Sunteți pe pagina 1din 1

Programul de studii: Contabilitate i informatic de gestiune

PROPUNERI TEME DE LICEN Sesiunea IUNIE 2014


Conf. univ. dr. Gheorghe SANDU

Nr. lucrri de coordonat: 20

I. Disciplina: Audit intern

1) Misiunea de audit intern privind activitatea financiar contabil (entiti comerciale sau publice)
2) Misiunea de audit intern privind activitatea de achiziii publice (entiti comerciale sau publice)
3) Misiunea de audit intern privind activitatea juridic (entiti comerciale sau publice)
4) Misiunea de audit intern privind activitatea IT (entiti comerciale sau publice)
5) Misiunea de audit intern pentru activitatea de resurse umane (entiti comerciale sau publice)
6) Analiza comparativ a modului de reglementare i funcionare a auditului intern public n Europa

Bibliografie
1. Gh. SANDU, Audit intern, Ed. Pro Universitaria, Bucureti, 2011
2. Standardele Internationale pentru Practica Profesional a Auditului Intern, 2007, www.aair.ro
3. Norme generale privind exercitarea auditului public intern
4. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
5. Ordonanta Guvernului Romniei nr. 37 / 2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor
privind auditul intern, publicata in Monitorul Oficial nr. 91 din 31 ianuarie 2004
6. OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern,
publicat in Monitorul Oficial al Romniei nr. 130 si nr. 130 bis/2003
7. Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial nr. 953 din 24
decembrie 2002

II. Disciplina: Audit financiar (statutar)

1) Auditarea situaiilor financiare ale unei societi comerciale nefinanciare
2) Auditarea situaiilor financiare ale unei societi comerciale financiare
3) Auditarea situaiilor financiare ale unei entiti nonprofit
4) Proceduri conexe
5) Auditul situaiilor financiare ale unei entiti mici
6) Calitatea lucrrilor de audit financiar

Bibliografie
1. Gh. SANDU, Aauditul financiar, Editura Pro Universitaria, 2011
2. Alvin A. ARENS, James K. LOEBBECKE, Audit O abordare integrat, Editura Arc, 2003
3. Audit financiar 2009, Standarde, Codul etic, Editura Irecson, 2009
4. Standardele internaionale de audit, 2011, IFAC, CAFR, ED. Irecson, 2011
5. 3. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat
n Monitorul Oficial nr. 598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
6. 4. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare
anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate, publicat n Monitorul Oficial nr. 768 din 14
noiembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
7. 5. Codul etic al profesionitilor contabili, IFAC, Ediia 2010, Editura Irecson
8. *** http://www.ifac.org/auditing-assurance/publications-resources