Sunteți pe pagina 1din 5

Art.

1 - Pentru prentmpinarea aciunilor secesioniste ale unor partide ale minoritilor


naionale, Guvernul poate, prin hotrre motivat, s suspende activitatea acestora pn la
restabilirea ordinii publice.
Guvernul nu poate suspenda activitatea partidelor politice (Articolul 1 din
dispozi iile supuse comentariului este neconstitu ional)
a. Pot fi luate msuri mpotriva partidelor politice care militeaz contra integrit ii
Romniei i nu pentru prentmpinarea unor astfel de activit i
Dispozi ia analizat este neconstitu ional prin raportare la art. ! alin. "#$ din
%onstitu ie, deoarece nu este ndeplinit condi ia prevzut de acest articol pentru dispunerea
unor msuri cu privire la partidele politice. Ast&el, de i alin. "#$ vorbe te de 'Partidele politice
"($ care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaz mpotriva "($ inte)rit ii "($
*omniei+, articolul analizat &ace re&erire la prentmpinarea unor activit i secesioniste, &r ca
acestea s &i &ost des& urate. ,dat ce art. ! din %onstitu ie stabile te clar activit ile i
scopurile ce -usti&ic luarea unor msuri mpotriva partidelor politice, aceste msuri nu pot &i
dispuse nainte ca ast&el de activit i s se &i produs, cci alt&el se ncalc dreptul de liber
asociere a cet enilor n partide politice. ./isten a unor tulburri )rave ale ordinii publice i
cali&icarea unor partide politice ca &iind ale minorit ilor na ionale nu sunt su&iciente pentru a
-usti&ica anumite msuri din partea or)anelor statului. 0aptul c partidele politice apar in
minorit ilor na ionale nu determin automat des& urarea de ctre acestea de activit i
secesioniste, ast&el c msura suspendrii activit ii acestora se dovede te a &i dispropor ionat
&a de motivele de &apt i &a de scopul urmrit.
De alt&el, o msur care tinde s restrn) e/erci iul unui drept, n spe cel la liber
asociere, trebuie, pentru a &i constitu ional, s respecte cerin ele art. 12 din %onstitu ie. Ast&el,
de i motivul pentru care poate &i dispus o ast&el de msur poate &i re)sit printre cele prevzute
de alin. "1$ al art. 12 ca &iind aprarea ordinii, celelalte condi ii cuprinse n cel de-al doilea
alineat nu se mai veri&ic. Deoarece msura de suspendare a activit ii partidelor politice este
dispus n scopul prentmpinrii unor ac iuni secesioniste, i nu a unor activit i care de-a au
avut loc, msura nu ndepline te condi ia propor ionalit ii cu situa ia care a determinat-o.
De asemenea, prin prisma cerinelor art. 12, aceasta msur3 le)al apare ca
discriminatorie, deci neconstituional3, deoarece are la baz3 un criteriu nepermis, cel al
na ionalit ii.

b. Msura ce poate fi luat mpotriva partidelor politice care militeaz prin ac iuni
secesioniste este declararea neconstitu ionalit ii lor.
Acest articol supus comentariului ncalc art. 14 lit. 5$ coroborat cu art. ! alin. "#$ din
%onstitu ie. 6n primul rnd, msura ce poate &i dispus n le)tur cu partidele politice care
militeaz prin ac iuni secesioniste mpotriva inte)rit ii *omniei potrivit art. ! alin. "#$ din
7e)ea &undamental este declararea neconstitu ionalit ii lor. 8uspendarea activit ii partidelor
politice, pn la restabilirea ordinii publice, nu reprezint o msur la dispozi ia or)anelor
statului.
6n al doilea rnd, din cele e/puse rezult c dispozi ia analizat ncalc i art. 14 din
%onstitu ie care la litera 5$ stabile te n sarcina %ur ii %onstitu ionale urmtoarea atribu ie9
'hotr te asupra contesta iilor care au ca obiect constitu ionalitatea unui partid politic+. ,dat
stabilit msura ce poate &i dispus, este evident c or)anul care se poate pronun a este instan a
constitu ional, iar nu Guvernul, prin intermediul unei hotrri motivate. De aceea, posibilitatea
ca or)anul e/ecutiv central s3 se bucure de atribu ia de a dispune msuri de suspendare a
activit ii unui partid politic este neconstitu ional.
c. Partidele politice sunt ale cet enilor, nu ale minorit ilor na ionale
Art. : alin. "#$ din %onstitu ie stabile te care este rolul partidelor politice, subsumndu-l
activit ii de de&inire i e/primare a voin ei politice a cet enilor. Prin raportare la aceast
dispozi ie, norma analizat este neconstitu ional deoarece recunoa te posibilitatea unei
minorit i na ionale de a avea un partid politic, cu toate c aceast cate)orie asociativ i
des& oar activitatea n considerarea voin ei politice a cet enilor. Ast&el, cei care sunt
reprezenta i n cadrul unui partid politic sunt cet enii, adic indivizi deta a i de orice a&iliere
)rupal, independent de anumite criterii sociolo)ice de di&eren iere. ;a ionalitatea, ca trstur
ce poate &i inut ca baz a unui )rup, nu are relevan n spa iul public, ea &iind recunoscut
e/clusiv n spa iul privat. Avnd n vedere rolul speci&ic al partidelor politice de a contribui la
de&inirea i e/primarea voin ei politice a cet enilor, este evident c voin a politic apar ine
doar cet enilor, ace tia &iind sin)urii care au atribu ii ce in de e/erci iul suveranit ii. Acesta
este motivul pentru care %onstitu ia acord libertatea de asociere n partide politice doar
cet enilor, &iind neconstitu ional o dispozi ie le)al care ar recunoa te minorit ilor na ionale
dreptul de a n&iin a un partid politic, n considerarea acestui criteriu sociolo)ic.
Art. # - Partidele comuniste <i re)ionaliste sunt interzise.
Partidele politice se pot nfiin a liber, n condi iile legii (Articolul 2 din
dispozi iile supuse comentariului este neconstitu ional)
Aceast dispozi ie cuprins n articolul # supus comentariului este neconstitu ional
deoarece ncalc art. ! alin. "1$ din %onstitu ie, care re)lementeaz dreptul de liber asociere. ,
interzicere de principiu a partidelor comuniste i a celor re)ionaliste este n contradic ie cu
libertatea, care este recunoscut de %onstitu ie cet enilor, de a se asocia n partide politice.
Aceast libertate presupune &aptul c statul nu poate interveni n etapa de n&iin are a partidelor
politice. Dreptul de asociere n ast&el de or)aniza ii nu poate &i supus unui re)im de autorizare
prealabil, statul ne&iind ndrept it s prevad a priori care sunt partidele politice care trebuie s
&ie interzise, deoarece nicio msur prealabil nu poate constitui limit a dreptului la liber
asociere. 8in)ura obli)a ie a partidelor politice, n le)tur cu momentul n&iin rii, prive te
declararea acestei asocia iei, deoarece alin. "$ al art. ! prevede c 'Asocia iile cu caracter
secret sunt interzise+. Dar acest re)im de declarare prealabil nu poate &i con&undat cu un re)im
care ar impune o autorizare prealabil a partidelor politice.
De i nu poate &i vorba de autorizarea n&iin rii de partide politice, dreptul de asociere
nu este ns absolut, el putnd cunoa te anumite limitri. Ast&el, art. : alin. "#$ din %onstitu ie,
dup ce prevede c partidele '"($ i des& oar activitatea n condi iile le)ii+, stabile te
limitele acestei activit i, care sunt date de respectul suveranit ii na ionale, al inte)rit ii
teritoriale, al ordinii de drept i al principiilor democra iei. Pe de alt parte, art. ! alin. "#$ din
%onstitu ie stabile te care este sanc iunea pentru partidele politice care nu respect prevederile
sale, sanc iune care nu poate interveni dect dup ce o ast&el de asocia ie a des& urat o
activitate concret ndreptat mpotriva principiilor promovate de acest articol din 7e)ea
&undamental. Ast&el, este vorba de partidele politice care, '"($ prin scopurile ori prin
activitatea lor, militeaz mpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a
suveranit ii, a inte)rit ii sau a independen ei *omniei+ i care sunt neconstitu ionale.
,rice limitare a dreptului de asociere n partide politice trebuie s &ie con&orm art. ! din
%onstitu ie i trebuie s respecte condi iile de restrn)ere a e/erci iului unor drepturi sau a unor
libert i, stabilite de art. 12. Ast&el, le)ea nu poate interzice o cate)orie de partide. %eea ce se
poate realiza prin le)e este doar particularizarea cauzelor care pot &ace un anumit partid
neconstitu ional. Dac le)ea interzice )eneric o cate)orie de partide din cauza doctrinei lor, cum
este cazul dispozi iei analizate care interzice partidele comuniste i re)ionaliste, aceasta ncalc
principiul auto-or)anizrii rezultat din pluralismul impus de art. : alin. "1$ din %onstitu ie.
Acesta este motivul pentru care constitu ionalitatea unui partid politic va &i -udecat de ctre
%urtea %onstitu ional n concret, i nu n abstract, ast&el c le)iuitorul nu ar putea -udeca n
avans constitu ionalitatea unui partid politic.
Problema poate &i analizat i dintr-un alt punct de vedere, odat ce sin)ura prevedere
care vorbe te de interzicerea unor asocia ii este de natur constitu ional. Deoarece doar
caracterul secret al partidelor politice poate duce la atra)erea sanc iunii interzicerii, i aceasta
este prevzut n art. ! alin. "$ din 7e)ea &undamental, o dispozi ie de ran) le)islativ care ar
adu)a la aceasta, prin interzicerea i a altor cate)orii de partide politice, respectiv cele
comuniste i cele re)ionaliste, este contrar %onstitu iei.
Art. 2 - 6n unitile administrativ-teritoriale n care persoanele aparinnd unei minoriti
naionale reprezint #!= din totalul populaiei, partidele politice trebuie s includ n listele de
candidai pentru ale)erile )enerale cel puin #!= persoane aparinnd minoritii naionale
respective.
A. Libertatea nfiin!rii partidelor politice
Pluralismul partizan prevzut de aliniatul # al articolului : din %onstituie, ca o
particularizare a pluralismului din primul aliniat al aceluia<i articol, se traduce prin e/i)ena
e/istenei mai multor partide politice, care s &ie independe &a de stat dar <i unele &a de altele.
Pluripartidismul reprezint a<adar o component a unui sistem pluralist care presupune
subordonarea &a de valorile eseniale ale statului precum suveranitatea naional, inte)ritatea
teritorial, ordinea de drept <i principiile democraiei.
Din punct de vedere -uridic, partidele politice sunt &orme de asociere ce rezult din
e/ercitarea libertii de asociere a cetenilor. Dreptul de asociere "consacrat de articolul ! din
%onstituie$ presupune dreptul indivizilor de a se asocia n vederea proteciei unor interese
comune, prin &ormarea unor entiti colective. Din aceast cate)orie de entiti &ac parte <i
partidele politice care au un statut constituional <i le)al aparte &a de celelalte tipuri de asocieri
precum sindicatele, patronatele, asociaiile.
Pentru a-<i putea ndeplini misiunile <i scopul, partidele trebuie s <i asume anumite
obli)aii, dintre care, cea mai important, poate, ar &i aceea de constituionalitate a partidului care
presupune respectarea ordinii constituionale a statului att prin modalitatea de n&iinare, ct <i
prin con&ormitatea scopurilor partidului cu principiile unui re)im politic democratic.
>na din consecinele articolului : alin. "#$ este aceea c partidele politice se n&iineaz liber.
7ibertatea de care se bucur se mani&est att n etapa de &ormare, ct <i n activitatea pe care o
des&<oar, n limitele stabilite de ordinea constituional. , alt trstur esenial a partidelor
politice este e)alitatea, care semni&ic e)alitatea <anselor n competiia pentru putere.
A<adar, le)iuitorul nu poate impune partidelor politice s aib o anumit componen, atta
vreme ct scopul asocierii n partide politice este acela de a &orma <i e/prima opiniile politice ale
cetenilor care decid s adere la aceast &orm de asociere.
%ondiia de reprezentativitate impus de le)iuitorul romn prin stabilirea unui numr minim
de membri <i a unei anumite dispuneri teritoriale se realizeaz, a<a cum spunea n deciziile sale
%urtea %onstituional, pentru a tempera pluralismul, care devenit e/cesiv ar duna democraiei.
6ns aceast idee de reprezentativitate nu are inciden n te/tul supus comentariului deoarece n
spea noastr se vorbe<te de obli)aia "'trebuie s includ...+$ tuturor partidelor politice "din
unitile administrativ teritoriale n care persoanele aparinnd unei minoriti naionale
reprezint #!= din totalul populaiei$ de a avea n listele de candidai cel puin #!= persoane
aparinnd minoritilor respective.
, asemenea msur ar nsemna condiionarea e/ercitrii unui drept individual "dreptul de
asociere n partide politice$ de ntrunirea unui anumit procenta- pe lista membrilor de partid. ,r,
potrivit art. 1#! alin "#$ sin)urele drepturi pe care le au persoanele aparind unei minoriti
naionale n unitile administrativ-teritoriale n care ponderea lor este de cel puin #!= se re&er
la &olosirea limbii materne n raporturile cu autoritile administraiei publice locale, tocmai n
scopul asi)urrii unei mai bune protecii a minoritarilor. Acest drept individual nu trebuie s se
trans&orme, ns, n drept colectiv, <i, cu att mai mult, nu trebuie condiionat e/istena
celorlalte partide politice de ntrunirea ponderii de #!= persoane aparinnd respectivei
minoriti naionale pentru ale)erile )enerale.
7e)area n&iinrii unui partid politic de prezena unui procent reprezentat de persoanele ce
aparin unei anumite minoriti naionale, ncalc de asemeni principiul e)alitii n drepturi,
vzut ca principiu )arant al libertii de asociere n partide politice. ?ai mult, dispoziia nu-<i
)se<te -usti&icarea din moment ce principiul unitii poporului instituit de art. al %onstituiei
impune unitatea corpului politic <i a reprezentrii poporului.
, asemenea msur ar echivala cu o limitare a dreptului de asociere. 6n concluzie orice
limitare adus dreptului de asociere n partide trebuie s &ie con&orm art. ! din %onstituie, <i
nu trebuie s n&rn) condiiile de limitare a e/erciiului unor drepturi sau liberti, ast&el cum
sunt prevzute de articolul 12 al %onstituiei.
6n consecin, articolul 3 al textului supus comentariului este neconstituional.