Sunteți pe pagina 1din 1

Titlu plansa:

NUME
ing. Mihai DANCU
ing. Adriana HADAREAN
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Instalatii
DESENAT
PROIECTAT
SPECIFICATIE
SEF PROIECT
SEMNATURA Scara:
iulie 2014
Data:
1
Plansa nr.
ing. Mihai DANCU
Plan de incadrare in zona
1:20000
LUCRARE DE DISERTATIE
Studiu privind extinderea retelei de alimentare cu
apa a localitatii Fagaras, judetul Brasov
Zona studiat