Sunteți pe pagina 1din 3

Construcii din lemn / Rodica Crian III 3691

Construcii din oel / Rodica Crian III 3712


Construcii cu structuri din beton armat III 3625
Sigurana la foc !ocumentaie selecti"# I 95$2
%rotecia antiseismic# a localit#ilor / Radu %etro"ici III 3&5&
'rgani(area antierelor / Ion )#leeanu III 3&17
Regulament *arcelare
+,e-nica %roiect#rii .rbane anul II/
III 3799
!e 0edou1 a 0e Corbusier / 2mil 3aufmann III 39&9
4orm#5 s*aiu5 semnificaie6 7nul I / 8i-aela Criticos II 59&5
7mena:area interioar# / 7nton !;mboianu III 51&$
%roiectarea de ar-itectur# i lucrul <n ec-i*#5 anul =I /
)abriel >egoescu
II 59&9
%roiectare com*le1# an =6 4ie documentare III 39$1
%roiectare com*le1# 4ie documentare III 3796
4i(ica Construciilor ? @igrotermica
7nii III?I= !ocumentare / Sandu 8iclescu
III 3$&1
@igrotermica 7nul I= / 7le1andru Stan III 3$95
7custica <n ar-itectur# /
8arius Smigelsc-i5 Radu %an#
I 9912
III 161$
0umina natural# i artificial# <n ar-itectur# /
Sandu 8iclescu
III 267&
%ardoseli6 Soluii moderne /
7le1andru Stan5 7na?8aria !abi:a5 Cristina %runcu
III 35&2
,a"ane cu finisa: uscat6 /
7le1andru Stan5 7na?8aria !abi:a
III 3&97
>oiuni de *roiectare a t;m*l#riilor la cl#diri cu
funciuni ci"ile / 7na?8aria !abi:a
III 5952
Instalaii anul III / )-eorg-e )ogulescu III 257$
Statica formelor construite / 8ircea Crian III 51$2
Reabilitarea blocurilor de locuine / Rodica Crian III 51$&
Sc#ri III 2979
%erei e1teriori cu alc#tuire com*le1# III 3123
7ddenda la cursul de 4inisa: +ediia 1999/ /
7le1andru Stan5 7na?8aria !abi:a
III 25$5
4inisa: com*letare III 25$5
,eoria structurilor urbane / 7le1andru Sandu III 2213
4inisa: =ol6 I >oiuni sumare de fi(ica construciilorA
4inisa:e la *erei i ta"aneA %ardoseli / 7le1andru Stan
III 25$5
4inisa: =olumul II Sc#ri5 Balustrade5 Cn"elitori5
,;m*l#rie / 7le1andru Stan
III 25$5
,ermeni i noiuni de urbanism i amena:area
teritoriului / Sandu 7le1andru
III 3379
!octrine urbanistice6 Structuri urbane6 Com*o(iie
urban# Bibliografie selecti"# / 7le1andru Sandu
I 716&
!octrine urbanistice6 Com*o(iie .rban# 7ne1#6 III 3376
Restaurarea monumentelor / )-6 Curinsc-i I 5969
Conser"area *atrimoniului / Sergiu >istor I 1$$&2
Restaurarea structural# a cl#dirilor de cult ortodo1 /
8ircea Crian
III 359&
Sistemati(area teritorial# / 7driana %o* I 6579
7custica in ar-itectur# Bre"iar anul I= III 161$
2ficiena economic# / 7le1andru =asiliu I 9712
2lemente de mediu <n urbanism / !oina Cristea I 9&33
2lemente de *eisagistic#6 7nul = / 7ngela 4ili*eanu I 5996
0ucr#ri *ractice de floricultur# +,e-nica *lant#rii/ /
2lena Cirea#
I 9791
,rafic urban / 0aureniu Stoenescu I 5767
I 63$5
2c-i*area te-nico?edilitar# / 0aureniu Stoenescu I 5739
I 7337
Introducere la cursul de materiale *entru construcii i
finisa:e / Crengua Bratu
I 9$3$
8ateriale *entru construcii i finisa:e / !orian @ardt I 6$&9
%roiectarea detaliilor de construcie / !orian @ardt III 27$2
Construcii I / !orian @ardt I 9967
Construcii II / !orian @ardt I 9967
Construcii 1D 2 / !orian @ardt III 36&9
2lemente de *roiectare urban# / %etre !erer I 57&9
8ecanica structurilor 7*licaii / !an Ionescu III 2527
8ecanica structurilor =ol6 I/ !an Ionescu III 2527
8ecanica structurilor =ol6 II/ !an Ionescu III 2527
8ecanica structurilor =ol6 III / !an Ionescu III 2527
Curs de teoria structurilor / Radu %etro"ici

S-ar putea să vă placă și