Sunteți pe pagina 1din 3

Plata unui import prin acreditiv documentar

Acreditivul documentar este o modalitate de plata care s-a perfectionat continuu, fiind
reglementata prin reguli si uzante uniforme elaborate si raspandite in toate tarile participante la
comertul international, prin Camera Internationala de Comert din Paris(UCP 83)-NOTA DE
SUBSOL UCP=Uniform Customs and Practices. Aceste reglementari au fost in vigoare pana la 1
ianuarie 1994, cand au aparut o serie de modificari si precizari, prin Regulile si uzantele
uniforme emise in octombrie 1993, impreuna cu Publicatiile 500 si 511 (UCP 93).
Documentele uzuale cerute prin acreditivul documentar sunt:
• Cererea de deschidere a acreditivului documentar
• Documentul de transport – depinde de modalitatea de transport aleasa
• Certificatul de asigurare a marfii pe parcurs international
• Factura comerciala
• Certificatul de origine
• Alte documente: specificatii; certificate de greutate; certificat de calitate; certificat
fitosanitar, veterinar; etc.

Deschiderea propriu-zisa a acreditivului de import se efectueaza la Serviciul Acreditive


din directia Internationala-Centrala.
Formularele CDA trebuie sa fie completate de catre firma in mod lizibil, numai prin
dactilografiere sau procedeu automatizat (nu scrise de mana).Informatiile inscrise in formular
trebuie sa fie exacte si conforme cu documentele depuse, cu clauzele din contractul extern, cu
Normele si Uzantele bancare internationale, cu prevederile Regulamentului Valutar in vigoare.
Firma trebuie sa se ingrijeasca ca copia dupa contractul extern sau factura proforma sa fie
conforma cu originalul prezentat sursalei; in contract /factura proforma trebuie sa se precizeze ca
modalitate de plata: acreditiv documentar.
Deschiderea acreditivului de import presupune existenta in contul deschis de firma la
banca a disponibilitatilor valutare necesare acoperirii valorii acreditivului si a comisioanelor
aferente acestei operatiuni. Sursa de acoperire pentru deschiderea acreditivului este contul curent
al firmei.
Deschiderea propriu-zisa a acreditivului documentar de import consta in:
- se analizeaza conditiile de deschidere a acreditivului din instructiunile date de
ordonator
- se inregistreaza deschiderea de catre banca in evidentele Serviciului Acreditive de
import
- se poate solicita constituirea unui depozit colateral in vederea acoperirii
acreditivului,prin debitarea contului curent al ordonatorului
- anunta banca beneficiarului ca in favoarea acestuia s-a deschis un acreditiv
documentar (acreditivul este domiciliat la banca firmei)
Dupa ce banca anunta banca exportatorului, cu care are relatii de corespondenta ca in
favoarea acestuia s-a deschis un acreditiv documentar, aceasta banca il notifica pe exportator in
legatura cu deschiderea acreditivului.
Firma germana verifica mai intai conditiile si clauzele din notificare si daca sunt
conforme cu cele convenite in contractul de vanzare internationala depune la banca sa
documentele care atesta livrarea marfii:factura comerciala, scrisoarea de trasura, documentele de
asigurare,certificatul de origine(EUR1), certificat care atesta calitatea, lista de colete, toate
acestea emise pe numele firmei. Documentele sunt depuse la banca dupa livrarea marfii. Banca
Exportator Importator
Banca platitoare
Banca exportator (ordonatoare)
firmei partenere efectueaza controlul primar al documentelor si conformitatea lor cu clauzele din
acreditiv. In cazul in care sunt corect intocmite remite documentele de export catre Serviciul
Acreditive din Directia Internationala insotite de formularul de remitere intocmit si semnat de
catre beneficiarul acreditivului. Serviciul Acreditive dupa examinarea documentelor si gasirea
lor in ordine intocmeste formularul corespunzator pentru remiterea documentelor spre incasare la
extern.
Apoi banca exportatorului trimite documentele bancii platitoare(banca firmei) care face
verificarea de fond a acestora (conform Normelor de Control a documentelor de export).Daca
acestea sunt corect intocmite elibereaza documentele catre firma concomitent cu debitarea
contului acestei firme. La eliberarea documentelor platite, pe factura originala si documentul de
transport se mentioneaza suma platita si data la care s-a efectuat plata. Banca platitoare
crediteaza contul bancii exportatorului cu suma platita pentru efectuarea importului si il
debiteaza pe cel al importatorului cu aceeasi suma plus plata comisioanelor si spezelor bancare
corespunzatoare.

In continuare se va prezenta o schema pentru cazul mentionat mai sus:

5
12
1

1’

11
9
2
4
6
10
8

7
3

1=contract comercial international


2=da dispozitia de deschidere acreditiv(completarea CDA)
3=notificarea bancii exportatorului despre deschiderea unui
acreditiv in favoarea acestuia
4=banca il anunta pe exportator ca in favoarea sa a fost deschis un
acreditiv documentar
5=expediaza marfa
6=depune documentele la banca sa
7=trimite documentele la banca platitoare
8=plata documentelor
9=creditarea contului firmei exportatoare
10=remitere documente catre firma
11=achita contravaloarea documentelor(debitarea contului firmei )
12=in posesia documentelor, firma ridica marfa

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate