Sunteți pe pagina 1din 10

UN ADEVR ISTORIC NESPUS:

CINE A CONSTRUIT MNSTIREA SFINTEI ECATERINA?
- Sfnta Mare Muceni Ecaterina! "e care cre#tinii $rt$%$c#i %in
&ntrea'a (u)e $ *r+t$re*c "e ,- n$ie)+rie! are $ tainic (e'tur cu
"$"$ru( r$)an! &nc %in "ri)e(e *ec$(e a(e cre#tintii.
- Mn*tirea Sfintei! af(at &n Sinai /E'i"t0 e*te cea )ai 1ec2e
)n*tire cre#tin &n care 1iaa )$na*tic nu a f$*t &ntreru"t! a1n% $
i*t$rie %e 34 *ec$(e.
Mn*tirea a f$*t c$n*truit "e ($cu( &n care Du)ne5eu i *-a re1e(at (ui
M$i*e *u+ f$r)a Ru'u(ui A"rin*! (a "$a(e(e Munte(ui Ta+(e($r 6e'ii
/cun$*cut #i ca Munte(e (ui M$i*e *au Munte(e Sinai0.

n acest loc, Moise a auzit glasul Domnului: Descal-te, cci locul pe care
te afli este sfnt (Ieirea 3,5). Aici profetul ilic !a primi porunc" #e la
Dumnezeu s" scoat" poporul e!reu #in roia faraonului, pentru ca #up" al$i %&
#e ani #e priegie 'n (eninsula )inai, s" primeasc", 'n !*rful Muntelui )inai,
cele +& porunci pe #ou" tale #e piatr".
,eea ce este e-traor#ina pentru pelerinii care a.ung 'n aceste locuri, este
#escoperirea faptului c" Mn*tirea Sfintei Ecaterina re"re5int %e fa"t! $
$a5 cre#tin &ntr-$ (u)e i*(a)ic! care a *u"ra1ieuit %e-a (un'u( ti)"u(ui
&n ciu%a tutur$r in1a5ii($r $t$)ane #i a "re*iuni($r I*(a)u(ui.
Aceasta, 'n con#i$iile 'n care toate celelalte m"n"stiri cretine #in zona
/giptului (numite copte), r"mase p*n" ast"zi (care sunt pres"rate0 pe #rumul
parcurs #e )f*nta 1ecioar" Maria i Iisus 'n !remea refugiului lor 'n /gipt), au
a.uns su st"p*nirea popoarelor musulmane, amprenta lor fiin# !iziil" 'n
aceste locauri sfinte p*n" 'n zilele noastre.
Puin (u)e #tie fa"tu( c acea*t Sfnt Mn*tire e*te (e'at! &nc
%e (a &nce"utu( f$n%rii ei %e *"aiu( r$)ne*c! )ai e7act %e "$"$ru( %ac.

Pri)a "iatr %e te)e(ie
(rima piatr" #e temelie a M"n"stirii )f*nta /caterina #e pe Muntele )inai a
fost pus" #e &)"rtea*a E(ena! &n *ec$(u( IV %. 8r.! c*n# aceasta i2a 'nc3inat
)fintei 1ecioare Maria o capel" construit" c3iar pe locul un#e se afla 4ugul
Aprins re!elat lui Moise.
Acesta capel" reprezint" nucleul0 #e la care !a porni ulterior #ez!oltarea
unui aez"m*nt mona3al, c$n*truit %$u *ec$(e )ai tr5iu %e &)"ratu(
9u*tinian i care !a #e!eni loca #e a#"post pentru moatele )fintei Mari
Muceni$e /caterina.
ntre anii 556 i 575 e.n., 'mp"ratul Iustinian ri#ic" aici M"n"stirea 4ugului
Aprins,"entru a crei c$n*trucie a%uce %in :ara R$)nea*c ;$ *ut %e
fa)i(ii %e 1a(a2i<(#up" cum men$ioneaz" iz!oarele istorice).
M"n"stirea 4ugului
Aprins 'i !a p"stra acest nume p*n" 'n secolul al I82lea c*n# unui c"lug"r al
m"n"stirii i se !a re!ela 'ntr2o !iziune c" moatele )fintei /caterina se afl"
'ngropate pe !*rful celui mai 'nalt munte #in )inai, 9eel :at3erina (5.7%5m).
;n secol mai t*rziu c"lug"rii a!eau s" cooare sfintele moate 'n
m"n"stire, un%e *e "*trea5 "n a*t5i ca"u( #i )na *tn' a(e
Sfintei Ecaterina 'ntr2o racl" #e argint #epus" 'n altarul l"caului. Dup"
#escoperirea )fintelor moate i a#ucerea lor 'n iseric", l"caul care purta
numele #e M"n"stirea 4ugului Aprins i2a sc3imat numele #up" cel al )fintei
/caterina, p"strat p*n" 'n zilele noastre.

C$n*trucia )n*tirii
Manuscrisele me#ie!ale
spun c" 9u*tinian ri%ic iniia( acea*t c$n*trucie cu r$( %e f$rtrea
)i(itar, a!*n# 'n !e#ere #orin$a sa #e a ap"ra un punct #e ma-im" importan$"
strategic" #e la marginea imperiului s"u, #estul #e e-pus atacurilor triurilor
ararilor sarazini.
(entru realizarea construc$iei i asigurarea protec$iei! 9u*tinian &#i
in*ta(ea5 aici ;cea )ai +un 'arni5$an< (astfel consemneaz" 'n scrierile
sale unul #intre generalii lui <ustinian) = a%u* %in Dacia! %e (a n$r%u(
Dunrii (zon" care f"cea parte #in teritoriile cucerite #e <ustinian).
,omponen$ii acestei garnizoane f"ceau parte #in popula$ia geto2#acic", iar
urmaii celor aeza$i, aici, 'n )inai, !or constitui un tri, o comunitate care
pentru sute #e ani 'i !a p"stra lima, portul i oiceiurile !ala3e.
,onform manuscriselor, 9u*tinian a *tr)utat un nu)r %e 3== %e
*$(%ai! $ri'inari %in Va(a2ia! &)"reun cu fa)i(ii(e ($r! a*i'urn%u-(e ca*e
&n afara )n*tirii "entru a ($cui! %ar &n ace(a#i ti)" "entru a *tr>ui
)n*tirea #i a-i a"ra "e c(u'ri0.
Alegerea lui <ustinian nu este 'nt*mpl"toare, #e !reme ce 1ite>ia %aci($r
era renu)it = fiin# tiut faptul c" unit"$ile militare romane, 'n componen$a
c"rora intrau oteni geto2#aci, erau #e ne'nfr*nt0, aa cum men$ioneaz"
m"rturiile epigrafice.
<ustinian se m*n#rea, a1ea &ncre%ere &n ace#ti *$(%ai! 'i cunotea foarte
ine i recunotea c" erau #in acelai neam cu el, a#ic" $ri'inari %in Dacia
Me%iteraneea! "e care e( &n*u#i $ nu)ea ;"rea fericita n$a*tr
"atrie< ('mp"ratul <ustinian a!ea origini #aco2trace, era cunoscut pentru e!la!ia
lui, iar 'n timpul #omniei sale a #us o campanie perse!erent" pentru
r"sp*n#irea cretinismului, al"turi #e so$ia lui, 'mp"r"teasa >eo#ora).
,ei +&& #e coloniti0 geto2#aci trimii #e Iustinian au a!ut ca misiune, 'n
prim" faz", zi#irea m"n"stirii. Din m*inile lor, a rezultat un a#e!"rat colos #in
piatr", zi#it i p"strat aproape 'n forma ini$ial" p*n" 'n zilele noastre.
;U#i(e (ui 9u*tinian< *unt 1ec2i %e )ai +ine %e 3.?== %e ani #i
&nc funci$nea5
4i#icat" 'ntre anii 5562556,
M"n"stirea )f*nta /caterina !a #ispune #e o foarte un" fortifica$ie, cu zi#uri
#e granit 'nalte #e la ? la 35 #e metri 'n"l$ime, 'ncon.urat" #e gr"#ini i
c3iparoi. At*t zi#urile, c*t i e#ificiul 'n sine, au fost realizate #in +($curi
)a*i1e %e 'ranit.
(anta 'nclinat" a locului a reprezentat o pro!ocare pentru realizatorii
construc$iei, care au fost ne!oi$i ;* ni1e(e5e )unte(e< = #up" cum 'nsui
<ustinian le cere = aceast" ni!elare a unei zone e-tinse fiin# necesar" pentru a
se realiza fun#a$ia isericii.
@iserica m"n"stirii a suferit pu$ine sc3im"ri #e pe !remea fon#atorului ei.
Marele s"u portal #e la !est este 'nc" 'nc3is cu u#i(e %in (e)n %e
ce%ru! #ecorate cu sculpturi 'n relief, cu reprezent"ri zoomorfe i fitomorfe =
flori, frunze, lu.ere etc. Ace*te u#i! nu)ite ;U#i(e (ui 9u*tinian<! *unt 1ec2i
%e )ai +ine %e 3.?== %e ani #i &nc funci$nea5 "erfect! *tn% &n cuie(e #i
+a(a)a(e(e ($r iniia(e.
De altfel, An#rei Aartic, #e profesie fizician2spectroscopist, un pasionat al
istoriei #acilor, #escrie 'n c"r$ile sale materialele #e construc$ie #acice, 'n
special @etoanele Dacice, i arat" rezisten$a acestora 'n timp.
>ot el a cercetat i un cui Dacic 1ec2i %e "e*te ,=== %e ani! '*it &n
*anctuaru( %acic %e (a Rac$#! care nu a ru'init nici "n &n 5i(e(e
n$a*tre. n urma unei test"ri, s2a #o!e#it c" acel ,ui Dacic a!ea 'n
componen$a lui nici mai mult nici mai pu$in #ec*t alfa2fier pur #e BB,B6CD nici
urm" #e impurit"$i, a#ic" #e compui ai caronului ce r"m*n #e la prelucrare
2 $ ;)inune antic< "e care cercett$rii nu #i-$ "$t e7"(icai care poate fi
#escoperit" i la uile #in lemn #e ce#ru ale M"n"stirii )fintei /caterina.
@i ac$"eri#u( %in (e)n a( +i*ericii *-a "*trat! %e a*e)enea! %in
*ec$(u( a( VI-(ea.Acesta st" spri.init pe grinzi care poart" mai multe inscrip$ii,
#intre care una singur" este amintit" #e ar3elologi i istorici = cea care 'i
men$ioneaz" pe Epreae!la!iosul nostru 'mp"rat0 Iustinian i pe Er"posata
'mp"r"teas"0 >eo#ora.
4ezisten$a 'n timp a locaului sf*nt #in )inai a fost #at" prin 'ns"i
mo#alitatea #e construc$ie i #e organizare a acestei m"n"stiri2cetate, fiin#
puse 'n practic" cunotin$ele i te3nicile (inclusi! cele #e ap"rare) pe care #acii
le2au aplicat #e2a lungul timpului pentru construc$ia propriilor cet"$i.
C$)unitatea %aci($r %e (a )unte(e Sinai
Dup" 'nc3eierea lucr"rilor, aceast"
comunitate #e #aci a r"mas pe loc, 'n slu.a m"n"stirii.
6a &nce"ut erau nu)ii +e**i = numele generic al cretinilor #e la Marea
Feagr", urmai ai geto2#acilor. 4ecunosc*n# originea lor latin", araii i2au
numit;((a2< = ca o #eri!a$ie a #enumirii oinuite folosite #e alte popoare
pentru rom*ni: !la3. n timp, colonitii cretini #in )inai !or fi recunoscu$i
#rept ;$a)eni %e )unte<! *u+ nu)e(e 'eneric %e Ae+a(ie *au
Ae+a(ia ('nt*lnit i ca 9ealie3, <aaliGGa sau 9aalGGa).
Denumirea are o semnifica$ie profun#" #ac" lu"m 'n calcul faptul c" %acii
(-au nu)it "e Ba)$(7e #i Ae+e(ei5i*! care &n*ea)n Beu( Ceru(ui *au Beu(
1enit %in cer. Mircea /lia#e a scris la r*n#ul s"u #espre m"rturia lui Hero#ot
conform c"reia ge$ii cre#eau 'ntr2un singur zeu numit #e unii Ialmo-is, #e al$ii
9eeleizis0.
O "arte %intre %acii cre#tini 1$r %e1eni c(u'ri ai )n*tirii #i 1$r
*(u>i aici! c2iar &n (i)+a ($r! +e**. De altfel, e-ist" i o m"rturie istoric" 'n
acest sens. n anul 56&, la scurt timp #e la fon#area m"n"stirii, c"l"torul
Antoninus (lacentinus !iziteaz" (eninsula )inai. /l scrie c" a 'nt*lnit 3 c"lug"ri
care cunoteau mai multe limi, anume latina, greaca, siriana, egipteana i
essa0.
Iat" cum apar #escrii 'n scrierile autorului englez JeKis @urcLar#t (+?+7)
slu.itorii #e pe $"rmurile M"rii Fegre0 care locuiau 'n )inai:
/i m"rturisesc 'n c3ip unanim pogor*rea lor #in slu.itori cretini #e un#e i2
i numesc ceilal$i e#uini = fiii cre#tini($rM )e c"s"toresc numai 'ntre #*nii,
alctuind o comunitate aparte din vreo sut i douzeci de oameni narmai.
Sunt o ras muncitoare i robust, iar fetele lor au o faim de superioar
frumusee asupra tuturor beduinilor.
;n alt scriitor arat":
ETribul de beduini numit ebalia, provenit din Dacia, se remarc "rin
1re%nicie #i "rice"ereC mul$i sunt meseriaiD #e asemenea, to$i copiii acestui
tri tiu s" citeasc" i s" scrie. Memrii triului a.ut" i 'n#rum" pe ceilal$i
e#uini 'n lucr"rile agricole i 'n meteuguri0.
Marcu @eza, cercet"tor rom*n preocupat s" #escopere comunitatea
#escen#ent" #in !la3ii cretini a#ui 'n )inai, po!estete 'n c"r$ile sale c" a
'nt*lnit un ;+e%uin 1(a2<care l2a a.utat, fiin#u2i o un" c"l"uz" pe c"r"rile
muntelui:
EEra un $) tnr #i 1$inic! &nf#urat (a ca" cu $ +r$+$a% a(+! cu
c)a# t$t a(+! cu cin't$are %e "ie(e #i &nc(at &n $"inici. M2a con#us pe
c"r"rile muntelui i, la 'ntoarcere, mi2a ar"tat 'n gr"#ina m"n"stirii col$ul un#e
fusese 'ngropat", 'n +65&, cea #in urm" femeie cretin" a triului0.
>ot istoricii au scris i #espre c"lug"rii #in Mol#o!a i Nara 4om*neasc"
care au slu.it 'n )inai. Dn anu( 3-EE! *tareu( )n*tirii a f$*t I$ac2i)
Va(a2u(! *u*inut %e Petru Rare#.
De altfel, t$i )arii %$)nit$ri r$)ni! precum 4a#u Ao#" cel Mare,
Ale-an#ru al II2lea Mircea, (etru Oc3iopu, Feagoe @asara, ,onstantin
@r*nco!eanu, au men$inut timp #e cinci secole (p*n" la secularizarea a!erilor
m"n"stirilor) rela$ii foarte str*nse cu M"n"stirea )fantei /caterina, spri.inin#2o
cu #ona$ii consistente.
Inf(uene(e ara+e
P#at" cu n"!"lirea
arailor ('ntre 73B i 7%5, /giptul este cucerit #e armatele califului Pmar),
situa$ia !la3ilor cretini #e la M"n"stirea )f*nta /caterina 'ncepe s" se
sc3ime. M"n"stirii i se r"pesc multe #in posesiunile sale, tra!ers*n# i unele
perioa#e critice, 'n care a fost pus" 'n pericol c3iar e-isten$a acesteia. Din
cau5a "re*iunii e7ercitate %e ctre ara+i! cu ti)"u(! 1(a2ii cre#tini %in
Sinai! &nce" * "reia $+iceiuri(e #i re(i'ia )u*u()an.
;nii #intre ei !or intra 'n categoria popula$iei musulmane pe care o fomau
cei con!erti$i = for$at sau #e un" !oie = la islam i c"rora le era interzis"
'ntoarcerea la !ec3ea tra#i$ie.
>otui, timpul a #emonstrat c" pentru multe secole, cre#in$a cretin" a
acestora s2a transmis mai #eparte. Actua(ii ur)a#i! "rin tra%iia $ra(
tran*)i* %e &nainta#i! &#i a%uc a)inte c *tr)$#ii ($r! foti cretini, au
a!ut o alt" con#uit" #ec*t ceilal$i tr"itori (e#uini) ai locurilor, #e care nu s2au
rupt total, 'n ciu#a !remurilor nu tot#eauna fa!oraile.
ntr2o c"l"torie #e cercetare #in +B+%, ieeanul >eo#or @ura#a afl" #espre
!la3ii #in )inai informa$ii pre$ioase #e la localnicii zonei:
Pentru ei re"re5int $ )n%rie a fi nu)ii F*c(a1i /*(u>it$ri0 tu
M$na*tiruG = aa cum este 'n lima greac" = #at fiin# c" ei slu.esc acest l"ca
sf*nt #e foarte multe !eacuri. >otui accept" mai pu$in numele #e e#uin ara
#ac" nu li se a#aug" i Qscla!i tu monastiruR. Fu #oresc a fi confun#a$i cu
e#uinii arai0.
V(a2ii #i-au "*trat re(i'ia cre#tin ce( "uin "n &n *ec$(u( a( HVIII-
(ea. ;lterior, #up" m"rturiile istoricilor i c"l"torilor, au trecut treptat la islam,
f"r" s"2i fi pier#ut cu totul contiin$a originilor lor cretine 'n#ep"rtate. Intr*n#
'n contact cu popula$ia ara" localnic", i2au sc3imat aspectul fizic i
'mr"c"mintea. >otui, c"lug"rii au notat 'n manuscrisele m"n"stirii c" ei
prezint" un tip antropologic #iferit #e ceilal$i e#uini #in peninsul" i au 'n
#ialectul lor cu!inte #e origine necunoscut"0.

C$nc(u5ii
M"n"stirea )fintei /caterina #in )inai a reprezentat unul #intre cele mai
importante centre #e spiritualitate pentru lumea cretin", tra!ers*n#
aptesprezece secole 'n care !ia$a mona3al" cretin" s2a #erulat f"r"
'ntrerupere.
(rezentan#2o, actualul Ar3iepiscop al )inaiului, Damianos, spune:
M"n"stirea )f*nta /caterina este un centru monastic cretin grec2orto#o-
#e rit izantin, a c"rui !ia$" mona3al" se #eruleaz" ne'ntrerupt #e
aptesprezece secole.
De +%&& ani 'n inima #eertului )inai, aceasta i2a p"strat caracteristicile
ini$iale #in !remea mp"ratului <ustinian. De la Ma3ome#, fon#atorul islamului,
p*n" la califii musulmani i sultanii turci, trec*n# prin epoca lui Fapoleon, to$i au
preluat m"n"stirea su protec$ia lor, ferin#2o inclusi! #e .afuri. n lunga sa
istorie, M"n"stirea )f*nta /caterina nu a fost nicio#at" cucerit" sau #istrus".
>ra!ers*n# toate epocile, i2a p"strat intact" imaginea #e loc sacru al
@iliei, aez*n#u2i lumina asupra e!enimentelor Aec3iului >estament precum
i asupra continuit"$ii prosl"!irii )fintei 1ecioare Maria i a Domnului nostru
Iisus Hristos0.
6a acea*t %e*criere )ai tre+uie a%u'at ;$ fi( %e i*t$rie<
uitat (care, #e altfel, este prima pagin" #in !ia$a0 m"n"stirii): cei care au "u*
+a5e(e ace*tui centru *"iritua( au f$*t %acii a%u#i %e &)"ratu( 9u*tinian
%in 5$na D$+r$'ei! a cr$r "ri) )i*iune a f$*t c$n*trucia ($ca#u(ui
*fnt! ur)at %e *arcina %e a $ "r$te>a #i a $ &ntreine )ateria(.
De2a lungul timpului, #escen#en$ii acestui grup #e #aci au fost supui
influen$elor popoarelor arae, 'ns", 'n acelai timp, leg"tura m"n"stirii cu spa$iul
carpato2#anuian a #"inuit prin interesul manifest al tuturor #omnitorilor rom*ni
#e a sus$ine acest loca sf*nt (care au acor#at a.utoare constante acestui loca
sf*nt, p*n" la secularizarea a!erilor m"n"stirilor).
/ste interesant #e remarcat c" la m*n"stirea aceasta 2 &n fai)$a*a ei
+i+(i$tec! care e*te a %$ua ca )ri)e #i 1a($are! %u" cea %e (a Vatican =
se afl" p*n" ast"zi"$rtretu( %$)nit$ru(ui 1a(a2 C$n*tantin Irnc$1eanu
/"ictat &n u(ei! &n )ri)e natura(0! 'mpreun" cu splen#i#e manuscrise, !ase
liturgice ornamentate 'n scriptoriile rom*neti, ca i e-cep$ionalele scoar$e ale
/!ang3eliei #"ruite #e Ieremia Mo!il", 'n +5B?D tot aici au fost #escoperite
manuscrisele = 'n sla!on" i greac" = ale n!"$"turilor lui Feagoe @asara
c"tre fiul s"u >eo#osie0.
Ast"zi, !ala3ii sinai$i (sau e#uinii !ala3i, #up" cum mai apar 'n scrieri)
cunosc legen#a originii lor care a #e!enit o tra#i$ie oral" i 'i #uc traiul secular
'n prea.ma M"n"stirii )f*ntei /caterina fiin# foarte ataa$i #e p"m*ntul lor.
Fum"r*n# 'n .ur #e 5&&& #e suflete ei sunt #i!iza$i 'n trei ramuri: HamaGi#a3,
)alaGima3 i Sa3iat, cei ce tr"iesc 'n apropierea m"n"stirii a.ut*n# la treurile
a#ministrati!e ale l"caului.
(u$ini #intre ei sunt anga.a$i permanen$i 'n m"n"stire ca ucatari, lucr"tori,
trapezari, gr"#inari, paznici, 'n timp ce al$ii lucreaz" temporar. >ot ei se ocup"
#e g3i#area pelerinilor pe Muntele lui Moise, Muntele )fintei /caterina i
Muntele Hore, #e transportul i e-cursiile 'n zon". E7i*t un $+icei *tr1ec2i
"rin care )$na2ii Mn*tirii Sfnta Ecaterina $fer &n fiecare %i)inea
raii 'ratuite %e "ine ne%$*"it +e%uini($r Ae+a(ia care 1ieuie*c &n
"rea>)a ($ca#u(ui *fnt.

,ea mai frumoas" 'nc3eiere i 'ncununare a acestei
prezent"ri poate fi #at" prin cu!intele celei care !eg3eaz" i acum sufletele
str"unilor notri #in )inai, )f*nta /caterina, a c"rei ultim" rug"ciune, rostit"
'nainte #e a i se t"ia capul, a fost:
Doamne Iisuse Hristoase, primete sufletul meu, pe care l2am a#us Nie ca
.ertf" pentru #ragostea >a. Caut %intru &n(i)ea Ta! D$a)ne! #i a*u"ra
"$"$ru(ui ace*tuia care *t &nainte #i-( "$1uie#te (a (u)ina cun$#tinei
Ta(e. Oi acelora care !or c3ema prin mine numele >"u cel preasf*nt, #"2le toate
cererile cele spre folos, pentru ca #e to$i s" fie l"u#ate m"ririle >ale 'n !eci.
AminT0