Sunteți pe pagina 1din 1

19887/21.03.

2011
NOT
privind stabilirea eligibilitii unor cheltuieli n cadrul domeniului major de intervenie 4.1
!e"voltarea durabil a structurilor de sprijinire a a#acerilor de importan regional $i local%&
n con#ormitate cu ordinul comun al ministrului de"voltrii& lucrrilor publice $i locuinelor nr.
'()*+4.+,.'++- $i al ministrului economiei $i #inanelor nr. 144)*1+.+..'++-
n conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuin!elor nr.
2"7/0#.03.2008 i al ministrului economiei i finan!elor nr. 1##7/10.0$.2008 ce re%lementeaz
eli%ibilitatea c&eltuielilor 'n cadrul domeniului ma(or de interven!ie #.1 ) *+ezvoltarea durabil a
structurilor de spri(inire a afacerilor de importan! re%ional i local, solicitm aprobarea
prezentei note privind interpretarea anumitor cate%orii de c&eltuieli eli%ibile-
.onform art. 2, alin. # sunt eli%ibile c&eltuielile efectuate pentru lucrri i ac!iuni de
protec!ia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea
lucrrilor. n acest sens, sunt considerate eligibile, inclusiv cheltuielile cu plantarea
de arbori, arbuti i plante perene.
n conformitate cu art. #, c&eltuielile pentru realizarea de piscine, saune, sli de fitness
'n interiorul structurii de afaceri nu sunt eli%ibile, relizarea acestora nefiind strict
necesar pentru func!ionarea unei structuri de afaceri.
n confomitate cu art. #, alin # c&eltuielile cu mobilierul nu sunt eli%ibile.
n conformitate cu art. #. alin. 2 a/ i 2b/ sunt eli%ibile c&eltuielile pentru locurile de
parcare cu condi!ia ca acestea s fie parte inte%rant din structura de afaceri
0deservesc structura de afaceri/.
n conformitate cu art. #. alin. 2 a/ nu sunt eli%ibile c&eltuielile cu 'mpre(muirea
propriet!ii. 1ceasta nu este eli%ibil nici 'n sensul crerii condi!iilor de desfurare a
activitii de construcii-montaj de la art. 5 cheltuielile privind organizarea de
antier, fiind o cheltuial ce va fi suportat de ctre solicitant.
1rt. #. alin. 2 c/ detalieaz c&eltuielile eli%ibile efectuate pentru construc!ii i instala!ii
aferente e2ecu!iei obiectivului investi!iei- sta!ii de tratare a apei, unit!ile de furnizare
a ener%iei i %azului, sistemul de canalizare, cablarea cldirii, conectarea la re!ele
broadband 0internet/. 1tfel, c&eltuielile cu instala!iile 345 nu sunt eli%ibile. +e
asemenea, 'n conformitate cu art. #, alin. # c&eltuielile cu dotrile 345 nu sunt eli%ibile.
/ceste clari#icri sunt valabile p0n la data publicrii n 1onitorul O#icial a modi#icrilor $i
completrilor la ordinul comun al ministrului de"voltrii& lucrrilor publice $i locuinelor nr.
'()*+4.+,.'++- $i al ministrului economiei $i #inanelor nr. 144)*1+.+..'++-
222.in#oregio.ro