Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT PENTRU OBINEREA ATESTRII

PROFESIONALE N INFORMATIC
TITLUL LUCRRII:
Tipuri de jocuri
Profesor coordonator: Elev: Huiban Rares
Cojocaru Laura Clasa a-XII-a F
Mai, 2014
Cuprins
1. Introducere
2. eneralitati despre li!ba"ul H#M$
%. &tructura si continutul proiectului
4. 'iblio(rafie
Introducere
Lucrarea de fata are ca tema prezentarea Spaniei. Din
meniul principal putem alege :
Acasa
MOBA
Curse
Actiune
MMORPG
Ecipa n!astra
Aplicatia a f!st realizata in cea mai mare parte in
lim"a#ul $%ML& prin utilizarea unui site ce !fera si gazduire
gratuita.
eneralitati despre li!ba"ul H#M$
Pana in anul '(() accesarea inf!rmatiil!r de pe
INTERNET era f!arte dificila si reteaua nu era f!l!sita decat
de un numar restrans de pers!ane& in general !ameni de
stiinta.
*izicianul %im Berners+Lee a de,enit cele"ru de!arece
a in,entat -link.+urile hypertext.Aceasta idee a dus la
dez,!ltarea unui lim"a# simplu care s+a impus pe piata
m!ndiala.Acest lim"a# a f!st numit Hypertext Markup
Language& prescurtat& HTML.
Dar ce este de fapt lim"a#ul $%ML ? HTML-ul
este un set de c!n,entii pentru marcarea p!rtiunil!r de
d!cument astfel incat fiecare p!rtiune sa apara cu f!rmat
distinct atunci cand d!cumentul este accesat de un pr!gram
de analiza sintactica /parser0. $%ML este lim"a#ul de
marcare ce sta"ileste aspectul d!cumentel!r WWW& iar prin
intermediul "r!1serel!r se p!ate ,edea d!cumentul gata
f!rmatat.
HTML este de fapt un su"set al standardului SGML
/Standard Generalized Mar2up Language0 si include
capacitati care permit aut!ril!r sa insereze iperlegaturi care
afiseaza alte d!cumente $%ML cand se e3ecuta clic pe ele.
4!tiunea de 5perte3t inseamna text pastrat in
format electronic cu link-uri intre pagini.
Pana in '((6& in #ur de ')) de calculat!are erau
ecipate pentru a gazdui pagini $%ML7aceste pagini
interc!nectate au f!st denumite 8WORLD WIDE WE9
4u mult dupa aceea au inceput sa fie scrise primele
browsere Web cu a#ut!rul car!ra puteau fi ,izualizate
pagini 1e" care c!ntineau te3t si imagini.
:n functie de ,ersiunea $%ML f!l!sita& paginile ;EB
sunt grupate in trei generatii:
- paginile din prima generatie& care f!l!seau ,ersiunea
'.)& in care se edita te3t si '+< imagini.
- paginile din a d!ua generatie& pr!iectate cu $%ML <.)&
care puteau c!ntine si un fundal& permiteau aran#area
datel!r in ta"ele si p!si"ilitatea de a c!manda un
pr!dus prin intermediul :nternetului.
- paginile din a treia generatie care p!t c!ntine cul!ri
diferite& sec,ente animate& sunete& etc.
:n prezent a aparut a patra ,ersiune a lim"a#ului
$%ML.
D!cumentele $%ML sunt e3clusi, de tip te3t /ASC::07
ele p!t fi editate direct& prin c!menzi specifice sistemului de
!perare f!l!sit. :n ;:4DO;S& se p!ate utiliza
NOTEPAD&WORDPAD sau !rice alt edit!r de te3te.
=izualizarea acest!r d!cumente se face cu a#ut!rul
un!r aplicatii speciale& numite BROWSER-e, care nu depind
de tipul sistemului de calcul f!l!sit& ceea ce permite
independenta fisierel!r de tip $%ML fata de platf!rma de
lucru.
Pentru descrierea d!cumentel!r ;EB se utilizeaza
anumite etichet e /tag-uri0 specifice pentru fiecare element
descris7 acestea sta"ilesc structura si aspectul d!cumentului
final.
Tag+urile sunt recun!scute de "r!1ser+e care
sta"ilesc ap!i m!dul de f!rmatare a d!cumentului. Pentru
delimitarea /separarea 0 tag+uril!r se f!l!sesc delimitat!rii
>!? si >"? care incadreaza fiecare eticeta.
*!rma generala: !tag" pentru a marca inceputul
unui tag si !#tag" pentru a marca sfarsitul unui tag.
:n $%ML nu se face distinctie intre ma#uscule si
minuscule7
@nele elemente $%ML admit atri"ute care specifica
inf!rmatii suplimentare despre c!ntinutul elementului.
Atri"utele elementului se precizeaza in cadrul eticetei de
inceput si se aplica d!ar elementului curent.
E3. Daca se d!reste includerea unei imagini in
d!cument& se ,a specifica drept atri"ut adresa fisierului care
c!ntine imaginea si e,entual alte inf!rmatii despre felul in
care se ,a face includerea.
A,anta#ul ma#!r al unui "r!1ser este acela ca p!ate
sup!rta si alte lim"a#e& ca Aa,a sau Basic& ce c!mpleteaza
utilitatea lim"a#ului $%ML.
Macr!media Dream1ea,er este ! unealtB
destinatB creat!ril!r de pagini 1e". Dream1ea,er a f!st
creat de Macr!media /acum Ad!"e S5stems0 Ci m!mentan a
a#uns la ,ersiunea (. Primele ,ersiuni ale pr!dusului ser,eau
d!ar ca simple edit!are $%ML de tipul ;DS:;DG dar En
,ersiunile recente au f!st implementate funcFii de editare
a,ansate Ci supp!rt pentru alte ten!l!gii 1e" cum ar fi
CSS& Aa,aScript etc.
Dream1ea,er s+a "ucurat de un larg succes EncB
de la sfGrCitul anil!r H() Ci m!mentan deFine apr!3imati,
I)J din piaFa edit!arel!r $%ML. Pr!dusul p!ate fi rulat pe
,ariate platf!rme s!ft1are: Mac& ;ind!1s& dar sup!rtB En
acelaCi timp Ci platf!rme @4:K cu a#ut!rul un!r emulat!are
s!ft1are& cum ar fi ;ine.
Ca !rice alt edit!r ;DS:;DG& Dream1ea,er
p!ate ascunde detaliile de implementare a paginil!r $%ML&
fBcGnd astfel p!si"ilB crearea cu uCurinFB a paginil!r 1e" de
cBtre utilizat!rii nee3perimentaFi.
@nii creat!ri de pagini 1e" criticB aceste tipuri de edit!are
de!arece pr!duc pagini de dimensiuni mult mai mari decGt
ar fi necesar& ceea ce c!nduce la ! funcFi!nare
neperf!rmantB a "r!1serel!r 1e".
AceastB afirmaFie este En mare parte ade,aratB
de!arece paginile 1e" pr!duse f!l!sesc design+ul pe "azB de
ta"el. Ln plus& pr!dusul a mai f!st criticat En trecut Ci pentru
pr!ducerea de c!duri care adesea nu erau c!nf!rm
standardel!r ;6C& dar acest aspect a f!st mult Em"unBtBFit
En ,ersiunile recente. Cu t!ate acestea& Macr!media a
crescut sup!rtul pentru ten!l!gia CSS precum Ci alte
m!dalitBFi de design fBrB a fi necesarB f!l!sirea design+ului
pe "azB de ta"el.
Dream1ea,er permite f!l!sirea ma#!ritBFii "r!1serel!r
instalate pe calculat!rul utilizat!rului& pentru a pre,izualiza
1e"site+ul creat. De asemenea c!nFine Ci cGte,a utilitare
pentru administrarea site+uril!r& cum ar fi cele pentru a gBsi
Ci m!difica un paragraf sau ! linie de c!d& En Entregul 1e"
site& pe "aza !ricBr!r parametri specificaFi de cBtre utilizat!r.
Cu a#ut!rul pan!uril!r de stare se p!ate crea c!d Aa,aScript
fBrB a a,ea cun!CtinFe de pr!gramare.
OdatB cu apariFia ,ersiunii MK& Macr!media a
Enc!rp!rat utilitare de generare dinamicB a c!nFinutului. De
asemenea este !ferit sup!rt pentru c!nectarea la "aze de
date /cum ar fi M5SML Ci Micr!s!ft Access0 pentru a filtra Ci
afiCa c!nFinutul f!l!sind script+uri de genul P$P& C!ld*usi!n&
Acti,e Ser,er Pages /ASP0 Ci ASP.4E%& fBrB a a,ea ne,!ie de
! preala"ilB e3perienFB En pr!gramare.
@n aspect f!arte lBudat al Dream1ea,er+ului El
reprezintB aritectura sa e3tensi"ilB. E3tensiile& aCa cum
sunt ele cun!scute& sunt mici pr!grame& pe care !rice
dez,!ltat!r le p!ate scrie /de !"icei En $%ML Ci Aa,aScript0 Ci
pe care !ricine le p!ate descarca Ci instala& acestea aducGnd
un sp!r de perf!rmanFB Ci funcFi!nalitate Em"unBtBFitB
pr!gramului. E3istB ! c!munitate de dez,!ltat!ri care
pr!duc aceste e3tensii Ci le pu"licB /atGt c!mercial cGt Ci
gratuit0 pentru pr!"leme de dez,!ltare 1e"& de la simple
efecte r!ll!,er pGnB la s!luFii c!mplete de ,Gnzare !nline.
Ma$r%&e'ia (la)h sau mai pe scurt *las este !
aplicaFie utilizatB pentru dez,!ltarea !"iectel!r+aplet de tip
*las disp!ni"ile En cadrul un!r pagini ;EB. Prin intermediul
!"iectel!r flas& ,eFi putea creCte dinamismul unei pagini
precum Ci facilita interacFiunea cu utilizat!rul. :niFial
dez,!ltatB de Macr!media& aplicaFia *las a f!st preluatB de
cBtre Ad!"eN !datB cu aciziFi!narea c!mpaniei sus
amintite.
Avantajele folosirii Flash-ului pe web:
Elemente grafice ,ect!riale: dimensiuni mici Ci
scala"il: Pentru a >mem!ra? imaginile un calculat!r p!ate
recurge la d!uB met!de: prima este reFinerea pi3el cu pi3el
a imaginii& cea de+a d!ua este mem!rarea un!r >puncte
critice? cu a#ut!rul cBr!ra imaginea p!ate fi refBcutB. Astfel
pentru a afiCa un cerc& acesta p!ate fi mem!rat Entr+!
imagine de tip raster /cum ar fi f!rmatul BitMap sau Apeg0 O
dacB a,em un cerc cu ! razB destul de mare ,!r fi mem!raFi
nu numai pi3elii de pe circumferinFa cercului ci Ci cei din
interi!rul acestuia sau care sunt En #urul sBu. Spre de!se"ire&
En cadrul f!rmatel!r ,ect!riale /S=G + Scala"le =ect!r
Grapics& S;* + S!c2;a,e *las0 sunt reFinute d!ar
centrul Ci raza cercului& calculat!rul gBsind imediat met!da
de afiCare a tutur!r punctel!r ce ,!r alcBtui cercul. Este
e,ident faptul cB dimensiunea unui fiCier En f!rmat rasterizat
/#pg& "mp& gif0 este mai mare decGt cea a unui fiCier En
f!rmat ,ect!rial /din cauza numBrului de inf!rmaFii ce ,!r fi
reFinute0. Atunci cGnd mBrim ! imagine de tip ,ect!rial nu
facem decGt sB redesenBm ! parte a sa& calculat!rul putGnd
reda cercul cu aceeaCi claritate O se cun!aCte f!rma
ge!metricB reprezentatB Ci mBrirea imaginii nu reprezintB
decGt trasarea /la scarB0 a f!stei imagini ,ect!riale. Atunci
cGnd mBrim ! imagine de tip raster calculat!rul nu
>cun!aCte? despre ce este ,!r"a Ci !peraFia ,a c!nsta d!ar
En suprademensi!narea pi3elil!r /un pi3el al cercului ,a fi
afiCat En mai multe puncte de pe ecran0.
:ndependenFa de platf!rmB /"r!1serPsistem de
!perare0: :maginile ,ect!riale& deCi mai utile& necesitB !
aplicaFie care sB genereze imaginea /pentru f!rmatul S=G de
e3emplu e3istB Ad!"e S=G Pla5er iar pentru S;* a,em
Pla5erul de *las0. :ndependenFa de platf!rmB apare din
cauzB cB acest pr!gram ce QCtie? sB afiCeze imaginile a f!st
c!nstruit pentru ! gamB largB de ard1are Ci sisteme de
!perare: Astfel dacB ,!m ,izualiza !"iectul *las En ;ind!1s
se ,a f!l!si aut!mat Pla5erul de *las ,ersiunea ;ind!1s&
dacB utilizBm un telef!n m!"il /SmartP!ne0& se ,a f!l!si
pla5erul disp!ni"il pentru telef!ane /*las Pla5er Lite '.)0&
sau dacB ,!m f!l!si MacOS e3istB un pla5er separat /e,ident
t!ate pla5erele ,!r afiCa aceeaCi imagine finalB0.
AnimaFii de lungB duratB uC!r de realizat:
animaFiile sunt punctul f!rte al *las+ului& interfaFa aplicaFiei
dB p!si"ilitatea de a sincr!niza /En funcFie de timp0 di,ersele
!"iecte& p!ziFii sau f!rme ale acest!ra. *las+ul nu numai cB
realizeazB aceastB sincr!nizare& dar p!ate Ci interp!la p!ziFia
/sau f!rma0 unui !"iect pentru a uCura munca utilizat!rului.
Se p!t adBuga interfeFei elemente multimedia: En interi!rul
!"iectel!r *las puteFi imp!rta Ci manipula /Enainte& inap!i&
salt la un anumit m!ment0 MP6+uri sau A=:+uri.
4u necesitB cun!CtinFe de $%ML& K$%ML: En cazul En care ,B
!tBrGFi sB realizaFi un Entreg site En *las& aplicaFia ,B p!ate
furniza !datB cu !"iectul flas Ci c!dul $%ML necesar O En
acest fel t!t ce mai tre"uie fBcut este d!ar pu"licarea sitului
pe un ser,er ;EB.

Edit!are puternice Ci lucrul facil: /Macr!media0
*las este un edit!r puternic care dB p!si"ilitatea de ataCBri
de c!mp!rtamente di,ersel!r !"iecte fie f!l!sind interfaFa de
desenare graficB fie prin ataCarea de scripturi !"iectel!r.
R @CurinFa Em"inBrii elementel!r grafice cu scriptul: ataCarea
c!duril!r Acti!nScript !"iectel!r din flas se realizeazB prin
selectarea !"iectului Ci intr!ducerea c!dului as!ciat
!"iectului Entr+! fereastrB specialB.
%ransfera"il ca flu3 de date: pentru ca un film
*las sB ruleze pe maCina clientului nu este necesar sB fie
EncBrcat En Entregime O pla5erul ,a afiCa d!ar cGt ,a putea
din film aCteptGnd /e,entual0 EncBrcarea En c!ntinuare. Din
acest m!ti, se p!t realiza scripturi speciale care ataCate
!"iectel!r *las p!t furniza inf!rmaFii pri,it!are la pr!centul
de fiCier care a f!st EncBrcat.
e!avantaje ale utili!"rii Flash-ului:
*rintre 'e+a,anta-ele .%l%)irii %/ie$tel%r .la)h 0n
paginile 1e/ a&inti&2
Depin'e 'e player2 'e3i a$e)ta ,ine in)talat
pe % )uit4 'e /r%1)ere 53i 0n $a+ul 0n $are nu e)te
prein)talat in)talarea e)te 'e)tul 'e rapi'4 6
'i&en)iunea *layerului (la)h e)te 'e)tul 'e &i$4 3i
'e)$4r$area a$e)tuia 0n $%ntextul re7elel%r a$tuale
e)te rapi'489 t%tu3i exi)t4 $a+uri 0n $are %/ie$tele
(la)h a-ung pe &a3ini $e nu au in)talat4 apli$a7ia
ne$e)ar4 interpret4rii %/ie$tel%r (la)h9 a-ung:n'u-)e
0n i&p%)i/ilitatea .%l%)irii .i3ierel%r 5*entru a rula
apli$a7iile (la)h pe a$e)te $al$ulat%are tre/uie
exp%rtat %/ie$tul (la)h $a un exe$uta/il8.
Mare a&at%r 'e re)ur)e2 'e%are$e tre/uie )4
;re$%n)truia)$4< 'e .ie$are 'at4 ele&entele gra.i$e9
*layerul (la)h 5pre$u& 3i apli$a7ia 'e 'e+,%ltare8 e)te
&are $%n)u&at%r 'e &e&%rie 3i pr%$e)%r 50n $a+ul
gra.i$ii ra)ter e)te $lar un'e tre/uiau a.i3a7i pixelii $e
.%r&ea+4 $er$ul 6 0n $a'rul gra.i$ii ,e$t%riale tre/uie
$a p%+i7iile pixelil%r )4 .ie re$al$ulate8.
M%t%arele 'e $4utare nu p%t in'exa textul2 (la)hul
lu$rea+4 $u &ai &ulte tipuri 'e texte9 &a-%ritatea
'intre a$e)tea 5textul )tati$8 nu p%ate .i in'exat 'e
&%t%arele 'e $4utare 'e%are$e %/ie$tul (la)h e)te
tratat $a ele&ent gra.i$#%/ie$t 3i r%/%7ii 'e $4utare nu
au $un%3tin7ele ne$e)are ;'i)e$4rii< %/ie$tel%r (la)h 3i
extragerii textului intern.
=3urin7a utili+4rii 0l .a$e )a .ie .%l%)it 0n $ele
&ai a/)ur'e &%'uri 5'e exe&plu9 .la)h-urile -
)periet%are8. *entru a$e)te tipuri 'e (la)h-uri9 .4$ute
'e %/i$ei 'e 0n$ep4t%ri9 0n li&/a engle+4 exi)t4 un
ter&en )pe$ial2 >.la)htur/ati%n>.
Tehn%l%gie li$en7iat42 .iin' % apli$a7ie
'e+,%ltat4 'e % )erie 'e pr%gra&at%ri 5pl4ti7i pentru a
'e+,%lta (la)hul89 in)tru&entul 'e 'e+,%ltare $%)t4
$el pu7in ?@@ABne$e)it4 $itareC. T%tu3i )pe$i.i$a7iile
.%r&atului %/ie$tului (la)h )unt 'i)p%ni/ile 3i 'in
a$e)t &%ti, au ap4rut 53i 0n$4 apar8 'e)tule
in)tru&ente $are )4 utili+e+e a$e)t .%r&at 0n )$%puri
&ai &ult )au &ai pu7in pr%'u$ti,e )au legale. Dintre
a$e)tea a&inti&2 S1i.tDD9 S1i)h9 I&perat%r(LE9
E$ti%nS$ript O/.u)$at%r.

&tructura si continutul proiectului
)plicatia a fost reali*ata in cea !ai !are parte in li!ba"ul H#M$,
prin utili*area unui site utilitar. )dau(area butoanelor, articolelor si
infor!atiilor s+a reali*at (rafic, utili*and functiile date de catre acestia.
Infor!atiile au fost preluate de pe internet ,respectiv -i.ipedia.or(/,
i!a(inile au fost descarcate de pe oo(le I!a(es si prelucrate in
)dobe P0otos0op CC.
'. Acasa + ttp:PPz!ngaming.1e"n!de.r!P. :n aceasta
pagina este prezentata ! intr!ducere despre #!curile
,ide!& un s!nda# in care ,izitat!rii site+ului p!t ,!ta
genul preferat& dar si un "ut!n /in dreapta site+ului0 in
care acestia p!t d!na ! suma de ST catre
administrat!rul site+ului.
<. MOBA + ttp:PPz!ngaming.1e"n!de.r!Pm!"aP :n
aceasta pagina sunt prezentate detalii despre #!curile
apartinand genului MOBA /Multipla5er Online Battle
Arena0. Aici gasim 6 artic!le& primul in care este
prezentat genul MOBA& iar urmat!arele d!ua in care
sunt prezentate < #!curi apartinand acestuia.
6. Curse + ttp:PPz!ngaming.1e"n!de.r!PcurseP :n
aceasta pagina sunt prezentate detalii despre #!curile
de curse. Putem gasi un artic!l in care este prezentat
acest gen de #!curi& dar si d!ua #!curi aferente
acestuia.
U. Actiune + ttp:PPz!ngaming.1e"n!de.r!PactiuneP :n
aceasta pagina sunt prezentate detalii despre #!curile
apartinand genului actiune. Aici putem gasi din n!u un
artic!l despre acest gen si d!ua #!curi aferente.
S. MMORPG + ttp:PPz!ngaming.1e"n!de.r!Pmm!rpgP :n
aceasta pagina se prezinta cel mai cun!scut si cel mai
#ucat gen de #!curi ,ide!.
V. Ecipa n!astra + ttp:PPz!ngaming.1e"n!de.r!Pecipa+
n!astraP Detalii despre aut!rul acestui pr!iect.
Bibliografie :
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i12ota32
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i1$ea(ue3of3$e(ends
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i14eed3for3speed
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i1rid32
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i1Ma53pa6ne
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i1Call3of3dut6
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i1Metin2
0ttp:11en.-i.ipedia.or(1-i.i17orld3of3-arcraft