Sunteți pe pagina 1din 56

Administraia public judeean i local

5.1. Principiile de organizare i funcionare


ale administraiei publice locale
Administraia public, ca i component a sistemului de organizare social,
presupune existena unor principii pe baza crora s-i poat ntemeia structura i s-i
ghideze funcionarea. n Legea nr. !"#$$! i n %onstituia &om'niei sunt formulate
principiile pe care se ntemeiaz administraia public din unitile administrativ-
teritoriale din Romnia, i anume(
principiul autonomiei locale;
principiile descentralizrii i deconcentrrii serviciilor publice;
principiul eligibilitii autoritilor administraiei publice locale;
principiul legalitii;
principiul consultrii cetenilor n soluionarea problemelor locale
de interes deosebit.
5.1.1. Principiul autonomiei locale
%oninutul acestui principiu i )alenele sale complexe rezult din ansamblul
reglementrilor cuprinse n dispoziiile Legii !"#$$! i reprezint chintesena ntregii
acti)iti a administraiei publice n unitile administrati)-teritoriale.
Aplicarea acestui principiu nu poate aduce atingere caracterului de stat naional,
unitar i indi)izibil al &om'niei.
*nspirat din %arta +uropean a Autonomiei Locale
!
, noua lege a administraiei
publice locale confer un loc central acestui principiu, cruia i-a dedicat chiar prima
seciune a sa, intitulat ,&egimul general al autonomiei locale-.
c %a i n %arta +uropean a Autonomiei Locale, definiia dat autonomiei locale
de ctre )echea lege a administraiei publice ,Legea nr. ./#!//! lsa deschis problema
criteriilor de repartizare a competenelor ntre organele centrale i locale, ntruc't aceste
texte s-au limitat s )orbeasc despre ,dreptul i capacitatea autoritilor locale de a
soluiona i gestiona o parte important a treburilor publice-, nepreciz'ndu-se n ce
const aceast parte important.
!
%arta +uropean a Autonomiei Locale a fost adoptat de %onsiliul +uropei de la 0trasbourg la data de !"
octombrie !/1" i ratificat de &om'nia prin Legea nr. 199/17.11.1997 2republicat n 3.4. nr.
55!#..!!.!//67.
%onform articolului 5, alin. !, ,prin autonomie local se neleg dreptul i
capacitatea efectiv a autoritilor administraiei publice locale de a soluiona i de a
gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale
!
pe care le repre"int, treburile
publice#.
Acest drept se exercit de consiliile locale,oreneti i municipale i primari,
precum i de consiliile 8udeene, acestea fiind autoriti ale administraiei publice locale
alese prin )ot uni)ersal, egal, direct, secret i liber exprimat. Aceasta ns nu aduce
atingere posibilitii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin
orice alt form de participare direct a cetenilor la treburile publice, n condiiile legii.
Aleii locali sunt primarul, consilierii locali i consilierii 8udeeni. n asigurarea
liberului exerciiu al mandatului lor, acetia ndeplinesc o funcie de autoritate public,
beneficiind de dispoziiile legii penale cu pri)ire la persoanele care ndeplinesc o funcie
ce implic exerciiul autoritii de stat.3andatul primarului, consilierului local, respecti)
al consilierului 8udetean, este de 9 ani. 3andatul se exercita in conditiile legii.
5
Articolul ", alineatul ! al legii 1.#$$. realizeaz tocmai o delimitare mai exact
a competenelor autoritilor administraiei publice locale, preciz'nd c acestea exercit,
n condiiile legii, competene exclusi)e
9
, competene parta8ate
"
i compeente delegate.
.

+le au dreptul ca, n limitele legii, s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia
celor care sunt date n mod expres n competena altor autoriti publice. %u alte
cu)inte, reglementarea instituie obligati)itatea stabilirii ,competenelor i atribuiilor
autoritilor administraiei publice locale: numai prin lege-.
c ;rebuie remarcat precizarea pe care noua lege o face cu pri)ire la caracterul
autonomiei locale, aceasta fiind numai administrativ i financiar

, exercitndu-se pe
baza i n limitele prevzute de lege! +a pri)ete organizarea, funcionarea, competenele,
atribuiile, precum i gestionarea resurselor care, potri)it legii, aparin comunei, oraului,
municipiului sau 8udeului 2articolul "7.

<rin colecti)itate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrati)-teritorial.


5
%onsiliul local sau consiliul 8udeean, precum i primarul ales n cursul unui mandat, ca urmare a
dizol)rii consiliului local sau 8udeean, respecti) a )acanei postului de primar, ncheie mandatul
precedentei autoriti a administraiei publice locale.

9
n sensul legii 1.#$$., competenele exclusive sunt competenele atribuite prin lege autoritilor
administraiei publice locale de realizarea crora acestea sunt responsabile. Autoritile administraiei
publice locale au dreptul de decizie i dispun de resursele i mi8loacele necesare 'ndeplinirii competenelor,
cu respectarea normelor, criteriilor i standardelor stabilite de lege.
"
competente partajate - competenele exercitate de ctre autoritile administraiei publice locale, mpreun
cu alte ni)eluri ale administraiei publice 28udeean sau central7, cu o separare clar a finanrii i a puterii
de decizie pentru fiecare responsabil n parte=
.
competentele delegate - competenele atribuite prin lege autoritilor administraiei publice locale,
mpreun cu resursele financiare corespunztoare, de ctre autoritile publice centrale, pentru a le exercita
n numele i in limitele stabilite de ctre acestea=
6
Legea ./#!//! meniona c autonomia local este doar administrati), nu i financiar.
>nitile administrati)-teritoriale sunt persoane 8uridice de drept public, cu
capacitate 8uridic deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte 8uridice de drept
fiscal, titulare ale codului de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile
teritoriale de trezorerie, precum i la unitile bancare. >nitile administrati)-teritoriale
sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor ce decurg din contractele pri)ind administrarea
bunurilor care aparin domeniului public i pri)at n care acestea sunt parte, precum i din
raporturile cu alte persoane fizice sau 8uridice, n condiiile legii.
n 8ustitie, unitile administrati)-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de
primar sau de preedintele consiliului 8udetean.
1
?elimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i 8udeelor se
stabilete prin lege. 4rice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua
numai prin lege i numai dup consultarea prealabil a cetenilor din unitile
administrati)-teritoriale respecti)e prin referendum, care se organizeaz potri)it legii.
c Autonomia local are drept fundament economic sfera patrimonial proprie pe
care autoritile locale o gestioneaz ca un autentic proprietar. Astfel, autoritile
administraiei publice locale au dreptul la resurse proprii, pe care trebuie s le gestioneze
potri)it atribuiilor ce le re)in. n conformitate cu acest principiu, ele administreaz sau
dispun de resursele financiare, precum i de bunurile proprietate public sau pri)at ale
comunelor, oraelor i 8udeelor.
n scopul asigurrii autonomiei locale, ele au dreptul s instituie i s perceap
impozite i taxe locale, s elaboreze i s aprobe bugetele de )enituri i cheltuieli ale
comunelor, oraelor sau 8udeelor.
c ?escentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei publice locale se
face cu respectarea principiilor i regulilor pre)zute de legea-cadru a descentralizrii
/
.
c ?emn de remarcat este introducerea, ntr-o form imperati), a ctorva
prevederi care garanteaz autonomia local, i anume(
1
<rimarul, respecti) presedintele consiliului 8udetean, poate imputernici o persoana cu studii superioare
8uridice de lunga durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respecti) al consiliului 8udetean,
sau un a)ocat care sa reprezinte interesele unitatii administrati)-teritoriale, precum si ale autoritatilor
administratiei publice locale respecti)e, in 8ustitie. >nitatea administrati)-teritoriala are dreptul sa
beneficieze de acoperirea cheltuielilor de 8udecata stabilite in baza hotararii instantei de 8udecata, inclusi)
in situatia in care reprezentarea in 8ustitie este asigurata de un consilier 8uridic din aparatul de specialitate al
primarului, respecti) al consiliului 8udetean.
/
<rima lege cadru a descentralizrii a fost Legea nr. 339/!."#.!""$ privind descentralizarea, publicat n
3.4. nr. ..1#..$6.$$9, ea fiind apoi nlocuit de Legea !/"#$$. din mai $$. , 3.4. nr. 9"5 din "
mai $$.= Aceste legi , dei au aprut mult prea t'rziu n raport cu momentul nceperii procesului de
descentralizare , ele aduc clarificrile necesare i stabilesc reguli i principii clare n funcie de care s se
realizeze acest proces.
autoritile administraiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel
de responsabiliti autoritilor administraiei publice locale n procesul de
descentralizare a unor ser)icii publice ori al crerii de noi ser)icii publice, fr
asigurarea mi8loacelor financiare corespunztoare pentru realizarea
respecti)elor responsabiliti.
autoritile administraiei publice centrale )or consulta, nainte de adoptarea
oricrei decizii, structurile asociati)e ale autoritilor administraiei publice
locale
!$
, n toate problemele care le pri)esc n mod direct.
n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i
8udeele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritile
administraiei publice locale le stabilesc, le administreaz i le utilizeaz pentru
ndeplinirea competenelor i atribuiilor ce le re)in, n condiiile legii.
resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale
trebuie s fie corelate cu competenele i cu atribuiile pre)zute de lege.
c n ceea ce pri)ete raporturile dintre autoritile administraiei publice
locale din comune, orae i municipii i cele de la nivel "udeean se bazeaz pe
principiile autonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n
rezol)area problemelor ntregului 8ude. *ntroducerea acestor principii a determinat o
cretere a rolului consiliului 8udeean de coordonare a eforturilor i aciunilor consiliilor
locale n )ederea soluionrii problemelor de interes comun pentru ntregul 8ude.
n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul 8udeean, pe
de o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de
subordonare.
c$socierea i cooperarea
?eosebiri de esen ntre )echea i noua lege a administraiei publice locale sunt
i cu pri)ire la dreptul de asociere i de cooperare al autoritilor administraiei publice
locale. n timp ce, n Legea ./#!//!, referirile la asociere i cooperare erau numai
menionate la capitolul atribuiile consiliilor locale, fiind deci atribuii, n legea
!"#$$!, asocierea i cooperarea sunt considerate drepturi ale autoritilor
administraiei publice locale, iar Legea 1.#$$. face referiri mult mai detaliate la aceste
drepturi i explic'nd mai pe larg conceptul de intercomunalitate(
dreptul unitilor administrati)-teritoriale ca, n limitele competenelor autoritilor
lor deliberati)e i executi)e, s coopereze i s se asocieze, n condiiile legii,
!$
0tructurile asociati)e ale autoritilor administraiei publice locale sunt(
a7 Asociaia %omunelor din &om'nia=
b7 Asociaia 4raelor din &om'nia=
c7 Asociaia 3unicipiilor din &om'nia=
d7 >niunea @aional a %onsiliilor Audeene din &om'nia=
e7 alte forme asociati)e de interes general, constituite potri)it legii.
form'nd asociaii de dez)oltare intercomunitar
!!
, cu personalitate 8uridic, de drept
pri)at i de utilitate public.
Asociaiile de dez)oltare intercomunitar se constituie, n condiiile legii, n
scopul realizrii n comun a unor proiecte de dez)oltare de interes zonal sau regional ori
al furnizrii n comun a unor ser)icii publice. Legea 1.#$$. introduce alte dou noi
concepte , cel de zone metropolitane
!
i cel de aglomerri urbane
!5
Acestea se constituie
cu acordul expres al consiliilor locale ale unitilor administrati)-teritoriale componente
i au ca scop dez)oltarea infrastructurilor i a obiecti)elor de dez)oltare de interes
comun. Autoritile deliberati)e i executi)e de la ni)elul fiecrei uniti administrati)-
teritoriale componente ii pstreaz autonomia local, n condiiile legii.
Asociaiile de dez)oltare intercomunitar se finaneaz prin contribuii din
bugetele locale ale unitilor administrati)-teritoriale membre, precum i din alte surse, in
condiiile legii.
!9
+le sunt conduse de un consiliu de administraie
!"
compus din
reprezentani ai unitatilor administrati)-teritoriale componente, desemnai de consiliul
local sau de consiliul 8udeean, la propunerea primarului, respecti) a preedintelui
consiliului 8udeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau 8udeeni, dup caz.
<entru realizarea obiecti)elor proprii, consiliul de administraie poate nfiina un aparat
tehnic, finanat din resursele asociaiei de dez)oltare intercomunitar.
!!
Asociaiile de dez)oltare intercomunitar sunt de utilitate public, prin efectul prezentei legi, prin
derogare de la pre)ederile 4rdonantei Bu)ernului nr. .#$$$ cu pri)ire la asociaii si fundaii, cu
modificrile ulterioare. +le posed personalitate 8uridic de drept pri)at .
!
zona metropolitan n sensul legii 1.#$$., - asociaia de dez)oltare intercomunitar constituit pe baza
de parteneriat ntre capitala &om'niei sau municipiile de rangul * i unitile administrati)-teritoriale aflate
n zona imediat.
!5
Aglomerrile urbane, n sensul legii 1.#$$., - asociaiile de dez)oltare intercomunitar constituite pe
baz de parteneriat ntre municipii i orae, mpreun cu localitile urbane i rurale aflate n zona de
influen=
!9
Bu)ernul spri8in asocierea unitilor administrati)-teritoriale prin programe naionale de dez)oltare.
Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt pre)zute distinct n cadrul bugetului
3inisterului Administratiei si *nternelor, n condiiile legii pri)ind finanele publice locale.
!"
%onsiliul de administratie este condus de un presedinte ales cu )otul ma8oritii membrilor si.
4rganizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic sunt stabilite prin
actul de nfiinare i statutul asociaiei de dez)oltare intercomunitar, aprobate prin hotr'rile consiliilor
locale, respecti) 8udeene asociate.
dreptul unitilor administrati)-teritoriale pot incheia ntre ele acorduri i pot
participa, inclusi) prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe
de dez)oltare zonal sau regional, n baza hotr'rilor adoptate de consiliile locale ori
8udeene, dup caz, n condiiile legii.
dreptul unitilor administrati)-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot ncheia
ntre ele inelegeri de cooperare transfrontalier cu structuri similare din statele
)ecine, n condiiile legii
!.
. >nitile administrati)-teritoriale care au ncheiat
nelegeri de cooperare transfrontalier au dreptul s participe n alte state la
organismele create prin respecti)ele nelegeri, n limita competenelor ce le re)in,
potri)it legii.
dreptul ca, n limitele competenelor autoritilor lor deliberati)e i executi)e, s
coopereze i s se asocieze i cu uniti administrati)-teritoriale din strintate, n
condiiile legii, prin hotr'ri ale consiliilor locale sau consiliilor 8udeene, dup caz.
dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii, cu scopul
de asigura protecia i promo)area intereselor lor comune, unitile administrati)-
teritoriale=
dreptul %onsiliilor locale i consiliilor 8udetene de a hotr asupra participarii cu
capital sau cu bunuri, n numele i n interesul colecti)itilor locale pe care le
reprezinta, la nfiinarea, funcionarea i dez)oltarea unor organisme prestatoare de
ser)icii publice i de utilitate publica de interes local sau 8udeean, n condiiile legii.
*niiati)a unitilor administrati)-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu
uniti administrati)-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie
internaional a unitilor administrati)-teritoriale )a fi comunicat 3inisterului
Afacerilor +xterne i 3inisterului Administraiei si *nternelor
!6
.
!.
>nitile administrati)-teritoriale, prin primari, respecti) presedintii consiliilor 8udeene, transmit
3inisterului Afacerilor +xterne, spre a)izare conform, proiectele de nelegeri de cooperare pe care
acestea intenioneaz s le nc%eie cu unitile administrativ&teritoriale din alte ri , nainte de supunerea
lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau 8udeene, dup caz. <rin nelegerile de cooperare
transfrontalier pot fi create i pe teritoriul &om'niei organisme care s aib, potri)it dreptului intern,
personalitate 8uridic, aceste organisme nea)'nd ns competene administrati)-teritoriale.
!6
<roiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrati)-teritoriale intenioneaz s le ncheie
cu uniti administrati)-teritoriale din alte ri )or fi transmise spre a)izare 3inisterului Afacerilor +xterne,
prin primari, respecti) preedinii consiliilor 8udetene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre
consiliile locale sau consiliile 8udeene, dup caz. A)izele trebuie emise n termen de 5$ de zile de la
primirea solicitarii. *n caz contrar se )a considera ca nu sunt obiectii si proiectul respecti) poate fi supus
spre aprobare consiliului local sau 8udetean interesat. &esponsabilitatea pri)ind intelegerile de cooperare
incheiate de unitatile administrati)-teritoriale re)ine in exclusi)itate acestora.
c Legea recunoate totodat necesitatea exercitrii unui controlul administrativ
i financiar din partea statului, dar care trebuie s se exercite n limitele i n condiiile
pre)zute de lege.
5.1.!. Principiile descentrali"rii i deconcentrrii serviciilor
publice
?escentralizarea, implic'nd delegarea de competene i noi responsabiliti la
ni)elul administraiei publice locale, reprezint un proces nceput din momentul adoptrii
%onstituiei &om'niei din !//!. >n pachet de legi pri)ind sectoare cruciale de
dez)oltare, precum organizarea administraiei, amena8area teritoriului i urbanismului,
finanele, impozitele, ser)iciile de sntate, asisten social, educaie etc. a fost pus n
aplicare, reglement'nd at't forma de descentralizare politic a unor ser)icii publice, c't i
forma de deconcentrare teritorial i administrati) prin instituia prefectului.
<rocesul de descentralizare a reprezentat i nceperea unui proces de creare i
ntrire de noi forme de dialog ntre administraia central i local reprezentat de
Cederaia Autoritilor Locale din &om'nia 2CAL&7, corpurile administrati)e
profesionale sau alte structuri asociati)e ale autoritilor locale.
;rebuie afirmat, ns c iniiati)ele delegrii acestor competene nu au fost
ntotdeauna coordonate la ni)elul ministerelor. <entru preluarea unor responsabiliti,
administraia local nu a fost dinainte pregtit, gener'ndu-se dificulti n procesul de
furnizare a unor ser)icii de calitate pentru comunitile locale. >n alt aspect care trebuie
menionat este acela c, sub presiunea deficitului bugetar, administraia central nu a
putut s nsoeasc pachetul de ser)icii descentralizate cu resurse financiare
corespunztoare.
;ransmiterea de competene la ni)elul comunelor, oraelor i 8udeelor i,
implicit, crearea de noi forme de organizare i coordonare a politicilor naionale i locale
reprezint pasul ma8or fcut de &om'nia ncep'nd din !//$ n descentralizarea de putere,
de autoritate i de decizie. La acea dat descentralizarea a fost perceput ca un antidot
mpotri)a tarelor sistemului comunist anterior. ;otui, rolul persuasi) al administraiei
centrale n ceea ce pri)ete controlul administraiei locale, ni)elul inadec)at de resurse la
ni)el local i disparitile teritoriale pri)ind calitatea ser)iciilor sunt tot at'tea domenii de
inter)enie pentru mbuntirea efectului descentralizrii.
<rocesul de descentralizare actual este 8ustificat de necesitatea definirii rolului
administraiei centrale fa de administraia local, de competenele politice i
administrati)e care )or fi delegate administraiei locale, de sursele necesare, precum i de
stabilirea unui cadru de referin pri)ind performanele procesului de descentralizarea n
perioada imediat urmtoare.
#! $xplicarea noiunilor de descentralizare i deconcentrare
%rincipiul descentralizrii serviciilor publice este un principiu esenial al
autonomiei locale i const n organizarea, funcionarea, controlul i desfiinarea
serviciilor publice de ctre autoritile administraiei locale!
<rocesul de descentralizare se desfoar n beneficiul ceteanului prin ntrirea
puterii i rolului administraiei publice locale n scopul dez)oltrii economico-sociale
durabile a unitilor administrati)-teritoriale. n ceea ce pri)ete dez)oltarea localitii, se
poate )orbi de dou aspecte&
<e de o parte, cu c't o localitate cunoate o mai mare dez)oltare
economico-social, cu at't mai mult locuitorii si au ne)oie de mai multe
ser)icii publice di)ersificate i de o calitate superioar.
<e de alt parte, gradul de dez)oltare economico-social a localitii i
pune amprenta asupra posibilitii acoperirii costurilor pe care le presupun
aceste ser)icii publice, inclusi) asupra calitii, operati)itii i eficienei lor.
;rebuie spus c principiul descentralizrii ser)iciilor publice nu are n )edere
descentralizarea absolut, adic transferarea tuturor acti)itilor de la ni)elul central la cel
8udeean sau local. Acest lucru nu ar fi necesar, nici oportun, nici posibil, mai ales dac
a)em n )edere multitudinea de forme n care se pot organiza ser)iciile publice.
Astfel, ser)iciile publice organizate la ni)el central sub forma autoritilor publice
2ministere, departamente, direcii7 sunt i )or exista ntotdeauna la acest ni)el. &olul
acestor ser)icii este tocmai de a concepe i a asigura strategia Bu)ernului n acel sector
de acti)itate, creia i se subsumeaz acti)itile practice, concrete realizate la ni)elurile
inferioare 28ude, localitate7.
n ceea ce pri)ete reglementrile de ordin constituional, %onstituia din $$5
adaug principiului descentralizrii ser)iciilor publice pe cel al deconcetrrii 2articolul
!$7. Articolul !5 elimin confuzia care se fcea ntre noiunea de descentralizare i
deconcentrare ntruc't precizeaz c ,prefectul este reprezentantul Bu)ernului pe plan
local i conduce ser)iciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe
ale administraiei publice centrale din unitile administrati)-teritoriale-. n mod concret,
unele ministere i organe centrale ale administraiei publice de specialitate au organizate
ser)icii publice deconcentrate, cele mai multe dintre ele a)'nd sediul n municipiul
reedin de 8ude
!1
.
#ceste servicii din teritoriu ale ministerelor i ale altor organe de specialitate
ale administraiei publice centrale 2deci ser)iciile statale7 sunt servicii deconcentrate
i nu descentralizate, aa cum pre)edea )echea %onstituie. +le sunt ser)icii exterioare
ale ministerelor, adic ser)icii publice dependente de ministere. 0pecialitii au artat c,
din moment ce aceste ser)icii sunt conduse de ctre prefect, n calitatea sa de
reprezentant al Bu)ernului, ele ,nu pot fi considerate descentralizate-. Aceasta, deoarece
descentralizarea semnific situaia n care conducerea serviciului public este
aleas/numit de ctre autoritatea deliberativ a administraiei locale, n timp ce
deconcentrarea presupune numirea conducerii serviciului public printr%un ordin al
!1
+ste posibil ns ca unele dintre aceste ser)icii publice deconcentrate s aib ramificaii i n alte orae
mari din cadrul 8udeului.
ministrului, ntruc't este )orba de delegarea ctre alte persoane a unor atribuii
concentrate n m'na ministrului.
0pecialitii au artat c deconcentrarea ser)iciilor publice ale ministerelor reprezint
mputernicirea unor servicii publice administrative care i au sediul n unitile
administrativ%teritoriale, de a reali"a la acest nivel atribuiile i competenele ce le revin
ministerelor.
n concluzie, se poate spune c aceste servicii publice ale ministerelor
organi"ate n teritoriu nu puteau fi dec't deconcentrate, singurele servicii publice
descentralizate fiind acelea organi"ate n comune, orae sau &udee de ctre
autoritile administraiei publice locale.?e altfel , menionarea acestui principiu n
cadrul Legii administraiei publice locale nu i mai are rostul ntruc't dispoziiile
referitoare la prefect ,cel care conduce ser)iciile deconcentrate ale ministerelor i altor
organe centrale de specialitate , au fost abrogate din textul acestei legi.
Astfel, Legea !"#$$! stipuleaz c serviciile publice ale comunei sau oraului
se nfiineaz i se organizeaz de ctre consiliul local n principalele domenii de
activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i
n limita mi"loacelor financiare de care dispune . Acestea sunt servicii publice
descentralizate n adevratul sens al cuvntului!
;rebuie s remarcm ns distinia care se face ntre diferitele categorii de
prestaii& servicii publice i serviciile comunitare de utiliti publice !
0er)iciile comunitare de utiliti publice, denumite pe scurt ser)icii de utiliti
publice, sunt definite ca totalitatea acti)itilor de utilitate i interes public general,
desfaurate la ni)elul comunelor, oraelor, municipiilor sau 8udeelor sub conducerea,
coordonarea i responsabilitatea autoritilor administraiei publice locale, n scopul
satisfacerii cerinelor comunitilor locale, prin care se asigur urmtoarele utiliti
publice
!/
(
a7 alimentarea cu ap=
b7 canalizarea i epurarea apelor uzate=
c7 colectarea, canalizarea i e)acuarea apelor plu)iale=
d7 producia, transportul, distribuia i furnizarea de energie termic n sistem centralizat=
e7 salubrizarea localitilor=
f7 iluminatul public=
g7 administrarea domeniului public i pri)at al unitilor administrati)-teritoriale, precum
i altele asemenea=
h7 transportul public local.
0er)iciile de utiliti publice fac parte din sfera ser)iciilor publice de interes
general i au urmtoarele particulariti(
a7 au caracter economico-social=
b7 rspund unor cerine i necesiti de interes i utilitate public=
19
Legea "!#$$. a ser)iciilor comunitare de utiliti publice, publicat n 3onitorul 4ficial, <artea
* nr. "9 din !#$5#$$.
c7 au caracter tehnico-edilitar=
d7 au caracter permanent i regim de funcionare continuu=
e7 regimul de funcionare poate a)ea caracteristici de monopol=
f7 presupun existena unei infrastructuri tehnico-edilitare adec)ate=
g7 aria de acoperire are dimensiuni locale( comunale, oreneti, municipale sau 8udeene=
h7 sunt nfiinate, organizate i coordonate de autoritile administraiei publice locale=
i7 sunt organizate pe principii economice i de eficien=
87 pot fi furnizate#prestate de ctre operatori care sunt organizai i funcioneaza fie n
baza reglementrilor de drept public, fie n baza reglementrilor de drept pri)at=
D7 sunt furnizate#prestate pe baza principiului Ebeneficiarul plteteE=
l7 recuperarea costurilor de exploatare ori de in)estiii se face prin preuri, tarife sau taxe
speciale.
'! (biectivul descentralizrii
%rincipalul obiectiv al descentralizrii este mbuntirea managementului
serviciilor publice i creterea calitii acestora prin(
a7 #locare mai substanial a(
responsabilitilor=
resurselor financiare=
drepturilor legate de ser)iciile oferite.
b7 #naliza motivaiilor pe care se ntemeiaz alegerea sistemului de alocare a
sarcinilor#funciilor ntre structurile descentralizate ale administraiei publice locale i
unitile deconcentrate ale autoritilor centrale 2ec)ilibru ntre descentralizare *
deconcentrare7.
c7 +iminuarea conflictelor existente n sistemul administraiei publice!
,! %rincipii i reguli care susin descentralizarea
-.
<rincipiile pe baza crora se desfoar procesul de descentralizare sunt
urmtoarele(
a7 principiul subsidiaritii, care const n exercitarea competenelor de ctre
autoritatea administraiei publice locale situat la ni)elul administrati) cel mai apropiat
de cetean i care dispune de capacitate administrati) necesar=
b7 principiul asigurrii resurselor corespunztoare competenelor transferate=
c7 principiul responsabilitii autoritilor administraiei publice locale n raport cu
competenele ce le re)in, care impune obligati)itatea realizrii standardelor de calitate n
furnizarea ser)iciilor publice i de utilitate public=
$
L+B+A-%A?&> nr. !/" din mai $$. a descentralizarii, 34 nr. 9"5 din " mai $$.=
d7 principiul asigurrii unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe
criterii i reguli obiecti)e, care s nu constrang acti)itatea autoritilor administraiei
publice locale sau s limiteze autonomia locala financiar=
e7 principiul echitii, care implic asigurarea accesului tuturor cetenilor la
ser)iciile publice i de utilitate public=
f7 principiul constr'ngerii bugetare, care interzice utilizarea de ctre autoritile
administraiei publice centrale a transferurilor speciale sau a sub)eniilor pentru
acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale.
&egulile procesului de descentralizare cuprind (
&eguli generale
a7 guvernul' ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale trans(er competene pe care le exercit n prezent autoritilor administraiei
publice locale de la ni)elul 8udeelor, comunelor sau oraelor, dup caz, respect)nd
principiul subsidiaritii si urmtoarele criterii* economiile de scar i aria geogra(ica
a bene(iciarilor.
b7 trans(erul competenelor este (undamentat pe analize de impact i realizat pe baza
unor metodologii speci(ice i a unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de
ctre ministere i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, n
colaborare cu 3inisterul Administraiei i *nternelor i structurile asociati)e ale
autoritilor administraiei publice locale.
c7 ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, n
colaborare cu 3inisterul Administraiei i *nternelor i structurile asociati)e ale
autoritilor administraiei publice locale, organizeaz (aze&pilot n vederea testrii si
evalurii impactului soluiilor propuse pentru descentralizarea competenelor pe care le
exercit n prezent.
d7 trans(erul de competene se (ace concomitent cu asigurarea resurselor necesare
exercitrii acestora. +xercitarea competenelor se face numai dup transmiterea
resurselor financiare necesare.
!
e7 (inanarea competenelor delegate este asigurata in totalitate de catre
administratia publica centrala.
f7 n furnizarea ser)iciilor publice descentralizate, autoritile administraiei publice
locale sunt obligate s ndeplineasc standardele de calitate' n condiiile legii.
!
;recerea de ctre Bu)ern n administrarea i finanarea autoritilor administraiei publice locale a unor
cheltuieli publice, ca urmare a descentralizrii unor acti)iti, precum i a altor cheltuieli publice noi se face
prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizrii acestora dup cum urmeaz(
a7 n primul an, prin cuprinderea distinct in anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu
destinaie special, necesare finanrii cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice,
precum i a criteriilor de repartizare=
b7 n anii urmtori, prin cuprinderea resurselor respecti)e n ansamblul sumelor defalcate pentru
echilibrarea bugetelor locale alocate unitilor administrati)-teritoriale, cu excepia celor nominalizate
distinct prin anexa la legea bugetului de stat.2 Art. . din Legea nr. 65 din / iunie $$. pri)ind finanele
publice locale publicat n 3.4 nr. .!1 din !1 iulie $$.= 7
+tapele transferului de competene sunt urmtoarele(
a7 Bu)ernul, ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale elaboreaz strategiile privind trans(erul competenelor ctre autoritile
administraiei publice locale i proiectele de acte normati)e pentru punerea n aplicare a
acestora=
b7 Bu)ernul, ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale identi(ic resursele necesare i costurile integrale a(erente competenelor care
sunt trans(erate' precum i sursele bugetare pe baza crora sunt (inantate. &esursele
astfel identificate sunt transferate autoritilor administraiei publice locale, n condiiile
legii=
c7 Bu)ernul, ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale asigur' n colaborare cu structurile asociative ale autoritilor administraiei
publice locale' corelarea pe termen lung ntre responsabilitile trans(erate i resursele
a(erente' ast(el nc)t sa acopere variaiile de cost n (urnizarea serviciilor publice i de
utilitate public descentralizate.
<entru prima dat , legea descentralizrii )orbete asigurarea unor standarde de
cost i de calitate n (urnizarea serviciilor publice i de utilitate public descentralizate.
Astfel (
- gu)ernul, ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale stabilesc standarde de cost pentru finanarea unor ser)icii publice i de utilitate
publica descentralizate i standarde de calitate aferente asigurrii furnizrii acestora de
ctre autoritile administraiei publice locale.
- ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale
au obligaia s actualizeze periodic standardele de cost i de calitate pentru ser)iciile
publice i de utilitate public descentralizate. Actualizarea standardelor de cost i de
calitate se face n colaborare cu 3inisterul Administraiei si *nternelor i structurile
asociati)e ale autoritilor administraiei publice locale.
-standardele de cost i de calitate se aprob prin hotar're a Bu)ernului, la
propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale i cu a)izul 3inisterului Administraiei si *nternelor. Fotararile Bu)ernului
pri)ind actualizarea periodic a standardelor de cost i de calitate stau la baza
determinrii i alocarii sumelor defalcate din unele )enituri ale bugetului de stat.
-autoritile administraiei publice locale sunt responsabile pentru ndeplinirea
standardelor de calitate i de cost n furnizarea ser)iciilor publice i de utilitate public
descentralizate.
;otodat, noua lege &cadru a descentralizrii ( Legea Gcadru nr. !/"# mai $$.
a descentralizarii

introduce ca element de noutate, conceptul de descentralizare


asimetric' dup modelul existent i n >ngaria, prin posibilitatea acordat ministerelor
sau organelor de specialitate ale administraiei publice centrale de a clasifica unitile
administrati)- teritoriale n dou categorii , n funcie de capacitatea administrati) a
acestora
5
, n uniti administrativ&teritoriale care au sau nu au capacitatea
administrativ necesar realizrii competenelor trans(erate , altfel spus care pot sau nu
pot exercita competenele transferate n condiii de eficien.
%riteriile de e)aluare a capacitii administrati)e , ncadrarea unitilor
administrati)-teritoriale i condiiile prin care se realizeaz transferul de competente se
stabilesc de ctre ministere , respecti) de ctre celelalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale , dup caz, mpreun cu 3inisterul Administratiei si
*nternelor i structurile asociati)e ale autoritilor administraiei publice locale .
- ;otodat legea stabilete faptul c, n situaiile n care ministerele, respecti)
de ctre celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale , dup caz ,
mpreun cu 3inisterul Administraiei i *nternelor, constat lipsa capacitii
administrative a unei uniti administrativ &teritoriale pentru exercitarea n condiii de
e(icien a competenelor trans(erate' competenele respective se trans(er ' pe perioad
determinat ' autoritilor locale de la nivelul judeului pe a crui raz se a(l unitatea
administrativ&teritorial n cauz, p'n n momentul realizrii capacitii administrati)e
necesare. @u au fost ns deocamdat norme de aplicare ale acestei legi
9
.
+! ,adrul instituional al procesului de descentralizare
- /inisterul #dministratiei si 0nternelor a)izeaz, potri)it legii, iniiati)ele i
proiectele de acte normati)e pri)ind descentralizarea administrati) i financiar,
elaborate de ministere, respecti) de celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale.
- 3inisterul Administraiei i *nternelor spri8in fundamentarea i implementarea
politicii de descentralizare a Bu)ernului prin(
a7 elaborarea strategiei i a politicilor generale de descentralizare=

Legea-cadru nr.!/" din mai $$. a descentralizarii , 3.4. 9"5 din " mai $$.
5
capacitatea administrativa , n ntelesul legii-cadru a descentralizrii nr !/"#mai $$., reprezint
ansamblul resurselor materiale , instituionale i umane de care dispune o unitate administrati) Gteritorial ,
precum i actiunile pe care le desfaoar aceasta pentru exercitarea competenelor stabilite prin lege.
9
3inisterele, respecti) celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, dup caz,
mpreuna cu 3inisterul Administraiei i *nternelor si structurile asociati)e ale autoritilor administraiei
publice locale, stabilesc, n cadrul legislaiei sectoriale aferente, criteriile de evaluare a capacitii
administrative, ncadrarea unitilor administrati)-teritoriale n cele dou categorii, precum i condiiile n
care se realizeaz transferul de competene.
b7 coordonarea tehnic i monitorizarea procesului de descentralizare=
c7 elaborarea politicii de descentralizare financiar i fiscal, n colaborare cu 3inisterul
Cinanelor <ublice=
d7 furnizarea de expertiz i asisten tehnic de specialitate ministerelor i celorlalte
organe de specialitate ale administraiei publice centrale, n )ederea elaborrii i
implementrii strategiilor de descentralizare sectorial=
e7 colectarea i gestionarea, n colaborare cu 3inisterul Cinanelor <ublice, cu ministerele
i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, cu autoritile
administraiei publice locale, precum i cu alte autoriti i instituii publice, a datelor
statistice necesare fundamentrii i estimrii impactului politicilor de descentralizare=
f7 elaborarea, analizarea i actualizarea, n colaborare cu ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraiei publice centrale i structurile asociati)e ale autoritilor
administraiei publice locale, a standardelor de cost i de calitate corespunztoare
anumitor ser)icii publice i de utilitate public descentralizate=
g7 monitorizarea ndeplinirii de ctre autoritile administraiei publice locale a
standardelor de calitate n furnizarea ser)iciilor publice i de utilitate public
descentralizate.
- 3inisterul Administraiei i *nternelor gestioneaz programe naionale de
dez)oltare
"
adresate unitilor administrati)-teritoriale, n )ederea stimulrii asocierii
acestora, n condiiile Legii nr. !"#$$!, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i a creterii capacitii administrati)e a acestora.
- ,omitetul pentru finane publice locale, constituit n condiiile legii finanelor
publice locale, structur de tip partenerial, fr personalitate 8uridic, are rol consultati)
n elaborarea i implementarea politicilor de descentralizare financiar i fiscala. Acesta
condus de ministrul administraiei i internelor, n calitate de coordonator al reformei
administraiei publice.
- grupurile de lucru pentru descentralizarea competenelor care se constituie
la ni)elul ministerelor i al celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale.
- 1ecretariatul te)nic al ,omitetului te)nic interministerial pentru
descentralizare i al ,omitetului pentru finane publice locale care se asigur
mpreun de ctre 3inisterul Administraiei i *nternelor si 3inisterul Cinanelor <ublice,
prin structurile de specialitate ale acestora.
"
<rogramele naionale de dez)oltare sunt finanate anual din bugetul de stat, prin bugetul 3inisteruluii
Administraiei si *nternelor.
$! ,ompetenele autoritilor administraiei publice locale
Legea 1.#$$. aduce precizri substaniale n ceea ce pri)ete competenele
autoritilor administraiei publice locale ( -n )ederea asigurrii ser)iciilor publice de
interes local, autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii,
competene exclusi)e, competene parta8ate i competene delegate.H2 art .!/7
,ompetenele exclusive
Autoritile administraiei publice locale, n exercitarea competenelor exclusi)e, au
dreptul de decizie i dispun de resursele i mi8loacele necesare realizrii acestora, cu
respectarea normelor legale n )igoare.
#utoritile administraiei publice locale de la nivelul comunelor i oraelor
exercit competene exclusive privind&
a7 administrarea domeniului public i pri)at al comunei sau oraului=
b7 administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local=
c7 administrarea instituiilor de cultur de interes local=
d7 administrarea unitilor sanitare publice de interes local=
e7 amena8area teritoriului i urbanism=
f7 alimentarea cu ap=
g7 canalizarea i epurarea apelor uzate i plu)iale=
h7 iluminatul public=
i7 salubrizarea=
87 ser)iciile de asisten social cu caracter primar pentru protecia copilului i pentru
persoane )'rstnice=
D7 ser)iciile de asisten social cu caracter primar i specializate pentru )ictimele
)iolenei n familie=
l7 transportul public local de cltori=
m7 alte competene stabilite potri)it legii.
#utoritile administraiei publice locale de la nivelul "udeului exercit
competene exclusive privind(
a7 administrarea aeroporturilor de interes local=
b7 administrarea domeniului public i pri)at al 8udeului=
c7 administrarea instituiilor de cultur de interes 8udeean=
d7 administrarea unitatilor sanitare publice de interes 8udetean=
e7 ser)iciile de asisten social cu caracter primar i specializate pentru )ictimele
)iolenei in familie=
f7 ser)iciile de asisten social specializate pentru persoanele )'rstnice=
g7 alte competene stabilite potri)it legii.
,ompetenele parta"ate
n exercitarea competenelor parta8ate, autoritile administraiei publice locale de
la ni)elul comunelor i oraelor colaboreaz cu autoritile administraiei publice de la
ni)el central sau 8udeean, dup caz, n condiiile stabilite prin lege.
n exercitarea competenelor parta8ate, autoritile administraiei publice locale de
la ni)elul 8udeului colaboreaz cu autoritile administraiei publice de la ni)el central, n
condiiile stabilite prin lege.
#utoritile administraiei publice locale de la nivelul comunelor i oraelor
exercita competene parta"ate cu autoritile administraiei publice centrale
privind&
a7 alimentarea cu energie termic produs n sistem centralizat=
b7 construirea de locuine sociale i pentru tineret=
c7 n)atamantul preuni)ersitar de stat, cu excepia n)m'ntului special=
d7 ordinea i sigurana public=
e7 acordarea unor a8utoare sociale persoanelor aflate n dificultate=
f7 pre)enirea i gestionarea situaiilor de urgen la ni)el local=
g7 ser)iciile de asisten medico-social adresate persoanelor cu probleme sociale=
h7 ser)iciile de asisten social cu caracter primar pentru persoane cu dizabiliti=
i7 ser)iciile publice comunitare pentru e)idena persoanelor=
87 administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local la ni)elul comunelor=
D7 alte competene stabilite potri)it legii.
#utoritile administraiei publice de la nivelul comunelor i oraselor
exercit competene parta"ate cu autoritile administratiei publice de la nivelul
"udeelor, n cazul furnizarii unor ser)icii de utiliti publice prin intermediul operatorilor
regionali.
#utoritile administraiei publice de la nivelul "udeelor exercita competene
parta"ate cu autoritile de la nivelul administraiei publice centrale privind&
a7 administrarea infrastructurii de transport rutier de interes 8udeean=
b7 n)am'ntul special=
c7 ser)iciile de asisten medico-social adresate persoanelor cu probleme sociale=
d7 ser)iciile de asisten social cu caracter primar i specializate pentru protecia
copilului=
e7 ser)iciile de asistena social specializate pentru persoane cu dizabiliti=
f7 ser)iciile publice comunitare pentru e)idena persoanelor=
g7 alte competene stabilite potri)it legii.
,ompetenele delegate
Autoritile administraiei publice locale exercita competene delegate de ctre
autoritile administraiei publice centrale pri)ind plata unor alocaii i a unor
indemnizaii pentru copii i aduli cu dizabiliti.
Autoritile administraiei publice locale exercit i alte competene, potri)it legii.
2! 2inanarea autoritilor administraiei publice locale
Iugetele locale ale autoritilor administraiei publice locale au n componen o
seciune de funcionare i una de dez)oltare, n condiiile legii.
n )ederea asigurrii echilibrrii )erticale i orizontale a bugetelor locale,
unitilor administrati)-teritoriale, din unele )enituri ale bugetului de stat, le sunt alocate
sume defalcate cu destinaie special, respecti) cote i sume defalcate pentru echilibrarea
bugetelor locale.
0tructura i criteriile de alocare a cotelor i sumelor defalcate pentru echilibrarea
bugetelor locale se stabilesc prin legea finanelor publice locale.
%uantumul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale este stabilit prin legea
bugetului de stat.
%uantumul, structura i criteriile de alocare a sumelor defalcate cu destinaie special
sunt stabilite n condiiile legii bugetului de stat.
3inisterul Cinantelor <ublice si ser)iciile publice deconcentrate ale acestuia asigur
accesul necondiionat al autoritilor administraiei publice locale i centrale, precum i al
altor factori interesai la informaiile pri)ind procesele de alocare a resurselor bugetare .
5.1.'. Principiul eligibilitii autoritilor administraiei publice
locale
<rincipiul eligibilitii autoritilor administraiei publice locale nu este formulat
ca atare, n mod expres, n dispoziiile constituionale, ci numai n pre)ederile Legii nr.
!"#$$! i ale Legii nr. .6#$$9 pentru alegerea autoritilor publice locale
.
.
3n ,onstituie se prevede numai c primarii, consiliile locale i "udeene sunt
alese n condiiile legii 2articolul !!7. +le nu sunt autoriti ale statului ntruc't nu
exercit )reuna dintre puterile sale. /enirea lor este numai de a administra 4gestiona5
treburile unitilor administrativ-teritoriale n care sunt alese, n interesul
colectivitilor locale care i-au ales! <uterea lor nu deri) din puterea statului, ci din cea
a alegtorilor pe care i reprezint i n numele crora acioneaz.
<otri)it Legii nr. .6#$$9, consilierii locali i "udeeni, precum i primarii i
consilierii generali ai municipiului 'ucureti se aleg prin vot universal, egal, direct,
.
<ublicat n 3.4.nr. 6!#/.$5.$$9.
secret i liber exprimat de ctre cetenii cu drept de )ot din unitatea administrati)-
teritorial n care urmeaz s-i exercite mandatul! 6iceprimarii, preedintele i
vicepreedinii consiliului "udeean se aleg prin vot secret indirect!
,onsiliile locale i "udeene se aleg pe circumscripii electorale prin )ot exprimat
pe baza scrutinului de list, iar primarii comunelor, oraelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului 'ucureti i primarul general al municipiului 'ucureti se
aleg pe circumscripii electorale, prin )ot exprimat pe baza scrutinului uninominal.
;otodat, pentru a fi ales consilier sau primar, candidatul trebuie s respecte
anumite condiii de eligibilitate(
calitatea de alegtor G cetenii rom'ni care au mplinit )'rsta de !1 ani
2inclusi) cei care mplinesc aceast )'rst n ziua alegerilor7, potri)it
articolului 5. din %onstituie=
dreptul de a fi ales G cetenii rom'ni cu drept de )ot care au mplinit )'rsta
de cel puin 5 de ani, dac nu le este interzis asocierea n partide politice=
domiciliul n ar 2articolul !., alin. 5 din %onstituie7, pe teritoriul unitii
administrativ-teritoriale pentru care candideaz.
5.1.(. Principiul legalitii
Aezat la baza administraiei publice din unitile administrati)-teritoriale, acest
principiu constituie unul dintre elementele eseniale ale conceptului statului de drept,
potri)it cruia toate subiectele de drept * persoane fizice, "uridice, autoriti ale
administraiei publice locale * trebuie s se supun legalitii i s se conformeze
acesteia.
n toate documentaiile moderne este cunoscut faptul c administraia este
,supus- regulii de drept, normei 8uridice, acesta fiind unul dintre principiile
liberalismului politic!
#cest principiu are n vedere toate aspectele organizatorice i funcionale prin
care se nfptuiete administraia public n unitile administrativ-teritoriale, i
anume( alegerea, constituirea, componena, organi"area, funcionarea i activitile
2actele pe care le adopt7 acestor autoriti. ?e exemplu, pentru ca aciunile autoritilor
reprezentati)e alese s produc efecte 8uridice, trebuie ca acestea s fie recunoscute de ctre
stat. Aceast recunoatere presupune n fapt i n drept ncadrarea lor n ordinea 8uridic a
statului, aceasta realiz'ndu-se numai dac alegerea lor s-a fcut potri)it legii, iar aciunile
acestor autoriti publice alese sunt n conformitate cu legea.
%rincipiul legalitii presupune tocmai ca toate aceste elemente s fie n
conformitate n primul r'nd cu prevederile constituionale, cu legile, dar i cu
celelalte acte normative bazate pe lege. @erespectarea acestui principiu atrage dup
sine rspunderea 8uridic pre)zut de lege i aplicarea sanciunilor corespunztoare.
5.1.5. Principiul consultrii cetenilor n soluionarea
problemelor locale de interes deosebit
Acest principiu este consacrat expres n dispoziiile articolului din Legea nr.
!"#$$! i este completat de dispoziiile capitolului *** ale Legii pri)ind organizarea i
desfurarea referendumului
6
.
Astfel, problemele de interes deosebit din unitile administrati)-teritoriale i
subdi)iziunile administrati)-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, n condiiile
prezentei legi, aprobrii locuitorilor, prin referendum local.Anterior legea !"#$$!
specifica n mod clar care sunt problemele
1
care se discut ntotdeauna n sedin public
i n legatur cu care primarul putea s solicite organizarea referendumului local.
&eferendumul local se poate organiza n toate satele i localitile componente ale
comunei sau oraului ori numai n unele dintre acestea. n cazul referendumului la ni)el
8udeean, acesta se poate desfura n toate comunele i oraele din 8ude ori numai n
unele dintre acestea, care sunt direct interesate.
<roiectele de lege sau propunerile legislati)e pri)ind modificarea limitelor
teritoriale ale comunelor, oraelor si 8udeelor se nainteaz <arlamentului spre adoptare
numai dup consultarea prealabil a cetenilor din unitile administrati)-teritoriale
respecti)e, prin referendum. n acest caz organizarea referendumului este obligatorie.
<roblemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau
8udeene, dup caz, la propunerea primarului, respecti) a preedintelui consiliului
8udetean. %etenii sunt chemai s se pronune prin E?AE sau E@>E asupra problemei
supuse referendumului, deciz'nd cu ma8oritatea )oturilor )alabil exprimate la ni)elul
unitii administrati)-teritoriale respecti)e.
nafar ns de aceste cazuri, n care iniiati)a organizrii aparine autoritilor
locale , exist ns i aa numita iniiati) -popularH care aparine cetenilor , care pot
cere organizarea unui referendum n )ederea dizol)rii consiliului local sau a primarului.
&eferendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel
puin "J din numrul cetenilor cu drept de )ot nscrii pe listele electorale ale unitii
administrati)-teritoriale.%heltuielile pentru organizarea referendumului se suport din
bugetul local.
&eferendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie numit
prin ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului, c'te un
reprezentant al primarului, al consiliului local i al consiliului 8udetean i un 8udecator de
la 8udectoria n a crei 8urisdicie se afl unitatea administrati)-teritorial n cauz.
0ecretarul comisiei este asigurat de instituia prefectului.
&eferendumul este )alabil dac s-au prezentat la urne cel puin 8umtate plus unu
din numrul total al locuitorilor cu drept de )ot. Acti)itatea consiliului local nceteaz
nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin 8umtate plus unu din
6
Legea nr. 5#$$$ pri)ind organizarea i desfurarea referendumului, publicat n 3onitorul 4ficial nr.19
din 9 februarie $$$
1
<roblemele n legtur cu care primarul putea solicita organizarea referendumului erau (bugetul local=
administrarea domeniului public i pri)at al comunei sau al oraului= participarea la programe de dez)oltare
8udeean, regional, zonal sau de cooperare transfrontalier= organizarea i dez)oltarea urbanistic a
localitilor i amena8area teritoriului= asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, organizaii
negu)ernamentale, persoane 8uridice rom'ne sau strine.
numrul total al )oturilor )alabil exprimate.Kalidarea rezultatului referendumului se
realizeaz de ctre instana 8udectoreasc din raza unitii administrati) teritoriale.
n cazul primarului, moti)ele pentru organizarea referendumului pot fi
nesocotirea de ctre acesta a intereselor generale ale colecti)itii locale sau neexercitrii
atribuiilor ce i re)in potri)it legii, inclusi) a celor pe care le exercit ca reprezentant al
statului. 4rganizarea referendumului trebuie s fie solicitat, n scris, de cel putin "J
dintre locuitorii cu drept de )ot. Acest procent trebuie s fie realizat n fiecare dintre
localitile componente ale comunei, oraului sau municipiului .Acti)itatea primarului
nceteaz dac s-au pronunat n sens fa)orabil cel puin 8umtate plus unu din numrul
total al )oturilor )alabil exprimate.;rebuie s remarcm ns c aceast condiie impus
de Legea 1.#$$.
/
este mult mai realist dec't n )echea legislaie n care era necesar
obinerea acordului a 8umtate plus unul din numrul de ceteni cu drept de )ot, ceea ce
era foarte greu de realizat.
5.2. Administraia public local
5.!.1. )onsiliul local
+.!... ,onstituirea i organizarea intern a consiliului local
%onsiliile locale sunt compuse din consilieri locali alei prin )ot uni)ersal, egal,
direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de legea pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale. ,onform ,onstituiei Romniei, consiliile locale i
primarii funcioneaz ca autoriti administrative autonome i ei rezolv treburile
publice n comune i orae! @umrul membrilor fiecrui consiliu local
5$
se stabilete
prin ordin al prefectului, n funcie de populaia comunei sau a oraului, raportat de
*nstitutul @aional de 0tatistic i 0tudii +conomice la data de ! ianuarie a anului n curs
sau, dup caz, la data de ! iulie a anului care precede alegerile.
Kalidarea alegerii consilierilor se face de ctre 8udecatoria n raza creia se afl
unitatea administrati)-teritorial, de ctre un 8udecator desemnat de preedintele
instanei.
5!
*n)alidarea mandatului inter)ine n cazul n care se constat nclcarea
condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a facut prin fraud electoral,
constatat n condiiile legii.
%onstituirea consiliilor locale se face n termen de " de zile de la data
desfaurrii alegerilor. %on)ocarea consilierilor locali alei i )alidai n funcie se face
de ctre prefect, n maximum " zile de la pronunarea hotr'rii de )alidare. La sedina de
constituire particip prefectul sau reprezentantul su, precum i primarul sau, dup caz,
candidatul declarat c'stigtor la alegerile pentru funcia de primar.
/
L+B+A nr. 1. din . iulie $$. pentru modificarea Legii !"#$$! a administra iei publice locale =
5$
@umrul consilierilor )ariaz ntre / i 6. %onsiliul Beneral al 3unicipiului Iucureti este compus din
55 de consilieri.
5!
%ererea de )alidare a consilierilor locali se depune n termen de 5 zile de la data constatrii rezultatelor
alegerilor, in conditiile legii. %ererea introdus se 8udec n sedina public, fr citarea partilor. %ererea se
8udec de urgen i cu precdere, n termen de !$ zile de la data depunerii, prin hotar're executorie.
-edina se des(oar n condiii legale dac particip cel puin majoritatea
consilierilor locali alei i validai. n cazul n care nu se poate asigura aceast
ma8oritate, sedina se )a organiza, n aceleai condiii, peste 5 zile, la con)ocarea
prefectului. ?ac nici la a doua con)ocare reuniunea nu este legal constituit, se )a
proceda la o nou con)ocare de ctre prefect, peste alte 5 zile, n aceleai condiii.
n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia con)ocare din
cauza absenei nemoti)ate a consilierilor locali, instana )a declara )acante, prin hotr're,
locurile consilierilor locali alei care au lipsit nemoti)at la oricare dintre cele 5 con)ocri.
5
Absena consilierilor locali de la sedina de constituire este considerat moti)at
dac se face do)ada c aceasta a inter)enit din cauza unei boli sau a unor e)enimente de
fora ma8or care au fcut imposibil prezena acestora.
%onsilierii locali ale cror mandate au fost )alidate depun n faa consiliului local
un 8urm'nt n limba rom'n. %onsilierii locali care refuz s depun 8urm'ntul sunt
considerai demisionai de drept.
Lucrrile sedinei de constituire sunt conduse de cel mai n )'rst consilier local,
a8utat de cei mai tineri consilieri locali, cu asistena de specialitate a secretarului unitii
administrati)-teritoriale, care ntocmete i procesul-)erbal al sedinei.
%onsiliul local se declar legal constituit dac ma8oritatea consilierilor locali
)alidai au depus 8urm'ntul. %onstituirea consiliului local se constat prin hotr're,
adoptat cu )otul ma8oritii consilierilor locali )alidai.
%onsiliul local este condus de un preedinte i are un numr de comisii care sunt
organele sale de lucru.
c Preedintele consiliului local.
%onsiliul local alege dintre membrii si, prin )otul deschis al ma8oritii
consilierilor n funcie, un preedinte de edin, pe o perioad de cel mult trei luni, care
)a conduce edinele consiliului i )a semna hotr'rile adoptate de acesta. Acesta poate fi
schimbat din funcie la iniiati)a a cel puin unei treimi din numrul consilierilor, cu )otul
ma8oritii consilierilor n funcie.
5
0esizarea instanei se face de ctre prefect n maximum 5 zile de la data sedinei, pe baza procesului-
)erbal al sedinei, ntocmit de secretarul unitii administrati)-teritoriale. Fotr'rea instanei se pronun n
maximum 5 zile de la primirea sesizrii din partea prefectului i poate fi atacat cu recurs la instana
competent. n cazul n care locurile declarate )acante, potri)it procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu
supleanii nscrii pe listele de candidai respecti)e, potri)it legii, se organizeaz alegeri partiale pentru
completare, in termen de /$ de zile.
c )omisiile consiliului local. ?up constituire, consiliul local i poate organiza(
comisii de specialitate
77
, pe principalele domenii de acti)itate. 3embrii
comisiilor de specialitate sunt consilierii. %omisiile de specialitate i aleg c'te
un preedinte i un secretar. +le analizeaz i a)izeaz proiectele de hotr're
din domeniul lor de acti)itate i lucreaz n plen, lu'nd hotr'ri cu )otul
ma8oritii membrilor=
comisii speciale de analiz i verificare
78
, care pot fi nfiinate la iniiati)a
consiliului local sau a primarului, pe o perioad determinat. 3embrii comisiei
actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.
comisii mixte
5"
formate din consilieri locali, funcionari publici i ali
specialiti, pe perioada determinat, organizate de ctre consiliile locale, din
proprie iniiati)a sau din iniiati)a primarului. Ledinele comisiilor mixte sunt
publice.
+.!..!. .tribuiile consiliului local
Legea nr. !"#$$! stabilete principiul conform cruia consiliul local are
iniiati) i hotrte n toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date
prin lege n competena altor autoriti publice, locale sau centrale.
Legea 1.#$$. face o clasificare mai clar a competenelor %onsiliului local ,
nemailimit'ndu-se n a le enumera. Astfel, %onsiliul local exercit urmtoarele categorii
de atribuii(
a7 atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor
comerciale i regiilor autonome de interes local9
aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de
organizare i funcionare a consiliului local=
aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea, organizarea i
statul de funcii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i
55
4rganizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de
organizare i funcionare a consiliului local, respect'ndu-se configuraia politic rezultat n urma alegerilor
locale.
59
%omponena comisiei speciale de analiz i )erificare, obiecti)ele i perioada de desfsurare a
acti)itilor acesteia se stabilesc prin hotr're a consiliului local.
5"
%omponena comisiilor mixte, obiecti)ele i perioada de desfurare a acti)itii acestora se stabilesc prin
hotr'ri ale consiliilor locale.
ser)iciilor publice de interes local, precum i reorganizarea i statul de funcii ale
regiilor autonome de interes local=
exercit, n numele unitii administrati)-teritoriale, toate drepturile i obligaiile
corespunztoare participaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome,
n condiiile legii.
b7 atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei,
oraului sau municipiului9
aprob, la propunerea primarului, bugetul local, )irrile de credite, modul de
utilizare a rezer)ei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar=
aprob, la propunerea primarului, contractarea i#sau garantarea mprumuturilor,
precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de )aloare
n numele unitii administrati)-teritoriale, n condiiile legii=
stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii=
aprob, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice pentru
lucrrile de in)estiii de interes local, n condiiile legii=
aprob strategiile pri)ind dez)oltarea economic, social i de mediu a unitii
administrati)-teritoriale=
asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i conformrii
cu pre)ederile anga8amentelor asumate n procesul de integrare european n
domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru ser)iciile furnizate
cetenilor.
c5 atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei,
oraului sau municipiului
7:
=
hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor
proprietate public a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a
ser)iciilor publice de interes local, n condiiile legii=
hotrte )'nzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate pri)at a
comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n condiiile legii=
a)izeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amena8are a teritoriului
si urbanism ale localitilor=
5.
%onsiliile locale i consiliile 8udeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public sau pri)at, de
interes local sau 8udeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, s
fie concesionate ori s fie inchiriate. Acestea hotrsc cu pri)ire la cumpararea unor bunuri ori la )'nzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul pri)at, de interes local sau 8udeean, n condiiile legii. K'nzarea,
concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n condiiile legii.
atribuie sau schimb, n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de
obiecti)e de interes public local.
d5 atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni9
asigur, potri)it competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea ser)iciilor publice de interes local
56
=
hotrte acordarea unor sporuri i altor faciliti, potri)it legii, personalului
sanitar i didactic=
spri8in, n condiiile legii, acti)itatea cultelor religioase=
poate solicita informri i rapoarte de la primar, )iceprimar i de la efii
organismelor prestatoare de ser)icii publice i de utilitate public de interes local=
aprob construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinelor
sociale i a utilitilor locati)e aflate n proprietatea sau n administrarea sa=
poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii
organismelor prestatoare de ser)icii publice i de utilitate public de interes local.
e5 atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern!
hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 8uridice
rom'ne sau strine, n )ederea finanrii i realizarii n comun a unor aciuni,
lucrari, ser)icii sau proiecte de interes public local=
hotrte, n conditiile legii, infrirea comunei, oraului sau municipiului cu
uniti administrati)-teritoriale din alte ri=
hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti
administrati)-teritoriale din ar sau din strintate, precum i aderarea la
asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice locale,
n )ederea promo)rii unor interese comune.
56
!. educaia= . ser)iciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
)'rstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n ne)oie social= 5. sntatea= 9. cultura=
".tineretul = .. sportul= 6. ordinea public= 1. situaiile de urgen= /. protecia i refacerea mediului
ncon8urtor= !$. conser)area, restaurarea i punerea n )aloare a monumentelor istorice si de arhitectur, a
parcurilor, grdinilor publice i rezer)aiilor naturale= !!. dez)oltarea urban= !. e)idena persoanelor=
!5. podurile i drumurile publice= !9. ser)iciile comunitare de utilitate public( alimentare cu ap, gaz
natural, canalizare, salubrizare, energie termic, iluminat public i transport public local, dup caz=
!". ser)iciile de urgena de tip sal)amont, sal)amar si de prim a8utor= !.. acti)itaile de administraie
social-comunitara= !6. locuinele sociale i celelalte uniti locati)e aflate n proprietatea unitii
administrati)-teritoriale sau n administrarea sa= !1. punerea n )aloare, n interesul comunitii locale, a
resurselor naturale de pe raza unitii administrati)-teritoriale= !/. alte ser)icii publice stabilite prin lege=
%onsiliul local poate conferi persoanelor fizice rom'ne sau strine cu merite
deosebite titlul de cetean de onoare al comunei, oraului sau municipiului, n baza unui
regulament propriu. <rin acest regulament se stabilesc i conditiile retragerii titlului
conferit.
%onsiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.
<ersoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrati)-teritoriale n
societi comerciale, regii autonome de interes local, asociaii de dez)oltare
intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin
hotar're a consiliului local, n condiiile legii, respect'ndu-se configuraia politic de la
ultimele alegeri locale.
+.!..3. /uncionarea consiliului local
%onsiliul local este ales pentru un mandat de patru ani, care poate fi prelungit,
prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof. +l i exercit mandatul de la data
constituirii p'n la data declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.
c *esiunile. %onsiliul local se ntrunete n(
edine ordinare, lunar, la con)ocarea primarului=
edine extraordinare, la cererea primarului sau a cel puin o treime
din numrul membrilor consiliului.
c )onvocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului
unitii administrati)-teritoriale, cu cel puin cinci zile naintea edinelor ordinare sau cu
cel puin trei zile nainte de edinele extraordinare. n caz de for ma8or i de maxim
urgen, pentru rezol)area intereselor locuitorilor comunei, oraului sau municipiului sau
n alte situaii stabilite de regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local,
con)ocarea consiliului local se poate face de ndat.
c +rdinea de "i a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor
comunei sau ai oraului prin mass-media sau prin orice alt mi8loc de publicitate.
n comunele sau oraele n care cetenii aparin'nd unei minoriti naionale au o
pondere de peste $J din numrul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunotin
public i n limba matern a cetenilor aparin'nd minoritii respecti)e.
<roiectele de hotr'ri nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local nu pot fi
dezbatute dac nu sunt insoite de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat n termen de 5$ de zile de la
nregistrarea proiectului, precum i de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu
excepia cazurilor de sedine extraordinare sau atunci c'nd con)ocarea se face de ndat.
0uplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu
pot fi am'nate p'n la edina urmtoare, i numai cu )otul ma8oritii consilierilor locali
prezeni. 0coaterea unui proiect de hotr're de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu
acordul iniiatorului sau dac acesta nu are raportul compartimentului de specialitate al
primarului.
Ledinele consiliului local sunt legal constituite dac este prezent ma"oritatea
consilierilor n funcie! %rezena consilierilor la edin este obligatorie
51
.
Ledinele consiliului local sunt publice.
Lucrrile edinelor se desfoar n limba rom'n. n consiliile locale n care
consilierii aparin'nd unei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime din numrul
total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern.
5/
n aceste cazuri se )a
asigura, prin gri8a primarului, traducerea n limba rom'n. n toate cazurile, documentele
edinelor de consiliu se ntocmesc n limba rom'n.
?ezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat
)otul fiecare consilier se consemneaz ntr-un proces-)erbal
9$
, semnat de consilierul care
conduce edinele de consiliu i de secretarul unitii administrati)-teritoriale.
c $ctele consiliului local. n exercitarea atribuiilor ce i re)in, consiliul local
adopt )otrri cu votul ma&oritii membrilor pre"eni, n afar de cazurile n care
legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alt ma8oritate.
*e adopt cu votul ma&oritii consilierilor locali n funcie urmtoarele
,otr-ri ale consiliului local.
a7 hotr'rile pri)ind bugetul local
9!
=
b7 hotr'rile pri)ind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii=
c7 hotr'rile prin care se stabilesc impozite i taxe locale=
51
%azurile n care absena este moti)at se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a
consiliului local. %onsilierul local care absenteaz nemoti)at de dou ori consecuti) este sancionat, n
condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului local.
5/
Kechea lege pre)edea o pondere minim de o treime din numrul total de consilieri.
9$
<reedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrati)-teritoriale, i asum, prin
semntura, responsabilitatea )eridicitii celor consemnate. La nceputul fiecrei edine, secretarul supune
spre aprobare procesul-)erbal al sedinei anterioare. %onsilierii locali au dreptul ca, n cadrul edintei, s
conteste coninutul procesului-)erbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina
anterioar. <rocesul-)erbal i documentele care au fost dezbtute n edina se depun ntr-un dosar special
al sedinei respecti)e, care )a fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de sedina i de secretar, dupa
aprobarea procesului-)erbal. n termen de 5 zile de la terminarea sedinei, secretarul unitii administrati)-
teritoriale afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrati)-teritoriale o
copie a procesului-)erbal al edinei.
9!
?ac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecuti)e, care )or a)ea loc la un inter)al de
cel mult 6 zile, acti)itatea se )a desfura pe baza bugetului anului precedent p'n la adoptarea noului
buget, dar nu mai tarziu de 9" de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n 3onitorul 4ficial al
&om'niei, <artea *.
d7 hotr'rile pri)ind participarea la programe de dez)oltare 8udeean, regional, zonal
sau de cooperare transfrontalier=
e7 hotr'rile pri)ind organizarea i dez)oltarea urbanistic a localitilor i amena8area
teritoriului=
f7 hotr'rile pri)ind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane
8uridice rom'ne sau strine.
Fotr'rile pri)ind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total
al consilierilor locali n funcie.
%onsiliul local stabilete ca unele hotr'ri s fie luate prin )ot secret. Fotr'rile
cu caracter indi)idual cu pri)ire la persoane )or fi luate ntotdeauna prin )ot secret, cu
excepiile pre)zute de lege. <rocedurile de )otare )or fi stabilite prin regulamentul de
organizare i funcionare a consiliului local.
<roiectele de hotr'ri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, )iceprimar sau
de ceteni
9
. &edactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu spri8inul secretarului
unitii administrati)-teritoriale i al ser)iciilor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
@u poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotr'rilor consilierul care, fie
personal, fie prin so, soie, afini sau rude p'n la gradul al patrulea inclusi), are un interes
patrimonial n problema supus dezbaterilor consiliului local.
95
La lucrrile consiliului local pot asista i lua cu)'ntul, fr drept de )ot, prefectul,
preedintele consiliului 8udeean sau reprezentanii acestora, deputaii i senatorii,
ministrii i ceilali membri ai Bu)ernului, secretarii i subsecretarii de stat, efii
ser)iciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din
unitile administrati)-teritoriale, n problemele ce pri)esc domeniile de responsabilitate a
acestor ser)icii, precum i persoanele interesate, in)itate de primar.
9
%onform Legii !9!#$$9, cetenii puteau propune consiliilor locale#8udeene pe a cror raz
domiciliaz, spre dezbatere i adoptare, proiecte de hotr'ri. <romo)area unui proiect de hotr're
trebuia s fie iniiat de unul sau de mai muli ceteni cu drept de )ot, dac acesta este susinut prin
semnturi de cel puin "J din populaia cu drept de )ot a unitii administrati)-teritoriale respecti)e.
Aceast pre)edere a fost introdus i n Legea administraiei locale. *niiatorii depun la secretarul
unitii administrati)-teritoriale forma propus pentru proiectul de hotr're. <roiectul )a fi afiat spre
informare public prin gri8a secretarului unitii administrati)-teritoriale. *niiatorii asigur ntocmirea
listelor de susintori pe formulare puse la dispoziie de secretarul unitii administrati)-
teritoriale.Listele de susintori )or cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul actului
de identitate i semnturile susintorilor.Listele de susintori pot fi semnate numai de cetenii cu
drept de )ot care au domiciliul pe raza unitii administrati)-teritoriale respecti)e, al crei consiliu local
sau 8udeean urmeaz s dezbat proiectul de hotr're n cauz.
95
Fotr'rile adoptate de consiliul local cu nclcarea acestor dispoziii sunt nule de drept. @ulitatea se
constat de ctre instana de contencios administrati). Aciunea poate fi introdus de orice persoan
interesat.
Fotr'rile consiliului local se semneaz de consilierul care conduce edinele de
consiliu i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n cazul n care
preedintele consiliului lipsete sau refuz s semneze, hotr'rea consiliului local se
semneaz de trei-cinci consilieri. 0ecretarul nu )a contrasemna hotr'rea n cazul n care
consider c aceasta este ilegal . n acest caz, )a depune n scris i )a expune consiliului
local opinia sa moti)at, care )a fi consemnat n procesul-)erbal al sedinei.
0ecretarul unitii administrati)-teritoriale )a comunica hotr'rile consiliului local
primarului i prefectului de ndat, dar nu mai t'rziu de !$ zile lucrtoare de la data
adoptrii.
%omunicarea, nsoit de e)entualele obiecii cu pri)ire la legalitate, se face n
scris de ctre secretar i )a fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop.

Fotr'rile de)in obligatorii i produc efecte(
de la data aducerii lor la cunotin public, pentru cele cu caracter normativ!
Aducerea la cunotin public a acestor hotr'ri se face n termen de cinci zile
de la data comunicrii oficiale ctre prefect.
de la data comunicrii pentru cele individuale.
n unitile administrati)-teritoriale n care cetenii aparin'nd unei minoriti
naionale au o pondere de $J, hotr'rile cu caracter normati) se aduc la cunotin
public i n limba matern a cetenilor aparin'nd minoritii respecti)e, iar cele cu
caracter indi)idual se comunic, la cerere, i n limba matern.
c /elegatul stesc. Locuitorii satelor care nu au consilieri alei n consiliile locale
)or fi reprezentai la edinele de consiliu de un delegat stesc. Acesta este ales pe
perioada mandatului consiliului local de ctre o adunare steasc, constituit din c'te un
reprezentant al fiecrei familii, con)ocat i organizat de primar i desfurat n
prezena primarului sau )iceprimarului.
La discutarea problemelor pri)ind satele respecti)e delegaii steti )or fi in)itai
n mod obligatoriu. Kotul acestora are caracter consultati).
+.!..$. 1izolvarea consiliului local
,onsiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local, prin aceast
dispoziie elimin'ndu-se )eche pre)edere prin care consiliul local putea fi dizol)at dac
a adoptat' ntr&un interval de cel mult ase luni' cel puin trei %otr)ri care au (ost
anulate de instana de contencios administrativ prin hotr're 8udectoreasc rmas
definiti) i ire)ocabil. ?e remarcat este i introducerea pre)ederii conform creia
consiliul local poate fi dizol)at prin referendum local .
c+izolvarea de drept a consiliului local se realizeaz n urmtoarele cazuri(
a7 n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecuti)e=
b7 n cazul n care nu a adoptat n 5 edine ordinare consecuti)e nici o hotr're=
c7 n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub 8umatate plus unu i nu se
poate completa prin supleani.
<rimarul, )iceprimarul, secretarul unitii administrati)-teritoriale sau orice alt
persoana interesat sesizeaz instana de contencios administrati) cu pri)ire la cazurile
pre)azute mai 8os. 2nstana analizeaz situaia de (apt i se pronun cu privire la
dizolvarea consiliului local. Fotr'rea instanei este definiti) i se comunic prefectului.
?e remarcat , modificarea adus de legea 1.#$$. , care pre)ede ca dizol)area
s se pronune de ctre instan , i nu de ctre prefect, ceea ce este nc o do)ad a
respectrii autonomiei locale.
c,onsiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n condiiile
legii.
99
&eferendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului
de cel puin "J din numrul cetenilor cu drept de )ot nscrii pe listele electorale ale
unitii administrati)-teritoriale.%heltuielile pentru organizarea referendumului se suporta
din bugetul local.
&eferendumul este )alabil dac s-au prezentat la urne cel puin 8umtate plus unu
din numrul total al locuitorilor cu drept de )ot. Acti)itatea consiliului local nceteaz
nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin 8umatate plus unu din
numrul total al )oturilor )alabil exprimate.
0tabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de
Bu)ern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum /$ de
zile de la rm'nerea definiti) i ire)ocabil a hotr'rii 8udectoreti prin care s-a
constatat dizol)area consiliului local sau, dup caz, de la )alidarea rezultatului
referendumului.
<'n la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absena acestuia,
secretarul unitii administrati)-teritoriale )a rezol)a problemele curente ale comunei,
oraului sau municipiului, potri)it competenelor i atribuiilor ce i re)in, potri)it legii.
+.!..+. 0tatutul consilierilor
n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n ser)iciul colecti)itii
locale.<rimarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului propriu de
specialitate, s pun la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, n termen de cel
mult !$ zile lucrtoare, informaiile necesare n )ederea ndeplinirii mandatului.
c 0ncompatibiliti
99
3e(erendumul local este organizat' n condiiile legii' de ctre o comisie numit prin ordin al prefectului,
compus dintr-un reprezentant al prefectului, c'te un reprezentant al primarului, al consiliului local i al
consiliului 8udeean i un 8udector de la 8udectoria n a crei 8urisdicie se afl unitatea administrati)-
teritoriala n cauz. 0ecretarul comisiei este asigurat de instituia prefectului.
%alitatea de consilier este incompatibil cu(
a7 funcia de primar sau )iceprimar=
b7 funcia de prefect sau subprefect=
c7 funcia de consilier 8udeean=
d7 calitatea de funcionar public sau anga8at cu contract indi)idual de munc n
aparatul propriu al consiliului local respecti)=
e7 funcia de preedinte, )icepreedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru al consiliului de administraie sau cenzor la
regiile autonome i societile comerciale de interes local nfiinate sau aflate
sub autoritatea consiliului local respecti) sau la regiile autonome i societile
comerciale de interes naional care i au sediul sau care dein filiale n
unitatea administrati)-teritorial respecti)=
b7 funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor
sau asociailor la o societate comercial de interes local ori la o societate
comercial de interes naional care i are sediul sau care deine filiale n
unitatea administrati)-teritorial respecti)=
c7 funcia de reprezentant al statului la o societate comercial care i are sediul
ori care deine filiale n unitatea administrati)-teritorial respecti)=
d7 calitatea de deputat sau senator=
e7 funcia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat i funciile asimilate
acestora=
f7 calitatea de acionar semnificati)
9"
la o societate comercial nfiinat de ctre
consiliul local. *ncompatibilitatea exist i n situaia n care soul sau rudele
de gradul * ale alesului local dein calitatea de acionar semnificati) la unul
dintre agenii economici pre)zui la subpunctele de mai sus.
%onsilierii locali care au funcia de preedinte, )icepreedinte, director general,
director, manager, administrator, membru al consiliului de administraie sau cenzor ori
alte funcii de conducere, precum i calitatea de acionar sau asociat la societile
comerciale cu capital pri)at sau cu capital ma8oritar de stat ori cu capital al unei uniti
administrati)-teritoriale nu pot ncheia contracte comerciale de prestri de ser)icii, de
executare de lucrri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritile
administraiei publice locale din care fac parte, cu instituiile sau regiile autonome de
interes local aflate n subordinea ori sub autoritatea consiliului local respecti) ori cu
societile comerciale nfiinate de ctre consiliile locale respecti)e. Aceste pre)ederi se
aplic i n cazul n care funciile sau calitile respecti)e sunt deinute de soul sau rudele
de gradul * ale alesului local.
c +bligaiile i drepturile consilierilor
(1
(bligaii! %onsilierii sunt obligai(
9"
<rin acionar semnificativ se nelege persoana care exercit drepturi aferente unor aciuni care,
cumulate, reprezint cel puin !$J din capitalul social sau i confer cel puin !$J din totalul drepturilor
de )ot n adunarea general.
9.
Legea nr. '9'/!2.39.!33( privind *tatutul aleilor locali, publicat n 3.4. nr. /!#$6.!$.$$9

s menioneze expres situaiile n care interesele lor personale
contravin intereselor generale! n cazurile n care interesul personal nu are
caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la )ot a
consilierului=
la probitate i discreie profesional9
s dea dovad de cinste i corectitudine! Alesului local i este
interzis s cear, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte
a)anta8e=
s aduc la cunotin cetenilor toate faptele i actele
administrative ce intereseaz colectivitatea local! n acest sens, aleii locali
sunt obligai s organizeze periodic, cel puin o dat pe trimestru, ntlniri
cu cetenii, s acorde audiene i s prezinte n consiliul local o informare
pri)ind problemele ridicate la nt'lnirea cu cetenii=
s-i perfecioneze pregtirea n domeniul administraiei publice
locale, urm'nd cursurile de pregtire, formare i perfecionare organizate n
acest scop de instituiile abilitate=
s nu lipseasc de la lucrrile consiliului sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte dect n situaiile prevzute n regulamentul
de funcionare. @u se consider absent consilierul care nu particip la lucrri
ntruc't se afl n ndeplinirea unei nsrcinri oficiale, precum i n alte cazuri
stabilite prin regulamentul de funcionare a consiliului=
s nu fac uz de funcia pe care o dein n exercitarea unei
activiti private9
<rimarii i )iceprimarii sunt obligai s depun declaraia de avere la
prefect, n termen de 5 zile de la )alidare, n cazul primarului, respecti) de la
alegere, n cazul )iceprimarului. <reedinii i )icepreedinii consiliilor
8udeene depun declaraia de a)ere n termen de !$ zile de la alegere, la
3inisterul Administraiei i *nternelor=
s prezinte un raport anual de activitate, care )a fi fcut public prin
gri8a secretarului. Aceast obligaie o are i )iceprimarul.
+repturile consilierilor! %onsilierii au dreptul(
de iniiativ n promovarea actelor administrative, individual sau
n grup9
de a primi o indemnizaie stabilit prin lege pentru participarea la
edinele consiliului local i ale comisiilor de specialitate. <reedinilor i
)icepreedinilor consiliilor 8udeene nu li se acord indemnizaie de edin.
de a beneficia de concedii de odihn, concedii medicale, concedii fr
plat, precum i de concedii pltite n cazul unor e)enimente familiale
deosebite=
de a beneficia de plata cursurilor de pregtire, formare i
perfecionare profesional organizate de instituii specializate, n decursul
mandatului, conform hotr'rii consiliului local sau 8udeean=
la decontarea c)eltuielilor pe care le efectueaz n ndeplinirea
mandatului lor=
de a avea acces la orice informaie de interes public=
de a se asocia!
c 4spunderea consilierilor
%onsilierii rspund(
solidar pentru acti)itatea consiliului local din care fac parte i pentru hotr'rile
pe care le-au )otat=
n nume propriu, pentru acti)itatea desfurat n exercitarea mandatului.
?e asemenea, n conformitate cu Legea nr. 5/5#1.$/.$$9, aleii locali rspund,
n condiiile legii, administrati), ci)il sau penal, dup caz, pentru faptele s)'rite n
exercitarea atribuiilor ce le re)in.
nclcarea de ctre consilieri a pre)ederilor Legilor nr. !"#$$! i nr. 5/5#$$9,
precum i ale regulamentului de organizare i funcionare a consiliului atrage aplicarea
urmtoarelor sanciuni&
a5 a)ertismentul=
b5 chemarea la ordine=
c5 retragerea cu)'ntului=
d5 eliminarea din sala de edin=
e5 excluderea temporar de la lucrrile consiliului i ale comisiei de specialitate=
f5 retragerea indemnizaiei de edin, pentru !- edine.
<entru abateri gra)e i repetate, s)'rite n exercitarea mandatului de )iceprimar,
de preedinte sau de )icepreedinte al consiliului 8udeean, persoanelor n cauz li se pot
aplica urmtoarele sanciuni&
a5 mustrare=
b5 a)ertisment=
c5 diminuarea indemnizaiei cu "-!$J pe timp de !-5 luni=
d5 eliberarea din funcie.
c *uspendarea mandatului de consilier
3andatul de consilier se suspend de drept numai n ca"ul n care acesta a
fost arestat preventiv! 3sura arestrii pre)enti)e se comunic de ndat de ctre parchet
sau de instana de 8udecat, dup caz, prefectului care, prin ordin, constat suspendarea
mandatului. 4rdinul de suspendare se comunic imediat consilierului.
0uspendarea dureaz p'n la soluionarea definiti) a cauzei. n cazul n care
consilierul suspendat a fost gsit ne)ino)at, acesta are dreptul la despgubiri,n condiiile
legii.
5.!.!. Primarul i viceprimarul
%omunele, oraele i municipiile au c'te un primar i un )iceprimar, iar
municipiile reedin de 8ude au un primar i doi )iceprimari, alei n condiiile legii.
c 5alidarea alegerii primarului se face n acelai mod ca i n cazul consilierilor
locali. &ezultatul )alidrii sau in)alidrii
96
alegerii primarului se aduce la cunostina
prefectului i se prezint n sedina de constituire a consiliului local sau, dup caz, ntr-o
sedina extraordinar, de ctre un 8udecator desemnat de preedintele 8udectoriei.
<rimarul depune 8urm'ntul n faa consiliului local . <rimarul care refuz s
depun 8urm'ntul este considerat demisionat de drept.
c 0ncompatibiliti. %alitatea de primar, respecti) de )iceprimar, este
incompatibil cu(
a7 funcia de consilier local sau 8udeean=
b7 funcia de prefect sau subprefect=
c7 calitatea de funcionar public sau anga8at cu contract indi)idual de munc,
indiferent de durata acestuia=
d7 funcia de preedinte, )icepreedinte, director general, director, manager,
administrator, membru al consiliului de administraie ori cenzor sau orice
funcie de conducere ori de execuie la societile comerciale, inclusi)
bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele financiare,
la regiile autonome de interes naional sau local, la companiile i societile
naionale, precum i la instituiile publice=
e7 funcia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale acionarilor
sau asociailor la o societate comercial=
f7 funcia de reprezentant al unitii administrati)-teritoriale n adunrile
generale ale societilor comerciale de interes local sau de reprezentant al
statului n adunarea general a unei societi comerciale de interes naional=
g7 calitatea de comerciant persoan fizic=
h7 calitatea de membru al unui grup de interes economic=
i7 calitatea de deputat sau senator=
87 funcia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alt funcie
asimilat acestora=
D7 orice alte funcii publice sau acti)iti remunerate, n ar sau n strinatate,
cu excepia funciei de cadru didactic sau a funciilor n cadrul unor
asociaii, fundaii sau alte organizaii negu)ernamentale. ?e asemenea, ei
pot exercita funcii sau acti)iti n domeniul cercetrii tiinifice i al
creaiei literar-artistice.
96
n caz de in)alidare a alegerii primarului, Bu)ernul, la propunerea prefectului, )a stabili data alegerilor.
Acestea se organizeaz n termen de maximum /$ de zile de la data in)alidrii sau, dup caz, de la data
rm'nerii definiti)e i ire)ocabile a hotr'rii 8udectoreti, n condiiile legii.
<e toat durata exercitrii mandatului de primar, respecti) de )iceprimar,
contractul de munc al acestora la instituii publice, regii autonome, companii naionale,
societi naionale, societi comerciale cu capital ma8oritar de stat sau la societile
comerciale de sub autoritatea consiliilor locale sau 8udeene se suspend de drept.
c 4ol i atribuii
<rimarul ndeplinete o funcie de autoritate public. <rimarul asigur respectarea
drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a pre)ederilor %onstituiei, precum
i punerea n aplicare a legilor, a decretelor <reedintelui &om'niei, a hotr'rilor i
ordonanelor Bu)ernului, a hotr'rilor consiliului local= dispune msurile necesare i
acord spri8in pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normati) ale
minitrilor, ale celorlali conductori ai autoritilor administraiei publice centrale, ale
prefectului, precum i a hotr'rilor consiliului 8udeean, n condiiile legii.
<rimarul conduce ser)iciile publice locale. <rimarul reprezint unitatea
administrati)-teritorial n relaiile cu alte autoriti publice, cu persoanele fizice sau
8uridice rom'ne ori strine, precum i n 8ustiie.
0emnul distincti) al primarului este o earf n culorile drapelului naional al
&om'niei. +arfa
91
)a fi purtat, n mod obligatoriu, la solemniti, recepii, ceremonii
publice i la celebrarea cstoriilor.
<rimarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii(
a6 atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii.
n aceast calitate , primarul ndeplinete urmtoarele atribuii (
funcia de ofier de stare ci)il
funcia de autoritate tutelar
asigur funcionarea ser)iciilor publice locale de profil,
atribuii pri)ind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a
recensm'ntului.
<rimarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
b5 atribuii referitoare la relaia cu consiliul local
prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual pri)ind starea
economic, social i de mediu a unitii administrati)-teritoriale=
prezint , la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri=
elaboreaz proiectele de strategii pri)ind starea economic, social i de mediu a
unitii administrati)-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
91
3odelul earfei se stabilete prin hotr're a Bu)ernului.
c5 atribuii referitoare la bugetul local9
exercit funcia de ordonator principal de credite=
ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar
i le supune spre aprobare consiliului local=
iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i
emiterea de titluri de )aloare n numele unitii administrati)-teritoriale=
)erific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, at't a sediului social principal, c't i a
sediului secundar.
atribuii pri)ind ser)iciile publice asigurate cetenilor=
alte atribuii stabilite prin lege.
d5 atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor9
coordoneaz realizarea ser)iciilor publice de interes local, prestate prin
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de ser)icii publice i de utilitate public de interes local=
ia msuri pentru pre)enirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen=
ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a acti)itilor din
domeniile pre)zute =
ia msuri pentru asigurarea in)entarierii, e)idenei statistice, inspeciei i
controlului efecturii ser)iciilor publice de interes local, precum i a bunurilor
din patrimoniul public i pri)at al unitii administrati)-teritoriale=
numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de ser)iciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru
conductorii instituiilor i ser)iciilor publice de interes local=
asigur elaborarea planurilor urbanistice pre)zute de lege, le supune aprobrii
consiliului local i acioneaz pentru respectarea pre)ederilor acestora=
emite a)izele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i alte
acte normati)e=
asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu pre)ederile
anga8amentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul
proteciei mediului i gospodririi apelor pentru ser)iciile furnizate cetenilor.
<entru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu
ser)iciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale din unitile administrati)-teritoriale, precum i cu
consiliul 8udeean.
@umirea conductorilor instituiilor i ser)iciilor publice de interes local se face pe
baza concursului organizat potri)it procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local,
la propunerea primarului, n condiiile legii. @umirea se face prin dispoziia primarului,
a)'nd anexat contractul de management.
n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de stare ci)il, a sarcinilor
ce i re)in din actele normati)e pri)itoare la recensm'nt, la organizarea i desfurarea
alegerilor, la luarea msurilor de protecie ci)il, precum i a altor atribuii stabilite prin
lege primarul acioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a
fost ales. n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii,
spri8inul conductorilor ser)iciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte
organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitile administrati)-
teritoriale, dac sarcinile ce i re)in nu pot fi rezol)ate prin aparatul de specialitate.
Atribuiile de ofier de stare ci)il i de autoritate tutelar pot fi delegate i
secretarului unitii administrati)-teritoriale sau altor funcionari publici din aparatul de
specialitate cu competene n acest domeniu, potri)it legii.
cPersonalul de susinere i aparatul de specialitate al primarului
<entru punerea n aplicare a acti)itilor date n competena sa, primarul
beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care il conduce. Aparatul de specialitate al
primarului este structurat pe compartimente funcionale, n conditiile legii.
%ompartimentele funcionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici i personal
contractual.
<rimarii comunelor pot anga8a, n limita numrului maxim de posturi aprobate, un
consilier personal. <rimarii oraelor, municipiilor i ai municipiilor reedin de 8ude pot
nfiina, n limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului
9/
,
compartiment distinct format din(
maximum 5 persoane la orae si municipii=
maximum " persoane la municipii resedinta de 8udet.
Acest personal este numit i eliberat din funcie de ctre primar.+l i desfoar
acti)itatea n baza unui contract indi)idual de munc pe durat determinat, ncheiat n
condiiile legii, pe durata mandatului primarului. Atribuiile personalului se stabilesc prin
dispoziie a primarului.
9/
<rimarul general al municipiului Iucuresti, asimilat demnitarului, poate nfiina n
limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general,
compartiment distinct care cuprinde urmtoarele funcii de execuie de specialitate(
directorul de cabinet, 5 asistenti de cabinet, 1 consilieri personali, secretari personali si
curieri personali.
c $ctele primarului. n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu
caracter normativ sau individual. Acestea de)in executorii numai dup ce sunt aduse la
cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.
?ispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului 8udeului, n
cel mult " zile lucrtoare de la semnarea lor.
c 7ncetarea i suspendarea din funcie a primarului.
3andatul
"$
primarului este de 9 ani i se exercit p'n la depunerea 8urm'ntului
de ctre primarul nou-ales. 3andatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, n
caz de rzboi, calamitate natural, dezastru sau sinistru deosebit de gra).
/andatul primarului nceteaza de drept n condiiile legii statutului aleilor
locali, precum i n urmtoarele situaii(
a7 dac acesta se afl n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli gra)e,
certificate, care nu permite desfurarea acti)itii n bune conditii timp de . luni pe
parcursul unui an calendaristic=
b7 dac acesta nu i exercit, n mod ne8ustificat, mandatul timp de 9" de zile consecuti).
n aceste cazuri prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea mandatului primarului. 4rdinul
prefectului poate fi atacat de primar la instana de contencios administrati) n termen de
!$ zile de la comunicare. *nstana de contencios administrati) este obligat s se pronune
n termen de 5$ de zile.
"!
;rebuie remarcat faptul c Legea 1. #$$. elimin )echea
pre)edere a Legii administraiei publice locale conform creia primarul putea fi demis
c'nd, n exercitarea atribuiilor ce i re)in prin lege, a emis trei dispoziii cu caracter
normati) ntr-un inter)al de trei luni, care au fost anulate de instana de contencios
administrati) prin hotr're 8udectoreasc rmas definiti) i ire)ocabil.
/andatul primarului nceteaz, de asemenea, nainte de termen ca urmare a
rezultatului unui referendum local
;-
! &eferendumul pentru ncetarea mandatului
primarului se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel
puin "J dintre locuitorii comunei sau oraului cu drept de )ot, ca urmare a nesocotirii
de ctre acesta a intereselor generale ale colecti)itii locale sau neexercitrii atribuiilor
ce i re)in potri)it legii, inclusi) a celor pe care le exercit ca reprezentant al statului.
"$
<e durata mandatului, primarul i )iceprimarul primesc o indemnizaie lunar, ca unica form
de remunerare a acti)itii corespunztoare funciei de primar, respecti) de )iceprimar, i care reprezint
baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu )enitul salarial.
<rimarul i )iceprimarul nu beneficiaz de sporul de )echime n munc i nici de alte sporuri pre)zute de
lege.?urata mandatului constituie )echime n munc i n specialitatea studiilor absol)ite.
"!
n acest caz procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotr'rea primei instane este
definiti) i ire)ocabil. ?ata organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Bu)ern, la
propunerea prefectului.
"
&eferendumul este )alabil dac s-au prezentat la urne cel puin 8umtate plus unul din numrul total al
locuitorilor cu drept de )ot.
3andatul primarului se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost
arestat preventiv. 3sura arestrii pre)enti)e se comunic de ndat de ctre <archet sau
de ctre instana de 8udecat, dup caz, prefectului care, prin ordin, constat suspendarea
mandatului. 4rdinul de suspendare se comunic de ndat primarului.
?ac primarul suspendat din funcie a fost gsit ne)ino)at, acesta are dreptul la
despgubiri.
c 5iceprimarul. Kiceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept
al acestuia, care i poate delega atribuiile sale.Kiceprimarul este ales cu )otul ma8oritii
consilierilor locali n funcie, din r'ndul membrilor acestuia. <e durata exercitrii
mandatului, )iceprimarul i pstreaz statutul de consilier local, fr a beneficia de
indemnizaia aferent acestui statut.
1c)imbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin
hotr're adoptat cu votul majoritii consilierilor n (uncie, la propunerea primarului
sau a unei treimi din numrul consilierilor locali n funcie.
. n caz de )acan a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din funcie
a acestuia, atribuiile ce i sunt conferite )or fi exercitate de drept de )iceprimar sau, dup
caz, de unul dintre )iceprimari, desemnat de consiliul local cu )otul secret al ma8oritii
consilierilor n funcie.
n aceast situaie, consiliul local poate delega prin hotr're, din r'ndul membrilor
si, un consilier care )a ndeplini temporar atribuiile )iceprimarului.
n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, at't primarul, c't i
)iceprimarul, consiliul local deleag un consilier care )a ndeplini at't atribuiile
primarului, c't i pe cele ale )iceprimarului, p'n la ncetarea suspendrii.
?ac de)in )acante, n acelai timp, at't funcia de primar, c't i cea de
)iceprimar, consiliul local alege un nou )iceprimar, pre)ederile aplic'ndu-se p'n la
alegerea unui nou primar. ?ata organizrii alegerilor pentru funcia de primar se
stabilete de Bu)ern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de
maximum /$ de zile de la )acantarea funciei de primar.
5.!.'. *erviciile publice ale comunei, oraului i aparatul propriu de
specialitate al primarului
%onsiliile locale pot nfiina i organiza instituii i ser)icii publice de interes local
n principalele domenii de acti)itate, potri)it specificului i ne)oilor locale, cu
respectarea pre)ederilor legale i n limita mi8loacelor financiare de care dispun.
@umirea i eliberarea din funcie a personalului din cadrul instituiilor i
ser)iciilor publice de interes local se fac de conductorii acestora, n condiiile legii.
@umirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de specialitate al
primarului se fac de primar, n condiiile legii.
Cuncionarii din cadrul instituiilor i ser)iciilor publice de interes local i din
cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucur de stabilitate n funcie, n
condiiile legii.
n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice locale se
folosete limba rom'n.
n unitile administrati)-teritoriale n care cetenii aparin'nd unei minoriti
naionale au o pondere de peste $J din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu
autoritile administraiei publice locale, cu aparatul de specialitate al primarului i
organismele subordonate consiliului local, acetia se pot adresa, oral sau in scris, i n
limba lor materna i )or primi rspunsul at't n limba rom'n, c't i n limba matern. n
posturile care au atribuii pri)ind relaii cu publicul )or fi ncadrate i persoane care
cunosc limba matern a cetenilor aparin'nd minoritii respecti)e.
Autoritile administraiei publice locale )or asigura inscripionarea denumirii
localitilor i a instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum i afiarea anunurilor
de interes public i n limba matern a cetenilor aparin'nd minoritii respecti)e.Actele
oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba rom'n.
<rimarul, )iceprimarul, secretarul unitii administrati)-teritoriale i aparatul de
specialitate al primarului constituie o structura funcional cu acti)itate permanent,
denumit primaria comunei, oraului sau municipiului, care duce la ndeplinire hotr'rile
consiliului local i dispoziiile primarului, soluion'nd problemele curente ale
colecti)itii locale.
c 1tructura organizatoric a aparatului propriu cuprinde direcii n a cror
subordine funcioneaz servicii i birouri! +irecia este condus de ctre un director
executiv care se subordoneaz primarului i )iceprimarilor, potri)it liniilor ierarhice
stabilite n organigram. Acesta are ca responsabilitate transformarea programelor i
strategiilor stabilite de autoritile administraiei publice n sarcini de lucru. ?e asemenea,
el trebuie s se asigure c aceste sarcini )or fi ndeplinite ntr-o manier care s permit
atingerea obiecti)elor stabilite, prin colaborarea la ni)el de ser)icii i birouri.
0pre exemplificare, n continuare )om prezenta structura organizatoric a
%rimriei /unicipiului <iurgiu! Aceasta este format din ase direcii, fiecare a)'nd n
subordine ser)icii i birouri(
=! +irecia #dministraie >ocal
*erviciul $dministraie Local
G pregtete edinele consiliului local 2referate, proiecte de hotr'ri, rapoartele
comisiilor de specialitate, e)idena hotr'rilor7=
G comunic dispoziiile emise de primar=
G ntocmete procesele )erbale de afiare a publicaiilor de )'nzare, citaii,
comunicri etc.
8iroul 9uridic
G soluioneaz toate litigiile aprute ntre primrie sau ?A?< i societile
comerciale care nu respect contractele de nchiriere=
G )egheaz la respectarea legalitii n emiterea actelor normati)e
administrati)e=
G reprezint primria n litigii de ordin comercial, aciuni ci)ile, re)endicri
etc.=
G urmrete executarea pedepselor cu munca n folosul comunitii.
8iroul *tare )ivil
G nregistreaz acte i fapte de stare ci)il.
8iroul $utoritate :utelar
G realizeaz anchetele sociale solicitate n di)erse situaii 2procese de di)or
cu minori, acordare de burse etc.7.
8iroul $gricol
G actualizeaz permanent registrele agricole, conform hotr'rilor n )igoare=
G asigur secretariatul tehnic pentru aplicarea legilor fondului funciar.
-! +irecia 2iscal
*erviciul 0mpuneri
G are atribuii pri)ind constatarea i impunerea persoanelor fizice i 8uridice.
*erviciul ;rmrire 7ncasri
G urmrete debitele pri)ind impozitele i taxele 2de la persoanele fizice i
8uridice7 i alte )enituri la bugetul local.
8iroul <=ecutri *ilite
G urmrete executarea silit a debitelor neachitate.
8iroul <viden Prelucrare /ate
G se ocup cu nregistrarea i stocarea electronic a datelor.
7! +irecia $conomic
*erviciul 8uget
G ntocmete bugetul consiliului local=
G ine e)idena contabil a acti)itii primriei=
G centralizeaz e)idenele contabile ale unitilor subordonate primriei.
8iroul )ontrol )omercial
G )erific agenii economici i persoanele fizice ce desfoar acti)iti de
comer=
G rezol) sesizrile cetenilor.
8iroul 4esurse ;mane%*alari"are
G rezol) problemele de personal i de salarizare.
8iroul )ontabilitate
G rezol) problemele de contabilitate ale primriei.
8iroul 7ncasri%$udit
G realizeaz auditul intern al primriei.
8! +irecia 0nvestiii-%rograme
*erviciul ;rbanism
G elibereaz certificate de urbanism i autorizaii de construcie=
G )erific i a)izeaz planurile urbanistice=
G rezol) sesizrile i reclamaiile pri)ind construciile pe teritoriul
municipiului=
G ntocmete documentaiile pentru aprobarea de ctre consiliul local a
concesionarii unor terenuri=
G constat i sancioneaz contra)eniile de construcii fr autorizaie sau
construcii care nu respect documentaia aprobat.
*erviciul 0nvestiii
G ntocmete listele de in)estiii ale consiliului local=
G urmrete executarea lucrrilor=
G urmrete decontrile=
G obine a)izele necesare lucrrilor executate de ctre primrie.
8iroul Licitaii )ontracte
G organizeaz licitaii pentru concesionri=
G ncheie contracte.
8iroul Programe % 0ntegrare <uropean
G ntocmete proiecte, programe, strategii.
8iroul >ass%>edia
G realizeaz legtura dintre primrie i organele de pres locale i centrale=
G ofer informaii presei despre acti)itatea primriei i consiliului local=
G organizeaz conferinele de pres ale conducerii primriei=
G redacteaz i editeaz ,Iuletinul *nformati)- - publicaie lunar ce
prezint acti)itatea primriei i a consiliului local=
G monitorizeaz presa local i central.
*erviciul Protocol, 4elaii cu Publicul
G asigur protocolul la toate aciunile primriei i consiliului local=
G asigur relaiile cu publicul.
;! +irecia de ,adastru, %atrimoniu, >ogistic i #gricultur
8iroul )adastru
G identific imobilele de pe teritoriul municipiului 2suprafa, proprietar,
)ecinti7=
G )erific, e)alueaz, identific terenuri, imobile etc. re)endicate conform
Legii nr. !$#$$!=
G )erific cri funciare.
*erviciul Probleme Locative
G ntocmete i administreaz contractele de nchiriere pentru spaii cu alt
destinaie=
G rezol) problemele legate de asociaiile de locatari i proprietari=
G asigur relaia cu distribuitorii de ser)icii locale 2ap, canalizare, energie
termic7=
G )egheaz la respectarea pre)ederilor 4.B. nr. $#!//9 pri)ind punerea n
siguran a fondului de construcii existent=
G primete i )erific dosare n )ederea acordrii de locuine.
8iroul ;rmrire )ontracte 5-n"ri, 7nc,irieri Locuine
G urmrete contractele de )'nzri i nchirieri ale locuinelor ce aparin
primriei.
8iroul $dministrativ
G rezol) problemele administrati)e.
8iroul de $sisten $gricol i 5eterinar
G asigur asistena agricol i )eterinar.
8iroul 7nvm-nt, )ultur, *port
G realizeaz legtura dintre instituiile de n)m'nt, cultur, sport cu
primria.
:! +irecia de #dministrare a ,antinei de #"utor 1ocial i a %roblemelor
1ociale
*erviciul $&utor *ocial
G ntocmete dosarele de a8utor social=
G realizeaz anchetele sociale necesare n aceste dosare=
G primete cererile pentru indemnizaiile de natere=
G elibereaz ade)erine pentru di)erse instituii=
G acord a8utoare de urgen.
8iroul pentru Problemele Persoanelor cu ?andicap
G realizeaz anchete sociale pentru persoane ce solicit anga8area ca asisteni
personali ai persoanelor cu handicap de gradul *=
G realizeaz anchete sociale pentru copiii cu handicap ce primesc alocaie
dubl=
G realizeaz anchetele sociale necesare la ntocmirea dosarelor persoanelor
bolna)e=
G )erific modul n care anga8aii personali i realizeaz atribuiile.
8iroul $nc,ete *ociale, <viden )ereri )antin, $locaii de *tat
G ntocmete i )erific dosarele pentru alocaii de stat pentru copii i
alocaii suplimentare=
G acord a8utoare de deces=
G realizeaz anchete sociale i ntocmete dosare pentru nscrierea la cantina
de a8utor social=
G realizeaz anchete sociale pentru acordarea burselor colare pe caz de
boal.
8iroul Prestaii @amiliale
G distribuie laptele praf acordat gratuit copiilor ce nu beneficiaz de lapte
matern=
G distribuie tichete gratuite pentru transportul n comun pensionarilor cu
)enituri p'n la !.$$$.$$$ lei lunar=
G se ocup de ntocmirea documentelor necesare primirii sub)eniei pentru
energia termic.
8iroul *trategie, 4elaii cu +AB%uri
G elaboreaz strategii sociale la ni)elul municipiului=
G definete obiecti)ele acti)itii de asisten i protecie social=
G identific mi8loacele materiale, umane i financiare necesare realizrii
acestor acti)iti=
G identific 4@B-urile care pot spri8ini n realizarea obiecti)elor de asisten
i protecie social=
G asigur faciliti i stimuleaz parteneriatul 4@B - administraie local.
8iroul $dministraia )antinei
G asigur administrarea cantinei de a8utor social.
5.3. Administraia public judeean
5.'.1. )onsiliul &udeean
,onsiliul "udeean
;7
este autoritatea administraiei publice locale, constituit
la nivel "udeean, pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i
municipale n vederea realizrii serviciilor publice de interes "udeean!
c )omponena consiliului &udeean. %onsiliul 8udeean este compus din consilieri
alei prin )ot uni)ersal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de
Legea pri)ind alegerile locale.
@umrul membrilor fiecrui consiliu 8udeean
"9
se stabilete de ctre prefect, n
funcie de populaia 8udeului, raportat de *nstitutul @aional de 0tatistic i 0tudii
+conomice la data de ! ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de ! iulie a anului
care precede alegerile. Kalidarea mandatelor consilierilor 8udeeni se face de ctre
tribunalul 8udeean.
c $tribuiile consiliului &udeean. %onsiliul 8udeean, ca autoritate deliberati) a
administraiei publice locale constituit la ni)el 8udeean, ndeplinete o serie de atribuii
care pot fi grupate astfel(
atribuii pri)ind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al
consiliului 8udeean, ale instituiilor i ser)iciilor publice de interes 8udeean i ale
societilor comerciale i regiilor autonome de interes 8udeean=
"5
n Anexa 5 am prezentat adresele paginilor Meb ale consiliilor 8udeene.
"9
@umrul membrilor consiliului 8udeean )ariaz ntre 5! i 56.
atribuii pri)ind dez)oltarea economico-social a 8udeului=
atribuii pri)ind gestionarea patrimoniului 8udetuui=
atribuii pri)ind gestionarea ser)iciilor publice din subordine=
atribuii pri)ind cooperarea interinstituional=
alte atribuii pre)zute de lege.
a7 atribuii privind organi"area i funcionarea aparatului de specialitate al
consiliului &udeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes &udeean i ale
societilor comerciale i regiilor autonome de interes &udeean=
alege, din r'ndul consilierilor 8udeeni, un preedinte i )icepreedini=
hotrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, ser)icii publice i societi
comerciale de interes 8udeean, precum i reorganizarea regiilor autonome de
interes 8udeean, n condiiile legii=
aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului 8udeean,
organigrama, statul de funcii, regulamentul de organizare i funcionare ale
aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i ser)iciilor publice de
interes 8udeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes
8udeean=
exercit, n numele 8udeului, toate drepturile i obligaiile corespunztoare
participaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile
legii=
numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de ser)iciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii,
pentru conductorii instituiilor i ser)iciilor publice de interes 8udeean.
b7 atribuii privind de"voltarea economico%social a &udeului
aprob, la propunerea preedintelui consiliului 8udeean, bugetul propriu al
8udeului, )irrile de credite, modul de utilizare a rezer)ei bugetare i contul de
ncheiere a exerciiului bugetar=
aprob, la propunerea preedintelui consiliului 8udeean, contractarea i#sau
garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin
emisiuni de titluri de )aloare n numele 8udeului, n condiiile legii=
stabilete impozite i taxe 8udeene, n condiiile legii=
adopt strategii, prognoze i programe de dez)oltare economico-social i de
mediu a 8udeului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale= dispune,
aprob i urmrete, n cooperare cu autoritile administraiei publice locale
comunale si oreneti interesate, msurile necesare, inclusi) cele de ordin
financiar, pentru realizarea acestora=
stabilete, pe baza a)izului consiliilor locale ale unitilor administrati)-teritoriale
implicate, proiectele de organizare i amena8are a teritoriului 8udeului, precum i
de dez)oltare urbanistic general a acestuia i a unitilor administrati)-
teritoriale componente= urmrete modul de realizare a acestora, n cooperare cu
autoritile administraiei publice locale comunale, oreneti sau municipale
implicate=
aprob documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de in)estiii de interes
8udeean, n limitele i n condiiile legii.
c6 atribuii privind gestionarea patrimoniului &udeuluiC
hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor
proprietate public a 8udeului, dup caz, precum i a ser)iciilor publice de
interes 8udeean, n condiiile legii=
hotrte )'nzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate
pri)at a 8udeului, dup caz, n condiiile legii=
atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiecti)e de interes 8udeean.
d7 atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine
asigur, potri)it compeentelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea ser)iciilor publice de interes 8udetean
""

spri8in, n condiiile legii, acti)itatea cultelor religioase=
emite a)izele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege=
acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii, unitilor
administrati)-teritoriale din 8ude, la cererea acestora.
""
!. educaia= . ser)iciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
)'rstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n ne)oie social= 5. snatatea= 9. cultura=
". tineretul= .. sportul= 6. ordinea public= 1. situaiile de urgen= /. protecia i refacerea mediului
ncon8urtor= !$. conser)area, restaurarea i punerea n )aloare a monumentelor istorice i de arhitectur, a
parcurilor, grdinilor publice i rezer)aiilor naturale= !!. e)idena persoanelor= !. podurile i drumurile
publice= !5. ser)iciile comunitare de utilitate public de interes 8udeean, precum i alimentarea cu gaz
metan= !9. alte ser)icii publice stabilite prin lege=
e7 atribuii privind cooperarea interinstituional
hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 8uridice rom'ne
ori strine, inclusi) cu parteneri din societatea ci)il, n )ederea finanrii i
realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, ser)icii sau proiecte de interes public
8udeean=
hotrte, n condiiile legii, nfrirea 8udeului cu uniti administrati)-teritoriale
din alte ri=
hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrati)-
teritoriale din ara ori din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i
internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n )ederea promo)rii
unor interese comune.
<ersoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrati)-teritoriale
n societi comerciale, regii autonome de interes 8udeean, asociaii de dez)oltare
intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin
hotr're a consiliului 8udeean, n condiiile legii, respect'nd configuraia politic
rezultat dup alegerile locale.
c @uncionarea consiliului &udeean
%onsiliul 8udeean se alege pentru un mandat de patru ani, care poate fi prelungit,
prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof. +l i exercit mandatul de la data
constituirii p'n la data declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.
?edinele consiliului "udeean! %a i consiliul local, consiliul 8udeean se
ntrunete n edine(
ordinare, o dat la dou luni, la con)ocarea preedintelui consiliului
8udeean
".
=
extraordinare, ori de c'te ori este necesar, la cererea preedintelui sau
a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului ori la solicitarea
prefectului, adresat preedintelui consiliului 8udeean, n cazuri excepionale
care necesit adoptarea de msuri imediate pentru pre)enirea, limitarea sau
nlturarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor sau
epidemiilor,epizotiilor precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice.
,onvocarea consiliului 8udeean se face n scris, prin intermediul secretarului
general al 8udeului, cu cel puin cinci zile naintea edinelor ordinare sau cu cel mult trei
zile naintea celor extraordinare. n caz de for ma8or i de maxim urgen pentru
rezol)area intereselor locuitorilor 8udeului, con)ocarea consiliului 8udeean se face de
ndat.
".
n situaia n care preedintele consiliului 8udeean se afl n imposibilitatea de a con)oca consiliul in
sedina ordinar, aceasta se )a face de ctre )icepreedintele desemnat.
(rdinea de zi a edinei consiliului 8udeean se aduce la cunotin locuitorilor
8udeului prin mass-media sau prin orice alt mi8loc de publicitate. n 8udeele n care
cetenii aparin'nd unei minoriti naionale au o pondere de peste $J din numrul
locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a cetenilor
aparin'nd minoritii respecti)e.
Ledinele consiliului 8udeean sunt legal constituite dac este prezent ma8oritatea
consilierilor n funcie. <rezena consilierilor la edin este obligatorie
"6
.
,onducerea edinelor consiliului 8udeean este asigurat de preedinte sau, n
lipsa acestuia, de )icepreedinte sau, dac i acesta lipsete, edina )a fi condus de
cellalt )icepreedinte sau de un consilier ales cu )otul ma8oritii consilierilor prezeni.
c $ctele consiliului &udeean. n exercitarea atribuiilor ce i re)in, consiliul
8udeean adopt )otrri cu )otul ma&oritii membrilor pre"eni, n afar de cazurile n
care legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alt
ma8oritate.
<roiectele de hotr'ri pot fi propuse de consilieri 8udeeni, de preedintele
consiliului 8udeean, de )icepreedintii consiliului 8udeean sau de cetaeni. &edactarea
proiectelor se face de ctre cei care le propun, cu spri8inul secretarului unitii
administrati)-teritoriale i al ser)iciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
8udeean.
Fotr'rile se semneaz de preedinte sau, n lipsa acestuia, de )icepreedintele
consiliului 8udeean care a condus edina i se contrasemneaz de secretarul 8udeului.
c /i"olvarea consiliului &udeean
%onsiliul 8udeean se dizol) de drept sau prin referendum 8udeean
"1
.
c+izolvarea de drept a consiliului "udeean se realizeaz n urmtoarele
cazuri(
n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecuti)e=
n cazul n care nu a adoptat n 5 edine ordinare consecuti)e nici o hotr're=
n situaia n care numrul consilierilor se reduce sub 8umatate plus unu i nu se
poate completa prin supleani.
0ecretarul 8udeului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana de contencios
administrati) cu pri)ire la cazurile pre)zute anterior. *nstana analizeaz situaia de fapt
"6
%azurile n care se consider c absena este determinat de moti)e temeinice se )or stabili prin
regulamentul de organizare si functionare a consiliului 8udetean. n situaia n care un consilier 8udeean
absenteaz de dou ori consecuti) fr moti)e temeinice, el poate fi sancionat n condiiile regulamentului
de organizare i funcionare a consiliului 8udeean.
"1
?izol)area prin referendum local reprezint o noutate adus de Legea 1.-$$. de modificare a Legii
!"-$$! a administraiei locale.
i se pronun cu pri)ire la dizol)area consiliului 8udeean. Fotr'rea instanei este
definiti) i se comunic prefectului.
c +izolvarea prin referendum a consiliului "udeean
&eferendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens
prefectului de cel puin $J din numrul cetenilor cu drept de )ot, nscrii pe listele
electorale ale unitii administrati)-teritoriale. %heltuielile pentru organizarea
referendumului se suport din bugetul 8udeean.
&eferendumul 8udeean este organizat, n condiiile legii, de o comisie compus
din prefect, un reprezentant al consiliului 8udeean desemnat prin hotr're a consiliului
8udeean i un 8udecator de la tribunal. 0ecretariatul comisiei este asigurat de instituia
prefectului.
&eferendumul este )alabil dac s-au prezentat la urne cel puin 8umtate plus unu
din numrul total al locuitorilor cu drept de )ot. Acti)itatea consiliului 8udeean nceteaz
nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin 8umtate plus unu din
numrul total al )oturilor )alabil exprimate.
0tabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu 8udeean se face de
Bu)ern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza in termen de maximum /$ de
zile de la rm'nerea definiti) i ire)ocabil a hotr'rii 8udectoreti prin care s-a
constatat dizol)area consiliului 8udeean sau, dup caz, de la )alidarea rezultatului
referendumului.
<'n la constituirea noului consiliu 8udeean, problemele curente ale
administraiei 8udeului )or fi rezol)ate de secretarul 8udeului, pe baza unei mputerniciri
speciale date de Bu)ern, prin 3inisterul Administraiei i *nternelor.

5.'.!. Preedintele i vicepreedinii consiliului &udeean
%onsiliul 8udeean alege dintre membrii si un preedinte i doi )icepreedini.
"/

cAumirea i eliberarea din funcie
+i se aleg cu )otul secret al ma8oritii consilierilor n funcie. <reedintele i
)icepreedinii consiliului 8udeean i pstreaz calitatea de consilieri.
+liberarea din funcie a preedintelui sau a )icepreedinilor consiliului 8udeean
se face cu )otul secret al ma8oritii consilierilor n funcie, la propunerea a cel puin o
treime din numrul acestora. +liberarea din funcie a preedintelui sau a )icepreedintilor
"/
<e durata mandatului, preedintele i )icepreedinii consiliului 8udeean primesc o indemnizaie lunar,
ca unica form de remunerare a acti)itii corespunztoare funciilor de preedinte, respecti) de
)icepreedinte al consiliului 8udeean, care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si
obligaiilor care se determin n raport cu )enitul salarial. <reedintele i )icepreedinii consiliului
8udetean nu beneficiaza de sporul de )echime in munca si nici de alte sporuri pre)azute de lege.
?urata mandatului constituie )echime n munc i n specialitatea studiilor absol)ite.
consiliului 8udeean nu se poate face n ultimele . luni ale mandatului consiliului
8udeean.
c 4ol i atribuii
<reedintele consiliului 8udeean reprezint 8udeul n relaiile cu celelalte
autoriti publice, cu persoanele fizice i 8uridice rom'ne i strine, precum i n 8ustiie.
<reedintele rspunde n faa consiliului 8udeean de buna funcionare a
administraiei publice 8udeene.
Aparatul de specialitate al consiliului 8udeean este subordonat preedintelui
acestuia. Cuncionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 8udeean se
bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii.
<reedintele consiliului 8udeean rspunde de buna funcionare a aparatului de
specialitate al consiliului 8udeean, pe care l conduce. %oordonarea unor compartimente
din aparatul de specialitate poate fi delegat, prin dispoziie a preedintelui consiliului
8udeean, )icepreedintilor sau altor persoane, n condiiile legii.
<reedintele consiliului 8udeean asigur respectarea pre)ederilor %onstituiei,
punerea n aplicare a legilor, a decretelor <reedintelui &om'niei, a hotr'rilor i
ordonanelor Bu)ernului, a hotr'rilor consiliului 8udeean, precum i a altor acte
normati)e.
<e toat durata exercitrii mandatului, contractele de munc ale preedintelui i
)icepreedinilor consiliului 8udeean la instituiile publice, regiile autonome, companiile
naionale, societile naionale, societile comerciale cu capital ma8oritar de stat se
suspend de drept.
c <reedintele consiliului 8udeean ndeplinete urmtoarele atribuii principale(
a7 atribuii pri)ind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului 8udeean, a
instituiilor i ser)iciilor publice de interes 8udeean i a societilor comerciale i regiilor
autonome de interes 8udeean=
b7 atribuii pri)ind relaia cu consiliul 8udeean=
c7 atribuii pri)ind bugetul propriu al 8udeului=
d7 atribuii pri)ind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale i
ser)iciile publice=
e7 atribuii pri)ind ser)iciile publice de interes 8udeean=
f7 alte atribuii pre)zute de lege sau sarcini date de consiliul 8udeean.
a5 atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului
"udeean, a instituiilor i serviciilor publice de interes "udeean i a societilor
comerciale i regiilor autonome de interes "udeean&
ntocmete i supune spre aprobare consiliului 8udeean regulamentul de
organizare i funcionare a acestuia, organigrama, statul de funcii i regulamentul
de organizare i funcionare a aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor
i ser)iciilor publice de interes 8udeean i ale societilor comerciale i regiilor
autonome de interes 8udeean=
numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de ser)iciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 8udeean.
b5 atribuii privind relaia cu consiliul "udeean&
conduce edinele consiliului 8udeean i dispune msurile necesare pentru
pregtirea i desfurarea n bune condiii a acestora=
prezint consiliului 8udeean, anual sau la cerere, rapoarte cu pri)ire la modul de
ndeplinire a atribuiilor sale i a hotr'rilor consiliului 8udeean=
propune consiliului 8udeean numirea, sancionarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de ser)iciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii,
pentru conductorii institutiilor i ser)iciilor publice de interes 8udeean.
c5 atribuii privind bugetul propriu al "udeului&
exercit funcia de ordonator principal de credite=
ntocmete proiectul bugetului 8udeului i contul de ncheiere a
exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului 8udeean, n
condiiile i la termenele pre)zute de lege=
urmrete modul de realizare a )eniturilor bugetare i propune consiliului
8udeean adoptarea msurilor necesare pentru ncasarea acestora la
termen=
iniiaz, cu aprobarea consiliului 8udeean, negocieri pentru contractarea
de imprumuturi i emisiuni de titluri de )aloare n numele 8udeului.
d5 atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale
i serviciile publice&
ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului 8udeean,
acti)itile de stare ci)il i autoritate tutelar desfurate n comune i orae=
poate acorda, fr plat, prin aparatul de specialitate al consiliului 8udeean,
spri8in, asistena tehnic, 8uridic i de orice alt natur consiliilor locale sau
primarilor, la cererea expres a acestora.
e5 atribuii privind serviciile publice de interes "udeean&
coordoneaz realizarea ser)iciilor publice i de utilitate public de interes
8udeean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului 8udeean
sau prin intermediul organismelor prestatoare de ser)icii publice i de utilitate
public de interes 8udeean=
ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a acti)itilor din
domeniile care intr n competena consiliului 8udeean=
ia msuri pentru e)idena, statistic, inspecia i controlul efecturii ser)iciilor
publice i de utilitate public de interes 8udeean, precum i a bunurilor din
patrimoniul public si pri)at al 8udeului=
emite a)izele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege sau prin
hotr're a consiliului 8udeean=
coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de ser)icii publice i de
utilitate public de interes 8udeean nfiinate de consiliul 8udeean i subordonate
acestuia=
coordoneaz i controleaz realizarea acti)itilor de in)estiii i reabilitare a
infrastructurii 8udeene.
<reedintele consiliului 8udeean poate delega )icepreedinilor, prin dispoziie,
atribuiile pre)zute .
n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia )or fi exercitate de unul
dintre )icepreedinti, desemnat de consiliul 8udeean prin )otul secret al ma8oritii
consilierilor 8udeeni n funcie.
n celelalte cazuri de absena a preedintelui atribuiile sale )or fi exercitate, n
numele acestuia, de unul dintre )icepreedini, desemnat de preedinte prin dispoziie.
c $ctele preedintelui consiliului &udeean. n exercitarea atribuiilor sale,
preedintele consiliului 8udeean emite dispoziii cu caracter normativ sau individual.
Acestea de)in executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup ce au
fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.
Fotr'rile consiliului 8udeean se comunic n mod obligatoriu prefectului
8udeului.
c)abinetul preedintelui
<reedintele consiliului 8udeean poate nfiina, n limita numrului maxim de
posturi aprobate, cabinetul preedintelui, compartiment distinct format din maximum "
persoane.
<ersonalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit i eliberat din funcie de
preedintele consiliului 8udeean. <ersonalul din cadrul cabinetului preedintelui
consiliului 8udeean i desfoar acti)itatea n baza unui contract indi)idual de munc
pe durat determinat, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului preedintelui
consiliului 8udeean. Atribuiile personalului se stabilesc prin dispoziie a preedintelui
consiliului 8udeean.
5.4. Administraia public a unicipiului !ucureti
3unicipiul Iucureti este organizat n . subdi)iziuni administrati)-teritoriale,
numite sectoare. Autoritile administraiei publice locale din municipiul Iucureti sunt
%onsiliul Beneral al 3unicipiului Iucureti i consiliile locale ale sectoarelor, ca
autoriti deliberati)e, precum i primarul general al municipiului Iucureti i primarii
sectoarelor, ca autoriti executi)e, alese n condiiile Legii pri)ind alegerile locale.
5.(.1 )onsiliile locale ale sectoarelor i )onsiliul general al
>unicipiului 8ucureti.
%onsiliul Beneral al 3unicipiului Iucureti se constituie, funcioneaz i
ndeplinete atribuiile pre)zute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale,
care se aplic n mod corespunztor.
%onsiliile locale ale sectoarelor municipiului Iucureti se constituie, functioneaz
i pot fi dizol)ate n condiiile pre)zute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile
locale, care se aplic n mod corespunztor.
Fotr'rile %onsiliului Beneral al 3unicipiului Iucureti i dispoziiile cu caracter
normati) ale primarului general sunt obligatorii i pentru autoritile administraiei
publice locale organizate n sectoarele municipiului Iucureti.
,onsiliile locale ale sectoarelor municipiului 'ucureti exercit, n principal,
urmtoarele atribuii
:.
&
a7 aleg, din r'ndul consilierilor, consilierul care conduce sedinele consiliului,
precum i un )iceprimar= acetia ii pstreaza calitatea de consilier=
b7 aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului=
c7 a)izeaz studii, prognoze i programe de dez)oltare economico-social, de
organizare i amena8are a teritoriului i urbanism, inclusi) participarea la programe de
dez)oltare regional i zonal, n condiiile legii, pe care le supune spre aprobare
%onsiliului Beneral al 3unicipiului Iucureti
d7 aprob bugetul local, mprumuturile, )irrile de credite i modul de utilizare a
rezer)ei bugetare= aprob contul de ncheiere a exerciiului bugetar= stabilesc impozite i
taxe locale, precum i taxe speciale, n condiiile legi
e7 aprob, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de
functii, numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului
propriu de specialitate i ale ser)iciilor publice de interes local=
f7 administreaz, n condiiile legii, bunurile proprietate public sau pri)at a
municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotr'rii %onsiliului Beneral al 3unicipiului
Iucureti=
g7 hotrsc cu pri)ire la concesionarea sau nchirierea ser)iciilor publice de sub
autoritatea lor, n condiiile legii=
h7 nfiineaz instituii, societti comerciale i ser)icii publice= instituie, cu
respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare i funcionare
pentru instituiile i ser)iciile publice, precum i pentru societile comerciale pe care le
nfiineaz sau care se afl sub autoritatea lor= numesc i elibereaza din funcie, n
condiiile legii, conductorii instituiilor publice i ai ser)iciilor publice de interes local=
i7 aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale
sectoarelor, pe care le comunic %onsiliului Beneral al 3unicipiului Iucureti= aprob,
n limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrrile de
in)estiii de interes local i asigur condiiile necesare pentru realizarea lor, in
.$
%onsiliul Beneral al 3unicipiului Iucuresti se constituie, funcioneaz i ndeplinete atribuiile
pre)zute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor.
concordan cu pre)ederile planului urbanistic general al municipiului Iucureti i ale
regulamentului aferent=
87 asigur, potri)it competenelor sale, condiiile necesare bunei functionri a
instituiilor si ser)iciilor publice de educaie, sntate, cultura, tineret, sport, aprarea
ordinii publice, de interes local= urmrete i controleaz acti)itatea acestora=
D7 contribuie la organizarea acti)itiilor stiintifice, culturale, artistice, sporti)e i
de agrement=
l7 contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz acti)itatea gardienilor
publici i propune msuri de imbunatire a acesteia=
m7 acioneaz pentru protecia i refacerea mediului ncon8urator, n scopul
creterii calitii )ieii= contribuie la protecia, conser)area, restaurarea i punerea n
)aloare a monumentelor istorice si de arhitectur, a parcurilor si a rezer)atiilor naturale=
n7 contribuie la realizarea msurilor de protectie i asistena social, asigur
protecia drepturilor copilului, potri)it legislaiei n )igoare= aprob criteriile pentru
repartizarea locuintelor sociale= nfiinteaz i asigura funcionarea unor instituii de
binefacere de interes local=
o7 nfiineaz i organizeaz t'rguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distracie,
baze sporti)e i asigur buna funcionare a acestora=
p7 hotrsc, n condiiile legii, cu acordul %onsiliului Beneral al 3unicipiului
Iucuresti, cooperarea sau asocierea cu autoriti ale administraiei publice locale din ar
sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale
autoritilor administraiei publice locale, n )ederea promo)rii unor interese comune=
N7 hotrsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al %onsiliului Beneral al
3unicipiului Iucureti, cooperarea sau asocierea cu persoane 8uridice rom'ne sau
strine, cu organizaii negu)ernamentale i cu ali parteneri sociali, n )ederea finanrii i
realizarii n comun a unor aciuni, lucrri, ser)icii sau proiecte de interes public local=
r7 asigur libertatea comerului i ncura8eaz libera initiati), n condiiile legii=
s7 spri8in, n condiiile legii, acti)itatea cultelor religioase.
Fotr'rile %onsiliului Beneral al 3unicipiului Iucureti i dispoziiile cu caracter
normati) ale primarului general sunt obligatorii i pentru autoritile administratiei
publice locale organizate n sectoarele municipiului Iucureti.
Atribuiile pre)zute la alin. 27 lit. c7-h7, p7 si N7 pot fi exercitate numai pe baza
mputernicirii exprese date prin hotr're a %onsiliului Beneral al 3unicipiului Iucureti.
%onsiliile locale ale sectoarelor exercit i alte atribuii stabilite prin lege sau delegate de
%onsiliul Beneral al 3unicipiului Iucureti.
5.(.! Primarul general, viceprimarii , primarii i viceprimarii
sectoarelor >unicipiului 8ucureti.
0ectoarele municipiului Iucureti au c'te un primar i un )iceprimar, iar
municipiul Iucureti are un primar general i )iceprimari.
Kalidarea alegerii primarului general al municipiului Iucureti se face de
preedintele ;ribunalului Iucureti, n condiiile prezentei legi.
<rimarii i )iceprimarii sectoarelor municipiului Iucureti funcioneaz n
condiiile pre)zute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i )iceprimarii
comunelor i oraelor i ndeplinesc atribuiile stabilite de lege pentru acetia, cu excepia
celor referitoare la consultarea populatiei prin referendum, organizat pentru soluionarea
problemelor locale de interes deosebit, i la msurile pre)azute de lege pentru
desfsurarea adunrilor publice, care se exercit numai de primarul general al
municipiului Iucureti.
<rimarilor i )iceprimarilor sectoarelor municipiului Iucureti li se aplic in mod
corespunztor dispoziiile cu pri)ire la suspendare i demitere.
<rimarul general i )iceprimarii municipiului Iucureti funcioneaz i
ndeplinesc atribuiile pre)zute de dispoziiile pentru primarii i )iceprimarii comunelor
i oraelor, care se aplic n mod corespunztor.
<rimarului general i )iceprimarilor municipiului Iucureti li se aplic n mod
corespunztor dispoziiile cu pri)ire la suspendare i demitere.
<rimarul general al municipiului Iucureti mpreun cu primarii sectoarelor
municipiului Iucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun, la con)ocarea primarului
general sau la propunerea a cel puin 5 primari de sectoare. La sedine se analizeaz
modul n care sunt aduse la ndeplinire hotr'rile %onsiliului Beneral al 3unicipiului
Iucureti i dispoziiile cu caracter normati) ale primarului general i se prezint
informri reciproce pri)itoare la acti)itatea consiliilor locale de sector, a)'ndu-se n
)edere corelarea unor acti)iti necesare n )ederea bunei functionri a administraiei
municipiului Iucureti. La sedinte particip de drept i prefectul municipiului Iucureti.
<rimarii sectoarelor particip de drept la edinele %onsiliului Beneral al
3unicipiului Iucureti i pot a)ea inter)enii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea
de zi.
La sedinele comisiilor %onsiliului Beneral al 3unicipiului Iucureti pot
particip preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
<reedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul s
inter)in la discuii fr a a)ea drept de )ot.
5.5. Administatorul public i secretarul unitii
administrati" teritoriale
5.5.1. $dministratorul public
c La nivelul comunelor' oraelor, municipiilor i judeelor , primarul, respecti)
preedintele consiliului 8udeean poate propune consiliului local, respecti) 8udeean
nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi
aprobate.
@umirea i eliberarea din funcie a administratorului public se face de primar,
respecti) de ctre preedintele consiliului 8udeean pe baza unor criterii, proceduri i
atribuii specifice, aprobate de consiliul local. @umirea n funcie se face pe baz de
concurs.
Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management,
ncheiat n acest sens cu primarul, respecti) cu preedintele consiliului 8udeean, atribuii
de coordonare a aparatului de specialitate sau a ser)iciilor publice de interes local ,
respecti) 8udeean.
<rimarul, respecti) preedintele consiliului 8udeean poate delega ctre
administratorul public, n condiiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

c .sociaiile de dezvoltare intercomunitar pot decide desemnarea unui
administrator public pentru gestionarea ser)iciilor de interes general care fac obiectul
asocierii.
&ecrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al
asociaiilor de dez)oltare intercomunitar se fac pe baza unei proceduri specifice de ctre
consiliile de administraie ale acestora i sunt aprobate prin hotr'ri ale consiliilor locale
i consiliilor 8udeene respecti)e.
5.5.!. *ecretarii unitilor administrativ%teritoriale
Ciecare unitate administrati)-teritorial i subdi)iziune administrati)-teritorial a
municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. 0ecretarul comunei, orasului,
municipiului, 8udeului i al subdi)iziunii administrati)-teritoriale a municipiilor este
funcionar public de conducere, cu studii superioare 8uridice sau administrati)e.
0ecretarul se bucur de stabilitate in funcie.
c 0ncompatibiliti
0ecretarul unitii administrati)-teritoriale nu poate fi membru al unui partid
politic, sub sanciunea destituirii din funcie.
0ecretarul unitii administrati)-teritoriale nu poate fi so, soie sau rud de gradul
nt'i cu primarul sau cu )iceprimarul, respecti) cu preedintele sau )icepreedintele
consiliului 8udeean, sub sanciunea eliberrii din funcie.
c &ecrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de
ser)iciu i regimul disciplinar ale secretarului unitii administrati)-teritoriale se fac n
conformitate cu pre)ederile legislaiei pri)ind funcia public i funcionarii publici.
c $tribuii
0ecretarul unitii administrati)-teritoriale ndeplinete, n condiiile legii,
urmtoarele atribuii(
a7 a)izeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui
consiliului 8udeean, hotr'rile consiliului local, respecti) ale consiliului 8udeean=
b7 particip la edinele consiliului local, respecti) ale consiliului 8udeean=
c7 asigur gestionarea procedurilor administrati)e pri)ind relaia dintre consiliul
local i primar, respecti) consiliul 8udeean i preedintele acestuia, precum i ntre
acetia i prefect=
d7 organizeaz arhi)a i e)idena statistic a hotr'rilor consiliului local i a
dispoziiilor primarului, respecti) a hotr'rilor consiliului 8udeean i a dispoziiilor
preedintelui consiliului 8udeean=
e7 asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i
persoanele interesate a actelor , n condiiile Legii nr. "99#$$! pri)ind liberul acces la
informaiile de interes public=
f7 asigur procedurile de con)ocare a consiliului local, respecti) a consiliului
8udeean, i efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete
procesul-)erbal al sedinelor consiliului local, respecti) ale consiliului 8udeean, i
redacteaz hotrarile consiliului local, respecti) ale consiliului 8udeean=
g7 pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respecti) a consiliului
8udeean, i comisiilor de specialitate ale acestuia=
h7 alte atribuii pre)zute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar,
de consiliul 8udeean sau de preedintele consiliului 8udeean, dup caz.
0ecretarilor sectoarelor municipiului Iucuresti i secretarului general al
municipiului Iucureti le sunt aplicabile n mod corespunzator pre)ederile referitoare la
secretarii unitilor administrati) Gteritoriale.

S-ar putea să vă placă și