Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA Nr. 269 din 4 .06.

2003
pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea seciunii economice a conductoarelor
n instalaii electrice de distribuie de 1-110 kV
n temeiul art. 4, al art. 5 pct. 11, al art. 9 alin. (4) i al art. 9
1
din Ordonana de urgen a Guvernului
Romniei nr.!9"199# privind $n%iinarea, organi&area i %uncionarea 'utoritii (aionale de Reglementare
$n domeniul )nergiei * '(R), apro+at, cu modi%icri i completri, prin ,egea nr. 99"!---, cu
modi%icrile ulterioare, precum i al .eci&iei /rimului 0ini1tru nr. 1!2"!--- de numire a preedintelui
'(R),
avnd $n vedere Re%eratul de apro+are $ntocmit de .epartamentul acce1 la reea i autori&are,
$n con%ormitate cu prevederile proce1ului * ver+al al edinei 3omitetului de Reglementare al '(R) din
data de 4.-2.!--4,
/reedintele 'utoritii (aionale de Reglementare $n domeniul )nergiei emite urmtoarea5
.)3676)
'rt.1 8e apro+ (9) 4-1"-4"-- :0etodologie privind determinarea 1eciunii economice a conductoarelor
$n in1talaii electrice de di1tri+uie de 1;11- <=>, pre&entat $n '()?'@ care %ace parte integrant din
pre&enta deci&ie.
'rt.! ,a data intrrii $n vigoare a pre&entei deci&ii, pre1cripia energetic /) 145"91 $i $ncetea&
vala+ilitatea.
'rt.4 0etodologia apro+at prin pre&enta deci&ie are caracter de recomandare i poate %i utili&at de
operatorii de di1tri+uie pentru proiectarea i de&voltarea reelei electrice pe care o deine.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@ 3oninutul '()?)6 e1te di1poni+il $n %ormat electronic pe pagina Ae+ a '(R) (AAA.anre.ro).
/reedintele 'utoritii (aionale de Reglementare $n domeniul )nergiei,
6O( ,B(GB
A NRE
A u t o r i t a t e a Na i o n a l d e Re g l e me n t a r e n d o me n i u l E n e r g i e i
St r . Const ant i n Nacu nr . 3, sect . 2, cod 7021, !ucur e "t i , Rom#ni a
$el%&'(021) 311 22 ((, *a+% &'(021) 312 (3 ,-, .tt/%00 111.anre.ro, e2mail% anre3anre.ro