Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRUL RISCURILOR LA CASIERIE

Zona de
risc
Obiective
Descrierea
riscurilor
Circumstante care favorizeaz
aparitia riscului
Responsa
bil cu
gestionarea
riscului
Risc inerent
Strategia adoptata pentru risc/
Actiunea de minimizare a
riscului/riscurilor inerent/inerente
Instrumente
de control
intern
Termen
ul de
punere
in
practic
a
robab
i!litate
Impact
"#pu!
nere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Departament
Financiar-
contabil
1. Trezoreria
1. Lipsa numerar din
cauza jafului
- spatiul destinat casieriei nu a fost
securizat

Adinistrator R R Mare

- securizarea spatiului cu seifuri,
camere de suprave!ere, etc
"upervizare
Monitorizare
#$1%
#. Deficiente in
operatiunile
de casierie si
contabilitate
- fraudarea sau incasarea unor sume
de bani si nedepunerea in casierie Administrator
&asier
" " Mare
- control intern
- completarea unor reister cu
intrari si iesiri de numerar
"upervizare
Monitorizare
#$1%
Departament
Financiar-
contabil
#. Trezoreria '. (ncasare de
bancnote false
-lipsa unui aparat special de verificare
a banilor
-personalul nu detine cunostinte cu
privire la verificarea banilor
Administrator)
Manaer
R R
Mare
- ac!izitionarea unor aparate
speciale care sa verifice bancnotele
- instruirea personalului
"upervizare
Monitorizare
#$1%
Departament
Financiar-
contabil
'.Trezoreria - &ompletarea
incorecta a
documentelor
justificative sau lipsa
acestora
- documentle nu au fost completate
sau au fost completate resit
&asier R R Mare
- completarea si verificarea
documentelor "upervizare
Monitorizare
#$1%
- Lipsa unor politici
privind oranizarea si
functionarea casieriei
-anatatul nu detine informatiile
corecte privind activitatea la casierie
Manaer
Administrator
" " Mare
-realizarea unor politici scrise
-instruirea personalului
"upervizare
Monitorizare
#$1%