Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 29.05.2014
GRDINIA P.P. nr. 33 Timioara
GRPA: !ar"
EDCATOARE: Ddulescu Viorica
TE! ANA#: $C" i %&m 'r"a& () *i&+,
TE!A PROIECT#I: $!"("rii -n.r)/it" ." %o0ii,
12TE!A: Topul meseriilor preferate
DO!ENI# E3PERIENTIA#: DS Activitate matematica (exercitiu cu material
didactic individual)
TIP# ACTI4ITII: verificarea i consolidarea cunotinelor
DRATA: !" min
#OC# DE DE156RARE: sala de #rup
1COP# :
$onsolidarea i sistemati%area cunostinelor matematice privind re%olvarea unor
po&leme simple 'n limitele ()("*
O2IECTI4E OPERAIONA#E:
s raporte%e corect numrul la cantitate i cantitatea la numr+ dup cum este
descris opera ia matematic
sa efectue%e operaii simple de calcul oral de adunare cu una i dou uniti 'n
limitele ()("*
s re%olve pro&leme simple av,nd ca suport ilustraii*
s recunoasc i s utili%e%e corect sim&olurile - . i / 0*
s recunoasc materialele de lucru ale cofetarului+ &i1utierului+ croitorului*
1TRATEGII DIDACTICE:
!ETODE 6I PROCEDEE : conversaia+ explicaia+ demonstraia+ pro&leme
ilustrate+ exerciiul cu material individual2
!I7#OACE DE 8N4!9NT: coulee+ 1etoane ce repre%int numerele de la (
la ("* &uline de diferite culori+ fie de lucru+ plane ilustrate2
5OR!A DE ORGANI:ARE: frontal+ individual+

2I2#IOGRA5IE :
) Curriculum pentru nvmntul precolar, Prezentri i explicitri+ 3ditura
Didactica 4u&lis5in# 6ouse+ 7ucureti+ 8""9
) $ulea+ :aureniu ) Activitatea integrat din grdini+ ;5id pentru cadrele
didactice + 3ditura Didactica 4u&lis5in# 6ouse+ 7ucureti+ 8""<
) Toma+ ;eor#eta ) Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
nvmntul precolar+ =ivel >+ 3ditura Delta $art 3ducaional+ 4iteti+
8""<
DE!ER1# DIDACTIC
E4ENI!ENT#
DIDACTIC
CONINT# IN1TRCTI4 ; EDCATI4
1TRATEGII
DIDACTICE
E4A#ARE
(2?oment
or#ani%atoric

Se asi#ur condiii optime pentru
desfurarea activitii:
) aerisirea slii de #rup*
) aran1area msuelor 'n careu*
) pre#tirea materialului didactic necesar:
) intrarea i ae%area copiilor 'n sala de
#rup
@rontal
A&servarea
comportamen)
tului copiilor
>ntrarea
ordonata 'n sala
de #rup
82$aptarea
ateniei
>ntroducerea 'n activitate se va face prin
intuirea materialului didactic de pe masue
iar copiii le vor recunoate i le vor numi2
2
) $e ai primit pe msue B
) $e avei 'n coulee B
) $e culori au &ulinele B
$onversaie
@rontal
$oule cu: C
&uline roii i C
&uline #al&ene
1etoane cu
cifrele de la (
la ("+ fie de
lucru
Ascultarea
atent
Decunoaterea
o&iectelor din
cosule
!2 Anuarea
temei i a
o&iectivelor
) Asta%i+ m)am #,ndit s ne transformm
pe r,nd 'n croitor+ cofetar+ &i1utier2
Aamenii care au aceste meserii tre&uie s
re%olve tot felul de pro&leme+ aa cum
vom face i noi ast%i2
$onversa ie
Ascultarea
atent
E2Deactuali%area
cunotinelor
4entru acesta tre&uie sa ne amintim
c,teva noiuni pe care voi le cunoastei:
4,n la c,t ai 'nvat s numraiB
$ine vrea s numere de la ( la ("B
$ine recunoate aceste cifreB ( (+ C+
!+ 9+ etc)B
S numere un copil 'n ordine
cresctoare de la ( la ("F
S numere altcineva descresctor de
$onversaia
3xplicaia
=umerele
expuse de la ()
("
Dspunsuri
corecte
la (" la (F
Voi &ate din palme de un anumit
numr de ori (8+ E+ G+ 9) iar voi vei
scoate din coule cifra
corespun%toareF
Voi pune c,teva 'ntre&ri referitoare
la unele meserii:
) $e meserii cunoateiB
) $e face cofetarul+ croitorul+
&i1utierulB
) $u ce ustensile lucrea% eiB
4lane cu
meserii
Dspunsuri
corecte
C24re%entarea i
diri1area
coninutului
S vede i ce a tre&uit s re%olve un
cofetar:
Pe un tort erau lipite cu glazur 4
bomboane.
Ancu a a mai adu co!etarului "
bomboane le pun pe tort.
Cte bomboane are tortul ei acum#
?atematic cofetarul a scris:
E . 8 / B
Dup aflarea re%ultatului adunrii+ un alt
copil este ru#at s #seasc cifra ce indic
rspunsul corect al adunrii printre
1etoanele cu cifre aflate pe msu2
Dup re%olvarea adunrii voi cere
copiilor s #seasc vecinii re%ultatului
o&inut+ Ci!ra $%&
'....%....(

$onversaia
4lana cu
pro&lema
desenat
$ifre
$onversaia
@rontal
Aten ia activ
Dspunsul
corect
Decunoa terea
cifrei
H2 A&inerea
performanei i
asi#urarea feed)
&acI)ului:
) Acum v ve i 1uca i voi i s
re%olva i pe r,nd pro&lemele: cofetarului+
&i1utierului i croitorului recunosc,nd
opera ia matematic de pe fiecare fi 2
Astfel+ tre&uie s a1ute cofetarul s
orne%e tortul cu &om&oane (cf2 Anexa () *
croitorul s lipeasc &uline pe roc5i (cf2
Anexa 8)+ &i1utierul s fac un ira# de
mr#ele(cf2 Anexa !) dup demonstraia
3xplicatia
Demostra ia
4lan e
Jn ele#erea
sarcinii
De%olvarea
corect a
pro&lemelor
ilustrate
fcut 'n faa clasei2
$opiii vor re%olva cele ! pro&leme
ilustrate aflate pe fiele ce le)a primit
fiecare dintre ei2
Jn timp ce copiii re%olv pro&lemele
ilustrate urmresc s respecte indicaiile
date2

Se acord spri1in copiilor ce 'nt,mpin
#reuti2
Dac timpul permite+ le voi citi copiilor
c,teva pro&leme su& form de #5icitori2
(Anexa E)
3xerciiul
individual
@inali%area
lucrrilor
H2 3valuarea
performanei
Jnainte de 'nc5eierea activitii vom face
un top al meseriilor2
)V)a plcut ce era de fcut la fiecare
meserieB
)$ui a placut cel mai mult ce a reali%at
croitorul+ s ridice m,na sus2 A tepta i s
numr (scriu numrul de copii)2
Voi repeta cu &i1utierul i cu cofetarul2
Jn func ie de rspunsul copiilor voi pune
pe treptele >+ >> si >>> 1etoanele cu meseriile
despre care am vor&it2
$onversa ia
Ketoane
4lan a cu
clasificare
Ale#erea
rspunsului
G2 Jnc5eierea
activit ii
) ti i c sunt multe meserii frumoase i
voi pute i c,nd ve i fi mari s ale#e i ce
meserii v plac2
@ac aprecieri referitoare la modul de
reali%are al sarcinilor2
$oversa ia Decompense
Pe un tort erau lipite cu glazur 4 bomboane.
Ancu a a mai adu " bomboane le pun pe tort.
Cte bomboane are tortul ei acum#
$ofetarul mustcios
E . 8 /
Anexa (
)n croitor a cuut o roc*i !rumoa i a decorat+o cu ' buline galbene dup care a
mai adugat " buline.
Cte buline are roc*ia acum#
Ariciul croitor
C . 8 /

Anexa 8
, domnioar a comandat unui bi-utier un irag de mrgele verzi.
.i-utierul icuit a nirat / mrgele apoi a mai adugat nc una.
Cte mrgele are iragul#
7i1utierul iscusit
< . ( /

Anexa !
2CATAR#
7uctarul cel vestit
4entru tort e pre#tit
:)a fcut+ l)a pus pe tav+
Dar acum 'l decorea%
C &om&oane #al&ene
4use tot pe mar#ine2
Apoi 'nca 8 ro ii
4entru to i mofturo ii2
Spune)mi tu acuma mie+
$,te &om&onele oare
Sunt pe tortul acesta mareB
CROITOR#
$roitorul Aricel
$oase+ coase frumu el
Dar c,nd e la decorat
Domnul tre&uie a1utat2
G &ulinu e ro ii
Aricel vrea s lipeasc+
Apoi 'nc dou ro ii
S se mire to i coco ii2
Acum spune)mi fra ioare
$,te &uline roc5ia areB
2I7TIER#
Sunt &i1utier vestit
i sunt foarte iscusit
Am unelte i mr#ele
i sunt tare frumu ele
4e o a )am 'n irat
$inci mar#ele ver%i+
?ai am una de)a#u#at
Ve%i sa nu o pier%iF
Spune)acuma tu nepoate+
$,te mr#ele)s de toateB
:IDAR#
Lidarul nostru priceput
A casa a nceput
Si are de ridicat
Mn %id falnic+ ne)nfricat2
4une sase carami%i
Apoi inca doua pune
$ate are in total
6aide+ tu+ copile+ spuneF
5ER!IER#
7unicul meu e fermier
Si)n o#rada lui #asesti
Arice animal doresti+
Dar cele mai dra#i imi sunt
H vaci de peste prund2
?ai prefer inca ceva
8 cai din o#rada mea
$ate sunt toate)adunate
Spune tu acum+ nepoateB
<.(/
Anexa E