Sunteți pe pagina 1din 9

SINTEZA CIRCUITELOR FOLOSIND

LIMBAJUL VHDL (II)

1. Scopul lucrrii
Continuarea prezentrii unor programe VHDL pentru structuri combinaionale
i secveniale, care s exemplifice utilizarea principalelor elemente de sintax ale
limbajului VHDL. Verificarea funcionrii circuitelor sintetizate se face cu ajutorul
mediului ModelSim.

2. Aparate necesare
- calculator compatibil Pentium, minim 500MHz, minim 128MB RAM
- mediul de programare ISE (Integrated Software Environment)-versiunea
8.1i, furnizat de firma Xilinx, instalat pe o platform Windows 2000 (SP2
sau SP3) sau XP. Programul poate fi instalat i pe sistemele de operare
Linux sau Solaris. Se poate folosi i versiunea free ISE WebPack, care
poate fi descarcat de pe site-ul firmei Xilinx.
- mediul ModelSim de la Mentor Graphics, care poate fi descarcat de pe
site-ul firmei Xilinx.

3. Consideraii teoretice
Structura combinaional prezentat n figura 3.1 reprezint o unitate
aritmetic i logic (ALU - Arithmetic Logic Unit) pentru operanzi de 8 bii.
Structura este o component esenial din arhitectura unui procesor, care permite
execuia operaiilor aritmetice i logice de baz. Cei doi operanzi, notai cu A i B sunt
vectori de 8 bii, iar semnalul sel permite selecia celor 16 operaii posibile: 8
aritmetice i 8 logice, conform tabelului 3.1. Pentru claritate, s-au evideniat separat
dou blocuri logice, unul aritmetic i unul logic, iar rezultatul corespunztor este livrat
la ieire prin intermediul multiplexorului de ieire, cu ajutorul bitului cel mai
semnificativ (sel(3)) din semnalul sel.

MUX Y (7:0)
Unitate
Unitate
logica
A (7:0)
B (7:0)
aritmetica
Cin
sel (2:0)
sel (3)
arith
logic


Fig. 3.1 Structur ALU pe 8 bii care implementeaz 16 operaii
1
Tabel 4.1
sel Operaia Funcia Tipul operaiei
0000 Y <= A Transferul operandului A
0001 Y <= A + 1 Incrementarea lui A
0010 Y <= A 1 Decrementarea lui A
0011 Y <= B Transferul operandului B aritmetic
0100 Y <= B + 1 Incrementarea lui B
0101 Y <= B 1 Decrementarea lui B
0110 Y <= A + B Adunarea lui A cu B
0111 Y <= A + B + Cin Adunarea cu transport (carry)
1000 Y <= NOT A Complementarea lui A
1001 Y <= NOT B Complementarea lui B
1010 Y <= A AND B Operaia I
1011 Y <= A OR B Operaia SAU logic
1100 Y <= A NAND B Operaia I-NU
1101 Y <= A NOR B Operaia SAU-NU
1110 Y <= A XOR B Operaia SAU-EXCLUSIV
1111 Y <= A XNOR B SAU-EXCLUSIV negat

Codul VHDL este prezentat mai jos:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
---------------------------------------------------
ENTITY alu IS
PORT (A, B: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
sel: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
Cin: IN STD_LOGIC;
Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
END alu;
---------------------------------------------------
ARCHITECTURE dataflow OF alu IS
SIGNAL arith, logic: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
BEGIN
WITH sel(2 DOWNTO 0) SELECT
arith <= A WHEN "000",
A + 1 WHEN "001",
A - 1 WHEN "010",
B WHEN "011",
B + 1 WHEN "100",
B - 1 WHEN "101",
A + B WHEN "110",
A + B + Cin WHEN OTHERS;
WITH sel(2 DOWNTO 0) SELECT
logic <= NOT A WHEN "000",
NOT B WHEN "001",
A and B WHEN "010",
A or B WHEN "011",
A nand B WHEN "100",
A nor B WHEN "101",
A xor B WHEN "110",
not (A xor B) WHEN OTHERS;
WITH sel(3) SELECT
Y <= arith WHEN '0',
logic WHEN OTHERS;
END dataflow;
2
Codul prezentat este un cod concurent (folosim cuvntul cheie WHEN). Se
folosete acelai tip de date pentru cele dou tipuri de operaii. Acest lucru este posibil
datorit pachetului std_logic_unsigned din biblioteca ieee. WHEN poate aprea n
dou forme: fie ntr-o form simpl ca WHEN/ELSE (de exemplu, outp <=
"001" WHEN ctl = '1' ELSE), fie ntr-o form selectat ca
WITH/SELECT/WHEN ca n exemplul nostru. WHEN testeaz toate combinaiile
posibile, aa c pentru cele care nu ne intereseaz se folosete cuvntul cheie
OTHERS. Dac nu are loc nicio aciune se poate folosi cuvntul cheie
UNAFFECTED (sub forma UNAFFECTED WITH OTHERS).
Observm c notaia folosit pentru atribuirea unei valori logice este '0' sau '1',
ca n instruciunea: Y <= arith WHEN '0', n timp ce un vector, adic un ir de
cifre binare, se reprezint ntre dou semne de citare, ca n instruciunea: A and B
WHEN "010".

Un alt exemplu este bistabilul de tip D cu declanare pe front cresctor de
ceas (semnalul CLK) i reset asincron (semnalul RST). Structura circuitului i tabelul
tranziiilor sunt reprezentate n figura 3.2. i aici iniiem un proces concurent prin
PROCESS, proces activat la modificarea semnalelor RST sau CLK, n interiorul
cruia se execut instruciunea secvenial IF.

D
CLK
Q
R
D
RST
CLK
Q
CLK D R Q
0 0 0
0 1 1
x x 1 0
+


Fig. 3.2 Bistabilul D cu basculare pe front pozitiv i reset asincron

Codul VHDL este prezentat mai jos:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
------------------------------------------
ENTITY flipflop IS
PORT (D, CLK, RST: IN STD_LOGIC;
Q: OUT STD_LOGIC);
END flipflop;
------------------------------------------
ARCHITECTURE behavior of flipflop is
BEGIN
PROCESS (CLK, RST)
BEGIN
IF (RST='1') THEN
Q <= '0';
ELSIF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN
Q <= D;
END IF;
END PROCESS;
END behavior;
3
clk
Numarator BCD
digit (3:0)
CLK
OUT


Fig. 3.3 Numrtor BCD sincron cresctor de 4 bii

Numrtorul sincron este o structur secvenial care conine mai multe
bistabile. Schema din figura 3.3 reprezint un numrtor cu o singur cifr BCD,
adic ieirea are 4 bii care se modific n ritmul semnalului de ceas, care este singura
intrare n circuit. Secvena de la ieire este 0 1 2 ... 8 9 0 i aa mai
departe. Codul VHDL ntr-o descriere comportamental ar putea fi urmtorul:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
-----------------------------------------
ENTITY counter IS
PORT (clk: IN STD_LOGIC;
digit: OUT INTEGER RANGE 0 TO 9);
END counter;
-----------------------------------------
ARCHITECTURE counter OF counter IS
BEGIN
count: PROCESS (clk)
VARIABLE temp: INTEGER RANGE 0 TO 10;
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
temp := temp + 1;
IF (temp=10) THEN temp := 0;
END IF;
END IF;
digit <= temp;
END PROCESS count;
END counter;

Se observ noutile care au aprut n acest cod: ieirea digit definit ca
ntreg cuprins ntre 0 i 9, introducerea variabilei temp i faptul c entitatea are
acelai nume cu corpul arhitectural. Nu exist nicio intrare de reset, aa c valoarea
iniial a variabilei temp ar putea fi mai mare de 10. n acest caz numrtorul
parcurge strile superioare prin incrementare, iar dup starea 15 sau "1111" va intra n
ciclul normal de numrare, de la 0 la 9. Eliminarea strilor suplimentare se poate face
din start (prin nlocuirea lui temp=10 cu temp=>10), dar implementarea fizic a
circuitului va folosi mai multe pori logice din structur. Pe de alt parte, comparaia
variabilei temp cu o constant este mai avantajoas dect comparaia cu o alt
variabil. Nu mai este necesar sinteza unui comparator complet de 4 bii i se face o
economie a resurselor hardware disponibile n circuit.

Pentru sinteza VHDL a unui automat cu stri finite, putem separa structura n
dou blocuri funcionale, logica combinaional i logica secvenial, aa cum se
poate vedea n figura 3.4.
4
Logica combinationala
Logica secventiala
intrare iesire
stare_prezenta stare_viitoare
clock
reset


Fig. 3.4 Separarea funcional a unui automat finit

x
y
Automat
finit
clock reset
S
0
y = 0
S
3
y = 1
S
1
y = 0
S
2
y = 0
reset
0
0 0
0
1
1
1
1


Fig. 3.5 Exemplu de automat finit

Cele dou blocuri ale circuitului pot fi descrise separat prin dou procese
diferite. S exemplificm acest lucru pe automatul foarte simplu din figura 3.5.
Circuitul are o intrare de date, notat cu x, i o ieire, notat cu y. Aa cum se vede din
diagrama strilor, sistemul bucleaz n starea curent dac x = 0 i trece n starea
urmtoare dac x = 1. Ieirea capt valoarea logic 1 numai n starea S3, iar intrarea
asincron de reset foreaz trecerea sistemului n starea S0:

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all;
---------------------------------------------------
ENTITY fsm IS
PORT( clock, reset: IN BIT;
x: IN BIT;
y: OUT BIT);
END fsm;
---------------------------------------------------
ARCHITECTURE fsm OF fsm IS
TYPE stare IS (S0, S1, S2, S3);
SIGNAL stare_prezenta, stare_viitoare: stare;
BEGIN
----------------------------------------------
PROCESS (clock, reset)
BEGIN
IF (reset = '1') THEN
stare_prezenta <= S0;
ELSIF (clock'EVENT AND clock = '1') THEN
stare_prezenta <= stare_viitoare;
END IF;
END PROCESS;
----------------------------------------------

5
PROCESS (stare_prezenta, x)
BEGIN
CASE stare_prezenta IS
WHEN S0 =>
y <= '0';
IF x = '0' THEN
stare_viitoare <= S0;
ELSE
stare_viitoare <= S1;
END IF;
WHEN S1 =>
y <= '0';
IF x = '0' THEN
stare_viitoare <= S1;
ELSE
stare_viitoare <= S2;
END IF;
WHEN S2 =>
y <= '0';
IF x = '0' THEN
stare_viitoare <= S2;
ELSE
stare_viitoare <= S3;
END IF;
WHEN S3 =>
y <= '1';
IF x = '0' THEN
stare_viitoare <= S3;
ELSE
stare_viitoare <= S0;
END IF;
END CASE;
END PROCESS;
END fsm;

Semnalele de intrare-ieire au fost declarate de tip BIT. Chiar dac acest tip de
date este mai abstract dect tipul standard logic (STD_LOGIC) folosit pn acum (nu
conine starea de nalt impedan sau de don't care), el permite simplificarea scrierii
ciclurilor IF, evitnd instruciunea ELSIF. Declaraia de tip (TYPE) permite
introducerea unor noi tipuri de date ntr-un model VHDL. Ea numete un tip, n cazul
nostru stare, i specific valorile care pot fi folosite pentru un obiect din acel tip
(vezi instruciunea TYPE stare IS (S0, S1, S2, S3);). O alt noutate este
instruciunea secvenial CASE, introdus deoarece comportarea automatului depinde
de diferite valori ale strii prezente. Corpul instruciunii const dintr-o serie de
alternative, fiecare ncepnd cu cuvntul cheie WHEN, urmat de una sau mai multe
variante i o secven de instruciuni.

4. Modul de lucru


4.1. Se implementeaz circuitul din figura 3.1 folosind mediul ISE i limbajul
VHDL. Se face un proiect care conine un fiier .vhd ce descrie comportamental
circuitul i se simuleaz funcionarea circuitului n ModelSim.

6
4.2. Se face sinteza VHDL a bistabilului de tip D prezentat n figura 3.2 i se
verific funcionarea circuitului folosind cele dou simulatoare: cel existent n mediul
ISE i simulatorul ModelSim.

4.3. Se face sinteza VHDL a numrtorului sincron BCD prezentat n figura
3.3 i se verific funcionarea circuitului folosind cele dou simulatoare: cel existent
n mediul ISE i simulatorul ModelSim.

4.4. Se face sinteza VHDL a automatului finit prezentat n figura 3.5 i se
verific funcionarea circuitului folosind cele dou simulatoare: cel existent n mediul
ISE i simulatorul ModelSim.

4.5. S se implementeze n VHDL un bistabil JK cu basculare pe front
cresctor de ceas, avnd un semnal asincron de reset, activ pe 1 logic, i dou ieiri
complementare, Q i non_Q. Codul VHDL ar putea fi urmtorul:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
---------------------------------------------------
ENTITY jk_flipflop IS
PORT (clock, J, K, reset: IN STD_LOGIC;
Q, non_Q: OUT STD_LOGIC);
END jk_flipflop;
---------------------------------------------------
ARCHITECTURE behv OF jk_flipflop IS
-- definim doua semnale suplimentare:
SIGNAL stare: STD_LOGIC;
SIGNAL intrare: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
BEGIN
-- combinam intrarile J si K intr-un singur vector
intrare <= J & K;
PROCESS (clock, reset)
BEGIN
IF (reset = '1') THEN
stare <= '0';
ELSIF (rising_edge(clock)) THEN
CASE (intrare) IS
WHEN "11" =>
stare <= not stare;
WHEN "10" =>
stare <= '1';
WHEN "01" =>
stare <= '0';
WHEN OTHERS =>
null;
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
Q <= stare;
non_Q <= not stare;
END behv;

4.6. S se fac sinteza VHDL a unui numrtor zecimal de 2 cifre BCD, care
numr cresctor de la 00 la 99. Fiecare cifr BCD este decodificat pentru a fi
vizualizat pe un afiaj cu 7 segmente. n afar de semnalul de ceas,
.
7

reset
Numarator
clk
input: "xabcdefg"
b
a
c
d
e
f
g
b


Fig. 4.1 Numrtor de 2 cifre BCD cu ieiri pe 7 segmente

sistemul mai are o intrare de reset, care reseteaz numrtorul atunci cnd este
activat pe 1 logic. Schema bloc a sistemului i corespondena dintre biii de la ieire
i cele 7 segmente ale afiajului sunt reprezentate n figura 4.1. Codul VHDL ar putea
fi urmtorul:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
---------------------------------------------------
ENTITY counter IS
PORT (clk, reset: IN STD_LOGIC;
digit1, digit2: OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0));
END counter;
---------------------------------------------------
ARCHITECTURE counter OF counter IS
BEGIN
PROCESS (clk, reset)
VARIABLE temp1: INTEGER RANGE 0 TO 10;
VARIABLE temp2: INTEGER RANGE 0 TO 10;
BEGIN
IF (reset = '1') THEN
temp1 := 0;
temp2 := 0;
ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
temp1 := temp1 + 1;
IF (temp1 = 10) THEN
temp1 := 0;
temp2 := temp2 + 1;
IF (temp2 = 10) THEN
temp2 := 0;
END IF;
END IF;
END IF;
CASE temp1 IS
WHEN 0 => digit1 <= "1111110"; --7E
WHEN 1 => digit1 <= "0110000"; --30
WHEN 2 => digit1 <= "1101101"; --6D
WHEN 3 => digit1 <= "1111001"; --79
WHEN 4 => digit1 <= "0110011"; --33
WHEN 5 => digit1 <= "1011011"; --5B
WHEN 6 => digit1 <= "1011111"; --5F
WHEN 7 => digit1 <= "1110000"; --70
WHEN 8 => digit1 <= "1111111"; --7F
WHEN 9 => digit1 <= "1111011"; --7B
WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
CASE temp2 IS
WHEN 0 => digit2 <= "1111110"; --7E
8
WHEN 1 => digit2 <= "0110000"; --30
WHEN 2 => digit2 <= "1101101"; --6D
WHEN 3 => digit2 <= "1111001"; --79
WHEN 4 => digit2 <= "0110011"; --33
WHEN 5 => digit2 <= "1011011"; --5B
WHEN 6 => digit2 <= "1011111"; --5F
WHEN 7 => digit2 <= "1110000"; --70
WHEN 8 => digit2 <= "1111111"; --7F
WHEN 9 => digit2 <= "1111011"; --7B
WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
END PROCESS;
END counter;

Se observ repetarea de dou ori a codului pentru decodificarea BCD 7
segmente. Acest lucru se poate evita prin definirea unei proceduri n corpul
arhitectural (folosind cuvntul cheie PROCEDURE) i apelarea ei ulterioar, dar
deocamdat nu ne ocupm de acest aspect al limbajului VHDL.
9