Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala

Stoicanesti, Jud Olt


RAPORT SINTETIC
referitor la activitile realizate la nivelul unitii de nvmnt,n baza Protocolului de
colaborare privind educaia juridic n unitile de nvmnt preuniversitar, n anul colar
2013-2014
In contextul actual, cand are loc un proces intens de innoiri substantiale in sistemul
educational, analizele periodice pe care le efectuam au drept scop stabilirea situatiei reale si a
masurilor ce se impun pentru depasirea disfunctionalitatilor ce pot aparea in procesul instructiv-
educativ.
Ca urmare a semnarii Protocolului de colaborare privind educaia juridic n unitile de
nvmnt preuniveritar,nr! "!E!N!#$%&' ($!#$!)$#(* ntre M..!.,Ministerul Justi"iei,Ministerul
#ublic $i Consiliul Superior al Ma%istraturii,,care are drept prim obiectiv cooperarea institu"iilor ,mai sus
men"ionate,n vederea promov&rii unor activit&"i de educa"ie 'uridic&, n unit&"ile de nv&"&m(nt
preuniversitar, la nivelul Scolii Gimnaziale Stoicanesti au fost realizate astfel de activitati.
In anul scolar )*+,-)*+-, in cadrul unitatii scolare s-au desfasurat activitati ce au vizat educatia
'uridica. .cestea s-au realizat atat la nivelul disciplinei de invatamant, respectiv cultura civica, dar
si la orele de consiliere si orientare si cu ocazia oma%ierii Zilei Internationale a Drepturilor
Omului., +* decembrie.
In anul scolar )*+,-)*+-, la disciplina Cultura civica s-au discutat teme ca :Dreturile omului
!i ale coilului, la nivelul clasei a /II-a,"ducatie entru cetatenie democratic, clasa a /II-a,
Diferiti, dar cu acelea!i dreturi, clasa a /II-a, Dretate !i e#alitate, clasa a /III-a, $roblema
corutiei, clasa a /III-a, "#alitate !i democratie, clasa a /III-a% 0a orele de consiliere si orientare
s-a avut in vedere delicventa 'uvenila in cadrul lectiei Delicventa &uvenila , un fenomen', la
nivelul clasei a /III-a. In centrul activitatilor se afla obiective precum 1
- autoevaluarea convin%erilor, atitudinilor si comportamentelor definitorii pentru dezvoltarea
personala
- constientizarea importantei deprinderii cunostintelor elementare de drept
- promovarea unei culturi 'uridice
.ceste teme au fost analizate in cadrul unor mese rotunde, la nivelul fiecarei clase, sau printr-
un concurs ce a cuprins clasele /II-/III. 0a discutii au fost prezenti, pe lan%a cadrul didactic de la
clasa, prof. Scradeanu Constantin si prof., diri%inte clasa a /III-a, 2osu Marinela, si 3ibie .driana
+ asistent comunitar in cadrul primariei Stoicanesti si a%. .r%4ir .di- Sef #ost #olitie Stoicanesti.
Cei doi invitati au prezentat elevilor aspectele pozitive si ne%ative ale faptelor savarsite, dar
si conturarea lor din punct de vedere 'uridic, de acest ultim lucru ocupandu-se indeaproape a%.
.r%4ir .di- Seful postului de #olitie Stoicanesti.
#entru a oma%ia cum se cuvine Ziua Internationala a Drepturilor Omului., +* decembrie, d-l
profesor Scradeanu Constantin, a propus or%anizarea unui concurs intre clasele /II-/III, concurs
ce a avut ca tema drepturile omului. levii au fost or%anizati pe ec4ipe, iar dupa prezentarea unui
referat ce a cuprins notiunile de baza privind aceasta tema, ei au primit intrebari din ceea ce s-a
prezentat, casti%atoare iesind una din ec4ipele clasei a /II-a .. Concursul a avut atat scop de
entertainment, dar mai ales educativ. Proiectul s-a adresat mai mult elevilor de clasa a VII-a, intrucat
acestia sunt la varsta de dinaintea obtinerii cartii de identitate.
Nr!
crt
!
,nitatea de
nvmnt
preuniveritar
Tipul de activitate Claa-claele
la care +a
reali.at
activitatea /i
data
Practicianul-
practicienii dreptului
care au 0ot implicai
n de0/urarea
activitii-activitilor
Obervaii
#! Scoala
Gimnaziala
Stoicanesti
a.activit&"i la nivel
curricular la disciplina
Cultura Civica
Dreturile omului !i
ale coilului
"ducatie entru
cetatenie democratic
Diferiti, dar cu
acelea!i dreturi
Dretate !i e#alitate
$roblema corutiei
"#alitate !i democratie
a /II-a
a /III-a
3ibie .driana
+ asistent comunitar
.%. .r%4ir .di- Sef
#ost #olitie Stoicanesti
b.activit&"i la nivelul
orelor de consiliere $i
orientare5diri%en"ie, n
cadrul temei
Delicventa juvenila,
un fenomen?
a /III-a
.%. .r%4ir .di- Sef
#ost #olitie Stoicanesti
c.alt tip de activitate1
concurs $colar
Ziua Internationala a
Drepturilor Omului-+*
decembrie. 6concurs
clasele /II-/III
/II-/III
7.*7.)*+- Intocmit,
#rof. 2osu Marinela