Sunteți pe pagina 1din 6

DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE

Sangele uman contine :


- aglutinogene A, B antigen natural;
- aglutinine , anticorpi naturali
Coexistenta aglutinogen aglutinina corespunzatoare, de exemplu: A, la aceeasi
persoana nu este compatibila cu viata, exista doar A,; B,
Sistemul AB contine ! grupe de sange, ", A"", B""", AB"#
$rupa Aglutinogen Aglutinina
% - si
A A
B B
AB A si B -
Determinarea grupelor sanguine 2 metode
- directa Bet& #incent 'aglutinine cunoscute ,; aglutinogen A, B
necunoscute(
- indirect Simonin 'aglutinogen A, B cunoscut; aglutinine , necunoscute(
)ecoltarea sangelui pentru determinarea grupelor sanguine:
- p*v* +-! ml sange, separare ser-c&eag;
- p*v* pe anticoagulant centri,ugare, plasma masa eritrocitara;

Metoda direta !et"#$inent
- sange de la primitor si ser test AB
Materiale
- seruri test , A, B
- materiale pentru p*v* sau p*c*
- bag&ete, lamele de sticla
- cronometru
- pe lama se aseaza picaturile de ser test, apoi sangele de cercetat care va ,i de -%
ori mai mic decat picatura de ser-test
- se omogenizeaza cu bag&ete di,erite, se asteapta - min
- interpretare:
- nu aglutineaza nici o picatura "
- aglutineaza picaturle marginale A""
- aglutineaza cea din stg si mi.loc B"""
- aglutineaza toate AB"#
Metoda indireta Simonin
Materiale neesare%
- materiale pentru p*v*
- eritrocite-test
- bag&ete, lamele de sticla
- recoltarea sangelui pentru aceasta determinare - doar p&'& avem nevoie de mai
mult sange pentru obtinerea serului din acesta
- pe lama se aseaza / ser de la pacient si eritrocite test, de -% ori mai mici decat
serul
- interpretare:
- aglutinare in ambele "
- aglutinare in dr A"
- aglutinare in stg B""
- nu aglutineaza nici o picatura AB"#
Determinarea R"#ului
)& ,actorul )&esus ,actor legat de eritrocit, independent de sistemul AB
Materiale
- tavita renala, lame, ser Anti )&, ace, tampoane cu alcool
- material pentru p*v* sau p*c*
Te"nia
- se aseaza pe o lama de sticla + picaturi de ser-test, cele din stg si dr sunt picaturi
martor, iar cea din mi.loc e picatura de cercetat
- se e,ectueaza p*c sau p*v* se aseaza pe picatura de ser-test din mi.loc picatura de
sange de -% ori mai mica decat picatura de ser, iar pe cele marginale eritrocite-test
- omogenizare cu cate o bag&eta de sticla in ,iecare picatura , intr-un singur sens si
citirea rezultatului dupa +%-0% min
Interpretare%
- daca s-a produs aglutinarea in primele / stg si centru )& 1
- daca nu s-a aglutinat nici intr-o picatura )&-
TRANS(U)IA
De*initie%
Administrarea sangelui de la donator la primitor dupa o ,aza intermediara de conservare
Sop%
- restabilirea masei sanguine
- imbunatatirea circulatiei peri,erice
- stimularea eritropoiezei
- marirea capacitatii de coagulabilitatea sangelui
- aport de substante nutritive
- corectarea imunode,icientelor
- depuratia organismului prin inlocuirea partial sau totala a sangelui
Neesar mediamente
- 2av3 medical3
- Seringi4ace,
- 53nu6i examinare
- 7unga sau ,laconul de s8nge izo-grup, izo-)&
- 5ateriale pentru controlul grupei sanguiene
- 5edicamente de urgent
- 2ub de oxigen
- 2rans,uzor
- 9lexul3
- 2ampon cu dezin,ectant
- 7ansament pentru ,ixarea ,lexulei
- $arou
- :tic&et3
- Aleza
- )ecipiente de colectare a de6eurilor

#eri,ica;i integritatea pungii de s8nge, termenul de valabilitate, aspectul macroscopic al s8ngelui
Aspetul marosopi al sangelui%
Sangele pastrat la ,rigider se sedimenteaza in + straturi:
- in,erior masa eritrocitara, vascoasa rosu inc&is;
- mi.lociu pelicula ,ina, albicioasa <, 2r;
- superioara lic&id limpede, omogen galben-verzui reprezentat de plasma*
Pregatirea paientului
Psi"ia explicare, in,ormare, consimtamant scris daca e constient
(i+ia pacientul nu va manca
- d*d cu bratul in extensie si supinatie
Se e*etuea+a pro,a de ompati,ilitate -EAN!REAU :
- se recolteaza sange de la pacient prin punctie venoasa si se obtine serul
7e o lama de sticla se pune o picatura de plasma de la pacient si o picatura de eritrocite de la
donator din sangele de trans,uzat ' -% =(
Se citeste rezultatul dupa > min, se adauga papaina si se introduce la termostat +% min
"nterpretare:
- daca in picatura se produce aglutinarea sangele primitorului este incompatibil cu cel al
donatorului
- daca nu se produce aglutinarea, sabgele este compatibil si poate ,i trans,uzat
- ?nc3lzi;i s8ngele la temperatura corpului,
- A6eza;i punga cu s8nge @n stativ
- Aesc&ide;i trans,uzorul
- 9ixa;i prestubul la o distan;3 de /- > cm mai .os de camera trans,uzorului
- ?nc&ide;i prestubul trans,uzorului,
- Ap3sa;i, str8nge;i picuratorul 6i l3sa;i s3 se umple p8n3 la .um3tate cu s8nge
- ?nl3tura;i capacul protector de la cel3lalt cap3t al tubului, desc&ide;i prestubul 6i l3sa;i
s8ngele s3 curg3 pe tub p8n3 ce se elimin3 bulele de aer
- Bine;i trans,uzorul la @n3l;imea corpului pentru a elimina bulele de aer
- ?nc&ide;i prestubul 6i pune;i capacul protector
- :,ectua;i punc;ia venoas3 6i monta;i ,lexula
- 5onta;i trans,uzorul
- Aesc&ide;i prestubul 6i da;i drumul s8ngelui s3 curg3
- 9ixa;i ,lexula
- ?ncepe;i administrarea s8ngelui
- E(E.TUA/I PRO!A !IOLOGI.0 OELE.1ER2
- l3sa;i s3 curg3 /% - +% ml de s8nge 6i regla;i ritmul la -%- -> pic3turi4minut timp de >C;
supraveg&ea;i pacientul 6i dac3 nu apar semne de incompatibilitate repeta;i opera;ia
- )etrage;i ,lexula 6i aplica;i un tampon cu alcool sau un pansament steril
- 7unga sau ,laconul @n care trebuie s3 r3m8n3 aprox* >-0 ml de s8nge se p3streaz3, @n
eventualitatea unor veri,ic3ri @n caz de accidente posttrans,uzionale tardive

d3 4ngri5irea paientului
- A6eza;i pacientul @ntr-o pozi;ie comod3
- #eri,ica;i semnele vitale la ,iecare ->C, @n prima .um3tate de or3 dup3 @nceperea
trans,uziei, 6i la ,iecare .um3tate de or3 sau la o or3 dup3 trans,uzie*
- "n,orma;i pacientul4,amilia s3 anun;e asistenta @n caz de m8nc3rime, dispnee,
ame;eli, dureri @n spate sau @n piept, deoarece acestea pot ,i reac;ii ale trans,uziei
- "nstrui;i pacientul s3 in,ormeze asistenta dac3 durerea sau ro6ea;a apar la locul
punc;iei venoase, deoarece acestea sunt indicative ale in,iltra;iei
- 2emperatura camerei s3 ,ie cu - -/D mai ridicat3
- ,eri;i pacientului lic&ide calde 6i acoperi;i-l cu pledul
- A..IDENTE%
- ocul hemolitic - incompatibilitatea de grup - ,rison, ta&icardie, dispnee, cianoz3, dureri
lombare, retrosternale, stare general3 alterat3 :
- Anun;a;i medicul
- Transfuzare de sange alterat: cu germeni virulenti reactie dupa -/ &; cu virus &epatic,
E"# reactie in timp
- Embolia pulmonar cu cheagurisau cu aer- mani,estat3 prin agita;ie, cianoz3, dureri
toracice, tuse c&inuitoare, &emoptizie
o Hemoliza intravascular din cauza trans,uzarii de sange neancalzit - bloca. renal,
o oc posttransfuzional, acidoza metabolic3,
o Stop cardiac prin hipotermie - se pot produce datorit3 s8ngelui ne@nc3lzit
o Hipotermia
- ?nc3lzi;i bolnavul prin suplimentarea num3rului de p3turi, aplicarea de p3turi cu aer cald
Inidente%
- nfundarea perfuzorului 6i acului cu c&eaguri - se sc&imb3 trans,uzorul 6i acul
- "esirea acului din vena
- 7er,orarea venei
- Coagularea sangelui re,luat pe ac