Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Numrul total de ore (pe semestru) din


planul de nvmnt ! "#
Denumirea disciplinei I$IEN%
Anul de studiu & Semestrul II Tipul de evaluare final E'(
Regimul disciplinei )* Numrul de credite +
Total ore din planul de
nvmnt
"# Total ore de
studiu individual
(, Total ore pe
semestru
-+
Coordonator disciplin Conf. Dr. Lucian Laureniu Indrei
Facultatea Medicin Dentar .otal Curs S La*orator P
Catedra X "# (( / (0 /
Profilul Medicin
Specialiarea Medicin dentar
)*ie1tivele dis1iplinei
Cunoa!terea principiilor alimentaiei ec"ili#rate !i realiarea consilierii nutriionale
Cunoa!terea principalilor factori de mediu $naturali !i artificiali% !i a modului prin care
influenea starea de sntate
Normele de igien n ca#inetul stomatologic !i realiarea circuitelor funcionale
&estionarea de!eurilor medicale n ca#inetul stomatologic
Cunoa!terea influenei factorilor de mediu asupra patologiei stomatologice !i ela#orarea
msurilor de prevenire
Coninutul 1ursului / Pro2rama analiti1
Semestrul II ! (( ore
'( Necesarul energetic al organismului ) ore
)( Trofinele alimentare ) ore
*( +itaminele "idro, !i liposolu#ile ) ore
-( .lementele minerale ) ore
/( &rupele de alimente ) ore
0( &rupele de alimente ) ore
1( 2giena aerului ) ore
3( 2giena aerului ) ore
4( 2giena apei ) ore
'5( 2giena "a#itatului ) ore
''( 6anagementul de!eurilor !i condiii igienico,sanitare n ca#inetul stomatologic ) ore
Coninutul seminarului ' la*oratorului ! Pro2rama analiti1
Semestrul II ! (0 ore
'( Anc"eta alimentar ) ore
)( Anc"eta alimentar ) ore
*( .valuarea strii de nutriie n colectivti ) ore
-( +aloarea nutritiv !i calitatea igienico,sanitar a produselor alimentare ) ore
/( +aloarea nutritiv !i calitatea igienico,sanitar a produselor alimentare ) ore
0( To7iinfeciile alimentare ) ore
1( .valuarea polurii aerului ) ore
3( .valuarea contaminrii aerului !i msuri de prevenire !i com#atere a infeciilor
nosocomiale ) ore
4( 6icroclimatul ) ore
'5( .valuarea pota#ilitii apei !i msurile de pota#iliare ) ore
''( .valuarea pota#ilitii apei ) ore
')( 6anagementul de!eurilor n ca#inetul stomatologic ) ore
'*( Cerine igienico,sanitare pentru activitatea n ca#inetul stomatologic ) ore
3I3LI)$4AFIE
'( 2ndrei 88( 2gien( Sintee didactice( 2a!i9 Casa de .ditur +enus: )55/(
)( &avt +: Petrariu FD: &avt CC: 2ndrei 88( Alimentaia !i patologia nutriional( 2a!i9
.ditura &r(T( Popa: )55*(
*( ;oren <: =isesi 6( <and#oo> of .nvironmental <ealt" and Safet?( =oca Raton9
CRC Press 2nc: '440(
-( @"itne? .N: Cataldo C=: Rolfes SR( Anderstanding Normal and Clinical Nutrition(
*rd ed( NeB Cor>9 @est Pu#lis"ing Comp: '44'(
/( Diegler ..: Filer 8E( Present ;noBledge in Nutrition( 1t" ed( @as"ington DC9 28S2
Press: '440(
0( Cuciureanu R: +oitcu 6( C"imie sanitar( 8ucrri practice( 2a!i9 8ito A6F: '440(
1( Petrescu Cr( 2gien( .lemente teoretice !i practice( Timi!oara9 Frionturi
Aniversitare: )55*(
C)5PE.EN6E
Realiarea unui plan de msuri pentru respectarea condiiilor igienico,sanitare n ca#inetul
stomatologic
.valuarea strii de nutriie a unui pacient
Realiarea unui plan de consiliere nutriional
Determinarea condiiilor de microclimat n ca#inetul stomatologic
Determinarea nivelului de gomot !i sta#ilirea unui plan de msuri pentru reducerea
gomotului n ca#inetul stomatologic(
Realiarea circuitelor funcionale n ca#inetul stomatologic(
8a sta*ilirea notei 7inale se iau n considerare Ponderea n notare e7primat n
procente
$Total G '55H%
rspunsurile la e7amen I colocviu $evaluarea final%9
test gril
e7 practic
,89
+,9
, testarea continu pe parcursul semestrului :,9
Descriei modalitatea practic de evaluare final .I+ $de e7emplu9 lucrare scris $descriptiv
!i I sau test gril !i I sau pro#leme etc(%: e7aminare oral: colocviu individual ori n grup:
proiect: etc(% , teste gril
.stimai timpul total $ore pe semestru% al activitilor de studiu individual pretinse
studentului $completai cu 5 activitile care nu sunt cerute%
' Descifrarea !i studiul notielor de curs 5
) Studiu dup manual: suport de curs 5
* Studiul #i#liografiei minimale indicate 5
- Documentare suplimentar n #i#liotec 0
/ Activitate specific de pregtire S.62NAR !i I sau 8A=FRATFR 5
0 Realiare teme: referate: eseuri: traduceri: etc( 0
1 Pregtire lucrri de control 0
3 Pregtire preentri orale 0
4 Pregtire e7aminare final 5
'5 Consultaii 0
'' Documentare pe teren 0
') Documentare pe 2nternet 0
'* Alte activiti J 0
.).AL ore studiu individual (pe semestru) ; (,
Data completrii9 )5'5 Semntura coordonatorului de disciplin9