Sunteți pe pagina 1din 5

www.ebacalaureat.

ro
VARIANTA 1
Subiectul I a, d, c, b;
Subiectul al II-lea
1. Le-am prins toate carele i corturile i fel de fel de tunuri, de unelte i de
puti"; i tot trgul Bii e ars."; !. ...de unde plteam bir turcilor". "e#tul face
alu$ie la obliga%iile materiale ale &rilor 'omne. (cestea constau )n mari cantit%i
de cereale, turme de oi, lemn, etc, ce se )ndreptau spre *onstantinopol; +.1,-.; ,.
/rocesul de formare a statului moldo0ean a a0ut mai multe etape.
/rima etap s-a desfurat )n condi%iile e#pedi%iilor mag1iare antittreti
21+,--1+-,3, cnd regele mag1iar, Ludo0ic 4 a format o marc de aprare )n nord-0estul
5oldo0ei, marc ce a fost condus de 6rago, un 0oie0od maramurean. (ceast
marc de aprare se )ntindea )ntre *mpulung 5oldo0enesc i 7rancea i a0ea
reedin%a la Baia.; -. 7lad &epe )ntre 1,81-1,8!, a )ntreprins o campanie )mpotri0a
turcilor, de-a lungul 6unrii, campanie )n cadrul creia este ocupat cetatea 9iurgiu
i atacate 6)rstor, "urtucaia i 'usciuc.
:uccesele lui &epe au fost descrise )n cronicile germane i ale autorilor bi$antini
ca pro0ocnd mnia sultanului i 1otrrea acestuia de a-1 alunga de la tron. )n 1,8!,
5a1omed al 44-lea a decis s in0ade$e 7ala1ia, pentru a o transforma in paalc, cu
cea mai mare armat de la cucerirea *onstantinopolului. )n fa%a prime;diei otomane,
7lad )ncearc s-i )mpiedice s treac 6unrea i nereuind, s-a retras la "rgo0ite,
a aplicat tactica pmntului prjolit si i-a 1r%uit continuu pro0ocndu-le pagube
mari. 4n apropiere de "rgo0ite, 7lad "epes reali$ea$ 0estitul atac de noapte
asupra taberei sultanului, din 18<1. iunie, pro0ocnd panic )n rndul otomanilor.
Subiectul al II-lea
Secolul al XVIII-lea, se caracteri$ea$ prin sc1imbri inter0enite )n situa%ia
intern a &rilor 'omne, )n condi%iile )n care /oarte impune regimul fanariot. )n
ceea ce pri0ete statutul internaional al acestora nu s-a sc1imbat )n bine, dimpotri0,
dupa ce )n epoca medieval domnii romni au luptat pentru men%inerea independen%ei
au mcar a autonomiei, acum au a;uns s fie considerate pro0incii ale 4mperiului
=toman iar 5arile /uteri s cear despgubiri teritoriale pe seama lor.
La sfrsitul secolului al >744-lea au a0ut loc e0enimente care au modificat
substan%ial raportul de for%e de pe continent. 6up cel de-al doilea asediu euat al
7ienei 218?+3 a a0ut loc retragerea succesi0 a otomanilor de pe teritoriile ocupate )n
secolul al >74-lea. (scensiunea politic i militar a ri0alilor lor - (ustria si 'usia
a influentat in mod direct statutul politico-;uridic al "arilor 'omane si a declansat
cri$a 4mperiului otoman, cri$ manifestat printr-o lung i lent decaden% cunoscut
sub numele de criza oriental". (;utorul france$ a )mpiedicat, la )nceput pierderile
teritoriale ale /or%ii, iar )n 1.+@, Aran%a proclam men%inerea acesteia drept o necesitate
www.ebacalaureat.ro
european.
Bn acelai timp, 4mperiul &arist a cucerit pn la sfritul secolului al >7444-lea,
teritorii importante )ntre careC pr%i din Ainlanda, /olonia, Lituania, 4mperiul =toman,
)n reali$area acestor e#tinderi teritoriale s-au remarcat )n mod deosebit /etru cel
5are 218?!-1.!-3 i Dcaterina a 4i-a cea 5are 21.8!-1.@83, care )ncercau s profite
de criza oriental pentru a se e#tinde )n :-D Duropei, sub prete#tul prote;rii cretinilor
din Balcani.
= alt mare putere a $onei, 4mperiul Eabsburgic )i continua<Fo<$.$Gca
heemonic. 6ei controla cel mai )ntins teritoriu din Duropa *entral dorea s profite
de problemele orientale, pentru a ocupa noi teritorii )n Balcani, moti0 pentru care intr
)n conflict cu
'usia.
!n "ara #omneasc i 5oldo0a i-a )nceput acti0itatea /artida na%ional"
format )n secolului al >7444-lea din boierii pmnteni nemul%umi%i de domniile
fanariote i de cedrile teritoriale. (cetia au formulat principalele re0endicri, adresate
5arilor /uteri, re0endicri ce con%ineauC respectarea drepturilor lor politice,
respectarea *apitula%iilor, men%inerea autonomiei i e0entual ob%inerea independen%ei
i protectoratul 5arilor /uteri. Dle au fost adresate puternicelor state europene )n
cursul r$boaielor ruso-austro-turce, cnd se )ncerca ob%inerea pe cale diplomatic a
re0enirii la 0ec1iul statut.
)n 1..!, boierii i clerul din &ara 'omneasc i 5oldo0a cu oca$ia tratati0elor
purtate la Aocani dup unul din numeroasele r$boaie ruso-austro-turce desfurate
pe teritoriul &rilor 'omne, au cerutC domnii pmntene, independen%, unire sub
garan%ia colecti0 a 'usiei, (ustriei i /rusiei. )n acelai an, turcofilul 4enc1i%
7crescu a cerut marelui 0i$ir respectarea 0ec1ilor tratate i re0enirea la domniile
pmntene. 5emorii au mai fost depuse i )n 1.@1, cu oca$ia pcii de la ito0, 1?H!,
1?H., 1?1H etc, iar )n 1?H. i-a fost cerut a;utorul lui Iapoleon.
)n condi%iile )n care re0endicrile nu au fost satisfcute au crescut )n intensitate
micrile )ndreptate att )mpotri0a boierimii greceti ct i )mpotri0a domnilor
fanario%ilor. )n acest conte#t, printr-un memoriu din 1?!!, se cerea domnie i oaste
pmntean precum i atribuirea slu;belor numai boierilor pmnteni iar )ntr-un
document din 1?!@ se propunea unirea /rincipatelor i rscumprarea independen%ei,
)n acelai an la (drianopol, s-a oficiali$at protectoratul rus asupra &rilor 'omne,
rmas )n 0igoare pn )n 1?-8, la *ongresul de pace de la /aris cnd este )nlocuit cu
garan%ia colecti0 a 5arilor /uteri.
6ependen%a de 4mperiul =toman era incompatibil cu europenizarea i
formarea unui stat modern romnesc.
Subiectul al IV-lea
Situatia Romaniei in prima jumatate a secolului XX
D0olu%ia 'omniei din prima ;umtate a secolului al >>-lea este caracteri$at
www.ebacalaureat.ro
de marile reali$ri datorate r$boaielor balcanice, reali$rii 5arii Jniri, a ilu$iilor
legate de alian%ele interbelice, dar i marilor de$ilu$ii pro0ocate de pierderile teritoriale
datorate creterii politicii re0i$ioniste la sfritul perioadei, )n a;unul celui de-(l
6oilea '$boi 5ondial.
Bn 1@1,a )nceput /rimul '$boi 5ondial. 6ei fcea parte din "ripla
(lian%, 'omnia s-a declarat neutr la )nceputul conflictului. 'egele
Aerdinand )mpreun cu liderul liberal K.4.*.Brtianu au discutat cu
repre$entan%ii "riplei )n%elegeri, care insistau a 'omnia s intre )n r$boi de
partea acesteia. 4ntrarea )n r$boi )ns era strns legat de problema
)ntregirii na%ionale. )n august 1@18, au fost perfectate )n%elegerile cu Aran%a,
'usia i (nglia, moti0 pentru care 'omnia a intrat )n conflict de partea
(ntantei, )n noaptea de 1,<1- august armata romn a trecnd *arpa%i )n
"ransil0ania. La sfritul r$boiului, )n 1@1?, s-a format 'omnia 5are.
6esfaurndu-se )n conte#tul afirmrii pe plan interna%ional a
principiului autodeterminrii i al celui al na%ionalit%ilor, unirea
Basarabiei, Buco0inei i a "ransil0aniei cu 'egatul 'omniei s-a reali$at )n
mod diferit )n etape trecnd de la autonomie, la independen% i unire.
/rimul teritoriu unit cu 'omnia a fost Basarabia. (ceasta a fost
ocupat de ctre 4mperiul &arist )n 1?1! i transformat )n gubernie. )n martie
1@1. s-a format la *1iinu, /artidul Ia%ional 5oldo0enesc, acesta a
organi$at )n octombrie *ongresul ostailor moldo0eni" care a proclamat
autonomia Basarabiei i a decis constituirea :fatului &rii )n calitate de organ
repre$entati0, condus de 4on 4ncule%. /e ! decembrie
1@1., a fost proclamat 'epublica 6emocratic 5oldo0eneasc.
)n conte#tul agita%iilor bole0ice, la cerea :fatului &rii gu0ernului
romn a trimis trupe pentru men%inerea ordinii, moti0 pentru care 'usia a
rupt rela%iile diplomatice cu 'omnia. 6up ce pe !, ianuarie 1@1?, a fost
proclamat independen%a, pe !. martie 1@1? tot printr-o deci$ie a :fatului
&rii, s-a 1otrt unirea Basarabiei cu 'omnia. 6eci$ia a fost sanc%ionat
de regele Aerdinand prin 6ecretul regal din !! aprilie 1@1?.
Buco0ina a fost ocupat de austrieci )n 1..-.La 1, octombrie 1@1? a
fost con0ocat o adunare na%ional la *ernu%i. /roclamndu-se (dunare
*onstituant ea a 1otrt unirea Buco0inei integrale" cu celelalte pro0incii
romneti din 4mperiul (ustro-Jngar )ntr-un stat na%ional independent i
formarea unui *onsiliu Ia%ional i a unui Birou D#ecuti0 condus de 4ancu
Alondor.
)n condi%iile )n care (dunarea Jcrainian ac%iona pentru )ncorporarea
nordului Buco0inei, *onsiliul Ia%ional a proclamat autonomia pe 1!
noiembrie i a intrat )n tratati0e cu gu0ernul de la 4ai. )n urma tratati0elor a
fost con0ocat, pentru 1- noiembrie
1@1?, *ongresul 9eneral al Buco0inei care a 0otat )n unanimitate unirea
necondi%ionat
a Buco0inei cu 'omnia, unire consfiin%it de rege prin.6ecretul-lege din 1?
www.ebacalaureat.ro
decembrie
1@1?.
)n "ransil0ania, la !, septembrie 1@1? s-a format la /aris *onsiliul
Ia%ional pentru Jnitatea 'omnilor. )n 0ederea reali$rii unirii au colaborat
)n "ransil0ania /artidul Ia%ional 'omn i /artidul :ocial-6emocrat, acestea
au formulat 6eclara%ia de la =radea, din !@ septembrie 1@1?, adresat
/arlamentului Jngariei. (ceasta a cptat 0aloarea unei declara%ii de
independen%.
La 1? octombrie 1@1? s-a format *onsiliul Ia%ional 'omn *entral, ca
organ /olitic unic al romnilor din "ransil0ania. (cesta a de0enit centul de
coordonare al micrii na%ionale din "ransil0ania. (cesta la @ noiembrie
adresea$ o not ultimati0 gu0ernului ungar cernd )ntreaga putere de
gu0ernare", )n acest conte#t s-au desfurat la (rad, )ntre 1+-1, noiembrie,
tratati0ele romno-mag1iare, tratati0e )n cadrul crora mag1iarii au oferit
romnilor doar autonomia "ransil0aniei.
La 1? noiembrie <l decembrie 1@1? a a0ut (dunarea Ia%ional de la (lba-
4ulia, la care au participat 1!!? de delega%i i peste 1HHHHH de oameni. (dunarea
desc1is de ctre 91eorg1e /op de Bseti a adoptat deci$ia de unire a "ransil0aniei
cu 'omnia, s-a format de asemenea 5arele :fat Ia%ional 2rol de for legislati03, care
a desemnat ca organ e#ecuti0 *onsiliul 6irigent.
/rin 6ecretul nr.+8+1 din 11 decembrie 1@1?, regele Aerdinand ratifica unirea
"ransil0aniei cu 'omnia, astfel se des0rea formarea 'omniei 5ari.
6up reali$area 5arii Jniri era necesar o nou lege fundamental care s
consacre 1otrrile luate de romni )n 1@1?, astfel a fost elaborat *onstitu%ia din
1@!+. :e men%inea principiul separrii puterilor )n stat, puterea legislati0 apar%inea
/arlamentului, puterea e#ecuti0C regelui care o e#ercita prin intermediul gu0ernului,
iar cea ;udectoreasc )naltei *ur%i de *asa%ie i Kusti%ie
)n materie administrati0 a fost dat la 1, iunie 1@!- legea administrati0, care
a0ea la ba$ men%inerea caracterului na%ional unitar al %rii i aplicarea descentrali$rii
administrati0e.
)n 0ia%a politic, problema principal a fost men%inerea i consolidarea
democra%iei parlamentare. (doptarea 0otului uni0ersal, )n 1@1?, oferea, teoretic,
posibilitatea desfurrii unei 0ie%i politice democratice ba$ate pe pluripartidism i
0ia% parlamentar i caracteri$at prinC dispari%ia partidelor conser0atoare,
consolidarea po$i%iilor /artidului Ia%ional Liberal, )nfiin%area de noi partide, integrarea
partidelor na%ionale din pro0inciile unite cu 'omnia, fondarea /artidului Ia%ional
&rnesc- al doilea mare partid de gu0ernmnt, apari%ia i afirmarea partidelor
minorit%ilor na%ionale, apari%ia i impunerea unor organi$a%ii e#tremiste, sci$iuni i
grupri disidente. )n sensul pluripartidismului, partidele politice interbelice au ocupat
tot spectrul politic, dar dominante au fost /.I.L. i /.I.&..
*ondus de aa-numita oligar1ie financiar, grupat )n ;urul marilor familii de
banc1eri i industriai )n frunte cu familia Brtianu, /artidul Ia%ional Liberal i
consolidat po$i%iile, de0enind cel mai puternic partid al perioadei interbelice.
www.ebacalaureat.ro
*onsiderndu-se partidul na%iunii", liberalii considerau c partidele care repre$entau
doar interesele unei clase 2/artidul Ia%ional &rnesc, /artidul :ocial-6emocrat3
erau strine de spiritul romnesc i amenin%au ba$ele statului na%ional.
/erioada sa de apogeu a fost )ns cea cuprins )ntre 1@!! i 1@!8 cnd, aflat la
putere, partidul condus cu autoritate de 4on 4.*. Brtianu a reuit s re$ol0e probleme
dificile ale organi$rii noului stat )ntregit, ale unificrii din punct de 0edere
administrati0 i legislati0 a celor patru regiuni. 6up 1@+H, dei era )nc partid de
gu0ernmnt, rolul /.I.L. a sc$ut treptat i datorit faptului c 0ec1ii conductori
4onel Brtianu, 7intil Brtianu muriser, iar 91eorg1e 6uca 0a fi asasinat )n 1@++,
)n 1@+H au prsit partidul gruprile conduse de 91eorg1e Brtianu i *onstantin
(rgetoianu, iar partidul nu a recunoscut restaura%ia carlist. La decderea partidului
a contribuit )n mod deliberat i regele *arol al 44-lea 21@+H-1@,H3 care nu 1-a numit
prim-ministru pe preedintele partidului, ci pe 91. "trscu.
/artidul Ia%ional &rnesc s-a format )n 1@!8. )i a0ea )n frunte pe 4uliu 5aniu
i 4on 5i1alac1e. Iu au reuit s se impun ca un autentic partid de gu0ernare. (u
condus 1@!?-1@+1 i 1@+!-1@++.
/roblemele deosebite )n perioada interbelic au fost generate de ctre fiul regelui
Aerdinand, prin%ul motenitor *arol. (cesta a renun%at )n 1@!- la calitatea de
motenitor a1 tronului pentru ca )n 1@+H s re0in )n 'omnia pentru a fi )ncoronat
care rege, dat de0enit rege a dorit instaurarea monar1iei autoritare astfel )nct
)ntre 1@+H i 1@+? a )ncercat prin toate mi;loacele s compromit partidele politice,
a ini%iat o campanie de pres )mpotri0a sistemului pluripartit i a )ncura;at disiden%ii i
sci$iunile. "oate msurile luate de *arol al 44-lea, msuri 0i$nd sistemul partidelor
politice au culminat cu di$ol0area partidelor politice 2+H martie 1@+?3 i
constituirea ca partid unic a Arontului 'enaterii Ia%ionale 2decembrie 1@+?3, dup
ce )n februarie 1@+? regele impusese o *onstitu%ie potri0it creia atribu%iile regelui
sporeau foarte mult. *arol a reuit )n felul acesta s instaure$e un regim monar1ic
autoritar.
'omnia a trebuit s-i modifice i politica e#tern dup ce, la !+ august 1@+@
se semnase pactul so0ieto-german pe ba$a cruia Jniunea :o0ietic a cerut 'omniei
cedarea Basarabiei i a Iordului Buco0inei 2!8 iunie 1@,H3. )ncercarea gu0ernului
romn de a negocia a euat, deoarece J.'.:.:. a dat un nou ultimatum )n noaptea de
!.<!? iunie 1@,H.
*a urmare a cedrii Basarabiei, 'omnia a renun%at pe 1 iulie la garan%iile
anglo-france$e i a )nceput tratati0ele pentru o alian% cu 9ermania. Eitler )ns a
cerut mai )nti re$ol0area problemelor cu Bulgaria i Jngaria, re$ol0are care )ns a
presupus noi cedri teritoriale. (stfel )n urma 6ictatului de la 7iena, )n noaptea de
!@<+H august 'omnia a fost ne0oit s cede$e Iord-0estul "ransil0aniei, Jngariei
iar )n septembrie 1@,H a cedat sudul 6obrogei, *adrilaterul, Bulgariei. 4n total,
'omnia a pierdut )n 0ara anului 1@,H apro#imati0 1HH HHH de Lm, dar
abandonarea . lui fr lupt a fost considerat de ctre clasa politic o solu%ie total
de$onorant i a dus la abdicarea regelui 28 septembrie 1@,H3.