Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect final:

1. Creeati un folder pe care il denumiti grupa_nume_prenume (ex 111_popescu_ioana), in


care copiati harta care va revine (fiecare student are o harta desemnata cu numele lui).
2. Deschideti un proiect Qgis, pe care il veti salva nume_prenume (ex. popescu_ioana) si il
veti salva in folderol creeat anterior.
3. Deschidei harta. !"#$"%#&&& 'roiectia acestei harti este (tereo )*, cu datum Dealul
'iscului 1+)* (cod #'(, 31)**).
-. .ectori/ai0
a. Cur1ele de nivel
1. 2eeaua hidrografic3 (cu denumiri)
c. Drumurile
d. Cotele altimetrice
e. 4ocalit3ile (cu denumiri)
f. '3durile (cu denumiri, dac3 e ca/ul)
4e vei salva 5n folderul creeat la punctul 1.
6. 2eali/ai D#78ul, prin interpolarea cur1elor de nivel 9i a cotelor altimetrice, folosind
metoda %D:, cu ra/a de 1*m.
;. Creeai harta um1ririi (hillshade<relief).
). Clasificai D#78ul 5n ) intervale egale.
=. 2eali/ai urm3toarele h3ri finale0
a. >arta hipsometric3
1. >arta a9e/3rilor umane 9i a c3ilor de comunicaie
c. >arta p3durilor
>3rile finale le vei salva 5n acela9i folder de la punctul 1.
Bibliografie:
$otie de curs
"udose C., ?ve@anu %., (2*11) Elemente de GIS, #ditura !cademic3, Aucure9ti
Q,%( 2.2 B Manual de utilizare, http0<<CCC.Dgis.org<en<docs<user_manual<index.html
4a final, arhivai folderele 5n care ai lucrat 9i le vei preda pe 1 CD, TOI STUDENII DIN
GRUP&&&
4a puncta@ul pentru proiectul final, se va ine cont 9i de corectitudinea 5ntocmirii h3rilor
finale (titlu, scar3, legend3, elemente a@ut3toare, elemente de toponimie etc.)