Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

1
1.atributiile presedintelui
2.initiative legislative
3.taxele si tarifele administratiei locale
4.rolul si atrib prefectului
5.autonomia locala
6.consiliul u.e (rol si atributii)
7.functiile publice
.strategia de procedare
!.criteriile de convergenta la "#$%
1&.structura tratatului de la mastric't
Nr. 2
1.atributiile guvernului
2. organi(area interna a parlamentului
3.transferuri financiare
4. principiul descentrali(arii si deconcentrarii
5. di(olvarea consiliului local
6. numirea si atributiile secretarului
7. selectia functionarilor publici
. obiectivele u.e stabilite la )astric't
!. negocierile de aderare la u.e
1&. continutul ac*uuis+lui comunitar
11.$olul comisiei europene
Nr.3
1.alte atributii si organe ale administratiei centrale de specialitate
2.principiul autonomiei financiare si ale fiscalitatii locale
3.suspendarea si incetarea mandatului primarului
4.atributiile consiliului local
5.probleme ale resurselor umane din adm publica in $om.
6.rolul si functionarea parlamentului european
7.obiectivele u.e definite prin tratatul de la ,msterdam
.criterii de aderare la u.e
!.ce sunt avi(ele si documetele agenda 2&&&
1&.principiul legalitatii
11.-elegarea legislativa