Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de Sociologie i Comunicare

Departamentul de tiin e sociale i ale comunicrii


Program de studiu: Sociologie
Anul de studiu: I
Disciplina: Introducere n sociologie
Proiect Dincolo de gard
Interviu de tip povestea vie ii
Realizator: Simionescu
Mdlina
Data interviului:
Loca ia(sat,ude !:
Durata(",min!:
#nregistrare:
Intervievat:
$%rst:
Se&:
Localitate ( sat! :
Teme abordate:


'ra ov
()**