Sunteți pe pagina 1din 8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

Senatul Universitar
LISTA
TAXELOR I TARIFELOR PENTRU SERVICII UNIVERSITARE
VALABILE NCEPND CU !"#!$#%!!&
I# Ta'e ()*lare +entru li)en,-
a. Anul I de studii de licen, cu prezen n campus sau la
distan, pentru studenii din statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spaiului Economic European sau din
Confederaia Elveian, care au susinut concurs de admitere
(examen sau de dosare
!"### lei$an
%entru studenii de la I& se
deduce suma de '(# lei$an,
reprezent)nd contravaloarea
materialelor didactice
b. Anul II de studii de licen, cu prezen n campus sau la
distan, pentru studenii din statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spaiului Economic European sau din
Confederaia Elveian, care au susinut concurs de admitere
(examen sau de dosare
'"(## lei$an
%entru studenii de la I& se
deduce suma de '(# lei$an,
reprezent)nd contravaloarea
materialelor didactice
c. Anul III de studii de licen, cu prezen n campus sau la
distan, pentru studenii din statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spaiului Economic European sau din
Confederaia Elveian, care au susinut concurs de admitere
(examen sau de dosare
'"*## lei$an+'## lei$an
%entru studenii de la I& se
deduce suma de '(# lei$an,
reprezent)nd contravaloarea
materialelor didactice
d. Anii I,III de studii de licen, cu prezen n campus, pentru
studenii din alte state membre ale Uniunii Europene, ale
Spaiului Economic European sau din Confederaia Elveian,
precum -i din alte ri, care nu au susinut concurs de admitere
''# Euro$lun x . luni
e. Anii I,III de studii de licen, la distan, pentru studenii din
alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaiului
Economic European sau din Confederaia Elveian, precum -i
din alte ri, care nu au susinut concurs de admitere
//# Euro$ an universitar
f. Anul suplimentar la nvm)ntul de licen, cu prezen n
campus sau la distan, pentru studenii din alte state membre
ale Uniunii Europene, ale Spaiului Economic European sau
din Confederaia Elveian, care au susinut concurs de
admitere (examen sau de dosare0
!## lei$evaluare
(## lei tax de nscriere
pentru anul suplimentar
1(2
g. Anul suplimentar la nvm)ntul de licen, cu prezen n
campus, pentru studenii din statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spaiului Economic European sau din
Confederaia Elveian, precum -i din alte ri, care nu au
susinut concurs de admitere 0
''# Euro $evaluare
''# Euro tax de nscriere
pentru anul suplimentar
h. Anul suplimentar la nvm)ntul de licen, la distan,
pentru studenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale
Spaiului Economic European sau din Confederaia Elveian,
precum -i din alte ri, care nu au susinut concurs de
admitere0
3* Euro$evaluare
i. Anul special la nvm)ntul de licen, la distan, pentru
obinerea celei de,a doua specializri, pentru absolvenii
ciclului de licen n ASE din statele membre ale Uniunii
Europene, ale Spaiului Economic European sau din
Confederaia Elveian
!/## lei$an
(## lei tax de nscriere
pentru anul special
j. Anul special la nvm)ntul de licen, la distan, pentru
obinerea celei de,a doua specializri, pentru absolvenii
ciclului de licen n ASE din alte state, n regim de cont
propriu valutar
''# Euro$lun
''# Euro tax de nscriere
pentru anul special
0Evalurile semestrului I se pltesc odat cu aprobarea nscrierii n anul suplimentar" Evalurile semestrului II se pltesc la
nceputul acestuia, conform 4raficului"
Obs.: Studenii ceteni strini pe cont propriu nevalutar sunt scutii de taxa de -colarizare doar pentru durata normal de
studii -i pentru evalurile din sesiunile normale
II# Ta'e ()*lare +entru .asterat
a. Anul I masterat, cu prezen n campus sau on,line, pentru
cursanii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaiului
Economic European sau din Confederaia Elveian, care au
susinut concurs de admitere (examen sau de dosare
!"/## lei$an
b. Anul II masterat, cu prezen n campus sau on,line, pentru
cursanii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaiului
Economic European sau din Confederaia Elveian, care au
susinut concurs de admitere (examen sau de dosare
!"### lei$an
c. Anii I -i II masterat, cu prezen n campus sau on,line, pentru
cursanii ceteni din state care nu fac parte din Uniunea
European, Spaiul Economic European -i Confederaia Elveian
'*# Euro $lun x . luni
d. Anii I -i II la masterul internaional de Contabilitatea afacerilor
(ACCA,en4lez
!"### Euro$an
e. Anii I -i II la masteratul internaional 56ana4ementul
ntreprinderii -i al teritoriului7 (colaborare 8rana
1"### Euro$an
f. Anii I -i II la masteratul internaional 56ana4ementul riscului
-i actuariat
13## Euro$an
1(.
g. Anul I la masteratul internaional 56ana4ementul 9elaiilor cu
Clienii7 (traseu european
1"(## Euro$an
Obs.: 6asteranzii" ceteni strini pe cont propriu nevalutar sunt scutii de taxele de -colarizare doar pentru durata normal
de studii -i pentru evalurile din sesiunile normale
III# Ta'e ()*lare +entru /*)t*rat
a. Activiti (examene -i referate prevzute n pro4ramul individual de
pre4tire doctoral pentru doctoranzii din 9om)nia, admi-i nainte de
anul universitar '##(,'##/
/## lei$activitate
b. Activiti (examene -i referate prevzute n pro4ramul individual de
pre4tire doctoral pentru doctoranzii ceteni strini, pe cont propriu
valutar, admi-i nainte de anul universitar '##(,'##/
'*# Euro$activitate
c. Anul I, :coala doctoral pentru doctoranzii din statele membre ale
Uniunii Europene, ale Spaiului Economic European sau din
Confederaia Elveian, admi-i ncep)nd cu anul universitar '##(,'##/
*"(## lei$an
d. Anii II -i III, :coala doctoral pentru doctoranzii din statele membre
ale Uniunii Europene, ale Spaiului Economic European sau din
Confederaia Elveian, admi-i ncep)nd cu anul universitar '##(,'##/
*"### lei$an
e. :coala doctoral (cu cele dou componente; studii avansate -i
cercetarea -tiinific, pentru doctoranzii ceteni din afara Uniunii
Europene, Spaiului Economic European -i Confederaiei Elveiene, pe
cont propriu valutar, admi-i ncep)nd cu anul universitar '##(,'##/
'*# Euro$lun x .
luni
Obs.: &octoranzii ceteni strini pe cont propriu nevalutar sunt scutii de taxa de -colarizare, doar pentru durata normal de
studii -i pentru evalurile din sesiunile normale
IV# Ta'e ()*lare +entru +r*0ra.e a)a/e.i)e +*stuniversitare /e ti+ MBA
a. :coala academic I<&E rom)no,francez '"'## Euro$an
b. Anul I, :coala academic 6=A rom)no,canadian 1!"(## Euro$pro4ram
c. Anul II, :coala academic 6=A rom)no,canadian 1'"### Euro$pro4ram
d. Anul I, :coala academic 6=A rom)no,4erman >
6ana4ement antreprenorial
!"### Euro$an
e. Anul II, :coala academic 6=A rom)no,4erman >
6ana4ement antreprenorial
'"/## Euro$an
V# Ta'e ()*lare +entru stu/ii +*stuniversitare /e s+e)ialitate (i /e
+er1e),i*nare
a. Studii postuniversitare de specialitate (12# ore '"'## lei
b. Studii postuniversitare de perfecionare (1/,*# ore *## lei > 1"'## lei
VI# Ta'e +entru e'a.enele /e 1inali2are a stu/iil*r
a. ?axa pentru examenul de licen $disertaie susinut de absolveni de la alte
institute de nvm)nt superior, de absolvenii ASE din anul suplimentar -i din
promoiile anterioare"
(## lei
b. ?axa pentru examenul de licen pentru cetenii din afara Uniunii Europene, ''# Euro
1/#
Spaiului Economic European -i Confederaiei Elveiene, susinut de absolvenii
formei de nvm)nt la distan
c. ?axa pentru susinerea tezei de doctorat, pentru cetenii din 9om)nia -i
cetenii strini bursieri ai statului rom)n -i pe cont propriu nevalutar, admi-i
nainte de anul universitar '##(,'##/
1"### lei
d. ?axa pentru susinerea tezei de doctorat, pentru cetenii strini pe cont propriu
valutar, admi-i nainte de anul universitar '##(,'##/
**# Euro
e. ?axa pentru susinerea tezei de doctorat, pentru cetenii din statele membre ale
Uniunii Europene, ale Spaiului Economic European -i din Confederaia Elveian
-i cetenii strini bursieri ai statului rom)n -i pe cont propriu nevalutar, admi-i
ncep)nd cu anul universitar '##(,'##/
1"### lei
f. ?axa pentru susinerea tezei de doctorat, pentru cetenii din afara Uniunii
Europene, Spaiului Economic European -i Confederaiei Elveiene, pe cont
propriu valutar, admi-i ncep)nd cu anul universitar '##(,'##/
**# Euro
Obs.: %ersonalul din nvm)nt -i cercetare plte-te @umtate din taxa pentru susinerea tezei de doctorat"
VII# Ta'e +entru sus,inerea e'a.enel*r /e ()*laritate
a. Evalurile din sesiunea de repro4ramare -i de diferen /# lei$evaluare
b. Evalurile din sesiunea de repro4ramare -i de diferen pentru
rapoartele de cercetare doctoral
*2# lei
c. &isciplina facultativ din curricula de licen 1## lei
d. Evalurile din sesiunile de repro4ramare pentru studenii strini
pe cont propriu valutar pentru anul universitar n curs
Se stabile-te n funcie
de numrul zilelor
calendaristice aferente
sesiunii de repro4ramare
e. Evalurile de diferen -i pentru disciplinele nepromovate din
anii anteriori, pentru studenii strini pe cont propriu valutar
''# Euro$ evaluare
f. 9efacerea disciplinelor de pre4tire peda4o4ic din anii
anteriori
/# lei$ evaluare
g. ?estarea pentru studenii strini a cuno-tinelor de limb
(rom)n -i strin -i eliberarea atestatului
''# Euro
h. ?estarea pentru studenii rom)ni a cuno-tinelor de limbi
strine -i eliberarea atestatului
(# lei
Obs"; Se scutesc de tax examenele pentru reevalurile de not"
VIII# Ta'e +entru trans1eruri (i re3n.atri)ul-ri
a" ?ransferul de la alte institute de nvm)nt superior la ASE (## lei
b" ?ransferul studenilor strini pe cont propriu valutar de la alte
institute de nvm)nt superior la ASE
''# Euro
c" 9enmatricularea la studii de licen pentru studenii rom)ni
0
1### lei
!## lei$evaluare
d. 9enmatricularea la studii de masterat pentru studenii rom)ni
0
1### lei
!/# lei$evaluare
e. 9enmatricularea n anul I la studii de doctorat pentru studenii 1### lei
1/1
rom)ni0 *(# lei$evaluare
f. 9enmatricularea n anul II sau III la studii de doctorat pentru
studenii rom)ni
1### lei+taxa
complet a anului
de studiu
g" 9enmatriculare pentru studenii strini pe cont propriu valutar,
pentru pro4ramele de licen
0
''# Euro
''# Euro$evaluare
h. 9enmatriculare pentru studenii strini pe cont propriu valutar,
pentru pro4ramele de masterat -i doctorat anul I0
'*# Euro
'*# Euro$evaluare
i. 9enmatricularea n anul II sau III la studii de doctorat, pentru
studenii strini pe cont propriu valutar
'*# Euro+taxa
complet a anului
de studiu
j. ?ransferul de la ASE ctre alte institute 1## lei
0Evalurile semestrului I se pltesc odat cu aprobarea renmatriculrii" Evalurile semestrului II se pltesc la nceputul
acestuia, conform 4raficului"
Obs.: ?ransferul ntre facultile ASE este 4ratuit"
IX# Tari1e +entru eli4erarea /i+l*.el*r
a. &iploma de licen, de master, de doctor, de studii postuniversitare de
specializare, certificate de definitivat, 4radul II, 4radul I, certificat de
absolvire a &%%&, atestat de formare continu a personalului, ridicate n
primul an dup absolvire
0
(# lei
b. &iploma de licen, de master, de doctor, de studii postuniversitare de
specializare$aprofundare, certificate de definitivat, 4radul II, 4radul I,
certificat de absolvire a &%%&, atestat de formare continu a personalului -i
alte tipuri de diplome, ridicate dup primul an de la absolvire
0
1## lei
c. &uplicatul diplomei de licen, de master, de doctor, de studii
postuniversitare de specializare$aprofundare, certificatului de definitivat,
4radul II, 4radul I, certificatului de absolvire a &%%&, atestatului de formare
continu a personalului -i a altor tipuri de diplome
1(# lei
d. &uplicatul la suplimentul de diplom$foaia matricol 1(# lei
e. 8oi matricole, suplimente la diplome, nensoite de diplome 1(# lei
08oaia matricol$suplimentul la diplom, care nsoe-te diploma se elibereaz 4ratuit"
Obs.; An cazul eliberrii diplomei de doctor, personalul din nvm)nt -i cercetare plte-te @umtate din tarif"
X# Tari1e +entru eli4erarea +r*0ra.el*r analiti)e (i a/everin,el*r )are atest-
)alitatea /e stu/ent sau )ursant
a. %ro4rama analitic !# lei la care se adau4
1 leu$pa4
b. Adeverine diverse de la ArBiv, cu excepia adeverinelor
pentru pensionari
1## lei
c. Situaii -colare pentru studenii -i cursanii promoiilor curente '# lei
d. Situaii -colare pentru studenii -i cursanii promoiilor
anterioare, care nu au finalizat studiile
1(# lei
e. Corespondena cu alte universiti sau instituii care conine
documente de studii, la cererea titularului" Expedierea o face
titularul"
1## lei
1/'
Obs.: Adeverina care atest calitatea de student, masterand sau doctorand se elibereaz fr tax"
XI# Tari1e +entru le0iti.a,ii
a. &uplicatul cardului de student '# lei
b. &uplicatul le4itimaiei de cltorie pentru transportul local ( lei
XII# Tari1e +entru )ar/5le0iti.a,ie a))es 3n 4i4li*te)-
a. Eliberare permis pentru utilizatorii externi !( lei
b. Eliberare$vizare permis pentru cadrele didactice asociate ( lei
c. Cizare permis pentru utilizatorii externi '# lei
d. Eliberare permis duplicat pentru utilizatorii externi '# lei
XIII# Ta'e +entru neres+e)tarea re0ula.entului /e 1un),i*nare a 4i4li*te)ii
a. Introducerea -i consumul
alimentelor -i buturilor n
bibliotecD nerespectarea
cureniei n incinta spaiilor
bibliotecii
(# lei
b. <erespectarea lini-tii -i
ordinii n bibliotec
!# lei
c. &eteriorarea publicaiilor
(subliniere, notare pe text,
extra4ere de pa4ini -i orice alte
tipuri de deteriorri
*# lei la care se adau4a preul publicaiei
d. <erestituirea la termen a
documentelor de bibliotec
mprumutate de utilizatori
1" pentru o nt)rziere de o zi de la data termenului stabilit ,
suspendarea dreptului de mprumut pe o perioad de o
sptmn , (n cazul n care se repet nt)rzierea de o zi, se
aplic sanciunea prevzut la punctul 'D
'" pentru o nt)rziere de ' zile de la data termenului stabilit ,
suspendarea dreptului de mprumut pe o perioad de 2
sptmni;
pentru o nt)rziere cuprins ntre ! -i 1# zile de la data
termenului stabilit , suspendarea dreptului de mprumut pe o
perioad de 30 de zile;
!" pentru o nt)rziere cuprins ntre 11 -i '# de zile de la data
termenului stabilit > suspendarea dreptului de mprumut pe o
perioad de 60 de zile;
*" pentru o nt)rziere de peste '# de zile de la data termenului
stabilit > suspendarea dreptului de mprumut pe o perioad de
90 de zile; (n cazul n care se repet nt)rzierea de .# de zile,
se suspend dreptul de mprumut pe anul universitar n curs"
e. %ierderea publicaiilor n conformitate cu prevederile Ee4ii bibliotecilor nr" !!*
din '##', art"/3('
1/!
XIV# A.en2i
a. 8umatul n sediile ASE din =ucure-ti (n conformitate cu prevederile
Ee4ii nr" !*.$FG 1!$!#"#1"'##!
(## lei
Observaie general:
Taxele anuale se pltesc n dou rate egale, n primele trei saptmni ale fiecrui semestru
universitar
1/*
Faciliti de studii n anul universitar 200!20"0
A. Pentru toi angajaii universitii-cadre didactice i personal nedidactic:
1" %entru cursurile postuniversitare, se acord anual 1# de locuri 4ratuite, cu
recomandarea -efului ierarBic superiorD o persoan poate beneficia de aceast
facilitate o dat la 1# aniD se va ncBeia act adiional la contractul de munc
pentru rm)nerea n instituie pentru o perioad de ! aniD
B. Pentru cadrele didactice ale universitii:
". %ot urma cursurile &epartamentului de %re4tire a %ersonalului &idactic,
modul I, n re4im de 4ratuitate, n primii trei ani de la an4a@areD
2. Se acord anual, c)te un loc 4ratuit la :coala de 6ana4ement din =ucure-ti>
%ro4ram 6=A 9om)no,Canadian, I<&E > &ezvoltarea economic a
ntreprinderii, %ro4ram 6=A 9om)no,8rancez -i 6ana4ement antreprenorial,
%ro4ram executive 6=A 9om)no,GermanD se va ncBeia act adiional la
contractul de munc pentru rm)nerea n instituie pentru o perioad de ! aniD
C. Pentru studenii universitii:
%e ansamblul universitii, se acord '# de locuri pentru desf-urarea activitii
n sistem de voluntariat, cu condiia ca studenii s aib situaie material
precar dovedit prin documenteD prestarea acestei activiti va ecBivala taxa
de -colarizare aferent unui semestru universitar"
Acest material a fost aprobat n :edina Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din
=ucure-ti din data de 13"#/"'##.
9EC?F9,
%rof" univ" dr" Ion GB" 9F:CA
1/(