Sunteți pe pagina 1din 21

A DOUA ANS

Program pentru ora tinerilor (sfrit de an) CUPRINS: 1. Deschidere 85/100 Suntem una n iu!irea "ui #. $ug% &. 'ntroducere( ). *ema( + doua ans% , 5. Poezie: Pledoarie 6. COR + COM 5/100 Tat iubit, T !a"#$% -. *ema( $iscul iert%rii ' 8. *ema( $iscul iert%rii '' 9. Poezie: Otrava memorie 10. Pu&'t i&(t$u% &ta): 11. *ema( .arele a!sent 1#. *ema( /ampionii corigen0ei 1&. Poe1ie( 'nstan0% , 1*. COR + COM 11/5+ At,ta -a$ 15. 2ntre!%ri pentru concursul !i!lic( 13. *eme de discu0ie 4n sal% 5 4mp%r0ire foi deci1ie( 1-. 2nchidere &&/100 +m fost iertat de Dumne1eu 18. $ug% 16. Postludiu , ieire

INTRODUC.R.

/e 4nseamn% 7a doua ans? Pute0i da e8emple de noi anse de care a9em parte fiecare: ;iecare 4nceput este o nou% ans%( o 2nceputul unui an o Schim!area locuin0ei sau a ser9iciului o 2mplinirea unei 9rste o ;iecare 4nceput de s%pt%mn% o ;iecare diminea0% , 7<un%t%0ile Domnului nu s au sfrit= 4ndur%rile "ui nu sunt la cap%t= ci se 4nnoiesc 4n fiecare diminea0%.> (Plngerile lui 'eremia &(## #3)

Diana= o perfec0ionist% care c%uta 4ntotdeauna s% i mul0umeasc% profesoara= st%tea 4naintea acesteia plngnd de 0i sfia inima. De ce: Pentru c% stricase complet foaia de hrtie pe care tre!uia s% i scrie tema. 7Doamn% profesoar%= pot s% iau o alt% foaie:> se tngui ea. Profesoara= plin% de compasiune= o mngie pe cretet i i d%du o foaie nou%. 2n fiecare an= 4n fiecare 1i= .ntuitorul nostru= plin de mil%= ne d% cte o foaie nou%. 72ndur%rile "ui nu sunt la cap%t= ci se 4nnoiesc 4n fiecare diminea0%>. +stfel= 4n fiecare 1i putem 7s% n%d%?duim 4n Domnul> i 7s% atept%m 4n

t%cere a?utorul "ui>. /t de recunosc%tori ar tre!ui s% fim pentru 9estea cea !un% c% 'sus nu ne d% doar o pagin% nou%= ci o pagin% nou% i o nou% oca1ie 4n fiecare 1i. Pa9el ne amintete( 7Dac% este cine9a 4n @ristos= este o f%ptur% nou%> (# /orinteni 5(1-). +tta timp ct un om r%mne 74n @ristos>= 4n imediat% atingere cu 'sus= aceast% f%g%duin0% este 4nnoit% 4n fiecare 1i. Ani0i 4n credin0% cu 'sus 4n fiecare 1i a acestui an= putem cere 4mplinirea f%g%duin0ei c% 7cele 9echi s au dus( iat% c% toate lucrurile s au f%cut noi> (# /orinteni 5(1-) 2n fiecare 1i= 'sus ne 9a da o pagin% nou%.

B9entual pute0i da oca1ia cui9a s% po9esteasc% pe scurt o 4ntmplare din 9ia0%= cnd s a !ucurat de o nou% ans%.

A DOUA ANS
B tiut c% oameni= din 0%rile s%race= 4ncearc% s% aduc% pe lume copii pe teritoriul unor 0%ri de19oltate= pentru c% legisla0ia unor astfel de 0%ri= confer% drept de re1iden0% acestor copii. Bste limpede c% nici un p%rinte din occident nu i dorete s% nasc% un copil i s% o!0in% pentru acesta drept de cet%0enie 4ntr o 0ar% s%rac%. *otui= p%rin0ii notri au ales s% ne nasc% aici= pe o planet% dec%1ut%= 4nro!it%= datoare i mutilat%. Sunt 9ino9a0i p%rin0ii notri pentru asta: B 9ina noastr% pentru c% lan0urile ro!iei au adunat 9erig% cu 9erig% prin secole i s au 4ntins pn% la noi: /ine s% dea socoteal% pentru arestul nostru:C 9a recunoate 9reodat% 9ino9atul: Poate c% da= dar nu 9erdictul lui e important= ci situa0ia mea. .% 4ntre!( Daterea mea 4n ro!ie presupune condamnarea ca destin= f%r% speran0% de schim!are: Eudecnd dup% gra9itatea alegerii noastre ini0iale= dar i dup% deci1iile de su!scriere la con9en0iile p%catului= este clar c% ro!ia r%mne meritul nostru. Dar= economia situa0iei umane se modific% radical prin contri!u0ia Sacrificiului de pe Folgota. Prin sngele S%u= @ristos ne a a!sol9it de condi0ia noastr%= de condamnare. +a se face c% fiecare om n%scut pe planet%= dei se nate pentru prima oar%= tr%iete # a "#ua /a&(. /eea ce noi tr%im= este o oca1ie. +cest dar are un scop precis( tr%im pentru a ne preg%ti 4n 9ederea 9eniciei. Du a9em alt% chemare dect chemarea la 9ia0%. Du i aa c% ar fi lipsit de 4n0elepciune dac% am rata aceast% ans%: Gi totui= ct de pu0ini aleg s% fac% apel la mntuireH: /t de pu0ini decid s% consume din re1er9a de har oferit% cu infinit% genero1itate= ca un capital la dispo1i0ia tuturor. Doar orgolioii nu pre0uiesc iertarea. Doar 4mpietri0ii refu1% dragostea mntuitoare. Doar 'uda 'scarioteanul alege mai !ine sinuciderea dect lacrimile c%in0ei i iertarea. Doar cei care se cred infaili!ili consider% darul iert%rii di9ine ca pe ce9a str%in de 9ia0a lor. 'storia a!und% de temni0e 4n care au sfrit oameni ce au refu1at gra0ierea. Pentru c% de

cele mai multe ori gra0ierea a 9enit 4nso0it% de condi0iiI primeai iertarea dac% tr%dai sau renegai pe cine9aI iertarea 9enea doar dac% mituiai 9reun tri!unal sau pur i simplu se 4ntmpla ca ?udec%torul s% fie 4n toane !une. ;iecare proces omenesc i fiecare condamnare dictat% de aceste procese poart% marca su!iecti9it%0ii. De prea multe ori pre0ul cerut 4n schim!ul gra0ierii era compromisul moral= imposi!il de acceptat pentru cei care a9eau caracter. Spre deose!ire fundamental% de instan0ele p%mnteti= instan0a uni9ersului acord% iertare f%r% condi0ii. Dumne1eu declar%( chiar dac m iubeti sau nu, Eu te iubesc i dac !mi ceri i dac nu, Eu voi muri "entru "catele tale. #r nici un $el de onorariu Eu voi $i %vocatul tu, voi &aranta "entru tine, voi avea !ncredere !n tine, voi uita trecutul tu i !'i voi acorda o ans.. Din acest moment singura determinant% este 9oin0a meaI accept sau refu1 oferta. /aut argumente s% re1ist iu!irii lui Dumne1eu sau m% las copleit de ea: +ccept recunosc%tor i profit de marele har acordat sau 4i 4ntorc spatele:HC /ine tie ce moti9a0ii tainice i sum!re ne determin% s% d%m cu piciorul unui dar att de mare cum este Sal9area prin Eertfa .ntuitoruluiH /ine tie ce i19or otr%9ete 9alea gndurilor noastre i ne 0ine fereca0i 4n respingerea !un%t%0ii di9ine: De pe marginea ori1ontului lumii un glas adresea1% chemarea( (eni'i la )ine to'i cei trudi'i i !m"ovra'i, Eu v voi da odihn "entru su$letele voastre* +u1i aceast% chemare i tu: +scult% i hot%r%te teH

RISCU0 I.RTRII I /u mult% 9reme 4n urm% otirile fl%mnde ale lui "isimah au n%9%lit s% cucereasc% 0inutul harnicului Dromichetes. +cesta din urm%= a?utat de !ra9ii lui oteni= !ucurndu se i de o cunoatere mai !un% a locurilor (era la el acas%)= a ctigat !%t%lia. "ega0i 4n lan0uri i escorta0i de solda0ii lui Dromichetes= otenii lui "isimah= 4n frunte cu acesta= au fost lua0i pri1onieri. Dromichetes i a condus pe pri1onieri= prin mi?locul capitalei sale= spre locuin0a sa. *oat% lumea se 4ntre!a ce 9a fi cu pri1onierii= ce are de gnd comandantul cu ei: "a curte nu e8istau att de multe locuri de 4ntemni0are= potri9it cu num%rul mare de pri1onieri. Bra limpede c% a hot%rt s% i decapite1e= 4n pia0a din fa0a palatului. .irarea a fost peste m%sur% de mare cnd= a?uni 4n curtea palatului= Dromichetes a poruncit g%r1ilor s% de1lege pri1onierii i s% i conduc% 4n s%lile de mese. .ira0i peste m%sur%= dar supui= curtenii au ae1at pe dumani la masa 4m!elugat% preg%tit% pentru ei. Pri1onierii 4i spuneau c%= pro!a!il= 4n9ing%torul lor a hot%rt s% i decapite1e= dar c% 4nainte de moarte le a mai oferit ultima hran%. Jdat% ae1a0i la mese pri1onierii= a 4nceput ser9irea hranei. Jstaii care pn% acum au p%1it pe pri1onieri= au primit porunc% s% umple cele mai scumpe cupe i s% le ofere 9r%?maului 4nfrnt. De ce a f%cut acest lucru= 9itea1ul i 4n0eleptul Dromichetes: Du tim. Gtim 4ns% c% dup% ser9irea mesei= pri1onierii au fost eli!era0i= 4n frunte cu liderul lor= iar dup%

acel moment= nu s au mai 4ntors niciodat% cu gnduri de cucerire. J lec0ie de neuitatC.


RISCU0 I.RTRII II S% oferi cinstire din cupele de aur dumanului t%u parc% e prea mult. S% ier0i parc% mai e accepta!il= dar s% trate1i cu prietenie i onoare pe cel ce 0i a dorit r%ul= parc% dep%ete orice datorie= chiar i cretineasc%. Gi totui= din cte se pare este cea mai !un% cale de a transmite celui greit c% l ai iertat. Du sa!ia este cea care aduce con9ertire de r%u= ci 4ncrederea. + !irui pe cine9a este o chestiune de tehnic% i de dotare. Dac% eti !ine preg%tit i dispui de armamentul corespun1%tor= po0i 4n9inge. 2ntre!area este dac% aceasta e !iruin0a ade9%rat%. De o!icei= istoria ne pre1int% succesiunea clasic% a lucrurilorI cuceritorul de ast%1i 9a fi la rndul lui cucerit mine. $oata istoriei s a tot rotit aducnd alternati9 !iruitori i 4nfrn0i. +9em falsa impresie c% armele re1ol9% totul. +m culti9at 4n mod constant p%rerea c% r%1!unarea pune cap%t conflictelor i instalea1% dreptatea= dar am greit. Dimic nu se 9indec% prin dreptul la replic%= nimic nu se ctig% prin r%fuial%= totul se o!0ine prin iertare. +cceptarea este mult mai 9indec%toare dect orice arm%. Dintre toate lucr%rile lui Dumne1eu= cea mai important% pentru noi este iertarea. Du ne ar folosi la nimic dac% Bl i ar demonstra sfin0enia sau dreptatea. Du ne ar a?uta cu nimic nici cunotin0a= nici e8emplele sfin0ilor= dac% .ntuitorul nu ar declara 4n dreptul nostru +nici Eu nu te os,ndesc, du-te i s nu mai "ctuieti. /el mai important e9eniment pentru un suflet este momentul cnd iertarea e 4nso0it% de eli!erare i 4ncredere. /e garan0ii poate a9ea Dromichetes c% iertnd i eli!ernd pe dumanii lui= acetia 9or respecta 4ncrederea acordat%: /e garan0ie poate a9ea .ntuitorul= cnd m% iart% i

m% rea!ilitea1%: Dici una. *otui= Bl 4i asum% acest risc. 'ertarea presupune un risc. Bu sunt gata s% mi asum acest risc :

MAR.0. A1S.NT 2ntr un moment de confu1ie= el 4i tr%dea1% prieteniiI 4i reneg% cre1ul i se 4ndep%rtea1%. /um era de ateptat= a 9enit foarte curnd 4n0elegerea corect% a situa0iei i a hot%rt s% se 4ntoarc%. Dificultatea a!ia acum 4i conturea1% preten0iileI cine9a spune( ai &reit, nu mai eti credibil. Eti un trdtor, !n tine nu se mai "oate avea !ncredere, nu ne mai asumm riscul unui "arteneriat cu tine. Bra tn%r= era capa!il= a9ea foarte mult% dorin0% de a munci= dar greise. Jri1ontul 4i ferecase por0ile 4n calea lui. Sim0ea c% totul i a pierdut semnifica0ia. 2n situa0ii asem%n%toare= al0i cunoscu0i de ai lui au recurs la sinucidere= dac% nu s au 4ndep%rtat i mai mult. Bl atepta. 2n timp ce fr%mntarea inimii lui c%uta solu0ii= un om= din antura?ul celor pe care 4i tr%dase cu pu0in timp 4n urm%= i a 4ntins o mn%. %m cura/ul s $ac echi" cu tine, i a 1is acesta= vino s lucrm !m"reun. %m !ncredere !n tine, nu te mai &,ndi la &reeala ta, am iertat i am uitat. <inef%c%torul i a periclitat prietenia cu grupul s%u= a riscat acordnd 4ncredere unui tr%d%tor= dar a considerat c% merit%. De pe urma acestui gest= a re1ultat un om de caracter i de mare talent. Dumele tr%d%torului iertat este I#a& Ma$'u= iar re1ultatul slu?irii lui este cunoscuta Evan&helie du" )arcu. 1a$&aba= nu a fost o personalitate de prim% linie 4n topul celor mai cele!ri ucenici. Du s a remarcat nici 4n domeniul predic%rii r%sun%toare= nici 4n domeniul literar. Bl

este acel anonim de mare caracter= care= contient de sl%!iciunile personale= 4n0elegea ne9oia acord%rii unei noi anse celui care a greit i se c%iete. +titudinea lui nu neag% tr%darea= nici nu minimali1ea1% importan0a corectitudinii i a consec9en0ei. +titudinea lui <arna!a este atitudinea 9i1ionarului= care dep%ete !ariera primei impresii i superficialit%0ii. Bl 9ede lucrurile 4n ansam!lul lor= nu ?udec% punctual 9ia0a cui9a. Dei nu se 4ntre1%rea nici un ctig din iertare= dimpotri9%= el 4i asum% rolul celui care 4ntinde mna rea!ilit%rii. Din totdeauna= rea!ilitarea cui9a a presupus un pre0. /el care acord% 4ncredere unui tr%d%tor= poate fi asociat cu acesta= 4i poate pierde prietenii de pn% acum= 4i risc% po1i0ia social% i cariera. Jare chiar merit% s% ier0i pe cei ce au greit: Din punct de 9edere economic nu. 'ertarea este o afacere falimentar%= cu un ridicat grad de risc. *endin0a este s% ocoleti pe cei ce au tr%dat o dat%I mai !ine 4i e9it%mC mai !ineC Dar= dac% m a ae1a eu pe locul tr%d%torului= a mai pri9i situa0ia ca pe una economic%: + mai face calcule: + mai fi att de dur 4n ?udec%0ile pe care le emit: /t de diferit 9edem lucrurile de pe po1i0ia celui ce are ne9oie de iertare i de 4ncredereH +m fi cu mult mai toleran0i i mult mai constructi9i 4n rela0iile noastre dac% am porni de la premisa c% to0i am greit 4ntr un fel sau altul. Keacul 4n care tr%im are o mare lips%( <+$D+<+. Ande este acela ce iart%: Ande sunt cei care uit% dup% ce au iertat: /e s a 4ntmplat cu oamenii care a9eau 4ncredere 4n ceilal0i: Sunte0i cum9a unul dintre ei:C

CAMPIONII CORI2.N3.I 'aco9= Da9id= .aria= Petru= Pa9el=... Jameni care au tr%it a doua ans%. Ia'#4 euea1% lamenta!il 4ncercnd s% fure de la fratele s%u. "a prul 'a!oc= prin atingerea unei coapse= 4nel%torul primete o nou% ans%I un alt nume= un destin special i o nou% direc0ie de 9ia0%. Da4i"= eroul 4ntregului regat al lui 'srael= pierde tocmai e8amenul integrit%0ii morale. J mn% 4ntins% 4l rea!ilitea1% i consemnea1% pentru posteritate categorisirea inimagina!il de scump%I +om du" inima lui 0umnezeu. Poate fi 9or!a de merit: Dicidecum. Se poate aduce 4n discu0ie 9reo amend% sau de anularea unor consecin0e ale greelii: Dici 9or!%. Da9id a fost un naufragiat= doar gra0ia di9in% l au reae1at 4n condi0ia de om. Ma$ia= pe marginea pr%pastieiI pronun0area osndei a9usese loc 4n procesul ei. + fost achitat% la recursul deschis din oficiu de c%tre .ielul lui Dumne1eu= care poart% p%catele lumii. P t$u= fratele de fapt% a lui 'uda. *r%dea1%= minte= 4n?ur%= se compromite total. Dumai c% la r%scrucea dintre Falileea i /alea "actee= 4l ateapt% a doua 9ia0%. Practic= 9ia0a lui Petru a!ia atunci 4ncepe= cnd .ntuitorul pronun0% cu9intele( +m !nt,lnesc cu voi !n 1alileea, s"une'i ucenicilor i lui Petru. $atarea fusese anulat%= uitat%I urma o nou% ans%= misiunea( 7"ate mielueii mei. Pa4 )= nici nu are ne9oie s% tr%de1e pentru c% el s a n%scut i a fost educat de la 4nceput de partea cealalt% a !aricadei. Bl i Dumne1eu. /ine a9ea s% ctige: Dac% pierdea lupta= 4nsemna c% 9a tre!ui s% retracte1e totul= s% re9i1uiasc% trecutul= s% accepte r%nile a!dic%rii de la o direc0ie greit%. Du i uor. 2n acelai timp ansele de a fi con9ertit dintr un duman 4ntr un ser9itor de9otat= nu sunt deloc 4ncura?atoare. Gi totui... Dincolo de eroare= Jchiul di9in o!ser9% 9aloarea i 4i acord% o ans%.

2n fond= 4ntreaga Scriptur% este o 0es%tur% de corigen0i. Dici unul nu a reuit din prima. *o0i au euat i au !eneficiat de @arul lui @ristos. Dici eu= nici tu= nici ceilal0i= nu suntem premian0i dar putem fi campioni. /ampion este acel ce 4n0elege c% are 4nc% o ans% i se folosete de ea.

NTREBRI PENTRU CONCURSUL BIBLIC DIN SAL


1. /ine tie cele mai multe ca1uri concrete de iertare= din <i!lie. Fene1a 50(1- 'osif iart% fra0ii lui.

#. /ine a iertat o persoan% dar a 4n9%0at pe altcine9a s% nu ierte= referindu se la aceeai persoan%: (Da9id iart% pe Gimei dar sf%tuiete pe Solomon s% l pedepseasc%) (# Samuel 16(#1 #&) &. /ui apar0in urm%toarele e8presii( 7"entru ce nu-mi ier'i "catul? ----- ('o9 -I#1) +roa&-te s 'i se ierte &,ndul acesta al inimii tale. -------- (;apte 8I##) 7dar "e cine ierta'i voi, !l voi ierta i eu... ------ (# /or. #I 10)

+2art-le acum "catul. 0ac nu, atunci, ter&e-m din 3artea 4a, "e care ai scris-o. (B8odul &#(&#) +4at iart-i, cci nu tiu ce $ac ("uca #&(&)) 7El !'i iart toate $rdele&ile tale El !'i vindec toate bolile tale (Psalmul 10&(&)

Sugestii generale

Dac% spa0iul permite i a9e0i pe cine9a priceput= ar fi foarte !ine s% preg%ti0i o plan% mai mare sau un fel de !anner pe care s% fie scris i afiat genericul programului= 4nc% de Kineri seara. A DOUA ANS Se poate organi1a un fel de sonda? 4n comunitate= 4n loc de introducere= cu 4ntre!area( 3e !nseamn a doua ans? B9entual pute0i da oca1ia cui9a s% po9esteasc% pe scurt o 4ntmplare din 9ia0%= cnd s a !ucurat de o nou% ans%. Pentru discu0ie 4mparte participan0ii 4n grupe= aa cum stau i distri!uie !ile0ele cu teme de discu0ie. .ultiplica foaia cu titlul teme de discu'ie "entru "artici"an'i i taie bile'ele. Participan0ii 9or da r%spunsul la 4ntre!%rile lor 4n ordinea num%rului de pe !ilet. +cord% pentru acest lucru 10 minute. +nun0% i ca s% tie= s% fie concii. De dorit ar fi s% multiplica0i #oaia de decizie pentru fiecare participant din sal%. 'mplicarea participan0ilor 4n program i determinarea unei deci1ii este de fapt scopul manifest%rilor noastre 4n programele tineretului. Da' 5a$ti'i5a&tu) &u (t '#&"u( )a # " 'i6i , a% 4#$bit " 7 aba. 8 dac% nu po0i multiplica scrie m%car pe folie= iar participan0ii s% i note1e deci1iile). 2ntre!%rile de la concursul cu sala 9or fi mult mai eficiente i mai clare dac% le 9e0i scrie pe folie sau pe retroproiector. /nt%rile de deschidere i 4nchidere sunt mult mai tr%ite i mo!ili1atoare dac% proiecta0i te8tul de pe folie. 2ns%i 0inta

comun% (te8tul de pe ecran) d% un plus de 9igoare i moti9a0ie 4nchin%rii noastre. ;ace0i acest lucru= chiar dac% nu se face de o!icei= chiar dac% tre!uie s% 9% deran?a0i s% instala0i aparatul pentru numai dou% cnt%ri. .erit%= 9e0i 9edeaH

*emele de discu0ie pentru participan0i. De multiplicat. 5 foaie de deci1ie (ultima pagin%)

1. C,&" ai (5u( u)ti%a "at Iart-m ? +. Ai (5u( 4$ #"at 95$ (ia Iert dar nu uit ? :& ' (itua;i < =. O 7$ / a) %a>#$, 5 &t$u 'a$ a% ?#(t i $tat /i " (5$ 'a$ 4 5#t (5u& a ?#(t@ *. C ) %ai 7$ u " i $tat '$ " ' (t atu&'i ',&" @@ 5. Ca$ "i& u$%t#a$ ) " ')a$a;ii t 'a$a't $i6 a6 ' ) %ai bi& < a. Cred c am greit mai mult dect am iertat. b. Cred c am iertat mai mult dect am greit. 6. Da' a$ t$ bui ( a( %& i $ta$ a 'u ' 4a a/ a( %&a!# 'u @@. P &t$u '@@@

A. C ) %ai ?$u%#( 7 (t " i $ta$ , " (5$ 'a$ /tiu (t B& u$%t#$u) 'a6 @@ C. C ) %ai %a$ a4a&ta> a) ' )ui 'a$ ia$t '$ " ' (t @@@@

1. C,&" ai (5u( u)ti%a "at Iart-m ? +. Ai (5u( 4$ #"at 95$ (ia Iert dar nu uit ? :& ' (itua;i < =. O 7$ / a) %a>#$ , 5 &t$u 'a$ a% ?#(t i $tat /i " (5$ 'a$ 4 5#t (5u& a ?#(t@ *. C ) %ai 7$ u " i $tat '$ " ' (t atu&'i ',&" @.. 5. Ca$ "i& u$%t#a$ ) " ')a$a;ii t 'a$a't $i6 a6 ' ) %ai bi& < a. Cred c am greit mai mult dect am iertat. b. Cred c am iertat mai mult dect am greit. 6. Da' a$ t$ bui ( a( %& i $ta$ a 'u ' 4a a/ a( %&a!# 'u @@. P &t$u '@@@

A. C ) %ai ?$u%#( 7 (t " i $ta$ , " (5$ 'a$ /tiu (t B& u$%t#$u) 'a6@. C. C ) %ai %a$ a4a&ta> a) ' )ui 'a$ ia$t '$ " ' (t @@@@

P0.DOARI. Du mi cere s% uit c% m ai tr%dat Gi nici c% ai greit a cta oar%I *e 9oi sili s% mi dai ce n ai furat= 'ertarea nu 0i 9a fi uoar%H /um s% te 9%d cu ochi senin= Dac% de attea ori m ai umilit: +i s% pl%teti greeala ta din plin= /hiar i cu9ntul nerostit. +i s% regre0i iu!ite frate Gi 1iua cnd mi s a p%rut /% por0i pe cretet lauri de dreptateI +i s% mi redai ce n am a9utH +m euat de attea 1eci de ori Dar niciodat% n a fost 9ina mea. Bu sunt cel !unI eu nu comit erori= Dar 9ino9at e totui cine9a.

F%sesc de !ine condamnarea ta /hiar dac% 4nc% n ai greit. .% simt eli!erat c% 9ei purta Po9ara unor crime gratuit. Bti 0ap isp%itor= stimatul meu. Du i drept= dar cine9a e 9ino9at. /re1i c% a putea grei 9reodat% eu : + recunoate dac% am greit 9reodatL : De la nceput am fost un ipocrit *ot al0ii mi se par de 9in%. /re1i c% i uor s% fii cinstit = /nd ai cl%dit minciun% i ruin%: *e po0i ruga s% am cura? pentru o clip%: Gi s% m% plec 4n lacrimi de iertat: Po0i ridica o 9ia0% fals% din risip%: +i 9rea s% ui0i c% eu nu am uitat:

OTRADA M.MORI.I Drumul 9ie0ii poart% n poal% 'ronie= nedreptate= 2ntr o cup% de otra9% /u arom% de r%niri i nep%s%ri. "a r%scruci= cu noaptea plns%= De ateapt% tr%d%toriI De au 9ndut Gi acum se roag% de iert%ri. /a n po9eti cu no!ili mndri= Stau 4n cale ceretori. Dar= gr%!i0i= Doi trecem peste lacrimi cu osnd%. Mi de 1i furtuni de gnduri $%scolesc prin 4ntre!%ri( 7. ai iertat:> Sau 7ard i mine oapt% fumegnd%:> /u un ochi strig%m dup% ndur%ri= /u alt ochi +dulmec%m torturi= Eudecnd f%r% apel pe cei grei0i su! 1are. J lacrim% i otra9%= o lacrim% i lumin%I An ochi e !un= An gnd e demon

2n care 1%mislim pre?udec%0i i r%1!unare. An gnd e !un= un ochi nu uit%I Suntem deopotri9% Eudeca0i i procurori= Purt%m 4n noi fntni de condamnare. CCC. Drumul 9ie0ii poart% n poal% /eretorul din r%scruce( Dac% ier0i= 'ertarea i1!%9ete de osnd% i po9ar%. INSTAN3 Degea!a m% ier0i Doamne= Degea!a m% iart% fratele meu. Procurorul Du eti nici tu = nici el. /el ce nu uit% Sunt eu. Sufletul meu= ca de piatr% B c%l%ul. Disperarea mea 4mi optete sinistru( 7+i greitH> 7S% nu te ier0i= nu uitaH> Ande9a= 4n inima mea S a ferecat i19orul c%in0ei= Plng f%r% lacrimi i ochii m% dor. +ripile .i au c%1ut ca de plum! Du pot s% m% iert= Du pot s% uit. Degea!a C Degea!a m +i pl%tit cu snge= Degea!a m a sp%lat cu lacrimi fratele meu.

Procurorul nu eti *u= nici elI Procurorul e n inima mea= Sunt eu. C Dac% *u m +i sp%lat= Dac% el m a iertat= /o!oar% *e rog 4n lacrima mea /u pacea cerului *%u H

DECIZIA MEA
E3om"leta'i sau marca'i, du" caz, deciziile de mai /os, "otrivit cu dorin'a dumneavoastrH

DECIZIA MEA
E3om"leta'i sau marca'i, du" caz, deciziile de mai /os, "otrivit cu dorin'a dumneavoastrH

/onstat c% nu am mul0umit de prea multe ori lui


Dumne1eu pentru a doua ans% pe care mi a acordat o. Koi face acest lucru ct mai curnd posi!il.

/onstat c% nu am mul0umit de prea multe ori


lui Dumne1eu pentru a doua ans% pe care mi a acordat o. Koi face acest lucru ct mai curnd posi!il.

2ntre

mine i persoana urm%toare NNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (scrie0i numele 4ntreg sau prescurtat) este un conflict= rela0ia noastr% nu este !un%. .% anga?e1 ca s%pt%mna 9iitoare= 4n 1iua de NNNNNNNNNN = s% merg la aceast% persoan%= s% discut i s% fac tot posi!ilul pentru a ne 4mp%ca.

2ntre mine i persoana urm%toare


FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (scrie0i numele 4ntreg sau prescurtat) este un conflict= rela0ia noastr% nu este !un%. .% anga?e1 ca s%pt%mna 9iitoare= 4n 1iua de NNNNNNNNN = s% merg la aceast% persoan%= s% discut i s% fac tot posi!ilul pentru a ne 4mp%ca.

/ontient c% orice om poate grei= m% decid s% iert


i s% uit orice greeal% pe care cine9a a f%cut o fa0% de mine. 'ndiferent dac% persoanele care mi au greit 4mi cer sau nu acest lucru. Bste o hot%rre 4ntre mine i Dumne1eu. Bl m% 9a a?uta.

/ontient c% orice om poate grei= m% decid


s% iert i s% uit orice greeal% pe care cine9a a f%cut o fa0% de mine. 'ndiferent dac% persoanele care mi au greit 4mi cer sau nu acest lucru. Bste o hot%rre 4ntre mine i Dumne1eu. Bl m% 9a a?uta.

DECIZIA MEA
E3om"leta'i sau marca'i, du" caz, deciziile de mai /os, "otrivit cu dorin'a dumneavoastrH

DECIZIA MEA
E3om"leta'i sau marca'i, du" caz, deciziile de mai /os, "otrivit cu dorin'a dumneavoastrH

/onstat c% nu am mul0umit de prea multe ori lui


Dumne1eu pentru a doua ans% pe care mi a acordat o. Koi face acest lucru ct mai curnd posi!il.

/onstat c% nu am mul0umit de prea multe ori


lui Dumne1eu pentru a doua ans% pe care mi a acordat o. Koi face acest lucru ct mai curnd posi!il.

2ntre mine i persoana urm%toare


FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (scrie0i numele 4ntreg sau prescurtat) este un conflict= rela0ia noastr% nu este !un%. .% anga?e1 ca s%pt%mna 9iitoare= 4n 1iua de NNNNNNN = s% merg la aceast% persoan%= s% discut i s% fac tot posi!ilul pentru a ne 4mp%ca.

2ntre mine i persoana urm%toare


FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (scrie0i numele 4ntreg sau prescurtat) este un conflict= rela0ia noastr% nu este !un%. .% anga?e1 ca s%pt%mna 9iitoare= 4n 1iua de NNNNNNNNN = s% merg la aceast% persoan%= s% discut i s% fac tot posi!ilul pentru a ne 4mp%ca.

/ontient c% orice om poate grei= m% decid s% iert


i s% uit orice greeal% pe care cine9a a f%cut o fa0% de mine. 'ndiferent dac% persoanele care mi au greit 4mi cer sau nu acest lucru. Bste o hot%rre 4ntre mine i Dumne1eu. Bl m% 9a a?uta.

/ontient c% orice om poate grei= m% decid


s% iert i s% uit orice greeal% pe care cine9 a f%cut o fa0% de mine. 'ndiferent dac% persoanele care mi au greit 4mi cer sau nu

acest lucru. Bste o hot%rre 4ntre mine i Dumne1eu. Bl m% 9a a?uta.

S-ar putea să vă placă și