Sunteți pe pagina 1din 2

ntrebarea originar: de la metafizic la teologie

Nicolae Turcan
n Introducere n metafizic (trad. Gabriel Liiceanu i Thomas Kleininger, Humanitas,
Bucure ti, 1999, p. 9), artin Heidegger !ormulea"# ast!el ceea ce el nume te drept $ntrebarea
originar# a meta!i"icii% &'e ce este de !apt !iin are i nu mai degrab# nimic(). irarea !iloso!ic# se
articulea"# $n *urul !aptului c# ce+a !iin ea"#, de i, trebuie semnalat, posibilitatea nimicului se a!l#
$n lucru chiar $n punerea $ntreb#rii.
,ire te c# o asemenea $ntrebare este nici mai mult, nici mai pu in dec-t un scandal pentru
credin a cre tin#, al c#rei r#spuns . c# totul este crea ie a unui 'umne"eu atotputernic i plin de
dragoste . nu interesea"# g-ndirea lui Heidegger, pentru care o !iloso!ie cre tin# repre"int# o
imposibilitate i o contradic ie. /elebr-ndu0 i propria autonomie $n a!ara re+ela iei cre tine,
!iloso!ia heideggerian# ia pe cont propriu at-t punerea $ntreb#rii, c-t i !ormularea unor r#spunsuri
care, !#r# a se constitui $n repere dogmatice de!initi+e, derulea"# calea !iloso!iei, adic# filosofarea.
1ric-t de spectaculoas# ar !i lumea meta!i"icii care se i+e te !iloso!ic din aceast# $ntrebare
!undamental# i oric-t de !ormidabil drumul g-ndirii, orgoliul autonomiei ra iunii umane e $nc#
e2trem i nu cred c# poate !i sal+at nici m#car de conceptul heideggerian al autenticit# ii, concept
$n eles de Heidegger drept procesul prin care omul $ i ia $n m-ini propriul destin i alege s# ias# de
sub domina ia mediocrit# ii, a impersonalului &se)). 'ac# interoga ia este autentic#, dac# asumarea
tra+aliului g-ndirii este de asemenea autentic#, nu +#d de ce ar putea !i autentic re!u"ul re+ela iei
cre tine% $n acest ca", conceptul autenticit# ii este &omenesc, prea omenesc) i nu poate da seama
de m#sura $nalt# a Dasein0ului s!-nt, a omului $ndumne"eit. 3# numim autenticitatea acestuia din
urm# teo-autenticitate, pentru a e2prima ast!el $mplinirea prin credin a $n Hristos a celor care
consider# c# a fi este $nc# in!im $n absen a di+inului.
'e alt!el, c- i+a g-nditori din turnura teologic# a !enomenologiei !rance"e a+eau s#
demonstre"e c# re!u"ul heideggerian al !iloso!iei cre tine poate !i dep# it% teologia i !iloso!ia
comunic#, !ie trec-ndu0 i ta!eta de la una la alta (acolo unde !iloso!ia nu mai poate r#spunde,
teologia are $nc# ce+a important de spus, sus ine 4ean0Luc arion), !ie e2ist# o !iloso!ie cre tin# la
!el de natural# i de legitim# pe c-t de !iresc i de legitim este omul care crede (4ean05+es Lacoste).
'e asemenea, $ntr0un +olum recent, Fiin a i credin a (6d. 7cademiei 8om-ne, Bucure ti, 9:19),
teologul ortodo2 George 8emete (de alt!el un mare admirator al lui Heidegger), recunoa te i
critic# limitele impuse de re!u"ul !iloso!iei cre tine $n g-ndirea !iloso!ului german.
8e+enind la $ntrebarea de la $nceput asupra !iin #rii, Heidegger recunoa te c# ea merge
m-n# $n m-n# cu $ntrebarea asupra nimicului, c# $ntrebarea asupra a ceea ce este cheam# i
$ntrebarea asupra a ceea ce nu este, c# !iin area i ne!iin area se g#sesc $mpreun# $n !a a acestui
e!ort interogati+. 'e asemenea, a!irm# c# medita ia asupra mor ii duce la autenticitate, $ns#
$ntrebarea !undamental# se poart# asupra !iin #rii, nu a nimicului (chiar dac# nimicul +a de+eni el
$nsu i obiect al interog#rii $n con!erin a &/e este meta!i"ica()). 1r cred c# $ntrebarea !undamental#
ar putea !i r#sturnat# cu succes, l#s-nd mirarea !iloso!ic# se se !ormule"e $n !a a nimicirii, nu a
!iin #rii. 1are ceea ce produce o con+ertire (!ie !iloso!ic#, !ie religioas#) nu este adeseori $nt-lnirea
!initudinii, a pierderii, a su!erin ei, a mor ii( ;imeni nu pleac# $n c#utarea marilor r#spunsuri, dac#
nu a $nt-lnit limita, dac# nu i0a pierdut ceea ce credea c# are mai de pre , dac# n0a $n eles
perisabilitatea, e+anescen a, &u ur#tatea) !iin ei. 'e aceea ar trebui s# re!ormul#m interoga ia
!undamental# pentru a0i respecta diacronia sur+enirii% de ce e2ist# i nimicul i nu, mai degrab#,
doar !iin area nea!ectat#( 3au $ntr0o !ormulare de*a teologic#% de ce e2ist# !initudine, su!erin #,
moarte, pieire i nu mai degrab# plenitudine, !rumuse e, dragoste, eternitate, 'umne"eu( 7st!el
pus#, problema se deschide $n re"ol+#rile ei posibile nu c#tre nimic, ci c#tre &!rumuse ea
in!initului) ('a+id Bentle< Hart), l#s-nd accentele s# se mute de pe nihilismul heideggerian, pe
bucuria credin ei $n 'umne"eul $n+ierii.