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale,
precum si pierderile care au aparut n cursul constructiei n regie proprie a activului nu este
inclusa n costul activului IAS 23, Costurile ndatorarii, stabileste criteriile care trebuie
ndeplinite nainte ca si cheltuiala cu dobnda sa fie inclusa n costul imobilizarii corporale.

19. Costul unui activ detinut de un locatar n cadrul unui contract de leasing financiar este
determinat pe baza principiilor prevazute n IAS 17, Leasing.

20. Valoarea contabila a imobilizarilor corporale poate fi diminuata cu valoarea corespunzatoare
a subventiilor guvernamentale, n conformitate cu IAS 20, Contabilitatea subventiilor
guvernamentale si prezentarea informatiilor referitoare la asistenta guvernamentala.