Sunteți pe pagina 1din 6

File: Aleluia (Purtm n noi)

Castelln 03-2009 vt Espaa


A L E L U I A
Music by
JOHN WYATT BURSON(ASCAP) Psalmul 145
&-
-
-
4
4
r
Purtm n noi
r r r &-
-
-
4
4
%
-
-
-
4
4
r r r r %
-
-
-
4
4
&-
-
-
4
4
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
4
4
%
-
-
-
4
4
b
b
b
b
%
-
-
-
4
4
&-
-
-
E
r r r r
I
S+A
unison
&-
-
-
E I
t
d
Pur
d
tm -
d
n
%
-
-
-
r r r r r %
-
-
-
r
&-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
-
b
b
c
c d
`
d
i
c
b
%
-
-
-
&-
-
-
A @ A C
&-
-
-
A @
c
noi
c
un
c
cnt
d
n
d
ge -
b
resc, -
A C
t
d
E
d
cn
d
tul -
%
-
-
-
r r r r %
-
-
-
r r r r
&-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
-
b
b
b
b
%
-
-
-
w
w
w
.
w
e
e
r
.
r
o
File: Purtm n noi
Castelln 03-2009 vt Espaa
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
A E
&-
-
-
pag. 2.
c
dra
c
gos -
A E
d
`
tei - -
d
i
ce
d
ne-a
d
u
b
nit! -
t
d
i
Sla
d
i
v -
d
A
d
le - -
%
-
-
-
r r r r %
-
-
-
r r r r
&-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d d
d .
d
d d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
-
b
b .
c
c
b
%
-
-
-
&-
-
-
A H BA
&-
-
-
A H
c
lu -
c
ia, -
c
A
d
le -
d
lu -
b
ia, -
BA
t
d
A
d
le -
d
lu - -
%
-
-
-
r r r r %
-
-
-
r r r r
&-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
-
b
b
c
c
b
%
-
-
-
&-
-
-
BB
&-
-
-
BB
c
ia, -
c
A
c
le - -
c
lu -
b
ia! -
c
s
%
-
-
-
r r r r %
-
-
-
r r r r
&-
-
-
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
c
c
d
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
d
d
%
-
-
-
c
c
d
` d
i
d
d
b
b
%
-
-
-
w
w
w
.
w
e
e
r
.
r
o
File: Purtm n noi
Castelln 03-2009 vt Espaa
&-
-
-
BF
&-
-
-
BF
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
BF
r
S+A
r
BH
&-
-
-
BF
pag. 3.
r r
BH
t
d
T
d
rm -
d
de
c
pa
c
ce -
d
`
si
d
i
de
d
bu
d
cu - -
%
-
-
-
r
T+B.
r t %
-
-
-
r r t
d d
d
c
c
d
`
d
m
d d
&-
-
-
d
d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
- b
d
`
d
i
d
d
b
b
b
%
-
-
-
&-
-
-
CB
&-
-
-
b
rii, -
CB
t
d
Se-a
d
ra -
d
t-n -
c
zori
c
spre
d
`
a
d
i
ne-n
d
tm -
d
pi - -
%
-
-
-
%
-
-
-
b
t
d d
d
c c
d
`
. d
m
d d
&-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d .
d
d d
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
-
b
b
b
b .
%
-
-
-
&-
-
-
CE
Cor:
t
d c
c
CH
&-
-
-
CE
b
na, -
t
d
i
d
As
d
i
d
tzi -
d
d
A
d
le -
c
c
lu -
c
ia, -
CH
c
c
A
d
d
le -
d
d
lu - -
%
-
-
-
t
c
c
%
-
-
-
b
t
d
m
d
d
m
d
d
d
d
d
c
c
c
c
c
d
d
d
d
&-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
-
c
c
b
b
b
%
-
-
-
w
w
w
.
w
e
e
r
.
r
o
File: Purtm n noi
Castelln 03-2009 vt Espaa
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
b
P
t
d
d
d
DA
c d
d
&-
-
-
pag. 4.
c
ia, -
c
c
A
d
d
le -
d
d
lu -
DA
c
c
ia, -
c
c
A
c
le - -
c
lu - -
%
-
-
-
b
d
` d
m
c
%
-
-
-
c
c
c
c
d
d
d
d
c
c
c
c
c c
&-
-
-
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
c
c
&-
-
-
d
d
%
-
-
-
c
c
b
c
c
d
` d
i
d
d
%
-
-
-
&-
-
-
P
DE
S
DF
d c
`
&-
-
-
b
b
ia! -
c
c
s
DE
t
d
i
d -
Zi
d
i
d
ua -
d
d
cnd
d
d
se-a
DF
d
d
plea -
c
`
c, -
%
-
-
-
b
b
c
c
s
Zi - ua cnd se-a -
%
-
-
-
b c
s r t
d
m
d
d
m
d
d
d
d
d
&-
-
-
d
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
`
-
d`
d`
d
i
d
d
d
d
d
`
d
`
d
`
d
i
d
d
d
d &-
-
-
%
-
-
-
b
d`
d
i
d
d
d
d -
d
c
`
d
d
c`
%
-
-
-
&-
-
-
DG DI
t
d d d
m
d
m
&-
-
-
DG
t
d
i
d -
Mn
d
i
d
g -
d
d
ieri -
d
d
ne-a
b
b
duci, -
DI
t
d
d
Tu,
d
d
Doam
d
i
ne -
d
i
co
d
d
bori -
d
d
la
c
c
noi,
%
-
-
-
- pea - - c Mn-g-ieri ne-a-duci Tu Doam-ne
d
d
d
m
d
co -bori
d
m
d .
d
la
d
d
%
-
-
-
c -
c c
c
t
d
m
d
d
m
d
d
d
d
d
c
c
c
c
d
d
d
m
d
d
m
d .
d
d
d
&-
-
-
d
`
-
d`
d`
d
i
d
d
d
d
d`
d
`
d
`
d
i
d
d
d
d .
d
`
d
`
d`
d
i
d
d
d
d
d
`
d
`
d
`
d
id
d
d
d
&-
-
-
%
-
-
-
d -
d
c
`
d
d
c`
d
d
c
`
d
d
c`
%
-
-
-
w
w
w
.
w
e
e
r
.
r
o
File: Purtm n noi
Castelln 03-2009 vt Espaa
&-
-
-
EA
&-
-
-
EA
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
EA
S Subito
d d
P
d d
EE
t
d d
&-
-
-
EA
pag. 5.
d`
d
`
Ru
d
i
d
ga -
d
d
ne
d
d
as
b
b
culti! -
t
d
i
d
A
d
i
d
le -
d
d
lu -
d
d
ia, -
d
d
A
d
le -
d
d
d
lu -
d
ia, -
EE
t
d
i
d
A
d
i
d
le -
d
d
lu -
d
ia, -
%
-
-
-
noi
c -
Ru - ga
d
d
ne
d
as - culti
d
d
d
d
d
t
d
m
d
m
d
d
d
d
d
d d
%
-
-
-
c
c -
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
t
d
i
d
i
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
t
d
m
d
d
m
d
d
d
d
d
&-
-
-
d`
d`
d
`
d
i
d
d
d
d
d
`
d
`
d
i
d
d
d
d
d
t
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d d
t
d
d
d
d
d
d
d
d
d
&-
-
-
b
%
-
-
- d
d
c
`
d
d
c`
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
%
-
-
-
&-
-
-
EF
d
d
d
d
d
Rit...
r r
S
t
Din
d
ha - rul
d
d
Tu
c
iz -
c
&-
-
-
EF
d
d
A
d
d
le -
c
lu -
b
b .
ia! -
r t
d
Din
d
ha
d
rul -
c
Tu,
c
iz
c
vor -
d
mi
d
nu - -
%
-
-
-
d
d
d
d
b unison:
%
-
-
-
d
d
d
d
d
d
b
r t
d d
d
c
c
c
d
d
&-
-
- d
d
d
d
d
c
d
d .
d
d
d
d
d .
d
d
d
d
d
d
d -
d
d
d
d
c
c
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d
&-
-
-
d
d
d
d
%
-
-
-
d
d
d
d
d
d
d
d
b
b
d
d
d
d
d
d
d
d d
d
b
b
b
b
b
b
b
b
b
%
-
-
-
&-
-
-
-vor
c
mi - nu - nat
d
d
c
`
t t
R - sa - re
d
d
d
azi
c .
mi - nu-nea
c
d
d
al -tei
d
d &-
-
-
b
nat, -
t
d
R
d
sa -
d
re -
c
azi
c
mi
d
`
nu - -
d
m
nea -
d
al
d
tei -
b
vieti;
%
-
-
-
%
-
-
-
b
t
d d
d
c
c d` d
m
d
d
b
&-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d
d
d d
d .
d
d d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
&-
-
-
b
%
-
-
-
c
c
b
b
b
b
b
b
b
b
b .
t u
d
i
d
d
%
-
-
-
b
b b
w
w
w
.
w
e
e
r
.
r
o
File: Purtm n noi
Castelln 03-2009 vt Espaa
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
&-
-
-
%
-
-
-
%
-
-
-
&-
-
-
vieti.
c
S
d
d
FH
c
c
c d d
d
A -le -lu - ia,
d
d
d
b
&-
-
-
pag. 6.
t
d
m
Ti
d
m
e -
d
A
d
le -
FH
c
c
lu -
c
c
ia, -
c
c
A
d
d
le -
d
d
lu -
b
ia, -
t
. - -
d
A
d
le -
d
lu - -
%
-
-
-
Cor:
c
c
c c
A - le - lu -
c
c c
%
-
-
-
t
d
m
d
d
m
d
d
d
d
d
c
c
c
c
c
d
d
d
d
c
c
c
c
c
c
c
c
&-
-
-
d`
d
`
d
`
d
i
d
d
d
d
d d d`
d
i
d
d
d
d
d
d d`
d
i
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d`
d`
d
`
d
m
d
d
d
d
d
d
d
d
&-
-
-
d
`
d
`
d
m
c
d`
d`
d
m
c d`
d`
d
m
c
%
-
-
-
d
d
c`
d
d
c`
d
d
c
`
c
c
c
c
b
b
%
-
-
-
&-
-
-
A - le - lu -
d
`
d
i
d
d
ia
d
A-le-lu - ia
d
i
d
i
d .
d
GE
c
GG
&-
-
-
c
ia, -
c
A
c
le - -
c
lu - -
b
b
ia; -
GE
t
d
d
A
d
d
le -
d
d
lu -
c
ia, -
c
c
A
GG
b
b
le - - - -
%
-
-
-
c
c
c c .
%
-
-
-
c
c
d
d c
c
d
d
b
b
t
d
d
d
d
d
d
c
c
c
c
b
b
&-
-
-
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
c
c .
b
b
b
b
t
d
d
d
d
d
d
d
d
d
c
c
c
c
c
c
c
c
d
`
d
`
d
`
d
m
d
d
d
d
d
d
d
d
&-
-
-
c
c
d
d
%
-
-
-
c
c
c
c
c
c
c .
c .
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
c
c
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d d
d
d
d
d
d d
d
d
d
%
-
-
-
&-
-
-
SS
t
d
d
d
&-
-
-
b
b
lu -
b
b
ia, - - -
t
d
A
d -
le -
d
d -
lu -
b
b
b
ia! -
r
%
-
-
-
t
d
d -
d
b
r %
-
-
-
b
b b
b
t
d
d -
d
d
b
b
r
&-
-
-
d
`
d
`
d `
d `
d
m
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d -
d
d -
d
d
\
t t
d
d -
d
d
\
b
b
b
b
\
d
d
d
d
^

t s &-
-
-
%
-
-
-
d
d
d
d d
d
d
d
c`
c
`
d
d
d
d
t t
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
^
t s %
-
-
-
w
w
w
.
w
e
e
r
.
r
o