Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTIC

AN COLAR: 2012/ 2013


Unitatea de nvmnt: Avizat,
Filie: !e"n#l#$i% &ie%t#
'#(il)l: !e"ni%
&#meni)l de *e$tie $eneal: !e"ni%
+*e%ializaea: : Tehnician operator tehnic de calcul
,#d)l)l: , -.. NTREINEREA PLANIFICAT
N/ de #e/an: 30
N/ #e /1*tmn: din %ae: !: 0 L!: .': 30
Cla1a: a 2..3a 4
'#(e1#: in$/!#ma Fl#in Avizat,
'lan de nvmnt a*#5at *in Odin)l ,/6/C/!/+/: 3723/18/08/2008
e( %ated
'#$ama a*#5ata *in Ane9a n/ 2 la O,6dC n/ 31:2/30/01/200;
1
N/
%t/
Unitatea de
%#m*eten
C#m*etene
1*e%i(i%e
C#nin)t)i
N/ Oe +*tmna
O51/
! L! .' ! L! .'
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.

N
T
R
E

I
N
E
R
E
A

P
L
A
N
I
F
I
C
A
T
C
1
.
P
r
o
g
r
a
m
e
a
z


a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

n
t
r
e

i
n
e
r
e
1/&#%)mente te"ni%e *ent) *)neea n *a%ti% a *lan)l)i de nteinee n
()n%ie de 1*e%i(i%)l d#meni)l)i:
im!ortana activitii de ntreinere
!"an de ntreinere
#ta$i"irea #%cce#i%nii "%crri"or de ntreinere
Not: studiaz planul de ntreinere, selecteaz documentele necesare, citete,
completeaz, interpreteaz, evalueaz activitatea.
2/!emenele de ealizae a #5ie%tivel#:
d%rata de e&ec%ie a "%crri"or de ntreinere
c%noa'terea datei #coaterii din (%nci%ne a ec)i!ament%"%i
norme* normative* cri te)nice* reg"ementri
Not: identific termenele de execuie, consemneaz datele calendaristice
conform documentaiei tehnice, face aprecieri privind respectarea termenelor
3/+a%ini *ent) e9e%)taea l)%il# de nteinee:
#arcini"e #!eci(ice domeni%"%i
condiii de m%nc
("%&%"%i in(ormaiona"
Not: identific sarcini, precizeaz condiiile optime a forei de munc,
optimizare, acuratee i disponibilitate, flexibilitate n transmiterea
informaiilor
7/&#%)mente de 1evi%i):
centra"izator + "%crri de ntreinere
doc%mente de eviden a "%crri"or de ntreinere
evidente a"e !erioade"or de (%ncionare a ec)i!amente"or inc"%#e n
!roce#%" de ntreinere
,- ..
/


0
R
E
1

2
I
.
N/
%t/
Unitatea de
%#m*eten
C#m*etene
1*e%i(i%e
C#nin)t)i
N/ Oe +*tmna
O51/
! L! .' ! L! .'
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

<
N
!
R
6
=
.
N
6
R
6
A

'
L
A
N
.
F
.
C
A
!
>C
2
.
M
o
n
i
t
o
r
i
z
e
a
z


l
u
c
r

r
i
l
e

d
e

n
t
r
e

i
n
e
r
e
C
,
.

3
r
m

r
e
'
t
e

r
e
#
!
e
c
t
a
r
e
a

n
o
r
m
e
"
o
r

d
e

n
t
r
e

i
n
e
r
e

a

e
c
)
i
!
a
m
e
n
t
e
"
o
r

'
i

i
n
#
t
a
"
a

i
i
"
o
r
E4AL3ARE 5etode"e de "oca"izarea de(ecte"or n ca$"%ri 6#!eci(icare* com!arare 'i
a!"icare78 ind%ctiv* n $%c"* econometric* ac%#tic
Precizarea de(ecte"or n (%ncie de ca%za !rod%cerii "or8 mecanice 'i e"ectrice.
9n"oc%irea com!onente"or de(ecte a"e a!arate"or e"ectrice8contacte* camere de
#tingere* medi% de #tingere* mecani#m de acionare* izo"atoare.
4eri(icarea a!arate"or e"ectrice d%! remediere1.Lucrri de ntreinere ale
echipaentel!r "i in#talaiil!r #peci$ice d!eniului%
ntreinere curent
ntreinere planificat
Not: precizri privind coordonarea lucrrilor
de ntreinere conform normativelor
&.Nece#arul de re#ur#e pentru e'ecutarea lucrril!r%
resurse materiale
SDV-uri
AMC-uri
Not: centralizeaz necesarul de resurse n vederea aprovizionrii
(.C!!rd!narea e'ecutrii lucrril!r de ntreinere c!n$!r plani$icril!r%
repartizarea resurselor umane
repartizarea resurselor materiale
succesiunea lucrrilor de ntreinere
controlul lucrrilor eecutate
Not: studiaz fia postului, identific calitile personale impus de
activitatea care trebuie ndeplinit, face aprecieri privind calitatea
lucrrilor repartizate
EVALUARE
1/N#me de e9*l#atae 1*e%i(i%e e%"i*amentel# ?i in1talaiil#:
doc%mente te)nice 6in#tr%ci%ni de e&!"oatare* cri te)nice* doc%mentaie te)nic7
Not: studiaz, primete i ofer indicaii, selectnd informaiile necesare
domeniului de activitate
2/&#%)mentaie te"ni% *ivind eval)aea l)%il# %#n(#m 1tandadel# din
d#meni):
#tandarde
normative
(i'e de eva"%are
Not: verific i compar lucrrile executate asigurnd feedbac!ul activitii
3/N#me de *#te%ie a m)n%ii, de *evenie ?i 1tin$ee a in%endiil# 1*e%i(i%e
d#meni)l)i de a%tivitate
(i'e individ%a"e de !rotecie a m%ncii
acte normative
Not8 cite'te* com!"eteaz doc%mente"e #!eci(ice E4AL3ARE
,
: