Sunteți pe pagina 1din 12

Bucuresti 2014

Universitatea Ecologica Bucuresti


Facultatea de Stiinte Economice
Management Financiar
PROIECT LA MANGEMETUL CARIEREI
PROFESIONALE

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Dan Constantinescu

Student: Zamfir Mihai Florin


Analiza critica a fisei postului

Pentru a face o analiza critica a fisei postului este in primul rand necesara o scurta
prezentare a notiunilor de post si de fisa postului.
Postul reprezinta componenta primara a structurii organizatorice si functionale a
organizatiei. Gruparea posturilor conduce la realizarea structurilor numite, dupa caz:
colective, ateliere, birouri, servicii, sectii, departamente, directii generale, directii si altor
entitati de rang superior. Pentru individ, postul reprezinta suma activitatilor pe care acesta
trebuie sa le presteze in coordonate spatiale si de timp bine determinate.
Din perspectiva salariatilor, posturile reprezinta ele insele jaloanele care marcheaza
evolutia profesionala, statutul in cadrul organizatiei, premisele pentru asigurarea
castigurilor salariale. Ocuparea anumitor posturi confera salariatilor sentimentul realizarii
profesionale, mijlocul de afirmare, motivatia pentru perfectionare, posibilitatea de progres pe
plan profesional si social.
Potrivit H. Inohara, postul poate fi definit ca fiind un grup de pozitii similare privind
sarcinile si indatoririle. Conform domnului prof. univ. dr. D. Constantinescu postul poate fi
considerat ca suma activitatilor desfasurate in mod organizat si permanent de catre o
persoana, pentru care aceasta primeste un salariu si beneficiaza de celelalte componente ale
sistemului de remunerare. Dupa alti autori, postul reprezinta ansamblul sarcinilor,
activitatilor si responsabilitatilor care presupun un anumit grad de calificare scolara
(universitara) si profesionala.

Prin fisa postului sunt descrise cantitativ si calitativ atributiile salariatului, conditiile
de munca, durata activitatii zilnice, recompensele s.a. Aceasta este elaborata de analistii care
au evaluat rezultatele obtinute la analiza postului.

Fisa postului cuprinde:
denumirea;
departamentul;
codul, conform nomenclatorului de profesii si meserii;
categoria de incadrare;
numele titularului postului si numele analistului;
descrierea sumara a postului;
activitatile de efectuat;
cerintele postului;
contextul postului.

Fisa postului nu trebuie sa contina elemente vagi, activitati si termene nedefinite.
Aceasta are, pe langa aspectele formale, rolul de a stimula creativitatea salariatului, de a
permite obtinerea de catre acesta a recompenselor morale si material financiare la care
aspira.

Fisa postului este importanta pentru ca:
a) pentru ca raporturile de munca sa se desfasoare in conditii bune, acestea continand
o serie de informatii privind limitele de responsabilitate, atributiile, interactiunea cu alte posturi,
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care ocupa postul respectiv; serveste ca punct
de pornire in intocmirea anunturilor de recrutare;

b) in cazul unui conflict de munca ajuns in instanta, fisa postului poate fi folosita ca
proba;
c) pentru construirea cu profesionalism a grilelor de salarizare (este un instrument de
evaluare a performantelor angajatilor).

Potrivit domnului prof. univ. dr. D. Constantinescu fisa postului reprezinta documentul
operational prin care se reflecta descrierea postului dar care alaturi de calitatea de reper in
formalizarea structurii organizatorice, are si valente iinstrumentale pentru alte activitati cee tin
de managementul resurselor umane.Anunturi publicitare

1. Director vanzari

Cerintele postului:
- studii superioare de licenta si masterat in marketing sau economie
- cunoasterea limbii engleze la nivel cel putin mediu
- experienta in vanzari minim 3 ani
- cunoasterea la nivel avansat a programelor PC cum ar fi Microsoft Office si
Online Social Media (Facebook, Twitter, etc.)
- abilitati organizatorice
- abilitati foarte bune de interreletionare
- amuzant
- manierat
- politicos
- creativ
- rezistenta la stres
Responsabilitatile postului:
- implementeaza strategiile de vanzare ale companiei
- atingerea obiectivelor cantitative si valorice stabilite prin planul de vanzari
- negocierea contractelor cu clientii din zona de responsabilitate
- analiza pietei si monitorizarea competitiei
- reprezinta compania si produsele/serviciile acesteia
- oferirea de solutii optime clientilor
- stabilirea si sustinerea intalnirilor cu prospectii interesati
- realizarea ofertelor si a cotatiilor de pret
- negocierea si incheierea contractelor
- cresterea numarului de clienti ai companiei

Beneficii:
Pachetul de beneficii include salariu fix, grila de bonusare, masina de serviciu, telefon,
laptop, internet si decontarea cheltuielilor de deplasare.

2. Conducator auto cu atributii de gestionar

Cerintele postului:
- studii medii sau superioare
- cunoasterea limbii engleze la nivel mediu
- permis de conducere categoria B
- experienta ca sofer cel putin 1 an
- cunoasterea programelor PC Microsoft Office si de gestiune
- rezistenta la stres
- cunostinte de gestiunea stocurilor
- cunostinte soft gestiune avantaj
- abilitati medii de calcul matematic
- persoana responsabila, organizata,atenta, cu bune abiitati de comunicare,
implicata in activitate, riguroasa

Responsabilitatile postului:
- coordonarea incarcarilor / descarcarilor
- gestioneaza stocurile de marfa si de ambalaje din depozit
- verifica intrarile si iesirile de marfa cu ajutorul terminalelor WMS
- respecta conditiile si standardele de depozitare contribuind la aranjarea eficienta
a depozitului
- receptie marfa de la depozit, participa la incarcarea masinii, raspunde de marfa
din masina pe tot traseului zilnic
- luarea comenzilor de pe traseu
- raspunde de actele masinii si de intocmirea foilor de parcurs
- asigura zilnic verificarea starii tehnice si raspunde de masina pe care o conduceBeneficii:
Pachetul de beneficii include salariu fix, grila de bonusare, masina de serviciu,
telefon si decontarea cheltuielilor cu combustibilul.


3. Auditor intern
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice organizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacanta, de auditor
intern, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Sistemul National de Estimare a Emisiilor
de Gaze cu Efect de Sera Directia Generala Schimbari Climatice.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei
publice sunt:
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor
economice.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
05 martie 2014, ora 10:00: proba scrisa;
08 martie 2014: proba interviu.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele
prevazute de art. 49, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 si se vor depune in termen
de 20 zile de la publicarea anuntului.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Ministerului Mediului si Schimbarilor
Climatice din Bucuresti, bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5, telefon 021/408.95.16


4. Specialist in protectia informatiilor

Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de
consilier clasa I grad profesional superior specialist in protectia informatiilor, in cadrul
Directiei Generale Antifrauda Fiscala.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru ocuparea acestei functii trebuie sa aiba studii universitare de licenta absolvite
cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta in domeniul:
- Stiintelor Economice cu specializarea: cibernetica economica/informatica economica
- Stiintelor ingineresti: calculatoare/tehnologia informatiei/electronica aplicata/tehnologii si
sisteme de telecomunicatii/retele si software de telecomunicatii/ automatica si informatica
aplicata/ inginerie electronica si calculatoare
- Matematicii: matematica informatica
- Informatica/ informatica aplicata
- Cunostinte de operare PC nivel avansat.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
12 februarie 2014, ora 17:00: termenul limita de depunere a dosarelor;
01 martie 2014, ora 10:00: proba scrisa;
data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele
prevazute de art. 49, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Ministerului Finantelor Publice Agentia
Nationala de Administrare Fiscala din Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, telefon
021/319.97.59 sau 021/319.97.68, interior 20147, 2492, 2026, 2011, 2018, 2059, 1342, 1013.


Solicitare angajare

Domnule Director,

Subsemnatul,Chitu Florin, , de profesie economist, va rog a-mi aproba angajarea in
cadrul companiei pe care o conduceti in functia de actuar.
Sunt absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Finante,
Asigurari, Banci,si Burse de Valori Bucuresti si consider ca experienta acumulata in anii de
studiu, respectiv practica profesionala si colaborarile de pana in prezent in domeniul financiar
si al asigurarilor, au contribuit la dezvolarea mea profesionala si sunt correspunzatoare
standardelor companiei dumneavoastra. Sunt atras de compania dumneavoastra gratie atat
reputatiei de care se bucura, cat si perspectivelor privind evolutia in cariera profesionala, data
fiind corespondenta intre solicitarile dumneavoastra si motivatile personale. Am convingerea,
dupa ce am studiat diferite companii, ca voi fi corespunzator pe masura standardelor impuse
de dumneavoastra, fapt pentru care as dori sa am ocazia de a-mi folosi cunostintele si
abilitatile personale dobandite ca economist la SC Chandler International SRL
Va trimit atasat in mail CV-ul meu in cuprinsul caruia veti regasi detalii
referitoare la pregatirea, experienta si aptitudinile mele . Daca veti considera ca motivatia si
calificarea mea sunt oportune pentru obtinerea unui loc in cadrul institutiei dumneavoastra,
sunt disponibil pentru a fi contactat in vederea discutarii detaliilor unei posibile colaborari.
Va multumesc, Chitu Florin!
Chitu Florin - 0723.084.978, 0744.425.911.
Academia de Studii Economice Bucuresti,
Facultatea de Finante,Asigurari, Banci,si Burse de Valori Bucuresti.


Costurile parcurgerii carierei
Pentru a realiza o structurare a costurilor parcurgerii carierei dupa sursa de finantare
trebuie sa identificam care sunt categoriile de costuri/costurile si tipurile de surse de
finanatare. Astfel, am indentificat urmatoarele:
1. Categorii de costuri
Costuri anterioare
Costurile integrarii
Costurile de exercitiu al functiei
Costurile promovarii carierei
Costurile ulterioare carierei
2. Surse de finantare
Individ/familie
Organizatie
Stat/societate

In urma identificarii costurilor si a surselor de finantare putem face urmatoarea
clasificare/ structuare in functie de sursa de finantare:

Pentru individ/familie costurile sunt:

1. Costuri anterioare
a) Pregatire educationala
b) Costuri specializari

2. Costurile integrarii
a) Pregatirea pentru interviu
b) Examen medical
c) Obtinere atestate

3. Costurile de exercitiu al functiei
a) efortul depus in activitatile economice si sociale in functie de postul pe care il
ocupa

4. Costurile promovarii carierei
a) extinderea abilitatilor de comunicare
b) sporirea loialitati
c) dobandirea caracterului participativ,de asumare a responsabilitatilor pentru
realizarea obiectivelor comune
Pentru organizatie costurile sunt:
1. Costurile integrarii
a) Recrutare
b) Selectie
c) Integrare
d) Examen medical
e) Obtinere atestate

2. Costurile de exercitiu al functiei
a) asigurarea conditiilor de lucru
b) asigurarea echipamentelor de lucru
c) evaluarea performantelor
d) renumerarea muncii
e) definirea sarcinilor si obiectivelor

3. Costurile promovarii carierei
a) pregatirea profesionala si manageriala
b) cheltuieli anticipate ( ce decurg din investitia de incredere prin acordarea unei
noi functii)
c) calificative acordate pentru activitatea desfasurata;
4. Costurile ulterioare carierei
a) plati compensatorii
b) daune materiale sau morale

Pentru stat/societate costurile sunt:
1. Costuri anterioare
a) pregatire scolara de baza

2. Costurile ulterioare carierei
a) Cheltuieli cu protectia sociala
b) Plata pensiilor
c) Alte ajutoare sociale


Evaluarea propriei cariere pana in prezent si 3 scenarii posibile de cariera
viitoare dupa absolvirea masterului

Toate definitiile din manuale si dictionare, indiferent ca se refera la orientarea
profesionala la nivel scolar sau la cariera profesionala, inclusiv a adultilor, fac referire prin
continutul lor la aspecte psihologice ce tin de aptitudini, aspiratii, motivatii individuale,
corelate cu cerintele sistemului in care individul isi desfasoara activitatea. Aspectul important
este cel al perceptiei individuale fata de propria cariera, corelat cu aptitudinile personale si
posibilitatile de realizare. Aici intervine realismul persoanei in aprecierea proprie, situatie pe
care consilierul o poate obiectiva, precum si nivelul de aspiratie si motivatia individuala.
In managementul resurselor umane, in sens traditional, cariera profesionala inseamna
o succesiune de etape in urma carora individul ajunge intr-o functie importanta, cu
recunoastere sociala si bine platita.
Evaluarea propriei cariere
Pana in prezent cariera mea a evoluat dupa cum urmeaza: am absolvit liceul George
Calinescu din Bucuresti si am obtinutdiploma de Bacalaureat. Pe durata desfasurarii ciclului
liceal am dobandit un vast bagaj de cunostinte atat la nivel de cultura generala cat si la nivel
tehnic (am treminat liceul cu profit tehnic).
Dupa absolvirea liceului am urmat cursurile Facultatii de Management din cadrul
Academiei de Studii Economice Bucuresti. Pe durata celor 3 ani de studiu am dobandit
cunostinte si aptitudini specifice profilului facultatii. Pe parcursul desfasuarii cursurilor am
praticipat la diverse concursuri, workshopuri, proiecte si cercuri studentesti prin intermediul
carora am obtinut o multitudine de aptitudini si recunoasterea de catre profesori.
Din punct de vedere profesional pot spune ca am administrat o afacere de familie
imprena cu parintii si am activat ca recenzor pentru Institutul National de Statistica pentru o
perioada de timp.
In prezent sunt masterand la Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii
Ecologice Bucuresti in anul I.

Scenarii posibile de cariera dupa absolvirea masterului
1. Scenariul pozitiv
In cadrul acestui scenariu se presupune ca perspectivele economice ar putea fi mai
bune pentru a permite o relaxare economica ceea ce ar duce si la stimulare pozitiva a pietei
muncii si a diminuarii ratei somajului. Astfel pot spune ca dupa terminarea masterului o sa
imi pot continua activitatea profesionala in domeniul financiar in cadrul unei companii de
consultanta sau a unei institutii financiar-bancare.
2. Scenariu negativ
In cadrul acestui scenariu putem presupune o deterioare a situatiei economice, cum ar
fi deprecierea monetara la nivlul tarilor emegente datorata reducerilor de masa monetara
emisa de FED pentru protejarea economiei SUA, acesta situatie putand crea un dezechilibru
economic la nivel global ceea ce ar afecta in mod direct economia Romaniei si implicit a
pietei muncii din tara noastra. Cu alte cuvinte agravarea situatiei somajului si imposibilitatea
crearii de noi locuri de munca care sa poata acoperii cat de cat oferta de munca. Astfel putem
asista la un blocaj pe piata muncii si dupa absolvirea masterului sa nu pot gasii nimic pe
masura studiilor.
3. Scenariu neutru
Pentru acest scenariu ne putem imagina ca rata de crestere economica isi va
mentine trendul actual de crestere minima iar piata muncii sa isi revina treptat. Astfel pot
aprecia ca exista premisele de a gasii un job in domeniul financiar.

BIBLIOGRAFIE


1. D. CONSTANTINESCU, Managementul resurselor umane editia a II-a, Editura
Fundatiei culturale LIBRA Bucuresti, 2007
2. D. CONSTANTINESCU, Managementul resurselor umane suport de curs
3. STEFAN STANCIU, Managementul resurselor umane
4. Lefter, V., Manolescu, A., Managementul resurselor umane, Editura Didactica si
Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1995.