Sunteți pe pagina 1din 3

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie
Camera Auditorilor din Romnia Audit financiar 2000. Standarde. Codul privind
conduita etic i profesional, Editura Economic, Bucureti, 2000
a!riela C"etrariu Controlul conturilor anuale #n revista estiunea i conta!ilitatea
firmei, nr. $%0$.200$
Corpul E&per'ilor Conta!ili i al Conta!ililor Autori(a'i din Romnia )orme
)a'ionale de Audit, Bucureti, $***
Corpul E&per'ilor Conta!ili i al Conta!ililor Autori(a'i din Romnia )orme de
audit financiar i certificare a !ilan'ului conta!il, Bucureti, $**+
)iculae ,elea- Sisteme conta!ile comparate, vol. ., Editura Economic, Bucureti,
2000
)iculae ,elea-, .on .onacu /ratat de conta!ilitate financiar, vol. . i .., Editura
Economic, Bucureti, 2002
Aurel .sfnescu, 0asile Ro!u, .on An-"el, Anca /utu Evaluarea #ntreprinderii,
Editura /ri!una Economic, Bucureti, $**1
2umitru 34R56ESC5 Anali(a economico financiar a #ntreprinderii, Editura
/ri!una Economic, Bucureti, $**7
8etre 898EA)4 Auditul financiar conta!il, Editura /ri!una Economic,
Bucureti, $***
Pagina 96 din 3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
8etre 898EA)4 Auditul financiar al unit'ilor patrimoniale, #n revista Controlul
,inanciar Economic, nr. $2%$2.2000, Editura Economic
3i"ai R.S/EA Conta!ilitatea societ'ilor comerciale, vol. ., editat de
C.E.C.C.A.R., Bucureti, $**+
3i"ai R.S/EA, 6avinia 96.3.2, .leana ).:56ESC5, Ana S/9.A), 0asile
R4.6EA)5 Conta!ilitatea societ'ilor comerciale, vol. .., Editat de C.E.C.C.A.R.,
Bucureti, $**;
2oina R9B5 Aspecte privind activitatea de audit #n revista ,inan'e, credit,
conta!ilitate, nr. +%0+.200$
Ale&andru R5S90.C., ,lorea C9<9C, "eor-"e R5S5 Audit financiar, servicii
cone&e i de consultan' #n !ncile comerciale, Re-ia Autonom =3onitorul 9ficial>
Bucureti, 200$
2umitru SC5/AR5 Auditul financiar conta!il, Editura Economic, Bucureti,
$**?
Ana S/9.A), Eu-eniu @5R6EA Audit financiar conta!il, Editura Economic,
Bucureti, 200$
6e-ea societ'ilor comerciale nr. A$%$**0
6e-ea conta!ilit'ii nr. 12%$**$
Re-ulamentul de aplicarea al le-ii conta!ilit'ii
9rdinul 3inistrului ,inan'elor nr. 2A11%$**+ pentru apro!area )ormelor privind
or-ani(area i efectuarea inventarierii patrimoniului
Pagina 97 din 3
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
Pagina 9 din 3