Sunteți pe pagina 1din 71

UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IAI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I

TIINELE EDUCAIEI
Psihologie social I (suport de curs)
CUPRINS
Cap I. Psihologia social - tiin a afirmrii individului n societate ...7
Cap II. Metode de cercetare n psihologia social .... 33
Cap III. Personalitatea construc ie i valoare social.!
Cap I". #efinirea de sine i $ul social... 7
Cap " %epre&entarea social '( gril de lectur a realit ii sociale' )!
Cap "I. Competen e sociale . **+
Cap "II. $mpatia Implica ii n via,a social*3-
CUVNT NAINTE
Cui sere!te psihologia social "
.ntr-o anchet reali&at cu privire la pre&entul /i viitorul psihologiei sociale0 n r1ndul unor renumi,i
profesori de psihologie social0 la ntre2area 3Cum0 la ce /i cui poate servi ast&i psihologia social430
formulat de 5drian 6eculau 7*))+0 p.*380 fondatorul /colii de Psihologia c1mpului social de la Ia/i0
cunoscutul psihosociolog #oise 9. aprecia c aceast !tii#$ poate %i util 3oricrui 3om cinstit3 care are
2acalaureatul0 pentru a n,elege 2ine societatea n care trie/te3: sau 3cet$ea#ului de r&#d pe#tru a eita s
%ie 'a#ipulat()
propunem, iniial, realizarea tehnicii "De ce ?" din metodologia creativitii (vezi fig.1.)
#e&voltarea acestei tehnici n cola2orare cu studen,ii are c1teva avanta;e<
a. con/tienti&ea& pluralitatea situa,iilor n care se pot utili&a cuno/tin,ele de psihologie social:
2.de&vluie multiple perspective din care pot fi a2ordate pro2lemele:
c. aten,ionea& asupra necesit,ii m2og,irii fondului informa,ional dar /i formrii a2ilit,ilor pentru
aplicare practic:
d.constituie o invita,ie la de&2ateri creative la curs sau la seminarii:
e. cu fiecare genera,ie de studen,i se poate reformula /i de&volta aceast tehnic de&vluind noi
domenii de utili&are a psihologiei sociale.
.n nt1mpinarea tematicilor de psihologie social propunem nsu/irea modelelor de a2ordare creativ a
pro2lemelor0 sus,in1nd modelul g1ndirii 2r1ncu/iene0 strategiile primare ale creativit,ii 7capturarea0
provocarea0 dep/irea grani,elor /i nvluirea8 /i metodele /i tehnicile de re&olvare creativ=inventiv.
.
*) Cursul nostru se dovede/te a fi un ghid pentru studentul care face cuno/tin, cu domeniul
psihologiei sociale. $ste n acela/i timp0 un ndrumtor n a a2orda orice pro2lem dup modelele g1ndirii
creative0 ntre care se impune modelul g1ndirii 2r1ncu/iene.
*
TE+NICA ,-E CE.
PAS I< >itua,ia pro2lem ?re2uin,a de a urma un curs de psihologie social.
PAS II< @ormularea spontan Cum s ne nsu/im cursul de psihologie social4
PAS III< #e ce s ne nsu/im psihologia social4
PAS IV< ?rei rspunsuri la ntre2area A de ce '
*. Pentru a n,elege ce simt /i cum se
comport oamenii n societate:
B.Pentru a optimi&a adaptarea social:
3. Pentru a-,i forma a2ilit,ile de a cucerii
puterea social:
P5> "< %eformulare< Cum4 .n ce mod4 .n ce fel4
*. .n ce mod putem n,elege ce simt /i
cum se comport oamenii n societate4
B..n ce moduri putem optimi&a adaptarea
social4
3. Cum putem forma a2ilit,ile de a cuceri
puterea social4
PAS VI< #e ce4
*8Pentru a
/ti s
re&olvm /i
s
controlm
conflictele:
B8Pentru a /ti
cum
func,ionea&
rela,iile
interpersonale:
38Pentru a
de&volta
comportamente
prosociale:
*8Pentru a fi
eficien,i n
activitatea
socio-
profesional:
B8Pentru a
promova
democra,ia
C schim2area
/i valorile
umane:
38Pentru
cre/terea
stimei de
sine /i
reali&area
unui statut
social
ridicat:
*8Pentru a fi
lideri:
B8Pentru a fi
competen,i din
punct de vedere
social:
38Pentru a
ne impune n
plan social:
PAS VII< %eformulare< Cum4 .n ce mod4 .n ce fel4
*8Cum
putem
cunoa/te
metodele de
control /i
re&olvare a
conflictelor
4
B8Cum s
aflm n ce
mod
func,ionea&
rela,iile
interpersonale4
38Cum s
de&voltm
comportamente
prosociale:4
*8Cum s fim
eficien,i n
activitatea
socio-
profesional4
B8Cum s
promovm
democra,ia
C schim2area
/i valorile
umane4
38Cum s
cre/tem
stima de
sine /i
reali&area
unui statut
social
ridicat4
*8Cum s
devenim
lideri4
B8Cum s
devenim
competen,i din
punct de vedere
social4
38Cum s ne
impunem n
plan social
4
PAS VIII< #e ce 4
A
*8Pentru a
produce
schim2area:
B8Pentru a
reduce efectele
nocive ale
conflictelor:
38Pentru a
preveni
escaladarea
conflictelor:
*8 Pentru a /ti
s cultivm
rela,ii
interpersonale:
B8 Pentru a
promova
rela,ii
interpersonale
utile nou:
38 Pentru a
optimi&a
via,a
grupurilor
de
apartenen,:
*8 Pentru
progresul
umanit,ii:
B8Pentru
reducerea
comportamentelor
antisociale:
38 Pentru o
integrare
eficient a
indivi&ilor:
/
*8 Pentru a
promova n
carier:
B8 Pentru a
o2,ine
performan,e:
38Pentru
progresul
economiei:
*8 Pentru o
via,
civili&at:
B8 Pentru a
facilita
progresul
social:
38 Pentru
integrare /i
cola2orare
pe plan
mondial:
*8 Pentru
reali&area de
sine:
B8v Pentru a fi
mul,umi,i /i a ne
accepta mai u/or
personalitatea:
38Pentru a fi
energi&a,i n
autodep/ire
C
*8Pentru a ne
manifesta
poten,ialele n
colectivitate:
B8Pentru a
conduce pe
al,ii:
38 Pentru a
mo2ili&a
grupuri0 mase
n reali&area
unor o2iective:
*8 Pentru a ne
integra la nivel
superior n
profesie:
B8 Pentru a
face fa, unor
fenomene
sociale:
38 Pentru a
influen,a
po&itiv via,a
social:
*8 Pentru a
o2,ine puterea
social7pentru
a a;unge
parlamentar8:
B8 Pentru a fi
valori&a,i de
ceilal,i:
38 Pentru a
aduce
contri2u,ii la
re&olvarea
marilor
pro2leme
sociale:
Cu' #e a0ut psihologia social s dee#i' actori sociali per%or'a#$i"
Cu' s dee#i' actori sociali per%or'a#$i"
B
PSI+1213IA S1CIA24 5 6TIIN7A A8IR94RII IN-IVI-U2UI N S1CIETATE
1. Psihologia social Instrument esenial pentru nelegerea i optmizarea existenei
@ie c definim psihologia social ca !tii#$a : ; re<olrii co#%lictului di#tre i#diid !i
societate D din eEteriorul sau din interiorul lui : /tiin,a individurii diri;ate sau a construirii
personalit,ii su2 influen,a mediului social : sau F ma/ina de fa2ricat &ei D n continu inovare0 tre2uie
s recunoa/tem c este o /tiin, fascinant
>ecolul GG a fost un secol favora2il pentru fundamentarea /i afirmarea ca /tiin, a psihologiei
sociale. Conturarea unei imagini /tiin,ifice c1t mai realiste asupra gene&ei /i de&voltrii psihologiei
sociale este un proces compleE care implic un efort imens din partea cercettorului domeniului.
Prin numrul impresionant de cercetri /i acumulri teoretice /i mai ales prin re&ultatele direct
aplicative n cele mai diferite domenii ale vie,ii sociale 7produc,ie material0 educa,ie0 comunica,ii n
mas0 marHeting /i pu2licitate0 ocrotirea snt,ii0 organi&are social8 psihologia social tinde s ocupe
un loc din ce n ce mai important n sistemul /tiin,elor socio-umane'.
5firmarea /i impunerea psihologiei sociale a ,inut0 pe parcursul secolului trecut0 de pre&en,a /i
pertinen,a cu care repre&entan,ii ei au rspuns la provocrile sociale0 au delimitat consecin,ele unor
fenomene /i procese sociale0 au conturat posi2ilit,i de prevenire sau dep/ire a unor evenimente
sociale. Ia ora actual0 datele de care dispune psihologia social cu privire la0 de eEemplu0 conflicte0
influen,a social0 manipulare0 fenomene de grup0 sinele social0 repre&entri sociale0 promovare /i
marginali&are social etc.0 se pot constitui ca fundament al unor programe de nsu/ire a artei de a te
individua /i impune n social.
3
2. Oiectul! "omeniul i prolematica psihologiei sociale.
2.1. Psihologia social # "e$iniie
Platon 7-B7 3-7 en8 n dialogul A%epu2lica' recomanda c societatea ar tre2ui s fie format
din trei caste< cea a filo&ofilor0 a gardienilor /i a agricultorilor /i meseria/ilor
5ristotel 73+- 3BB en.8 n lucrarea APolitica'0 anali&ea& trei forme de guvernare< monarhia0
aristocra,ia /i repu2lica0 su2liniind c ele pot degenera n tiranie0 oligarhie /i demagogie. ?ot 5ristotel0
n lucrrile de etic0 conturea& o adevrat teorie despre rela,ia de prietenie specific1nd c pentru
sta2ilirea rela,iei de prietenie se cer trei precondi,ii< eEisten,a a cel pu,in doi oameni0 sentimentele s
fie reciproce0 indivi&ii s-/i dea seama de reciprocitatea sentimentelor
6oi vom opta aici n primul r1nd pentru defini,ia delimitat de >harin Jrehm /i >.M. Kassin . $i
definesc psihologia social astfel< psihologia social este studiul !tii#$i%ic al 'odului =# care
i#dii<ii g&#desc> si't !i se co'port =# situa$ii sociale ) $ste Astudiu /tiin,ific' eEist1nd multe
moduri de a n,elege cum g1ndesc0 simt /i se comport oamenii. 6oi cunoa/tem aceasta din filme0
cr,i0 povestiri etc. Ceea ce face s difere psihologia social de n,elegerea umanist /i artistic este
tocmai 2a&a ei /tiin,ific. Psihologia social este o /tiin, /i n studiul condi,iei umane ea aplic
metode /tiin,ifice 7precum< o2servarea0 eEperimentul0 descrierea0 msurarea0 etc.8 ela2orea& legi /i
teorii eEplicative ale fenomenelor sociale.
( divergen, ntre psihologia social /i celelalte /tiin,e sociale este dat de nivelul anali&ei.
Multe /tiin,e sociale studia& oamenii n termeni de Ana,ionalitate'0 Arase'0 Aclase sociale'. .n contrast0
psihologia social studia& in"i%i"ul ce se a$irm ntr#o realitate social) C1nd psihologul social
studia& grupul de oameni0 el accentuea& asupra comportamentului individului n conteEtul de grup.
psihologia social se ocup cu studierea modului n care oamenii g1ndesc0 se percep0 se simt
unii pe al,ii0 interac,ionea& unii cu al,ii0 se influen,ea& /i comunic ntre ei.
>eptimiu Chelcea define/te psihologia social ca studiul /tiin,ific al interac,iunii componentelor
umane pre&ente sau trecute0 reale sau imaginare0 n conteEt social. $a studia& totodat re&ultatele
acestei interac,iuni0 strile /i procesele psihice colective0 situa,iile de grup0 personalitatea. $ste un
domeniu de cunoa/tere interdisciplinar0 unitar /i relativ independent0 n eEpansiune.
.n eEplorarea /i n,elegerea psihologiei sociale0 speciali/tii0 7Lolu P.0 BMMM0 p.*-80 ,in cont de
dou te&e<
*. 6imic nu eEist n psihologia uman care s nu fi fost influen,at /i condi,ionat social.
B. 6imic nu este n societate care s nu ai2 coresponden,e /i implica,ii psihologice.
2.2. &elaia ntre social i psihologic
>ocietatea particip de la nceput la func,ionarea /i de&voltarea proceselor psihice umane0 prin
aceasta devenind sursa umani&rii0 a culturali&rii individului0 a asimilrii unor valori spirituale. A(
personalitate se na/te din conflictul cu o alt personalitate' (mul nu este numai un re&ultat ci /i un
teren ini,ial0 un Asummum de condi,ii interne'0 de poten,iale la nceput de natur 2iologic. #evenirea
lui ca fiin, social re&id n transformarea acestor poten,iale su2 ac,iunea social. Individuarea ca
proces al construc,iei /i reconstruc,iei personalit,ii are loc ntr-o realitate social.
>ocialul repre&int pentru psihologic modalitatea de o2iectivare0 de validare a corectitudinii0 a
constituirii /i func,ionrii lui. Psihologicul insufl via, structurilor sociale0 le dinami&ea&0 le
umani&ea&.
$Eist o permanent stare de tensiune ntre psihologic /i social0 at1t n planul eEterior c1t /i n
planul interior. #e eEemplu0 conflictele intrapsihice sunt generate uneori de indeci&ia de a a2andona
valorile proprii n favoarea celor colective: motiva,ia eEtern normativ poate 2loca manifestarea
creativit,ii.
.ntre cele dou planuri eEist o dinamic permanent care a;ut la a;ustarea /i echili2rarea lor.
Ca urmare0 domeniul propriu al psihologiei sociale este n esen, acela al interac,iunii dintre<
- procesele sociale /i cele psihologice la nivelul conduitelor concrete 7de eEemplu rolul
motiva,iei n re&olvarea conflictelor /i manifestarea lor n conduit8:
-persoane diferite n cadrul vie,ii cotidiene 7de eEemplu rela,ie elev-profesor: candidat miss-
;uriu8:
- aprecierea o2iectiv /i cea cu semnifica,ie trit la nivelul de agent de situa,ie 7actor social8.
-
%e&ultatul conlucrrii0 apropierii /i contopirii socialului cu psihologicul l constituie apari,ia /i
manifestarea unui nou nivel de realitate pentru care definitorii sunt alte determinri calitative. 5ceast
nou realitate denumit prin conceptul de fenomen psiho-social. Ia nivelul con/tiin,ei individuale
/i=sau colective se structurea& ca un efect al fenomenelor psiho-sociale con/tiin,a colectiv.
@enomenul psihosocial se o2,ine printr-un proces de interptrundere ntre social /i psihologic0 fiecare
termen trec1nd pe teritoriul celuilalt /i fu&ion1nd cu el la un nivel superior. >arcina psihologiei sociale
este aceea de a se ocupa de studiul producerii fenomenului psihosocial0 n iposta&a lui valoric
po&itiv sau negativ.
( realitate care poate fi acoperit de acest concept este Ainterac,iunea social' care poate fi
i#trapsihic> i#terperso#al !i i#terpsihic .
%ela,iile interpersonale de comunicare0 opiniile0 mentalit,ile sunt considerate moduri
particulare de manifestare a procesului interac,iunii psihosociale
Psihosociologul %.@. Jales a ela2orat o teorie despre o personalitate interpersonal0 accentu1nd
astfel0 esen,a procesului de formare a personalit,ii umane n cadru interpersonal pe de o parte0 pe de
alt parte pe speciali&area ei n proiectarea comportamentului interpersonal.
( form fundamental de interac,iune este comunicarea interuman. $a ofer posi2ilitatea
contactului cu g1ndirea celuilalt. Mecanismul comunicrii include codarea informa,iei cu a;utorul
sim2olurilor: comportamentele de emisie-recep,ie a mesa;ului: decodarea /i interpretarea mesa;ului.
Interlocutorii au posi2ilitatea s evalue&e schim2urile lor de mesa;e prin feed-2acH0 care de fapt
ne arat eficien,a acestor schim2uri de mesa;e. Printre tipurile de comunicare distingem /i func,ie de
criteriile de clasificare< comunicare empatic0 agresiv0 non-agresiv0 creativ etc.0 sau comunicare
ver2al0 nonver2al0 paraver2al.
( alt pro2lem important a psihologiei sociale este aceea a rela,iilor interpersonale n cadrul
grupului. Lrupul favori&ea& contactul cu alter-ego0 includerea fiecruia ntr-o formul conven,ional
convena2il0 manifestarea /i formarea sa prin grup. .n cadrul microgrupului se continu interac,iunea
p1n la stocarea /i condensarea ei n structuri procese0 fenomene0 norme /i nsu/iri de grup. Putem
afirma c via,a fiecrui om este o via, de rela,ie desf/urat ntr-un c1mp social n care Asu2 influen,a
rela,iilor interpersonale /i a eEperien,ei sociale pe care o acumulea&0 via,a lui capt sens /i
semnifica,ie0 el se individuea& /i maturi&ea& devine personalitate at1t n sens individual c1t /i ca
valoare social
2.'.1. Prolematica psihologiei sociale
C1nd se discut domeniul psihologiei sociale diversitatea defini,iilor sinteti&ea& pro2lematica
psihologiei sociale. urmtoarele opt pro2leme mari pot fi incluse n o2iectul psihologiei sociale<
*. trsturile psihice formate la om n calitatea lui de eEponent al unei anumite epoci istorice0
or1nduiri0 clase sociale0 na,iuni0 profesii0 v1rst0 seE:
B. particularit,ile manifestrii tuturor componentelor psihologiei individuale tre2uin,e0
interese0 voin,0 sentimente0 dispo&i,ii0 convingeri0 deprinderi0 atrac,ii n colectiv /i n
masa de oameni:
3. particularit,ile psihologice structurale ale diferitelor grupuri sociale:
-. procedee de comunicare /i de interinfluen,are psihosocial a indivi&ilor n cadrul grupurilor
/i ai grupurilor ntre ele:
. particularit,ile mecanismului motiva,iei conduitei individului n grup /i n activitatea
total a mem2rilor diferitelor grupuri:
!. particularit,ile mecanismului psihologic al reflectrii mediului social /i al influen,rii lui
de ctre mem2rii diferitelor grupuri sociale /i ai maselor de oameni:
7. legile conduitei de grup /i colective:
+. legile dinamicii /i formrii psihologiei sociale a diferitelor grupuri0 straturi sau clase
sociale:
). psihologia social medical /i propune s studie&e influen,a comunicrii medic-pacient
asupra actului medical0 impactul darului n rela,ia dintre medic /i pacient0 influen,a
condi,iilor de via, n apari,ia /i manifestarea 2olilor
#omeniul psihologiei sociale este foarte cuprin&tor0 cu arii tematice diverse0 acoperite fiecare
de &eci de cercetri /i studii. .ntr-o list a temelor ma;ore n psihologia social0 @eldman %.>. 7*)+0
pp. !-78 pre&int BB de teme din aria proceselor de grup0 a atrac,iei interpersonale /i influen,ei sociale
dintre care re,inem pentru eEemplificare<

motiva,ia reali&rii /i performan,a social:


atitudinile /i schim2area lor:
atri2uirea:
percep,ia social:
factorii sociali /i de&voltarea personalit,ii:
agresiunea atrac,ia /i afilierea:
conformismul /i complian,a:
rolurile de seE /i influen,a social:
distan,a interpersonal:
cercetri interculturale:
procesele de grup0 rela,ii interetnice:
cercetri cu privire la lege /i criminalitate etc.
Psihologia social acoper o arie larg a comportamentului dar accentul principal este pus de
psihologii sociali pe modul n care proceselor psihoindividuale 7g1ndire0 sim,ire0 etc.8 sunt influen,ate
de interac,iunea cu al,ii.
Pentru n,elegerea comportamentului social n cercetrile lor0 psihologii sociali sunt orienta,i de
teorii consistente /i legi pe 2a&a crora se dau eEplica,ii /i se fac predic,ii asupra fenomenelor
psihosociale.
2.'.2. &amuri ale psihologiei sociale
.
%amurile psihologiei sociale care se ocup cu studiul rela,iilor sociale spirituale
psihologia social a vieii politice creia i s-au consacrat lucrri nc din antichitate /i
care /i propune a2ordarea psihologic a vie,ii politice a societ,ii /i delimitea& efectele
psihosociale pentru eficienti&area ac,iunii /i vie,ii politice:
psihologia social juridic - av1nd ca o2iect de studiu fenomenele psihosociale implicate
/i rela,ia dintre legisla,ie /i conduita oamenilor:
psihologia social a moralei al crui o2iect l constituie studiul normelor etice0 al
mecanismului psihologic al func,ionrii /i nsu/irii normelor etice:
psihologia social colar ce studia& fenomenele psihosociale ce apar n grupurile
/colare0 rela,iile dintre actorii sociali implica,i n educa,ie etc.0 /i propune de eEemplu
strategii de a2ordare a conflictelor didactice0 strategii de nsu/ire /i facilitare a
componentelor psihosociale la elevi etc.:
psihologia social a artei preocupat de aspectele psihosociale ale gene&ei actului
crea,iei0 de influen,a factorilor sociali asupra receptrii operelor de art0 de condi,iile
psihosociale facilitante de&voltrii gustului pentru frumos la nivel individual /i de grup
etc.:
psihologia social a tiinei ale crei o2iective sunt< cercetarea i&voarelor psihosociale
ale /tiin,ei: studiul influen,ei climatului psihosocial asupra stilului g1ndiri /tiin,ifice0 a
caracterului cercetrii etc.:
psihologia social a religiei care a2ordea& repre&entrile /i sentimentele cu con,inut
religios0 impactul tririlor religioase asupra vie,ii sociale0 contri2u,ia religiei la adaptarea
social /i integrarea oamenilor
%amurile psihologiei sociale care studia& rela,iile social-materiale 7rela,iile de produc,ie0 de
schim20 de consum0 rela,iile vie,ii cotidiene8 sunt< psihologia social industrial: psihologia social
comercial: psihologia social agrar: psihologia vie,ii cotidiene 7unde nt1lnim< psihologia social a
familiei0 psihologia social a loisirului 7timpului li2er80 psihologia social clinic etc.8.
#e/i aceste ramuri ale psihologiei sociale sunt considerate preponderent aplicative n cadrul
fiecrei ramuri a psihologiei sociale vom delimita o component de cercetare fundamental0 de
studiere a fenomenelor /i proceselor sociale cu finalitate practic.
'. Principii i oiecti%e ale psihologiei sociale
5ceste principia fundamentea& demersul epistemologic al psihologiei sociale contemporane.
5utorul citat pre&int /ase repere /i principii teoretice.
!
N On principiu se refer la faptul c procesele psihice de cunoa/tere /i reglatorii ale individului
sunt dimensiuni al e vie,ii psihice individuale al cror con,inut /i dinamic sunt strict determinate n
ontogene& de compleEul proces al sociali&rii0 al nv,rii /i integrrii sociale a individului.
N5lt principiu eviden,ia& ideea c n orice moment al eEisten,ei sale conduita su2iectului se
manifest n forme Ainduse /i modulate socio-cultural fiind aproape totdeauna reac,ii de rspuns la
solicitrile mediului social'.
NChiar /i conduitele care rspund unor impulsuri 2iologice primare de natur instinctual sunt
reglate cultural prin modalit,ile de satisfacere ale acestora0 se stipulea& n alt principiu.
N.n ce prive/te con,inutul vie,ii psihice con/tiente acesta re&ult univoc Adin trirea unei
eEperien,e sociale fiEate n urma unei condi,ionri reali&ate la nivel 2io-psihic.
NPrincipiul referitor la comportamentul individual arat c acest comportament c1t /i tririle
psihice coneEe privesc particularit,ile de con,inut /i form de manifestare c1nd individul este integrat
ntr-un grup0 fapt ce d na/tere la o Afenomenologie psihosocial aparte0 guvernat de legi specifice0
distincte de cele care ac,ionea& la nivel psihoindividual.
NOn ultim principiu se refer la caracterul general /i 2iunivoc al interac,iunii individual-social.
Interac,iunea se desf/oar pe multiple planuri /i n timp ce structurile socio-culturale condi,ionea&
fundamental via,a psihoindividual a mem2rilor societ,ii0 n acela/i timp ei /i pot influen,a n
anumite condi,ii via,a grupurilor0 organi&a,iilor /i institu,iilor din care fac parte.

(.1. )tape n construirea i a$irmarea psihologiei sociale
?eme de psihologie social cum ar fi cea a rela,iei individ-societate0 a comportamentului
prosocial sau a rela,iilor interpersonale se regsesc n operele filo&ofilor /i g1nditorilor din antichitate
din China0 India0 Lrecia. Cu eEperimentul0 ncepe istoria psihologiei.
)tapa1. Perioa"a copilriei
Perioada *++M-*)3+ este denumit de psihologi Aunirea for,elor'0 Aepoca fondatorilor0 perioada
copilriei0 sau tran&i,ia la psihologia social modern'.
#e&voltarea psihologiei sociale a fost influen,at de principiile filo&ofiei0 apari,ia sociologiei /i
constituirea psihologiei ca /tiin, P*+7)Q.
Onul dintre promotorii psihologiei sociale este considerat 6orman ?riplett care a pu2licat
primul articol de psihologie social n *+)+ av1nd ca su2iect influen,a pre&en,ei altora asupra
performan,ei 7prin care se conturea& efectul de facilitate social8.
5lt fondator este considerat MaE %ingelmann care0 n *++M0 reali&ea& primul eEperiment de
psihologie social din lume. #e/i era inginer agronom0 el /i-a propus s msoare eficien,a cailor0
2oilor0 oamenilor /i ma/inilor n condi,ii individuale /i comparativ0 c1nd tre2uiau s se eEecute
mpreun sarcini simple0 diferite. $l a constatat c n grup efortul final nu este egal cu suma eforturilor
individuale0 ci mai mic. .n acest fel M. %ingelmann a delimitat efectul de lene sau fr1nare social. #in
punct de vedere terminologic0 ns0 conceptul de psihologie social este mai vechi dec1t primele
lucrri sistematice amintite. Ca argument0 n *+)+0 @.L. ?arde pu2lica n @ran,a lucrarea A>tudii de
psihologie social'.
Credit pentru crearea psihologiei sociale este acordat psihologului engle& 9. Mc.#ougal0 pentru
c a pu2licat n *)M+ lucrarea AIntroducere n psihologia social' /i americanilor $dRard %oss /i @lS
5llport0 care ntre *)M+ /i *)B- au pu2licat studii de psihologie social.
.n aceast perioad0 o contri2u,ie deose2it la constituirea psihologiei sociale a avut-o 9. M.
9undt0 considerat printele psihologiei moderne0 care aprecia c psihologia social ar tre2ui s
studie&e sufletul colectiv0 iar psihologia popoarelor are sarcina de a pune la dispo&i,ie date /i eEplica,ii
privind rela,ia individ-societate la care psihologia eEperimental individual nu are acces.
>tudiul psihologiei popoarelor /i al psihologiei mul,imilor a constituit un curent de g1ndire
puternic afirmat n psihologia social.
.n conclu&ie0 dac pentru autorii france&i psihologia social s-a nscut n @ran,a0 fondatorul ei
fiind considerat La2riel ?arde0 n *)+M prin lucrarea AIegile imita,iei'0 pentru autorii germani
psihologia social s-a nscut n perimetrul culturii germane0 iar n literatura anglo-saEon0 apari,ia
psihologiei sociale se leag de cei care /i-au intitulat scrierile ca lucrri de psihologie social0 Anoi
credem' conclu&ionea& >. Chelcea Ac se poate scrie despre o /tiin, numit psihologie social
sau psihosociologie numai odat cu reali&area n acest domeniu a primelor eEperimente riguros
controlate'.
7
.n lucrarea lui Lustave Ie Jon se anali&ea& teme variate cum sunt< clasificarea caracteristicilor
generale ale mul,imilor: sentimentele /i moralitatea mul,imilor: ideile0 ra,ionamentele /i imagina,ia
mul,imilor: credin,ele /i opiniile mul,imilor: factorii imedia,i /i ndeprta,i ai opiniilor mul,imilor:
conductorii mul,imilor /i mi;loacele lor de convingere: dar /i o clasificare a mul,imilor n care sunt
cuprinse mul,imile animale0 mul,imile electorale0 curtea cu ;uri0 adunrile parlamentare.
Constatm c pro2lematica lucrrilor lui Ie Jon a constituit un i&vor pentru a2ordrile /i
de&voltrile teoretice din psihologia social0 pe parcursul secolului GG0 autorul fiind considerat
fondatorul psihosociologiei0 dar /i foarte apreciat deschi&tor de drumuri n alte domenii ale /tiin,ei
7Lavriliu I.0 *))*0 p.8.
.n perioada fondatorilor sau a tran&i,iei la psihologia social modern0 dup aprecierea
speciali/tilor0 s-au afirmat dou orientri<
a8 orientarea sociopsihologic repre&entat n mod deose2it de opera lui $mile
#urHheim0 fondatorul /colii sociologice france&e0 care consider c Apentru a putea
constitui psihologia este necesar ca0 n loc s facem din ea o /tiin, a tuturor pro2lemelor0
mai degra2 s o dedu2lm n psihofi&iologie /i sociopsihologie. 5ceasta din urm este
insepara2il de sociologie' 7Lolu P.0 p.!78.
28 o orientare psihosociologic repre&entat de L. ?arde care afirm primatul
individului n raport cu societatea /i a crui concep,ie individual-psihologic se apropie0 n
mare msur0 de punctul de vedere al psihologiei sociale.
( anali& a celor dou orientri reali&ea& P. Lolu 7BMMM0 pp. !M-7B8 contur1nd c1teva
particularit,i prin care ele se disting. < tendin,a fiecreia de a gsi un fenomen etalon care s eEplice
ntreaga psihologie a societ,ii: tratarea ira,ionalist a psihologiei /i conduitei omului: preocupri
preponderente pentru psihologia grupurilor sociale mari.
5firmarea celor dou orientri face parte din dinamica /tiin,ei0 care spre mi;locul deceniului trei
al secolului GG se diferen,ia& de celelalte ramuri ale psihologiei /i /i conturea& o identitate
distinct.
)tapa 2. Perioa"a clasic
.ntre anii *)3-*)!M psihosociologii au fiEat perioada clasic a psihologiei sociale n care
studiile /i lucrrile ela2orate sunt considerate ca modele pentru speciali/tii din domeniu.
>haron Jrehm /i >. Kassin consider c ntre *)3!-*)-M a avut loc Amarele salt nainte' n
domeniul psihologiei sociale0 timp n care s-au afirmat0 prin contri2u,iile lor0 Mu&afer >herif /i Kurt
IeRin. M. >herif a pu2licat n *)3! lucrarea A?he PsSchologS of >ocial 6orms' considerat un studiu
ma;or asupra influen,ei sociale. Cercetrile lui au fost apreciate ca fiind cruciale pentru de&voltarea
psihologiei sociale deoarece Aau demonstrat c este posi2il s studie&i compleEitatea
comportamentului uman de influen,are social0 ntr-o manier /tiin,ific0 riguroas'.
5lt mare contri2u,ie la afirmarea psihologiei sociale o aduce K. IeRin0 care prin teoria
c1mpului eEplic comportamentul uman ca func,ie de interac,iune dintre persoan 7factori interni8 /i
mediu 7factori eEterni8. 5ceast convingere a lui K. IeRin0 c n egal msur factorii interni /i
factorii eEterni influen,ea& comportamentul uman a condus la conturarea0 n timp0 a perspectivei
interac,ioniste. Prin studiile asupra dinamicii grupului /i teoria c1mpului psihologic0 K. IeRin a
promovat o concep,ie dinamic n psihologia social /i0 dup aprecierea psihosociologilor0 a impus o
serie de principii care cereau ca evenimentele psihosociologice s fie eEplicate n termeni de
psihologie social: cercetarea s fie aEat pe procesele decisive din spa,iunl de via, 7cogni,ia0
motiva,ia0 comportamentul orientat spre scop etc.8: individul s fie studiat n interac,iunile sale cu
grupul din care face parte: fenomenele psihosociale importante pot fi studiate eEperimental: o 2un
teorie pre&int o valoare at1t pentru ac,iunea social c1t /i pentru /tiin, etc. 7Chelcea >.0 *))+0 p.!78.
Contri2u,ia lui K. IeRin a condus la deschiderea unor orientri de- cercetare n domeniul
psihosocial.
.n perioada de dup al doilea r&2oi mondial /i-au adus contri2u,ia /i al,i speciali/ti considera,i
clasici< Leorge Lallup0 ce Aa creat modelul sonda;elor de opinie pu2lic': L.9. 5llport0 prin studiul
personalit,ii0 al atitudinilor /i pre;udec,ilor: >. 5sh0 cu aport recunoscut n studiul percep,iei sociale
/i a conformismului: I. @estinger0 cu cola2orarea celor dou teorii principale ale sale< teoria
comparrii sociale /i teoria disonan,ei cognitive.
+
Iucrrile /i cercetrile autorilor cita,i mai sus au marcat psihologia social a urmtoarelor
decenii0 influen,1nd cercetrile genera,iei de psihologisociali din a doua ;umtate a secolului GG.
Iucrrile mari de psihologie social conturea& urmtoarele aprecieri<
a8 impactul imens pe care al doilea r&2oi mondial l-a avut asupra de&voltrii psihologiei
sociale ca disciplin aplicativ sensi2il la provocrile realit,ii sociale:
28 n perioada clasic0 psihologia social este n ntregime . 5cest fapt s-a datorat pe de o
parte0 finan,rii /i ncura;rii cercetrii n domeniul psihologiei sociale0 c1t /i atitudinii
manifestate de speciali/tii americani care A/i-au permis s adapte&e li2er tradi,iile
cercetrilor europene la propriile lor tradi,ii'
6a/terea unei psihologii sociale europene a avut loc n $uropa de "est dup al doilea r&2oi
mondial0 >. Moscovici fiind un principal actor /i contri2utor
)tapa '. Perioa"a mo"ern
#up *)!M0 unii psihosociologi consider c0 ncepe perioada modern a psihologiei sociale0
urmat din *)+) de perioada contemporan. >haron Jrehm /i >. Kassin consider c ntre *)!*-*)7
n psihologia social s-a manifestat o perioad de ncredere /i cri&.
Perioada de eEpansiune /i entu&iasm anterioar0 care a permis o cre/tere masiv a studiilor de
psihologie social0 a ncrederii n utili&area eEperimentului de la2orator n domeniul psihologiei
sociale0 a condus0 dup aprecierea speciali/tilor0 /i la o cri& a domeniului. .n mod paradoEal aceast
perioad fertil n studii /i cercetri este o perioad de cri&0 deoarece psihologii sociali sunt anga;a,i
n de&2ateri cu privire la etica procedeelor de cercetare0 la validitatea re&ultatelor0 la generarea
conclu&iilor de-a lungul timpului. Mare parte a acestor de&2ateri tre2uie n,eleas ca o reac,ie la
metoda de cercetare dominant eEperimentul de la2orator n sensul c propriul comportament al
eEperimentatorului influen,ea& re&ultatele o2,inute /i c teoriile testate n la2orator erau limitate din
punct de vedere istoric /i cultural.
Cri&a a fost provocat de critica adus psihologiei sociale din diferite puncte de vedere< etic0
metodologic0 al relevan,ei datelor eEperimentale.
Cri&a etic a fost declan/at de contradic,iile metodei eEperimentale care permitea n/elarea
su2iec,ilor prin consemn0 deci nclcarea drepturilor su2iec,ilor pentru a descoperi adevrul.
Comunitatea /tiin,ific s-a opus pclirii su2iec,ilor0 iar criticile /i disputele ce au avut loc au condus
la adoptarea0 n *)7B0 a codului etic al psihologilor americani.
On alt aspect al cri&ei l-a constituit Acri&a artefactelor'0 adic posi2ilitatea ca procedurile de
cercetare s introduc distorsiuni care s modifice re&ultatele finale ale investiga,iilor. 5ceast cri& a
determinat schim2area practicilor de cercetare /i utili&area mai multor proceduri alternative.
Cri&a s-a manifestat /i asupra fundamentelor psihologiei sociale0 neg1ndu-se de unii speciali/ti
relevan,a datelor eEperimentale0 insta2ilitatea /i lipsa de repeta2ilitate a faptelor studiate0
imposi2ilitatea ela2orrii unor eEplica,ii generale0 a unor legi0 a unor predic,ii.
#up *)7! urmea& o er a pluralismului manifestat at1t n ce prive/te metodele0 perspectivele
teoretice de 2a&0 c1t /i n diversificarea con,inutului psihologiei sociale.
(rientarea pluralist se 2a&ea& pe dou conclu&ii cu privire la natura cercetrii<
*. n psihologia social diversitatea temelor0 pro2lemelor cer moduri diferite de cercetare0 o
larg palet de tehnici /i metode ce cercetare:
B. o singur metod de cercetare n psihosociologie nu este perfect0 fiecare metod av1nd
avanta;e /i de&avanta;e0 de unde re&ult necesitatea com2inrii metodelor n investigarea
temelor. ( singur tem poate 2eneficia de o varietate de moduri de investigare.
Modul n care psihologii pot utili&a o gam larg de metode de cercetare /i perspective teoretice
pentru a investiga o diversitate de su2iecte0 pentru a compensa de&avanta;ul unei singure metode sau
teorii a fost numit multiplicare critic)
5lturi de cre/terea pluralismului n metode /i perspectivele de 2a&0 con,inutul psihologiei
sociale s-a diversificat mult n ultimii ani. >u2iecte care nainte erau asociate tradi,ional la alte
discipline psihologice0 a&i sunt studiate de psihologia social. .n fapt0 o mare eEpansiune n psihologia
social modern s-a produs n domeniul psihologiei sociale aplicate 7n domeniul reclamei0 afacerilor0
educa,iei0 snt,ii0 politicii0 sportului0 religiei0 dreptului etc.8.
"aloarea studierii evenimentelor lumii reale din perspectiva psihologiei sociale este recunoscut
de psihologi /i al,i speciali/ti. Multe /coli profesionale de afaceri0 educa,ie /i ;urnalism recomand
sau cer cursuri de psihologie social .
)
(.2. *onstituirea psihologiei sociale aca"emice n &om+nia
,. *ontriuia lui -. -rghicescu
Primul curs de psihologie social n nv,m1ntul superior rom1nesc datea& din *)M. $l a fost ,inut de
#imitrie #rghicescu la Oniversitatea din Jucure/ti prin lec,ia de deschidere din *B 6oem2rie. (2iectivul
primei lec,ii era de a rspunde la ntre2area< A$ste sau nu este psihologia suscepti2il de a dep/i limitele ei
individualiste /i de a scpa de mecanicism /i introspec,ionismul intui,ional /i fi&iologic caracteristice secolului al
GIG-lea. .ntreaga concep,ie a cursului lui #. #rghicesu0 aprecia& 5. ?ucicov Jogdan 7*)+-0 p.+780 este aEat
pe gene&a con/tiin,ei ca efect al interac,iunii sociale a indivi&ilor /i care'le oglinde/te po&i,ia social n mediul
uman0 precum /i eEtensiunea raporturilor pe care ei le A.
AL1ndirea /i cugetarea omului nu sunt simple secre,iuni ale creierului su: nsu/i creierul omenesc n
afara mediului social se atrofia& i&olat de societatea altor creiere0 el rm1ne n stare sl2atic /i nu mai capt
calitate uman' 7#. #rghicescu8.
#in cursul lui #. #rghicescu nu s-a pstrat dec1t lec,ia introductiv care /i ast&i impresionea& prin
consisten,a /i forma,ia /tiin,ific0 prin claritatea /i organi&area eEemplar a ideilor0 te&elor formulate0
construc,iei /i for,a logic a demonstra,iilor: eEplica,iile psihosociale ale fenomenelor studiate 2a&ate pe un fond
imens de cuno/tin,e interdisciplinare 7date istorice0 antropologice0 sociologice0 de eEplica,ii oferite de 2iologie /i
chiar date de etnopsihologie8. #e/i a avut o carier didactic scurt #. #rghicescu rm1ne n istoria psihologiei
sociale prin lucrrile ela2orate A#in psihologia poporului rom1n' aprut n *)M70 APro2lema determinismului
social' 7*)M380 A#espre rolul individului n determinismul social' 7*)M-80 AIdealul creator' lucrri pu2licate /i
cunoscute mai mult n strintate dec1t n ,ar. ?otu/i se aprecia& 75l. %o/ca0 M. Je;at0 *)7!8 c n cursurile
sus,inute p1n n *)*M #. #rghicescu a pre&entat studen,ilor pro2lematica /i temele a2ordate n aceste lucrri.
.. *ontriuia lui *onstantin#&a"ulescu#/otru
#up #. #raghicescu de la catedra din Jucure/ti timp de trei decenii0 psihologia social a fost predata
de Constantin-%adulescu-Motru nu ca o disciplin de sine stttoare ci integrat n sistemul psihologiei generale.
Mare parte din prelegerile ,inute au fost grupate n volumul ACurs de psihologie' aprut n *)B3. $l a fost
reeditat /i considerat cel mai reu/it manual de psihologie pentru nv,m1ntul superior 7cf. 5na ?ucicov Jogdan0
*)+-8. .n cursul su autorul distingea< o psihologie individual 7ce cuprindea psihologie genetica0 psihologie
diferen,iala0 psihologie generala8 /i o psihologie colectiva. Psihologia colectiv cuprindea<
a8 psihologia social# al crui o2iect de studiu l formau 3produsele sociale ale sufletului3 n,eleg1nd
vor2irea0 o2iceiurile0 dreptul0 arta0 religia:
28 psihologia etnic sau a caracteristicilor popoarelor /i raselor umane:
c8 psihologia "e clas social
Ca domenii de aplica,ii ale psihologiei colective0 C. %adulescu Motru considera< psihologia ;udiciara0
psihologia tratamentului medical0 psihologia reclamei comerciale0 psihologia poli,ieneasca.
.ntre aspectele esen,iale ale psihologiei colective care i-au re,inut aten,ia autorului se delimitea&
pro2lema impactului vie,ii sociale asupra individului /i a rela,iilor sale cu colectivitatea. Ca urmare0 C.
%adulescu-Motru a sta2ilit urmtoarele principii proprii psihologiei sociale<
*. "iata social nu se altur vie,ii individuale0 ci o ptrunde /i o transforma cu totul.
B. "iata social a determinat individul uman la o cat mai larga eEteriori&are eEprimata prin sistemul de
comunicare prin intermediul cuvintelor0 n produsele artistice0 etc.
3. $Eperien,a social a favori&at desprinderea omului de 2locul intuitelor sale0 ini,ial primitive0 similare
animalelor /i caracteri&ate printr-o constatare n 2loc a lumii.
-. (mul a descoperit cau&ele eEterne prin analogii /i dup activitatea persona;elor din ;ur:
. "iata social aduce transformarea activit,ii individuale a omului n activitatea institu,ional sau
cultural0 n sensul de activitate desprinsa de individ /i o2iectivata ca o activitate n sine care se desf/oar de-a
lungul genera,iilor /i este sus,inuta /i promovata de cultura: ca urmare0 fiecare om0 luat n parte gse/te n
mediul sau social o lim2a constituita0 morala0 tehnica0 arta0 gata formate0 pe care nu tre2uie sa le ia de la nceput
ci sa le practice /i de&volte.
Contri2u,ia lui C. %dulescu Motru la de&voltarea psihologiei sociale academice este ntrit /i de
preocuparea lui de promovare a o2serva,iei /tiin,ifice /i a eEperimentului ca metode de 2a& n cercetarea
/tiin,ific /i a anali&ei comparative ca metod de eEplicare a fenomenelor psihosociale.
*. *ontriuia lui /. &alea
Mihai %alea a introdus /i a predat cursul de psihologie social la @acultatea de Iitere din Ia/i n
perioada *)B3-*)3). >e transfer apoi la Jucure/ti unde p1n n *)!- a predat diferite cursuri de psihologie. .n
afara de cursurile de psihologie social tiprite la Ia/i /i Jucure/ti0 M. %alea /i-a adus contri2u,ii la de&voltarea
psihologiei sociale academice /i prin alte lucrri legate direct de domeniul psihologiei sociale cum sunt<
@ormarea ideii de personalitate - studiu de psihologie genetica 7Iasi0*)B-8
Ipote&e /i preci&ri n /tiin,a sufletului-studii de psihologie 7Jucure/ti0 *)B!8
$Eplicarea omului 7*)-!8: >ociologia succesului 7n cola2orare cu ?. Terseni0 *)!B8
*M
Cursurile de psihologie social ,inute de M. %alea p1n n *)- urmau dup ore de psihologie generala
caracterologie /i tipologie /i precedau cursurile de psihologie comparata 7psihologia v1rstelor0 a seEelor0
psihologia popoarelor /i &oopsihologia8.
3Psihologia social3 - cursul ,inut la Ia/i cuprindea capitole su2divi&ate n *+ prelegeri. >umarul
cursului 7reconstituit de 5na ?ucicov - Jogdan8 era urmtorul<
Cap) I) Structura social a %e#o'e#elor psihice< cu teme< - psihologia social ca studiu /i anali&a a
structurii sociale a fenomenelor noastre suflete/ti: - influen,a societ,ii asupra fenomenelor psihice: - con/tiin,a0
incon/tientul /i sentimentele superioare n vi&iunea psihologiei sociale: - lim2a;ul ca mi;loc de comunicare
social.
Cap) II) I#%lue#ta grupului asupra i#diidului u'a# cu teme< ? strile de mul,ime asupra individului: ?
manifestarea indivi&ilor ne nglo2a,i perfect n grup@ - psihologia diferitelor grupuri sociale:
Cap) III Psihologia i#diidual sau i#terpsihologie cu teme< - tipuri de interinfluen,e 7ac,ionale0
gestuale0 emo,ionale0 de ordin ra,ional8: - influente ce au la 2a& sentimente sociale: - sentimente filantropice /i
cele com2ative: - sentimente simpatetice0 sentimentul dragostei la 2a&a rela,iilor interindviduale .
Cap) IV) I#%lue#ta i#dii<ilor asupra grupului social cu teme< - influen,a indivi&ilor eminen,i 7genii0
eroi0 /efi0 comandan,i8 asupra societ,ii.
Cap) V) Patologia ie$ii sociale cu teme< - categorii de neintegra,i social - 7nomadism social0 paranoia0
2oemie0 demen,a8: - devian,i sociali -7anarhistul0 revolu,ionarul0 criminalul8.
>tudierea cursului ne d o imagine clar privind concep,ia autorului asupra domeniului /i pro2lematicii
psihologiei sociale eviden,iind conectarea lui M. %alea la tematica a2ordat de psihosociologi de renume 7L.
?arde0 $. #urHhaim0 9. Mc#ougal0 ?h. %i2ot0 Lustave Ie Jon etc.80 2og,ia 2i2liografiei consultate0
originalitatea interpretrilor0 etc.
.n perioada *)---*)- la Jucure/ti0 Mihai %alea ela2orea& un alt curs a pus accentul pe teme ca<
Conflictul dintre con/tiin,a /i viat n filo&ofia contemporan.
Procesul comunicrii individ-societate /i formele sale:
%ela,ia dintre con/tiin,a social /i con/tiin,a individuala.
>tructura maselor su2 aspect social.
#eterminarea social a personalit,ii.
5na ?ucicov Jogdan 7*)+-8 considera c eEplicarea omului ntrege/te vi&iunea psihosociologic a lui M.
%alea eviden,iat de cursuri cu urmtoarele idei<
a8 Ideea de transformare continu a omului su2 influenta condi,iilor de viata /i a mediului social.
28 Imaginea de sistem asupra individului 7sistem endocrin0 spiritual0 valoric0 care se cer cunoscute n
interac,iunea lor8.
c8 Ideea de efort psihic - de dificultate0 o2stacol0 re&istent0 cen&ura ori ocolire a o2stacolelor0 care
eEplic actul am1nrii n comportamentul su2iectului. Capacitatea de am1nare a rspunsurilor-M.
%alea o consider ca specific individului uman.
d8 Ideea legturii ereditarului cu socialul n alctuirea 7devenirea8 fiin,ei umane.
-. *ontriuia lui 0lorian 1te$nescu 2oang
Ia Clu;0 un curs apreciat de psihologie social aEat pe studiul interac,iunii sociale a fost predat de @lorian
Utefnescu Loang.
Cursul de psihologie social ela2orat de @l. Ut. Loang nsuma 3 de prelegeri /i urma dup cel de
psihologie general /i cel de psihologie economic. #intre temele tratate eEemplificm<
o2iectul psihologiei sociale: defini,ia ei:
2a&ele 2iologice ale comportamentului social:
ereditate social: grupele sociale primare0 grupele secundare:
mul,imea /i opinia pu2lic 7auditoriul8:pu2licul0 presa:
formele mo/tenirii sociale 7idei0 credin,e0 convingeri0 ca factori interni ai mo/tenirii sociale8:
motiva,ia ac,iunii umane /i a conduitei umane0 transformarea motivelor: pro2lema valorilor:
interac,iunea social:
procesul de sociali&are:
adaptarea social a persoanei.
Prin factura sa0 aprecia 5na ?ucicov-Jogdan 7*)+-80 cursul las impresia unei psihologii sociale
generale pentru ca el tratea& psihologia celor mai generale fenomene /i legi ale interac,iunii sociale0 esen,iale
pentru om.
Cursul este valoros pentru completitudinea0 organi&area con,inutului informa,ional /i aparatul
conceptual0 /tiin,ific ela2orat. $l eviden,ia& totodat<
a8 vi&iunea psihosociologic de ansam2lu a lui Utefnescu - Loang:
28 influentele psihologiei sociale occidentale:
**
c8 structura academica a acestei discipline psihologice noi pentru nceputul secolului:
d8 efortul personal de a sinteti&a /i interpreta original formele studiate.
). *ontriuia lui ,l. &oca
#up @lorian Utefnescu Loang n anii *)-70 *)-+0 la Oniversitatea 3"ictor Ja2e/3 din Clu; a predat un
curs de psihologie social eEperimentala 5leEandru %o/ca.
Con,inutul informa,ional al cursului era 2ogat /i distri2uit n douspre&ece capitole pline de date
eEperimentale su2sumate celor mai semnificative teme0 dintre care consemnm<
Metodele psihologiei sociale
Lene&a comportamentului social la copil
Influenta grupului asupra activit,ii mintale
Motiva,ia social< competi,ie /i cooperare
#espre atitudini
Pre;udecata /i stereotipuri
Comportamentul institu,ional
%olul mediului social n formarea personalit,ii.
.n sus,inerea cursurilor 5l. %o/ca utili&a date eEperimentale /i o informa,ie 2ogat de prim surs.
Contri2u,ia lui 5l. %o/ca la de&voltarea psihologiei sociale rom1ne/ti se nscrie pe linia ini,iat de @l. Ut.
Loang de a lega psihologia social teoretic de cercetarea psihosociologic concret.
0. *ontriuia lui 3. Pa%elcu
Ia Ia/i de/i renumitul psiholog "asile Pavelcu nu s-a ocupat n mod special de psihologia social 7nu a
,inut un curs denumit astfel80 prin studiile /i lucrrile sale el contri2uie la preci&area unor concepte prin aprecieri
cum sunt cele referitoare la fenomenul autorit,ii0 influen,ei sau valori&rii sociale a creativit,ii oamenilor.
5m pre&entat succint principalele contri2u,ii la constituirea psihologiei sociale academice n %om1nia
referindu-ne numai la un aspect al domeniului acestei discipline.
5m optat pentru aceast tem din mai multe ra,iuni<
*. ca studen,ii s cunoasc principalii oameni de /tiin, rom1ni care au predat primele cursuri de
psihologie social /i oferta tematic fcut studen,ilor prin acele cursuri:
B. pentru a eviden,ia structura /i pro2lematica acestor cursuri care se aEau pe determinismul social0
activitatea psihic colectiv0 fenomenul interac,iunii sociale0 gene&a comportamentului social0 procesul de
sociali&are0 adaptarea social0 formele mo/tenirii sociale0 etc. ce aveau ca o2iectiv formarea g1ndiri /tiin,ifice a
studen,ilor /i de&voltarea capacit,ii lor de n,elegere a fenomenelor psihosociale:
3. pentru a oferi un punct de plecare celor interesa,i n a cunoa/te gradul de conectare a profesorilor de
psihologie social rom1ni la pro2lematica a2ordat n domeniu pe plan mondial0 realitatea art1nd c se oferea
studen,ilor de la diferite facult,i /i specialit,i date eEperimentale /i cuno/tin,e din cele mai noi /i avi&ate surse
2i2liografice0 iar lucrrile originale ale unor contri2utori ca #. #rghicescu /i C. %. Motru erau apreciate la nivel
european ca lucrri de referin,:
-. pentru o imagine complet asupra mo/tenirii psihologice din domeniul psihologiei sociale rom1ne/ti
ar fi necesar s se scrie o lucrare de istoria psihologiei sociale care s cuprind evolu,ia /i dinamica acestei
/tiin,e0 cu contri2u,iile din diversele sale ramuri0 cu dificult,ile0 continuit,ile0 discontinuit,ile0 progresele /i
contri2u,iile de p1n la sf1r/itul secolului GG.
>uccinta pre&entare a primelor cursuri de psihologie social predate n marile centre universitare din
%om1nia a avut ca o2iective< s argumente&e c n prima ;umtate a secolului GG la noi se constituie o
psihologie social academic solid0 de nivel european /i s tre&easc interesul pentru aprofundarea etapelor de
evolu,ie a psihologiei sociale n %om1nia.
(.'. *onsi"eraii conclusi%e
5m discutat n paginile anterioare care este o2iectul /i domeniul psihologiei sociale0 am schi,at etapele
delimitate de speciali/ti n afirmarea acestei discipline ca /tiin,0 am punctat c1teva caracteristici n constituirea
psihologiei sociale academic n %om1nia la nceputul secolului GG.
6e-am permis s accentum asupra c1torva dintre sarcinile /i o2iectivele psihologiei sociale la nceputul
celui de-al doilea secol al eEisten,ei sale0 a/a cum au fost ele conturate de contri2utori ai domeniului.
Psihologia social ca /tiin, s-a constituit n timp0 n condi,ii care au ,inut de< stadiul atins de societate n
de&voltarea sa: stadiul de&voltrii celorlalte /tiin,e fi&ic0 chimie0 2iologie0 sociologie ce au permis eEplicarea
psihismului uman0 Apunctul culminativ' al de&voltrii umane /i al vie,ii de rela,ie: manifestarea unor fenomene
/i procese: provocri ale istoriei /i societ,ii0 de natur economic0 demografic0 cultural etc. Psihologia social
aprecia& $. Ju;or 7BMMM0 p.*)8 apare0 astfel0 n paralel cu alte /tiin,e ale vremii pentru c multitudinea
fenomenelor care au aprut ca noi rela,ii eEisten,iale tre2uie s fie cunoscute0 interpretate0 cercetate /i eEplicate.
.n aceste condi,ii psihologia social s-a format ca o /tiin, interdisciplinar0 de grani, /i contact0 cu un
domeniu de cunoa/tere unitar /i relativ independent0 aflat n continu de&voltare /i evolu,ie datorit
*B
sensi2ilit,ii sale la pro2lemele ce vin continuu din intersec,ia psihologicului cu socialul0 sinteti&ate n
pro2lematica n permanent schim2are a c1mpului psihosocial.
Ca urmare0 fie c definim psihologia social ca A/tiin,a care eEaminea& cum este afectat g1ndirea0
sim,irea /i ac,iunea omului de interac,iunea cu ceilal,i0 /tiin,a care urmre/te s controle&e0 s pre&ic /i s
n,eleag comportamentul social0 orientat de teorii consistente /i testa2ile'0 7@eldmann %.>.0 *)+0 p.3!8: fie c
o n,elegem ca o /tiin, a interac,iunii dintre schim2area social /i op,iunea individual0 cum sintetic o define/te
>. Chelcea 7*))+0 p.*80 sau Aca un instrument esen,ial pentru n,elegerea /i optimi&area eEisten,ei noastre de &i
cu &i'0 7#. Cristea0 BMMM0 p.8: este necesar s constatm accentuarea caracterului ei aplicativ ca reflectare a
cre/terii eEpectan,elor comunit,ilor cu privire la contri2u,ia acestei /tiin,e la re&olvarea pro2lemelor cu care se
confrunt psihosocialul.
Pluralismul perspectivelor ca metod de a2ordare creativ a pro2lemelor n /tiin,a contemporan ne-a
orientat spre considerarea psihologiei sociale0 la acest nceput de mileniu0 ca /tiin, a afirmrii omului n
societate.
(p,iunea individual poate fi eficient n condi,iile unei societ,i informa,ionale n accelerat schim2are
numai prin asumarea rolului de actor social con/tient de efectul ac,iunilor sale asupra propriului destin c1t /i
asupra comunit,ii apar,intoare.
.n sistemul /tiin,elor socioumane0 psihologia social ocup un loc central prin sarcinile /i o2iectivele sale
urmrite de numeroasele ramuri unele dintre ele aflate nc n fa&a de constituire.
#ac reluarea de ctre %om1nia a locului su n $uropa0 aderarea la democra,ie ca tip de cultur
emergent n $uropa0 impune schim2area valorilor0 mentalit,ilor0 instituirea unui alt univers spiritual dominat
de ra,ionalitate0 performan, /i moralitate0 cum aprecia >. Chelcea 7*))+0 p.*8 atunci psihologia social este
/tiin,a care tre2uie s contri2uie la schim2area /i deplina sa actuali&are /i individuare0 la construc,ia /i
reconstruc,ia personalit,ii sale0 la afirmarea sa n noua realitate social.
.n aceste condi,ii produse dup *)+)0 psihologia social rom1neasc tre2uie s se conecte&e la o2iectivele
promovate pe plan mondial /i mai ales pe plan $uropean0 contri2uind prin studiile concrete ale noilor fenomene
/i procese la progresul individului /i al societ,ii rom1ne/ti contemporane.
.n evolu,ia omenirii n mileniul III spre glo2ali&are0 mondiali&are0 informati&are sau alta ...&are individul
uman se va confrunta cu fenomene psihosociale noi /i din ce n ce mai compleEe0 de eEemplu cele care apar n
comunicarea din comer, sau n managementul afacerilor prin internet etc. Psihologia social are menirea de a
sus,ine omul n a-/i ndeplini dorin,a de a-/i tri clipa fericit printre oameni.
*3
4ntreri i sugestii pentru pregtirea in"i%i"ual i5sau seminar
*) #treAri
- >ta2ili,i ce raporturi eEist ntre psihologia social /i alte /tiin,e umaniste.
- Prin ce se distinge psihologia social de celelalte /tiin,e sociale 4
- #efini,i conceptul de 3fenomen psihosocial3.
- >ta2ili,i rela,iile ntre realitatea social0 c1mp social /i eEisten, social.
- Care sunt o2iectivele psihologiei sociale n $uropa de $st la acest nceput de mileniu 4
- %eali&a,i su2 forma unei scri ascendente evolu,ia psihologiei sociale0 specific1nd mecanismul ce
a determinat trecerea de la o treapt la alta.
- %eali&a,i un ta2lou sintetic cu contri2u,iile psihologilor rom1ni la de&voltarea psihologiei sociale
/i aduga,i al,i - psihologi rom1ni care considera,i c au avut un rol decisiv n evolu,ia acestei /tiin,e n
%om1nia.
B) I#terpreta$i ur'torul teCt:
3#e-a lungul ultimilor ani0 psihologia social nu a fost considerat o ramur a psihologiei. .ns0 ea este
prin esen,a sa o /tiin,-punte /i0 n viitor0 e necesar s rm1n a/a. .n aceast calitate0 i va reveni rolul de
modelare /i adoptare a unor criterii mai apropiate de cele eEistente n economie: antropologie sau lingvistic.
Pentru a fi n,eleas de ele /i pentru a comunica mereu cu ele0 ca /i cu alte c1mpuri adiacente de cercetare. 5m
putea spune c0 cu c1t o astfel de comunicare se va de&volta0 cu at1t mai pu,in ne vom sim,i o2liga,i s ne
mul,umim cu un stoc limitat de no,iuni /i criterii. 5cesta este avanta;ul unei /tiin,e-punte sau hi2ride< ea mre/te
universul op,iunilor fenomenologice /i teoretice. $ de a;uns s citim istoria pentru a ne da seama c epocile cele
mai mre,e ale disciplinei noastre au fost cele n care ea a profitat de acest avanta;. Mai mult dec1t al,i
cercettori0 poate0 am considerat c disciplina noastr apar,ine simultan psihologiei /i /tiin,elor sociale. Continui
s o vd astfel. >ingurul lucru care m-a surprins cu adevrat a fost efortul ncp,1nat care s-a depus pentru a
negli;a aceast nrudire. #ar tul2urrile continentului nostru tensiunile societ,ilor post-moderne se vor ndrepta
de acum nainte spre un viitor unde psihologia social ar tre2ui s revin la voca,ia sa fundamental. Pentru c0
fr aceasta0 ea nu va putea s se ntoarc spre n,elegerea noilor pro2leme sociale /i s participe din plin la
activitatea creatoare pe care o cer ele3.
>erge Moscovici 7*))!80 Prefa, la Psihologie social) Aspecte co#te'pora#e0 6eculau 5. 7coord.80
$ditura Polirom0 Ia/i.
D) Sugestii pe#tru se'i#ar:
- (rgani&a,i0 mpreun cu asistentul universitar0 grupa de studen,i ca grup creativ de formare.
- %eali&a,i tehnica 3#e ce 4 pentru pro2lema 3Cum optimi&m nv,area psihologiei sociale43
- %eali&a,i o reuniune Panel cu tema 3Contri2u,ia psihologiei sociale academice la gene&a psihologiei
rom1ne/ti n prima ;umtate a secolului GG.
%eali&a,i o de&2atere cu tema AContinuitate /i discontinuitate n evolu,ia psihologiei sociale rom1ne/ti -
de la #. #rghicescu0 C.%.0 Motru /i M. %alea la P. Lolu0 >. Chelcea0 5. 6eculau0 I. %adu.'
*-
CAPIT12U2 II
9ET1-E CE CERCETARE N PSI+1213IA S1CIA24
1. 6ecesiti i ten"ine n e%oluia meto"elor "e in%estigare psihosocial
"om utili&a noiunea de metod n n,elesul de cale general de descoperire a adevrului 0
ansam2lul opera,iilor constituite ca instrument al ac,iunii umane prin intermediul cruia su2iectul
cunosctor a2ordea& tema . %aportat la investiga,ia psihosocial0 metoda repre&int un mod sui
generis, sintetic de a organiza accesul cogni,iei de specialitate la te&aurul eEperien,ei sociale0 cu
a;utorul creia putem s cunoa/tem omul /i rela,iile umane0 societatea /i su2structurile vie,ii sociale
dintr-o perspectiv educaional - praxiologic i participativ.
necesit,ile /i tendin,ele metodelor de investigare psiho-sociale<
$la2orarea unor metodologii compleEe.
Includerea elementului cercetat ntr-o structur mai larg.
Cre/terea indicelui de formali&are a cercetrii prin preci&area mai clar a
o2iectivelor cercetate0 opera,ionali&area conceptelor utili&ate etc.
Cre/terea indicelui solidit,ii /i siguran,ei interne a datelor prin cre/terea controlului
asupra informa,iilor0 datelor de cercetare
$Etinderea principiului matemati&rii pe toate stadiile cercetrii.
%educerea la minim a efectului de distorsiune al pre&en,ei cercettorului asupra
o2iectului cercetat.
?endin,a de algoritmi&are a procedurii cercetrii empirice0 prin instituirea unei
succesiuni riguroase de stadii de aplicare a procedurii.
5doptarea stilului unei cercetri participative.
>e constat c unele tendin,e ac,ionea& contradictoriu0 cum ar fi necesitatea reducerii pre&en,ei
cercettorului /i necesitatea adoptrii stilului participativ.
Mamali C. argumentea& necesitatea trecerii de la cercetarea manipulativ 2a&at pe
eEperien,ele clasice de cunoa/tere a personalit,ii la cercetarea coparticipativ care implic o
revolu,ie metodologic ce cuprinde dou direc,ii principale< o prim direc,ie caracteri&at prin
ncercrile de a adapta modelele eEperimentale clasice la caracteristicile o2iectului studiat privit ca un
ntreg0 dintr-o perspectiv umanist-holist: a doua /i principala direc,ie a revolu,iei metodologice
prive/te construirea unei noi metodologii0 imaginarea unor metode /i tehnici capa2ile s studie&e
dimensiunile specifice ale realitii umane i s stimuleze evoluia acesteia..
2.1. Procesul cercetrii un proces creator
Procesele de cercetare presupun urmtoarele etape< apari,ia /i delimitarea pro2lemei: generarea
ideilor0 ipote&elor: ela2orarea teoretic /i conturarea posi2ilit,ilor de aplicare: introducere n
activitatea practic. 5ceste etape mari au fost structurate n timp /i corespund0 dup prerea noastr0
fa&elor procesului creativ0 n general0 sta2ilite de L. 9allas fa&a de pregtire0 fa&a de incu2are0 fa&a
de iluminare /i fa&a de verificare.
2.2. )tapa "elimitrii prolemei! temei
Ca urmare0 cercetarea poate ncepe cu o idee0 o vi&iune a ceea ce poate fi posi2il. Curio&itatea
psihologului social este tre&it de o multitudine de surse< un eveniment dramatic ce i atrage aten,ia cu
privire la comportamentul oamenilor de eEemplu prsirea unui nou nscut la co/ul de gunoi de
ctre mama sa:
2.'. )tapa generrii i"eilor! ipotezelor
5ceast etap se mai nume/te /i etapa consulta,iei. .ncep1nd cu studiul unei idei despre
comportamentul uman psihologii sociali se consult cu al,ii0 consulta,ia fiind o verig de 2a& a
ntregii /tiin,e.
Procesul consulta,iei presupune a vor2i cu mem2rii echipei0 a studia materiale pu2licate /i a schim2a idei
cu al,i psihologi sociali la reuniuni sau conferin,e0 este un proces continuu0 nu se ncheie niciodat. Ia un anumit
punct ideea devine clar /i ferm pentru a fi ela2orat un proiect de cercetare.
.n demersul cercetrii aceast etap include urmtoarele opera,ii intelectuale 7Tv1rneanu C.0 BMMM8<
eEaminarea a ceea ce este cunoscut0 a cuno/tin,elor factuale0 teoretice /i metodologice /i verificarea msurii n
care pe 2a&a acestor cuno/tin,e se poate a;unge la o solu,ie chiar temporar a pro2lemei0 deci o fa& divergent
de consultare a datelor din cele mai variate domenii /i o fa& convergent de delimitare a solu,iei sau a unei
ipote&e. .n finalul acestei etape se ela2orea& proiectul de cercetare < se sta2ilesc o2iectivele0 se
opera,ioneali&ea& conceptele0 se ela2orea& modelul eEperimental0 se selectea& instrumentele de lucru0 Ideea a
devenit ipote&0 o predic,ie precis0 testa2il despre condi,iile n care un eveniment va aprea0 se va produce.
*
2.(. 7estarea ipotezelor
$ste o etap la2orioas care presupune aplicarea /i reali&area modelului eEperimental0
AeEperimentarea opera,ional' 7desf/urarea propriu&is a investiga,iei dup calendarul cercetrii<
constituirea loturilor grupurilor eEperimentale0 pretestarea lor0 introducerea varia2ilelor independente
la grupul 7lotul8 eEperimental0 manipularea varia2ilelor0 msurarea efectelor0 posttestarea8.
2.8. )tapa prelucrrii i interpretrii rezultatelor
.n aceast etap datele eEperimentale sunt prelucrate statistic /i se trece la interpretarea lor
eviden,iindu-se n ce msur ipote&ele s-au verificat0 ce efecte s-au delimitat n timpul testrii lor0 ce
conclu&ii se pot eEtrage
'. /eto"ele utilizate n testarea ipotezelor
'.1. )xperimentul psihosocial
eEperimentul permite cercettorilor s descopere legturile cau&ale dintre varia2ile 0 el ofer cele
mai 2ogate resurse pentru a dovedi eEisten,a unor rela,ii ntre diver/i factori .aracteristicile de !az
ale unui experiment sunt date de manipularea varia!ilei independente , evaluarea sistematic a
varia!ilei dependente i controlul altor posi!ile varia!ile. $Eperimentul este metoda cea mai precis
/i productiv de anali& a rela,iilor dintre varia2ile0 de testare a ipote&elor /i prin aceasta de
fundamentare a construc,iei teoriei. On eEperiment riguros /tiin,ific presupune organi&area unui grup
eEperimental /i a unui grup de control.
'.2. 9ima:ul cercetrii utilizat n experimente
Prin varia2ile independente n,elegem acei factori varia,i ntr-un eEperiment pentru a vedea dac ei
afectea& varia2ila dependent. C1nd presupunem 7facem predic,ia8 c E va duce la S0 atunci E este varia2ila
independent de eEemplu c1nd presupunem c stressul profesional va conduce la comportamentul agresiv al
so,ilor n familie stressul profesional este varia2ila independent.
5cei factori msura,i ntr-un eEperiment pentru a vedea dac ei sunt afecta,i de varia2ila independent se
numesc varia!ile dependente. C1nd spunem c E va duce la S0 S este varia2ila dependent. .n eEemplul de mai
sus comportamentul agresiv al so,ilor n familie este varia2ila dependent.
%e&ultatele o2,inute sunt anali&ate prin metode statistice adecvate. >e determin astfel c1t de frecvent apar
aceste re&ultate /i dac sunt semnificative statistic.
"peraionalizarea este modul n care conceptele a2stracte ale ipote&ei sunt traduse n proceduri de
msurare actuale ce se utili&ea& n studiu.#e eEemplu putem opera,ionali&a agresiunea ver2al msur1nd
numrul de insulte pe care le emite un so, n familie sau s anali&m conversa,ia lui n familie prin imaginile
agresive emise. 5m2ele metode pun n eviden, diferite aspecte ale agresiunii ver2ale
efectul principal prin care n,elegem re&ultatul cercetrii n care nivelurile unei singure varia2ile
independente produc diferen,e n varia2ila dependent.
onceptul de interaciune re&ultatul cercetrii n care efectul unei varia2ile independente depinde de
efectul alteia.
#aliditate intern gradul n care se asigur o certitudine 7cu gradul de ncredere8 c varia2ila
independent ntr-un eEperiment este cea care cau&ea& efectele n varia2ila dependent.C1nd un eEperiment este
condus cum se cuvine eEist certitudinea c varia2ila independent cau&ea& n fapt efectele n varia2ila
dependent.
#esemnarea la nt1mplare a su2iec,ilor /i controlul asupra evenimentelor eEperimentale cresc validitatea intern
eEclu&1nd alte eEplica,ii ale re&ultatelor o2,inute.Onele posi2ile influen,e negative asupra validit,ii interne pot
veni din urmtoarele surse< eEpectan,ele eEperimentatorului asupra re&ultatelor cercetrii care pot influen,a
su2iec,ii cum s se comporte. Comportamentul su2iec,ilor poate fi produs ca urmare a ac,iunii
eEperimentatorului /i nu a impactului varia2ilei independente.Cea mai 2un cale de a prote;a un eEperiment de
influen,a eEpectan,elor eEperimentatorului 7numite efecte ale eEpectan,ei eEperimentatorului8 este s ,ii
experimentatorul neinformat asupra condiiilor experimentale.
validitate extern se n,elege gradul n care se poate acorda ncredere c acelea/i re&ultate eEperimentale
se vor o2,ine /i n alte locuri. gradul n care re&ultatele o!inute su! un set de condiii pot de asemenea s apar
n diferite circumstan,e. Cercettorii care lucrea& n la2orator unde spa,iul /i echipamentul sunt n mod special
construite pentru scopuri de cercetare0 sunt interesa,i de validitatea extern. $i se ntrea2 dac vor putea s
generali&e&e re&ultatele lor asupra lucrurilor eEterne sau sunt re&ultatele o2,inute din produsul condi,iilor oficiale
de la2orator4
(. /eto"a oser%aiei
5ceast tehnic se poate aplica n dou variante care nscriu informa,ii cu privire la nou
dimensiuni polare 7fa, de /ase la Jales8 pe care le manifest su2iec,ii n activitatea de grup. #atele
recoltate cu aceast pro2 pot fi repre&entate /i su2 o form grafic /i comparate. .n raport cu
tehnicile de investigare a datelor /i cu po&i,ia cercettorului0 utili&area o2serva,iei se practic n
urmtoarele forme
*!
a8 o!servaia structurat const n utili&area unor tehnici de msurare n care se specific
modul de nregistrare a datelor reparti&ate pe categorii de codificare a manifestrilor sociale0
cercettorul nefiind implicat n domeniul investigat:
28 o!servaia participativ const n implicarea total sau par,ial a cercettorului n situa,iile
sociale investigate /i n nregistrarea post-festum a datelor /i informa,iilor:
c8 o!servaia nedistorsionat presupune utili&area unor instrumente tehnice de nregistrare
7audio0 video8 a situa,iilor sociale0 nregistrri supuse ulterior anali&elor0 prelucrrii empirice /i
interpretrii teoretice. ?oate aceste forme le nt1lnim n studiul grupurilor sociale0 prefer1ndu-se0 n
ca&ul studierii performan,ei /i a dinamicii grupului0 utili&area o2serva,iei structurate0 e/antionate /i a
o2serva,iei participative n investigarea grupurilor de antrenament0 de nt1lnire0 de cre/tere0 de formare
8. /eto"a iogra$ic
Lhidul0 solicit1nd date referitoare la compo&i,ia grupului0 momente mai semnificative din
evolu,ia lui0 aspecte ale interac,iunii0 aspecte legate de normele de grup0 conducere a grupului0 poate
servi /i n decodificarea /i interpretarea psihosocial a informa,iilor cuprinse n auto2iografie.
Onit,ile informa,ionale cuprinse n auto2iografia grupului se pot compara cu unit,ile informa,ionale
cuprinse n o2serva,ia pe 2a& de ghid /i pot fi transformate n date /tiin,ifice cuantifica2ile. #e aceea
considerm util aceast metod n studiul grupului mic.
;. <calele "e opinii! atitu"ini! chestionarele i testele "e personalitate
. ( scal de evaluare este un instrument pentru aprecierea unei calit,i a unei perosane0 fenomen0
o2iect de ctre evaluator.
( scal de valuare cuprinde trei tipuri de informa,ii<
indica,ii pentru cel ce face evaluarea despre modul n care tre2uie s procede&e:
denumirea calit,ii evaluate0 nso,it /i de o descriere:
un standard.
>e utili&ea& patru tiputi de scale. .n ordinea cresctoare a preci&iei 7Monica 5l2u0 *))+0 p.3B*8
ele sunt<
scala minimal:
scala ordinal:
scala de interval:
=. 6oi meto"e propuse pentru cercetarea psihosocial# ters tot
----------
8.1. etode !i "trategii primare de creativitate
metodele !i tehnicile de creativitate #n patru categorii$
*. Metode /i tehnici pentru redefinirea /i anali&a pro2lemelor 7tehnica #$-C$: cei 9 /i T8:
B. Metode /i tehnici pentru generarea ideilor 7Jrainstorming0 !-3-0 Philips !-!0 >inectica8:
3. Metode /i tehnici pentru evaluarea /i selectarea ideilor 7confruntarea selectiv0 2tlia
metaforelor etc.8:
-. Metode /i tehnici pentru implementarea ideilor0 solu,iilor .
Otili&area tehnicilor de re&olvare creativ a pro2lemelor n cercetarea psihosocial are
urmtoarele avanta;e<
a8 reduce incertitudinile cu privire la alegerea pro2lemei prin cantitatea mare de informa,ii
generate cu privire la pro2lema n cau& /i a pluralit,ii perspectivelor de investigare:
28 cre/te alternativele de generare a solu,iilor /i posi2ilit,ile de a alege pe cea mai 2un:
c8 cre/te avanta;ele n competi,ie prin ela2orarea solu,iilor originale0 neu&uale:
d8 spore/te utili&area eficient a resurselor umane0 a a2ilit,ilor individului /i a valen,elor /i
factorilor de grup ce induc performan,a.
e8 strategiile primare ale creativit,ii asigur o tratare interdisciplinar a temei de cercetare.
um se pot utiliza metodele de creativitate de ctre psihologul social $n cunoaterea,
investigarea i rezolvarea pro!lemelor de psihologie social.
Cunoa/terea metodelor de re&olvare creativ a pro2lemelor 7cele - categorii men,ionate anterior8
ca /i cele patru strategii creative primare 7capturare0 nvluire0 provocare0 dep/irea grani,elor8 permite
psihologului social s-/i m2unt,easc fondul metodologic n investigarea fenomenelor sociale
Pentru a utili&a metodologia creativit,ii sunt necesare dou precondi,ii pt psiholog<
*7
a8 s cunoasc metodele0 s nve,e s le practice /i
28 s-/i forme&e a2ilitatea de a le structura ntr-un demers /tiin,ific creativ0 de cercetare
/i ac,iune0 n c1mpul psihologiei sociale.
>.2. /eto"ele "e creati%itate ca meto"e "e stu"iere a grupului
#up ce 5leE. (s2orn n l)3 propune 2rainstormingul ca metoda de stimulare a g1ndirii creatoare /i
Lordon 9.7*)!*8 >inectica0 aceste metode au fost /i sunt intens folosite pentru re&olvarea n mod creativ a
pro2lemelor0 pentru stimularea creativit,ii /i inventivit,ii0 pentru antrenarea /i manifestarea poten,ialului
creativ n toate domeniile de activitate. Lrupurile care re&olvau pro2leme cu aceste metode se numeau /i se mai
numesc Vgrup 2rainstorming' sau Vgrup sinectic'. >-au mai ela2orat /i alte tehnici cum sunt V!-3-': VPhilips !-
!': Vtehnica Panel' etc. ?oate sunt folosite pentru stimularea0 eEersarea /i manifestarea creativit,ii sau pentru
activarea grupurilor 7Wlate Corneliu0*)+B8. Otili&ate de noi /i ca metode de producere a datelor s-au dovedit
i&voare generoase de date de cercetare0 nu at1t su2 aspectul informa,iilor privind performan,a individual sau de
grup0 aspecte intens studiate de altfel0 c1t su2 aspectul informa,iilor oferite despre personalitatea mem2rilor
grupurilor. #atele oferite de protocolul unei /edin,e de sinectic sau a unei reuniuni Pavel0 a2und n informa,ii
cu privire la trsturi de personalitatea /i caracter cum ar fi< socia2ilitate0 comunicativitate0 capacitate empatic0
capacitate de asociere a imaginilor0 fluen,0 fleEi2ilitate0 originalitate0 perseveren,0 tenacitate0 tendin, de
dominare0 de cooperare0 de supunere0 stil apreciativ etc.
.n func,ie de o2iectivele urmrite prin cercetare0 aceste date se pot sistemati&a n unit,i /i categorii de
informa,ii care pot fi comparate /i corelate cu datele generate de metoda o2serva,iei0 de testele de creativitate0 de
testele de personalitate /i interpersonalitate etc.
.n timpul antrenamentului n grupul creativ pentru a stimula g1ndirea /i a u/ura drumul spre
eEperimentarea sinecticii am ela2orat metoda denumit V!tlia metaforelor. Protocoalele reali&ate cu prile;ul
derulrii acestei tehnici c1t /i mrturiile participan,ilor pun n lumin unele calit,i de tehnic proiectiv
generatoare de date pentru cunoa/terea personalit,ii participan,ilor.
>.'. /eto"ologia creati%itii posiiliti "e utilizare n elaorarea lucrrilor "e licen
On aspect particular al pro2lemei cum putem utili&a metodele de creativitate n cercetarea psihosocial l
constituie proiectarea /i reali&area lucrrilor de licen, de ctre studen,i. .n alegerea temei /i ela2orarea
proiectului de cercetare pentru lucrarea de licen, studen,ii nt1mpin dificult,i datorit lipsei de eEperien, n
cercetare /i a dorin,ei lor fire/ti de a reali&a lucrri originale n domenii prioritare /i pu,in investigate. %eali&1nd
un eEerci,iu metaforic pe linia cunoa/terii modului de percepere a lucrrii de licen, de ctre studen,ii din anul
III am o2,inut frecvent rspunsuri de genul< lucrarea de licen, este pentru student precum<
a8 primul pas pe lun pentru om:
28 ncoronarea t1nrului rege:
c8 primul ou pentru o puicu,:
d8 gsirea drumului spre Indii pentru Cristofor Colum2:
e8 re&olvarea unei pro2leme euristic-creative 7at1t nceputul c1t /i sf1r/itul pro2lemei sunt sla2
definite:
f8 statuia pentru sculptor0 ta2loul pentru pictor etc.
#in eEerci,iu /i din discu,iile cu studen,ii am constatat c lucrarea de licen, este perceput at1t ca o
pro2lem dificil c1t /i ca un act de crea,ie. 5/a cum artam la nceput /i noi n,elegem lucrarea de licen, ca un
produs creativ n a crui ela2orare tre2uie parcurse etapele /i fa&ele procesului creativ at1t de sugestiv modelat
de Jr1ncu/i n coloana infinitului 7ve&i schema *8.
5vem o pro2lem 7tema lucrrii de licen,8 care tre2uie discutat0 privit din c1t mai multe perspective0
cunoscute date0 informa,ii recente din domenii de grani, c1t mai diferite. Ormea& apoi evaluarea /i delimitarea
ipote&elor. Pentru testarea ipote&elor este necesar cutarea metodologiilor de cercetare=investigare adaptate
domeniului /i temei0 urmate de com2inarea metodelor n strategia de cercetare /i ela2orarea designului
eEperimental. ?estarea ipote&elor este o fa& care presupune eEperien, /i creativitate n manipularea varia2ilelor
/i n culegerea datelor. Interpretarea datelor este o fa& de evaluare urmat de generarea solu,iilor /i ela2orarea
lucrrii pe 2a&a sinte&ei creative0 a datelor teoretice /i a re&ultatelor cercetrii practice. Conclu&iile cercetrii pot
deveni pro2leme /i ipote&e pentru alte cercetri.
#in schema demersului de cercetare urmat n ela2orarea lucrrii de licen, reiese n mod evident c
etapele ce se parcurg sunt etape specifice procesului creativ n care fa&ele de g1ndire divergent /i convergent
se com2in duc1nd la o sinte& creativ care ar tre2ui s fie lucrarea de licen,.
.n fa&ele *03007 7ve&i schema *8 sunt necesare /i se pot utili&a cu succes metode /i tehnici de creativitate.
#e eEemplu< n fa&a * se pot folosi tehnicile de definire /i redefinire a pro2lemelor0 strategiile primare ale
creativit,ii: n fa&a 30-7 se pot utili&a metodele de generare de solu,ii0 iar n fa&ele B0-0! metodele de evaluare
creativ 7confruntarea selectiv0 metoda avanta;elor-de&avanta;elor0 metoda Jrainstorming-revers0 etc.8.
Onii dintre studen,ii no/tri mem2ri fondatori ai grupului creativ A#iscoverS' au utili&at /i utili&ea&
metodologia creativit,ii n ela2orarea lucrrii de licen,. #e eEemplu< (ana Lavril n lucrarea ACompeten,ele
sociale factori ai pregtirii profesionale la viitoarele cadre didactice'.
*+
5tragem aten,ia c nsu/irea metodologiei creativit,ii /i a modului n care ea poate fi integrat n strategia
de cercetare se poate reali&a printr-un curs aplicativ de creatologie sau printr-un cerc /tiin,ific studen,esc
organi&at ca grup creativ de formare.
?. *ominarea meto"elor n strategia "e cercetare
pentru a spori valoarea unei cercetri op$iu#ea logic este de a co'Ai#a 'ai 'ulte 'etode>
teh#ici !i procedee 'i#i'i<&#d riscurile 'etodologice !i 'aCi'i<&#d tria !i suple$ea datelor)
58 Tria#gula$ia este un termen lansat de 6. #en&in n *)7+ 7cf. P. Ilu,0 *))70 p. !+8. $l a fost
preluat din naviga,ie /i topografie unde are sensul de Vlocali&area a ceva prin intersec,ia unor linii
trasate din trei puncte'. .n domeniul psiho-social termenul0 de/i are caracter metaforic0 este folosit n
patru iposta&e<
*8 tria#gula$ia datelor utili&area unei variet,i de surse de date n studierea unei pro2leme:
B8 tria#gula$ia 'etodologic ? utili&area unor metode multipe pentru a studia o singur
pro2lem:
38 tria#gula$ia teoretic 5 folosirea mai multor perspective pentru a interpreta un singur set
de date:
-8 tria#gula$ia i#estigatorului 5 utili&area mai multor cercettori sau evaluatori la aceia/i
pro2lem 7eEemplu< aprecierea cu grupul de eEper,i na8.
#e/i criticat de unii speciali/ti0 ca fiind eclectic7Iips de consecven n convingeri sau
idei8 contri2u,ia terminologic adus de 6. #en&in0 prin introducerea termenului de triangula,ie0 noi o
considerm interesant /i util
/) Strategiile 'ultiple> utili&ate frecvent de cercettori0 sunt n numr de patru<
*8 'etode 'ultiple care cer utili&area diferitelor tehnici de cercetare n rela,ie cu aceea/i
tem a studiului sau aceea/i metod n diferite situa,ii:
B8 i#estigatori 'ultipli se refer la studiile conduse de echipe de cercettori ce repre&int
diferite discipline0 av1nd eEperien,e personale diferite /i a2ord1nd temele din unghiuri
diferite de vedere /i cu metode diferite:
38 seturi de date 'ultiple o2,inute prin utili&area unor metode diferite sau sunt consecin,e
a utili&rii aceleea/i metode la timpuri diferite sau cu surse diferite:
-8 teorii 'ultiple strategie str1ns legat de aceea a seturilor de date multiple /i de anali&a
acestor date. Ia un stadiu ini,ial al anali&ei0 diferite teorii /i ipote&e pot fi ncercate n
legtur cu cercetarea lor sau a unor alte ipote&e.
*)
Otili&area strategiilor 'ultiple n cercetarea social /i alegerea metodelor poate s nu
emearg numai din fundamentele teoretice pure ci0 s fie influen,at de mai multe instan,e cum ar fi
posi2ilitatea de organi&are a echipei de cercetare0 solicitrile celor care au comandat cercetarea sau
posi2ilitatea de a dep/i o2stacolele ce apar n integrarea metodelor.
o2stacole<
co'pete#$a li'itat 2arier ce poate aprea fie c1nd un cercettor este antrenat s aplice
toate metodele0 dar care este Vcompetent n toate cele dar eficient n nici una'0 fie c1nd cercettorul
este specialist ntr-o metod /i or2 fa, de poten,ialul complementar al altor metode:
eth#oce#tris'ul discipli#ei 2arier ce apare c1nd cercettorul aprecia& numai virtu,ile
domeniului propriu /i ignor metodele oferite de alte discipline :
costurile n alegerea /i integrarea metodelor cercettorul tre2uie s ,in seama de costurile
72ani0 timp0 eforturi8 implicate de strategiile metodologiei propuse mai ales c1nd se lucrea& n echip
interdisciplinar. 5cest o2stacol apare alturi de altul numit de autori<
oportu#itate >e consider c o 2arier ma;or pentru integrarea metodologic este lipsa
unui proiect convena2il pentru com2inarea metodelor. Par,ial0 aceasta se datorea& costurilor mai mari
antrenate de studii ce propun metodologii compleEe dec1t cele cu metodologii simple.
4ntreri i sugestii pentru pregtirea in"i%i"ual i5sau seminar
*. .ntre2ri
Ce este eEperimentul psihosocial4
#efini,i urmtoarele concepte< varia2ila independent0 varia2ila dependent0 validitate eEtern0
validitate intern0 manipularea varia2ilelor
Pre&enta,i avanta;e /i limite ale metodei o2serva,iei
Cum poate utili&a psihologul social metodele de creativitate n cunoa/terea0 investigarea /i
re&olvarea pro2lemelor de psihologie social4
Interpreta,i<
B. Interpreta,i teEtul urmtor /i reali&a,i urmtoarele activit,i<
%spunde,i la ntre2area din teEt:
#efini,i conceptele de< legtur cau&al0 ipote&e cau&ale.
Otili&a,i n pregtirea temei lucrrile 3Psihologie social eEperimental3 7$Ra #ro&da >enHoRsHa0 *)))8
/i 3Metodologia cercetrii n /tiin,ele sociale3 7Tvrneanu C.0 BMMM8.
36o,iunea de legtur cau&al este rareori de&voltat n introducerile n metoda eEperimental. ?otu/i0
definirea sa are consecin,e directe asupra opera,iilor necesare testrii ipote&elor cau&ale. $a ne permite s
n,elegem de ce eEperimentul este un instrument adecvat pentru verificarea lor. 5ceast no,iune se ntmpl a fi
una din cele mai pu,in clare. Pro2lemele apar din aceea c ea nu este o no,iune logic propriu-&is0 ci o no,iune
teoretic. Pentru a o defini snt avansate trei condi,ii 7eEigen,e8 care tre2uiesc satisfcute pentru a putea vor2i
despre eEisten,a unei legturi cau&ale ntre fenomene. Pentru a le n,elege0 s admitem c avem de-a face cu dou
fenomene0 unul sim2oli&at prin 50 care este considerat drept cau&a eventual a celuilalt0 sim2oli&at prin X. Ce
condi,ii tre2uies satisfcute pentru a putea afirma c 5 este cau&a lui X43 7$Ra #ro&da >enHoRsHa0 3Psihologie
social eEperimental30 p. *B-*38
D) Sugestii pe#tru se'i#ar
#iscuta,i tema A$tic /i valori n psihologia social' utili&1nd metoda #e2ate:
Proiecta,i un eEperiment clasic pentru a testa ipote&a< Acopii o2i/nui,i cu un program de munc n
familie o2,in re&ultate /colare de nivel superior':
Proiecta,i un Yvasi-eEperiment pentru a testa ipote&a< Adac vom oferi unor cer/etori condi,ii de
munc /i de via, civili&at atunci ei vor renun,a la cer/it
Proiecta,i o cercetare eEperimental pe tema< A%educerea sindromului de institu,ionali&are la
2tr1nii din casele de pensionari'
BM
TE9A III
PERS1NA2ITATEA 5 C1NSTRUC7IE 6I VA21ARE S1CIA24
1. Personalitatea # a!ilitate social.
Personalitatea unui om este evaluat dup eficien,a cu care el este capa2il s o2,in reac,ii
po&itive de la o varietate de persoane0 n diferite circumstan,e0 .n acest sens0 n unele /coli din >.O.5.
se face antrenament n personalitate.
( alt utili&are este acea prin care se consider c personalitatea individului const din impresia
pe care acesta o creea& n altul. "or2im astfel de o personalitate agresiv0 anEioas0 charismatic etc.
.n fiecare ca& este selectat un atri2ut sau o calitate care este tipic pentru su2iect sau care
creea& n al,ii imaginea cu care este identificat personalitatea. .n am2ele situa,ii este vor2a de un
element de evaluare.
*8 defini,ia prin e%ect EETERN ce implic definirea personalit,ii prin evaluare social0 prin
impresia social eEterioar asupra personalit,ii: 3personalitatea este suma total a efectului produs de
un individ asupra societ,ii3 sau 3personalitatea este ceea ce cred al,ii despre tine3.
B8 defini,ii prin STRUCTUR4 INTERN4 - unii filosofi /i psihologi vor2esc de personalitate
ca despre o unitate multiform0 dinamic.
38 de%i#i$ii po<itiiste - autorii acestor defini,ii o2iectivea& mpotriva defini,iilor ce se aEea&
pe structura intern a personalit,ii care0 sus,in po&itivi/tii0 nu este accesi2il /tiin,ei. Ceea ce
cunoa/tem despre personalitate sunt numai comportamentele noastre0 opera,iile noastre.dup
po&itivi/ti personalitatea este u# co#structor> cea g&#dit> dar care nu eEist acolo undeva.
?ot 5llport su2linia c nu eEist defini,ii corecte sau incorecte0 ci defini,ii ale unor termeni0
ela2orate pentru un scop dat. $l afirma c optea& pentru o de%i#i$ie ese#$ialist 0 plec1nd de la ideea
c personalitatea eEist ca o unitate0 posed1nd o structur intern specific< 3personalitatea este
organi&area dinamic n cadrul individului a acelor sisteme psihofi&ice care determin g1ndirea /i
comportamentul su caracteristic3.
#iscu,ia asupra defini,iilor date n timp personalit,ii a reliefat ideile<
*8 c personalitatea este o construc,ie0 fie c este privit ca organi&are dinamic0 un ansam2lu
organi&at al proceselor /i strilor psihologice apar,in1nd individului0 fie n,eles ca o unitate 2io-psiho-
social sau ca micro-sistem:
B8 c aceast construc,ie se reali&ea& ntr-un mediu sau o realitate social.
2. Personalitatea "in perspecti%a psihologiei sociale
52ordarea personalit,ii de ctre psihologia generala i&olea& artificial personalitatea de
mediul n care s-a format consider psihosociologii. Psihologia social repar aceast orientare
insist1nd asupra fundamentului social /i cultural n care individul se de&volt /i se formea& 7 5.
6eculau0 *))!8.
2.1. ,rgumente pentru perspecti%a psihosocial a aor"rii personalitii
*. .n edificarea personalit,ii se pleac de la formula genetic0 dar nu este de a;uns. $ste
necesar /i un mediu social adecvat aprecia& 5. 6eculau n lucrarea 3 5 trai printre oameni3 7*)+)8
B. 6u putem msura direct trsturile de personalitate. .n /tiin,ele psihologice msurm
produsele activit,ii individului0 a performantelor sale pentru a evalua personalitatea. #ar
performantele personalit,ii depind de mediul social0 de educa,ie. Personalitatea este o construc,ie
social0 specificul personalit,ii tre2uie cutat n modul n care individul interac,ionea& cu ceilal,i
3. pana nu demult orice pre&entare a pro2lemei personalit,ii ncepea cu 2a&a fi&iologic0 acum
impactul social ocup locul central.

2.2. Perspecti%e "e aor"are a personalitii
On alt psiholog rom1n Mielu Wlate n lucrarea 3 $ul /i personalitatea3 7*))70 p.*380 reali&ea& o ordonare
a teoriilor cu privire la personalitate /i sus,ine ca 3 n evolu,ia ideilor0 concep,iilor /i teoriilor asupra personalit,i
s-au conturat mai pregnant patru perspective sau modalit,i de a2ordare<
2.2.1. Perspecti%a atomist
Ja&at at1t pe descompunerea personalit,ii n elementele sale componente0 n vederea sta2ilirii legit,ilor
lor func,ionale0 c1t /i pe descoperirea elementului primar0 ultim sau constituantului fundamental al acestuia 7de
eEemplu concep,ia 2ehaviorist asupra personalit,ii : teoriile ce au la 2a& tipologii constitu,ionale 5ceast
perspectiv rm1ne tri2utar divi&iunii eEcesive a elementelor /i separatismului acestora0 aprecia autorul.
2.2.2. Perspecti%a structural
Porne/te de la ntreg0 de la un mod de interac,iune0 de la o organi&are /i ierarhi&are n cadrul sistemului
sau structurii glo2ale a personalit,ii constituind un progres fa, de perspectiva atomist. #e eEemplu
B*
gestaltismul concepe personalitatea ca fiind o structur glo2al0 unitar0 ce dispune de su2sisteme integrate astfel
nc1t ce se nt1mpl ntr-o parte a structurii influen,ea& ceea ce se petrece n alt parte a ei. Personalitatea este
interpretat n termeni de trsturi sau factori. #in perspectiv structural personalitatea devine un ansam2lu de
trsturi sau o configura,ie de trsturi. 3Personalitatea unui individ este o configura,ie specific de trsturi3
7Luilford0 *))8. (riginalitatea /i unicitatea personalit,ii provin nu din natura sau din felul trsturilor0 ci din
modul concret de organi&are a acestora.
Perspectiva structurala este superioara celei atomiste din cel pu,in dou puncte de vedere
conclu&ionea& M. Wlate0 7*))70 p.*8<
ea su2linia& caracterul unitar /i glo2al al personalit,ii:
ea sugerea& dinamica acestui ntreg tocmai datorit modului concret /i diferit de structurare /i
evolu,ie n timp a elementelor componente.
Onul din promotorii acestei perspective este Kurt IeRin care delimitea& trei stadii n evolu,ia structurilor
de personalitate<
a8 stadiul structurilor primare glo2ale pu,in diferen,iate /i sla2 structurate n coneEiuni interne:
28 stadiul structurilor semide&voltate
c8 stadiul structurilor de&voltate0 maturi&ate
ParadoEal - reliefea& Wlate M. - perspectiva structurii se nt1lne/te cu cea atomista /i se confund
ndat ce cercettorii sunt interesa,i nu at1t de sta2ilirea corela,iilor dintre trsturile /i factorii de personalitate /i
de descoperirea /i inventarierea c1t mai multor trsturi /i factori. Ca eEemplu sunt aminti,i o serie de psihologi<
@rench 7 *)38 anali&1nd *M) lucrri pu2licate pe tema personalit,ii a identificat -MM de factori
diferi,i de personalitate.
Luildford Z.P. a conturat de factori principali.
Cattell %.J. 7*)78 a men,ionat *MM de factori de personalitate sta2ili,i cu certitudine0 ce se
concentrea& eEclusiv pe interioritate.
>u2liniem c perspectiva structurala se concentrea& eEclusiv pe studierea interiorit,ii personalit,ii
negli;1nd factorii de mediu fiind preocupat de eEplicarea structurii personalit,ii nu a gene&ei ei.
2.2.'. Perspecti%a sistemic
Perspectiva sistemic porne/te de la interpretarea personalit,ii ca sistem< Aca ansam2lu de elemente
aflate ntr-o interac,iune ordonat /i neint1mpltoare'. #in perspectiv sistemic0 personalitatea apare ca
unitatea integrativ superioar care serve/te drept cadru de referin, pentru studiul /i interpretarea diferitelor
dimensiuni ale sistemului psihic0 ea fiind un sistem supraordonat ce nu se poate confunda cu diferitele procese /i
func,ii psihice0 fiind un sistem dinamic0 hipercompleE ce presupune organi&are ierarhic plurinivelar. Mielu
Wlate eviden,ia& contri2u,iile acestei orientri 7*))70 p.p.*)-BM8.
5ceast perspectiv sistemic su2linia& caracterul unitar0 sintetic /i integrator al personalit,ii. Prin
afirmarea c personalitatea se comport ca un sistem dispun1nd de intrri0 ie/iri0 stri0 ea aduce contri2u,ii
metodologice orient1nd demersurile investigative. #ar interpretrile reali&1ndu-se la niveluri de generalitate
nalte0 se pierd din vedere elementele /i conteEtele concrete situa,ionale ale personalit,ii0 golind-o de con,inut.
2.2.(. Perspecti%a psihosocial @ constructi%ist A
Perspectiva psihosocial0 dup M. Wlate sau perspectiva constructivist asupra personalit,ii cum o mai
numesc al,i psihologi este orientat spre surprinderea personalit,ii concrete a/a cum se manifesta ea n situa,iile
/i confruntrile sociale particulare n sistemele interrela,iilor /i al psihologiei colective.
Perspectiva psihosocial se concentrea& asupra anali&ei0 interpretrii /i eEplicrii a dou aspecte cu
privire la personalitate<
primul aspect 7rela,ionarea80 se refer la modul n care personalitatea umana a/a cum s-a constituit la
un moment dat0 se raportea& /i se rela,ionea& cu o alt personalitate:
al doilea aspect 7formarea8 se concentrea& asupra modului n care n urma acestei interac,iuni
personalitatea se formea& pe sine. (mul ca fiin, social prin eEcelen, nu poate eEista dec1t n cadrul rela,iilor
sociale 0 iar ansam2lul acestor rela,ii sociale a/a cum a fost preluat0 interiori&at /i sedimentat de ctre individ n
parte0 constituie ns/i Aesen,a personalit,ii' su2linia M. Wlate 7*))70 p.*+8.
Pe aceia/i coordonat 5. 6eculau 7*))!0 p.*8 aprecia& c personalitatea este o construc,ie
psihosocial0 esen,a sa put1nd fi identificat n cadrul procesului interac,ional ce are loc intre indivi&i.
Chiar teoria concep,iei constructiviste asupra personalit,ii este aceea care consider trstura de
personalitate drept un concept categorial.
>arah Tampson 7*)+-8 specific faptul c n n,elegerea personalit,ii ca o construc,ie social se pot
identifica trei componente<
a8 comportamentul pe care actorul social ca individ 2iologic distinct l aduce pe scena social:
28semnifica,iile pe care le ata/ea& acestui comportament actorul nsu/i:
c8 semnifica,iile ata/ate comportamentului actorului de ctre ceilal,i.
Prima component arata c individul furni&ea& materia prim - comportamentul din care este
construit personalitatea. .n&estrarea 2iologic imprim anumite limite personalit,ii individului0 dar aceste
diferen,e individuale nu sunt suficiente pentru a n,elege personalitatea.
BB
#iferen,ele de comportament tre2uie s fie sesi&ate /i recunoscute /i de ctre 5ctorul nsu/i /i de ctre
o2servatori /i tre2uie ncrcate cu semnifica,ie social pentru a deveni personalitate.
5ctorul tre2uie s-/i asume roluri sociale0 s participe0 s devin persona;0 s re&olve satisfctor
raportul eEistenta - aparenta pentru a fi recunoscut ca personalitate.
5ctorul tre2uie s do21ndeasc acea capacitate de a se vedea cu ochii altora 7auto-o2servator8 de a se
recunoa/te ca individ distinct /i de a se o2serva. .n centrul concep,iei despre personalitate ca o construc,ie
social st 3 competenta3 omului de a se vedea a/a cum l vad al,ii0 su2linia 5. 6eculau 7*))!0 p. *!8. .n
do21ndirea acestei competente sunt identifica,i mai mul,i pa/i <
primul pas este do21ndirea capacit,ii de a se autoo2serva0 este cucerirea con/tiin,ei de sine sau a
capacit,ii de a se controla:
al doilea pas este recunoa/terea acestei competente la ceilal,i0 con/tienti&area con/tiin,ei de sine a
celuilalt.
Cariera de actor a fiecrui individ este determinat de dorin,a de a do21ndi stima pu2lica0 prestigiu0
reputa,ie morala /i de a evita etichetrile negative. 6e construim rolul n func,ie de eEpectan,ele celorlal,i.
Perspectiva psiho-social asupra personalit,ii presupune o tripla interpretare a personalit,ii< a8
situa,ional: 28 rela,ional: c8 grupal.
% interpreta personalitatea situaional nseamn a o raporta permanent la situa,ia n care se afla0 pe care
o produce0 ale crei influen,e le generea& dar le /i suporta0 nseamn a considera personalitatea ca produs al
mpre;urrilor sociale dar /i ca stp1n a mpre;urrilor0 capa2il de cunoa/tere diri;are /i dep/ire a lor. 5.
6eculau 7*))!0 p.*)8 atrage aten,ia asupra negli;rii considerrii situa,iei n a2ordarea personalit,ii de ctre
psihologi0 p. *)8.
% interpreta personalitatea relaional nseamn a scoate personalitatea din grani,ele /i limitele sale
proprii /i a o a/e&a n fata altei personalit,i pentru a vedea cum se acomodea&0 cooperea& cu ea pentru a
confrunta o persoana cu alta.
% interpreta personalitatea grupal nseamn a lrgi numrul persoanelor cu care aceasta vine n contact0
a o raporta la psihologia de grup0 la scopurile comune ale grupului0 a o face prta/ la via,a de grup0 a considera
grupul nu doar ca un simplu conteEt n care individul eEist /i ac,ionea& ci /i ca un instrument de formare a
personalit,ii.
"i&iunea psiho-social nu este lipsit de unele limite 7M. Wlate0 *)778 concreti&ate n<
tendin,a de a di&olva uneori persoana n roluri:
tendin,a de a pierde personalitatea n multitudinea diferitelor situa,ii sociale.
.ntre contri2u,ii ale vi&iunii psihosociale a personalit,ii se aprecia& c< ea conduce la n,elegerea mai
nuan,at a constituirii treptate a personalit,ii: a selectrii0 sedimentarii /i cristali&rii n sine a influentelor
mediului eEtern0 ndeose2i a celui social.
M. Wlate reliefa c nici una din cele patru perspective de a2ordare a personalit,ii nu este capa2il s
eEplice /i s interprete&e adecvat realitatea avut n vedere dec1t reunite. M. Wlate propune n conclu&ie reunirea
intr-una singura a perspectivei sistemice /i psihosociale su2 denumirea de perspectiv sistemic- psihosocial.
2.'. 7ipologii psihosociale ale personalitii
.n cercetrile de peste 7M de ani cu privire la personalitate s-au ela2orat teorii eEplicative /i tipologii ale
personalit,ii. #in perspectiva a2ordrii psihosociale a personalit,ii vom pre&enta n continuare dou contri2u,ii
ela2orate n deceniul opt al secolului GG< contri2u,ia lui %.@. Jales 7*)7M8 /i contri2u,ia lui P. Mure/an 7*)+M8.
.n *)7M n lucrarea &ersonalit' and (nterpersonal )ehavior psihologul %.@. Jales ela2orea& o
tipologie av1nd la 2a& structura dimensiunilor interpersonale ale individului.
%.@. Jales considera c n procesul interpersonali&rii ei personalitatea uman tinde a se speciali&a prin
interac,iune psihosocial n diferite tipuri de comportamente interpersonale0 n func,ie de structura ei factorial /i
condi,iile psiho-sociale ale mediului n care evoluea&.
5utorul studia& dimensiunile interpersonale ale personalit,ii prin anali&a modului de manifestare /i a
tendin,elor de reali&are /i orientare a personalit,ii n spa,iul rela,iilor din grup. Pe aceast 2a& %.@. Jales
ela2orea& un mo"el spaial tri"imensional cu func,ia de a eEplica structura unui grup0 a personalit,ii /i a
po&i,iilor mem2rilor grupului0 rela,iilor dintre ei /i cu func,ia de a deduce tendin,ele evolutive ale grupului /i
mem2rilor si.
#imensiunile modelului spa,ial sunt dominante factoriale antagoniste ce ac,ionea& la nivelul
interpersonal. 5cestea sunt< *8 dimensiunea Asuperior-inferior' 7#8 a modelului spa,ial este dat de Atendin,ele
de dominare' opuse Atendin,elor de supunere /i acceptare a dominrii': B8 dimensiunea anterioar 7@8
posterioar 7J8 dat de Atendin,ele spre conservatorism' opus tendin,ele de Aradicalism': 38 dimensiunea po&itiv
7P8 negativ 768 dat de Atendin,ele de socia2ilitate' opus Atendin,ele de i&olare'. @iecare dimensiune are dou
direc,ii opuse0 literele sim2oli&1nd codificarea acestor direc,ii 7literele provin din ini,iala denumirii direc,iei n
lim2a engle&8.
.n tipologia lui %.@. Jales fiecare tip de personalitate apare ca o centrare a personalit,ii individului pe
una din direc,iile opuse ale dimensiunilor spa,iului interpersonal-tridimensional0 direc,ie ce repre&int indicatorul
direc,ional0 fie o re&ultant a unor direc,ii diferite ce repre&int indicatorul sintetic al unor ntregi serii
convergente /i divergente de factori personali /i interpersonali.
B3
@iecare din cele 2= "e tipuri sta2ilite posed un nume suger1nd direc,ia valoric a reali&rii
comportamentului n grup. $le sunt urmtoarele<
*. ?ipul O orientat spre succes material /i putere:
B. ?ipul OP@ orientat spre solidaritatea /i progres social:
3. ?ipul O@ orientat spre loialitate /i cooperare n grup:
.n caracteri&area celor B7 de tipuri Jales insist asupra urmtoarelor aspecte< po&i,ia n spa,iul
tridimensional0 modalit,ile de integrare /i interac,iune n grup0 po&i,ia indivi&ilor n re,eaua interac,iunii
7formele de manifestare ale comportamentului n situa,ii de grup orient1nd spre ndeplinirea sarcinilor80
trsturile de personalitate0 valorile eEprimate0 imaginea de sine /i percep,ia interpersonal. ?ipurile lui %.@.
Jales apar ca structuri de factori psiho-sociali prin acre se diferen,ia& comportamentul indivi&ilor n cadrul
interac,iunii grupale.
Pael 9ure!a# 7*)+M0 p.*B+8 reali&ea& o evaluare critic a teoriei psihosociologului american pe care nu
inten,ionm s o relum aici. Men,ionm numai c este apreciat teoria lui Jales ca " realizare metodologic
i taxonomic demn de cunoatere i luat $n considerare $n cercetarea personalitii i comportamentului
interpersonal. (Mure/an0 P.0 *)730 pp.*B7-*3M8
5lturi de valoarea teoretic a teoriei lui Jales0 apreciat de P.Mure/an men,ionm /i noi importan,a
practic a tipologiei. Preluate critic structurile diferen,iale 7tipologia8 oferite de %.@. Jales sunt utile n
cercetarea /i organi&area grupurilor de crea,ie0 /i grupului cu sarcin didactic0 a oricror altor grupuri0
specialistul fiind nevoit s dep/easc limitele teoriei /i s opere&e cu factori de progres educa,ional.
?ot n domeniul a2ordrii psihosociale a personalit,ii0 psihosociologul rom1n P.Mure/an propune o nou
tipologie interpersonal a personalit,ii. $l ia ca punct de plecare re&ultatele unor cercetri formative cu privire la
efectele nv,rii sociale diri;ate asupra de&voltrii trsturilor de personalitate a comportamentului /i rela,iilor
interpersonale. 5ceste re&ultate se refer n principal la stilul interac,ional /i orientarea valoric a personalit,ii.
7Mure/an0 P.0 *)730 op.cit8 5utorul operea& cu trei dimensiuni< "imensiunea cogniti%! "imensiunea %aloric
i "imensiunea interpersonal. @iecare dimensiune are un numr de componente /i din com2inarea
componentelor celor trei dimensiuni P. Mure/an schi,ea& (> "e tipuri de Bpersonaliti interpersonaleC.
-imensiunea cogniti% - este modul propriu al fiecrei persoane de a vedea lumea /i raporturile ei cu
ceilal,i mem2ri ai grupului. 5cest mod propriu de g1ndire repre&int stilul cognitiv al persoanei care poate fi<
analitic, sintetic, conformist, neconformist. .7Mure/an0 P.0 *)730 op.cit0 p.B3)8
-imensiunea %aloric este sistemul de tre2uin,e0 motive0 idealuri ale persoanei: ea d orientarea
valoric care poate fi dup autor cu preponderen, aEat pe valori materiale, pe valori spirituale i pe valori
umane 7rela,ii0 cuno/tin,e0 prieteni8.
-imensiunea interpersonal d stilul interac,ional al persoanei 7format n rela,iile cu grupul8 stil care
poate fi< de dominare, de supunere, de cooperare, de izolare.
Pe 2a&a celor trei dimensiuni0 P.Mure/an reali&ea& un model factorial tridimensional al personalit,ii.
5utorul nu d o descriere a fiecrei structuri0 ceea ce ne pre&int este dup propria-i afirma,ie Bo schi
proiectC pentru o tipologie: rm1ne ca cercetarea concret s pro2e&e via2ilitatea acestei tipologii.
#in punct de vedere teoretic0 tipologia lui P.Mure/an dep/e/te limitele celorlalte teorii prin luarea n
considerare /i a factorilor motiva,ionali 7valorici80 iar prin viziunea holodinamic asupra structurii interne a
comportamentului dep/e/te viziunea reductivist asupra comportamentului uman satisfc1nd cerin,ele unei
a2ordri multilaterale a personalit,ii.
2.(. /. &alea i $ormarea i"eii "e personalitate
.n ncheierea pre&entrii contri2u,iilor /i limitelor celor patru perspective de a2ordare a personalit,ii
manifestate n psihologie am fi nedrep,i dac nu am aminti /i contri2u,ia lui M. %alea la studierea apari,iei /i
formrii ideii de personalitate. >copul studiului A@ormarea ideii de personalitate' ela2orat de marele psiholog
rom1n n deceniul patru al secolului GG a fost s delimite&e etapele psihologice ale formrii ideii de
personalitate. >tudiul sus,ine prin argumentele selectate /i o perspectiv psihosocial n a2ordarea personalit,ii.
Pentru a-/i atinge scopul propus M.%alea a utili&at o metodologie compleE0 n arhitectonica lucrrii
m2in1nd punctul de vedere genetic cu o2serva,iile psihologice /i o 2ogat serie de informa,ii din domeniul
sociologiei /i etnografiei0 toate datele fiind supuse unei fine /i pertinente anali&e psihologice.
Corel1nd re&ultatele cercetrilor etnografice cu cele ale cercetrilor sociologice0 M. %alea pune n
eviden, raportul dintre individ /i societate0 afirm1nd c individul este posterior societ,ii< '>ocietatea produce
indivi&i prin diferen,iere /i nu indivi&ii compun societatea prin sinte&'.
.n formarea idei de personalitate M. %alea sta2ile/te c se succed urmtoarele etape<
A) Ce#este<ia sau co#!tii#$a de corp propriu (Eul corporal)
Ceneste&ia poate fi considerat cea mai rudimentar form de $u0 cu condi,ia ca ea s fie completat cu
sen&a,iile musculare0 de mi/care /i efort care ne pun n rela,ie de contrast /i opo&i,ie cu am2ian,a
/) I#diiduali<area percepti
#ac primul stadiu al gene&ei ideii de personalitate se constituie din sen&a,iile organice care ne dau
impresia identit,ii noastre fi&ice /i din cele Hineste&ice0 care opun corpul nostru prin mi/cri mediului eEterior0
materialul necesar constituirii ideii de personalitate nu se limitea& numai la ceea ce se petrece nuntrul
individului ci a/a cum su2linia %alea un material 2ogat este acumulat prin informa,iile despre univers oferite de
percep,iile ce devin cu timpul mai compleEe0 mai diferite.
B-
Ca s avem o no,iune de personalitate ne tre2uie n primul r1nd concursul percep,iei /i al discrimina,iei0
care ne permite caracteri&area persoanei cu care intrm n rela,ii /i deose2irea lor de social.
VIa ceea ce ne ofer eEperien,a intern prin sen&a,iile organice se adaug datele eEperien,ei eEterne
procurate de percep,ia spa,iului. Individua,ia eEprim contri2u,ia stadiului perceptiv la formarea ideii de
personalitate'7p.*+!8.
C) Perso#a0ul sau autoportretul este o alt etap a co#stituirii ideii de perso#alitate)
.n con/tiin,a de sine intr ntotdeauna credin,a c repre&entm un anumit portret0 care se reali&ea&0 dup
considera,iile lui M.%alea astfel< VPentru mine nu sunt dec1t un persona; n care cred...%espect n mine un tip
dat0 dup cum respect n fiecare din cunoscu,i caracterul pe care i-l 2nuiesc. 5ceast func,ie de a crea persona;e
din oamenii cu care intru n rela,ie o aplic la mine /i-mi cree& o masc oarecare n care-mi propun s
cred'7p.*+)8.
Persona;ul care credem c suntem se creea& pe 2a&a a doi factori<
a8 eEperien,a noastr intern 7ceneste&ia8
28 ceea ce cred al,ii despre noi< VCredem ncetul cu ncetul despre noi ce se crede c suntem'7p.*+)8.
Pe 2a&a afirma,iilor lui 9.Zames precum c Vun om are at1tea $uri sociale c1,i indivi&i cunoa/te'0 %alea
consider c autoportretul nu este eEclusiv determinat de opinia social. $l e mai degra2 Vun compromis ntre
aspira,iile egoismului nostru /i corectivele pe care le aduce societatea'.
.n conclu&ie0 actul de credin, din noi ader la un portret0 un tip psihologic pe care /i-l apropie /i prin care
se crede definit.
-) Eul ca etap =# ge#e<a ideii de perso#alitate
>u2 influen,a lim2a;ului intern persona;ul se transform n $u prin itrospec,ie0 adic portretul social e
deplasat din cadrul social n lumea con/tiin,ei. Introspec,ia nu este ns suficient: mai tre2uie un sentiment de
identitate care0 spune autorul0 este asigurat de memorie. 6ici memoria nu e suficient s determine ea singur
$ul0 fiind necesar concursul ;udec,ii0 ra,ionamentului.
E) I#diidualitatea e o protec,ie ctre viitor. Ceea ce caracteri&ea& individualitatea e voin,a reflectat0 e
con/tiin,a energii0 canali&area tensiunii /i a for,ei suflete/ti pe un drum propriu0 Vdominarea acestei eEcursii
psihice printr-un plan dinainte conceput /i con/tienti&at'.
Individualitatea noastr nu poate cpta o desf/urare normal dec1t dac prime/te apro2are din mediul
social0 succesul fiind o condi,ie esen,ial a de&voltrii personalit,ii.
5ceast ultim idee va sta la 2a&a viitoarelor preocupri ale marelui psiholog0 care va fundamenta n
deceniul /ase o psihologie a succesului.
8) Perso#alitatea ? ca fa& final /i cea mai puternic organi&at /i ierarhi&at.
#e o2icei no,iunea de individualitate se identific cu cea de personalitate. M. %alea percepe ns
semnificative diferen,e ntre cele dou no,iuni. .n primul r1nd este vor2a de su2linierea ideii de valoare.
Personalitatea rm1ne un de&iderat0 o valoare moral sau artistic. 5ceast deose2ire ntre individualitate /i
personalitate e aceea/i ca dintre ;udecata de valoare /i ;udecata de realitate.
On al doilea criteriu de diferen,iere l constituie originalitatea. >emnifica,ia personalit,ii nu e numai
moral: apare nevoia de originalitate /i nlturarea a tot ceea ce este normal0 o2i/nuit.
#evi&a moralei ca /i a pedagogiei fiind cultul personalit,ii0 este firesc ca gri;a cea dint1i s fie
de&voltarea ei c1t mai larg0 mai complet. >e conturea& a treia diferen,0 ideea complexitii ca o calitate
specific personalit,ii.
5daptrile succesive la at1tea societ,i 7grupuri0 clu2uri8 dau personalit,ii o special compleEitate.
Personalitatea se conturea& ca o construc,ie social compleE .n argumentarea modului de gene& a ideii
de personalitate M.%alea emite te&a conform creia aceasta se formea& numai n societate0 personalitatea
fiind un fenomen psihic format Vcu ncetineala straturilor geologice' av1nd o pronun,at origine social.
Pe plan social istoric scrie M. %alea individul este posterior societ,ii. >ocietatea produce indivi&i /i nu
indivi&ii compun societatea prin sinte&. Colectivitatea este cadrul /i realitatea din care se desprinde n evolu,ia
istoric no,iunea de individ.
>tudiul reali&at de M. %alea si propune s indice n mod deose2it faptul c no,iunea de persoan are o
istorie. Personalitatea nu a aprut nc de la nceputul vie,ii suflete/ti. $a s-a format de la simplu la compleE< la
nceput sentimentul organic apoi percep,ia0 pe urm credin,a iar n final ra,ionamentul /i voin,a.
Ideile lui M. %alea din acest studiu pregteau la noi apari,ia a2ordrii sistemice multi- /i interdisciplinare
n cercetarea omului /i a vie,ii sale psihice aprecia L. "oicu n *))7 7p.3-)8: mai mult adugm noi0 au
conturat arii de cercetare pentru psihologia social.
'. )tape n e%oluia conceptului "e )u
( arie prioritar de studiu n domeniul personalit,ii a constituit-o cercetarea $ului considerat nucleu al
fiin,ei noastre 75llport L.0 *)+*0 p.**)80 factor integrator al personalit,ii 7P.P. 6eveanu0 *)7+8 sau APivot
central al activit,ii psihoindividuale' 7Cristea #. BMMM0 p.**-8.
?ratatele /i manualele de psihologie social acord din ce n ce mai mult spa,iu anali&ei rolului /i
func,iilor $ului n construirea realit,ii. 5rtam anterior c M. %alea delimita o etap a $ului n evolu,ia
conceptului de personalitate. Interesat de progresele reali&ate n investigarea $ului /i n constituirea teoriei cu
B
privire la $u psihologul rom1n M. Wlate 7*))78 dintr-o perspectiv istoric a conturat patru etape n evolu,ia
conceptului de $u<
*.etapa psihofi&iologica 7pana n anul *)MM8
B. etapa psihanalitic /i interactionist *)MM-*)-M
3. etapa autonomist /i psihoumanist *)-M-*)+M
-. etapa psihosocial de la *)+M /i pana ast&i
$ul este elementul central al personalit,ii cruia i se datorea& unitatea0 sta2ilitatea=insta2ilitatea 0
dedu2larea /i accentuarea personalit,ii. @r investigarea $ului nu am putea n,elege nici structura0 nici
dinamica0 nici rolul personalit,ii. #ar pro2lema a2ordrii $ului e dificila din mai multe cau&e 7ve&i 5llport L. 0
*)+*0 p.*BM: $S T.0 *)+30 pp.B3*-B3B: Wlate M.0 *)+70 p.+-8<
unii neag eEistenta $ului consider1ndu-l o a2strac,ie0 un principiu spiritual necontrolat /tiin,ific
72ehaviorism8: fiind plasat n incon/tient 7psihanali&a8 sau al,ii l su2stituie cu alte su2sisteme interpersonale:
utili&area unei terminologii variate neconcordante ngreunea& studiul $ului. #e eEemplu se utili&ea&
urmtoarele no,iuni<
eu-totalitar 7 LreenRald8: - eu-hu2ristic 7 Z. Ko&ielecHi8: - eu-imperial 75nderson8: - proprium
75llport8
pro2lema $ului ridic dileme fio&ofice0 spune 5llport0 legate de natura omului0 a sufletului0 a li2ert,ii
/i nemuririi etc.
"om pre&enta n continuare succint perspectiva istoric asupra concep,iilor despre $u a/a cum a fost
conturat de M. Wlate pentru a delimita n final ce a nsemnat Aredescoperirea $ului de ctre psihologia social'
$tapele n evolu,ia conceptului despre $u sunt urmtoarele<
*) )tapa 10 p1n n *)MM se caracteri&ea& prin practicarea unor psihologii filo&ofice Ade fotoliu'.
.n $uropa domin lucrrile lui Jergson care vor2e/te despre eu fundamental 0 profund0 compus din strile
de con/tiin,a pure0 din instincte0 strile interne0 fr a fi legat de $ul secund care apare datorita faptului ca omul
trie/te n societate0 ac,ionea&0 folose/te lim2a;ul0 toate influen,1nd asupra strilor de con/tiin,a. $ul secund se
eEprim n cuvinte: este raportat la eEigentele vie,ii sociale /i constituie um2ra $ului fundamental care se
nume/te /i eu social 7aceast denumire va fi preluat de psihologii sociali8.
Zames 9. n lucrarea 3Principii de psihologie3 7*+)B8 reali&ea& pentru prima data distinc,ia intre eu-ca
o2iect al cunoa/terii /i eu-ca su2iect al cunoa/terii. Zames introduce pentru prima oar o vi&iune compleE n
interpretarea $ului care e anali&at n termeni de pr,i constitutive.
3.n sensul cel mai larg cuv1ntul eu desemnea& tot ceea ce un om recunoa/te ca fiind al sau0 nu numai
corpul ci /i facult,ile psihice0 ci /i m2rcmintea0 familia0 prietenii0 operele de arta0 toate aceste o2iecte d1ndu-i
emo,ii3 - scrie 9. Zames.
#eci $ul este anali&at dup structura0 dup elementele sale integrante< $ul material0 $ul social0 $ul
spiritual dar /i0 emo,iile /i sentimentele provocate de $u sau con/tiin,a valorii sale 7mul,umire0 nemul,umire0
orgoliu0 suferin,0 vanitate0 modestie0 umilin,8 precum /i actele prin care $ul tinde s se afirme /i s se apere
7instinctele de conservare0 de eEpansiune0 aprare8.
Contri2u,ia lui 9. Zames consta /i n faptul ca a anticipat /i facilitat apari,ia altor concepte ce s-au
ela2orat n psihosociologie 7M. Wlate0 *))70 p.+78.
B) )tapa a II#a 7*)MM-*)-M8 denumita psihanalitica /i interac,ionist este repre&entata n $uropa de >.
@reud /i /coala sa /i de Leorge Ter2ert Mead n >O5.
Ia >. @reud $ul apare prin diferen,ierea sinelui n contact cu realitatea eEtern0 el este un fel de
eEcrescen, a sinelui. 5t1t su2 raport structural c1t /i func,ional $ul este o verig intermediar ntre sine /i
realitatea eEterioar pe de o parte $ul ,ine su2 control tendin,ele instinctive ale >inelui0 pe de alt parte o2serva
lumea eEterioar /i caut cele mai propice oca&ii de satisfacere a tendin,elor incon/tiente. $ul este su2ordonat n
concep,ia lui @reud -Id-ului /i realit,ii eEterne. .n loc s domine este dominat: n loc s le controle&e este
controlat. 5flat ntre Id /i realitatea eEtern el este strivit de am2ele.
#e/i n ultimii ani de via, >. @reud va afirma c una din func,iunile esen,iale ale $ului este aceea de a
eli2era omul din constr1ngerile incon/tientului0 a/a cum vor su2linia anali/tii /i criticii operei lui0 aceast idee a
rmas n opera sa Aliter moart' 7$S T.0*)+30p.B778.
L.T. Mead n lucrrile 3?he >ocial >elf 3 7*)*38: 3Mind0 >elf and >ocietS3 7*)3-8 /i 3I[esprit0 le soi et la
societe3 7*)!38 inaugurea& o noua perspectiva de a2ordare a $ului- perspectiva interac,ionist0 aprecia& M.
Wlate 7*))78 /i totodat el consider ca Mead a adus urmtoarele contri2u,ii la de&voltarea teoriei $ului<
*. afirmarea de&voltrii $ului pe parcursul vie,ii care nu eEist de la na/tere ci se constituie progresiv
prin activitate /i eEperien, social: $ul are origine social:
B. preci&area mecanismelor psihologice prin care se constituie $ul0 ntre acestea comunicarea fiind cel
mai important. A.n virtutea comunicrii reali&at cu altul omul devine con/tient de el nsu/i constituindu-se ca
o2iect pentru sine' deci $u:
3. conturarea propriet,ilor $ului<
a8 de a fi o2iect pentru el nsu/i0 fapt ce l diferen,ia& de alte o2iecte:
28 de a fi rela,ional0 n sensul ca nu eEista dec1t n rela,iile cu ceilal,i oameni cu care intra n
interac,iune:
B!
c8 de a fi un ansam2lu de atitudini sociale preluate de ceilal,i mem2ri ai societ,ii:
d8 de a fi unic0 chiar dac interiori&ea& eEperien,a comunit,ii care e aceea/i pentru to,i:
e8 de a fi o forma de adaptare care se influen,ea& nu numai pe sine ci /i societatea0 am2ian,a social.
-. operarea distinc,iei dintre 3mine30 3eu30 3sine3<
Minele este fiin,a 2iologic a omului0 ansam2lul de atitudini 2ine organi&at /i structurat n individ ca
urmare a contactelor lui interpersonale:
$ul este reac,ia minelui 7organismului8 la atitudinile altora. Minele este un persona; conven,ional care
eEista ntotdeauna /i permite individului s intre n eEperien,a altora. $ul e o forma de adaptare a minelui la
solicitrile sociale prin care se aduc modificri at1t minelui c1t /i societ,ii.
Mead afirm ca $ul /i minele sunt aspecte corelative0 de/i distincte. $le mpreun constituie sinele0 adic
personalitatea individului. %olul activ l are $ul care contri2uie at1t la schim2area sinelui c1t /i societ,ii.
Minele /i $ul sunt aspecte distincte insa minele /i $ul constituie mpreun sinele0 adic personalitatea
individului.
. introducerea conceptului de $u total- Mead scrie despre eEisten,a unui $u unificator sau $u complet
compus dintr-o serie de fa,ete0 $uri elementare. >tructura $ului reflect structura societ,ii - dac procesele
sociale sunt unitare /i $ul va fi unitar0 dac procesele sociale sunt de&organi&ate atunci /i $ul va fi disociat.
3C1nd unitatea $ului total se distruge $ul se disocia& sau se dedu2lea& n $uri elementare datorit
de&organi&rii sociale0 atunci vom asista la degradarea personalit,ii'0 aprecia Mead.
D) )tapa a III#a *)-M-*)+M denumita 3autonomist3 /i psihoumanist este repre&entata de
contri2u,iile psihologiei $ului /i psihologiei umaniste.
$a postulea& autonomia $ului n raport cu celelalte structuri de personalitate c1t /i n raport cu realitatea.
$ul este autonom at1t prin origine c1t /i prin func,ionarea sa0 adic prin felul n care /i utili&ea& sursele de
energie de care dispune.
$forturile fcute de repre&entan,ii psihologiei $ului se structurea& pe direc,ia surprinderii unit,ii0
coerentei /i continuit,ii $ului0 ca /i pe cea a su2linierii func,iilor adaptative ale acestuia.
.n ;urul anilor [!M ncepe s se manifeste psihologia umanista - fondator 5. MasloR. %epre&entan,ii ei iau
n considerare $ul omului normal /i preocuparea este de a ameliora eEistenta $ului0 pentru autoactuali&area lui
7$ul autoactuali&at dupa MasloR8. $ul care a;unge la reali&are de sine. "ia,a omului este dominata de valoarea
perfec,iunii0 succesului0 mplinirii0 calmului0 satisfacerii.
C. %ogers alt psiholog umanist scrie despre $ul autentic0 adic despre $ul netrucat0 nemascat0 a/a cum
este el n realitate. $ul autentic0 autoactuali&at nu se poate atinge n orice societate0 ci numai ntr-o societate $u-
psihic.
(. , I3#a etapa 0 ncep1nd cu *)+M0 denumit psihosocial se caracteri&ea& prntr-o eEpansiune
eEtraordinar a pro2lematicii $ului. .ntr-una din cele mai recente /i cuprin&toare lucrri cu privire la $u 7sine8
cunoscutul psiholog rom1n I. M1n&at 7BMMM8 desprinde urmtoarea conclu&ie< Acariera conceptului de self va
continua s se de&volte la to,i< neopsihanali/tii0 eEisten,iali/tii0 psihologii umani/ti0 personologi0 structurali/ti /i
transpersonali/ti. Psihologia american contemporan este acu&at de self-ism o mi/care psihologic ce face o
religie din self'.
Ia m2og,irea cercetrilor asupra $ului /i aduc contri2u,ii ma;ore psihologii sociali. 5par numeroase
lucrri consacrate psihologiei $ului cum sunt A$ul n psihologia social' 79egner0 #.M: 9allacher0 *)+M8 A$ul0
situa,iile /i comportamentul social' 7>haven Ph.0 *)+8: A$ul /i identitatea. Perspective psihologice' 7Toness
XadleS0 *)+78: A?eoria $ului< impas /i evolu,ie' 7Lergen K.Z.0 *)+!8 etc. .n aceste lucrri se a2ordea& o arie
vast de su2iecte /i teme0 se formulea& /i se testea& &eci de ipote&e0 datele de cercetare /i conclu&iile
conduc1nd la o n,elegere mai profund a structurii $ului0 surselor de constituire a $ului0 a compleEit,ii $ului.
>e ela2orea& metode de investigare a $ului. .n aceast perioad se afirm /i contri2u,ii rom1ne/ti n studiul
$ului cum sunt< A$ul /i personalitatea' 7M. Wlate0 *))78: AMemorie social /i identitate na,ional' 7>. Chelcea0
*))+0 coord.8: APersonalitate /i societate n tran&i,ie' 7>. Chelcea0 *))-8: A>tereotipuri0 repre&entri /i identitate
social' 7volum ngri;it de Constantinescu C.0 BMMM8 etc.
@aptul cel mai spectaculos consider M. Wlate este redescoperirea $ului de ctre psihologia sociala.
Ia ntre2area ce a condus la redescoperirea *ului de ctre psihologia sociala4 M. Wlate 7*))70 p.))8 a
rspuns delimit1nd urmtorii factori propulsatori< <
a8 necesitatea integrrii situa,ionale /i interrela,ionale a $ului raportat la via,a /i rela,iile colective ale
oamenilor /i nu numai la componentele interioare ale vierii psihice:
28 tre2uin,a deplasrii centrului de greutate a cercetrilor spre implica,iile practice ce vi&ea& direct
via,a /i eEistenta concreta a oamenilor:
c8 necesitatea ie/irii psihologiei sociale din propria matca /i raportarea la alte domenii de cercetare.
>e constata0 odat cu redescoperirea $ului de ctre psihologia sociala n aceasta perioada o mare
eEpansiune a pro2lematicii $ului /i n alte domenii ale psihologiei < de eEemplu psihologia stresului0 fo2iilor0
pertur2rilor psihosomatice. >e vor2e/te despre un eu alcoolic0 un eu o2e&0 etc.
#e asemenea psihologia v1rstelor0 psihologia persoanelor handicapate0 psihologia etnologica dau aten,ie
pro2lematicii $ului.
B7
Privirea istorica0 sumara asupra evolu,iei conceptului de $u ne-a conturat nu numai c1mpul pro2lematic al
$ului ci /i amploarea /i compleEitatea sa. Pentru a trece la urmtorul pas identitatea de sine /i percep,ia sociala
nc un pas0 o pro2 de cunoa/tere a $ului /i a personalit,ii.
.n investigarea $u-lui au fost utili&ate inventarele de autoapreciere0 chestionarele de personalitate0 scalele
de interapreciere /i testele proiective de personalitate.
.n *)M @. Z. Jugental /i >. C. Welen au ela2orat o pro2a care consta n solicitarea su2iec,ilor investiga,i s
formule&e trei rspunsuri la urmtoarea ntre2are3 Cine e/ti tu43 .n *)- T. Kuhn /i ?. >. Portland au de&voltat
pro2a cer1nd su2iec,ilor s complete&e n timp de * minute0 BM de spatii care incepeau cu formularea 3 $u
sunt.... 3 Pro2a este cunoscuta su2 denumirea de -39ho are Sou43. .n *)7- %. 9. Coan modifica pro2a
propun1nd su2iec,ilor s formule&e c1t mai multe rspunsuri 7n doua minute8 la ntre2area 3Cine e/ti tu43
M. Wlate modifica /i reela2orea&a aceast pro2a su2 denumirea Cine sunt eu4 7C>$8. >u2iec,ii
reali&ea& o compunere despre ei n/i/i cu titlul 3cine sunt eu 43. Prin anali&a de con,inut asupra celor peste )M
de compuneri M. Wlate sta2ile/te B7 de teme /i 7 de su2teme ale cunoa/terii de sine prin pro2a C>$ /i !
maniere generale de redactare.
?estul C>$ propus de Wlate n *))70 este un test de descrip,ie0 anali&a /i ela2orare proiectiva0 prin
eEcelenta comprehensiv0 dispune de valen,e diferite ca pro2a de cunoa/tere psihologica0 pro2a de
autocunoa/tere0 pro2a de educare a capacit,ii de intercunoa/tere /i cu o utilitate multipl cognitiv0 predictiv0
formativ.
5lt pro2 este chestionarul $?$> sau scala ?oulouse a stimei de sine0 ela2orat de 6. (u2raSrie0 M. #.
Ieonardis /i C. >afont pentru msurarea stimei de sine. .n varianta pentru elevi /i adolescen,i el este diagnostic
pentru< sinele emo,ional0 sinele social0 sinele fi&ic0 sinele /colar /i sinele viitor 7ve&i /i 5driana Crciun0 *))+8.
Putem afirma c redescoperirea $ului de ctre psihologia social0 at1t su2 aspect teoretic c1t /i
metodologic eEplicativ0 aduce multiple argumente pentru considerarea personalit,ii ca o construc,ie /i o valoare
social. 5m fi nedrep,i fa, de nainta/i /i mo/tenirea teoretic lsat nou dac nu am aminti din ideile
eminentului filo&of /i sociolog Petre 5ndrei cu privire la personalitate.
.n studiul APersonalitatea ca valoare social'0 P. 5ndrei 7*))70 p. B*--B3M8 a2ordea& pro2lema
personalit,ii din perspectiva filo&ofiei valorii. (pus concep,iei filo&ofilor ce considerau personalitatea Ao idee'
sau psihologilor care o limitau la nivelul individualit,ii P. 5ndrei ne propune s admitem o personalitate
glo2al0 o personalitate social re&ultat din interac,iunea personalit,ii individuale cu ceilal,i n via,a social.
Ce repre&int aceast personalitate4 Consecvent n,elegerii psihologice a personalit,ii ca Aorice fiin,
con/tient de ea ns/i care poate s eEecute acte deli2erate0 dotat cu voin, li2er /i g1ndire li2er /i n
consecin, responsa2il' sociologul P. 5ndrei rspunde APersonalitatea social repre&int o unitate de voin,e
individuale ce /i su2ordonea& par,ial scopurile individuale unui scop unic social'.
#up cum n via,a individual0 valoarea suprem0 valoarea a2solut const n crearea /i perfec,ionarea
unei personalit,i autonome individuale0 tot astfel scria P. 5ndrei0 n seria valorilor sociale valoarea a2solut
const n personalitatea social care este creatoare de cultur intelectual.
Concep,ia lui P. 5ndrei argumentea& pentru n,elegerea /i a2ordarea personalit,ii ca o compleE
construc,ie /i valoare social.
4ntreri i sugestii pentru pregtirea in"i%i"ual i5sau seminar
*) #treAri
defini,i termenul de personalitate:
care sunt principalele perspective de a2ordare a personalit,ii4 $viden,ia,i contri2u,iile /i
limitele lor
ce etape delimitea& M. %alea n gene&a ideii de personalitate4
preci&a,i contri2u,ia lui L.T. Mead la de&voltarea concep,iei despre $u a psihosociologilor:
ce factori au condus la redescoperirea $u-lui de ctre psihologia social:
cum argumentea& Petre 5ndrei c personalitatea este o valoare social4
B) I#terpreta$i ur'torul teCt
Personalitatea nu poate fi limitat eEclusiv la o idee /i nu poate reduce la individ0 cci n afara
personalit,ii individuale tre2uie s mai admitem /i o alt personalitate n care individul nu este dec1t
un element0 /i anume s admitem o personalitate glo2al0 o personalitate social. ?ocmai aceast
personalitate social o considerm ca valoare social a2solut.
.n via,a social avem a face cu personalit,i individuale /i cu rela,ii ntre aceste personalit,i /i
activitatea lor. (rice rela,ie0 ca /i orice activitate a unei personalit,i individuale are o anumit
influen,a asupra societ,i0 cci individul trie/te n societate.
Ce repre&int aceast personalitate total0 aceast personalitate social4 $ste ea diferit de
personalit,ile individuale sau este suma lor4 Personalitatea social repre&int o unitate de voin,e
individuale0 constante /i independente0 /i o su2ordonare a tuturor scopurilor par,iale individuale unui
B+
scop unic0 care este aceea al societ,ii. 5cestea sunt cele dou criterii caracteristice ale personalit,ii
sociale.
7Petre 5ndrei 7*))78 - Personalitatea ca valoare social din vol. 3@ilosofia valorii30 $ditura
Polirom0 @unda,ia 5cademic 3Petre 5ndrei3.8
36e construim ca personalit,i0 deci0 apel1nd la o varietate de surse0 multe din afara noastr
7o2serva,iile /i aprecierile celorlal,i80 chiar auto-o2servarea /i auto-controlul fiind determinate de grile
de evaluare oferite de grup0 de colectivitatea social. Conceperea personalit,ii drept construc,ie
social merge0 ns0 /i mai departe0 sus,in1nd c personalitatea este0 de fapt0 creat de ctre rela,iile
sociale /i0deci0 nu poate fi locali&at eEclusiv n individ. 6umai interac,iunea social d form
personalit,ii. 6e modificm comportamentele n func,ie de eEpecta,iile celor pe care i pre,uim0 avem
sentimentul reali&rii numai dac ntreaga construc,ie a fost validat social3.
75drian 6eculau0 *))! - 3Personalitatea - o construc,ie social30 p. *70 n vol. 3Psihologie
social. 5specte contemporane30 $ditura Polirom0 Ia/i8
D) >ugestii pentru seminar
reali&a,i o reuniune Panel pe tema Areali&area personalit,ii ha&ard sau /tiin,':
aplica,i la seminar chestionarul de evaluare interpersonal ela2orat de %.T. Jales sta2ili,i
tendin,ele de reali&are a personalit,ii n raporturile interpersonale a unui coleg:
pentru autocunoa/tere aplica,i-v tehnica Acine sunt eu4' ela2orat de M. Wlate
B)
CAPIT12U2 IV
-E8INIREA -E SINE 6I EU2 S1CIA2
1. )ul social
( form a conflictului dintre individ /i societate o constituie pro2lema definirii de sine /i a
identit,ii sociale care0 conform aprecierii lui Codol 7*)7)8 este o preocupare ma;or a speciali/tilor n
domeniul socio-uman0 Aeste pur /i simplu un conflict ntre afirmarea /i necesitatea individual /i
afirmarea /i necesitatea colectiv0 ntre cutarea identit,ii personale /i cutarea identit,ii colective'
7apud Z. #eschamp0 *))!0 p. 378.
.ncep1nd cu preadolescen,a0 pe tot parcursul vie,ii fiecare din noi Aaspir la cunoa/terea de sine
/i de altul'0 dorind s se mplineasc n via, fiecare caut rspunsul la multe ntre2ri< cine este4 care
este locul /i rolul lui n lume4 cum se poate afirma /i tri printre oameni. Ia aceste ntre2ri psihologii
sociali au cutat solu,ii formul1nd ipote&e0 test1ndu-le ela2or1nd teorii.
Pe coordonata n,elegerii psihologiei sociale ca /tiin, a afirmrii omului n societate vom
a2orda n continuare tema $u-lui social n,eles ca fenomen psihosocial ce se constituie /i se manifest
n A&ona de interferen, dintre individual /i social' ndeplinind func,ii de definire0 mediere /i orientare
a persoanei n mediul su sociocultural.
Conceptul de $u a fost pus n centru edificiului personalit,ii ca factor integrator care asigur
interpretarea /i sinte&a informa,iilor despre propria persoan /i despre lume ntr-un ansam2lu de
repre&entri0 credin,e /i idei ce conduce la formarea imaginii de sine /i a imaginii de altul0 contri2uie
la generare /i cristali&area sentimentului identit,ii de sine0 la n,elegerea continuit,ii /i unit,ii
propriei eEisten,e.
#up concep,ia lui Mead 7*)!38 $ul psihologic repre&int $ul ca su2iect /i $ul social repre&int
$ul ca o2iect0 mai precis n timp ce $ul psihologic este reac,ia organismului la atitudinile celorlal,i0
$ul social este ansam2lul organi&at de atitudini ale celorlal,i pe care ni le asumm0 $ul re&ult1nd dintr-
o interac,iune /i tensiune dialectic dintre $ul psihologic /i social.
$ul unui individ se de&volt plec1nd de la ;udec,i pe care cellalt le emite asupra lui n
interiorul unui conteEt social n care individul /i cellalt interac,ionea&.
L.T.Mead scria <'@aptul c $ul se constituie n procesul social /i c repre&int un refleE
individual al acestuia0 originea social0 constitu,ia /i structura comun a $urilor nu eEclud diferen,ele
dintre ele0 nu inter&ic individualitatea pe care fiecare $u o posed de fapt'.
2. <tructura )u#lui social
Psihologii delimitea& trei aspecte0 componente ale $ului social 7social self8<
componenta cognitiv
componenta afectiv
componenta comportamental
componenta cognitiv
2.1. *omponenta cogniti%
5 fi capa2il de recunoa/tere de sine ca o entitate distinct este primul pas necesar n evolu,ia /i
de&voltarea conceptului de $u. Conceptul de sine este suma tuturor credin,elor pe care fiecare le avem
despre noi n/ine.
5l doilea pas presupune eEisten,a unor factori sociali. L.T. Mead arta c ncepem s ne
cunoa/tem pe noi imagin1ndu-ne ce g1ndesc ceilal,i despre noi /i apoi integrm aceste percep,ii n
propriu concept despre $u.
On eEemplu interesant n acest sens este cel oferit de Lallup 7*)778. 5utorul citat a reali&at un
studiu comparativ asupra capacit,ii de autorecunoa/tere a maimu,elor. $l a testat aceast capacitate a
maimu,elor0 care erau ,inute i&olat nainte s se nt1lneasc cu perechea lor. $le nu erau capa2ile s se
recunoasc n oglind. 6umai dup ce au fost ,inute mpreun cu perechea ele au nceput s dea semne
de autorecunoa/tere.
Ia oameni conceptul de $u este str1ns legat de percep,iile lor privind ceea ce g1ndesc al,ii
despre ei. #in nefericire0 de multe ori concep,iile despre propriul eu nu sunt prea apropiate de ceea ce
cu adevrat oamenii g1ndesc despre sine. (mul nu se na/te g1ndind despre sine c este frumos0
cinstit0 cura;os0 plictisitor.
#e unde generea& atunci concep,ia despre sine4 7propriul $u8 s-au ntre2at cercettorii. >ursele
ce contri2uie la formarea concep,iei de sine sunt considerate de ma;oritatea psihosociologilor ca fiind<
3M
introspec,ia0 percep,ia propriului comportament0 informa,ii primite de la ceilal,i oameni0 memorii
auto2iografice.
Cuno/tin,ele despre propriul $u cer introspec,ie0 o reflectare asupra celor mai intime g1nduri /i
sentimente0 o comparare a celor aflate despre noi prin raportare la propriile percep,ii c1t si la
percep,iile altora despre noi0 o evaluare a nsu/irilor noastre n rela,ie cu al,ii afla,i n situa,ii
asemntoare nou etc. 5stfel se conturea& o concep,ie despre sine integrat unei imagini despre sine.
2.1.1. *oncepia "e sine i imaginea "e sine.
>e admite n psihologia social c imaginea de sine nu este doar re&ultatul unei simple
introspec,ii P. @raisse0 7*)!78 aten,iona asupra dualit,ii modului de percep,ie a propriei fiin,e0 omul
fiind capa2il de o du2l cunoa/tere<
una prin care el sesi&ea& propriile g1nduri0 sentimente0 sen&a,ii
a doua n care se vede pe sine trind /i ac,ion1nd a/a cum l vd c ac,ionea& /i ceilal,i. Ui
din acest unghi el se cunoa/te pe sine a/a cum i cunoa/te /i pe ceilal,i 7I. %adu0 *))-0 p.B*8.
#in punct de vedere psihogenetic imaginea de sine re&ult din interiori&area schemei unui
semen al nostru. Copilul percepe propriile atri2ute uneori nt1i la altul0 apoi le recunoa/te la el nsu/i.
Psihologii sociali au su2liniat faptul c n,elegerea propriei identit,i de ctre copil este ecoul reac,iilor
celorlalte persoane fa, de el.
Ona din principalele func,ii ale $ului este aceea de a sinteti&a informa,iile o2,inute pe
calea autopercep,iilor /i a percep,iilor sociale ce conduc la constituirea unui ansam2lu de
repre&entri0 credin,e0 idei despre sine /i despre al,ii. Imaginea de sine repre&int forma
su2iectiv prin care lum cuno/tin, /i ne repre&entm propria persoan 7#. Cristea0 BMMM0
p.**)8. Procesul de constituire /i evolu,ie a i'agi#ii de si#e este continuu reali&1ndu-se pe
2a&a apari,iei /i cristali&rii sentimentului de identitate0 unitate /i continuitate a propriei
persoane0 imaginea de sine fiind o sinte& ntre percep,ia de sine /i percep,ia de altul.
#. Cristea 7BMMM0 p.**+8 delimitea& componentele sferei imaginii de sine care dup aprecierea
lui sunt urmtoarele< imaginea de sine despre propriul corp0 identitatea social0 modul de n,elegere a
ceea ce g1ndim0 sim,im /i facem la un moment dat prin raportare la anumite repere valorice /i
atitudinale con/tienti&ate c ne apar,in0 repre&entrile despre po&i,ia /i rolurile ;ucate de noi n
societate n momente de via, relevante0 sentimentele fa, de noi n/ine0 fa, de ceilal,i /i fa, de
evenimentele semnificative n care am fost implica,i0 istoria personal0 un puternic sentiment al
pre&entului0 sistemul de rela,ii interpersonale semnificative0 spa,iul fi&ic /i psihosocial Apersonali&at'
etc.
5ceste aspecte principale cuprinse n sfera imaginii de sine permit /i conturarea func,iilor
ndeplinite de ea< de mediator al percep,iei /i cunoa/terii interpersonale /i totodat a raporturilor
interpersonale prin ;ocul compleE dintre $ul su2iectiv /i $ul autentic0 dintre $ul reflectat /i $ul ideal0
de nserare a pre&entului psihologic n dinamica istoriei individuale0 de autoreglare atitudinal /i
comportamental a individului prin referire la idealurile asumate con/tient.
@ormarea concep,iei de sine c1t /i a imaginii de sine dinamica dintre cele dou realit,i
presupune un proces de autocunoa/tere /i eEisten,a unor surse /i a unor mecanisme psihosociale
facilitatoare ale formrii /i men,inerii conceptului /i imaginii de sine.
2.1.2. <urse ale $ormrii concepiei "e sine
Cunoa/terea de sine este imaginea $ului n oglinda social.
a) prima surs a autocunoa/terii este considerat dinamica succeselor /i eecurilor proprii.
>uccesele ridic nivelul autoaprecierii0 e/ecurile l co2oar. Pe termen lung 2alan,a succes-e/ec duce
la o sta2ili&are relativ a imaginii de sine0 proces nlesnit /i mi;locit de comparaia cu altul:
A) a doua surs a cunoa/terii de sine o constituie compara,ia cu altul /i situarea n repere oferite
de conteEtul social. $ste un lucru cunoscut c elevii /i compar ntre ei notele /i re&ultatele la te&e0
eEamene. Pe 2a&a acestor compara,ii repetate se autoaprecia& /i chiar iau deci&ii n orientarea /colar.
c) a treia surs a autocunoa/terii o constituie opinia grupului pre,uirea sau dispre,ul colectiv -
n versiunea intim a con/tiin,ei de sine0 se afl su2 inciden,a mecanismelor de aprare a $ului.
7%a,ionali&are0 negare0 proiec,ie pe care individul nu le controlea& n mod con/tient.
(ferind cadrul social de compara,ie grupul Amatricea' $n care se cristalizeaz imaginea de sine
#atele provenite din diferite surse sunt supuse unor mecanisme de reflectare social0 de
comparare /i diferen,iere social0 de aprare sau men,inere a imaginii de sine.
3*
2.1.2.1. 7eorii pri%in" rolul autopercepiei n cunoaterea "e sine
?eoria lui #arSl Jem consider c oamenii nva, despre ei n acela/i mod n care din afar0 se
o2serv uit1ndu-se la propriul comportament. >e consider c teoria lui Jem cu privire la concep,ia de
sine este simpl /i profund. 5ceasta sus,ine c atunci c1nd starea intern este sla2 /i greu de
interpretat0 oamenii /i aprecia& starea intern o2serv1nd comportamentul lor /i situa,iaCu alte
cuvinte0 oamenii nva, despre ei n/i/i prin autopercep,ie numai atunci c1nd situa,ia singur
pare insuficient s fi cau&at comportamentul lor.
Procesul autopercep,iei poate fi uneori mai complicat dec1t pare. Jem a presupus c oamenii se
autoaprecia& o2serv1ndu-/i propriul comportament.
9allacher /i 9egner 7*)+!8 au sugerat c interpretarea comportamentului este ceea ce
conteaz. #up cei doi autori toate ac,iunile umane pot fi n,elese sau identificate referindu-ne la o
ierarhie a n,elesurilor. .n aceast ierarhie oamenii se vd ac,ion1nd la nivel nalt sau la nivel sc&ut.
?eoria identificrii ac,iunii arat c interpretrile noastre cu privire la comportamentul nostru n
termeni succes de nivel nalt sau sc&ut 7insucces8 formea& 2a&ele percep,iei de sine. #eci teoria
identificrii ac,iunii se refer la cau&ele /i efectele a ceea ce g1ndim despre propriul comportament la
diferite niveluri. (amenii sunt dispu/i s fac aprecieri despre comportamentul lor n termeni de nivel
crescut.
?eoria cu privire la percep,ia de sine a generat dou ipote&e <
a) ipote<a %eed?AacF?ului %acial care arat c eEpresia facial poate produce o eEperien,
emo,ional 7&1m2etul i face pe oameni s se simt ferici,i8. $ste neclar dac eEpresia facial apare
datorit autopercep,iei sau fiindc se produc schim2ri fi&iologice legate de emo,ie:
A) ipote<a suprareco'pe#srii 7;ustificrii8 care presupune c oamenii deseori /i scad nivelul
motiva,iei interne pentru o activitate care este asociat cu recompense sau al,i factori eEterni:
supra;ustificarea sau efectul paradoEal al recompensei0 premiului.
c) Ipote<a %eed?AacFului %acial
Psihologii sociali care au studiat emo,ia au testat aceast ipote&. Zames Iaird 7*)7-8 le-a spus
su2iec,ilor c vor lua parte la un eEperiment despre activitatea mu/chilor faciali . #up ce a ata/at
electro&i pe fe,ele su2iec,ilor0 el le-a artat o serie de caricaturi. .naintea fiecrei caricaturi su2iectul era instruit
s contracte un anumit mu/chi pentru a crea un &1m2et0 sau ncruntare0 nemul,umire. #up cum Iaird a pre&is0
su2iec,ii care au fost pu/i s &1m2easc au raportat c s-au sim,it ferici,i0 n timp ce atunci c1nd s-au ncruntat s-
au sim,it nemul,umi,i. #e ce se nt1mpl aceasta s-au ntre2at speciali/tii. Cu +M de mu/chi ai fe,ei umane se pot
crea mai mult de 7MMM de eEpresii. Pot oamenii s-/i manipule&e propriile emo,ii contract1ndu-/i anumi,i mu/chi
/i variind anumite eEpresii4 Onii cercettori sugerea& c se poate 7Iaird0 *)+-8. ?otu/i nu este clar cum se pot
eEplica re&ultatele. .n acord cu Iaird eEpresia facial afectea& emo,ia p1n la produsul de autopercep,ie
7percep,ia de sine8 $u &1m2esc0 eu tre2uie s fiu fericit. $u m ncrunt0 eu tre2uie s fiu
I&ard 7*)778 /i ?\mHins 7*)!B8 men,ionea& c mi/crile faciale afectea& emo,iile noastre produc1nd
schim2ri fi&iologice n creier.
%o2ert Wa;onc 7*)+8 considera c &1m2etul face ca mu/chii faciali s creasc fluEul s1ngelui spre creier
care la r1ndul lui eli2erea& transmi,tori ce produc schim2ri la nivelul emo,iei.
.n acord cu aceast anali& oamenii pretind c se simt ferici,i sau neferici,i 7nu deduc80 mai mult eEpresia
lor facial0 stimulea& schim2ri fi&iologice care produc o eEperien, emo,ional.
@rit& >tracH /i colegii 7*)++ au reali&at alt studiu $i au cerut su2iec,ilor s ,in un stilou cu din,ii din fa,0
sau cu 2u&ele0 ca pro2 a a2ilit,ilor lor de a utili&a diferite pr,i ale corpului pentru sarcini diferite. 5poi au fost
pu/i s evalue&e o serie de caricaturi. >u2iec,ii cu stiloul n din,i le-au gsit mai ha&lii dec1t le-au gsit cei cu
stiloul ntre 2u&e. 5 fost necesar procesul percep,iei de sine 4 >e pare c nu. Contract1nd mu/chii faciali asocia,i
cu &1m2etul este influen,at starea su2iectului chiar dac el nu se autopercepe ca &1m2ind.
5ceast eEperien, ne nva, spune Jrehm c este posi2il s ne schim2m starea pun1ndu-ne fa,a
s arate a/a.
d) Suprareco'pe#sare ? supra0usti%icare. .
C1nd oamenii sunt recompensa,i pentru c ascult mu&ic0 ;oac ;ocuri0 sau mn1nc lucruri
plcute0 comportamentul lor devine suprarecompensat /i poate fi atri2uit motiva,iei eEtrinseci ca /i
celei intrinseci. Pentru cei care se percep pe sine aceste suprarecompense 7supra;ustificri8 pot fi
periculoase< o2serv1nd c eforturile lor sunt pltite oamenii ncep s se ntre2e dac activitatea urmat
de ei de plcere 7motivat intrinsec8 a fost evaluat0 recompensat 7motivat eEtrinsec8.
.n *)73 MarE Iepper /i colegii lui au reali&at o eEperien, de suprarecompensare la pre/colari. Pe 2a&a
re&ultatelor o2,inute au a;uns la conclu&ia c efectele recompensei depind de modul n care sunt percepute la
nivelul $ului. C1nd sunt percepute ca fiind suprarecompensate eforturile lor apare la copii tendin,a de diminuare
3B
a motiva,iei intrinseci pentru acele activit,i0 dar c1nd premiul este perceput ca un 2onus pentru performan,e
superioare /i nu ca o plat pentru reali&area activit,ii atunci motiva,ia intrinsec va cre/te.
2.1.2.2. In$luena altor persoane n $ormarea concepiei "e sine
5lt surs a formrii concep,iei de sine este influen,a social0 n sensul c modul n care ne vd
al,ii influen,ea& modul n care ne definim. 6oi ne definim 7autodefinim atunci c1nd suntem ntre2a,i8
apel1nd n parte la compara,ii cu al,ii 7sunt mai inteligent ca S0 mai cura;os ca E8.
#in contri2u,iile teoretice la acest su2iect eEemplificm prin teoria comparrii sociale ela2orat
de Ieon @estinger /i teoria celor doi factori emo,ionali ela2orat de >. >chachter: Z. >inger.
2) 0estinger +,-./0 a ela2orat teoria comparrii sociale prin care su2linia& c atunci c1nd
oamenii sunt nesiguri cu privire la a2ilit,ile /i opiniile lor ei /i evaluea& propriile a2ilit,i /i opinii
compar1ndu-se cu al,ii asemntori. %li cercettori au testat teoria comparrii sociale pun1nd-o s
rspund la dou ntre2ri principale<
e) C1nd ne orientm ctre al,ii pentru a ne compara pentru informa,ii comparative4
%) #intre milioanele de oameni care locuiesc pe pm1nt cu cine ne comparm noi4
Ia prima ntre2are0 ZerrS >uls ] Jar2ara @letcher 7*)+380 prin studii de arhiv au eEaminat compararea
social ntre oameni de /tiin,. .nainte de a trimite un articol spre pu2licare0 cercettorii deseori /i consult
colegii care sunt eEper,i n redactarea /i anali&a re&ultatelor. #eoarece cercettorii n fi&ic au mai multe metode
o2iective /i standarde pentru evaluare dec1t cercettorii din domeniul social0 >uls ] @letcher 7*)+38 au emis
ipote&a c fi&icienii se anga;ea& mai pu,in n compara,ii sociale dec1t cei din domeniul social. &entru a-i testa
aceast predicie ei au studiat notele de su2sol n care se adresau mul,umiri de ctre autorii a !33 de articole
pu2licate n reviste de chimie0 fi&ic0 psihologie /i sociologie. %e&ultatele au confirmat consistent eEpectan,ele< -
n medie fi&icienii /i chimi/tii mul,umesc cu mult mai pu,in - M0^ pe articol: sociologii n medie cu B^ pe
articol /i0 psihologii n medie de *0B^ pe articol.
1a $ntre!area nr.l. rspunsul este c cercettorii din /tiin,ele umaniste caut mai frecvent
apro2area la colegi.
1a $ntre!area nr.2 ctre cine ne orientm atunci c1nd facem compara,ii rspunsul dat a fost<
ctre persoane similare nou.
Teoria celor doi %actori e'o$io#ali 5/a cum a reie/it din cercetrile lui I. @estinger oamenii
fac compara,ii sociale pentru a-/i evalua opiniile /i a2ilit,ile.
>chachter /i colegii s-au ntre2at dac este posi2il ca atunci c1nd oamenii sunt nesiguri cu
privire la emo,iile lor 7ce vor sim,i n eEperiment8 emo,iile lor sunt determinate de reaciile celor din
jurul lor3 Ca rspuns la aceast ntre2are cercettorii au presupus c doi factori sunt necesari pentru ca
un individ s eEperimente&e o emo,ie specific<
a8 persoana tre2uie s simt o activare psihic 72ti accelerate de inim0 transpira,ie0
puls accelerat0 convulsii ale stomacului8:
28 persoana tre2uie s fac o interpretare cognitiv care s eEplice sursa activrii 7ve&i
autorii8.
#eci0 teoria celor doi factori ai emo,iei este 2a&at pe tre&irea psihologic /i o interpretarea
cognitiv a acestei activri.
4chachter /i 5erome 4inger au organi&at urmtorul eEperiment 7cf. >haron Jrehm /i >. Kassin8. $i au
in;ectat unor su2iec,i 2r2a,i epinegrim 7un drog8 care produce agita,ie psihic. .n timp ce un grup a fost
averti&at despre efectele in;ec,iei0 al doilea grup nu a fost averti&at. Ia al treilea grup li s-a in;ectat un
medicament place2o. .nainte de in;ec,ie0 aceasta a fost descris ca un supliment de vitamine. >u2iec,ii au fost
lsa,i mpreun cu un 2r2at 7cola2orator al eEperimentatorului8 introdus ca alt su2iect care primise aceea/i
in;ec,ie. 5cesta s-a comportat ntr-o manier euforic pentru unii timp de BM de minute. Pentru al,i su2iec,i s-a
comportat agresiv.
Ia grupul informat asupra efectelor drogului su2iec,ii au nceput s-/i simt inima 2t1nd0 stomacul
contorsion1ndu-se etc. *i atept6nd aceste simptoame nu au simit nevoia de alte explicaii.
.n grupul place2o0 su2iec,ii nu sim,eau efectul agita,iei psihologice deoarece ei nu aveau efecte de
eEplicat. .n al doilea grup0 a celor neinforma,i asupra efectului drogului0 grupul care deodat a sim,it 2ti de
inim0 puls accelerat0 transpira,ie0 contractarea stomacului0 su2iec,ii au cerut s-/i eEplice sen&a,iile apel1nd la
al,ii n aceea/i situa,ie n ca&ul de fa,0 la su2iectul introdus de ctre eEperimentatori 7la cola2orator8.
7ezultatele experimentale au confirmat ipote&a lui >inger /i >chachter. >u2iec,ii neinforma,i
asupra drogului /i-au raportat sen&a,iile sim,ite la performanele su!iectului introdus de
experimentator 7su2iect complice0. .n multe momente ei chiar s-au purtat similar cu acesta 7fericit sau
agresiv8.
.n ca&ul grupului informat /i a celui cu efect place2o0 su2iec,ii au fost mai pu,in influen,a,i de
comportamentul altora 7su2iectul complice8.
33
#e/i teoria celor doi factori emo,ionali a atras multe comentarii /i critici totu/i se pot eEtrage
dou conclu&ii importante<
a8 c1nd oamenii sunt nesiguri cu privire la propriile stri emo,ionale ei /i le interpretea&
7interpretea& ce simt8 privind la al,ii. 5ceast teorie are implica,ii n diverse eEperien,e de via, cum
ar fi anEietatea social0 agresivitatea /i dragostea pasional:
28 teoria celor doi factori emo,ionali sus,ine c noi pentru a ne evalua emo,iile i utili&m /i pe
ceilal,i.
Influen,a altor persoane n formarea concep,iei de sine este 2ine redat /i de o cugetare
popular< Ac1nd doi ,i spun c e/ti prost ncepi s cre&i /i tu'. On eEemplu elocvent pe aceast linie l
constituie didactogeniile 2a&ate pe evaluri constant negative ale profesorilor.
2.1.2.'. &olul memoriei autoiogra$ice n $ormarea concepiei "e sine
.ntre sursele generrii conceptului de $u se ia n considerare memoria auto2iografic.
Memoria reali&ea& coeren,a vie,ii interioare /i a legturilor interdependente cu realitatea. "ia,a
psihic a omului fr memorie ar fi doar un Aghem' de impresii sen&oriale adic un pre&ent fr trecut
/i fr viitor .
@r memorie auto2iografic nu po,i avea o concep,ie de sine. #ac n-ai putea s-,i aminte/ti
prin,ii0 prietenii din copilrie0 locurile n care ai trit0 /colile prin care ai trecut /i eEperien,ele avute
nu ai avea con/tiin,a de sine. Memoria formea& con/tiin,a de sine0 dar /i aceasta la r1ndul ei
restructurea& memoria.
.n tratatul de psihologie social >haron Jrehm0 >. Kassin afirm c $ul orientea& reamintirile
noastre n trei moduri<
*8 prin efectul de autoreferire oamenilor le place mai mult s-/i reaminteasc ceva un
cuv1nt0 eveniment0 concept dac acestea sunt relevante pentru sine0 dec1t atunci c1nd nu sunt.
#e eEemplu0 ntr-un studiu su2iec,ii au fost pu/i n fa,a unui microcomputer s priveasc -M de trsturi
eEprimate prin ad;ective 7prietenos0 am2i,ios etc.8. Onor su2iec,i li s-a dat consemnul s ia n considerare
cuvintele erau autodescriptive 7li se potriveau8. 5l,i su2iec,i0 au fost pu/i s msoare lungimea cuvintelor /i al,ii
s fie aten,i la n,elesul lor. Mai t1r&iu ei au fost pu/i s-/i reaminteasc un numr c1t mai mare de cuvinte. Cei
care /i-au reamintit cele mai multe cuvinte au fost cei care le-au considerat referindu-se la ei 7primul grup8.
5utoreferirea poate facilita reamintirea0 dar poate0 de asemenea duce la distorsiuni ale trecutului.
B8 prin efectul erorii egocentrice - eroarea n perceperea /i reamintirea noastr ca un actor
central n variate feluri de evenimente. 8emoria auto!iografic pre&int uneori erori egocentrice
const1nd n aceea c oamenii tind s-/i accentue&e rolul lor propriu n evenimentele trecute. Atrecutul
este reamintit dac a avut loc un eveniment dramatic n care $ul a ;ucat un rol important.
38 5l treilea mod de influen,are a concep,iei de sine de ctre memoria auto2iografic l
constituie greelile de prevedere. 5ceste fenomene constau n tendin,a noastr ca odat ce un
eveniment se produce s ne supraestimm a2ilit,ile noastre n a fi prev&ut re&ultatele.
2.1.2.(. <chemele "e sine
.n acord cu Tasel MarHus Vmoleculele cognitive' ale conceptului de $u se numesc scheme de
sine, credin,e despre sine care ghidea& procesarea informa,iilor relevante despre sine.
>chemele de sine sunt pentru conceptul de sine al unui individ0 ceea ce sunt ipote&ele pentru o
teorie0 ceea ce cr,ile sunt pentru o li2rrie. (amenii pot g1ndi despre ei ca fiind independen,i ori
dependen,i0 li2erali ori conservatori0 introverti,i ori eEtraverti,i. ?inerii /i adul,ii se descriu repede
cit1nd trsturi fi&ice0 psihologice /i sociale.
4chemele despre sine sunt importante deoarece ele fac ca oamenii s-/i interprete&e /i s-/i
reaminteasc eEperien,a lor de via, n acord cu temele relevante pentru ei 7cuprinse n scheme8.
Concep,ia despre sine cuprinde un numr mare de scheme despre sine integrate con/tiin,ei de sine ca
ipote&ele pe care omul de /tiin, le integrea& unei teorii. $a determin /i compleEitatea $ului.
Concep,ia despre sine are mai multe fa,ete date de scheme de sine variate. omplexitatea *ului
este o nsu/ire definit de psihologi ca numrul de identit,i diferite pe care o persoan le are: cu c1t
sunt mai multe identit,i cu at1t sunt mai compleEe 7prieten0 ;uctor de tenis0 scriitor0 psiholog etc.8.
Ui n cercetrile Patriciei Iinville 7*)+-*)+78 compleEitatea $ului a fost gsit mai favora2il
evenimentelor grele0 dificile ale vie,ii. Cei care au un $u compleE se adaptea&0 gsesc solu,ii mai u/or
evenimentelor dificile.
.n paginile anterioare am delimitat ce este concep,ia despre sine 7conceptul de $u8 cum se construie/te
concep,ia de sine prin introspec,ie0 prin autopercep,ie0 prin structurarea informa,iilor o2,inute despre noi de la
al,ii /i prin datele memoriei auto2iografice. 5m eviden,iat cum prin credin,e0 scheme de sine se orientea&
procesarea informa,iilor relevante despre $u. >chemele de sine sunt importante deoarece orientea&
oamenii n interpretarea eEperien,ei de via, /i n activitate. #e eEemplu dac ai credin,a c e/ti foarte
3-
inteligent 7e/ti schematic8 atunci c1nd are loc o discu,ie ntre oameni aprecia,i ca favora2ili ,ie0
persoane cu influen, te vei antrena ntr-o discu,ie cu ei fr team. #ac nu te consideri foarte
frumoas ci de frumuse,e medie 7e/ti aschematic8 de/i poate dore/ti nu vei participa la un concurs de
frumuse,e. Componenta cognitiv a $ului interac,ion1nd dinamic cu imaginea de sine este n
interdependen, cu stima de sine cea mai afectiv parte a $ului.
2.2. *omponenta a$ecti% a )ului social # stima "e sine
.n structura $ului social alturi de concep,ia de sine un loc deose2it ocup stima de sine.
C1nd vor2im de stima de sine ne referim la evalurile po&itive sau negative despre noi n/ine. .n
timp ce mul,i oameni g1ndesc 2ine despre ei n/i/i0 oca&ional ei sufer perioade de timp de ndoial
de sine c1nd se simt incompeten,i ntr-o pro2lem. .n conformitate cu schemele de sine0 oamenii se
evaluea& favora2il n anumite privin,e /i nefavora2il n altele.
>tima de sine este o component compleE a $ului ce se 2a&ea& pe sentimentul intim al
propriei valori corelat cu concep,ia despre sine0 ncredere n for,ele proprii0 convingerea omului c
merit s fie fericit 7
2.2.1. *omponentele stimei "e sine
>tima de sine ca fenomen psihosocial are o tonalitate afectiv care nso,e/te i'agi#ea de si#e>
=#crederea =# si#e !i iuAirea de si#e0 cele trei aspecte fiind considerate componentele de 2a& ale
stimei de sine. ?onalitatea afectiv confer stimei de sine o func,ie dinamogen si reglatorie a
comportamentului individului n diferite situa,ii /i roluri.
Component a stimei de sine0 ncrederea n sine repre&int sentimentul de ncredere n raport cu
propria capacitate de a g1ndi /i ac,iona0 de a face fa, evenimentelor /i provocrilor vie,ii0 de a alege /i
lua deci&ii pe 2a&a propriilor capacit,i /i nsu/iri psihofi&ice. .n timp acest sentiment devine
convingere 7form motiva,ional8 /i chiar nsu/ire caracterial ce poate lua formele de ncredere n
sine de nivel nalt sau de nivel sc&ut 7nencredere n /ine8. 5ceast component a stimei de sine se
afl su2 influen,a educa,iei familiale /i a 2alan,ei succes-e/ec.
Psihologii aprecia& c iu2irea de sine repre&int elementul de 2a& n structurarea stimei de
sine. Iu2irea de sine este sentimentul de dragoste de sine necondi,ionat0 o eEperien, intim ce
evoluea& din instinct /i tre2uin,ele de 2a& sl/luind n ad1ncul fiin,ei. Ca sentiment iu2irea de sine
o gsim la to,i oamenii0 chiar /i la cei npstui,i de via,0 cu handicap sau la care 2alan,a este nclinat
n favoarea e/ecurilor /i insucceselor. #in iu2ire de sine apar resurse pentru a re&ista /i a face fa,
e/ecului. .n cadrul stimei de sine iu2irea de sine sus,ine ncrederea n sine /i o concep,ie favora2il de
sine0 ntre cele trei eEist1nd o rela,ie de Asim2io&'.
>tima de sine poate atinge un nivel nalt sau un nivel sc&ut. 6ivelul stimei de sine are implica,ii
profunde n via,a /i activitatea individului. Psihologii care au cercetat stima de sine 7Jranden 6.0 *))!0
Coopersmith >.0 *)!7: Jurns %.J.0 *)7) etc.8 aprecia& c sti'a de si#e de #iel ridicat corelea& cu
ra,ionalitatea0 intui,ia0 creativitatea0 independen,a0 fleEi2ilitatea0 capacitatea persoanei de a-/i
recunoa/te /i corecta gre/elile0 n timp de sti'a de si#e sc<ut se asocia& cu negarea realit,ii0
ira,ionalitatea0 reac,ii defensive0 teama de nou /i necunoscut0 comportament servil sau tiranic0 anEios
/i ostil.
2.2.2. )$ectele stimei "e sine
*fectele stimei de sine se nasc din modul n care oamenii /i triesc &ilele vie,ii. 5ceia care simt
2ine despre ei0 se evaluea& po&itiv sunt n general ferici,i0 plini de succes /i adapta2ili n situa,ii de
stress. .n contrast0 cei care se evaluea& n termeni negativi sunt relativ anEio/i0 depresivi0 pesimi/ti cu
privire la viitor. Pro2lema este c atitudinea de autoaprare poate cuprinde persoana ntr-un cerc
vicios.
Niel sc<ut al sti'ei de
si#e
AutoAla'are A!teptri #egatie
3
E!ec
E%ort sc<ut
,nxietate mare
>chema I Cercul vicios al stimei de sine de nivel sc&ut
7cf. >haron Jrehm: >. Kassin0 *)+)0 p.!78
#inamica manifestrii stimei de sine l-a condus pe 5. Ieland 7*)))8 la conturarea a patru forme
ale stimei de sine<
g) stim de sine nalt /i sta2il:
h) stim de sine nalt /i insta2il:
i) stim de sine sc&ut /i sta2il:
0) stim de sine sc&ut /i insta2il.
.n dinamica sa aflat su2 influen,a 2alan,ei succes-e/ec /i a valori&rilor venite din partea
celorlal,i !ti'a de si#e de #iel sc<ut poate intra ntr-un cerc vicios. 7ve&i schema I8
5/tept1nd s gre/easc0 oamenii cu nivel sc&ut al stimei de sine se simt anEio/i0 dar depun
pu,in efort c1nd ei ncearc schim2ri importante n via,. #up e/ec ei se 2la&ea&0 se simt
incompeten,i /i /i men,in nivelul sc&ut al stimei de sine. 6ivelul sc&ut al stimei de sine este parte a
cercului nfr1ngerii de sine n care eEpectan,ele negative mpiedic performan,ele care n schim2
ntresc nencrederea n sine.
6ivelul stimei de sine poate fi influen,at /i de percep,ia gradului de concordan, sau discordan,
dintre concep,ia /i imaginea de sine /i nivelul de reali&are a o2iectivelor /i standardelor propuse. $.?.
Tiggins 7*)+)8 a ela2orat o teorie a $ului n discrepan, dup care percep,ia neconcordan,ei
7discrepan,ei8 ntre concep,ia de sine /i variatele autoghiduri pe care /i le propune $ul conduce la stri
emotive negative ce influen,ea& stima de sine. >e aprecia& c individul /i proiectea& standarde de
nsu/iri corespun&toare pentru $ul actual0 $ul normativ 7cum ar tre2ui s fie8 /i $ul ideal. 5ceste
standarde se mai numesc /i autoghiduri dup care oamenii se orientea& in activitate. $le func,ionea&
ca un gen de ndrumtoare de sine.
>e presupune c oamenii au ghiduri diferite0 fiecare este motivat de c1teva standarde personale
relevante: dac nu se ating0 stima de sine scade. >tudiile recente ale Tiggins sugerea& c modul de
reali&are a ghidului propriu conduce la urmtoarele consecin,e specifice.
( prim consecin,< pot eEista discrepan,e ntre $ul actual /i cel dorit. #ac concep,ia de sine
este incompati2il cu sentimentele proprii cu privire la o2liga,iile0 responsa2ilit,ile individului0 sau cu
dorin,ele altuia important pentru el0 atunci se va sim,i vinovat0 prefcut0 fals0 plin de resentimente. .n
ca&uri eEtreme poate suferi de anEietate corelat cu de&ordine n comportament.
( a doua consecin,< este posi2il o discrepan, ntre $ul perceput /i $ul ideal. #ac conceptul
/i imaginea de sine perceput de individ nu se suprapune cu standardul idealului0 al aspira,iilor sale
sau ale unei persoane importante pentru el0 atunci se va sim,i de&amgit0 frustrat0 nemplinit. .n ca&uri
eEtreme0 c1nd reali&area acestor vise nu pare posi2il poate intra n depresie. 6imeni nu este perfect.
?o,i tre2uie s trim cu discrepan,e 7disonan,e8 ntre concep,ia despre sine /i propriile direc,ii n via,.
#up Tiggins0 consecin,ele emo,ionale cu privire la autodiscrepan, 7autodisonan, afectiv8
depind de doi factori<
a8 nivelul discrepanei cu c1t este mai mare discrepan,a cu at1t este mai intens emo,ia
disconfortului0 a neplcerii.
28 accesi!ilitatea cu c1t e/ti mai con/tient de discrepan,0 cu at1t este mai intens disconfortul.
%ccesi!ilitatea la aceast discrepan depinde de aten,ia /i autocon/tiin,a de sine. ?eoria
autocon/tiin,ei de /ine 79iclund %.5.0 @reS0 *)+M8 sus,ine c focali&area aten,iei pe $u conduce la
descoperirea discrepan,ei de sine ceea ce motivea& diminuarea autocon/tiin,ei de sine sau schim2area
comportamentului n acord cu standardele cerute.
C1nd oamenii sunt aten,i la $ul lor0 este mai pro2a2il c vor ac,iona n moduri pe care ei le
consider n acord cu valorile0 standardele lor0 sau cu idealurile acceptate social 7de&ira2ile social8. .n
situa,ii care cer autocon/tiin, de sine cercetrile au eviden,iat c oamenii manifest dou forme de
autocon/tiin,.
3!
>e vor2e/te de o contiin privat de sine i de o contiin de sine pu!lic. &rima este dat de
trsturi de personalitate ale oamenilor care sunt introverti,i /i deseori a;ung la propriile stri intime.
$Eist itemi caracteristici pentru concep,ia de sine privat V$u mi eEamine& con/tient
motivele': V$u sunt deseori su2iectul fante&iilor mele'. $ste vor2a de tendin,a de a ne introspecta
g1ndurile /i sentimentele intime.
ontiina de sine pu!lic const n caracteristici de personalitate ale indivi&ilor care se
concentrea& asupra lor ca o2iect social0 a/a cum este v&ut de al,ii. $ste vor2a de tendin,a de a fi
con/tien,i de imaginea noastr pu2lic. Itemi caracteristici pentru con/tiin,a de sine pu2lic<
VM interesea& ce g1ndesc al,ii despre mine'
VM interesea& cum apar eu n ochii altora'
V.n mod o2i/nuit sunt preocupat s fac o impresie 2un'
VOnele din ultimele lucruri pe care le fac nainte de a ie/i pe u/ este s m uit n oglind'.
#istinc,ia ntre forma privat /i forma pu!lic a con/tiin,ei de sine avea implica,ii interesante
pentru reducerea discrepan,ei de sine. C1nd ai o contiin de sine privat dominant au&i o voce
interioar /i ncerci s reduci discrepan,a n func,ie de standardele proprii. C1nd ai o contiin de sine
pu!lic dominant, de cele mai multe ori vei ncerca s adapte&i comportamentul la normele acceptate
social. Cu alte cuvinte sunt dou fe,e ale $ului< una pentru tine /i una pentru mine spune Carver ]
>cheier 7*)+38.
$Eemplele din lumea sportului arat c su2 presiunea social0 autofocali&area aten,iei 7focali&area asupra
$ului8 poate duce la e/ec. $ste ca&ul multor sportivi pe care presa i scoate n primul plan0 le d /anse de *MM^
reu/it /i ei clachea& n final 7echipa rom1n Cupa #avis _`iriac - 6stase8
Ce se nt1mpl su2 presiunea mass-mediei4
>portivii devin mai con/tien,i de ceea ce sunt ei pentru al,ii se orientea& asupra propriului eu0 devin
mai gri;ulii fa, de ei n/i/i /i urmresc cu ncredere fiecare pas pe care l fac. 5ceast concentrare asupra a ceea
ce este de altfel un proces automati&at poate avea efect de de&agregare asupra performan,ei.
$Eist dou circumstan,e importante n aceste ca&uri.
l8 (amenii sunt mai antrena,i n a gre/i su2 presiune0 dac ei tind s ai2 un nivel sc&ut al con/tiin,ei de
sine 7dec1t atunci c1nd tind ctre un nivel nalt8 /i nu sunt o2i/nui,i cu eEperien,a focali&rii pe sine.
B8 Mai multe pagu2e0 rele0 pot s re&ulte din presiune /i eEpectan,e foarte nalte care sunt dificil de
mplinit. #eci con/tiin,a de sine poate crea disconfort /i scderea stimei de sine concentr1ndu-se aten,ia pe
discrepan,. (amenii pot s evite concentrarea asupra lor n/i/i0 dar uneori nu este posi2il.
2.2.'. /eto"e "e prote:are a stimei "e sine
.n prote;area stimei de sine s-au reliefat trei metode utili&ate mai frecvent de oameni<
a8 5utontrirea con/tiin,ei de sine. #e eEemplu0 c1nd unui cercettor i se accept un articol spre
pu2licare0 atunci el spune c acceptarea reflect calit,ile lui0 dar c1nd este respins cercettorul
2lamea& editorul. 5tunci c1nd studen,ii au succes acesta se datorea& lor0 dar c1nd nu au succes profesorul e
vinovat. 5utontrirea con/tiin,ei de sine se reali&ea& prin valori&area succeselor0 calit,ilor /i se mai nume/te
autoglorificare.
28 ( alt metod de prote;are a stimei de sine este autohandicaparea sau sa2otarea performan,ei
proprii. $a se refer la comportamente desemnate s sa2ote&e propria performan, n dorin,a de a
determina o scu& pentru e/ec. #e eEemplu o student a luat cofein /i dia&epam nainte de eEamen
deoarece i era fric0 nu se pregtise suficient. $a s-a pre&entat destul de prost dar a motivat c aceast situa,ie s-
a nt1mplat din cau&a pastilelor. 5lt eEemplu< generalul >tnculescu /i-a pus piciorul n ghips la revolu,ie.
c8 @recvent utili&at este tehnica compara,iei cu cei mai sla2i0 adic tendin,a defensiv a unor
oameni de a se compara cu al,ii care au gre/it mai tare ca ei 7sunt mai neferici,i0 mai 2tu,i de soart8.
#in aceast compara,ie stima de sine cre/te. Cum procedm c1nd un prieten apreciat are mai mult
succes ca noi4
fie ne cre/te stima de sine asociindu-ne cu cel care are succes 7am fost colegi de 2anc etc.8:
fie sim,im gelo&ie social0 ce include furie0 resentimente /i scderea stimei de sine.
2.2.(. Practici susintoare a stimei "e sine
.n,elegerea0 prote;area /i cre/terea stimei de sine la un nivel optim pentru o reglare eficient a
comportamentului a determinat /i delimitarea unor practici facilitatoare ale pstrrii stimei de sine la
nivel nalt0 n afara antrenrii n cercul vicios.
6. Jranden 7*))+0 p. 7+8 n lucrarea Acei /ase st1lpi ai respectului de sine' argumentea& c
pentru o dinamic po&itiv a stimei de sine sunt necesari A/ase st1lpi sus,intori'.
a8 Practica de a tri =# 'od co#!tie#t. $a presupune capacitatea de a fi con/tient de propriile
ac,iuni0 o2iective0 scopuri0 valori.
37
28 Practica ='pcrii cu si#e. 5ceasta este precondi,ia schim2rii /i de&voltrii. 6imeni nu
poate s de,in o stim de sine adecvat dac nu /i accept propria persoan. .mpcarea cu sine
presupune ideea de n,elegere0 prietenie fa, de sine0 acceptarea /i asumarea gre/elilor pentru a nv,a
s nu le repete n viitor.
c8 Practica respo#saAilit$ii %a$ de si#e. 5ceasta presupune asumarea de ctre su2iect a
responsa2ilit,ii alegerilor sale0 a comportamentului fa, de semenii si0 a nivelului de con/tiin, pe
care l eEercit n activitatea sa0 rspunderea fa, de alegerea valorilor conform crora trie/te.
d8 Practica autoa%ir'rii. $a presupune reali&area tre2uin,elor /i valorilor proprii. 5 practica
autoafirmarea nseamn a tri autentic0 a vor2i /i ac,iona pe 2a&a celor mai ad1nci sentimente /i
convingeri. Principalul act al autoafirmrii0 consider autorul0 este afirmarea con/tiin,ei. $a este cea
care impune alegerea de a vedea0 a g1ndi0 a fi con/tient.
e8 Practica de a tri orie#tat ctre u# a#u'it scop. Ceast practic presupune a-,i propune
/i reali&a scopuri /i o2iective formulate n mod con/tient /i asumarea responsa2ilit,ii pentru atingerea
lor. 5 tri urmrind un scop nseamn reali&area o2iectivelor0 nseamn a tri creativ-constructiv.
f8 Practica i#tegrit$ii persoa#ei. $a se refer la integritatea idealurilor0 convingerilor0
standardelor0 credin,elor n ce prive/te comportamentul. C1nd comportamentul este coerent cu valorile
declarate0 c1nd idealurile se potrivesc cu ac,iunea0 atunci se poate o2serva eEisten,a integrit,ii. #ac
su2iectul adopt atitudini care intr n conflict cu propriile convingeri0 valori0 apare devalori&area
propriei imagini de sine /i scderea nivelului stimei de sine.
#up Jranden actiitatea creati este actul de sus,inere al eEisten,ei ce contri2uie la
construirea stimei de sine.
>tima de sine ne apare ca vioara nt1i n dinamica $ului social. Pro2a2il c de aceea multe
tehnici de manipulare vi&ea& direct nivelul stimei de sine. ( serie de metode /i tehnici de ntrire a
concep,iei de sine0 de cre/tere a consisten,ei de sine prin validarea concep,iei de sine prin scheme /i
conduite confirmatorii sau metode /i tehnici de cre/tere a stimei de sine cum este autoglorificarea0
compara,ia cu cei mai sla2i etc. orientea& spre cunoa/terea influen,ei $ului asupra comportamentului
propriu.
2.'. *omponenta comportamental a )ului social. ,utoprezentarea
5utopre&entarea este o form de a controla informa,ia pe care individul o ofer pu2licului
despre el nsu/i control reali&at uneori fr inten,ie0 dar n ma;oritatea ca&urilor inten,ionat. Prin
autopre&entare se transmit informa,ii n concordan, cu scopurile pe care indivi&ii /i le propun0
informa,ii ce ar tre2ui s contri2uie la reglarea impresiei despre sine. #in literatura de specialitate
75rHin0 *)+*8 se cunosc dou stiluri de autopre&entare< stilul asertiv /i stilul protectiv. .n timp ce stilul
asertiv corelea& cu stima de sine nalt /i sta2il0 stilul protectiv corelea& cu stima de sine sc&ut /i
frica de evaluare negativ.
5utopre&entarea ia forme diferite< con/tiente sau incon/tiente0 autentice sau n/eltoare.
5utopre&entarea este o strategie utili&at de oameni pentru a forma imaginea a ceea ce vor s
g1ndeasc al,ii despre ei. Ca proces autopre&entarea este mereu nt1lnit n rela,iile interumane /i
depinde de scopurile individului /i caracteristicile situa,iei.
2.'.1. <copurile autoprezentrii
>-a constatat c n general scopurile autoprezentrii au ca surse tre2uin,a de ntrire /i
confirmare a concep,iei de sine /i de cre/tere a stimei de sine. Psihosociologii afirm c eEist dou
motive pentru autopre&entare. Onul este autoprezentarea strategic0 const1nd din eforturile indivi&ilor
de a da form impresiilor lsate altor oameni cu scopul de a cuceri putere0 influen,0 simpatie sau
apro2are .>trategiile specifice varia& de la situa,ie la situa,ie0 dou scopuri0 ns0 par a fi comune<
a8 primul ar fi agrea2ilitatea un termen utili&at pentru a descrie comportamente ce sunt
motivate de dorin,a de a fi plcut0 agrea2il altora:
28 al doilea ar fi autoglorificarea un termen utili&at pentru a descrie comportamentele motivate
de dorin,a de a fi respectat /i promovat pentru propria competen, C1nd oamenii doresc s fie plcu,i
ac,ionea& n conformitate cu normele grupului0 antura;ului dorit0 recurg la flatare. C1nd oamenii
doresc puterea sau respect pentru competen,a lor0 ei impresionea& prin cuno/tin,ele lor0 status0 fapte
eroice0 isprvi etc.
?otu/i cele dou strategii de autopre&entarea cer tactici foarte a2ile altfel indivi&ii risc s fie
de&apro2a,i0 s cad n di&gra,ie 7s fie percepu,i drept carieri/ti8.
%l doilea motiv al autoprezentrii este de a-i face pe al,ii s ne perceap la fel de perfec,i cum
ne percepem noi n/ine. #up 9. >Rann 7*)+78 oameni sunt nalt motiva,i de dorin,a de a-/i afirma
concep,ia lor actual despre sine /i de aceea urmresc confirmarea concepiei de sine. C1nd ne privim
3+
noi n/ine favora2il sau nefavora2il noi credem c nimeni nu ne cunoa/te mai 2ine ca noi n/ine.
>Rann /i colegii au fcut eEperimente care au confirmat acest lucru. .ntr-o serie de eEperimente ei au
gsit c su2iec,ii aleg0 /i reamintesc /i accept feed2acH-urile de personalitate care confirm propria
concep,ie despre sine.
C1nd al,ii /i formea& o impresie gre/it0 chiar dac este favora2il0 po&itiv0 su2iec,ii tind s o
elimine. .ntr-un studiu su2iec,ii au interac,ionat cu o persoan cola2orator al eEperimentatorului0 care apoi a
comentat c ei erau fie dominatori fie supu/i. C1nd comentariul era n acord cu schema concep,iei de sine a
su2iectului0 su2iectul a acceptat-o. C1nd nu era n acord cu schema de sine 7imaginea8 su2iectul ncerca s
pro2e&e c era o minciun. 5stfel0 cei v&u,i 7aprecia,i8 ca supu/i0 dar care g1ndeau c sunt dominatori0 se purtau
mai pu,in supu/i0 cei dominan,i dar care credeau despre ei c sunt supu/i se purtau /i mai docili.
oncluzia a fost c motivul de validare a concep,iei de sine ced consisten,a de sine0 este foarte
important /i de multe ori o povar pentru cre/terea imaginii de sine. #in dorin,a de a lsa o impresie
2un auditorului0 pu2licului0 oamenii se automonitori&ea&.
Auto'o#itori<area este tendin,a de a ne schim2a comportamentul ca urmare a autopre&entrii
n conformitate cu situa,iile sociale diferite. &rezentarea de sine 7autopre&entarea8 ca linie de via, a
tuturor difer mult de la individ la individ. Onii oamenii sunt mai con/tien,i /i0 preocupa,i de imaginea
lor pu2lic dec1t al,ii. Onii oameni sunt anga;a,i n autopre&entarea strategic0 n timp ce al,ii prefer
autoverificarea 7confirmarea8.
MarH >nSder 7*)+78 consider c aceste diferen,e sunt legate de o nsu/ire de personalitate pe
care a numit-o automonitori&area tendin,a de a ne regla comportamentul pentru a corespunde
cerin,elor sociale. Persoanele care au la nivel crescut aceast nsu/ire sunt sensi2ile n autopre&entarea
strategic0 a2ili n modificarea comportamentului lor de la o situa,ie la alta. $i agreea& 7sunt de acord8
cu ideea<' $u sunt pro2a2il un 2un actor' sau V.n situa,ii diferite /i cu oameni diferi,i eu deseori
ac,ione& ca o persoan foarte diferit'. #ac este 2ine s fii nalt automonitori&at sau sc&ut
automonitori&at este greu de spus afirm >haron Jrehm0 >. Kassin0 *)+)8. 5utomonitori&area este
totu/i o insu/ire aflat n rela,ie cu norme /i eEpectan,e sociale procesele de influen,are etc.
Componenta comportamental a $ului este implicat n men,inerea la niveluri crescute0 2enefice
pentru individ a concep,iei de sine0 a imaginii de sine0 a stimei de sine /i cu imapct direct n procesul
de automanageriere de sine 7self-management8.
Pre&entarea componentelor $ului social a reliefat sim2io&a acestora n dinamica $ului0
comleEitatea $ului social /i multiplele influen,e ale factorilor sociali n constituirea /i func,ionarea
$ului. >tructurarea $ului social n ontogene& este un argument sus,intor al afirma,iei c
personalitatea este o construc,ie /i o valoare social. 5m pus n eviden, totodat0 n paginile
anterioare implicarea $ului social n definirea de sine /i constituirea identit,ii sociale.
4ntreri i sugestii pentru pregtirea in"i%i"ual i5sau seminar
*) #treAri
ce este $ul social4
delimita,i /i defini,i componentele $ului social:
ce rol au schemele de sine n conturarea compleEit,ii $ului0 da,i eEemple:
care sunt elementele componente ale stimei de sine4
n ce condi,ii stima de sine se antrenea& ntr-un cerc vicios4
eviden,ia,i scopurile autopre&entrii /i da,i eEemple:
B) I#terpreta$i ur'toarele teCte:
$ul individual pendulea& mereu ntre eEtremele< su2iectivitate /i o2iectivitate: el caut s impun
aspira,iile individuale /i sistemul propriu de valori dar0 n acela/i timp0 nu poate ignora necesitatea respectrii
cerin,elor /i a valorilor societ,ii0 necesitate derivat din nsu/i statutul social al fiin,ei umane. Centrarea
eEclusiv a unor persoane doar pe propriile interese0 ca urmare a supraestimrii capacita,ilor personale /i a
importan,ei dorin,elor individuale0 ridic pro2leme la fel de importante pentru psihologia individual /i cea
social0 ca /i atitudinea de nencredere /i de su2estimare a propriilor posi2ilit,i0 manifestat de alte persoane.
5t1t unele c1t /i celelalte dintre aceste persoane se plasea& la eEtrema su2iectivismului atitudinal0 deoarece
fiecare dintre ele se autoaprecia& gre/it 7inadecvat8 n raport cu ceilal,i /i cu cerin,ele societ,ii0 nereu/ind0 din
acest motiv0 s reali&e&e schim2uri echivalente 7echita2ile8 ntre eul individual /i imperativele 7eEigen,ele8
sociale.
P %udic ?. 7*))M8: Maturi&area personalit,ii p.BB0 $ditura Zunimea Ia/iQ.
3)
3Ia v1rstele mari0 aatre2uin,a de al,iibb se accentuea& n registrul de&voltrii personalit,ii. #ac0
ini,ial0 aatre2uin,a de al,iibb se resimte mai acut n plan 2iologic0 odat cu adolescen,a /i v1rsta tinere,ii0 al,ii
ncep s fie din ce n ce mai mult oglinda social a propriei personalit,i. Modul cum aprem n ochii celorlal,i
ne o2lig de timpuriu s ne re-evalum mereu personalitatea. Cutm aprop2area celorlal,i /i sfr/im adesea prin
a fi a/a cum ne vd al,ii. "rem s fim iu2i,i /i i iu2im pe cei ce ne iu2esc. 5desea ur1m pentru c nu suntem
iu2i,i. Mereu al,ii /i al,ii snt pre&en,i n comportamentul nostru. (piniile0 credin,ele /i convingerile noastre snt
n 2un msur dependente de al,ii. $i repre&int etalonul nostru. Chiar imaginea de sine se modelea& dup
ceilal,i. 6e cunoa/tem pe noi n/ine compar1ndu-ne cu al,ii. Imaginea de sine pe care ne-o construim este cu att
mai aproape de adevr cu ct avem mai multe repere. ndemnului socratic< aaCunoa/te-te pe tine nsu,icbb0
tre2uie s i adugm preci&area aaCompar1ndu-te cu ct mai mul,ibb3. 7Chelcea >.0 *))-0 3Personalitate /i
societate n tran&i,ie30 $ditura Utiin, /i ?ehnic >50 Jucure/ti p. 78.
Sugestii pe#tru se'i#ar:
Otili&1nd metoda !-3- ela2ora,i solu,ii de compensare a sentimentului de inferioritate /i de cre/tere a
stimei de sine.
@iind date componentele sferei imaginii de sine 7ve&i n curs8 ela2ora,i o scal pentru imaginea de
sine.
%eali&a,i un eEerci,iu ;oc de rol pentru a eviden,ia rolul autopre&entrii n urmtoarele situ,ii<
o >unte,i managerul care /i pre&int organi&a,ia /i re&ultatele n fa,a unei audien,e semnifiactive:
o .ntr-un grup de cinci persoane cu atitudini diferite 7nencredere0 indiferen,0 concuren,0 ironie0
ncura;are8 tre2uie s demonstra,i c ave,i calit,ile pentru a ntemeia o funda,ie /tiin,ific.
o Proiecta,i un miniprogram pentru de&voltarea stimei de sine aEat pe formarea celor /ase a2ilit,i
practice recomandate de 6. Jranden.
-M
CAPIT12U2 V
REPREGENTAREA S1CIA24 5 ,1 3RI24 -E 2ECTUR4 A REA2IT47II
S1CIA2E.
1. -e la reprezentarea colecti% la reprezentarea social
.n ultimele patru decenii ale secolului GG n psihologia social s-au conturat mai multe arii noi de
cercetare cum sunt studiul influen,ei sociale0 al identit,ii sociale0 al definirii de sine /i $ului social0 al percep,iei
sociale /i atri2uirii etc. dar o tem care s-a impus ma;orit,ii psihosociologilor0 afirmat ca o contri2u,ie a
psihologiei sociale europene a fost studiul repre&entrii sociale descoperire a lui >. Moscovici.
Iat ce scria 5. 6eculau 7*))8 reali&1nd o eEcelent sinte& creativ asupra a ceea ce
repre&entare social este< A%epre&entrile sociale desemnea& un aparat evaluator0 o gril de lectur a
realit,ii0 o situare n lumea valorilor /i o interpretare proprie dat acestei lumi'...
?otodat repre&entarea social n concep,ia lui 5. 6eculau este <
o reconstruc,ie a mediului prin prisma filo&ofiei de via, a individului:
o instan, intermediar ntre percep,ia0 informa,ie0 atitudine /i imagine:
un stil de conduit:
un mod de a comunica cu eEteriorul:
o orientare n lumea o2iectelor /i faptelor /i o opera,ie de clasificare a acestora:
o conectare la diferite situa,ii eEplicative:
un instrument cu a;utorul cruia actorii sociali /i reglea& raporturile reciproce:
o articulare a personalit,ii la conteEtul social:
un mod de a face accesi2il lumea eEterioar0 de a-i n,elege pe al,ii:
un sistem de credin,e0 un model eEplicativ:
un mecanism prin care se construiesc teorii despre mediul social:
o modalitate de a g1ndi practic conteEtul:
un mod de comunicare cu eEteriorul:
un filtru0 un ecran ntre presiunea socialului /i sistemul personalit,ii:
o m2og,ire a realului0 o recitire a sa.
2. &eprezentarea social $enomen psihosocial complex
aa%epre&entrile sociale snt sisteme de valori /i no,iuni0 o form de g1ndire social0 o
ela2orare prescriptiv /i mental0 o modalitate practic de a cunoa/te lumeabb. 5ceast defini,ie
eviden,ia& c repre&entarea social este un fenomen ce apar,ine c1mpului psihosocial0 av1nd dou
i&voare /i structuri de fundamentare< structura psihoindividual /i cea social0 repre&entarea social
av1nd totodat func,ii /i roluri esen,iale n cunoa/terea /i construirea realit,ii sociale3.
5cest proces ncepe cu sti'uli pri'ari 7factori din mediul natural /i social care ac,ionea& n
ontogene& asupra su2iectului8 /i sti'uli secu#dari 7factori genera,i de eEisten,a socialu2iectului48.
5ce/ti stimuli sunt procesa,i prin operatori psihoi#diiduali0 psihosociali /i socioculturali. Ca
re&ultat apar repre&entrile sociale ce prin opera,ii de actuali<are a informa,iei0 evaluare a situa,iei
sociale0 selectarea schemelor optime0 n func,ie de condi,iile concrete /i a#ticipare a efectelor
ac,iunilor conduc la elaAorarea comportamentelor /i atitudinilor adecvate situa,iilor sociale.
'. 2enerarea! elaorarea i $uncionarea reprezentrilor sociale
Conturam anterior c procesul de generare a repre&entrilor generale porne/te de la stimuli
primari /i secundari0 a cror informa,ie0 supus operatorilor psihoindividuali0 psihosocili /i
socioculturali conduc la formarea repre&entrii sociale0 care la r1ndul ei devine un instrument de
organi&are /i interpretare a percep,iilor0 un mod de a evalua /i comunica0 un ghid de ac,iune.
Permanent0 repre&entarea apare articulat la conteEt 75. 6eculau80 interac,ion1nd cu conteEtul0
particip1nd la construirea realit,ii sociale.
'.1. *on"iii pentru apariia reprezentrii sociale
*) -ispersia i#%or'a$iei cu privire la o2iectul repre&entrii. #ac accesul la informa,ii cu
adevrat utile pentru cunoa/terea o2iectului este dificil se favori&ea& transmiterea cuno/tin,elor n
mod indirect /i apari,ia distorsiunilor.
-*
B) Po<i$ia speci%ic a grupului fa, de o2iectul repre&entrii 7focali&are8. 5ceasta determin
interesul pentru anumite aspecte ale o2iectului /i de&interesul pentru altele0 ceea ce determin
formarea unei vi&iuni glo2ale.
D) Necesitatea> resi'$it de oa'e#i0 de a produce conduite /i discursuri coerente n legtur
cu un o2iect pe care l cunosc destul de pu,in. (amenii au tendin,a de a acoperi &onele de incertitudine
din cuno/tin,ele lor0 favori&1nd astfel ade&iunea indivi&ilor la opiniile dominante ale grupului.
.n afara condi,iilor semnalate de >. Moscovici0 Moliner P. 7*))0 p. *7)8 aduce c1teva preci&ri0
criterii suplimentare pentru delimitarea o2iectului repre&entrii<
A > eEiste un oAiect social poli'or% ce poate s apar n societate su2 diferite forme /i s
posede o valoare de interes pentru un anumit grup social< 3Prima caracteristic - polimorfismul - spune
P. Moliner0 corespunde unei propriet,i a o2iectului0 n timp ce urmtoarea - valoarea de interes -
corespunde specificului inser,iei sociale.
/ $Eisten,a unui grup social pentru care o2iectul repre&entrii constituie o mi& social.
3Configura,ia n care se gse/te un grup n raport cu un o2iect social este ntr-adevr cea care ;ustific
valorea de mi& social a acestui o2iect pentru grup3 7Moliner P. *)+0 p. *+38.
Moliner delimitea& doar dou configura,ii care pot oferi o2iectului valoare de mi& social<
configura,ia structural ce prive/te grupurile a cror eEisten, este intim legat de o2iectul
de repre&entare:
configura,ia con;unctural ce prive/te grupurile preeEistente confruntate cu un o2iect nou /i
pro2lematic.
C ECiste#$a u#ui scop0 a unei motiva,ii ce presea& spre ela2orarea unei repre&entri sociale.
P. Moliner consider c numai dou tipuri de mi&e sociale motivea& procesul repre&enta,ional /i
3aceste mi&e se formea& n termeni de identitate sau coe&iune social3.
- ECiste#$a rela$iilor pe care un grup le ntre,ine cu alte grupuri sociale< 3#ac se poate
spune c repre&entarea social este repre&entarea a ceva0 produs de ctre cineva0 ar tre2ui s mai
adugm /i c producerea se face n raport cu altcineva3. 5stfel0 scrie Moliner 7*))0 p. *+!80
ela2orarea repre&enta,ional se nscrie ntr-o dinamic social0 ceea ce face s fie pre&ente cele trei
componente indispensa2ile< grupul social0 o2iectul /i acel 5ltul social.
E I#eCiste#$a u#ei i#sta#$e de reglare !i co#trol. P. Moliner consider c n grupurile
ortodoEe - grupuri dotate cu sisteme de reglare /i control - se mpiedic apari,ia procesului
repre&enta,ional0 sistemul de instan, /i control opun1ndu-se dispersiei informa,iei0 dar favori&1nd
apari,ia ela2orrii ideologice sau /tiin,ifice.
.n ncheierea argumenta,iei sus,intoare a celor cinci condi,ii necesare pentru apari,ia
repre&entrii sociale0 Moliner atrage aten,ia c numai o situa,ie care pre&int cele cinci caracteristici
poate fi generatoare de repre&entri sociale /i ca urmare cercettorul care dore/te s reali&e&e studiul
unei repre&entri sociale tre2uie s nceap cu un eEamen atent al situa,iei n care se plasea& grupul
interogat /i al o2iectului a crei repre&entare social se studia&.
.n afar de condi,iile apari,iei unei repre&entri sociale0 ne interesea& cum se transmite ea0 ce
vehiculea& /i modelea& repre&entarea social0 contri2uind n acela/i timp la reglarea raporturilor
dintre partenerii sociali este co'u#icarea al crei suport este lim2a;ul.
Cele trei modalit,i de comunicare reliefate de >. Moscovici n urma delimitrii %> a
psihanali&ei sunt< difu&area: propagarea: propaganda.
-i%u<area - este un raport reali&at ntre sursele /i receptorii comunicrii cu scopul transmiterii
de informa,ii: n acest fel se produc opiniile n legtur cu o2iectul comunicrii.
Propagarea un raport sta2ilit ntre mem2rii unui grup care au o imagine 2ine nchegat asupra
mediului0 o credin, ce-i sus,ine n efortul lor de impunere a acestei imagini /i acest mecanism vi&ea&
reali&area unor structuri atitudinal comportamentale.
Propaga#da o form de comunicare circumscris unor rela,ii conflictuale antagonice. #oise
arta c mi&a acestei comunicri este opo&i,ia dintre adevr /i fals0 transmiterea unei vi&iuni
conflictuale0 a unei incompati2ilit,i a vi&iunii asupra lumii propus de surs /i cea propus de un
partid advers 7doise 9.0 *))!0 p. B!8.
(rice tip de repre&entare social presupune aceia/i dinamic a rela,iilor sociale0 a raporturilor de
comunicare constituindu-se ca un fel de cunoa/tere spontan0 naiv0 o cunoa/tere de sens comun.
>. Moscovici. studia& rolul comunicrii pe 3 paliere 7nivele8<
nivelul apari,iei repre&entrilor:
nivelul proceselor de formare a repre&entrilor:
-B
nivelul dimensiunilor repre&entrii sociale.
Procesul comunicrii poate influen,a apari,ia0 constituirea0 repre&entrii prin chiar specificul su<
transmiterea de informa,ii. Ca urmare repre&entrile depind de toate elementele unui proces de
comunicare<
calitatea /i calitatea informa,iei vehiculate asupra o2iectului repre&entat:
interesele pr,ilor implicate n mecanism n raport cu o2iectul de repre&entat:
presiunea la interferen, datorat necesit,ii de a ac,iona0 de a lua o po&i,ie sau de a o2,ine
recunoa/terea sau ade&iunea celorlal,i.
Cele dou mecanisme de generare a repre&entare social care media&0 favori&ea& transferul
dintre activitatea cognitiv /i condi,iile sociale de manifestare sunt<
ancorarea:
o2iectivarea.
.n conclu&ie0 comunicarea apare n aspectele ei interindividuale0 institu,ionale /i mediatice ca o
condi,ie de determinare a repre&entrii /i g1ndirii sociale.
%> sunt o manier de g1ndire0 de interpretare a realit,ii0 o form de cunoa/tere social /i
presupun o activitate mental. 5ceasta este mediati&at prin intermediul lim2a;ului.
%> sunt at1t fenomene cognitive c1t /i imaginative0 sim2oli&ante. $le au0 deci0 dou fa,ete
a2solut indisocia2ile0 ceea ce nseamn c o imagine 7repre&entare8 trimite la o idee /i fiecare idee
trimite la o imagine.
'.2. ,ncorarea i oiecti$icarea mecanisme generatoare ale reprezentrii sociale
.n procesul ela2orrii /i func,ionrii repre&entrilor sociale0 >. Moscovici 7*))0 p. 3-8 a
conturat ac,iunea a dou mecanisme< a#corarea !i oAiecti%icarea. Primul mecanism0 spune
Moscovici0 ncearc s reduc ideile ciudate la categorii /i imagini o2i/nuite0 al doilea mecanism
ncearc s le o2iectivi&e&e0 adic s transforme ceva a2stract n ceva concret0 3s transforme ceva ce
eEist n mintea noastr n ceva ce eEist n lumea fi&ic3.
5ncorarea este un proces ce reduce ce este strin /i pertur2ator0 necunoscut n sistemul nostru de
categorii la ceva cunoscut /i familial0 procesul se aseamn 3cu ancorarea unei 2rci de una din
2ali&ele spa,iului nostru social3. 5 ancora nseamn a clasifica0 a numi lucrurile neclasificate care snt
n acela/i timp necunoscute /i amenin,toare.
Prin ancorare se satisface nevoia social de a face apropiat0 familiar0 cunoscut /i n,eles
nefamiliarul0 necunoscutul.
5cest aspect particular le acord repre&entrilor statutul de teorii ale sim,ului comun0 ela2orri
teoretice naive0 dar /i forme de cunoa/tere social.
.n compara,ie cu o2iectivarea care vi&ea& constituirea formal a unei cunoa/teri0 ancorarea se
refer la nrdcinarea o2iectului repre&entat ntr-un sistem de g1ndire preeEistent /i la transformrile
care decurg de o parte /i de cealalt n urma acestui proces.
5cest proces de reali&are a unei repre&entri 7ancorarea8 parcurge mai multe etape folosindu-se
mai multe modalit,i.
Mai nt1i o2iectul de repre&entat capt o semnifica,ie anume. aceasta se face prin dou tipuri de
activit,i complementare< activit,i de evaluare0 clasificare /i categori&are pe de o parte0 pe de alt
parte prin activit,i de codi%icare.
.n al doilea r1nd0 prin ancorare repre&entarea ofer o interpretare lumii sociale0 permi,1nd
integrarea acestei forme de cunoa/tere ntr-un sistem de cuno/tin,e preeEistent.
.n al treilea r1nd0 prin ancorare repre&entrile devin elemente active ale vie,ii sociale0 cu valen,e
transformatoare asupra vie,ii sociale.
%epre&entarea va purta amprenta a/teptrilor0 valorilor0 normelor sau marca identitatea grupului
ce o produce. Pentru ca o2iectul de repre&entat s fie mai u/or manipula2il0 i se atri2uie anumite
trsturi compar1ndu-l cu un anumit prototip de;a preeEistent n memoria colectiv. Compararea
permite ncadrarea o2iectului ntr-o categorie.
Corelat cu aspectele de categori&are /i clasificare este acela de denumire 7denumire8.
AClasific1nd ceea ce este neclasifica2il0 numim ceea ce este nenumi2il0 suntem capa2ili s imaginm
acest lucru0 s-l repre&entm' 7>. Moscovici0 *))8.
Moscovici su2linia& rolul numirii ca o posi2il modalitate de sta2ilire a identit,ii unui o2iect0
fenomen0 de delimitare a lui de fenomene similare. Practic mecanismul de denumire ncearc s
sta2ileasc o rela,ie ntre ceva real /i corelatul su imaginar. A6umind pe cineva l eEtragem dintr-un
-3
anonimat pertur2ant pentru a-l dota cu o genealogie /i pentru a-l include ntr-un compleE de cuvinte
specifice0 a-l locali&a n fapt n matricea de identitate a culturii noastre' 7>. Moscovici0 *))8.
%epre&entrile sociale nu apar pe un loc sterp0 ele gsesc ntotdeauna con,inuturi anterior
ela2orate sau prototipurile. %olul acestora este de a constitui modele0 criterii de clasificare0 de
etichetare0 de numire. 5ceste prototipuri sunt ceea ce numesc cognitivi/tii Ascheme cognitive de 2a&'.
5ncorarea operea& n str1ns legtur cu sistemele de credin,e0 de valori0 de cuno/tin,e anterior
ela2orate /i mprt/ite social. 5ncorarea particip nu numai la constituirea repre&entrii sociale0 ea
ns/i devenind o modalitate de instrumentali&are a cunoa/terii. Procesul de ancorare urmea&
mecanismului de o2iectivare a repre&entrilor ce completea& modelul eEplicativ al generrii /i
func,ionrii repre&entrii sociale0 este Ao eEtensie a o2iectivrii' 79. #oise0 5. Palmonari0 *))!0
p.B+8.
5ncorarea aduce n discu,ie trei func,ii de 2a& ale repre&entrilor<
func,ia cognitiv de integrare a noului:
func,ia de interpretare a realit,ii:
func,ia de orientare a conduitelor si raporturilor sociale.
Ca mod de func,ionare a g1ndiri sociale0 o2iectivarea face a2stractul concret0 materiali&ea&
cuv1ntul0 saturea& ideea necunoscut0 nefamiliar0 cu realul. (2iectificarea este mecanismul prin care
se saturea& ideea de nefamiliaritate cu realitatea. 5stfel perceput la nceput ntr-un univers pur /i
ndeprtat0 prin o2iectificare ideea0 teoria nefamiliaritatea apare n fa,a ochilor fi&ic /i accesi2il. 35
o2iectifica nseamn a descoperi calitatea iconic a unei idei sau a unei fiin,e imprecise0 a reproduce
un concept printr-o imagine3 7>. Moscovici0 *))0 p. -8.
Informa,iile ce vin din eEterior snt selec,ionate0 scoase din conteEt0 eEtrgndu-li-se
semnifica,iile ce vor fi seriali&ate ntr-o structur cu caracter imaginativ numit nucleu figurativ. #eci
o2iectivarea concreti&ea& ceea ce este a2stratc0 transform un concept ntr-o imagine sau ntr-un 3nod
figurativ3.
%epre&entarea social este un proces prin care se sta2ile/te o rela,ie ntre su2iect /i o2iect0
fiecare cu atri2utele sale. 5 repre&enta nseamn a transpune sau reproduce n plan mental o2iectul
repre&entrii0 deci a-i aduce la cuno/tin, individului eEisten,a acestui o2iect.
(2iectul se reproduce n plan mental n repre&entare /i totodat prin repre&entare se schi,ea& o
imagine care ,ine locul o2iectului. (2iectul este n acest ca& reconstruit n a/a fel nc1t s coeEiste cu
sistemul de evaluare folosit de individ n privin,a lui. Imaginarea o2iectului se face printr-un proces de
semnificare0 de schemati&are0 de esen,iali&are. .n acest sens se poate spune c repre&entarea social
este o construc,ie /i o reconstruc,ie a realit,ii n care se o2serv amprenta individului0 gradul su de
autonomie creatoare.
(.1. *aracteristici ale reprezentrilor sociale
.n func,ie de organi&area repre&entrii organi&rii0 7structurii8 repre&entrile sociale se
caracteri&ea& astfel<
ca u# proces de tra#s%or'are a unei realit,i sociale ntr-un o2iect mental0 proces
presupun1nd selec,ie n func,ie de po&i,ia ocupat de individ0 de statutul su social:
ca u# proces rela$io#al pentru c ela2orarea mental este dependent de situa,ia persoanei0
grupului0 institu,iei0 categoriei sociale n raport cu alt persoan0 grup0 categorie social:
ca %e#o'e#e ce facilitea& /i procesul de remodelare a realit,ii0 produc1nd informa,i
semnificative pentru 2eneficiari0 recre1nd realitatea0 facilit1nd interiori&area modelelor culturale /i
ideologice:
ca u# i#e#tar al unui ansam2lu de eviden,e0 ca o pre&entare revi&uit /i cori;at ce ia
forma unui model de func,ionare mental:
#in punct de vedere al con,inutului repre&entrile sociale se pot caracteri&a astfel<
a8 su2 raport cog#iti sunt un ansam2lu de informa,ii relative la un o2iect social informa,ii
mai mult sau mai pu,in variate0 mai mult sau mai pu,in stereotipe:
28 prin aspectele lor se'#i%icatie :
c8 prin importan,a ce se acord imaginii:
d8 prin aspectele lor si'Aolice.
5nali&a reali&at pe firul repre&entrii0 de la ac,iune la proces0 a condus conturarea a cinci
caracteristici generale ale acesteia<
*. este ntotdeauna repre&entarea unui su2iect asupra unui o2iect:
B. are un caracter imaginativ:
--
3. are proprietatea de a face interschim2a2ile sensi2ilul cu ideea0 perceptul cu conceptul:
-. are un caracter sim2olic /i semnificativ0 adic repre&entarea se afl n raporturi de
sim2oli&are /i de interpretare cu o2iectul ei:
. are un caracter autonom /i creativ.
#eci ntre psihologic /i social se interpune repre&entarea care do21nde/te statutul unei pun,i de
legtur ntre cele dou universuri.
Caracteristicile repre&entrilor sociale pre&entate mai sus orientea& ctre delimitarea func,iilor
/i rolurilor ndeplinite de ele.
(.2. 0uncii i roluri ale reprezentrilor sociale
*) Pri'a %u#c$ie ide#ti%icat este aceea de cunoa/tere0 cog#iti eCplicati0 altfel spus0
repre&entarea social ofer posi2ilitatea n,elegerii0 interpretrii0 reali&ate n func,ie de un cadru de
referin,. Prin intermediul repre&entrii sociale cuno/tin,ele sunt integrate ntr-un sistem coerent cu rol
descriptiv /i eEplicativ. $le facilitea& comunicarea fiind un suport necesar al derulrii acesteia.
B) Cea de?a doua %u#c$ie este cea numit de 52ric func,ia ide#titar care arat posi2ilit,ile
repre&entrilor sociale de a permite indivi&ilor0 grupurilor a se delimita0 a se situa pe po&i,ii specifice
n procesul compara,iei sociale. Construirea identit,ii grupului va permite un control social important
eEercitat de comunitate asupra fiecruia dintre mem2rii si ndeose2i n procesele de sociali&are.
5ceast func,ie identitar d repre&entrilor un rol primordial n procesul compra,iei sociale aprecia&
Z.C. 52ric 7*))0 p.*3B8. #e asemenea0 spune autorul citat0 repre&entrile ce definesc identitatea unui
grup vor ;uca un rol important n conteEtul social.
D) 8u#c$ia de orie#tare !i praCiologic constituie un ghid pentru comportamentele de grup /i
individuale. 5ceast func,ie ndeplinit de repre&entarea social este re&ultatul a trei factori0 ce pot fi
depista,i n c1teva aspecte semnificative ale repre&entrilor.
5stfel<
repre&entarea conduce la definirea scopului unei sarcini determin1nd implicit tipul de
comportament. %epre&entarea social a sarcinii0 spune 52ric0 determin n mod direct tipul de demers
cognitiv adoptat ca /i modul n care acesta este structurat /i comunicat /i aceasta independent de
realitatea o2iectiv a sarcinii:
repre&entarea produce un ansam2lu de eEpectan,e0 anticipri ac,ion1nd astfel asupra
realit,ii sociale prin selectarea /i filtrarea informa,iilor:
prin natura prescriptiv a repre&entrilor se define/te ceea ce este permis0 tolera2il0
accepta2il ntr-un conteEt dat:
H) Cea de?a patra %u#c$ie 0usti%icati a repre&entrilor se ntemeia& pe faptul c acestea ;oac
un rol important n eEplicarea0 sus,inerea argumentativ a unor ac,iuni grupale. %epre&entrile sociale
pot s ntreasc po&i,ia social a unui grup0 s men,in /i s ;ustifice diferen,a social sau chiar
discriminarea ntre grupuri. Prin func,iile lor de ordin cognitiv0 identitar /i orientativ0 repre&entrile se
afl la originea practicilor sociale0 iar prin cele ;ustificative0 de adaptare /i de diferen,iere ele sunt
produse modelate de aceste practici. Z.C. 52ric eviden,ia& astfel sistemul du2lu de determinare ntre
repre&entrile sociale /i practicile sociale.
I) 8u#c$ia si'Aolic Prin intermediul repre&entrii sociale realitatea nu este numai reconstruit
ci /i dedu2lat %epre&entrile sociale adaug planului o2iectual un plan al unei reproduceri sim2olice
a realit,ii cu aceia/i consisten, psihologic.
>u2 titlul 36atura conven,ional /i prescriptiv a repre&entrilor30 >. Moscovici conturea&
dou roluri ndeplinite de repre&entarea social<
a8 n primul r1nd este vor2a de faptul c repre&entrile locali&ea& ntr-o categorie persoanele0
evenimentele0 o2iectele0 le confer o form precis0 apoi le impun 3un mod gradual drept model de un
anumit tip0 distinct /i mprt/it de un anumit grup de persoane3. ?oate elementele noi ader la model
/i fu&ionea& cu acesta0 3se co#e#$io#ali<ea<3. 5ceste conven,ii permit oamenilor s /tie 3ce trece
drept ce3. "edem doar ceea ce conven,iile su2n,elese ne permit /i rm1nem totodat necon/tien,i de
pre&en,a acestor conven,ii3
28 un al doilea rol al repre&entrilor sociale este eviden,iat de faptul c ele 3se impun cu o for,
ire&isti2il3. 5ceast for,0 aprecia& >. Moscovici0 re&ult din com2ina,ia dintre o structur pre&ent
chiar nainte ca noi s ncepem s o g1ndim /i o tradi,ie care impune ce tre2uie s g1ndim. #eci0
repre<e#trile sociale s=#t prescriptie.
#. Zodelet 7*))0 p. *B380 amintind de eficacitatea repre&entrilor sociale0 aprecia c rolul
repre&entrilor sociale n devenirea social se anun, un o2iect de studiu stimulant pentru viitor.
-
8.1.1. 6ucleul central al reprezentrilor @no"ul centralA
?eoria nodului central lansat de Z.C. 52ric men,ionea& c ideea de centralitate0 ca /i aceea de nod nu
sunt strine psihologiei sociale. 5stfel0 @rit& Teider vor2e/te de rolul nodurilor unitare n interpretarea
evenimentelor. 5lte lucrri ntresc ideea de centralitate prin studierea modului de formare a impresiilor0
;udec,ilor emise asupra unor persoane pornindu-se de la un ansam2lu de trsturi.
>. Moscovici0 n studiul asupra psihanali&ei0 descoper c prin procesul numit o2iectivare se trece de la o
teorie /tiin,ific la un model figurativ0 un fel de schemati&are a teoriei 2a&ate pe c1teva elemente concrete. Prin
deconteEtuali&are aceast schem devine o paradigm0 o cheie de interpretare a evenimentelor.
#up prerea lui Z.C. 52ric 7*))0 p.*3+-*-M80 nucleul central este elementulfundamental0 esen,ial0 al
repre&entrii0 pentru c el determin organi&area /i semnifica,ia sa intern. #up 52ric nodul central pre&int
urmtoarele caracteristici<
este legat /i determinat de condi,iile istorice0 sociale0 ideologice0 fiind marcat de memoria colectiv /i
de sistemul de norme ale grupului:
constituie 2a&a comun colectiv mprt/it de repre&entarea social reali&1nd omogenitatea grupului
/i av1nd0 n consecin,0 o func,ie consensual:
este sta2il0 coerent0 re&istent la schim2are asigur1nd continuitatea /i permanen,a repre&entrii:
este relativ independent de conteEtul social /i material imediat.
Pe 2a&a acestor caracteristici 52ric delimitea& func,iile pe care le ndepline/te nodul central al
repre&entrii. 5cestea sunt dou<
%u#c$ia ge#erati prin care nodul central se dovede/te a fi un element creator0 transformator al
semnifica,iei celorlalte elemente: el d un sens0 o valoare elementelor repre&entrii:
%u#c$ia orga#i<atoare prin care nodul central este cel care determin specificul rela,iilor sta2ilite
ntre elementele repre&entrilor.
Centralitatea unui element este socotit n func,ie de criterii cantitative /i calitative. 5stfel0 dac
frecven,a de apari,ie nu este un criteriu suficient pentru a determina centralitatea unui element0 unii
autori indic importan,a cantitativ a anumitor legturi pe care acesta le ntre,ine cu ansam2lul
celorlalte elemente /i care poate aprea ca un indicator pertinent al centralit,ii. $l este elementul cel
mai sta2il al repre&entrii sociale ce i asigur Aperenitatea n conteEte mi/ctoare evolutive'.
6odul central a fost conceput de 52ric ca un sistem constituit din mai multe elemente. @iecare
dintre acestea ocup o po&i,ie privilegiat n structura repre&entrii datorit semnifica,iei pe care o
confer ansam2lului. 6odul central este determinat de natura o2iectului repre&entat0 de rela,iile ce se
sta2ilesc ntre o2iectul de repre&entat /i cel care-l repre&int /i de sistemul de valori0 norme specifice
grupului.
Z.C. 52ric consider c n func,ie de natura o2iectului /i finalitatea situa,iei nodul central va
avea dou dimensiuni<
o dimensiune func,ional:
o dimensiune normativ.
( pro2lem important rm1ne aceea a reperrii /i identificrii nodului central. On prim pas n
acest sens l va constitui cunoa/terea o2iectului repre&entrii sociale deoarece nu pentru toate o2iectele
este o2ligatoriu o2iectul de repre&entare. Moliner sus,ine c re&olvarea acestei pro2leme ,ine de modul
de definire a no,iunii de Acentralitate'.
C1teva tehnici care s-au utili&at pentru a eviden,ia nodul central au fost< anali&a de similitudini:
compararea itemilor: metodele asociative. 5cestea ns pun n eviden,a doar aspecte cantitative.
52ordarea din perspectiv eEclusiv cantitativ nu permite lansarea ipote&ei de Acentralitate'. (
cogni,ie este central nu numai pentru c este puternic legat de celelalte0 ci pentru c ea are o legtur
privilegiat cu o2iectul repre&entrii. 5ceast legtur este sim2olic /i re&ult din condi,iile istorice /i
sociale care au nso,it na/terea repre&entrii sociale.
Moliner P. atri2uie cogni,iilor centrale patru propriet,i 7cf. 5. 6eculau0 *))!0 p.-*8<
aloarea si'Aolic - a nodului central este dat de determinan,ii sociali /i istorici ce
constituie fundamentul tuturor credin,elor relative la o2iect. 6odul central ntre,ine rela,ii
nedisocia2ile cu o2iectul repre&entrii pe care0 de altfel0 l /i sim2oli&ea&:
puterea asociati asociativitatea nodului central a fost pus n eviden, de Moscovici
c1nd remarc faptul c unele no,iuni sunt caracteri&ate de aspecte polisemice /i prin capacitatea de a se
asocia altor termeni. 5ceast proprietate a cogni,iei centrale se refer la capacitatea ei de a se com2ina
cu elemente foarte diverse:
proe'i#e#$a cog#i$iei ce#trale este afirmat de frecven,a apari,iei /i de locul su n
discursul su2iectului. $a este o consecin, a valorii sim2olice a cogni,iilor centrale. Punerea n
eviden, a proeminen,ei unui item se poate reali&a prin mai multe metode< metoda alegerii n 2loc:
-!
anali&a de similitudini: clasificarea ierarhic sau anali&a factorial. ?oate aceste demersuri
metodologice propun dou criterii de decelare a proeminen,ei< %rece#$a apari$iei !i ra#gul acesteia
ntr-un ansam2lu de cuvinte:
co#eCitatea 7coneEare puternic la structur8 deriv din capacitatea asociativ /i este
eviden,iat de numrul mare de rela,ii pe care un element le are cu celelalte elemente ale repre&entrii.
Punerea n eviden, a acestei caracteristici se ntemeia& pe utili&area i#dicilor de si'ilitudi#e.
@iecrei perechi de itemi i corespunde un indice ce reflect proEimitatea ntre itemii perechi.
8.1.2. )lementele peri$erice ale reprezentrii
$lementele periferice sunt componente ale repre&entrii /i gravitea& n ;urul nodului central0
afl1ndu-se n rela,ii directe cu acesta. 5ceast situa,ie indic faptul c nodul central determin
pre&en,a0 ponderea0 valoarea /i func,ia elementelor periferice. 5ceste elementele periferice repre&int
factorul mo2il0 fleEi2il0 al repre&entrii mediind ntre nodul central /i situa,ia concret. Z.C. 52ric
consider c elementele periferice ndeplinesc trei func,ii esen,iale<
a) %u#c$ia de co#creti<are ce traduce legtura direct a elementelor periferice cu conteEtul
7situa,ia concret8 prin ancorarea repre&entrii n realitate. A$le integrea& elementele situa,iei n care
se produce repre&entarea0 eEprim pre&entul /i eEperien,a su2iec,ilor':
A) %u#c$ia de reglare prin care elementele periferice ;oac un rol esen,ial n adaptarea
repre&entrii la evolu,ia conteEtului. @iind mai suple dec1t elementele nodului central elementele
periferice pot integra la periferia repre&entrii informa,ii noi0 transformri noi ale mediului. Ca urmare
elementele ce ar putea Aataca' 2a&ele repre&entrii sunt integrate reinterpretate n sensul semnifica,iei
centrale sau li se va atri2ui un caracter de eEcep,ie0 de condi,ionalitate 7C. @lament0 apud Z.C. 52ric0
*))0 p.*-B8:
c) %u#c$ia de aprare care trdea& rolul sistemului periferic de aprtor al repre&entrii prin
transformarea sa /i conservarea nodului central. C. @lamen nume/te sistemul periferic Apara/oc'.
?ransformarea unei repre&entri se reali&ea& cea mai mare parte prin transformarea elementelor sale
periferice.
8.1.'. &eprezentarea social a in%entatorului @no"ul central i elementele peri$ericeA
C. @lamen 7*)+) apud Z.C. 52ric0 *))8 delimitea& alturi de func,ia de aprare /i prote;are a nodului
central /i func,iile de modelare personali&at a repre&entrilor /i conduitelor asociate /i de a fi prescriptive
pentru comportament ndeplinite de elementele periferice. 5ceste func,ii indic ce este normal s se fac ntr-o
situa,ie /i ghidea& ac,iunea sau reac,iile su2iectului imediat fr s se apele&e la semnifica,iile nodului central.
Identificarea sistemului central /i a elementelor periferice ale unei repre&entri se reali&ea& cu o
metodologie adecvat0 alta dec1t aceea utili&at n mod curent n studiul altor fenomene psihosociale.
Cunoa/terea structurii unei repre&entri sociale este deose2it de important pentru n,elegerea rolului lor n
structurarea raporturilor sociale c1t /i pentru n,elegerea fenomenelor /i proceselor o2iectelor a cror
repre&entare se studia&.
e constat c nucleul central este format din trei no,iuni< una se refer la func,ia principal0 esen,ial a
inventatorului0 a doua la contri2u,ia lui la progresul umanit,ii /i a treia la o nsu/ire cognitiv de 2a& a
inventatorului. .n ;urul celor trei no,iuni gravitea& elementele sistemului periferic care eEprim fie calit,i ale
personalit,ii inventatorului formate /i demonstrate n activitate0 fie atitudini0 opinii0 credin,a ale mediului social
fat de inventator fie eEpectan,e /i roluri pe care cei din grupurile investigate le asocia& activit,ii
inventatorului.
-7
REPREGENTAREA S1CIA24 A INVENTAT1RU2UI
-+
CREAT
1R -E
N1U
91T1R
A2
PR13R
E?
SU2UI
%&'()%*(
&+,
CURI1G
I?TATE
VIE
%$>O%>d
OM56d
I6$POIW5
JIId
-./01
&2&-2&32/
%4
5(/4(6(/
(&+,
%0*%&0+
%(
"(I6`
d
%5#I5
6?d
%$>P(6>
5JIII?5?
$
2/%*%&0)%
'0'(
%&%+%0'%6
,
&(-(40/
7&
'(8&%-,
>I5J
%$C(MP
$6>5?
.'%)
%&6%D%0
'
5I?$
#(M$6II
5@5%d #$
%$IILI$
2D(/&%
90/(
$@ICI$6`5
5C?I"I?d
P%(#OC?I"$
%&6(&+%(
5/(4'%*%.)
42-%(',+%%
%I#IC5%$5
6I"$IOIOI #$
?%5I
&2% 2/%92&'./%
7& -.&20:'(/(
D(4-8%9,'2
/ D(
D/../%
D(962)'
0/(
Circumstan,ele eEterne sunt stri ale lumii eEterioare repre&entrilor sociale ,in1nd de o cau&alitate
eEtern lor. .ntre circumstan,ele eEterne /i prescrip,iile interne ale repre&entrilor ca interfa, apar practicile
sociale. APrescriptorii a2sor2 modificrile de origine eEtern ale practicilor put1nd determina transformarea
practicilor'. Modificrile prescriptorilor a2solu,i sunt minimale /i se produc numai dup modificarea
prescriptorilor condi,ionali.
Procesul de transformare a repre&entrii sociale depinde de modul de percepere a naturii noii
situa,ii. #ac situa,ia este considerat reversi2il0 repre&entarea va suferi schim2ri numai n sistemul
su periferic0 nodul central rm1n1nd sta2il. #ac situa,ia este perceput ca fiind ireversi2il0
transformarea repre&entrilor se va reali&a su2 trei grupe aprecia& Z.C. 52ric<
a8 transformare re&istent:
28 transformare progresiv:
c8 transformare 2rutal.
.n primul ca& noile practici0 contradictorii celor vechi pot fi administrate prin sistemul periferic
/i prin mecanismele clasice de aprare. 5ceasta se reali&ea& prin interpretare0 ;ustificare0
ra,ionali&are. .n aceast situa,ie n sistemul periferic al repre&entrii va apare o Aschem nou care nu
pune n cau& nodul central'.
.n al doilea ca& transformarea progresiv se conturea& c1nd practicile noi nu sunt total
contradictorii cu nodul central0 transformarea repre&entrii sociale reali&1ndu-se prin integrarea
progresiv /i fu&iunea schemelor activate cu nodul central conduc1nd ctre o nou repre&entare.
.n al treilea ca& transformarea re loc c1nd noile practici Aamenin,a direct nodul central dep/ind
mecanismele de aprare /i prote;are ale elementelor periferice. Ca urmare va avea loc o schim2are
direct /i complet a nodului central.
;. ,specte meto"ologice n stu"iul reprezentrilor sociale
Z.C. 52ric 7*))-8 propune un triplu criteriu de organi&are a metodelor n c1mpul de cercetare<
*. metode de reperare a con,inutului repre&entrii:
B. metode de studiu al rela,iilor ntre elemente:
3. metode de determinare /i control al nodului central.
Ia nivelul metodelor de reperare al con,inutului repre&entrii0 autorul distinge dou tipuri de metode<
a8 metode interogative 7chestionarul0 plan/ele0 desenele0 suporturile grafice /i a2ordarea monografic8:
28 metode asociative 7asocia,ia li2er /i harta asociativ0 re,eaua de asociere8.
(rice investiga,ie a unei repre&entri tre2uie s urme&e patru etape 752ric0 *))-8<
*. Culegerea con,inutului repre&entrii:
B. Cercetarea structurii repre&entrii /i a nodului central:
3. "erificarea centralit,ii:
-. 5nali&a de argumentare.
Pentru culegerea con,inutului repre&entrii se poate utili&a< conversa,ia0 metodele asociative 7metoda
asocia,iei li2ere0 harta asociativ0 re,eaua de asocia,ii80 anali&a desenelor0 plan/ele inductoare etc.
*) 9etoda asocia$iei liAere co#st =#: se cere su2iec,ilor ca0 plec1nd de la un cuv1nt inductor0 s
gseasc toate cuvintele /i eEpresiile ce le vin n minte n legtur cu tema dat. Metoda permite<
a8 actuali&area elementelor implicite /i latente care snt mascate n rspunsurile la chestionare0 interviu0
discu,ii:
28 aplicarea tehnicii simultan la un numr mai mare de su2iec,i ntr-un timp scurt:
c8 o2,inerea unor date ce pot fi u/or de prelucrat statistic dup mai mul,i indicatori< frecven,a unui
element0 rangul mediu al apari,iei0 rangul mediu al importan,ei.
.n studiile privind repre&entarea social0 metoda asocia,iei li2ere tre2uie sus,inut de alte tehnici
asociative.
B) Re$eaua de asocia$ii este o tehnic ela2orat de 5. >. de %osa n *))3. Pentru reali&area re,elei de
asocia,ii se cer su2iec,ilor urmtoarele activit,i<
- construi,i o re,ea de asocia,ii raport1ndu-v la cuv1ntul scris n centrul paginii. >crie,i to,i termenii
7su2stantive0 ad;ective0 eEpresii8 care v vin n minte0 ct mai repede posi2il /i utili&1nd tot spa,iul disponi2il. Pe
msur ce scrie,i cuvintele pe foaie0 urmrind criteriile dvs. personale de asocia,ie0 nota,i alturi de fiecare
cuv1nt un numr corespun&tor ordinii n care el v-a venit n minte.
- privi,i cuvintele scrise pe foaie /i ,in1nd cont ct de apropiate snt uni,i unele cuvinte cu o linie0 form1nd
astfel mai mul,i ciorchini.
- privi,i din nou re,eaua de asocia,ie pe care a,i construit-o. #ac considera,i necesar0 aduga,i noi legturi
ntre cuvinte.
- g1ndi,i-v la cuvintele scrise pe foaie /i atri2ui,i fiecrui cuv1nt semnul 3N30 3-3 sau &ero0 dup cum el
are pentru dvs. o conota,ie po&itiv0 negativ sau neutr.
- n final0 clasa,i cuvintele pe care le-a,i scris n ordinea importan,ei pe care le-o acorda,i.
%e,eaua de asocia,ii0 n afara avanta;elor oferite /i de celelalte metode de asociere0 permite<
-)
a8 determinarea indicelui de polaritate 7posi2ilitatea evalurii atitudinilor su2iectului8:
28 determinarea indicelui de neutralitate 7semnifica,ia importan,ei termenilor neutri asocia,i8.
D) +arta asociati este o tehnic av1nd la 2a& metoda asocia,iei li2ere. Pentru reali&area ei se cere
su2iec,ilor ca dup ce au gsit toate asocia,iile ce le vin n minte la un cuv1nt inductor0 s se g1ndeasc la alte
serii de asocia,ii0 pornind acum de la un cuplu de cuvinte con,in1nd cuv1ntul inductor /i fiecare din cuvintele
asociate prima dat de su2iect. >e formea& ciorchini de asocia,ii. %e&ult o structur ar2orescent cu aspect de
hart. 5ceast tehnic ofer urmtoarele posi2ilit,i<
a8 culegerea unor date 2ogate:
28 identificarea unor legturi semnificative ntre elemente:
c8 posi2ilitatea aplicrii individuale /i n grup.
Tarta asociativ se apropie de re,eaua de asociere. #atele o2,inute prin metodele de asociere pre&entate
mai sus pot fi prelucrate prin tehnici de anali& statistic.
Cercetarea structurii repre&entrii /i a nodului central implic0 n primul r1nd0 investigarea organi&rii
con,inutului repre&entrii. 5poi are loc identificarea rela,iilor 7legturilor8 ntre elemente. >e pot utili&a
urmtoarele metode< tehnica enun,rii rela,iilor0 constituirea de cupluri de cuvinte /i compara,iile pereche.
?re2uie utili&ate /i metode pentru identificarea nodului central< metoda inducerii prin scenariu am2iguu sau
metoda schemelor cognitive de 2a&. "erificarea centralit,ii se poate face prin punerea n cau& a nodului
central0 intermediul inducerii prin scenariu am2iguu /i schemele cognitive de 2a&. 5nali&a de argumentare
presupune integrarea informa,iilor o2,inute ntr-un discurs argumentat care s permit cunoa/terea func,ionrii
repre&entrii. 5ceast anali& necesit reutili&area tehnicilor de conversa,ie.
$ste important de sta2ilit legturile dintre elem. repre&entrii. 5ceasta este posi2il prin aplicarea mai
multor proceduri< constituirea de cupluri de cuvinte0 compara,ia perechi sau constituirea ansam2lului de cuvinte.
Ia fel de importante snt /i metodele de control al centralit,ii. 5ceste tehnici confirm teoria privind
caracteristicile nodului central 7calitative /i cantitative80 iar din punct de vedere empiric verific /i completea&
re&ultatele o2,inute prin alte metode 7metoda induc,iei0 prin scenariu am2iguu0 metoda punerii n cau& a nodului
central0 metoda schemelor cognitive de 2a& - >CJ8.
M
4ntreri pentru seminar
#escrie,i procesele care generea& repre&entrile sociale.
Ce metode se utili&ea& n studierea repre&entrilor sociale4
Care este structura unei repre&entri sociale4
Ce func,ie ndepline/te nodul central4
Cum se produce transformarea unei repre&entri sociale4
I#terpreta$i ur'torul teCt)
3.n consecin,0 pentru a n,elege /i a eEplica repre&entarea0 este necesar s ncepem cu repre&entarea din
care provin. 6u este suficient s plecm de la aspectul cutare sau cutare0 fie de comportament0 fie de structur
social. #eparte de a reflecta comportamentul sau structura social0 o repre&entare adesea le condi,ionea& /i
chiar le corespunde. Iucrurile stau astfel nu din cau& c au o origine colectiv sau pentru c se refer la un
o2iect colectiv0 ci pentru c0 fiind mprt/ite de toat lumea /i ntrite prin tradi,ie0 constituie o realitate social
sui generis. Cu c1t originea sa este mai uitat0 iar natura sa conven,ional ignorat0 cu at1t devine mai fosili&at.
Ceea ce e ideal devine0 treptat0 materiali&at0 ncetea& de a mai fi efemer0 schim2tor /i pieritor /i devine0 n
schim20 de durat0 permanent0 aproape nemuritor. 5tunci c1nd dm na/tere la repre&entri suntem precum
artistul care se nchin n fa,a statuii pe care a sculptat-o /i o pre,uie/te ca pe un &eu.
#up prerea mea0 sarcina principal a psihologiei sociale este de a studia astfel de repre&entri0
propriet,ile acestora0 originile /i impactul lor. 6ici o alt disciplin nu este dedica,ia acestei sarcini /i nici una
nu este mai 2ine echipat pentru a duce la ndeplinire3.
Moscovici >. 7*))8 - @enomenul repre&entrilor sociale din vol. 3%epre&entrile sociale30 6eculau 5
7coord.80 $ditura Utiin, /i ?ehnic0 p.*3 - *-.
I#terpreta$i ur'torul teCt: Ia ce fenomen se refer autorii n fragmentul de mai ;os4
3Cercetrile psihosociologice reali&ate de MessiH0 Jloom0 Joldi&ar /i >amuelson 7*)+8 au pus n
eviden, tendin,a oamenilor de a se percepe pe ei n/i/i ca fiind mai 2uni 7mai genero/i0 mai one/ti etc8 dec1t al,ii
sau0 n orice ca&0 nu at1t de ri ca al,ii. 5ceast tendin, su2iectiv0 necon/tienti&at0 a primit numele de
aafairness 2iasbb0 ceea ce n traducere ar putea fi numit aaeroarea onestit,iibb.
Leneralitatea tendin,ei de a ne autoatri2ui mai multe comportamente morale0 de cooperare0 de a;utorare a
altora - cu un cuv1nt0 comportamente de&ira2ile social - dec1t comportamente nede&ira2ile social a fost pus n
eviden, de studiile lui Loethals 7*)+!8. Cnd ne comparm cu al,ii0 ne redescoperim mintal self-ul mai po&itiv
dec1t este n realitate. 5llison0 MessiH /i Loethals 7*)+)8 au descoperit c tendin,a de a ne percepe ca fiind
superiori celorlal,i apare c1nd ne referim la moralitate 7onestitate80 dar nu /i atunci c1nd avem n vedere
inteligen,a. >u2iec,ii de eEperiment au relatat despre mai multe comportamente corecte0 n conformitate cu
normele morale0 c1nd s-au referit la ei n/i/i0 dec1t atunci c1nd s-au referit la al,ii0 dar nu s-au considerat mai
inteligen,i dec1t cei cu care s-au comparat3.
7Chelcea >.0 Iungu (.0 %adu I.0 "ldu, Mihaela0 BMMM0 3%epre&entarea mintal a self-ului /i a altora<
efectul Muhammad 5li n %om1nia. Particularit,i ale tran&i,iei30 $ditura Oniversit,ii din Pite/ti8.
<ugestii pentru seminar
*. 5ve,i cuv1ntul inductor 3sinuciga/3. %eali&a,i harta asociativ /i re,eaua de asociere. Compara,i
re&ultatele.
B. Otili&1nd metode /i procedee nv,ate la curs0 reali&a,i repre&entarea social a persoanelor cu nevoi
speciale< preci&a,i nucleul central /i elementele periferice.
3. %eali&a,i o de&2atere pe tema A#e la percep,ie /i memorie social la repre&entare social'.
*
CAPIT12U2 VI
C19PETEN7E2E S1CIA2E
1. -e la ailiti la competene
Mare parte din imaginea pe care o avem despre sine se creea& pe 2a&a reac,iilor celorlal,i fa, de noi0
reac,ii care sunt foarte mult influen,ate de performan,a noastr social.
Progresul n via,0 at1t n /coal c1t /i n cadrul unei profesii0 depinde n mare msur de competen,a
noastr de a conduce /i utili&a a2ilit,ile sociale necesare. #e aceasta depinde /i o parte semnificativ a
succesului nostru n rela,iile familiale /i n rela,iile cu prieteni /i colegi.
Ieona ?Sler < ACu c1t oamenii vor avea mai multe competen,e cu at1t va fi mai 2ine pentru fiecare dintre
noi /i este esen,ial pentru func,ionarea unei societ,i compleEe ca indivi&ii s-/i de&volte repertorii diferite de
competen,e. Iimitarea n timp a vie,ii. persoanei face imposi2il de&voltarea tuturor competen,elor la un individ.
6oi avem nevoie unul de altul.
Pe l1ng competen,a profesional0 ce repre&int un imperativ pentru progres /i performan,0 n pre&ent0 se
formulea& cerin,a ca fiecare t1nr s fie pregtit n a/a fel nc1t s poat interveni competent n solu,ionarea
prompt a pro2lemelor ridicate de realitatea economico-social0 av1nd efecte po&itive n planul profesiei /i
a;ung1nd la performan, social. 5ceste comportamente de succes au ca fundament nsu/irea /i de&voltarea
competen,ei sociale.
Ce este co'pete#$a social"
52ilit,ile care facilitea& interac,iunile de grup sunt a2ilit,ile sociale. Pornind de la a2ilitatea
social se poate de&volta competen,a social ce repre&int caracteristica persoanelor capa2ile s
produc o influen, social de&ira2il asupra altor persoane. acest concept define/te Apattern-uri ale
comportamentului social care dau indivi&i competen,i din punct de vedere social0 capa2ili s produc
efectele dorite asupra celorlal,i indivi&i'
Competen,a social este asigrat de ansam2lul de a2ilit,i necesare optimi&rii rela,ionrii
interumane cum ar fi<
capacitatea de a adopta un rol diferit:
capacitatea de a influen,a u/or grupul 7de elevi8 precum /i indivi&i i&ola,i:
capacitatea de a sta2ili u/or /i adecvat rela,ii cu ceilal,i:
capacitatea de a comunica u/or /i eficient cu grupul /i cu indivi&ii separat:
capacitatea de a utili&a adecvat puterea /i autoritatea:
capacitatea de adopta u/or diferite stiluri de conducere 7Marcus >.0 *)))0 p. BM8:
"enind n spri;inul aceleia/i idei0 Lheorghe #umitru 7*))+0 p. BB!8 acord un rol ma;or
profilului interpersonal de grup n cadrul cruia el distinge anumi,i factori esen,iali<
a8 eEperien, cognitiv0 comunicativitate0 putere de ;udecat / n,elegere a me;a;ului transmis:
28 capacitate re&olutiv0 creativitate n g1ndire /i ac,iune:
c8 disponi2ilitate spre cunoa/tere0 cooperare /i comunicare interpersonal n grup:
d8 atitudine de ncredere n sine /i n altul:
e8 atitudine de nvingere a o2stacolelor n calea atingerii scopului:
f8 stil fleEi2il de a2ordare a sarcinii /i de interac,iune cu partenerii grupului:
g8 sinceritate 0 responsa2ilitate /i empatie n rela,iile interpersonale:
h8 nevoia de cunoa/tere0 afec,iune /i valori&are social:
i8 motive de rela,ionare0 de&voltare0 acceptare /i integrare n activitatea grupului:
;8 satisfac,ia participrii /i reu/itei individuale sau de grup:
H8 aptitudini /i a2ilit,i interpersonale.
Principalele a2ilit i< co'u#icarea> e'patia> asertiitatea> grati%ica$ia> pre<e#tarea de si#e>
re<olarea de proAle'e. $Etin&1nd aceast sfer adugm /i a2ilit,ile de re&olvare a conflictelor0
precum /i a2ilit,ile de rela,ionare /i de selfmanagement.
Modelarea personalit,ii0 a conduitei /i performan,ei su2iectului se reali&ea& prin de&voltarea
corelat a tuturor acestor componente0 care eEist /i deriv unele din altele0 ntr-o sus,inere mutual.
2. *omponentele competenei sociale
2.1. *omunicarea
#espre comunicare s-au scris numeroase lucrri0 unele teoretice altele 2a&ate pe studii /i
re&ultate ale unor antrenamente. 5utorii sunt de acord n a considera comunicarea drept cea mai
important competen, social cu implica,ii n manifestarea /i de&voltarea celorlalte. >e vor2e/te
despre o comunicare asertiv0 o comunicare empatic etc.
B
Comunicarea se afl n centrul performan,ei /i al competen,ei sociale. #up cum scrie Iumini,a
Iaco2 7*))+0 p. *+*80 comunicarea uman0 n accep,iunea sa cea mai larg0 poate fi definit ca fiind
rela,ia 2a&at pe co-mpr,irea unei semnifica,ii. #ac informa,ia este premisa a2solut necesar unui
act de comunicare0 ea nu este ns /i suficient. 52sen,a n,elegerii acelei informa,ii /i a conteEtului
rela,ional care s-i confere semnifica,ia anulea& Astarea de comunicare'.
Co'u#icarea erAal este cea mai studiat form a comunicrii umane0 de/i0 ontogenetic0
apari,ia ei este cu mult devansat de celelalte dou forme de comunicare 7paraver2al /i nonver2al8
.n ca&ul comunicrii ver2ale0 informa,ia este codificat /i transmis prin cuv1nt /i prin tot ceea
ce ,ine de acesta su2 aspect fonetic0 leEical0 morfo-sintactic. >e disting n cadrul comunicrii ver2ale
forma oral /i forma scris0 iar n func,ie de aceasta se utili&ea& canalul auditiv sau vi&ual.
Competen,ele profesionale ale celor care predau0 ale cadrelor didactice0 de eEemplu0 includ n mod
necesar competen,e ver2ale. Pentru eEtinderea /i de&voltarea interac,iunilor conversa,ionale0 Moscovici >.
7*))+0 p. +M8 propune0 dup nivelul competen,elor sociale0 o secven, conversa,ional n patru timpi. .n cadrul
acesteia0 intervievatorul /i corectea& propria ntre2are la timpul trei<
*. Intervievatorul 7profesorul8 pune o ntre2are8:
B. Intervievatul 7elevul80 d un rspuns nepotrivit sau nu n,elege:
3. Intervievatorul 7profesorul8 clarific /i repet ntre2area:
-. Intervievatul 7elevul80 d un rspuns mai potrivit.
Cadrul didactic poate utili&a /i ceea ce psihologii sociali numesc act ver2al Apro-activ' sau du2lu. care
permite conversa,iei s continue0 duc1nd la o schim2are viitoare 7Moscovici >.0 *))+0 p. +M8.
Lestul pro-activ este produs de ctre un individ ce rspunde la o ntre2are0 dup care0 la r1ndul su0 pune
/i el o ntre2are n loc s ncheie conversa,ia. .n felul acesta profesorul determin o2,inerea din partea elevului a
unui rspuns satisfctor /i contri2uie la reducerea frustrrii /i anEiet,ii elevului. %esponsa2ilitatea formatorului
n general este s fie con/tient de dinamicile comunicrii0 s fie atent la posi2ilitatea erorii /i s fie at1t motivat
c1t /i competent0 s sus,in comunicarea /i rela,iile dintre elevi 7forma2ili8.
.n ultimul timp0 pentru de&voltarea acestei competen,e se reali&ea& &eci de antrenamente
5ceste antrenamente promovea& comunicarea suportiv0 comunicarea empatic0 comunicarea
nonviolent /i nonagresiv0 creativ.
5ntrenarea acestei competen,e este necesar ncep1nd cu v1rsta copilriei /i finali&1nd cu v1rsta
a treia inclusiv. >tudiile noastre privind impactul grupului creativ asupra persoanelor de v1rsta a treia
institu,ionali&ate au artat reducerea a2ilit,ii de a comunica datorit caracteristicilor v1rstei. $le au
eviden,iat totodat cre/terea a2ilit,ii n rela,ionare prin de&voltarea comunicrii suportive0 empatice /i
creative la aceste persoane n urma antrenamentului.
Co'u#icarea #o#erAal @oarte multe studii pun n discu,ie raportul dintre comunicarea
ver2al /i comunicarea nonver2al. Jurd 9histell propune termenul de Hine&ic desemn1nd Astudiul
aspectelor semnificative ale mi/crilor corporale nv,ate /i structurate' .
5stfel0 comunicarea se reali&ea& /i prin semnale nonver2ale0 unele inten,ionate0 altele spontane0 cum ar
fi< &1m2etul0 nclinri ale capului0 privire ncruntat0 spr1ncene ridicate0 grimase. 5ceste semnale nonver2ale
sunt numite sincroni&are comunicativ /i ;oac un rol nsemnat n eEprimarea sensurilor n orice interac,iune
diadic 7@ontana #.0 *)++0 p. B)8. >incroni&area comunicativ indic faptul c persoana cu care vor2e/ti
ascult0 rspunde /i ofer indicii asupra a ceea ce se petrece n mintea sa.
$Eist /i alte componente ale competen,ei sociale0 cum ar fi asertivitatea0 gratifica,ia0 care necesit un tip
de comunicare nonver2al specific la nivelul vocii0 fe,ei /i atitudinii. ( valoare comunicativ deose2it o au /i
lim2a;ul tcerii /i lim2a;ul trupului0 instrumente de comunicare foarte puternice care tre2uie folosite cu a2ilitate.
Indivi&ii care au profesii ce necesit competen,e sociale tre2uie s /i de&volte a2ilit,ile de comunicare ver2al
/i nonve2ral.
2.2. )mpatia
$ste un fenomen compleE care /i pune amprenta pe parcursul ntregii vie,i a omului0 pe
comportamentul su0 fr de care ar fi dificil de eEplicat rela,ia persoanei cu cei din ;ur0 comunicarea
interpersonal0 n,elegerea celorlal,i /i construirea propriei strategii de ac,iune n societate. 5precierea
apar,ine lui >. Marcus 7*))70 p. **8 fondatorul /colii rom1ne/ti de cercetare a empatiei /i define/te
aceast a2ilitate specific uman plasat n inima competen,ei sociale. #e aceast a2ilitate de
transpunere 2iologic a eu-lui n psihologia celuilalt depinde profun&imea n,elegerii mesa;elor
celorlal,i /i calitatea rela,iilor interumane.
$mpatia este conectat n cadrul competen,ei sociale cu cooperarea /i aten,ia acordat celorlal,i
7Moscovici >.0 *))+0 p. +*80 eviden,iindu-se rolul antrenrii acestora n instalarea armoniei /i toleran,ei
caracteristice contactelor interpersonale 2enefice /i eficiente.
Manifestarea competen,ei sociale a terapeutului0 cadrului didactic0 managerului0 etc. tre2uie s
se 2a&e&e pe valorificarea /i de&voltarea poten,ialului aptitudinal empatic. #in dorin,a de a contri2ui la
3
de&voltarea competen,elor sociale a viitorilor formatori am ela2orat0 testat /i aplicat un program de
antrenare a empatiei n mai multe forme<
o form pentru studen,i /i cadre didactice:
o form pentru ingineri /i manageri.
2.'. ,serti%itatea
5 fost comparat de unii speciali/ti chiar cu competen,a social datorit multiplelor interferen,e
dintre aceasta /i celelalte componente ale competen,ei sociale. Ia&arus 7*)738 este unul dintre cei care
ofer o deschidere asupra domeniului asertivit,ii0 definind-o ca fiind capacitatea de a-i influen,a pe
al,ii 7Chelcea >. 0 *))+0 p. *B8. .ntr-o a2ordare mai recent a aceluia/i fenomen0 Cornelius Telena /i
@aire >hoshana 7*))!0 p.p. )3-*M-8 consider asertivitatea ca un deschi&tor al comunicrii ce permite
eEprimarea sentimentelor n legtur cu un eveniment0 fr a 2lama /i fr a-l evalua pe cellalt ca
adversar.
%eali&1nd o anali& asupra asertivit,ii /i notelor sale definitorii se poate ela2ora o sinte& de
comportamente ce repre&int a2ilit,i de care individul tre2uie s dispun<
a8 a spune Anu' atunci c1nd situa,ia o cere:
28 a avansa o cerere ca un favor:
c8 a eEprima at1t sentimentele po&itive c1t /i pe cele negative:
d8 a ncepe0 a continua0 a finali&a o conversa,ie:
e8 a avea putere de convingere:
f8 a avea cura;ul de a sus,ine propriile drepturi:
g8 a lua cuv1ntul0 a sus,ine drepturile cuiva neprivilegiat:
h8 cura;ul de a apra drepturile fr a le nclca pe ale altora:
i8 cura;ul de a afirma /i sus,ine propriul punct de vedere:
;8 asumarea responsa2ilit,ii:
H8 anticiparea /i pregtirea succesului social:
l8 stima de sine /i dorin,a de afirmare.
5sertivitatea ofer indivi&ilor posi2ilitatea ca via,a lor s demonstre&e o mai mare eficien, n
c1mpul profesional /i n rela,iile interpersonale0 un self-management calitativ /i un mai mare impact
asupra celorlal,i.
5sertivitatea se opune agresivit,ii /i manipulrii dar /i comportamentului pasiv0 ea nu nseamn
renun,are /i nici lips de com2ativitate. %spunsul asertiv presupune alegere con/tient0 deci&ie clar0
fleEi2ilitate0 cura; /i ncredere n procesul comunicrii /i a receptrii influen,ei sociale. 5stfel ntre a fi
pasiv /i agresiv0 aserivitatea presupune negociere cu ceilal,i /i implic pstrarea demnit,ii respect1nd
n acela/i timp dorin,ele /i drepturile celorlal,i /i valorile sociale. Pe continuul receptrii influen,ei
sociale >haron Jrehm0 >. Kassin 7*)+)0 p.3)B8 sta2ilesc locul asertivit,ii ntre independen, /i
sfidare.
>tudiile de
psihologie social din diferite arii0 fie cele referitoare la receptarea influen,ei0 la componenta
comportamental a $ului social0 autopre&entarea0 sau la a2ilit,ile mediatorilor0 lucrtorilor sociali0
negociatorilor0 implica,i n re&olvarea conflictelor0 au delimitat eEisten,a unui stil aserti /i a unei
comunicri asertive pre&enta la cei care au asertivitatea de&voltat la nivel de competen, social.
#ac pentru delimitarea nivelului de manifestare a unor competen,e sociale cum sunt
comunicarea0 empatia0 pre&entarea sinelui0 speciali/tii au ela2orat chestionare /i teste0 pentru evaluarea
asertivit,ii0 la noi0 astfel de pro2e lipsesc. On chestionar pentru diagnosticarea asertivit,ii a fost
pu2licat recent n revista Psihologia 7Caluschi Mariana0 Lavril (ana0 BMMM0 p. 3*8. $l poate fi utili&at
ca tehnic pentru autodiagnostic formativ n antrenament.
2.(. 2rati$icaia! spri:inul
Cheia prieteniei /i a atrac,iei interpersonale este repre&entat de gratifica,ie /i spri;in dup cum
afirm >erge Moscovici 7*))+0 p. 7)8. >pri;inul poate lua diverse forme. >pri;inul ver2al include
elogiul0 apro2area0 acceptarea0 consim,m1ntul0 ncura;area0 simpatia. %ecompensele nonver2ale se
eEprim prin sur1s0 nclinarea capului0 atingere0 ton. %ecompensa poate lua /i forma a;utorului0
cadoului0 invita,iei0 sfatului sau informa,iei. Lratifica,ia /i spri;inul repre&int un puternic teren de
-
2;edien 4upunere -onformare %ndependen 0"ertivitate 4fidare
sus,inere pentru rela,iile familiale0 rela,iile de cuplu0 pentru raporturile comunica,ionale sta2ilite la
locul de munc c1t /i pentru re&iden,ii din cminele de pensionari sau case de copii.
2.8. Prezentarea sinelui
Psihologii sociali consider c pre&entarea de sine repre&int un o2iectiv special al competen,ei
sociale0 important nu numai pentru respectul de sine al interactorilor 0 dar /i pentru a constitui un
model de comportament pentru ceilal,i 7Mocovici0 >0 *))+0 p. +38. Iipsa competen,ei sociale este
eviden,iat de anEietatea social0 deficien,e din sfera $ului sau a imaginii de sine etc. Pre&entarea de
sine este comportamentul care vi&ea& influen,area manierei n care suntem percepu,i de ceilal,i.
Identitatea0 rolul /i statusul fiecrui individ sunt negociate /i acceptate ntr-o anumit msur de ctre
ceilal,i. #e&vluirea informa,iilor personale este0 n general0 progresiv0 reciproc /i indispensa2il
oricrei rela,ii0 fiind un semn d ncredere.
Pre&entarea de sine nonver2al ofer informa,ii asupra partenerului la un grup sau clas social0
denot un anumit tip de personalitate prin< accent0 m2rcminte0 maniere0 etc.
2.;. *unoaterea i rezol%area prolemelor
>tructura compleE a competen,ei sociale cuprinde / a2ilit,i de re&olvare a pro2lemelor0
procesul de re&olvare a pro2lemelor fiind apreciat /i ca metod de antrenare a competen,ei sociale.
%e&olvarea pro2lemelor /i a unor situa,ii ce transpun evenimente reale de via, este o metod ce poate
fi utili&at n cunoa/terea /i n,elegerea rela,iilor sociale.
'. -i$erene in"i%i"uale i e$ecte la ni%elul competenelor sociale
.n general competen,ele pe care tre2uie s le manifeste o persoan varia& n func,ie de situa,iile
sociale< unele sunt percepute ca dificile /i solicit un nivel nalt al a2ilit,ilor0 altele ridic mai pu,ine
pro2leme /i pot fi mai u/or a2ordate. .ns0 la nivelul competen,elor sociale se pot opera anumite
distinc,ii n func,ie de seE0 v1rst0 clas social sau personalitate 7Moscovici0 >.0 *))+8.
3ENU2
J5%J5?I @$M$I
.n ceea ce prive/te asertivitatea au cele mai
2une re&ultate
@emeile sunt cele care solicit mai
frecvent antrenamente n asertivitate
(2,in cele mai 2une re&ultate n
ma;oritatea celorlalte componente ale competen,ei
sociale
5u re&ultate 2une privind a2ilit,ile de
cooperare /i empatia
5u competen,e ver2ale superioare /i sunt
gratifiante
Comportamentul nonver2al reflect
asertivitatea lor< voce mai puternic0 pau&e mai
numeroase0 ocup mai mult spa,iu
$Epresivitate nonver2al sugestiv
>e constat c persoane de seE feminin o2,in re&ultate 2une n ceea ce prive/te competen,a
social pe ansam2lul ei resim,ind caren,e n aria asertivit,ii0 &on n care 2r2a,ii de,in suprema,ia.
5ceast constatare ne permite s eEtragem conclu&ia c0 la nivelul popula,iei generale este necesar
de&voltarea competen,ei sociale.
V&rsta
?oate aspectele competen,ei sociale se de&volt /i cresc odat cu v1rsta0 de aceea antrenarea
structurat a tuturor a2ilit,ilor sociale necesare este recomandat s fie ini,iat nc din copilrie.
Clasa social
>. Marcovici pre&int re&ultatele unui studiu asupra competen,elor sociale la copii cu v1rste ntre
+ /i *! ani0 demonstr1nd c cei apar,in1nd claselor sociale de mi;loc sunt mai empatici mai gratifian,i
/i pre&int o capacitate crescut de n,elegere social chiar la un coeficient de inteligen, constant. #e
asemenea persoanele adulte apar,in1nd clasei de mi;loc se eEprim ver2al mai u/or0 /tiu s asculte /i
s ,in cont de opiniile celorlal,i.
Perso#alitatea
6ivelul de inteligen, al unei persoane este corelat cu inteligen,a /i n,elegerea social /i deci0 cu
competen,a social. Inteligen,a social este definit de P. Popescu-6eveanu 7*)7+0 p. 37M8 ca Aform a
inteligen,ei ce se refer la calitatea /i eficien,a adaptrii sociale0 la priceperea n ceea ce prive/te
rela,iile /i ac,iunile sociale0 n genere0 la re&olvarea pro2lemelor psihosociale'.

#e&voltarea competen,ei sociale este0 dup cum arat acest studiu diferen,ial0 o necesitate av1nd
efecte asupra vie,ii personale a individului0 asupra rela,iilor pe care le ntre,ine cu cei apropia,i /i chiar
asupra re&ultatelor sale profesionale.
Competen,a social favori&ea& fericirea con;ugal prin nsu/irea a2ilit,ilor de comunicare
ver2al /i nonver2al 7lim2a; agrea2il0 acte nonver2ale< srut0 contacte fi&ice0 cadouri0 a;utor80 a
eEprimrii po&itive /i constructive0 a a2ilit,ilor de acceptare /i adresare a criticii.
%ela,iile de prietenie ale persoanei n cadrul re,elei sale sociale sunt ntre,inute de cunoa/terea /i
respectarea regulilor informale ale prieteniei0 autode&vluire0 empatie0 gratifica,ie.
$ficien,a n munc0 atingerea scopurilor propuse pe linie profesional0 aprecierea /i succesul
recunoscut de ceilal,i0 sunt elemente n a cror o2,inere un rol important revine competen,ei sociale. .n
domenii precum nv,m1ntul /colar0 medicina0 managementul efectele de&voltrii sau deficien,ele la
nivelul competen,ei sociale se reflect n re&ultatele /i productivitatea echipelor de lucru.
Pro%ilul aAilit$ilor !i repertoarul de co'pete#$e
>e aprecia& c mi/carea ini,ial de testare a inteligen,ei a condus la conceptul de a2ilitate
7nsu/ire sinonim cu di2cie0 pricepere0 ndem1nare0 eviden,iind u/urin,a0 rapiditatea0 calitatea
superioar /i preci&ia cu care omul desf/oar anumite activit,i: ea nu se confund cu deprinderea
2a&1ndu-se pe plasticitate neuropsihic /i nu se reduce la cuno/tin,e ntruc1t repre&int o condi,ie
pentru formarea /i utili&area n situa,ii noi a deprinderilor /i cuno/tin,elor8.
Psihologii afirm c persoanele care au atins un nivel nalt al a2ilit,ilor de orice fel 7de a
compune mu&ic0 de a ;uca fot2al etc.8 au avut ca poten,ial ini,ial un talent0 o aptitudine pe care ei
n/i/i au sim,it nevoia de a o cunoa/te0 eEersa0 msura. #emersul de identificare a a2ilit,ilor implicate
n diferite ocupa,ii0 activit,i profesionale etc. a condus la aprecierea c aptitudinile care stau la 2a&a
a2ilit,ilor erau nnscute0 se 2a&au pe un poten,ial genetic. Olterior0 profilul a2ilit,ilor a fost nlocuit
cu repertoarul de competen,e0 considerat a fi mai adecvat pentru a repre&enta /i eEprima
individualitatea. Competen,a0 definit ca o structur de a2ilit,i care i permit unui individ s reali&e&e
o activitate la nivel
#in cele afirmate anterior0 considerm de re,inut urmtoarele<
s-a delimitat rolul repertoarului de competen,e n caracteri&area /i diagnosticarea indivi&ilor:
a aprut preocuparea de de&voltare prin antrenament a repertoarului individual de competen,e:
s-a reliefat necesitatea de&voltrii structurate a competen,elor profesionale /i a competen,elor
sociale.
(. ,ntrenarea competenelor sociale#ntre necesitate i posiiliti
antrenarea a2ilit,ilor este o necesitate. .n general se acord aten,ie de&voltrii a2ilit,ilor ce stau
la 2a&a competen,elor profesionale. $ste meritul psihologilor sociali ce au atras aten,ia asupra
tre2uin,ei de de&voltare a competen,elor sociale n primul r1nd la viitorii formatori 7cadre didactice8.
(.1. 6e%oia "e antrenare a competenelor sociale n ca"rul populaiei generale
5ceast nevoie de antrenare a competen,elor sociale este resim,it ntr-o msur mai mare de
copii respin/i0 i&ola,i: adolescen,i /i tineri singuri care sunt fie timi&i fie conformi/ti: adul,i care nu au
prieteni0 sau pro2leme con;ugale0 ori cu copiii: persoane v1rstnice singure. #e eEemplu persoanele
singure sufer de anEietate social0 fiind timide0 stp1nite de temeri /i 2loca;e0 sunt nonasertive0 au un
nivel sc&ut al stimei de sine0 manifest atitudini negative0 /i sunt suspicioase n rela,iile cu ceilal,i.
#e asemenea studiile despre copii superior dota,i au reliefat necesitatea de&voltrii
competen,elor sociale la aceast categorie de tineri.
(.2. 6e%oia "e antrenare a competenelor sociale n pro$esie
#e&voltarea competen,elor sociale /i valorificarea lor n mediul profesional apare ca o necesitate
datorit multiplelor a2ilit,i cu efecte clar direc,ionate spre productivitate /i succes. #intre acestea
empatia permite n,elegerea /i cooperarea n cadrul unei structuri organi&a,ionale0 at1t pe vertical c1t
/i pe ori&ontal. #e eEemplu0 managerii neempatici produc nemul,umire n r1ndul anga;a,ilor0
nemul,umire ce poate deveni cau& a a2senteismului /i a rota,iei personalului.
#e asemenea asertivitatea asigur eEprimarea opiniilor personale /i ofer a2ilitatea de aprare a
drepturilor pe care o persoan le de,ine0 ceea ce va determina c1/tigarea autorit,ii /i respectului n fa,a
celorlal,i anga;a,i sau a /efilor.
Lratifica,ia /i a2ilit,ile de re&olvare a conflictelor ameliorea& liniile a2rupte ce se pot ridica la
un moment dat n rela,iile profesionale. 5lturi de fructificarea acestor a2ilit,i0 competen,a n
comunicare se pre&int /i ca o tre2uin, de 2a& n atingerea succesului profesional.
!
(.'. Posiiliti "e antrenare a competenelor sociale # meto"e utilizate
9etoda clasic presupune trei sau patru fa&e<
a8 eEplicarea /i pre&entarea de modele n direct sau prin intermediul unui video:
28 ;ocul de roluri cu ceilal,i participan,i sau complici:
c8 comentariile formatorului /i pre&entarea casetei video
d8 repetarea /edin,ei.
#espre aceast metod >. Moscovici 7op. cit8 afirm c este aplicat n general n grupe de c1te
! timp de o or sau o or /i ;umtate0 o dat sau de dou ori pe sptm1n. Ia metode utile /i frecvent
a2ordate >. Moscovici mai adaug metodele educa,ionale /i nv,area pe teren
9etodele educa$io#ale
Practica a artat c prin cursuri /i discu,ii nu se reali&ea& antrenarea competen,elor sociale.
.nv,area direct poate fi cea mai 2un metod0 este important s se nve,e regulile neformale ale
situa,iilor /i rela,iilor. ?otu/i este necesar /i o conduit practic comportamental. 6oi sus,inem /i
propunem activarea tehnicilor eEperimentale de nv,are social /i de&voltare a inteligen,ei sociale /i
altor competen,e sociale propuse /i eEperimentate de Pavel Mure/an 7*)+M0 pp. B-M-B!)8.
#$area pe tere#
Zocul de rol foarte utili&at n antrenarea competen,elor sociale nu poate fi activat n toate
situa,iile. Pentru unele meserii nu se pot crea situa,ii compati2ile cu ;ocul de roluri0 astfel nc1t se
utili&ea& formarea pe teren0 c1nd individul este nso,it de un formator care l sftuie/te /i l ndrum n
permanen,.
(.(. /o"ele "e antrenament pentru "ez%oltarea competenelor sociale
9odelul Pira'idei de a#tre#are
Etapa *. 5ntrenarea a2ilit,ilor
Pas *.Pre&entarea didactic a a2ilit,ilor ce urmea& s fie antrenate a spu#e:
Pas B.#emonstrarea comportamentelor /i rspunsurilor posi2ile - a arta:
Pas 3.Practicarea a2ilit,ilor de ctre studen,i 7su2iec,i8 a %ace:
Pas -.5plicarea noii a2ilit,i la via,a practic tra#s%er:
Pas .5utoevaluarea /i evaluarea din partea colegilor /i a antrenorului al nivelului o2,inut al
a2ilit,ii %eed?AacF:
Pas !.Participan,ii se spri;in reciproc n de&voltarea a2ilit,ilor.
Etapa B Co-antrenarea cu antrenorul Amaestru'0 fa& n care poate fi implicat un fost student
care a a2solvit pasul patru.
Etapa D 5ntrenament su2 supravegherea antrenorului Amaestru'.
Etapa H 5ntrenament individual
$tapele B030- cuprind cei ! pa/i de la etapa *0 dar n fiecare ca& antrenatul progresea& la
statutul de co-antrenor p1n va fi capa2il s antrene&e fr supervi&are.
Pe 2a&a eEperien,ei acumulate n antrenarea a2ilit,ilor creative prin grup creati de %or'are
propunem un program de antrenare a competen,elor sociale0 eEperimentat la studen,i0 viitori formatori
/i n unele grupuri creative de profesori din /colile ie/ene<
Progra'?ghid de a#tre#a'e#t a co'pete#$ei sociale
Pas * #elimitarea /i definirea competen,ei sociale<
ce a2ilit,i presupune sfera competen,ei sociale avut n vedere:
ce func,ii ndepline/te aceast competen,:
ce efect are n o2,inerea performan,ei:
ce deficien,e apar atunci c1nd aceast competen, lipse/te:
ce mediu facilitea& de&voltarea competen,ei
ce actori inhi2 de&voltarea competen,ei.
@ormularea ca pro2lem ce poate fi re&olvat creativ 7de eEemplu< Acum pot de&volta
asertivitatea la studen,i' sau Acum pot de&volta comunicarea empatic /i creativ la profesori4'8
presupune trecerea prin cel pu,in dou metode de formulare /i reformulare a pro2lemelor0 vi&uali&area
grani,elor0 a eEtinderii pro2lemei. #elimitarea pro2lemei lu1nd n considerare necesitatea antrenrii
structurate a a2ilit,ilor implicate sau cerute de competen,a avut n vedere.
Pas B >ta2ilirea grupului ,int supus antrenamentului.
7
Pas D >ta2ilirea unei metodologii de diagnosticare a nivelului de manifestare a competen,ei
respective la su2iec,i 7teste0 chestionare0 alte tehnici de evaluare8. %eali&area profilului a2ilit,ilor /i a
repertoarului de competen,e individual. #elimitarea necesit,ilor de antrenare a competen,ei la nivel
individual /i de grup n func,ie de re&ultatele la testare.
Pas H $la2orarea programului de antrenament<
sta2ilirea componentelor antrenamentului:
nivelul la care se desf/oar< 7individual sau n grup8.
cum se desf/oar< eEtensiv0 intensiv:
care este raportul dintre con,inutul informa,ional /i eEerci,iu 7la noi +M^ antrenament0 BM^
m2og,irea fondului informa,ional interdisciplinar8:
tipul de nv,are promovat n timpul antrenamentului 7la noi nv,are social creativ8:
etape de antrenare 7intensiv=eEtensiv8:
modele de eEerci,ii /i pro2leme care vor fi utili&ate:
metode /i strategii utili&ate n antrenare:
metode de evaluare pe parcurs /i evaluare final.
Pas I Derularea antrenamentului$
demonstrare:
antrenare:
transfer.
Pas J (valuarea final a competenei do;<ndite prin$
compararea re&ultatelor0 testri ini,iale0 finale:
evaluarea n practic0 adic eEamene de verificare utili&1nd situa,ii0 ;ocuri0 modele de
activi&are a componentelor respective:
Programul urmre/te de&voltarea structurat a competen,elor 0 fiecare competen, /i a2ilitate
fiind eEersat prin antrenamente asociate.
4ntreri i sugestii pentru pregtirea in"i%i"ual i5sau seminar
#treAri
ce a2ilit,i intr n structura competen,ei sociale4
ce este asertivitatea /i care este locul ei n continuumul influen,ei sociale:
sta2ili,i asemnri /i deose2iri ntre asertivitate /i manipulare:
delimita,i cinci argumente pentru sus,inerea tre2uin,ei de antrenare a competen,elor sociale n
adolescen,4
ce n,elege,i prin incompeten, social da,i eEemple:
care considera,i c sunt competen,ele sociale cerute de un repertoar al competen,elor psihologului4
I#terpreta$i teCtul ur'tor /i delimita,i o2iective pentru formarea psihologilor ca mediatori<
3?er,ii 7mediatorii0 conciliatorii0 consultan,ii0 terapeu,ii0 consilierii etc.8 care snt chema,i s ofere
asisten, ntr-un conflict n cadrul cruia pr,ile anga;ate au nevoie de a;utor ca s re&olve conflictul n mod
constructiv0 necesit patru feluri de a2ilit,i. Primul set de a2ilit,i e cel legat de sta2ilirea unei rela,ii eficiente de
lucru ntre acea ter, parte /i fiecare din pr,ile aflate n conflict0 astfel nc1t fiecare s ai2 ncredere n ter,a
parte0 s comunice li2er cu ea /i s rspund la sugestiile sale n privin,a unui proces ordonat de negociere. 5l
doilea set este legat de sta2ilirea unei atitudini cooperante de re&olvare a pro2lemelor de am2ele pr,i. 7...8 .n al
treilea r1nd0 vin a2ilit,ile implicate n crearea unui proces creativ de grup /i a sistemului de adoptare n grup a
deci&iilor. On astfel de proces clarific natura pro2lemelor cu care se confrunt pr,ile aflate n conflict0 a;ut la
eEtinderea gamei de alternative care snt percepute ca fiind la ndemn0 facilitea& evaluarea realist a
fe&a2ilit,ii lor0 precum /i de&ira2ilitatea lor /i facilitea& implementarea solu,iilor convenite. 7...8 .n al patrulea
r1nd0 este adesea de mare folos pentru ter,i s ai2 cuno/tin,e su2stan,iale despre motivele n ;urul crora este
centrat conflictul. 5stfel de cuno/tin,e ar da posi2ilitatea mediatorului s vad solu,iile posi2ile la care pr,ile n
conflict nu s-ar fi g1ndit /i i-ar permite s le a;ute la evaluarea mai realist a solu,iilor propuse.
Participan,ii la un conflict au nevoie de a2ilit,i /i orientri similare acelora ale unui mediator a2il0 dac
vor s gseasc solu,ii constructive. $i au nevoie de a2ilit,i pentru sta2ilirea unei rela,ii de cooperare cu cellalt0
pentru re&olvarea pro2lemei0 pentru reali&area unui proces creativ de grup0 care s eEtind op,iunile disponi2ile
pentru re&olvarea conflictului0 precum /i de a2ilitatea de a privi conflictul dintr-o perspectiv eEterioar0 astfel
nc1t s nu se lase prin/i n multele capcane distructive /i neproductive care a2und n conflicte3
7#eutsch M.0 *))+0 3>olu,ionarea conflictelor constructive. Principii0 instruire /i cercetare3 n vol
3Psihosociologia re&olvrii conflictului30 coord. >toica Constantin 5.0 6eculau 5.0 pp= *7!-*770 editura Polirom
Ia/i
+
Sugestii pe#tru se'i#ar:
5pel1nd la lucrrile de specialitate constitui,i un set de teste /i chestionare pentru testarea
competen,elor sociale. Pe 2a&a autotestrii reali&a,i-v propriul repertoar de competen,e sociale.
(rient1ndu-v programele de antrenament pre&entate n curs proiecta,i un program de antrenare /i
de&voltare a inteligen,ei sociale n nv,m1ntul pre/colar /i primar.
(rgani&a,i o reuniune de grup @ocus pe tema A>elfmanagementul n planificarea carierei'.
)
CAPIT12U2 VII
E9PATIA 5 I9P2ICATII N VIA7A S1CIA24
1. Perspecti% istorico#teoretic asupra empatiei
$Eisten,a omului este o permanent adaptare /i integrare n mediul fi&ic /i social. Interac,iunile dintre
oameni presupun disponi2ilitatea fiecrui individ de a n,elege /i interpreta perspectiva0 punctul de vedere al
celuilalt0 starea sufleteasc /i chiar mental a celuilalt. 5/a cum0 pentru adaptarea la mediu n general omul
posed inteligen, /i creativitate0 pentru adaptarea la mediul social el posed0 n plus0 capacitatea e'patic.
$ste acesta un argument pentru a acorda empatiei mai mult spa,iu ntr-un curs de psihologie social alturi de
care mai pre&entm urmtoarele ra,iuni<
a8 pu,ine profesii nu solicit empatia de&voltat la nivel de a2ilitate sau competen,:
28 profesioni/tii n domeniul psihologiei /i asisten,ei sociale0 domeniu n care se pregtesc studen,ii
no/tri tre2uie s posede n repertoarul de a2ilit,i /i competen,e empatia de&voltat la nivel supramediu:
c8 toate procesele de grup< de comunicare0 motiva,ionale0 afectiv-apreciative0 de influen,0 de conducere
/i eEercitare a puterii se 2a&ea& ntr-o msur destul de mare pe a2ilit,i /i competen,e ce presupun n
manifestarea lor empatie emo,ional0 motiva,ional sau predictiv:
d8 rela,iile ntre empatie /i alte a2ilit,i0 capacit,i /i procese psihice ce se manifest n domeniul
psihosocial au fost mai pu,in puse n eviden, n manualele de psihologie social:
e8 la noi eEist pu,ine preocupri de de&voltare structurat /i antrenare a capacit,ii empatice n sistemul
competen,elor sociale. 5ceste ra,iuni ne-au orientat spre a2ordarea empatiei ca o capacitate cu largi /i profunde
implica,ii n via,a social0 ca o competen, social.
Ter'e#ul de e'patie -9ailitate "e prezicere! "e recunoatere a "ispoziiilor
psihologice ale unei persoane! percepiile sale! g+n"urile! sentimentele i atitu"inile ca
trsturi proprii.
-ca aptitu"ine de a sesiza mentalitatea altuia, sentimentele sale, dorinele, opiniile, sau,
i mai concret, a prezice conduitele sale
#Dcapacitatea de a te pune cu adevrat $n locul altuia, de a vedea lumea aa cum el o vede
# un construct multi"imensional $n care se coro!oreaz aspectul cognitiv predictiv de
percepere a perspectivei altuia, reactivitatea emoional, aspectul funcionrii i motivaiei
interpersonale etc care argumenteaz pentru o a!olire multidimensional a empatiei.
2. *onceptul "e empatie
E'patia apare ca o capacitate> cu progra' ereditar> peste care se clde!te iitorul
co'porta'e#t e'patic> o trstur de perso#alitate ce poate ati#ge ale#$e aptitudi#ale pri#
i#ter'ediul creia o'ul poate =#$elege> cu#oa!te !i pre<ice co#duitele altuia0 facilitatoare a
interac,iunii sociale /i performan,ei.
$mpatia nu se confund nici cu identificarea nici cu proiec,ia nici cu simpla imita,ie0 ci ea
corespu#de %u#c$iei =#s!i a co'u#icrii !i a =#$elegerii u'a#e) 5firma,ia preconi&ea&0 n fond0 c
procesele psihice implicate n manifestarea empatiei se contopesc ntr-un fenomen aparte0 care apare
n anumite condi,ii. pentru declan/area empatiei tre2uie ndeplinite c1teva condi,ii<
a) o con"iie extern eEisten,a unor mpre;urri eEterne0 adic raportarea celui ce
empati&ea& la un model eEtern de comportament pe care fie c l percepe nemi;locit0 fie c l evoc0
fie /i-l imaginea&: fr aceast condi,ie empatia nu are Vo2iect':
A) o con"iie intern repre&entat de predispo&i,ii psihice ale individului cum ar fi< o mare
sensi2ilitate pentru triri emo,ionale0 o via, afectiv 2ogat0 eEperien, emo,ional0 posi2ilit,i
evocatoare /i imaginative care asigur o mare posi2ilitate de integrare a strilor altora0 dorin,a de a
sta2ili un contact emo,ional /i de a comunica0 un contact viu cu propria via, emo,ional care
nseamn un proces intensiv de autocunoa/tere :
c) o condi,ie numit de autor cre"ina n con%enia transpunerii) 5ceasta se eEplic prin
faptul c n comportamentul empatic persoana se transpune n Vpielea' altuia fr a-/i pierde propria
identitate de sine.
9eca#is'ul propriu-&is de producere a %e#o'e#ului e'patic av1nd la 2a& imita,ia0 identificarea0
modelarea /i proiectarea antrenea& procese fi&iologice 7Hineste&ice /i vegetative8 cognitive0 imaginative /i
afective. 5cest mecanism pune n eviden, aspectul de proces al empatiei ce poate fi pre&entat /i secven,ial n
c1teva fa&e<
*8 primul contact cu modelul o2iectiv care presupune un act de cunoa/tere /i apropiere a modelului0
cunoa/tere care se reali&ea& prin procese asociative0 imaginative. .n aceast fa& se reali&ea& o raportare a
datelor oferite de model la propria eEperien,. 5ceast luare n sine a modelului0 prin introec,ie0 favori&ea&
!M
apari,ia unor triri emo,ionale nso,ite /i de o reactivitate organic /i de modelarea mintal a comportamentului
o2servat sau evocat:
B8 pe 2a&a modelrii cognitiv-afective ce implic deduc,ie /i analogie se produce un proces invers de
proiec,ie /i de mulare pe psihologia celuilalt0 cu o identificare emo,ional cu cellalt:
=) a treia fa& n care0 pe 2a&a celor intuite0 sim,ite /i g1ndite Vca /i cum ai fi tu altul' su2iectul trece la
formularea predic,iei cu privire la comportamentul altuia /i proiectarea propriului comportament n raport cu
altul. 5ceast ultim fa& vi&ea& efectul producerii fenomenului empatic. Principalul efect care decurge din
cunoa/terea /i trirea empatic este un anumit mod de n,elegere a psihologiei celorlal,i , este un pro"us psihic
#esigur valoarea cunoa/terii empatice nu este una /tiin,ific0 fiind ncrcat de su2iectivitate0 dar este
suficient de eEact pentru a facilita fiecrui individ reali&area unei strategii n comportamentul fa, de
al,ii0 deoarece predic,iile sunt continuu raportate la v1rsta su2iectului /i se verific n interac,iune /i
comunicare.
Procesul empatic0 afirm >. Marcus 7op. cit. p. 3M8 se ncheie cu do21ndirea strii de empatie0
acea stare prin care V$ul' se simte relativ identificat Vcu cellalt' put1nd retri emo,iile0 g1ndurile /i
ac,iunile partenerului0 efect 7sau produs psihic8 care se poate o2iectiva n activitate.
>. Marcus este singurul cercettor care concepe empatia n iposta&ele de nsu/ire co'u# de
perso#alitate> ca proces psihic !i produs psihic) Totodat el pledea< pe#tru =#$elegerea e'patiei
ca u# co#struct 'ultidi'e#sio#al.
'. )mpatiaE structur i $uncii
$mpatia ca fenomen psihic eEtrem de compleE se manifest n forme comportamentale variate
ce constituie direc,ii de investigare eEperimental0 care eviden,ia& componentele de structur ale
fenomenului. %e&ultatele cercetrilor pledea& pentru n,elegerea structurii empatiei ca format din
urmtoarele componente<
a) componenta $iziologic ce vi&ea& caracteristicile reactivit,ii fi&iologice din timpul
producerii fenomenului empatic . ?oate cercetrile demonstrea& eEisten,a unor nivele ale manifestrii
empatice n planul reactivit,ii de tip fi&iologic:
A) componenta a$ecti% 7emo,ional8. $dith >tein consider c empatia este o surs legitim
de cunoa/tere a strilor afective ale altora . Ma;oritatea cercettorilor consider componenta afectiv
ca cea mai apropriat de esen,a fenomenului empatic. Onii cercettori au ncercat s msoare cu
a;utorul testelor aceast component numit /i empatie emo,ional.
c) componenta pre"icti% se refer la modul n care su2iectul percepe /i anticipea& cadrul
intern de referin, al altuia0 modul n care acesta g1nde/te. 5ceasta este considerat componenta
preponderent cognitiv0 focali&at pe procese cognitive de percepere /i repre&entare apoi a
perspectivei celuilalt. %osalind #Smond define/te empatia ca pe un transport n g1ndirea0 trirea /i
modul de a ac,iona al altuia: autoarea ela2orea& un test standard de empatie predictiv prin care se
surprinde ad1ncimea reac,iei empatice /i lrgimea reac,iei empatice.
d) a patra component a empatiei relevat mai t1r&iu dec1t celelalte este componenta
moti%aional .n timp ce componenta afectiv permite evaluarea msurii n care un su2iect simte
acela/i lucru cu o alt persoan0 latura motiva,ional l duce pe su2iect la ac,iune. 5ceast component
este studiat n ultimul timp de psihiatri /i psihologi care o vd ca pe un factor implicat n conduita
altruist-autentic /i comportamentul prosocial 7I.#. ?restieni0 *))M0 p. *M)8. >u2liniem c prin
cunoa/terea empatic se poate do21ndi o n,elegere a motiva,iei celuilalt dar /i o stimulare a motiva,iei
propriului comportament:
e) >. Marcus vor2e/te /i de o component aptitu"inal a comportamentului empatic. $ste
vor2a n esen,0 spune autorul0 de surprinderea unui anume fel de manifestare empatic0 evident
supramediu0 fr de care nu apare posi2il reali&area performan,elor corespun&toare n anumite
profesii 7>. Marcus0 *))*8. Cele cinci componente ale structurii fenomenului empatic0 decelate din
studiul comportamentului empatic manifest0 indic o interdependen, a lor0 de eEemplu necesitatea
manifestrii componentei predictive /i afective pentru apari,ia celei motiva,ionale. >tudiul empatiei
din perspectiva componentelor motiva,ional /i aptitudinal este a2ia la nceput. .
Stilul apreciati e'patic apare ca o component a personalit,ii cu caracteristici de aptitudine.
Ca urmare empatia poate fi privit ca un vector al personalit,ii deoarece ea sus,ine at1t latura
rela,ional valoric c1t /i pe cea instrumental apreciativ a personalit,ii.
.n concordan, cu componentele de structur ale capacit,ii empatice cercetrile moderne n
domeniu surprind o serie de %u#c$ii ale e'patiei cu rol n adaptarea psihologic a personalit,ii
umane<
!*
aA $uncia cogniti% implicat $n transpunerea psihologic $n sistemul de referin al altuia
prin care se realizeaz un act de cunoatere empiric a partenerului +c6t de prietenos, interesat,
optimist, agresiv sau anxios etc. este o persoan0 o cunoatere tacit i scurtcircuitat
A $uncia "e comunicare rspunde tre!uinei de dialog i schim!are temporar a propriei
perspective cu perspectiva celuilalt, este o condiie a unei comunicri interpersonale eficiente:
cA $uncia anticipati% rezult6nd din funcia cognitiv i de comunicare, presupune
efectuarea unei predicii asupra comportamentului partenerului, o anticipare a strategiei de
interrelaionare a celuilalt:
"A $uncia "e contagiune a$ecti% rezultat din aproprierea i identificarea propriului eu cu
*u-l celuilalt situaie ce atrage fenomenul de contaminare temporar, de stare a celuilalt. *a este
furnizat de posi!ilitatea su!iectului de a se mica pe axa identificare detaare i condiionat de
condiiile de via:
eA $uncia per$ormanial -$n anumite profesiuni empatia devine a!ilitatea de a favoriza
realizarea cu succes la nivel supramediu a unei activiti ce implic relaii interpersonale.
Prin func,iile sale empatia facilitea& adaptarea social a personalit,ii. .n consecin, 2locarea
manifestrii ei prin diferite mecanisme sau manipularea func,iilor ei cum ar fi stimularea func,iei
anticipative pe diferite ci pentru a crea pa#icK<o#uri la eEamenele de admitere0 asocieri de imagini
/i sunete sinistre n r&2oi etc. poate crea efecte malefice.
(. <tilul apreciati% empatic
Pentru a-/i regla raporturile cu mediul fi&ic0 omul depune un efort continuu de a-l cunoa/te0 de a-l
categori&a0 de a-l ordona /i sistemati&a pentru a putea sta2ili concordante ntre stimulare /i reac,ie
Pentru a eEista0 omul tre2uie sa se afle n rela,ie cu ceilal,i oameni: pentru a putea ntre,ine rela,ii el
tre2uie sa se raporte&e adecvat la ace/tia: pentru a se putea raporta adecvat tre2uie sa-i n,eleag0 sa-i cunoasc.
Pentru a se integra n via,a social0 omul tre2uie s posede /i s-/i de&volte capacitatea de intercunoastere.
@iecare individ are un 3stil3 al sau de a-i percepe pe ceilal,i din ;ur. .n modul de percepere a celor din ;ur
indivi&ii se diferen,ia& nu numai dup felul n care ii percep sau evaluea& pe ceilal,i ci /i n modul n care i
a2ordea& /i-i interpretea& n raport cu propria lor personalitate.
6o,iunea de stil se refer la maniera proprie individual proprie sau comun 7tipologic8 de a
reali&a variate activit,i. Psihologii au pre&entat diferite forme ale stilului ncep1nd cu 5. 5dler care
scria despre stilul de via,. 5stfel se poate contura un stil cog#iti Ace desemnea& anumite modalit,i
specifice de recep,ionare /i prelucrare a informa,iei'0 un stil percepti definit de @. Teider drept Ace anume
informa,ie selectea& individul n vederea cunoa/terii'0 un stil de autopre<e#tare 75rHim0 *)+*80 u# stil
apreciati definit ca Amaniera personala de a2ordare0 evaluare /i interpretare a evenimentelor realit,ii care
pre&int aspecte divergente' .
>tilul apreciativ se refer la acea form de n,elegere care se desf/oar n registrul afectiv0 caut
de&implicarea eEpresa a acelor calit,i ce pun su2iectul n rela,ie cu o2iectul-a acelor determinri ce confer
semnifica,ii n func,ie de ce a/teapt /i ce poate primi su2iectul n registrul emo,ional.
>tilul apreciativ n cunoa/terea celorlal,i este acea maniera de apropiere de o2iectul cunoa/terii care se
caracteri&ea& prin ponderea specifica a elementelor afective /i cognitive /i a posi2ilit,ii de transpunere n
psihologia celuilalt
Pe parcursul eEistentei0 stilul apreciativ se formea& n rela,ii interpersonale prin procesul
percep,iei interpersonale /i prin activarea unui poten,ial pe care omul il poseda pentru adaptarea la
mediul social - empatia.
<tilul re$lexi% este un stil apreciativ preponderent afectiv fr ca trirea sa dep/easc propriile
grani,e intime fr proiec,ia acestei triri n modele eEterne. %epre&entan,ii acestui stil raportea&
modelul eEtern la sine. $i tind s utili&e&e criterii apreciative tran/ante0 rigide /i o modalitate analitic
n a2ordarea celorlal,i.
<tilul "etaat este un stil apreciativ neproiectiv /i neafectiv. %epre&entan,ii acestui stil tind
sa ;udece fenomenele realit,ii /i pe semenii si fr criterii afective /i fr transpunere n situa,ia
altora. $l nu este a/a de eficient n cunoa/terea interpersoanl comparativ cu stilurile proiective.
#eta/atul se comport ca un ;udector impar,ial intr-un conteEt care solicita un
comportament participativ. %aportarea ;udec,ii cu privire la ceilal,i0 la punctele de referire
generale aflate n afara modelului eEtern0 dar /i a propriei persoane ii acorda deta/atului posi2ilitatea
folosirii diferitelor strategii de cunoa/tere 7analitica /i impresiv - glo2ala8 cu acelea/i re&ultate.
<tilul analogic este un stil apreciativ proiectiv neafectiv care reu/e/te n,elegerea
psihologiei altora prin mi;locirea ra,ionamentelor analogice ce-l pun n postura identificrii cu modelul
eEtern. %epre&entan,ii acestui stil se identifica cu al,ii pe 2a&a unei asemnri de principii intre ei /i un
model eEtern. ?endin,a de identificare cu al,ii a analogicului permite o oarecare fleEi2ilitate a
!B
structurii cognitive ca /i posi2ilitatea folosirii diferitelor strategii cognitive. Zudec,ile despre al,ii ale
analogicului sunt mai o2iective07neinfluentate afectiv8 dar mai pu,in acurate deoarece rationamentul
analogic nu este ntotdeauna eEact.
<tilul empatic este un stil apreciativ proiectiv i afectiv ce se caracteri&ea& printr-o
capacitate de transpunere n cadrul intern de referin,a al altora folosind ca mi;loc de n,elegere a
tririlor /i n,elegere a celuilalt propria sa eEperien, afectiva. (2iectivitatea n cunoa/terea celorlal,i
se datorea& m2inrii dintre utili&area propriei eEperien,e afective /i transpunerea n psihologia
modelului eEtern numita proiec,ie atitudinala-afectiva. $mpaticul percepe lumea 3ca /i cum3 ar fi
modelul eEtern. >tilul empatic contri2uie la manifestarea comportamentului empatic cerut /i implicat
n multe activit,i sociale.
>tilul apreciativ constituie o caracteristica de personalitate care n anumite limite ale
varia2ilit,ii0 caracteri&ea& individul sau grupul de indivi&i su2 raportul manierei de a2ordare a celor
din ;ur n scopul cunoa/terii lor /i n vederea fiErii rela,iilor adaptate cu ace/tia.
8. )mpatie i atriuire
#in anali&a defini,iilor celor doua concepte se o2serva c acestea au la 2a&a mecanisme psihice
diferite. # e'patie acce#tul cade asupra ide#ti%icrii care trimite ctre o retrire prin transpunere
cu scopul interpretrii realit,ii0 clasificrii conduitelor celuilalt prin optica acestuia.
# atriAuire> 'eca#is'ul de producere este proiec$ia care va duce la clasificarea conduitelor
celuilalt potrivit unghiului nostru propriu de vedere.
# ca<ul e'patiei este vor2a despre o transpunere care facilitea& preluarea perspectivei
celuilalt0 ceea ce nseamn plasarea n cadrul intern de referin, al acestuia. $ste vor2a despre faptul c
$ul se simte n celalalt n timpul momentelor empatice pentru a-i retri sentimentele0 g1ndurile0 strile
psihologice dar fr pierderea identit,ii de sine.
# atriAuire avem de a face cu proiec,ii care au ca re&ultat preluarea propriei perspective cu
privire la celalalt0 ceea ce nseamn c su2iectul nu prse/te propriul cadru de referin,0 el
proiect1ndu-/i propriile stri asupra celuilalt.
Ia nivelul efectului psihologic0 daca demersul empatic devine o cale de cunoa/tere adecvata
tocmai prin preluarea perspectivei celuilalt0 prin retrirea de ctre $u a strilor celuilalt ca /i cum ar fi
acea persoana conduc1nd la n,elegere - despre atri2uire se poate afirma c este o cale de apreciere0
aproEimare care poate duce la fel de 2ine la n,elegere sau la eroare printr-o echili2rare a propriului eu
n rela,ia cu lumea .
;. )mpatie i creati%itate # paralel comparati%.
5specte teoretico-practice
$MP5?I$ C%$5?I"I?5?$
*.Cele dou fenomene psihice au fiecare un
poten,ial de predispo&i,ii care se constituie ca un
fundament necesar 7cu program ereditar8 peste
care se clde/te viitorul comportament empatic
sau creativ. .n manifestarea celor dou nsu/iri
psihice raportul afectiv-cognitiv este diferit.
.n ca&ul empatiei primea& caracteristicile
proceselor afective /i apoi cognitive 7deci o
cunoa/tere prin afectivitate0 i'agi#a$ie>
tra#spu#ere /i su2stituire. .n ca&ul empatiei
vor2im de o component fi&iologic.
.n ca&ul creativit,ii primea&
caracteristicile proceselor cognitive superioare
7g1ndire0 imagina,ie8 /i apoi afective.
Com2inatorica imaginativ cuprinde un aspect al
empatiei< imagina,ia su2stitutiv. Ui n cadrul
creativit,ii comportamentul se 2a&ea& pe un
fundament de caracteristici /i predispo&i,ii ale
sistemului nervos central.
B. .nsu/ire0 trstur a personalit,ii umane
$mpatia este o nsu/ire comun a
indivi&ilor0 normal reparti&at n masa popula,iei
ce se distri2uie de la niveluri nalt empatice la
niveluri sla2 empatice /i neempatice. Poate
a;unge /i la nivelul de aptitudine.
Creativitatea este poten,ial normal0
distri2uit de la un numr redus de foarte nalt
creativi 72eionders cel fr de seamn8 la sla2
creativi /i necreativi ntre care un numr mare de
oameni cu poten,ial mediu.
!3
>pre deose2ire de empatie se dicut despre
creativitate general /i specific.
3. 5m2ele fenomene se manifest ca proces
.n ca&ul empatiei procesul decurge n c1teva
etape care presupun cele trei preco#di$ii< model0
caracteristici afective0 dispo&i,ii /i credin,a n
conven,ia transpunerii.
Etapa I:
- cunoa/terea modelului0 acelea/i caracteristici0
acumularea de informa,ii pentru a putea n,elege
modelul /i al opiniilor pentru a putea emite
solu,ii.
- Etapa II:
- de transpunere n situa,ia modelului /i trirea
evenimentului cum l trie/te modelul
7identificare0 proiec,ie8 fr o concentrare a
aten,iei eEterioare ci a aten,iei interioare:
Procesul creativ are mai multe etape dar pentru a
avea loc sunt necesare preco#di$ii < pote#$ial>
dori#$a > 'otia$ia0 un fond interdisciplinar.
Etapa I
- pro2lema a/a cum este dat:
- Culegerea de informa,ii pentru a n,elege
pro2lema
- Etapa II
- i#cuAa$ia. 5ctivitatea incon/tient sau
con/tient de amestecare a informa,iilor de
structurare /i restructurare supus com2inatoricii
imaginative /i tehnicilor de creativitate.
Etapa III<
- inven,ia
#escoperirea = inven,ia
- descoperirea noului
Ui n ca&ul empatiei ca /i n ca&ul
creativit,ii putem nt1lni %e#o'e#ul de
ilu'i#are> de gsire a solu,iei cu deose2irile
necesare ntre ele: n ca&ul empatiei descoperi un
suflet 7/i nc nu am descoperit mecanismele0 dar
se 2a&ea& pe intui,ie0 contagiune /i fu&iune
afectiv8 acea stare de 2ucurie0 fericire0 Vca un
cutremur psihic' 7predomin intui,ia /i
afectivitatea.8.
.n ca&ul creativit,ii momentul $vriHa
presupune intui,ie0 ncrctur afectiv0 dar cu
predominarea g1ndirii logice0 descoperi solu,ia.
Etapa IV verificarea n practic
.n ca&ul empatiei cunoa/terea ncrcat de
su2iectivism se verific prin comportamentul
manifestat de su2iect /i autenticitatea lui este dat
de nivelul adaptrii individului la rela,iile sociale0
de eficien,a social a su2iectului.
.n ca&ul creativit,ii produsul creativ este
verificat n practic 7solu,ie delimitat8. Practica
d verdictul dac este util0 original.
.n am2ele situa,ii practica este cea care
evaluea&0 verific valoarea produsului.
.n am2ele ca&uri mecanismul de producere
a celor dou fenomene presupune cogni,ie0
anticipare0 comunicare0 contagiune0 afectivitate0
intui,ie.
-. 5m2ele procese se finali&ea& cu un
produs diferit
Produsul este do21ndirea strii de empatie<
acea stare prin care Veu-l' se simte identificat cu
cellalt0 put1nd retrii emo,iile0 g1ndurile /i
ac,iunile partenerului. ?oate se pot o2iectiva ntr-
un comportament original ce poart amprenta
celui care empati&ea&.
On o2iect0 idee0 concept0 construc,ie
teoretic caracteri&ate prin noutate0 originalitate
/i utilitate
. %ela,ia cu inteligen,a
!-
- este mai pu,in studiat n ca&ul empatiei.
- $ugene 5. 9einstein 7*)738 autorul
are n vedere unele capacit,i constitu,ionale care
intr n interac,iune cu eEperien,ele de sociali&are
/i care contri2uie la apari,ia empatiei.
- Pe primul loc se afl inteligen,a. $mpatia
presupune ca su2iectul 7actorul8 s aprecie&e cu
acurate,e modul celuilalt de a defini o situa,ie.
52ilitatea de a surprinde semnifica,ii cere la
r1ndul ei a2ilit,i sim2olice care s-i permit
Vactorului' s ai2 n vedere mai multe
perspective n mod simultan0 a2ilitate considerat
de mul,i autori ca apana; al inteligen,ei.
- %ela,ia empatiei cu inteligen,a este o
rela,ie po&itiv 7L. 5llport0 *)+*8.
- este necesar un nivel supramediu al
inteligen,ei:
- de la un nivel supramediu se manifest
independent.
%ela,ia a constituit o2iectul multor cercetri
n domeniul creatologiei 7ve&i 5l. %o/ca0 *)+*:
M. %oco0 *)7)8.
!. %ela,ia cu motiva,ia<
- eEist o component motiva,ional a
empatiei dat de tre2uin,a de altul0 de nevoia de
afinit,i sociale0 de dragoste0 iu2ire. Ca /i
motiva,ia empatie este un vector al personalit,ii
creative. Ui n ca&ul empatiei putem constata
2loca;e emo,ionale determinate de lipsa dorin,ei
de a empati&a fapt ce conduce de multe ori la
ineficien, n rela,iile sociale.
- motiva,ia este un vector al creativit,ii:
- sus,ine0 orientea&0 energi&ea&:
- poate fi /i 2loca; al manifestrii
creativit,ii 7lipsa curio&it,ii0 a dorin,ei de a crea
ceva8.
7. %ela,ia cu afectivitatea<
- componenta emo,ional este considerat
inima empatiei
- aici se impune delimitarea locului e$
7coeficient de emo,ionalitate8 n manifestarea
empatiei 7noi credem c n manifestarea
fenomenului empatic e$ primea& n raport cu
eI8.
- sus,intoare n reali&area noului0
originalului0 n dep/irea greut,ilor:
- 2loca; al creativit,ii 7anEietate8:
- .n creativitate eI primea& n raport cu
e$ n anumite domenii tehnice0 administrative0
etc.
- nici empatia nici creativitatea nu pot fi
g1ndite a se manifesta fr afectivitate /i
inteligen,
+. %ela,ia cu agresivitatea
- %ela,ia dintre empatie /i agresivitate este
negativ. 5gresivitatea limitea& posi2ilitatea de
a ptrunde /i sim,i pe cellalt.
- agresivitatea determin o reac,ie de
rspuns agresiv sau retragerea su2iectului din
rela,ia empatic.
>tudiile au artat c profesorii neempatici
sunt mai duri /i manifest comportament agresiv
7>. Marcus0 *)+!8 iar mamele sla2 empatice sunt
mai agresive /i manifest comportament a2u&iv
fa, de copii lor 7Miller /i $inse2erg0 *)++8
- agresivitatea ca o caracteristic a
personalit,ii inventatorului este uneori necesar
n dep/irea o2stacolelor0 av1nd ns valori
medii :
- inventatorii apar uneori agresivi n
sus,inerea ideilor lor. 5gresivitatea ca factor
motiva,ional poate constitui un o2stacol n calea
manifestrii creativit,ii c1nd se proiectea& la
nivel nalt.
). %olul antrenamentului
Posi2ilitatea de&voltrii empatiei prin
antrenament a fost mai pu,in studiat. .ncep1nd
cu programul lui K. Julmar /i de&voltarea
profesiei de consilier /i asistent social apar
contri2u,ii la stimularea empatiei prin
.n creativitate este recunoscut /i apreciat
posi2ilitatea de&voltrii prin antrenament
individual /i de grup a poten,ialului creativ.
5lturi de contri2u,iile Ucolii americane de
creativitate se remarc contri2u,iile creatologilor
!
antrenament 7#. Iarson0*)+-: CoreS M.0 *)+B8 rom1ni Mihaela %oco0 5na >toica0 Lrigore 6icola
sau a Ucolii ie/ene de inventic n promovarea
antrenamentului n creativitate.
Privirea comparativ asupra creativit,ii /i empatiei ne-a reliefat c este vor2a de dou fenomene
compleEe /i 2ine delimitate cu rol n adaptarea performant la mediul 2iologic0 social /i cultural.
.n sistemul personalit,ii cele dou nsu/iri interac,ionea&0 empatia contri2uind la performan,a creativ n
multe domenii de activitate0 iar creativitatea sus,in1nd manifestarea a2ilit,ii empatiei la nivel de aptitudine.
E'patia este pe#tru creatiitate u#ul di# ectorii creatii !i pri# participarea la
co'Ai#atorica i'agi#ati opera$ie ge#erati
=. Orientri actuale n stu"iul empatiei
?endin,a actual este de a studia fenomenul empatic ca factor al manifestrii comportamentului altruist
autentic 7genuine altruism8 /i a comportamentului de ntra;utorare 7helping 2ehavior. #in studii se desprinde
ideea c oamenii care au un nivel nalt al empatiei sunt mai ap,i s dea a;utor dec1t cei cu nivel sc&ut . empatia
/i simpatia sunt asociate po&itiv cu comportamentul prosocial n timp ce rela,iile de discomfort personal tind s
nu fie asociate sau s corele&e negativ cu comportamentul prosocial
Preci&ari<
u#a de tip teoretic?co#ceptual urmrind demonstrarea delimitrilor de fond dintre e'patie
apar,in1nd de latura instrumental-opera,ional a personalit,ii /i si'patie ca ,in1nd de latura rela,ional valoric:
!i a doua de tip eCplicati vi&1nd interpretarea eficien,ei comunicrii ntr-un grup ce manifest
aptitudini preferen,iale reciproce0 interpretare ce tre2uie cutat0 spun autorii0 n poten,area nivelului
comportamental de tip empatic ca premis a comunicrii interpersonale.
( alt preocupare actual legat de fenomenul empatiei este aceea privind de&voltarea capacit,ii
empatice. #irec,iile de ac,iune ar fi dou<
Plec1nd de la cultiarea acelor capacit,i specific umane care contri2uie la producerea fenomenului
empatic 7imagina,ie0 afectivitate0 ra,ionament deductiv /i analogie8:
ECperi'e#tarea u#or progra'e de a#tre#are a comportamentului empatic.
?ot >. Marcus pre&int c1teva programe pentru cultivarea empatiei la adolescen,i0 prin,i0 consilieri
psihologi0 ce se utili&ea& n strintate. #intre acestea amintim programul lui K. Jullmer pentru antrenament
individual denumit V5rta empatiei'. 5cest program este organi&at n ! etape /i se aplic pe 2a&a unui
antrenament &ilnic de maEimum o or. Cele /ase etape se intitulea&<
,0 percepia interpersonal:
20 surse de eroare $n cadrul percepiei interpersonale:
;0 recunoaterea emoiilor:
/0 recunoaterea sensurilor ascunse:
.0 cadrul perceptual pentru $nelegerea altora:
<0 etap cu caracter recapitulativ.
( alt arie de investiga,ie a fenomenului empatic este oferit de activitatea grupurilor terapeutice0 a
grupurilor de sensi2ili&are0 formare /i cre/tere uman
.n paleta cercetrilor dedicate empatiei0 alturi de studii din domeniul psihologiei sociale0 al
psihopedagogiei /i psihoterapiei se nscriu /i cele de psihologie di%ere#$ial !i perso#ologie. #intre su2iectele
de psihologie diferen,ial a2ordate l amintim pe cel cu privire la deoseAirile pe seCe ale e'patiei. 1 te'
prii#d eolu$ia pe &rste /i sociali&area empatiei0 arat c ea apare de timpuriu0 din primele &ile de via, ale
copilului0 dar manifestarea /i de&voltarea ei este influen,at at1t de factorii 2iologici c1t /i de factorii de mediu
ntre care modelele parentale au un rol deose2it.
Rela$ia di#tre e'patie !i agresiitate> e'patie !i 'otia$ie> e'patie !i te'pera'e#t> e'patie !i
aptitudi#i co#stituie te'e di# do'e#iul psihologiei perso#alit$ii investigate de psihologi n pre&ent
>. )mpatia o competen social
$mpatia este o nsu/ire co'u# tuturor oa'e#ilor a&#d la Aa< predispo<i$ii ereditare) Ca
eEpresie a acestei capacit,i se formea& n timpul eEisten,ei individuale u# stil apreciati e'patic /i
u# co'porta'e#t e'patic. .ntre capacitatea empatic /i comportamentul empatic ca modalitate
constant de manifestare a acestuia0 eEist rela,ii congruente. Capacitatea empatic prin manifestare la
nivel individual contri2uie la<
cu#oa!terea psihologic a altuia:
=#$elegerea !i predic$ia comportamentului altuia:
%acilitarea co'u#icrii interpersonale:
%acilitarea adaptrii sociale prin ela2orarea unei strategii proprii de comportament a
individului prin adaptarea propriilor aspira,ii /i a/teptri la a/teptrile /i comportamentul celorlal,i:
ati#gerea per%or'a#$ei n profesie /i a eficien,ei sociale:
!!
Prin func,iile ndeplinite de empatie la nivelul sistemului de personalitate poate fi considerat un
ector 'ultidi'e#sio#al al acestuia:
Pentru n,elegerea fenomenului empatiei sunt necesare nc studii /i cercetri care s l a2orde&e
dintr-o perspectiv interdisciplinar:
Rela$iile di#tre e'patie !i creatiitate au fost mai pu,in reliefate prin studii interdisciplinare
de/i sunt dou fenomene psihice compleEe /i care interac,ionea& la nivelul personalit,ii. Prin
de&voltarea lor corelat nc de la v1rstele tinere apreciem c s-ar cre/te posi2ilitatea reali&rii de sine
c1t /i capacitatea de performan, a individului0 a/a cum au dovedit-o studiile noastre:
5/a cum am pre&entat anterior eEist preocupri pentru ela2orarea /i eEperimentarea unor
programe de antrenare a empatiei. 6oi considerm empatia ca o competen, social esen,ial pentru
comportamentul social /i am ela2orat /i eEperimentat programe de de&voltare a empatiei prin
antrenament n grup creativ.
?. -ez%oltarea competenei empatice la ca"rele "i"actice "eutante
?.1. Program "e antrenament
Argu'e#t
@ormatorii tinerei genera,ii sunt chema,i s-/i de&volte poten,ialul de aptitudini la nivel de
competen,e pentru a pregti comunitatea s re&olve cu succes pro2lemele cu care se confrunt /i s
proiecte&e creativ o nou civili&a,ie. $i n/i/i0 formatorii0 tre2ui forma,i prin antrenamente intensive
pentru a-/i de&volta competen,ele sociale0 element indispensa2il 7a*turi de competen,ele
profesionale8 n reali&area o2iectivelor educa,iei n mileniul III.
Scopul
>timularea0 antrenarea /i de&voltarea empatiei Ia nivel de competen,.
1Aiectie
*. Cunoa/terea structurii0 func,iilor0 rolul empatiei /i a locului ei .n repertoarul de competen,e sociale a
cadrului didactic.
*.*. Participan,ii vor cunoa/te care sunt cele cinci componente ale capacit,ii empatice /i cum pot fi ele
delimitate0 testate0 de&voltate.
*.B. " or /ti care sunt func,iile empatiei0 cum pot fi stimulate /i evaluate.
*.3. "or .n,elege care sunt factorii inhi2itori /i facilitatori ai manifestrii empatice /i cum pot fi
prevenite sau reduse o2stacolele n comunicarea empatic.
*.-. Participan,ii /i vor structura o imagine c1t mai complet asupra rolului empatiei n comportamentul
social /i profesional.
B.#e&voltarea principalelor componente ale empatiei< componenta afectiv /i componenta predictiv.
B.*. " or fi capa2ili s se transpun n situa,ia altora0 manifest1nd empatie emo,ional.
B.B. "or putea s fac predic,ia asupra comportamentului celorlal,i0 manifest1nd empatie predictiv.
B.3. " or ac,iona pentru prevenirea /i=sau reducerea 2loca;elor empatiei n rela,ionare.
B.-. " or utili&a capacitatea empatic n controlul pedagogice /i n re&olvarea lor .
B.. "or fi capa2ili s stimule&e de&voltarea /i manifestarea a2ilit,ii empatice Ia elevi.
3. @ormarea a2ilit,ii de a utili&a competen,a empatic n evaluarea /colar.
3.*. Participan,ii vor /ti s delimite&e stilurile apreciative0 /i vor forma un stil apreciativ compleE0
empatic /i creativ .
3.B. " or reali&a aprecieri0 evit1nd erorile fundamentale de atri2uire.
3.3. "or utili&a competen,a empatic n controlul /i echili2rarea 2alan,ei succes - e/ec0 n ntrirea stimei
lor de sine.
3.-. "or putea orienta elevii spre conturarea unor a2ilit,i sociale /i a unor standarde valorice po&itive n
comportamentul lor social.
Lrup ,int - cadre didactice de2utante
9etodologie
.n sus,inerea programului vom utili&a antrenamentul intensiv0 care se va derula dup formula<
-+M^ din timp dedicat formrii a2ilit,ilor 0 BM^ din timp m2og,irii /i structurrii fondului
informa,ional interdisciplinar individual.
?rei varia2ile sunt corelate n antrenament<
a8 varia2ila demonstrare - eEersare: 7+M^ din timpul acordat8
28 varia2ila antrenare /i transfer:
c8 varia2ila fond informa,ional 7structurare /i m2og,ire -BM^ din timpul acordat.
5ntrenarea competen,ei empatice se va reali&a prin triangula,ie metodologic0 utili&1nd metode de
creativitate0 tehnici /i procedee specifice psihologiei sociale aplicate< ;oc de rol0 confruntare selectiv0
confruntare metaforic0 grup @ocus0 tehnici /i metode ale Ucolii Mira2ilis de educa,ie /i formare prin
creativitate.
!7
Ealuarea a#tre#a'e#tului
Pentru evaluare se vor folosi< eEerci,ii interactive de pro2are a a2ilit,ilor formate: modelul euremelor
aplicat n evaluare: scal de autoapreciere a a!ilitilor sociale formate: evaluare creativ prin ;oc de rol n
situa,ii sociale proiectate de formator 7conflicte0 rela,ii pu2lice0 recunoa/tere a sentimentelor etc. 8. Ini,ial /i final
se va aplica chestionarul formatorului.
#erularea antrenamentului
Pri'a <i (J ore)
*. Capacitatea empatic -nucleul competen,elor sociale
*.*. Constituirea grupului de lucru /i reali&area climatului stimulativ. $Eerci,ii de rela,ionare /i
autopre&entare.
*.B. 5plicarea primelor teste de empatie emo,ional /i predictiv /i a chestionarului formatorului.
*.3. Pre&entarea o2iectivelor. $Eerci,ii de rela,ionare /i pluralitatea perspectivelor.
*.-. 5ntrenament n recunoa/terea /i definirea capacit,ii empatice. $Eerci,ii de identificare0 eEerci,ii
de empatie cu model evocat.
*.. =opul creativilor. #iscu,ii pentru delimitarea impactului antrenamentului. 5plicarea chestionarului
formatorului pentru prima &i.
Giua a doua (J ore)
B. Comunicare /i comportament empatic
B.*. Pre&entarea topului profesorului creativ. dup prima &i.
B.B. $Eerci,ii de autode&vluire
B.3. @unc,iile empatiei - eEerci,ii de comunicare empatic
B.-. #elimitarea principalelor o2stacole n manifestarea capacit,ii empatice - eEerci,ii
B.. #emonstrarea comportamentului empatic - eEerci,iu de empatie cu model pre&entat
B.!. Cum transferm cele nsu/ite n relaiile cu colegii. clasa de elevi - discu,ie &anel
B.7. ?opul profesorului creativ. %plicarea chestionarului formatorului pentru a doua &i.
Giua a treia (J ore)
3. Componenta afectiv /i componenta predictiv a empatiei
3.*. %e&ultatul topului
3.B. $Eerci,ii de identificare. transpunere0 analogii personale
3.3. #iscutarea posi2ilit,ilor de de&voltare a componentei afective eEerci,ii de recunoa/tere a
sentimentelor0 ascultare activ0 comunicare empatic
3.-. #iscu,ii privind empatia predictiv - eEerci,ii de de&voltare a empatiei predictive
3.. ?opul profesorului creativ. Chestionarul formatorului pentru a treia &i.
Giua a patra a ( J ore)
-. $mpatie0 atri2uire /i stil apreciativ
-.*. Pre&entarea topului profesorului creativ .$Eerci,ii de rela,ionare
-.B. #emonstrarea stilurilor apreciative prin teste /i eEerci,ii -discutarea caracteristicilor fiecrui stil
-.3. 5tri2uire /i stil apreciativ - eEerci,ii de evitare a erorilor fundamentale de atri2uire n rela,ia
profesor-elev
-.-. Cum transferm cele nsu/ite la clas4 7activitate reali&at prin Philips !-! sau metoda !-3-8
-.. ?opul profesorului creativ .5plicarea chestionarului formatorului pentru a patra &i.
Giua a ci#cea (J ore)
. #emonstrarea a2ilit,ii formate n antrenament
.*. Pre&entarea re&ultatelor topu-ului profesorului creativ din &iua a patra
.B. $Eerci,ii interactive de pro2are a a2ilit,ilor formate
.3. Zoc de rol sau utili&area unor metode de creativitate care induc /i cer manifestarea competen,ei
empatice 7sinectic0 roll-storming0 2tlia metaforelor etc. 8 pentru ntrirea /i transferul a2ilit,ilor formate
.-. ?opul profesorului creativ .5plicarea chestionarului formatorului pentru a "-a &i.
Giua a !asea (J ore)
!. $valuare final
!.*. ?opul profesorului creativ
!.B. $valuarea re&ultatelor antrenamentului prin<
$valuarea la nivel individual a a2ilit,ilor formate.
@iecare participant va propune o activitate care solicit manifestarea empatiei /i va fi lider n reali&area
activit,ii respective
$la2orarea de ctre fiecare participant a unor eEerci,ii de empatie 7afectiv0 motiva,ional0
predictiv8 posi2il de utili&at n predarea =nv,area o2iectului de activitate.
!.3. 5plicarea scalei de autoapreciere a efectelor antrenamentului
!.-. 5plicarea chestionarului formatorului
!.. ?opul profesorului creativ. ?opul topurilor pentru ntreg antrenamentul
!.!. 5lctuirea mapei cu materiale ela2orate de participan,i n cursul antrenamentului
!.7. >ta2ilirea unor modalit,i de comunicare ntre participan,i /i formator pentru sus,inerea efortului de
!+
de&voltare continu a competen,ei empatice
?.2. Protocol al unui antrenament n empatie
#ata< *+.*B.*)))
?ema< Componentele empatiei Lrup ,int< Profesori de2utan,i
@ormator< dr. Mariana Caluschi
1Aiectie<
.vor cunoa/te cele componente ale capacit,ii empatice
.vor /ti ce pro2e se pot utili&a pentru testarea empatiei afective0 motiva,ionale0 predictive
.vor putea s utili&e&e modelul evocat sau perceput pentru a se transpune n situa,ia sau n rolul altuia
.vor fi capa2ili s utili&e&e eEerci,iul empatic n procesul de nv,are=predare la o2iectul de specialitate
.vor ela2ora eEerci,ii pentru stimularea /i de&voltarea empatiei emo,ionale /i predictive la clas
.vor fi competen,i n utili&area a2ilit,ii empatice n re&olvarea sau controlarea conflictelor pedagogice
9etode !i teh#ici utili<ate<
- strategiile creativit,ii 7nvluirea0 provocarea8 -eEerci,ii de empatie emo,ional
- eEerci,iul cu model evocat
- eEerci,iul empatic
- ;oc de rol
- eEerci,ii de identificare dup imagine
Structura actiit$ii
I) Pre<e#tarea topului pro%esorului creati !i e'patic)
5precierea re&ultatelor /i materialelor ela2orate n reuniunea anterioar.
II) Rea'i#tirea #or'elor !i aCio'elor grupului creati)
III) ECerci$iul de autopre<e#tare 'eta%oric)
IV )Pre<e#tarea succi#t a co'po#e#telor e'patiei@ eCe'pli%icare cu te'e di# actiitatea didactic.
#e eEemplu<
*. %olul empatiei afective /i predictive n verificarea elevilor.
B. Prevenirea conflictelor elev-cunoa/tere sau elev-cadru didactic prin predic,ie empatic
V )ECerci$iu de alloe'patie) 8iecare participa#t dese#ea<> si'Aoli<ea< starea =# care se a%l la
'o'e#tul respecti (dese# =# culori> sche'atic ): Participa#$ii se grupea< =# diad)
8a<a I
@iecare prive/te desenul partenerului /i ncearc s descrie n c1teva cuvinte starea prin care trece acesta.
8a<a II
@iecare participant pune n scris 3 ntre2ri partenerului0 n func,ie de desenul acestuia: apoi ncearc s
fac predic,ia asupra ntre2rilor care i s-au pus de ctre partener .
8a<a III
>e citesc ntre2rile /i predic,iile fcute 7fa&a predic,ie - confirmare8. >e o2serv reac,iile participan,ilor.
Iiderul intervine numai c1nd o diad prelunge/te eEerci,iul prin eEplica,ii suplimentare sau c1nd diferen,a ntre
predic,ie /i confirmare este foarte mare. >e eviden,ia& /i eEpectan,ele participan,ilor 7din predic,iile fcute
asupra ntre2rilor ce Ii se vor pune8. $Eerci,iul poate fi desf/urat /i n alte forme 7un singur su2iect /i grupul
ntreg8: esen,ial este > eviden,ie&e rela,ia dintre predic,ie /i confirmare.
VI) /rai#stor'i#g cu roluri de pe te'a (Cu' opti'i<' rela$ia pro%esor ? ele sau pro%esor ?
pri#te"(
%oluri< profesor0 printele unui copil neast1mprat cu re&ultate /colare medii0 copilul0 medicul /colii0
psihologul /colii0 un 2unic0 Maica ?ere&a0 inspectorul /colar.
.n final se eviden,ia& manifestarea empatiei afective /i predictive prin su2linierea eEpectan,elor celor
doi parteneri< prin,i0 profesori0 dar /i rolul lucrului n echip n generarea solu,iilor. >e trece Ia schi,area
rolului ascultrii active0 a comunicrii de suport0 non-agresiv /i non-violent n manifestarea a2ilit,ii
empatice. >e lucrea& individual 3monologul calului3 dup imagine. 5poi fiecare participant cite/te
monologul reali&at prin identificare 7imagina,ie de su2stituire 8 cu calul 7calul poate fi elev /i cei care ;oac
/ah - un profesor0 un printe0 doi profesori0 un inspector - un profesor0 doi prin,i etc.8
$Ep. #egea2a vrea domnul profesor s-l impresione&e pe inspector. Pe noi ne-a legat Ia 2ot /i ne-a pus s
&1m2im: dar dac nu vrea 3calul3 s fac mi/carea potrivit0 s-a dus de r1p toat reputa,ia /colii.
>e eviden,ia& temerile0 dorin,ele /i eEpectan,ele calului. >e sus,in discu,ii asupra eEerci,iului lucrat.
>e reali&ea& o aplicare de pro2 pentru diagnosticarea nivelului empatiei afective /i predictive 7testul
#Samond adaptat la creativitate pentru empatie predictiv0 testul Mahre2ian $pstein pentru componenta afectiv
a empatiei80 sau alte scale.
>e mparte grupul n dou grupuri de c1te /ase persoane.
@iecare grup prime/te c1te o povestire n care un su2iect 7persona;8 descrie ce i s-a nt1mplat /i d c1teva
rela,ii despre cum reac,ionea& el n mod o2i/nuit. Povestirea se opre/te n momentul producerii nt1mplrii. #e
eEemplu<
Marius este un elev cu re&ultate /colare foarte 2une. $I este pasionat de fi&ic /i a o2,inut n clasa a G-a
re&ultate care i-au permis s a;ung p1n la fa&a pe ,ar inclusiv0 fiind apreciat ntre olimpicii /colii. $I este un
adolescent socia2il /i comunicativ0 cu ncredere n for,ele Iui0 cu mul,i prieteni ntre colegi /i chiar ntre
!)
profesori. .-nul trecut0 dup ce a o2,inut locul I Ia fa&a ;ude,ean a olimpiadei de .fi&ic0 s-au acordat ca premii
pentru ocupan,ii locurilor I /i B o eEcursie n @ran,a. Marius s-a pregtit de plecare. $ra foarte 2ucuros /i cu
2aga;ele la u/0 a/tepta s se preci&e&e trenul cu care vor pleca spre Jucure/ti. .n &iua n care tre2uia s plece0
ner2dtor a dat telefon ca s i se comunice ora de nt1lnire la gar. On glas mirat i-a spus< 3>-a plecat de ieric
Cum te cheam4 5... dar nu erai pe listc 3 Ui a .nchis telefonul.
5tunci Marius a sim,it... a spus..... a fcut...
#up ce liderul fiecrui microgrup a citit povestirea0 fiecare participant ncearc s se transpun n rolul
persona;ului /i apoi s scrie ce a sim,it0 ce a g1ndit persona;ul. #up *M-* minute participan,ii sunt pu/i s
citeasc ceea ce au scris. liderul grupului cite/te continuarea povestirii.
>e face0 deci0 ide#ti%icare> predic$ie !i co#%ir'are. @a&a ultim se reali&ea& la nivelul grupului mare.
*on"iii pentru pro"ucerea empatiei
>e pre&int cele trei condi,ii< eEisten,a modelului de empati&at0 a eEperien,ei afective a celui ce
empati&ea&0 a credin,ei n conven,ia transpunerii.
VII) ECerci$iul e'patic
>e pre&int eEerci,iul empatic.
>azele exerciiului empatic
*. Cunoa/terea modelului pre&entat sau evocat
a face strinul cunoscut
perceperea0 vi&uali&area0 discu,ii cu modelul
euestioning0 2rainstorming de ntre2ri
utili&area unor tehnici de apropiere cognitiv /i emo,ional de model 7demersul de la altul-la sine8
B. Integrarea cuno/tin,elor despre model n sistemul propriu de valori0 eEperien,e0 cuno/tin,e - luarea n
posesie a su2iectului pe plan mental0 afectiv 0 motiva,ional ca n iu2ire: mularea pe psihologia su2iectului
7demersul de la altul?la si#e8.
3. ?ranspunerea0 identificarea0 proiec,ia n 7cu8 situa,ia celuilalt 3ca /i cum3 ar fi el 7demersul de la si#e?la
altul8.
-. %evenirea /i interpretarea eEperien,ei trite cu formularea predic,iei asupra liniilor de comportament0 a
eEpectan,elor celuilalt 7demersul de la altul?la si#e8.
. Proiectarea propriului comportament corelat cu scopul urmrit 7demersul de la sine-la altul8
$Eerci,iul empatic ela2orat de noi a fost eEperimentat /i utili&at n de&voltarea con/tient a capacit,ii
empatice la nivel individual 7*-M de su2iec,i8 /i la nivel colectiv 7n * M grupuri creative - aproEimativ *M
su2iec,i8.
Se lucrea< u# eCerci$iu de e'patie cu 'odel pre<e#tat.
On participant 7sau liderul0 co-liderul8 poveste/te o nt1mplare /i se opre/te la producerea evenimentului.
Iiderul antrenea& participan,ii n activitate urmrind pa/ii 7fa&ele8 eEerci,iului. >e pun ntre2ri
modelului pre&ent 7cel care poveste/te nt1mplarea8 prin ndeprtarea de nt1mplare /i cunoa/terea mai adecvat
a modelului0 modului su o2i/nuit de reac,ie.
#up parcurgerea tuturor fa&elor fiecare participant cite/te ce a scris dup identificarea cu modelul. .n
final modelul cite/te ce a sim,it0 g1ndit. cum a ac,ionat el n acea situa,ie 7 este 2ine ca 3persona;ul'- s fi
pregtit anterior eEerci,iul8.
>e discut re&ultatele eEerci,iului0 modelul relief1nd pe care dintre participan,i l-a sim,it c a empati&at
cu el. a crui predic,ie a fost confirmat de el.
>e discut modul n care este implicat aAilitatea e'patic =# re<olarea u#or co#%licte pedagogice
VIIl) Se d ca eCe'plu co#%lictul ele?cu#oa!tere. >e eviden,ia& rolul profesorului diriginte n
re&olvarea conflictului /i drumul de la identificarea conflictului p1n la re&olvarea lui.
IE) Se lucrea< u# eCerci$iu de e'pati<are 7dup imagine8 cu ; persona;ele din imaginea Aplim2are n
trei'. >arcina este transpunerea n situa,ia fiecrui persona;0 ela2orarea unei discu,ii n trei care s eviden,ie&e
temerile0 tre2uin,ele /i a/teptrile celor trei. Ini,ial se face un eEerci,iu de 3denumire pentru ta2lou3. >e citesc n
grup 0.discu,iile imaginate de fiecare.
E) Se trec =# reist pri#cipalele oAiectie ati#se n reuniunea de antrenament. >e fiEea& tematica
pentru acas. @iecare participant tre2uie s delimite&e cum poate utili&a eEerci,iile empatice Ia o2iectul Iui /i s
dea un eEemplu.
>e reali&ea& topul profesorului creativ /i empatic.
4ntreri i sugestii pentru pregtirea in"i%i"ual i5sau seminar
a) #treAri
defini,i empatia /i delimita,i condi,iile declan/rii ei:
ce func,ii ndepline/te empatia4 $Eemplifica,i:
caracteri&a,i comparativ stilul apreciativ empatic /i stilul deta/at:
ce ste atri2uirea /i ce rela,ii eEist ntre atri2uire /i empatie4
7M
cum se implic afectivitatea n procesele empatiei /i creativit,ii4
care crede,i c sunt implica,iile stilurilor apreciative n re&olvarea conflictelor4
A) I#terpreta$i ur'toarele teCte:
3?eoria empatiei sau $infiihlung-ul a fost formulat de ?h. Iipps deose2e/te la o2iectul estetic o form
7ton0 culoare0 etc.8 /i un con,inut. Con,inutul estetic e de natur psihic. .n sesi&area /i n gustarea unei opere de
art noi suntem n activitate intern0 psihic0 noi introducem n o2iectul estetic cerea din sufletul nostru. 5ceast
introducere a sufletului nostru n o2iecte e ceea ce nume/te Iipps $infiihlung general aperceptive. $l
deose2e/te ns patru feluri de $infiihlung0 /i anume< a8 C1nd nsufle,im natura /i spa,iul0 avem o empatie
natural0 empiric - e ceea ce nume/te ll $infiihlung natural 76atureinfuhlung8. .n acest ca& noi atri2uim naturii
tendin,e0 puteri0 activitate. 5ceasta este 2a&a psihologic a vechiului antropomorfism. J8 C1nd atri2uim naturii /i
sentimentele ce ne a;ut sufletul nostru< m1ndria0 ;alea0 durerea0 atunci se na/te empatia estetic . c8 C1nd
dispo&i,iile noastre suflete/ti0 tre&ite cu oca&ia unor factori strini0 le atri2uim acelor factori0 se produce empatie
dispo&i,ional. #e eEemplu< culorile /i tonurile mu&icale tre&esc n sufletul nostru diferite sentimente: dac noi
considerm aceste sentimente ca inerente oarecum culorilor /i tonurilor0 nseamn c am introdus dispo&i,iile
noastre afective chiar n acele sen&a,ii vi&uale sau auditive.
.n sf1r/it al patrulea fel de empatie e aceea care se poate numi social /i care const n ptrunderea0 n
introducerea vie,ii noastre n sufletul altor oameni. .n ca&ul acesta eEist o 3transpunere a mea n altul3.
Prin urmare0 prin empatie n,elegem o o2iectivare a $ului nostru0 o oglindire a lui n lumea eEtern.
"aloarea estetic se produce astfel prin afirmarea vie,ii 7nu n sensul de afirmare utilitar a vie,ii8. 6egarea vie,ii
ntr-un o2iect constituie0 dup Iipps0 ur1tul.
c) Sugestii pe#tru se'i#ar:
%eali&a,i un @ocus grup pe tema Aempatia o competen, necesar profesiei de psiholog.
%eali&a,i un eEerci,iu de empatie cu model evocat /i un eEerci,iu cu model pre&entat.
%eali&a,i un eEerci,iu de eEprimare metaforic< empatia este pentru psiholog precum...
7*