Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE STERGERE A UNUI NUME DE DOMENIU .

RO
DETINUT DE O PERSOANA JURIDICA
Catre:

ICI Bucuresti
ROTLD Registrul de domenii .ro
Bd. Averescu 8-10 Sector 1,
Bucuresti, 011455 Romania
Tel: +40.214057200; +40.213160762
Fax: +40.213161084
Url: http://www.rotld.ro

Subscrisa .........................., cu sediul in........................, inregistrata la


Registrul Comertului cu nr. ...................., si cod fiscal ........................reprezentata
legal de .................................., in calitate de ..............., cu domiciliul
in..........................., telefon........................., fax............................., email..........................,
va solicitam sa efectuati stergerea numelui de domeniu ........................ .ro
Mentionez ca sunt raspunzator in fata legii pentru orice eventual prejudiciu
creat de aceasta solicitare a mea unei terte parti
<Nume Prenume>
<Semnatura reprezentant legal>

<Stampila>
Data:
Nota:
1. Cererea se tipareste pe hartie cu antetul firmei detinatoare;
2. Pentru a facilita recunoasterea corecta a numelui de domeniu mentionat in
cerere, va rugam sa completati cererea in format electronic;
3. Nu vor fi luate in considerare cererile care nu sunt clare si nu pot fi citite;
4. Nu vor fi luate in considerare cererile in cazul in care unul dintre documentele
solicitate lipseste.