Sunteți pe pagina 1din 2

10

CATEGORIA D
CHESTIONARUL NR 10
1
Cum procedeaz conductorul de autouz c!nd" #nten$#on!nd % plece d#n %ta$#e"
con%tat c pe %cr# %unt cltor#&
a' pune autouzul (n m#)care cu *#tez redu% )# ac$#oneaz %#%temul de
(nc+#dere a u)#lor" c+#ar dac nu to$# cltor## au urcat,
' pune autouzul (n m#)care )# %e depla%eaz cu *#tez redu% cu cltor##
a-la$# pe %cr#,
c' nu pune (n m#)care auto*e+#culul" dec!t dup ce u)#le %unt (nc+#%e,
2
Ce ol#.a$## (# re*#ne conductorulu# de autouz" (n a-ara acele#a de a nu mr# *#teza"
atunc# c!nd urmeaz % -#e dep)#t&
a' % p%treze o d#%tan$ con%tant -a$ de trotuar,
' % c#rcule c!t ma# aproape de mar.#nea d#n dreapta drumulu#,
c' % c#rcule la o d#%tan$ de cel mult 0"/ m de trotuar,
3
Ind#catorul l#m#teaz0
a' (nl$#mea total a *e+#cululu#" #nclu%#* cu (ncrctura
m%urate de la %ol,
' (nl$#mea (ncrctur## m%urat de la plat-orma *e+#cululu#,
c' (nl$#mea auto*e+#cululu#,
4
Cu# treu#e % cedeze trecerea conductorul autouzulu# care #e%e d#n .ara1 cu #nten$#a
de a *#ra la %t!n.a&
a' tuturor *e+#culelor care c#rcul (n acel moment pe drum,
' numa# *e+#culelor care c#rcul d#n %t!n.a %a,
c' numa# *e+#culelor care c#rcul d#n dreapta %a,
5
Conductorul autouzulu# treu#e % re%pecte
%emn#-#ca$#a0
a' #nd#catorulu# 2 Cedeaz trecerea2 )# dec# (n
acea%t %#tua$#e" poate %3)# cont#nue
depla%area,
' %emnalulu# ro)u )#" dec#" % oprea%c,
c' %emnalelor %ema-orulu#" #ar c!nd ace%ta nu
ma# -unc$#oneaz" pe cea a #nd#catorulu#,
10
6
Care d#ntre auto*e+#cule au dreptul %3)# cont#nue
depla%area pe d#rec$#a dor#t&
a' autotur#%mul )# motoc#cleta,
' n#c# unul,
c' autotur#%mul,
7
Conduce$# un autouz pe un drum d#n a-ara local#t$## )# %e%#za$# o pan de cauc#uc la
roata d#n %t!n.a %pate4 Ce m%ur# lua$# (n *ederea (nlocu#r## ro$## de-ecte&
a' opr#$# autouzul )# cu a1utorul pa%a.er#lor (nlocu#$# roata de-ect dup care
* cont#nua$# drumul,
' opr#$# (n mod ol#.ator#u autouzul pentru (nlocu#rea ro$## de-ecte" numa#
(ntr3o al*eol %pec#al amena1at (n a-ara pr$## caro%a#le a drumulu#,
c' opr#$# autouzul c!t ma# mult pe partea dreapt" aten$#ona$# pa%a.er## % nu
#ntre pe partea caro%a#l )# (nlocu#$# roata de-ect" apo# * cont#nua$#
drumul,
8
Cum proceda$# la porn#rea autouzulu# d#n %ta$#e c!nd con%tata$# pr#*#nd (n o.l#nda
retro*#zoare" c pe %cr# ma# %unt cltor#&
a' porn#$# (ncet )# ac$#ona$# d#%poz#t#*ul de (nc+#dere a u)#lor" c+#ar dac nu %3
au urcat to$# cltor##,
' porn#$# (ncet )# * cont#nua$# depla%area cu cltor## pe %cr#" a*!nd .r#1
%3# %upra*e.+ea$#" pr#*#nd (n o.l#nda retro*#zoare,
c' #n%#%ta$# ca pa%a.er## % urce" (nc+#de$# u)#le )# apo# pune$# auto*e+#culul (n
m#)care,
9
5n c!t t#mp %e declar p#erderea" -urtul %au d#%tru.erea perm#%ulu# de conducere&
a' (n termen de 67 ore,
' (n termen de 78 ore,
c' (n termen de o %ptm!n,
10
Ce ol#.a$## * re*#n c!nd c#rcula$# cu autouzul (ntre %ta$## &
a' % p%tra$# o d#%tan$ de 0"/ m -a$ de trotuar,
' % p%tra$# o d#%tan$ con%tant -a$ de ordura d#n dreapta,
c' % c#rcula$# c!t ma# aproape de ordura d#n dreapta,
11
Ce d#%tan$ treu#e % p%tra$# -a$ de un m#1loc de tran%port (n comun care c#rcul (n
-a$a dumnea*oa%tr&
a' cel pu$#n 60 m,
' core%punztoare" pentru a e*#ta col#z#unea (n cazul (n care ace%ta opre)te,
c' core%punztoare" pentru a nu3l tampona (n cazul (n care ace%ta reduce
ru%c *#teza,