Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 5

Modific!ri comportamentale n
cadrul stressului psihic
Introducere
n pofida tuturor modalit!"ilor organismului de a
contracara efectele devastatoare ale stressului,
- fie ele modalit!"i con#tiente de coping sau
mecanisme incon#tiente de ap!rare ale Eului,
- fie ele tr!s!turi nn!scute sau dobndite de
personalitate,
exist! totu#i o vulnerabilitate psihic! #i somatic! la
stress.
Vulnerabilitatea psihic! la stress
Se manifest! n:

- existen"a unor tr!s!turi disimunogene de personalitate (anxietate,
nevrozism, depresie);
- lipsa sau prezen"a diminuat! a unor tr!s!turi imunogene de personalitate
(stim! de sine, autoeficacitate, optimism, credin"! religioas!, robuste"e,
locus de control intern, sentiment de coeren"!);
- lipsa unui suport social solid #i constant (emo"ional, material, informa"ional);
- manifestarea unor tr!s!turi psihocomportamentale cu risc pentru s!n!tate
(factori cu risc de mboln!vire: consum de alcool, tutun, sedentarism, lipsa
unui somn suficient, etc);
- nemplinirea unor nevoi psihice umane fundamentale sau stagnarea la
nivelele inferioare din piramida trebuin"elor lui Maslow;
- e#ecul n g!sirea unui echilibru optim ntre nivelul de posibilit!"i #i cel de
aspira"ii al individului;
- apartenen"a la un tip psihocomportamental care predispune la anume boli
psihosomatice (ex. tipurile psihocomportamentale A, C #i D);
- fragilizarea individului n urma experiment!rii unor stressuri repetate sau
prelungite: incapacitatea sau capacitatea redus! a individului de adaptare
#i imposibilitatea nv!"!rii din experien"e anterioare.

Variabile modulatoare ale vulnerabilit!$ii psihice %i
somatice la stress
Personalitatea
Afectul negativ
Stilul cognitiv
Factorii psihosociali
Adoptarea de comportamente sanogenetice / patogenetice
Factori de ordin biologic
Poten$ialul cumulativ al unor factori
Personalitatea
Variabil! cheie, care poate explica diversitatea remarcabil! a
reac$iilor la stress;
Dovezi experimentale %i epidemiologice ale leg!turii ntre anumite
tr!s!turi de personalitate %i mboln!vire, via vulnerabilitate crescut!
la stress;
Aceste dovezi sunt oferite mai ales de frecven$a crescut! a bolilor
infec$ioase la persoanele care prezint! un pattern de incorporare
crescut! a conota$iilor emo$ionale ale evenimentelor de via$!
negative:
Studiul Graham, 1986 evenimentele majore de via$! %i problemele
zilnice sunt predictive pentru gravitatea simptomelor de grip!
Studiile Cohen, 2002, 2003 leg!tura ntre stressul perceput %i
susceptibilitatea la infec$ii ale tractului respirator superior, leg!tur! tot
mai puternic! pe m!sur! ce expunerea la agentul stressor era mai mare
Psihoneuroimunologia
Studiaz! influen$a factorilor psihologici asupra
func$ion!rii sistemului imun
Studiile au stabilit o asociere cert! ntre stressorii
psihologici %i modific!rile n func$ia imunitar!
Exemplu, Cohen, 1999 - pentru persoanele expuse
inten"ionat la un virus obi#nuit de r!ceal!, cu ct mai
lung! este durata stresului, cu att cre#te riscul, iar
leg!tura ntre stress #i susceptibilitate poate fi mediat!
de disrup"ia indus! de stres n reglementarea citokinelor
proinflamatorii.
Afectul negativ
Acesta ar reprezenta calea comun! prin care agen$ii stressori ajung s!
produc! mboln!vire.
Diverse studii s-au bucurat de un succes limitat n ncercarea lor de a
explica r!spunsul imunitar al oamenilor la experien"ele de via"! doar pe
baza st!rilor lor emo"ionale (Bower et al, 1998; Miller et al., 1999;
Segerstrom et al., 1998).
Studiile s-au concentrat pe efectele imunitare de valen"! emo"ional! (de
exemplu, vesel vs. trist; Futterman et al., 1994), dar sistemul imunitar ar
putea fi chiar mai strns legat de excitarea emo"ional!, n special n cazul
factorilor de stress acu"i (Cohen et al., 2000).
Ar conta #i alte procese mentale, cum ar fi st!rile motiva"ionale sau
evalu!rile cognitive (Maier et al., 2003).
Asocierea ntre modific!rile cognitive %i emo$ionale secundare confrunt!rii
cu agentul stressor ini$iaz! o serie de evenimente ale sistemului nervos %i
endocrin care au impact asupra sistemului imunitar.
Stilul cognitiv
Unele variabile care $in de stilul cognitiv, de exemplu
robuste$ea, locusul de control intern, optimismul pot
explica, la anumi$i subiec$i, rezisten$a crescut! la agen$ii
stressori, n condi$ii de expunere extrem!.
Mai multe studii au dovedit o corela$ie pozitiv! ntre
optimism %i intensitatea crescut! a r!spunsurilor
neurohormonale adaptative.
Factorii psihosociali
Func$ionarea sistemului imun este mediat! %i de unele variabile de ordin
psihosocial, precum calitatea suportului social %i diversitatea re$elelor de
suport.
Multiplele leg!turi cu prietenii, familia, rela$iile durabile %i fructuoase de la
locul de munc! sau n cadrul comunit!$ii, par s! fie mai avantajoase n
termeni de s!n!tate psihic! (Berkman, 1995, Seeman, 2001).
Totu#i, faptul de a avea o re"ea social! divers! poate s! nu fie ntotdeauna
un factor pozitiv. De exemplu, Hamrick et al.(2002) au relevat efectul
poten$ial stressant al unui mediu social nesatisf!c!tor sau nemotivant;
printre aceia care au experimentat evenimente de via"! mai stressante,
diversitatea re$elei sociale a fost asociat! cu mai multe simptome ale gripei.
Cobb et al. (1996) nu a reu#it s! g!seasc! o baz! pentru un efect protector
al sprijinului social n rela"ia stress-s!n!tate. Acest fapt are sens pentru
bolile infec"ioase, deoarece expunerea la agen"i patogeni este mai posibil!
pentru persoane cu o re"ea social! mai larg! dect pentru persoanele
inhibate social.
Adoptarea de comportamente nocive /
sanogenetice
Nu trebuie omis! influen$a comportamentului nsu%i, ca
poten$ial mecanism mediator al rela$iei stress imunitate
Rela$ia poate s! fie biunivoc!
Perceperea mai accentuat! a stressului poate altera anumite pattern-uri
comportamentale. Ex. indivizii care raportau un nivel mai ridicat de
stress nregistrau comportamente patogenetice mai frecvente (lipsa
unui somn suficient, lipsa unui mic dejun consistent, consum mai ridicat
de alcool %i anxiolitice)
Pattern-urile comportamentale disfunc$ionale, odat! fixate, pot contribui
la cre%terea vulnerabilit!$ii la stress. O serie de cercet!ri arat! c!
anumite variabile comportamentale, precum activitatea fizic! sc!zut!,
tulbur!rile de somn, supraalimenta$ia sau fumatul se coreleaz! cu o
vulnerabilitate imunitar! crescut!, n condi$ii de stress.
Factori de ordin biologic
Vulnerabilitatea somatic! este de cele mai multe ori, legat! de o vulnerabilitate
genetic!.
Fiecare dintre noi mo#tenim o vulnerabilitate somatic!, cu alte cuvinte fiecare individ
va reac"iona la ac"iunea distressului psihic n plan organic, n locul care se dovede#te
a fi cel mai fragil.
Acestei fragilit!"i organice genetice i se poate ad!uga o fragilitate dobndit! de-a
lungul vie"ii, prin intermediul numeroaselor comportamente patogenetice, care la
rndul lor pot fi generate de stress.
Mai mult dect att, n cadrul vulnerabilit!"ii somatice putem include efectele instal!rii
reac"iei de distress a organismului la nivel organic #i fiziologic, prin compromiterea
sistemului imunitar.
Experiment - impactul stressului asupra unor %obolani care sufereau de boal!
coronarian! nn!scut!. Dac! animalul era stressat la nceputul procesului evolutiv al
bolii, infarctul cardiac nu se instala. n schimb, atunci cnd stressul intervenea n
preajma declan%!rii infarctului miocardic, animalul devenea mai predispus la deces.
Rezultatele experimentului demonstreaz! c! stressul devine un trigger adi$ional la un
animal cu vulnerabilitate nn!scut!, astfel nct efectele stresului sunt augmentate de
existen$a unei vulnerabilit!$i biologice anterioare (nn!scut! sau dobndit!).
Poten$ialul cumulativ al unor factori
Rolul variabilelor modulatoare n determinismul vulnerabilit!$ii la stress
m!sura n care modific!rile ntmpl!toare induse de stressul psihic asupra
func$ion!rii sistemului imun sunt sau nu cumulative, respectiv dac!
asocierea lor are consecin$e ireversibile n timp, ducnd inevitabil la boal!.
R!spunsurile n aceast! privin$! sunt contradictorii, cele radical afirmative
fiind sus$inute numai de prevalen$a infec$iilor de tract respirator superior %i
prognosticul HIV.
Expresiile modificate ale citokinelor reprezint! un exemplu ilustrativ. Se %tie
c! stressul cronic determin! o produc$ie prelungit! de cortizol, ce conduce
la un mecanism de down-regulation a receptorilor de cortizol la nivel
leucocitar, acesta, la rndul s!u, reducnd capacitatea celulelor de a
r!spunde la semnalele antiinflamatoare %i permi$nd proceselor
inflamatoare mediate de citokine s! evolueze
Inflama$ia nespecific! consecutiv! poate juca un rol important n progresia
anumitor boli (ex. scleroz! multipl!, artrit! reumatoid!, astm, etc.), crescnd
riscul de mortalitate.
Modific!ri psihocomportamentale n
cadrul stressului psihic
Cuprind:

- tulbur!ri afective - de tip activator (de exemplu: fric!, mnie, furie);
- tulbur!ri afective pasive (de exemplu: depresie, paralizie emo"ional!);
- tulbur!ri ale proceselor cognitive, ca de exemplu dezordine ideativ!, blocaj
idea"ional, st!ri confuzionale, sc!derea aten"iei);
- tulbur!ri comportamentale, vizibile n plan somato - motor, mimico - gestual.Factori de care depinde reac$ia la stress
n sfera comportamental!
Gama tulbur!rilor psiho - comportamentale din cadrul stresului psihic este
mult mai larg! #i nuan"at! %i depinde de:
natura agentului stressor;
particularitatea personalit!"ii individului stressat,
condi"iile concrete conjuncturale n care se instaleaz! stressul psihic.
Reac$ii generale la stress ale organismului
La apari"ia unui agent stressor poten"ial se declan#eaz! o stare de
tensiune emo"ional! generatoare de anxietate;
n cazul n care ac"iunea agentului stresor persist! f!r! un r!spuns
adecvat sau este evaluat! ca devenind #i mai amenin"!toare,
atingnd a#a-numitul "prag de stress" prin perceperea pericolului #i
orientarea subiectului se realizeaz! pe dou! direc"ii:
"spre sarcin!" (c!utnd rezolvarea situa"iei create de agentul stresor) #i
"spre sine" (tinznd s! p!streze echilibrul psihic ini"ial, amenin"at de
eventualul e#ec).
Dincolo de acest prag al stressului psihic, dac! agentul stresor
persist!, se nregistreaz!, ntr-o prim! etap!, o mobilizare cu efect
adaptativ, caracterizat! prin ameliorarea performan"elor.
ntr-o a doua etap!, se nregistreaz! r!spunsuri deteriorate prin
sc!derea performan"elor, rigiditatea actelor adaptative #i
incapacitatea de valorificare a experien"ei anterioare.
Manifest!ri clinice
Modific!rile psiho - comportamentale consecutive unui stress psihic
cronic sau frecvent repetat cu pauze relativ reduse se pot croniciza
sub forma unor tulbur!ri nevrotice, izolate sau sistematizate
(veritabile nevroze), instalndu-se un cerc vicios ntre
simptomatologia nevrotic! #i stresul psihic.
Urmare a acestui cerc vicios, reac$ia la stress poate conduce la o
mul$ime de tipare comportamentale inadecvate, precum:
Agresivitate
Delincven$!
Dependen$! de droguri
Surplus compulsiv de hran!
Manifest!ri isterice
St!ri de anxietate
Reac$ii depresive
Abordarea psihosomatic! a tulbur!rilor
secundare expunerii la stress (I)
n centrul abord!rii psihosomatice se afl! ideea conform c!reia stressul
poate conduce la tulbur!ri psihice #i fizice.
Posibilitatea ca stressul psihologic, combinat cu factori biologici, s! joace un
rol important n etiologia multor boli depinde n foarte mare m!sur! de felul
n care individul percepe situa"ia stressant!.
Este foarte important! o delimitare clar! ntre situa"ia unei vie"i externe
stressante, precum dificult!"ile ntmpinate n rela"iile interpersonale sau
sociale, rezultate din pierderea unei persoane apropiate, boal! sau e#ec la
locul de munc! #i r!spunsul intern la stressul consecutiv acestui tip de
eveniment extern, care depinde de nsemn!tatea pe care evenimentul
respectiv o are pentru acea persoan!.
Abordarea psihosomatic! a tulbur!rilor
secundare expunerii la stres (II)
Acest r!spuns poate lua forma anxiet!"ii, mniei, triste"ii sau depresiei #i
adesea implic! un conflict emo"ional, ca de exemplu cel dintre impulsuri
agresive sociale de neacceptat, asociate cu sentimente de vinov!"ie #i
team! de pierdere a controlului.
Reac"ia la stress cuprinde o mul"ime de tipare comportamentale
neadecvate, inclusiv comportament necontrolat agresiv sau sexual,
delincven"!, dependen"! de droguri, surplus compulsiv de hran!, boal!
psihiatric! evident!, de exemplu isterie conversiv!, st!ri de anxietate, reac"ii
depresive sau ncerc!ri de suicid; sau orice form! de reac"ii psihosomatice
func"ionale sau organice.
Abordarea psihosomatic! a tulbur!rilor
secundare expunerii la stres (III)
Pentru a putea n"elege r!spunsul de stress perceput al persoanei respective la
propria situa"ie, este esen"ial! cunoa#terea sensului evenimentului extern pentru
acea persoan! n momentul respectiv. Acest aspect depinde de ce fel de persoan!
este, care i sunt r!spunsurile la mecanismele de coping #i de ap!rare #i felul n care
acestea au fost modelate de-a lungul dezvolt!rii sale, din copil!rie pn! n prezent.
Totu#i, este nevoie de o biografie detaliat!, pentru o n"elegere aprofundat! a
comportamentului individului.
Comportamentul n cazul unei persoane stressate se poate observa, desigur, cu
u#urin"!, n cazul n care ia forma unei tulbur!ri comportamentale evidente, sau a
unui proces al unei boli, dar multe din schimb!rile psihologice provocate de stress
solicit! observa"ii detaliate, utilizndu-se m!sur!tori psihologice #i biochimice.
Aceste schimb!ri psihologice trebuie corelate cu ntreb!ri simultane despre
experien"a pacientului.
n cazul unei boli, atunci cnd se pune problema dac! stressul a contribuit la
instalarea sa, al!turi de factorii biologici, la debutul sau la agravarea procesului bolii,
rela"ia de timp ntre evenimentul provocator de stress, natura reac"iei pacientului la
acesta #i instalarea bolii trebuie analizat! n detaliu.
Abordarea psihosomatic! a tulbur!rilor
secundare expunerii la stres (IV)
Aceasta este singura modalitate de a da un r!spuns
ntreb!rii de baz!, aceea dac! factorii de stress sunt sau
nu implica"i #i de ce numai la acest pacient s-a instalat
tocmai aceast! boal!, ntr-o anume perioad! din via"a
sa.
Astfel, poate rezulta c! numeroase boli aparent
separate, ce apar la aceea#i persoan!, pot s! nu fie
entit!"i ale bolii totalmente independente, dar pot
reprezenta tipuri diferite ale r!spunsurilor la stress.
Concluzii
Multiplele #i diversele boli psihosomatice s-au dovedit a fi varia"iuni ale
r!spunsului la stress ale unei personalit!"i vulnerabile, forma real! a bolii
fiind determinat! de factori multipli, inclusiv cei de ordin genetic #i dobndi"i
de-a lungul vie"ii, dar #i de un conflict emo"ional bazat pe o mul"ime de
situa"ii cauzatoare de stress.
Trebuie men"ionat rolul stressului n apari"ia unor modific!ri
comportamentale cu rol important n mboln!vire. Este vorba de acele
modific!ri responsabile de adoptarea unor comportamente patogenetice
precum fumatul, consumul de alcool, neglijarea meselor principale ale zilei,
lipsa unui somn suficient #i odihnitor, sedentarismul, etc.
Stresul poate determina modific!ri comportamentale care s! compromit! #i
eventualele eustressuri din via"a individului. Acesta, sub ac"iunea agen"ilor
stressori nu mai reu#e#te s! se relaxeze, s! se bucure #i pierde astfel
#ansa redobndirii echilibrului necesar refacerii sale.