Sunteți pe pagina 1din 120

Conf.univ.dr.

Mirela Diaconescu

INTEGRARE
ECONOMIC
EUROPEAN
Introducere
Bun venit in marea familie a studen ilor din Academia de Studii Economice!
Cursul de Inegrare economic european se adreseaz studen ilor nscrii la programul de
studiu ID, organizat de facultatea de REI si face parte din planul de nvmnt aferent anului
II, semestrul 1.
S ncepem parcurgerea acestui curs, stimate student, cu gndul la final!
Iat care sunt obiectivele principale ale acestui curs, concretizate in competentele ce
vor fi dobndite dup parcurgerea si asimilarea lui:
cunoasterea evolutiei procesului de integrare economica pe continentul european si a
sistemului de functionare a Uniunii Europene;
capacitatea de analiza a diverselor stadii de integrare parcurse de Uniunea Europeana,
precum si a politicilor comune ale acesteia ;
capacitatea de a interpreta si relationa efectele economice si sociale produse in plan
national ale unor decizii de politica economica adoptate la nivel comunitar, ca urmare
a aderarii Romaniei la UE.
Cursul de Integrare economic europeaa este structurat pe cinci unitati de

invatare (capitole), la sfarsitul carora sunt formulate o serie de teme de control (lucrari de
verificare), dintre care va fi aleasa una ce va fi o dezvoltata sub forma unui proiect de
disciplina ce va fi transmis tutorelui alocat.
Pentru ca procesul de instruire sa se desfasoare intr-un mod riguros, dar si atractiv, vor mai
putea fi utilizate o serie de resurse suplimentare (si in format multimedia) care vor fi
ncarcate pe platforma de e-learning n timpul semestrului.

Evaluarea cunostintelor se va realiza sub doua forme:


evaluare continua, pe baza temelor de control (lucrarilor de verificare) regasite la
sfarsitul unitatilor de invatare;
evaluare finala, realizata prin examenul sustinut in perioada de sesiune.

Criteriile de evaluare constau in:


C1. Punctajul obtinut la temele de control mentionate.
C2. Punctajul obtinut la examenul sustinut in sesiune.

Ponderile asociate fiecarui criteriu precizat sunt urmatoarele:


criteriul 1(C1) 30% pondere n nota finala ; aceasta pondere se ia in considerarea
daca la examenul din sesiune se obtine minim 5.
criteriul 2 (C2) 70% pondere pentru nota de la examenul sustinut in sesiune.

Cuprinsul cursului
1. Fundamente teoretice aleintegr riieconomice concepte de baza
1.1. Obiectivele unitatii de invatare 1
1.2. Integrarea economica - concept si forme
1.3. Stadii si efecte ale integrarii economice
1.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
1.5. Bibliografia unitatii de invatare 1

2. Aspectejuridiceiinstitu ionalealeconstruc ieiUniuniiEuropene


2.1. Obiectivele unitatii de invatare 2
2.2. Tratate fundamentale ale construc iei UE
2.3. Structura institu iilor UE i proceduri decizionale comunitare
2.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
2.5. Teme de control
2.6. Bibliografia unitatii de invatare 2

3. UniuneaEuropean pedrumulintegr riieconomice


3.1. Obiectivele unitatii de invatare 3
3.2. Uniunea vamal
3.3. Pia a Intern Unic
2

3.4. Uniunea Economic i Monetar


3.5. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
3.6. Teme de control
3.7. Bibliografia unitatii de invatare 3

4. Politici comune ale UE


4.1. Obiectivele unitatii de invatare 4
4.2. Politica comercial
4.3. Politica de concuren
4.4. Politica agricol comunitar
4.5. Politica regional a UE
4.6. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
4.7. Teme de control
4.8. Bibliografia unitatii de invatare 4

5. Extinderea UE c tre

rile din Europa Central i de Est. Aderarea

Romniei la UE
5.1. Obiectivele unitatii de invatare 5
5.2. Extinderea UE : conditii, valuri de extindere
5.3. Aderarea Romaniei la UE
5.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
5.5. Teme de control
5.6. Bibliografia unitatii de invatare 5

Bibliografie
Mirela Diaconescu, "Economie european", edi ia a II- a revzut i adugit, Ed. Uranus,
Bucureti, 2004;
Gabriela Dgan, UE ntre federalism i interguvernamentalism. Politici comune ale UE,
Bucureti, Editura ASE, 2005;
Luciana-Alexandra Ghica (coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, edi ia a III- a, Ed.
Meronia, Bucuresti, 2007;
John McCormick, S n elegem Uniunea European: o introducere concis, Ed.
CODECS, Bucureti, 2006;
Steven P. McGiffen , Uniunea European. Ghid critic, Regia Autonom Monitorul
Oficial, Bucureti, 2007;
* * * - site-ul Uniunii Europene : www.europa.eu

Unitatea de nvatare 1

Fundamenteteoreticealeintegr rii
economice concepte de baza
Cuprinsul UI 1:
1.1 Obiectivele unitatii de invatare 1
1.2 Integrarea economica - concept si forme
1.3 Stadii si efecte ale integrarii economice
1.4 Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
1.5 Bibliografia unitatii de invatare 1

1.1 Obiectivele UI 1:
Dupa studiul acestei unitati de invatare vor
fi dobandite cunostinte despre:
-

conceptul de integrare economica


internationala si formele pe care le
poate

imbraca

integrarea

economica;
-

stadiile

(trepte

sau

grade)

de

integrare economica;
-

efectele

statice

ale

integrarii

economice.

1.2. Integrarea economica - concept si forme


n Dicionarul Explicativ al Limbii Romne

verbul aintegra a include, a ngloba, a ncorpora, a armoniza ntr-un tot;


substantivul integrare ac iunea de a (se) integra si rezultatul ei.

Termenul provine din latinescul integro-are care nseamn: a pune la un loc, a


ntregi, a completa, a reuni mai multe pr i ntr-un tot unitar sau pentru constituirea unui
ntreg, a restabili.
Termenul de integrare este folosit i n sens sociologic pentru a desemna stabilirea
unei strnse interdependen e ntre pr ile unei fiin e vii sau ntre membrii unei societ i, ale
unei uniuni formate din multiple entit i sau din mai multe grupri de indivizi.
Din punct de vedere economic, n literatura de specialitate, termenul este utilizat att
la nivel macroeconomic (integrare regional, integrare european, integrare interna ional,
integrare interstatal, etc.) ct i microeconomic (integrarea ntreprinderii 1).
In ceea ce ne privete, ne vom referi n continuare la integrarea economic
interna ional .

CONCEPTUL DE INTEGRARE ECONOMICA

In Dicionarul Enciclopedic integrarea economic interna ional

este o

trstur esen ial a evolu iei economiei mondiale n perioada postbelic, care const ntr-o
cooperare adncit i permanent, convenit i programat ntre ri, de regul vecine, pe baza
unor acorduri sau tratate interguvernamentale, prin care se prevd nfiin area unor organiza ii
interna ionale cu caracter integra ionist (respectiv a unui spa iu economic unificat); ea
reflect o treapt calitativ superioar de adncire a interdependen elor economice, tiin ifice i
tehnice i a specializrilor ntre economiile diferitelor ri.
Dicionarul de economie (coord. Ni Dobrot) confer no iunii de integrare
economic interna ional numeroase sensuri: trecerea de la microspa ii la macrospa ii, crearea
1

Strategie de dezvoltare a unei ntreprinderi prin asocierea, fuziunea sau absorb ia altor ntreprinderi, n scopul
creterii capacit ii de concuren , sporirii vnzrilor i reducerii costurilor, Dicionar Enciclopedic, vol. III (HK), Editura Enciclopedic, Bucureti, 1999.

unor ansambluri economice tot mai vaste; absen a discriminrilor sau eliminarea progresiv a
acestora din raporturile economice ntre diferite state; stabilitatea i eficien a economic a
rela iilor dintre state.
Integrareaeconomic nuesteunscopnsine,ciunmijloc,ocalesprerealizarea
unor obiective ca: ridicarea prosperit ii tuturor pr ilor, men inerea pcii prin reducerea
ansei de conflict armat ntre parteneri.
FORME ALE INTEGRARII ECONOMICE
Jan Tinbergen, laureat al Premiului Nobel n domeniul tiin elor economice, definete
integrarea ca fiind crearea celei mai de dorit structuri economice mondiale, prin suprimarea
obstacolelor artificiale din calea func ionrii optime i prin introducerea deliberat a tuturor
elementelor necesare coordonrii i unificrii.
El face distinc ia ntre conceptele de integrare negativ

(eliminarea tuturor

discriminrilor i restric iilor din calea circula iei mrfurilor i a mijloacelor de produc ie) i
integrare pozitiv (modificarea instrumentelor i institu iilor existente precum i crearea
unora noi, formarea i aplicarea unor politici coordonate i comune n vederea realizrii unor
obiective economice i de bunstare, altele dect eliminarea discriminrilor) ca forme de
integrare.
Accep iunilor de mai sus acordate termenului de integrare li se adaug i distinc ia
care este fcut relativ recent de ctre teoriile integrrii ntre integrarea formal

(ce

presupune schimbri ale reglementrilor juridice i de alt natur n direc ia compatibilizrii


reciproce i atingerii func ionalit ii eficiente a comunit ii) i integrareainformal (care se
refer la dinamica produc iei, a comer ului cu bunuri i servicii i a sistemelor de
comunica ie). Dac integrarea formal depinde direct de ini iative politice, integrarea
informal se desfoar mai mult prin for a mecanismelor civiliza iei europene actuale [Marga
A.].

1.3. Stadii si efecte ale integrarii economice


In afara simplei zonepreferen iale (ce implic reduceri ale taxelor vamale i a anumitor
bariere comerciale, cum ar fi contingentele), Bela Balassa distinge cinci grade (stadii sau

trepte) ale integr rii clasate n ordine cresctoare din punct de vedere al intensit ii,
fiecare grad re inut fiind constituit din precedentul la care se adaug un nou element:

1. zona de liber schimb - se caracterizeaz prin faptul c rile membre elimin (dintr-o
dat sau treptat) taxele vamale i restric iile cantitative care frneaz libera circula ie a
mrfurilor ntre ele, fiecare ar participant pstrndu-i protec ia ini ial fa de ter i i
deci propria ei politic comercial fa de restul rilor lumii;
2. uniuneavamal se distinge de forma precedent de integrare prin adoptarea unui tarif
vamal comun si prin practicarea unei politici comerciale comune fa de ter i . Att zonele
de liber schimb ct i uniunile vamale pot fi perfecte (sau complete) cnd vizeaz toate
produsele care se schimb reciproc i cu ter ii sau imperfecte (incomplete) cnd se refer
numai la o parte din produsele care se schimba reciproc i cu ter ii;
3. pia acomun (pia unic sau pia intern unic n cazul Comunit ii Europene) este
o form de organizare a rela iilor economice interna ionale mult mai ambi ioas, ea
presupunnd n plus fa de o uniune vamal trei elemente: libera circula ie a persoanelor
(favorizat prin anumite msuri ce asigur echivalarea diplomelor, elimin discriminrile
bazate pe na ionalitate n domeniul angajrilor, al remunerrii, al condi iilor de lucru);
libera circula ie a capitalurilor (prin armonizri fiscale i prin eliminarea tuturor msurilor
de control al cursurilor de schimb); libertatea de stabilire a ntreprinderilor pe ntregul
teritoriu al pie ei comune. Pia a comun amplific substan ial legturile ntre economii
pentru c se unific nu numai pie ele bunurilor, dar i cele ale capitalurilor, serviciilor
financiare i for ei de munc. Astfel, se mrete cmpul efectelor benefice ale concuren ei
interna ionale i ale lrgirii pie elor, pentru c libera circula ie a bunurilor, serviciilor,
capitalurilor i lucrtorilor ca i libertatea de stabilire a ntreprinderilor creeaz condi iile
pentru ca activit ile de produc ie a bunurilor i serviciilor s fie realizate acolo unde ele
sunt cel mai eficiente;
4. uniunea economic

presupune pe lng principiile pie ei comune, armonizarea

politicilor economice na ionale pentru a ntri coeren a i eficien a lor;


5. uniuneaeconomic imonetar sau integrareaeconomic total implic unificarea
politicilor monetare, fiscale, sociale i conjuncturale, fcnd necesar instaurarea a fortiori
a unei adevrate autorit i suprana ionale dac crearea unei zone de cursuri de schimb
stabile n interiorul uniunii este nso it de crearea unei monede comune sau unice.

Urmarea logic a integrrii economice este uniuneapolitic . Integrarea politic presupune o


politic extern i de aprare comune, precum i institu ii cu caracter suprana ional, acceptate
de toate statele participante.
OBSERVA IE :
Dei exist o logic cumulativ a integrrii economice, acest proces nu trebuie vzut ca un
proces linear, n care fiecare grad trebuie s fie realizat nainte de a trece la urmtorul.
Tranzi iile ntre diferitele stadii de integrare sunt fluente i nu pot fi ntotdeauna definite cu
claritate.
Astfel de exemplu, Comunitatea European a instituit rapid o uniune vamal ca i elemente
ale pie ei unice sau ale uniunii economice i monetare (politica agricol comun, apoi mai
trziu Sistemul Monetar European).

TEST DE AUTOEVALUARE 1.A.


Avand n vedere continutul fiecarui stadiu de integrare economica,
mentionati n ce consta diferenta dintre o uniune vamala si o
uniune economica ?

EFECTELESTATICEALEINTEGR RIIECONOMICE:
CREAREAIDETURNAREADECOMER
Teoriileintegr rii ce deriv din cele ale liberului schimb au la baz analizele privind
uniunile vamale sau regionale, ele constituind cheia de bolt, condi ia sine qua non a tuturor
formelor de integrare economic.
Cel care a teoretizat pentru prima dat aspectele formale ale func ionrii unei uniuni
vamale a fost economistul american Jacob Viner ("The Customs Union Issue", Carnegie
Endowment for International Peace, New-York, 1950); el schi eaz cadrul analitic ce permite

s se vad dac astfel de uniuni, definite ca zone de liber-schimb geografic limitate, ajung sau
nu s amelioreze bunstarea general n raport cu liberul schimb universal.
Contribu ia principal a economistului J. Viner const n definirea i demarcarea
efectelordecrearedecomer (tradecreation)idedeturnaresaudevieredecomer
(tradediversion).
Prin crearedecomer , J. Viner n elege apari ia de noi fluxuri comerciale n cadrul
uniunilor vamale care nlocuiesc sursele de furnizare mai pu in eficiente cu cele mai
avantajoase din punct de vedere al costurilor de produc ie. Aceasta reprezint creareaintern
decomer .
Dac nlocuirea unor fluxuri din interiorul uniunii mai pu in avantajoase (mai pu in
eficiente din punct de vedere al costurilor de produc ie) se face cu fluxuri mai eficiente din
afara uniunii vamale, atunci are loc fenomenul de creareextern decomer .
Dac nlocuirea surselor de furnizare a mrfurilor, mai eficiente din punct de vedere al
costurilor de produc ie ce provin din afara uniunii vamale se face cu surse din cadrul uniunii
vamale mai pu in eficiente, dar devenite mai ieftine ca urmare a liberalizrii schimburilor
comerciale reciproce i a instituirii unui tarif vamal comun, atunci are loc fenomenul de
deturnaredecomer .
Ra ionamentul lui J. Viner este urmtorul: fie A i B dou ri care vor forma o uniune vamal
(UV), iar C o ar ter (poate reprezenta i restul lumii).
Inainte de instituirea UV, taxele vamale impuse de ara A pot fi astfel nct anumite bunuri
nu sunt importate nici din B, nici din C, datorit faptului c pre ul intern, de pe pia a rii A, al
acestor bunuri este inferior pre urilor minime de import (cost de produc ie + taxa vamal).
Dac se realizeaz UV ntre rile A i B, taxele vamale la importul reciproc din aceste ri
sunt eliminate; n consecin , anumite bunuri, pentru care costurile de produc ie sunt mai mici
n B dect n A, pot fi importate n ara A. Este ceea ce J. Viner numete efectul de creare de
comer .
Dar se poate presupune i c nainte de formarea UV, ara A, ce aplica taxe vamale identice
pentru bunurile din rile B i C, importa anumite bunuri din C, unde costurile de produc ie
sunt inferioare celor din B.
Dac eliminarea taxelor vamale ntre rile A i B face ca ara A s importe bunul respectiv
din B i nu din C, atunci formarea uniunii vamale antreneaz o deturnaredecomer .
Iata si un exemplu cifric pentru a pune n evidenta efectele de creare si deturnare de comert:
9

araA
35

araB
26

Cost de produc ie unitar pt. produsul X n fiecare


ar - u.m.
INAINTE DE REALIZAREA UNIUNII VAMALE (UV)
Pre minimposibilpepia a riiA (cost de produc ie
+ taxa vamal) n func ie de provenien a produsului:
a) taxa vamal de import de 100%
35
52
b) taxa vamal de import de 50%
35
39
araA+ araBUV
Pre urileminimeposibilepepia a riiAn func ie
de provenien a produsului:
a) taxa vamal de import de 100%
35
26
b) taxa vamal de import de 50%
35
26

araC
20

40
30

40
30

TEST DE AUTOEVALUARE 1.B.


Pe exemplu cifric prezentat mai sus, mentionati situatiile n care pot
fi puse n evidenta efectele statice ale integrarii economice.

Din unghiul teoriei bunstrii, problema este de a ti care va fi rezultanta efectelor de creare
i deturnare de comer, altfel spus efectul net. De exemplu, dac uniunea vamal conduce la
o creare net de comer , atunci ea este avantajoas i va antrena o cretere a bunstrii.
J. Viner a artat c o uniune vamal poate fie s mbunt easc, fie s deterioreze alocarea de
resurse, adic s conduc fie la creare de comer , fie la deturnare de comer ; cele dou efecte
de creare i deturnare de comer pot aprea ns i simultan, atunci cnd productorul mai
eficient se situeaz n afara uniunii vamale: dac productorii din uniunea vamal i dezvolt
vnzrile n zona de integrare peste cantit ile importate anterior de la productorii eficien i
din afara uniunii vamale, partea din noile schimburi ce se substituie n mod riguros vechilor
importuri constituie o deturnare de comer , iar partea ce corespunde creterii vnzrilor
reprezint o creare de comer .
J. Viner admite, n ultim instan , c numai studiul concret al zonelor integrate permite s se
vad dac integrarea regional genereaz efecte de creare de comer superioare celor de
deturnare de comer .

10

1.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare


Test autoevaluare 1.A.
Diferenta dintre o uniune economica si o uniune vamala rezida in
urmatoarele aspecte:
uniunea economica este un stadiu de integrare superior celui de
uniune vamala;
ea presupune, pe langa caracteristicile unei uniuni vamale, si o libera
circulatie a serviciilor, capitalurilor si persoanelor, precum si o
armonizare a politicilor economice ale statelor membre.

Test autoevaluare 1.B.


Pe exemplul valoric prezentat, pot fi puse n evidenta urmatoarele efecte
statice ale integrarii economice:
creare interna de comert (in cazul tarii B);
creare externa de comert (in cazul tarii C, cand UV aplica o taxa
vamala de import de 50%);
deturnare de comert (in cazul tarii C, cand UV aplica o taxa vamala
de import de 100%).

1.5. Bibliografia unitatii de invatare 1


Diaconescu

M.

european.

"Economie

(2004),

Fundamente

Dobrot N. (coord.) (1999), Dic ionar de

etape

economie, Editura Economic, Bucureti.

si

ale

constructiei europene", edi ia a II- a

Marga A. (1995), "Filosofia unificrii

revzut

europene", Biblioteca Apostrof, Cluj.

adugit,

Ed.

Uranus,

Bucureti.

Redor D. (1999), "Economie europenne",

Dic ionar Enciclopedic (1999), vol. III (H-

Collection

K), Editura Enciclopedic, Bucureti.

Bibliothque de l'tudiant - Economie",

Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne

Hachette.

"Les

Fondamentaux

La

(1998), Edi ia a II-a, Editura Univers


Enciclopedic, Bucureti.

11

Unitatea de nvatare 2

Aspectejuridiceiinstitu ionaleale
construc ieiUniuniiEuropene
Cuprinsul UI 2:
2.1. Obiectivele unitatii de invatare 2
2.2. Tratate fundamentale ale construc iei UE
2.3. Structura institu iilor UE i proceduri decizionale comunitare
2.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
2.5. Teme de control
2.6. Bibliografia unitatii de invatare 2

Obiectivele UI 2:
Dupa studiul acestei unitati de invatare vor
fi dobandite cunostinte despre:
-

Tratatele

care

stau

la

baza

constructiei UE ;
-

Tratatul

de

la

Lisabona

si

modificarile aduse de acesta n plan


comunitar;
-

institutiile UE si rolul lor n


procesul de adoptare a deciziilor la
nivel comunitar.

12

2.2. Tratate fundamentalealeconstruc ieiUE


Constructia Uniunii Europene poate fi asemuita cu cea a unei case. Casa numita Uniunea
Europeana, locuita n prezent de 28 de membri, este construita din mai multi pereti ale caror
fundatii au la baza o serie de tratate distincte si succesive. Punerea n comun a mijloacelor
institutionale este liantul care asigura, atat cat este posibil, soliditatea ansamblului.

Puterile i responsabilit ile institu iilor UE, cadrul politic, precum i regulile i
procedurile ce trebuie urmate sunt stipulate n Tratatele ce fundamenteaz Uniunea.

Tratatele constituie bazaoric reiac iuniaUniunii, astfel ca UE nu are competen e


n afara domeniilor acoperite prin Tratate.

Tratatele sunt agreate de ctre efii de stat i de guvern ai tuturor statelor membre i
trebuie ratificate de ctre statele membre, de regula prin intermediul parlamentelor
na ionale.

De-a lungul anilor, ca rspuns la o serie de presiuni, cadrul Tratatelor CE/UE a fost
extins, consolidat i democratizat. In schema de mai jos este prezentata evolutia
tratatelor ce au pus bazele Comunitatilor Europene, respectiv a UE de-a lungul
timpului (anul indicat reprezinta momentul intrarii n vigoare al tratatului).

Tratatele Comunit ilor Europene - UE


Tratatul de la Nisa

Tratatul CECO

2003

(Tratatul de la Paris)

1952

Tratatele Euratom i CEE

Tratatul de la Amsterdam

(Tratatele de la Roma)

1999

1958
Tratatul asupra Constitu iei UE
(Noul Tratat de la Roma - Respins

2005
Tratatul de la Lisabona
semnat n dec. 2007/in

1993

vigoare 1dec.2009

Tratatul asupra UE

1967
Tratatul de Fuziune

(Tratatul de la
Maastricht)

1987
Actul Unic European
2

13

O prezentare foarte succinta a fiecarui Tratat arata urmatoarele :

Tratatul de la Paris (semnat n 1951 de 6 state - Belgia, Fran a, Germania, Italia,


Luxemburg i Olanda , n vigoare din 1952) a pus bazele Comunit ii Europene a
Crbunelui i O elului (CECO); a fost un tratat (lex specialis) ce a vizat integrarea
economica sectoriala, fiind ncheiat pe o perioada de 50 de ani; a expirat la 23 iulie 2002,
Tratatul de la Nisa fiind cel ce a prevazut solutionarea disparitiei lui; dpdv institutional a
creat urmtoarea structur institu ional:
-

nalta Autoritate

Consiliul de Minitri

Adunarea Comun

Curtea de Justi ie.

iar, dpdv politic, a pus bazele pentru o pia comun a crbunelui, o elului, cocsului i
minereurilor de fier.

Tratatele de la Roma (semnate n 1957 de aceleasi 6 state fondatoare, n vigoare din


1958) au creat nca 2 Comunitati : Comunitatea Economic European (CEE) i
Comunitatea European a Energiei Atomice (Euratom). Ca si institutii acestea au creat
cate o Comisie si un Consiliu de Ministri pentru fiecare dintre Comunitati, Adunarea si
Curtea de Justitie fiind institutii comune tuturor celor 3 Comunitati.
-

Tratatul de la Roma privind crearea CEE a constituit baza juridic a ntregii


activit i comunitare, fiind un tratat-cadru (lex generalis) ncheiat pe o perioada
nedeterminata, vizand integrarea economica generala. Din punct de vedere
economic, obiectivul Tratatului era de apropiere a economiilor na ionale prin
instituirea unei uniuni vamale, prin libera circula ie a persoanelor, serviciilor i
capitalurilor, prin intermediul unor politici comune (n agricultur, transporturi i n
domeniul concuren ei), prin apropierea legisla iilor na ionale n msura n care
func ionarea pie ei comune o cerea, printr-o serie de proceduri ce permiteau
coordonarea politicilor economice ale statelor membre i remedierea dezechilibrelor
din balan ele de pl i; se prevedea crearea unui Fond social european i a unei Bnci
europene de investi ii, etc. In plus, articolul 237 prevedea c orice stat european poate
cere s devin membru al Comunit ii; n fa a unei astfel de cereri Consiliul trebuie
s se pronun e cu unanimitate, iar acordul trebuie s fie ratificat de toate statele
membre.

14

Tratatul de la Roma privind crearea Euratom este un tratat (lex specialis) ce


vizeaza integrarea economica sectoriala si care a fost ncheiat pe durata nelimitata;
acesta pune bazele unei piete comune n domeniul energiei nucleare.

Tratatul de la Roma a fost pe alocuri amendat sau completat n cursul urmtorilor 30 de ani de
la semnarea sa; astfel, pot fi men ionate textul tratatului prin care fuzioneaz institu iile
nsrcinate cu realizarea func ionrii celor trei Comunit i (CEE, CECO, Euratom),
amendamentele referitoare la buget i resursele sale, modificri cu ocazia lrgirilor succesive
i mai ales Actul Unic European.

Tratatul de la Maastricht (semnat n feb.1992, n vigoare din 1 nov.1993) a adus


modificri i completri la cele trei tratate existente : CECO-1951, CEE-1957 i Euratom-1957;
conform tratatului, CEE se va numi n mod oficial Comunitatea European (iar cele 3 comunit i
se vor numi Comunit ile Europene), iar dup punerea n aplicare a acestui tratat, acestea se vor
numi Uniunea European. In tratatul general privind Uniunea European, n capitole separate au
fost cuprinse dispozi ii privind cooperarea n domeniile justi iei i afacerilor interne precum i
dispozi ii privind politica extern i de securitate comun.

Principale inovatii ale Tratatului de la Maastricht:

O cet enie a uniunii este instituit pentru toate persoanele avnd na ionalitatea
unui stat membru ;
Introduce procedura de codecizie ce sporete puterile Parlamentului European;
Extinde baza juridic a votului cu majoritate calificata n Consiliul de Minitri;
Introduce principiul subsidiaritii (Art. 3b Comunitatea va ac iona ntre
limitele puterilor conferite prin Tratat i a obiectivelor atribuite prin acesta.
Conform principiului subsidiarit ii, n domeniile ce nu sunt de competen a sa
exclusiv, Comunitatea va ac iona numai dac i atta timp ct obiectivele
ac iunii propuse nu pot fi atinse n mod suficient de ctre statele membre i
astfel, din motive de anvergur i efecte, pot fi atinse mai bine de ctre

Comunitate.)
Furnizeaz cadrul i calendarul pentru crearea Uniunii Economice i Monetare.

Tratatul de la Amsterdam (semnat n 1997, a intrat n vigoare la 1 mai 1999)


revizuiete i completeaz Tratatul de la Maastricht i i propune s construiasc o
Europ mai apropiat de cet enii si, capabil s func ioneze cu un numr sporit de
membri, dup aderarea rilor asociate. Alturi de dispozi iile privind Uniunea Economic
i Monetar, Tratatul de la Amsterdam con ine i un pachet de msuri cu caracter social
privind creterea economic i crearea de noi locuri de munc. Tratatul include un articol

15

nou, consacrat principiului general al nediscriminrii (Uniunea poate combate orice


form de discriminare, indiferent c este pe baz de sex, ras, origine etnic, religie, vrst
sau orientare sexual). Prin Tratatul de la Amsterdam, Uniunea poate ntreprinde misiuni
de ajutor umanitar i de men inere a pcii (misiuni Petersberg). Tratatul a prevazut ca, n
urmtorii 5 ani dup intrarea sa n vigoare, msurile privind libera circula ie a persoanelor
strine n UE, controalele la frontiere, imigrarea i dreptul de azil s fie unificate dup
consultarea cu Parlamentul i printr-o decizie cu unanimitate a Consiliului. Tratatul de la
Amsterdam crete considerabil responsabilitatea Parlamentului, fcnd din procedura de
codecizie regula cvasi-general si extinde ctre noi domenii politice posibilitatea de a
adopta o decizie cu majoritate calificat n cadrul Consiliului UE.

Tratatul de la Nisa (semnat n feb.2001, n vigoare de la 1 feb.2003) a avut ca scop


adaptarea func ionarii institu iilor europene n perspectiva unei extinderi a UE la 27 de
state membre. In consecinta, schimba reprezentarea nationala la nivelul institu iilor UE n
vederea pregtirii pentru extindere, schimb ponderarea votului cu majoritate calificata n
Consiliul UE si extinde baza juridic a acestuia si realizeaza o extindere de mic
anvergur a aplicrii procedurii de codecizie.

Tratatul de la Lisabona - este rezultatul unui proces mai ndelungat prin care s-a
urmrit reformarea cadrului legal al Uniunii. Condi iile impuse de trecerea de la 15 la 27
de state membre n urma celui de-al cincilea val al extinderii au fcut necesar reformarea
institu iilor Uniunii, precum i a modului de luare a deciziilor la nivelul acesteia, n
vederea sporirii eficien ei ntregului sistem comunitar. Noul Tratat de organizare i
func ionare a Uniunii Europene a fost semnat de ctre efii de stat/guvern ai statelor
membre la 13 decembrie 2007, la Lisabona. Titulatura sa oficial este Tratatul de la
LisabonademodificareaTratatuluiprivindUniuneaEuropean iaTratatuluide
instituireaComunit iiEuropene. Acesta a intrat n vigoare la 1 decembrie 2009. Dup
eecul ratificrii Tratatului de instituire a unei Constitu ii pentru Europa, cunoscut
sub numele de Tratatul Constitu ional, un pas important n reluarea procesului de
reformare a Tratatelor UE a fost reprezentat de elaborarea i adoptarea Declara iei de la
Berlin pentru aniversarea a 50 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma. Documentul,
adoptat la 25 martie 2007 de cele 27 de state membre de atunci i de institu iile Uniunii,
subliniaz realizrile Uniunii de la crearea sa i reafirm solidaritatea statelor membre n
jurul unor proiecte i obiective comune pentru viitor. Consiliul European din 21-23 iunie
2007 a decis elaborarea unui Tratat de Reform a Uniunii i a adoptat un mandat clar i

16

detaliat n acest sens, care a condus la semnarea Tratatului n decembrie 2007, la


Lisabona. Romnia s-a asociat nc de la nceput dezbaterilor pe aceast tem, fiind
contient de importan a noului Tratat pentru dezvoltarea ulterioar a Uniunii i a
modalit ilor n care aceasta va rspunde ateptrilor cet enilor europeni, inclusiv celor
romni. Tratatul de la Lisabona, la fel ca i Tratatul de la Amsterdam i, respectiv,
Tratatul de la Nisa, este un tratat de amendare a Tratatelor existente. Acesta cuprinde
Tratatul Uniunii Europene (TUE) i Tratatul privind func ionarea Uniunii (TFUE), care
reprezint tratatele de baz ale Uniunii i au o valoare juridic egal. Tratatul de la
Lisabona con ine, de asemenea, o serie de Protocoale i de Declara ii. Romnia a sus inut
activ adoptarea Tratatului, care include cea mai mare parte a inova iilor prevzute anterior
de Tratatul Constitu ional. Ratificarea Tratatului de la Lisabona a fost finalizat de ctre
toate cele 27 de state membre UE la 13 noiembrie 2009. Romnia este unul dintre primele
state membre care au ratificat Tratatul, Parlamentul romn finaliznd procedura de
ratificare la data de 4 februarie 2008. Tratatul a intrat n vigoare la 1 decembrie 2009.
Cronologiaratific riiTratatuluidelaLisabona
Stat membru Dataratific rii

Modalitatea de ratificare Data


depunerii
instrumentului de ratificare
Ungaria
17 decembrie 2007 Parlament
6 februarie 2008
Slovenia
29 ianuarie 2008 Parlament
30 aprilie 2008
Malta
29 ianuarie 2008 Parlament
6 februarie 2008
Romnia
4 februarie 2008 Parlament
11 martie 2008
Fran a
8 februarie 2008 Parlament
14 februarie 2008
Bulgaria
21 martie 2008
Parlament
28 aprilie 2008
Polonia
2 aprilie 2008
Parlament
12 octombrie 2009
Slovacia
10 aprilie 2008
Parlament
24 iunie 2008
Portugalia
23 aprilie 2008
Parlament
17 iunie 2008
Danemarca
24 aprilie 2008
Parlament
29 mai 2008
Austria
24 aprilie 2008
Parlament
13 mai 2008
Letonia
8 mai 2008
Parlament
16 iunie 2008
Lituania
8 mai 2008
Parlament
26 august 2008
Germania
23 mai 2008
Parlament
25 septembrie 2009
Luxemburg
29 mai 2008
Parlament
21 iulie 2008
Finlanda
11 iunie 2008
Parlament
30 septembrie 2008
Estonia
11 iunie 2008
Parlament
23 septembrie 2008
Grecia
12 iunie 2008
Parlament
12 august 2008
Marea Britanie 18 iunie 2008
Parlament
16 iulie 2008
Cipru
3 iulie 2008
Parlament
26 august 2008
Olanda
8 iulie 2008
Parlament
11septembrie 2008
Belgia
11 iulie 2008
Parlament
15 octombrie 2008
Spania
15 iulie 2008
Parlament
8 octombrie 2008
Italia
31 iulie 2008
Parlament
8 august 2008
17

Suedia
20 noiembrie 2008 Parlament
Republica Ceh 6 mai 2009
Parlament
Irlanda
2 octombrie 2009 Referendum

10 decembrie 2008
13 noiembrie 2009
23 octombrie 2009

TEST DE AUTOEVALUARE 2.A.


In ce Tratat din constructia UE a fost prevazuta realizarea
stadiului de integrare de uniune economica si monetara ? Dar cel
de uniune vamala ?

Scurta prezentarea a Tratatului de la Lisabona


1. O Europ mai democratic i mai transparent , n care Parlamentul European i
parlamentele na ionale se bucur de un rol consolidat, n care cet enii au mai multe
anse de a fi asculta i i care definete mai clar ce este de fcut la nivel european i
na ional i de ctre cine.

Un rol consolidat pentru Parlamentul European: Parlamentul European, ales


direct de ctre cet enii Uniunii Europene, va avea noi atribu ii privind
legisla ia, bugetul Uniunii Europene i acordurile interna ionale. Prin faptul c
se va recurge mai des la procedura de co-decizie n cadrul elaborrii
politicilor europene, Parlamentul European se va afla pe o pozi ie de egalitate
cu Consiliul, care reprezint statele membre, n ceea ce privete adoptarea celei
mai mari pr i a legisla iei Uniunii Europene.

O mai mare implicare a parlamentelor na ionale: parlamentele na ionale vor


participa ntr-o msur mai mare la activit ile Uniunii Europene, n special
datorit unui nou mecanism care le permite s se asigure c aceasta intervine
numai atunci cnd se pot ob ine rezultate mai bune la nivel comunitar
(principiul subsidiarit ii). Alturi de rolul consolidat al Parlamentului
European, implicarea parlamentelor na ionale va conduce la consolidarea
caracterului democratic i la creterea legitimit ii ac iunilor Uniunii.

18

O voce mai puternic pentru cet eni: datorit ini iativei cet enilor, un milion
de cet eni din diferite state membre vor putea cere Comisiei s prezinte noi
propuneri politice.

Retragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoate explicit, pentru


prima dat, posibilitatea ca un stat membru s se retrag din Uniune.

Cine i ce face: rela ia dintre statele membre i Uniunea European va deveni


mai clar odat cu clasificarea competen elor. Tratatul introduce o clasificare
general acompeten elor n trei categorii:
1. Competen ele exclusive: doar Uniunea are puterea de a legifera n
domenii precum uniunea vamal, politica comercial comun sau
concuren a.
2. Ac iuniledesprijin,decoordonaresaudecompletare : interven ia
Uniunii se limiteaz la sus inerea ac iunilor ntreprinse de statele
membre, de exemplu, prin intermediul ajutoarelor financiare. Sunt
vizate domenii precum cultura, educa ia sau industria.
3. Competen ele partajate: acoper celelalte domenii, printre care se
numr protec ia mediului, transporturile i protec ia consumatorilor.
Distribuirea puterii de legiferare ntre Uniunea European i statele
membre se face respectnd principiul subsidiarit ii.

2. OEurop maieficient , cu metode de lucru i reguli de vot simplificate, cu institu ii


eficiente i moderne pentru o Uniune European capabil s ac ioneze mai bine n
domenii de prioritate major pentru Uniunea de astzi.

Un proces decizional eficient: votul cu majoritate calificat din Consiliu va fi


extins la noi domenii politice, astfel nct procesul decizional s se desfoare
mai rapid i mai eficient. ncepnd din 2014, calcularea majorit ii calificate se
va baza pe sistemul dublei majorit i, a statelor membre i a popula iei,
reflectnd astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se ob ine atunci
cnd o decizie este luat prin votul a 55% din statele membre, reprezentnd cel
pu in 65% din popula ia Uniunii.

Un cadru institu ional mai stabil i mai eficient: Tratatul nu schimb


fundamental structura institu ional a UE, care se va baza, n continuare, pe
triunghiul Parlament, Consiliu, Comisie. Totui, el introduce cteva elemente
noi menite s amelioreze eficien a, coeren a i transparen a institu iilor.

19

vor exista 7 institu ii: Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul,


Comisia European, Curtea de Justi ie a Uniunii Europene, Banca Central
European i Curtea de Conturi.

Parlamentul European

Tratatul de la Lisabona sporete competen ele acestuia la nivel legislativ,


bugetar i n materie de aprobare a acordurilor interna ionale. De asemenea,
Tratatul modific i structura Parlamentului: numrul deputa ilor europeni nu
va depi 751 (750 plus preedintele), iar repartizarea locurilor pe state
membre se va face dup principiul propor ionalit ii degresive. Altfel spus,
deputa ii din rile cu cei mai mul i locuitori vor reprezenta un numr mai mare
de cet eni dect deputa ii din rile cel mai pu in populate. Tratatul mai
precizeaz c fiecare stat membru va fi reprezentat n Parlament de minim 6
deputa i i de maxim 96.

Consiliul European

are misiunea de a impulsiona elaborarea politicilor si devine o institu ie a UE,


fr a primi ns noi atribu ii. Este creat totui un nou post, cel de Preedinte al
Consiliul European. Acesta este ales de Consiliul European pentru un mandat
de doi ani i jumtate i va avea rolul de a asigura pregtirea i continuitatea
lucrrilor Consiliului European i de a gsi solu ii care s conduc la ob inerea
consensului. Preedintele Consiliului European nu poate ocupa alte func ii la
nivel na ional.

Consiliul

Consiliul reprezint guvernele statelor membre. Rolul su rmne n mare


msur neschimbat. Consiliul va continua s mpart prerogativele legislative
i bugetare cu Parlamentul i i va men ine rolul central n materie de politic
extern i de securitate comun (PESC) i de coordonare a politicilor
economice.

Schimbarea esen ial adus de T. Lisabona se refer la procesul de decizie:


Consiliul va decide cu majoritate calificat, cu excep ia cazurilor n care
tratatele prevd o alt procedur (ex. votul n unanimitate). Dupa intrarea n
vigoare a T. Lisabona, votul cu majoritate calificat este extins la numeroase
domenii de ac iune (de ex., imigrarea sau cultura).

Ulterior, introducerea, n 2014, a votului cu dubl majoritate al statelor


membre ale UE (55%) i al popula iei (65%), care reflect dubla legitimitate a
20

Uniunii, va conduce la consolidarea transparen ei i eficien ei. Noua modalitate


de calcul va fi completat de un mecanism care ar trebui s permit unui numr
mic de state membre (apropiate de minoritatea de blocare) s-i manifeste
opozi ia fa de o decizie. ntr-o astfel de situa ie, Consiliul trebuie s fac tot
ce-i va sta n putin pentru a ob ine, ntr-un interval de timp rezonabil, o
solu ie satisfctoare pentru ambele pr i.
Comisia European

Principala misiune a Comisiei Europene este s promoveze interesul general


european. T. Lisabona aduce schimbri la nivelul structurii acesteia. Potrivit
principiului rota iei egale ntre statele membre, ncepnd din 2014, colegiul va
fi format dintr-un numr de comisari egal cu dou treimi din numrul statelor
membre. Nr. membrilor Comisiei va putea fi modificat de Consiliul European
cu unanimitate de voturi. La solicitarea Irlandei, Consiliul European din 11-12
dec. 2008 a decis n unanimitate c va actiona n sensul mentinerii sistemului
un stat / un comisar pt. structura Comisiei si dupa 2014.

Rolul preedintelui Comisiei va fi consolidat, din moment ce acesta i va putea


obliga pe membrii colegiului s demisioneze.
naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de securitate i
vicepreedinte al Comisiei
nfiin area postului de nalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i
politica de securitate este una dintre inova iile institu ionale majore ale
Tratatului de la Lisabona. n consecin , coeren a ac iunii externe a Uniunii ar
trebui s fie ameliorat.
Acest nalt Reprezentant va avea o dubl misiune: pe de o parte, va fi
mputernicitulConsiliuluipentrupoliticaextern idesecuritatecomun
(PESC) iar pe de alt parte, va fi vicepreedinte al Comisiei pentru rela ii
externe. Responsabil pentru elaborarea politicii externe i a politicii de aprare
comun, va prezida i Consiliul Afaceri externe. n plus, va reprezenta
Uniunea pe scena interna ional n domeniul PESC i va fi asistat de un
serviciu european pentru ac iune extern, format din func ionari ai Consiliului,
Comisiei i serviciilor diplomatice na ionale.
Celelalte instituii

Dispozi iile tratatelor actuale referitoare la Banca Central European (BCE) i la


Curtea de Conturi nu au suferit schimbri notabile.
21

n ceea ce privete Curtea de Justi ie a Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona


extinde domeniul de interven ie al acesteia, mai ales n materie de cooperare penal i
poli ieneasc i introduce cteva modificri procedurale.

3. O Europ a drepturilor, valorilor, libert ii, solidarit ii i siguran ei, care


promoveaz valorile Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale n
dreptulprimareuropean,prevedenoimecanismedesolidaritateiasigur omai
bun protec ieacet enilor europeni.

Valori democratice: Tratatul de la Lisabona specific i consolideaz valorile


i obiectivele care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite s serveasc
drept punct de referin pentru cet enii europeni i s arate ce anume are de
oferit Europa partenerilor si din ntreaga lume.

Drepturile cet enilor i Carta drepturilor fundamentale: Tratatul de la


Lisabona men ine drepturile existente i introduce altele noi. n mod special,
garanteaz libert ile i principiile nscrise n Carta drepturilor fundamentale i
confer dispozi iilor acesteia for juridic obligatorie. Se refer la drepturi
civile, politice, economice i sociale.

Libertate pentru cet enii europeni: Tratatul de la Lisabona men ine i


consolideaz cele patru libert i, precum i libertatea politic, economic i
social a cet enilor europeni.

Solidaritate ntre statele membre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul c


Uniunea i statele membre ac ioneaz mpreun ntr-un spirit de solidaritate n
cazul n care un stat membru este inta unui atac terorist sau victima unui
dezastru natural sau provocat de mna omului. De asemenea, se subliniaz
solidaritatea n domeniul energiei.

Mai mult siguran pentru to i: Uniunea va beneficia de o capacitate


extins de ac iune n materie de libertate, securitate i justi ie, ceea ce va aduce
avantaje directe n ceea ce privete capacitatea Uniunii de a lupta mpotriva
criminalit ii i terorismului. Noile prevederi n materie de protec ie civil,
ajutor umanitar i sntate public au, de asemenea, obiectivul de a ntri
capacitatea Uniunii de a rspunde la amenin rile la adresa securit ii
cet enilor europeni.

4. Europacaactorpescenainterna ional instrumentele de politic extern de care


dispune Europa vor fi regrupate att n ceea ce privete elaborarea, ct i adoptarea
noilor politici. Tratatul de la Lisabona va oferi Europei o voce mai clar n rela iile cu
22

partenerii si din ntreaga lume. Va utiliza for a dobndit de Europa n domeniul


economic, umanitar, politic i diplomatic pentru a promova interesele i valorile
europene pe plan mondial, respectnd, n acelai timp, interesele specifice ale statelor
membre n domeniul afacerilor externe.

Numirea unui nalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe i politica de


securitate, care va fi i unul din vicepreedin ii Comisiei, va crete impactul,
coeren a i vizibilitatea ac iunii externe a UE.

Noul Serviciu european pentru ac iune extern

va oferi naltului

Reprezentant sprijinul necesar.

Uniuneavaaveaopersonalitatejuridic unic , ceea ce i va ntri puterea


de negociere determinnd-o s fie mai eficient pe plan mondial i un partener
mai vizibil pentru rile ter e i organiza iile interna ionale.

Progresele n domeniul politicii europene de securitate i aprare vor men ine


unele modalit i decizionale specifice, facilitnd totodat o cooperare
consolidat n cadrul unui grup mai mic de state membre.

TEST DE AUTOEVALUARE 2.B.


I.
II.
III.

Ce fel de Tratat este Tratatul de la Lisabona ?


Care sunt prevederile Tratatului de la Lisabona cu
privire la statutul Uniunii Europene ?
Ce functii si posturi noi se creeaza prin Tratatul de la
Lisabona ?

2.3.Structurainstitu iilorUEiproceduridecizionale
comunitare
Cadrul institu ional al Uniunii Europene, stabilit de ctre Tratatele fundamentale, are
la baz "un triunghi institu ional" alctuit din Consiliul Uniunii Europene, Comisia European
i Parlamentul European. Aceste institu ii sunt actorii procesului decizional, lor alturndu-lise Consiliul European, care definete orientrile politice generale. Aplicarea normelor UE este
supravegheat de Curtea de Justi ie a Uniunii Europene, iar partea financiar a activit ilor
23

este verificat de Curtea European de Conturi. Pe lng aceste institu ii, UE include si alte
institutii si de organisme specializate, cu rol financiar, consultativ etc.

Comitetul Economic si Social European reprezint actorii economici i sociali din

societatea civil organizat, precum angajatorii i angaja ii, sindicatele i organiza iile de
consumatori;

Comitetul Regiunilor reprezint autorit ile regionale i locale;


Banca Europeana de Investitii finan eaz investi iile n proiecte de dezvoltare

economic n interiorul i n exteriorul UE i sus ine micile ntreprinderi prin Fondul


European de Investitii;

Banca Centrala Europeana este responsabil de politica monetar european;


Mediatorul (Ombudsman) European investigheaz plngerile privind administrarea

defectuoas naintate mpotriva institu iilor i organismelor UE;

Controlorul European pentru Protectia Datelor asigur protec ia datelor cu caracter

personal ale cet enilor.

Structura institutionala cf. T. de la Lisabona

Consiliul European
Consiliul UE (Consiliul de Minitri)

Curtea de Justi ie a UE

Parlamentul European

Comisia European

Institu ii-cadru

Banca Central European

Curtea European de Conturi

Institu ii

Comitetul Economic i Social

Comitetul Regiunilor

Organisme consultative

Alte organisme i agen ii

24

Mecanism institu ional


Consiliul European
(re)modeleaz viziunea
politic a Uniunii

Celelalte organisme

Comisia European

elaboreaz politicile comunitare


i ini iaz legisla ia aferent

sprijin i completeaz
activit ile institu iilor

Mediatorul European

Consiliul i Parlamentul

vegheaz asupra rela iei


dintre organismele UE i persoane

adopt legisla ia

Curtea de Conturi

Comisia i statele membre

vegheaz la administrarea corect,


eficace i eficient a fondurilor

asigur implementarea legisla iei

Comisia i Curtea de Justi ie


vegheaz la respectarea
dreptului european

Consiliul European
Consiliul European a fost nfiin at n n urma conferin ei la nivel nalt de la Paris din 10
decembrie 1974, prima sa ntlnire avnd loc la Dublin n 1975.
Rolul Consiliului European este de a impulsiona dezvoltarea Uniunii i de a stabili politicile
generale necesare acestei dezvoltri. Atribu iile Consiliului European, care a devenit i
principalul factor de decizie n ceea ce privete viitorul Uniunii, sunt:

desemnarea principalelor linii de ac iune la nivelul evolu iei interna ionale a


construc iei europene;

stabilirea orientrilor generale n domeniul politicilor economice, sociale i


externe;

luarea deciziilor la cel mai nalt nivel n privin a problemelor deosebite care pot
aprea n cadrul domeniului economic, social, financiar i de politic extern.
Consiliul European prezint Parlamentului European un raport n urma fiecrei reuniuni,
precum i un raport scris privind progresele UE.
Iata o schema ce prezinta n mod sintetic aceasta institutie a UE:

25

Consiliul European
Sediul : Bruxelles

Web: http://www.european-council.europa.eu

Membri: efii de stat sau de guvern ai SM, preedintele


Consiliului European i preedintele Comisiei.
naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate
particip la lucrrile Consiliului European.
Cnd ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide
s fie asistat de un ministru, iar n ceea ce-l privete pe preedintele Comisiei, de un
membru al Comisiei.

A devenit o institu ie cf. prevederilor T. Lisabona (1 dec. 2009).


Consiliul European i alege Preedintele cu majoritate calificat.
Mandatul Preedintelui este de 2,5 ani, cu posibilitatea rennoirii o
singur dat.
Preedintele su actual este Herman Van Rompuy.
Se ntrunete de 2 ori/semestru, la convocarea preedintelui su.
Cnd situa ia o impune, preedintele convoac o reuniune
extraordinar a Consiliului European.
Definete orientrile i priorit ile politice generale ale UE.
Nu exercit func ii legislative.
Deciziile se adopt de regul prin consens.
n unele cazuri, Consiliul European adopt deciziile n unanimitate
sau cu majoritate, n func ie de ceea ce prevd dispozi iile tratatului.

Consiliul Uniunii Europene


Minitrii din statele membre se ntrunesc n cadrul Consiliului Uniunii Europene. n func ie de
chestiunea de pe ordinea de zi, fiecare ar va fi reprezentat de ministrul care rspunde de
subiectul n cauz (afaceri externe, finan e, probleme sociale, transporturi, agricultur, etc.).
Preedin ia Consiliului este de inut timp de ase luni de ctre fiecare stat membru, pe baza
unui sistem de rota ie.
Consiliulr spundedeluareadeciziiloridecoordonare.

Consiliul Uniunii Europene adopt legi, legifernd, n mod normal, mpreun cu


Parlamentul European.

Consiliul coordoneaz politicile economice generale ale statelor membre.

Consiliul definete i pune n aplicare politica extern i de securitate comun a


UE, pe baza liniilor directoare stabilite de Consiliul European.

Consiliul ncheie, n numele Comunit ii i al Uniunii, acorduri interna ionale ntre


UE i unul sau mai multe state sau organiza ii interna ionale.

Consiliul coordoneaz ac iunile statelor membre i adopt msuri n domeniul


cooperrii poli ieneti i judiciare n materie penal.

Consiliul i Parlamentul European constituie autoritatea bugetar care adopt


bugetul Comunit ii.
26

Actele Consiliului
Actele Consiliului pot fi sub form de regulamente, directive, decizii, ac iuni comune sau
pozi ii comune, recomandri sau avize. De asemenea, Consiliul poate adopta concluzii,
declara ii sau rezolu ii.
Atunci cnd Consiliul ac ioneaz n calitate de legiuitor, Comisia European este, n principiu,
cea care face propunerile. Acestea sunt examinate de ctre Consiliu, care poate aduce
modificri nainte de a le adopta.
Parlamentul European este un participant activ n cadrul acestui proces legislativ. Legisla ia
comunitar referitoare la o gam ampl de chestiuni se adopt n comun de ctre Parlament i
Consiliu, utiliznd procedura legislativ ordinar (fosta codecizie).
Num rul de voturi de care dispune fiecare stat membru este stabilit prin tratate.
Tratatelesuntcelecaredefinesc,deasemenea,cazurilencareestenecesar majoritatea
simpl ,majoritateacalificat sauunanimitatea.
Consiliul Uniunii Europene este asistat de un Secretariat General, dar i de mai multe
comitete, dintre care cel mai important este COREPER (Comitetul Reprezentan ilor
Permanen i). Acesta este format din reprezentan ii statelor membre, fiind un organ permanent,
de natur diplomatic, care pregtete edin ele Consiliului, propunerile de decizii precum i
propunerile de compromis.
In continuare este prezentat n mod schematic Consiliul Uniunii Europene:

Consiliul Uniunii Europene

vocea statelor
membre

Sediul principal: Bruxelles

Web: http://www.consilium.europa.eu

Numr membri: 28

Mandat: -

Configura ie variabil

(10 configura ii tematice: Afaceri Generale; Afaceri Externe;


Afaceri Economice si Financiare; Justitie si Afaceri Interne; Ocuparea Fortei de Munca, Politica
Sociala, Sanatate si Consumatori; Competitivitate; Transporturi, Telecomunicatii si Energie;
Agricultura si Pescuit, Mediu; Educatie,Tineret si Cultura)

Vot cu majoritate simpl, calificat sau unanimitate


Puteri legislative i bugetare
Coordonarea politicilor economice
Definirea PESC i coordonarea cooperrii
poli ieneti i judiciare n materie penal
ncheierea de acorduri interna ionale
Preedin ia : prin rotatie de fiecare stat (6 luni):
Lituania - iul.-dec. 2013, Grecia ian.-iul.2014, Italia iuliedec.2014 Romnia iul. dec. 2019
COREPER (alctuit din ambasadorii statelor membre pe lng UE)
nalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de
securitate - prezideaz Consiliul Afaceri Externe i conduce politica
extern i de securitate comun : Catherine Ashton
Regulamente, directive i decizii (o parte adoptate mpreun cu PE)

Actiuni comune sau pozitii comune, Recomandri i Avize


Concluzii, Declara ii i rezolu ii

27

Consiliul Uniunii Europene - continuare


Nr. de voturi de care dispune fiecare SM este stabilit prin tratate.

Majoritatea calificat - condiii:

dac majoritatea SM este de acord (n unele cazuri o majoritate de


dou treimi);
se nregistreaz un minim de 260 de voturi n favoarea propunerii,
dintr-un total de 352 de voturi.
n plus, un SM poate solicita confirmarea faptului c voturile
favorabile reprezint cel pu in 62% din popula ia total a UE;
dac se constat c nu se ndeplinete acest criteriu, decizia nu
va fi adoptat.

Repartizarea voturilor pentru fiecare SM:

Germania, Fran a, Italia, Regatul Unit Spania, Polonia Romnia Olanda Belgia, Republica Ceh, Grecia, Ungaria, Portugalia Bulgaria, Austria, Suedia Croaia, Danemarca, Irlanda, Lituania, Slovacia, Finlanda Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg, Slovenia Malta -

29
27
14
13
12
10
7
4
3

TOTAL 352

ComisiaEuropean
Comisia European este organul executiv al UE. Ea propune noile reglementri comunitare i
se ocup de gestionarea cotidian a punerii n aplicare a politicilor europene i a modului n
care sunt cheltuite fondurile UE. Reprezentnd interesele Europei n ansamblul su, Comisia
se asigur c tratatele i legisla ia european sunt respectate de toate statele membre.
Este alcatuita n prezent din 28 de comisari, numi i de guvernele statelor membre din rndul
cet enilor acestora. Dei membrii Comisiei sunt numi i de statele membre, acetia reprezint
interesele comunitare i nu pe cele na ionale. Pe durata mandatului lor (5 ani), comisarii
europeni vor ac iona n deplin independen fa de statele care i-au numit, ab inndu-se de
la orice ac iune care ar putea fi incompatibil cu atribu iile lor. Comisia este condus de un
Preedinte care este desemnat de Consiliul European, care-i desemneaz si pe ceilalti comisari
cu acordul Preedintelui numit ; componen a Comisiei, (inclusiv Preedintele) este supus
aprobrii Parlamentului European.
Comisia European are urmtoarele atribu ii:
atribu ii de ini iativ legislativa;

28

putere de execu ie, Comisia avnd misiunea de a urmrii aducerea la ndeplinire a


deciziilor Consiliului;

asigur respectarea tratatelor i a obliga iilor comunitare putnd impune sanc iuni
pentru nerespectarea acestora;

gestioneaz bugetul i fondurile structurale comunitare;

putere de negociere n raport cu statele ter e i alte organiza ii.

Comisia European

interesele Uniunii

Sediul principal: Bruxelles

Web: http://www.ec.europa.eu

Numr membri: 28

Mandat: 5 ani

Ini iativ legislativ


Puteri executive
Impunerea dreptului european (mpreun cu CEJ)
Reprezentarea UE la nivel interna ional
Preedinte Jose Manuel Barroso i vicepreedin i (8)

Comisari (28)
Directii Generale si Servicii

Secretariat General
cca. 38 000 de angajati
Regulamente i directive de implementare (norme metodologice)

Decizii (adoptate mpreun cu Banca Central European)


Recomandri i Opinii

Parlamentul European
Parlamentul European (PE) este ales de cet enii UE pentru a le reprezenta interesele. i are
originea n anii 50 i are la baz tratatele fundamentale. Din 1979, membrii PE sunt alei prin
vot direct de ctre cet enii UE. Alegerile au loc o dat la cinci ani i fiecare cet ean UE are
dreptul de a vota i de a candida, indiferent unde locuiete n UE. Cele mai recente alegeri au
avut loc n iunie 2009. Astfel, Parlamentul exprim voin a democratic a celor aproximativ
500 de milioane de cet eni ai Uniunii i le reprezint interesele n discu iile cu alte institu ii
UE. Numrul parlamentarilor provenind din fiecare ar este aproximativ propor ional cu
numrul locuitorilor rii respective. n baza Tratatului de la Lisabona, nicio ar nu poate
avea mai pu in de 6 reprezentan i sau mai mult de 96. Componen a actual a Parlamentului a
fost stabilit, totui, nainte de intrarea n vigoare a Tratatului. Numrul deputa ilor europeni
29

se va modifica n viitoarea legislatur (de ex., numrul deputa ilor din Germania va fi redus de
la 99 la 96, iar cel al deputa ilor din Letonia va scdea de la 9 la 8). Dup aderarea Croaiei la
UE n iulie 2013, Parlamentul a ajuns la 766 de membri din toate cele 28 de state membre UE.

vocea cetenilor

Parlamentul European

Numr de locuri pentru fiecare ar (legislatura 2009 2014, iulie 2013)

Austria

19

Luxemburg

Belgia

22

Malta

Bulgaria

18

Polonia

51

Cipru

Danemarca

13

Portugalia

22

Regatul Unit

73

Republica Ceh

22

Estonia

Finlanda

13

Romnia

33

Fran a

74

Slovacia

13

Germania

99

Slovenia

Grecia

22

Spania

54

Irlanda, Croaia

12

Suedia

20

Italia

73

rile de Jos

26

Letonia

Ungaria

22

Lituania

12

TOTAL

766

Membrii Parlamentului European (MPE) nu sunt grupa i n func ie de rile de origine, ci de


afinit ile politice la nivelul UE. La nivelul grupurilor politice de care apar in, ei reprezint
toate punctele de vedere cu privire la aspectele politice i integrarea european, de la adep ii
convini ai federalismului pn la euroscepticii ferven i.
Martin Schulz a fost ales preedinte al PE la 17 ianuarie 2012, pentru un mandat de doi ani i
jumtate.
Parlamentul European i desfoar activitatea n trei sedii: Bruxelles (Belgia), Luxemburg i
Strasbourg (Fran a). La Luxemburg se afl sediul administrativ (Secretariatul General).
Reuniunile ntregului Parlament, cunoscute sub denumirea de sesiuni plenare, au loc la
Strasbourg i uneori la Bruxelles. Reuniunile comisiilor parlamentare au loc tot la Bruxelles.

30

vocea cetenilor

Parlamentul European
Sediul principal: Strasbourg
Numr membri: 766

Web: www.europarl.europa.eu
Mandat: 5 ani

Distribuirea locurilor in PE pe grupuri politice (iulie 2013)


Grupul Partidului Popular European (Cretin - Democrat)

(275 de locuri)

Grupul Alian ei Progresiste a Socialitilor si


Democra ilor din Parlamentul European

(194 de locuri)

Grupul Alian ei Liberalilor i Democra ilor pentru Europa

(85 de locuri)

Grupul Verzilor/Alian a Liber European

(58 de locuri)

Conservatorii si Reformistii Europeni

(56 de locuri)

Grupul Confederal al Stngii Europene Unite / Stnga Verde


Nordic

(35 de locuri)

Europa Libertatii i Democra iei

(32 de locuri)

Membri Independen i

(31 de locuri)

Parlamentul ndeplinete trei func ii principale:


1. Adopt legile europene n colaborare cu Consiliul, n multe domenii de politici
publice. Faptul c PE este ales prin vot direct de ctre cet enii UE reprezint o
garan ie a legitimit ii democratice a legisla iei europene.
2. Parlamentul exercit controlul democratic asupra celorlalte institu ii UE, n special
asupra Comisiei. Parlamentul de ine puterea de a aproba sau de a respinge comisarii
nominaliza i i are dreptul de a cere ntregii Comisii s demisioneze.

3. Controlul finan elor publice. mpreun cu Consiliul, Parlamentul de ine autoritatea


asupra bugetului UE i poate influen a cheltuielile UE. Parlamentul adopt sau
respinge ntregul proiect de buget.

31

Parlamentul European

- continuare

Adoptarea legilor europene


Procedura obinuit de adoptare (de aprobare) a legisla iei
UE este codecizia acord putere de decizie egal PE i
Consiliului i se aplic pentru legisla ia dintr-o gam larg de
domenii.
n anumite domenii (de ex. agricultura, politica economic,
vizele i imigrarea), hotrrile revin exclusiv Consiliului, dar
acesta are obliga ia de a consulta Parlamentul.
Avizul conform al Parlamentului este obligatoriu pentru
anumite decizii importante, ca de exemplu aderarea unor noi
state la UE.
Parlamentul impulsioneaz adoptarea unor legi noi
examinnd programul de lucru anual al Comisiei, stabilind ce
legi noi se impun i solicitnd Comisiei s prezinte propuneri.

Parlamentul European

- continuare

Controlul finan elor publice


Parlamentul i Consiliul stabilesc mpreun bugetul anual al
UE. Parlamentul dezbate proiectul de buget n 2 lecturi
succesive, dar bugetul nu intr n vigoare dect dup
semnarea de ctre preedintele Parlamentului.
Comisia pentru control bugetar a PE monitorizeaz modul
n care se cheltuiesc fondurile bugetare. Parlamentul
hotrte, n fiecare an, dac aprob modul n care Comisia
European administreaz bugetul (acordarea descrcrii de
gestiune).
Controlul democratic
Parlamentul exercit controlul democratic asupra celorlalte
institu ii ale UE n diferite moduri:
La nceputul mandatului unei noi Comisii, membrii acesteia
sunt desemna i de guvernele statelor membre UE, dar nu pot
fi numi i fr aprobarea Parlamentului ( Parlamentul
intervieveaz fiecare membru n parte, inclusiv poten ialul
preedinte al Comisiei, i voteaz aprobarea Comisiei ca un
ntreg).

32

Parlamentul European

- continuare

Controlul democratic
Pe durata ntregului mandat, Comisia rspunde politic n fa a
Parlamentului, care poate prezenta o mo iune de cenzur prin
care s solicite demisia n mas a Comisiei.
Parlamentul exercit controlul si prin examinarea periodic a
rapoartelor trimise de ctre Comisie (raportul general anual,
rapoarte privind punerea n aplicare a bugetului etc.).
Mb. PE transmit ntrebri Comisiei n mod periodic, iar comisarii
au obliga ia legal de a rspunde la aceste ntrebri.
Parlamentul supravegheaz activitatea Consiliului: MPE
transmit ntrebri Consiliului n mod periodic, iar Preedintele
Consiliului particip la sesiunile plenare ale PE i ia parte la
dezbaterile importante.
Parlamentul
poate
extinde
controlul
democratic
prin
examinarea cererilor trimise de cet eni i nfiin area unor
comitete de investigare.
La deschiderea fiecrei reuniuni la nivel nalt a Consiliului
European, preedintele Parlamentului este invitat s prezinte
punctele de vedere ale Parlamentului.

CurteadeJusti ieaUE
Curtea de Justiie UE, al crei sediu este la Luxemburg, este compus din trei instane:
Curtea de Justiie, Tribunalul (creat n 1989) i Tribunalul Funciei Publice (creat n
2004). De la crearea acestora, au fost pronunate de ctre cele trei instane aproximativ 15 000
de hotrri.
Curtea de Justi ie a UE are ca obiect fundamental asigurarea respectrii dreptului n
interpretarea i aplicarea tratatelor. Este institu ia care a avut un rol decisiv n stabilirea
superiorit ii dreptului comunitar asupra dreptului na ional. Atribu iile principale ale Cur ii de
Justi ie a UE sunt:

controleaz legalitatea actelor emise de celelalte institu ii ale Uniunii;

controleaz respectarea de ctre statele membre a obliga iilor impuse de tratate;

interpreteaz normele comunitare ori de cte ori apare ntr-un proces o contesta ie
n privin a unei norme comunitare;

poate fi invitat s emit avize asupra acordurilor pe care Uniunea inten ioneaz s
le ncheie cu state ter e.
Curtea de Justiie este compus n prezent de 28 de judectori i 9 avoca i generali. Membrii
Cur ii sunt numi i de ctre statele membre dintre cet enii lor, pentru un mandat de 6 ani.
Aceti sunt alei dintre juritii cu experien , independen i i care ndeplinesc n statele de

33

origine condi iile pentru exercitarea celor mai nalte func ii jurisdic ionale. Avoca ii - generali
asist toate lucrrile Cur ii, expunndu-i opiniile cu impar ialitate n oricare din cauzele
prezentate n fa a Cur ii.
n 1989, pentru a degreva Curtea de multitudinea de cauze prezentate, a fost nfiin at
Tribunalul de Prim Instan , organ de jurisdic ie, ns fiind un organism autonom din punct
de vedere organizatoric. La fel ca i Curtea de Justi ie, Tribunalul are 28 de judectori, numi i
de statele membre i nu are nici un avocat general. Ocazional rolul acestuia poate fi luat de un
judector. Crearea Tribunalului de Prim Instan a permis crearea unui sistem jurisdic ional
cu dou trepte de jurisdic ie, dar i transferarea unei pr i a din competen ele Cur ii ctre noua
jurisdic ie. De asemenea au fost create camere jurisdic ionale, specializate pe anumite
domenii.
n cadrul institu iei jurisdic ionale, Tribunalul Funciei Publice este instan a specializat n
materia contenciosului func iei publice a Uniunii Europene. Aceast competen a fost
exercitat anterior de Curtea de Justi ie i, de la crearea sa n 1989, de Tribunal.
Tribunalul Func iei Publice a Uniunii Europene este compus din apte judectori numi i de
Consiliu pentru o perioad de ase ani care poate fi rennoit. ncepnd din anul 2012,
Tribunalul Funciei Publice poate recurge la un judector ad-interim pentru a suplini absena
unui judector care, fr a se afla ntr-o situaie de invaliditate total, este mpiedicat, din
motive medicale, s participe la soluionarea cauzelor pe o perioad de cel puin trei luni.
Consiliul, la propunerea preedintelui Curii de Justiie, stabilete o list de trei judectori adinterim. Aceti trei judectori sunt alei dintre fotii membri ai Curii, ai Tribunalului sau ai
Tribunalului Funciei Publice.

Curtea Europeana de Conturi


Curtea European de Conturi este o institu ie independent, nsrcinat cu verificarea
gestiunii finan elor comunitare. Aceasta realizeaz un control extern, independent de organele
comunitare. Atribu iile Cur ii de conturi sunt:

de control asupra bugetului Uniunii, opera iunilor financiare bugetare i


extrabugetare, asupra fondurilor structurale, precum i asupra ac iunilor finan ate
din bugetul Uniunii Europene;

rol consultativ n ceea ce privete proiectele de acte juridice referitoare la finan ele
comunitare;

urmrete legalitatea i regularitatea ncasrilor i a cheltuielilor;

34

ntocmete rapoarte generale asupra ntregii activit i de control.


Curtea European de Conturi are 28 de membrii, numi i de statele membre din rndul
auditorilor na ionali recunoscu i pentru independen a i competen a lor. Acetia sunt alei
pentru un mandat de 6 ani. Curtea func ioneaz pe principiul colegialit ii, preedintele fiind
numit din rndul celorlal i membrii ai Cur ii, pentru un mandat de 3 ani.

Comitetul Regiunilor
nfiin area Comitetului Regiunilor (CR) prin Tratatul de la Maastricht a rspuns cererii
formulate de autorit ile locale i regionale de a fi reprezentate n Uniunea European.
n prezent, Comitetul Regiunilor este un organism complementar celor trei institu ii
Comunitare (Consiliul, Comisia, Parlamentul). n sistemul institu ional comunitar Comitetul
i-a ctigat un loc bine definit datorit experien ei politice a membrilor si la diferite niveluri
locale i a cunoaterii aprofundate a problematicii regionale i locale.
Comitetul Regiunilor joac un rol important in procesul de integrare european. Unul din
principalele sale obiective l reprezint consolidarea coeziunii economice i sociale a statelor
membre.
Comitetul Regiunilor are, ca i consecin a extinderii, n prezent 353 de membri i un numr
egal de membri suplean i, numi i pentru o perioad de cinci ani de ctre Consiliul UE, care i
desfoar activitatea n exclusivitate pe baza propunerilor venite din partea statelor membre.
Mandatul membrilor poate fi rennoit. Comitetul Regiunilor este un organism independent.
Membrii si nu se supun nici unor instruc iuni obligatorii. Ei ac ioneaz complet independent
pentru ndeplinirea atribu iilor specifice, urmrind interesul general al UE. Comitetul
Regiunilor reprezint o "punte" de legtur ntre institu iile europene i regiunile, comunele i
oraele UE. Rolul Comitetului Regiunilor este de a prezenta punctele de vedere locale i
regionale cu privire la legisla ia UE. n acest sens, comitetul emite rapoarte sau avize cu
privire la propunerile Comisiei.
Comisia i Consiliul au obliga ia de a consulta CR nainte de adoptarea unor decizii la nivel
UE n probleme care sunt de interes pentru guvernul local i regional. Comisia, Consiliul i
Parlamentul European au libertatea de a se consulta cu CR i n alte probleme. n ceea ce
privete Comitetul, acesta poate adopta avize din proprie ini iativ i le poate prezenta
Comisiei, Consiliului i Parlamentului.

Comitetul Economic si Social


35

Comitetul Economic i Social (CES) este organismul consultativ european n cadrul cruia
sunt reprezentate diversele categorii de activit i economice i sociale. Comitetul are rolul
unui forum de dezbatere i reflexie, att la nivel european ct i la nivelul statelor membre.
Comitetul Economic i Social este format din 353 de membri (din cele 28 de state membre) ce
reprezint patronatul, muncitorii, agricultorii, ntreprinderile mici i mijlocii, comer ul i
asocia iile mesteugreti, cooperativele, societ ile de ntrajutorare, profesiunile liberale,
consumatorii, organiza iile pentru protec ia mediului, familiile, ONG - urile cu caracter
"social" etc. Comitetul Economic i Social are trei misiuni fundamentale:

s ofere consultan celor trei mari institu ii (Parlamentul European, Consiliul


Uniunii Europene i Comisia); se impune consultarea Comitetului nainte de
adoptarea unor decizii de politic economic i social, regional i de mediu. Prin
urmare, Comitetul ndeplinete un rol esen ial n procesul decizional din cadrul
Uniunii.

s asigure o mai mare implicare/contribu ie din partea societ ii civile la ini iativa
european i de a edifica i consolida o Europ apropiat cet enilor si;

s sporeasc rolul organiza iilor i asocia iilor societ ii civile n rile ne-membre
(sau grupuri de ri), iar n acest scop promoveaz dialogul structurat, organizat
cu reprezentan ii acestora i constituirea unor organisme similare n zonele vizate :
ri candidate la aderare rile mediteraneene, ACP, India, China i America Latina
etc. ("dezvoltare institu ional").

BancaCentralaEuropean
Sistemul European de Bnci Centrale (SEBC) este compus din Banca Central European
(BCE) i toate celelalte bnci centrale na ionale ale celor 28 de State Membre. Termenul
"Eurosistem" definete Banca Central European i bncile centrale/na ionale ale statelor
care au aderat la zona Euro. Obiectivele acestui sistem sunt:

definirea i implementarea politicii monetare a zonei Euro;


derularea opera iunilor externe;

pstrarea i administrarea rezervelor statelor membre;


promovarea unui sistem eficient de pl i.

SEBC este guvernat de structurile de decizie ale BCE, i anume Consiliul Director
(sau Consiliul Guvernatorilor), Comitetul Executiv i Consiliul General.

36

Consiliul Director definete politica monetar a zonei euro i fixeaz ratele dobnzilor
la care bncile comerciale pot ob ine bani de la Banca Central i.este compus din membrii
Comitetului Executiv i din guvernatorii bncilor centrale na ionale din statele zonei Euro.
Comitetul Executiv gestioneaz activitatea curent i este compus din Preedintele BCE,
Vice-Preedintele ei i al i patru membri, alei dintre profesioniti recunoscu i n domeniul
monetar bancar. Consiliul General contribuie la ac iunile de consultare i coordonare ale BCE
i ofer sprijin rilor care se pregtesc s adere la zona euro i este compus din Preedintele i
Vice-Preedintele BCE, precum i din guvernatorii bncilor centrale din cele 28 de State
Membre ale UE. BCE se afl n centrul Uniunii Economice i Monetare, este responsabil de
stabilitatea monedei europene, euro, autorizeaz emiterea de bancnotelor i hotrte volumul
emisiunilor de euro. Tot ea gestioneaz i cursurile monedei europene n raport cu celelalte
monede. Pentru a-i permite BCE s-i ndeplineasc misiunea, numeroase dispozi ii i
garanteaz independen a.

TEST DE AUTOEVALUARE 2.C.


I. De cine sunt alesi europarlamentarii ?
II. De cine este validata componenta Comisiei Europene ?
III. mpreuna cu ce alta institutie, Consiliul UE adopta
legislatia UE ?

Legisla iaUEsiprocesuldecizional
Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene implic diferite institu ii UE, n special:
Parlamentul European (PE/Parlamentul),
Consiliul Uniunii Europene i
Comisia European.

n general, Comisia European propune proiecte legislative noi, dar Consiliul i Parlamentul
sunt cele care le adopt. n anumite situa ii, Consiliul poate hotr singur. Exist i alte
institu ii care au un rol specific n acest proces.
Actele legislative ale UE sunt reprezentate de:

37

Regulamente acte legislative obligatorii pentru statele membre, persoane fizice


i juridice de la data intrrii n vigoare; nu necesit legislaie naional de
implementare, fiind direct aplicabile;

Directive acte legislative care definesc obiective ce trebuie atinse n mod


obligatoriu pn la data stabilit n text, modalitatea de atingere a acestora fiind
lsat la latitudinea statelor membre; se adreseaz numai statelor membre i necesit
transpunere n legislaiile naionale.

Decizii acte obligatorii numai pentru statele membre, instituiile comunitare,


persoanele juridice i fizice crora li se adreseaz; nu necesit legislaie naional
de implementare ;

Recomand riiopinii acte legislative fr caracter obligatoriu.

Pe lng acestea, mai exist i rezoluiile, declaraiile i programele de aciune care sunt
ns forme de ac iune menite s asigure crearea i modelarea cadrului juridic; nu au
caracter obligatoriu.
Normele i procedurile din cadrul procesului decizional al UE sunt prevzute n tratate.
Fiecare nou propunere de proiect legislativ european trebuie s aib la baz un articol
specific din tratat, men ionat ca temei legal pentru propunerea respectiv. Astfel se
determin procedura legislativ care trebuie urmat. Cele trei proceduri principale sunt,
consultarea, avizul conform i codecizia.

Codecizia
Codecizia, cunoscut de la intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona ca procedura
legislativ ordinar (articolul 294 al Tratatului privind func ionarea Uniunii Europene TFEU), este procedura utilizat n prezent pentru majoritatea proceselor legislative
comunitare. Prin procedura de codecizie, puterea legislativ se mparte n mod egal ntre
Parlament i Consiliu. n cazul n care Consiliul i Parlamentul nu pot conveni asupra unei
propuneri de legisla ie, nu va exista o lege nou. Conform procedurii, se pot efectua dou
lecturi succesive ale proiectului de lege n fiecare institu ie. Dac se ajunge la un acord cu
ocazia acestor lecturi, legea poate fi adoptat. n caz contrar, proiectul de lege va fi prezentat
unui comitet de conciliere, alctuit dintr-un numr egal de reprezentan i ai Consiliului i ai
Parlamentului. Odat ce comitetul a ajuns la un acord, textul aprobat se trimite din nou la
Parlament i la Consiliu pentru a fi adoptat sub form de lege. Concilierea devine un procedeu
tot mai rar ntlnit. Majoritatea legilor adoptate prin codecizie sunt adoptate, de fapt, la prima
sau a doua lectur, datorit bunei cooperri ntre cele trei institu ii.
38

Aviz conform
Prin procedura de aviz conform, Consiliul trebuie s ob in avizul conform al Parlamentului
European nainte de adoptarea anumitor decizii foarte importante. Procedura este similar
procedurii de consultare, cu deosebirea c Parlamentul nu poate modifica o propunere: fie o
accept, fie o respinge. Acceptarea (avizul conform) necesit o majoritate absolut a
voturilor exprimate.
Procedura de aviz conform este utilizat preponderent pentru acordurile cu alte ri, inclusiv
acordurile privind aderarea unor noi state la UE.

Consultarea
Procedura de consultare este utilizat n domenii precum agricultura, impozitele i concuren a.
Pe baza unei propuneri din partea Comisiei, Consiliul consult Parlamentul, Comitetul
Economic i Social European i Comitetul Regiunilor.
Prin procedura de consultare, Parlamentul are posibilitatea:
s aprobe propunerea Comisiei,
s o resping sau

s solicite modificri.
n cazul n care Parlamentul solicit modificri, Comisia va lua n considerare toate
modificrile pe care le sugereaz Parlamentul. Dac accept oricare dintre aceste sugestii,
Comisia va trimite Consiliului o propunere modificat.
Decizia final revine Consiliului, care adopt propunerea modificat sau i aduce modificri
suplimentare. Similar celorlalte proceduri, aceast procedur prevede c, n cazul n care
Consiliul dorete s modifice o propunere a Comisiei, este obligatorie unanimitatea.

2.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare

39

2.A.
Realizarea stadiului de integrare de uniune economica si monetara a fost
prevazuta n Tratatul de la Maastricht, iar cel de uniune vamala n Tratatul de
la Roma privind crearea CEE.

2.B.
I. Tratatul de la Lisabona este un tratat de amendare a Tratatelor existente.
II. Uniuneavaaveaopersonalitatejuridic unic .
III. Tratatul de la Lisabona a creat functia de nalt Reprezentant al Uniunii
pentruafaceriexterneipoliticadesecuritate,precumsipostuldePreedinteal
Consiliul European pentru un mandat de 2 ani si jumatate, reinnoibil o data.

2.C.
I. De alegatorii din fiecare Stat Membru al Uniunii Europene.
II. Componenta Comisiei Europene este validata de Parlamentul European.
III. Consiliul UE adopta legislatia UE mpreuna cu Parlamentul European

2.5. Teme de control


Redactati o lucrare in care sa prezentati modificarile aduse de Tratatul de la Lisabona
structurii institutionale, procesului decizional si celui legislativ din cadrul UE.

2.6. Bibliografia unitatii de invatare 2


Diaconescu M. (2004), "Economie european. Fundamente si etape ale constructiei
europene", edi ia a II- a revzut i adugit, Ed. Uranus, Bucureti.
Dgan G. (2005), UE ntre federalism i inerguvernamentalism. Politici comune ale UE,
Bucureti, Editura ASE;
Ghica L. A. (coord.) (2007), Enciclopedia Uniunii Europene, edi ia a III- a, Ed. Meronia,
Bucuresti;
www.europa.eu

40

Unitatea de nvatare 3

UniuneaEuropean pedrumul
integr riieconomice
Cuprinsul UI 3:
3.1. Obiectivele unitatii de invatare 3
3.2. Uniunea vamal
3.3. Pia a Intern Unic
3.4. Uniunea Economic i Monetar
3.5. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
3.6. Teme de control
3.7. Bibliografia unitatii de invatare 3

3.1. Obiectivele UI 3:
Dupa studiul acestei unitati de invatare vor
fi dobandite cunostinte despre:
-

Realizarea uniunii vamale, ca prim


stadiu

al

integrarii

economice

europene ;
-

Crearea

si

functionarea

Pietei

Interne Unice;
-

Realizarea Uniunii Economice si


Monetare si despre provocarile
induse de adoptarea monedei euro.

41

3.2.Uniuneavamal
n unitatea de nv are 1 am vzut ce presupune conceptul de uniune vamal, aadar n
continuare vom prezenta cum s-a realizat aceasta n cazul UE.
Conform dispozi iilor Tratatului de la Roma i a celor adoptate ulterior de institu iile
comunitare, Comunitatea Economic European trebuia s se realizeze treptat, mai nti sub
forma unei uniuni vamale i apoi sub forma unei uniuni economice i monetare.
Tratatul de la Roma a prevzut pentru realizarea uniunii vamale urmtoarele elemente
(N. Sut):
a) nl turarea complet , dar treptat , a taxelor vamale de import i de export n
rela iile comerciale dintre

rile semnatare, att pentru produsele industriale ct i

pentru cele agricole. La 1 ianuarie 1959 au fost luate primele msuri de dezarmare vamal
n rela iile reciproce dintre rile semnatare ale Tratatului. Ini ial Tratatul prevedea
realizarea uniunii vamale ntr-un interval de 12-15 ani, ns acesta a fost redus la 10 ani.
Pentru aceasta a fost adoptat i pus n practic un calendar de reduceri succesive ale
taxelor vamale de import la produsele industriale i la o parte din produsele agricole (care
nu au intrat sub inciden a politicii agricole comunitare) pn la 1 iulie 1968. Taxele
vamale de export au fost integral desfiin ate nc din anul 1960.
b) nl turarea complet , dar treptat , n acelai interval de timp ca i pentru taxele
vamale, a restric iilor cantitative i a altor bariere netarifare din calea comer ului
reciprocal rilormembre, astfel nct s se asigure o liber circula ie a produselor n
interiorul comunit ii. Dispari ia contingentelor (restric ii cantitative) a fost realizat nc
de la 1 ianuarie 1962.
c) instituireaunuiregimfiscalcomunn rilemembre (presupune un regim similar de
impozite interne, indirecte, pentru ca mrfurile importate din rile membre s nu fie
discriminate fa de cele autohtone) i elaborarea i adoptarea unor reguli comune privind
desfurarea concuren ei n cadrul comunit ii.
d) instituirea unei politici comerciale comune fa de ter i n decursul perioadei de
tranzi ie prevzute pentru eliminarea taxelor vamale i a barierelor netarifare din calea
schimburilor reciproce. Acest aspect presupunea, n primul rnd, instituirea unui tarif
42

vamalcomunfa deter i. n paralel cu reducerea treptat a taxelor vamale de import,


au fost efectuate trei ajustri ale tarifelor vamale na ionale la nivelul tarifului vamal
comun fa de ter i, astfel c, la 1 iulie 1968 a fost pus n aplicare tariful vamal comun
fa de ter i. De asemenea, au fost adoptate contingentele tarifare comunitare (cantit i
de mrfuri exprimate fizic sau valoric, pe care rile membre CEE le puteau importa din
exteriorul comunit ii cu scutire de plat a taxelor vamale de import), n conformitate cu
angajamentele asumate de CEE n cadrul Acordului General pentru Tarife i Comer
(GATT). O politic comercial comun a CEE fa de ter i mai implic, pe lng
adoptarea unui tarif vamal comun, i o serie de alte msuri i reglementri comunitare
care stau la baza rela iilor comerciale cu rile ter e. Astfel, n 1961, organele comunitare
au adoptat hotrrea ca, la ncheierea noilor acorduri comerciale cu rile ter e, statele
membre ale CEE s cear introducerea "clauzei comunit ii" ntre prevederile
acordurilor. Conform acestei clauze, partenerul se oblig s recunoasc limitele impuse
de Tratatul de la Roma n ce privete msurile de politic comercial care se refereau la
schimburile comerciale intracomunitare. Ulterior, n 1962, organele comunitare au
elaborat i adoptat un memorandumcuprivirelapoliticacomercial n cruia rela iile
comerciale ale CEE cu rile ter e erau mpr ite n trei categorii: rela ii comerciale cu
rile capitaliste dezvoltate, membre ale OCDE i ale GATT; rela ii comerciale cu rile
n curs de dezvoltare, membre ale GATT; rela ii comerciale cu alte ri, inclusiv cu rile
socialiste (fa de acestea a fost preconizat un tratament discriminatoriu n compara ie cu
celelalte ri ter e). Pe baza acestui memorandum, n cursul anului 1964, a fost elaborat
un program concret de m suri, care s duc pn la sfritul perioadei de tranzi ie
(1968) la stabilirea i aplicarea unei politici comerciale comunitare fa de ter i.
Un alt aspect important al instituirii politicii comerciale comunitare fa de ter i l-a
constituit adoptarea, n iunie 1971, a Sistemului generalizat de preferin e vamale
nereciproceinediscriminatoriinfavoarea rilorncursdedezvoltare- SGP. CEE
a fost primul grup de ri dezvoltate care a pus n aplicare, la 1 iulie 1971, n baza
recomandrilor ONU privind strategia interna ional pentru cel de-al doilea deceniu al
dezvoltrii, o schem de preferin e vamale nereciproce i nediscriminatorii n favoarea
rilor n curs de dezvoltare. Aceast schem se revizuiete anual att n ceea ce privete
lista produselor ce intr sub inciden a sa, ct i a beneficiarilor. n a doua jumtate a
anilor '90, erau eligibile pentru a beneficia de SGP cca. 130 de ri. Pentru rile ACP
(peste 70 de ri din Africa - Caraibe - Pacific), beneficiile ce decurg din schema SGP au

43

avut i au un caracter mai mult teoretic, avantajele comerciale prevzute prin Acordurile
de la Lom (I-IV) sau prin Conven ia de la Cotonou (2.08.2000) fiind mai substan iale.
O alt msur de politic comercial, care a vizat domeniul promo ional i de stimulare a
exporturilor, a fost adoptat la nceputului deceniului opt i s-a referit la armonizarea
reglement rilor din statele membre n privin a acord rii creditelor de export,
asigur riiigarant riiacestora,caiagarant riiinvesti iilordecapitalefectuaten
riter e. Reglementrile n aceast privin au intrat n vigoare din anul 1973.
Pe linia instituirii unei politici comerciale comune fa de ter i, Tratatul de la Roma a mai
prevzut i armonizarea legisla iilor vamale ale

rilor membre pentru o aplicare

uniform de ctre acestea.


Avnd n vedere toate aceste aspecte, sepoatespunec la1iulie1968afostrealizat n
liniigeneralenf ptuireauniuniivamale.

TEST DE AUTOEVALUARE 3.A.


Cndafostpusnaplicaretarifulvamalcomunfa deteridec treCEE?

3.3.Pia aIntern Unic


Cu toate c Tratatul de la Roma stabilise nc de la bun nceput principiul unei pie e
comune, realizarea concret a acesteia nu a fost fr dificult i.
Exper ii Michel Albert i James Ball, ntr-un raport publicat n 1983, au ajuns la
concluzia c, n ciuda nlturrii definitive a taxelor vamale n 1968, pie ele rilor membre au
rmas separate. Limitele Pie ei comune apreau att n circula ia persoanelor (cu ocazia
trecerii frontierelor, acestea erau nc supuse controalelor poli iei de frontier - uneori lungi i nu aveau impresia de apartenen la aceeai comunitate), ct i a bunurilor (libera circula ie
a bunurilor era nfrnat de obstacole netarifare, constituite mai ales prin multiplicarea
normelor tehnice i prin persisten a controalelor administrative i sanitare la frontiere, care
conduceau la o ncetinire a schimburilor).
n fa a unei astfel de situa ii, Comisia European, prezidat atunci de Jacques Delors, a
decis s reac ioneze publicnd, n iunie 1985, Cartea Alb privind desvrirea Pieei
44

Interne (n aceasta, pe lng diagnosticul privind obstacolele existente nc n calea liberei


circula ii, figureaz detalierea msurilor ce trebuie luate pentru realizarea Pie ei Unice).
Pentru a da o valoare juridic acestor msuri, statele membre au semnat n februarie 1986
Actul Unic European, care pe lng dispozi iile privind Pia a Intern reluate din Cartea Alb,
ini iaz o reform a institu iilor (pentru realizarea obiectivului de Pia Unic, nu era
suficient numai voin a politic a statelor membre; erau necesare schimbri majore n
sistemul de luare a deciziei, deoarece era imposibil s se respecte termenul stabilit pentru
realizarea Pie ei Unice, dac procesul decizional continua s cear n cea mai mare parte a
cazurilor unanimitatea; de aceea, Actul Unic European introduce posibilitatea ca anumite
decizii s fie luate cu o majoritate de voturi n Consiliul de Minitri). Actul Unic European
estecelcareastabilitiuntermenpentrurealizareauneiPie eUniceInternencadrul
CEE:sfritulanului1992,maiprecis1ianuarie1993.
ntre 1986 i 1992, Comunitatea a adoptat circa 280 de texte legislative n privin a
deschiderii pie elor na ionale pn atunci nchise.
De la 1 ianuarie 1993, Comunitatea a constituit un spaiu comercial unic :
frontierele interne au disp rut i m rfurile, serviciile, capitalurile i persoanele pot s
circulef r niciobarier .
Dar ce nseamna toate acestea n mod concret ?

Pentru ntreprinderi sa desfasoare afaceri n alte state din UE mai usor si cu


costuri mai reduse.

Pentru consumatori o concurenta sporita care conduce la scaderea preturilor,


la diversificarea gamei de produse comercializate si la cresterea nivelului de
protectie.

Pentru cetatenii UE dreptul de a trai, de a lucra, de a-si face studii si de a iesi


la pensie ntr-o alta tara a UE.
Pia a Unic este elementul central al Uniunii de astzi. Datorit Pie ei Unice,
ntreprinderile din UE pot vinde i cumpra mrfuri oriunde n Uniune.
UE a ndeprtat obstacolele care mpiedicau, n trecut, importurile i exporturile ntre statele
membre, iar ntreprinderile au acum libertatea de a transporta i de a vinde mrfuri peste tot n
Uniune.

rile din UE pot restriciona libera circulaie a mrfurilor doar n situa ii

excep ionale, justificate de ap rarea interesului public, pe motive cum ar fi protec ia


snt ii i siguran ei publice, protec ia mediului sau asigurarea bunstrii consumatorilor.
Restric iile trebuie s fie propor ionale cu riscurile. Libera circula ie a mrfurilor poate fi de
asemenea restric ionat ca msur de precau ie, atunci cnd exist informa ii tiin ifice
45

conform crora bunurile ar putea reprezenta o amenin are la adresa oamenilor, animalelor,
plantelor sau mediului.
UE a adoptat noi norme menite s nlture obstacolele care mai stau n calea liberei
circula ii a mrfurilor, prin:

consolidarea aplicrii legisla iei europene n materie de pia ;


mai bun legiferare n materie de supravegherea pie ei;
un cadru comun pentru comercializarea produselor;
consolidarea credibilit ii marcajului CE;

asigurarea unui sistem opera ional de recunoatere reciproc.


Avnd n vedere faptul c diferen ele dintre cerin ele de ordin tehnic ale fiecrei ri
pot constitui o piedic n calea comer ului, UE a adoptat msuri de armonizare pentru
cteva produse, n principal pentru mrfurile cu grad mare de risc, cum ar fi produsele
farmaceutice, vehiculele, jucriile, produsele chimice, echipamentele electrice i mecanice i
aparatura medical. Produsele fabricate conform acestor norme pot fi comercializate n toate
rile UE.
ncepnd cu anii 1980, UE a dezvoltat o nou abordare asupra armonizrii, bazat pe
standardizare. Legisla ia UE (aa numitele directive de tip "noua abordare") prevede
cerin ele principale pe care trebuie s le ndeplineasc produsele pentru a putea fi
comercializate pe teritoriul Uniunii. Transformarea acestor cerin e principale n specifica ii
tehnice este de competen a productorilor.
Pentru a le veni n ajutor, au fost publicate, pn n prezent, circa 20.000 de standarde
europene. Se consider c produsele care respect standardele europene respect i cerin ele
principale prevzute de directivele UE. Sistemul este totui voluntar, productorii avnd
libertatea de a alege alte solu ii tehnice pentru a ndeplini respectivele cerin e.
Standardele armonizate europene sunt elaborate de ctre Comitetul european pentru
standardizare (CEN), Comitetul european pentru standardizare electrotehnic
(CENELEC) i InstitutulEuropeandeStandardenTelecomunica ii(ETSI), dup ce toate
pr ile interesate (reprezentan i ai sectorului industrial, autorit i publice, consumatori,
organiza ii de protec ia mediului, uniuni sindicale) au ajuns la un consens.
Standardizarea

reprezint

un

instrument

strategic

pentru

promovarea

inovrii

competitivit ii. Obiectivul UE este de a se asigura c standardele in pasul cu noile


descoperiri i de a ncuraja pr ile implicate (mai ales micile ntreprinderi) s participe la
procesul de standardizare.

46

Prezen a marcajului CE pe un produs arat faptul c acesta se conformeaz tuturor


cerin elor UE relevante.

rile din Uniune nu pot restric iona accesul pe pia pentru

produsele care poart marcajul CE, dect dac exist dovezi c acestea nu respect normele.
n sectoarele n care nu s-a realizat o armonizare, comer ul se bazeaz pe principiul
recunoaterii reciproce (a se vedea Cazul Cassis de Dijon 1979 i soluia Curii de Justiie
a CE): produsele fabricate sau comercializate conform legii ntr-o ar din UE pot fi
comercializate i n celelalte state, chiar dac nu corespund n ntregime cerin elor tehnice
locale (form, dimensiuni, greutate, compozi ie, etichetare sau ambalare). Astfel,
ntreprinderile i pot desfura activitatea peste tot n UE, atta timp ct seconformeaz la
legisla iadinpropria ar .
Libertatea de stabilire i libertatea de a presta servicii reprezint dou dintre
principiile europene eseniale care stau la baza pieei unice a serviciilor. Aceste principii
permit antreprenorilor din UE s nfiineze o ntreprindere n ara n care vor presta servicii
sau s furnizeze servicii transfrontaliere, n alte state membre, fr s stabileasc un sediu
secundar n ara respectiv - de exemplu, prin telefon, prin internet sau prin marketing direct.
Avnd n vedere c ntreprinderile se confrunt n continuare cu proceduri administrative
complexe, lungi i nesigure din punct de vedere juridic, atunci cnd ncearc s acceseze sau
s presteze servicii n alte state membre, UE a adoptat un act legislativ, Directiva privind
serviciile, cu termen de implementare de toate rile UE pn la sfritul anului 2009.
n aceast Directiv, UE a introdus o serie de norme n vederea simplificrii procedurilor
necesare pentru demararea unei activiti de prestri servicii i pentru furnizarea
transfrontalier de servicii. Directiva consolideaz i drepturile beneficiarilor de servicii.
1. n privina nfiin rii unei ntreprinderi - Fiecare stat membru este obligat s i
simplifice procedurile i formalit ile legate de prestarea de servicii. Acesta trebuie s
nfiin eze puncte de contact unic destinate prestatorilor de servicii, prin care acetia s
poat ob ine informa ii pertinente i s poat ndeplini procedurile administrative - de la
distan i cu ajutorul mijloacelor electronice, fr a fi nevoi i s contacteze o serie de
autorit i competente.
De asemenea, statele membre sunt obligate s elimine sistemele de autorizare inutile sau
disproporionate, cerinele cu caracter discriminatoriu pe criterii de naionalitate sau de
reedin i cerinele extrem de restrictive, cum ar fi testul privind nevoile economice
(prin care li se cere ntreprinderilor s efectueze studii de pia, pentru a dovedi
autoritilor c exist cerere pentru serviciile lor).

47

2. nprivina prest rii de servicii transfrontaliere - Directiva privind serviciile stabilete


principiul libert ii de a presta servicii, statele membre neputnd impune cerine
naionale discriminatorii, inutile sau disproporionate furnizorilor de servicii provenind
din alt ar - de exemplu obinerea unei autorizaii sau instituirea unui anumit tip de
infrastructur.
n situaii excepionale, se pot impune anumite cerine dac acestea sunt necesare n baza
unuia din urmtoarele motive: politic public, securitate public, protecia sntii
publice sau protecia mediului. De asemenea, exist anumite derogri generale de la
clauza privind libertatea de a presta servicii, printre care detaarea lucrtorilor n
strintate i recunoaterea calificrilor profesionale.
n cazul unor cerine administrative care pot fi impuse, ntreprinderile vor putea obine
informaiile necesare i ndeplini formalitile prin intermediul unor ghiee unice.
3. Legat de drepturile beneficiarilor de servicii - Directiva le consolideaz acestora
drepturile: astfel, este necesar ca persoanele juridice i consumatorii s poat utiliza
serviciile furnizorilor stabilii n alte state membre fr a fi nevoii s obin o autorizaie
prealabil sau s se confrunte cu cerine discriminatorii pe criterii de naionalitate sau
reedin. Autoritile naionale sunt obligate s ofere informaii generale i sprijin cu
privire la drepturile consumatorilor i la procedurile privind cile de atac pe care acetia le
au la dispoziie.
Directiva privind serviciile se aplic, printre altele, n cazul urmtoarelor servicii:

profesii reglementate (de exemplu, consilieri juridici i fiscali, arhiteci, ingineri,


contabili, inspectori);

servicii n construcii;
meteuguri;

servicii pentru ntreprinderi (de exemplu, mentenana birourilor, consultan n


management, organizarea de evenimente, recuperarea datoriilor, servicii de
publicitate i recrutare);

comerul distributiv, inclusiv comerul cu amnuntul i engros de bunuri i servicii;


servicii turistice (de exemplu, serviciile ageniilor de turism);

servicii recreative (de exemplu, servicii furnizate de centrele sportive i de


parcurile de distracii);

servicii n domeniul instalrii i ntreinerii de echipamente;

servicii de informare (de exemplu, portaluri de internet, activitile ageniilor de


tiri, activiti de publicare i programare IT);
48

servicii de cazare i alimentaie (de exemplu, hoteluri, restaurante i servicii de


catering);

servicii n domeniul formrii i educaiei;

nchiriere, inclusiv serviciile de nchiriere de autoturisme i leasing;

servicii imobiliare;

servicii de certificare i testare;

servicii de ajutor la domiciliu (de exemplu, servicii de curenie, bone sau


grdinrit).
Directiva privind serviciile nu se aplic n cazul urmtoarelor servicii:

activitile reglementate ntru totul de UE: servicii financiare, comunicaii


electronice i transport;

servicii de asisten medical, agenii de ocupare temporar a forei de munc,


servicii de securitate privat, servicii audiovizuale, jocuri de noroc, anumite
servicii sociale, serviciile notarilor i executorilor judectoreti (numii de
autoritile publice). n orice eventualitate, normele i reglementrile naionale
legate de aceste servicii excluse trebuie s respecte alte dispoziii din legislaia
comunitar - n special libertatea de stabilire i libertatea de a presta servicii, aa
cum prevede Tratatul CE.
Liberalizarea complet a micrilor de capital s-a efectuat rapid dup adoptarea
directivei din 1988 referitoare la acestea (directiva 88/361/CEE prevedea liberalizarea
complet i necondi ional a micrilor de capital n UE ncepnd cu 1990 toate derogrile
prevzute fiind n prezent expirate).
Aceast libertate este strns legat de liberalizarea serviciilor financiare, de garantarea
unor condi ii de concuren loiale i de protec ia adecvat a depuntorilor i investitorilor n
ntreaga Comunitate. Restric iile care existau, n special cele pentru opera iunile pe termen
scurt, au fost eliminate n iulie 1990. Progrese rapide au fost, de asemenea, realizate n rile
care dispuneau de o perioad tranzitorie pentru a ajunge la o complet liberalizare; aceasta a
fost realizat la sfritul anului 1992 n Irlanda, Spania i Portugalia i n mai 1994 n Grecia.
Ultimele obstacole n libera circula ie a capitalurilor au fost suprimate, ns mai sunt posibile
derogri. In mod exceptional, si numai fata de terte tari, libera circulatie a capitalurilor poate
fi restrictionata pe o perioada de maxim 6 luni, in cazul in care capitalurile dinspre aceste tari
ridica probleme serioase privind functionarea UEM (art.66 TFUE ex-art.59 TCE).
Libera circulatie a persoanelor este un principiu fundamental garantat de UE. Orice
persoana rezidenta n UE are dreptul de a se deplasa, de a trai, de a studia, de a muncii, de a se
49

stabili sau de a furniza un serviciu ntr-un alt Stat membru, fara a suporta o discriminare
legata de nationalitatea sa.
Una dintre realizrile majore ale Uniunii este garantarea faptului c dreptul fiecrui
cet ean de a tri i de a munci oriunde n UE este nso it de accesul la presta ii sociale,
inclusiv la ngrijiri medicale n ara n care se afl. UE ncurajeaz mobilitatea lucrtorilor,
care nu numai pentru c le aduce acestora avantaje care in de dezvoltarea personal i
profesional, ci i pentru c reprezint o modalitate de adaptare a competen elor la cererile
pie ei. Pentru a facilita mobilitatea lucrtorilor, serviciile publice pentru ocuparea for ei de
munc din toate rile UE public posturi vacante pe site-ul de internet EURES, ghieu unic
care reunete n prezent peste un milion de astfel de anun uri.
Acordul Schengen (semnat la 14 iunie 1985 ntre Republica Federal Germania,
Franta, Belgia, Luxemburg i Olanda) garanteaz dreptul de a cltori liber dintr-o ar n alta.
La 19 iunie 1990 a fost elaborat i semnat Convenia de punere in aplicare a Acordului
Schengen prin care au fost eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare i
crearea unei singure frontiere externe, unde controalele de imigrare pentru spa iul Schengen
se efectueaz in conformitate cu normele comune ale statelor membre. De la momentul
semnrii si intrrii n vigoare a Acordului Schengen numrul de state membre a crescut astfel
ca, n prezent, Spatiul Schengen cuprinde 26 tari (22 de tari membre ale UE, la care se adaug
Islanda, Norvegia, Elvetia si Liechtenstein). Este evident ca libera circula ie n interiorul
Uniunii depinde de existen a unor frontiere externe sigure. n prezent, cet enii europeni nu
mai sunt nevoi i s prezinte paapoartele sau cr ile de identitate atunci cnd cltoresc n alt
ar a UE. Singurele state care fac excepie sunt Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda (n
cazul cltorilor care nu provin din Regatul Unit), Bulgaria, Cipru, Romnia i Croaia.
Cipru a decis sa nu aplice, pentru moment, prevederile acquis-ului Schengen n domeniul SIS
(Sistemul de Informatii Schengen), dar intentioneaza sa se conecteze la SIS de a doua
generatie (SIS II) odata cu operationalizarea acestuia. In ceea ce priveste Romnia si Bulgaria
acquis-ul Schengen a fost acceptat in totalitate odata cu pregatirile pentru aderarea la UE.
Ambele state au depus Declaratia de Pregatire pentru evaluarea Schengen. Romania a
ndeplinit n totalitate obligatiile asumate. Astfel, toate rapoartele de evaluare Schengen ale
Romaniei au fost aprobate, succesiv, n cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen de la
Bruxelles. Bulgaria a fost re-evaluata in domeniul frontiere terestre la sfarsitul lunii martie
2011. Actul care va consfinti aderarea Romaniei la Spatiul Schengen este Decizia Consiliului
privind aplicarea integrala a dispozitiilor acquis-ului Schengen n Republica Bulgaria si n
Romania.
50

Eliminarea barierelor comerciale i libera circula ie sunt avantaje semnificative pentru


persoanele care activeaz n sectorul comer ului sau cltoresc din motive justificate. ns
diveri infractori ncearc s ntoarc sistemul n favoarea lor. Uniunea European a instituit
un sistem de cooperare poli ieneasc i judiciar transfrontralier pentru a putea reac iona la
problema criminalit ii fr frontiere. Europol, Oficiul European de Poli ie, este parte a
acestei reac ii, ca i Sistemul de Informare Schengen n care serviciile na ionale de poli ie
schimb informa ii cu privire la infractorii da i n urmrire general sau suspecta i. n cadrul
proiectului Eurojust, statele membre i asist pe procurorii, ofi erii de poli ie i avoca ii care
colaboreaz, n cadrul unei echipe centrale, pentru combaterea crimei organizate.
In prezent, la 20 de ani de cand a fost creata, in Piata Unica exist peste 21 de milioane
de societ i comerciale europene care asigur 175 de milioane de locuri de munc i
aprovizioneaz peste 500 de milioane de consumatori. Pia a unic trebuie s ncurajeze
societ ile comerciale s se extind, s cumpere, s vnd, s creeze, s investeasc i s
recruteze personal pe ntreg teritoriul Uniunii Europene i dincolo de grani ele acesteia,
deoarece Europa este decis s gndeasc i s ac ioneze global.

Piata Unica in constanta crestere


In 20 de ani de existenta Piata Unica a crescut:
De la 345 milioane consumatori in 1992 la peste 500 milioane in 2011 in
cele 27 tari membre UE,
De la 12 milioane de intreprinderi in 1999 la peste 21 de milioane in 2009.
In privinta schimburilor intre statele membre UE : de la 800 de miliarde euro
in 1992 la 2800 miliarde euro in 2011 (valoarea marfurilor schimbate), ceea
ce inseamna o crestere de la 12% din PIB UE in 1992 la 22% din PIB-ul UE
in 2011.
In privinta schimburilor intre UE si restul lumii: de la 500 miliarde euro in
1992 (adica 8% din PIB-ul UE) la 1500 miliarde euro in 2011 (12% din PIBul UE).
In 2011, 21 de milioane de locuri de munca depind de exporturile UE. Un
sfert din acestea se gasesc in afara tarii exportatoare, aspect ce se explica
prin faptul ca marii exportatori se bazeaza pe materiile prime si pe
competentele ce provin din intreaga Europa, datorita Pietei Unice.
In privinta investitiilor straine directe intre tarile UE: acestea au crescut de la
64 miliarde euro in 1992 la 260 miliarde in 2010 (inainte de incetinirea
cresterii economice, acestea atinsesera chiar valoarea de 730 miliarde euro
in 2007).
In 2011, cca. 6 milioane de cetateni europeni (aproape 3% din populatia
activa totala a UE) lucra intr-un stat al UE, altul decat cel de origine.

51

Evaluarea consecin elor unei Pie e Interne integrate a fcut obiectul a numeroase studii
n care au fost evidentiate att efectele benefice ale Pietei Unice, ct si limitele constatate n
functionarea acesteia. De exemplu, potrivit Comisiei Europene, Pia a Unic a dus la crearea
mai multor milioane de locuri de munc de la lansarea sa i pn n prezent, genernd un
profit de peste 800 de miliarde de euro. n Europa, convorbirile telefonice cost mult mai
pu in dect n urm cu 10 ani, tarifele la biletele de avion au sczut semnificativ (cu 40%) i
au fost inaugurate noi rute, iar persoanele fizice i juridice i pot alege acum furnizorul de
electricitate i gaz.
Succesele Pie ei Unice nu trebuie s ne mpiedice s-i recunoatem i neajunsurile. De
exemplu, sectorul serviciilor s-a deschis mai greu dect pie ele pentru bunuri, dei un nou act
legislativ major a fost adoptat n 2006 (Directiva serviciilor), permi nd ntreprinderilor s
furnizeze din ara de origine o serie de servicii transfrontaliere.
ntrzierile au afectat i serviciile financiare i transporturile, acolo unde mai exist pie e
na ionale separate. Caracterul fragmentat al sistemelor fiscale na ionale a constituit, de
asemenea, un obstacol n calea integrrii i eficien ei pie ei.
Majoritatea serviciilor financiare au fost liberalizate. n consecin , consumatorii pot folosi
mai uor cardurile de credit sau de debit n strintate i pot transfera bani ntr-o alt ar a
Uniunii. Taxele bancare pentru pl ile transfrontaliere au fost, de asemenea, reduse.
UE a decis s i deschid pia a i serviciilor potale. Ini iativa are ca scop stimularea
concuren ei, reducerea pre urilor i mbunt irea calit ii serviciilor. Deschiderea total a
pie ei va crea i locuri de munc n cadrul noilor companii potale i n sectoarele conexe.

Pentru o mai bun func ionare a PIU, Comisia European a prezentat pe 27 octombrie
2010, n 2 rapoarte, o serie de soluii concrete pentru stimularea Pieei Unice. n Raportul
privind cetenia UE, Comisia propune 25 de msuri pentru a simplifica viaa cetenilor
atunci cnd i exercit drepturile conferite de UE de a se cstori, cumpra o cas sau
nmatricula un autovehicul n alt ar a UE. Pentru a stimula creterea economic,
competitivitatea i progresul social, Actul privind Piaa Unic face apel la aciuni de
simplificare a vieii tuturor participanilor pe pia ntreprinderi, consumatori i lucrtori
(sunt prezentate 50 de propuneri care s fie puse n aplicare pn n 2012 pentru ca Piaa
Unic s funcioneze mai bine )2. n 2011, primul Act privind pia a unic a propus un set
de 50 de msuri care sunt n prezent n curs de adoptare de Parlamentul European i

Informaii suplimentare legate de Actul privind piaa unic sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm
MEMO/10/525

52

Consiliul UE. n 2012, n Actul privind pia a unic II, Comisia identific 12 ac iuni-cheie
esen iale pentru dezvoltarea viitoare, care ar stimula creterea economic, crearea de
locuri de munc i coeziunea social n UE:
Realizarea unor reele total integrate
1. Transportul feroviar mbunt irea calit ii serviciilor i a pre urilor pentru pasageri la
nivelul ntregii Uniuni Europene.
2. Transportul maritim crearea unei pie e unice pentru transportul maritim n scopul
simplificrii transportului de mrfuri.
3. Transportul aerian ameliorarea siguran ei, eficien ei i a performan ei de mediu n cazul
cltoriilor cu avionul.
4. Energie continuarea integrrii pie ei energetice a UE pentru a oferi servicii mai bune ctre
consumatori i la pre uri accesibile, promovarea energiei regenerabile i a eficien ei
energetice i garantarea securit ii aprovizionrii.
ncurajarea circulaiei cetenilor i a ntreprinderilor peste granie
5. Mobilitatea individual sprijin pentru gsirea unui loc de munc n alte ri din UE, prin
crearea unui instrument electronic de recrutare, plasare i armonizare a cererii de for de
munc cu oferta de locuri de munc, utilizabil la nivelul UE.
6. Accesul la fonduri crearea de noi instrumente de investi ii pentru a-i ajuta pe cet eni s
investeasc mai uor n proiecte pe termen lung.
7. Mediul de afaceri modernizarea normelor n materie de insolven pentru a simplifica
procedurile transfrontaliere i pentru a ajuta, n final, ntreprinderile s supravie uiasc; iar
atunci cnd acest lucru nu este posibil, antreprenorilor li se va acorda o a doua ans.
Sprijinirea economiei digitale n Europa
8. Servicii sprijinirea serviciilor on-line prin eficientizarea pl ilor electronice.
9. Pia a digital unic acces pentru ct mai mul i cet eni i ct mai multe ntreprinderi la
infrastructuri de comunicare de mare vitez .
10. Facturarea electronic promovarea facturrii electronice prin introducerea obligativit ii
acesteia n cazul achizi ionrii de produse i servicii de ctre autorit ile publice (achizi ii
publice).
Consolidarea antreprenoriatului social, a coeziunii i a ncrederii/nediscriminrii
consumatorului
11. Consumatori ameliorarea siguran ei produselor prin norme mai coerente i printr-o mai
bun aplicarea a acestora.

53

12. Coeziunea social luarea msurilor necesare pentru ca to i cet enii UE s aib acces la
un cont bancar, garantarea transparen ei comisioanelor bancare i simplificarea condi iilor
pentru transferarea conturilor de la o banc la alta.
Aceste 12 msuri-cheie sunt prezentate n Actul privind pia a unic II: mpreun pentru o
nou cretere3. Comisia i-a stabilit ca obiectiv s prezinte toate propunerile legislative
esen iale pn n primvara lui 2013 i, cel trziu pn la sfritul aceluiai an, toate msurile
care nu intr n sfera legislativ. Propunerile legislative vor fi analizate de Parlamentul
European i Consiliul UE i vor fi adoptate cu titlu prioritar pn n primvara lui 2014,
naintea vacan ei parlamentare.

IndicatoripentruPiaaUnic

Comerul cu bunuri i servicii n cadrul UE: n 2009, comerul cu


bunuri n cadrul UE reprezenta 37% din PIB (4 320 miliarde EUR), iar cel
cu servicii 10,5% din PIB (1 233 miliarde EUR). (Eurostat)
ComerulelectronicncadrulUE: n 2010, 9% din cetenii europeni au
cumprat de la furnizori stabilii n alte state membre. (Eurostat)
Num rul cererilor de obinere a brevetului european depuse i
aprobate: n 2010 (cifre provizorii) la Oficiul European de Brevete s-au
depus 235 029 de cereri de brevete europene; au fost acordate 58 108 de
brevete europene.( Oficiul European de Brevete)
Cooperarea transfrontalier a administraiilor publice din UE
(Sistemul electronic de schimb de informatii - IMI): La sfritul lui
2010, n IMI erau nscrise 5 737 de autoriti competente. (Comisia
European)

Deficitul de transpunerealegislaieieuropeneprivindpiaaintern : la
sfritul lui 2010, deficitul global de transpunere n UE era de 0,9%;

(Comisia European)

Num rul de cet eni ai UE care lucreaz n alt stat membru: 5,8 de
milioane de ceteni n 2009 - echivalentul a 2,5% din populaia activ a
UE.(Eurostat)

Piaa Unic nu reprezint un obiectiv n sine, ci un instrument care deservete alte


politici. Toate aciunile publice i private, soluiile gsite n ceea ce privete provocrile legate
3

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_ro.pdf

54

de cretere, coeziune social i ocuparea locurilor de munc, securitatea i schimbrile


climatice vor avea mai mult putere de a reui dac Piaa Unic funcioneaz corect. Astfel,
relansarea Pieei Unice se prezint ca un instrument indispensabil al strategiei UE2020.
Strategia UE 2020 propune 7 iniiative emblematice:
1. O Uniune a inovrii;
2. Tineretul n micare;
3. O agend digital pentru Europa;
4. O Europ eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor;
5. O politic industrial adaptat erei globalizrii;
6. O agend pentru noi competene i noi locuri de munc;
7. Platforma european de combatere a srciei.
O Piaa Unic modernizat reprezint fundamentul comun pentru fiecare dintre aceste edificii;
aceasta este prghia care le va ajuta s genereze cretere i locuri de munc, crend o
dinamic pentru creterea inteligent, durabil i incluziv i consolidnd astfel sinergiile
dintre diferitele iniiative emblematice.
Strategia Europa 2020
Strategia Europa 2020 lanseaz o nou viziune pentru economia Europei n urmtorul
deceniu, bazat pe o coordonare extins a politicilor economice, pentru a genera o cretere
economic i o ocupare sporit a for ei de munc care s ajute la relansarea economic i
financiar a Uniunii. Noua strategie se concentreaz asupra urmtoarelor domenii-cheie:
cunoatere i inovare, o economie mai viabil, un nivel ridicat de ocupare a for ei de munc i
incluziune social. Consiliul European din 25-26 martie 2010 a agreat cadrul general al noii
strategii Europa 2020 precum i o serie de obiective cuantificabile ale acesteia, iar Consiliul
European din iunie 2010 a adoptat Strategia Europa 2020 pentru cretere economic i
ocuparea for ei de munc, confirmnd toate obiectivele cuantificabile stabilite la nivel
european.
Obiectivele Strategiei Europa 2020 sunt:
1. obiectivul de a se ajunge la rata de ocupare a for ei de munc de 75% pentru popula ia
cu vrsta cuprins ntre 20 i 64 de ani;
2. mbunt irea condi iilor pentru cercetare i dezvoltare, n special pentru ca nivelurile
combinate ale investi iilor publice i private din acest sector s ajung la 3% din PIB;

55

3. reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser cu 20% fa de nivelurile din 1990;


creterea ponderii surselor regenerabile n consumul final de energie pn la 20%; i
urmrirea unei creteri cu 20% a eficien ei energetice;
4. mbunt irea nivelurilor de educa ie, n special prin fixarea obiectivului de reducere
sub 10% a ratei de prsire timpurie a colii; i creterea la cel pu in 40% a ratei
popula iei cu vrsta de 30-34 ani absolvent a unei forme de educa ie ter iar;
5. promovarea incluziunii sociale, n special prin reducerea cu cel pu in 20 de milioane a
numrului de persoane aflate n risc de srcie i excluziune social, pn n 2020.
Concluziile Consiliului European din iunie 2010 au subliniat necesitatea finalizrii intelor
na ionale, astfel nct acestea s fie reflectate n Programele Na ionale de Reform care urmau
sa fie prezentate n toamna anului 2010.
De asemenea, cu aceasta ocazie a fost reafirmata importan a identificrii i nlturrii celor
mai importante blocaje macrostructurale n func ionarea Pie ei Interne, ca i a obstacolelor
fizice sau legislative - din alte domenii.
Concluziile Consiliului European din iunie 2010 recunosc rolul Politicii Agricole Comune si
Politicii de Coeziune n sus inerea obiectivelor de cretere economic i ocupare a for ei de
munc ale noii strategii. n plus, liderii europeni au andosat, la Consiliul European din iunie
2010, liniile directoare integrate pentru politicile economice ale statelor membre i ale
Uniunii, precum i pentru politicile de ocupare a for ei de munc ale statelor membre.
Actuala criza financiar i economic si-a pus amprenta in mod evident si asupra Pietei Unice,
avand un puternic impact asupra lucrtorilor i agenilor economici europeni. Iata cateva cifre
in acest sens:

in perioada 2008-2009, economia UE s-a contractat, PIB scazand cu 700 mld. Euro,
pentru ca in 2010 acesta sa creasca cu 500 mld. Euro fata de 2009;
cca. 5 mil. persoane si-au pierdut locurile de munca intre anii 2008-2010;
deficitul public a trecut de la 0,9% din PIB-ul UE in 2007 la 6,6% in 2010;
in 2009 valoarea schimburilor de marfuri intre tarile UE a scazut cu 415 mld. Euro (15%)
fata de 2008;
valoarea exporturilor UE catre tarile terte a inregistrat o scadere cu 160 mld. Euro (12%)
in perioada 2008-2009;
fluxurile de investitii straine directe (ISD) intre tarile UE au scazut de la 730 mld. Euro in
2007 la 200 mld. Euro in 2009;

56

fluxurile de ISD in afara UE au scazut de la 560 mld. Euro in 2007 la 140 mld.euro in
2010.

Criza economica si finaciara nu a atins toate statele membre ale UE in acelasi mod, scotand la
iveala unele slabiciuni structurale in mai multe tari. Aceasta a pus in evidenta necesitatea de a
intari coordonarea intre politicile economice si de a imbunatati functionarea Pietei Unice.
Edificarea pieei unice este un exerciiu permanent i un element central n programul de
msuri europene destinate ieirii din criza economic actual. n acest context, dup cum am
artat anterior, Comisia European a adoptat pe 3 octombrie 2012 Actul privind piaa unic II
i a prezentat 12 aciuni-cheie care ateapt aprobarea rapid a instituiilor UE. Aceste aciuni
se concentreaz asupra a patru catalizatori principali pentru cretere, crearea de locuri de
munc i dezvoltarea unui climat de ncredere: a) reele integrate, b) mobilitate
transfrontalier pentru ceteni i ntreprinderi, c) economia digital i d) aciuni care s
consolideze coeziunea i s sporeasc avantajele de care se bucur consumatorii. Comisia va
nainta toate propunerile legislative principale din cadrul Actului pentru piaa unic II pn n
primvara anului 2013 i pe cele nelegislative pn la sfritul anului 2013, facand apel la
Parlamentul European i la Consiliu s adopte cu prioritate aceste propuneri legislative pn
n primvara anului 2014.
Toate statele membre s-au angajat s ating obiectivele Strategiei Europa 2020, transpunndule n obiective na ionale i politici favorabile creterii economice. Dar pentru a ob ine
impactul dorit asupra creterii este necesar ca eforturile individuale ale tuturor rilor s fie
coordonate i concertate.
Prin urmare, Comisia European a creat semestrul european, ciclu anual de coordonare a
politicilor economice. n fiecare an, Comisia European analizeaz n detaliu programele
statelor membre n materie de reforme economice i structurale i le ofer recomandri pentru
urmtoarele 12-18 luni.
Semestrul european include primele ase luni ale fiecrui an (de aceea i denumirea de
semestru) i reprezint perioada pe durata creia are loc coordonarea politicilor bugetare,
macroeconomice i structurale ale statelor membre, pentru ca acestea s poat ine cont de
recomandrile UE n luarea deciziilor cu privire la bugetul na ional i la alte aspecte de interes
economic.
Etapele principale ale semestrului european sunt urmtoarele:
n luna ianuarie, Comisia prezint analiza anual a creterii, care stabilete priorit ile UE
pentru anul urmtor, n materie de cretere economic i locuri de munc.

57

n luna martie, efii de stat i de guvern elaboreaz orientrile UE pentru politicile na ionale,
pe baza analizei anuale a creterii.
n luna aprilie, statele membre transmit planurile na ionale privind garantarea finan elor
publice sntoase (programele de stabilitate/convergen ), precum i programele de reform i
msurile pe care inten ioneaz s le ia pentru a promova creterea inteligent, durabil i
favorabil incluziunii (programele na ionale de reform).

58

59

n luna iunie, Comisia evalueaz aceste programe i, dac este cazul, formuleaz recomandri
specifice pentru fiecare ar. Consiliul UE discut aceste recomandri, iar Consiliul European
le aprob.
La sfitul lui iunie sau la nceputul lunii iulie, Consiliul adopt oficial recomandrile
adresate fiecrei ri.
Dac recomandrile nu sunt urmate n termenul indicat, UE le poate adresa statelor membre
avertismente politice. n cazul n care se nregistreaz dezechilibre macroeconomice sau
bugetare excesive, se pot aplica stimulente i sanc iuni.

TEST DE AUTOEVALUARE 3.B.


I.
II.
III.

Ce rol a avut Actul Unic European n realizarea Pieei Interne


Unice ?
Ceprincipiuseaplicanceamaimarepartelibertaiidecirculaie
a marfurilor n cadrul UE ?
Cte rimembrealeUEfacpartedinSpaiulSchengen?

3.4.UniuneaEconomic iMonetar
Procesul de integrare economica si monetara n UE este paralel cu istoria Uniunii
nsi: n 1957, cu ocazia crerii CEE, statele membre si-au concentrat eforturile asupra
construirii unei pie e comune; de-a lungul timpului ns, a aprut necesar pentru dezvoltarea
economic si prosperitatea pie ei interne o mai strns cooperare n domeniul economic si
monetar. Decizia de a forma o Uniune Economic i Monetar a fost luat de Consiliul
European n oraul olandez Maastricht, n decembrie 1991, fiind apoi prev zut nTratatul
privindUniuneaEuropean (TratatuldelaMaastricht).
Tratatul de la Maastricht, care prevedea realizarea UEM ntre toate sau o parte din
statele membre, a trasat cele trei etape ale acesteia.
Primaetap a debutat la 1 iulie 1990 i s-a ncheiat, conform calendarului prevzut,
la 31 decembrie 1993. Ea a permis instaurarea libert ii totale de micare a capitalului ntre
cele 12 state i a fost nso it de planuri de ajustare structural pentru reducerea

60

dezechilibrelor i ob inerea unei convergen e a evolu iilor i structurilor macroeconomice


na ionale, n rile cu importante dezechilibre economice.
UE a intrat n etapa a II-a a UEM conform prevederilor la 1 ian.1994. La aceast dat
a fost creat un Institut Monetar European (IME) cu sediul la Frankfurt, care constituia un
dispozitiv de tranzi ie ctre viitoarea Banc Central European. nlocuind Comitetul
Guvernatorilor Bncii centrale i prelund activit ile Fondului European de Cooperare
Monetar (F.E.C.O.M.), institutul avea ca principale sarcini ntrirea coordonrii politicilor
monetare na ionale, supravegherea func ionrii Sistemului Monetar European i pregtirea
instrumentelor viitoarei politici monetare unice. De asemenea, intrarea n etapa a II-a a UEM
nsemna interzicerea accesului privilegiat al sectorului public la institu iile financiare i al
finan rii monetare a deficitelor publice, precum i o convergen mai mare a economiilor
rilor membre.
Trecerea la etapa a III-a care implic utilizarea unei monede unice i crearea unei
Bnci Centrale Europene (BCE) a intervenit pentru rile considerate apte de ctre Consiliul
European de la Bruxelles, la 1 ian.1999.
Tratatul de la Maastricht prevedea ca intrarea n etapa a III-a a UEM s poat fi fcut
numai de state ale cror economii i politici economice vor converge n mod considerabil i
durabil. Din acest punct de vedere se pot distinge convergen a real

i convergen a

nominal .
Convergena real desemneaz apropierea nivelurilor de via n materie de venit i
productivitate n cadrul unei zone sau atenuarea diferen elor structurale care influen eaz
competitivitatea rii.
Convergena nominal privete evolu ia variabilelor de costuri i pre uri i a
determinan ilor lor profunzi (rata dobnzilor, cursul de schimb, deficitul bugetar, datoria
public). Criteriile nscrise n tratatul de la Maastricht vizeaz convergena nominal a
rilor UE, aceast convergen urmnd a fi apreciat pentru fiecare ar de Consiliul
European nainte de a se trece la etapa a treia a UEM. Condiiile de convergen (art. 109J)
necesare pentru nfptuirea UEM sunt urmtoarele:
-

"realizarea unui grad ridicat de stabilitate a pre urilor", eviden iat printr-o diferen
de infla ie anual care nu trebuie s depeasc cu mai mult de 1,5% media a trei
state comunitare care prezint cele mai bune rezultate n materie de stabilitate a
pre urilor;

61

situa ia finan elor publice va trebui s fie sub control conform urmtoarelor dou
criterii: "un deficit bugetar ne-excesiv", adic mai mic de 3% din PIB;"o datorie
public ce poate fi sus inut", adic mai mic de 60% din PIB;

"respectarea marjelor normale de fluctua ie prevzute prin mecanismul


cursurilor de schimb din cadrul Sistemului Monetar European pe parcursul a cel
pu in 2 ani, fr devalorizarea monedei fa de cea a altui stat membru";

"caracterul durabil al convergen ei atinse de statul membru, care se reflect n


nivelurile ratelor de dobnd pe termen lung", care nu vor trebui s le
depeasc cu mai mult de 2% pe cele nregistrate n trei state comunitare cu cele
mai bune rezultate n privin a stabilit ii pre urilor.

Rapoartele de convergen verific dac statele membre ndeplinesc condi iile necesare pentru
a adopta moneda unic. Conform Tratatului CE, Comisia i Banca Central European trebuie
s prezinte Consiliului aceste rapoarte cel pu in o dat la doi ani sau la cererea unui stat
membru care ar dori s adere la zona euro. Condi iile pe care statele membre trebuie s le
ndeplineasc i care sunt evaluate n rapoartele de convergen sunt urmtoarele:

criteriile de convergen economic (stabilitatea pre urilor, finan e publice sntoase,


stabilitatea cursului de schimb i convergen a ratelor dobnzilor pe termen lung) - au
rolul de a garanta c economia unui stat membru este suficient de bine pregtit pentru
adoptarea monedei unice i c se poate integra cu uurin n regimul monetar al zonei
euro.;

convergena juridic - cere ca legisla ia na ional, n special cea referitoare la banca


central na ional i la emisiile monetare, s fie compatibil cu dispozi iile tratatului;
astfel, se are n vedere compatibilitatea legisla iei na ionale cu acquis-ul comunitar
(legisla ia n vigoare a UE) n ceea ce privete banca central na ional, n special
independen a sa i cea a membrilor organelor sale de decizie, obiectivele sale i
integrarea n Sistemul European al Bncilor Centrale.
Rapoartele de convergen exist din 1996. Rapoartele din 1998 ale Comisiei i
Institutului Monetar European (predecesorul Bncii Centrale Europene) au servit drept baz
pentru decizia Consiliului cu privire la introducerea monedei euro n primele unsprezece state
membre. Conform prevederilor protocoalelor (n12 i n11) anex la Tratatul de la
Maastricht, Danemarca i Marea Britanie au notificat Consiliului neparticiparea lor la a
treia faz a UEM n 1999.
Consiliul European de la Bruxelles (2-3 mai 1998) a marcat lansarea n mod oficial a
monedei unice europene. Au fost luate trei decizii determinante: rile calificate pentru faza
62

a treia a UEM, parit ile bilaterale ntre monedele care vor face parte din UEM i alctuirea
directoriului Bncii Centrale Europene. rile desemnate s formeze Uniunea Monetar la 1
ianuarie 1999 au fost: Germania, Austria, Belgia, Spania, Finlanda, Fran a, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Olanda i Portugalia. Patru ri nu au participat la lansarea monedei unice; trei
dintre acestea: Marea Britanie, Suedia i Danemarca au ales, cel pu in ntr-o prim perioad,
s rmn n afar; Grecia nu a reuit s satisfac criteriile de convergen de la Maastricht i
i-a fixat anul 2001 ca dat pentru a se altura zonei euro. Zona euro cuprinde acele state
membre UE care au adoptat moneda unic. Zona euro nu este ns static conform
tratatului, toate statele membre UE trebuie s adere la zona euro imediat ce ndeplinesc
condi iile necesare, cu excep ia Danemarcei i a Regatului Unit, care au negociat o clauz de
neparticipare care le permite s rmn n afara zonei euro.
n momentul lansrii, la 1 ianuarie 1999, euro a devenit noua moned oficial a 11 state
membre, nlocuind, n dou etape, vechile monede na ionale precum marca german i
francul francez. La nceput, euro a fost introdus ca moned virtual pentru efectuarea de
opera iuni de plat care nu implicau bancnote i monede, precum i n scopuri contabile, n
timp ce vechile monede continuau s fie folosite pentru efectuarea de pl i n numerar.
Ulterior, la 1 ianuarie 2002, euro a fost introdus sub form de bancnote i monede.
Dup momentul lansrii monedei unice la 1 ianuarie 1999, extinderea Zonei euro a
inclus pn n 2012 urmtoarele date la care nc 6 state ale UE au adoptat euro:
2001 GRECIA
2007 SLOVENIA
2008 CIPRU, MALTA
2009 SLOVACIA
2011 ESTONIA
Unele state care nu fac parte din zona euro sunt deja membre ale Mecanismului de schimb
valutar (ERM II). ERM II este un sistem menit s contribuie la evitarea fluctua iilor excesive
ale ratelor de schimb dintre monedele participante i moneda euro, care ar putea perturba
stabilitatea economic a pie ei unice. Participarea la acest mecanism este voluntar, ea
reprezint ns unul din criteriile de convergen rile candidate la zona euro trebuie s
participe la ERM II, fr tensiuni majore, cu cel pu in doi ani nainte de a ndeplini criteriile
necesare pentru adoptarea monedei unice.
Moneda unic este un element pozitiv din punct de vedere economic i politic,
prezentnd o serie de avantaje: costurile de schimb valutar n cazul cltoriilor sau al
63

tranzac iilor comerciale efectuate n zona euro au disprut; n cele mai multe cazuri, costurile
asociate pl ilor transfrontaliere au disprut sau au sczut dramatic; consumatorii i
ntreprinderile pot compara mai uor pre urile, ceea ce stimuleaz concuren a.

Stoparea infla iei

Uniunea Economic i Monetar: pre uri stabile

16

14

12

10

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

Infla ia anual medie n cele 17 state membre care au folosit moneda euro
n 2013

Sursa: www.europa.eu

Cadrul n care este administrat euro face din moneda european o moned stabil, cu
un nivel sczut al infla iei i cu rate ale dobnzilor reduse, contribuind la soliditatea finan elor
publice. De asemenea, moneda unic este un complement logic al pie ei unice, a crei
eficien crete. Folosirea unei monede unice pune n micare mecanismele economiei
europene, faciliteaz comer ul interna ional i consolideaz pozi ia UE pe scena
interna ional. Dimensiunea i for a zonei euro ofer o mai bun protec ie mpotriva ocurilor
economice externe, precum creterile neprevzute ale pre ului petrolului sau turbulen ele de
pe pia a valutar.
n acelai timp, trebuie s men ionm c moneda euro reprezint pentru cet enii
Uniunii un simbol tangibil al identit ii lor europene, de care se pot sim i din ce n ce mai
mndri, pe msur ce zona euro se extinde i i multiplic avantajele pentru statele membre
actuale i viitoare.

64

Moneda unic i zona euro nseamn i noi oportunit i n cadrul economiei mondiale.
Moneda unic transform zona euro ntr-o zon de afaceri atractiv pentru rile ter e,
promovnd, astfel, comer ul i investi iile. Pruden a n gestionarea sa economic, face din
euro o moned de rezerv atractiv pentru rile ter e i asigur zonei euro o pozi ie mai
puternic n cadrul economiei mondiale.
Dar, moneda unic are i un cost: acesta const n special n pierderea independenei
n fixarea ratelor de dobnd.
Moneda euro nu poate garanta, singur, stabilitatea i creterea economic . Acestea se
realizeaz, n primul rnd, prin buna gestionare a economiei zonei euro conform prevederilor
tratatului i ale Pactului de stabilitate i cretere (PSC), un element vital pentru buna
func ionare a Uniunii economice i monetare (UEM).
PSC este un cadru de reglementare pentru coordonarea politicilor fiscale na ionale n cadrul
UEM, fiind creat pentru a veghea la stabilitatea finan elor publice, o cerin important pentru
UEM. Pactul de stabilitate i cretere cuprinde o component preventiv i o
component corectiv :

Componenta preventiv

- include dou instrumente politice care pot fi folosite

pentru a se evita apari ia unor deficite excesive. Conform dispozi iilor componentei
preventive, statele membre din zona euro elaboreaz anual programe de stabilitate, iar
statele membre care nu fac parte din zona euro elaboreaz programe de convergen pe
care le prezint Comisiei i Consiliului, de obicei pn la data de 1 decembrie. Scopul
este acela de a asigura o disciplin bugetar mai riguroas prin supravegherea i
coordonarea politicilor bugetare n interiorul zonei euro i n UE n general. Aceste
programe sunt evaluate de Comisie, iar Consiliul emite un aviz pentru fiecare dintre
ele; la propunerea Comisiei, Consiliul poate declana o procedur de avertizare
timpurie pentru a preveni apari ia unui deficit excesiv.

Componenta corectiv - reglementeaz procedura privind deficitul excesiv (PDE).


Aceasta se declaneaz n momentul n care deficitul bugetar depete pragul de 3%
din PIB prevzut de tratat. Procedura PDE nu va fi lansat dac se consider c
deficitul public excesiv, care depete pragul de 3% din PIB, este o situa ie temporar
i excep ional i dac deficitul se men ine aproape de valoarea pragului. Dac ns, se
ajunge la concluzia c deficitul este excesiv n sensul tratatului, Consiliul emite
recomandri ctre statele membre implicate pentru corectarea deficitului excesiv i
stabilete un termen pentru aceasta. Nerespectarea recomandrilor conduce la

65

declanarea urmtoarelor etape ale procedurii, inclusiv la posibilitatea sanc ionrii


statelor membre din zona euro.
In vederea consolidarii Pactului de Stabilitate si de Crestere, in martie 2011, sefii de stat sau
de guvern ai tarilor din zona euro si ai altor 6 tari non-euro (Bulgaria, Danemarca, Letonia,
Lituania, Polonia, Romnia) au semnat asa-numitul Pact Euro Plus, un nou reper in
arhitectura guvernantei europene. Pactul Euro Plus va consolida n continuare pilonul
economic al UEM i va realiza o nou calitate a coordonrii politicii economice, avnd ca
obiectiv mbuntirea competitivitii i ducnd prin urmare la un grad mai ridicat de
convergen. Acest Pact rmne deschis pentru aderarea altor state membre. Pactul Euro Plus
stabilete o limit de 0,5 la sut din PIB a deficitului bugetar structural i un nivel al datoriei
publice sub 60% din PIB, pentru a fi evitate riscurile privind sustenabilitatea pe termen lung a
finan elor publice. Deficitul bugetar maxim ciclic, inclusiv cel structural, prevzut de Pact, se
va ncadra n limita maxim de 3% din PIB. Potrivit documentului, dac se nregistreaz
abateri fa de aceste nivele, se va declana automat un mecanism de corec ie, ce trebuie
introdus n legisla ia na ional a fiecrei ri semnatare ca regul de aur privind limitarea
deficitului structural.
Ca raspuns la actuala criza economica si financiara, in mai 2010, a fost introdus un pachet de
msuri de stabilizare la nivel european, prin care se ofer asisten financiar statelor membre
aflate n dificultate, men inndu-se, astfel, stabilitatea financiar a UE n contextul
puternicelor tensiuni la care sunt supuse pie ele datoriei publice din zona euro. Msurile de
siguran constau n Mecanismul european de stabilizare financiar (MESF) i n Fondul
european de stabilitate financiar (FESF). Alturi de contribu iile provenind de la Fondul
Monetar Interna ional (FMI), ele alctuiesc un pachet de stabilitate financiar n valoare de
pn la 750 de miliarde de euro. In 8 octombrie 2012 a fost lansat un nou mecanism
permanent de criz - Mecanismul european de stabilitate (MES) - care va inlocui actualul
Fond European de Stabilitate Financiara. MES va deveni complet operational atunci cand
statele vor varsa contributiile, urmand sa ajunga la o capacitate de imprumut de circa 200 de
miliarde de euro pana la sfarsitul acestei luni, dintr-un total de 500 de miliarde de euro. MES
are o importanta strategica, pentru ca va putea sa recapitalizeze direct bancile din zona euro,
fara sa creasca indatorarea statelor. Conditia este ca europenii sa creeze un mecanism comun
de supraveghere bancara, pana la inceputul lui 2013.

66

TEST DE AUTOEVALUARE 3.C.


I.
II.

Ce condi ii trebuies ndeplineasc statelemembrepentrua


adopta moneda euro i care sunt evaluate n rapoartele de
convergen ?
CescoparePactuldestabilitateidecretere?

3.5. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare


3.A. CEEapusnaplicaretarifulvamalcomunfa
3.B.

deter ila1iulie1968.

I.Pelng dispozi iileprivindPia aIntern reluatedinCarteaAlb ,Actul Unic


Europeanintroduceposibilitateacaanumitedecizii s fieluatecuo majoritate
de voturi n Consiliul de Minitri. Tot Actul Unic European este cel care a
stabilitiuntermenpentrurealizareauneiPie eUniceInterne.
II. Principiulrecunoateriireciproceareglementarilornaionale.
III. Inprezent(2010)dinSpaiulSchengenfacparte22de rimembrealeUE.

3.C.

I. Condi iile pe care statele membre trebuie s le ndeplineasc i care sunt


evaluate n rapoartele de convergen suntceledeconvergen economic ide
convergen juridic .
II. Pactul de stabilitate i de cretere este un cadru de reglementare pentru
coordonarea politicilor fiscale na ionale n cadrul UEM, fiind creat pentru a
veghea la stabilitatea finan elor publice, o cerin important pentru buna
funcionareaUEM.

3.6. Teme de control


Redactati o lucrare in care sa prezentati la alegere una din urmatoarele teme:
Functionarea Pietei Interne a UE (cazuistica).
Uniunea Economica si Monetara etapa esentiala in evolutia UE.
67

3.7. Bibliografia unitatii de invatare 3


Diaconescu M. (2004), "Economie european. Fundamente si etape ale constructiei
europene", edi ia a II- a revzut i adugit, Ed. Uranus, Bucureti.
Dgan G. (2005), UE ntre federalism i multilateralism. Politici comune ale UE, Bucureti,
Editura ASE;
Ghica L. A. (coord.) (2007), Enciclopedia Uniunii Europene, edi ia a III- a, Ed. Meronia,
Bucuresti;
Sut N. (coord.) (1999), "Comer interna ional i politici comerciale contemporane", vol.I,
Editura Independen a Economic, Brila, p.154-157; 166-168.
www.europa.eu
www.mai.gov.ro

68

Unitatea de nvatare 4

Politici comune ale UE


Cuprinsul UI 4:
4.1. Obiectivele unitatii de invatare 4
4.2. Politica comercial
4.3. Politica de concuren
4.4. Politica agricol comunitar
4.5. Politica regional a UE
4.6. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
4.7. Teme de control
4.8. Bibliografia unitatii de invatare 4

4.1. Obiectivele UI 4:
Dupa studiul acestei unitati de invatare vor
fi dobandite cunostinte despre:
-

caracteristicile politicii comerciale


a UE;

politica

UE

domeniul

concurentei si regulile care vizeaza


activitatea

ntreprinderilor,

respectiv interventia statului n


economie;
-

obiectivele,

mecanismele

si

reforma politicii agricole comune;


-

politica

regionala

UE

si

redefinirea acesteia.

69

4.2. Politica comercial


Uniunea European este cea mai mare putere comercial din lume, de innd 20% din
volumul total de importuri i exporturi efectuate la nivel mondial. Liberul schimb ntre statele
membre a stat la baza crerii uniunii vamale, n urm cu peste 40 de ani. Eliminarea barierelor
comerciale n cadrul UE a contribuit semnificativ la prosperitatea sa i la reafirmarea
angajamentului su fa de liberalizarea comer ului mondial. Prin urmare, i n prezent,
Uniunea conduce eforturile depuse n direc ia liberalizrii comer ului mondial, n folosul
reciproc al na iunilor bogate i al celor srace.
Conform art.207 TFUE (ex-art.133 TCE), politica comercial comun se ntemeiaz
pe principii uniforme, n special n ceea ce privete modificrile tarifare, ncheierea de
acorduri tarifare i comerciale privind schimburile de mrfuri i servicii i aspectele
comerciale ale propriet ii intelectuale, investi iile strine directe, uniformizarea msurilor de
liberalizare, politica exporturilor, precum i msurile de protec ie comercial, printre care i
cele care se adopt n caz de dumping i de subven ii. Politica comercial comun se
desfoar n cadrul principiilor i al obiectivelor ac iunii externe a Uniunii. n domeniul
politicii comerciale comune si in cel al uniunii vamale competenta UE este exclusiva (art.3
TFUE).
Pentru o mai buna nelegere a importanei politicii comerciale a UE, n continuare
sunt prezentate, destul de succint, aspectele teoretice definitorii ale politicii comerciale i ale
instrumentelor de politic comercial.
Politica comercial , n sens larg, cuprinde ansamblul reglementrilor adoptate de
ctre un stat (cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar, valutar) n
scopul promovrii sau restrngerii schimburilor comerciale externe i al protejrii economiei
na ionale de concuren a strin.
Func iiprincipale ale politicii comerciale:
a) de promovare a rela iilor economice externe (impulsionarea exporturilor);
b) de protejare a economiei na ionale de concuren a strin (reglementarea i controlul
importurilor);
c) de realizarea a unui echilibru dinamic n balan a comercial i de pl i i de sporire a
rezervei valutare a statului.
Instrumenteim suri depolitic comercial :
a) de natur tarifar (vamal)
b) de natur netarifar;

70

c) de natur promo ional (de promovare i de stimulare).

Instrumentedepolitic comercial denatur tarifar


Politica vamal - se realizeaz cu ajutorul reglementrilor adoptate de stat care vizeaz
intrarea sau ieirea n/din ar a mrfurilor i care implic:

controlul mrfurilor, al documentelor nso itoare i al mijloacelor de transport cu ocazia


trecerii frontierei vamale;
ndeplinirea formalit ilor vamale;

plata taxelor vamale sau impunerea vamal 3 func ii principale:


1) fiscal taxele vamale sunt o surs de venit la bugetul statului
2) protec ionist taxele vamale percepute la import ridic pre ul mrfii importate
reducndu-i for a concuren ial n raport cu produsul indigen
3) de negociere = statele pot negocia ntr-un cadru bi sau multilateral concesii vamale
care pot stimula schimburile comerciale.

Instrumentedepolitic vamal :

legile, codurile i regulamentele vamale - sunt elemente de natur legislativ care


diferen iaz modul de aplicare a politicilor vamale ntre statele lumii;
tariful vamal este un catalog care cuprinde nomenclatorul produselor supuse impunerii
vamale i taxa (taxele) vamal perceput asupra fiecrui produs sau grupe de produse.
taxele vamale sunt impozite indirecte percepute de stat asupra mrfurilor atunci cnd
acestea trec grani ele vamale ale rii respective.

Tipologia taxelor vamale:


1. dup scopul impunerii (sau dup nivelul impunerii):
taxe vamale cu caracter fiscal

taxe vamale cu caracter protec ionist


2. dup obiectul impunerii (felul opera iei de comer exterior):
taxe vamale de import
taxe vamale de export
taxe vamale de tranzit

3. dup modul de percepere (de aezare):


taxe vamale ad-valorem
taxe vamale specifice
taxe vamale mixte

71

4. dup modul de stabilire (fixare de ctre stat):


taxe vamale autonome (generale)

taxe vamale conven ionale (contractuale)

taxe vamale preferen iale (de favoare)

taxe vamale de retorsiune (rspuns): taxe antidumping; taxe compensatorii.


Protec ianominal iprotec iaefectiv
1. Protec ianominal

vizeaz valoarea ntregului produs supus impunerii vamale;

este exprimat de taxele vamale nscrise n tariful vamal oficial;

ca regul general, este direct propor ional cu gradul de prelucrare al mrfurilor


importate
2. Protec iaefectiv

vizeaz valoarea nou creat i ncorporat n produsul importat;


Te

T f xV f Tm xVm
V f Vm

x100

factorii ce influen eaz rata protec iei efective sunt: nivelul taxei vamale la produsul
finit i la materia prim; dispersia tarifar ( diferen a dintre nivelul taxelor vamale
pe grupe de produse n func ie de gradul lor de prelucrare); gradul de prelucrare al
produsului.
Teritoriul vamal - reprezint acel spa iu geografic n interiorul cruia este n vigoare un

anumit regim vamal, o anumit legisla ie vamal. Exist situa ii n care grani ele statului de
grani ele vamale:

A. Extinderea teritoriului vamal (anexiune sau includere vamal) se poate realiza prin:
uniune vamal teritoriul vamal nsumeaz teritoriul statelor participante;

zona de liber schimb .

B. Restrngerea teritoriului vamal (excludere sau exceptare vamal) - presupune exceptarea


de la regimul vamal n vigoare a unei por iuni dintr-un stat na ional (denumit generic
zon liber) n care nu se percep taxe vamale de import.
Mrfurile strine introduse temporar n aceste zone sunt scutite de plata taxelor vamale
pn la precizarea ulterioar a destina iei lor, dar cu plata taxelor de depozitare.

72

n aceste zone mrfurile pot suferi anumite opera iuni de prelucrare, transformare,
recondi ionare, selectare, msurare/por ionare, (re)ambalare etc., n urma crora pot fi:
-

orientate spre pia a intern (n teritoriul vamal), fiind n acest caz supuse
impunerii vamale;

iei din teritoriul statului respectiv pe care l pot tranzita spre alte state,
rmnnd scutite de plata taxelor vamale de import;

introduse n procesul productiv n zona liber unde au fost depozitate


temporar, caz n care rmn scutite de plata taxelor vamale de import.

Antrepozitele vamale sunt depozite n care pot fi depuse i pstrate mrfuri importate (sau
mrfuri strine n tranzit) pe o perioad determinat de timp, fr a se plti taxe vamale de
import, dar cu plata taxelor de antrepozitare. Tipuri de antrepozite :
a) antrepozite reale construc ii special amenajate n vederea depozitrii i
pstrrii n condi ii corespunztoare (temperatur, umiditate) a mrfurilor
pentru o perioad limitat de timp (n general, max. 2 ani); sunt administrate de
birouri vamale care urmresc intrarea, manipularea i ieirea mrfurilor n/din
aceste antrepozite.
b) antrepozite nominale (fictive) au acelai regim ca i cele reale, dar nu ntrunesc

absolut toate condi iile pentru pstrarea produselor respective nu pot fi

pstrate dect produse care se deterioreaz mai greu taxele de antrepozitare


sunt mai mici dect la cele pentru antrepozitele reale.

Instrumenteledepolitic comercial denatur netarifar


Barierele netarifare reprezint un ansamblu de msuri i reglementri de politic comercial
(de natur public i uneori chiar privat) care mpiedic, limiteaz sau deformeaz fluxurile
interna ionale de bunuri i servicii i care au ca principale scopuri protejarea pie ei interne de
concuren a extern i redefinirea dinamic a echilibrelor balan ei comerciale i de pl i.
Principale grupe de bariere netarifare:
I.

Bariere netarifare care implic o limitare cantitativ direct a importurilor


(restric iicantitativelaimport)

II.

Bariere netarifare care implic o limitare indirect a importurilor prin


mecanismulpre urilor

III.

Barierecaredecurgdinformalit ilevamaleiadministrativelaimport

IV.

Barierecaredecurgdinparticipareastatuluilaactivit ilecomerciale

73

V.

Bariere netarifare care decurg din standardele aplicate produselor importate i


celor indigene (obstacole tehnice)

I.

Bariere netarifare care implic o limitare cantitativ direct a importurilor


(restric iicantitativelaimport)

Forme:
a) Interdic iile(prohibirile)laimport = reglementri adoptate de stat care interzic total sau
par ial, pe o perioad determinat de timp sau nelimitat, importul anumitor produse/grupe de
produse; se pun n practic prin refuzul autorit ilor abilitate de a elibera licen e de import
pentru produsele respective.
Motive:
-

economice (asigurarea unei protec ii sporite a unor produse, ramuri etc. n raport cu
concuren a extern; echilibrarea balan ei comerciale i de pl i);

politice (discriminare comercial);

altele (asigurarea strii de sntate i de securitate a popula iei, protec ia fitosanitar,


protejarea mediului ambiant etc.)

UE interdic ii selective i temporare la importul de produse agricole din rile ter e


b) Contingentele de import = plafoane maxime, cantitative sau valorice admise la importul
anumitor produse/grupe de produse pe o perioad determinat de timp (de regul 1 an);
-

pot fi:

globale se stabilesc de ctre stat n mod independent fr s existe o reparti ie pe


ri de provenien
bilaterale se negociaz cu rile de provenien i sunt nscrise n listele anex la
acordurile/protocoalele comerciale ncheiate cu acestea

Contingente tarifare plafoane cantitative sau valorice n limita crora importurile sunt

permise beneficiind de un tratament vamal mai favorabil n aranjamentele comerciale


preferen iale (sistemul "tariff-quota")

c) Licen ele de import = autoriza ii pe care autorit ile publice abilitate le acord firmelor
importatoare pentru un produs/grup de produse pe o perioad rezonabil de timp, n func ie
de natura produsului i de distan a geografic fa de ara de provenien .
Tipuri de licen e :
-

automate pt. produsele liberalizate la import, cererea de import este automat acceptat
ntr-un termen prestabilit; scop = statistic;

74

neautomate licen e pentru administrarea restric iilor cantitative la import licen e


discre ionare; se acord selectiv, n func ie de produs, de ara de origine etc.; scop
contro riguros privind respectarea contingentelor de import. Ele pot fi: globale (generale)
i individuale (bilaterale).

d) Limit rile "voluntare" la export (autolimit ri la export) = n elegeri oficiale sau


neoficiale care intervin ntre anumite state sau ntre autorit i publice din rile importatoare i
firme sau grupuri de firme exportatoare, prin care ara exportatoare, la cererea (sau sub
presiunea)

rii ( rilor) importatoare, se oblig s reduc volumul exportului unui

produs/grup de produse pn la un anumit nivel i pe o perioad determinat de timp.


Pot fi bilaterale sau multilaterale n func ie de numrul rilor participante la astfel de
n elegeri.
Pentru ca msura s aib rezultate condi ia este ca ara ( rile) importatoare s fie pie e
nsemnate de desfacere pentru ara ( rile) exportatoare la produsul pt. care se cere
restrngerea "voluntar" a exportului.
e) Acordurile privind comercializarea ordonat a produselor = n elegeri bi sau
multilaterale care intervin ntre state i care vizeaz limitarea negociat i controlat a
comer ului interna ional cu anumite produse/grupe de produse. Presupun: autolimitri la
export, prevederi referitoare la limitele de pre i la clauza de salvgardare ("safeguards"), de
care pot face uz rile importatoare cnd interesele lor comerciale sunt lezate.
Ex: Aranjamentul privind comer ul interna ional cu produse textile - "Aranjamentul
Multifibre" ( din 1973; prelungit de mai multe ori, ultima edi ie expirnd n timpul derulrii
Rundei Uruguay, cnd s-a convenit ca, pn n 2005, comer ul cu textile s fie reintegrat sub
inciden a regulilor i disciplinei conduitei comerciale multilaterale) - a scos de sub inciden a
regulilor general aplicabile ale GATT/OMC comer ul interna ional cu produse textile.
II.

Bariere netarifare care implic o limitare indirect a importurilor prin


mecanismulpre urilor

a) Prelev rile variabile la import (taxele de prelevare) s-au practicat n cadrul


mecanismului PAC i vizau importurile de produse agricole din rile ter e care erau sub
inciden a acestei politici; taxe vamale suplimentare, percepute peste taxele vamale
obinuite prevzute la importul produselor respective (n tariful vamal comun fa de
ter i), ce se calculeaz ca diferen ntre pre ul prag i pre ul de import (CIF). Pre ul prag
este pre ul minim la care produsele importate pot s intre pe pia a comunitar (el se
deduce din pre ul indicativ prin scderea cheltuielilor de transport pe parcurs intern
75

comunitar). Astfel, dac o marf se prezint la frontier la un pre de import (CIF) inferior
pre ului prag, protec ia la frontier este asigurat prin aceast prelevare variabil.
b) Pre urile minime i maxime la import : pre urile minime de import se stabilesc la
niveluri foarte apropiate de pre urile interne cu ridicata (urcnd pre urile la import) i sunt
utilizate atunci cnd produsele indigene au costuri de produc ie mult mai ridicate dect ale
concuren ilor sau cnd pe pia a interna ional pre urile la anumite produse scad i

produsele respective devin din acest punct de vedere mai competitive la export se
limiteaz importurile i se protejeaz ramura industrial/agricol vizat; nerespectarea lor

anularea licen elor de import i/sau aplicarea unor msuri antidumping; pre urile
maxime de import se utilizeaz atunci cnd unele firme, care dispun de un semnificativ
avantaj competitiv (ndeosebi tehnologic) i pe fondul lipsei de concuren , ncearc o
ridicarea artificial a pre urilor la anumite produse pe care le export; ca rspuns
autorit ile din rile importatoare stabilesc pre uri maxime de import la produsele
respective la un nivel care s nu depeasc pre urile produselor substituibile indigene sau
s le depeasc cu un anumit procent (2-6%); astfel de pre uri pot fi folosite pt. a
contracara practicile intra-corporative ce urmresc transferul profiturilor n strintate pt. a
evita impozitarea lor sau obliga ia de fi reinvestite; efectul acestor pre uri este de limitare
a importului i reducere a pre urilor de export la produsele respective; ca regul general
pot recurge la stabilirea de pre uri maxime de import acele ri care au un rol nsemnat ca
importatori pe pia a mondial la produsele respective.
c) Impozitele indirecte i alte taxe cu caracter fiscal (ajust rile fiscale la frontier ):
ajustrile fiscale la frontier regim fiscal potrivit cruia produsele de export sunt scutite
de impozitele indirecte, iar produsele de import sunt supuse la aceleai impozite ca i cele
indigene negocierea de conven ii privind evitarea dublei impuneri. Discriminarea
mrfurilor de import poate avea loc prin stabilirea discre ionar a bazei de impunere i a
ordinei perceperii taxelor: pt. produsele indigene impozitele se percep la pre urile cu
ridicata; pt. produsele de import, ele se calculeaz la pre ul CIF majorat cu TV i cu alte

taxe percepute cu ocazia importului creterea pre ului produsului importat peste nivelul
produsului indigen. Forme ale ajustrilor fiscale la frontier : TVA, taxa n cascad, taxa
de acciz, taxele oculte (ascunse), taxe portuare, taxe statistice, taxe sanitare, taxe
consulare etc.

d) Taxelederetorsiune(antidumpingicompensatorii)- GATT 2 coduri de conduit


adoptate la Runda Tokio i revizuite la Runda Uruguay (Codul antidumping i Acordul

76

privind subven iile la export i taxele compensatorii) gestionate n prezent de OMC :


pentru ca msurile de rspuns fa de politicile comerciale neloiale s fie instituite, potrivit
acestor coduri, trebuie declanat o procedur de anchet prin care s se fac dovada c
aceste politici au cauzat rii importatoare un prejudiciu grav. n perioada ct dureaz
aceast anchet sunt sistate practic rela iile comerciale cu firmele acuzate de astfel de
politici neloiale (n aceasta const natura netarifar a acestor msuri).

e) Depunerile (depozitele) prealabile n valut la import au proliferat la sfritul


deceniului apte i nceputul deceniului opt cnd o serie de ri dezvoltate erau confruntate
cu dezechilibre cronicizate n balan ele comerciale i de pl i; sunt reglementri potrivit
crora firmele importatoare sunt obligate s depun n contul organelor vamale ale rilor
lor o anumit cot-parte (pn la 50%) n valut din valoarea probabil a viitorului import,
cu un anumit interval de timp predeterminat (poate ajunge i la 6 luni) de autorit ile
monetare de resort; acest depozite nu sunt, de regul, purttoare de dobnzi sau sunt

constituite la dobnzile curente importatorul, dac nu va renun a la import, va cuta s


recupereze pierderea nregistrat: fie prin ridicarea pre ului la produsul importat, fie prin
solicitarea unor reduceri de pre din partea exportatorului; de regul, eliberarea licen elor
este condi ionat de dovedirea prin extrase de cont a constituirii depozitului valutar;
aceast msur mai constituie i o creditare a statului, pe termen scurt, fr dobnd sau
cu niveluri reduse, ndeosebi n perioadele de penurie de mijloace de plat exprimate n
valute convertibile sau de presiuni puternice asupra echilibrelor balanei comerciale i de
pl i.
Barierecaredecurgdinformalit ilevamaleiadministrativelaimport

III.

a) Evaluarea valorii m rfurilor n vam art.VII din GATT a prevzut ca evaluarea


vamal s se fac pornind de la pre ul facturat (pre CIF), cu condi ia ca acesta s fie un
pre real pltit sau de pltit, iar transformarea acestuia din valuta strin n care s-a
tranzac ionat afacerea n moneda na ional a rii importatoare, s se fac la un curs agreat
de FMI; Codul de evaluare vamal (negociat n cadrul GATT la Runda Tokio, gestionat n
prezent de OMC) prevede ca atunci cnd exist indicii privind o sub-facturare s se
foloseasc n ordine:
-

pre ul unor mrfuri identice importate din aceeai surs de provenien ;

pre ul unor mrfuri similare n aceleai condi ii comerciale;

pre ul la care se revnd mrfuri identice sau similare pe pia a intern a importatorului
adus n condi ia de livrare franco-frontiera vamal;
77

o valoare calculat folosindu-se corespunztor elementele de cost.

b) Documenteiformalit isuplimentarecerutelaimport- au existat preocupri pe plan


interna ional (Camera Interna ional de Comer , GATT, Consiliul de Cooperare Vamal
de la Bruxelles) pentru simplificarea formalit ilor i tipizarea documentelor legate de
circula ia mrfurilor pe plan interna ional i s-au nregistrat i o serie de progrese; totui,
numrul mare de documente i formalit i cerute la import, formatul, uneori diferit al
acestora, reguli dificile de completare, penalizri aplicate pentru efectuarea de greeli n
completare = adevrate obstacole; alte aspecte ce constituie bariere: perioadele de
sta ionare n punctele vamale ca urmare a personalului insuficient/calificrii ndoielnice;
ndeplinirea formalit ilor vamale pt. importul anumitor produse numai n anumite puncte
vamale dotate necorespunztor sau cu program de lucru f. redus n raport cu volumul de
tranzac ii ce trebuie procesate; solicitarea de documente, necomunicate n prealabil;
nerecunoaterea certificrilor tehnice, sanitare i fitosanitare eliberate de anumite institu ii
specializate i solicitarea unora noi care sunt ndelungate, costisitoare etc.
IV.

Barierecaredecurgdinparticipareastatuluilaactivit ilecomerciale

a) Achizi iile guvernamentale (pie ele publice) cumprri de bunuri sau servicii
efectuate, de regul n cantiti mari, de ctre organisme publice (departamente, ministere,
guverne, alte organisme centrale, autorit i publice locale); achizi iile guvernamentale
devin discriminatorii fa de produsele strine atunci cnd, n baza unor reglementri n
vigoare n anumite state, firmele na ionale au prioritate deplin fa de cele strine n
realizarea lor. Modalit i: interzicerea n mod explicit a accesului companiilor strine la
contractele de anvergur efectuate prin achizi ii guvernamentale; oferirea de tratament
comercial i financiar preferen ial unor companii care se angajeaz s utilizeze cantit i
nsemnate de produse interne n procesul de executare a contractelor guvernamentale;
impunerea unor condi ii i cerin e discriminatorii fa de ofertan ii externi participan i la
licita iile pentru obiectivele finan ate din bani publici cu scopul nlturrii concuren ei
externe i al promovrii industriei indigene. La Runda Tokio (GATT) a fost negociat
Acordul privind achizi iile guvernamentale (intrat n vigoare la 1 iunie 1981) ; acesta a
fost revizuit Noul acord a fost semnat n aprilie la Marrakesh i a intrat n vigoare la 1
ian. 1996
b) Comer ul de stat totalitatea opera iunilor de vnzare-cumprare efectuate de
ntreprinderile aflate integral sau majoritar n proprietatea statului; constituie obstacol
atunci cnd, statul ofer acestor ntreprinderi o serie de privilegii de ordin fiscal sau de
78

alt natur (acces privilegiat la comenzile publice, bonusuri la pre , facilit i fiscale, acces
preferen ial la liniile guvernamentale de credit, ob in uor licen e de import etc.) n raport
cu firmele strine sau cele aflate n proprietate privat.
c) Monopolul de stat asupra importului anumitor produse - instituirea monopolului de
stat asupra importului anumitor produse permite limitarea importului la produsele
respective i stabilirea pre ului de vnzare cu amnuntul la acestea (de regul f. ridicate pt.
a restrnge consumul); uneori este justificat de motive legate de asigurarea strii de
sntate a popula iei, a animalelor, prezervarea unor moduri de via tradi ionale, protec ia
mediului nconjurtor.
V.

Bariere netarifare care decurg din standardele aplicate produselor importate i


celor indigene (obstacole tehnice)

Reglement riletehnice pot deveni bariere netarifare atunci cnd nu sunt aplicate standardele
interna ionale, atunci cnd reglementrile na ionale n acest domeniu sunt extrem de diferite,
se modific frecvent i nu sunt suficient de transparente.
n cadrul GATT, la Runda Tokio a fost adoptat Acordul privind obstacolele tehnice n calea
comer ului, iar la Runda Uruguay a fost revizuit i extins. Separat a fost negociat un Acord
privind aplicarea msurilor sanitare i fitosanitare.
Principalele forme sunt:
a) Normele sanitare i fitosanitare.
b) Normele de securitate.
c) Normele privind ambalarea, marcarea i etichetarea.
d) Norme privind reclama i publicitatea.
e) Norme privind protec ia mediului nconjurtor.

M suripromo ionaleidestimulareaexporturilor
M suripromo ionale
1. Negocierea i ncheierea unor tratate de comer i naviga ie, a unor acorduri
comercialeidepl isauaaltorformealeparteneriatuluiinterguvernamental- pot
con ine clauze care s favorizeze schimburile: CNF, clauza regimului na ional, clauza
privind evitarea dublei impuneri etc., aranjamente privind regulile de origine sau condi ii

n care se pot folosi msurile de salvgardare .a. fac mediul comercial mai previzibil,
presupun avantaje tarifare i netarifare, reduc costurile de tranzac ie ale firmelor

79

exportatoare sau importatoare, confer continuitate i stabilitate schimburilor comerciale


reciproce
2. Sprijinireadirect sauindirect afirmelorpentruaparticipalatrguriiexpozi ii
interna ionale- autorit ile publice pot prelua, mai ales pt. IMM n func ie de produsele
pe care ele doresc s le promoveze prioritar pe anumite pie e, o parte din costurile legate
de nchirierea spa iilor de expunere, deplasarea la astfel de manifestri a unor produse cu
volum mare i costuri ridicate de transport, suportarea integral sau par ial a costurilor
unor campanii publicitare etc.
3. Reprezentareacomercial nstr in tate- permite o mai bun cunoatere a pie ei rilor
partenere, o informare prompt cu privire la noile oportunit i de afaceri prin culegerea de
informa ii referitoare la evolu iile n domeniul legislativ, comercial, financiar-bancar, prin
contactarea poten ialilor parteneri pt. firmele din propria ar, prin colectarea invita iilor la
licita iile interna ionale etc. Aceste informa ii sunt remise departamentelor de comer
exterior care le vor nainta gratuit sau n condi ii de favoare firmelor care au interese
comerciale n zona respectiv.
4. Sprijinirea activit ilor promo ionale ale Camerelor de Comer , Industrie (i
Agricultur )- CCI(A) sunt structuri asociative care desfoar ac iuni promo ionale i de
consultan pentru membrii lor; autorit ile publice pot stimula activit ile acestor entit i
prin facilit i fiscale i de alt natur, prin adoptarea unei legisla ii care s in seama de
sugestiile exprimate de mediul de afaceri reprezentat de ele etc.
5. Prestarea unor servicii de informare i orientare a clien ilor externi, acordarea de
consultan i asisten de specialitate acestora - prin constituirea de compartimente
specializate n cadrul ministerelor de resort, prin finan area unor institute de marketing i
conjunctur, a centrelor specializate de comer exterior pot fi puse la dispozi ia firmelor
strine baze de date, studii etc.
M suridestimulare
1. M suridestimularedenatur bugetar
a) Subven iile directe de export aloca ii de la bugetul de stat acordate firmelor cu
scopul de a contribui la rentabilizarea activit ilor lor de export atunci cnd pre urile
ob inute pe pie ele externe nu permit acoperirea costurilor de produc ie. n cadrul

GATT - Runda Uruguay Acordul privind subven iile de export i taxele


compensatorii - introduce no iunea de subven ie specific ( orice subven ie a crei

80

acordare este limitat la o ntreprindere sau ramur a produc iei ce intr sub jurisdic ia
autorit ii ce acord subven ia).
b) Primele directe de export = sunt acordate firmelor care au deja activit i profitabile
pe pia a intern sau extern; scop: creterea volumului exporturilor sau redefinirea
structural a acestora; pot fi ncurajate firmele s lanseze noi produse pe pia a
interna ional, s-i sporeasc semnificativ volumul vnzrilor sau s abordeze noi
pie e.
c) Subven iileindirectedeexport- constau n principal : n facilit i bugetare acordate
altor sectoare din amonte sau integrate orizontal pt. a permite furnizarea de inputuri n
condi ii mai avantajoase productorilor pentru export; prestarea de servicii care
contribuie la diminuarea costurilor totale ale firmelor implicate direct n activit ile de
comercializare pe pie ele externe (finan area de proiecte de cercetare aplicativ,
subven ionarea institutelor de cercetare a pie ei de ale cror rezultate pot beneficia, n
condi ii de favoare, productorii pentru export etc.)
2. M suridestimularedenatur fiscal
a) Facilit ifiscalecarevizeaz fluxuriledebunuri- scutirea, reducerea sau restituirea
taxelor vamale la anumite bunuri sau n anumite situa ii determinate. Drawback =
regim suspensiv la import, n cadrul cruia se restituie taxele percepute la importul
unor produse dac acestea se reexport ca atare sunt ncorporate n produse destinate
exportului sau servesc pt. realizarea unor produse care se reexport.
b) Facilit i fiscale acordate exportatorilor - forme: scutiri de impozite ce trebuie
pltite pentru activit ile de export, reducerea bazei de impozitare sau a cotei de
impozit pt. activit ile de export amnarea pl ii unor impozite datorate statului.
3. M suridestimularedenatur financiar-bancar
a) Creditele de export
-

Creditul furnizor = creditul acordat direct importatorului de furnizor (exportator).

Creditul cump r tor este acordat direct importatorului (cumprtorului) de


ctre o institu ie specializat de creditare (banc, consor iu bancar) din ara
exportatorului (furnizorului). Au la baz o serie de conven ii individuale sau cadru
de finan are (n care sunt prevzute produsele ce pot fi achizi ionate, valorile
minime pentru fiecare tranzac ie, datele limit pn la care pot fi ncheiate
contractele.
81

Liniile de credit - o variant a creditului cumprtor; au la baz acorduri


interguvernamentale care prevd garantarea de ctre institu iile statului a unor
credite destinate realizrii unor obiective de valori mari; caracteristici definitorii:
se acord de regul pe perioade mai lungi de timp; durata utilizrii liniei de credit
este predeterminat; pt. a se califica n vederea accesului la linia de credit fiecare
contract trebuie s ndeplineasc anumite caracteristici, de ex. o valoare peste o
anumit limit care difer de la o ar la alta).

b) Asigurareaigarantareacreditelordeexport
-

Asigurarea - se face pt. creditul furnizor de ctre o institu ie specializat i


vizeaz acoperirea riscului exportatorului de a nu ncasa la scaden contravaloarea
mrfurilor livrate (vndute) pe credit. Poli a de asigurare le permite firmelor
exportatoare s contracteze de la o banc comercial un mprumut, n condi ii
favorabile de dobnd, cu care se refinan eaz pn la ncasarea contravalorii
mrfurilor livrate pe credit.

Garantarea - se face pt. creditele cumprtor de ctre o institu ie bancar din ara
importatorului sau dintr-o ar ter care se oblig fa de banca creditoare din ara
exportatorului de a achita contravaloarea mrfii livrate pe credit n cazul n care
importatorul se gsete n incapacitate de plat. Garan ia se poate acorda sub form
de scrisoare de garan ie bancar sau prin alte forme de garantare specifice
practicilor bancare.

4. M suridestimularedenatur valutar
a) Primele valutare = gen de prime indirecte ce se acord cu prilejul convertirii valutei
ob inute din export n moneda na ional la un curs mai avantajos dect cel oficial sau
dect cursul pie ii (curs valutar cu prim); se pot acorda selectiv pe categorii de
mrfuri sau pe rela ii geografice; au un efect echivalent cu primele directe de export.
b) Deprecierea monedei na ionale produce efecte pe termen scurt i are efect
stimulativ numai dac ritmul n care se produce deprecierea monedei na ionale (n
raport cu celelalte valute) este superior celui n care se erodeaz puterea de cumprare
a monedei la intern; are efect numai dac cererea pentru produsele firmelor
exportatoare este elastic la pre .
UE este unul dintre cei mai importani actori din domeniul comercial i coopereaz
pentru asigurarea unui comer internaional deschis i reglementat n cadrul Organizaiei
82

Mondiale a Comerului (OMC). UE sprijin sistemul bazat pe reguli al OMC, cu cei 159 de
membri ai si (la 2 martie 2013). Acest sistem ofer un grad de securitate juridic i
transparen n desfasurarea comerului internaional. In cadrul OMC sunt stabilite condiiile
prin care membrii si pot s se apere mpotriva practicilor comerciale neloiale cum ar fi
dumpingul, precum si procedurile pentru soluionarea disputelor care apar ntre doi sau mai
muli parteneri comerciali.

UE o putere comercial important

% din exporturile
mondiale, bunuri, 2012

% din exporturile
mondiale, servicii, 2012

UE
15%

UE
25%
Statele Unite
11%

Altele
55%

Altele
42%

Japonia
5%
Statele Unite
18%

China
14%
India
5%

China
6%

Japonia
4%

Sursa: www.europa.eu

Uniunea nu a ncheiat nc acorduri comerciale specifice cu principalii si parteneri


comerciali din rndul rilor dezvoltate, cum ar fi SUA i Japonia. Rela iile comerciale cu
acestea se bazeaz deocamdata pe mecanismele OMC, dei, n anumite sectoare, exist multe
acorduri ntre UE i cele dou ri. La Summit-ul UE-Japonia (mai 2011) s-a decis nceperea
pregtirilor pentru un acord de liber schimb, iar in iulie 2012 Comisia Europeana a hotarat sa
ntrebe statele membre ale UE cu privire la inceperea negocierilor. In ceea ce privete relaiile
comerciale cu SUA, n iulie 2013 au nceput negocierile unui Parteneriat Transatlantic pentru
Comer i Investiii (n 15 noiembrie 2013, la Bruxelles, s-a ncheiat a doua rund de
negocieri).

83

Politica comercial a UE este strns legat de politica sa de dezvoltare. Prin sistemul


su generalizat de preferine (SGP), UE a garantat accesul preferenial pe pieele sale fr taxe
sau cu taxe reduse pentru cea mai mare parte a importurilor provenind din rile n curs de
dezvoltare i economiile n tranziie. Se merge chiar mai departe pentru cele 49 din cele mai
srace ri din lume. Exporturile lor cu excepia armelor pot beneficia integral de acces pe
pieele UE, fr taxe vamale.
Uniunea European i extinde schimburile comerciale cu noile puteri aprute n alte
pri ale lumii (din China i India pn n America de Sud i America Central). Acordurile
comerciale cu aceste ri includ i cooperri de ordin tehnic i cultural. China a devenit cel de
al doilea partener comercial al UE ca importan (dup Statele Unite) i cel mai mare furnizor
de importuri al su (n 2011, 17,3 % din importurile n UE proveneau din China). Uniunea
European este principalul partener comercial al Rusiei (devenita si ea membra OMC in
august 2012, dupa 18 ani de negocieri) i cea mai mare surs a sa de investiii externe. Cu
excepia schimburilor comerciale, principalele dimensiuni ale relaiilor UE-Rusia privesc
aspecte transfrontaliere, precum securitatea alimentrii cu energie, n special cu gaze
naturale.4
In privinta relaiilor dintre UE si tarile din Africa (zona subsaharian) acestea dateaz
de mult vreme. Conform prevederilor din Tratatul de la Roma din 1957, coloniile i
teritoriile de peste mri ale unor state membre au devenit asociate ale Comunitii, iar
procesul de decolonizare de la nceputul anilor 60 a facut ca aceast legtur sa se transforme
ntr-o asociere diferit, ntre state suverane.
Acordul de la Cotonou, semnat n 2000 la Cotonou, capitala statului Benin, a marcat o nou
etap n politica de dezvoltare a UE. Acest acord dintre UE i rile din Africa, Zona
Caraibilor i Pacific (ACP) este cel mai ambiios i mai vast acord comercial i de asisten
ncheiat vreodat ntre rile dezvoltate i rile n curs de dezvoltare. El a succedat Conveniei
de la Lom (semnat n 1975 la Lom, capitala statului Togo), iar apoi a fost treptat adus la zi.
Acest acord merge mult mai departe n comparaie cu acordurile anterioare, din moment ce sa trecut de la relaiile comerciale fondate pe accesul pe pia la relaii comerciale ntr-un sens
mai general. De asemenea, acesta a introdus noi proceduri pentru a face fa problemelor
cauzate de nclcarea drepturilor omului.5

4
5

Fontaine P., 12 lectii despre Europa, Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene, Luxemburg, 2010, pp.68
Idem, p.69.

84

TEST DE AUTOEVALUARE 4.A.


I.
II.
III.
IV.

CefeldecompeteneareUEndomeniulpoliticii comerciale ?
Zonaliberareprezint oform deextinderesauderestrngerea
teritoriului vamal ?
Ce prevede coduldeevaluarevamal s sefac atuncicndexist
indicii privind o sub-facturare ?
n ce condiii deprecierea monedei naionale are efect stimulativ
asupra exporturilor ?

4.3. Politica de concuren


Politicadeconcuren

are ca scop punerea n practic i prezervarea unui sistem ce

permite o concuren fr distorsiuni n interiorul unui spa iu economic.


Politica de concuren urmrete asigurarea cadrului necesar manifestrii unei concuren e
loiale, adic a unei concuren e care are loc n condi iile respectrii de ctre agen ii economici
a normelor i mijloacelor considerate corecte i recunoscute ca atare prin reglementrile n
vigoare din fiecare stat. De fapt, concuren a trebuie s fie ntotdeauna loial, aceasta
presupunnd ca unit ile economice s se comporte pe pia cu bun credin i potrivit
uzan elor cinstite.

Coordonate alepoliticiideconcuren nUniuneaEuropean


Trsturi ale politicii de concuren n UE:
-

Marile principii ale politicii de concuren sunt fixate prin tratate;

Tratatul de la Roma (art.3) prevedea : Comunitatea trebuie s stabileasc "un regim care
s asigure c n Pia a comun concuren a nu este denaturat";

Numeroase reglementri precizeaz punerea n aplicare a marilor principii ale politicii de


concuren;

Comisia European este nsrcinat cu aplicarea corect a dreptului i dispozi iilor


comunitare;

Curtea de Justi ie arbitreaz litigiile i fixeaz jurispruden a.


85

Politicadeconcuren aitipurideobstacolencaleaconcuren ei
Obstacole ncaleaconcuren ei

Private

Comportamente
Neconcuren iale
n elegeri

Publice

Apari iadestructuri
neconcuren iale

Abuz de pozi ie
Dominant

Ajutoare
publice

Reglement ri

Art.101 TFUE Art.102 TFUE Reg. 1989 modif. 1997/2004 Art.107 TFUE Art.106 TFUE
(ex.art.81 TCE) (ex.art.82 TCE)
(ex.art.87 TCE) (ex.art.86 TCE)

Intensitatea concuren ei n UE depinde de politica de concuren dus , de realitatea


pie ei interne unice i de efectele politicilor europene "cu ct nlturarea barierelor /
obstacolelor pe pia a intern este mai avansat, cu att politica de concuren este mai pu in
obligat s intervin pentru a promova sau restaura concuren a".

Politicadeconcuren ajoac unrolfundamentalnconstruc iaeuropean o economie


de pia efectiv este mijlocul cel mai eficient de realizare a obiectivelor economice ale UE;
realizarea unei pie e interne presupune nu numai nlturarea obstacolelor na ionale din calea
circula iei mrfurilor, ci i eliminarea structurilor i comportamentelor susceptibile de a
falsifica jocul pie ei.

A. Reguli aplicabile ntreprinderilor


Acestea vizeaz ndeosebi urmtoarele aspecte:
1. "interzicereaoric rorn elegeri/acordurintrentreprinderi,deciziideasocierei
practiciconcertate,caresuntsusceptibiles afectezecomer ulntrestatelemembre
i care au ca obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau falsificarea
86

concuren eininteriorulpie eiinterne" (art.101 TFUE, ex-art.81 TCE, ex. art.85 din
Tratatul de la Roma).
Exemple de astfel de n elegeri ce sunt "nule de drept":

fixarea n mod direct sau indirect a pre urilor de cumprare sau de vnzare sau a altor
condi ii de tranzac ionare;
limitarea sau controlarea produc iei, a desfacerilor, a dezvoltrii tehnice sau a
investi iilor;
mpr irea pie elor sau a surselor de aprovizionare;
aplicarea, n ceea ce privete partenerii comerciali, a unor condi ii inegale pentru
presta ii echivalente, fcndu-i s suporte astfel un dezavantaj n lupta de concuren ;
subordonarea ncheierii de contracte de acceptarea de ctre parteneri a unor presta ii
suplimentare care, prin natura lor sau conform uzan elor comerciale, nu au legtur
cu obiectul contractelor respective.

Tratatul prevede totui i o serie de derog ri pentru acordurile care: contribuie la


"ameliorarea produc iei sau a distribu iei produselor" i la "promovarea progresului
tehnic sau economic" i care, n acelai timp permit "utilizatorilor s ob in o parte
echitabil din profitul care rezult". Astfel de situa ii sunt tolerate doar dac productorii
i men in capacitatea de a oferi bunuri sau servicii competitive. Exceptarea este de
natur individual i se practic atunci cnd Comisia autorizeaz n mod expres o
n elegere verificat n prealabil.
CAZ: n iunie 2001, Comisia a dat o amend de 30 milioane euro productorului de
autoturisme Volkswagen. n 1996-1997, Volkswagen trimisese concesionarilor si
germani o circular care i incita s nu fac reduceri pentru noile VW Passat. Acest
gen de practici este mpotriva regulilor de concuren , deoarece ele men in n mod
artificial pre urile ridicate pentru consumator.
2. abuzurile de pozi ie dominant (interzise prin art.102 TFUE, ex-art.82 TCE, ex.art.86
din Tratatul de la Roma). Acest articol nu reglementeaz concentrrile, ci se limiteaz la
interzicerea faptului de a exploata ntr-un mod abuziv o pozi ie dominant, fiind mai
mult corectiv dect preventiv. n acest caz, nu locul ocupat ntr-un sector de
activitate este pus n discu ie, ci doar faptul de a ob ine un avantaj excesiv din
aceast pozi ieestecriticat : "este incompatibil cu pia a comun i interzis, n msura
n care comer ul ntre statele membre este afectat, faptul pentru una sau mai multe

87

ntreprinderi de a exploata n mod abuziv o pozi ie dominant pe pia a comun sau pe o


parte substan ial a acesteia". O pozi ie dominant pe pia o situa ie de putere
economic de inut de o firm, care-i confer puterea de a mpiedica concuren a efectiv
pe o pia relevant . Exist abuz de pozi ie dominant cnd comportamentul firmei
respective este de natur s influen ezestructurasaugraduldeconcuren pepia a
respectiv , chiar dac un astfel de comportament este favorizat de o dispozi ie
legislativ na ional. Pozi iadominant seapreciaz peansamblulpie eicomunitare
saupecelpu inpeopartesubstan ial aacesteia. ntinderea pie ei ia n considerare
caracteristicile produsului, produsele substituibile i percep ia consumatorilor. Nu este
prev zut nici o derogare ca n cazul n elegerilor, iar sanc iunea este pronun at de
Comisie care, pe calea deciziei, ordon ntreprinderii s pun capt situa iei constatate ii poate aplica o amend.
Tratatul prezint mai multe situaii de abuz:

impunerea de condi ii neechitabile (pre uri prea mari sau prea mici pentru
eliminarea unor productori concuren i);
limitarea produc iei, a desfacerilor sau a dezvoltrii tehnice n detrimentul
consumatorului;
aplicarea unui tratament discriminatoriu partenerilor comerciali.

3. concentrarea - nu a fost prevzut n Tratatul de la Roma, dar Comisia a considerat


ntotdeauna c aceasta poate conduce la o exploatare abuziv a pozi iei dominante.
Reglementrile din decembrie 1989 (reglementarea 4064/89 din 21 decembrie 1989)
i din septembrie 1990 au acoperit aceast lacun, impunnd o notificare obligatorie a
proiectelor de fuziuni i achizi ii la Comisia European; astfel, se instituie un control
preventiv al Comisiei, care poate s interzic opera iunile de concentrare ce
prezint o dimensiune european , dac ele risc s conduc la o pozi ie
dominant susceptibil s obstruc ionezenmodsemnificativconcuren a. Astfel
se permite politicii de concuren s intervin, la un stadiu precoce al unui proces de
concentrare, aprobnd sau interzicnd alian ele avute n vedere. Controlul preventiv se
aplic urmtoarelor tipuri de operaiuni: fuzionare, preluare de control, creare de
entit i comune, pornind de la un prag minim. Acest prag minim a fost modificat de
mai multe ori, ultima fiind n 2004 prin regulamentul Consiliului 139/2004. n acest
caz, protocolul de acord trebuie ratificat n mod obligatoriu de Comisie, aceasta avnd
ns i posibilitatea s-l suspende. Practic, Comisia apreciaz dac exist sau nu o
88

pozi ie dominant care s constituie o piedic semnificativ pentru concuren i


hotrte aprobarea sau interzicerea acordului.
CAZ: n Fran a, TotalFina i Elf Aquitaine au propus o fuziune care ar fi permis noii
societ i controlul unor pie e ale produselor petroliere n Fran a, ceea ce ar fi antrenat
costuri mai ridicate pentru distribuitori i pentru consumatori (noul grup ar fi reprezentat
55% din capacit ile de rafinare i ar fi controlat depozitele de import franceze). Pentru
rezolvarea problemelor de concuren eviden iate de Comisie, TotalFina i Elf au acceptat
s cedeze ctre concuren i o parte important a opera iunilor vizate. Noua societate ar fi
dobndit, de exemplu, o pozi ie dominant n vnzrile de carburan i pe autostrzi (ar fi

de inut 2/3 numrul de benzinrii de pe autostrzi pia specific cu pre uri ridicate).
Cu scopul de a men ine o pia competitiv n acest sector, n interesul consumatorilor,
Comisia European a obligat TotalFina i Elf s vnd cca. 70 se benzinrii din cele 214
de care dispunea, nainte de a autoriza fuziunea. De asemenea, grupul a trebuit s renun e
la controlul depozitelor care alimenteaz re eaua de oleoducte, obiectivul fiind acela de a
pstra, n aval, la nivelul vnzrii cu amnuntul de carburant i pcur, posibilitatea pentru
concuren i de a nu fi prizonierii unui singur furnizor.

B.Reglement rireferitoarelainterven iastatelor


Comisia European tinde s nlture discriminrile ce pot rezulta din existen a monopolurilor
de stat cu caracter comercial (art.37 TFUE, ex-art.31 TCE, ex.art.37 Tratat Roma), iar
"ajutoarele acordate de ctre state sau cu resurse de stat, sub orice form, care denatureaz sau
pericliteaz concuren a" sunt considerate ca incompatibile cu pia a intern (art.107 TFUE, exart.87 TCE, ex.art.92 Tratat Roma). Participrile statului la capitalul ntreprinderilor pot fi
considerate ca ajutoare de stat, iar ajutoarele (subven iile) la export sunt i ele prohibite.
Cu toate acestea exist derogri pentru ajutoarele regionale i pentru cele sectoriale.
Articolul 107 din TFUE delimiteaz ajutoarele publice considerate compatibile cu piaa
intern:

ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali;


ajutoarele destinate remedierii unor evenimente excep ionale (calamit i naturale,
perturbri grave ale economiei);
ajutoarele regionale (pentru zone cu ntrzieri de dezvoltare) sau pentru
dezvoltarea unor activit i;
ajutoarele pentru promovarea culturii i pstrarea patrimoniului cultural;
89

ajutoarele ce urmresc realizarea unui important proiect comun la scar european


(de ex., Airbus, cercetare-dezvoltare, mediu nconjurtor).

CAZURI

n februarie 1998, Comisia a aprobat ajutoare n valoare total de 1,89 milioane euro n
favoarea dezvoltrii IMM din turism n regiunea Doana n sudul Spaniei. Aceste ajutoare au
fost acordate pentru a ncuraja investi iile n noi ini iative turistice i pentru crearea de locuri
de munc, contribuind astfel la dezvoltarea durabil a unei regiuni relativ srace a Europei,
Andaluzia.

Datorit evenimentelor de la 11 septembrie 2001 i a paralizrii spa iului aerian atlantic care
a urmat, guvernele europene au fost autorizate s verse companiilor lor na ionale subven ii
avnd ca motiv de "circumstan ele excep ionale".
Art.108 TFUE (ex-art.88 TCE, ex-art.93 T. Roma) impune statelor membre obligativitatea
informrii Comisiei cu privire la msurile pe care acestea le au n vedere. Acest articol
ncredin eaz astfel Comisiei sarcina supravegherii i aprecierii ajutoarelor de stat, pe care
guvernele trebuie s le declare. mpreun cu acestea, Comisia examineaz compatibilitatea cu
pia a comun, ns numai ea singur hotrte n final. n cazul n care statul n cauz nu se
conformeaz deciziei n termenul stabilit, Comisia sau orice alt stat interesat poate sesiza
directCurteadeJusti ieaUE.
La cererea unui stat membru, Consiliul, hotrnd n unanimitate, poate decide c un ajutor
acordat sau care urmeaz s fie acordat de acest stat trebuie s fie considerat compatibil cu
piaa intern, n cazul n care o astfel de decizie este justificat de mprejurri excepionale.
Acest control al subven iilor publice este fcut pentru a se asigura c aceste ajutoare nu
servesc finan rii unor "campioni na ionali" sau nu confer anumitor ntreprinderi un avantaj
nefondat fa de concuren ii lor.

TEST DE AUTOEVALUARE 4.B.

90

Cetr s turiprezint politicadeconcuren nUE?


Sunt posibile derog ri n cazul abuzului de poziie dominant pe
pia ?

I.
II.

4.4.Politicaagricol comunitar
Politica Agricol Comun (PAC) se numr printre primele politici comune adoptate
de Uniunea European, fiind fundamentat pe principiile pieei unice, preferinei
comunitare (favorizarea consumului de produse originare din Uniunea European) i al
solidaritii financiare (msurile comune sunt finan ate dintr-un buget comun).
Instituirea unei PAC a fost nscris printre prevederile Tratatului de la Roma din
1957 care a pus bazele CEE. Tratatul consacra agriculturii zece din articolele sale, de la art.38
la art.47, articole n care se defineau principiile generale ale unei politici agricole comune i
ale crei modalit i precise urmau a fi elaborate n cadrul unei conferin e a statelor membre
(art.43). n Tratatul de la Lisabona privind funcionarea UE, agricultura i pescuitul sunt
incluse n titlul III (art.38-44).
Trei dintre aceste articole prezint o importan deosebit. Articolul 38 face precizarea
c "pia a intern cuprinde agricultura, pescuitul i comer ul cu produse agricole" i c se
impune mersul nainte pe calea integrrii pentru c "func ionarea i dezvoltarea pie ei interne
pentru produsele agricole trebuie s fie nso ite de stabilirea unei politici agricole comune" a
statelor membre.
n articolul 39 al tratatului sunt definite n mod clar cele cinci obiective fundamentale
ale PAC, obiective ce au fost concepute att n interesul productorului ct i al
consumatorului :
-

creterea productivit ii prin dezvoltarea progresului tehnic, asigurndu-se o


dezvoltare ra ional a produc iei agricole ca i o utilizare optim a factorilor de
produc ie i n special a for ei de munc ;

asigurarea unui nivel de via echitabil popula iei agricole, ndeosebi prin
creterea venitului individual ;

stabilizarea pie elor produselor agricole ;

garantarea securit ii aprovizionrilor ;

asigurarea de pre uri rezonabile pentru consumatorii comunitari.

Se face precizarea c n elaborarea acestei politici se va ine cont de :

91

necesitatea de a opera n mod gradual ajustrile ce se impun ;

caracterul specific al activit ii agricole, ce decurge din structura social din


agricultur, din disparit ile structurale i naturale dintre regiunile agricole ;

faptul c agricultura constituie n statele membre un sector strns legat de


ansamblul economiei.

Articolul 40 stabilete principiul unei organizri comune a pieelor agricole care


poate lua una din urmtoarele forme :
-

reguli comune n materie de concuren ;

coordonare obligatorie a diverselor reglementari na ionale de pia ;

organizare european a pie ei ;

i poate admite "reglementri ale pre urilor, subven ii ale produc iei i comercializrii
diverselor produse, sisteme de stocare i de reportare, mecanisme comune de stabilizare la
import sau la export". Acelai articol eviden iaz c "o politic comun eventual n domeniul
pre urilor, trebuie s fie fondat pe criterii comune i pe metode de calcul uniforme, iar pentru
a permite organizrii comune s-i ating obiectivele, pot fi create unul sau mai multe fonduri
de orientare i garantare agricole".
Politica agricol comun se decide la nivelul UE de ctre guvernele statelor membre i
este pus n aplicare de ctre statele membre ; competena Uniunii este partajat cu statele
membre n domeniul agriculturii i pescuitului, cu excepia conservrii resurselor biologice
ale mrii (n cadrul politicii comune privind pescuitul), unde UE a competene exclusive.
Politica UE n domeniul agriculturii evolueaz n mod constant. n urm cu cca. 50 de
ani, se punea accent pe furnizarea unor cantit i suficiente de alimente pentru o Europ care
traversase un deceniu de lipsuri cauzate de rzboaie. Subven ionarea produc iei pe scar larg
i cumprarea surplusurilor n scopul garantrii siguran ei alimentare sunt de domeniul
trecutului. Politica UE n domeniu i propune s le ofere tuturor productorilor (de la
agricultori i cresctori de animale pn la productori de fructe, legume sau de vin)
posibilitatea de a se sus ine singuri att n UE, ct i pe pia a mondial.
n acest sens, nc de la conturarea sa ca politic european comun n 1962, PAC a cunoscut
o serie de reforme succesive, influen ate n principal de necesit ile agriculturii europene, de
procesele de lrgire a UE, de posibilitatea de desfacere a produselor pe pia a mondial.
Reformele au vizat in principal simplificarea modului de acordare a subven iilor,
eficientizarea politicii i reducerea costurilor bugetare, evolund de la o politic care se
concentra pe sprijinirea produc iei, la o politic orientat ctre cerin ele pie ei, axat pe

92

parametri calitativi, ecologici i de siguran privind alimentele i utilizarea eficient i


durabil a resurselor.
mbun t irea calit ii produselor alimentare a fost ntotdeauna unul dintre obiectivele
PAC, ncepnd cu introducerea etichetei de calitate pentru vinuri n anii '80 i continund cu
extinderea ulterioar a acesteia n sectorul uleiului de msline, al fructelor i al legumelor.
Aceste eforturi se afl n prezent n centrul politicii agricole. n toate sectoarele PAC se depun
eforturi pentru mbunt irea calit ii produselor alimentare. Iat cteva exemple:

sisteme de identificare a bovinelor i norme de etichetare a crnii de vit, destinate s


permit urmrirea ntregului traseu al crnii din magazin i pn la ferma de origine;

stimulente financiare acordate n cadrul politicii de dezvoltare rural pentru ca


agricultorii s mbunt easc nivelul de calitate a produselor;

msuri specifice de ncurajare a conversiei ctre agricultura ecologic.


Natura i calitatea excep ional a unor produse sunt conferite att de locul n care au fost
produse, ct i de metodele de produc ie folosite. Consumatorii i comercian ii de produse
alimentare sunt tot mai interesa i de originea geografic a alimentelor i de o serie de alte
caracteristici. UE recunoate acest lucru i a creat trei tipuri de sigle de calitate.

Pentru ca un produs s poarte sigla DOP, trebuie s aib caracteristici verificate ce pot fi
conferite exclusiv de terenul i priceperea productorilor din regiunea de produc ie cu care
este asociat.
Un produs care poart sigla IGP are o serie de caracteristici sau o reputa ie specific ce l
asociaz cu o anumit zon, iar cel pu in una din etapele procesului de produc ie este realizat
n acea zon.
Sigla Specialitate Tradi ional Garantat (STG) se folosete pentru produse cu propriet i
distincte i care fie con in ingrediente tradi ionale, fie sunt ob inute prin metode tradi ionale.
Protejarea acestor indica ii referitoare la calitate prezint avantaje deoarece:

ofer consumatorilor o garan ie privind originea i metodele de produc ie;

93

transmit mesaje comerciale eficiente cu privire la produsele cu valoare adugat


mare;

sprijin societ ile din zonele rurale care ob in produse de calitate prin protejarea
etichetei mpotriva imita iilor frauduloase.
Pn n primvara anului 2007, UE nregistrase aproape 750 de indica ii geografice, denumiri
de origine i specialit i tradi ionale garantate. n plus, pe pia a UE sunt protejate circa 2 000
de indica ii geografice pentru vinuri i buturi spirtoase originare din UE sau din ri ter e.
Agricultura ecologic

este o metod de produc ie care conserv structura i

fertilitatea solului, promoveaz un standard ridicat de bunstare a animalelor i evit utilizarea


produselor autorizate n agricultura conven ional, precum pesticidele sintetice, erbicidele,
ngrmintele chimice sau stimulatorii de cretere, cum sunt antibioticele, sau organismele
modificate genetic. Agricultorii recurg la tehnici care contribuie la men inerea ecosistemelor
i la reducerea polurii. n prelucrarea ecologic a produselor alimentare se poate folosi numai
un numr limitat de aditivi i auxiliari tehnologici.
Normele UE garanteaz autenticitatea produselor agricole ecologice indiferent de locul n
care sunt produse i asigur etichetarea exact a acestora. Prin lege, utilizarea cuvntului
ecologic i a echivalentelor sale n orice alt limb pentru clasificarea produselor alimentare
este rezervat exclusiv produselor agricole ecologice. Aceast utilizare exclusiv reprezint
pentru consumatori o garan ie cu privire la calitatea i fiabilitatea produselor ecologice pe care
le cumpr.
Agricultura ecologic din UE este unul dintre cele mai dinamice sectoare, reprezentnd, n
anul 2004, o suprafa de aproximativ 5,8 milioane de hectare (adic 3,5% din suprafa a
agricol total) apar innd unui numr de 150 000 de exploata ii.

Sigla ecologic a UE a fost pus la dispozi ia agricultorilor i productorilor de produse


alimentare ecologice pentru a fi utilizat n mod voluntar, iar semnifica ia ei este c:

cel pu in 95% din ingredientele produsului au fost ob inute prin metode ecologice;
produsul respect normele sistemului oficial de control;

94

produsul poart numele productorului, al prelucrtorului sau al vnztorului,


precum i denumirea sau codul organismului de control.
Din iulie 2010, logo-ul ecologic al UE este obligatoriu pentru toate produsele alimentare
ecologice preambalate din cadrul Uniunii Europene. Logo-ul se poate utiliza i n mod
voluntar pentru produsele ecologice care nu sunt preambalate, fabricate pe teritoriul UE, sau
pentru toate produsele ecologice importate din ri tere.
Ultima reform, nceput n 2003 i ncheiat n 2008 prin aa-numitul control de
sntate al PAC , a vizat introducerea de noi msuri menite s ajute agricultura european s
fac fa noilor provocri globale, printre care schimbrile climatice. Controlul strii de
sntate modernizeaz, simplific i eficientizeaz PAC, ndeprtnd restric iile impuse
fermierilor i ajutndu-i astfel s rspund mai bine semnalelor pie ei i s fac fa unor noi
provocri. De exemplu, elimin cerin a de a nu cultiva 10% din terenul arabil, majoreaz
treptat cotele de lapte, urmnd ca acestea s fie eliminate n 2015 i utilizeaz interven ia pe
pia (cumprarea de ctre UE a produc iei n exces) ca msur de siguran pentru situa ia n
care pre urile sunt foarte sczute. n plus, pl ile directe ctre agricultori vor fi reduse, iar
banii vor fi transfera i ntr-un fond pentru dezvoltarea regiunilor rurale.
Politica agricol a UE a suferit modificri semnificative n ultimii ani, textele juridice
au fost scurtate i adaptate astfel nct s fie mai uor de n eles. Au fost eliminate aproape 80
de documente juridice n cadrul a ceea ce este cunoscut sub denumirea tehnic de
organizarea pie ei comune unice.
Dat fiind faptul c, la nceputul lui 2013, mai mult de 60% din popula ia celor 27 de
state membre ale UE triete n zonele rurale, care acoper 90% din teritoriu, politica de
dezvoltarerural este un domeniu de o importan crucial. Agricultura i silvicultura sunt
principalii utilizatori ai terenurilor din zonele rurale i, ca atare, joac un rol important pentru
comunit ile rurale: reprezint temelia unei puternice structuri sociale i viabilit i economice,
precum i a gestionrii resurselor naturale i a peisajului. Din numeroase sondaje de opinie
efectuate n cele 27 de state membre reiese clar c un mediu rural viu i durabil are o mare
importan pentru cet enii europeni.
Politica de dezvoltare rural pentru perioada 2007-2013 are la baz trei teme, n
conformitate cu cele trei axe definite n noul regulament privind dezvoltarea rural:
ameliorarea competitivitii n sectorul agricol; ameliorarea mediului, sprijinirea
gestionrii terenurilor i mbuntirea calitii vieii i diversificarea economiei n zonele
rurale. O a patra ax, axa Leader, inspirat din experien a ini iativei comunitare Leader,
urmrete punerea n practic a unor strategii locale de dezvoltare rural prin parteneriate
95

locale ntre sectorul public i cel privat. Numrul de resurse disponibile pentru dezvoltarea
rural va crete n urma reducerii pl ilor directe ctre ferme i a transferrii acestor fonduri
pentru msurile de dezvoltare rural (practic cunoscut sub denumirea de modulare).
Statele membre au, astfel, obliga ia de a aplica modularea, care const ntr-o reducere (de 5%
ncepnd cu 2007) a tuturor pl ilor directe de peste 5 000 EUR pe an.
Indiferent de reforme, politica agricol comun este cea mai integrat dintre toate
politicile UE. Prin urmare, absoarbeoparteimportant dinfondurilecomunitare. Totui,
partea din bugetul european care i este alocat a sczut de la 70% (n anii 1970) la cca. 43%
(n perioada 2007-2013). Reducerea resurselor bugetare alocate PAC indic faptul c UE se
concentreaz pe alte aspecte, cum ar fi reducerea costurilor reformelor i orientarea ctre
dezvoltarea rural, creia i se va aloca 11% din buget pentru aceeai perioad.
Cheltuielile agricole sunt finan ate de dou fonduri care intr n componen a bugetului general
al UE: Fondul European de Garantare Agricol (FEGA), care finan eaz pl ile directe
ctre agricultori i msurile de reglementare a pie elor agricole, precum interven ii i restituiri
la export, n timp ce Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR)
finan eaz programele de dezvoltare rural ale statelor membre.
Potrivit reglementrilor de baz n materie de gestionare financiar a PAC, Comisia rspunde
de gestionarea FEGA i a FEADR. Cu toate acestea, n mod normal Comisia nu efectueaz
pl i direct ctre beneficiari. Conform principiului gestion rii comune, aceast sarcin este
delegat statelor membre care ac ioneaz, la rndul lor, prin intermediul a 85 deagen ii de
pl ina ionalesauregionale. nainte ca aceste agen ii de pl i s poat solicita fonduri de la
bugetul UE, ele trebuie acreditate pe baza unor criterii stabilite de Comisie.
In contextul viitoarelor dezbateri privind noua perspectiv financiar a UE, post 2013,
comisarul european Dacian Ciolo a lansat o consultare public privind viitorul PAC dup
2013, n perioada aprilie-iunie 2010, a precedat lansarea unei comunicri a Comisiei
Europene pe aceast tem (PAC la orinzontul anilor 2020), ce a fost facuta public in 18
noiembrie 2010. In urma consultarii desfasurate n 2010 n legtur cu aceste reforme,
europenii au spus c doresc ca UE, prin politica sa agricol, s i ajute pe fermieri nu numai s
produc alimente, ci i s protejeze resursele naturale i via a slbatic, s amelioreze
bunstarea animal i s men in viabilitatea comunit ilor rurale.
In acest context, in octombrie 2011, Comisia Europeana a prezentat un ansamblu de
propuneri legislative care sa conduca la o PAC mai eficienta si care, dupa dezbateri in cadrul
Parlamentului European si a Consiliului, sa fie adoptate pana la sfarsitul anului 2013. Se
doreste ca noua PAC, reformata, sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2014.
96

Printre provocrile viitoare la care trebuie sa se adapteze agricultura european se


numr dublareaproduc ieimondialedealimente pn n 2050 pentru a face fa creterii
popula iei i cererii consumatorilor de carne, innd cont, n acelai timp, de efectele
schimb rilorclimatice (pierderea biodiversit ii, deteriorarea solului i a calit ii apei).
Pentru aceasta i pentru a rspunde ateptrilor cet enilor europeni, ncepnd din 2013
politica agricol a UE va pune mai mult accent pe:

metode agricole durabile


inovare, cercetare i difuzarea cunotin elor
un sistem de sprijin mai corect n favoarea agricultorilor europeni.
Fiind o ar cu poten ial agricol semnificativ, Romnia consider c, n viitor, PAC

trebuie s se fundamenteze n continuare pe un buget consistent, bazat pe cei doi piloni


(mecanisme de pia i dezvoltare rural), capabil s contribuie la solu ionarea problemelor
structurale ale agriculturii romneti i pe mecanisme adaptate la necesit ile specifice ale
noilor state membre UE. Este nevoie de o reform coerent la nivel european, pentru a
satisface cerin ele pie ei europene i a atenua impactul posibilei liberalizri a comer ului
agricol mondial asupra agriculturii comunitare.

TEST DE AUTOEVALUARE 4.C.


I. Ce principii stau la baza politicii agricole comune ?
II. Ce fonduri din componen a bugetului general al UE finaneaza
cheltuielile agricole ?

4.5. Politica regional aUE


Politica regional urmrete s corecteze dezechilibrele regionale astfel nct s se
asigure o repartizare mai echilibrat a popula iei i activit ilor economice pe ansamblul
teritoriului.
Dei Uniunea European este una dintre cele mai bogate zone de pe glob, exist
diferen e considerabile ntre regiunile sale sub aspectul veniturilor i al oportunit ilor. Prin
politica sa regional, UE transfer resurse din zonele prospere n cele mai srace. Scopul

97

const n modernizarea regiunilor mai pu in dezvoltate pentru a le da posibilitatea s ajung la


nivelul celorlalte regiuni din UE.
Necesitatea unei politici regionale, care s aib n vedere echilibrarea reparti iei
demografice i localizarea polilor de dezvoltare, ca i sus inerea eforturilor regiunilor cel mai
slab dezvoltate pentru a le ajunge din urm pe celelalte, nu a scpat aten iei legiutorului
comunitar de-a lungul celor peste cinci decenii de construcie a UE.
Cu toate c Tratatul de la Roma privind crearea CEE a recunoscut, n preambul,
importana problemelor regionale i a fixat obiectivul "unei dezvoltri armonioase prin
reducerea decalajului ntre diferitele regiuni i a rmnerii n urm a celor mai pu in
favorizate", el nu a prevzut o politic regional. Abia Actul Unic European, intrat n
vigoare la 1 iulie 1987, care a introdus n tratat un titlu intitulat "Coeziunea economic i
social", a furnizat o baz institu ional dezvoltrii unei politici regionale (art.130A). Pn n
1975 (anul n care s-a creat un fond structural special - Fondul European de Dezvoltare
Regional (FEDER), Comunitatea nu a jucat un rol activ n acest domeniu.
Criza economic din 1973 i restructurrile economice care au urmat au pus n lumin
diferen e de dezvoltare ntre anumite state membre. Aceste disparit i ntre regiuni s-au
multiplicat mai ales n urma aderrii Marii Britanii i a Irlandei i apoi a Greciei, Portugaliei
i Spaniei.
ncepnd cu aceste momente, a devenit indispensabil necesitatea punerii n func iune
a unei adevrate politici structurale, astfel nct s fie posibil reducerea diferen elor de
dezvoltare i de nivel de via .
Din 1988, patru principii stau la baza gestiunii i atribuirii Fondurilor structurale:
-

"programarea, care nseamn planificarea cheltuielilor pentru un anumit numr de


ani n scopul atingerii de obiective strategice () i mai mult coeren n politica
urmat i n proiectele finan ate"; politica de coeziune nu finan eaz proiecte
individuale, ci programe na ionale multianuale aliniate la obiectivele i priorit ile
UE.

"partenariatul () n conceperea i punerea n practic a programelor ()


implic o multitudine de actori ai sectorului privat, n special de pacte sociale,
alturi de autorit ile regionale i locale"; fiecare program este elaborat printr-un
proces colectiv la care particip autorit ile de la nivel local, na ional sau regional
i european, parteneri sociali i organiza ii ale societ ii civile. Acest parteneriat se
aplic tuturor stadiilor procesului de programare, de la concep ie, gestionare i

98

implementare pn la monitorizare i evaluare. Aceast abordare are ca scop s


garanteze c ac iunea respectiv este adaptat la nevoile i priorit ile regionale i
locale.
-

"concentrarea, care nseamn c fondurile se orienteaz ctre regiuni care au cea


mai mare nevoie, i (care) a crescut de-a lungul timpului";

Acest principiu are trei

aspecte:

Concentrarea resurselor: cea mai mare parte a resurselor puse la


dispozi ie prin fondurile structurale (81,9% pentru perioada 2007-2013)
sunt orientate ctre regiunile i rile cele mai srace.

Concentrarea efortului: efortul investi ional se concentreaz pe


anumite aspecte. Pentru perioada 2007-2013, este vizat economia
cunoaterii: cercetarea

dezvoltarea,

inovarea,

transferul

de

tehnologie, tehnologiile informaiei i comunicrii, valorificarea


resurselor umane i dezvoltarea ntreprinderilor.

Concentrarea

cheltuielilor: la

nceputul

fiecrei

perioade

de

programare, se stabilete o finan are anual pentru fiecare program.


Aceste fonduri trebuie cheltuite ntr-un interval de doi ani de la alocare
-

(regula lui N+2).


"adiionalitatea (), Fondurile structurale venind mai degrab s completeze
dect s nlocuiasc cheltuielile publice existente". Finan area oferit prin
fondurile structurale europene nu poate nlocui cheltuielile efectuate de un stat
membru, la nivel na ional. Comisia convine cu fiecare ar nivelul cheltuielilor
publice eligibile pentru perioada de programare i verific respectarea acestei
condi ii la mijlocul perioadei de programare (2011) i la sfritul acesteia (2016).
Scopul este de a stabili obiective realiste, dar ambi ioase, pentru cheltuielile
publice structurale, n aa fel nct s se garanteze c fondurile structurale
reprezint o valoare adugat real.

Acestor patru principii de baz, s-ar putea aduga regula co-finanrii naionale a
proiectelor, care oblig statele sau regiunile beneficiare s participe la costuri. Amplitudinea
co-finan rii cerut este destul de larg deoarece poate s mearg de la 15% la 85% din suma
investit.
Conceptul de coeziune economic i social a fost introdus de Actul Unic European,
ns, din 1992, de la Tratatul privind Uniunea European de la Maastricht (care face referiri
la coeziunea economic i social n preambul i n articolele 2, 3, 123-125, 130A-130E), el a
devenit unul din cei trei piloni ai Comunit ii Europene, la fel ca i pia a unic i uniunea
99

economic i monetar. Efortul de coeziune este i n perioada 2007-2013 o prioritate pentru


UE, care se reflect n plan bugetar.
Politica regional este un instrument de solidaritate financiar i, n acelai timp, un
puternic motor al coeziunii i al integrrii economice.
Exist mari diferen e n ceea ce privete nivelul de prosperitate existent ntre statele membre
ale UE i n interiorul acestora. Din punctul de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor (unitatea
de msur standard a gradului de bunstare) cele mai prospere regiuni se situeaz n mediul
urban Londra, Bruxelles i Hamburg. Luxemburgul, cea mai prosper ar din UE, este de
peste apte ori mai bogat dect Romnia i Bulgaria, cele mai srace state membre.

PIB pe cap de locuitor: distribuirea bog iei


PIB pe cap de locuitor n 2012

Bulgaria

Croa ia

Romnia

Letonia

Polonia

Ungaria

Estonia

Grecia

Lituania

Slovacia

Portugalia

Republica Ceh

Malta

Slovenia

Cipru

Italia

Spania

UE-28

Fran a

Regatul Unit

Belgia

Finlanda

Germania

Suedia

Danemarca

Irlanda

rile de Jos

Austria

Luxemburg

Indice unde media rilor UE-28 este 100

Sursa: www.europa.eu

Decalajele dintre regiuni pot avea diverse cauze. Poate fi vorba despre dezavantaje persistente
cum ar fi amplasarea geografic, despre mai recentele schimbri socio-economice sau despre
o combina ie ntre aceti factori. Adesea, impactul acestor dezavantaje se face sim it prin
excludere social, nv mnt de slab calitate, niveluri ridicate de omaj i infrastructuri
necorespunztoare. n cazul anumitor state membre, o parte din decalaje se datoreaz fostelor
lor sisteme economice centralizate.
100

Odat cu aderarea acestor ri, UE a reorganizat i restructurat cheltuielile pentru dezvoltarea


regional. n perioada 2007-2013, acestea vor reprezenta 36% din bugetul UE, adic
aproximativ 350 de miliarde de euro.

Un cadru financiar pentru o


Uniune extins (2007-2013)

Fondurile alocate ac iunilor regionale n perspectiva financiar pentru 2007-2013 se


concentreaz asupra urmtoarelor trei obiective:

Convergen

(81,54%) - Scopul este acela de a ajuta rile i regiunile cele mai slab

dezvoltate s se alinieze mai rapid la media european prin mbunt irea condi iilor
pentru creterea economic i ocuparea for ei de munc. Acest obiectiv poate fi
realizat doar investind n capitalul fizic i uman, n inova ie, n societatea cunoaterii,

n adaptabilitatea la nou, n protec ia mediului i n eficien a administrativ.


Competitivitate regional i ocuparea for ei de munc

(15,95%) -

inta este

creterea competitivit ii, a nivelurilor ocuprii for ei de munc i a atractivit ii


regiunilor. (Nu sunt vizate aici zonele cel mai pu in dezvoltate.) Metoda de ndeplinire
a acestui obiectiv este aceea de a anticipa schimbrile economice i sociale i de a
promova

inova ia,

spiritul

ntreprinztor,

protec ia

mediului,

accesibilitatea,

adaptabilitatea i dezvoltarea unor pie e ale for ei de munc mai favorabile incluziunii
sociale.

101

Cooperareteritorial european (2,52%). Scopul este de intensificare a cooperrii


transfrontaliere, transna ionale i inter-regionale. UE urmrete prin aceasta
promovarea unor solu ii comune la problemele de aceeai natur ntlnite de
autorit ile vecine, n sectoare precum dezvoltarea urban, rural i costier, cultivarea
rela iilor economice i stabilirea unor re ele ntre ntreprinderile mici i mijlocii
(IMM).

Aceste obiective sunt finan ate cu fonduri specifice ale UE, care fie se adaug la contribu iile
existente ce provin din sectorul privat i din partea administra iei na ionale i regionale, fie
stimuleaza investi iile din aceste direc ii. Aceste fonduri sunt cunoscute sub numele de
fonduri structurale i de coeziune.

Fondul european de dezvoltare regional

(FEDER), primul dintre fondurile

structurale, finan eaz consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale, prin


reducerea disparit ilor dintre regiuni, prin sprijinirea dezvoltrii structurale i a
ajustrii structurale a economiilor regionale, inclusiv n vederea reconversiei zonelor

industriale aflate n declin.


Fondul Social European (FSE), cel de-al doilea fond structural, finan eaz ini iative
destinate formrii profesionale i crerii de locuri de munc.

Pe lng fondurile structurale, exist fondul de coeziune, folosit pentru finan area proiectelor
referitoare la infrastructura de transport i la protec ia mediului nconjurtor n acele state
membre ale UE n care indicele PIB pe cap de locuitor este mai mic dect 90% din media UE.
Aten ia se concentreaz n special pe statele membre din Europa Central i de Est, la care se
adaug regiunile cu nevoi speciale din alte state ale UE. Cele 12 ri care au aderat n anul

102

2004 i 2007 vor primi 51% din bugetul total alocat politicii de dezvoltare regional pentru
perioada 2007-2013, dei acestea reprezint mai pu in de un sfert din popula ia total a UE.
Aadar, finan area provine din trei surse diferite, n func ie de tipul de asisten i de
beneficiar:

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDER) finan eaz programele axate pe


infrastructur general, inova ie i investi ii. Banii proveni i din FEDER sunt destina i
celor mai srace regiuni din UE. FEDER poate s intervin pentru finanarea celor 3
obiective ale politicii regionale (convergen, competitivitate regional i ocuparea
for ei de munc, cooperare teritorial european).

Fondul Social European (FSE) finan eaz proiecte de formare profesional i alte
tipuri de programe de asisten n domeniul ocuprii i crerii de locuri de munc. Ca
i n cazul FEDER, toate rile din UE pot beneficia de asisten prin intermediul FSE.
FSE intervine n finanarea obiectivelor de convergen i competitivitate regional i
ocuparea for ei de munc.

Fondul de Coeziune susine aciuni din cadrul obiectivului de convergen, finan nd


proiectele care vizeaz protec ia mediului, infrastructura de transport i dezvoltarea n
domeniul surselor de energie regenerabile. De acest tip de finan are pot beneficia doar
rile n care standardul de via se situeaz sub 90% din media nregistrat la nivelul
UE, adic cele 12 state membre care au aderat n 2004 i 2007 la UE, la care se
adaug Portugalia i Grecia. Spania, care a beneficiat pn acum de asisten prin
intermediul Fondului de Coeziune devine, treptat, ineligibil pentru acest tip de
finan are.
Cea mai mare parte din cheltuieli este consacrat regiunilor n care PIB-ul se situeaz sub
75% din media comunitar, pentru a le ajuta s i mbunt easc infrastructurile i s i
dezvolte poten ialul economic i uman. Din aceast categorie fac parte 17 din cele 27 de state
membre ale UE. Pe de alt parte, toate cele 27 de ri din Uniune pot beneficia de finan are
pentru sprijinirea inova iei i cercetrii, a dezvoltrii durabile i a formrii profesionale n
regiunile mai pu in dezvoltate. O mic parte din fonduri sunt destinate proiectelor de
cooperare transfrontalier i interregional.
Politica regional trebuie s se nscrie pe drumul trasat de Agenda de la Lisabona i s
contribuie la promovarea creterii economice i a ocuprii for ei de munc prin:

trezirea interesului investitorilor fa de statele membre i regiunile acestora, prin


mbunt irea accesibilit ii, furnizarea de servicii de calitate i protejarea
mediului;
103

ncurajarea inova iei, a spiritului antreprenorial i a economiei bazate pe


cunoatere, prin dezvoltarea tehnologiilor informa iei i comunicrii;

crearea de noi locuri de munc, mai numeroase i oferind condi ii mai bune, prin
atragerea unui numr mai mare de persoane pe pia a muncii, mbunt irea
capacit ii de adaptare a lucrtorilor i creterea investi iilor n capitalul uman.
In octombrie 2011, Comisia European a adoptat un proiect de pachet legislativ care
va constitui un cadru al politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020. Noile
propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategic a politicii i a asigura
faptul c investi iile UE sunt axate pe obiectivele pe termen lung ale Europei n materie de
cretere economic i locuri de munc (Europa 2020).
Prin contractele de parteneriat convenite cu Comisia, statele membre i vor asuma
angajamentul de a-i reduce paleta de priorit i de investi ii, n conformitate cu aceste
obiective. De asemenea, acest pachet legislativ armonizeaz normele privind diferite fonduri,
dedicate ntre altele dezvoltrii rurale i afacerilor maritime i pescuitului, n vederea sporirii
coeren ei ac iunii UE.
Parlamentul European i-a exprimat n 19 nov.2013 votul favorabil cu privire la cadrul
financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2014-2020. Acordul Parlamentului
European deschide calea ctre aprobarea final de ctre Consiliu n urmtoarele sptmni. Sau ncheiat doi ani i jumtate de negocieri intense, de cnd Comisia a prezentat propunerile,
la 29 iunie 2011.
Cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 permite Uniunii Europene s
investeasc pn la 960 de miliarde EUR n credite de angajament (1,00 % din VNB al UE) i
908,4 miliarde EUR n credite de plat (0,95 % din VNB al UE). Instrumentele pentru situaii
neprevzute (precum Rezerva pentru ajutoare de urgen, Fondul european de ajustare la
globalizare, Fondul de solidaritate i Instrumentul de flexibilitate) i Fondul european de
dezvoltare se afl n afara plafoanelor CFM. n cazul n care ar fi activate integral, acestea
reprezint nc 36,8 miliarde EUR (sau 0,04 % din VNB al UE). Cadrul bugetului UE pentru
2014-2020 definete prioritile n materie de cheltuieli care sunt orientate ctre cretere
economic durabil, locuri de munc i competitivitate, n conformitate cu strategia UE de
cretere economic, Europa 2020. De exemplu, n comparaie cu cadrul actual, suma
aferent rubricii 1a (Competitivitate pentru cretere economic i ocuparea forei de munc)
este majorat de la 91,5 miliarde EUR ( 9,2 % din buget) la 125,6 miliarde EUR (13,1 % din
buget).

104

n ansamblu, politica de coeziune reformat va pune la dispoziie pn la 366,8 miliarde


EUR6 pentru a se investi n regiunile, oraele i economia real a Europei. Acesta va fi
principalul instrument de investiii al UE pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020:
crearea de locuri de munc i generarea de cretere economic, abordarea problemei
schimbrilor climatice i a dependenei energetice, reducerea srciei i a excluziunii sociale.
La aceasta va contribui i definirea mai bun a prioritilor-cheie ale Fondului european de
dezvoltare regional, cum ar fi sprijinul pentru ntreprinderile mici i mijlocii, obiectivul fiind
de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 ani. n toate fondurile
structurale i de investiii europene care stimuleaz proiectele bune va exista un grad mai
mare de orientare spre rezultate, precum i o nou rezerv de performan. n fine, n cadrul
politicii de coeziune, al dezvoltrii rurale i al fondului pentru pescuit, eficiena va fi corelat,
de asemenea, cu guvernana economic pentru a ncuraja respectarea de ctre statele membre
a recomandrilor UE din cadrul semestrului european.

TEST DE AUTOEVALUARE 4.D.


I. Ce principii stau la baza politicii regionale a UE ?
II. Ce fonduri susinndeplinireaobiectivelorpoliticiiregionaleaUE?

4.6. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare


4.A.
I. n domeniul politicii comerciale competentaUEesteexclusiv .
II.Zonaliberareprezint oform derestrngereateritoriuluivamal.
III.Coduldeevaluarevamal prevedeca,atuncicndexist indiciiprivindo
sub-facturare,evaluareavamal s sefac folosindnordine:
pre ul unor m rfuri identice importate din aceeai surs de
provenien ;
6
Preuri curente. Echivalent n preurile din 2011: 325 de miliarde EUR.
pre ulunorm rfurisimilarenaceleaicondi iicomerciale;
pre ullacareserevndm rfuriidenticesausimilarepepia aintern
aimportatoruluiadusncondi iadelivrarefranco-frontieravamal ;
ovaloarecalculat folosindu-secorespunz torelementeledecost.

105

4.A.

IV. Deprecierea monedei naionale are efect stimulativ asupra exporturilor


numaidac ritmulncareseproduceaceasta(nraportcucelelalte valute) este
superiorceluincareseerodeaz putereadecump rareamonedeilaintern;are
efectnumaidac cerereapentruproduselefirmelorexportatoareesteelastic la
pre .

4.B.

I.Politicadeconcuren nUEprezint urm toareletr s turi :


- Marileprincipiialepoliticiideconcuren suntfixateprintratate;
- Numeroase reglement ri precizeaz punerea n aplicare a marilor principii
alepoliticiideconcuren ;
- Comisia European este ns rcinat cu aplicarea corect a dreptului i
dispozi iilorcomunitare;
- CurteadeJusti iearbitreaz litigiileifixeaz jurispruden a.
II. Nusuntposibilederog rincazulabuzuluidepoziiedominant pepia .

4.C.

I. La baza PAC stau 3 principii: unicitatea pie ei, preferin a comunitar i


solidaritatea financiar .
II. Cheltuielile agricole sunt finan ate de Fondul European de Garantare
Agricol i de FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural .

4.D.

I. Principiile care stau la baza politicii regionale a UE sunt urm toarele:


programarea, parteneriatul, concentrarea, adiionalitatea i cofinanarea
naional .
II.Fondurileeuropenecaresprijin ndeplinireaobiectivelorpoliticiiregionalea
UE suntFondul EuropeandeDezvoltareRegional , Fondul SocialEuropeansi
Fondul de Coeziune.

4.7. Teme de control


Redactati o lucrare in care sa prezentati, la alegere, una din urmatoarele teme:
Politica comerciala a UE si provocarile sistemului comercial international.
Politica de concurenta a UE studii de caz.
Reforma politicii agricole comunitare in contextul noilor provocari globale.
Analiza politicii regionale a UE.

4.8. Bibliografia unitatii de invatare 4


Diaconescu M. (2004), "Economie european. Fundamente si etape ale constructiei
europene", edi ia a II- a revzut i adugit, Ed. Uranus, Bucureti.
Ghica L. A. (coord.) (2007), Enciclopedia Uniunii Europene, edi ia a III- a, Ed. Meronia,
Bucuresti;
www.europa.eu
106

Unitatea de nvatare 5

ExtindereaUEc tre riledinEuropaCentral


ideEst.AderareaRomnieilaUE
Cuprinsul UI 5:
5.1. Obiectivele unitatii de invatare 5
5.2. Extinderea UE : conditii, valuri de extindere
5.3. Aderarea Romniei la UE
5.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare
5.5. Teme de control
5.6. Bibliografia unitatii de invatare 5

5.1. Obiectivele UI 5:
Dupa studiul acestei unitati de invatare vor
fi dobandite cunostinte despre:
-

procesul de extindere a UE, cu


mizele si provocarile acestuia de-a
lungul timpului ;

conditiile de aderare pe care trebuie


sa le ndeplineasca un stat pentru a
deveni membru al UE;

Aderarea Romaniei la UE.

107

5.2. Extinderea UE : conditii, valuri de extindere


Uniunea European de astzi, cu 28 de state membre i o popula ie de peste 500 de
milioane de locuitori este rezultatul unui proces de integrare i extindere de peste jumtate de
secol, aflat n continu evolu ie.
Uniunea European:
500 de milioane de locuitori 28 de ri

Statele membre ale Uniunii Europene


rile candidate i poten ial candidate

Uniunea European manifest deschidere fa de ideea aderrii oricrei ri europene


democratice, care dispune de o economie de pia i de capacitatea administrativ necesar
pentru a gestiona drepturile i obliga iile care decurg din statutul de membru. Aadar, procesul
de extindere este un proces aflat n continu evolu ie.
UE a primit deja noi state membre n snul ei, acestea adernd n valuri succesive. De
asemenea, a creat o pia unic i o moned unic i i-a extins responsabilit ile de la politica
economic i social pn la politica extern i de securitate. Cu fiecare extindere, s-a
mbog it i diversitatea cultural i lingvistic, marca distinctiv a Uniunii Europene.

Procesul de extindere
Extinderile precedente au artat ct de bine func ioneaz procesul de integrare al
Uniunii Europene. ns, deseori, o schimbare major este o cauz de ngrijorare, cum s-a
ntmplat i n cazul valului de extindere din 2004.

108

Pentru a rspunde acestor preocupri, n iunie 2006, liderii UE au convenit c viitoarele


valuri de extindere vor lua n considerare capacitatea de absorbie a Uniunii, fr ca acest
lucru s reprezinte o condi ie prealabil pentru aderare.
rile candidate trebuie s demonstreze c vor fi capabile s-i asume n ntregime
rolul de membri ai Uniunii. Pentru aceasta trebuie s ob in sprijinul cet enilor i s respecte
standarde i norme europene stricte de ordin politic, juridic i tehnic.
rile care doresc s adere la UE pot parcurge diversele etape ale procesului de
integrare doar dup ce toate condi iile pentru fiecare etap au fost respectate. Procedurile de
admitere n UE sunt complexe, garantnd c noile state membre ader numai atunci cnd
ndeplinesc toate cerin ele i doar dup ce institu iile UE, guvernele statelor membre i
guvernele rilor n cauz i vor fi exprimat acordul n mod activ.. Astfel, perspectiva
integrrii ac ioneaz ca un stimulent pentru promovarea reformelor. Politica UE cu privire la
extindere garanteaz faptul c acest proces este gestionat foarte scrupulos, astfel nct
procesul de aderare s aduc beneficii ambelor pr i implicate, UE i rilor n curs de aderare.
Etapele extinderii UE
n 1951, ase ri Belgia, Germania, Fran a, Italia, Luxemburg i Olanda au ntemeiat
Comunitatea European a Crbunelui i O elului i, ulterior, n 1957, Comunitatea Economic
European i Comunitatea European a Energiei Atomice.
Au urmat mai multe valuri de extindere succesive:
1973 Danemarca, Irlanda i Regatul Unit
1981 Grecia
1986 Spania i Portugalia
1995 Austria, Finlanda i Suedia
2004 Republica Ceh, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia
i Slovacia. A fost o extindere istoric, o reunificare a Europei dup zeci de ani de separare.
La 1 ianuarie 2007, au aderat Romnia i Bulgaria, iar la 1 iulie 2013 Croaia.
Condi iiledeaderare
n conformitate cu articolul 49 din Tratatul de la Maastricht - 1992 (actualul art. 49 din
Tratatul de la Lisabona), orice stat european care respect principiile libert ii, democra iei,
respectrii drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, precum i ale statului de drept
poate solicita s devin membru al Uniunii.

109

Consiliul European de la Copenhaga din 1993 a adus clarificri suplimentare, efii de


guvern ai statelor membre stabilind condiiile de baz care trebuie ndeplinite pentru a putea
adera la UE. Pn n momentul aderrii, noile state membre trebuie s dispun de:

institu ii stabile care garanteaz democra ia, statul de drept, drepturile omului i
respectarea i protec ia minorit ilor;

economie de pia func ional i capacitatea de a face fa presiunii concuren iale i


for elor pie ei din cadrul Uniunii;

capacitatea de a prelua obliga iile de membru, inclusiv sprijinirea obiectivelor Uniunii.


Trebuie s aib o administra ie public capabil s aplice i s administreze legisla ia
UE n mod concret.
Viitoarele extinderi
Procesul de aderare cuprinde 3 etape (toate trebuie aprobate de statele membre):
1.

rii n cauz i se ofer perspectiva aderrii

2.

ara n cauz devine oficial candidat la aderare

3.

ara candidat demareaz negocierile oficiale de aderare, proces care implic, n mod
normal, reformele necesare adoptrii legisla iei UE n vigoare.

Odat negocierile i reformele aferente ncheiate, ara poate adera la UE, cu acordul tuturor
statelor membre.
In prezent, UE ofera perspectiva aderrii la UE pentru urmtoarele 8 ri : Albania,
Bosnia i Her egovina, Islanda, Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei, Muntenegru, Serbia,
Kosovo (n virtutea rezolu iei 1244 a Consiliului de Securitate al Organiza iei Na iunilor
Unite) i Turcia. Aderarea va fi posibil numai dac sunt satisfcute toate criteriile necesare.
Cinci dintre acestea au primit statutul de ri candidate: Turcia, Serbia, Fosta
Republic Iugoslav aMacedoniei,MuntenegruiIslanda.
Negocierile de aderare cu Turcia au nceput la 3 octombrie 2005. Republica Macedonia a
devenit ar candidat n decembrie 2005, ns negocierile de aderare nu au nceput nc.
Consiliul European din 17 iunie 2010 a decis nceperea negocierilor de aderare cu Islanda.
Muntenegru a devenit stat candidat n decembrie 2010, iar negocierile de aderare au fost
deschise la 29 iunie 2012. Serbia a ob inut statutul de stat candidat la 2 martie 2012.
Croa ia este stat membru al UE din iulie 2013. Negocierile de aderare au debutat la
3 octombrie 2005 i s-au finalizat la 30 iunie 2011. Tratatul de Aderare a Croa iei la UE a fost
semnat la Bruxelles, la data de 9 decembrie 2011. Aderarea efectiv a fost prevzut pentru 1

110

iulie 2013, dup finalizarea procedurilor na ionale de ratificare a Tratatului de Aderare de


ctre toate statele membre i Croa ia.
Celelalte ri din Balcanii de Vest sunt considerate ri potenial candidate, cu
perspectiva de a deveni state membre ale UE, de ndat ce vor fi pregtite.
Pozi ia Romniei: Romnia sprijin o politic a uilor deschise pentru statele care au
voin a i capacitatea de a ndeplini criteriile presupuse de extinderea UE.
Procesuldestabilizareiasociere este un proces stabilit de UE cu toate rile din Balcanii
de Vest care are drept obiectiv apropierea progresiv a acestora de UE. Datorit acestui
proces, aceste ri se bucur deja de acces liber la pia a unic a UE pentru aproape toate
exporturile lor, precum i de sprijin financiar din partea UE pentru eforturile depuse n
direc ia realizrii reformelor. Piesa central a procesului const n ncheierea unui acord de
stabilizare i asociere, o rela ie contractual care stabilete drepturi i obliga ii reciproce.
Acordurile de stabilizare i asociere se concentreaz asupra respectrii principiilor
democratice esen iale i a elementelor centrale ale pie ei unice europene.

TEST DE AUTOEVALUARE 5.A.


I.CtevalurideextindereaUEauavutlocpn nprezent(2010)?
II. Ce condiiitrebuies ndeplineasc unstatpentruaaderalaUE ?

5.3. Aderarea Romniei la UE


Romnia a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, conform
calendarului stabilit, ncheind astfel un proces care a nceput la mijlocul anilor 90.
Romnia a nceput drumul su ctre Uniunea European la 1 februarie 1993, dat la care a
fost semnat Acordul de Asociere a Romniei la Uniunea European , document intrat
integral n vigoare doi ani mai trziu. Romnia depunea oficial cererea de aderare la Uniune
n iunie 1995, iar n decembrie 1999, Consiliul European decidea deschiderea negocierilor de
aderare cu Romnia, alturi de alte ase state. Oficial, negocierile au fost deschise la 15
februarie 2000.

111

Evolu ianegocierilordeaderarelaUE
n 2000 (pe durata Preedin iilor portughez i francez) au fost deschise 9 capitole i
nchise 6 capitole: 16 ntreprinderi mici i mijlocii; 17 tiin i cercetare; 18Educa ie, formare profesional i tineret; 26 Rela ii externe; 27 Politica extern i
de securitate comun; 12 Statistic.
n 2001 (pe durata Preedin iilor suedez i belgian) au fost deschise 8 capitole i
nchise 3 capitole: 8 Pescuit; 23 Protec ia consumatorilor i a snt ii; 5 Dreptul
societ ilor comerciale.
n 2002 (pe durata Preedin iilor spaniol i danez) au fost deschise ultimele 13
capitole i nchise 7 capitole : 11 Uniunea Economic i Monetar; 13 Politici
sociale i ocuparea for ei de munc; 15 Politica industrial; 19 Telecomunica ii i
tehnologia informa iilor; 20 Cultur i audiovizual; 25 Uniune vamal; 30
Institu ii.
n 2003 (pe durata Preedin iilor greac i italian) au fost nchise 6 capitole: 1
Libera circula ie a mrfurilor; 2 Libera circula ie a persoanelor; 4 Libera circula ie
a capitalului; 9 Transporturi; 10 Impozitare; 28 Control financiar.
n 2004 (pe durata Preedin iilor irlandez i olandez) au fost nchise ultimele 9
capitole : 3 Libera circula ie a serviciilor; 6 Politica n domeniul concuren ei; 7
Agricultur; 14 Energie; 21 Politica regional; 22 Mediu; 24 Justi ie i Afaceri
Interne; 29 Dispozi ii financiare i bugetare; 31 Diverse.
Negocierile de aderare au fost ncheiate la nivel tehnic n cadrul Conferin ei de
Aderare la nivel ministerial din 14 decembrie 2004, decizie confirmat de Consiliul European
de la Bruxelles din 16-17 decembrie din acelai an. n acelai timp, Consiliul a reafirmat i
calendarul de aderare:
aprilie 2005 - semnarea Tratatului de Aderare;
1 ianuarie 2007 - aderareaefectiv .
n perioada 1998-2006, Comisia European a prezentat anual documente de evaluare
privind parcursul european al Romniei, aceste documente fiind de dou tipuri: rapoarte
privind stadiul pregtirilor n vederea aderrii i, respectiv, dup semnarea Tratatului de
Aderare, rapoarte comprehensive de monitorizare n care era prezentat stadiul ndeplinirii
angajamentelor asumate de Romnia n negocierile de aderare.
La 25 aprilie 2005, la Luxemburg, a fost semnat Tratatul de Aderare a Romniei i
Bulgariei la UE de ctre Romnia i Bulgaria i de ctre reprezentan ii statelor membre ale
Uniunii. Ulterior semnrii, Tratatul a fost supus procesului de ratificare n toate statele
112

membre UE. Dup finalizarea procesului de ratificare n toate statele membre, n noiembrie
2006, Romnia a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007.
Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European la 1 ianuarie 2007, Romnia a
intrat ntr-o nou etap care presupune pregtirea i adoptarea msurilor necesare
eliminrii controalelor la frontierele interne, n vederea aderrii la Spaiul Schengen.
Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene este cel mai vizibil i mai
important efect al procesului de integrare european.
Spa iul Schengen, a crui creare reprezint o realizare istoric unic, nu poate
func iona fr solidaritatea celor 26 de state membre n gestionarea frontierelor externe,
concomitent cu asumarea unor responsabilit i pentru ndeplinirea unui set de msuri comune
acestor state.
Ca msuri organizatorice, la nivelul Guvernului Romniei a fost elaborat Planul de
Aciune Schengen, n vederea transpunerii i implementrii prevederilor comunitare,
completat de Strategia naional pentru manangementul integrat al Frontierei de Stat
pentru perioada 2010-2012.
In acelai context al aderrii la Uniunea European, Romnia i-a asumat
responsabilitatea implementrii dispozi iilor acquis-ului Schengen care sunt obligatorii de la
data aderrii (art.4 al Protocolului privind condi iile i aranjamentele referitoare la admiterea
Republicii Bulgaria i a Romniei in Uniunea Europeana, anexat la Tratatul de Aderare al
Romniei i Bulgariei).
Pentru Romnia, prima etap a aderrii a fost semnarea mpreun cu Republica
Bulgaria, n ianuarie 2008, a Declara iei Comune privind aderarea la spa iul Schengen la data
de 30 martie 2011.
Cea de a doua etap a constat n prezentarea rspunsurilor la Chestionarul de Evaluare
Schengen, n cadrul Grupului de Evaluare Schengen al Consiliului UE.
Ultima etap

const n evaluarea celor apte domenii de interes: cooperare

poli ieneasca, protec ia datelor, consulate, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere
terestre, SIS/SIRENE.
Aderarea presupune ncheierea cu succes a procesului de evaluare a Romniei de
ctre exper i delega i de statele membre, Consiliul UE i Comisia European, prin
ndeplinirea unor condi ionalit i tehnice, conform unui calendar prestabilit.
Pentru sprijinirea Romniei i Bulgariei n perioada dintre data aderrii i sfritul
anului 2009, a fost constituit instrumentul financiar Facilitatea Schengen destinat finan rii

113

ac iunilor la noile frontiere ale UE, pentru punerea n aplicare a acquis-ului Schengen i a
controlului la frontiere (n conformitate cu Art.32, Tratatul de Aderare: PROTOCOL).
Misiunile de evaluare pentru Romnia s-au desfurat n perioada martie 2009 decembrie
2010 i au implicat examinarea de ctre echipe de exper i din statele membre i din institu iile
europene a pregtirii Romniei n implementarea corect i integral a prevederilor acquis-ul
Schengen, n ariile conexe cooperrii poli ieneti, protec iei datelor, vizelor, frontierelor
maritime, terestre, aeriene, a utilizrii sistemelor SIS/SIRENE. Aa cum au conclus misiunile
de evaluare succesive, Romnia ndeplinete toate criteriile prevzute de legisla ia care
reglementeaz aderarea la spa iul Schengen i func ionarea acestuia.
La reuniunea Consiliului Justi ie i Afaceri Interne din 9 iunie 2011, de la Luxemburg,
minitrii de interne ai UE au salutat finalizarea cu succes a procesului de evaluare tehnic a
Romniei i Bulgariei i au hotrt ca decizia formal privind aderarea celor dou state la
spa iul Schengen s fie discutat cu ocazia Consiliului UE Justi ie i Afaceri Interne din
septembrie 2011. Un mesaj politic, de sus inere, a fost transmis i de Parlamentul European,
care a dat, la 8 iunie 2011, un vot majoritar favorabil aderrii Romniei i Bulgariei la
Schengen.
Consiliul Justi ie i Afaceri Interne din 22 septembrie 2011 nu s-a finalizat cu adoptarea
deciziei privind aderarea Romniei (i Bulgariei) la spa iul Schengen, din cauza opozi iei
politice a Olandei i Finlandei.
Consiliul European din 9 decembrie 2011 a reconfirmat ntrunirea tuturor condi iilor pentru
adoptarea deciziei privind aderarea Romniei i Bulgariei la spa iul Schengen i a invitat
Consiliul s finalizeze formal acest proces. Problema aderrii Romniei (i Bulgariei) la
spa iul Schengen, n dou etape (n prima etap, ridicarea controalelor la frontierele interne
aeriene i maritime i, ulterior, eliminarea controalelor la frontierele interne terestre) urma
sa fie discutat la Consiliul European din martie 2012. Pentru a facilita adoptarea deciziei
politice, la Consiliul European din 1-2 martie 2012, Romnia s-a angajat s implementeze o
serie de msuri tehnice. Dei msurile respective nu reprezint o condi ie prevzut de acquis,
ci doar o cale s faciliteze solu ionarea dosarului, implementarea acestora a fost finalizat cu
succes, demonstrnd nc o dat faptul c Romnia este pregtit s-i asume statutul de stat
membru Schengen. Subiectul aderrii Romniei la spa iul Schengen a fost abordat n cadrul
reuniunii Consiliului Justi ie i Afaceri Interne din 25-26 octombrie 2012, prilej cu care
Preedin ia cipriot a UE a prezentat eforturile Romniei i Bulgariei i a indicat necesitatea
adoptrii deciziei politice ct mai curnd posibil. n cadrul interven iei sale, Comisarul

114

european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrm a exprimat sus inerea pentru
concretizarea acestui obiectiv.
Finalizarea de ctre Romnia a msurilor complementare i revenirea la subiectul extinderii
Schengen la Consiliul JAI din martie 2013 au fost cuprinse n declara ia la minuta Consiliului
European din 13-14 decembrie 2012:
n urma solicitrii Consiliului European din decembrie 2012, Consiliul JAI din 6 - 7 martie
2013 a revenit asupra dosarului, decizia fiind de a aborda din nou acest subiect pn la
sfritul anului 2013, n vederea abordrii n etape a aderrii la spa iul Schengen a celor dou
state.
n conformitate cu articolul 4, alineatul 2 din Tratatul de aderare a Romniei i Bulgariei la
Uniunea European, decizia Consiliului viznd aderarea Romniei la spa iul Schengen se
adopt cu unanimitate, similar deciziilor anterioare privind extinderea spa iului Schengen cu
noi state membre.

TEST DE AUTOEVALUARE 5.B.


I. Cnd a avut loc semnarea Tratatului de aderare a Romniei la UE ?
II. Ce termen este prev zut pentru aderarea Romniei la Spaiul
Schengen ?

5.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare

115

5.A.

I. Pn n prezent au existat cinci valuri de extindere succesive, n anii: 1973,


1981,1986,1995,2004(aderareaRomnieiiBulgariein2007e considerat ca
f cndpartedinacelaivaldeextinderecu rilecareauaderatn2004).
II. Condi iiledebaz caretrebuiendeplinitede un stat pentru a putea adera la
UE sunt reprezentate de :
institu ii stabile care garanteaz democra ia, statul de drept, drepturile
omuluiirespectareaiprotec iaminorit ilor;
economie de pia func ional i capacitatea de a face fa presiunii
concuren ialeifor elorpie eidincadrulUniunii;
capacitatea de a prelua obliga iile de membru, inclusiv sprijinirea
obiectivelorUniunii.Trebuies aib oadministra iepublic capabil s
apliceis administrezelegisla iaUEnmodconcret.

5.B.

I. La 25 aprilie 2005, la Luxemburg, a fost semnat Tratatul de Aderare a


Romniei la UE.
II. Termenul asumat deautorit ileromnepentruaderarealaSpaiulSchengen
este 30 martie 2011.

5.5. Teme de control


Redactati o lucrare in care sa prezentati situatia Romaniei ca tara membra a UE si a
implicatiilor economice ce decurg din acest statut.

5.6. Bibliografia unitatii de invatare 5


Diaconescu M. (2004), "Economie european. Fundamente si etape ale constructiei
europene", edi ia a II- a revzut i adugit, Ed. Uranus, Bucureti.
Ghica L. A. (coord.) (2007), Enciclopedia Uniunii Europene, edi ia a III- a, Ed. Meronia,
Bucuresti;
www.europa.eu
www.euractiv.ro
www.maeur.ro; www.mae.ro; www.mai.gov.ro

116

ANEXE (sursa: www.europa.eu)


Popula ia UE n raport cu popula ia altor ri
Popula ia n milioane, 2012

1343
1205

508
314
127

UE

China

Japonia

India

143

Rusia

SUA

Suprafa a UE n raport cu suprafa a altor ri


Suprafa a, 1 000 km

16 889

9327

9159

4290
3287
365
UE

China

India

Japonia

Rusia

SUA

117

Ct de bogat este UE n compara ie cu restul


lumii?

37 100

26 300
25 200

12 600

10 800

5 200

4 200

China

2 600

1 300

1 200
UE

12 000

5 800

India

Japonia

Rusia

SUA

UE

China

India

Japonia

Rusia

SUA

Bog ia pe cap de locuitor: produsul intern brut


pe cap de locuitor n 2011

Importan a economic: produsul intern brut, n


miliarde de euro, n 2011

Suprafa a statelor UE

0.3

3
Luxemburg

Cipru

Irlanda

Republica Ceh

Austria

Portugalia

Ungaria

Bulgaria

Grecia

Romnia

Regatul Unit

Italia

Polonia

Finlanda

Suedia

Germania

Fran a

Spania

Malta

20

Slovenia

34

30

Danemarca

Belgia

43

Estonia

Olanda

49

43

Slovacia

62

56
Croaia

63

Letonia

68

Lituania

83

77

92

111

93

131

230

295
244

305

313

410

357

544

506

Suprafa a n 1 000 km

118

Bulgaria

Romnia

Croa ia

Letonia

Ungaria

Polonia

Estonia

Lituania

Grecia

Slovacia

Portugalia

Republica Ceh

Slovenia

Malta

Cipru

Spania

Italia

UE-28

Fran a

Regatul Unit

Finlanda

Belgia

Germania

Danemarca

Suedia

rile de Jos

Irlanda

Austria

Luxemburg

21.4

11.0

11.3

16.7

7.3

8.4

9.5

10.0

2.0
2.0
1.3

0.9
0.5
0.4

Letonia
Slovenia
Estonia

Cipru
Luxemburg
Malta

4.4
3.0

Croaia
Lituania

5.4
4.6

Slovacia

Irlanda

5.4

Danemarca

Finlanda

5.6

Bulgaria

Austria

Suedia

Ungaria

10.5

Portugalia
Republica Ceh

10.5

Belgia

Grecia

Olanda

Romnia

38.5

Spania

Italia

Polonia

63.0
60.8

Regatul Unit

46.2

65.4

Fran a

Germania

81.8

Popula ia statelor UE
Popula ia n milioane de locuitori, 2012
508 de milioane n total

PIB pe cap de locuitor: distribuirea bog iei

Indice unde media rilor UE-28 este 100


PIB pe cap de locuitor n 2012

119

rile candidate i poten ial candidate

Suprafa
(mii km)

Populaie

Bogie

(milioane)

(produs intern brut pe cap


de locuitor)

Bosnia i Heregovina

51

3,8

7 300

Muntenegru

13

0,6

10 500

100

0,3

29 500

Kosovo n temeiul
Rezoluiei nr. 1244 a
Consiliului de Securitate al
ONU

11

2,2

Fosta Republic Iugoslav


a Macedoniei

25

2,1

9 200

Albania

27

3,2

7 300

Serbia

77

7,3

8 400

Turcia

770

73,7

13 600

4 290

508

25 700

Islanda

Toate cele 28 de ri ale UE

120