Sunteți pe pagina 1din 6

Parcul National Cheile Nerei Beusnita

AEZARE GEOGRAFIC
Este situat n sud-vestul rii n judeul Cara-Severin ac!erind ntrea"a #n sudic a
$unilr Aninei i !arte din #na nrdic a $unilr %cvei&
Crdnatele "e"ra'ice n #na central sunt (() (*+ latitudine nrdic i ,-) *-+ latitudine
estic& Su!ra'aa ttala a !arcului este -./*01)) 2a&
Sc!ul 3arcului 4ainal C2eile 4erei-5eunia este !rtejarea 6ediului carstic a
ecsiste6elr i valrilr cultural-istrice !entru "eneraiile viitare1 tiin1 educaie1
ecturis6&
CARAC7ERIS7ICI FIZICO -GEOGRAFICE
$unii Aninei1 n #na !arcului1 au !rinci!alele v8r'uri !e alinia6entele 9ealu
Si6inului1 Custura Cetii :.*01; 6<1 Gr2anul $are :=)((1= 6<1 >8r'ul %erdi :==*;1/ 6<1
>8r'ul 3leiva :==(-1/ 6<? >8r'ul Elnata :;=*1( 6<1 C8ria $are :=);/1( 6<1 9ealu Crnetu
$are :0,=1. 6<& Altitudinea c@ar n >alea 4erei !8n la =*) 61 'iind di'eren de nivel
ttal de =))) 6& Re"iunea este caracteri#at de !laturi calcarase ridicate de unde !rnesc
!antele accentuate ale unr vi ce str!un" ad8nc !ac2etul de rci car@naticeA C2eile
$iniului1 C2eile 4erei1 >alea 5eului1 >alea Ciclvei1 >alea Oraviei1 >alea Cre6enia&
3laturile calcarase nalte :3iana Rc2ii1 3iana %ivacea1 3iana Od@ania< au
6ajritatea 'r6elr end i eBcarstice1 unele de#vltate la cntactul cu "resia de Glu6@uA
i#vare1 !nare1 !eteri1 avene1 !erei calcari1 c2ei& 3laturi cu la!ie#uri i dline sunt n
3iana Flrii1 9ealu %ivaru1 3uleasca1 3ienile Fe6eia $art1 Crnetu $are? cu d6ele din
>alea Rea? cu 6ari de!uneri de travertin n care s-au de#vltat cascade1 I#@ucuri :5i"r1
%a!unic1 $ceri1 9u"in1 7isia1 5eunia1 >icinic1 Si6in<& $unii %cveiA #na inclus n
!arc este n ntre"i6e carstic1 caracteri#at de !laturi cu dline1 la!ie#uri i avene
:Cr@unari1 Stncilva1 %a 3ieni<1 str!unse de vileA uara1 Cre6enia1 O"au 3rcului1
Cl6u $ic1 Cl6u $are&
C%I$A
9in !unct de vedere cli6atic1 se situea# n !rvincia de cli6 cntinental -6derat
cu in'luene su@6editeraneene&
7e6!eratura 6edie 6ini6 varia# ntre -=DC i -*DC iar te6!eratura 6edie 6aBi6
ntre =*DC i ,)DC& 7e6!eratura 6ini6 i 6aBi6 a@slut varia# 'uncie de altitudine ntre
-,/DC i -;DC& Cantitatea de !reci!itaii este de /)) - ==)) 66E6!Ean& >8nturile !red6in
din sectrul sudic i nrd vestic1 cu vite#e ce !t de!i *6Es n #na nalt& 4u6rul 6ediu al
#ilelr cu cer senin este de circa .) iar al #ilelr cu cer ac!erit este de circa =,)& 4u6rul
6ediu al #ilelr cu #!ad este de /*-=)) iar al #ilelr cu cea este de *)&
F%ORA SI FAC4A
3arcul natural se su!ra!une sitului de i6!rtan c6unitar 4atuara ,))) - Cheile Nerei-
Beu ni a 1 la @a#a dese6nrii cruia a'l8ndu-se c8teva s!ecii 'aunistice i 'lristice enu6erate n
aneBa I-a a Directivei Consiliului European ;,E(-ECE din ,= 6ai =;;, :!rivind cnservarea
2a@itatelr naturale i a s!eciilr de 'aun i 'lr sl@atic <?ast'elA #ece s!ecii
de6a6i'ereA ursul @run :Ursus arctos1 lu!ul :Canis lupus<1 r8sul :Lynx lynx<1 vidra de r8u :Lutra
lutra<1 liliacul 6ic cu !tcav :Rhinolophus hipposideros<1 liliacul c6un :Myotis myotis<1
liliacul de ia# :Myotis dasycneme<1 liliacul 6are cu !tcav :Rhinolophus ferrumequinum<1
liliacul cu urec2i de arece : Myotis lythii< i liliacul cu ari!i lun"i : Miniopterus schreiersi<?
un a6'i@ian din s!ecia Bomina varie!ata1 cunscut su@ denu6irea !!ular de ivra -cu-@urta-
"al@en? nu s!ecii de !e ti A #"lvac :Cottus !oio<1 6rean v8nt :Barus
meridionalis<1 !etrc :"oio #essleri<1 dunri :$aane%e&ia aurata<1 rs!r :"ymnocephalus
schraet'er<1 'usar :(in!el streer<1 @ar a :Rhodeus sericeus amarus<1!rcu rul de vad :"oio
uranoscopus< i '8s 6are :Coitis elon!ata<? !recu6 i == neverte@rate din s!eciileA scica-
6ic-de r8u :Unio crassus1 6elcul acvatic dun"at :)heodoxus transversalis<1 racul-de-!nare
:*ustropotamoius torrentium<1 rda ca : Lucanus cervus<1 csa ul transilvan : +holidoptera
transsylvanica<1 'luturele-ti"ru :Callimorpha quadripunctaria<1 li@elula-6ercur :Coena!rion
mercuriale<1 calul-dracului :Cordule!aster heros<1 'luture- ests : Nymphalis vaualum<1
critrul cenu iu al stejarului : Morimus funereus< i critrul al!in : Rosalia alpina<
&

%a nivelul ier@urilr este nt8lnit !lant :inclus n aceea i aneB a Directivei Europene< din
s!ecia ,imanto!lossum caprinum1 cunscut su@ denu6irea !!ular de ou-le popii
F=*G
care
ve"etea# alturi de alte rarit i 'lristice1 !rintre careA @rie : *thamanta turith ssp. hun!arica<1
t culi : *ethionema saxatile<1 6a" :*conitum moldavicum<1 usturi sl@atic :*llium
moschatum<1 !es6 :Centaurea atropurpurea<1 crnul @n ean : Cerastium anaticum<1
@re@enei :Corydalis pumila<1 @r8ndu de ta6n :Crocus anaticus<1 @rndu "al@en : Crocus
flavus<1 "ar'i @n ean: Dianthus !i!anteus ssp. anaticus<1 $8na $aicii 96nului
:Dactylorhi'a maculata<1 6ciuca ci@anului :Echinops annaticus<1 r2idee :cu s!ecii
deA 1"ymnadenia conopsea<1 s!8n# verde :,elleorus odorus<1 in "al@en de 5anat :Linum
uninerve<1 al@in :/phrys scolopax ssp. cornuta<1 @ujr @n ean : +aeonia mascula<1 untul vacii
:/rchis morio ssp. picta<1 !rinic :/rchis tridentata<1 !l ni as : /rchis coriophora ssp.
fra!rans<1 !ri@lnic :/rchis simia<1 tranda'ir :Rosa stylosa<1 salat de !dure :$myrnium
perfoliatum<1 ci6@ru sl@atic :$ature%a #itaielii<1 s@iu : "ladiolus imricatus<1 st8njenel de
6unte :0ris !raminea< sau cada-ie!urelui :$esleria filifolia&&
3O7E47IA% 7CRIS7IC
=& Traseul Cheile Nerei 6arcaj @and rie - ti6! de 6ers ; re& !tu 4u-C2eile 4erei
:9ritie-3iana $eliu"ului-%acu 9racului-l#vrul lrdanului-Cantnul 9a6ian-3iana %indinii-
Cn'& cu >alea 5eului< - asea R68n& %un"i6e ,,1/H61 di'eren de nivel ttal (*6&
O@iectiveA 3iana 9ritie1 !eretele calcars C8ra %un"1 Avenul Cute#trilr1 3etera lui $ils1
3iana $eliu"ului1 %acul 9racului1 Cascadele seci de !e O"aul 3rcului1 A@ru!tul 38n#a
Al@inii1 Cascadele seci de !e O"aul Cl6u $ic1 I#vrul Irdanului1 3iana Alunilr1 3etera
>inii Cascadele de !e >alea Cl6u $are1 3etera 5ilr1 3etera lui >8t1 3etera de la Farna1
I3eterile %a GuriI1 C8ra %a nc2inciune1 Cascadele de !e >alea Rea1 C8ra i6ului1 3etera
3rcarului1 3etera 9u@va1 Cascadele de !e >alea 3rcarului1 3ereii calcari 7urnu $are al
5e"ului i 7urnu $ic al 5e"ului1 3etera Rlului1 3eretele Calcars C8ra 5ltan1 !eretele
calcars Cracu $aici1 !eretele calcars C8ra Caraula
,& Traseul Valea Miniului-Valea Beiului 6arcaj @and "al@en - ti6! de 6ers 0 re& C2eile
$iniului :cn'luena Cu >alea Steierdr'< J>alea $ini-3etera 3l!a-Cantn Crivina-3iana
Gura Rcjdianului->alea Rcjdianu->alea 5eiu Sec-Cantnul 5eiu Sec - %acu Oc2iu 5eu J
>alea 5eiului - Ca@ana >alea 5eiului - 3dul 5eiului - C2eile 4erei n traseu !tu 4u - asea
R68n :6arcaj @and rie<& %un"i6e ,= H61 di'eren de nivel ttal *(*6&
O@iectiveA C2eile >ii $iniului1 I#vrul Ir6a1 3etera 3l!a1 3etera 3nr Cscat1 3iana lui
$arcu1 9line1 3iana Gura Rcjdianului1 >alea Rcjdiana1 I#vrul Seletiua1 !eretele
calcars 78lva Crsaia1 %acul Oc2iu 5eului1 Cascadele 5eunia1 !eretele calcars 9ealul
9es!edea&
-& Traseul Reia - Dunre :sectr %acul Gura Glu6@ului - Cr@unari< 6arcaj @and al@astr -
ti6! de 6ers =* re& %acul Gura Glu6@ului - Ca@ana Cer@u->alea Glu6@u-3iana
%icivacea-Cantnul %icivacea - 3iana Sccu->alea Sccului-3iana Rc2ii-Ca@ana
Sa6aritenilr->alea 9ucin-Cantnul tiu@ei-3iana te'rane-l#vrul 7isiei-9ealul Cac#a-
3iana Alunilr-O"aul Alunilr-3iana Al@inii-R8ul 4era-3iana $eliu"ului :le"tur cu
traseul !tu 4u-Sasca R68n1 6arcaj @and rie<- Cul6ea %acului-3iana 3la6ele
$ici-3iana %"r - 9K*/=5 - Cr@unari& %un"i6e -*1(H61 di'eren de nivel ttal /0)6&
O@iectiveA %acul Gura Glu6@ului1 Caninul >ii Glu6@ului1 Avenul 96nesc1 Avenul
5radului1 3iana %icivacea1 Avenul cu Si'n1 dline1 !nare1 C2eile Sccului1 !eretele
calcars 5rcia1 >'& Radca :=)=-1 6<1 terasa6ent de cale 'erat 'restier :vec2i6e =)) ani<1
6ri de a! !rsite1 3iana Rc2ii1 3etera Z"8rieturi1 Avenul EB!lratr1 3etera din 3durea
3leiva1 Avenul R8urile Sus!endate1 !dure de @rad1 i#vr carsatic1 Avenul tiu@ei1 Avenul lui
lji1 3iana te'rane1 I#vrul 7isiei1 3etera 7isiei1 3iana Alunilr1 3iana $eliu"ului1 %acul
9racului1 Avenul S!eranei1 3iana 3la6ele $ici1 3iana %"r1 I#vrul 5itii&
(& Traseul Socolari - Moceri 6arcaj cruce rie - ti6! de 6ers =, re& Sclari-9I& Cetii-
%acul Oc2iul 5eului :intersectea# traseul C2eile $iniului-3dul 5eiului1 6arcaj @and
"al@en<-Cascada 5eunia->alea seac-aua 3leiva $ic->alea 9ucinu Ru-3iana Rc2ii-
Ca@ana Sa6aritenilr :intersectea# traseu C2eile $iniului-Cr@unari :6arcaj @and al@astr<<-
3iana %u!ului-3iana 3eterii-O"au $are-l#@ucul $ceri-$ceri& %un"i6e ,(1= H61
di'eren de nivel ttal ..)6&
O@iectiveA Cetatea 6edieval1 !unct de @elvedere1 %acul Oc2iul 5eului1 Cascadele 5euniei1
>alea 5eunia1 vale de "r2ti1 ar@ri cu v8rsta de !este =)) ani1 !erete calcars Crneu nalt1
>alea 9ucinu Ru1 Avenul din 3dure1 !nare1 3etera F8nului1 3etera cu G2ea1 la!ie#uri1
Avenul R8urile Sus!endate1 3iana Rc2ii1 !uncte de @elvedere1 st8ne1 3etera de la >lee1
!erei calcari de lOO61 I#@ucul $ceri1 cascade -=*61 de!#ite de travertine1 @elvedere&
*& Traseul uara1 6arcaj cruce al@astr - ti6! de 6ers , re& 9in traseul !tu 4u-Sasca
R68n :6arcaj @and rie<& asea $ntan - >alea uara-Ca@ana uara-Cascada uara-
3iana %a %ac J Cr@unari : nt8lnire cu traseul @and al@astr<& %un"i6e (1-H61 di'eren de
nivel ttal --)6&
O@iectiveA >alea uara1 3etera cu A! din >alea uara1 Cascada uara1 3iana %a %ac1
I#vrul %a %ac&
7RASEE 9E A%3I4IS$
Peretele Begul MareA Creasta Sudic a turnului 6are1 ,A? 7raseul 9irect din !eretele estic1 *A?
Steaua de $unte1 *5? 7raseul C6rilr1 *A? Creasta 4rdic1 (A? 7raseul S!e din tancul
nrdic1 ,5&
Peretele RoluluiA Fisura Frntal din turnul cu !inten1 (A? Fisura 3intenului din turnul cu
!inten1 (5? 7raseul Grnicerului din turnu cu !inten1 (A? 7raseul = $ai din turnul de 6ijlc1 ,5?
Creasta Rlului1 ,5? Clti6a $uc2ie1 -A&
7RASEC 9E CAIAC E RAF7I4G
Cheile Nerei :%calitatea !tu 4u - asea R68n< %un"i6e ,,1/H61 di'eren de nivel
(*61 de@it 6ediu al r8ului . 6cEs&
SCCFC49LRI M4 A3E SC57ERA4E
%acul 9racului1 3& cu A! din >alea uara1 3& 7isiei1 3& 3nr- 3l!a1 3& de la Ca!tare1 I#@ucul
5i"r&
ZO4E 3OSI5I%E 9E >IZIO4ARE A A4I$A%E%OR SL%5A7ICE I 3LSLRI%OR
>alea 5eiului1 3uleasca1 3iana %icivacea1 3iana Rc2ii1 7isiaA lu!i1 r8i1 uri1 cer@i1
c!riare1 lilieci.
5I5%IOGRAFIE
2tt!AEEturis6&cjcs&rErE!arcul-natinal-c2eile-nerei&!2!
2tt!AEEr&NiHi!edia&r"ENiHiE3arculO4aPC0P;5inalOC2eileO4ereiOO5euPC0P;;ni
PC0P;5a

S-ar putea să vă placă și