Sunteți pe pagina 1din 44

Statistics

consumul de cafea
N Valid 89
Missing 1
consumul de cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid Da 66 7! 7"!# 7"!#
Nu # #$!6 #$!8 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
locul de ac(i)itionare
N Valid 66
Missing #"
Mean 1!9$"$
Median #!%%%%
Mode 1!%%
locul de achizitionare
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid (y*ermar+et #6 #8!9 9!" 9!"
su*ermar+et # #$!6 "!8 7"!#
alimentara 1 1"!" 19!7 9!9
maga)in mic ! "!$ 98!$
c(iosc 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
de*endenta de cafea
N Valid 66
Missing #"
dependenta de cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid Da #6 #8!9 9!" 9!"
Nu "% ""!" 6%!6 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
consumul de cafea
N Valid 66
Missing #"
consumul de cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid Mai mult de ori *e )i 1" 1$!6 #1!# #1!#
De #, ori *e )i 1" 1$!6 #1!# "#!"
-data *e )i #1 #! 1!8 7"!#
De #, ori *e sa*tamana $ $!6 7!6 81!8
-ca)ional 7 7!8 1%!6 9#!"
Foarte rar $ $!6 7!6 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
influentarea *rodusului cafea
N Valid $6
Missing "
influentarea produsului cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid calitate $6 6#!# 1%%!% 1%%!%
Missing 'ystem " 7!8
&otal 9% 1%%!%
Statistics
nfluentarea *rodusului cafea
N Valid $6
Missing "
nfluentarea produsului cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid *retul $6 6#!# 1%%!% 1%%!%
Missing 'ystem " 7!8
&otal 9% 1%%!%
Statistics
nfluentarea *rodusului cafea
N Valid ""
Missing "6
nfluentarea produsului cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid am.ala/ul "" "8!9 1%%!% 1%%!%
Missing 'ystem "6 $1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
nfluentarea *rodusului cafea
N Valid 17
Missing 7
nfluentarea produsului cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid reclama 17 18!9 1%%!% 1%%!%
Missing 'ystem 7 81!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
nfluentarea *rodusului cafea
N Valid 19
Missing 71
nfluentarea produsului cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid marca 19 #1!1 1%%!% 1%%!%
Missing 'ystem 71 78!9
&otal 9% 1%%!%
Statistics
nfluentarea *rodusului cafea
N Valid 7
Missing 8
nfluentarea produsului cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid altele 7 7!8 1%%!% 1%%!%
Missing 'ystem 8 9#!#
&otal 9% 1%%!%
Statistics
marca de cafea
N Valid 66
Missing #"
marca de cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid /aco.s #% ##!# %! %!
amigo 1" 1$!6 #1!# $1!$
elite 1" 1$!6 #1!# 7#!7
doncafe 18 #%!% #7! 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
cantiatea *rodusului
N Valid 66
Missing #"
cantiatea produsului
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid $%g 8 8!9 1#!1 1#!1
1%%g $ $!6 7!6 19!7
1$%g " "!" 6!1 #$!8
#%%g #6 #8!9 9!" 6$!#
%%g 8 8!9 1#!1 77!
$%%g 1# 1! 18!# 9$!$
##!%% 1 1!1 1!$ 97!%
!%% 1 1!1 1!$ 98!$
""!%% 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
aroma cafelei
N Valid 66
Missing #"
Mean "!$1$#
Median "!%%%%
Mode !%%
aroma cafelei
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid de)acord total 1 1!1 1!$ 1!$
de)acord 6 6!7 9!1 1%!6
nici,nici #1 #! 1!8 "#!"
acord 18 #%!% #7! 69!7
acord total 19 #1!1 #8!8 98!$
$$!%% 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
interesul de ac(i)itionare
N Valid 6$
Missing #$
Mean !"769
Median !%%%%
Mode !%%
interesul de achizitionare
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid de)acord total 1 1!1 1!$ 1!$
de)acord 9 1%!% 1!8 1$!"
nici,nici # #$!6 $!" $%!8
acord ## #"!" !8 8"!6
acord total 1% 11!1 1$!" 1%%!%
&otal 6$ 7#!# 1%%!%
Missing 'ystem #$ #7!8
&otal 9% 1%%!%
Statistics
influentarea *ac(etelor *romotionale
N Valid 66
Missing #"
Mean !9#"#
Median "!%%%%
Mode $!%%
influentarea pachetelor promotionale
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid de)acord total ! "!$ "!$
de)acord ! "!$ 9!1
nici,nici 1$ 16!7 ##!7 1!8
acord #% ##!# %! 6#!1
acord total #$ #7!8 7!9 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
ra*ortul calitate *ret
N Valid 66
Missing #"
Mean !$9%9
Median !$%%%
Mode $!%%
raportul calitate pret
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid de)acord total " "!" 6!1 6!1
de)acord 1% 11!1 1$!# #1!#
nici,nici 19 #1!1 #8!8 $%!%
acord 9 1%!% 1!6 6!6
acord total #" #6!7 6!" 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
ti*ul de cafea
N Valid 66
Missing #"
tipul de cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid .oa.e 9 1%!% 1!6 1!6
macinata "8 $! 7#!7 86!"
solu.ila 8 8!9 1#!1 98!$
$!%% 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
*retul cafelei *entru 1%%g
N Valid 66
Missing #"
pretul cafelei pentru 100g
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid ,$lei 1 1"!" 19!7 19!7
$,1%lei "# "6!7 6!6 8!
1%,1$lei 9 1%!% 1!6 97!%
"!%% 1 1!1 1!$ 98!$
11!%% 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
*re*ararea cafelei
N Valid 66
Missing #"
prepararea cafelei
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid filtru 8 8!9 1#!1 1#!1
i.ric "1 "$!6 6#!1 7"!#
e0*reso 1% 11!1 1$!# 89!"
solu.ila $ $!6 7!6 97!%
11!%% 1 1!1 1!$ 98!$
##!%% 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
ti*ul cafelei de consum
N Valid 66
Missing #"
tipul cafelei de consum
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid cofeini)ata " "7!8 6$!# 6$!#
decofeini)ata ## #"!" ! 98!$
"!%% 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
locul de consul
N Valid 66
Missing #"
locul de consul
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid acasa #$ #7!8 7!9 7!9
la servici1scoala 1$ 16!7 ##!7 6%!6
terase1.aruri 1$ 16!7 ##!7 8!
restaurante " "!" 6!1 89!"
la *rieteni 6 6!7 9!1 98!$
11!%% 1 1!1 1!$ 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
caliatatea cafelei
N Valid 66
Missing #"
caliatatea cafelei
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid su*erioara 11 1#!# 16!7 16!7
medie "9 $"!" 7"!# 9%!9
inferioara 6 6!7 9!1 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
fideliatea marcii de cafea
N Valid 66
Missing #"
fideliatea marcii de cafea
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid da sunt fidel1a marcii 11 1#!# 16!7 16!7
nu sunt fidel1a unei singure marci $$ 61!1 8! 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
*retul a*reciat in 2omania
N Valid 66
Missing #"
pretul apreciat in Romania
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid foarte mic 8 8!9 1#!1 1#!1
mic 19 #1!1 #8!8 "%!9
nici,nici #" #6!7 6!" 77!
mare 1$ 16!7 ##!7 1%%!%
&otal 66 7! 1%%!%
Missing 'ystem #" #6!7
&otal 9% 1%%!%
Statistics
categoria de varsta
N Valid 89
Missing 1
categoria de varsta
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 18,#$ani "1 "$!6 "6!1 "6!1
#6,$ani 1# 1! 1!$ $9!6
6,"$ani #% ##!# ##!$ 8#!%
"6,$$ani 8 8!9 9!% 91!%
*este 6%ani 8 8!9 9!% 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
definirea morfologica si fi)iologica a
fiintei umane
N Valid 89
Missing 1
definirea morfologica si fiziologica a fiintei umane
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid feminin "7 $#!# $#!8 $#!8
masculin "# "6!7 "7!# 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
statut matrimonial
N Valid 89
Missing 1
statut matrimonial
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid casatorit1a ## #"!" #"!7 #"!7
necasatorit1a $% $$!6 $6!# 8%!9
divortat1a 7 7!8 7!9 88!8
vaduv1a 8 8!9 9!% 97!8
##!%% # #!# #!# 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
mediul
N Valid 89
Missing 1
mediul
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid ur.an "8 $! $!9 $!9
rural 9 "! "!8 97!8
"!%% 1 1!1 1!1 98!9
$!%% 1 1!1 1!1 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
locul de munca
N Valid 89
Missing 1
locul de munca
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid muncitor calificat1necalificat #" #6!7 #7!% #7!%
student1a 6!7 7!1 6"!%
elev1a $ $!6 $!6 69!7
*ensionar1a 8 8!9 9!% 78!7
casnic1a 8 8!9 9!% 87!6
somer 1% 11!1 11!# 98!9
afaceri *e cont *ro*riu 1 1!1 1!1 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
ultimele studii a.solvite
N Valid 89
Missing 1
ultimele studii absolvite
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid fara scoala " "!" "!$ "!$
elementare3"clase4 6 6!7 6!7 11!#
gimna)iale38 clase4 1# 1! 1!$ #"!7
scoala *rofesionala 1 1"!" 1"!6 9!
liceu 1 "!" "!8 7"!#
facultate #1 #! #!6 97!8
studii *ostuniversitare 1 1!1 1!1 98!9
66!%% 1 1!1 1!1 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
venitul lunar
N Valid 89
Missing 1
venitul lunar
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid su. 8%% 2on "9 $"!" $$!1 $$!1
8%%,1$%% 2on 1 1!1 1!1 $6!#
1$%%,#$%% 2-N ## #"!" #"!7 8%!9
#$%%,$%% ron 11 1#!# 1#!" 9!
*este $%% ron 6 6!7 6!7 1%%!%
&otal 89 98!9 1%%!%
Missing 'ystem 1 1!1
&otal 9% 1%%!%
Statistics
mem.rii familiei
N Valid 87
Missing
Mean !#989
Median !%%%%
Mode !%%
membrii familiei
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 1!%% 1 1!1 1!1 1!1
#!%% ## #"!" #$! #6!"
!%% #9 #!# ! $9!8
"!%% #" #6!7 #7!6 87!"
$!%% 7 7!8 8!% 9$!"
6!%% " "!" "!6 1%%!%
&otal 87 96!7 1%%!%
Missing 'ystem !
&otal 9% 1%%!%
Correlations
locul de
ac(i)itionare
aroma cafelei interesul de
ac(i)itionare
locul de ac(i)itionare Pearson Correlation 1 ,!1#% ,!%6"
'ig5 3#,tailed4 !8
N 66 66
aroma cafelei Pearson Correlation ,!1#% 1
'ig5 3#,tailed4 !8
N 66 66
interesul de ac(i)itionare Pearson Correlation ,!%6" !##$
'ig5 3#,tailed4 !611 !%7#
N 6$ 6$
influentarea *ac(etelor *romotionale Pearson Correlation ,!##" !1
'ig5 3#,tailed4 !%71 !#89
N 66 66
ra*ortul calitate *ret Pearson Correlation ,!%9
6
,!%8# ,!%88
'ig5 3#,tailed4 !%1# !$11
N 66 66
venitul lunar Pearson Correlation ,!$8
66
!18
'ig5 3#,tailed4 !%% !1"1
N 66 66
mem.rii familiei Pearson Correlation !179 ,!%7
'ig5 3#,tailed4 !1$" !769
N 6$ 6$
65 Correlation is significant at t(e %5%$ level 3#,tailed45
665 Correlation is significant at t(e %5%1 level 3#,tailed45
Correlations
locul de
ac(i)itionare
ra*ortul calitate
*ret
locul de ac(i)itionare Pearson Correlation 1 ,!%9
6
'ig5 3#,tailed4 !%1#
N 66 66
ra*ortul calitate *ret Pearson Correlation ,!%9
6
1
'ig5 3#,tailed4 !%1#
N 66 66
65 Correlation is significant at t(e %5%$ level 3#,tailed45
Correlations
influentarea
*ac(etelor
*romotionale
venitul lunar
influentarea *ac(etelor *romotionale Pearson Correlation 1 !%#7
'ig5 3#,tailed4 !8#9
N 66 66
venitul lunar Pearson Correlation !%#7 1
'ig5 3#,tailed4 !8#9
N 66 89
Correlations
aroma cafelei interesul de
ac(i)itionare
aroma cafelei Pearson Correlation 1 !##$
'ig5 3#,tailed4 !%7#
N 66 6$
interesul de ac(i)itionare Pearson Correlation !##$ 1
'ig5 3#,tailed4 !%7#
N 6$ 6$