Sunteți pe pagina 1din 109

Paul Erdman

Panica din '89


Traducere din limba engleza MARIANA GRANCEA
RAO International Publising Com!an"# $%%8
PA&' ER(MAN Te Panic o) '89

C&*+NT ,NAINTE
In 'unea Neagr-# !e .9 octombrie .98/# 0all 1treet2ul a )ost cu!rins de !anic-3 Ac4iunile la burs- au sc-zut cu
dou-zeci 5i trei la sut- 5i# 6n decurs de 5ase ore 5i 7um-tate# s2au !ierdut mai mult de cinci sute de miliarde de
dolari3 ,n urm-toarele dou-zeci 5i !atru de ore# crauri similare au a8ut loc la To9io# :ong ;ong# <iiric#
=ran9)urt 5i 'ondra3
'umea 6ntreag- 65i 4inea res!ira4ia tem>ndu2se c- degringolada care 6nce!use !e 0all 1treet !utea duce la
consecin4e 5i mai gra8e3 Nu s2a 6nt>m!lat 6ns- a5a ce8a3 (e data aceasta# craul s2a limitat la bursele din lume3
(ar ce se 8a 6nt>m!la data 8iitoare? Pentru c- 8a e@ista 5i un asemenea moment# deoarece !roblemele care au
dus la !rima !anic- 2acest semnal de alarm- 2 r-m>n nerezol8ate3
(u!- !-rerea mea# data 8iitoare 8a )i mult mai r-u# a8>nd 6n 8edere c- ceea ce s2a 6nt>m!lat !e 0all 1treet a )ost
doar !reludiul unei crize a 6ntregului nostru sistem economic# criz- care b-nuiam c- 8a a8ea loc 6n cur>nd3 C>nd
8a a8ea loc urm-toarea criz-?
Cartea de )a4- este !o8estea crizei 8iitoareA BPanica din '89C3 1- s!er-m c- ea 8a r-m>ne ce s2a inten4ionat s- )ie
ini4ialA un roman de )ic4iune3
Era !rima s-!t-m>n- din decembrie 5i 8remea 6n GeorgetoDn era )oarte rece3 Totu5i# nu numai !rimele ra)ale de
aer 6nge4at 6i )-ceau !e unii dintre cei mai de seam- locuitori ai acelei comunit-4i de elit- s- tremure c>nd s2au
dat 7os din !at 6n diminea4a aceea de mar4i3 ,n acest an .988# mai era 5i teama cresc>nd- care 6nce!use s- !un-
st-!>nire !e 0asington din !rima s-!t-m>n- a lunii noiembrie .9883 Teama# care se am!li)icase 6n cele treizeci
de zile# era determinat- de ideea c- totul 8a 6nce!e s- se destrame 6n cur>nd 5i c- 6n .989 1tatele &nite se 8or
a)la 6ntr2o situa4ie gra8-# c- economia# dolarul# b-ncile# Cr"sler 5i# da# ciar marele IEM se 8or !r-bu5i 6n
cur>nd3
Necazurile se adunaser- tre!tat de la 6nce!utul celui de2al doilea mandat al lui Regan3 (ar# 6ntruc>t el era unul
dintre cei mai noroco5i !re5edin4i americani# reu5ise s- le 4in- !ie!t3 Era ca un )unda5 care nu )usese eliminat
niciodat- din 'iga Na4ional- de =otbal3
(ar !e $% ianuarie 8enea la conducerea 1&A un !re5edinte nou cu o eci!- nou-3
Tocmai la aceste lucruri se g>ndea# 6n tim! ce r-s)oia ziarele 6n dormitorul de la eta7 din casa lui a)lat- !e (ent
1treet num-rul FG.H# Paul Ma"er# unul dintre cei mai im!ortan4i locuitori ai GeorgetoDn2ului3 Printre aceste
ziare se num-rau 0asington Post# NeD Ior9 Times# Te 0all 1treet Journal# =inancial Times# Nene <uricer
<eitung# :andelsblatt din (iisseldor) 5i# bine6n4eles 'e Monde3 (u!- ce termin- de r-s)oit ziarele# lu- de !e
m-su4a de l>ng- !at telecomanda tele8izorului 5i2l !otri8i !e Canalul $$# care transmitea a!roa!e toat-
ziua 5tiri din lumea )inan4elor# s- 8ad- care era situa4ia la burse3 Nu se osteni s- descid- sonorul# deoarece 6l
interesau doar ci)rele de !e ecran# nu comentariul3 Aceast- o!era4ie 6i lu- o or-# a5a c- 6n momentul c>nd
termin-# era ora nou-3 Era mar4i K decembrie .9883
1er8itoarea b-tu la u5a dormitorului# a5a cum era instruit- s- )ac- 6n acest moment al dimine4ii# c>nd el era
acas-# 5i intr- cu o ta8- !e care a8ea o ca)etier- de argint3 O !use !e no!tier- al-turi de monitorul !e care Ma"er
6l 4inea acolo 6n e8entualitatea c- a8ea ne8oie de el 6n toiul no!4ii sau 6n zori3 ,i um!lu cea5ca# a!oi ad-ug-
!u4in- )ri5c-# totul )-r- s- scoat- un cu8>nt3 Era originar- din Puerto Rico# a8ea dou-zeci 5i !atru de ani# un
metru 5aizeci 6n-l4ime 5i era atr-g-toare# iar c>nd se a!lec- s- toarne ca)eaua 6n cea5c-# s>nii ei genero5i se
8-zur- mai mult de 7um-tate3 Totu5i# )ormele ei )rumoase )-ceau not- distonant- 6n dormitorul lui Paul Ma"er#
6nzestrat cu tenic- de 8>r)3
2 Mai dori4i ce8a# domnule? 6ntreb- ea3 Accentul ei s!aniol o )-cea 5i mai atr-g-toare3
Paul Ma"er nu25i lu- ocii de !e ci)rele care se !erindau !e ecranul tele8izorului3
2 (a# r-s!unse el3 Preg-te5te2mi smocingul !entru disear-3 Accentul lui nu era at>t de !l-cut# 6ntruc>t 8orbea ca
o !ersoan-
8enit- din Euro!a Central-3
2 1mocing? 6ntreb- ea nedumerit-3
2 Tu@edo# zise Ma"er# este termenul )olosit de americani3 B1mocingC i se s!une la 1toc9olm 5i <iiric3
(in c>nd 6n c>nd# Ma"er se 6ntorcea la originile lui suedezo2el8e4iene# de5i locuia 6n America de cincis!rezece
ani3 Asta nu 6nsemna c- !e oameni 6i interesa acest lucru3 ,n ora5 el era considerat un amestec 6ntre :enr"
;issinger 5i Paul *olc9er3 Asem-narea cu *olc9er se e@!lica !rin )a!tul c- Ma"er era bancer 5i a8ea cam un
metru 5i o!tzeci 6n-l4ime3 (e ;issinger era legat !rin accent 5i orginea asem-n-toare# 5i !rin )a!tul c- acum
am>ndoi erau !ro)esori la Lcoala !entru Rela4ii E@terne a &ni8ersit-4ii din GeorgetoDn 5i colegi la Centrul de
1tudii 1trategice 5i Interna4ionale3
&rm-toarea mi5care !e care o )-cu Ma"er )u s- ridice rece!torul 5i s- a!ese butonul a!aratului care 6nregistra
automat con8orbirile3 (-duse instruc4iuni s- i se 6nregistreze toate a!elurile tele)onice )-cute 6nainte de ora zece
diminea4a# indi)erent des!re ce ar )i )ost 8orba3 Ma"er nu 8oia s- 8orbeasc- cu nimeni !>n- c>nd nu era la curent
cu tot ce se 6nt>m!lase 6n lume c>t tim! dormise3
=useser- dou- a!eluriA !rimul de la 1ergio (obro8s9i# unul dintre colegii lui de la Centrul de 1tudii 1trategice 5i
Interna4ionale care conducea Programul de 1tudii 6n Problemele Terorismului din cadrul centrului3 Acesta 6l ruga
!e Ma"er s- treac- !e la biroul lui 6n du!-2amiaza aceea 6n cazul 6n care a8ea tim!3 Cel-lalt a!el era de la
George Pace# !re5edintele 5i directorul e@ecuti8 al E-ncii Americii# a doua mare banc- din lume3 Acesta nu
l-sase nici un mesa7# doar un num-r de tele)on din 'ondra# care# desco!eri Ma"er imediat# nu era al nici uneia
dintre )ilialele b-ncii res!ecti8e din acel ora53
(u!- cum a8ea s-25i dea seama Ma"er mai t>rziu 2 mult mai t>rziu# unii au s!us c- era ciar !rea t>rziu 2
moti8ul !entru care )useser- l-sate mesa7ele era c- !ersoanele care sunaser- 6nce!user- s-25i dea seama 6n
acela5i tim! de iminen4a aceluia5i )enomen amenin4-torM (obro8s9i a8ea in)orma4ii des!re cauzele lui
tenebroase# iar George Pace 6i sim4ea e)ectul ini4ial# abia 8izibil3
Ma"er# care nu25i d-dea seama c- se !etrecea ce8a neobi5nuit# 6n a)ara senza4iei generale de Bindis!ozi4ieC ce
!lutea 6n aer la 0asington 6n acele s-!t-m>ni dinainte de Cr-ciun# !re)er- s- nu25i modi)ice !rogramul de
diminea4- 5i 65i )-cu obi5nuitul du5# care dura cincis!rezece minute3 Iat- cum 65i !lani)icase el ziua care2i st-tea
6n )a4-3
Mai 6nt>i# seminarul de la ora uns!rezece de la &ni8ersitate3 6m!reun- cu seria de con)erin4e 4inute de :enr"
;issinger# seminarul condus de Ma"er era cursul la care se intra cel mai greu3 Num-rul studen4ilor era limitat la
cincis!rezece# )iind admi5i doar studen4i e@ce!4ionali# )a!t ce con)erea seminarului 5i !artici!an4ilor un anumit
!restigiu3 (ar nu la !restigiu as!irau studen4ii care 8oiau s- )ac- im!resie bun- la 6nce!erea semestruluiA era
dorin4a de a !ar8eni3 C>nd 6n august .988 se
a)lase c- doctorul Paul Ma"er se 8a num-ra !rintre cadrele didactice ale )acult-4ii# 6n aceea5i cli!- s2a 5tiut 5i c-
el a8ea rela4ii 2 rela4ii acti8e# dubioase 2 6n cele mai 6nalte e5aloane ale sistemului bancar# )-r- !recedent 6n lume#
care# contactate de un gru! restr>ns de absol8en4i# !uteau )i trans)ormate 6n bog-4ii de nedescris# 6ntruc>t se
s!unea c-# atunci c>nd 8orbea Ma"er# ascultau Roc9e)ellerii# cei din )amilia Rotscild# bog-ta5ii din <iiric 5i
bancerii de la b-ncile comerciale din 'ondra 5i de la Merrill '"nc# !recum 5i cei care se ocu!au de tranzac4iile
cu aur# argint 5i 8alut- din :ong ;ong# 'os Angeles 5i Abu (abi3
E-ie4ii de la GeorgetoDn credeau c-# dac- e@ista cine8a care2i !utea a7uta s- ob4in- du!- absol8ire o slu7b- cu
un salariu# de !re)erat# 6nce!>nd de la 5aizeci de mii de dolari !e an 5i care s- !resu!un- cel !u4in dou- c-l-torii
!e an 6n Euro!a 5i una 6n Asia# acesta era doctorul Ma"er3 Con)erin4ele lui ;issinger te !uteau a7uta s- intri#
du!- un an sau doi# 6n di!loma4ie 5i e8entual s- ob4ii 6n 'agos un !ost de 8iceconsul# 6ns-rcinat cu 5tam!ilarea
!a5a!oartelor3 1eminarul lui Ma"er totu5i# du!- cum se sublinia 6n mod strategic 6ntr2un !ros!ect al 5colii# te
!utea lansa imediat 6ntr2un !ost la )irma 'azard =rNres# Paribas# CrOdit 1uisse# la (e!artamentul !entru
6m!rumuturi e@terne# ceea ce !utea s- 6nsemne un Porsce# de7unul la restaurantele =our 1easons# a!artamente
som!tuoase# 8acan4e la Mauna ;eaP
Cel !u4in# a5a credeau !u5tii3 Nimeni nu 5tia# de )a!t# 6n mod sigur# !entru c- lui Ma"er# ca 5i lui ;issinger# nu2i
!l-ceau studen4ii 6n mod s!ecial 5i se 4inea c>t mai de!arte cu !utin4- de ei3
Casa lui Ma"er nu era !rea de!arte de cam!usul &ni8ersit-4ii GeorgetoDn 5i 6i !l-cea s- str-bat- acest drum !e
7os3 C>nd )-cea acest lucru# 6i 8eneau ni5te g>nduri care nu a8eau leg-tur- cu !roblemele !ro)esionale3 ,n aceast-
diminea4- 65i aduse aminte de Eeacons)ield3 Ma"er !etrecuse c>4i8a ani ca director general al )ilialei din 'ondra
!entru 6m!rumuturi e@terne a E-ncii Na4ionale a El8e4iei 5i !re)erase s- locuiasc- la Euc9ingamsire3 ,n
)iecare diminea4- se
ducea !e 7os la trenul cu care a7ungea 6n treizeci de minute 6n gara Mar"lebone# de unde lua 6ntotdeauna metroul
ca s- a7ung- 6n Cit"3 Pietrele de !a8a7# casele din c-r-mid- ro5ie# cur4ile mici nu !rea 6ngri7ite# 8remea rece#
ur>t-# !osomor>t-333 A5a 65i amintea el ora5ul Eeacons)ield# 6n decembrie3 A5a era acum 5i GeorgetoDn3 C>t de
!l-cut e# se g>ndi el# s- cuno5ti 5i s- iube5ti dou- ora5e mici# situate la a!roa!e cinci mii de 9ilometri distan4-
unul de cel-lalt 5i des!-r4ite de ocean# ora5e care abia dac- se scimbaser- )a4- de cum )useser- 6n anii .888 sau
./883
Intr- 6n cam!us 5i o lu- la drea!ta !e aleea care trecea !e l>ng- im!un-torul edi)iciu :eal" 5i a7unse la Centrul
Intercultural# o cl-dire construit- 6n stil modern care ad-!ostea Lcoala !entru Rela4ii E@terne3 1!a4iul din )a4a
cl-dirii era !a8at cu c-r-mid- ro5ie# moti8 !entru care studen4ii 6i s!useser- Pia4a Ro5ie3
2 1alut# Paul# zise un b-rbat 6nalt# !l-cut la 6n)-4i5are# care tocmai ie5ise din cl-direa a)lat- la 8reo dou-zeci de
!a5i mai de!arte3
Era doctorul Peter ;rog# decanul Lcolii !entru Rela4ii E@terne 5i singura !ersoan- din &ni8ersitate care# 6n
acce!4ia doctorului# se 6ncadra 6n categoria de !rieten3
2 Am un mesa7 !entru tine# s!use ;rog 6n momentul 6n care se 6nt>lnir- 6n mi7locul Pie4ei Ro5ii3 O !ersoan-
sus2!us-# ca de obicei# ad-ug- el z>mbind3
2 Ade8-rat? s!use Ma"er3 (u!- cum 5tii# Peter# nu m- omor du!- !ersoanele sus2!use# doar dac- ea333
2 6mi !are r-u c- te dezam-gesc3 Nu e o ea3 C>nd am zis sus2!us- m2am re)erit la Eob Reston3 *rea s-2l suni
imediat3
Eob Reston era !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale3 Ma"er morm-i ce8a# a!oi 6ntreb-A
2 Pot s- m- )olosesc de biroul t-u?
2 1igur3 Ai tim! s- !r>nzim 6m!reun-?
2 (e ce nu3 &nde?
2 Ce2ai zice de Clubul Metro!olitan? 'a unu? Pl-tesc eu3
2 ,n cazul -sta ne 6nt>lnim acoloM
Eiroul lui ;rog era lambrisat 6n 6ntregime# cu co8oare !ersane 5i ob7ets d'art dintr2o di8ersitate de locuri ca
Egi!t# =inlanda# Iordania 5i India# re!rezent>nd daruri o)erite de gu8ernele acelor 4-ri acestei im!ortante
institu4ii de 6n8-4-m>nt care !reg-tea di!loma4i3 (e la )ereastra biroului decanului se 8edea un atrium enorm#
c-ruia 6n cam!us i se s!unea galerie# 5i care era 6ncon7urat de s-li de clas- 5i birouri ale 5colii3 =iind o cl-dire
care )olosea unul dintre cele mai a8ansate sisteme de !roducere a energiei 2 res!ecti8 c-ldura solar- 2# !e
aco!eri5ul atriumului erau a5ezate o mul4ime de celule )oto8oltaice# tenologie de 8>r) care simboliza ideea c-
America se a)la din nou 6n )runtea comunit-4ii interna4ionale a na4iunilor3 Energia solar-# ;issinger# Ma"er erau
!arte din imaginea de !utere !e care &ni8ersitatea GeorgetoDn o !roiecta3
1ecretara decanului 6i )-cu leg-tura 6n mai !u4in de un minut cu !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale3
2 ,4i mul4umesc# Paul# c- ai sunat at>t de re!ede3 Ia s!une# nu cum8a# din 6nt>m!lare# ai tim! s- treci !e aici
du!-2amiaz-?
2 Eine6n4eles3 (ar# 5tii ce# iau masa de !r>nz la ora unu# la Clubul Metro!olitan cu Peter ;rog3 *- cunoa5te4i#
nu2i a5a?
2 1igur3 1t- a doua cas- de noi !e Q 1treet3
2 Atunci# n2ai !utea s- 8ii s- m-n>nci cu noi? Pre5edintele a8u un moment de ezitare# a!oi ziseA
2 ,n regul-3 (e5i 8reau s- discut o cestiune )oarte delicat-3 Po4i s-2i s!ui treaba asta lui Peter3
2 1igur3
2 Mai 8in cu cine8a# ad-ug- !re5edintele 5i a!oi men4iona numele celui care conducea Cor!ora4ia !entru
Asigurarea (e!ozitelor =ederale# numit-# cu a)ec4iune# de to4i americanii care25i !-strau banii la o banc- CA(=3
A)ec4iunea se datora )a!tului c- aceast- institu4ie era o agen4ie gu8ernamental- care le asigura 6n mod gratuit
de!ozitele bancare 6n 8aloare de !>n- la o sut- de mii de dolari3
BPare un !r>nz )oarte im!ortantC# 65i s!use Ma"er 6n sinea lui 6n tim! ce cobora 6n grab- sc-rile# ca s- a7ung- la
cei cincis!rezece studen4i care2l a5te!tau3 Nu !utea 6ns- s- nu admit- c- 5i el era )oarte ner-bd-tor s- 8ad-
des!re ce era 8orba3 Asta nu 6nsemna c- regreta c- !-r-sise !restigioasa !ozi4ie de director general al =ondului
Monetar Interna4ional# unde a8usese la dis!ozi4ie zeci de miliarde de dolari 5i 4inuse 6n m>n- soarta a zeci de
na4iuni# !entru un sim!lu !ost de !ro)esor uni8ersitar3 (eoarece a )i la GeorgetoDn nu 6nsemna c- e5ti BdoarC
!ro)esor# iar ;issinger do8edise 6n mod clar acest lucru3 'a )el Erzezins9i 5i mul4i al4ii# de alt)el# de la James
1clesinger la Jeane ;ir9!atric9 care )-cuser- acela5i lucru3 A!roa!e c- nu trecea zi )-r- ca 8reo 6nalt-
o)icialitate gu8ernamental- american- sau str-in- s- nu2i solicite s!re a le cere s)atul3 (ac- 6n .988 se !utea
s!une c- 1&A a8ea un gru! de Beminen4e cenu5iiC# atunci acesta se a)la sub egida &ni8ersit-4ii din GeorgetoDn3
Paul Ma"er 6n4elese c- la acel !r>nz a8ea s- )ie inclus Bo)icialC 6n r>ndurile acestuia3
Predatul era 6ns- !e locul 6nt>i3 1eminarul !e care2l conducea Ma"er !urta titlul 8ag B=inan4e interna4ionaleA
!robleme 5i solu4ii !oten4ialeC3 1-!t-m>na aceasta se discuta des!re B(atoria 'umii a TreiaC3 Cel mai bun
student al lui !rezenta un re)erat 6n care sintetiza situa4iaA la mi7locul anului .988 datoria acestor 4-ri era de !este
o mie de miliarde de dolari din care o mare !arte )a4- de b-nci americane3 Nici o !arte din datorie nu )usese
!l-tit-3 (e )a!t# desco!erise un singur caz 6n care o na4iune din 'umea a Treia !l-tise# 6nce!>nd din .98$# dou-
sute de milioane de dolari# deci milioane# nu miliarde# cu at>t mai !u4in mii de miliarde3 Aceast- 4ar- )usese
Me@icul care# din moti8e necunoscute# e)ectuase aceast- !lat- !e F decembrie .98G3
Care era solu4ia? Nu e@ista nici una 6n !ers!ecti8-# concisese studentul s-u3 Ce era de )-cut? Poate nimeni nu
a8ea ne8oie de o solu4ie3 Problema e@ista 5i de zece ani lua am!loare# dar nu se 6nt>m!lase nimic gra83 Periodic#
4-rile datornice din America 'atin- amenin4au c- nu 8or !utea !l-ti3 A!oi cereau ca termenul 8ecilor
6m!rumuturi s- )ie renegociat# alt)el333
Eancerii americani cedau 6n mod in8ariabil 5i !relungeau !erioada de gra4ie !entru 6nc- doi# trei sau cinci ani 5i
ast)el acordau noi 6m!rumuturi debitorilor lor de la sud de )rontiera 1&A# !ermi4>ndu2le s- !l-teasc- doar
dob>nda la 6m!rumuturile 8eci care nu trebuiau !l-tite 6nc-3 ,n )inal# toat- lumea era )ericit-3 Argentina#
Erazilia# Me@icul 5i *enezuela continuau s- 6m!rumute tot mai mul4i bani de la Eanca Americii 5i de la
Cit"ban9# de la Case Manattan# de la Eanca Mondial-# de la =ondul Monetar Interna4ional# ca economiile lor
s- !oat- )unc4iona3 Pe de alt- !arte# institu4iile )inanciare din lumea dez8oltat- 2 !articulare 5i gu8ernamentale 2
reu5eau s- 6ntre4in- mitul c- cele dou- sute cincizeci de miliarde# a!oi cinci sute de miliarde# a!oi o mie de
miliarde de dolari# la c>t se ridicau 6m!rumuturile acordate 'umii a Treia 5i care erau 6n sus!ensie 6n registrele
lor# erau o treab- Bbun-C din moment ce# la urma urmei# dob>nda era !l-tit- mai mult sau mai !u4in la tim!3 O
dat- demonstrat acest lucru# b-ncile din sectorul !ri8at 6nregistrau ca 8enit dob>nda !e care o 6ncasau3 Rezultatul
net era c- 6nregistrau !ro)ituri record an de an3
2 (u!- !-rerea mea# s!unea studentul# e@ist- o reci!rocitate !er)ect- de interese 6ntre na4iunile debitoare din
'umea a Treia 5i bancerii din lumea dez8oltat-3 A!oi# concise# citind din re)eratul s-uA BNu e@ist- moti8e ca
acest !roces s- nu continue la nes)>r5it# cu condi4ia ca to4i 7uc-torii !rinci!ali s- 7oace 6n continuare acest 7ocC3
To4i ceilal4i !ais!rezece studen4i !-reau s- )ie de acord# cu e@ce!4ia unuiaA Jose Martinez din Caracas
R*enezuelaS a c-rui e@!resie sarcastic- 2de )a!t# e@!resia lui obi5nuit- 2 )u 6nlocuit- de un z>mbet# la 6nce!ut
ironic 5i a!oi r-ut-cios c>nd auzi concluzia colegului s-u3 (ac- Paul Ma"er ar )i urm-rit comentariul t-cut#
e@!rimat de )a4a latino2ame2ricanului# ar )i !utut s- 6n4eleag- ce urma s- se 6nt>m!le 6n lume# a8>nd 6n 8edere c-
tat-l lui Jose Martinez era ministru de )inan4e al *ene2zuelei# iar unciul lui# ministru al !etrolului 5i
co!re5edinte al OPEC# organiza4ia 4-rilor e@!ortatoare de !etrol# care )usese creat- la 6ndemnul 4-rii sale 5i al
c-rei sco! ini4ial )usese s- e@ercite !resiuni asu!ra 1tatelor &nite3 (ar t>n-rul Jose Martinez era la GeorgetoDn
doar unul dintre
numero5ii latino2americani care )igurau de ani de zile 6n )oile matricole ale &ni8ersit-4ii cu 8edere s!re )lu8iul
Potomac# loc unde generalii latino2americani 65i !lasau )iii# dictatorii 65i trimiteau ne!o4ii 5i unde nu demult
!re5edintele Eoli8iei 65i trimisese iubita de nou-s!rezece ani 2to4i cu s!eran4a c- ace5tia se 8or maturiza 6ntr2o zi3
Pu4ini o )-ceau 6ns-3 Li# din aceast- cauz-# ei nu !rea erau lua4i 6n serios3 'a )el st-teau lucrurile 5i cu t>n-rul
Jose Martinez3 Totu5i# !ro)esorul Ma"er lu- totul 6n serios 5i !-ru )oarte !l-cut im!resionat de re)eratul !rezentat
de studentul lui cel mai bun# un b-iat arnic 5i iste4 din MidDest# 6nc>t 6i acord- nota ma@im-3 A!oi# uit>ndu2se
6ngri7orat la ceas# Ma"er 6nceie 6n grab- seminarul# !-r-sind cl-direa 6nainte ca 8reun student s- mai aib- tim!
s-2l s>c>ie cu 8reo 6ntrebare !rosteasc-3
(ecanul ;rog 6l a5te!ta 6n olul de la intrarea Clubului Metro!olitan 5i luar- imediat li)tul !>n- la restaurantul
de la eta7ul al doilea3 ,n li)t mai erau subsecretarul de stat !entru economie# 6nso4it de ambasadorul El8e4iei3 1e
cuno5teau cu to4ii 5i )iecare morm-i c-tre cel-lalt c- trebuia s- ia masa 6m!reun- c>t de cur>nd3 A!oi cele dou-
!ereci 65i 8-zur- )iecare de drum# )iecare urm>nd s- discute !robleme secrete# deoarece la Clubul Metro!olitan
erau 6ntotdeauna !e agend- doar !robleme deosebit de im!ortante3 Nu se bea bere dec>t ocazional# iar des!re
baseball nu 8enea 8orba dec>t rareori3
Ti!ul de la Comitetul Rezer8elor =ederale sosi cu li)tul urm-tor 6nso4it de !re5edintele Cor!ora4iei !entru
Asigurarea (e!ozitelor =ederale3 Am>ndoi !-reau mult !rea tineri !entru !osturile !e care le de4ineau 6n
structura !uterii )inanciare a 1tatelor &nite3 1e s!unea deseori c- !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale
este al doilea om ca !utere din 1tatele &nite 5i# im!licit# din lume3 Probabil c- George Eus 5i Gorbacio8 n2ar )i
)ost de acord cu aceast- a)irma4ie# 6n !o)ida )a!tului c- nici unul din ei nu era 6n stare s- )ac- ceea ce )-cea
Robert Reston# res!ecti8 s- !roduc-# din nimic# dolari# moneda care# !ur 5i sim!lu# mi5ca motorul 6ntregii lumi3
Nu s2ar )i !utut s!une c- omul care conducea CA(= era de acela5i calibru# totu5i )-cea 5i el !arte din elita
!uterii# !entru c- el# al-turi de Consiliul =ederal 5i de Controlorul Monedei# su!er8iza cele !ais!rezece mii 5a!te
sute de b-nci comerciale americane3 ,n anii .98%# 6m!re7ur-rile )useser- de a5a natur-# 6nc>t el 5i !ersonalul
condus de el )-cuser- mai mult dec>t at>t3 Inter8eniser- !entru a 6m!iedica a!ari4ia unor situa4ii )inanciare
catastro)ale3 (atorit- inter8en4iei directe a unuia dintre !redecesorii lui# 0illiam Isaac# Continental Illinois se
mai num-ra 6nc-# 6n .988# !rintre !rimele uns!rezece b-nci ale Americii3 ,n !rim-8ara anului .98H# un num-r
mare de clien4i 6nce!user- s- retrag- sume mari de bani# iar !rocesul e8oluase at>t de ra!id# 6nc>t nu li!sise mult
s- se !r-bu5easc- cea mai sigur- institu4ie )inanciar- din Cicago# cum era considerat- aceast- banc-# e8eniment
care ar )i !utut dezl-n4ui cea mai mare criz- monetar- din 1tatele &nite du!- .9F%3 Erau 6n 7oc nu numai banca
din Cicago 5i cele !atruzeci de miliarde de dolari ai ei3 Natura critic- a situa4iei )usese determinat- de )a!tul c-
dou- sute cincizeci de b-nci mai mici din MidDest )oloseau Continental Illinois ca !e !ro!ria lor banc-# ceea ce
6nsemna c-# dac- aceasta d-dea )aliment# acela5i lucru s2ar )i 6nt>m!lat 5i cu ele# deoarece 8estea )alimentului ar
)i determinat de!un-torii tuturor b-ncilor din Peoria# Molina 5i 1!ring)ield s-25i scoat- banii3
Nimeni nu 5tie 6n ce )az- s2ar )i o!rit# 6n cele din urm-# !r-bu5irea dominoului3 Pre5edintele de atunci al CA(= a
considerat c- nu e@ist- alt- alternati8- dec>t s-25i e@ercite atribu4iile 6ntr2un mod )-r- !recedent3 A concediat
6ntreaga conducere a b-ncii# a silit !ro!riul consiliu de administra4ie s- demisioneze 5i a mutat o !arte din )unc2
4ionarii s-i de la 0asington la Cicago s- lucreze acolo# garant>nd cu !uterea 5i creditul 1tatelor &nite )iecare
de!ozit al acelei b-nci# de la cel mai mic !>n- la cel mai mare3 Cu alte cu8inte# a na4ionalizat banca Continental
Illinois3
Li treaba a mers3
Toat- lumea din sistemul bancar 5tia 6ns- c- se a)laser- !e marginea !r-!astiei3 (in !ri8irile 6ngri7orate at>t ale
noului !re5edinte al CA(=#
c>t 5i ale celui de la Comitetul =ederal 6n tim! ce luau masa la Metro!olitan Club 6n acea du!-2amiaz- de mar4i
K decembrie .988# o minte sus!icioas- !utea s- trag- concluzia c- o alt- catastro)- se a!ro!ia3
Paul Ma"er# care a8ea acest gen de minte# !resu!unea e@act acest lucru3 (u!- ce )u adus- ca)eaua# 6ntreb-A
2 Are cine8a !robleme?
2 (a# r-s!unse b-rbatul de la Comitetul Rezer8elor =ederale3
2 Cine este de data aceasta?
Eob Reston se uit- 6nt>i la b-rbatul de la CA(=# a!oi la decanul ;rog# du!- care s!useA
2 Peter# treaba asta trebuie s- r-m>n- 6ntre noi3 (e acord?
2 Nici o !roblem-# a8e4i cu8>ntul meu de onoare# s!use decanul ;rog lu>nd o )igur- solemn-3
2 ,n regul-# zise atunci Reston3 Este 8orba de Eanca Americii3 <8onurile au 6nce!ut ieri du!-2amiaz-3
2 Eu n2am auzit nimic# declar- Ma"er3 Acum el era cel care !-rea 6ngri7orat3 ,n mod normal nu2i sc-!a nimic3 (e
unde 8in z8onurile?
2 (e la <iiric 5i =ran9)urt3 (eocamdat- sunt )oarte 8agi3
2 Care2i !roblema? 6ntreb- Ma"er3
2 Noi s!er-m s- nu )ie nici una# r-s!unse de data asta !re5edintele CA(=3
,n .98H scoaterea din im!as a b-ncii Continental Illinois costase agen4ia lui o mul4ime de bani3 Trei ani mai
t>rziu# c>nd =irst National Ean9 din Te@as se a)lase 6ntr2o situa4ie similar-# restabilirea ecilibrului )inanciar al
acesteia 6l costase alte trei miliarde de dolari3 Aceste greut-4i )useser- !ro8ocate tot de 6m!rumuturile
nerestituite acordate com!aniilor !etroliere3
(u!- ce !re4ul !etrolului 6nregistrase !rima mare sc-dere# de la treizeci 5i unu de dolari la !unctul cel mai de
7os# zece dolari 6n .98K# 6n loc s- e@trag- !etrol# com!aniile res!ecti8e 6nce!user- s- astu!e !u4urile !etroli)ere
din Te@as3 Rezultatul a )ost c- acei clien4i ai b-ncii =irst National care 6m!rumutaser- cel mai mult 2
!roduc-torii inde!enden4i de !etrol din Midland# cei care )-ceau s!ecula4ii cu !ro!riet-4ile imobiliare 5i
in8estiser- 6ntr2o serie de artere comerciale noi din 7urul :oustonului 2au )ost ruina4i unul c>te unul3 ,n .98/
!ierderile rezultate din 6m!rumuturi aduseser- banca 6n !ragul )alimentului3 O!era4iunea de reabilitare a ei
costase CA(= a!roa!e un s)ert din ca!italul ei3
2 M2a4i 6n4eles gre5it3 In ce constau z8onurile? 6ntreb- Ma"er3
2 C- Eanca Americii urmeaz- s- 6nregistreze o !ierdere )oarte# )oarte mare3 1e s!une c- 8a )i cea mai mare din
toate tim!urile3 Ce8a de genul a dou- miliarde de dolari3
2 (e ce? (e ce acum?
2 A5 s!une c- 6ntrebarea a doua este mai la obiect# r-s!unse b-rbatul care conducea CA(=3
1e numea Roger 0ells3 Era contabil de meserie 5i !edant din )ire3 ,n lumea monden- de la 0asington se )-cuse
de7a cunoscut ca un ti! l>ng- care nim-nui nu2i )-cea !l-cere s- stea la un dineu3 El continu-A
2 'a )el ca orice banc- central-# Eanca Americii are de mul4i ani !roblemele ei# du!- cum 5tii 5i tu )oarte bine#
Paul3 (ar# !oate# 6ntr2un )el este unic- 6n ce !ri8e5te 6m!rumuturile nerecu!erate at>t din America# c>t 5i din
a)ara ei3 A 6m!rumutat miliarde celor din 7urul 8-ii centrale a Cali)orniei 5i cel !u4in alt miliard la nord de 1an
=rancisco# celor din regiunea 8iticol-3
2 Problema este c-# acum 2 !re5edintele CA(= !-ru c- i se adreseaz- decanului 2 )ermierii americani datoreaz-
6m!reun- b-ncilor mai mult dec>t Erazilia# Me@icul 5i Argentina la un loc 5i c- nu sunt sol8abili3 A!oi mai sunt
6m!rumuturile legate de energie3 (e )iecare dat- c>nd !re4ul# 4i4eiului scade# restituirea altor sute de 6m!rumuturi
din (en8er 5i :ouston de8ine !roblematic-3 Pe !rimul loc totu5i# se a)l- !ro!riet-4ile imobiliare3 (umnezeu 5tie
c>te construc4ii 6n co!ro!rietate au )inan4at 6n 'os Angeles 5i !este tot 6n alt- !arte 6n Cali)ornia# 5i noi to4i 5tim
ce se 6nt>m!l- cu 8aloarea acestor cl-diri 5i cu oamenii care au contribuit cu mai !u4in de cincis!rezece la sut-
la )inan4area lor3 Ruina4i# ei se retrag din a)aceri# iar Eanca Americii 5i a!roa!e )iecare societate de economii 5i
6m!rumut r-m>n cu buzele um)late3 Li# 6n s)>r5it# mai e 5i America 'atin-A b-ncile 5i agen4iile gu8ernamentale
6m!reun- la b-ncile noastre au o datorie de cinci sute de miliarde de dolari3 Iar aceast- datorie nu st- !e loc3 Ea
cre5te3 Iar Eanca Americii este !rinci!alul creditor al Me@icului# Argentinei 5i *enezuelei3
=-cu o !auz-# ca 5i cum a5te!ta ca decanul s- )ac- 8reun comentariu3 (ar# 6ntruc>t acesta nu a!recia con)erin4a
care i se 4inea 5i nu )-cu nici un comentariu# !re5edintele CA(= continu-A
2 Ast-zi este un ade8-r acce!tat c- nu a8em de ce s- ne 6ngri7or-m# !entru c- aceste 6m!rumuturi !ot )i
renegociate 6ntruna3 (ar dac- anul 8iitor 6nce!e recesiunea 5i dac- ea este mai !uternic- ori dureaz-# sau#
(oamne )ere5te# se 6nt>m!l- 5i una 5i alta# !roblema datoriei 'umii a Treia se 8a agra8a 5i mai mult 5i# odat- cu
ea# situa4ia noastr-3 Ad-uga4i amortiz-rile care 8or trebui )-cute 6n anul )iscal .989# des!re care se z8one5te de7a#
5i Eanca Americii 8a !ierde 6nc- dou- miliarde de dolari# !lus sumele !e care le2am men4ionat3 (ac- aceast-
situa4ie sca!- de sub control# noi# cei de la CA(=# 8a trebui s- inter8enim# 5i asta o s- ne coste enorm3
Acum nu2l mai b-ga 6n seam- !e decan 5i li se adresa lui Ma"er 5i !re5edintelui Comitetului =ederal3
,n tim! ce Ma"er asculta# se g>ndi c- ar )i trebuit s-2i dea acelui student minus zece sau# dac- ceea ce2l 6ngri7ora
!e acest om se do8edea ade8-rat# un !atru3
2 Cum au reac4ionat !>n- acum bursele# Eob? 6ntreb- Ma"er# adres>ndu2se !re5edintelui Comitetului Rezer8elor
=ederale3
2 P>n- ast-zi nu au )ost dec>t modi)ic-ri abia !erce!tibile3 (ar# 6nce!>nd de azi2diminea4-# la 'ondra# euro!enii
s2au a!ucat s- cear- o !rim- de un s)ert de !rocent de la Eanca Americii !entru certi)icatele lor de de!ozit cu
8aloare mare3 Iar ea 8a satis)ace aceast- cerere3
Reston se 6ntoarse a!oi s!re decanul ;rog3
2 Probabil nu24i s!une mare lucru ce discut-m noi# dar# crede2m-# este im!ortant3
2 (e ce? 6ntreb- decanul# care 6nce!use s- se ener8eze c- to4i 6i 4ineau !relegeri !entru c- el era singurul de la
mas- care nu )usese niciodat- bancer3Pentru c- este !rimul 8ot de ne6ncredere3 Eursa s!une c- riscul de a )ace
de!uneri la Eanca Americii !entru o lun- sau trei luni este acum mai mare dec>t la alte b-nci mari3 Noi 8rem o
!rim- sub )orm- de dob>nd- !entru a com!ensa acest riscM alt)el# ne lu-m banii 5i 6i de!unem 6n alt- !arte3 Iat-
ce s!un ei E-ncii Americii3
2 P-i# dac- tot ce 8or ei este o dob>nd- cu un s)ert de !rocent mai mare# nu mi se !are c- a intrat cine8a 6n
!anic-# r-s!unse decanul# g-sind# 6n s)>r5it# momentul ca s- dea re!lica3
2 A8e4i dre!tate# r-s!unse ti!ul de la Comitetul =ederal# dar odat- aceste !rocese declan5ate# s)ertul de !rocent
de8ine 7um-tate# a!oi un !rocent 5i a!oi333
2 A!oi 6nce! retragerile# inter8eni Ma"er# care# adres>ndu2se !re5edintelui CA(=# 6ntreb- dac- au 6nce!ut s- se
)ac- retrageri3
2 Nu# r-s!unse acesta imediat3 1au cel !u4in noi nu credem3 &n )unc4ionar de2al nostru# )olosind mult tact# a dat
un tele)on azi de diminea4- la 1an =rancisco unuia dintre directorii b-ncii3 Ciar 6nainte s- 8in aici# m2a in)ormat
c- nu au loc nici un )el de retrageri3 (ar nu !utem )i siguri c- a a!reciat corect situa4ia3 (irectorii nu au tendin4a
s- in)ormeze consiliul de administra4ie c>nd a!ar necazuri# )ie c- e 8orba de sistemul bancar# )ie de alte domenii3
Ma"er d-du din ca! 6n semn c- era de acord cu ultima remarc-3 A!oi ad-ug-A
2 Li nu !o4i ciar s- te duci 5i s- 8ezi cum stau lucrurile# nu2i a5a? Pre5edintele CA(= r-s!unse categoricA
2 Eine>n4eles c- nu3 &rm-toarea 8eri)icare !rogramat- a situa4iei )inanciare nu 8a a8ea loc dec>t 6n a!rilie 5i#
du!- cum 5tii# Paul# ea 8a )i e)ectuat- de Controlorul Monedei# nu de noi# deoarece Eanca Americii este o banc-
)ederal-# iar noi nu control-m dec>t b-ncile statelor3 (ac- s2ar )ace ciar 5i numai o aluzie c- gu8ernul# 6n
s!ecial CA(=# mani)est- un interes deosebit )a4- de banc- 6nainte de termenul res!ecti8# cine 5tie ce reac4ii ar
!utea s- determine3
T-cu un tim! !entru a !ermite auditoriului s- !ercea!- im!ortan4a celor s!use de el3
A!oi Roger 0ells 8orbi mai de!arteA
2 Nu 5tiu dac- 8- aminti4i am-nuntele dezastrului !etrecut la Continental Illinois 6n .98H# eu le 5tiu !entru c-
azi2diminea4- am citit unele materiale )-cute de !redecesorii mei3 'a 8remea res!ecti8-# z8onul c- banca a8ea
!robleme serioase a !ornit de la 'ondra 6ntr2o 7oi diminea4-3 Lase ore mai t>rziu sediul din Cicago a
Continental Illinois era descis !entru !ublic 5i 6n !rima or- numai euro!enii au retras !este trei miliarde de
dolari3 C>te8a ore mai t>rziu au a)lat 5i 7a!onezii 5i# 6nainte de s)>r5itul zilei# ace5tia au mai retras 6nc- un
miliard 5i 7um-tate3 6nainte de a se 6nceia s-!t-m>na# noi# 8reau s- zic noi 5i Comitetul =ederal# a trebuit s-
a8ans-m 5a!tes!rezece miliarde de dolari !entru ca banca Continental Illinois s- nu25i 6ncid- !or4ile3
Era e8ident c- !re5edintele CA(= nu recunoscuse cu !l-cere c- inter8enise 5i Comitetul Rezer8elor =ederale ca
s- a7ute# deoarece# de5i CA(=# Controlorul Monedei 5i Comitetul Rezer8elor =ederale erau trei institu4ii
!rinci!ale care reglementau sistemul bancar din 1&A# toat- lumea 5tia c- 6n realitate aceasta din urm- era cea
care conducea cu ade8-rat3
2 (eci# dac- inter8eni4i cu ce8a# risca4i s- dezl-n4ui4i o a8alan5- de retrageri de de!ozite3 Li dac- nu o )ace4i333?
6ntreb- decanul ;rog3
2 (ac- nu )acem nimic 5i se 6nt>m!l- ce8a# o s- a8em de a )ace cu Congresul care se 8a n-!usti asu!ra noastr-#
r-s!unse Roger 0ells3
2 (ar oamenii nu 5tiu c- ei sunt asigura4i de 8oi# indi)erent ce se 6nt>m!l- cu banca? 6ntreb- decanul3
2 Li da# 5i nu3 O 5tiu# dar mul4i dintre ei nu cred 5i se c-l-uzesc du!- !rinci!iul Bmai bine s- )iu sigur dec>t s-2mi
!ar- r-uC3 (esigur c- de!ozitele mari nu sunt garantate !rin asigurarea de!ozitelor )ederale3 (e aceea marii
de!un-tori sunt at>t de nestatornici# mai ales str-inii3 Li# din momentul 6n care ei 6nce! s-25i retrag- de!ozitele#
micii de!onen4i 65i 6nci!uie c- cei dint>i trebuie s- 5tie ce8a ce ei nu 5tiu3 Acesta este momentul 6n care
mul4imea 6nce!e s- se a5eze la r>nd 6n )a4a gi5eelor de unde se )ac retragerile3 Nu2i a5a# Eob?Pre5edintele
Comitetului =ederal 6ncu8iin4- din ca! 5i s!useA
2 (e aceea noi am garantat de!unerile clien4ilor de la Continental# indi)erent dac- sumele au )ost mari sau mici3
2 (ar o s- o )ace4i din nou? Asta2i marea 6ntrebare# nu2i a5a? 6ntreb- Paul Ma"er3
2 Ade8-rat# r-s!unse Reston3 (ar tu 5tii c- ar trebui s- o )acemM eu 5tiu c- ar trebui s- o )acem3 Numai c- ei nu
5tiu3 Li b-nuiesc c- 6n4elegi cum g>ndesc ei# !entru c- nu !ot )i siguri sut- la sut-# din moment ce noi# iar !rin
BnoiC 6n4eleg# cel !u4in din !unct de 8edere tenic# CA(= 2 de aceast- dat- )u r>ndul celui de la Comitetul
=ederal s- recunoasc- e@isten4a acestei din urm- institu4ii uit>ndu2se 6n direc4ia lui Roger 0ells 6nainte de a
continua 2 suntem obliga4i din !unct de 8edere 7uridic s- garant-m toate de!ozitele mai mari de o sut- de mii de
dolari3 Nici m-car nu !utem s- suger-m ceea ce tu 5i eu 5tim# c- ar trebui s- le asigur-m de!unerile# 6ntruc>t nu
!utem l-sa un centru bancar monetar s- dea )aliment 2 !entru c-# dac- am )ace2o# s2ar auzi !roteste )-r- de
s)>r5it des!re contribuabilul american care 6i 4ine 6n s!inare !e bog-ta5ii lumii3
2 Ce !rocent din )ondurile E-ncii Americii este rulat !e !ia4a monetar-? 6ntreb- Ma"er3
2 Nu la )el de mare ca la ma7oritatea b-ncilor mari# r-s!unse Reston3 Pe m-sur- ce con8ersa4ia a8ansa# de8enea
lim!ede c- el scotea 6n e8iden4- tot mai mult rolul dominant al Comitetului Rezer8elor =ederale3 Ei au o baz- de
de!ozite imens- 6n Cali)ornia# dar a5 zice c- cel !u4in !atruzeci la sut- din ea nu este asigurat- de CA(=3 Noi
8orbim 6ntruna des!re )elul cum aceast- institu4ie garanteaz- de!unerile la Eanca Americii3 Aceasta e o
!roblem-# dar# du!- !-rerea noastr-# a celor de la Comitetul =ederal# nu este esen4ial-3 Pe noi nu ne !reocu!-
doar o banc-# ci sistemul bancar3 Nu se !oate s!une c- cine8a din Euro!a sau Ja!onia moare de bucurie c- la $%
ianuarie democra4ii o s- !reia !uterea3 Pentru ace5tia# democra4ii 6nseamn- in)la4ie# adic- deteriorarea 8alorii
dolarului3 &nii# !oate mul4i dintre ei# se 8or ot-r6 s-25i de!un- banii 6n alte monede dec>t dolarul !>n- 8or
8edea ce !lanuri arenoua administra4ie3 Atunci s2ar !utea ca necazurile s- se dublezeA nu doar z8onuri des!re
di)icult-4ile unei mari b-nci americane 2 ceea ce 8a determina cre5terea retragerilor de de!uneri de la banca
aceea 2# dar 5i teama c- dolarul o s- aib- !robleme mari# ceea ce !oate 6nsemna inca!acitatea de a )ace !l-4i 6n
dolari3 (ac- ne lo8e5te de dou- ori un ginion de acest gen# 6ntregul sistem bancar s2ar !utea s- nu mai aib-
licidit-4i3 Nu uita4i c- 6n !rezent str-inii au 6n 1tatele &nite acti8e 6n 8aloare de o mie 5i cinci sute de miliarde
de dolari 5i c- a!roa!e o mie de miliarde din acestea sunt de!uneri !e termen scurt la b-ncile noastre# de!uneri
care sunt rambursabile oric>nd3 (ac- numai zece la sut- din acestea ar !-r-si brusc 4ara333
(u!- ce ecoul ultimelor cu8inte rostite se stinse# 6n 7urul mesei se a5ternu !entru un tim! t-cerea3
A!oi !re5edintele Comitetului =ederal continu-A
2 Ltim cu to4ii c- nu !utem )ace nimic 6n leg-tur- cu ce se 8a 6nt>m!la du!- $% ianuarie3 (ar# !robabil# !utem
)ace ce8a 6n ce !ri8e5te situa4ia E-ncii Americii3 (e )a!t# acesta este moti8ul !entru care am 8rut s- te 8-d# Paul3
(e asta am 8rut noi s- te 6nt>lnim3
2 ,n regul-# r-s!unse Ma"er# ascult3
2 Te cuno5ti bine cu George Pace# nu2i a5a?
2 Cred c- s2ar !utea s!une acest lucru3 6l cunosc cu mult tim! 6nainte ca el s- de8in- !re5edintele EA3 Eu lucram
la Easel la Eanca Na4ional- a El8e4iei# iar el se ocu!a de o!era4iunile E-ncii Americii 6n El8e4ia# ast)el 6nc>t era
normal s- )acem o mul4ime de a)aceri 6m!reun-3 (e )a!t# a5a cum 5tim cu to4ii# nu e@ist- coinciden4e 6n lumea
asta3 Azi de diminea4- mi2a l-sat un mesa7 la robotul tele)onic 5i m2a rugat s-2l sun3
2 E la 'ondra# nu? 2(a3
2 Te2ar deran7a dac- te2ai duce s- 8orbe5ti cu el?
(e data aceasta )u r>ndul lui Paul Ma"er s- )ac- o !auz- 6nainte de a 8orbi3
2 Cred c- nu3 C>nd ai 8rea s- m- duc# Eob? 6ntreb- el32 C>t mai re!ede !osibil3
2 1-!t-m>na asta? 6ntreb- Ma"er du!- ce se g>ndi un tim!3
2 M>ine dac- e !osibil3 1au# 5i mai bine# 6n seara asta3 &rm- o alt- !auz-3 A!oi Paul Ma"er s!useA
2 Eine# dac- crezi c- este urgent3 Cum 6mi sugerezi s-2l abordez c>nd a7ung la 'ondra?
2 (iscut- descis cu el# at>ta tot3 1!une2i c- 4i2am cerut s- stai de 8orb- cu el3 (e data aceasta Robert Reston nu
se mai osteni s- includ- 5i CA(=2ul3 1!une2i c- am considerat c- e urgent din cauza z8onurilor3 ,ntreab-2l dac-
e ce8a ade8-rat 6n !o8estea asta cu cele dou- miliarde 5i ce8a de dolari care urmeaz- s- )ie trecute la !ierderi3
(ac- nu e nimic ade8-rat# a)l- dac- 5tie cine se a)l- 6n s!atele tuturor z8onurilor3 Li de ce3
2 Ce se 6nt>m!l- dac- are ne8oie de a7utor?
2 Pozi4ia noastr- este )oarte clar-3 *a !rimi a7utorul de care are ne8oie de la Comitetul =ederal# )-r- 6ndoial-3 Cel
!u4in# deocamdat-3
2 Pot s-2i s!un e@act acest lucru? 6ntreb- Ma"er3
2 (a3 (ac- 8rea o asigurare o 8a !rimi3
2 *rei s- s!ui c-# dac- 8rea un tele@ 6n acest sens# o s-2l !rimeasc-# s- s!unem !oim>ine?
2 Nu ciar3 (u!- ceea ce s2a 6nt>m!lat cu Continental Illinois 5i du!- catastro)a din Te@as# trebuie s- ac4ion-m
metodic3 Re!ede# dar 6n ordine3
2 Asta 6nsemn>nd ce? 6ntreb- Ma"er3
2 Asta 6nseamn- c- trebuie s- !rimim 6nt>i ra!ortul t-u3 A!oi el !rime5te tele@ul dac- are ne8oie de el# lucru care
s!er-m din toat- inima s- nu se 6nt>m!le# ad-ug- Reston3 E5ti de acord# nu2i a5a? 6l 6ntreb- a!oi Reston !e
!re5edintele CA(=3
2 Categoric3 (ac- trebuie s- inter8ii# noi te 8om sus4ine3 Reston se 6ntoarse s!re Ma"er3
2 Crezi c- !ot s- !rimesc ra!ortul t-u 6n tim!ul Dee9endului# Paul?
2 Nu 8-d de ce nu3Reston 6i d-du a!oi lui Ma"er tele)onul s-u de acas- 5i 6i suger- s- se 6nt>lneasc- la el# la
Eetesda3 Ii mai s!use c- s2ar !utea s- insiste s- !artici!e 5i Controlorul Monedei# )iind 5i el# al-turi de
Comitetul =ederal 5i de CA(=# res!onsabil de situa4ii de acest gen3 Reston nu2i e@!lic- de ce acesta nu )usese
in8itat la de7un3 Ma"er b-nui c- asta se datora 8ecii ri8alit-4i dintre cele trei agen4ii care su!ra8egeaz- 5i
controleaz- b-ncile3 ,n cazul de )a4- era clar c- cel de la CA(= 5i Reston 8oiau s-2l !un- !e cel de la Controlul
Monedei 6n )a4a unui )ait accom!li3
Peter ;rog semn- nota de !lat- !entru de7un3 ,n tim! ce !lecau# ambasadorul El8e4iei 6n 1tatele &nite# care era
5i el !e !unctul de a se ridica de la mas-# unde2i 4inuse to8-r-5ie b-rbatul de la (e!artamentul de 1tat# se uit-
mai 6nt>i cum cei !atru dis!-rur- 6n li)t# a!oi la ceas3 Era !rea t>rziu s- g-seasc- !e cine8a la Eerna dac- suna la
tele)on3 A5a c- se ot-r6 s- trimit- un tele@3 C>nd !re5edintele Comitetului =ederal 5i !re5edintele CA(= luau
masa cu Paul Ma"er# 6n lumea )inan4elor interna4ionale se cocea ce8a deosebit de im!ortantA !robabil ce8a gra83
Mai !recis# era 8orba de o !roblem- gra8- !entru o banc- mare# o banc- american- mare3
,n mod normal# el8e4ienilor nu le !lac necazurile mari c>nd e 6n 7oc mar)a lor !re)erat-# banii# doar dac- nu sunt
ei c>5tig-torii3 &na dintre !rimele sarcini ale ambasadelor el8e4iene 6n lumea 6ntreag- era s- )urnizeze
gu8ernului de la Eerna in)orma4ii economice secrete !entru a asigura o !ozi4ie a8anta7oas- Con)edera4iei
El8e4iei3 Ceea ce urm-reau ei 6n s!ecial erau e8enimentele care ar )i !utut a)ecta com!etiti8itatea El8e4iei ca
unul dintre cele mai im!ortante centre )inanciare interna4ionale3 Ei 5tiau c- !ros!eritatea El8e4iei de!indea de
ca!acitatea b-ncilor el8e4iene de a atrage 6n !ermanen4- o cantitate constant- de bani de8aloriza4i3 (ac- oamenii
din lumea 6ntreag- r-m>neau con8in5i c- El8e4ia era cel mai sigur loc din lume# ei !uteau continua s-25i lase aici
banii cu o dob>nd- de trei la sut-# unu la sut- 5i# deseori# )-r- nici o dob>nd-# sau ciar cu o u5oar- !ierdere#
deoarece# 6n 8remuri deosebit
de tulburi# b-ncile cereau de!un-torilor o ta@- de unu sau doi la sut- !entru !ri8ilegiul de a25i !-stra banii 6n
El8e4ia3
Pe de alt- !arte# toate acestea !ermiteau b-ncilor el8e4iene s- !rimeasc- bani de8aloriza4i 5i# de multe ori
murdari# din str-in-tate !e care 6i d-deau a!oi cu 6m!rumut 6n El8e4ia cu dob>nd- )oarte mic-3 6n acest )el
cet-4eanul el8e4ian !utea s- !rimeasc- un credit i!otecar cu !atru la sut- dob>nd- 6n tim! ce un american sau un
englez !l-tea o dob>nd- de trei ori mai mare3 Mai im!ortant era )a!tul c- b-ncile el8e4iene acordau 6m!rumuturi
masi8e cu dob>nd- mic- clien4ilor din industria el8e4ian-# care# la r>ndul lor# )oloseau aceste credite ie)tine
!entru a cum!-ra cor!ora4ii mari din Euro!a# America 5i din 'umea a Treia# s!re consternarea celor care
conduceau aceste com!anii de ani de zile 5i care# dintr2odat-# se trezeau c- se a)l- la ceremul E-ncii Na4ionale
a El8e4iei3 1au s- lu-m :o))man2'a Roce# com!anie )armaceutic- din Easel3 Aceasta a !utut s- )inan4eze 8aste
!rograme de cercetare 5i dez8oltare utiliz>nd acela5i ti! de 6m!rumuturi !e termen lung cu dob>nd- mic-# ceea
ce i2a adus un a8anta7 uria5# 6n ce !ri8e5te costurile# 6n com!ara4ie cu )irmele din alte 4-ri cu care intra 6n
concuren4- 5i care trebuiau s- !l-teasc- rate ale dob>nzii de dou- sau de trei ori mai mari !entru a25i )inan4a
a)acerile3 6n )elul acesta# 'a Roce a )ost cea care du!- r-zboi a realizat din 8>nzarea libriului 5i 8aliumului cea
mai mare ci)r- de a)aceri 6n domeniul des)acerii de medicamente 5i tim! de decenii !ros!erase din !unct de
8edere )inanciar# 6n s!ecial !e !ia4a american-# !>n- c>nd# c>nd cele din urm-# 6n .98G licen4a a e@!irat3
(eci# dac- b-ncile el8e4iene !ros!erau# acela5i lucru se 6nt>m!la 5i cu industria el8e4ian- 5i# 6n ultim- istan4-# cu
6ntreaga 4ar-3 E-ncile )-cuser- o treab- )oarte bun- )oarte mult tim!3 Rezultatul era c- cet-4enii el8e4ieni
bene)iciau de cel mai 6nalt ni8el de trai din lume3 6n ultimul tim! 6ns-# din cauza concuren4ei Americii 5i a
b-ncilor ei# de8enise !roblematic dac- el8e4ienii 8or mai !utea mult tim! s- tr-iasc- bine !e seama restului
lumii3
Ambasadorul el8e4ian trase concluzia c-# dac- scena de la Metro!olitan Club 6nsemna necazuri mari !entru
unele b-nci americaneim!ortante# aceasta nu !utea s- 6nsemne dec>t o 8este bun- !entru b-ncile el8e4iene 5i#
im!licit# !entru !o!orul s-u3 Aceasta e@!lic- com!ortarea lui ulterioar-3 C>nd se 6ntoarse la ambasad- 6ntocmi
!ersonal nota adresat- Ministerului de E@terne de la Eerna# eci8alentul el8e4ian al (e!artamentului de 1tat#
6ndeletnicire !e care 6n mod normal o considera sub demnitatea lui3 A!oi# la masa de sear- trimise 6na!oi sticla
cu 8in de (ale# un 8in ro5u el8e4ian greu din care obi5nuia s- bea 5i ceru 6n scimb un Cateau Mouton
Rotscild din .9/K3 Ocazia merita s- )ie s-rb-torit-A arogan4ii banceri americani a8eau din nou necazuri 5i
!oate c- de data asta 6i !-5tea# 6n s)>r5it# un mare dezastruP ,n acest caz# miliardele se 8or 6ntoarce 6n scurt tim!
la locul !e care numai b-ncile el8e4iene 6l !uteau o)eri3
Pre5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale#C !e care2l a5te!ta limuzina# se o)eri s-2i duc- !e decan 5i !e
Ma"er 6na!oi la GeorgetoDn3 Ei acce!tar- 5i !etrecur- cea mai mare !arte a tim!ului discut>nd des!re eci!a de
baseball Reds9in# care nu numai c- c>5tigase meciul de bara7# dar se credea c- 6n ianuarie# c>nd meciul a8ea s-
)ie dis!utat din nou la Palo Alto# 8a 7uca 6n su!ercu!-3 6I l-sar- !e Ma"er la col4ul str-zilor (ent 5i FG 5i 6i urar-
noroc3
'a ora o!t 6n aceea5i sear-# Ma"er se g-sea 6n a8ionul cu destina4ia 'ondra3 Reu5ise s-2l g-seasc- !e George
Pace# directorul general al E-ncii Americii# 5i stabiliser- s- ia masa a doua zi seara la rotiseria de la 1a8o"3 65i
ceruse a!oi scuze c- nu !utea s- !artici!e la dineul o)icial care a8ea loc 6n seara aceea la Ambasada Germaniei3
M-ria 6i c-lcase degeaba smocingul3 Abia c>nd era la 7um-tatea drumului deasu!ra Atlanticului 65i aminti de o
alt- treab- !e care n2o rezol8ase 2 in8itata !e care i2o adresase 1ergio (obro8s9i de a trece !e la Centrul de
1tudii 1trategice 5i Interna4ionale ca s-2l 8ad-3 &itase com!let3
$
,n acela5i tim!# Roberto Martinez# )ratele b-tr>nului JosO Martinez 5i# !rin urmare# unciul lui JosO Martinez#
student la &ni8ersitatea din GeorgetoDn# !leca cu a8ionul de la Aero!ortul Interna4ional 1imon Eoli8ar3
(eoarece drumul de la Caracas !>n- la MaiTuetia )usese# ca de obicei# 6ngrozitor# era c>t !e2aci s- !iard-
a8ionul3 Erau dou-zeci 5i o!t de 9ilometri !e o 5osea minunat- care cobora muntele 5er!uind 5i !resu!unea o
c-l-torie care# 6n cele mai multe 4-ri# n2ar )i durat dec>t treizeci de minute3 Totu5i# 6n *enezuela# care' a8ea !oate
mai mul4i 5o)eri !ro5ti dec>t orice 4ar- din lume# drumul dura 6n mod obi5nuit o or-3 Nu c- s2ar )i 6nt>m!lat ce8a
deosebit# deoarece mai erau 6nc- zece zile !>n- la !rima liturgie a s-rb-torilor de Cr-ciun# zi 6n Care to4i
cet-4enii Caracasului ies 6n c>rduri s- c>nte colinde 5i# !otri8it tradi4iei# alearg- !e str-zi 5i !rin !ie4e !e !atine
cu rotile# !ro8oc>nd un aos nemai!omenit 6n dezordinea obi5nuit- care domne5te !e drumurile *enezuelei3
Roberto Martinez era un om !uternic 6n *enezuela3 In calitate de ministru al !etrolului al acestei t-ri# el#
!ersonal# controla com!ania PetrUleos de *enezuela3 Aceasta nu era o sim!l- com!anie !etrolier-# ci com!ania
care de4inea mono!olul asu!ra !roduc4iei de !etrol 5i !roduselor !etroliere din 4ar-# a c-ror 8>nzare aducea
gu8ernului 8enezuelean cea mai mare !arte a 8eniturilor acestuia3 Com!ania )usese creat- cu dou- decenii 6n
urm-# c>nd *enezuela se ot-r>se s- na4ionalizeze industria !etrolului 5i cum!-rase toate terenurile !etroli)ere 5i
instala4iile de ra)inare !e care 1ell# Esso 5i Eritis Petroleum le creaser-
acolo# )-c>nd din *enezuela una dintre cele mai mari !uteri !etroliere3 (e5i Petroleus de *enezuela era
!ro!rietate de stat# 6ntruc>t era o cor!ora4ie# o dat- !e an conducerea ei 4inea o adunare a ac4ionarilor3 Aceast-
adunare se deosebea de ma7oritatea adun-rilor 4inute de alte com!anii !etroliere !rin )a!tul c- !artici!a la ea
doar un singur om# Roberto Martinez# deoarece 6n calitate de re!rezentant al gu8ernului# care de4inea toate
ac4iunile# el controla toate 8oturile3 ,n acest )el# c>nd era 8orba de !etrol# cu8>ntul lui era# !ur 5i sim!lu# liter- de
lege 6n *enezuela3 6ntruc>t Roberto controla !etrolul 4-rii# iar b-tr>nul Jose )inan4ele na4iunii# se !utea s!une 2 5i#
de )a!t# mul4i ciar s!uneau 2 c- cei doi )ra4i Martinez controlau *enezuela# c- na4iunea rezista sau c-dea odat-
cu ei3
Moti8ul !entru care Roberto Martinez se a)la 6n a8ionul com!aniei ;'M# 6ndre!t>ndu2se s!re <iiric# era c-
*enezuela c-dea# aluneca 6na!oi 6n s-r-cie3 (e ce? Pentru c- !re4ul !etrolului sc-dea din nou3 (e ce? Pentru c-#
du!- cum 5tia orice om c-ruia nu 6i era )ric- s- s!un- ade8-rul# 1tatele &nite 8oiau ca el s- scad- 5i# ciar de la
6nce!utul deceniului al nou-lea# )-cuser- e)orturi 6n acest sens# mane8r>nd cererea# 6ncura7>nd !roduc4ia
!etrolier- a 4-rilor care nu erau membre ale OPEC# )or4>ndu2i !e to4i s- )ac- tranzac4iile la !re4ul zilei de !e
!ia4a de la Rotterdam 5i submin>nd ast)el com!let cartelul !etrolului# care 6nsemna 6n !rimul r>nd *enezuela3 Pe
"an9ei nu2i interesa ce nenorocire !ro8ocaser-# c>4i oameni mureau de )oame 6n mun4ii din a!ro!ierea
Caracasului sau 6n cocioabele din 7urul ca!italei Me@ico Cit"3 Ei conduceau lumea 5i# at>ta tim! c>t dolarul
american domina# at>ta tim! c>t b-ncile americane 5i 0all 1treet2ul dictau la ni8el global# americanii !uteau s-
)ac- 6n continuare tot ce 8oiau )-r- teama c- 8or )i !ede!si4i3
Roberto Martinez scr>5nea din din4i numai la g>ndul c- America 65i im!unea din nou !unctul de 8edere# iar
e@!resia care2i a!-ru !e )a4- )-cu s- !ar- 5i mai !u4in sim!atic steDardeselor de !e linia aerian- ;'M# care 65i
)-cuser- cu ociul cu sub6n4eles c>nd Roberto Martinez se suise 6n a8ion3 Mirosul dezagreabil al !ar)umului
)olosit de el 5i uleiul6i str-lucea 6n !-rul negru 6l d-duser- de gol imediatA iat- un b-rbat care se socotea un dar
dat de (umnezeu )emeilor3 Cel !u4in# a5a credea el cu mintea lui de latino2american3 (in cli!a 6n care se a5ezase
6n scaun# le c>nt-rise din ca! !>n- 6n !icioare 5i in8ers# )ericind2o din c>nd 6n c>nd !e c>te una dintre ele cu c>te
un z>mbet# sigur c- aceste olandeze de abia a5te!tau s- !un- m>na !e el3 Numai ideea c- acest lucru s2ar )i !utut
6nt>m!la ar )i )-cut din el cel mai )ericit b-rbat din acel a8ion# dac- g>ndurile nu i s2ar )i 6ntors 6ntruna la
nenoroci4ii de americani3
A!oi starea de s!irit i se scimb-3 (ac- soarta *enezuelei 5i a )ra4ilor Martinez era legat- de !etrol# soarta
Americii de!indea de Atot!uternicul (olar3 In anii 5a!tezeci# !rin intermediul OPEC# care era crea4ia ei#
*enezuela reu5ise a!roa!e s- ruineze dolarul 5i# ca urmare# de8enise !uternic- a7ung>nd la o !ros!eritate )-r-
!recedent3 =ra4ii Martinez a8useser- un rol im!ortant 6n acest !roces3 C>nd cartelul OPEC ridicase !re4ul
!etrolului la ci)ra enorm- de treizeci 5i !atru de dolari barilul# 1tatele &nite )useser- cu!rinse de in)la4ie#
8aloarea dolarului sc-zuse brusc 5i catastro)al 5i# odat- cu el# sc-zuse 5i !uterea Americii3 Ca urmare# *enezuela
5i )ra4ii Martinez ceruser- 5i reu5iser- 6n cele din urm- s- )ie res!ecta4i de 0asington3
Aceast- Be!oc- de aurC n2a durat dec>t zece ani3 Iar acum 8enezue2lenii# me@icanii# argentinienii# de )a!t
6ntreaga Americ- 'atin-# cu e@ce!4ia Cubei 5i a statului Nicaragua# se 6ntorseser- acolo de unde !orniser-A erau
sili4i s- tr-iasc- din nou din !omana 1tatelor &niteP Ast-zi# c>nd !re4ul !etrolului a7unsese la 5ais!rezece dolari
barilul 5i dolarul era iar-5i !uternic 6n lumea 6ntreag-# 8enezuelenii erau trata4i de americani ca mai 6nainte 2 ca
ni5te gunoaieP
# (ar dac- ultima dat- =ratele cel Mare din Nord )usese 6mbl>nzit c>nd !ierduse controlul asu!ra unui singur
!rodus 2 !etrolul 2 de data aceasta el ar !utea )i 6ngenunceat 6n cazul 6n care ar !ierde controlul asu!ra unei
singure m-r)i 5i mai im!ortante 2 dolarul 2# iar Roberto Martinez 5i )ratele lui 7uraser- c- se 8or str-dui din toate
!uterile s- )ac- acest lucru3Pentru realizarea acestui sco! erau bune orice mi7loace3 (e )a!t# cu o noa!te mai
6nainte )ra4ii a7unseser- la concluzia c- dac- a8ea s- )ie ne8oie s- se adreseze celui mai renumit cet-4ean al
*enezuelei 2 Carlos 2 o 8or )ace3
Totu5i# nu Carlos )u cel care2l 6nt>m!in- !e Roberto Martinez la aero!ortul din <uric3 Era !u4in !robabil s- )i
e@istat cine8a care s- contrasteze mai !uternic cu decanul terorismului mondial ca !ersoana care2i 8eni 6n
6nt>m!inare3 Era &lric :uber# !re5edintele consiliului E-ncii Na4ionale a El8e4iei# cea mai mare banc-
comercial- din acea 4ar-# !ersoni)icarea institu4iilor statului 5i a !uterii3 (e la birourile sale# la )el de im!ortante#
dintre cele mai mari trei ora5e ale El8e4iei# <uric# Easel 5i Gene8a# Eanca Na4ional- a El8e4iei diri7a un acti8 de
!este o sut- de miliarde de dolari 5i se considera !rinci!alul liant al substan4ei care 4inea 6m!reun- lumea
ci8ilizat- 2 banii oamenilor boga4i3 Misiunea ei era s- 4in- la loc sigur ace5ti bani !entru a nu )i 6n-4a4i de
!rostimea lumii3
(in !unctul de 8edere al !re5edintelui acestei b-nci# din aceast- categorie )-ceau !arte# bine6n4eles# 5i terori5tii
de genul lui Carlos# dar 5i to4i !erce!torii# comuni5tii# sociali5tii# orice b-rbat cu !-r lung 5i a!roa!e to4i
americanii# care# de5i erau ca!itali5ti# erau at>t de !rimiti8i# !urt>ndu2se arogant 5i crez>ndu2se su!eriori# 6nc>t
de )iecare dat- c>nd trebuia s- se !loconeasc- 6n )a4a lor# lui &lric :uber sim4ea c- i se )ace grea4-3
(ar !oate c- 6n scurt tim! nu 8a mai trebui s- se !loconeasc-3 A5a cel !u4in s!erau 6n sinea lor cei doi b-rba4i#
ministrul 8enezuelean al !etrolului 5i bancerul el8e4ian# 6n tim! ce d-deau m>na 6n diminea4a zilei de /
decembrie .988 !e aero!ortul ;loten3 (e )a!t# 8enezueleanul )u cel care suger-# 6n tim! ce c-l-toreau mai t>rziu
cu ma5ina 6n drum s!re otelul Eaur au 'ac# c-# dac- 8or reu5i# acest moment 2 c>nd n2ar mai )i )ost ne8oi4i s-
se !loconeasc- 2 !utea s- nu )ie !rea 6nde!-rtat# cel !u4in 6n ce !ri8e5te 1tatele &nite32 Am a)lat ce8a )oarte
interesant 6n diminea4a aceasta# s!use a!oi &lric :uber# trec>nd la lucruri mai serioase3 (e la gu8ernul nostru 5i
are 6n mod sigur leg-tur- cu acti8itatea noastr-3
2 Prin BinteresantC s!er c- a8e4i 6n 8edere BbunC# zise 8enezueleanul3 Parado@al# ei discutau 6n englez-# 6n !o)ida
)a!tului c- am>ndoi
dis!re4uiau 6n egal- m-sur- nu numai America# dar 5i Anglia3 Anti!atia 8enezueleanului a8ea cauze )oarte
s!ecialeA englezii )useser- aceia care t-iaser- craca de sub !icioare OPEC2ului# !om!>nd !e !ia4- la mi7locul
anilor o!tzeci !etrolul e@tras de ei din Marea Nordului la !re4uri de dum!ing3 El# Roberto Martinez# 6i ar-tase
!ersonal lui Margaret Tatcer# 6n 8ara anului .98G# c>t de nebuneasc- era aceast- ac4iune3 El subliniase c- era
6n interesul Angliei s- coo!ereze cu OPEC 5i s- reduc- imediat !roduc4ia de !etrol din Marea Nordului3 Numai
limit>nd acum !roduc4ia# era !osibil- o!rirea sc-derii !re4ului !etrolului 5i in8ersarea acestei tendin4e3 Arabii#
a)ricanii# 8enezuelenii !rocedau la )elA to4i reduceau serios !roduc4ia cu !re4ul unor mari sacri)icii !entru
!o!oarele lor3 Era !rea mult s- cear- englezilor s- ac4ioneze 5i ei rezonabil?
Ea nici m-car nu catadicsise s- )ie !oliticoas- 5i s-2i r-s!und-# ci# !ur 5i sim!lu# dou- minute mai t>rziu# 6l
concediase333 de )a!t# 6l d-duse a)ar- 6n blestemata aia de (oDning 1treet ca !e o slug- de ale c-rei ser8icii nu
mai ai ne8oie3 Tic-loasaP Ca urmare# c>te8a luni mai t>rziu !re4ul !etrolului sc-zuse cu re!eziciune de la treizeci
5i unu de dolari barilul la zece dolari barilul 5i a!roa!e c- 6m!insese *enezuela s!re )aliment3
Eancerul el8e4ian a8ea o atitudine mai deta5at- )a4- de cei care !o!ulau mica insul- situat- nu !rea de!arte de
Euro!a3 'ui nu2i !l-ceau englezii# !ur 5i sim!lu# !entru c- erau lene5i# dezordona4i 5i s-raci3 Aceast- catalogare
a britanicilor nu 6nsemna c- el a8ea !re7udec-4i )a4- de anglo2sa@oni3 (in acelea5i moti8e nu2i !l-ceau
!ortugezii# turcii# sirienii 5i mul4i al4ii3
Continu>nd s- 8orbeasc- 6n englez-# :uber s!useA2 *e5ti bune3 Ieri ambasadorul nostru la 0asington a sur!rins
o 6nt>lnire )oarte interesant- la care au luat !arte !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale# !re5edintele
Cor!ora4iei !entru Asigurarea (e!ozitelor =ederale 5i Paul Ma"er3 Ambasadorul nostru nu 5tie care a )ost
moti8ul s!ecial al acestei 6nt>lniri# dar b-nuie5te c- o banc- american- im!ortant- are !robleme serioase3 Nu 5tia
6ns- care3
*enezueleanul r>se zgomotos3
2 (ar noi 5tim# nu2i a5a# &lric?
Eancerul tres-ri3 ,n a)ar- de so4ia lui# cu care era 6nsurat de treizeci 5i unu de ani# nu !ermitea nim-nui s- i se
adreseze cu numele de botez3
*enezueleanul nu obser8- nimic3 E-g- m>na 6n buzunarul de la !ie!t# trase a)ar- tabacera# scoase o a8an-
Monte Cristo# 6i t-ie ca!-tul# l-s>ndu2l s- cad- !e !odeaua limuzinei# ceea ce2l ener8- 5i mai tare !e :uber# 5i o
a!rinse um!l>nd ma5ina cu un )um negru3
2 (eci# 8ede4i# continu- bancerul# tu5ind u5or# noi ne 4inem de !romisiune3 (ar dumnea8oastr-?
2 Am stat de 8orb- ieri cu omologul meu din Me@ico Cit"# care 6l contactase de7a !e !rietenul nostru din
Erazilia3 Argentinienii nu trebuie con8in5i3 Ei sus4in aceast- idee de ani de zile3 (eci 8ezi# ad-ug- el !u4in cam
iritat# am )-cut ce am !romis3 A5 !utea# dragul meu &lric# s-24i amintesc# continu- 8enezueleanul# c- 64i re8enea
5i BsarcinaC s- )aci ni5te aran7amente cu !rietenii no5tri din Est3
2 Nu 8- )ace4i gri7i# ne 8om 6nt>lni cu unul dintre ei 6n tim!ul !r>nzului# la banc-# r-s!unse :uber# a!oi#
!un>ndu2l cu )ermitate la locul lui !e 8enezuelean# ad-ug-A Trebuie s- )im cu to4ii )oarte# )oarte discre4i3 M-
simt obligat s- 8- cer s- !-stra4i# acum 5i 6n 8iitor# o t-cere absolut-# 5i c>nd zic absolut- 8reau s- s!un total-# 6n
leg-tur- cu acest subiect3
1e uit- lung la 8enezuelean !rin )umul de 4igar-3 Ltia c- era o nai8itate din !artea lui s- s!ere c- un latin o s-
6n4eleag- sensul cu8>ntului discre4ie# dar trebuia cel !u4in s- 6ncerce32 Eine>n4eles# bine>n4eles# r-s!unse
Martinez# ca 5i cum era ultimul lucru din lume de care 8reunul din ei ar trebui s- se !reocu!e3
,n acest moment tocmai se a!ro!iau de Eano)strasse# destul de a!roa!e de otel3
2 Ai !utea s-2mi dai r-s!uns la o 6ntrebare# &lric? Ce !-rere ai des!re acest Ma"er? Ar !utea s- )ie !ericulos?
Eancerul el8e4ian se uit- la ceas3 Era o!t 5i un s)ert diminea4a 5i 6nt>rziase de7a de la lucru !atruzeci 5i cinci de
minute3 O s-2i e@!lice re!ede 5i a!oi se 8a descotorosi !entru c>te8a ore de Martinez3
2 Ar !utea )i )oarte !ericulosP Nu !o4i a8ea 6ncredere 6n acest om3 12ar !utea s- nu 5tii# dar 6n !o)ida )a!tului c-
!retinde c- este suedez# Ma"er este# de )a!t# el8e4ian3 Tot ce 5tie a 6n8-4at aici3 Tat-l lui a 8enit la Easel de la
1toc9olm la s)>r5itul anilor .9F% 6m!reun- cu Per Jacobson3 Am>ndoi au stat 6n El8e4ia dou-zeci de ani 5i au
condus Eanca de Tranzac4ii Interna4ionale !>n- c>nd Jacobson a !lecat la 0asington s- !reia conducerea =MI3
(eci# Ma"er a crescut aici3 In a)ar- de aceasta# du!- ce 5i2a terminat studiile de economie la &ni8ersitatea din
Easel# el s2a anga7at la banca noastr- din acela5i ora53 (e )a!t# 5i el# 5i eu am 6nce!ut s- lucr-m acolo 6n acela5i
tim!3 'a 6nce!ut am )-cut analiz- economic-3 A!oi am )ost trimi5i am>ndoi la NeD Ior9 s- 6n8-4-m meserie la
)iliala noastr- de acolo3 Ma"er a )ost a!oi trimis la 'ondra# unde a !reluat o!era4iunile noastre de 6m!rumuturi
consor4iale interna4ionale3 Eu m2am 6ntors 6n El8e4ia3
Ma"er s2a 6ntors acas- c>4i8a ani mai t>rziu 5i a de8enit 6n .9/. cel mai t>n-r director general din istoria E-ncii
Na4ionale a El8e4iei3 (e )a!t# a de8enit 5e)ul meu3 (esigur c- nu se !oate s!une c- a )ost totul !e merit3 Mama
lui a )ost o 0allenberg3 Prin !ro!rietatea )amiliei asu!ra b-ncii Ens9ilda din 1toc9olm# 0allenbergii
controleaz- de dou- genera4ii sectorul !ri8at al economiei 1uediei3 ,n m>na lor se a)l- totul 2 de la 5antierele
na8ale la liniile aeriene# de la minerit la !roducerea de ma5ini de birou# ma5ini de cusut 5i ciar centrale
nucleare# )-c>nd a)aceri 6n lumea 6ntreag-3 Gra4ie mamei lui 5i leg-turilor de )amilie# t>n-rul Paul Ma"er a !utut
)i introdus 6n lumea marilor a)aceri3 ,n 1tatele &nite au 6nce!ut s-2i s!un- Bomul care )ace !loileC#adic- omul
care d- o 6ntors-tur- )a8orabil- lucrurilor3 Eanca 5tia c- e un om de 8aloare 5i i2au stabilit un salariu enorm3 (ar
!entru el nu conteaz- banii3 Ltia c- la moartea mamei lui 8a mo5teni o a8ere# ceea ce s2a 5i 6nt>m!lat3 ,n s)>r5it#
!e scurt# doi ani mai t>rziu 5i2a dat demisia de la banc-3 A )ost ce8a )-r- !recedent 5i nu s2a mai 6nt>m!lat nici
de atunci 6ncoace# a5 zice3
'a 8>rsta de treizeci 5i 5ase de ani i s2a o)erit !ostul de director general ad7unct al =ondului Monetar
Interna4ional de la 0asington333 e8ident ca rezultat al rela4iilor tat-lui s-u3 (ac- s2ar )i limitat la acea mo5tenire
2 la urma urmei# a8ea !a5a!ort suedez 5i a )ost educat 6n El8e4ia 2 5i ar )i lucrat cu acest statut la =MI# nimeni# iar
eu# cel mai !u4in# nu l2ar )i criticat niciodat-3
(ar el n2a !rocedat a5a3 C>nd# 6n cele din urm-# !ostul de conducere al =MI a de8enit liber# du!- ce JacTues de
'arosiere s2a retras# gu8ernul american l2a s!ri7init !entru acest !ost3 Americanii n2au ce s- regrete 6n aceast-
!ri8in4-3 'a )el ca mul4i de aceea5i categorie 2;issinger 5i Erzezins9i sunt cele mai bune e@em!le 2# Ma"er
ilustreaz- cel mai bine ideea de imigrant de8enit un su!eramerican3 'a 6nce!ut sub 'arosiere# a!oi 6n tim!ul lui
Ma"er# =ondul Monetar Interna4ional s2a trans)ormat# nici mai mult nici mai !u4in# 6ntr2un instrument al !oliticii
e@terne )inanciare americane3 Ei au 4inut sub control situa4ia datoriei 'umii a Treia im!un>nd !o!ula4iei de7a
s-race din America 'atin- !rograme de austeritate !entru a !rote7a b-ncile americaneM Ma"enn2a su)lat o 8orb-
st-!>nilor lui de la Casa Alb- sau de la (e!artamentul de =inan4e american c>nd bugetul 1&A a sc-!at de sub
control3 El n2a scos o 8orb- nici c>nd# atrase de ratele dob>nzii nemai!omenit de mari# ca!italuri din lumea
6ntreag-# !rintre care 5i ale noastre# au 6nce!ut s- se 6ndre!te s!re 1&A3 El n2a )ormulat nici cea mai slab- critic-
atunci c>nd banii 2 banii no5tri 2 au )ost )olosi4i !entru )inan4area imenselor de)icite ale administra4iei Reagan# a
industriei americane# cre>nd !ros!eritate# 6n tim! ce continentul nostru a dec-zut la o condi4ie !e care anglo2
sa@onii o numesc cu cinism Beuroscleroz-C3 (in ce cauz- crede4i c- sunt acum 6n Euro!a treizeci 5i unu de
milioane de 5omeri?
M- 6ntreba4i dac- Ma"er e !ericulos? (u!- !-rerea noastr-# acum este mai !ericulos ca niciodat-3 Anul trecut a
!lecat de la =ondul Monetar Interna4ional# s!un>nd 2 dac- mi2amintesc bine 2 c- a !etrecut acolo cincis!rezece
ani B6n slu7ba lumiiC 5i c- era momentul s- !lece3 'a 8>rsta de cincizeci 5i doi de aniP Ce arogan4-P Primul lucru
!e care l2a )-cut du!- ce s2a BretrasC a )ost s-25i trans)orme !a5a!ortul s-u el8e4ian 6ntr2unui american3 Iar acum
!red-3 ,n realitate# ac4ioneaz- de coni8en4- cu ;issinger# cu Erzezins9i 5i 1clesinger 5i cu o tru!- de )oste
6nalte o)icialit-4i americane# at>t re!ublicani c>t 5i democra4i# a5 ad-uga# 6n cadrul unui a5a2zis institut de
BcercetareC de la 0asington3 =ac !e oamenii de 5tiin4-# )olosind dre!t !ara8an &ni8ersitatea din GeorgetoDn3
,n realitate# sunt orice# numai oameni de 5tiin4- nu3 Ei sunt amesteca4i 6n lumea a)acerilor# )olosindu25i numele 5i
rela4iile# !uterea lor !ersonal-# !entru a in)luen4a a)acerile !e !lan mondial3 Ei lucreaz- discret# )olosind c-i
oculte3 (ac- 8rei s- 5tii ade8-rul# c>nd ;issinger 6l sun- !e Gorbacio8# acesta din urm- 6i r-s!unde3 (ac- Ma"er
d- un tele)on gu8ernatorului E-ncii Angliei sau ministrului de )inan4e al Me@icului# ei o s-2i r-s!und-# 5i 6nc-
imediat3 1co!ul !e care2l urm-resc este )oarte clarA s- men4in- st-tu Tuo2ul# adic- s- )ac- 6n a5a )el 6nc>t
America s- continue s- conduc- lumea3 Ei se bucur- de s!ri7inul )inanciar total al tuturor b-ncilor mari# al
marilor com!anii !etroliere# al tuturor com!aniilor !roduc-toare de tenic- militar- din 1tatele &nite3
(e asta e !ericulos doctorul Ma"er3 Acum este unul de2ai lor3 (ac- a)l- ce !unem la cale# el 5i !rietenii lui 8or )i
!rimii care 8or 6ncerca s- ne saboteze3
'imuzina se o!rise 6n )a4a otelului Eaur au 'ac3 In tim! ce b-ie4ii de ser8iciu c-rau baga7ele 8enezueleanului#
doctorul :uber 6i reaminti acestuia c- a8ea s- )ie luat la ora uns!rezece 5i cincizeci 5i cinci !recis 5i 6l rug- s-
a5te!te 6n olul otelului3
=usese o noa!te lung- !entru Martinez 5i era con5tient c- ar trebui s- doarm- c>te8a ore3 C-l-toriile 6n Euro!a 5i
6n Orient erau 6ntotdeauna
cele cu care se ada!ta cel mai greu3 ,n !lus# ultimele cu8inte ale bancerului el8e4ian 6l nedumeriser- 6ntr2o bun-
m-sur-3
:uber a8ea# )-r- 6ndoial-# dre!tate 6n ce2l !ri8ea !e Ma"er3 Martinez 65i aminti de !rima lui 6nt>lnire cu acesta3
El 5i )ratele lui# re!rezent>nd dou- ministere# al !etrolului 5i )inan4elor# unde lucrau# dar !e care atunci nu le
controlau 6nc-# )useser- cema4i la sediul =ondului Monetar Interna4ional de la 0asington 6n leg-tur- cu !lata
6nt>rziat- a dob>nzii la un 6m!rumut de dou- miliarde de dolari# !e care =ondul 6l d-duse *enezuelei !entru a
de!-5i o !erioad- de greut-4i )inanciare3 Martinez 65i aminti c- era !rin .9//3 =useser- ne8oi4i s- a5te!te 8reo
7um-tate de or- 6n biroul ad7unctului directorului general 6n tim! ce acesta conducea o 5edin4- li!sit- de
im!ortan4- 6n sala de consiliu de al-turi3 C>t des!re directorul general# acesta considerase e8ident c- *enezuela
nu era su)icient de im!ortant- ca s-25i !iard- tim!ul cu ei3
C>nd Ma"er a!-ru 6n cele din urm-# nu !uteai s- nu )ii im!resionat3 A8ea cam un metru o!tzeci 5i era mult mai
6nalt at>t )a4- de Roberto Martinez# c>t 5i )a4- de )ratele lui3 Era 6mbr-cat 6ntr#2un costum italienesc# croit
im!ecabil# cu o batist- ro5ie 6n buzunarul de la !ie!t 5i se mi5ca cu energia s!eci)ic- unui s!orti8 de
!er)orman4-3 Roberto Martinez 65i amintea ciar 5i de )elul cum 6i str>nsese m>na !rima dat-3 Ma"er nu i2o
a!-sase# ci i2o zdrobise# 6n mod sigur inten4ionat3 Li a!oi# 6n mod sur!rinz-tor# 65i 6ntrebase oas!e4ii dac- nu
8oiau s- bea ce8a 6m!reun- cu el3 'a urma urmei# s!usese el# la Caracas era ora cinci 5i 7um-tate3
Ma"er se dusese !ersonal la barul situat 6ntr2un col4 retras al biroului s-u mai mult dec>t 6nc-!-tor 5i se 6ntorsese
cu dou- !aare )oarte mari de Ci8as 5i a!-3 Li cu dou- a8ane Monte CristoP Cum s- nu24i !lac- un ast)el de
omP?
(ar# indi)erent dac-2l !l-cuser- sau nu# ceea ce )-cuse Ma"er mai t>rziu )usese de neiertat 5i o insult- la adresa
lui Roberto 5i Jose Martinez 5i a su8eranit-4ii *enezuelei3 ,n loc s-2i cread- !e cu8>nt 2 c- 8or introduce restric4ii
la im!ort# c- 8or o!era scimb-ri im!ortante 6n !olitica )iscal- 5i monetar- 5i 8or reduce in)la4ia# !entru a
con8inge =MI2ul s- le acorde o !erioad- de gra4ie la !lata dob>nzii 2 Ma"ertrimisese 6n c>te8a s-!t-m>ni la
Caracas o eci!- de str-ini# de )a!t# o ait- de economi5ti ai =MI cu sco!ul de a monitoriza !rogresul *ene2
zueleiM 6n realitate# 8eniser- s- dictezeP 1- )ie redus de)icitul )iscalP 1- )ie redus- emisia de moned-P 1- )ie !us-
o ta@- !roibiti8- !e im!ortul de Dis9" sco4ianP In caz contrar# ei# adic- =MI2ul# adic- Ma"er# 8or sus!enda
toate acordurile cu *enezuela3 Tic-losulP
'ucrurile se 6ndre!taser-# dar nu datorit- lui Ma"er3 *enezuela de!-5ise di)icult-4ile )inanciare 6nc- din .9/9
doar !entru c- 2 gra4ie OPEC 2 !re4ul !etrolului crescuse de la dou-zeci de dolari barilul la treizeci 5i !atru 5i
*enezuela dis!unea din nou de dolari din abunden4-3 Nu numai c- !l-tiser- dob>nzile# ci 5i 7um-tate din datoria
!e care o a8eau la =MI3
A!oi !re4ul !etrolului sc-zuse din nou sub dou-zeci de dolari barilul 5i uneori mult sub aceast- ci)r-# iar
*enezuela se a)la din nou 6n situa4ia de mai 6nainte3 Acum ei datorau =MI 5i b-ncilor americane# !e care acesta
le !rote7a# de cinci ori mai mult dec>t 6n .9//3 Iar dob>nzile 6n .988 erau mai mari3 (eci# dob>nda care trebuia
s- )ie !l-tit- acum era n-ucitoare3 Li erau de7a 6n 6nt>rziere cu dou-s!rezece luni3 ,n condi4iile 6n care !re4ul
barilului de !etrol era de 5ais!rezece dolari 5i 7um-tate# era im!osibil ca *enezuela s- !oat- !l-ti acum sau ciar
!este alte dou-s!rezece luni sau ciar !este dois!rezece ani3 =idel Castro !re8-zuse acest lucru 5i sugerase !e la
mi7locul deceniului trecut c- singura Bsolu4ieC 2 singura alternati8- la o re8olu4ie 6n 6ntreaga Americ- 'atin- 2 ar
)i ca =MI s- !oat- aran7a un moratoriu de dou-zeci de ani la toate !l-4ile 2 6m!rumuturi 5i dob>nzi3
(ar b-ncile americane n2ar )i !utut acce!ta niciodat- acest lucru3 Prin urmare# ser8itorul lor ascult-tor 2 =MI 5i
)unc4ionarii lui 2 s2a 6ntors 6n *enezuela 5i a )ost mai se8er ca niciodat- cu 4ara lor3 (e data aceasta cei de la =MI
nici m-car nu 5i2au mai dat osteneala s- )ie di!loma4i3 BCon)orma4i28- obiecti8elor noastre economice#
s!useser- ei s-!t-m>na trecut- gu8ernului 8enezuelean# sau n2o s- mai c-!-ta4i de la noi# de la Eanca Mondial-
sau de la 8reo banc- comercial- din America de Nord# nici un centPC
(esigur c- Ma"er nu mai conducea s!ectacolul 6n mod direct3 (ar# du!- cum 6i s!usese de mai multe ori )ratele
s-u# JosO# el era cel care25i trimitea oamenii 6n *enezuela# 6n !rimul r>nd cu sco!ul e@!res de a o conduce3
Ian9eu tic-losP Nu# el nu era# a5a cum s!unea :uber# american get2beget# ci doar un imigrant care s2a 8>ndut
!ur 5i sim!lu ca s- ca!ete cet-4enia american-P
Cum s-2l 4in- !e Ma"er la distan4- de toate acestea?
Roberto Martinez 6ntinse m>na du!- !ort8izitul s-u din care scoase o buc-4ic- de >rtie cu un num-r de tele)on
din Germania# din =ran9)urt2am2Main3 Ridic- rece!torul3 A!oi 6i 8eni o alt- idee3 ,n loc s- sune la =ran9)urt#
sun- la Caracas# acas- la )ratele s-u3 Acolo era trei diminea4a 5i Roberto 65i d-du seama c- )-cuse o gre5eal-
c>nd la tele)on r-s!unse nu )ratele s-u# ci so4ia acestuia3 JosO nu era acas-3 Ltiau am>ndoi unde eraA la amanta
lui3 C>nd Roberto ceru num-rul de tele)on al t>n-rului JosO de la 0asington (C# 6l ob4inu abia du!- ce su!ort-
o tirad- de zece minute 6n leg-tur- cu c>t de !orci erau )ra4ii Martinez3
2 *ac- gras- 5i !roast-P s!use el du!- ce 6ncise tele)onul33 T>n-rul JosO r-s!unse la tele)on cu o 8oce
somnoroas-# dar de8eni
imediat 8ioi c>nd unciul lui 6i e@!lic- ce 8oia3
2 C>nd a)li# sun-2m- imediat# JosO# 5i dac- nu m- g-se5ti# las- un mesa7 la tele)onista otelului3 ,i d-du num-rul
de la Eaur au 'ac 5i 6ncise3 A!oi 65i !otri8i ceasul de5te!t-tor s- sune la ora uns!rezece 5i se culc-3
C>nd &lric :uber sosi la Eanca Na4ional- a El8e4iei# !rimul lucru !e care2l )-cu )u s- ceme !e una dintre
)etele de la secretariat s- treac- 6n re8ist- cu el agenda zilei3 *ictima )u# ca de obicei# :anni Graber3 Li ca de
obicei# ea 65i !urta !-rul 6ntr2un <o!)# 6n coad- de cal# du!- moda el8e4ian-# care# du!- !-rerea lui :uber# !-rea
ridicol- !entru o )emeie de cincizeci 5i unu de ani3Prima 6nt>lnire din ziua aceea )usese !rogramat- !entru ora
o!t# iar acuma era de7a o!t 5i 7um-tate3
2 (eci# unde este :err 0eber? Trebuia s- )ie aici# zise :uber3
2 A )ost# :err (o9tor# 6i e@!lic- :anni Graber3 A a5te!tat cincis!rezece minute 5i a !lecat 6na!oi 6n biroul lui3
2 1un-2l 5i s!une2i s- 8in- 6na!oi3 Li# :anni# de ce nu te g>nde5ti s-24i aran7ezi !-rul alt)el3 Pare caragios a5a3
,n momentul 6n care a7unsese 6n secretariat# :annelore Graber !l>ngea3 Li noa!tea trecut- )usese at>t de bineP
Poate c- ar trebui s-2l sune 5i s-2i s!un-3 12ar !utea ca lui :uber s- nu2i !lac- )elul 6n care 65i aran7a ea !-rul#
dar !rietenului ei 6i !l-cea 6n mod sigur3 P-cat c- locuia la Eerna 5i nu !utea s- 8in- dec>t o dat- !e s-!t-m>n- la
<iiric3 ,n s)>r5it# o dat- !e s-!t-m>n- era mai bine dec>t o dat- !e lun-3 (a# o s-2l sune nea!-rat# ciar dac- el
6i s!usese 6n re!etate r>nduri s- nu2l sune la birou3 (ar mai 6nt>i trebuia s-2l g-seasc- !e directorul )inanciar al
b-ncii 5i s-2l anun4e c- :err (o9tor :uber tocmai sosise3
C>nd :err 0eber sosi c>te8a minute mai t>rziu# era ner8os !entru c- aducea 8e5ti !roaste3
2 Guete Tag# :err 0eber3 :-nt 1i d'<alen barat? 6l 6ntreb- :uber imediat3
2 Jo# :err (o9tor# r-s!unse cel 6ntrebat3
2 &ndi
2 1'gset nit guet us# :err (o9tor# r-s!unse acesta du!- care 6i 6nm>na ci)rele cu !re8iziunile !ri8ind bilan4ul de
s)>r5it de an 5i situa4ia !ro)iturilor 5i !ierderilor b-ncii3
Era / decembrie 5i deci momentul !relucr-rilor 6ntr2o manier- )a8orabil- a datelor# o!era4ie cu care# 6n acest
moment al anului# se ocu!au toate b-ncile el8e4iene3
Aceasta im!lica modi)icarea tem!orar- a datelor statistice im!ortante care re)lectau situa4ia b-ncii3 1co!ul
acestor Ba7ust-riC era de a !une banca 6ntr2o lumin- c>t mai )a8orabil- !osibil c>nd ci)rele de la s)>r5itul anului
a!-reau 6n cele din urm- 6n ra!ortul )inal3 1co!ul era de a2i im!resiona !e de4in-torii de ac4iuni 5i !ublicul
de!onent 6n sensul c- banca lorera nu numai 6ntr2o situa4ie bun-# dar 5i c- ob4inea !ro)ituri 5i se dez8olta3 (ac-
6n 1tatele &nite un bancer ar )i mani!ulat ci)rele 6n acest )el# ar )i a7uns cel !u4in !entru c>4i8a ani# !oate# nu
ciar la 6ncisoarea )ederal- 'ea8enDort# dar 6n mod sigur la 'om!oc sau la alt club de s!ort 5i amuzament
situat 6n a)ara 8reunui ora53 ,n El8e4ia# unde regulile bancare nu sunt at>t de stricte 5i unde nu e@ist- un sistem
de asigurare de c-tre gu8ern a de!unerilor# ca acela !e care2l o)er- CA(=# !'entru a lini5ti ner8ii de!un-torilor#
se consider- o !rostie# dac- nu ciar li!s- de !atriotism# s- nu )aci ca la s)>r5itul anului situa4ia s- !ar- c>t mai
bun- cu !utin4-# deoarece# a5a cum merg b-ncile# a5a merge 5i El8e4ia3
,n momentul 6n care se uit- !e listingul din com!uter# :uber 65i d-du seama c- ci)rele la F. decembrie .988
a8eau s- )ie dezastruoaseP 1itua4ia b-ncii 5i# im!licit# a Con)edera4iei El8e4iene nu era bun-3
*eniturile din dob>nzi )useser- sta4ionare3 ,n scimb# de8alorizarea ' banilor se accentuase enorm3 Nici situa4ia
6m!rumuturilor !e .988 nu era mai bun-3 *olumul acti8elor sc-zuse catastro)al3 Era al doilea an la r>nd c- se
6nt>m!la acest lucru3 Eaza de c>5tiguri a b-ncii se eroda 6ntr2un ritm )-r- !recedent 6n istoria ei 5i banii se
scurgeau din banc-# de !arc- ni5te de!onen4i in8izibili 65i retr-geau 6n mas- )ondurile de la Eanca Na4ional- a
El8e4iei3 'ucrul cel mai gra8 era c- e@odul de )onduri de la aceast- banc- nu era determinat de )a!tul c- unii
clien4i 65i trans)erau de!unerile la alte b-nci din <uric# Easel sau Gene8a sau la &niunea Eancar- El8e4ian-#
sau la Creditul El8e4ian !entru c- ele o)ereau dob>nzi mai mari3 Nu# banii !-r-seau !ur 5i sim!lu El8e4ia3
6ncotro se 6ndre!tau?
&nde altunde8aA 6n 1tatele &niteP 'a Citiban9# la Case# 0ells =argo 5i ciar la Continental IllinoisP Americanii
absorbeau banii din lumea 6ntreag-P (eoarece ei o)ereau o dob>nd- de o!t la sut-# 6n tim! ce el8e4ienii o)ereau
doar trei la sut-3 Cine8a s!usese# nu demult# c- di)eren4a de cinci la sut- era su)icient- !entru a scoate bani 5i din
!iatr- seac-P Problema era sim!li)icat- de )a!tul c- 6n .988# 6n noua er- a trans)orm-rilor electronice#
o!era4iunile de trans)er erau )oarte sim!le3'a ora zece diminea4a erau la <iiric# iar la zece 5i un minut 6n
aceea5i diminea4- erau la NeD Ior93
Li 6n ce sco!? :elmut 1cmidt# )ost cancelar al Germaniei occidentale 5i# !entru mul4i# unul dintre cei mai buni
economi5ti 6n8iat-# s!usese )oarte clarA BRe8olu4ia uimitoare a economiei americane 6n tim!ul administra4iei
Reagan are la baz- banii altor !o!oareC3
Eanii Euro!eiP Eanii El8e4ieiP
Trebuia )-cut ce8a 5i 6nc- re!ede# )u concluzia tras- de &lric :uber !oate !entru a suta oar-3 (i)eren4a era c-
de data aceasta urma s- se )ac-# 6n s)>r5it# ce8a3
Cursa Aero)lot /K de la Mosco8a a7unse !e aero!ortul ;loten la ora zece diminea4a# aduc>ndu2l# 6m!reun- cu
al4i dou-zeci de !asageri# !e un anume *ladimir (olgi3 Acesta era membru su!leant 6n Eiroul Politic al
PC&1# ceea ce 6nsemna c- mai a8ea doar un !as !entru a de8eni membru !lin al organului de !artid# com!us din
treis!rezece membri# care conducea &niunea 1o8ietic-3 Le)ul lui era Ni9olai R679o8# !e care Miail Gorbacio8 6l
)-cuse !rim2ministru la scurt tim! du!- ce 8enise la !utere 6n .98G3 6m!reun-# R679o8 5i (olgi conduceau
economia celei de2a doua mari na4iuni din lume3 (e5i era subalternul celui dint>i# (olgi era considerat ca
)iind deosebit de !uternic# 6ntruc>t el de4inea o )unc4ie dubl- 6n sistemul de conducere so8ieticA era singurul care
r-s!undea de !rogramele interne ale &niunii 1o8ietice 6n domeniul energetic# al mineritului 5i metalurgiei 5i era#
de asemenea# trimis cu regularitate !este otare# 6n s!ecial 6n Euro!a R-s-ritean-# 6n calitate de s!ecialist 6n
!robleme economice3
Aceast- misiune era o !relungire a celor dou- )unc4ii ale lui 5i2. aducea !e *ladimir (olgi direct 6n cl-direa
din 1ciitzengasse din <iiric# 6n care se a)la )iliala din El8e4ia a E-ncii 1o8ietice de Comer4 E@terior3 Aceasta
constituia centrul o!era4iunilor )inanciare ale Rusiei !e continentul euro!ean3 'a aero!ort# nu2l 6nt>m!inase nici
o delega4ie o)icial-# iar ma5ina care2l trans!ortase !e (olgi era un Citroen negru )-r- nici un 6nsemn s!ecial
!e ea# )iind ma5ina !articular- )olosit- de
directorul b-ncii3 'a banc- nu se )-cuse nici un comentariu 6n leg-tur- cu oas!etele de la Mosco8a3 Totu5i#
!rezen4a lui era o do8ad- c- ora5ul <uric ocu!a o !ozi4ie ceie 6n a)acerile )inanciare so8ietice cu !ri8ire la
cele dou- surse !rinci!ale de 8enituri 6n 8alut- )orte ale &niunii 1o8ietice3 =iliala din El8e4ia a E-ncii 1o8ietice
de Comer4 E@terior se ocu!a de toate 8>nz-rile de aur ale acestei 4-riM ea administra# de asemenea# cea mai mare
!arte a 8enitului !ro8enit din e@!ortul 6n Occident al unui alt !rodus im!ortant 2 !etrolul3 (in cele treizeci 5i
cinci de miliarde de dolari c>5tiga4i 6n *est de &niunea 1o8ietic-# aceste dou- !roduse aduceau !este treizeci de
miliarde de dolari3
=-r- dolarii !rodu5i de aur 5i !etrol# sectoare 6ntregi ale economiei ruse5ti s2ar )i 6ntors 6n secolul al
nou-s!rezecelea# 6ntruc>t n2ar mai !utea )inan4a im!ortul nici unui !rodus# 6nce!>nd cu gr>ul canadian# ma5inile
5i utila7ele din Germania 5i termin>nd cu com!onentele electronice din =inlanda3 Treizeci 5i cinci la sut- din
in8esti4iile Rusiei 6n utila7e 5i ma5ini noi# im!erios necesare# dac- &niunea 1o8ietic- 8oia s- se dez8olte c>t de
c>t# !ro8eneau din *est3 (ac- 6ncas-rile 6n dolari# !ro8enind din e@!ortul de !etrol# gaze naturale 5i aur sc-deau
continuu# im!orturile de acest gen ar )i trebuit reduse considerabil 5i &niunea 1o8ietic- ar )i intrat 6ntr2o
!erioad- de cre5tere negati8-3
Gorbacio8 nu !utea !ermite s- se 6nt>m!le acest lucru3 (e aceea el !ersonal 6l trimisese la <uric !e *ladimir
(olgi# omul care r-s!undea de aurul 5i !etrolul Rusiei3
Cei care conduceau Eanca de Comer4 E@terior nu se a!ro!iau niciodat- la mai !u4in de zece 9ilometri de
Gorbacio83 Ei nu erau dec>t ni5te tenicieni3 Ei !uneau la dis!ozi4ie scrisorile de credit care )inan4au comer4ul
e@terior al 4-rii lor3 =-ceau la burs- o 8arietate de o!era4iuni la cursul zilei 5i !e !ia4a li8r-rilor la termen 6n
dolari# )ranci el8e4ieni# "eni sau m-rci# asemenea colegilor lor de la Case# Cor!ora4ia E-ncilor El8e4iene sau
Earcla"s# 6ncerc>nd s- ob4in- mai mul4i bani cu a7utorul banilor3 Ei au !er)ectat 8>nzarea lingourilor de aur
rusesc !e !ia4a aurului din <uric 5i au 7ucat la bursele de aur din NeD Ior9 5i Cicago c>nd au considerat c-
!re4urile la aur sunt mai bune3 Au !rocedat la )elca )ermierii din IoDa cu organele de !orc 5i )asolea soia3 Ei au
a8ut acela5i moti8 ca 5i omologii lor ca!itali5tiA !ro)itul3
Eanca so8ietic- trebuia s- ob4in- !ro)ituri !entru Maica Rusia 5i nu !entru ni5te ac4ionari de cine 5tie unde3
Ru5ii care lucrau la Eanca de Comer4 E@terior 1o8ietic- din El8e4ia a8eau un moti8 s!ecial s- )ie !er)orman4iA
dac- nu aduceau !ro)it# erau trimi5i acas-# unde c-deau 6n dizgra4ie# dac- nu ciar mai r-u3
Anun4area !rin tele@ a iminentei sosiri a unui membru su!leant al Eiroului Politic d-duse na5tere la temeri de
acest gen# deoarece to4i cei care se ocu!au cu o!era4iunile bancare ruse5ti 6n El8e4ia 65i aminteau de o zi )atal-
din noiembrie .98H# c>nd un alt om de la ;remlin# dar nu de la un ni8el at>t de 6nalt ca Eiroul Politic# sosise
6nso4it de al4i 5ase ru5i de la ;GE3
P>n- atunci# !rezen4a )inanciar- a Rusiei 6n El8e4ia a8ea o )orm- di)erit- 5i se numea alt)el3 Eanca a!-rea sub
numele de 0ozod :andelsban9 AG3 Ea nu )usese o )ilial-# ci mai degrab- o societate !e ac4iuni Rde aici AG
sau Inc3S inde!endent- din !unct de 8edere )inanciar# a E-ncii de 1tat 1o8ietice Reci8alenta Comitetului
Rezer8elorS3
(irectorul comercial al b-ncii 5i e@!ertul 6n scimburile 8alutare era un )unc4ionar el8e4ian care de8enise e@trem
de zelos# 6ncerc>nd s- aduc- !ro)ituri c>t mai mari !atronilor s-i so8ietici3 (in aceast- cauz-# s!er>nd s- aib-
noroc# )-cuse s!ecula4ii cu 8alori mari !e !ie4ele la termen 6n ideea c- dolarul a8ea s- scad-# lucru !e care2l
)-cuser- 5i al4i intermediari el8e4ieni 6n anul acela3 In realitate# dolarul crescuse la cel mai 6nalt ni8el din ultimii
dois!rezece ani3 RezultatulA intermediarul el8e4ian !ierduse trei sute cincizeci de milioane de dolari a!ar4in>nd
Rusiei# 8alut- c>5tigat- cu greu# dar 2 cel !u4in# a5a se s!unea 2 nu se deran7ase s- ra!orteze acest lucru
su!eriorilor s-i so8ietici3
C>nd# 6n cele din urm-# ade8-rul a ie5it la i8eal-# ceea ce era ine8itabil# au 8enit la <iiric omul de la ;remlin 5i
5ase grei de la ;GE3 Mai t>rziu# 6n aceea5i zi# la 6ntoarcerea cursei Aero)lot# gru!ul celor 5a!te so8ietici crescuse
la dou-zeci3 Ceilal4i treis!rezece erau ru5ii carer-s!unseser- de administrarea general- a b-ncii 0ozod
:andelsban9 AG 5i care !retindeau cu to4ii c- nu 5tiuser- nimic 5i c- 8ina era doar a blestematului de economist
el8e4ian3
Nimeni# nici ru5ii# nici Comisia E-ncilor El8e4iene# care este eci8alentul el8e4ian al Controlorului Monedei din
America# nu i2a crezut3 To4i au )ost de acord c- o asemenea crim- in)am- 2 la urma urmei# !ierduser- trei sute
cincizeci de milioane de dolari 5i !-taser- re!uta4ia ambelor 4-ri 2 merita o !edea!s- !e m-sur-3
Trei s-!t-m>ni mai t>rziu# 6ntr2o !-dure din 1iberia s2au auzit treis!rezece 6m!u5c-turi3
Patru luni mai t>rziu# la . martie .98G 2 era 6ntr2o 8ineri 2 Comisia E-ncilor El8e4iene a anun4at c- banca
0ozod )usese 6ncis- !entru totdeauna3 Au urmat a!oi o!era4iunile de licidare a b-ncii 6n stil so8ieto2el8e4ian3
(irectorul comercial a sc-!at ne!ede!sit# do8edind 6nc- o dat- c- merita s- )ii el8e4ian c>nd e 8orba de bani#
mai ales banii altora# 5i c>nd !ierderea 6i !ri8ea !e al4ii# cu condi4ia ca ace5ti al4ii s- )ie str-ini3
C>nd noua )ilial- a E-ncii 1o8ietice de Comer4 E@terior# sau *ne5torgban9# cum este cunoscut- ea la Mosco8a#
lu- na5tere din cenu5a 8ecii 0ozod# la conducerea ei )u numit- o eci!- nou- de tenicieni so8ietici )oarte
ner8o5i3 Ner8ozitatea lor atingea )aza ma@im- 6n acea zi de / decembrie !entru c- ei 5tiau c- .988# la )el ca 5i
.98H# se do8edise a )i un alt an dezastruos3 (ar# s!re deosebire de anul .98G care !ro8ocase !robleme morale
at>t de gra8e 6n cercurile bancare so8ietice# to4i 5tiau c- de data aceasta nu era 8ina nici unuia dintre ei3 'a urma
urmei# )iliala din <uric a E-ncii 1o8ietice de Comer4 E@terior nu stabilea !re4ul mondial al auruluiM cu at>t mai
!u4in !utea s- in)luen4eze !re4ul 4i4eiului brut !e !ie4ele mondiale3 Nu era 8ina lor c- at>t !re4ul aurului# c>t 5i al
4i4eiului sc-zuser- catastro)al3 *ina re8enea e@clusi8 5eicului Iamani3 In .98K el se decisese s- dea o lec4ie
celorlalte 4-ri !roduc-toare de !etrol din lume3 (ac- nu 8or )i disci!linate# dac- nu25i 8or ada!ta !roduc4ia la
condi4iile !ie4ei# !entru a men4ine !re4ul# n2a8ea s- )ac- acest lucru nici Arabia 1audit-3 =-cuse !rea mult tim!
!e Bcalul de b-taieC 6n deza8anta7ul !ro!riu3 (eci Iamani dublase !roduc4ia Arabiei 1audite la !atru milioane de
barili !e zi# 6n !o)ida )a!tului c- e@ista de7a un e@cedent de !etrol3 (ar# 6n loc ca !re4ul s- scad- doar cu c>4i8a
dolari do8edind c- Iamani a8usese dre!tate# !re4urile se !r-bu5iser- 6n c>te8a s-!t-m>ni de la treizeci 5i unu de
dolari barilul la zece dolari3 Nu era 8ina lor c- 8eniturile 6n dolari ale ru5ilor sc-zuser- catastro)al a8>nd 6n
8edere aceste !re4uri3 Cum !uteau s- 6m!iedice toate acestea# c>nd !e de o !arte 8eniturile sc-deau# iar
celtuielile 6n dolari )useser- mai mari ca niciodat- 6n istoria &R11? (e !ild-# cine ar )i !utut s- !re8ad- c- ei o
s- cum!ere at>ta gr>u 6n .988?
Poate c- ei n2ar )i !utut s- !re8ad- acest lucru# dar oamenii care lucrau la banca rus- de !e 1ciitzengasse ar )i
!utut s-25i dea seama de rezultatul )inal al tuturor acestor tendin4e ne)ericite# res!ecti8 c- la s)>r5itul anului .988
&niunea 1o8ietic- nu 8a mai a8ea dolari3
Problema care se !unea era ce se 8a 6nt>m!la?
Trebuia s- )ac- totu5i ce8a 5i 6nc- re!ede3 Era clar de ce 8enise la <iiric un membru su!leant al Eiroului
Politic# r-s!unz>nd doar unei 8agi in8ita4ii )-cute cu cinci zile 6n urm- de &lric :uber de la Eanca Na4ional- a
El8e4iei3 (e aceea to4i )unc4ionarii de la Eanca 1o8ietic- de Comer4 E@terior )useser- a8ertiza4i s-25i 4in- gura 5i
s- nu su)le o 8orb- des!re toat- treaba# ceea ce ei ar )i )-cut oricum3 65i d-deau seama c-# dac- *ladimir (olgi
reu5ea# !oate mai r-m>neau la <iiric 6nc- trei sau !atru ani 5i a8eau !osibilitatea s- bea Dis9" c>t le !o)tea
inima# s- m-n>nce 8i4el el8e4ian 5i s- 8ad- la a!aratele lor 8ideo 7a!oneze toate )ilmele !ornogra)ice nem4e5ti
care le !l-ceau at>t de mult3
1ala de dineuri a conducerii E-ncii Na4ionale a El8e4iei nu se deosebea cu nimic de s-lile de dineu de care
dis!uneau !re5edin4ii b-ncilor din 'ondra# NeD Ior9 sau =ran9)urt3 Toate costaser- 8ia4a a o mul4ime de co!aciA
ste7ar c>nd era 8orba de b-ncile americane 5i engleze5ti# lemn de nuc c>nd era 8orba# de s-lile de dineu elitiste
el8e4iene sau germane3
Nici con8ersa4ia 6n acea sal- de dineuri din <uric# cu !ere4ii !laca4i 6n lemn de nuc# nu se deosebea !rea mult
de cea care se !urta de obicei 6n locuri de acest )elA aceasta se 6n8>rtea 6n 7urul unui singur subiectA cum s-
!roduci bani !e seama altcui8a3 Totu5i# e@!er4ii el8e4ieni a8eau c>te8a !articularit-4i care2i deosebeau de restul
bancerilor din lume3 &na dintre acestea era )elul lor direct de a aborda lucrurile3 El8e4ianul nu considera c- era
ne8oie s-25i bat- gura des!re 8reme# arabi sau a8ionul Concorde# a5a cum )-ceau bancerii englezi3 1au s-
8orbeasc- des!re gol)# cum )-ceau americanii# care se interesau dac- cutare lo8itur- se !ractica 6n 1co4ia sau la
Palm 1!rings3 Nu# el8e4ienii mergeau direct la obiect3
Ast)el# du!- ce2l a5ezase !e Roberto Martinez la st>nga sa 5i !e *ladimir (olgi la drea!ta# &lric :uber )-cu
mi5carea de descidere imediat du!- orsd'oeu8res 2 const>nd# cum se 6nt>m!la deseori la <uric# din
Eiindner)leisc 5i !rosciutto3 *orbea sim!lu 5i rar# ca rusul s-2l !oat- 6n4elege ce s!une3 =-cea acest lucru nu
numai !entru c- )oloseau o limb- str-in- !entru to4i# dar# mai ales# !entru c- el8e4ienii 6i consider- !e ru5i mai
!ro5ti dec>t !e ma7oritatea celorlal4i str-ini3
2 (omnule (olgi# am>ndoi a8em !robleme cu acti8ele licide3 &rm- o !auz-3
2 Iar cauza !roblemelor noastre este aceea5iA !olitica )iscal- 5i monetar- !romo8at- de 1tatele &nite 6n ultimii
o!t ani3
Alt- !auz-3
2 Americanii men4in rata dob>nzii at>t de mare# 6nc>t totul 6n lume este 6n dolari# de!ozite 6n banc- 6n dolari#
obliga4iuni 6n dolari# ac4iuni 6n dolari3 Totul 6n dolari3
Alt- !auz-3
2 Acolo unde nu sunt 6n )ranci el8e4ieni# de!ozite 6n banc- 6n )ranci el8e4ieni# obliga4ii 6n )ranci el8e4ieni# ac4iuni
6n )ranci el8e4ieni3
Alt- !auz-3
2 Toate acestea nu sunt# de asemenea# 6n aur3 (in acela5i moti8 nu mai sunt 6n )ranci el8e4ieni3 (in cauza !oliticii
!romo8ate de RonaldReagan# care cere ca gu8ernul 1tatelor &nite s- 6m!rumute sume uria5e de bani# reduc>nd
cantitatea de dolari e@istent- !e !ia4- inten4ionat 5i determin>nd cre5terea 8alorii dolarului3 (ac- gu8ernul
american este !reg-tit s- !l-teasc- o!t la sut- oricui le 6m!rumut- bani# de ce clien4ii no5tri 2 de )a!t# 6n m-sur-
tot mai mare# )o5tii no5tri clien4i 2 5i2ar 4ine banii 6n aur acolo unde nu !rimesc nimic sau 6n )ranci el8e4ieni#
unde nu !rimesc dec>t trei la sut-? Alt- !auz-3
2 A5a c- ei continu- s-25i scoat- banii din b-ncile noastre 5i nu2i mai intereseaz- aurul 8ostru3
Rusul tocmai 65i m>nca Eiindner)leisc2ul3
2 Trebuie s- le d-m o lec4ie clien4ilor no5tri3 Nu e bine s- )ii lacom3 Trebuie s- le d-m 5i americanilor o lec4ie3
Trebuie s- le ar-t-m c- nu le !ermitem s- ne dea cu ti)la3 C- nu mai !ot s- stabileasc- singuri !re4ul mondial al
banilor# al aurului# al !etrolului3
'a auzul cu8>ntului B!etrolC# )urculi4a rusului# de care at>rna o )elie de !rosciutto# r-mase 6n aer# 6n curatul aer
el8e4ian3 Eancerul sim4i c- 8enise momentul ot-r>tor3
2 (ragul meu (olgi# dac- reu5im# !utem s- ne rezol8-m cu to4ii !roblema licidit-4ilor# dumnea8oastr-# de
asemenea# ca 5i !rietenul nostru 8enezuelean3 O s- !ro)it-m cu to4ii 6n mod egal3
2 E@!lica4ia dumnea8oastr-# s!use el# 6ntorc>ndu2se s!re Roberto Martinez3
1osise urm-torul )el# gescnetzeltes ;alb)leisc <tircer Art 5i Rosti# ser8it cu un 8in de 1t3 1a!orin bine r-cit#
5i terminaser- de m>ncat# dar 8enezueleanul tot mai 8orbea3 1e o!ri din 8orbit c>nd )ur- aduse crema caramel 5i
ca)eaua3
*ladimir (olgi 5edea t-cut 5i 65i bea ca)eaua3
<ece minute mai t>rziu rusul !-r-si Eanca Na4ional- a El8e4iei 5i la ora cinci se urca la bordul a8ionului
Com!aniei Aero)lot care2l ducea 6na!oi la Mosco8a3 *enezueleanul 5i el8e4ianul 6l !ro8ocaser- cu !ro!unerea
lor# care era )oarte tentant-3 (ar ce8a 6l nelini5tea3 II atr-seser- oare 6ntr2o curs-?
Tocmai c>nd na8a Aero)lot ateriza !e aero!ortul Leremetie8 din Mosco8a# la GeorgetoDn t>n-rul JosO Martinez
se d-dea 7os din !at3 Arunc>ndu25i ocii !e ceasul s-u marca Role@# montat cu diamante# 8-zu c- era ora dou-
du!-2amiaz-# deci ora obi5nuit- la care se scula el3
Cei mai mul4i tineri care studiau la GeorgetoDn nu locuiau 6n cam!us# deoarece nu era su)icient s!a4iu !entru
cazare3 1t-teau 6n a!artamente situate la subsolul unor case 8eci 5i )oarte mici din GeorgetoDn# care la
6nce!utul anilor .9G% costaser- cam dou-zeci de mii de dolari3 Acum se 8indeau la !re4uri de zece sau de
dou-zeci de ori mai mari3 (e5i !re4ul se scimbase# a!artamentele de la subsol r-m-seser- acelea5i magerni4e
de totdeaunaM singura di)eren4- era c- acum se 6nciriau cu 5ase sute de dolari !e lun-3
Nu la )el st-teau lucrurile cu t>n-rul JosO Martinez3 El nu locuia la subsol# ci ocu!a un a!artament cu dou-
dormitoare 5i dou- b-i 6ntr2unul dintre cele mai elegante imobile reziden4iale din ora5# numit GeorgetoDn Arms3
Printre )acilit-4ile de care bene)icia se num-rau o !iscin- 6nc-lzit- tot tim!ul anului 5i o ser8itoare3 Pe b-tr>nul
Martinez 6l costa dou- mii de dolari !e lun-# dar t>n-rului JosO nu2i !-sa3
Acesta din urm- decise c- locul unde trebuia s-25i 6ncea!- misiunea era la Tombs# localul al c-rui nume amintea
de un cimitir3 To4i !rietenii lui a8eau s- )ie acolo# iar unul dintre ei 8a 5ti# )-r- 6ndoial-# cum s- )ac- rost de
in)orma4ia de care unciul s-u a8ea ne8oie3 E-tr>nul 6l sunase de la <uric 5i a!roa!e c-2l rugase3 Isuse
:ristoase# merita un Jaguar sau ciar un =errari dac- reu5ea3 1!re deosebire de alte d-4i# t>n-rul Martinez 6nce!u
ziua academic- a8>nd o moti8a4ie serioas-3
Restaurantul Tombs este !entru studen4ii din GeorgetoDn ceea ce este Mor"'s !entru studen4ii de la Iale# sau
Nassau !entru cei de la PrincetoDn# localul !re)erat3 Tombs se a)la !e bule8ardul FK la intersec4ia cu strada
Pros!ect# e@act 8iza8i de Lcoala !entru Rela4ii E@terne 5i e@act sub unul dintre restaurantele mai bune din
0asington (C# Restaurantul ./893 1!re deosebire de cele mai multe localuri !entrustuden4i# la Tombs
m>ncarea era cu ade8-rat e@celent- 5i nu se ser8ea bere EudDeiser sau Coors# ci bere :eine9en la alb-3
,n )undul s-lii# la o mas- mare# 5edeau# ca de obicei# !rietenii t>n-rului Jose3 6ntruc>t era dou- 5i 7um-tate du!-2
amiaza 5i era 8 decembrie# deci !erioada e@amenelor de la mi7locul semestrului# cei mai mul4i studen4i erau sau
la cursuri# sau 6n8-4au la Eiblioteca 'auinger3 Totu5i# !otri8it tradi4iei latine# b-ie4ii din Erazilia# Argentina 5i
*enezuela !ri8eau cu dis!re4 aceast- com!ortare !>n- 6n momentul 6n care ea de8enea absolut necesar- 5i nu
mai !utea )i e8itat-3 Atunci 6i anga7au !e cei mai buni !ro)esori su!linitori !e care 6i !uteau g-si 5i treceau
e@amenele cu ciu cu 8ai3
Ciar dac- 7ucai bascet# trebuia s- ai media general- 5ase# alt)el te d-deau a)ar- de la uni8ersitate3 Media
mediilor b-ie4ilor a5eza4i la masa din )undul localului Tombs era 5ase dou-zeci 5i cinci# du!- cum calculaser- ei
o dat- cu mare di)icultate3 Cu alte cu8inte# e@act c>t trebuia3 'a urma urmei# ce conta dac- )oile lor matricole
ar-tau 6ngrozitor? Nimeni n2a8ea s- se uite la ele 8reodat-3 P-rin4ii lor# care 6i aduseser- aici# urmau s- aib- gri7-
ca ei s- absol8e uni8ersitatea# ciar dac- ar )i trebuit s- a!eleze 5i la Pa!a de la Roma# a8>nd 6n 8edere c-
&ni8ersitatea din GeorgetoDn era o 5coal- iezuit-3 Ei a8eau# de asemenea# s- le asigure )iilor slu7be !e m-sur-
6n b-nci sau com!anii comerciale !e care le administrau at>t acas- la ei# c>t 5i la NeD Ior9 sau 6n Euro!a3
(eci# de ce s- se omoare cu )irea?
Primul lucru !e care t>n-rul Martinez 6l )-cu c>nd a7unse la masa din )undul barului )u s- comande un r>nd de
b-utur- !entru to4i cei !rezen4i3
2 Cunoa5te care8a dintre 8oi !e cine8a la biroul decanului ;rog? *reau s- s!un# 6n !lan intim# ad-ug- el3
To4i o cuno5teau !e Jan3 Li 6nc- intim3 Ea r-s!undea la tele)on la Lcoala !entru Rela4ii E@terne 5i se !reg-tea
!entru o carier- 6n str-in-tate 6n8-4>nd s!aniola 5i !ortugeza 6ntr2un mod )oarte sim!lu# adic-
6n di)erite !aturi din di8erse locuin4e situate la distan4- de zece minute de mers !e 7os de la cam!us3
2 E la lucru acum?
To4i cei de )a4- ridicar- din umeri3
'>ng- sc-rile !e care coborai# ca s- te duci la restaurantul de la subsol din strada FG# era o cabin- tele)onic-3
T>n-rul JosO )orm- K$G2H$.K 5i la tele)on se auziA
2 Lcoala !entru Rela4ii E@terne3 Eiroul decanului3 2Jan?
2(a3
2 'a tele)on JosO Martinez3
2 Eun-# JosO3 Nu ne2am mai 6nt>lnit de mult3 (ar am !utea s2o )acem re!ede3 Azi decanul e !lecat cu treburi3
2 Ce2ai zice s- m>nc-m la mine disear-?
2 Mai degrab- a5 !re)era s- ie5im unde8a3 Ce2ai zice de un restaurant italienesc?
2 Eine3 Ce !-rere ai de Tiberio?
'ocalul cu acest nume era cel mai scum! !e o raz- de trei sute de 9ilometri3
2 *in s- te iau la 5a!te# continu- JosO# )-r- s- mai a5te!te r-s!unsul3 A!oi ad-ug-A Ce zici# ai !utea s- m- a7u4i
6ntr2o cestiune ne6nsemnat-?
2 1igur3 *ino la 5a!te 5i 7um-tate 5i2mi s!ui atunci3 Trebuie s- stau aici mai t>rziu3
2 Nu# scum!o3 ,4i s!un acum3 Po4i s- dai de urma !ro)esorului Paul Ma"er?
2 Ce 6n4elegi c>nd s!ui Bs- dau de urmaC?
2 Adic- unde st- 5i unde umbl-3
2 Nu cred c- trebuie s- )ac asta3
2 N2o s- ai necazuri# crede2m-3 Taic-2meu 8rea s-2i trimit- ce8a3
2 Eine# !oate3 Ne 8edem la 5a!te 5i 7um-tate3
Nota de consuma4ie la Tiberio se ridic- la o sut- nou-zeci 5i cinci de dolari3(u!- ce Jan lu- o alt- lec4ie de
s!aniol- la a8ansa4i# 6i d-du t>n-rului JosO cel-lalt lucru !e care acesta 6l dorea3 1e !-rea c- !ro)esorul Paul
Ma"er locuia !e strada (ent la num-rul FG.H3 (ar nu era acas- acum3 ,n du!-2amiaza aceea dusese un mesa7 6n
biroul decanului 5i# 6n tim! ce a5te!ta s- 8ad- dac- acesta a8ea un r-s!uns# 6l auzise !e decanul ;rog s!un>nd
cui8a la tele)on c- !ro)esorul Ma"er !lecase la 'ondra# c- a8ea s- li!seasc- toat- s-!t-m>na 5i c-# !robabil#
!utea )i g-sit la sediul de acolo al E-ncii Americii3
T>n-rul JosO o recom!ens- cu generozitate# 6n8-4>nd2o !ozi4ia 8enezuelean-# care# 6n scurt tim!# a8ea s- de8in-
o mod- 6n GeorgetoDn# cel !u4in# 6n acea !arte a acestei zone situate la zece minute distan4- de mers !e 7os de la
cam!us3
C>nd# 6n cele din urm-# se descotorosi de Jan# t>n-rul Martinez sun- la num-rul din <iiric dat de unciul s-u3
Acesta li!sea3 A5a cum )usese instruit# 6i transmise tele)onistei de la otel tot ce a)lase des!re adresa 5i locul
unde se g-sea !ro)esorul Ma"er# cu rug-mintea s- lase mesa7ul 6n scris 6n cutia de cores!onden4- a unciului
s-u3
F
(u!- ce Roberto Martinez se 6ntorsese la otelul Eaur au 'ac# du!- masa e@trem de bogat- 5i distins- ser8it- la
Eanca Na4ional- a El8e4iei# se ot-r>se s- trag- un !ui de somn3 A7utat de cele dou- !--rele de ;irscDasser
b-ute la ca)ea# dormise a!roa!e !>n- seara3 Era / decembrie .9883 A8>nd 6n 8edere c-# !otri8it obiceiurilor el8e2
4iene# era t>rziu# iar a)ar- !-rea c- 8a 6nce!e s- 8iscoleasc-# 8enezueleanul se ot-r6 s- stea la otel 5i s- ia masa
singur la rotiserie3 Era !rima dat- du!- mul4i ani c>nd m>nca singur# de aceea starea lui de s!irit nu era !rea
groza8-# de5i se 6mbun-t-4ise oarecum datorit- unei sticle de 8in alb de Eurgundia e@celent# 6mbuteliat de cei de
la Eaur au 'ac# 5i consumat- 6n tim!ul mesei3
Era a!roa!e uns!rezece seara c>nd controla !entru ultima dat- cutia de cores!onden4- de la rece!4ie 5i g-si
mesa7ul trimis de ne!otul s-u3 1tarea lui de s!irit se scimb- 6n bine3 &rc- imediat 6n camer- 5i lu- rece!torul
tele)onului3 A8ea s- sune la =ran9)urt3
Terminase de )ormat num-rul# c>nd brusc !use 6na!oi rece!torul 6n )urc-# 6nainte s- aib- cine8a tim! s-
r-s!und-3 Nu !roceda inteligent# 65i s!use3 Poli4ia s!ecial- el8e4ian- care se ocu!a cu su!ra8egerea str-inilor 2
renumita =remden!olizei 2 6nregistra )-r- 6ndoial- con8orbirile de la otelul Eaur au 'ac3 Li ciar dac- n2ar )i
)-cut acest lucru# ar )i !rimit zilnic o list- cu toate tele)oanele date de la otel3 Num-rul de tele)on din =ran9)urt
era ultimul lucru !e care dorea ca ei s-2l ob4in- de la el3 (ac- 6l urm-rea !oli4ia din El8e4ia 5i dac- oamenii din
=ran9)urt ar )i a8ut ne!l-ceri# ei 5i2ar )i dat seama cum i2au g-sit autorit-4ile 5i# 6n
acest caz !e el# Roberto Martinez# nu l2ar )i a5te!tat dec>t moartea# 5i asta )oarte cur>nd3
(ar# la urma urmei# trebuia oare s- sune 6ntr2ade8-r?
1e uit- din nou la num-r3 6i )usese dat )ratelui lui# !ersonal# de c-tre unul dintre 8erii lui Carlos# care locuia la
Caracas 5i care ani de zile o dusese bine gra4ie notoriet-4ii renumitei lui rude teroriste3 C>nd nu !ro)ita de
aceast- rudenie# era )unc4ionar la Ministerul de =inan4e# condus# bine6n4eles# de cel-lalt )rate Martinez3
Pe nea5te!tate ministrul 8enezuelean al !etrolului se 6mbr-c- din nou cu !altonul3 (e ce s- nu !rocedeze ca 6n
)ilme?
Ie5i din otelul Eaur au 'ac 5i merse !e 7os !>n- 6n Eano)strasse3 Era de7a uns!rezece 5i zece# 5i !e str-zile
ora5ului <iiric nu era 4i!enie de om3 Pri8i s!re lac a!oi 6ns!re Parade!latz3 Nu se z-rea nimeni3 Nu reu5i s-
de!isteze nici m-car o cabin- tele)onic-3 Iar 8>ntul care b-tea dins!re lac era tot mai rece3 6nce!use s- ning-3
Martinez se g>ndi cu am-r-ciune c>t de di)erit- era acum situa4ia lui 6n com!ara4ie cu )rumoasele zile de
alt-dat-# 5i nu cu mul4i ani 6n urm-3 Pe 8remea aceea# c>nd un ministru al !etrolului# ca el# 8enea 6n El8e4ia#
sosea 6nso4it de o suit- 6ntreag- de !este zece !ersoane# !rintre care un !urt-tor de cu8>nt !entru !res- 5i g-rzi
de cor!3 El 5i omologii lui din Riad# Teeran 5i ;uDait )useser- dumnezeii energiei 5i# din aceast- cauz-# se
a)lau 6n centrul aten4iei 6ntregii lumi3 Ei 5i el# Roberto Martinez# care se num-rase !rintre liderii 4-rilor
!etroliere# 6i )-cuser- !e to4i el8e4ienii s- se 6ntoarc- la biciclete# c>nd# din moti8e de economisire a energiei# 6n
El8e4ia )usese interzis- circula4ia motorizat- duminica3
Ce di)erit- era acum situa4ia3 Nici ziari5ti care s- se 6ngesuie s-2i noteze )iecare cu8>nt 5i s-2i )ilmeze )iecare
gest3 Nici un )el de suit-3 Nici m-car un om care s-2l !-zeasc- 5i s- g-seasc- o nenorocit- de cabin- tele)onic-3
1au m-car un blestemat de ta@i care s-2l duc- la un tele)on !ublic 6nainte s- 6nge4e de tot3
Acum# el8e4ienii erau cei care re)uzau un mi7loc de trans!ort3 Roberto Martinez era din nou !e !unctul de a
renun4a c>nd# ca !rinminune# a!-ru# 6n cele din urm-# un ta@i mare# bine 6nc-lzit# condus de un 5o)er care 8orbea
engleze5te3 Lo)erul# !e care 6l cema &ri# 6i suger- s- mearg- la un bar 6n ora5ul 8eci# unde 5tia c- era un
tele)on !ublic3
<ece minute mai t>rziu# du!- ce 6i s!usese lui &ri s- a5te!te 6n a)ara localului care se numea <um Ocsen# 5edea
la bar 5i bea bere el8e4ian- turnat- dintr2o sticl- mare ca)enie cu o eticet- !e care scriaA =eldscloesscen
Erauerei3 Eerea a8ea gustul melasei calde3 (u!- ce st-tu un tim!# at>t c>t s- nu bat- la oci# 6ntreb- unde este
cabina tele)onic- 5i )u 6ndrumat s!re coridorul !e care se mergea la toaleta !entru b-rba4i3
'a =ran9)urt r-s!unse o )emeie3 Aceasta 8orbea o englez- im!ecabil-3 Ltia cine este Martinez3 Ii s!use acestuia
s- se duc- la gara din <uric# unde# dac- 8eneai de !e Eano)strasse# 6n ol# imediat !e st>nga era un 5ir de
cabine tele)onice3 Cabina de la care trebuia s- 8orbeasc- era ultima din r>ndul de zece3 A8ea num-rul %.2/9/2
HH$$3 Putea s- )ie acolo 6ntr2o 7um-tate de or-?
Putea3
=emeia 6ncise3 Era e@act ca 6n )ilme3
Roberto Martinez )u at>t de mul4umit de sine# 6nc>t 65i comand- un scotc# 6l b-u# a!oi mai comand- unul# !e
care2l b-u mai 6ncet# uit>n2du2se din c>nd 6n c>nd la ceas3 (u!- ce trecu un s)ert de or-# se 6mbr-c- din nou cu
!altonul 5i ie5i a)ar- din localul <um Ocsen 6n noa!tea el8e4ian- e@trem de rece# unde )idelul 5o)er &ri 6l
a5te!ta 6nc-# cu motorul 5i instala4ia de 6nc-lzire 6n )unc4iune3
'a miezul no!4ii gara din <uric era goal-# la )el ca 5i str-zile ora5ului3 Tot a5a erau 5i cele zece cabine
tele)onice3 C>nd sun- tele)onul# t>r>itul acestuia !-ru at>t de strident 6n sala de a5te!tare rece# goal- 5i t-cut-#
6nc>t# !entru a doua oar- 6n seara aceea# Martinez )u tentat s- nu r-s!und- la tele)on 5i s- o ia la )ug-3
Ridic- rece!torul ca s- 6ntreru!- zgomotul3 (u!- ce25i declin- identitatea# 8ocea# de data asta 8ocea unui b-rbat#
6i s!use 6n s!aniol- s- )ie a doua zi la !r>nz la eta7ul trei al muzeului din Easel# 6n locul unde erau e@!use
!icturile celor doi :olbein3A!oi cel care suna din =ran9)urt 6ntreru!se con8orbirea la )el de brusc cum se
6nt>m!lase 5i !rima dat-3
&ri 6l duse !e !asagerul s-u latino2american 6na!oi la otelul Eaur au 'ac3 C-l-toria nu dur- dec>t cinci minute#
dar ceru !entru curs- dou- sute de )ranci3
E-rbatul de la rece!4ie 6i s!use lui Martinez c- era un tren s!re Easel care !leca a doua zi de diminea4- la ora
zece 5i !atruzeci de minute 5i c- a7ungea acolo la uns!rezece 5i cincizeci 5i 5ase de minute 5i c- de la gar- !>n-
la muzeul de art- se )-ceau cu ma5ina ma@imum 5a!te minute3
2 *re4i s-2l 8ede4i !e Picasso?
2 Nu# r-s!unse 8enezueleanul# !e cei doi :olbein3 =unc4ionarul de la rece!4ie d-du a!robator din ca!3 A!arent#
nu to4i
latino2americanii erau barbari3
<ece minute mai t>rziu# Martinez adormi 6n a5ternutul !us la dis!ozi4ie de unul dintre cele mai bune oteluri din
lume# consol>ndu2se cu g>ndul c- ciar 5i sans antura7 era 6nc- 6n stare s- ac4ioneze la )el de e)icient ca
6ntotdeauna3
'a mic- distan4- de gara din =ran9)urt# 6ntr2o camer- dintr2o cl-dire sordid-# cum numai 6n acest ora5 se !ot
6nt>lni# b-rbatul 5i )emeia cu care 8orbise 8enezueleanul erau 6n !at# dar nu dormeau 6nc-3 (iscutau des!re riscul
!e care2l im!lica acest drum3 E-rbatul trebuia s- ia trenul care !leca diminea4a s!re El8e4ia !entru a se 6nt>lni cu
8enezueleanul3 Ea 6i s!unea c- trecerea )rontierei cu riscul de a )i recunoscut de gr-niceri sau de cei de la 8am-
era o nebunie3 Pur 5i sim!lu# nu merita3
El 6i s!use c- n2a8ea dre!tate3 A8ea ne8oie de bani3
2 &it-2te unde st-m# s!use el3 Este nedemn de CarlosP O cli!- nu zise nimic# a!oi continu-A
2 Ei r-s!>ndesc z8onul c- am murit3 (ac- nu reu5esc s- de!-5esc situa4ia asta# mai bine a5 muri3
2 Nu 8orbi !rostii3 (e ce nu te a7ut- Gadda)i?
2 Poate din cauz- c- nu sunt arab3 Poate !entru c- 6mb-tr>nesc3 'a urma urmei# cine !oate 5ti ce g>nde5te omul
-sta3 E nebun3 Cel !u4in#nu mi2a con)iscat 8ila3 (e5i nici nu mi2a mai 6ngri7it2o3 N2o s- treac- mult tim! 5i o s-
arate ca magerni4a asta 6n care st-m3 (ac- n2o s- )ac rost de ni5te bani ca s- o re!ar singur3
2 (es!re c>4i bani 8orbe5te 8enezueleanul?
2 Cinci milioane de dolari3 M-rimea sumei o im!resiona !e )emeie3
2 (ac- lucrurile se des)-5oar- cum trebuie# ne !utem muta la otelul =ran9)urtero) c>nd m- 6ntorc3
=emeia r>se3
2 Nu este 8orba numai de bani# continu- Carlos3 A8em ne8oie de o conducere nou- 5i 8enezueleanul ne !oate
a7uta 6n acest sens3
2 (e ce e ne8oie de o conducere nou-?
2 Pentru c-# 6i e@!lic- el# conducerea 8ece nu2i ducea nic-ieri3 (e ani de zile Carlos 65i d-duse seama c- sub
aceast- conducere mergeau !e un drum gre5it3 Nu reu5im s- realiz-m nimic 5i# !ur 5i sim!lu# sunt !rea b-tr>n
!entru a2mi !ermite s- mai gre5esc3
Carlos a8ea acum 5aizeci 5i unu de ani3 Ani de zile tr-ise o mare !arte din tim! uitat de lume 6n 8ila aceea care
se degrada tot mai mult# situat- la !eri)eria ora5ului Tri!oli3 E5ecul la care se re)erea el !ri8ea BnouaC ramur- a
euroterorismului care a!-ruse la s)>r5itul anilor .9/%3 =usese ideea lui# ultima lui mare idee3 Personal !lecase
din 'ibia la =ran9)urt 6n !rim-8ara anului .9//# ca s- con8ing- =ac4iunea Armata Ro5ie s- !reia aceast-
misiune3
At>ta tim! c>t gu8ernul Germaniei de *est era controlat de !uterile care conduceau NATO# nu e@ista nici un
mi7loc !rin care societatea euro!ean-# iar 6n acest caz societatea german-# s- !oat- )i silit- s- nu mai s!ri7ine
!ro!rietatea !ri8at- asu!ra mi7loacelor de !roduc4ie3 (ac- reu5ea ca Germania s- nu mai )ie )idel- NATO# ar )i
)ost distruse leg-turile care o determinau s- )ie ca!italist-# )acilit>nd ast)el rela4iile cu 4-rile din Est3 (ac-
Germania ar )i )-cut acest lucru# ceilal4i !arteneri ar )i !rocedat la )el3
Pe de alt- !arte# alian4a !utea )i distrus- dac- era )r>nt- 8oin4a conduc-torilor din Germania care se a)lau 6n
s!atele NATO 2 !entruc- ei !ro)itau cel mai mult de !e urma acestei alian4e3 Nu era 8orba doar de generali# ci 5i
de baronii industriei germane care li8rau generalilor arme 5i de bancerii de la =ran9)urt 5i (usseldor) care
)inan4au industria de armament3
Nu trebuia !ierdut din 8edere nici sistemul 7udec-toresc# !entru c- acesta 6i a!-ra !e ca!itali5tii care distrugeau
mediul de)ri5>nd !-durile Germaniei3 Judec-torii erau cei care se a)lau 6n )runtea unui sistem 7uridic ce a8ea 6n
mod s!ecial menirea s- !rote7eze mai mult !ro!rietatea dec>t demnitatea oamenilor# sistem care reu5ise de7a s-
ruineze su)letul germanilor cre>nd acea ;onsumgesellsca)t# 6n cadrul c-reia oamenii din Germania erau
6n8-4a4i c- 6m!linirea 6nseamn- ca!acitatea dO a cum!-ra )rigidere# de a conduce Mercedesuri# de a25i !etrece
8acan4ele 6n 1!ania# nu s- citeasc- o!erele lui Goete# s- asculte muzica lui Eac 5i s- mediteze la ideile lui
Mar@3
Vinta era ansamblul militaro2)inanciaro27uridic care crease toate acestea3 *or 6nce!e cu Germania3 *or crea acolo
un model3 (ar 6n scurt tim! 6ntreaga Euro!- se 8a a)la !e agend-3 Atunci nici un bancer# industria5 sau general
de la Atlantic !>n- la Elba nu 8a mai )i 6n siguran4-3 To4i 8or )i urm-ri4i3 (e )a!t# dac- =ac4iunea Armata Ro5ie
reu5ea 6n Germania# le s!usese Carlos# el !ersonal 8a a8ea gri7- ca aceea5i metodologie s- )ie a!licat- 5i 6n
=ran4a# Italia# Eelgia3333 6n s)>r5it# oriunde era necesar3
Noua strategie 6nce!use s- )ie a!licat- c>te8a luni mai t>rziu 6n 8ara anului .9//3
Prima 4int- )usese cunoscutul bancer german Jiirgen Ponto# !re5edintele lui (resdner Ean93 (e ce Ponto?
Pentru c- b-ncile germane# mai ales dou- dintre cele mai im!ortante 2 (eutce 5i (resdner 2nu numai c-
6m!rumutau bani com!le@ului industrial2militar din acea 4ar-# dar erau 5i !rinci!alii ac4ionari 6n cadrul
cor!ora4iilor care erau inima sistemului3 Atac- marile b-nci 5i ai reu5it s- zdruncini 5i# 6n cele din urm-# s-
distrugi 6nse5i bazele sistemului3
Ponto ie5ise s- o 6nt>m!ine !e )ina lui la intrarea !rinci!al- 5i )usese 6m!u5cat 2 mai bine zis ciuruit 2 c>te8a
secunde mai t>rziu de armelee=ac4iunii Armata Ro5ie3 Gra4iemi7loacelor de comunicare 6n mas-# care se
dez8oltaser- nemai!omenit de mult 6n Germania# 6n !erioada !ostbelic-# imaginea bancerului z-c>nd 6ntr2o
balt- de s>nge 6n )a4a intr-rii !ro!riei case se 6nti!-rise 6n mintea )iec-rui german3
Era o !unere 6n scen- terorist- de cea mai bun- calitate3 Carlos# care se a)la 6ntr2o alt- cas- cons!irati8- din
a)ara =ran9)urtului 8-zuse totul la tele8izor3
&rm-toarea 8ictim- )usese :ans2Martin 1cle"er# !re5edintele Asocia4iei =ederale a Patronilor Germani# cea
mai !uternic- 5i in)luent- gru!are de ca!itali5ti din Germania Occidental-3 (in nou =ac4iunea Armata Ro5ie
4intise 6n 8>r)# nu la !eri)erie3
(e8enind mai s!ectaculo5i# au 6nce!ut cu o ac4iune de r-sunet 5i au c-utat s- s!eculeze )iecare )a!t3 Mai 6nt>i l2
au r-!it !e 1cle"er# tr-g>ndu2l a)ar- din ma5in- du!- ce 6i omor>ser-# 6n !lin- zi 5i cu s>nge rece# !e cei doi
oameni care erau !aza lui de cor!3 A8ea de ce s- se ocu!e tele8iziuneaP A!oi# !eriodic# trimiteau )otogra)ii
mi7loacelor de in)ormare 6n mas- 6n care el a!-rea 8iu 5i citind 5tiri din ziarul de ziua trecut- des!re el 6nsu5i3 ,n
cele din urm-# s2au !lictisit de 7oc# l2au omor>t 5i i2au aruncat tru!ul 6ntr2un loc unde 5tiau c- 8a )i g-sit cu
u5urin4-3
Continu>nd 6n acest )el# anul urm-tor l2au omor>t !e unul dintre 7udec-torii cei mai im!ortan4i din Eerlin# care 6i
b-gase la 6ncisoare !e c>4i8a dintre camarazii lor din =ac4iunea Armata Ro5ie# 5i au )-cut cunoscut 6ntregului
sistem 7udiciar din Germania c- nimeni din societatea german- decadent- nu era in8ulnerabil3
&n an mai t>rziu s2au a!ro!iat 5i mai mult de 4inta lor !rinci!al-3 Au 6ncercat s-2l asasineze !e generalul
Ale@ander :aig# comandantul NATO# 6n tim! ce acesta se ducea cu ma5ina la sediul din Eru@elles al acestei
organiza4ii3
(e data aceasta# au dat gre53 Au 6nt>rziat cu cinci secunde3
(e )a!t# abia 6n .98G euroterori5tii au reu5it# 6n cele din urm-# s- omoare un general3 *ictima# generalul RenO
Audran# se ocu!a cu tranzac4iile de arme )ranceze# era cel care# din 6ns-rcinareaMinisterului =rancez al A!-r-rii#
)urnizase Arabiei 1audite a8ionul Mirage# iar Argentinei 5i Ira9ului racetele E@ocet3 '2au omor>t 6n )a4a casei
sale din suburbia !arizian- 'a2Celle21aint2Cloud# tr-g>nd 6n el cu mitraliera3 (e data aceasta# au a8ut gri7- ca
lumea s- a)le c- boala terorist- era r-s!>ndit- 6n mod deliberat 5i coordonatM c- acest asasinat )usese rezultatul
unei ac4iuni comune la care !artici!aser- =ac4iunea Armata Ro5ie# Ac4iunea =rancez- 5i Celulele Eelgiene ale
Combatan4ilor Comuni5ti3
C>te8a s-!t-m>ni mai t>rziu# membrii aceleia5i gru!-ri au intrat 6n casa doctorului Ernst <immermann# situat-
6ntr2o suburbie a Miince2nului# tocmai c>nd acesta era !e !unctul de a !leca la birou3 '2au legat# l2au a5ezat 6n
!atul con7ugal# 5i 6n !rezen4a so4iei sale Ingrid 5i sub !ri8irile 6ngrozite ale acesteia# l2au e@ecutat# 6m!u5c>ndu2l
6n ca!3 Ce crim- comisese acesta? Era !re5edintele consiliului &niunii Produc-torilor de Motoare 5i Turbine#
!rinci!ala com!anie aeros!a4ial- 8est2german-3 <immermann# sau com!ania lui# )urniza motoare !entru tancul
german B'eo!ardC 5i !entru a8ionul de 8>n-toare 5i bombardament al NATO BTornadoC3 (eci# el trebuia s-
moar-3
Li lucrurile au continuat 6n acest )el3
Publica4ia Te 0all 1treet Journal# analiz>nd situa4ia creat- 6n Euro!a 6n .988# concluziona c- BTuturor
!ersoanelor im!ortante din domeniul industrial 5i )inan4elor le este team- s- nu )ie asasinateC3 Li continuaA BAsta
5i urm-re5te terorismulA s- semene teroare 6n su)letele du5manuluiC3 (ar# de5i teama era !rezent-# ea se re)lecta
mai mult 6n 8ia4a !articular- a oamenilor im!ortan4i# determin>ndu2i s- reduc- celtuielile e@orbitante at>t de
dragi ne8estelor lorA gata cu balurile# gata cu desciderea stagiunii la o!er-# gata cu 6nt>lnirile la curse3 C>t
!ri8e5te ata5amentul lor !ublic )a4- de NATO 5i Occident# el era la )el de )erm3
(eci# nici noua tactic- de a2i b-ga 6n s!erie4i !e oamenii care conduceau )irma Mercedes2Eenz# Cor!ora4ia
E-ncilor El8e4iene sau Ro"al (utc nu d-duse nici un rezultat3 *ecea tactic- urm-rind intimidarea
oamenilor !olitici din Occident se do8edea# de asemenea# tot mai ine)icient-3
Ast)el# 6n !o)ida !rezen4ei amenin4-toare a Armatei 1o8ietice 6n Germania# cre5tin2democra4ii 6n )runte cu
:elmut ;ol continuau s- conduc- 4ara la )el de e)icient ca mai 6nainte# !e 8remea lui Adenauer 5i Erart3 12ar
!utea s!une c- identi)icarea 6n Germania de *est a terorismului cu e@tremismul de st>nga a contribuit la
r-m>nerea la !utere a conser8atorilor# 6ntruc>t C(&2C1& era considerat- de mul4i germani ca )iind o
contra!ondere mai e)icient- la terorismul de !e str-zi dec>t social2democra4ii# ca s- nu mai 8orbim de ecologi5ti3
Margaret Tatcer 5i gu8ernul ei conser8ator conduceau 6nc- Anglia 6n !o)ida 6ncerc-rilor terori5tilor irlandezi
de a o asasina !e ea 5i 6ntregul gu8ern 6n tim! ce se a)lau 6ntr2o cl-dire din Erigton# unde se adunaser- cu to4ii
la con8en4ia anual- a !artidului lor3 6n !o)ida deceniilor de terorism at>t din !artea st>ngii# c>t 5i din !artea
dre!tei# a r-!irii 5i asasin-rii de c-tre Erig-zile Ro5ii a zeci de !ersonalit-4i im!ortante din Italia# !rintre care 5i
)ostul !rim2ministru Aldo Moro# !rocesul democratic nu numai c- su!ra8ie4uise# dar# 6n a doua 7um-tate a
deceniului al nou-lea# se dez8oltase cum rareori se 6nt>m!lase 6nainte3 Iar du!- .9//# la )iecare sesiune de
alegeri# num-rul 8oturilor ob4inute de comuni5ti a sc-zut3
Ce se 6nt>m!lase cu !uterea lui Ara)at 5i a OEP 6n .988? Ei 6i !ro8ocaser- de !rea multe ori !e
ultraconser8atorii din Israel# a5a c- Eegin s2a dus# !ur 5i sim!lu# du!- ei 6n 'iban 5i i2a aruncat literalmente 6n
mare3 6ncercarea lor de a r-sturna regimul din Arabia 1audit-# !ro8oc>nd o re8olu4ie la Mecca# s2a do8edit un
e5ec total3 ,n cele din urm-# Ara)at de8enise o !acoste !olitic- ciar 5i !entru lumea arab-3
(eci# de la Pirinei !>n- la Elba 5i de la (ublin !>n- la Tel A8i8# 6n )orma lui tradi4ional-# terorismul se do8edise
)alimentar3
Carlos 5tia acest lucru3
Iar 6n aceste zile de la )inele anului .988 5tia 5i de ce3 &rm-riser- obiecti8e gre5iteA
Crezuser- c- 8or !utea s- Bc>5tigeC submin>nd statul Israel !rin atacuri teroriste de la bazele din 'iban# c- 8or
!utea s- !un- ca!-t domina4iei clasei de sus 6n Anglia o dat- !entru totdeauna# asasin>ndu2l !e Mountbatten !e
iatul s-u# ucig>ndu2l !e !rim2ministrul Marii Eritanii 5i tot cabinetul la Erigton# c- 8or !utea s- 6m!ing-
Germania Occidental- 6n bra4ele Germaniei R-s-ritene# r-!indu2i 5i asasin>ndu2i !e bancerii din (iisseldor) 5i
!e industria5ii din Miincen3
Ceea ce 6n4elegea Carlos acum era c- toate acestea im!licaser- acte teroriste s!ectaculoase care d-duser- gre53
6n4elegea c- ade8-ratul du5man nu era re!rezentat de gangsterii care conduceau Israelul# nu de conser8atorii care
8oiau s- aduc- Anglia 6n secolul al nou-s!rezecelea# nici de reac4ionarii !rimiti8i care )ormau )amilia regal- din
Arabia 1audit- 5i nici de clica total coru!t- ca!italist- a)lat- la !utere 6n Germania Occidental-3
Nu3 (u5manul 2 Occidentul 2 ar )i rezistat sau s2ar )i !r-bu5it doar odat- cu o singur- na4iune 5i numai unaA
1tatele &nite3 Restul# israe2lienii# englezii# germanii# saudi4ii )-ceau# !ur 5i sim!lu# ce le s!uneau americanii s-
)ac-3
Li uimitor# singura 4ar- care r-m-sese esen4ialmente imun- la terorism era 1&A3 (esigur# dou- sute de solda4i
americani )useser- masacra4i de c-tre terori5ti 6n tim! ce dormeau 6n cazarma lor din Eeirut3 Eine>n4eles# c>nd
5ii4ii deturnaser- a8ionul a!ar4in>nd liniilor aeriene T0A 4inuser- ca!ti8i cincizeci de americani3 (ar 6n 1tatele
&nite !ro!riu2zis? E@ista terorism !e !-m>ntul Americii?
Nici 8orb-3
(e )a!t# din momentul 6n care !oli4ia din 'os Angeles se ot-r>se s- licideze Armata de Eliberare Reunit-#
transmi4>nd 6n direct la tele8iziune o!era4iunea res!ecti8-# terorismul organizat dis!-ruse e)ecti8 de !e scena
Americii3 Probabil c- o mul4ime de !retin5i terori5ti tr-seser- concluziaA era inutil s-25i !iard- tim!ul 6ntr2o 4ar-
unde !oli4i5tii ac4ionau ca ni5te c>ini turba4i3
Carlos condusese c-# dac- 8rei s- distrugi du5manul# trebuie s-2l lo8e5ti 6n inim-3 Iar inima era com!us- din cele
cincizeci de state ale Americii3
Cum?
Cum s- creezi un climat de team- 6n 1tatele &nite# submin>nd ast)el ca!acitatea lor de a se gu8erna333 5i !rin
e@tensie# ca!acitatea de a conduce restul celeilalte 7um-t-4i a lumii?
&n mi7loc ar )i )ost s- trans)ere# !ur 5i sim!lu# 8ecile metode !e noul continent3 Masacrarea !u5ca5ilor marini
la Eeirut do8edise c- americanii erau e@trem de 8ulnerabili la e)ectele !siologice ale terorismului3 ,n decurs de
c>te8a s-!t-m>ni de la masacru# sub !resiunea o!iniei !ublice americane# gu8ernul 1tatelor &nite )usese ne8oit
s- se retrag- com!let din Orientul Mi7lociu3 (u!- ce tim! de treizeci de ani dominaser- din !unct de 8edere
!olitic regiunea# ac4iunea sinuciga5- a unui singur 5o)er# care conducea un camion 6nc-rcat cu e@!lozi8 5i care
intrase 6ntr2o cazarm- a !u5ca5ilor marini americani situat- la c>te8a sute de metri de 4-rmul de est al
Mediteranei# 6i silise !e americani s- se retrag-3 C>nd# mai t>rziu# a8ionul liniilor aeriene T0A )usese deturnat la
Eeirut# iar ostatecii americani au )ost !rezenta4i 6n direct# cu arogan4-# 6n )iecare zi la tele8iziune# !ublicul
american a de8enit 5i mai con8ins c- Orientul Mi7lociu era un loc de care gu8ernul 1tatelor &nite trebuia s- stea
c>t mai de!arte !osibil3
Ar )i )ost oare !osibil ca o serie de acte similare# ciar 6n America# s- determine o alt- retragere masi8- a
americanilor 2 de data aceasta# din Euro!a? Oare uciderea unui num-r mai mare de banceri# industria5i#
7udec-tori 5i !oliticieni americani n2ar !utea con8inge o!inia !ublic- american- c-# a5a cum se 6nt>m!lase 6n
cazul Orientului Mi7lociu# la )el se !unea acum !roblema 5i 6n ce !ri8e5te Euro!aA c- !re4ul !l-tit !entru o
im!licare 5i mai !ro)und- era !rea mare? C- 8enise momentul ca America s-25i 8ad- de treburile ei sau# mai
bine# s- se izoleze3
(eoarece trecuser- !atru ani de c>nd 6nce!user- cercet-rile 6n cadrul Ini4iati8ei de A!-rare 1trategic-# 6n scurt
tim!# ele a8eau s- dea roade3 ,n cur>nd 8a )i des)-5urat eci!amentul !e care2l im!lica BR-zboiul1telelorC3 ,n
acest caz# cine mai a8ea ne8oie de NATO? (e ce s- )ie americanii 4intele tic-lo5ilor de terori5ti comuni5ti
nebuni din Euro!a doar !entru c- 1tatele &nite continuau s- sus4in- o alian4- desuet-?
(ar singur era a!roa!e im!osibil s- )ac- acest lucru3 Li Carlos 5tia asta3
I2ar )i )ost de )olos totu5i3 (e )a!t# i2ar )i )ost de mare )olos# l2ar )i readus !e Carlos !e !rima !agin- a )iec-rui
ziar din lume3
(ar numai acest lucru n2ar )i su)icient3 Era ne8oie de ce8a cu totul nou3 Ce8a !e o scar- mai larg-3
Ce8a !e un !lan total di)erit3
1- se 6ntoarc- 8-rul s-u la Caracas3 ,n tim!ul lungii con8orbiri tele)onice# !e care o a8usese c>nd 6l sunase 6n
'ibia cu trei seri 6n urm-# acesta 6i s!usese c- )ra4ii Martinez# care conduceau *enezuela# erau nebuni de legat3
Ei de4ineau !ozi4ia ceie 6n r>ndul acelei clase 5i 6n s!ecial al clicii din r>ndul acelei clase# care conducea 5i
condusese 6ntotdeauna 4ara3 To4i 6i urau acum !e nord2americani cum nu2i uraser- niciodat-# deoarece =MI 5i
bancerii americani le uzur!aser- !uterea3 ,n s)>r5it# )ra4ii Martinez erau dis!u5i acum s- )ac- orice 6n acest
sens3 Ei ar )i s!ri7ini4i 6n *enezuela a!roa!e 6n totalitate# 6nce!>nd de la !re5edinte 5i !>na la 5e)ii uniunilor
sindicale3 El# 8-rul lui Carlos# 6i s!usese c- ace5tia se g>ndeau la o Bac4iune comun-C cu to8ar-5ul lor
8enezuelean# Carlos# 5i 8oiau s- 8orbeasc- cu el des!re acestea3
1e !-rea c- !utea )i e@act ce25i doreau3 ,n orice caz# era ceea ce el# Carlos# a8ea ne8oie3 Ac4iuneP Gazdei lui#
care acuma 6l ignora com!let# i2ar )i !l-cut acest lucru3 Asta nu 6nsemna c- i2ar )i s!us ce8a lui Gadda)i3 Omul
era nebun 5i ar )i !utut s- )ac- sau s- s!un- ce8a care ar )i com!romis totul3
Nu2l sur!rindea c>tu5i de !u4in )a!tul c- un om cu re!uta4ia lui Roberto Martinez# ministrul !etrolului# 5i )ratele
acestuia# Jose# ministrul de )inan4e# 8oiau s- aib- de2a )ace cu el# Carlos# teroristul3 'a urma urmelor# ei erau#
cum s!usese 8-rul s-u# de aceea5i na4ie 5i 5tiau cu to4ii c- eliberatorul Americii 'atine# un re8olu4ionar# un
terorist# dac- era 8orba s- )ie cinsti4i# a8usese dre!tate c>nd# cu !este un secol 5i
7um-tate 6n urm-# 6i !usese 6n gard- !e to4i 5i le ar-tase care era du5manul lor comun3
B1tatele &nite# s!usese 1imon Eoli8ar# !-reau )-cute s- im!un- s-r-cia latino2americanilor 6n numele libert-4ii3C
Aceast- libertate !-rea s- includ- 5i libertatea de a im!une latino2americanilor o datorie uria5-# rate c-m-t-re5ti
ale dob>nzii la aceast- datorie 5i a!oi s- cear- !lata scaden4elor 6n numele liberei ini4iati8e# indi)erent de
su)erin4ele omene5ti !e care le2ar im!lica3
Nu3 'ucrurile merseser- !rea de!arte3 Aceast- situa4ie nu mai !utea )i tolerat-3 Trebuia luate contram-suri
drastice3 Li to4i 8enezuelenii# 6n ultim- instan4- to4i latino2americanii# trebuiau s- !artici!e la aceast-
contraac4iune3
Ast)el# 6n ultimele s-!t-m>ni ale anului .988# ei 2 ministrul !etrolului# ministrul de )inan4e 5i re8olu4ionarii 2
a8eau o cauz- comun-# dac- a e@istat a5a ce8a 8reodat-3
(eci# trei ore mai t>rziu# Carlos 65i !-r-si !atul 5i !e to8ar-5a lui# care dormea 6nc-# 5i !orni la drum3 A)ar- nu se
luminase 6nc- de ziu-3
(u!- o 7um-tate de or- se a)la 6n e@!resul Reingold# care se 6ndre!ta s!re )rontiera de sud a Germaniei 5i
ora5ul Easel# situat 6n a!ro!iere3
H
Primul moment al ade8-rului 6n acea zi 2 era 7oi# 8 decembrie .988 2sosi !entru Carlos c>nd e@!resul Reingold
se o!ri la gara Eadiscer3 Aceast- sta4ie de cale )erat- este o encla8- teritorial- german- 6n interiorul ora5ului
el8et Easel3 ,n anii .9F%# nazi5tii au !ro)itat de !ri8ilegiile ce decurgeau din acest statut organiz>nd acolo#
!entru tinerii el8e4ieni# adun-ri ale organiza4iei :itler7ugend3
Nazi5tii 8eniser- 5i !lecaser-# dar gara Eadiscer r-m-sese 6n continuare o encla8-3 Toate trenurile care 8eneau
din nord se o!reau aici c>te8a minute# dar# de obicei# coborau !u4ini !asageri3 &nii dintre cei r-ma5i 6n tren
de8eneau ner8o5i3 Aceasta se datora )a!tului c- 5tiau c- 6n aceast- gar- se urcau 6n tren )unc4ionari ai 1er8iciului
el8e4ian !entru Imigra4ie 5i ai autorit-4ilor 8amale ale acestei 4-ri3
(eci# ca 6ntodeauna# 5i 6n acea zi statur- 6n e@!resul Reingold urm-toarele zece minute# 6n tim! ce trenul
str-b-tea ora5ul Easel s!re gara central- el8e4ian-# :au!tbano)# ultima sta4ie situat- de !artea cealalt- a
Rinului3 =unc4ionarii el8e4ieni se de!lasau 6ncet# la )el ca trenul# 6ntruc>t controlau# !e 6ndelete 5i sus!icio5i#
actele )iec-rui !asager3 Nu descideau baga7ele dec>t arareori3 (ar 65i consultau des registrele groase !e care le
!urtau cu ei# 6n care erau 6nregistrate numerele de !a5a!ort ce trebuia urm-rite# )otogra)ii sau desene ale
b-rba4ilor sau )emeilor !e care Inter!olul# Poli4ia El8e4ian- sau Ministerul de Interne 6i urm-reau 5i 8oiau s-2i
!rind- cu tot dinadinsul3
(in momentul 6n care organizase r-!irea mini5trilor OPEC cu ocazia con)erin4ei acesteia de la *iena# !e numele
lui Carlos )usese emis un
mandat de arestare interna4ional3 (esenul re!rezent>nd )igura lui Carlos# de care dis!unea Inter!olul# data din
aceast- !erioad-# res!ecti8 de treis!rezece aniM cu alte cu8inte# era inutil3
'ista cu numerele !a5a!oartelor era# de asemenea# inutil-# deoarece !a5a!ortul me@ican !e care 6l a8ea Carlos nu
)igura !e aceste liste3 Era un !a5a!ort me@ican autentic 5i 6i )usese eliberat de 5e)ul Poli4iei din Me@ico Cit"3
Poli4istul 2 care acum era la 6ncisoare 2 a8usese ne8oie de a7utor 6n comer4ul cu droguri 6n care era im!licat
!>n- !este ca!3 A7utorul )usese necesar !entru c- doi dintre clien4ii lui din Euro!a 6l 6n5elaser- 5i el 8oia ca
ace5tia s- )ie licida4i3 =iind un om )oarte ocu!at# care a8ea 6ndatoriri legate de a!licarea legii# trebuind s- )ac-
)a4- 5i res!onsabilit-4ilor care decurgeau din )a!tul c- era im!licat 6n conducerea unei 8aste re4ele interna4ionale
de stu!e)iante# 5e)ul !oli4iei a8ea ne8oie de a7utor din a)ar- !entru !unerea 6n a!licare a !lanului res!ecti83
Carlos se ocu!ase imediat de aceast- treab-3 ,n scimb# teroristul 8enezuelean !rimise o mul4ime de !esos 2
dintre care o !arte la 8aloarea de atunci a dolarului 2 5i o mul4ime de !a5a!oarte me@icane noi3
(ar# ciar 5tiind acest lucru# Carlos a8u ne8oie de o uria5- st-!>nire de sine ca s- r-m>n- calm c>nd 7andarmul
el8e4ian 6n uni)orm- 8erde s!useA P>sse# bitte3
In !a5a!ort# la rubrica ocu!a4ia# era trecut domeniul B)armaceuticC3 *izita lui era e@!licabil-# a8>nd 6n 8edere
)a!tul c- la Easel se a)la sediul celor mai mari trei com!anii de medicamente din lumeA :o))mann 'a Roce#
Ciba2Geig" 5i 1andoz3 Carlos !rimi !a5a!ortul me@ican 6na!oi 5i 8ame5ul el8e4ian !lec-3
Cinci minute mai t>rziu Carlos se a)la !e teritoriul El8e4iei 5i era 6nc- liber3
Trenul H/K al lui 1cDeizerisce Eundesban RC-ile =erate El8e4ieneS !-r-si <iiricul la ora zece 5i !atruzeci 5i
o!t de minute )i@# trans!ort>nd o mul4ime de oameni de a)aceri el8e4ieni 5i un ministru al !etrolului din
*enezuela3 Roberto Martinez c-l-torea# bine6n4eles# cu clasa 6nt>i3 G-si imediat com!artimentul !entru )um-tori#
ca!itonat 6n!lu5 ro5u# situat 6n 8agonul al treilea al trenului com!us din uns!rezece 8agoane3 Nu !lecase bine
trenul 5i el )uma de7a !e ziua aceea a doua a8an- Monte Cristo# !u)-ind cu ner8ozitate# !e m-sur- ce citea nu2
m-rul din 8 decembrie al ziarului :erald Tribune3
Pe !agina 6nt>i# editorialul ar-ta c- se con)irma 6ncetarea )ocului 6ntre Iran 5i Ira93 1e estima c- odat- ce !acea
8a )i a!arent restabilit-# 6n .989 ambele 4-ri a8eau s- !roduc- !etrol la ni8elul de dinainte de r-zboi 2 adic- 5ase
milioane de barili !e zi Iranul 5i !atru milioane Ira9ul3 ,n !agina a doua era re!rodus- o declara4ie a
!re5edintelui Reagan# 6n care se !reciza c- ultima lui !ro!unere de buget !re8edea cel mai mic de)icit bugetar
din deceniul al nou-lea3 (atoria !ublic- a8ea totu5i s- creasc- la a!ro@imati8 dou- mii 5a!te sute de miliarde de
dolari3 Editorialul de !e !agina a 5asea ar-ta c- 6n momentul c>nd Reagan !reluase )unc4ia# cu o!t ani 6n urm-#
datoria !ublic- )usese mai mic- de o mie de miliarde de dolari 5i se 6ntrebaA dac- acest lucru se 6nt>m!lase 6n
decursul a o!t ani de gu8ernare re!ublican- conser8atoare# ce se 8a 6nt>m!la 6n tim!ul administra4iei demo2
cra4ilor liberali?
Li# 6n mod s!ecial# ce a8ea s- se 6nt>m!le cu amendamentul Gramm2Rudman? Acest amendament )usese
ado!tat de Congres 6n .98G 5i )usese !rezentat de unii ca )iind un mi7loc sigur !entru a realiza ecilibrul )iscal al
1tatelor &niteM al4ii 6l ta@aser- dre!t Bo deraiere !rogramat-C3 Amendamentul !re8edea c-# dac- Congresul nu
reu5ea s- reduc- de)icitul bugetar la un anumit ni8el 6n )iecare an 5i# 6n )inal# s-2l reduc- la zero 6n .99.# 6n mod
automat s2ar reduce toate celtuielile gu8ernamentale# indi)erent de consecin4ele asu!ra a!-r-rii sau altor
ser8icii sociale3 Nu sc-!au nici bugetele =EI 5i al ser8iciului intern !entru ta@e !e !ro)it# 8enituri# articole de lu@
5i distrac4ii3 (e unde ideea de Bderaiere !rogramat-C3
(ar !>n- acum deraierea nu a8usese loc# deoarece# 6n tim!ul !re5edintelui Reagan# economia continuase s- se
dez8olte# )-c>nd !osibil- cre5terea 8eniturilor din im!ozite3 Rezultatul a )ost realizarea an de an a obiecti8elor
amendamentului Gramm2Rudman# )-r- s- se !roduc-
8reo dis)unc4ie economic- im!ortant-3 N2a )ost ne8oie niciodat- s- se recurg- la acele reduceri 6ngrozitoare ale
celtuielilor gu8ernamentale3
:erald Tribune ar-ta c- acum# a8>nd 6n 8edere )a!tul c- 6nce!use recesiunea economic-# amendamentul
Gramm2Rudman a8ea s- )ie 6n mod automat sus!endat3 Autorii lui )useser- 6n4ele!4i 5i !re8-zuser- aceast-
situa4ie3 Editorialul !unea 6ns- 6ntrebarea dac- acum# c>nd democra4ii 8eneau din nou la !utere# nu era# oare#
!robabil ca legea s- )ie anulat- cu totul3 (ac- n2ar trebui s- )ie abrogat- !entru a da omului nou# care 8enea la
Casa Alb-# m>n- liber- !e !lan )iscal !entru a !utea )ace )a4- 5oma7ului care !-rea c- nu !oate )i e8itat 6n .989
5i 6n anii urm-tori? Li c>nd 8or 6nce!e democra4ii cu ade8-rat s- celtuiasc-# nu 8a trebui oare ca Ministerul de
=inan4e al 1tatelor &nite s- 6ncea!- din nou s- 6m!rumute masi8?
Cele dou- mii 5a!te sute de miliarde nu 8or de8eni atunci !atru mii sau 5ase mii de miliarde de dolari? *a )i#
oare# ne8oit restul lumii s- )inan4eze 6nc- o dat- 7um-tate din datoria 5i mai mare a Americii? Li dac- nu# atunci
ce se 8a 6nt>m!la?
Rezultatele 5tirilor erau re)lectate 6n !agina )inanciar-3 *estea Bbun-C a !-cii 6ntre Iran 5i Ira9 redusese !re4ul
4i4eiului cu 6nc- cincizeci de cen4i3 1e )-ceau ciar s!ecula4ii c- 8a e@ista un sur!lus de !etrol de asemenea
!ro!or4ii# 6nc>t s2ar !utea ca# 6n cele din urm-# !re4ul s- scad- !>n- la nou- dolari barilul sau ciar mai !u4in3
Aceasta ar 6nsemna sc-derea in)la4iei 5i rate mai mici ale dob>nzii# sub ni8elul obi5nuit# la 6m!rumuturile !e
termen lung3 *estea BreaC# !otri8it c-reia 1tatele &nite erau condamnate s- se 6nglodeze 5i mai tare 6n datorii#
!ro8ocase cre5terea ratei dob>nzilor la 6m!rumuturile !e termen scurt la NeD Ior9 5i de!recierea dolarului 6n
Euro!a3 Acest lucru 6l nedumerea !e autorul articolului de )ond de !e !agina consacrat- !roblemelor )inanciare
a ziarului :erald Tribune3 (e obicei# de )a!t a!roa!e 6ntotdeauna# c>nd America cre5tea rata dob>nzii# cre5tea 6n
egal- m-sur- 5i 8aloarea dolarului3 (e ce dintr2odat- aceste !rocese mergeau 6n direc4ii o!use?
*enezueleanului 6i !l-cea ce citea3 El 5tia de ce 5i 6n cur>nd# !oate )oarte cur>nd# a8eau s- 5tie 5i ei3 Cum
s!usese Reagan c>nd )usese ales a doua oar-? BN2a4i 8-zut 6nc- nimicPC
Martinez 6m!-turi ziarul 5i !ri8i a)ar- !e )ereastr- la !eisa7ul el8e4ian3 Aici nu erau mun4i3 (oar dealuri
aco!erite cu un strat sub4ire de z-!ad-# a!oi c>te un s-tuc 5i du!- cinci minute altul3 Totul era de un alb
imaculat3 Pa5nica# lini5tita# bogata 5i sigura El8e4ie3 Poate c- ar trebui s-25i cum!ere o locuin4- aici 5i s- se
retrag-3 (e ce s- ri5te la 8>rsta lui? (e ce s- nu2i dea !ur 5i sim!lu uit-rii !e americani? 1- uite !re4ul'!etrolului3
1-2l dea uit-rii !e333 Carlos3
Trecu un alt 5at3 Pe !lac- scria BAarauC3 A!oi altul# BRein)eldenC3
Nu# )ir2ar s- )ie3 Era !ur 5i sim!lu !rea tentant# deoarece cu c>t se g>ndea mai mult# cu at>t era mai con8ins c-
ceea ce !unea la cale !utea s- reu5easc-3 Putea de8eni cel mai im!ortant e8eniment )inanciar al tuturor
tim!urilor3
(umnezeuleP 65i 5i imagina titlurile din ziarul :erald Tribune3 Mare de o 5cioa!- 5i cu negru3
PANICA AN&'&I .989P
Merita s- ri5te3 Ciar dac- riscul era nemai!omenit de mare3 Ciar 5i riscul de a )i 8-zut 6n !ublic cu Carlos3
(eoarece# dac- ulterior cine8a ar )i )-cut leg-tura 6ntre )a!te# ar )i )ost !rea t>rziu3 Pentru ei3
;unstmuseum este cel mai 8eci muzeu de art- !ublic din lume3 Caracterul uni8ersal al o!erelor de art- e@!use
aici 5i calitatea e@ce!4ional- re)lect- ni8elul de cultur- al unui ora52cetate care a )ost 5i este unic 6n Euro!a 6n ce
!ri8e5te ra)inamentul s-u burgez 2 bWrgerlic 25i totu5i aristocratic3 (ac- aceast- caracterizare s2ar re)eri la un
ora5 din alt- 4ar- dec>t El8e4ia# termenii ar !-rea 6n mod e8ident contradictorii3
(ar nu c>nd e 8orba de Easel# care este# !oate# ultimul bastion al umanismului clasic 6ntr2o lume 6n care cultura
de Bmas-C 2 o ade8-rat- contradic4ie 6n ce !ri8e5te termenii 2 domin- acum 6n mod ire8ocabil3 Meritul a!ari4iei
la Easel a unei asemenea st-ri de lucruri
admirabile re8ine 6n cea mai mare !arte ugeno4ilor care )useser- alunga4i din =ran4a la s)>r5itul secolului al
5ais!rezecelea 5i 6nce!utul secolului al 5a!tes!rezecelea din cauza credin4ei lor !rotestante3 Mul4i dintre ei
emigraser- la Easel 5i aduseser- cu ei o etic- a muncii care le2a !ermis s- creeze re!ede bog-4ie 6n ora5ul care2i
ado!tase3 Aceast- bog-4ie au !-strat2o !entru ei# 6n sensul c- etica lor nu !resu!unea obliga4ia s- dea o !arte din
ea s-racilor3 Etica lor !rotestant- )rancez- cerea totu5i ca ei s-25i )oloseasc- bog-4ia !entru educa4ia conce2
t-4enilor din noua lor !atrie# 6n !o)ida )a!tului c- cei mai mul4i dintre ei !ro8eneau din r>ndul !rimiti8ilor 4-rani
el8e4ieni3 Ei s2au sim4it obliga4i s-2i 6mbog-4easc- din !unct de 8edere cultural# s- le aduc- Rena5terea 6n
s!eran4a c- Easelul 8a de8eni !entru Euro!a central- ce )usese =loren4a !entru Italia de nord3
(eci bog-4ia a )ost )olosit- 6n mare m-sur- de ei 5i de urma5ii lor !entru a !romo8a artele 6n orice )orm-# de la
teatru 5i balet !>n- la !ictur- 5i scul!tur-3
A5a a a!-rut muzeul !ublic de art-# !rimul din lume3
O !ri8ire mai atent- asu!ra istoriei ora5ului2cetate arat- totu5i c- unicitatea Easelului 6n ce !ri8e5te bog-4ia
cultural- nu 65i are 6nce!uturile 6n secolul al 5a!tes!rezecelea 5i nu se datoreaz- doar ugeno4ilor3 Ea iz8or-5te
la cum!-na dintre secolele al cincis!rezecelea 5i al 5ais!rezecelea 5i se datoreaz- bisericii 5i desco!eririi
ti!arului3 ,n .HF. Pa!a# care se 6ntorsese la Roma du!- un lung e@il# con8ocase Conciliul de la Easel# unde
clerici din lumea 6ntreag- se 6nt>lniser- du!- o 6ntreru!ere de o!ts!rezece ani 6ncerc>nd 6n zadar s- st-8ileasc-
8alul de coru!4ie care 6nce!use s- submineze 6ns-5i bazele bisericii catolice3 ,n urma acelui conciliu a luat )iin4-
6n .HGK uni8ersitatea# 6nzestrat- ciar de !a!alitate3 &ni8ersitatea# la r>ndul ei# a atras industria ti!arului 5i !e
unul dintre !rimii ei me5teri# =roebenius3 Aceast- bog-4ie cultural- 65i are originea aici# la Easel# 6nc- de la s)>r2
5itul secolului al cincis!rezecelea3
Ca urmare# ora5ul2cetate a de8enit 6n scurt tim! un )el de magnet !entru unele dintre cele mai mari s!irite din
Euro!a3 ,n !rimele deceniiale secolului al 5ais!rezecelea au 8enit la Easel Erasmus din Rotterdam# Paracelsus 5i
:ans :olbein3
A5a se e@!lic- !rezen4a colec4iei :olbein la !rimul muzeu !ublic de art- din lume 6n Easel3
,n sala 6n care se a)lau cele mai im!ortante lucr-ri ale celor doi :olbein st-tea 6n acea zi de decembrie .988 un
ministru al !etrolului 8enezuelean care nu 5tia nimic din toate acestea3 Asta nu 6nsemna c- nu era im!resionat 5i
r-m-sese indi)erent3 (eoarece tabloul lui :olbein care domina 6nc-!erea aceea# de )a!t acel muzeu# era o !>nz-
uria5- re!rezent>ndu2l !e :ristos !e cruce3 Emo4ia !e care i2o !rodusese era at>t de !uternic-# 6nc>t se !utea
obser8a sub )orma unei lacrimi care se !relingea !e unul din obra7ii lui Roberto Martinez# un om ancorat 6n
lumea noastr- laic- la )el de mult ca oricare alt om din lume3 1au a!roa!e ca oricare3
,n urma unei 6n4elegeri# 6n aceea5i sal- se mai a)la un alt b-rbat a c-rui identitate real- )-cea ca !>n- 5i un
ministru al !etrolului latino2ame2rican s- !ar- !rin com!ara4ie un s)>nt3 Era un b-rbat mai 6n 8>rst-# mic de
statur-# brunet3 ,n tim! ce se de!lasa !entru a a7unge l>ng- Roberto Martinez# 6nclin- ca!ul 6n semn de res!ect
)a4- de tabloul din )a4a lui3 E-rbatul !ro!usese ca ei s- se 6nt>lneasc- acolo dintr2un moti8 care nu a8ea nici o
leg-tur- cu !a!alitatea# uni8ersitatea sau industria ti!ogra)ic-# :olbein sau ugeno4i3 Moti8ul care2l
determinase )usese )a!tul c- el 5tia c- !rin tradi4ie muzeele au )ost 5i sunt locuri e@celente de 6nt>lnire !entru
criminali so)istica4i cum sunt s!ionii 5i terori5tii3
2 Euenos dias# com!adre3
2 Euenos333
Teroristul 6i )-cu semn cu m>na s- tac-3
2 *orbim engleze5teP 6i !orunci el3 Minunat# nu2i a5a? s!use Carlos ar-t>nd cu ca!ul 6n direc4ia !>nzei uria5e din
)a4a lor3 ,4i treze5te un sentiment de 8enera4ie3
Noroc c- muzeul a8ea !aratr-snet# alt)el l2ar )i tr-snit (umnezeu3 Carlos# alias me@icanul care lucra 6n domeniul
)armaceutic# se 6ndre!t- s!re sala urm-toare unde se g-sea !ortretul lui 'uter !ictat de(iirer 5i !ortretul lui
Erasmus !ictat de :olbein3 &n !aznic 6l studie de la distan4-3 A8ea !reg-tirea necesar- !entru a de!ista oamenii
care !-reau nelalocul lor acolo3 1tr-inul# 6mbr-cat cu aine !onosite 5i !anto)i uza4i intra 6n aceast- categorie3
Omul !-rea 6n acela5i tim! ino)ensi83 Paznicul se 6nde!-rt-# iar teroristul 5i ministrul !etrolului 65i continuar-
con8ersa4ia lor cu caracter sub8ersi83
2 1unte4i senor Martinez? 6ntreb- Carlos3
2 (a# bine>n4eles3
2 Ltiu o ca)enea !e malul Rinului3 Are cea mai bun- !atiserie din El8e4ia3 Putem merge acolo 5i s- 8orbim !e
drum3
Carlos cuno5tea Easelul# deoarece 6n acest ora5# unul dintre colegii lui de !ro)esie# turcul Oral Celi9# com!lice al
unui alt membru al )r-4iei teroriste interna4ionale# Memet Aii Agca# omul care tr-sese 6n Pa!-# crease o re4ea de
des)acere a eroinei3 At>t Agca# c>t 5i Memet )-cuser- !arte din organiza4ia 'u!ii Cenu5ii# !rinci!ala
organiza4ie terorist- din Turcia3 C>nd Celi9# care cum!-rase !istolul EroDning de nou- milimetri !e care2l
)olosise Agca c>nd tr-sese asu!ra Pa!ei# e8adase# 'u!ii Cenu5ii 6l luaser- sub !rotec4ia lor3 ,i b-gaser- 6n
comer4ul cu stu!e)iante a!ro8izion>ndu2. cu eroin- de la Istanbul3 Ei 6l !rezentaser- !e Celi9 organiza4iei lui
Carlos# care aran7ase nu numai s-2i )ie scimbat- )a4a# 6n urma unei o!era4ii de cirurgie estetic- e)ectuate la o
clinic- din a)ara ora5ului =ran9)urt# dar tot el 6l a7utase s- creeze un centru de distribu4ie la Easel !entru a
a!ro8iziona !ia4a de la nord de Al!i3 Celi9 a8ea 6n !rinci!al misiunea s- trans!orte eroina din Eos)or 6n
regiunea Rinului# trec>nd !rin Grecia# Iugosla8ia 5i Italia3 (e2a lungul anilor el trans!ortase o mare cantitate de
droguri3 Carlos a!-rea din c>nd 6n c>nd la Easel# ca s-25i 6ncaseze !artea din suma realizat- din 8>nz-ri3
,n drumul lor s!re ca)enea trecur- !e Rittergasse# l-sar- 6n urm- Catedrala 5i mai a!oi strada Reins!rung3 ,n
con8ersa4ia lor )ur- men4ionate suma de cinci milioane de dolari 5i trei numeA al !re5edintelui E-ncii Americii# a
doua mare banc- din lume# al !re5edinteluiComitetului Rezer8elor =ederale din 1tatele &nite ale Americii# cea
mai im!ortant- banc- mondial- 5i333 al lui Paul Ma"er3
Ca)eneaua se numea 'a 1!ielmann3 Produsele de !atiserie erau !e m-sura )aimei de care se bucurau3
Con8ersa4ia se 6n8>rtise 6n 7urul B)rumoaselor zile de alt-dat- de la CaracasC3 C>nd )u !rezentat- nota# !l-ti
Carlos3
'>ng- ca)eneaua 'a 1!ielmann se g-sea o cabin- tele)onic-3 Carlos# c-ruia nu2i !l-cea s- utilizeze c-r4i de credit
sau3un tele)on ce trecea !rintr2o central-# a8ea destule monede el8e4iene ca s- !oat- 6ntre4ine o con8orbire
tele)onic- de trei minute la 'ondra3 Con8orbirea dur- ciar mai !u4in3
2 Omul meu se 8a ocu!a imediat de treaba asta# 6i s!use el lui Martinez de 6ndat- ce ie5i din cabina tele)onic-3
A5te!t s- !rimesc cele cinci milioane de dolari aici# la Easel# m>ine 6nainte de 6nciderea b-ncilor3 Eanii trebuie
e@!edia4i !e acest nume 5i 6n contul cu acest num-r de la Eanca Na4ional- a El8e4iei3
Teroristul 6i d-du ministrului !etrolului o buc-4ic- de >rtie# a!oi nu mai zise nimic 5i a5te!t-3
2 Poate c- ai !utea s- aran7ezi ciar acum# s!use el# ar-t>nd s!re cabina tele)onic- 6n care nu intrase nimeni3
Roberto Martinez# care nu25i )-cea !robleme 6n ce !ri8e5te )olosirea c-r4ilor de credit# )u norocos3 =ratele lui era
acas-3 1!use c- se 8a ocu!a de aceast- treab- 6n diminea4a urm-toare# imediat ce descideau b-ncile din
Caracas3 Aceasta 6nsemna c- )ondurile 8or )i la Easel 6n aceea5i zi 6ntre orele dou- 5i trei du!-2amiaz-3
2 Li# alt)el# cum stau lucrurile? 6ntreb- din Caracas Jose Martinez senior3
2 E@celent# !er)ect# r-s!unse din El8e4ia )ratele s-u3
2 Li ru5ii?
2 Am luat leg-tura cu ei3 A 8enit r>ndul t-u# Jose3
2 Plec s!re Me@ico Cit" m>ine2diminea4-3
2 Cum stau lucrurile cu omul din Erazilia?
2 A 8enit de7a32 Eine3 Cred c- mai bine am 6ncide3 Nu se 5tie niciodat-# s!use Roberto Martinez# !roced>nd 6n
consecin4-3
Ie5i a)ar- din cabina tele)onic- 5i 6i s!use lui Carlos 8e5tile bune3 Cei doi 8enezueleni# ministrul !etrolului 5i
teroristul# 65i d-dur- m>na 5i dis!-rur- 6n mul4imea# obi5nuit- 6n tim!ul zilei# de gos!odine el8e4iene care25i
)-ceau drumurile cotidiene la m-celar# brutar 5i ceasornicarul din ora5ul de 7os# )-r- ca 8reuna dintre ele s- )ie
con5tient- c- 6n mi7locul lor tocmai )usese !us- la cale o mi5elie3 6nainte de a se 6nceia# a8ea s- le a)ecteze !e
toate# a5a cum a8ea s- a)ecteze lumea 6ntreag-3 (ar unii a8eau s- )ie mai a)ecta4i dec>t al4ii3 Mult mai mult3
Printre ace5ti !u4ini ale5i a8ea s- se numere Paul Ma"er3
G
,n acea diminea4- de 8 decembrie .988 Paul Ma"er 65i sa8ura micul de7un 6n a!artamentul !e care2. ocu!a la
otelul 1a8o"3 Era !rima dat- du!- ani de zile c>nd m>nca din nou scrumbii a)umate3 ,n tim! ce m>nca# se
g>ndea la cele 6nt>m!late 6n tim!ul cinei din seara anterioar-3 ,n ansamblu# cu o e@ce!4ie# totul mersese bine3
=oarte bine3
George Pace sosise la rotiserie tot numai z>mbete# e@trem de bucuros c- se 6nt>lnea din nou cu 8eciul s-u
!rieten Paul Ma"er 5i# mai ales# c- erau 6m!reun- la 'ondra# ora5 !e care am>ndoi 6l cuno5teau bine 5i2l iubeau
mult3 Am>ndoi erau destul de b-tr>ni s- le !lac- s- bea martini 5i# 6n tim! ce b-user- c>te dou- !aare# 8orbiser-
mai ales des!re )rumoasele zile de alt-dat-# din anii .9K% 5i .9/%# c>nd marile b-nci din lume erau bogate 5i
c>nd oamenii care le conduceau erau m>ndri de meseria lor 5i siguri de 8iitorul lor3
A!oi# du!- ce comandaser- cina# !re5edintele E-ncii Americii !usese o 6ntrebare care !entru o cli!- scimbase
atmos)era3 C>nd el# Pace# 6l sunase !e Ma"er luni# o )-cuse ca s-2i cear- a7utorul3 Nu se a5te!tase 6ns- ca Ma"er
s- lase totul de o !arte 5i s- sar- 6ntr2un Pan Am cu destina4ia :eatroD3 Ce determinase o asemenea ac4iune
!reci!itat-?
Ma"er 6i !o8esti des!re de7unul luat la Clubul Metro!olitan3 Pace 6l ascult- 5i# !e m-sur- ce Ma"er 8orbea# se
scimba tot mai mult la )a4-32 Ai terminat ce a8eai de s!us? 6ntreb- el 6n cele din urm-3
2 (a# a5a cred# r-s!unse Ma"er3
2 &ite ce este3 ,n !rimul r>nd# 8reau s-24i s!un c-24i a!reciez sinceritatea# Paul3 Tu ai )ost 6ntotdeauna cinstit# iar
6n seara asta ai !rocedat la )el3 (ar m2ai !us 6n 6ncurc-tur-3
2 (e ce?
2 *oi )i 5i eu la )el de cinstit cu tine3 C>nd te2am sunat la 6nce!utul acestei s-!t-m>ni# am )-cut2o !entru a te
6ntreba dac- nu 8rei s- intri 6n consiliul b-ncii3 Nu ne g>ndisem 6nc- ce )unc4ie s-24i d-m# dar !oate c- nici nu
este ne8oie3 C>nd zic BnoiC# am 6n 8edere consiliul de administra4ie# care a ot-r>t de7a aceast- !roblem-3 ,n
esen4-# ne g>ndim s- de8ii consilier s!ecial !e l>ng- Eiroul !re5edintelui# adic- al meu3 Am )i doi 6m!otri8a
tic-lo5ilor de acolo3
2 M- simt )latat3 Nemai!omenit de )latat# George3
2 (ar e5ti 6nc- dis!onibil? 6ntreb- Pace3
2 Nu# nu sunt3 Vi2a luat2o# de )a!t# 6nainte Comitetul Rezer8elor =ederale3 Acum sunt obligat s- te !ri8esc
Bobiecti8C 5i a!oi s- comunic acestuia 5i CA(=3
2 ,ntr2o anumit- !ri8in4- este regretabil# s!use Pace3
2 (a# dar nu !ot s- s!un c- acest aran7ament este 8e5nic3 Li a!oi# dac- to4i 8or )i de acord c- nu are loc un
con)lict de interese# nu e@ist- nici un moti8 ca s- nu !utem discuta din nou o)erta ta )oarte generoas-3
2 Generoas-? P-i nici n2am discutat des!re 8reo remunera4ie3
2 Credeam c- 5tii c- banii n2au mare im!ortan4- !entru mine# George3 M2am re)erit la !ozi4ia de 6ncredere !e
care mi2ai o)erit2o# r-s!unse Ma"er3 (ar s- !ornim de unde suntem acum3 Eu trebuie s- analizez cu
obiecti8itate# calm 5i c>t mai re!ede starea actual- a b-ncii tale3 E5ti dis!us s- coo!erezi?
2 Absolut3 1ut- la sut-3
2 Groza83 ,4i !ot s!une ciar acum c- Eob Reston 8a )i de2a dre!tul 6nc>ntat3 'a )el 8or sta lucrurile cu cei de la
CA(=3 E-ie4ii de la Eiroul Controlului Monedei s2ar !utea s- aib- alt- !ozi4ie3 Probabil c- suntgata ciar acum
s- trimit- 8reo dou- sute de re8izori s-!t-m>na 8iitoare3 1unt 6ns- con8ins c-2i 8a lini5ti Comitetul =ederal 5i2i
8a 4ine la distan4- de banc- at>ta tim! c>t 8a )i ne8oie3 Cu condi4ia ca s- !utem o!ri z8onurile3 Li acum# marea
6ntrebare3 Ce se 6nt>m!l-?
2 Te re)eri la z8onurile c- la anul 8om su)eri lo8itura secolului?
2 E@act3
Tocmai atunci 6nce!ur- s- soseasc- antricotul de 8it-# budinca de Ior9sire 5i o sticl- de 8in Pommard# 8eci
din .9/93 ,n tim! ce m>ncau# George Pace s!useA
2 *a trebui s- )acem o amortizare din cauza !ierderilor# dar nu de dou- miliarde de dolari# cum 8orbesc idio4ii
-ia3
2 &nde?
2 ,n buna 5i b-tr>na Americ-3
2 C>t?
2 Ma@imum un miliard3
2 Ce 6nseamn- asta !entru ca!italul t-u de baz-?
2 1e reduce cu o 7um-tate de miliard 5i scade sub minimul de 5ase la sut-3
2 Adic-?
2 O s- trebuiasc- s- mergem din nou a)ar- 5i s- 6m!rumut-m aceast- 7um-tate de miliard3
2 Li asta ce 6nseamn-?
2 Necazuri3 Pentru c- ar con)irma z8onurile3 Li !oate c- ar 6nce!e s- a)ecteze baza noastr- de de!uneri 5i# 6n
mare m-sur-# 8aloarea banilor3 Li mai e ce8a# s!use Pace# a!oi )-cu o !auz-3 1- r-m>n- 6ntre noi# Paul# continu-
el# dar am auzit z8onuri din a 5a!tea surs- c- cine8a ne are 6n 8edere3
2 Preluare?
2 E@act3
2 Cine ar !utea s-25i !ermit-?
2 P-i cu 5ase sau 5a!te miliarde# ma@imum o!t# s2ar !utea )ace3
2 Cine ar 8rea s- o )ac-?Poate c- General Motors3 Poate alt gru! bancar3 Poate o com!anie !etrolier-3
2 (ar ce zic cei de la Comitetul =ederal? Ar !ermite a5a ce8a?
2 P-i# ce2i cu ei? Nimic nu e s)>nt3 &it-2te ce s2a 6nt>m!lat cu canalele de tele8iziune3 12a considerat 6ntotdeauna
c- sunt intangibile3 Nu !entru c- trebuiau s- aib- licen4- !entru sta4iile lor# ci# oarecum# !entru c- se considera
c- se bucur- de 6ncrederea !ublicului 5i# ca atare# se a)l- deasu!ra concuren4ei )inanciare3 Ei bine# asta nu l2a
6m!iedicat !e un moco)an ca Ed Turner s- 6ncerce s- ia CE12ul3
2 Cu b-ncile situa4ia st- alt)el3
2 (a? Cine s!une? zise !re5edintele E-ncii Americii# scimb>nd 8orba3 &ite# ce este# Paul# ad-ug- el3 Nu m-
!reocu!- acum treaba asta3 E cine8a care st- la !>nd- 5i 8a trebui s- a)l-m cine este3 Li a!oi# dac- e ne8oie# s-
ne construim a!-rarea3 Acum !roblema noastr- sunt blestematele astea de z8onuri care2i !un !e 7ar !e marii
no5tri de!un-tori3
2 Cum !ot s- te a7ut?
2 1- le s!ulberi3 Acum3
2 Cum?
2 1- )aci s- se a)le c- o s- a8em o !ierdere de un miliard de dolari# dar c- am luat m-suri3 Acum# deoarece
lucrezi !entru Comitetul Rezer8elor =ederale# 5i dac- 8ine de la tine# o s- te cread-3
2 Pot s- dau 5i ci)re?
2 1igur3 A8em date !>n- la ultimul cent3
2 (e unde 8in !roblemele cele mai mari?
2 (e la !ro!riet-4ile imobiliare# agricultur- 5i blestematele alea de 6m!rumuturi 6n leg-tur- cu energia3 (in cauz-
c- !re4ul !etrolului 6nce!e s- scad- din nou# 6n )iecare s-!t-m>n- d- )aliment c>te un client la :ouston# la
Eeaumont sau (en8er 5i de )iecare dat- se !ierd c>te8a milioane din banii no5tri3
2 E o treab- intern-3 2(a2 Care este situa4ia cu Me@icul# Erazilia# *enezuela 5i Argentina? Care este riscul?
2 Cam 5ase la sut- din acti8ele noastre sau sut- la sut- din ca!italul nostru de baz-# dac- 8rei s- )ii r-u3 (ar ce2i
cu asta? N2o s- se 6nt>m!le nimic acolo ca s- )ie ne8oie de amortiz-ri din !ierderi3 E inutil s-24i s!un c- America
'atin- e )alimentar-3 (ar at>ta tim! c>t nici o 4ar- dintre cele a)late la sud de 1&A nu )ace !ublic )a!tul c- d-
)aliment# 6n ce ne !ri8e5te n2o s- a8em necazuri3 (eci miliardul de care 8orbeam nu include amortiz-ri
su!limentare ale unor 6m!rumuturi e@terne negarantate3
2 ,n regul-3 *oiam doar s- 5tiu e@act des!re ce este 8orba3 In orice caz# sunt de acord cu modul 6n care g>nde5ti
5i cred c- oricine altcine8a ar )ace la )el3
'a s)>r5itul serii se 6n4eleser- ca Pace s- aduc-# a doua zi de diminea4-# la 1a8o"# toate datele im!ortante !ri8ind
situa4ia b-ncii3 A8eau s- 8ad- 6m!reun- ci)rele3 (u!- ce a7ungeau la un !unct de 8edere comun# urma ca Ma"er
s- 6ncea!- turneul euro!ean 6nainte de a se 6ntoarce la 0asington# unde urma s- comunice Comitetului =ederal
c- lucrurile st-teau bine3
Nici nu a!uc- bine s-25i termine micul de7un 5i s- re)lecteze la seara anterioar- c- George Pace 5i sosi3 A5a cum
!romisese# !re5edintele E-ncii Americii adusese date din com!uter cu !ri8ire la 6m!rumuturile 5i amortiz-rile
necesare3 Era 8orba# du!- cum sugerase el# de !este un miliard de dolari3
2 Pot s- ar-t ci)rele astea celor de la 0asington? 6ntreb- Ma"er du!- ce analiz- ci)rele o bucat- bun- de tim!3
2 1igur3
2 Per)ect3 (ar# a5a cum ne2am 6n4eles asear-# le 8oi )ace cunoscute 6n Euro!a3 *oi 6nce!e aici# 6n Cit"3 (e )a!t#
dac- nu te deran7eaz-# George# cred c- ar trebui s- tele)onez 5i s- stabilesc c>te8a 6nt>lniri !entru du!-2amiaz-3
(u!- aceea m- 8oi duce la =ran9)urt 5i <iiric# a!oi m- 6ntorc la 0asington3 E5ti de acord cu toate astea?2 Este
e@act ce s!erasem# r-s!unse !re5edintele E-ncii Americii3 1e ridic- a!oi 5i# 6n tim! ce era !e !unctul de a ie5i
din camer-# ad-ug-A Vi2a5 )i )oarte recunosc-tor dac- am 4ine leg-tura )oarte str>ns# Paul3 Mai ales dac- 4i se
!are c- situa4ia 6nce!e s- ne sca!e de sub control3
2 Nu24i )ace gri7i# r-s!unse Ma"er3 O s- 4in leg-tura cu tine# iar situa4ia nu 8a degenera3
2 Mai am o !ro!unere3 Cred c- ar trebui s- 8ii la 1an =rancisco 5i s- 8orbe5ti cu cei din consiliu3 Ne 6nt>lnim din
nou la 6nce!utul s-!t-m>nii 8iitoare3 Atunci ai !utea s- le s!ui direct c- m- s!ri7in- Comitetul =ederal3 Au
ne8oie s- 5tie asta# Paul# 5i# cu c>t 8or a)la mai de8reme cu at>t mai bine3 &nii dintre ei 6nce! s- 5o8-ie un !ic3
Ltiu c- o s- )ie a!roa!e de Cr-ciun# mai ad-ug- Pace# dar333
2 Nu24i )ace !robleme3 (u!- cum 5tii# n2am )amilie3 (ar treaba asta de!inde de Eob Reston3 I,I !un 6n tem-
imediat ce m- 6ntorc la 0asington3 1unt sigur c- o s- )ie de acord3
2 (ac- 8a )i de acord# de ce ri2ai 8eni s- stai la noi# cu mine 5i cu Annie# la Eel8edere?
,n cli!a aceea sun- tele)onul3 Ma"er ridic- rece!torul 5i du!- c>te8a secunde# )-cu semn cu rece!torul s!re Pace3
Acesta 6l lu-#2 ascult- un tim!# murmur- c>te8a cu8inte de mul4umire 5i 6ncise3
2 Era secretara mea de la 1an =rancisco# 6i e@!lic- el lui Ma"er3 1e
!are c- Te 0all 1treet Journal 8rea s- 8orbeasc- cu mine3 &rgent3 ,n !o)ida )a!tului c- oamenii de aici de la
banc- au )ost )oarte discre4i# cei de la ziar 5tiu c- sunt la 'ondra3 Ca urmare# re!orterul desemnat s- se ocu!e de
aceast- !roblem- 5i2a ie5it din )ire3
2 Tocmai de asta n2a8eam ne8oie acum# s!use Ma"er3
2 M2am obi5nuit cu lucrurile de care n2am ne8oie# Paul# r-s!unse !rietenul s-u de la EA3
George Pace a8ea doar !atruzeci 5i o!t de ani3 Era un b-rbat scund 5i 6ndesat# bine legat3 Jucase de )a!t !e !ost
de mi7loca5 6n eci!a de )otbal a &ni8ersit-4ii 1tan)ord !e 8remea c>nd aceast- eci!- se mai numea 6nc-
Indienii din 1tan)ord3 In 1an =rancisco eracunoscut ca un ti! binedis!us# care aducea 6ntotdeauna un !lus de
8eselie 5i anima4ie 6n gru!ul din care )-cea !arte3 Prima im!resie !e care o l-sa 6ns- c>nd intra 6ntr2o 6nc-!ere
era aceea de )or4-3 ,n aceast- diminea4- londonez- moor>t- de decembrie# nici aceast- im!resie nu se mai )-cea
at>t de !uternic sim4it-3 Pace se 6ndre!t- s!re !atul a5ezat 6n col4ul cel mai 6nde!-rtat al micului a!artament
ocu!at de Ma"er 5i se l-s- cu greu !e marginea lui3 Era a!roa!e cenu5iu la )a4- 5i umerii i se l-saser-3 P-rea un
om de cincizeci 5i o!t de ani# candidat sigur la un in)arct3
2 Ltii# Paul# continu- el cu o 8oce !ierit-# c- mi2au cerut s- !reiau conducerea b-ncii cu doi ani 6n urm-3 Am )ost
6n al nou-lea cer3 Eirou de director# limuzin-# membru al clubului Paci)ic &nion3 Mi2a !l-cut3 I2a !l-cut 5i lui
Annie3 'e2a !l-cut 5i co!iilor3 Nu 8reau s- s!un c- mi2am )-cut 8reo iluzie3 (u!- cum 5tii# banca a a8ut mari
!robleme la 6nce!utul anilor .98%3 Cel care a )ost 6naintea mea a )-cut o treab- nemai!omenit-3 A rezol8at o
mul4ime de !robleme 5i am crezut c- o s- !ot s- termin ce a 6nce!ut el3 (ar acum nu mai sunt sigur de treaba
asta# 6nceie el# trec>ndu25i m>na !este oci3
2 'as-2m- !e mine s- m- ocu! de ziar# s!use Ma"er re!ede3 'a urma urmei# se !resu!une c- de asta sunt aici3 Ca
s- te a7ut# nu? (-2mi 8oie s-2l sun !e re!orter3
Pace d-du din ca! 6n semn c- e de acord3
2 Cum 6l ceam-? 6ntreb- Ma"er3
2 Nu e b-rbat# e )emeie# r-s!unse Pace3 O ceam- 1all" EroDn3
2 O cunosc du!- nume3 M2a sunat de c>te8a ori c>nd lucram la =MI3 E la 'ondra?
2 1e !are c- da3
Ma"er se duse la birou 5i scoase cartea de tele)on din sertar3 Era cu col4urile 6ndoite 5i murdar-# ilustr>nd starea
de lucruri din 4ara al c-rei oas!ete era 6n mod curent3 Te 0all 1treet Journal )igura la o adres- nu de!arte de
strada =leet# la num-rul de tele)on FGF2%K/.3
O g-si imediat !e domni5oara EroDn 5i se !rezent-# e@!lic>ndu2i c- suna de la otelul 1a8o"3
2 Ciar Paul Ma"er 6n !ersoan-? 6ntreb- ea3
2 (a3 (ac- 8- aminti4i# am 8orbit de mai multe ori 6n trecut3
2 Eine>n4eles c-2mi amintesc3 (ar nu mai lucra4i la =MI# nu2i a5a? 2Nu3
Ea a5te!ta ca el s- continue3
2 (u!- c>te am 6n4eles# 8re4i s- sta4i de 8orb- cu George Pace de la Eanca Americii3
2 E@act3
2 A5 !utea s- 6ntreb de ce?
2 A5 !re)era s-2i s!un domnului Pace 6n !ersoan-3
2 1unt con8ins# dar 8- !ot asigura c- el m2a 6m!uternicit s- r-s!und 6n numele lui la orice 6ntrebare3 (ar
neo)icial3
&rm- o !auz- lung-3 Era clar c- domni5oara EroDn nu se d-dea 6n 8>nt du!- lucruri s!use neo)icial3
2 Nu 5tiam c- lucra4i !entru Eanca Americii# zise ea3
2 Nu lucrez3 1unt aici din 6ns-rcinarea Comitetului Rezer8elor =ederale 5i# 6n aceast- calitate# m2am 6nt>lnit cu
George Pace3 Nu sunte4i singura !ersoan-# domni5oar- EroDn# !e care o intereseaz- ce se 6nt>m!l- cu Eanca
Americii3
2 Eine3 A4i !utea 8eni s- st-m de 8orb-?
2 (es!re ce anume?
2 1e z8one5te c- banca a dat ni5te 6m!rumuturi care nu !ot )i recu!erate 5i se 8orbe5te de o e8entual- !reluare3
Trebuie c- 5ti4i mai mult dec>t mine3
2 Poate3 :aide4i s- ne 6nt>lnim333 Ma"er g>ndea cu re!eziciune c-ut>nd un loc c>t mai li!sit de ostenta4ie333 la
barul ToDer Carlton3 Lti4i unde e# 6n !ia4a Cadogan3 1- zicem la ora dou-s!rezece?
Ea )u de acord imediat3
(u!- ce 6ncise# Ma"er se uit- la !re5edintele E-ncii Americii3 'ui Pace 6i re8enise culoarea 6n obra7i3
2 Ar !utea s- )ie o treab- nemai!omenit-# George# s!use Ma"er3 (ac- o !ot con8inge c- 4ii situa4ia sub control 5i
ea transmite e@act# m- 8a scuti s- mai )ac turneul !rin Euro!a32 1!er s- )ie a5a3 A!ro!o# cum arat-?
2 (omni5oara EroDn? 2(a3
2 :abar n2am3 Nu ne2am 6nt>lnit niciodat-3
2 Atunci# cine 5tie# Paul# !oate ast-zi a8em am>ndoi noroc3
K
(e2a lungul anilor# otelul ToDer Carlton cunoscuse 5i 8remuri bune 5i !erioade mai rele# dar salonul cu arcade
5i barul r-m-seser- nescimbate# continu>nd s-25i !-streze !o!ularitatea3 O mul4ime de oameni de a)aceri
americani continuau s- 8in- aici 5i# ca de obicei# barul era !lin3 Paul Ma"er# care sosise !u4in mai de8reme#
6mbr-cat 6n costumul lui cu 8est- lucrat la =ra4ii Eroo9s# se sim4ea aici ca !e5tele 6n a!-3
,n decurs de c>te8a minute intrar- !e r>nd 6n bar dou- )emei# ambele ne6nso4ite3 Nici una nu era atr-g-toare 5i#
s!re u5urarea lui Ma"er# nici una nu se do8edi a )i 1all" EroDn3 (u!- remarcile )-cute de George Pace# din ni5te
moti8e co!il-re5ti# Ma"er s!erase ca ea s- nu )ie ti!ul de )emeie numit de germani Elaustrum!)# adic- o )emeie
care# !rin )elul cum se 6mbrac-# 4ine b-rba4ii la distan4- 5i 65i consum- !risosul de energie st>nd t>rziu la
ser8iciu3
,n cli!a 6n care o 8-zu 5tiu c- era 1all" EroDn 5i c- nu era genul de sa8ant-3 A8ea !oate mai mult de un metru 5i
5aizeci 6n-l4ime# !-r blond ro5cat# un ten bronzat 5i era 6mbr-cat- elegant cu un'taior be7 Anne ;lein# care
do8edea c- are gust 5i# 6n acela5i tim!# 6i scotea 6n e8iden4- !icioarele3
C>nd Paul Ma"er se ridic- cu cei !este un metru 5i o!tzeci ai s-i ca s- o salute 2 deoarece ea 8enise# )-r- nici un
moment de ezitare direct la masa lui 2 ocii tuturor b-rba4ilor de la bar se 6ntoarser- s!re ei3 Probabil g>ndiser-
la unison B1- !o4i !etrece c>te8a zile la 'ondra cu oast)el de )iin4-C 5i# ca s- se consoleze# mai comandaser- 6nc-
un r>nd de Dis9" cu a!-3
2 (omnul Ma"er# !resu!un# s!use ea cu un z>mbet !ro)esional# urmat de o str>ngere de m>n- 5i mai
!ro)esional-3
2 M- bucur c- 8- cunosc# r-s!unse el3 Ne2am 6nt>lnit 6n s)>r5it3 Nu 8re4i s- bem ce8a 6m!reun-?
2 Nu# re)uz- ea 6n tim! ce se a5eza# )-c>nd semn cu m>na c- nu era ne8oie ca el s-2i 4in- scaunul3 A!oi# 6n tim!
ce2l !ri8ea cum 65i a5eza tru!ul 6nalt 6n scaun# se r-zg>ndi 5i ziseA (e ce nu? &n Manattan3 N2am mai b-ut unul
de c>nd am )ost aici ultima oar-3
2 Nici eu# r-s!unse Ma"er# de5i am 8enit ieri3
Ea sci4- un z>mbet# acela5i z>mbet automat# 5i2l !ri8i 6n tim! ce comanda3
2 1unte4i mai t>n-r dec>t mi2am 6nci!uit# zise ea a!oi3 E-nuiesc c- ar )i !osibil s- a8e4i 5i sim4ul umorului3
2 Ce crede4i?
2 Nu 5tiu e@act# s!use ea3 M- a5te!tam s- )i4i mai degrab- se8er# cu o 4inut- !ro)esional-# ciar cazon-3 Ti!ul
)unc4ionarului de la =ondul Monetar Interna4ional# dac- 6n4elege4i ce 8reau s- s!un3 Acum# c- ne2am 6nt>lnit333
A!oi# d>ndu25i seama c- 8orbise !rea mult# 6ntinse m>na s- ia blocnotesul# care se a)la 6ntr2o mic- ser8iet- !e
care o !usese !e mas-3
Acum 8eni r>ndul lui Ma"er s- o !ri8easc-3 ,i amintea de 'eslie 1tal de la PE13 Erau la )el de blonde# la )el de
su!le# slabe acolo unde trebuie 5i a8eau aceea5i 8oce !l-cut-M totu5i# era 6n ocii ei o lic-rire metalic- ce2l !use
6n gard- c- !utea s- )ie dur-3
2 6nce!em? 6ntreb- ea !e un ton mai rece# 6n tim! ce lic-rirea metalic- din ocii ei alba5tri de8eni 5i mai
!ronun4at-3
2 1igur c- da3
Probabil c- are treizeci 5i unu sau treizeci 5i doi de ani# se g>ndi Ma"er3 E !u4in cam t>n-r- !entru mine3
Probabil c- de asta a lansat ideea cazon-3
2 A4i auzit z8onurile?2 Am auzit c- au )ost lansate la <uric3
2 <Xric# =ran9)urt 5i To9io3
'a auzul cu8>ntului BTo9ioC# Ma"er tres-ri im!erce!tibil3
2 Cine de la =ran9)urt# <uric 5i To9io?
2 Imi !are r-u# nu !ot s- s!un# r-s!unse ea3
2 ,n regul-# continu- Ma"er3 (ac- nu !ot s- a)lu BcineC# atunci s- 8edem BceC se z8one5te3
2 Trei lucruri3 EA3 8a a8ea o !ierdere de dou- miliarde din cauza 6m!rumuturilor interne3 *a trebui s- )ace4i
!ublice scrisorile de credit standb"# ascunse at>ta tim! !ublicului care are 6ncredere 6n 8oi 5i333
2 1tai !u4in3 Gare e a doua !roblem-?
2 Cele o sut- o!ts!rezece miliarde de dolari rezultate din dis!onibilit-4i contingente care nu a!ar 6n bilan4ul
b-ncii3 Am auzit c- sunt !robleme cu o 7um-tate de miliard3
Paul Ma"er a8ea o )igur- )oarte sce!tic-# iar 1all" EroDn 8-zu acest lucru3 El 5tia )oarte bine c- orice mare
banc- din 1tatele &nite emitea garan4ii !entru credite 5i nici una dintre aceste o!era4iuni nu se re)lecta 6n bilan43
Aceste garan4ii erau di8erse3 Cu a7utorul lor# banca se asigura# de !ild-# c- ora5ul 1an JosO 8a !l-ti cu obliga4iuni
emise de munici!alitate 5i 8>ndute !ublicului# c- era garantat- !lata dob>nzilor la sumele rezultate din
scimburile comerciale# c- se cum!-rau 5i se 8indeau alte 8alute la !re4ul la zi# ca 5i sim!le obliga4iuni de
6m!rumut3 Nici una dintre aceste o!era4iuni nu im!lica 6n mod normal asumarea unui BriscC3 (eci# du!- !-rerea
lui# ele nu trebuiau incluse 6n bilan43 (u!- !-rerea lui de s!ecialist al =MI# a5a cum !robabil inter!reta ea# g>ndi
el3
2 *a trebui s- 8eri)ic# dar !are mai degrab- o di8ersiune# s!use el3 Poate c- a a!-rut ce8a !e nea5te!tate# dar 6n
nici un caz nu se !oate a!ro!ia de o 7um-tate de miliard3 Altce8a ce mai e?
2 *enezuela3
2 Ce2i cu *enezuela?
2 C- nu !oate 5i nici nu 8rea s- mai !l-teasc- 8reo dob>nd- la datoria ei e@tern-# deoarece !re4ul !etrolului scade
6n )iecare s-!t-m>n-32 Asta e com!let neade8-rat3 Li sunt sur!rins c- a4i crezut o cestie r-su)lat- ca asta3 6nt>i a
)ost Argentina# a!oi Erazilia# Me@icul# =ili!ine# acum *enezuela3 12a 6nt>m!lat 8reodat- ca 8reuna s- nu
!l-teasc-? Nu3 (eci# !e asta s- o l-s-m de o !arte3 Altce8a?
2 Mai e ce8a3 1e z8one5te c- unele !ersoane din consiliul de administra4ie al E-ncii Americii s2au s-turat de
George Pace3 Ei au senza4ia c- duce banca de r>!-3 1e mai s!une c- ace5ti oameni caut- un !artener cu care s-
)uzioneze 5i care s- aduc- mai mult ca!ital 2 de care banca are ne8oie du!- acesta amortiz-ri 2 5i un !re5edinte
cu care s- )ie siguri c- aceasta nu se 8a mai 6nt>m!la3
2 Cine 82a s!us asta?
2 Ei# domnule Ma"er# sau !re)era4i s- 8- s!un domnule doctor Ma"er?
2 Nici una# nici alta3 Cel mai bine Paul3 E mai !u4in !rusac3
Ea !-ru s- se g>ndeasc- la !ro!unere 5i a!oi se decise s- )ie mai !u4in dur-3
2 ,n regul-# Paul# dac- 6mi s!ui 1all"3
2 12a )-cut3
Ma"er se 6ntinse s-25i ia ser8ieta de !e !ardoseal- 5i scoase listingurile cu datele !e care i le d-duse George Pace
cu c>te8a ore mai de8reme3
2 :aide s- 6nce!em cu 6m!rumuturile neacitate3 Po)tim3 Ci)rele sunt !roas!-t ie5ite din com!uter3
Ea 6i lu- >rtiile din m>n- 5i 6nce!u s- le treac- re!ede 6n re8ist-3
2 E5ti# 6ntr2ade8-r# 6m!uternicit s-2mi dai aceste date? (in 6ntrebare 5i du!- e@!resia )e4ei se 8edea c- era uimit-3
2 1- 4i le ar-t# nu s- 4i le dau3
2 (estul de cinstit# s!use ea# continu>nd s- 6ntoarc- !aginile3 Aceste lucruri sunt de natur- s- !re7udicieze EA#
coment- ea# du!- ce a7unse la ultima !agin-3 Toat- lumea crede c- ci)ra este de dou- ori mai mare3
2 Ltim3 Acum 5tii 5i tu3 Li 6n cur>nd# sunt sigur# 8or 5ti 5i restul !ersoanelor curioase32 (ar cea de2a doua
!roblem-?
2 Care?
2 (is!onibilit-4ile contingente care creeaz- !robleme3
2 1-24i s!un cinstit# nu 5tiu# dar m- 6ndoiesc c- e ce8a de !ro!or4ii3 Iar dac- ar )i# ar a)ecta toate b-ncile centrale
din 1tatele &nite3
2 (e ce?
2 Pentru c- toat- lumea )ace acest lucru 5i 6nc- !e scar- mare3
2 C>t de mare?
2 1-24i e@!lic3 1- lu-m cele mai mari cincis!rezece b-nci din 1tatele &nite3 Ele au# dau sau !rimesc c>te8a zeci
de miliarde de acti8e# ceea ce 6nseamn- a!ro@imati8 o mie de miliarde3 Eine? 'a c>t crezi c- se ridic- 8aloarea
o!era4iunilor ne6nregistrate 6n bilan4uri?
2 M- dau b-tut-3
2 Tot o mie de miliarde3 (e )a!t# ciar acum 6mi dau seama c- o ci)r- mai e@act- ar )i o mie dou- sute de
miliarde de dolari3
2 E 6ns!-im>nt-tor de mult3 Ma"er ridic- din umeri3
2 (e ce !rocedeaz- 6n acest )el? 6ntreb- ea3
2 Ca s- )ac- bani3 Mai !recis# ca s- )ac- bani imediat3 Ele !rimesc 6n a8ans dob>nda la acele titluri3
2 Ciar dac- nu sunt licidate de ani de zile?
2 (a# s!use Ma"er3 E98!rezint- interes !entru c-# din moment ce nu sunt incluse 6n bilan4# nu conteaz- la
calcularea necesarului minim de ca!ital al b-ncii3 (ac- ar )igura 6n bilan4uri# b-ncile ar trebui s-25i ridice
ca!italul la multe miliarde3 (u!- cum 5tii# ca!italul e scum!3
(omni5oara EroDn !-rea c- 6l urm-re5te# a5a c- Ma"er se ot-r6 s- continue3
2 Mai este ce8a care )ace ca acest gen de o!era4iuni s- )ie atracti83 (e obicei# aceste titluri se !rezint- sub )orma
unor scrisori de credit standb"3 Tribunalele au ot-r>t ca 6n cazul 6n care banca d- )aliment# ciar dac- ele nu
a!ar 6n bilan4# CA(= este obligat- s- !l-teasc- com!ensa4ii3
2 (e ce?Ma"er ridic- din nou din umeri3
2 6ntrebam de ce se !rocedeaz- a5a? s!use 1all" EroDn3
2 Pentru c-# dac- aceste obliga4iuni# care nu sunt incluse 6n bilan4uri# n2ar )i garantate de CA(= de!un-torii# cel
!u4in cei a8iza4i# ar !utea s- 6ncea!- s- se nelini5teasc-3 (in ne)ericire# 6n s!ecial 6n ultimii 5ase sau 5a!te ani#
am asistat la sute de )alimente ale unor b-nci din 1tatele &nite3 Totu5i# din )ericire# cu e@ce!4ia unor mici
institu4ii )ilantro!ice din Oio 5i Mar"land# !rote7ate doar !rin garan4ii sub8en4ionate de stat# nici o banc- nu s2a
con)runtat cu situa4ii ca acelea destul de des 6nt>lnite 6n secolul al nou-s!rezecelea 5i !>n- 6n .9FF# c>nd
de!un-torii n-8-leau 6n mas- la b-nci 5i 65i retr-geau de!unerile3 1!un din .9FF# deoarece din acel moment#
c>nd a )ost creat- CA(=# a intra 6n !anic- 6nseamn- a da do8ad- de ignoran4-3 Aceast- institu4ie garanteaz- toate
obliga4iile# )ie c- sunt sau nu incluse 6n bilan43
1all" EroDn se g>ndi o cli!- la cele s!use de Ma"er3
2 Ltii# Paul# zise ea# adres>ndu2i2se !entru !rima dat- cu numele mic# !o4i s- s!ui toate astea unor gos!odine
ne!rice!ute# dintr2un or-5el de !ro8incie# dar 6n Euro!a nu !-c-le5ti !e nimeni 5i nici !e mine3
2 Cine 6ncearc- s- te !-c-leasc-?
2 Tu3 Li ca s-24i ar-t lim!ede ce cred# aide s- analiz-m ce2ai s!us3 Eine? Nu a5te!t- 6ns- s- i se r-s!und- 5i
continu-A ,n !rimul r>nd# s!une2mi dac- de!ozitele euro!ene la Eanca Americii sunt asigurate de CA(=? (a
sau nu?
2 Nu3 Nici unul dintre de!ozitele de !este Ocean la 8reun centru bancar din 1tatele &nite nu este aco!erit# adic-
asigurat de CA(=3 (e aceea nici una dintre aceste b-nci nu !l-te5te nici un )el de !rime de asigurare la aceste
de!ozite3
2 (e ce?
2 Pentru c- de!ozitele de !este Ocean sunt institu4ionale ca natur-3 Ele !ro8in de la b-nci# cor!ora4ii# )onduri de
!ensii din Euro!a# cu alte cu8inte de la institu4ii3 Prin de)ini4ie# ele sunt cuanti)icabile3 &n milion nu este suma
Bo)icial-C# dar re!rezint- unitatea normal- c>nd este 8orba de de!ozite 6n eurodolari3 Aceasta 6nseamn- c-F%
de!ozitele de!-5esc cu mult limita de o sut- de mii de dolari# adic- suma ma@im- aco!erit- de CA(=# 5i aceasta
e 8alabil at>t !entru de!ozitele care !ro8in din Euro!a# c>t 5i !entru cele care 8in din 1anta Rosa# Cali)ornia# s-
zicem333
2 Am 6n4eles3 &rm-toarea 6ntrebare3 Ce !rocent din de!ozitele totale ale EA !ro8in de !este Ocean# ceea ce
6nseamn-# cred# Euro!a 5i Ja!onia 6n cea mai mare !arte?
2 Nu !ot s-24i dau ci)re 6n aceast- !ri8in4- !entru c- nu le cunosc3
2 (estul de corect3 :aide s- generaliz-m# 6n acest caz3 1- lu-m cele mai mari b-nci din 1tatele &nite 2 Eanca
Americii# Case# Citiban9# 1ecurit" Paci)ic# 6n s)>r5it# cuno5ti lista3 'uate 6m!reun-# c>t la sut- din de!ozitele
lor totale !ro8in de !este otare?
2 Jum-tate3
Era !entru a doua oar- c>nd 1all" nu25i ascundea mirarea3
2At>t de mult?
2(a3
2 Li recuno5ti asta?
2 E o realitate3
2 Cine mai 5tie acest lucru?
i42 3Y 333
2 Comitetul =ederal# CA(=# Controlul Monedei# ca s- numesc doar c>te8a institu4ii3 (ac- 8rem s- !ri8im
lucrurile din alt ungi de 8edere# am !utea s- s!unem c- 99#9 din americani nu 5tiu acest lucru3
2 ,n regul-# continu- doamna de la Te 0all 1treet Journal3 Acum# ai s- zicem c- s2ar 5ti3 Ce s2ar 6nt>m!la?
2 Eine# zise Ma"er# de5i 6n ocii lui se 8edea clar c- de8enise )oarte !rudent3
2 Ce s2ar 6nt>m!la dac- ar )i 8orba de o banc- american-# una cu ade8-rat mare3
2 (e e@em!lu Eanca Americii# ad-ug- sec Ma"er3
2 (a# r-s!unse ea3
2 Ce ai )ace tu? re!lic- el3
2 I2a5 s!eria !e de!un-torii euro!eniP zise ea32 R-s!>ndind z8onul c- banca are !ierderi de dou- miliarde de
dolari3
2 E@act3
2 (ar# de )a!t# z8onurile trebuie s- aib- substan4- dac- )aci s!ecula4ii 6n leg-tur- cu ce ar urma s- se 6nt>m!le cu
ade8-rat3
2 (e acord3 1- s!unem acum c- aceste z8onuri des!re !ierderi de dou- miliarde de dolari se do8edesc a )i )alse3
C- !ierderea rezultat- din 6m!rumuturi ne!l-tite se 8a ci)ra doar la un miliard de dolari3 Ce se 6nt>m!l- 6ns-
dac- la aceste z8onuri cu !ri8ire la o !ierdere de un miliard de dolari# rezultat- din 6m!rumuturi nerestituite# se
adaug- z8onul c- *enezuela# a!oi Me@icul# a!oi Erazilia au ot-r>t c- nu mai 8or s- !l-teasc- dob>nda la
datoria lor3 Nu !entru c- ar e@ista 8reo cons!ira4ie nemai!omenit-# ci !entru sim!lul )a!t c- !re4urile la tot ce
e@!ort- ele# de la banane la !etrol# scad 6ntruna# rezultatul )iind c- 8eniturile lor 6n dolari nu sunt su)iciente
!entru a25i !l-ti datoriile3 6nseamn- c- ar trebui s- 6m!rumute 5i mai mul4i bani de la b-ncile americane !entru a2
5i aco!eri !l-4ile3 Li de ce? (oar !entru a !ermite b-ncilor americane s- 6ntre4in- )ic4iunea c- toate
6m!rumuturile 'umii a Treia din registrele lor sunt bune3 Ce s2ar 6nt>m!la dac- *enezuela ar a7unge la concluzia
c- este !roblema b-ncilor# nu a ei 5i s2ar ot-r6 s- nu !l-teasc-# anun4>nd acest lucru o)icial 5i descis? Aceasta
ar !utea !ro8oca o reac4ie 6n lan4 6n toate 4-rile situate la sud de )rontiera 1&A3 M- urm-re5ti? 6ntreb- ea du!-
un tim!3
2 Per)ect# r-s!unse el3
2 (eci# ce s2ar 6nt>m!la?
2 Gu8ernul nostru ar inter8eni# nu s2ar )ace retrageri masi8e# n2ar )i nici o !anic-3
2 Ade8-rat? Vi2ai 4ine banii la Eanca Americii# dac- ai )i un de!un-tor com!let neasigurat aici# 6n Euro!a? (ac-
ai )i nu numai neasigurat# dar n2ai dis!une nici de in)luen4- !entru a aran7a cu cei de la 0asington s- te 6nciuda
sub umbrela CA(=# ciar dac- din !unct de 8edere legal n2ar )i !ermis?
Paul Ma"er nu r-s!unse imediat3 (u!- un tim! ziseAF.
2 Eu 4i2am s!us care e !ozi4ia o)icial-3 (ac- 8rei s- 5tii !-rerea mea !ersonal-# dac- a5 )i 6n situa4ia asta# mi2a5
retrage banii3 Oric>t de li!sit- de logic- ar !-rea !ozi4ia mea# m2a5 g>ndi 6n )elul urm-torA de ce s-2mi asum
riscul# ciar 5i de unu la un milion# dac- gu8ernul 1tatelor &nite ne las- de c-ru4- !e noi# str-iniiM mi2a5 retrage
banii 5i i2a5 aduce acas- 2adic- la 'ondra# To9io# :ong ;ong sau <Wric3
2 Asta 6nseamn- c-# dac- to4i de aici ar reac4iona a5a# 7um-tate din de!ozitele de la EA ar )i retrase3 Laizeci de
miliarde de dolari3
2 Ade8-rat3
2 E5ti cu ade8-rat o )igur-# Paul Ma"er# a)irm- re!ortera3 N2am 6nt>lnit 6nc- niciodat- !e cine8a im!licat 6n
institu4iile )inanciare gu8ernamentale americane care s-2mi )i dat un asemenea r-s!uns3
2 Groza83 (ar nu uita c- ne2am 6n4eles s- nu )ie consemnat ce 4i2am s!us3 Li# 6nainte de a2mi !une alte 6ntreb-ri
i!otetice de genul celor !e care mi le2ai !us !>n- acum# d-2mi 8oie s-24i !un 5i eu o 6ntrebare3
2 E corect ce2mi ceri3
2 (e ce ar )ace *enezuela# Erazilia sau Me@icul acest lucru? Asta ar eci8ala cu o sinucidere3 Pentru c- ele 65i
dau seama !er)ect c-# dac- nou- ne merge bine# le merge 5i lor3 Ciar 5i Castro 5tie acest lucru3
2 Poate da# !oate nu# r-s!unse ea3 (-2mi 8oie acum s-264i s!un ce8a3 Con)iden4ial3
2 Te ascult3
2 Ai auzit 8reodat- de un anume seZor Martinez din Caracas?
2 1igur3 (ar sunt doiA JosO 5i )ratele acestuia# dar am uitat cum 6l ceam-3
2Roberto3
2 E@act3 Este ministru al !etrolului3 Li ce2i cu asta?
2 &mbl- !rin <Wric3
2 (e unde au !ornit z8onurile3
2 Ca s- )iu cinstit-# z8onurile au 6nce!ut 6nainte ca seZor Martinez s- )i sosit3 (ar de atunci s2au intensi)icat3
2 Mul4umesc !entru in)orma4ie3
2 Pentru !u4in3 &rm-toarea 5tire# de asemenea# con)iden4ial-A un anume to8ar-5 (olgi# membru al Eiroului
Politic al PC&1 sau# cel !u4in# membru de !artid# s2a a)lat la <iiric 6n aceea5i zi cu senor Martinez 5i# de )a!t#
au luat masa 6m!reun- la o banc- alalt-ieri3
2 Li ce2i cu asta?
2 Ei bine# crezi c- e doar o sim!l- coinciden4-? Pentru !rima dat- Paul Ma"er r>se3 A8ea un r>s )rumos3
2 1all" EroDn# s!use el# m- tem c- mergi !rea de!arte cu !resu!unerile3 *orbim des!re b-nci 5i banceri#
6m!rumuturi 5i bilan4uri3 Acesta nu este un subiect !entru autorii de romane de s!iona7 ca le CarrO sau =redd"
=ors"t# oric>t de mult mi2ar !l-cea am>ndoi3 'as-2i 6n !ace !e 8enezueleni# !e ru5i 5i !oate ciar !e el8e4ieni3
Cred# de )a!t# mi2e team- c- ceea ce se 6nt>m!l- 6n ultimele 5a!te sau zece zile are o e@!lica4ie )oarte sim!l-# 5i
cred# de asemenea# c- 5i tu 64i dai seama de acest lucru3 Cine8a !une la cale o !reluare sau cel !u4in o )uziune# 6n
c>rd-5ie cu o !ersoan- din consiliul de administra4ie al EA3 R-s!>ndind aceste z8onuri# ei caut- s- reduc-
8aloarea ac4iunilor b-ncii 5i 6ntre tim! 6nce! s- acumuleze ac4iuni3
1all" EroDn !-ru uluit-3
2 Ltii cine !oate )i? continu- Ma"er3
2 'as-2m- s- m- g>ndesc# r-s!unse ea3
2 ,n tim!ul !r>nzului? 6ntreb- el3 Preg-tesc aici o )ri!tur- de 8it- nemai!omenit-3
2 Mi2ar !l-cea3 (ar# mai 6nt>i# unde este toaleta !entru doamne?
O !ri8i 6n tim! ce se 6nde!-rta# lucru !e care2l )-cur- 5i ceilal4i b-rba4i din bar3 Pl-ti nota 5i a!oi se duse la 5e)ul
de sal- s- aran7eze !entru o mas-3 *oia una !e teras-# 6n s!ate# unde# 65i )-cuse el socoteala# !uteau sta unul
l>ng- altul# !ut>nd s- 8ad- 6ntreaga sal-3 C>nd 1all" EroDn se 6ntoarse# 5e)ul de sal-# care2l 4inea minte !e
Ma"er 5i bancnota de cinci lire !e care i2o strecura de )iecare dat-# se ocu!- !ersonal de masa lor3 1all" )u !u4in
sur!rins- c- el aran7ase s- 5ad- unul l>ng- cel-lalt# dar nu !rotest-32 (r-gu4# coment- ea# 6n tim! ce se a5eza !e
cana!eaua ta!i4at- 6n ro5u3 N2am )ost niciodat- aici# !>n- acum3
2 *in mai des oameni de a)aceri americani 5i ti!i din Orientul Mi7lociu3
Ca !entru a2i sus4ine a)irma4ia# 5e)ul de sal- a!-ru din nou# de data asta conduc>nd o )emeie cu ten m-sliniu#
uluitoare# cu un tru! minunat# !robabil o imigrant- iranian- )oarte bogat-# se g>ndi Ma"er# 7udec>nd du!- 4inuta
maiestuoas- 5i elegan4a ainelor )oarte scum!e3 Ti!ul cu care era# cu un ca! mai mic 5i cam onctuos# era at>t de
co!le5it de !rezen4a ei# 6nc>t 64i trezea mila3 In cele din urm-# )ur- condu5i la o mas- a5ezat- 6n drea!ta celei a lui
Ma"er3 ,n cli!a 6n care e@otica !erece se a5ez- l>ng- cei doi americani de !e banceta ta!i4at- 6n ro5u# de !e
teras-# !ar)umul ei se sim4i )oarte !uternic 6n aer3
2 6mi dau seama la ce te g>nde5ti# 6i s!use 1all" EroDn 6n 5oa!t- lui Ma"er3 *rei s- scimb-m locurile?
2 C>tu5i de !u4in3 Am auzit c- du!- ce trec de treizeci de ani se 6ngra5-3
2 ,n cazul -sta ti!ul mic de statur- de l>ng- ea a a8ut noroc3 Are !este treizeci de ani# dar arat- absolut
nemai!omenit3 (e5i trebuie s- s!un c- e !u4in cam sa)tig3
2 Pre)er actuala com!anie# dac-2mi !ermi4i s- m- e@!rim a5a3
2 ,4i !ermit3 C>t de des 8rei# Paul Ma"er3 A!oi ad-ug-A :aide s- mai lu-m un Manattan3
2 Mi2ai citit g>ndul# r-s!unse Ma"er# )-c>ndu2i semn unui celner3
2 *ezi# -sta2i a8anta7ul cu re!orterele americane# zise ea a!oi3 Poate c- nu suntem sa)tig# dar cel !u4in 5tim s-
bem3 6n8-4-m la colegiu3
2 Care e 6n cazul t-u?
2 (u9e3
2 Mi2am 6nci!uit# r-s!unse Ma"er3
2 (u!- ce?
2 Pentru c- ai# cum s!une4i 8oi americanii# clas-3 Clasa sudului3
2 Mul4umesc din nou# drag- domnule3 (ar de ce s!ui B8oi americaniiC? Nu e5ti american?
2 1unt acum# dar am crescut 6n El8e4ia3 Acolo Bclas-C 6nseamn- altce8a3 E5ti 6n8-4at s- )ii tot tim!ul rigid#
reticent# !rudent3 Vi se s!une c- nu trebuie s- te a5te!4i la !rea mult- distrac4ie 6n 8ia4-# ceea ce nu cred c- se
6nt>m!l- cu 8oi# americanii3
2 Eietul b-iatP
Ma"er se !reg-tea s- !rotesteze3
2 Nu te distrezi acum? 6ntreb- ea3
2 Eine>n4eles# zise Ma"er# sur!rins s- se aud- d>nd acest r-s!uns3 1osise al doilea r>nd de cocteiluri Manattan3
'a masa de al-turi )use
adus un ceainic cu ceai la gea4-3
2 Pentru !r>nzul nostru# Paul# s!use acum 1all" EroDn# ciocnind !aarul de al lui3
*eni celnerul s- ia comanda3 Am>ndoi luar- )ri!tur- de 8it-3 Ma"er comand-# de asemenea# o sticl- de 8in alb
de Eurgundia3
2 Ce naiba# am !utea s- ne stric-m 5i restul du!-2amiezii# dar 6nainte de a o )ace# a5 !utea s- re8in !entru
c>te8a minute la o mic- cestiune de ser8iciu?
2 Eine>n4eles3
2 Cum te 6m!aci cu George Pace de la Eanca Americii?
El 6i !o8esti3 Am-nun4it3 Li 6n tim! ce el 8orbea# nici una din cele dou- !ersoane din Orientul Mi7lociu de la
masa 8ecin- nu scoase o 8orb-3 Iranienei 6i c-zu 5er8etul de dou- ori 5i de )iecare dat- 5i2l recu!era singur-#
e@!un>ndu25i o bun- !arte din bustul generos3 P-ru ciar c-5i scimb- !ozi4ia !e bancet-# a!ro!iindu2se de
Paul Ma"er3 El sim4i a!ro!ierea 5i nu se !utu 6m!iedica s- nu arunce o !ri8ire s>nilor3 (ac- nu s2ar )i sim4it atras
6n egal- m-sur- de )rumuse4ea american- din st>nga lui# ar )i )ost tentat s-25i e@amineze 5i mai atent !e )emeia
din Iran3 1all" EroDn obser8ase# bine6n4eles# ce se 6nt>m!l-3
2 Cred c- inima doamnei de la masa 8ecin- este cu!rins- de o mic- !asiune3 Gice5ti cine !are s- )ie subiectul
dorin4ei ei orientale?
2 (ac- ai )i cu un ti! onctuos ca -sta# 4i2ar sc-!a 5i 4ie 5er8etul tot tim!ul3
2 Touce3
2 Acum# s!une2mi cine se z8one5te c- ar trage )oloase de !e urma a ce se 6nt>m!l- cu Eanca Americii? ;arl
Miller?
Era !entru a treia oar- 6n decursul acelei du!-2amieze c>nd 1all" r-m>nea !er!le@-3
2 (e unde naiba ai 5tiut?
2 N2am 5tiut3
2 Tic-losule3
2 Acum# c- mi2ai s!us# s!une2mi 5i cine 4i2a3 s!us3
2 Ltii c- nu !ot s-24i dez8-lui sursa# r-s!unse ea3 A!oi ziseA Eine# o s-24i s!un3 (u!- ce am urm-rit z8onurile
care 6nce!user- s- circule 6n Euro!a des!re Eanca Americii# am rugat c>te8a !ersoane de la Journal din NeD
Ior9 s- )ac- ni5te s-!-turi3 Ei au 8enit cu !o8estea cu Miller3
2 ,n ce m-sur- te !o4i bizui !e ei de obicei?
2 R-s!unsul ar )i c- sunt 6ntotdeauna !u4in sce!tic-3 (in moti8e e8idente# 7um-tate din oamenii de !e 0all 1treet
6ncearc- 6ntotdeauna s- lanseze z8onuri cu a7utorul nostru3
2 Eanca Americii este mare ciar 5i !entru Miller3 Prea mare# du!- !-rerea mea3 I2ar trebui cel !u4in 5ase
miliarde# !oate 5a!te3 (e unde o s- )ac- el rost de at>4ia bani?
2 NeD Ior92ul are un r-s!uns 5i la aceast- 6ntrebare3
2 Cine?
2 BEiC s!un c- Miller se bucur- de a7utorul b-ncii (re@el Eurnam 'ambert care )ace s!ecula4ii la burs- cu
obliga4iuni cu risc mare3
Consternarea care a!-ru !e )a4a lui Paul Ma"er la auzul ultimelor cu8inte rostite de 1all" EroDn era mai mult
dec>t gr-itoare3
2 ,4i !o4i imagina ce reac4ie ar !ro8oca asta 6n Euro!a? zise el3 A doua mare banc- a Americii s- )ie !reluat- de
un o4 notoriu# care )ace s!ecula4ii la s>nge cu acti8e# 5i totul s- )ie )inan4at cu obliga4iuni cu risc mare 6n
8aloare de 5ase miliarde de dolariP 1)inte 1isoeP
2 N2ar )i bine deloc# s!use 1all"3 6nseamn- c- a7ungem de unde am !lecat3
2 Ce 8rei s- s!ui?2 'a discu4ia noastr- de mai 6nainte# 6n leg-tur- cu modalit-4ile de a2i s!eria !e de!onen4ii
euro!eni3
Ma"er !re)er- s- nu )ac- nici un comentariu3
2 (ac- a5 )i 6n locul t-u# a5 8eri)ica 5i m2ai anun4a 5i !e mine# ad-ug- ea du!- ce se g>ndi !u4in3
2 Cum?
2 1uni la (re@el Eurnam3
2 Nu cunosc !e nimeni acolo3 =MI nu se ocu!- cu ast)el de o!era4iuni3
2 Poate# dar Eanca Americii trebuie c- )ace a)aceri cu ei tot tim!ul3 Pune2l !e !rietenul t-u George Pace s-2i
sune3
2 Eun- idee3 Mul4umesc3
2 N2ai de ce3
C>nd 8eni nota de !lat-# o 6n5)-c- ea3 &rm- o mic- lu!t- 6n tim!ul
A
c-reia Paul Ma"er o atinse !entru !rima dat-3 6n8inse ins- ea3
2 Trebuie s- m- la5i s-2mi iau re8an5a alt- dat-# s!use el destul de necon8ing-tor# 6n tim! ce celnerul !leca cu
cartea ei de credit Platinum3
2 Cu !l-cere# re!lic- ea 6ntinz>ndu2se s-2i ating- m>na3
C>nd ie5ir- din otel# burni4a care 4inuse toat- diminea4a se o!rise 5i se z-rea ciar o raz- slab- de soare3
Portarul# 6mbr-cat 6n costumul solda4ilor c-lare din garda regal- englez-# )-cu semn unui ta@i3
2 Pot s- te las unde8a? 6ntreb- Ma"er3 Mergem cam 6n aceea5i direc4ie3 Eu stau la 1a8o"3
2 Trebuie s- m- duc la :arrods mai 6nt>i3 *reau s- iau ni5te cotlete de la raionul lor de carne# care e
nemai!omenit3
2 Te 6nso4esc3 Nu e de!arte de aici3 Ea ezit-# a!oi acce!t-3
Ta@iul care tr-sese la scar- nu 8enise degeaba3 Cele dou- !ersoane din Orientul A!ro!iat a!-rur- ciar imediat
du!- Paul Ma"er 5i 1all" EroDn3 In ta@i se sui doar )emeia3 E-rbatul 6i d-du un bac5i5 !ortarului 5i r-mase !e
loc uit>ndu2se la ceas# ca 5i cum se 6ntreba cum s-25i omoare tim!ul !>n- la urm-toarea 6nt>lnire3 (eoarece
ta@iul 6n care se a)la !artenera lui de mas- dis!-ruse# d>nd col4ul# d-du im!resia c- se ot-r>se s- oin-reasc-
!u4in !e ;nigtsbridge3 R-mase 6n urma celor doi americani la c>4i8a zeci de metri3
C>nd Ma"er re8eni la 1a8o"# du!- ce o l-sase !e 1all" EroDn la biroul din 'ondra al ziarului# sun- imediat la
sediul !rinci!al din 'ondra al E-ncii Americii 5i du!- !u4in tim! ob4inu leg-tura cu George Pace3 (u!- ce 6i
!o8esti ce era mai im!ortant din con8ersa4ia a8ut- 6n tim!ul mesei# 6i s!use ce2i sugerase 1all" EroDn3 1e
do8edi c- aceasta a8usese dre!tate3 EA )-cea multe a)aceri cu (re@el Eurnam# iar George Pace 6l cuno5tea
destul de bine !e !re5edintele )irmei3 Pace s!use c- !rimul lucru !e care2l 8a )ace a doua zi de diminea4- 8a )i
s-2l sune !e acesta3
2 ,n locul t-u l2a5 suna acum# s!use Ma"er3
2 (e ce?
2 A5 !utea s- iau leg-tura cu doamna de la ziar 6n du!-2amiaza asta# 6nainte ca ea s-25i scrie articolul3 (ac- sunt
5tiri !roaste# a5 !re)era s- )im noi cei care i le d-m3
2 'a NeD Ior9 este ora o!t seara# s!use Pace3 A!oi ad-ug-A Ai dre!tate# ca de obicei# Paul3 O s-2l caut3 Nu !leca
nic-ieri tim! de o or-3
Pace 6l sun- trei s)erturi de or- mai t>rziu3
2 '2am g-sit acas- la GreenDic3 Mi2a dat toate asigur-rile c- (re@el Eurnam nu este amestecat- cu Miller 5i
nici cu altcine8a 6n )inan4area 8reunei o)erte de !reluare a b-ncii3
2 Crezi?
2 Cred3
2 *reau s- te mai 6ntreb ce8a3 Ai 8reo !roblem- cu scrisorile de credit standb"?
2 Cincizeci de milioane3
2 (oar at>t? 2(a3
2 Te cred3
C>nd Paul Ma"er o sun- !e 1all" EroDn crezu 5i ea32 Ceea ce 6nseamn- c- sunt doar z8onuri# dar nu 5tim care
este sursa lor# s!use ea3
2 Nici o surs- 5i# du!- cum s!er c- am )ost 6n stare s- demonstrez# nici o baz-# r-s!unse Ma"er3
2 (e acord3
2 Articolul t-u o s- re)lecte as!ectul -sta?
2 1igur# dac- o s-2l !ublice3
2 Li dac- sunt de acord# c>nd se 8a 6nt>m!la?
2 M>ine2diminea4-3
2 Mul4umesc3 Po)t- bun- la cotlete3
Nu )usese in8itat s- guste 5i el# ceea ce 6l deran7ase destul de mult3
Ma"er se ot-r6 s- )ac- ni5te s!ecula4ii 6n leg-tur- cu articolul care a8ea s- a!ar- 6n Te 0all 1treet Journal3
(ac- era !ublicat# 6l !relua =inancial Times# care a!-rea la 'ondra# 5i rezultatul clar ar )i )ost lini5tirea a!elor
euro!ene# ceea ce de )a!t urm-reau at>t el# c>t 5i George Pace3 A5a c- nu mai a8ea rost s- )ac- un tur !e la
b-ncile euro!ene3 (ac- ar )i trecut !e la b-nci# de abia c- ar )i dat na5tere la b-nuieli3 O s- !lece de diminea4- cu
a8ionul la 0asington 5i# a5a cum !l-nuise# 6i 8a ra!orta lui Eob Reston 6n tim!ul Dee9endului3 A8ea ci)rele din
com!uter ca s- lini5teasc- 5i a!ele de acolo3 Rezultatul )inal 8a )i c- el 65i 6nde!linise misiunea ini4ial- !entru
Comitetul Rezer8elor =ederale 6ntr2un tim! record3
R-m-seser- )-r- r-s!uns dou- 6ntreb-ri care2l s>c>iauA Cine !unea 6n circula4ie z8onurile 5i de ce?
A doua zi de diminea4- se a!ro!ie# mai mult dec>t s!erase de r-s!unsul la 6ntrebarea BcineC3
=u !rintre ultimii !asageri care se urcar- la bordul a8ionului Pan Am /H/ cu destina4ia 0asington3 A8ea locul K
a# la clasa 6nt>i3 Primul lucru !e care2. )-cu 6n cli!a 6n cli!a 6n care se a5ez- )u s- 6ncea!- s- r-s)oiasc- cu
)renezie edi4ia !entru Euro!a a ziarului Te 0all 1treet Journal !e care2l cum!-rase 6n grab- de la un cio5c de
la aero!ort3
Articolul era !e !agina a treia# coloana a doua de sus3 era !er)ectP ,l citi 5i a doua# 5i a treia oar- ca s- )ie sigur3
Era )-r- cusur3 1all" EroDn reu5iseP
A8ionul /H/ !-r-sise de7a locul de 6mbarcare a !asagerilor 5i se 6ndre!ta s!re !ista num-rul doi a aero!ortului
:eatroD# 6nainte ca Ma"er s-2l obser8e !e ultimul !asager care se suise la bord# o )emeie care se a5ezase l>ng-
el !e locul K b 5i care r-m-sese ascuns- 6n s!atele edi4iei de diminea4- a ziarului :erald Tribune3
Era o )emeie )rumoas-# cu un ten m-sliniu oriental# bine 6nzestrat- de la natur-3
Partea a doua
/
6n tim! ce a8ionul 6n care se a)la Paul Ma"er se g-sea deasu!ra Oceanului Atlantic# la Mosco8a trecuse de mult
ora !r>nzului3 *ladimir (olgi se a)la 6n localul s-u )a8orit# unde lua masa# 5i era de7a la al doilea !aar de
8otc-3
,ntr2un ora5 cunoscut !entru barurile lui murdare# unde oamenii trebuie s- stea la mese mici# care le a7ung !>n-
la !ie!t# 5i s- calce 6n b-ltoace de b-utur- amestecate cu )irimituri# 5i restaurantele lui la )el de murdare#
mirosind 8e5nic a 8arz-# unde ni5te celneri !osaci cu 5or4uri murdare ser8esc o m>ncare )-r- gust# ca)e2barul
Iama# am!lasat !e strada Pu59ins9aia# 6n imediata a!ro!iere a Teatrului Eal5oi 5i la mic- distan4- de Ministerul
Industriei 5i Comer4ului# unde lucra (olgi# )-cea not- a!arte 5i ie5ea 6n e8iden4- ca o oaz- 6n de5ertul Gobi3
'ocalul este situat 6n subsolul unei cl-diri 8eci care ad-!ostise statul2ma7or al mare5alului )rancez Murat 6n
.8.$# c>nd tru!ele lui Na!oleon ocu!aser- Mosco8a3 (ac- cobori tre!tele din strada Pu59ins9aia# te treze5ti
6ntr2o serie de 6nc-!eri mici# intime care dau una 6n alta# reno8ate cu gust3 (u!- ce caut- 6n 8an s-!t-m>ni
6ntregi un loc ci8ilizat unde s- m-n>nce 5i s- bea# occidentalii care desco!er- Iama 65i !etrec aici 6n mod
in8ariabil restul zilei sau noa!tea# re)u2giindu2se ca 6ntr2un liman 6n acest local mosco8it ce seam-n- cu !u2
burile londoneze sau cu braseriile din Paris# ora5e !e care acum regret- amarnic c- le2au !-r-sit3 Pentru oamenii
mai ci8iliza4i# 8eni4i din Euro!a de r-s-rit# Iama seam-n- cu 8ecile bodegi amena7ate 6n!i8ni4e# !e care le
g-se5ti 6n 8ecile ora5e baltice Riga 5i *ilnius sau mai 7os# s!re sud# la Euda!esta3
*ladimir (olgi lua masa de !r>nz acolo de trei ori !e s-!t-m>n-3 Era un loc unde# a8>nd 6n )a4- un !aar de
8otc-# !utea sau s- mediteze la lucruri din trecut# sau s- !un- la cale cu !rietenii lui de la minister !lanuri de
8iitor3 6n calitate de membru su!leant al Eiroului Politic# !utea 5i cerea s- se bucure de intimitate 5i de anumite
!ri8ilegii la Iama3 Masa din )und era 6ntotdeauna re4inut- !entru elM sticla cu 8otc- 1tolicinaia era 6ntotdeauna
4inut- la )rigider# 6ntotdeauna !lin- 5i 6ntotdeauna dis!onibil-3 ,n a)ar- de )a!tul c- se bucura de !ri8ilegii#
(olgi era 5i res!ectat# deoarece# s!re deosebire de mul4i dintre colegii lui care )-ceau !arte din elita la !utere
care conducea &R11# nu a!-ruse niciodat- 6ntr2o limuzin- 5i nici 6n com!ania 8reunuia de la ;GE3
6n a)ar- de asta# (olgi era un b-rbat !l-cut3 Era scund de statur- 5i bine legat# iar !-rul 6i era 8e5nic zb>rlit3 1e
6mbr-ca mai degrab- negli7ent 5i# du!- ce d-dea !e g>t c>te8a !aare# s!unea glume sc>rboase# de multe ori
ciar obscene3 O dat- !e lun- 2 6ntotdeauna 8inerea du!-2amiaz-# se 6nt>lnea aici cu o )at- )oarte dr-gu4-# de5i
cam durdulie3 O !ersoan- dintre obi5nui4ii localului !retindea c- )ata lucra la ser8iciul de dactilogra)iO de la
;remlin3 1e !resu!unea c-# du!- c>te8a r>nduri de b-utur-# (olgi o ducea 6n a!artamentul lui 5i )-ceau amor
!e ru!te3 Nimeni de la Iama nu2. blama !entru asta3 (im!otri8-# aceasta do8edea c- era un Mensc3
,n aceast- zi# era 8ineri 9 decembrie .988# iar (olgi nu !rea se sim4ea un Mensc3 Era singur 5i# !e deasu!ra#
6ngri7orat3 Procesul lui de g>ndire trecea re!ede de la e5ec la !lanuri3
E5ecul era 6n leg-tur- cu ra!ortul scris !rezentat 5e)ului s-u# Ni9olai R679o8# imediat ce se 6ntorsese la Mosco8a
de la <iiric3 R679o8# !rim2mi2nistrul 5i conduc-torul economic al &niunii 1o8ietice# !rieten cu secretarul
general Gorbacio8# nu 6ngi4ea nici !ro5tii 5i nici gre5elile3 Oare din cauza ra!ortului# el# (olgi# o s- treac-
dre!t !rost? Oare inter!retase corect ceea ce !ro!usese ministrul de )inan4e al *enezuelei s- se )ac-? Li dac- da#
a8ea s- )ie luat 6n serios? (ac- r-s!unsul la aceast- ultim- 6ntrebare a8ea s- )ie a)irmati8# se ridica totu5i o alt-
6ntrebareA de ce 4inuser- cu tot dinadinsul ei 2 8enezueleanul 5i bancerul el8e4ian 2s- le s!un- lor# so8ieticilor?
Planurile erau legate de ceea ce inten4iona s-2i sugereze lui R679o8 6n cadrul 6nt>lnirii de la ora dou- !e care o
stabilise 5e)ul s-u3 (ac- ar )i )ost 8orba doar de 8enezuelean# n2ar )i )ost greu de )-cut o sugestie# adic- s-2l
ignore3 Nu era dec>t un nebun din America 'atin-3 (ar ade8-rul era c-# dac- ar )i )ost 8orba doar de
8enezuelean# era !u4in !robabil c- R679o8 5i 5e)ul acestuia# Gorbacio8# l2ar )i trimis la <uric3
Amestecul El8e4iei# 6n s!ecial al E-ncii Na4ionale a acestei 4-ri# 6nclinase balan4a# deoarece era aceea5i banc- din
<uric care 6n .98H )-cuse aran7amente !entru un 6m!rumut consor4ial 6n )ranci el8e4ieni !entru &niunea
1o8ietic-3 =usese !rima )inan4are im!ortant- ob4inut- de ru5i de la el8e4ieni du!- re8olu4ie3 ,n urm-torii !atru
ani# banca res!ecti8- de8enise una dintre !rinci!alele lor b-nci din *est )urniz>ndu2le direct sau indirect !este
cinci miliarde de dolari3 O bun- !arte din aceste )onduri )usese )olosit- !entru acizi4ionarea de utila7 !etrolier
)oarte necesar dac- &ninunea 1o8ietic- 8oia s- )ie 6n stare s- !un- 6n 8aloare noi surse de energie de care a8ea
mare ne8oie3
C>nd la ministerul lor !ar8enise in8ita4ia din !artea E-ncii Na4ionale a El8e4iei# se s!usese c- !roblemele care
8or )i discutate se 8or re)eri at>t la aur# c>t 5i la !etrol3 El8e4ienii 5tiau c-# atunci c>nd era 8orba de aceste dou-
m-r)uri# erau 6n 7oc interesele 8itale ale &niunii 1o8ietice# deoarece acestea# 6n s!ecial e@!orturile de !etrol 6n
Occident )-ceau ca &niunea 1o8ietic- s- )ie un debitor de 6ncredere3 El8e4ienii nu s!useser- acest lucru 6n mod
direct# dar conota4iile erau clare# deoarece Eanca Na4ional- a El8e4iei# la )el ca toate b-ncile din aceast- 4ar-#
cerea garan4ii3 C>nd era 8orba de credite negarantate# buna2credin4- 5i credibilitatea de care se bucura un stat nu
erau su)iciente3 E-ncile 8oiau s- 5tie dac- 4ara res!ecti8- a8ea ca!acitatea de a )ace 6ncas-ri su)iciente 6n 8alut-
)orte !entru a restitui 6m!rumutul acordat de ele# !entru a restitui integral# la termen# cu dob>nd- 5i 6n )ranci
el8e4ieni ast)el de 6m!rumuturi3 (ac- se 6nt>m!la ce8a cu garan4iile# ru5ii nu mai 8edeau
nici un ban3 Era un cerc 8iciosA dac- se 6nt>m!la ce8a cu 6ncas-rile din !etrol ale &niunii 1o8ietice# nu mai
!rimea credite 6n 8alut- )orteM dac- nu erau credite# nu a8ea utila7 !etrolier nouM dac- n2a8ea utila7 de )ora7 nou#
nu !utea s- g-seasc- noi terenuri !etroli)ere 5i# a8>nd 6n 8edere c- cele 8eci erau !e !unctul de a se e!uiza#
&ninunea 1o8ietic- a8ea s- c>5tige tot mai !u4in din e@!orturile ei de !etrol# iar ni8elul de trai a8ea s- continue
s- stagneze333 asta 6n cel mai bun caz3
(eci R679o8 6l trimisese !e (olgi la <iiric Bs- se 6n4eleag- cu el8e4ieniiC3
Le)ul lui 6i s!usese c- nu2l trimiteau !entru c- i2ar )i interesat 8enezueleanul sau ce ar )i !utut s- !ro!un- acesta3
P-rerea lui R679o8 des!re 8enezueleni )usese clar-A B1unt ni5te tic-lo5i de ca!itali5ti lacomi# li!si4i de !rinci!ii#
care ac4ioneaz- de coni8en4- 5i care# c>nd e 8orba de !ro)it# tr-deaz- !e oricineC# s!usese el3
Poate3 (ar 64i !uteai !ermite s-2i ignori !e 8enezueleni du!- cele auzite de el la <iiric3 (ac- ar )i !utut s- )ie
luat 6n serios 2 a7ungea din nou la aceast- 6ntrebare 2 !ro!unerile lui ar )i a)ectat 6n mod sigur 5i esen4ial !re4ul
8iitor at>t al !etrolului# c>t 5i al aurului3 Era 8orba 6ns- de ce8a 5i mai im!ortant# mult mai im!ortant3 (ac-
8reunul dintre !lanurile 8enezuelene ar )i )ost !us 6n a!licare# ar )i !utut s- scimbe# iar du!- !-rerea lui
(olgi ar )i scimbat# ine8itabil# !ozi4ia global- a &niunii 1o8ieticeA
2 6n r-u# dac- ar )i )ost !us- 6n a!licare 8arianta 6nt>iM
2 6n bine# de )a!t e@trem de bine# dac- *enezuela# a!oi Me@icul# Erazilia 5i restul 4-rilor ar )i )ost 6n )a8oarea
alternati8ei a doua3
Tocmai acest lucru 6l s!usese 6n ra!ortul !rezentat lui Ni9olai R679o83 Ceea ce2l s>c>ia totu5i !e *ladimir
(olgi# 6n tim! ce 65i termina a doua 8otc-# era urm-toarea 6ntrebareA dac- tot ce s!usese 8enezueleanul se
do8edea a )i doar )lec-reala unui !sio!at# nu se ducea naibii 5ansa de a de8eni membru al Eiroului Politic? 1au
ciar mai r-u?
1e uit- la ceasul s-u Role@ 2 directorul de la *nestorgban9 din <iiric# care2l condusese cu ma5ina# insistase s-2l
ia ca amintire 2 5i se ot-r6 s- mai bea un !aar de 8otc- s-2i 4in- la drum3
'a ora dou- )i@# *ladimir (olgi intr- 6n anticamera cabinetului !rim2ministrului# Ni9olai R679o83 =iind
!ersoana ce r-s!undea de trei sectoare ceie ale economiei so8ietice 2 energia# mineritul 5i metalurgia 2 (olgi
8enea des 6n birourile lui R679o8 din cl-direa cenu5ie de !e No8aia Plo5ciadi3 In !o)ida !ozi4iei !e care o
de4inea# adeseori era l-sat totu5i s- a5te!te333 uneori ore 6ntregi3
Acest lucru nu se 6nt>m!l- azi# 8ineri 9 decembrie .9883
(e )a!t# nici nu intrase bine# c- R679o8 ie5i ca o )antom- din biroul lui3 Era un b-rbat 8>nos de 8reo cincizeci 5i
cinci de ani# un ti! serios# care sem-na mult cu Andro!o8# dar ce8a mai t>n-r3 Era un om !lin de neast>m!-r
intelectual3 &ra oamenii care t-r-g-nau lucrurile 5i# ca 5i cum 8oia s- dea e@em!lu# a8ea tendin4a s- 8orbeasc- 6n
!ro!ozi4ii scurte3
2 Nu te dezbr-ca de !alton# *ladimir# 6i !orunci el3 Am a)ar- o ma5in-3 Ne a5tea!t- Miail Gorbacio8 6n biroul
lui la ora dou- 5i un s)ert3
'a 6nce!ut# (olgi 6i mul4umi lui (umnezeu c- b-use cele dou- !aare de 8otc-3 A!oi 6i mul4umi din nou lui
(umnezeu c- 8otca nu a8ea miros# deoarece Miail Gorbacio8 condamna cu as!rime consumul de alcool3 ,n
tim! ce R679o8 era a7utat de unul dintre secretarii lui s-25i !un- !altonul# (olgi 6l 6ntreb-A
2 A 8-zut ra!ortul meu?
2 Nu3 :aide s- mergem3
(olgi# care25i cuno5tea 5e)ul# ot-r6 s- nu mai 6ntrebe nimic3
E@ist- dou- c-i !rinci!ale de acces la ;remlin3 O intrare !entru turi5i !rin Poarta Troi49aia# la care se a7unge
!rin bule8ardul ;arl Mar@ 5i unde# cu toate c- sunt militari 6narma4i la !oart-# ei caut- s- nu se arate3 Moti8ul
acestei atitudini este c- aceast- !arte a ;remlinului este rezer8at- turi5tilor 5i este com!let se!arat- de restul
uria5ei cl-diri3 C>nd# du!- ce str-bate !e 7os gr-dini s!lendid 6ngri7ite# un 8izitator intr- 6n com!le@ul de cl-diri
5i i se cere s-25i scoat- !anto)ii# 6ntregul
s!a4iu ca!-t- !itorescul nea5te!tat al unei lumi de alt-dat-# deoarece umbl- 6n ciora!i sau 6n !a!uci din !>sl-
ca)enie# !u5i la dis!ozi4ie# !rin 6nc-!eri care ad-!ostesc comori ale 4arilor din trecut3 1e amestec- !rintre b-tr>ni#
mame tinere# co!ii# nem4i boga4i# 4-rani so8ietici 6n cele mai bune aine ale lor# to4i 6n ciora!i sau 6nc-l4a4i cu
aceia5i !a!uci gro5i din !>sl- ca)enie3 Pe m-sur- ce 8izitatorul str-bate 6nc-!erile care odinioar- ad-!osteau
curtea 6m!-r-tesei Ecaterina cea Mare# acestei senza4ii de !itoresc i se adaug-# 6n scurt tim!# constatarea c-
Mosco8a# ca!itala !o!orului rus# este bogat- din !unct de 8edere istoric 5i cultural3 *izitatorul nu !oate s- nu )ie
im!resionat de mul4imea de limbi !e care le aude 6n 7urul s-u# nu numai numeroasele limbi din !ro8inciile
asiatice care sunt Bstate socialisteC ale &niunii 1o8ietice# dar 5i cineza# s!aniola# engleza 5i zulu3 In .988#
!entru o mare !arte a !o!oarelor lumii# ;remlinul era un )el de Mecca3
Acest a)lu@ nu se datoreaz- !itorescului sau trecutului ;remlinului3 =or4a care atrage o mul4ime at>t de di8ers-
s!re inima Mosco8ei este !uterea# !uterea absolut- care se g-se5te 6n cealalt- !arte a ;remlinului# izolat- de cea
dint>i 5i la care se !oate a7unge doar !rin Poarta 1!as2s9aia# care d- 6n Pia4a Ro5ie3 'a aceast- intrare# militarii
so8ietici sunt 6n dre!tul lor 5i 65i )ac sim4it- !rezen4a3 ,n !ia4- nu este !ermis- circula4ia !ietonilor 5i au accces
doar ma5ini militare 5i limuzine negre de genul celei care 6i aduse !e Ni9olai R679o8 5i *ladimir (olgi 6n acea
du!-2amiaz- de iarn- a lunii decembrie .9883 *>ntul 6nce!use s- s!ulbere din nou )ulgii de z-!ad-# dar nici
unul din cei doi b-rba4i nu obser8-3 Am>ndoi erau ad>nci4i 6n g>nduri 6n momentul 6n care a7unser- la intrarea 6n
;remlin3
G-rzile# 6mbr-cate 6n mantale groase cenu5ii# cu !etli4ele 5i e!ole4ii alba5tri ai tru!elor de elit- ale ;remlinului#
!rimiser- 6n mod e8ident instruc4iuni de la su!eriori# deoarece limuzinei Ceai9a 6n care se a)lau i se )-cu semn
cu m>na s- treac- ciar 6nainte ca aceasta s- )i o!rit com!let3
Partea Blucrati8-C a ;remlinului este un amestec bizar de 8eci 5i modern3 1ala congreselor# toat- numai din
sticl- 5i o4el# contrasteaz-
!uternic cu cl-direa de al-turi# 6n care se a)l- cabinetul lui Gorbacio8# una dintre cele mai 8eci 5i mai bogat
ornamentate cl-diri din incint-3 'enin 5i 1talin# :ru5cio8 5i Ere7ne8# Andro!o8 5i Cernen9o 2 to4i conduseser-
&ninunea 1o8ietic- din acela5i com!le@ de birouri situat la eta7ul al treilea3
1tilul de conducere )oarte modern al lui Gorbacio8 2 des!re care mul4i s!useser- c- seam-n- mai mult cu cel al
unui a8ocat din 0all 1treet dec>t cu cel al unui autocrat sla8 2 contrasta# de asemenea# deosebit de !uternic cu
obiectele de art- dat>nd din secolul al 5a!tes!rezecelea care 6m!odobeau anticamera biroului s-u !articular3 Cei
doi 8izitatori )ur- 6nt>m!ina4i de unul dintre secretarii lui 5i condu5i imediat 6n 6nc-!erea res!ecti8-# o camer-
ta!etat- cu m-tase bleu3 Pe !eretele din s!atele biroului !re5edintelui at>rna !ortretul lui Mar@ 5i 'enin3
Gorbacio8# im!ecabil 6mbr-cat 6ntr2un costum cu dungi sub4iri# albastru# cra8at- cu dungi 6n diagonal- 5i c-ma5-
alb-# ie5i din s!atele biroului 5i d-du m>na mai 6nt>i cu R679o8# a!oi cu (olgi3 'e )-cu semn cu ca!ul s- se
a5eze al-turi de el 6n )a4a unei m-su4e 7oase ce se a)la 6n mi7locul 6nc-!erii uria5e3
2 To8ar-5ul R679o8 mi2a s!us des!re c-l-toria ta la <Wric# *ladimir# 6i s!use el lui (olgi3 Te rog# s!une c>t
mai !e scurt !osibil ce s2a 6nt>m!lat acolo333
Cei doi 8izitatori ascultau cu )oarte mare aten4ie# deoarece Gorbacio8 a8ea obiceiul s- 8orbeasc- cu o 8oce
7oas-# bl>nd-# a!roa!e 6n 5oa!t-3
2 O s- 6ncerc# Miail3
'a !rima 8edere rela4iile dintre membrii Eiroului Politic !-reau li!site de )ormalism# to4i# inclusi8 actualul
!rimus inter !ares secretar2general Gorbacio8# adres>ndu2se unul altuia cu numele de botez3
(olgi scoase un teanc de note din ser8iet-3
2 'as- notele# 6i !orunci Gorbacio8# trec>nd !e nea5te!tate de la 5oa!t- la un ton t-ios# as!ru3
(olgi le !use la loc32 1-!t-m>na aceasta# mar4i# m2am 6nt>lnit# 6nce!u el# cu ministrul !etrolului din
*enezuela3 Ne2am 6nt>lnit la sediul din <iiric al E-ncii Na4ionale a El8e4iei3 In8ita4ia a 8enit din !artea
directorului b-ncii# &lric :uber3
*enezueleanul se nume5te Roberto Martinez3 El a ar-tat c- situa4ia )inanciar- a 4-rii sale a de8enit im!osibil-3
*enitul lor 6n 8alut- )orte !ro8ine a!roa!e e@clusi8 din e@!ortul de !etrol3 =-r- acest 8enit# nu mai !ot !l-ti
im!orturile de care !o!ula4ia are ne8oie3 ,n !lus# la ora actual-# ei datoreaz- !atruzeci 5i cinci de miliarde de
dolari americanilor# iar ace5tia le cer s- !l-teasc- 6n !rimul r>nd dob>nda la datorie3
2 Asta 5tiu3 Treci la )ondul !roblemei# s!use Gorbacio83
2 =ondul este c- ei !ro!un acum s- se )ac- ra!id ce8a 6n aceast- !ri8in4-3
2 Li care este Baceast- !ri8in4-C? 6ntreb- Gorbacio83 Pre4ul !etrolului sau datoria )a4- de americani?
2 Am>ndou-# r-s!unse (olgi3
2 <i mai de!arte# 6l 6ndemn- Gorbacio83
A
2 In ce !ri8e5te !etrolul# ei 5i Me@icul# 6n consor4iu# !ro!un s- se )ac- unul din urm-toarele dou- lucruriA sau s-
!roduc- la 6ntreaga ca!acitate !entru a ob4ine re!ede 8enituri c>t mai mari# indi)erent de ce se 6nt>m!l- cu !re4ul
!etroulului333
2 Ceea ce 6nseamn- s)>r5itul OPEC# inter8eni R679o8# 5i !robabil un !re4 mic 6ntre 5ase 5i o!t dolari barilul )a4-
de 5ais!rezece dolari 5i cincizeci de cen4i c>t cost- 6n !rezent3
2 1au# continu- (olgi# s- 6ncerce s- 5anta7eze 1tatele &nite !entru ca acestea s- stabileasc- un !re4 )i@ la
!etrol de minimum dou-zeci de dolari barilul# men4in>nd !roduc4ia la ni8elul actual3
2 Cum ar !utea s- )ac- 1tatele &nite acest lucru?
2 Contract>nd sute de milioane de barili !entru rezer8a lor strategic- la acest !re4 de dou-zeci de dolari barilul3
Cadrul 7uridic !entru crearea acestei rezer8e e@ist- de mul4i ani 5i# !otri8it 8enezueleanului# rezer8a este
com!letat- doar !e 7um-tate3 Ar )i deci ne8oie doar de o
ac4iune din !artea e@ecuti8ului# res!ecti8 a !re5edintelui# ca 1tatele &nite s- re>ncea!- s- cum!ere !etrol !e
scar- )oarte larg-3 Gorbacio8 cibzui o cli!-3
2 Ar merge? 6ntreb- el3
2 Probabil3 Americanii au 6ntre!rins ac4iuni similare 6n trecut3 Gu8ernul lor a acumulat uneori cantit-4i uria5e de
argint# zinc sau cu!ru !entru a men4ine !re4ul la un anumit ni8el 5i a2i lini5ti !e !roduc-torii interni3 Li a mers3
Cum!-r>nd# de !ild-# dou- miliarde de uncii de argint# gu8ernul american a men4inut !re4ul argintului tim! de
zeci de ani la un dolar 5i dou-zeci de cen4i uncia# 6n !o)ida )a!tului c- !e !lan mondial e@ista o su!ra!roduc4ie
6n acest domeniu3
2 Pentru a2i lini5ti !e aleg-tori# s2a s!us c- acest stoc era necesar 6n cazul 6n care 1&A s2ar )i a)lat 6n !ericol#
ad-ug- R679o83
Gorbacio8 !-rea sce!tic3
2 Asta ar )i !utut s- mearg- 6n anii .9G% 6n cazul argintului# dar noi 8orbim de anul .989 5i de !etrol3 1tatele
&nite nu !ot s- absoarb- singure tot !etrolul !e care restul lumii se ot-r-5te s-2l !om!eze !e !ia4-3
2 1igur c- nu# r-s!unse (olgi re!ede3 Asta ar !resu!une ca americanii s- inter8in- !e l>ng- alia4ii lor 2 6n
s!ecial Arabia 1audit-# Anglia 5i Nor8egia 2 ca s-25i reduc- !roduc4ia3 Li la r>ndul ei# OPEC s- trebuiasc- s-
im!un-# 6n )inal# membrilor ei un anumit ni8el al !roduc4iei3
2 ,n ce m-sur- am )i a)ecta4i noi? 6ntreb- Gorbacio83
2 6nt>lnirea de la <uric a a8ut ca sco! tocmai clari)icarea acestui as!ect# s!use (olgi# omul care r-s!undea de
administrarea 8astelor resurse energetice ale &niunii 1o8ietice3 Ei ar 8rea ca 5i noi s- reducem e@!orturile3
2 A men4ionat cine8a 8reo ci)r-? 6ntreb- Gorbacio83
2 N2au s!us clar# dar a )ost men4ionat de mai multe ori un !rocent general de reducere cu dou-zeci la sut-# 6n
cazul 6n care ar e@ista un !rogram american de sus4inere a !re4ului3
2 Pentru c>t tim!?2 Nici 6n acest caz n2au s!us nimic lim!ede3 (ar# du!- !-rerea mea# ar )i !entru mult tim!3 Cel
!u4in# doi ani3
2 Asta ar 6nsemna !entru noi o !ierdere de dou-zeci de miliarde de dolari3
2 Cel !u4in# ad-ug- R679o83 12ar diminua considerabil re!uta4ia noastr- de sol8abilitate3
2 Ar 6nsemna un dezastru economic# concise Gorbacio83 ,n 6nc-!ere se' )-cu t-cere3
2 Ce alternati8- a8em? mai 6ntreb- el3
2 Produc-torii de !etrol latino2americani ar 6nnebuni3 Ar e@trage c>t !ot de mult 5i c>t mai re!ede cu !utin4- 5i l2
ar arunca !e !ia4a interna4ional-3
2 Li ce s2ar 6nt>m!la cu !re4ul?
2 Ar sc-dea la 7um-tate3 Leicul Iamani a 6ncercat s- )ac- acela5i lucru 6n .98K3 El a dublat !roduc4ia Arabiei
1audite 5i !re4ul !etrolului a sc-zut de la mai mult de treizeci de dolari barilul la zece dolari3 (ac- latino2
americanii ar )ace aceea5i nebunie 5i ar reduce !re4ul la 7um-tate )a4- de cel actual# ar trebui s- reducem !re4ul
sub zece dolari3
2 C>t ar 6nsemna asta !entru noi?
2 Pe termen lung? Patruzeci de miliarde de dolari# !oate 5aizeci3 Gorbacio8 se ridic- de !e cana!ea3
2 'ua2i2ar naiba de tic-lo5i de latiniP Castro ne cost- trei miliarde de dolari !e an3 Acum nebunii -5tia o s- ne
coste de dou-zeci de ori mai multP
2 Ei o s- coste 1tatele &nite mult mai mult# s!use R679o83
2 (e!inde# 6l contrazise Gorbacio8 !e to8ar-5ul s-u din Eiroul Politic3 (ac- )olosesc aceast- metod- a m-ririi
!roduc4iei# *enezuela 5i Me@icul ar !utea s- determine u5or reducerea !re4ului !etrolului sub nou- dolari barilul#
a5a cum ai s!us tu mai 6nainte# Ni9olai# iar 1tatele &nite ar economisi zeci de miliarde de dolari din im!ortul de
!etrol3 Ele ar c>5tiga 5i to4i ceilal4i ar !ierde3
A8ea dre!tate3 A!roa!e 6ntru totul3
2 O s- )ie 6n c>5tig 5i germanii# el8e4ienii# )rancezii# 5i 7a!onezii# s!use (olgi3 Ei sunt ne8oi4i s-25i cum!ere tot
!etrolul de care au ne8oie3 Cei care 8or !ierde 8or )i cei care 8>nd din Orientul Mi7lociu# din A)rica 5i noi3
2 (ar numai dac- se a!lic- !lanul num-rul unu al 8enezuelenilor# s!use R679o83 Asta a8eam 6n 8edere# Miail3
Gorbacio8 6nce!u s- umble !rin camer-3
2 (ar care e !lanul lor num-rul doi 2 s- )oloseasc- B!re4ulC? 6ntreb- el3 E )ezabil- aceast- metod-?
2 Este 6n cel mai bun caz !roblematic-# r-s!unse (olgi3 A5a2nu2mitul !lan num-rul unu !oate )i a!licat
unilateral de c-tre 8enezueleni 5i me@icani3 Ei nu au dec>t s- descid- la ma@imum robinetele !e care le
controleaz-3 Cel-lalt !lan# al B!re4urilorC# de!inde doar de 1tatele &nite3 Mai !recis# de )a!tul dac- ele !ot )i
5anta7ate s- !la)oneze !re4ul la dou-zeci de dolari3
2 ,n ce const- acest 5anta7?
2 Ei ar amenin4a c- 8or !une la !-m>nt sistemul bancar american dac- nu se a7unge la o 6n4elegere3
2 Cum?
2 Cem>nd 4-rile latino2americane s- )ac- !ublic# o)icial# )a!tul c- nu25i 8or !l-ti 6m!rumuturile
2 (e ce s2ar asocia Erazilia? 1au Argentina? 1au Cile? Ele 8or s- !oat- im!orta !etrol ie)tin la )el ca 1tatele
&nite3
2 Acestea# la r>ndul lor# urm-resc s- ob4in- de la 1tatele &nite anumite concesii3
2 Care ar )i ele?
2 Tocmai ceea ce a !ro!us =idel Castro de mai multe ori3 &n moratoriu total !e tim! de dou-zeci de ani al
tuturor !l-4ilor latino2americane !entru datoriile lor care s- includ- at>t 6m!rumuturile# c>t 5i dob>nda3
Economia realizat- !rin ne!lata dob>nzilor ar )i mai mare ciar 5i dac- ar !l-ti un !re4 crescut la !etrol3
2 Iar *enezuela 5i Me@icul ar c>5tiga at>t din dob>nzi# c>t 5i din !etrol# ad-ug- R679o83Gorbacio8 scutur- din
ca!3
2 Prostii3 Castro 5tie acest lucru la )el de bine ca 5i mine3 (e )a!t# i2am s!us acest lucru cu trei ani 6n urm-3 Nu
m2a ascultat 5i a organizat la :a8ana o con)erin4- a 4-rilor latino2americane care au datorii3 N2a 8enit nimeni3
Lti4i de ce? Pur 5i sim!lu# !entru c- nu !o4i s-2i determini !e oameni s-2i !reseze 6n acest )el !e americani3
Pentru c- ace5tia 4in 6n )r>u gu8ernele 4-rilor din America 'atin- !rin mi7loace )inanciare# care se a)l- 6n m>na
lor3 ,n cazul 6n care acestea re)uz- s- !l-teasc-# a doua zi americanii 2 gu8ernul# b-ncile# cor!ora4iile 2 sus!end-
orice credit 5i le con)isc- toate acti8ele a)late 6n 1&A3 Aceasta ar 6nsemna dezastru economic3 (eci# ele nu 5i2ar
asuma niciodat- acest risc# !entru c- nici una dintre aceste 4-ri nu25i !oate !ermite s- )ac- acest lucru3
2 Eancerul el8e4ian este de alt- !-rere# Miail# s!use (olgi3
Cei doi su!eriori ai acestuia 6l !ri8ir- sur!rin5i3 Gorbacio8 se o!ri ciar din mers3
2 Ade8-rat? Asta este 6ntr2ade8-r interesant3 E@!lic-2ne ce 8rei s- s!ui3
Ceea ce (olgi 5i )-cu3
C>nd limuzina 6n care se a)lau *ladimir (olgi 5i Ni9olai R679o8 trecu !rin Poarta 1!ass9aia# a doua oar- 6n
acea 8ineri du!-2amiaz-# de data aceasta !entru a ie5i# la Mosco8a era ora !atru 5i se 6ntunecase de7a3 6mb-tat de
succes# (olgi )-cu ceea ce nu )-cuse niciodat- 6nainte3 ,i suger- 5e)ului s-u c-# a8>nd 6n 8edere ora 6naintat-#
6n loc s- se duc- 6na!oi la ser8iciu# ar !utea trece !e la ca)O2barul Iama s- bea o 8otc- sau dou-3 1!re mirarea
lui# R679o8 acce!t- imediat3
(olgi !ierduse 6ns- din 8edere c- era a doua 8ineri din lun-# ceea ce 6nsemna c- )ata de la ser8iciul de
dactilogra)iO al ;remlinului a5te!ta la Iama3 C>nd cobor6 sc-rile din strada Pu59ins9aia 5i o de!ista 6n bar se
8-zu !us 6n situa4ia de a trebui s- ia o alt- ot-r>re critic- 6ntr2o s-!t-m>n- 6n care se !-rea c- crizele nu se mai
termin-3 Trebuia s- se ot-rasc- dac- s- n2o bage 6n seam- 5i s- )ac- !e mortul 6n !-!u5oi saus- ri5te 5i s- i2o
!rezinte lui R679o8 care era cunoscut ca un ti! )oarte !uritan3 O!t- !entru cea de2a doua 8ariant-3
(u!- cum se 6nt>m!lase de mai multe ori 6n s-!t-m>na aceea# merit- s- ri5te# deoarece 5e)ul s-u o !l-cuse
imediat !e 18etlana3 Nu du!- mult tim!# cei trei se a)lau 6m!reun- la masa din )undul ca)O2barului Iama# unde
singura lumin- !ro8enea de la un bec ro5u 6n )orm- de lum>nare3 1ticla de 8otc- 1tolicinaia# deosebit de tare#
destinat- lui (olgi# 6l a5te!ta rece !e mas-3 (eoarece se mai b-use din ea 6n ziua aceea# celor trei ru5i nu le )u
greu s- o dea gata3 C>nd (olgi se duse la bar s- mai comande 6nc- o sticl-# 18etlana !ro)it- de ocazie# se
scuz- 5i se 6ndre!t- s!re toaleta !entru doamne3
Plecarea ei )u determinat- de )a!tul c- doar cu c>te8a minute mai de8reme m>na drea!t- a to8ar-5ului R679o8 se
a5ezase )erm !e coa!sa ei st>ng- 5i# imediat du!- aceea# 6nce!use s-25i croiasc- drum 6n sus3 Ne)iind sigur- ce
!ri8ilegii 6i !oate acorda unui membru !lin al Eiroului Politic# 18etlana se decise s-2l consulte !e (olgi cu
!ri8ire la !rotocolul necesar3
,n tim! ce mergeau am>ndoi s!re !artea din )a4- a ca)O2barului# ea 6i e@!lic- re!ede 6n 5oa!t- ce se 6nt>m!lase3
6nainte ca (olgi s- aib- tim! s- r-s!und-# 18etlana 6i s!use c- a8ea o !rieten- la ser8iciul de dactilogra)iO de
la ;remlin care sigur nu !lecase 6nc- de la lucru 5i era# !robabil# dis!us- s- 8in- s- )ormeze ast)el dou- !ereci3
'ui (olgi 6i sur>se ideea3 Oric>t de dr-gu4- 5i su!us- era 18etlana# !u4in- 8aria4ie nu strica3 O !use s- sune 5i
r-s!unsul )u a)irmati83 Cei doi alergar- !e sc-ri 6n strada Pu59ins9aia# unde (olgi o sui 6n limuzina care
a5te!ta 5i 6i d-du 5o)erului instruc4iuni3
C>nd (olgi se 6ntoarse la mas- cu o nou- sticl- de 1tolicinaia# dar sans 18etlana# 6i e@!lic- imediat lui R679o8
ce aran7ase 5i 6nceie suger>nd c- ar !utea merge 6n a!artamentul lui imediat ce )etele se 6ntorceau3 Le)ul lui )u
at>t de 6nc>ntat# 6nc>t b-tu din !alme de !l-cere3
BA!ele lini5tite sunt ad>nci# se g>ndi 6n sinea lui (olgi3 Li eu care credeam c-2l !reocu!- doar munca3CCa 5i
cum i2ar )i gicit g>ndurile# Ni9olai R679o8 se a!lec- s!re (olgi 5i s!useA
2 6nainte s- se 6ntoarc- ele# 8reau s-24i s!un un lucru care cred c- e im!ortant# *ladimir3 Acum c>te8a zile am
discutat des!re !roblemele de la <iiric 5i cu *i9tor Cebri9o83
(olgi sim4i c-2l trece un )ior3 *i9tor Cebri9o8 era 5e)ul ;GE3
2 M2a sunat de diminea4-# continu- R679o83 1e !are c- 8enezueleanul t-u s2a 6nt>lnit 6n El8e4ia cu teroristul
Carlos3 Nu 5tim care este leg-tura# dar Cebri9o8 este sigur c- e@ist- una3 Este sigur# de asemenea# c- 6nainte de a
se termina aceast- a)acere cine8a urmeaz- s- moar-3
2 (ar de ce nu i2ai s!us acest lucru to8ar-5ului Gorbacio8?
2 N2am considerat c- era necesar3
*-z>nd !ri8irea 6ngri7orat- a lui (olgi# R679o8 6l lu- de du!- umeri 5i 6i s!useA
2 Nu )i 6ngri7orat# *ladimir3 *i9tor Cebri9o8 5tie cum s- se ocu!e de lucruri de acest gen3
,n ca!ul lui (olgi se a!rinse o lumini4- ro5ie3 E8enimentele intraser- 6ntr2o zon- !ericuloas-# 6n zona dublei
loialit-4i3 Aceast- !roblem- nu )usese niciodat- rezol8at- 6n &ninunea 1o8ietic-3 Pe de o !arte# erai de8otat liniei
!artidului 5i# !rin aceasta# secretarului general3 Pe de alt- !arte# dar niciodat- direct# ci !rintr2un labirint de
intrigi# erai de8otat 5e)ului ;GE3 (olgi 5tia c- celor de8ota4i lui *i9tor Cebri9o8 le li!sea doar un 8ot ca s-
de4in- ma7oritatea 6n Eiroul Politic3 Poate c- ei# durii# erau !e !unctul de a se constitui 6ntr2un gru! care2l 8a
contesta !e Gorbacio83 Poate c- b-rbatul de l>ng- el# !rim2ministrul# a8ea 6n cele din urm- s- dea acel 8ot care
s- scimbe ecilibrul de )or4e3 Iar dac- ei !ierdeau# !oate c- g>tul lui# g>tul lui (olgi# a8ea s- at>rne 6n
5treang# din cauz- c- se asociase cu ei3
(olgi nu 4inea nici cu !artidul 5i nici cu ;GE2ul3 El era# !ur 5i sim!lu# un birocrat3 A8ea doar un a!artament
cu !atru camere 5i nu i se !usese la dis!ozi4ie o limuzin-3 (u!- ce )usese trimis la <iiric# se g>ndise c- !oate#
6n s)>r5it# se a!ro!ia de Bcercul !uteriiC 5i de toate!ri8ilegiile de care 6nc- nu se bucura3 (ar dac- asta 6nsemna
s- )ie im!licat 6ntr2o lu!t- intestin-# era clar c- nu merita riscul3
(olgi auzise de la un !rieten care lucra la Ministerul de E@terne c- 6n ianuarie a8ea s- )ie liber un !ost
di!lomatic ne6nsemnat# 6n str-in-tate# cel de ambasador 6n 1ri 'an9a3 1o4iei lui o s-2i !lac- clima cald- 5i era
sigur c- acolo o s- )ie ser8itori3 N2o s-2i su)le o 8orb- des!re asta lui R679o83 (ar m>ine2diminea4- o s- de!un-
cerere !entru acest !ost3
8
,n acest tim! Paul Ma"er se a)la 6n a8ionul Pan Am /H/ la distan4- de o or- de aero!ortul (ulles3 Medita )ericit
5i mul4umit la s-!t-m>na care trecuse 5i care se do8edise al naibii de grea3 A7utat de !ublica4ia Te 0all 1treet
Journal# se !-rea c- reu5ise s- scimbe radical situa4ia E-ncii Americii 6nainte ca aceasta s- )i intrat 6n criz-3
1e !-rea# de asemenea# c- a8usese noroc# lucru care nu !rea i se 6nt>m!lase !>n- atunci 6n a8ion3 Nu25i !utea
aminti s- )i a8ut o to8ar-5- de c-l-torie at>t de atr-g-toare ca aceea de !e scaunul de l>ng- elA !-r lung 5i negru#
ten de culoare 6ncis- 5i )orme su!erbe# du!- c>t se !utea z-ri de sub bluza ei alb-3
Ca urmare )-cu ce8a ce rareori i se 6nt>m!la s- )ac- 6n tim! ce c-l-torea cu a8ionulA 6ncerc- s- intre 6n 8orb- cu
o necunoscut-3
2 *- rog s- m- scuza4i# i se adres- el# nu am stat ieri la !r>nz la mese al-turate?
Ea se 6ntoarse cu totul s!re el# dar nu !-rea !rea sigur- c- 5tie cum s- !rocedeze3
2 Era 6n restaurantul de la Carlton ToDer# ad-ug- el re!ede3 (u!- e@!resia 7enat- de !e )a4a lui se !utea deduce
c- regreta de7a c-
descisese discu4ia3 A!oi# !arc- din mil- !entru b-rbatul st>n7enit de l>ng- ea# doamna cu bluz- alb- 5i )ust-
neagr- se 6ndur- s- s!un- 6n cele din urm- ce8a3
2 (a# 6mi amintesc# r-s!unse ea 6ntr2o englez- 6n8-4at- la !ension3 B*orbe5te cu accent le8antinC# se g>ndi el3 [3
2 Era4i cu o )emeie )oarte )rumoas-3
Ideea im!licit- era c- )emeia trebuia s- )i )ost so4ia lui3 (eci# se g>ndi Ma"er# i se sugera c-# 6n calitate de om
6nsurat# trebuia s- aib- destul- minte s- nu 6ncerce s- intre 6n 8orb- cu o )emeie 6nt>lnit- 6n a8ion3
A5a c- Ma"er se mul4umi s- tac-3 'a cincizeci 5i doi de ani nu !rea era e@!ert 6n rela4iile cu se@ul )rumos3
=usese c-s-torit la un moment dat# !e c>nd a8ea treizeci de ani# cu o )at- din Germania3 1e cunoscuser- la
&ni8ersitatea din El8e4ia 5i am>ndoi 65i luaser- 6n acela5i an doctoratul 6n economie3 Era 6nalt- 5i slab-# dar
inteligen4a 5i talentul ei de a con8ersa# 8igoarea 5i energia com!ensau din !lin celelalte de)ecte3 Cel !u4in# a5a
s!uneau to4i3 (e )a!t# toat- lumea din cercurile uni8ersitare din Easel s!unea c- sunt un cu!lu !er)ect3 (eci# s2au
c-s-torit3 'ui Paul i2au trebuit doi ani ca s-25i dea seama c- !e ea o interesau mai mult realiz-rile ei intelectuale
dec>t !ersoana lui3 Nu2i !l-ceau co!iii 5i nici s- )ac- dragoste3 'ucrul cel mai gra8 era c- nu era 6n stare s- )ie
)ericit-3 A5a c- s2au des!-r4it3 Ea !lecase 6n Germania s- !redea economia la Tiibingen3 El r-m-sese 6n El8e4ia#
unde )usese at>t de ocu!at s- a8anseze !e scara ieraric- a E-ncii Na4ionale a El8e4iei# 6nc>t nu a mai a8ut
niciodat- 8reo leg-tur- serioas- cu o alt- )emeie3 Pe 8remea c>nd trecuse la =ondul Monetar Interna4ional# la
0asington# Paul Ma"er de8enise un burlac relati8 mul4umit# dar nu se !utea s!une c- era celibatar sut- la sut-3
(e )a!t# 6n acest moment# g>ndurile lui nu erau deloc ale unui celibatar# ci dim!otri8-3 A)lat la dou-s!rezece mii
de metri deasu!ra Oceanului Atlantic# sim4ea c- inima 5i tru!ul 6i )useser- cu!rinse de o !uternic- dorin4-3 A5a
c- 65i )-cu cura7 5i se a8>nt-3
2 =emeia cu care eram333 este re!orter la Te 0all 1treet Journal3 (e )a!t# de abia o cunoscusem3 Am )ost 6ntr2o
scurt- c-l-torie3
=emeia cu ten m-sliniu din drea!ta lui# obser8>nd c- st>n7eneala lui era real-# !-ru s- )i a7uns la concluzia c- el
nu era# la urma urmei# un gigolo3
2 'ocui4i deci la 0asington? 6ntreb- ea3
2 (a3 Predau acolo3 'a GeorgetoDn3 (umnea8oastr-?2 'a 1an =rancisco3 6nainte am locuit la 'ondra3 Li mai
6nainte la Teeran3
2 A# deci sunte4i iranian-3
2 (a# am !lecat de acolo 6n .9/93 1o4ul meu m2a trimis la 'ondra3
2 Li 82a4i mai 6ntors 8reodat- 6na!oi# dumnea8oastr- 5i so4ul?
2 '2au omor>t !e so4ul meu3 =-cea !arte din statul2ma7or al generalului ;atami3 Au )ost omor>4i am>ndoi3
2 6mi !are r-u# s!use el3
2 Eu m2am 6ntors3 Mama mea locuie5te la Teeran# ca 5i cei doi )ra4i 5i sora mea3
O steDardes- 6i 6ntreru!se# 6ntreb>ndu2i dac- 8or s- bea ce8a3 1!re sur!rinderea lui# ea comand- un gin 5i a!-
tonic-3 El ceru un Martini3 C>nd sosir- b-uturile# el se ot-r6 s- s!arg- gea4a 5i mai mult3
2 M- numesc Paul Ma"er# s!use el3
2 Iar numele meu este Azar3 Azar 1aani3 Ridic- !aarul s!re el 5i !entru !rima oar- z>mbi3
2 Azar# re!et- Paul3
2 6nseamn- B)ocC3 Este un nume obi5nuit 6n Iran3 Potri8it tradi4iei noastre# )ocul este simbolul !urit-4ii3
Acum era r>ndul ei s- se simt- st>n7enit-3
2 Nu !rea sun- bine 6n englez-# nu? 6ntreb- ea3 El z>mbi3
2 1aani ce 6nseamn-?
2 6nseamn- Bim!erialC3
Aceasta e@!lica 6mbr-c-mintea ei# modul 6n care se !urta# engleza im!ecabil- !e care o 8orbea3
2 M- tem c- nici Paul 5i nici Ma"er nu !ot concura cu ast)el de nume3
2 (ar numele dumnea8oastr- mi se !are cunoscut3 (e ce?
2 Poate din cauza !ostului !e care l2am ocu!at mai 6nainte3
2 Li care a )ost acesta?
22 Am condus un num-r de ani =ondul Monetar Interna4ional3
2 In acest caz trebuie s- cunoa5te4i Iranul3
PANICA (IN '89
H.
2 Nu )oarte bine# dar am )ost acolo de c>te8a ori3 In a)ar- de asta# l2am cunoscut )oarte bine !e )ostul
dumnea8oastr- ambasador 6n 1tatele &nite# Ardesir <aedi3 &n b-rbat )oarte !l-cut3 Cred c- m- num-ram
!rintre in8ita4ii cei mai im!ortan4i la renumitele lui rece!4ii3 (ac- eram la 0asington m- duceam de obicei#
deoarece# trebuie s- admit# 6mi !lac icrele negre 5i 5am!ania# iar <aedi a8ea 6ntotdeauna din bel5ug 5i una# 5i
alta3
Ea 6l !ri8i cu mult- aten4ie3
2 Am )ost cu so4ul meu la una dintre aceste rece!4ii 6n .9//# c>nd 5aul a 8izitat 1tatele &nite3 Era 6n luna mai3
(ar sunt sigur- c- n2a4i )ost atunci acolo# alt)el mi2a5 )i amintit3
Ii !l-cu ce s!use ea# dar nu r-s!unse nimic3
2 (ar nu mai sunte4i bancer? 6ntreb- ea3
2 Nu3 Acum !redau3
2 (e ce?
2 (e ce mi2am scimbat munca?
2 (a3 Cred c- a4i )ost un om )oarte !uternic3
2 (a3 (ar m- s-turasem3
2 Nu 8- li!se5te )unc4ia cu tot ce im!lica ea? mai s!use ea3 1unt sigur- c- toat- lumea 8- 6ntreab- acela5i lucru3
M- scuza4i3
2 Nu2i nimic3 To4i m- 6ntreab-# iar eu r-s!undA Nu 6nc-3 'a urma urmei# sunt la uni8ersitate doar de un semestru3
Ma"er se g>ndi o cli!-# a!oi ad-ug-A Acum# dac- m2a4i 6ntrebat 5i dumnea8oastr-# cred c- 8a trebui s- scimb
r-s!unsul3 (a# 6mi li!sesc ma5inile lu@oase# biroul# in8ita4iile 5i# 6mi !are r-u c- trebuie s- recunosc acest lucru#
a8ioanele !e care le a8eam 6ntotdeauna la dis!ozi4ie3 (ar cred c- sunt !e !unctul de a m- im!lica din nou 6n
ast)el de treburi3 Ceea ce# de alt)el# o s- m- duc- 6n )oarte scurt tim! la 1an =rancisco3
Ea nu l-s- s- se 8ad- dac- 6n4elesese ce im!lica ultima !ro!ozi4ie s!us- de Ma"er3 Poate din cauz- c- 6n acel
moment a!-ru steDardesa cu meniul3
H.
PA&' ER(MAN
Aici se o!ri con8ersa4ia dintre cei doi3 (u!- ce aterizar- la aero!ortul (ulles# !-ru normal ca ei s- stea unul
l>ng- altul 6n autobuzul care 6i duse la terminal3 In tim! ce25i a5te!tau baga7ele# ea 6i s!use c- 8a sta la
0asington doar o zi 5i a!oi se 8a 6ntoarce la 1an =rancisco3
(eci re4inuse ce s!usese el3
2 Poate am reu5i s- cin-m 6m!reun- s-!t-m>na 8iitoare? 6ntreb- Ma"er3
2 Mi2ar !l-cea# r-s!unse ea3
2 Care este restaurantul dumnea8oastr- !re)erat la 1an =rancisco?
2 Trader *ic's3 1tars3 ''Etoile3
1e 8edea c- i se mai !usese 5i 6nainte aceast- 6ntrebare3
A 333
2 In ce ordine?
2 Nici una3 6mi !lac toate la )el de mult3
2 Atunci# la Trader *ic's3 O s- m- ocu! eu3 1e o!ri o cli!-# deoarece i se !-rea c- )ace un lucru care nu se
cu8enea# dar nu a8ea de ales3 *2ar deran7a dac- 82a5 cere num-rul de tele)on? zise el 5i# 6n aceea5i cli!-# se )-cu
ro5u ca racul la )a4-3
2 1unte4i un om )oarte dr-gu4# s!use ea# ating>ndu2i u5or m>na3 (e data asta# Ma"er !-ru de2a dre!tul st>n7enit3
Ea scoase o carte de 8izit- din !o5et- 5i i2o 6ntinse3 1criaA BAzar 1aani# EoutiTue# Main 1treet# .$.# Tiburon#
Cali)orniaC3
2 Aceasta este !r-8-lioara mea din districtul Marin# s!use ea3 M2am s!ecializat 6n 6mbr-c-minte )ran4uzeasc- 5i
nem4easc-3 M- g>ndeam s- descid un magazin 5i la 'ondra3 (e asta m2am 5i dus acolo3 (ar acum nu mai sunt
sigur- c- o 8oi )ace3
1coase a!oi un !i@# lu- 6na!oi cartea de 8izit- din m>na lui Ma"er 5i scrise un num-r de tele)on !e dosul
acesteia3
2 Acesta este num-rul de acas-3 'ocuiesc !e Eel8edere# care este ciar l>ng- Tiburon3
2 Ltiu# s!use Ma"er3 A!oi ad-ug-A Mul4umesc# Azar3
2 Pentru !u4in# Paul3
PANICA (IN '89
H$
A!oi 6nce!ur- s- 8in- baga7ele3 Al ei a!-ru !rimul 5i c>te8a minute mai t>rziu dis!-ru3
A)ar- o a5te!ta un EM03 6n-untru erau trei b-rba4iA un iranian# un !alestinian 5i un german# care era 5o)erul3
Nici unul n2a8ea mult !este treizeci de ani3 C>nd !alestinianul descise !ortbaga7ul# 6i )u greu s- )ac- loc 8alizei
ei3 In !ortbaga7ul 5i a5a ne6nc-!-tor se g-sea o !u5c- mitralier- &zi3
Ea se a5ez- !e locul din )a4- 5i# 6n tim! ce ma5ina demara# 5o)erul# un german nu !rea 6nalt# dar bine legat# cu
mutr- de brut-# se uit- la ea 5i o 6ntreb-A
2 Cum a mers?
2 Li2a adus aminte c- m2a mai 8-zut# r-s!unse ea3
2 (eci# ai stricat treaba3
2 (im!otri8-# r-s!unse ea cu r-ceal- 6n glas3 Eu nu BstricC niciodat- nimic3 *rei s- 5tii ce s2a 6nt>m!lat sau nu?
6ntreb- ea c>nd ma5ina !orni din nou# du!- ce se o!riser- s- !l-teasc- ta@a de !arcare3
Germanul 6i arunc- o !ri8ire ucig-toare# dar nu s!use nimic3
2 (e )a!t# a mers !er)ect3 Am stat l>ng- el tot drumul de la 'ondra3 (u!- cum am s!us# 5i2a amintit de mine3 Ieri
am stat la mese al-turate# 6ntr2un restaurant din 'ondra3 A crezut c- era !ur- coinciden4-3 Omul abar n2are c-2.
urm-rim de c>nd a tras la otelul 1a8o"3
&nul dintre )unc4ionarii care lucrau la rece!4ia otelului res!ecti8 era iranian3
2 Rezultatul )inal este 2 continu- ea 2 c- 6n ultimele o!t ore am a)lat !o8estea 8ie4ii lui 2 trecut# !rezent 5i 8iitor3
1-!t-m>na 8iitoare se 8a 6nt>lni cu !re5edintele E-ncii Americii# George Pace# la sediul central al b-ncii din 1an
=rancisaco3 O s- ne 8edem 5i 8om lua masa 6m!reun-3
2 Probabil c- te2a !l-cut# s!use germanul3 O )i dragoste la !rima 8edere# ce zici?
Ea nici m-car nu2. 6n8rednici cu !ri8irea3
2 Cine a )ost re!artizat acolo? 6ntreb- arabul mic de statur- care st-tea !e unul din locurile din s!ate3
H$
PA&' ER(MAN
2 Amed3 (in )elul 6n care r-s!unsese# se !utea deduce ce !-rere a8ea ea des!re libianul oace5 care o dusese la
mas- la Carlton ToDer 5i a!oi 6l urm-rise !e Paul Ma"er toat- ziua3
2 Cum ai reu5it s- stai l>ng- el 6n a8ion?
2 C>nd Ma"er a scimbat data !lec-rii 5i 5i2a rezer8at alt bilet# a )-cut2o !rin intermediul biroului de 8oia7 de la
otel# iar Amed era de )a4-3 Omul !e care2. a8e4i 8oi la rece!4ie# dar !e care nu l2am cunoscut# a a)lat toate
am-nuntele 5i restul a )ost u5or3
2 Am a8ut noroc c- erai la 'ondra# Azar# s!use cel-lalt b-rbat# iranianul care 5edea 5i el 6n s!ate3
2 (a# 8oi da# a4i a8ut noroc3
In ma5in- se )-cu din nou lini5te3
2 (eci# s!une2ne !recis ce s2a 6nt>m!lat# 6i ceru germanul# 5i 8orbe5te 6n acest micro)on c>nd !o8este5ti3
6ntinse m>na# lu- un 1on" mic din tor!edoul ma5inii 5i i2. d-du3 Ea se !urta ca 5i cum n2ar 5ti ce s- )ac- cu el3
2 A!as- !e butonul ro5u# 1c-tzcen# 5i !orne5te2.# zise el3
=-r- s-2i arunce 8reo !ri8ire# ea 6nce!u s- 8orbeasc-3 *orbi cu o 8oce monoton- !atruzeci de minute3 E@act c>nd
termin-# a7unser- 6n )a4a otelului =our 1easons# situat la marginea ora5ului GeorgetoDn3 Ea 6i d-du neam4ului
caseto)onul# care2. 6ncise 5i2. b-g- 6n buzunarul de la sacou3
2 Vi2am rezer8at camer- aici !entru o noa!te 5i bilet !entru m>ine la ora nou- diminea4a# la a8ionul com!aniei
&nited care !leac- la 1an =rancisco# s!use germanul3
2 Ce urmeaz- s- )ac 6n continuare?
2 O s- 4i se s!un-# zise el3 Acum d-2te 7os3
6nainte de a scoate 8aliza lui Azar 1aani din !ortbaga7# 6i )-cu semn cu m>na !ortarului s- se 6nde!-rteze3
Cine8a de !e locul din s!ate 6i d-du germanului o ser8iet-3 Acesta o !use l>ng- 8aliza lui Azar 5i !lec- )-r- s-
scoat- o 8orb-3 1e sui la 8olanul EM02ului 5i se anga7a 6n tra)icul intens din GeorgetoDn3
PANICA (IN '89
H$
<ece minute mai t>rziu# du!- ce d-duse un bac5i5 b-iatului care2i c-rase 8aliza 5i 6ncuiase u5a camerei# descise
ser8ieta3 6n-untru g-si biletul de a8ion s!re 1an =rancisco 5i dou-zeci de mii de dolari 6n bancnote de c>te o sut-
de dolari3
1e g>ndi c- totul de8enise un co5mar3 Mai bine nu s2ar )i dus 6na!oi 6n Iran 6n .98.3 (ar numai 6n acest )el !utea
s- a)le dac- era !osibil 5i cum s- o scoat- !e mama ei de acolo3 1e n-!ustiser- !e ea ciar 6n cli!a c>nd cobor>se
din a8ion la Teeran 5i 6i !ro!useser-A B=ii ocii 5i urecile noastre# a7ut-2ne c>nd a8em ne8oie de a7utor 5i# cu
tim!ul# mama ta o s- ca!ete !ermis de !lecareC3 Mullaii sunt buni la asta3 Ei 5tiu c>t de s)>nt- este )amilia
!entru un iranian3 (eci# )useser- siguri c- ea o s- )ac- orice# literalmente orice# !entru mama ei3
(u!- ce o 4inuser- secestrat- dou- zile 5i insistaser- s-25i le!ede ainele occidentale# s- se 6mbrace cu un
cador negru 5i s-25i aco!ere )a4a# o l-saser- 6n cele din urm- s- !lece acas-# la casa ei ade8-rat-3 In !artea de
nord a Teeranului3 O lun- mai t>rziu# o l-saser- s- !lece din Iran3 (ar nu 6ncetaser- nici o cli!- s- se )oloseasc-
de ea3
Nu se 6nserase bine c>nd 6n a!artamentul lu@os din GeorgetoDn al t>n-rului Jose Martinez sun- tele)onul3
Acesta# com!let e!uizat# a5te!ta3 Judec>nd du!- criteriile t>n-rului Martinez# )usese o zi grea3
Nici nu se luminase bine de ziu- c>nd 6l sunase unciul s-u# de data asta de la Madrid3 =usese )oarte cri!tic 5i 6i
s!usese doar dou- !ro!ozi4ii3 In !rimul r>nd# s- stea l>ng- tele)on 6n seara aceea la ora 5a!te3 In al doilea r>nd#
s- )ac- tot ce i se s!unea# c>nd i se s!unea 5i )-r- s- cr>cneasc-3
Acest gen de ordine 6l irit- de2a dre!tul 5i 6nc- 6n a5a m-sur-# c- nu mai !utu s- adoarm- din nou3 'ucru care#
du!- cum se 8-zu mai t>rziu# a8u 5i !artea lui bun-3 E@amenul de la mi7locul semestrului la =inan4e
Interna4ionale )usese !rogramat la ora dou- 6n du!-2amiaza aceea 5i# deoarece nu mai !utea s- doarm-# contrar
obiceiului s-u# 65i !etrecuse toat- diminea4a tocind# ceea ce se do8edi a )i o mi5care str-lucit-3 Pro)esorul Ma"er
nu se 6ntorsese 5i 6i 4inuse locul asistentul lui3 Aceasta
HF
PA&' ER(MAN
6nsemna c- nu !uteau s- co!ieze# deoarece indi8idul 65i lua treaba 6n serios3 (ar mul4umit- tele)onului unciului
s-u# t>n-rul JosO era sigur c- )-cuse bine la lucrare 6n ciuda acestui andica! serios3
Totu5i# 6ncordarea !ro8ocat- de acest e@amen# la care se bizuise doar !e !ro!riile )or4e# 6l sec-tuise com!let# a5a
c- du!- ce 6i d-du# 6n cele din urm-# asistentului caietul cu co!erti albastre# 6n care scrisese r-s!unsurile la test#
!-r-si incinta bine 6nc-lzit- a Centrului Intercultural 5i# 6n)runt>nd 8>ntul t-ios de decembrie# care 6nce!use s-
su)le dins!re Potomac# str-b-tu cam!usul 5i o !orni s!re restaurantul Tombs3 1>ngele lui latin 6nce!use de7a s-
6nge4e 6n momentul 6n care a7unse 6n acest liman sigur3 Ca s-25i re8in-# )u ne8oit s- dea !e g>t c>te8a !--rele
de Eurbon sec# 6nso4ite de berea res!ecti8-3
(u!- !u4in tim!# 6nce!ur- s- a!ar- !rietenii lui# b-ie4i din Erazilia# Me@ic 5i Argentina# care i se al-turar- la
masa mare# rotund- din )undul restaurantului3 *eneau de la acela5i e@amen# de la 7um-tatea semestrului# 5i erau
tri5ti3 =useser- cu to4ii !ersecuta4i de mica 7a8r- de asistent# care nu2i sl-bise o cli!- din oci# a5a c- nu le
r-m-sese altce8a de )-cut dec>t s- dea caietele a!roa!e goale3 O lun- mai t>rziu# cali)icati8ele lor a8eau s- )ie
trimise !-rin4ilor lor la 1ao Paulo# Me@ico Cit" 5i Caracas 5i din nou aloca4ia le 8a )i t-iat- 5i se 8or cu)unda 6n
s-r-cie 5i dis!erare3
C-zuser- cu to4ii de acord c- m-garii de "an9ei# 6n mi7locul c-rora tr-iau# le erau ostili3
O!tar-# a5adar# 6n colecti8 !entru o noa!te 6n care s-25i 6nece amarul 6n b-utur- 5i s- se com!-timeasc- reci!roc3
In aceste condi4ii# )u un 5oc !entru to4i c>nd t>n-rul JosO Martinez se uit- la ceas la ora 5ase 5i !atruzeci 5i cinci
de minute 5i 6i anun4- c- 6i !-r-se5te3 C>nd# mai 6nainte# se dusese la bar 5i comandase 6nc- un r>nd de b-utur-#
cine8a sugerase c- el 6n8-4ase !entru e@amen 5i# !robabil# 6l luase3 Presu!unerea )usese 6ns- res!ins-# )iind
considerat- o calomnie !lin- de r-utate3
PANICA (IN '89
In orice caz# t>n-rul JosO Martinez era acas- c>nd sun- tele)onul la ora 5a!te 5i un minut# seara3 C>nd ridic-
rece!torul# o 8oce 6ntreb-A BJose Martinez?C Omul nu 5tia cum s- !ronun4e BJC2ul3 T>m!itul3
Trec>nd !este aceast- li!s-# t>n-rul JosO r-s!unse a)irmati8 cu o 8oce care i se !-rea lui c- e !lictisit- 5i
so)isticat-3
2 A 8orbit unciul t-u cu tine? 2(a3
2 (eci# se !resu!une c- 5tii ce trebuie s- )aci3
Ti!ul nu !unea 6ntreb-ri# el d-dea ordine# ceea ce 6nce!u s-2. ener8eze din nou !e t>n-rul JosO3
2 Cred c- o s- )ac ce o s-2mi ceri s- )ac# r-s!unse el# l-s>nd s- treac- c>te8a secunde 6nainte de a ad-uga
cu8>ntul BdomnuleC# ca s-2i arate ti!ului ce !-rere a8ea des!re el3
T>m!itul de la ca!-tul cel-lalt al )irului nu obser8- nimic3
2 Ltii unde locuie5te !ro)esorul Paul Ma"er? 2(a3
2 &nde?
2 Pe strada (ent# 6n GeorgetoDn3
2 Cum?
2 1trada (ent3 (2E2N2T# 6i silabisi JosO cu 8oce tare3 Ai 6n4eles?
2 &nde2i asta? 1)inte :ristoaseP
2 Vi2am s!us o dat-# 6n GeorgetoDn3
2 &nde e GeorgetoDn? 6ntreb- omul a c-rui 8oce de8enise de data asta amenin4-toare3
2 Intre bule8ardul 0isconsin 5i cam!usul &ni8ersit-4ii GeorgetoDn3 Mai mult sau mai !u4in3
2 *reau s-2mi ar-4i3
2 Cum 8rei3
2 &nde am !utea s- ne 6nt>lnim 6n treizeci de minute# s- zicem? 'ui JosO 6i 8eni o idee str-lucit-3
2 Ce2ai zice s- ne 6nt>lnim la Tombs?
(e la cel-lalt ca!-t al )irului nu se auzi nici un r-s!uns3
HH
PA&' ER(MAN
2 Morminte? *rei s- ne 6nt>lnim 6ntr2un cimitir? JosO r>se3 Ce t>m!itP
2 Nu# e numele unui restaurant3 E destul de a!roa!e de locuin4a !ro)esorului Ma"er3 &nde e5ti?
2 1- zicem c- sunt la (u Pont Circle3
2 (e acolo este destul de u5or3
A!oi t>n-rul Martinez 6i e@!lic- e@act unde era restaurantul 5i cum s- a7ung- acolo3 Ii s!use c- o s-2. a5te!te la
bar 5i o s- )umeze T 4igar-3 1e 6mbr-c- cu !altonul 5i ie5i din nou a)ar- 6n )rigul care2i !-trundea !>n- la oase3
E-ie4ii nu !lecaser- 6nc- 5i zgomotul care 8enea de la masa lor# din )und# era o do8ad- c- starea de s!irit se
6mbun-t-4ise3 C>nd 6l obser8ar- !e JosO# 6l salutar- 8eseli 6n cor3
2 1tai 7osP strigar- ei# 6n tim! ce el se a!ro!ia de masa lor3
2 Nu !ot# r-s!unse el3 Am 8enit cu treab-3 A)irma4ia 6i )u 6nt>m!inat- cu un oot de r>s3
2 Nu glumesc# 6i asigur- JosO3 C>nd !rietenii lui se mai !otolir- !u4in# ad-ug-A (e )a!t# s2ar !utea s- am ne8oie
de a7utorul 8ostru# b-ie4i3 Nu 5tia 6n ce )el# dar# ce naiba# ei o s- 6ngit- momeala3
Li 6ntr2ade8-r momeala !rinse# deoarece sim4ir- cu to4ii mirosul banilor de care 5tiau c- o s- aib- mare ne8oie
din momentul 6n care )oile lor matricole 8or a7unge acas-3 A8eau e@!erien4-# !entru c- lucrul -sta se 6nt>m!la 6n
)iecare an3
2 Ce )el de treab-? 6ntreb- unul dintre b-ie4ii din Erazilia3
2 &rm-rire# r-s!unse JosO3 *estea le lu- !iuitul3
Pro)it>nd de uimirea !lin- de admira4ie !e care o st>rnise 6n r>ndul !rietenilor s-i latino2americani# t>n-rul JosO
Martinez se 6ndre!t- s!re bar 5i se a5ez- !e un scaun la ca!-tul cel mai 6nde!-rtat de l>ng- !erete3 Comand- un
cocteil Margarita 5i 65i a!rinse un trabuc cubanez3 Era !reg-tit3
'a ora o!t# ti!ul# un blond 6nalt solid# 6mbr-cat# 1)inte 1isoe# 6ntr2un !alton de blan-# intr- 6n restaurant ca 5i
cum 8enea la el acas-3 N2a8ea
PANICA (IN '89
HH
mult !este treizeci de ani3 Pe obrazul st>ng se 8edea o cicatrice 5i a8ea mutr- de licea3
T>n-rul JosO 65i d-du seama instincti8 c- acesta era omul !e care2. a5te!ta# a5a c-2i )-cu semn cu m>na 6n care
a8ea trabucul3 Ti!ul 6l obser8- imediat 5i 8eni s!re el3
2 Cred c- tocmai am 8orbit la tele)on# zise ti!ul blond cu cicatrice !e )a4-3
2 (a# domnule# am 8orbit# r-s!unse el !oliticos3
2 Ai o ma5in-?
2 (a# domnule# am3
2 Aici?
2 Nu# domnule3 O 4in 6n gara7# acas-3
2 Adu2oP
2 Acum?
2 AcumP
JosO Martinez se scul- 5i !lec- )-r- s- mai s!un- un cu8>nt3 Ti!ul cu care 8orbise 65i scoase !altonul de blan-# se
a5ez- !e scaunul de !e care se ridicase JosO 5i# !e un ton r-stit# comand- un coniac dublu3 Earmanul 6l aduse
6ntr2un tim! record3
Mul4imea de b-ie4i latino2americani din )undul restaurantului urm-rea )iecare mi5care3 Nu s2ar )i !utut s!une c-
nu le !l-cea3
2 Nu ne2a dus cu !re5ul m-garul -sta de Martinez# 5o!ti unul dintre ei3 To4i )ur- de acord 5i 6ncu8iin4ar- d>nd din
ca!3
Peste cincis!rezece minute# t>n-rul JosO se 6ntoarse3 In cli!a 6n care ti!ul blond de la bar 6l 8-zu cobor>nd
sc-rile# arunc- c>te8a bancnote !e te7gea# se 6mbr-c- cu !altonul de blan-# urc- sc-rile s!re JosO 5i a!uc>ndu2.
de bra4# 6l 6ntoarse 6na!oi 6n direc4ia din care 8enise3 (is!-rur- am>ndoi 6n sus !e sc-ri3
<ece minute mai t>rziu# t>n-rul JosO Martinez din Caracas# *enezuela# 5i Joacim 1cmidt din =ran9)urt#
Germania de 8est# st-teau 6n ma5ina ro5ie# marca Mazda# a t>n-rului student la col4ul !e care2l )ormeaz- str-zile
(ent 5i FG3 (in locul unde !arcaser- ma5ina# 8edeau !er)ect )a4ada 6ngust- a casei cu num-rul FG.H32 Asta2i casa
lui# s!use Martinez# ar-t>ndu2i2o imediat ce o!rise motorul3
2 Eine# s!use omul de la =ac4iunea Armata Ro5ie3 Acum 8ezi dac- e acas-3
2 Cum?
2 (u2te 5i te uit-3
T>n-rul JosO se d-du 7os din ma5in- 5i 6nce!u s- se !limbe !e strad-3 'a Ma"er acas- luminile erau a!rinse 5i la
!arter# 5i la eta73 1e 6ntoarse 5i !orni s!re strada FG3 'a intersec4ie era o cabin- tele)onic-3 JosO se a!ro!ie de ea#
intr-# ridic- rece!torul 5i# !re)-c>ndu2se c- !oart- o con8orbire# r-mase acolo 8orbind singur 5i !ri8ind3
1t-tu acolo zece minute# a!oi cincis!rezece# a!oi dou-zeci3 Treceau oameni 6n ambele direc4ii# dar nimeni nu2l
b-g- 6n seam-# deoarece la GeorgetoDn nu !utea e@ista un lucru mai obi5nuit dec>t studen4i 6n cabinele
tele)onice la orice or- din zi sau din noa!te3 'u- a!oi o !auz-3 O camionet- de la magazinul )ran4uzesc de
delicatese# de !e bule8ardul 0isconsin# trase 6n )a4a casei lui Ma"er3 Lo)erul care c-ra !acetul cu bun-t-4i# urc-
tre!tele 5i a!-s- !e butonul soneriei3 (escise u5a o )at- 6n uni)orm- de ser8itoare# nu Ma"er3 Ea lu- !acetul#
se 8-zu clar c>nd 6i d-du omului ni5te bani 5i asta )use totul3
B=ir2ar al naibiiPC zise t>n-rul JosO 6n sinea lui# dar nu !lec-# de5i# !e m-sur- ce trecea tim!ul# se )-cea tot mai
)rig3 Li cine a!-ru cinci minute mai t>rziu# la subsuoar- cu un teanc de caiete cu co!erti albastre? Asistentul cu
oci de 8ultur care stricase 8acan4a unei 7um-t-4i de duzin- de studen4i latino2americani# care25i 6necau acum
amarul 6ntr2o c>rcium- nu de!arte de acolo3 &5a )u descis- din n\u de ser8itoare3 (ar acum# 6n tim! ce t>n-rul
JosO !ri8ea# a!-ru ciar doctorul Ma"er# iar micul tic-los 6i 6nm>na acestuia r-s!unsurile lor 7alnice la cele cinci
6ntreb-ri !use lui 5i colegilor lui la seminarul de =inan4e Interna4ionale de c-tre geniul )inanciar care locuia !e
strada (ent la num-rul FG.H3
Pro)esorul 5i asistentul s-u discutar- dou- sau trei minute !e tre!tele din )a4a casei du!- care se des!-r4ir- 5i u5a
se 6ncise din nou3 Asistentuldis!-ru !e strada P3 T>n-rul JosO at>rn- rece!torul 6n )urc- 5i se 6ntoarse la ma5ina
lui3
2 Pro)esorul Ma"er este acas-3 Tocmai l2am 8-zut# 6i s!use el germanului care st-tea gemuit 6n 6ntunericul rece3
2 Cine era al doilea b-rbat? JosO 6i e@!lic-3
2 Era8o# s!use el# du!- care continu-A &ite num-rul meu de tele)on de la 0asington# zise el# d>ndu2i t>n-rului
8enezuelean o buc-4ic- de >rtie3 C>nd Ma"er !leac-# 6l urm-re5ti3 Ori de c>te ori se duce unde8a m- suni 5i 6mi
s!ui unde este3 Ia numerele de 6nmatriculare ale ma5inilor oamenilor cu care se 6nt>lne5te3 Asta e 8alabil 5i
!entru cei care 8in aici3 Ai 6n4eles?
2 1igur3 '
2 Arde >rtia imediat ce e5ti sigur c- ai 6n8-4at num-rul !e dina)ar-3
2 Eine# domnule3 (ar mai este ce8a3 1!er c- nu te a5te!4i s- stau aici toat- noa!tea?
Germanul se g>ndi o cli!- a!oi r-s!unseA
2 Nu3 (ac- la ora zece este 6nc- acas- 5i nu2l mai 8iziteaz- nimeni# du2te acas- 5i 6ntoarce2te m>ine2diminea4- la
ora o!t3 Li 6nc- ce8a3 Ai un a!arat de )otogra)iat !olaroid?
2 Nu# domnule3
2 =- rost de unul m>ine2diminea4- 5i de multe )ilme3 6ncearc- s- )aci )otogra)ii oric-rei !ersoane !e care o 8ezi
cu Ma"er# )ie ea b-rbat sau )emeie3
2 (ar cum s- )ac rost de un a!arat de )otogra)iat la ora o!t diminea4a?
2 Pune !e cine8a s-24i cum!ere unul3
2 Li de unde iau bani?
2 Nu24i )ace gri7i3 Am ce8a !entru tine# zise el d>ndu2i un !lic lui Martinez3 Pentru celtuieli3 Vinem leg-tura3
A!oi ti!ul blond cu cicatrice !e )a4- 5i 8oce groas- se d-du 7os din ma5in- 5i o !orni s!re bule8ardul
0isconsion3 T>n-rul JosO 6l urm-ri!rin oglinda retro8izoare a Mazdei !>n- c>nd acesta se )-cu ne8-zut 6n
6ntunericul no!4ii de decembrie3
JosO a!rinse a!oi luminile de la bord 5i descise !licul3 6n-untru erau cincizeci de >rtii de c>te o sut- de dolari3
<ece minute mai t>rziu# un ta@i trase 6n )a4a casei cu num-rul FG.H din strada (ent 5i ser8itoarea# de data asta 6n
aine de strad-# ie5i a)ar- 5i se sui 6n ta@i3 (u!- alte zece minute luminile din casa !ro)esorului Paul Ma"er se
stinser-3
JosO Martinez 7unior trase 6n7ur-tura lui englezeasc- !re)erat-# 6ntoarse ceile 6n contact# d-du drumul la c-ldur-
5i demar-3 Magazinul unde se 8indeau a!arate de )otogra)iat de !e bule8ardul 0isconsin nu 6ncisese 6nc-3
Cum!-r- cel mai bun a!arat !olaroid e@istent 6n magazin 5i o 7um-tate de duzin- de )ilme3
,n tim! ce se 6ntorcea s!re cas-# JosO 6nce!u s- se g>ndeasc- la !ro)esorul Ma"er3 E dre!t c- ti!ul gre5ea deseori
6n )elul cum g>ndea# dar de un lucru nu te !uteai 6ndoiA Ma"er a8ea clas-3 (e aceea el# JosO Martinez# dorise at>t
de mult s- se 6nscrie la cursul acestuia3 =usese sur!rins c>nd Ma"er 6l acce!tase3 'a urma urmei# nota lui medie
nu )usese ciar at>t de groza8-3 Li de atunci nu2i d-duse niciodat- mai !u4in de o!t !lus# ceea ce era !este
medie# dar nu e@ce!4ional# 6n !o)ida )a!tului c- el sus4inea ni5te teorii des!re rolul !e care ar trebui s-2l 7oace
1&A 6n America 'atin-# care# trebuia s- admit- ciar 5i el# erau cam bizare3 Li mai era ce8a3 Toat- lumea 5tia c-
Ma"er era nu numai !uternic# dar 5i bogat !recum Cresus# dar nu )-cea niciodat- caz de asta3 Era clar c- ti!ul
a8ea clas-3
A!oi 6nce!u s- se g>ndeasc- la unciul s-u3 Probabil c- nu e@ista om mai 7osnic dec>t el3 'ucrul cel mai sc>rbos
la el era !o)ta lui de a8enturi amoroase3 Toat- lumea din Caracas 5tia c- unciul s-u Roberto alerga du!- )uste 5i
c- el# cu c>t )ata era mai necoa!t-# cu at>t era mai 6nc>ntat3 Toat- lumea se )-cea c- nu obser8-# deoarece era un
om )oarte im!ortant3 Mama lui JosO nu !utea s-2l su)ere3
C>nd t>n-rul JosO a7unse acas-# se duse direct la culcare3 Ceasul s-u Role@ nici nu ar-ta zece c>nd adormise
de7a3 6nainte s- a4i!easc-#continuase s- se g>ndeasc-# a!ro!iindu2se de esen4a !roblemei3 Ce naiba se 6nt>m!la?
(e ce cine8a de tea!a 7igodiei -steia de nazist l2ar urm-ri !e !ro)esorul Paul Ma"er? Li de ce unciul s-u# a5a
res!ing-tor cum era# se cobora at>t de 7os 5i colabora cu un indi8id ca -sta?
Li de ce el# Jose Martinez 7unior se amesteca 6n toat- mizeria asta?
9
Paul Ma"er dormi mult a doua zi de diminea4-3 A)lase cu mult tim! 6n urm- c- somnul era singurul leac !entru
oboseala !ro8ocat- de di)eren4ele de )us orar3 'a ora zece se trezise din cauza zgomotului )-cut de M-ria# care
treb-luia la !arter3 A!oi# a5a cum se a5te!ta# zece minute mai t>rziu u5a dormitorului )u descis- la )el de 6ncet 5i
de gri7uliu ca 6ntotdeauna3
2 Intr-# M-ria# s!use el3
Ea intr-# toat- numai z>mbet 5i !urt>nd o ta8- cu micul de7un 6nc-rcat- cu de toateA de la biscui4i !>n- la ociuri
)-cute 6n a!-3
A
,n tim! ce2i turna ca)eaua# s!useA
2 M- bucur# domnule !ro)esor Ma"er# c- a4i reu5it s- dormi4i mai mult3 Ar-ta4i at>t de obosit asear-3
2 M- simt )oarte bine 6n diminea4a asta# M-ria3 I4i mul4umesc de gri7-3 Ia s!une2mi# ai !utea s- 8ii m>ine? Ltiu c-
e duminic-# dar333
2 1igur c- a5 !utea#
2 M- g>ndeam s- !reg-tim un de7un3 Cam !entru ora unu3 O s- )im !atru3 Crezi c- te2ai !utea descurca?
2 Mi2ar !l-cea3
Era lim!ede c- 4inea )oarte mult la !ro)esorul Ma"er3
2 ,n !rimul r>nd# trebuie s- 8-d dac- !ot s-2i contactez3
M-ria !lec- din camer- )-r- tragere de inim-# 6n tim! ce el ridica rece!torul 5i )orma num-rul de tele)on de
acas- al !re5edintelui Comitetului Rezer8elor =ederale3
2Eob?(a3
2 Paul Ma"er la tele)on3
2 Te2ai 6ntors? Cum a mers?
2 =oarte bine3
2 Am b-nuit c>nd am citit Te 0all 1treet Journal de ieri3 Ai 8reun amestec?
2(a3
2 A5a m2am g>ndit 5i eu3 C>t de mult este ade8-rat din ceea ce scrie?
2 Tot3 (e aceea te sun3 *reau s-24i !rezint am-nuntele3 Am adus toate ci)rele cu mine3 Ini4ial !lani)icasem
6nt>lnirea la tine acas- la s)>r5itul acestei s-!t-m>ni# dar a5 8rea s- scimb-m# dac- e5ti de acord3 Ce2ai zice
dac- ai 8eni la mine m>ine# la !r>nz?
2 1igur# dar trebuie s- te a8ertizez 6n leg-tur- cu ce8a# totu5i3 Ma"er ascult-3
2 Prietenul nostru comun# Controlorul Monedei# 8rea s- )ie de )a4-3
2 E o !reten4ie rezonabil-3
2 *rei s-2l suni tu sau 6l sun eu?
2 (e ce n2o )aci tu# Eob?
2 ,n regul-3
2 (ar CA(=?
2 O s- 8rea s- 8in- 5i ei3 O s-2i anun4 tot eu3 'a ce or-?
2 ,4i con8ine ora unu? Mai 5tii unde locuiesc?
2 1tai !e strada (ent3 'a intersec4ia str-zilor (ent 5i FG3 Am dre!tate?
2 E@act3 Num-rul FG.H3
2 O s- )im acolo la ora unu3 (ac- sur8ine ce8a# te anun4 din tim!3
2 Groza83
M-ria# care st-tuse a)ar- 6n )a4a u5ii dormitorului 5i ascultase 6ntreaga con8orbire# b-tu la u5- o 7um-tate de
minut mai t>rziu3
2 Intr-# zise Ma"er3 2*in?
2 (a3 'a ora unu32 O s- am gri7- de toate# domnule !ro)esor3 Nu trebuie s- 8- 6ngri7i4i de nimic3
2 Ltiu3
2 Acum a4i 8rea s- 8- aduc ni5te ca)ea )ierbinte?
2 (a3 Li ser8ieta mea# te rog3
C>nd ea se 6ntoarse cu ca)eaua 5i ser8ieta# 6l !ri8i at>t de gale5# 6nc>t acesta 65i sim4i 6ntregul cor!# ascuns sub
!-turi# cu!rins de un )ior3 'a urma urmei# dac- o !ri8eai mai atent# constatai c- era 6n multe !ri8in4e o 8ariant-
mai t>n-r- a iranieneiA a8ea tenul m-sliniu# s>ni !lini# din care de obicei se 8edea o mare !arte# iar !-rul negru 6i
at>rna !e umeri3 Iar a)ar- era )rig 5i !atul lui era cald 5i 7um-tate gol3
=-c>nd un e)ort nemai!omenit# se st-!>ni3
2 Asta2i tot# M-ria# s!use el# du!- care ad-ug-A Pentru moment3
1e !are c- ea 65i d-duse seama ce se !etrecuse 6n mintea bietului b-rbat3 ,n tim! ce ie5ea din camer-# 6i arunc-
un z>mbet care2l )-cu s- se 6ntrebe c>t tim! o s- mai reziste3
,n ser8iet- se g-seau co!ii de !e listingurile EA3 Ma"er 5tia c-# du!- ce o s- le !rezinte oas!e4ilor s-i a doua zi
la de7un# Eanca Americii se 8a a)la 6n aten4ia institu4iilor cu rol reglementati83 (ar ci)rele nu !uteau rezol8a o
!roblem- !e care Ma"er o considera ca )iind cea mai gra8- 5i cea mai im!ortant-A cine 6ncerca s- determine o
retragere masi8- de de!uneri de la a doua mare banc- mondial-? Li de ce?
'u- un carnet 5i scriseA
Preluare 2 (re@el Eurnam ? Eanca Na4ional- a El8e4iei? Roberto Martinez?? (olgi????
Toate cele !atru !osibilit-4i )useser- ridicate 6n tim!ul con8ersa4iei cu 1all" EroDn la Carlton ToDer3 George
Pace 8eri)icase !rima 8ariant-# !e (re@el Eurnam# 5i cel !u4in asta nu se ade8erise3 (ac- ce s!useser- ei era
ade8-rat 2 res!ecti8 c- nu se a8ea 6n 8edere nici o 6ncercare
de !reluare 2 atunci se !-rea c- nimeni 6n 1tatele &nite nu a8ea moti8 s- submineze re!uta4ia b-ncii !entru a
)ace s- scad- !re4ul ac4iunilor3 Aceast- concluzie 6l determin- !e Ma"er s- se 6ntoarc- la com!uterul s-u IEM3
A!-s- !e c>te8a cla!e 5i !e monitor a!-ru situa4ia ac4iunilor E-ncii Americii la s)>r5itul zilei de 8ineri3
Cincis!rezece 5i 7um-tate3 1c-zuser- mai mult 6n s-!t-m>na 6n care 6nce!user- z8onurile# dar# du!- cum indica
monitorul com!uterului# 8olumul )usese doar u5or !este normal 2 6n medie cinci sute cincizeci de mii de ac4iuni
!e zi3 (ac- cine8a 5i2ar )i !ro!us s- !reia controlul asu!ra E-ncii Americii# !rocesul de acumulare ar )i 6nce!ut
de7a# iar 8olumul o!era4iunilor cu ac4iunile b-ncii la bursa din NeD Ior9 ar )i re)lectat acest lucru3 Ceea ce nu se
6nt>m!lase3 1e ade8erea ast)el c- (re@el nu min4ise3
Aceasta 6nsemna c- bancerii de !e 0all 1treet# care se ocu!au cu in8esti4iile# erau# de data asta# ne8ino8a4i3
R-m>neau ast)el ceilal4i trei tic-lo5i !rinci!aliA el8e4ianul# 8enezueleanul 5i ru5ii3 Erau oare im!lica4i 6n 8reun
)el? In caz a)irmati8# ar trebui s- le s!un- musa)irilor s-i m>ine# 6n tim!ul mesei? 1au n2ar )ace dec>t s- tulbure
din nou a!ele?
A!oi# sub cele !atru 6nsemn-ri de !e carnet mai scrise o a cinceaA cererea lui George Pace de2a !artici!a la
urm-toarea 6nt>lnire a consiliului b-ncii de la 1an =rancisco3 Trebuia s- l-mureasc- acest lucru cu Reston3 Ar
trebui# de asemenea# s-2i s!un- 5i de o)erta !e care i2o )-cuse Pace# ciar dac- deocamdat- 6l re)uzase3
Trans!aren4a total- n2ar )i a8ut de ce s- strice3 Nu 8oia s- de8in- cunoscut 6n ora5 ca un al doilea Eert 'ance#
care )usese amestecat 6n tot )elul de lucruri dubioase3
A!oi 65i aminti# 8ag# c- mai )usese cine8a !e care inten4ionase s-2l sune du!- ce se 6ntorcea de la 'ondra3 (ar#
de data aceasta# din !-cate# memoria 6i 7uc-# lui Ma"er# o )est-3 1e a!uc- deci s- citeasc-3 Pe m-su4a de l>ng-
!atul s-u se adunaser- ziare 5i re8iste de !atru zile3 &rm-toarele o!t ore 5i le !etrecu citindu2le3 O mul4ime de
lucruri nu2i!l-cur-3 C>nd a)ar- se 6ntunec-# cobor6 la !arter3 ,n )rigider 6l a5te!tau c>te8a sand8i5uri 5i o bere3
M-ria# care !lecase de8reme s- )ac- cum!-r-turile !entru duminic-# !reg-tise totul3
M>nc- 6n camera de zi# lu- o caset- din bibliotec-# o !use 6n a!aratul 8ideo 5i# 6n tim! ce m>nca# 8-zu un )ilm cu
Clint EastDood# 6n care dou-zeci 5i una de !ersoane erau ucise !e str-zile ora5ului 1an =rancisco3 'a ora nou- 5i
7um-tate !e strada (ent la num-rul FG.H se stinse lumina3
O cli!- mai t>rziu# t>n-rul Jose Martinez# care 6n a)ar- de cele 5ase )otogra)ii )-cute ser8itoarei !ro)esorului
Ma"er nu mai a8ea nimic de ar-tat# cobor6 din Mazda lui ro5ie3 1e 6ntoarse 6n a!artamentul s-u# )orm- num-rul
!rimit de la ti!ul cu )igur- de nazist 5i d-du ra!ortul automatului care !relua mesa7ul3 A!oi o cem- !e )ata care
r-s!undea la tele)on la biroul decanului ;rog 5i o in8it- la el3 C>nd ea sosi# el lu- de !e ra)tul de c-r4i o caset-
8ideo 5i urm-rir- 6m!reun- 6nc- o dat- (ebbie does (allas3 &neori el 6ncerca s- imite driblingurile 5i 5uturile !e
care miracolul tenicii electronice la domiciliu le !rezenta !e ecranul uria5ului tele8izor a5ezat la !icioarele
!atului s-u3 (eoarece ora5ul GeorgetoDn nu a8ea eci!- de )otbal 5i deci nici !osibilitatea s- )ac- galerie# acesta
era singurul mod 6n care t>n-rul Jose Martinez !artici!a acti8 la s!ortul na4ional al Americii3
,n duminica aceea# .. decembrie .988# soneria de la casa cu num-rul FG.H din strada (ent sun- la ora
dou-s!rezece 5i 7um-tate3 Paul Ma"er se uit- sur!rins la ceas3
C>nd descise# 6n )a4a u5ii se a)la !re5edintele Comitetului =ederal# Robert Reston3 Oas!etele lui !-rea c-25i
cere scuze din !ri8iri3
2 1!er c- nu te deran7ez a!-r>nd mai de8reme# s!use el# dar a5 8rea s- discut ce8a cu tine 6nainte de sosirea
celorlal4i3
2 Intr-# 6i s!use Ma"er3
A A ] A
6nainte ca u5a s- se 6ncid-# t>n-rul Jose Martinez le )-cuse de7a celor doi o )otogra)ie !er)ect- din !ro)il3I&
2 Ce bine c- este cald la tine# s!use Reston 6n tim! ce25i scotea !altonul 5i 6l d-dea M-riei# care a!-ruse de
unde8a3 Mul4umesc# 6i zise el# a!oi# 6ntorc>ndu2se s!re Paul Ma"er# ad-ug-A Pi5c- al naibii a)ar-3
2 Ce2ai zice de ce8a care s- te 6nc-lzeasc-? (ac- 6mi amintesc# 64i !lace (eDars3
2 (a# ai dre!tate ca 6ntotdeauna# Paul3
2 Cred c- o s- beau 5i eu acela5i lucru# s!use Ma"er3 'a urma urmei# e duminic-3
,n camera de zi era un mic bar# iar M-ria !reg-tise totul3
2 Ei# ia s!une# ce te2a adus mai de8reme? 6ntreb- a!oi Ma"er 6n tim! ce 6i 6ntindea oas!etelui s-u !aarul cu
Dis9"3
Pre5edintele Comitetului =ederal era cali)ornian 5i )-cea 6nc- not- a!arte la GeorgetoDn3 ,n !o)ida )a!tului c-
era decembrie# era bronzat 5i# 6n loc s- !oarte cra8at-# era 6mbr-cat cu o bluz- s!ort 5i un !ulo8er3 P-rea mai
degrab- un 7uc-tor de tenis !ro)esionist dec>t !re5edintele b-ncii centrale a 1tatelor &nite# cea mai !uternic-
institu4ie )inanciar- din lume3 C>nd Paul *olc9er se ot-r>se s-25i dea demisia din aceast- institu4ie# iar Reagan
6l numise !e Robert Reston 6n !ostul res!ecti8# o sumedenie de !ersoane 65i e@!rimaser- 6ndoielile3 Ciar dac-
acesta )usese tim! de zece ani !re5edintele celei mai mari b-nci din 'os Angeles# cei de !e Coasta de est 6l
considerau ca )iind un ti! care nu )-cea !rea multe !arale 5i care 65i datora numirea 6n )unc4ia res!ecti8- 6n
s!ecial )a!tului c- !ro8enea din Cali)ornia3 Mul4i dintre ei 65i scimbaser- 6ns- re!ede !-rerea3
2 Am !rimit 8ineri du!-2amiaz- estim-rile !reliminare !e trimestrul !atru re)eritoare la Produsul Intern Erut 5i
5oma7# 6i r-s!unse Reston3 M- tem c- o s- )ie al dracului de !rost# Paul3
2 C>t de mult a crescut ci)ra 5omerilor?
2 Cu unu la sut-3 Aceasta este cea mai mare cre5tere# du!- c>te 6mi amintesc eu3 Iar PIE2ul o s- scad- 6n !rimul
trimestru al anului .989 cu doi la sut-3 Aceasta ne arat- cu siguran4- c- ne 6ndre!t-m ra!id s!re recesiune3
2 Ce im!lica4ii 8a a8ea aceasta asu!ra 8eniturilor (e!artamentului de =inan4e?
2 *or 6nce!e s- scad- brusc3
2 *2a4i re8-zut estim-rile !ri8ind de)icitul bugetar?
2 (ac- lu-m 6n calcul ce se 8a 6nt>m!la la ca!itolul celtuieli# a8>nd 6n 8edere c- 5oma7ul 5i celtuielile !entru
asisten4- social- cresc !e m-sur- ce 6ncas-rile din im!ozite scad333 credem c- .989 8a a7unge din nou la dou-
sute cincizeci de miliarde de dolari3
2 6nseamn- c- n2a8em nici o 5ans- de sc-!are# zise Ma"er3
2 (a# e ca un tren de mar)- cu )r>nele de)ecte care nu mai !oate o!ri# s!use Reston# 5i c>nd oamenii o s-25i dea
seama c>t de gra8 !oate )i# unii 8or 6nce!e s-25i ia m-suri de 1iguran4-3 (u!- cum 5tii# ultima mare recesiune a
)ost 6n .98.2.98$3 C>nd a 6nce!ut# de)icitul nostru bugetar era de !atruzeci 5i 5ase de miliarde de dolari3 C>nd s2
a terminat# de)icitul era de dou- sute zece miliarde de dolari3 Cu alte cu8inte# recesiunea a dus la cre5terea
de)icitului de !atru ori3 'a !enultima mare recesiune din .9/F2.9/G# de)icitul a crescut de la dou- miliarde 5ase
sute de milioane la nou-zeci 5i nou- de miliarde de dolari3 (ac- istoria se re!et-# am !utea s- a7ungem la un
de)icit de cinci sute de miliarde de dolari3
2 Tu 6n mod sigur nu crezi a5a ce8a# nu? 6l 6ntreb- Ma"er3
2 Eine6n4eles c- nu3 (ar asta o s- s!un- !esimi5tii imediat ce aceste ci)re o s- 6ncea!- s- circule3 Li !o4i )i sigur
c- ele 8or circula ciar 6n !rimele zile ale lunii 8iitoare3 Li de la noi se scurg in)orma4ii ca din orice loc de aici#
de la 0asington3 (ar ciar dac- cercurile )inanciare acce!t- ci)ra noastr- de dou- sute cincizeci de miliarde de
dolari# o s- )ie !r-!-d3 Acest de)icit 8a )ace ca datoria !ublic- s- de!-5easc- mult limita de trei mii de miliarde
cu mult mai de8reme dec>t se a5tea!t- cine8a3 Aceasta 6nseamn- c- anul 8iitor numai dob>nzile 8or )i 6n 7urul a
dou- sute cincizeci de miliarde de dolari# adic- a!roa!e c>t ob4inem din im!ozitele !e 8enit3 6ns!-im>nt-torP
2 6ntr2ade8-r# s!use Ma"er3
2 1- !ri8im ade8-rul 6n )a4-# Paul# continu- Reston3 'ucrurile au sc-!at de sub control# iar )a!tul c- de acum 5i
!>n- la s)>r5itul lunii ianuarie a8em un gu8ern care nu25i mai asum- nici o r-s!undere com!lic- 5i mai mult
lucrurile3 Toat- lumea de la Casa Alb- 5i de la (e!artamentul de =inan4e caut- s-25i str>ng- catra)usele c>t mai
re!ede cu !utin4-3 Ei 8or s- !lece 6nainte de a se a)la c>t de gra8- e situa4ia3 N2au 8-zut# n2au auzit3 Ceea ce
6nseamn- c- singurii oameni care r-m>n 6n ora5 5i care 8or )ace !r-8-lia s- )unc4ioneze 5i 6n ca!ul c-rora se 8or
s!arge toate oalele o s- )im noi# cei de la Comitetul Rezer8elor =ederale3
2 Cum 8a reac4iona Congresul?
2 O s- 6nnebuneasc-3 O s- dea 8ina !entru toate !e Ja!onia# Canada# :ong ;ong 5i Erazilia3 'a o s-!t-m>n-
du!- ce se 6ntrune5te Congresul# 8or ado!ta ni5te legi !rotec4ioniste care o s-24i )ac- !-rul m-ciuc-3 O s- 8in-
din nou 8remea ta@elor de ti! 1moot2:aDle"3 (ar nimeni nu mai 8rea s- aud- des!re ast)el de lucruri3 Anul
acesta le2am s!us de nenum-rate ori acestor t>m!i4i c- !olitica american- de !rotectionism ini4iat- din anii .9F%
este cea care a determinat trans)ormarea unei !uternice recesiuni 6n cea mai ad>nc- de!resiune din istorie3 N2au
8rut s- m- asculte3 65i ascult- aleg-torii# iar ace5tia 8or s>nge3 1>nge 7a!onez3
2 Iar noul !re5edinte o s-2i sus4in-3
2 Eine6n4eles3 Este democrat3 El lu!t- 6m!otri8a 7a!onezilor# cum a lu!tat 6m!otri8a re!ublicanilor3 El s!une
tuturor c-# dac- nu se scimb- ce8a 6n mod serios# 8om de8eni dintr2o 4ar- debitoare# care datoreaz- de7a restului
lumii !este cinci sute de miliarde de dolari# 4ar- s-rac-# ce nu 8a mai !utea de4ine c-r4i de' credit3 Vii minte )raza
asta? Trebuie s2o )i )olosit de o sut- de ori 6n tim!ul cam!aniei electorale3 Li americanii l2au crezut3
2 Li ce se 8a 6nt>m!la?
2 (ac- Congresul !une o ta@- su!limentar- de dou-zeci la sut- !e im!orturi 6n tim! ce noi ne 6ndre!t-m s!re
recesiune# cererea !entru orice 2 6nce!>nd cu bau@it- 5i termin>nd cu bananele 2 8a sc-dea catastro)al3
2 Li uite c- intr- 6n discu4ie Erazilia3
2 Li Argentina# =ili!ine 5i333 a5a mai de!arte3 Cuno5ti scenariul3
2 Ce zic acum oamenii t-i des!re !etrol? 6ntreb- Ma"er3
2 E5ti sigur c- 8rei s- auzi? (ac- recesiunea este de durat- 5i !uternic-# a5a cum a )ost cea de la 6nce!utul
administra4iei Reagan sau mai r-u# cererea de energie 8a sc-dea3 (eci ei estimeaz- la 5a!te dolari barilul3 ,n
.98K# c>nd !re4ul a sc-zut# tem!orar# la .% dolari barilul# Iamani a a8ertizat c- s2ar !utea 6nt>m!la acest lucru# 5i
toat- lumea l2a tratat ca !e Petric- din !o8estea cu lu!ul3 ,n .989# lu!ul o s- 8in- de2ade8-ratelea3
2 Arabia saudit- 8a su!ra8ie4ui ciar 5i la acest !re43
2 (ar Me@icul# *enezuela# Indonezia# Nigeria nu 8or su!ra8ie4ui# de asemenea# nici 7um-tate din b-ncile din
Te@as3
2 Ce are de g>nd s- )ac- Comitetul =ederal?
2 Ca s- )iu cinstit# nu 5tiu3 'a anul ne 8om a)la 6n )a4a unei situa4ii im!osibile3 Casa Alb- se 8a a5te!ta ca noi s-
)inan4-m o mare !arte din de)icitul de dou- sute cincizeci de miliarde de dolari3 (e!artamentul de =inan4e ne 8a
cere s- )inan4-m un )ond !entru a sus4ine America 'atin-3 ,n acela5i tim!# Congresul ne 8a cere s- !unem 6n
circula4ie o mai mare cantitate de bani !entru a reduce rata dob>nzii 6n a5a )el# 6nc>t economia s- 6ncea!- s-
)unc4ioneze3 ,4i !o4i imagina consecin4ele interna4ionale# Paul? *a trebui s- !roducem bani 5i credite 6ntr2un ritm
nemai6nt>lnit de la R-zboiul Ci8ilP
2 C>t tim! crezi c-25i 8or 4ine str-inii banii 6n b-ncile noastre 5i 6n >rtiile noastre gu8ernamentale din cli!a 6n
care 8or a)la acest lucru? ,n s!ecial dac- Congresul !rocedeaz- cum crede el# 5i rata dob>nzilor 6nce!e s- scad-
cel !u4in tem!orar 5i dis!are ciar 5i acest stimulent de a 4ine banii la NeD Ior9 6n loc s-2i 4in- la =ran9)urt 5i
To9io3
2 Atunci# 6n a)ar- de criza bugetar- 5i criza datoriei 'umii a Treia# 8om a8ea o criz- bancar- sistemic- de
licidit-4i 5i o criz- a dolarului3
N2am )ost niciodat- 6n aceast- situa4ie# 6ntre ciocan 5i nico8al-3 (ac- reducem )or4at rata dob>nzii# ca s-
stimul-m cre5terea economic- intern-# str-inii 65i retrag banii3 (ac- m-rim rata dob>nzii# ca s-2i tent-m s-
r-m>n-# economia se !r-bu5e5te 5i mai mult# iar 5oma7ul 8a cre5te 5i mai !uternic3
2 Acum# 6n4eleg de ce *olc9er 5i2a dat demisia c>nd lucrurile mergeau bine# zise Ma"er3
2 &nii au s!us 5i des!re tine acela5i lucru# Paul3 Ma"er d-du din umeri# a!oi r-s!unseA
2 Nu sunt 8ino8at3 6ntotdeauna am crezut c- se !oate am>na# dac- !ot s- m- e@!rim a5a3 C- !utem continua s-
6m!rumut-m 6ntr2o !arte ca s- c>r!im 6n alt- !arte# c-# 6ntr2un )el# 8om !utea s- ne e@tindem 6n a5a )el# 6nc>t
!rodusul nostru s- 4in- !asul cu de)icitele bugetare 5i cu de)icitele comerciale# cu datoria intern- 5i cu datoria
e@tern-3 Am s!erat c- toate ci)rele 8or continua s- creasc- 5i# ca urmare# !ro!or4iile 8or r-m>ne acelea5i 5i toat-
lumea 8a )i lini5tit-3 Cred c- asta a8ea 6n 8edere teoria economic- a lui Reagan3
2 (ar dac- aceste estim-ri economice !reliminare se do8edesc ade8-rate# muzica se 8a o!ri 5i caruselul nu se 8a
mai 6n8>rti3
2 Iar unii oameni o s- sar- din el 6nainte de a se o!ri3
2 Li 6n tim! ce sar# o s- caute s- sca!e de tot ce au# de la certi)icatele de de!ozite de !este o sut- de mii de dolari
!>n- la bonuri de tezaur3
2 Ceea ce 6nseamn- c- atunci Comitetul Rezer8elor =ederale 8a trebui s- cum!ere c>nd toat- lumea 8inde3
Alt)el# se creaz- !anic-3
2 E@act3
2 &ite ce este# s!use Eob Reston uit>ndu2se la ceas3 ,n c>te8a minute o s- 8in- ceilal4i3 (-2mi 8oie s-24i s!un de
ce am 8enit mai de8reme3 Noi# 5i !rin BnoiC 6n4eleg consiliul gu8ernatorilor Rezer8elor =ederale# 4i2am )i
recunosc-tori dac- ai acce!ta un !ost !ermanent de consultant3 ,4i mul4umim c- te2ai dus la 'ondra# )-r- s-
a5te!4i s- te rug-m de mai multe ori 5i# du!- c>t se !are# ai lini5tit a!ele considerabil3 O s- a8em ne8oie de
acela5i gen de a7utor# dar 6n mai mare m-sur- dac- lucruriledes!re care am 8orbit 8or e8olua cu re!eziciune 6n
s-!t-m>nile 5i 6n lunile care 8in3 Tu cuno5ti oamenii din domeniu din lumea 6ntreag-3
2 A!reciez )a!tul c- mi2ai )-cut aceast- !ro!unere 5i acce!t# r-s!unse Ma"er3
2 Groza8# s!use Reston3 Acum# c- ai acce!tat# trebuie s-24i s!un c-# cel !u4in la 6nce!ut# n2a e@istat unanimitate
6n ce !ri8e5te !ro!unerea mea3 (oi membri au )ost de !-rere c- ar trebui s-2l aducem 6na!oi !e Paul *olc9er 6n
calitate de consultant# lucru de care n2a5 a8ea ne8oie 6n aceste condi4ii# du!- cum singur trebuie c-24i dai seama3
(ac- Paul *olc9er s2ar 6ntoarce 6n sala noastr- de consiliu# ar !roceda ca 6nainte# 5i eu ar trebui s-2mi dau
demisia3 Oricum# !ro!unerea a )ost retras- c>nd le2am s!us asta3 Acum a7ungem la !roblema retribu4iei3 Noi
suntem o institu4ie gu8ernamental- 5i# oric>t de genero5i am 8rea s- )im333
2 64i a!reciez bun-8oin4a# Eob# 6l 6ntreru!se Ma"er# dar# du!- cum 5tii# n2am ne8oie de bani3 Trece2m- 6n mod
simbolic cu un dolar !e an3
2 1igur?
2 1igur3 Acum 8reau s-24i s!un 5i eu ce8a3 George Pace 8rea s- m- duc la 1an =rancisco m>ine 5i s- !artici! la
6ntrunirea consiliului s-u care are loc !oim>ine3 El crede c- 8a )i de a7utor dac- acum Comitetul =ederal ar
demonstra# !rin !rezen4a mea# c- este dis!us s- a7ute banca 5i# 6n s!ecial# !e Pace# s- ias- din aceste necazuri3
2 Groza8- idee3 (u2te3
2 Pace mi2a mai s!us c-# la un moment dat# 6n 8iitor# ar !utea s-2mi cear- s- de8in consilier direct3 Am s!us c-
m- 8oi g>ndi la asta# cu condi4ia s- nu )ie un con)lict de interese 6n ce !ri8e5te Comitetul =ederal 5i conducerea
lui3
2 Nu cred c- e 8reo !roblem-3 'a urma urmei# ce a7ut- Eanca Americii este de natur- s- a7ute 6ntregul sistem
bancar3 :aide s- rezol8-m 6nt>i !roblemele curente 5i a!oi# dac- tu o s- 8rei s-24i scimbi !ostul !entru care
!rime5ti un salariu )i@ cu altul mai bine retribuit la Eanca Americii# 6ntreaga noastr- conducere o s-24i dea
binecu8>ntarea3
Tocmai atunci# la num-rul FG.H din strada (ent sun- din nou soneria3 Li# 6n 8reme ce !olaroidul t>n-rului JosO
Martinez 6nregistra la tim! e8enimentul# c>te8a secunde mai t>rziu# 6n casa !ro)esorului Paul Ma"er# intrar-
Controlorul Monedei 5i !re5edintele Cor!ora4iei !entru Asigurarea (e!ozitelor =ederale3 ,n cinci minute#
t>n-rul 8enezuelean not- num-rul de 6nmatriculare al ma5inii cu care 8enise )iecare dintre cei trei oas!e4i3 Era
a!roa!e ora unu# duminic-# 5i locuitorii din GeorgetoDn# care se duseser- la biseric- sau la restaurantul lor
)a8orit !entru gustarea de la ora uns!rezece# l-saser- o mul4ime de locuri libere 6n !arcare3 (eci# misiunea de
su!ra8egere !e care o a8usese JosO nu )usese grea3
Acum tot ce2i r-m>nea de )-cut nazistului era s- a)le ale cui sunt ma5inile# se g>ndi el 6n tim! ce se urc- din nou
6n Mazda lui ro5ie3 1e mai g>ndi c- s2ar !utea s- nu )ie u5or# din moment ce dou- dintre numerele de
6nmatriculare erau din Mar"land 5i unul din *irginia3
A doua zi de diminea4-# un t>n-r iranian# care lucra la 1er8iciul !entru *eicule din Mar"land# stabili 6n decurs
de o or- cui a!ar4ineau ma5inile3 Asemenea zecilor de mii de studen4i iranieni 8eni4i 6n 1&A du!- ce 5aul
)ugise din Iran# el d-dea 8ina !entru toate greut-4ile nu !e ;omeini ci# mai degrab-# !e t>m!i4ii de americani
care sc-!aser- situa4ia din m>n-3 El !arcursese drumul de la 8iza !entru studen4i la cea !entru 8izitatori# a!oi la
cartea 8erde 5i# 6n )inal# ob4inuse cet-4enia american-3 Ce altce8a ar )i !utut s- )ac-? Acas- nu se !utea duce3
=iind cet-4ean american a8ea dre!tul s- lucreze la 1*M3 (e5i acest loc de munc- 6l a7uta s- tr-iasc-# el 5tia c-#
dac- ar )i s- aib- un 8iitor din nou# acesta nu !utea )i dec>t 6na!oi 6n Iran3
(eci# c>nd ei 6l sunaser-# cer>ndu2i s- le )ac- acest mic ser8iciu# ob4inuser- in)orma4ia 6n decurs de o or-3
Com!uterul lui de birou !utea s- g-seasc- orice num-r de 6nmatriculare din Mar"land 5i s- identi)ice
!ro!rietarulM un tele)on dat unui coleg din *irginia 6n aceea5i !roblem- d-du acela5i rezultat 6n c>te8a
minute3(ac- domnii din casa cu num-rul FG.H din strada (ent ar )i 5tiut de aceste ma5ina4iuni care a8eau loc !e
str-zile din GeorgetoDn# nu ar )i stat ciar at>t de lini5ti4i3
(ar# oricum# n2a8eau s- )ie rela@a4i3
2 :aide4i s- ne a5ez-m la mas-# !ro!use Paul Ma"er# 5i eu o s- 8- s!un !e scurt ce 5tiu des!re situa4ia actual- a
E-ncii Americii3 ,n tim! ce eu 8orbesc# a4i !utea s- 8- uita4i !e ci)rele astea# du!- care le 6nm>na co!iile
listingurilor cu !ri8ire la situa4ia b-ncii3 Cred c- o s- )i4i mul4umi4i de ceea ce 8e4i citi 5i auzi3
(oi )ur- mul4umi4i# dar unul nu3 E-rbatul care )-cea not- a!arte era Carles Ta"er# Controlorul Monedei3 Era
un a8ocat din Eoston# un ti! com!let li!sit de sim4ul umorului# care !-strase tr-s-turile de caracter ale celor
n-scu4i 6n Noua Anglie# nea8>nd 6ncredere nici c>t negru sub ungie 6n cei care tr-iau !e Coasta de *est3 Cel
mai tare 6i anti!atiza !e cei care conduceau b-ncile sau casele de economii 5i 6m!rumuturi de acolo3 (u!-
!-rerea lui# res!ecti8ii conduceau institu4iile acelea ca !e ni5te tri!ouri3 Ca urmare# 6n a5a2zisul stat de aur# cum
se autointitula Cali)ornia# 6n )iecare lun- d-deau )aliment o banc- 5i dou- case de economii 5i 6m!rumuturi# 5i de
)iecare dat- cet-4enii din restul 4-rii 2 inclusi8 cei din nord2est 2 erau ne8oi4i s- !l-teasc- oalele s!arte !rin
intermediul agen4iilor gu8ernamentale ale 1tatelor &nite ale Americii3
Nu mai !utea su!orta3 Era momentul ca ace5ti ti!i cu lan4urile lor de aur 5i !lini de bani de nu mai 5tiau ce s-
)ac- cu ei# s- a)le c- ei 5i !olitica li!sit- de coeren4- a b-ncilor !e care le re!rezentau nu mai !uteau )i tolera4i3
1ubminau 6ncrederea americanilor 6n 6ntregul sistem na4ional3
,n tim! ce M-ria ser8ea desertul 5i ca)eaua# el tocmai s!uneaA
2 &ita4i ce s2a 6nt>m!lat cu Croc9er National Ean93 A )ost una dintre cele mai mari b-nci din 4ara asta3 Au
administrat2o at>t de !rost 5i au adus2o la un !as de )aliment 6ntr2un ritm at>t de ra!id#
6nc>t# dac- n2ar )i !reluat2o Midland# cine 5tie ce s2ar )i 6nt>m!lat3 1la8- (omnului c- au inter8enit englezii3
1!re marele lor regret mai t>rziu# bine>n4eles# !entru c- au )ost ne8oi4i s- aco!ere a!roa!e un miliard de dolari
!ierderi nedeclarate3 &n miliard# domnilor3 ,n cele din urm-# au renun4at 5i au 8>ndut2o )irmei 0ells =argo3 Cel
!u4in 6n cazul -sta# tu# s!use el# ar-t>nd s!re !re5edintele CA(=# ai sc-!at3 (ar te2a costat destul# de mult# c>nd
acela5i lucru s2a 6nt>m!lat cu 1ea)irst din 1eattle# nu?
2 Nu eram !re5edinte atunci# inter8eni cel c-ruia i se adresase# ceea ce nu2l descura7- deloc !e Carles Ta"er3
2 Poate# dar trebuie c- e5ti destul de 6n 8>rst- s- 5tii c- 1ea)irst a )ost cea mai mare banc- din nord28estul
Americii3 A8ea la 6ndem>n- com!ania care se ocu!- de !roduc4ia Eoeing2ului# industria )orestier-# !roduc4ia de
energie electric-333 ceea ce 6nsemna !entru consiliul de administra4ie# al c-rui sediu era la 1eattle# destui oameni
cumsecade c-rora s- le 6m!rumute bani3 C>nd colo ce a )-cut conducerea? A !reluat de la un bancer din
O9laoma# care bea bere din cizmele sale de coDbo"# 6m!rumuturi !entru energie 6n 8aloare de un miliard de
dolari ce n2au !utut )i recu!erate# iar 1ea)irst a sc-!at ca !rin urecile acului de )aliment3
2 Care2i !roblema# Carles? 6ntreb- Eob Reston3
2 A7ung imediat la ea# domnilor# a8e4i r-bdare# r-s!unse Ta"er t-ios# a!oi continu-A &ita4i28- ce s2a 6nt>m!lat
cu =inancial Cor!oration de la noi 5i cu )iliala ei American 1a8ings# cea mai mare com!anie de 6m!rumuturi 5i
economii din lume3 (ac- n2am )i inter8enit noi# marele e@!ert din 'os Angeles# care a condus2o# era !e !unctul
de a o ruina# !recum 5i !e de!onen4ii a treizeci 5i unu de miliarde de dolari3 El )inan4a rate i!otecare )i@e !e
treizeci de ani cu de!ozite !e nou-zeci de zile3 6nc- de acum o sut- de ani# noi# la Eoston# 5tiam c- acesta era un
mod sigur de a da )aliment3 Acum aud c- cel mai recent 7oc !e care2l )ac b-ncile 5i casele de economii 5i
6m!rumuturi este s- )ac- o!era4iuni !e termen scurt cu eurodolari !e care2i cum!-r- cu !re4uri e@orbitante la
'ondra# a!oi 6i re8>nd 5i )olosesc )ondurile !entru a cum!-raobliga4iuni cu risc mare# 8>ndute de agen4i de burs-
la NeD Ior93 Asta e sinucidere curat-P
2 Ltim# dar asta nu e c>tu5i de !u4in o !roblem- care2i !ri8e5te !e cei de !e Coasta de *est3 'a urma urmei#
Continental Illinois se a)l- la Cicago3 Iar crizele bancare cele mai mari din acest deceniu au a8ut loc 6n Oio 5i
Mar"land3
2 1unt de acord# s!use !re5edintele Comitetului =ederal# dar adu24i aminte# Carles# c-# 6n !rimul r>nd# !ro!rii
t-i s!eciali5ti contabili au )ost cei care au !ermis s- se 6nt>m!le aceste lucruri3
2 Nu se 8a mai 6nt>m!la# r-s!unse Controlorul Monedei3 Cel care a )ost 6naintea mea a !ermis acest lucru3 Nu
eu3 Li acum# domnule Reston# a7ung la ceea ce 8oiam s- s!un3 Nu 8oi mai tolera ast)el de !rostii3 Am de g>nd s-
dau acestor !ersoane c>te8a lec4ii3
2 Ce 8rei s- s!ui? 6ntreb- Reston3
2 6mi 8oi trimite# de data asta# !ro!riii oameni s- )ac- aceast- treab-3
2 Ce treab-?
2 O re8izie contabil- la Eanca Americii3 ,n camer- se )-cu lini5te3
A!oi !re5edintele Comitetului =ederal# Robert Reston# 8orbi din nouA
2 Cred c- asemenea re8izie# acum# n2ar )i bine28enit-# Carles3 ,n s!ecial dac- inten4ionezi s- trimi4i o eci!- de
!e Coasta de Est3
1!inarea lui Carles Ta"er de8eni 5i mai 4ea!-n-# dac- acest lucru mai era !osibil3
2 Nu cred c- am ne8oie s- mi se s!un- ce s- )ac 5i ce s- nu )ac 6n ce !ri8e5te men4inerea s-n-t-4ii sistemului
bancar din aceast- 4ar-3 Iar dac- banca are !robleme serioase# 8reau s- 5tiu3 AcumP
2 Aceasta nu !resu!une o re8izie contabil- s!ecial-# Carles# zise Reston3 Paul 4i2a dat de7a toate datele ceie 5i
le2a e@!licat3 EA 8a trebui s- treac- la amortiz-ri o !ierdere de un miliard de dolari3 Iar Paul s!une c- ei 8or
!utea s- )ac- )a4- acestei situa4ii3Carles Ta"er !re)er- s- nu r-s!und-3 (ar t-cerea lui era )oarte gr-itoareA nu
a8ea 6ncredere 6ntr2un )ost imigrant cum era Paul Ma"er# tot a5a cum nu a8ea 6ncredere 6n bancerii e@centrici
din 8est3
Robert Reston relu- ataculA
2 &ite ce este3 Am !rimit estim-ri !reliminare ale PIE2ului 5i ale 5oma7ului3 Loma7ul 8a cre5te cu un !rocent 6n
trimestrul !atru# iar PIE2ul 8a sc-dea cu doi la sut-3 Nu este momentul s- agi4i a!ele3 Li a5a americanii o s- )ie
destul de ner8o5i3 Iar oamenii din a)ara 4-rii# care au 6n b-ncile noastre de!ozite !e termen scurt ce se ridic- la
!este o mie de miliarde# o s- 6ncea!- s- )ie cu ade8-rat ner8o5i dac- simt c- 1tatele &nite 8or a8ea greut-4i
economice mari 6n .9893 12ar !utea s- a7ung- la concluzia c-# 6ntruc>t economia este 6n declin# acela5i lucru s2ar
!utea 6nt>m!la ici 5i colo cu b-ncile3 Li s2ar !utea ot-r6 s- !lece3 Or noi nu ne !utem !ermite acest lucru3 (u!-
o !auz- continu-A 6n aceste condi4ii# nu 8reau s- se 6nt>m!le nimic care ar !utea determina o cerere masi8- de
restituiri la o banc- de !ro!or4iile EA# cum ar )i o re8izie contabil- s!ecial- ordonat- de Controlorul Monedei3
(ac- e ne8oie# m- 8oi duce la Casa Alb- cu aceast- !roblem-3 M>ine3
Carles Ta"er# care nu demult s-rb-torise ani8ersarea a 5aizeci 5i !atru de ani# se )-cu !-m>ntiu la )a4-3 Nimeni
nu2i 8orbise 8reodat- 6n acest )elP
2 1unt de acord cu Eob 6ntru totul# s-ri 5i !re5edintele CA(=3
2 Li eu la )el# ad-ug- Paul Ma"er# )ostul imigrant 5i )ostul !re5edinte al =ondului Monetar Interna4ional3
2 Cred c- nu mai e nimic de s!us# zise !re5edintele Comitetului =ederal 5i# 6n tim! ce se ridic- de la mas-#
declar- !e un ton o)icialA *reau s- 5tii# Carles# c- la cererea mea Paul Ma"er se 8a duce la 1an =rancisco
m>ine3 El 8a lucra cu !re5edintele EA3 1!er-m c- ei doi 8or !utea s- !un- ca!-t z8onurilor 5i 8or 6nce!e s-
re)ac- baza de de!ozite a b-ncii3 Am aran7at o linie de credit standb" de cinci miliarde de dolari !e care Paul o
8a a8ea la dis!ozi4ie# dac- 8a )i ne8oie3 1unt sigur c- nu 8a )i ne8oie# dac- 5i tu coo!erezi# Carles3Paul Ma"er
se g>ndi a!oi la !roblemele de !e lista lui !e care 8oise s- le discute# res!ecti8 el8e4ienii# 8enezuelenii 5i ru5ii#
dar 6n acea cli!- Carles Ta"er 65i luase de7a singur !altonul din dula!# !ornise s!re u5- 5i ie5ise )-r- s- mai
s!un- 8reun cu8>nt3
2 Nu te nec-7i# Paul# s!use Robert Reston# 6n tim! ce el 5i !re5edintele CA(= 6l urmau !e Controlorul Monedei
6n )rigul de a)ar-3 Po4i s-2i s!ui lui George Pace# c>nd te 6nt>lne5ti cu el s-!t-m>na 8iitoare# c- o s- m- descurc
eu cu Controlorul Monedei3 A!oi 8ino 6na!oi c>t de re!ede !o4i3 Mi2e team- c- ne a5tea!t- necazuri mult mai
mari dec>t !anica asta st>rnit- 6n 7urul E-ncii Americii 5i o s- a8em ne8oie de tine3
.%
C>nd americanul de mi7loc 6i 6m!arte !e latino2americani 6n buni 5i r-i# criteriul du!- care se c-l-uze5te este
dac- ei sus4in sau nu obiecti8ele !olitice 5i economice ale 1tatelor &nite3 Ca urmare# Cuba# Nicaragua 5i
Argentina erau incluse de obicei !rintre cei r-i# 6n tim! ce Erazilia# Costa Rica 5i *enezuela erau 6n mod
ine8itabil incluse !rintre latino2americanii buni3
,n ce !ri8e5te *enezuela# era 8orba de o gre5eal- de a!reciere3 Adu2ce4i28- aminte de anii .9/%3 (ac- a )ost ce8a
care a!roa!e c- a distrus economia 1tatelor &nite 6n acel deceniu Rl-s>nd la o !arte !erioada administra4iei lui
Jimm" CarterS# aceasta a )ost OPEC3 Li cine a )ost una dintre )ondatoarele acestei organiza4ii 5i 6ntotdeauna una
dintre sus4in-toarele ei cele mai 6n8er5unate?
*enezuela3
1au s- ne g>ndim la anii .98%3 ,n acel deceniu se considera c- dez8oltarea comunismului 6n emis)era 8estic-
este unul dintre cele mai mari !ericole !entru securitatea 1tatelor &nite3 1andini5tii din Nicaragua erau esen4a
r-ului !entru Casa Alb-# unde atunci se a)la Reagan# 5i !entru (e!artamentul de 1tat# condus atunci de 1ultz3
Cine a )ost unul dintre organizatorii 6nt>lnirii care a a8ut loc !e insula Contadora 6n ianuarie .98F 5i care a8ea ca
sco! s- arate c- America 'atin- sus4inea acel regim cu o !uternic- orientare antiamerican-?
*enezuela3
Aceast- organiza4ie# din care mai )-ceau !arte 5i Me@icul# Columbia# Panama# a de8enit 6n mod ine8itabil
cunoscut- sub numele de gru!ul celor !atru de la Contadora3
Li acum# la s)>r5itul anului .988# *enezuela era din nou cea care !unea ce8a la cale3 (e data asta a8ea ca
!artenere alte dou- na4iuniA Me@icul 5i Erazilia3 Mai t>rziu# c>nd lucrurile se 8or lim!ezi# ele se 8or numi#
)ire5te# gru!ul celor trei de la Madrid# ciar dac- B!-rin4ii )ondatoriC ai acestei cons!ira4ii# !ro8eni4i din cele trei
4-ri# au )ost 6n num-r de cinci3
(e ce s2au 6nt>lnit la Madrid? Pentru c-# dac- s2ar )i 6nt>lnit la Me@ico Cit"# Caracas sau Rio# ar )i atras aten4ia
lumii sau# cel !u4in# a americanilor3 Totu5i# !entru nici unul dintre ei luat se!arat nu era neobi5nuit s- mearg- 6n
1!ania3 To4i cinci a8eau case de B8acan4-C# un eu)emism !entru re)ugii sigure 6n Portugalia sau 1!ania# !e Costa
del 1ol sau la Algar8e3 Agen4iile de s!iona7 de la 0asington 5i din a)ara lui 5tiau# bine6n4eles# acest lucru 5i mai
5tiau# de asemenea# c- cei cinci a8eau conturi substan4iale la Madrid3 (eci# )a!tul c- mini5trii )inan4elor 5i
!etrolului din Me@ic 5i *enezuela# !lus ministrul de )inan4e al Eraziliei# s2au 6ndre!tat cu to4ii s!re 1!ania 6n
acela5i tim! nu a trezit nic-ieri 6ngri7orare3
,n !lus# 1!ania !rezenta a8anta7ul c- era# !robabil# 4ara 8est2euro2!ean- unde antiamericanismul era cel mai
8iolent3 Marea ma7oritate a s!aniolilor# 5i nu numai gu8ernele lor# sim!atizau cu as!ira4iile !o!oarelor de limb-
s!aniol- care tr-iau la sud de Rio Grande3 Ei 6n4elegeau 6ntru totul dorin4a acestor !o!oare de a2i 4ine !e "an9ei
5i in)luen4a lor !ericuloas- la nord de acel )lu8iu3 Ciar 5i ei 6ncercau s-2i 4in- la 8est de Atlantic 5i la est de
Pirinei3 Ani de zile# s!aniolii 6ncercaser- s- sca!e de bazele na8ale americane de !e teritoriul lor 5i de
submarinele nucleare care le deser8eau3
(eci# dac- e@ista un loc 6n lume unde latino2americanii ar )i !utut s- discute nest>n7eni4i !roblemele care2i
!ri8eau !e to4i 5i im!licau 1tatele &nite# 6n condi4iile unei discre4ii totale# 6n siguran4- 5i 2 ceea ce nu era
PANICA (IN '89
.G/
li!sit de im!ortan4- 2 6n mi7locul unui lu@ e@orbitant# acesta era otelul Ritz din Madrid3
&lterior s2a considerat c- era com!let gre5it s- se s!un- c- Bgru!ul de la Madrid al celor treiC a re!rezentat ni5te
4-ri3 (eoarece# du!- cum s2a ar-tat# 5i !e bun- dre!tate# l-comia acestor oameni e@trem de 8enali 5i nu
as!ira4iile na4ionaliste nobile ale 4-rilor !e care le Bre!rezentauC 6i determinaser-# 6n !rimul r>nd# s- se
6nt>lneasc- la otelul Ritz3 Acest argument a )ost in8ocat 6ntruna atunci c>nd# o lun- mai t>rziu ambasadorii
acestor 4-ri au )ost con8oca4i la (e!artamentul de 1tat !entru a da e@!lica4ii 6n leg-tur- cu ce se 6nt>m!la3 Asta
nu 6nseamn- c- 8reunul dintre ei !rezenta scuze# ciar dac- 6n sinea lor g>ndeau c-# !oate# cei trei merseser-
!u4in !rea de!arte3
Cei trei de la Madrid stinser- c- de!-5iser- m-sura3 (ar nu 5i2au )-cut nici o cli!- !robleme din aceast- cauz-#
deoarece 5tiau c-# 6ntruc>t ac4iunile lor erau 6ndre!tate numai 6m!otri8a 1tatelor &nite# nimeni n2o s- !rotestezeM
!entru c- la s)>r5itul anului .988 1tatele &nite de8eniser- cea mai ur>t- 4ar- din lume3 Aceast- ur- 8iolent-
6m!otri8a americanilor 5i a Americii a8ea s- creeze Bmediul )a8orabilC care a a7utat acestor oameni 8enali#
aduna4i 6n decembrie la Madrid# s- se bucure ulterior de coo!erarea unor !ersoane# de alt)el# cu bun2sim43
Aceast- ur- nu e@ista doar 6n America 'atin-# unde de genera4ii 1tatele &nite erau considerate ultima !utere
im!erialist- mondial-3 Nu3 Aceea5i ur- era endemic- 6n Euro!a# unde 1tatele &nite erau considerate ca )iind o
na4iune brutal-# condus- de oameni !rimiti8i care amenin4au tot tim!ul cu distrugerea omenirii# obseda4i s- nu
!iard- !uterea absolut- indi)erent cu ce !re4333 !entru al4ii3 Mul4i euro!eni erau con8in5i c-# 6n cazul unei
con)runt-ri cu ru5ii# americanii ar )i lu!tat !>n- la ultimul333 german# )rancez sau englez3 Mai bine s- moar- ei
dec>t s- )ie America comunist-3
,n Asia# 1tatele &nite erau considerate ca un co!il mare# !l>ng-cios3 At>ta tim! c>t restul lumii z-cuse 6n ruine
du!- cel de al (oilea R-zboi Mondial# americanii militaser- !>n- la unul !entru comer4ul liber3 Po!oarele din
lumea 6ntreag- a8eau ne8oie cu dis!erare de lucrurile !e
care numai americanii !uteau s- le )urnizeze 5i le cum!-rau indi)erent de !re4 sau calitate3 (ar c>nd# 6n cele din
urm-# 6n restul lumii au )ost re6nnoite ca!acit-4ile de !roduc4ie# americanii au desco!erit !e nea5te!tate c- nu
mai !uteau concura cu Ja!onia# :ong ;ong# TaiDan# 5i Coreea de 1ud 6n domeniul industriei o4elului#
automobilelor# a!araturii electrotenice de uz casnic# te@tilelor 5i ciar al com!uterelor3 C>nd comer4ul liber n2a
mai 6nsemnat !ro)ituri u5oare !entru cei din (etroit sau 1ilicon *alle"# ce crede4i c- au )-cut? ,n loc s-
munceasc- mai mult# au 6ncercat s- sileasc- gu8ernul de la 0asington s-25i 6ncid- !ie4ele !entru m-r)urile
acelor 4-ri# stabilind cote la im!ort3 Li c>nd au reu5it# ei au s!us str-inilorA BNe !are r-u# dar# de data asta# trebuie
s- a8em gri7- de noiC3
,n Orientul Mi7lociu# 1tatele &nite erau considerate ca )iind na4iunea care n2o s- 6nceteze niciodat- s- s!ri7ine
orbe5te Israelul3 ,n A)rica neagr- era considerat- ca )iind un sus4in-tor tacit al a!arteiduluiM 6n A)rica alb- era
considerat- ca o na4iune de mormoloci creduli care mai degrab- !leca urecea la ce s!unea e!isco!ul Tutu dec>t
la ce s!unea re8erendul Jerr" =alDell3
(eci gru!ul celor trei de la Madrid 5tia c- 6n momentul 6n care 8or !une ac4iunea 6n mi5care# !e oamenii a)la4i la
!utere 2 la 'ondra# =ran9)urt# <iiric# To9io# :ong ;ong 5i Riad 2 nu2i 8or interesa care )useser- moti8ele lor
!ersonale 5i# ciar dac- ar )ace2o 5i i2ar deza!roba# atitudinea lor ar )i# 6n cel mai r-u caz# a unor s!ectatori care2
5i mani)est- com!asiunea# dar nu se anga7eaz-3 Cu to4ii g>ndeau 6n secret c- 8enise momentul ca &nciului 1am
s- i se taie din nas3 ,ntr2un cu8>nt# americanii a8eau cu to4ii ne8oie de o !edea!s- !e care o meritau3
Li dac- gru!ul celor trei reu5ea# s- le )ie de bine3
Era mai bine s- 6ncerce ei dec>t Castro# deoarece nimeni nu2l !l-cea# de )a!t3 *orbea !rea mult 5i se do8edise
ginionist3 6ncercase de dou- ori s- organizeze acela5i lucru# dar e5uase lamentabil de )iecare dat-3 (e ce?
Pentru c- nu se bucura de in)luen4- 5i 6i li!sea moti8a4ia3
Castro nu datora 1tatelor &nite nici un cent# 6n scimb# cei trei de la Madrid 2 Me@icul# Erazilia# 5i *enezuela 2
a8eau moti8e din bel5ug3
6n decembrie .988 ele datorau 6m!reun- 1tatelor &nite 5i b-ncilor din aceast- 4ar- nu mai !u4in de trei sute de
miliarde de dolariP
'o8itura determinat- de aceste moti8a4ii ar )i !utut s-2l trimit- !e &nciul 1am la !odea3
Ar )i trebuit3 ,n decurs de treizeci de zile3
(e ce era at>ta urgen4-? ,n ultim- instan4-# oamenii care 8eniser- la Madrid erau la )el de con5tien4i# ca 5i cei
care se 6ntruniser- la GeorgetoDn# de norii care se adunau3 (e ce s- nu a5te!te s- se ad>nceasc- criza# 6ntruc>t
5tiau 6n mod sigur c- acest lucru trebuia s- se 6nt>m!le 6n .989? (ac- America era 8ulnerabil- 6n decembrie
.988 n2ar )i )ost 5i mai 8ulnerabil- la un BatacC din a)ar-# s- zicem# 6n iunie .989?
'a toate aceste 6ntreb-ri r-s!unsurile erau a)irmati8e3 (ar liderii cons!ira4iei de la Madrid# )ra4ii Martinez# a8eau
o !roblem-3 ,n iunie .989 ei nu 8or mai )i la !utere3
C>nd# mai t>rziu# s2a )-cut reconstituirea 2 !entru a desco!eri cine2i 8ino8at 5i a !reg-ti re!resaliile 2 a de8enit
imediat lim!ede c- 6ntregul !roces 6nce!use s- se des)-5oare 6n !rima duminic- din decembrie .988# care a
c-zut 6n a !atra zi a lunii res!ecti8e3 (ou- zile mai t>rziu# du!- cum a reie5it din in)orma4iile culese# Roberto
Martinez !lecase 6n Euro!a cu un a8ion al liniilor ;'M care aterizase 6n El8e4ia unde# 6n c>te8a zile reu5ise s-2l
atrag- de !artea lui !e !re5edintele E-ncii Na4ionale a El8e4iei# doctorul &lric :uberM 6i !rezentase !lanul
rusului *ladimir (olgi# membru su!leant 6n biroul Politic al PC&1M 5i 6i d-duse un Ba8ansC de cinci milioane
de dolari !entru ser8icii 8iitoare teroristului Carlos# com!atriot de2al s-u# care locuia acum 6n 'ibia3
'a trei zile du!- !rima duminic- din decembrie .988# )ratele s-u# JosO Martinez senior# zburase cu a8ionul la
Me@ico Cit" s-2i con8ing- !e mini5trii !etrolului 5i )inan4elor din 4ara res!ecti8- c- am>ndoi 8or ser8i at>t
interesele na4ionale ale Me@icului# c>t 5i !ro!riile lor interese )inanciare# dac- erau de acord s- 8in- la Madrid3
N2a a8ut ne8oie de multe e)orturi ca s-2i con8ing-3 ,n Me@ic !etrolul 5i coru!4ia merg m>n- 6n m>n-3 Ani de zile
oamenii a)la4i la !utere au 7e)uit )-r- mil-4araA au reu5it s- trans)ere 6n conturile lor !articulare din b-ncile
el8e4iene cel !u4in !atru miliarde de dolari din 6ncas-rile !ro8enite din !etrol3 (eci# n2a )ost o !roblem- s-2i
recruteze3 ,n seara aceleia5i zile de 5a!te decembrie 6l sunaser- 6m!reun- !e ministrul de )inan4e al Eraziliei la
re5edin4a lui !articular- din 1ao Paulo3 Erazilianul )usese con8ins !e 7um-tate# dar# 6n cele din urm-# )usese de
acord s- se al-ture 8enezuelenilor la Madrid# dac- i se d-deau asigur-ri c- se !utea conta !e 6nsu5i ministrul de
)inan4e al Me@icului3 ,n mod ire8ocabilP (e ce era ne8oie de at>tea temenele? (e ce era ne8oie de at>tea
asigur-ri reci!roce?
R-s!unsul era sim!lu3 Nici o 4ar- nu se !utea ridica singur- 6m!otri8a 1tatelor &nite 5i s- 6n8ing-3 &ltima care
6ncercase )usese Peru3 ,n !rimele trei zile ale gu8ern-rii sale# t>n-rul !re5edinte nou ales al acestei 4-ri# Alan
Garcia# lansase dou- idei str-lucite3 ,n !rimul r>nd# ot-r>se s-2i dea a)ar- !e cei de la =ondul Monetar
Interna4ional care# de )a!t# conduceau treburile )inanciare ale 4-rii sale3 A!oi a anun4at c- acum# c>nd
redob>ndise controlul asu!ra destinului )inanciar al 4-rii lui# 8a !l-ti doar zece la sut- din 6ncas-rile din e@!ort
ale 4-rii sale 6n cadrul datoriei e@terne# ceea ce# 6n esen4-# 6nsemna c- re)uza s- !l-teasc-# a8>nd 6n 8edere c- 6n
momentul 6n care el !relua )unc4ia de !re5edinte# datoria Peruului se ridica la !ais!rezece miliarde de dolari#
ceea ce eci8ala cu 6ntregul 8enit na4ional al acestei 4-ri !e un an 6ntregP Ca s- 6n4elegem lucrurile mai bine# am
!utea s- e@em!li)ic-m cu cazul 1&A3 (ac- ele s2ar a)la 6ntr2o situa4ie similar-# datoria lor e@tern- ar )i de !atru
mii de miliarde de dolariP Nu s2ar !utea s!une c- aceasta era o noutate# 6n !rimul r>nd# !entru bancerii str-ini
care 6m!rumutaser- banii Peruului3 Ceea ce era nou a )ost 5tirea ne)ericit- c- !re5edintele acestei 4-ri# care le
datora cele !ais!rezece miliarde# admisese 6n !ublic c- nu e@ista nici un mi7loc ca Peru s- !oat- !l-ti 8reodat-
aceast- datorie# 6m!-ratul !eru8ian m-rturisise ciar el c- era le)terP
Rezultatul imediat a )ost c- b-ncile americane )useser- ne8oite s- aloce o rezer8- de cincis!rezece la sut-# a8>nd
6n 8edere riscul neresti2tuirii 6m!rumutului de c-tre Peru3 Era o sum- ne6nsemnat- 6ncom!ara4ie cu toat- datoria#
dar situa4ia 6i ener8ase3 M-garii de !eru28ieni nu res!ectau regulile 7oculuiP (eci# trebuiau da4i a)ar- din club3 Pe
t-cute 5i )-r- nici o e@ce!4ie# b-ncile au sus!endat toate creditele !entru Peru# ciar 5i creditele !e termen scurt
de care 4ara a8ea ne8oie ca de aer !entru a25i )inan4a comer4ul e@terior3
(ou-s!rezece luni mai t>rziu# du!- ce 4ara )usese aruncat- 6ntr2o stare de aos economic# Peru s2a c-it3 (esigur
c- !eru8ienii nu a8eau 6nc- destui bani ca s- !l-teasc- nici m-car a zecea !arte din dob>nda !e care o datorau la
6m!rumutul lor e@tern3 (ar au )ost de acord# du!- ce li s2a !us cu4itul la g>t# s- nu s!un- nimic des!re aceast-
!roblem-3
A doua zi# Peru a 6nce!ut s- !rimeasc- din nou credite3
(e aici ne8oia de ac4iune colecti8-3 E-ncile au !utut s- s!erie 5i s- readuc- la ascultare Peru care le datora
!ais!rezece miliarde de dolari 6m!u4i4i3 Ele ar !utea s- )ac- acela5i lucru *enezuelei care le datora cincizeci de
miliarde de dolari3 (ar cu greu ar )i !utut )ace )a4- gru!ului celor trei de la Madrid care 6m!reun- le datora mai
mult de trei sute de mii de miliarde de dolari3
Acum s- ne 6ntoarcem la 6ntrebarea de ce era urgent3 Pentru a r-s!unde la aceast- 6ntrebare# nu trebuie s- )acem
a!el la logic-3 Trebuie doar s- ar-t-m c- din !atru 6n !atru ani 8enezuelenii organizeaz- alegeri !reziden4iale3
Anii coincid cu cei 6n care au loc alegerile !reziden4iale din 1&A# dar datele nu3 ,n !rima 4ar- alegerile nu se 4in
6n !rima mar4i din noiembrie# ci 6n !rima duminic- din decembrie 5i aici cercul se 6ncide din nou 5i a7ungem iar
la H decembrie .9883 ,n acea duminic-# !re5edintele 6n e@erci4iu al *enezuelei 5i !artidul s-u !ierdur- alegerile3
Aceasta 6nsemna c-# !otri8it constitu4iei acestei 4-ri# noul !re5edinte urma s- !reia )unc4ia la .% )ebruarie .9893
,n aceea5i zi# actualii mini5tri ai !etrolului 5i )inan4elor 6ncetau s- mai e@ercite aceast- )unc4ie# ceea ce era destul
de r-u3 Li mai gra8 era )a!tul c- )ra4ii Martinez nu )useser- !reg-ti4i de )a!t !entru aceast- e8entualitate3
A5te!taser- !rea mult3 1!re deosebire de nenum-ra4ii lor omologi din America 'atin-# )ra4ii Martinez nu
!ro)itaser- din !lin de a8anta7ele statutului lor de mini5tri ca s- )ie !reg-ti4i !entru ziua c>nd 8or )i da4i a)ar- din
)unc4ii3Nu considerentele morale 6i 6m!iedicaser- s- )ac- acest lucru# deoarece latino2americanii consider- c- nu
mai e@ist- nici o deosebire 6ntre )a!tul c- ei !rimesc ici un bac5i5# colo un cadou !entru ser8icii )-cute unei
com!anii !etroliere str-ine sau unui im!ortator autoton de Dis9"# 5i )a!tul c- directorii unei cor!ora4ii
americane 8oteaz- !entru ei 6n5i5i B!rime de recom!ens-C3 Nici un american n2a intrat 8reodat- la 6ncisoare
doar !entru c- 5i2a !l-tit sie5i o !rim- de se!arare uria5- 6n momentul 6n care de8enise lim!ede c- o alt-
cor!ora4ie in8adatoare se !reg-tea s-2i !reia com!ania3 1ingura di)eren4- era c- latino2americanii a)la4i la !utere
65i luau !rimele de se!arare 6nainte de a )i debarca4i3 ,n tim! ce directorii cor!ora4iilor americane 6i estorcau !e
de4in-torii de ac4iuni de la )irma lor# )ostul 5e) al !oli4iei din Me@ico Cit" sau ministrul de )inan4e al Eoli8iei 6i
estorcau !e contribuabilii 4-rii lor3 ,n ambele cazuri# costurile acestor cadouri sau boni)ica4ii se redistribuia 6n
masa de mii de de4in-tori de ac4iuni sau milioane de contribuabili 5i# 6n acest )el# 6n realitate nimeni nu era
!re7udiciat3 (eosebirea era 6n ce !ri8e5te !ro!or4iile3 Nu era im!osibil ca unii conduc-tori de mari cor!ora4ii
americane s- )i )ost destul de 6ndr-zne4i 5i s-25i aloce c>te8a milioane de dolari sau unii ciar c>te8a zeci de
milioane c>nd erau da4i a)ar- 6n urma unei !relu-ri ostile3 Pe de alt- !arte# )ostul 5e) al !oli4iei din Me@ico Cit"
reu5ise 6n tim!ul c>t de4inuse aceast- )unc4ie s- acumuleze cu antici!a4ie o com!ensa4ie de nu mai !u4in de un
miliard de dolari3
Cel mai sigur mi7loc de a de8eni cu ade8-rat bogat este s- !reiei cu totul o 4ar- 5i s- o 7e)uie5ti la s>nge 6nainte
ca oamenii s- te dea a)ar- cu un !icior 6n s!ate3 Li nu e nea!-rat ne8oie s- )ie o 4ar- deosebit de bogat-3 (u8alier
a do8edit acest lucru 6n :aiti# iar cei doi Marcos# Imelda 5i =erdinand# 6n =ili!ine# unde s2ar !utea ca ei s- )i
b-tut recordul mondial 6n aceast- !ri8in4-3
C>5tiguri de acest gen a8eau 6n 8edere )ra4ii Martinez3 (eocamdat- nu )uraser- dec>t trei milioane de dolari 2
lucru !e care2l 5tiau numai ei 2 !e care 6i 4ineau 6n b-ncile din Madrid 5i Miami# 6ntruc>t erau !rea !u4ini ca s-
merite aten4ia bancerilor !articulari din Gene8a3(eci# !roblema se !unea 6n urm-torii termeniA acum ori
niciodat-3 Iar acest acum trebuia s- )ie 6nainte de .% )ebruarie .989# c>t tim! )ra4ii Martinez se mai a)lau 6nc- la
!utere3 (ac- reu5eau# nu numai c- ar )i )ost )oarte boga4i c>nd !lecau din !osturile res!ecti8e# dar s2ar )i bucurat
de admira4ia !o!orului 8enezuelean# recunosc-tor !entru c- 6i sal8ase m>ndria na4ional-# restabilind
inde!enden4a )inanciar- a 4-rii lor3 Ei ar )i )ost considera4i ni5te Eoli8ari moderniP
Pe de alt- !arte# dac- nu reu5eau s-25i realizeze !lanurile !>n- la acea dat-# cei care le luau locul ar )i !utut s- )ie
destul de mescini 5i s- )ac- ni5te cercet-ri !entru a desco!eri cum )uraser- ei cele trei milioane !r-!-dite de
dolari 5i s- 6ncerce s-2i bage la 6ncisoare3
(eci# 6n !lanul !rezentat celorlal4i cons!iratori din Erazilia 5i Me@ic 6n tim!ul 6nt>lnirii lor la otelul Ritz a doua
zi de diminea4-# tim!ul era elementul esen4ial3
Au c-zut cu to4ii de acord c- la s)>r5itul anului .988 era !rea t>rziu s- se )ac- cu ade8-rat ce8a3 ,n Euro!a toate
b-ncile 5i institu4iile )inanciare 6ncideau de )a!t cu c>te8a zile 6nainte de Cr-ciun 5i descideau doar la c>te8a
zile du!- Anul Nou3 Asta 6nsemna c- trebuia s- a5te!te !>n- 6n a doua s-!t-m>n- a lunii ianuarie ca s- !un-
e8enimentele 6n mi5care3
Prima lor ac4iune coordonat- 8a )i s- atace 6n gru!# 6n !unctul ei 8ital# cea de2a doua mare banc- din lume3 12a
stabilit c- to4i cinci 8or ac4iona concertat3 12a con8enit# de asemenea# ca Bac4iuneaC ini4ial- s- aib- loc 6n 1tatele
&nite 5i s- )ie !uternic mediatizat-3 R-m>nea s- )ie stabilit loculA la NeD Ior9 sau la 1an =rancisco3 Ministrul
de )inan4e brazilian a o!tat !entru otelul Piaza din NeD Ior9# deoarece acolo# le2a reamintit el colegilor s-i
latino2americani# se 6nt>lniser- 6n .98G mini5trii de )inan4e ai Gru!ului celor Cinci 2 1&A# Ja!onia# Germania#
=ran4a 5i Anglia 2 5i anun4aser- c- 8or rezol8a !roblema su!rae8alu-rii dolarului3 Ei ar-taser- c- 8or inter8eni !e
!ie4ele 8alutare mondiale 5i 8or 8inde dolari3 ,n consecin4-# 6n urm-toarele c>te8a luni 8aloarea dolarului
sc-zuse cu o treime gra4ie unui !roces care se des)-5urase 6n ordine3 Erazilianul sugerase c-# dac- se 8or 6nt>lni
la otelul Piaza 6n# ceea ce 8or anun4a ei 8a a8ea# )-r- 6ndoial-# e)ecte mult mai mari# dar !rocesul care 8a )i !us
6n mi5care 8a )i# 6n mod sigur# mult mai !u4in ordonat3 El credea c- ei 8or !utea s- )ac- s- scad- 6n decurs de
c>te8a ore 8aloarea dolarului la 7um-tate# deoarece# du!- ce 8or auzi to4i ce inten4ionau s- )ac-# 8or 6ncerca s-25i
scoat- banii din 1tatele &nite 6n acela5i tim!3 (e data aceasta# !entru a st-8ili !anica# autorit-4ile 8or 6ncerca#
)-r- 6ndoial-# s- cum!ere c>t mai mul4i dolari# a c-ror 8aloare 8a )i 6n sc-dere3 (ar 6n condi4iile 6n care mai
multe mii de miliarde de dolari erau r-s!>ndite 6n lumea 6ntreag-# ar )i )ost ca 5i cum ai )i 6ncercat s- absorbi
Oceanul Paci)ic cu un burete3
Tuturor le2a !l-cut ce a s!us brazilianul# dar# de5i argumentele lui erau 6ntemeiate# s2au ot-r>t totu5i !entru 1an
=rancisco# deoarece# du!- cum ar-taser- 8enezuelenii# ei se b-teau cu b-ncile americane nu cu dolarul american#
iar 8ictima lor bancar-# !rima lor 8ictim- 65i a8ea sediul la 1an =rancisco3
Cu cinci minute 6nainte de ora 5ase# luni .$ decembrie# s2a a7uns la un acord de!lin3 <ece minute mai t>rziu au
sosit 5am!ania Cristal 5i icrele negre Eeluga3
'a scurt tim! du!- aceea# ministrul de )inan4e me@ican a rostit c>te8a cu8inteA B,n 4ara noastr- s2a s!us deseori
c- Eanca Americii nu 8a !utea s- )ac- s- dis!ar- Me@icul# dar Me@icul !oate )ace s- dis!ar- Eanca Americii3 ,n
cur>nd 8om demonstra c>t de ade8-rat este acest lucru3 1- bem !entru acest e8enimentC3
A )-cut o !auz-# a!oi a ridicat !aarulA B'a re8edere# Eanc- a AmericiiC# a s!us el3
To4i ceilal4i au r>s3
A doua zi de diminea4- au !-r-sit Madridul cu a8ioane di)erite3
..
Cam 6n acela5i tim! c>nd cei cinci domni latino2americani !-r-seau Madridul 6n a8ioanele lor# la 1an =rancisco#
care este cu nou- ore 6n urma 1!aniei 5i unde# de aceea# era miezul no!4ii# Paul Ma"er ie5ea din restaurantul
Trader *ic's3 Mersul lui era !u4in nesigur3 Nu !entru c- ar )i )ost beat# ci# mai degrab- ame4it3 (ac- e s- )im
dre!4i# 6n ultimele trei ore d-duse !e g>t dou- cocteiluri Mai Tai# a!roa!e o sticl- 6ntreag- de Cabernet
1au8ignon iordanian din .9/G 5i la ca)ea un !aar# ba nu dou-# de ;irscDasser3
2 Am o !ro!unere# 6i s!use el dr-gu4ei iraniene# care se a)la l>ng- el 6n tim! ce ie5eau 6n aleea nu !rea romantic-
de l>ng- restaurant3 Ca s- 6nceiem seara# aide s- mergem la ''Etoile s- mai bem ce8a3 Am auzit c- este cel
mai bun loc !entru a5a ce8a3
2 (a# este3 (ar cu o condi4ie3
2 Care# draga mea?
2 Eem numai un !aar 5i a!oi te duc cu ma5ina la otel3
2 Groza83 1- mergem3
Portarul de la Trader *ic's se dusese s-2i aduc- Mercedesul imediat ce o 8-zuse ie5ind din restaurant3 Trei
minute mai t>rziu erau 6n 8>r)ul dealului Nob# unde !ortarul de la otelul :untington# ciar al-turi de ''Etoile#
)-cu din nou ca ma5ina ei -a dis!ar- ca !rin )armec3
2 1e !are c- e5ti cunoscut- aici# coment- Ma"er3
2 ,ntr2o a)acere ca a mea trebuie s- 8ii 6n contact cu oamenii# r-s!unse ea# iar la 1an =rancisco acestea sunt dou-
dintre locurile unde m- 6nt>lnesc cu clien4ii mei3
(u!- ce cobor>ser- sc-rile care duceau la barul2restaurant# !ro!rietarul 6n !ersoan-# Claude Rouas# a!-ru s-2i
salute 5i# du!- ce2i s-rut- m>na# 6i conduse la o mas- din col4 discret luminat-3 A!roa!e imediat sosi o sticl- de
5am!anie din !artea !atronului# cum le e@!lic- celnerul3
2 1unt im!resionat# s!use Ma"er# dar era greu s-24i dai seama dac- se re)erea la ea sau la barul de la ''Etoile#
unde atmos)era amintea de anii .9$%# im!resie creat- 5i de )a!tul c- 6n )undul barului un t>n-r 6n )rac inter!reta
o melodie de GersDin3 E-nuiesc c- acesta este cores!ondentul !e Coasta de *est al otelului Carl"le 5i Eob"
1ort# zise el3
2 E@act r-s!unse ea# mestec>nd cu be4i5orul 6n b-utura ei !re)erat-3
2 A )ost o sear- !l-cut-# Paul# s!use ea3 (e )a!t# n2am mai !etrecut de ani de zile o sear- at>t de )rumoas-3
Era !osibil ca creierul lui Paul Ma"er s- )i )ost !u4in 6nce4o5at din cauza celor dou- cocteiluri# dar )u !e )az-A
2 Atunci# trebuie s- re!et-m m>ine2sear-3
2 (e acord# dar 8a )i la mine acas-# r-s!unse ea !rom!t3
2 Nu m2am g>ndit la asta# Azar# !rotest- el gr-bit3
2 (ar m2am g>ndit eu# r-s!unse ea3
Paul sim4i din nou c-2l cu!rinde cu !utere dorin4a !e care o 6ncercase c>t st-tuse l>ng- ea 6n a8ionul Pan Am 6n
tim! ce se 6ntorcea de la 'ondra3
2 Ltii# s!use ea cu o 8oce 7oas-# r-gu5it-# de c>nd a )ost ucis so4ul meu nu mi2am mai !etrecut cu ade8-rat tim!ul
cu un b-rbat3
(e5i b-use destul de mult# Paul Ma"er sim4i c- i se usuc- g>tul3 Oare ea 6i s!unea ceea ce credea el c- 6i s!une?
<ece minute mai t>rziu# ea 6i !ro!use s- !lece# deoarece trecuse de mult ora c>nd ea se ducea 6n mod obi5nuit la
culcare3 65i descidea de obicei boutiTue2ul la ora zece diminea4a 5i# 6ntruc>t# !>n- la Cr-ciun nu mai erau dec>t
dou- s-!t-m>ni# a8ea s- )ie o zi lung-3
,n acest )el )ur- s!ulberate s!eran4ele !e care 5i le )-cuse Ma"er 6n sinea lui3
2 Miercurea 6ns- nu descid niciodat- 6nainte de dou-s!rezece# a5a c- m>ine2sear-333
,i l-s- la otelul Cli)t 5i# o 7um-tate de or- mai t>rziu# du!- ce tra8ersase !odul Golden Gate 5i trecuse !e insula
din a!ro!iere de ca!-tul !eninsulei Tiburon# a7unse acas-3 ,n tim! ce a!rindea luminile 6n casa ei de !e
Eel8edere# sun- tele)onul3
2 (a# r-s!unse ea# du!- ce ridic- rece!torul3
2 Cum a mers? Era neam4ul3
2 A5a cum 4i2am s!us3
2 Ce2ai a)lat?
2 Nimic deocamdat-3
2 Ce 6nseamn- asta? Acum 8ocea era mai agresi8-3
2 6nseamn- e@act ce am s!us3
2 Nu )ace !e 6mbu)nata cu mine# 1c>tzcen3
2 *ine aici m>ine2sear- la cin-3 O s- )ie la banc- toat- ziua3
2 O s- )ie la banc- toat- ziua? Patronilor mei o s- le !lac- asta3 =oarte mult3 1e !otri8e5te !er)ect cu !lanul lor3
Ea nu s!use nimic3
2 (u!- )elul cum e8olueaz- lucrurile s2ar !utea s- trebuiasc- s- 8in la 1an =rancisco s-!t-m>na 8iitoare# s!use
el a!oi3
A
2 6n4eleg3
2 Poate 6mi rezer8i 5i mie c>te8a zile3 O s- am ne8oie de cine8a s-2mi arate ora5ul3 Poate 5i altce8a 6ntre tim!# ce
zici?
2 Im!osibil3 1-!t-m>na 8iitoare o s- )ie cea mai ocu!at- din tot anul !entru a)acerile mele3 Vi2am !romis s- a)lu
ce !ot de la Ma"er3 Nimic mai mult3 Nu m- 8oi im!lica mai mult nici cu tine# nici cu !rietenii t-i3
2 Ai mai auzit ce8a de mama ta 6n ultimul tim!? 6ntreb- el du!- aceea3
2 Nu# r-s!unse ea3
2 O s- auzi333 du!- ce o s- ne 6nt>lnim s-!t-m>na 8iitoare3 Acum du2te 5i te culc-# 1c>tzcen3 M>ine o s- ai o
noa!te lung-3 Cel !u4in# asta am !lani)icat noi3(u!- ce germanul 6ncise# ea mai st-tu un tim! 6n !icioare# cu
rece!torul 6n m>n- 5i tremur>nd3 1e g>ndi c- lucrurile 6nce!eau s- se com!lice3
A doua zi de diminea4-# !entru !rima dat- du!- mul4i ani# a7unse t>rziu la boutiTue2ul ei3 Cele dou- 8>nz-toare
8eniser- de7a# dar nici una nu !-ru s- obser8e c- ce8a nu era 6n ordine3 Ea 5tia c- trebuia ca lucrurile s- r-m>n-
a5a3 (eoarece mai t>rziu# dac- se 6nt>m!la ce8a# a8eau s- )ie !use o mul4ime de 6ntreb-ri 5i nu 8oia ca 8ia4a s-2i
)ie distrus- a doua oar-3
Paul Ma"er adormise )-r- !robleme 5i se trezi a doua zi de diminea4- 6ntr2o dis!ozi4ie groza8-3 <iua !romitea s-
)ie )rumoas-3 C>nd ie5i a)ar- din otelul Cli)t 6n aerul lim!ede 5i rece 5i 8-zu soarele str-lucind 6n acea
diminea4- de decembrie# se ot-r6 s- mearg- !e 7os 6n loc s- ia limuzina care2l a5te!ta3 Nu era de!arte3 O lu- 6n
7os !e strada Gear" 5i a7unse 6n Pia4a &nion# cu mul4imea ei de !almieri 5i )lori# merse !e 1trada Po5tei 5i se o!ri
la magazinele (unill s-25i cum!ere 4ig-ri Partagas# a!oi z-bo8i 6n )a4- la Gum!s# admir>nd )rumoasele
decora4iuni de Cr-ciun ale magazinului# intr- !rin Galeria din cl-direa Croc9er# unde se 6n8>rti 8reo cinci minute
!rintr2o libr-rie 5i# 6n cele din urm-# a7unse 6n strada Cali)ornia 5i la sediul celei de2a doua mari b-nci din lume3
'u- li)tul !>n- la eta7ul !atruzeci 5i )u salutat ca un oas!ete dintr2o )amilie regal-3 George Pace 6l duse imediat
6n camera de consiliu# unde to4i cei !rezen4i se ridicar- cu de)erent- 6n !icioare la intrarea lui Ma"er3 (-du m>na
cu )iecare dintre ei# obser8>nd c- media lor de 8>rst- era cu cel !u4in zece ani !este a lui3
2 1tai aici# l>ng- mine# 5i s!une2mi cum 64i !lace ca)eaua# zise !re5edintele b-ncii3
2 Neagr-# r-s!unse Ma"er3
George Pace se duse ciar el 5i o turn- din ca)etiera de argint3
2 ,n !rimul r>nd# 8rem s-24i ur-m bun 8enit la Eanca Americii# Paul# s!use a!oi Pace3 Am in)ormat consiliul
des!re )a!tul c- ai )ost numit
consilier s!ecial al Consiliului Gu8ernatorilor al Comitetului =ederal3 'e2am 8orbit# de asemenea# des!re )elul
cum ai ac4ionat 6n interesul nostru 6n Euro!a s-!t-m>na trecut-3 ,4i suntem recunosc-tori# s!use el )-c>nd o
!auz-3
,n mod normal# nu agre-m ca la 5edin4ele consiliului nostru s- !artici!e str-ini# mai ales c>nd e 8orba de cine8a
care re!rezint- o agen4ie cu rol reglementati83 (ar le2am s!us colegilor membri 6n consiliu des!re )a!tul c- am
colaborat 6n trecut 5i le2am dat asigur-ri c- nu e5ti aici doar 6n calitate de consilier# ci 5i ca !rieten al E-ncii
Americii3
2 Ai !rezentat e@act lucrurile# a)irm- Paul Ma"er3
,n 7urul mesei se auzi un murmur de a!robare colecti8-3
2 Eun3 (eci# e 6n regul-3 'e2am 8orbit colegilor des!re 6nt>lnirea ta de la s)>r5itul s-!t-m>nii cu autorit-4ile de la
0asington3 Cum au mers lucrurile?
2 E@celent 6n toate !ri8in4ele3 Cel mai im!ortant lucru este c- am !rimit asigur-ri c- tu 5i banca 8- bucura4i de
s!ri7inul de!lin 5i# c>nd s!un de!lin a5a 8a )i# al Comitetului Rezer8elor =ederale3 Robert Reston mi2a dat
!ersonal asigur-ri 6n acest sens3 Li# mai mult# ieri m2a sunat aici# la 1an =rancisco# s-2mi s!un- c- 6n tim!ul
6nt>lnirii de luni diminea4- Consiliul Gu8ernatorilor a a!robat o linie de credit standb" de cinci miliarde de
dolari !e care Eanca Americii 6l !oate ob4ine c>nd 8rea# dac- 8a )i necesar3
(e aceast- dat- 6n 7urul mesei se auzi un o)tat de u5urare general3
Moti8ul era c- 6n ultimii ani tribunalele americane mani)estaser- o tendin4- cresc>nd- de a2i )ace r-s!unz-tori
!ersonal !e directorii b-ncilor !entru daunele !ro8ocate clien4ilor 5i ac4ionarilor lor c>nd institu4iile )inanciare#
!e care se !resu!unea c- ei le conduc 6ntr2un mod !lin de res!onsabilitate 5i cu !ruden4-# d-deau )aliment3 O
linie de credit de cinci miliarde de dolari din !artea Comitetului =ederal nu !utea s- rezol8e com!let situa4ia 6n
care se a)la Eanca Americii# dar !utea )i 6n mod sigur de mare )olos am>n>nd acel moment32 Este o 8este
nemai!omenit-# s!use George Pace3 1unt sigur c- to4i suntem de acord 6n aceast- !ri8in4-3 (ar 5i eu am 8e5ti
buneM nu cred c- 8om )i ne8oi4i s- ne )olosim de acest credit3 Pentru c- !ot s- te asigur c- ciar ieri 2 ca r-s!uns
la articolul din Te 0all 1treet Journal 2s2a scimbat 6n bine modul 6n care suntem e8alua4i !e !ia4-3 Eanca
0atc# care du!- cum 5ti4i cu to4ii este o institu4ie care se ocu!- cu e8aluarea situa4iei b-ncilor din NeD Ior9#
ne2a mutat din nou !e !ozi4ia C du!- ce ne trecuse !e !ozi4ia C2(3 Ast-zi am 5i constatat rezultatele3 E3=3 :utton
a re8enit diminea4- cu un de!ozit de o sut- de milioane de dolari3 Cei de la =inancial ;em!er din Cicago ne2au
trecut din nou !e lista b-ncilor care se bucur- de 6ncredere# iar acum o 7um-tate de or- au 8enit cu o de!unere de
dou- sute de milioane de dolari3 (eci# mul4umit- 6n m^re !arte e)orturilor tale# Paul# 6nce!em s- re)acem baza de
de!ozite comerciale a b-ncii3
(ar nimeni din aceast- 6nc-!ere nu trebuie s-25i )ac- iluzii# continu- !re5edintele EA3 N2am sc-!at 6n nici un
caz de !ericolul care ne amenin4a3 Amortizarea miliardului de dolari ne 8a sc-!a de cele mai multe !robleme
curente ale noastre3 1!un cele mai multe# deoarece ar )i o nai8itate s- nu ne d-m seama c- directorul )iec-rei
)iliale mai are cel !u4in dou- sau trei 6m!rumuturi neacitate# ascunse 6n biroul s-u3
2 Atunci de ce s- le mai ascundem? inter8eni unul dintre membrii comitetului e@ecuti8 al b-ncii3 1- !rezent-m
toate 6m!rumuturile care n2au )ost restituite3 1- declar-m un moratoriu3 *om s!une oamenilor de aici# din strada
Cali)ornia# c- n2o s- li se 6nt>m!le nimic dac- o s- s!un- ade8-rul3 (ac- n2o )acem# o s- 6ncea!- din nou s-
circule z8onuri3
2 A5 )i de acord cu ideea# dar nu ne !utem !ermite# r-s!unse !re5edintele b-ncii3
2 (e ce nu?
2 Pentru c- e 8orba de cel !u4in o alt- 7um-tate de miliard3 Poate mai mult3 (ac- am )ace ceea ce sugerezi# toat-
lumea o s- cread- c- noi mai ascundem 6nc- o 7um-tate de miliard sau ciar mai mult3 Eanca
0atc a lui ;ee)e Er"ette ne 8a trece din nou !e !ozi4ia ( 5i banii o s- 6ncea!- s- !-r-seasc- banca la )el de
re!ede cum 6nce!user- s- intre3 1e 8edea c- Paul Ma"er 6nce!use s- se simt- !u4in st>n7enit3
2 (e unde a!ar aceste !robleme? 6ntreb- el3
2 Construc4iile na8ale# !ro!riet-4ile mobiliare comerciale# agricultura3 A8em o mul4ime de tancuri !etroliere# o
mul4ime de cl-diri !entru birouri aici 5i la 'os Angeles# 5i multe altele# 6nce!>nd de la struguri 6n 8alea Na!a
!>n- la bumbac 6n *alea Im!erial-3
Pro!riet-4ile mobiliare ne dau cele mai mari dureri de ca!3 Am !rimit ci)rele estimate 6n diminea4a aceastaA
6m!rumuturile noastre ne!er)ormante doar 6n acest domeniu 8or a7unge la !atru sute de milioane de dolari 6n
trimestrul !atru3
2 Cum sta4i cu 6m!rumuturile !entru energie? 6ntreb- Ma"er3
2 1unt incluse toate 6n miliardul de amortiz-ri# Paul3
2 (ar ce se 6nt>m!l- dac- la anul !re4ul !etrolului scade cu al4i cinci dolari !er baril?
2 Nimeni de aici nu crede c- se 8a 6nt>m!la a5a ce8a3 (e )a!t# nimeni de aici nu crede c- !re4ul o s- scad- din
nou sub cincis!rezece dolari barilul3
,n camer- se a5ternuse o lini5te !ro)und-3
2 (omnule Ma"er# inter8eni 6n discu4ie un alt membru al comitetului e@ecuti8# tocmai 82a4i 6nt>lnit cu !ersoanele
acelea de la 0asington3 12a discutat !re4ul !etrolului?
2(a3 2Li?
2 To4i suntem de !-rere c- acesta de!inde de direc4ia 6n care se 8a 6ndre!ta economia anul 8iitor3
2 Li 6ncotro se 6ndrea!t- economia?
2 ,n 7os3
2 1unte4i sigur? 2(a3
2 Ar !utea s- scad- !re4ul !etrolului cu cinci dolari barilul?
2 (a# ar !utea3 Ea ciar cu mai mult32 Acesta este moti8ul !entru care Comitetul =ederal a )ost de acord cu acea
linie de credit de cinci miliarde de dolari?
2 ,n !arte# cred c- da3
2 (umnea8oastr- s!une4i c- economia se 6ndrea!t- s!re recesiune# domnule Ma"er# zise membrul comitetului
e@ecuti8# a!oi# 6ntorc>ndu2se s!re George Pace# 6i 6ntreb-A Ce se 6nt>m!l- dac- acest !roces se des)-5oar- )oarte
re!ede# George? Li ce se 6nt>m!l- dac- aceast- recesiune 8a determina sc-derea brusc- a cererii de energie3
Atunci !re4ul !etrolului 8a sc-dea sub zece dolari barilul3 Poate 5i sub aceast- ci)r-3 Ai un !lan !entru 6nt>m!l-ri
ne!re8-zute? *or )i su)iciente cele cinci miliarde de dolari?
2 Asta nu se 5tie# r-s!unse Pace3 (ar de ce ai de8enit at>t de !esimist dintr2odat-? Am sc-!at de cele mai multe
!robleme3 Am 6ntors lucrurile 6ntr2o direc4ie bun-3 Tocmai 82am ar-tat acest lucru3 Marile de!ozite 8in 6na!oi3
&ita4i ce este# continu- directorul general al b-ncii3 (ac- economia merge !rost# to4i# toate centrele bancare o s-
aib- !robleme3 Ce crede4i c- o s- se 6nt>m!le atunci? Crede4i 6ntr2ade8-r c- ;ee)e Er"ette 8a reduce indicele de
e8aluare al E-ncii 0atc la ( !entru )iecare banc- din 1tatele &nite? Li ciar dac- )ac acest lucru# ce2i cu asta?
&nde 65i 8a de!une )ondurile !ia4a 8alutar-? Au trei sute de miliarde 5i cea mai mare !arte din aceste )onduri se
a)l- 6n b-nci ca a noastr-3 Nu 8or mai a8ea unde s-25i de!un- banii# nu2i a5a? (ac- 65i retrag banii de la banca
noastr-# sigur c- 8a trebui s- ne )olosim de linia de credit de la Comitetul =ederal3 (ar c>te alte b-nci s2ar !utea
s- aib- ne8oie de ast)el de linii de credit? <ece? (ou-zeci? 6n4elege4i ce 8reau s- s!un? Am dre!tate sau nu#
Paul?
2 M- tem c- ai dre!tate# r-s!unse Ma"er3
2 Atunci# da4i2mi 8oie s- 8- !un urm-toarea 6ntrebare# nu se l-s- interlocutorul s-u# care nu demult )usese in8itat
s- )ac- !arte din consiliul de administra4ie al b-ncii# !entru c- de4inea !atru la sut- din ac4iunile acesteia3 Cel
!u4in# Comitetul =ederal are !lanuri !entru situa4ii ne!re8-zute?
2 (ac- n2au acum# o s- aib- 6n cur>nd# r-s!unse Ma"er3 (e )a!t# abia zilele acestea mi s2a cerut s- !reiau aceast-
)unc4ie la Comitetul =ederal tocmai !e aceste !robleme3 Tot ce !ot s- )ac este s- re!et ce 82am s!us3 Consiliul
Gu8ernatorilor 5i Comitetul =ederal m2au 6m!uternicit s- 8- dau asigur-ri c- 8or s!ri7ini Eanca Americii3 Punct3
Aceasta lini5ti a!ele3 =ur- a!oi aduse 6n discu4ie alte !robleme# 6ndeosebi 6nciderea unor )iliale ale b-ncii
!entru a se )ace economii3
,n tim! ce ei 8orbeau# mintea lui Paul Ma"er lucra3 Reie5ise c- situa4ia era mult mai !roast- dec>t recunoscuse
George Pace la 'ondra3 Poate c- el# !ur 5i sim!lu# nu25i d-dea seama de acest lucru# ceea ce ridica o !roblem-
gra8-A !utea Pace s- )ac- )a4- acestui !ost? (ar !utea cine8a? Era desigur !rematur s- se a)irme c- Pace nu era
ca!abilM la urma urmei# banca se a)la acum 6ntr2o situa4ie mai bun- dec>t atunci c>nd !reluase el !ostul3 Cu !u4in
noroc# ar )i !utut s- readuc- banca la gloria de alt-dat-3
Ma"er )u 6ntreru!t din medita4iile lui c>nd o secretar- intr- 6n sala de con)erin4e 5i !use 6n )a4a !re5edintelui
ce8a ce !-rea un tele@3 ,n tim! ce2l citea# oboseala !e care Paul Ma"er o 8-zuse !e )a4a lui George Pace la
'ondra a!-ru din nou3 Nimeni din camer-# 6n a)ar- de el# nu !-rea s- )i obser8at sau# !oate# !resu!use Ma"er#
nimeni nu 8oia s- obser8e3
Cincis!rezece minute mai t>rziu# Pace sus!end- 5edin4a3 A5a cum stabiliser- mai 6nainte# Paul Ma"er r-mase3
2 1- mai st-m aici c>te8a minute3 Tocmai a 8enit ce8a care nu 5tiu dac- este im!ortant sau nu# s!use Pace 5i 6i
6nm>na tele@ul !e care secretara 6l adusese 6n tim!ul 5edin4ei3
BPrin !rezenta 8- )acem cunoscut- inten4ia noastr- de a in8oca 6n decurs de treizeci de zile !aragra)ul o!tzeci 5i
unu al acordului multi2anual de ree5alonare 6ntre gu8ernul *enezuelei 5i dumnea8oastr- semnat la .8 )ebruarie
.98/3C
Era semnatA BJose Martinez# ministru al )inan4elorC#
2 Ce !re8ede !aragra)ul o!tzeci 5i unu? 6ntreb- Ma"er3
2 Clauza de )orce ma7eure3
2 Li ce im!lic- asta?
2 Cutremure# r-s!unse directorul general al celei de2a doua mari b-nci din lume# 5i o alt- sc-dere serioas- a
!re4ului mondial al !etrolului333 ca cea la care te2ai re)erit ca !robabil-3
2 Cine a acce!tat acest lucru?
2 Cel care a )ost 6naintea mea3 (u!- ce s2a 6nt>m!lat 6n .98K3
2 Nu2mi 8ine s- cred# e@clam- Paul Ma"er# !ierz>ndu25i st-!>nirea de sine3 C>t de !ro5ti !ute4i s- )i4iP Cine mai
bene)iciaz- de aceea5i clauz-?
2 (oar doi3
2 (oar doiP Care sunt -ia?
2 Me@icul 5i Erazilia3
2 Cel !u4in# nu trebuie s-24i )aci gri7i 6n ce !ri8e5te Erazilia# s!use Ma"er# calm>ndu2se !u4in3
2 Poate da# !oate nu3
2 Ce 8rei s- s!ui?
2 Ei au insistat ca 6n locul !etrolului s- includem o serie de m-r)uri de2ale lor3 (ac- scad mult !re4urile la ca)ea
5i za-r# Erazilia !oate in8oca clauza de )orce ma7eure3 (u!- cum 5tii )oarte bine# Paul# dac- scade !re4ul la
!etrol# du!- cum sugerezi tu c- se 8a 6nt>m!la# !re4urile la ca)ea 5i za-r n2o s- r-m>n- nici ele mai !re7os3
2 Li toat- lumea a acce!tat a5a ce8a? 6ntreb- Paul Ma"er3
Prin Btoat- lumeaC el a8ea 6n 8edere cele !este 5ase sute de b-nci ale consor4iului care 6m!rumutaser- bani
*enezuelei# Me@icului 5i Eraziliei3 C>nd se !usese !roblema c- aceste 6m!rumuturi trebuiau )inan4ate# a )ost
creat un comitet )ormat din e@!er4ii a !ais!rezece b-nci 5i# 6ntruc>t Eanca Americii era banca !rinci!al- 6n toate
cele trei consor4ii# directorul ei general )usese ales !re5edinte al comitetului 5i urma s- conduc- negocierile 6n
numele tuturor b-ncilor3 Noile aran7amente la care s2a a7uns erau gu8ernate de ceea ce bancerii numesc
BM"rasC# adic- acorduri de ree5alonare multianuale3
2 N2au a8ut de ales3
2 Ai auzit ce8a des!re Me@ic?
2 Nu# sla8- (omnului3E@act 6n aceea5i cli!-# secretara bancerului intr- 6nc- o dat- 6n sala de consiliu s!un>ndA
2 M2am g>ndit c- !oate dori4i s- 8ede4i imediat dou- tele@uri3 (u!- ce George Pace se uit- la cele dou- mesa7e#
se scimb- at>t de
tare la )a4-# de8enind cenu5iu# 6nc>t Ma"er crezu c- o s- le5ine3 1e ot-r6 deci s- ac4ioneze 6nainte ca situa4ia s-
le sca!e de sub control3 Prin urmare# 6i !orunci acestuiaA
2 Arat-2mi2le# George3
Pace 6m!inse cele dou- )oi de >rtie 6n )a4a lui Ma"er3 Prima 6nce!ea 6n )elul urm-torA
BPrin !rezenta 8- in)orm-m c- inten4ion-m s- in8oc-m# 6n decurs de treizeci de zile# !aragra)ul nou-zeci 5i doi
din acordul de ree5alonare multianual dintre gu8ernul Me@icului 5i333
2 Acest !aragra) !re8ede clauza de )orce ma7eure_ 6ntreb- Ma"er3 2(a3
Al doilea tele@ suna 6n )elul urm-torA BNoi# gu8ernul Eraziliei# 8- aducem la cuno5tin4- !rin !rezenta c-
inten4ion-m s- in8oc-m 6n decurs de treizeci de zile !aragra)ul o sut- 5a!tes!rezece din333
2 Asta o s- ne dea gata# s!use Pace3
2 Ia2o 6nceti5or# George# zise Ma"er# !ri8indu2l g>nditor !e !rietenul s-u3 A!oi ad-ug-A &ite ce este# George3
Primul lucru !e care trebuie s-2l )aci este s- le r-s!unzi imediat3
2 ,n ce )el?
2 Trimite2le un tele@ 6n care le s!ui c- nu e@ist- temeiuri ca s- in8oce )orce ma7eure 5i c- 8rei s-25i !rezinte
imediat e8alu-rile la 1an =rancisco3 ,n caz contrar# du!- treizeci de zile# tu 6i 8ei trece !e lista neagr-# cum ai
!rocedat cu Peru cu c>4i8a ani 6n urm-3
2 :aide s-2l )ormul-m acum3
Cincis!rezece minute mai t>rziu tele@uri similare )ur- trimise la Caracas# Me@ico Cit" 5i Erazilia3
O 7um-tate de or- du!- aceea# !rimir- !rimul r-s!uns din !artea *enezuelei3 Ministrul de )inan4e al acestei 4-ri#
Jose Martinez# solicita o 6nt>lnire !entru data de mar4i# .% ianuarie .989# la ora nou-# la1an =rancisco3 Mai cerea
s- i se con)irme urgent acce!tul3 Mesa7ul din !artea *enezuelei se 6nceia cu sugestia ca aceast- !roblem- s- )ie
tratat- de ambele !-r4i ca )iind strict con)iden4ial-3
2 Merge# s!use !re5edintele E-ncii Americii# care 65i redob>ndise controlul de sine3
Cincis!rezece minute mai t>rziu 8eni un tele@ similar din !artea Me@icului3
2 Mi2e team- c- merge !rea bine# s!use Ma"er de data aceasta3
2 Ce 8rei s- s!ui? 6ntreb- Pace3
2 Am senza4ia ciudat- c- ni se 6ntinde o curs-3 Nu sim4i 5i tu la )el?
C>nd# zece minute mai t>rziu# sosi un tele@ similar din !artea Eraziliei# George Pace nu )-cu dec>t s- se uite la
Ma"er )-r- s- s!un- nici un cu8>nt3
2 'a c>t se ridic- datoria 6n cazul *enezuelei? 6ntreb- Ma"er3
2 'a dou- miliarde3
2 Me@icul?
2 Trei miliarde3
2 Erazilia?
2 Patru miliarde3
2 Ce rezer8- ai 6n !rezent !entru a )ace )a4- acestei situa4ii?
2 Cinci la sut-3
2 1)inte :ristoaseP (ac- trebuie s- treci aceste 6m!rumuturi la amortiz-ri din !ierderi# 64i licidezi 6ntregul
ca!ital3
2 Mai e ce8a3 Cred c- nu trebuie s- se 5tie nimic des!re acest lucru# Paul3
2 1e !are c- 5i ei 8or acela5i lucru3
2 1- le acce!t-m !ro!unerea?
2 N2ai 6ncotro3
2 Ai s- )ii aici la 6nt>lnire?
2 Eine>n4eles# r-s!unse Ma"er3 (ar celelalte b-nci din comitetul de e@!er4i?
2 Nu cred c- se a5tea!t- s- )ie in8itate3 Cel !u4in# nu acum3
2 Nu m- g>ndeam la 6nt>lnirea din ianuarie# m- re)eream la momentul actual3 Nu trebuie s-2i in)ormezi?
2 ,n toate cele trei tele@uri latino2americanii s!un c- 8or ca totul s- )ie con)iden4ial3 Cred c- n2a8em de ales3
Trebuie s- )im de acord3 Nu crezi?
Paul Ma"er nu s!use nimic3
2 (e )a!t# lucrurile nu se !rezint- ca 5i cum ei ar in8oca cu ade8-rat clauza de )orce ma7eure3 ,n acest caz# i2a5 )i
sunat !e loc3 (ar# din moment ce ei nu au )-cut acest lucru 5i din moment ce este )oarte !robabil c- 8or s- ne
trag- !e s)oar-# cred c- este interesul )iec-rei b-nci din consor4iu s- !-str-m t-cerea3
2 Cred c- ai dre!tate# r-s!unse Ma"er )-r- tragere de inim-3 (ar o s- trebuiasc- s- s!un Comitetului =ederal3
2 Tuturor sau doar !re5edintelui Reston?
2 (oar lui Reston3
2 Li Controlorului Monedei? Li CA(=?
2 Nu lucrez !entru ei# nu? r-s!unse Ma"er3 George Pace z>mbi !entru !rima oar- 6n ziua aceea3 'a 1an
=rancisco se )-cuse de7a 8remea !r>nzului3
2 Ce2ai zice s- m>nc-m? 6ntreb- Pace3
2 Eun- idee3
M>ncar- sus la Clubul Eancerilor# situat la ultimul eta7 al E-ncii Americii# ceea ce 6nsemna c-2i !uteau 8edea
!e ma7oritatea directorilor b-ncii care# 6n mod normal# luau masa acolo3
To4i 5tiau )oarte bine care era situa4ia b-ncii 5i din aceast- cauz- cei mai mul4i dintre ei de8eniser- )oarte ner8o5i
6n ultimul tim!3 (in acest moti8 George Pace 5i Paul Ma"er e8itar- s- mai discute des!re criza datoriei 'umii a
Treia !entru ca !e )a4a lor s- nu se 8ad- nici cel mai slab indiciu c- a!-ruser- noi di)icult-4i3 ,n tim! ce !lecau#
Pace 6l !rezent- !e Ma"er unui num-r mare dintre colaboratorii s-i a!ro!ia4i )-c>nd 6n a5a )el# 6nc>t s- se creeze
im!resia c- Ma"er 8enise la banc- cu sco!ul de a2i a7uta s- se re)ac- !entru 8iitor# acum c- BnecazurileC )u2
seser- de!-5ite3Odat- 6ntor5i la eta7ul !atruzeci 5i 6n biroul lui Pace# masca )u scoas-3
2 6mi !are r-u# dar cred c- o s- am ne8oie de ni5te date su!limentare !entru Comitetul =ederal# s!use Ma"er3
2 Tot ce ai ne8oie# r-s!unse Pace3
2 Am ne8oie de cele trei acorduri de ree5alonare 5i o situa4ie am-nun4it- a 6m!rumuturilor acordate de EA 4-rilor
latino2americane3
2 *rei s- s!ui Me@ic# *enezuela 5i Erazilia?
2 Nu# 6ntreaga Americ- 'atin-3 Totul3
2 O s- ia ce8a tim!3
2 Nu24i )ace gri7i3 O s- stau a)ar-# 6n anticamer-# 5i o s- citesc ziarele !>n- !ui s- se )ac- treaba asta3
Patruzeci 5i cinci de minute mai t>rziu# Ma"er se duse din nou 6n biroul lui Pace3 Pe masa de lucru a acestuia se
a)la un teanc mare de dosare cu documenta4ia des!re America 'atin-3
2 Nu cred c- o s- !o4i c-ra toate astea la 0asington# s!use Pace3 Ce2ar )i dac- 4i le2a5 trimite !rin curier?
2 Per)ect3 O s- iau doar balan4ele de cont3
2 C>nd crezi c- ar )i cel mai bine s- 4i le trimit 5i unde?
2 1- s!unem !oim>ine 6n 7urul !r>nzului 6n strada (ent num-rul FG.H3
Pace not- 5i !use )oaia cu adresa deasu!ra teancului de dosare3
2 Pleci cu Red E"e? mai 6ntreb- el3
2 Nu3 'a nou- diminea4a este un a8ion al Com!aniei &nited3
2 Ce !rogram ai 6n seara asta? (e ce nu 8ii cu mine la Eel8edere 5i s- m-n>nci cu noi? O 8oi suna !e Annie s-2i
s!un c- 8ii3 O s-2i )ac- !l-cereP 2
Ma"er ezit- !u4in3
2 (e )a!t# am 5i )ost in8itat la cin- la Eel8edere# s!use el# de o doamn-3
George Pace z>mbi !entru a doua oar- 6n ziua aceea3
2 O cunosc?
2 Nu3 Am 6nt>lnit2o nu cu mult tim! 6n urm-32 E dr-gu4-?
2 =oarte dr-gu4-3
2 Atunci de ce nu mergem s- o lu-m 5i# cel !u4in# s- bem ce8a 6m!reun-# to4i !atru# la noi acas-3
2 Per)ect3 (ac- 5i ea este de acord3
2 ,ntreab2o3 *in s- te iau de la otel la ora 5ase 5i 7um-tate3
Era ora 5a!te c>nd limuzina trase 6n )a4a casei lui Azar 1aani din bule8ardul Madrona3 6nainte ca Paul Ma"er
s- )i a8ut tim! s- sune# u5a din )a4- se descise 5i oace5a iranian- a!-ru3
2 1!er c- acest aran7ament n2o s-24i dea !este ca! masa de sear-3
2 Nu# deloc3 (u!- ce ai sunat# am !us totul s- se !-streze la cald3 George Pace st-tea l>ng- u5a descis- a
lungului Cadillac 5i era clar
c- o e8alua din !ri8iri# 6n tim! ce ea 5i Ma"er se a!ro!iau de ma5in-3
2 George# s!use Ma"er# aceasta este Azar 1aani3 Iar el este George Pace3
2 6nc>ntatP zise bancerul# 5i se 8edea c- nu min4ea c>nd s!unea acest lucru3
(e5i a8ea !e deasu!ra un mantou de nurc-# acesta ne)iind 6ncis# ambii b-rba4i obser8ar- c- !e dedesubt a8ea o
rocie de culoare 8er2de26ncis# )-r- cordon# !e care numai gulerul o 4inea !e cor!3
=amilia Pace locuia de !artea cealalt- a insulei Eel8edere# cu 8ederea s!re 1an =rancisco 5i unde# din aceast-
cauz-# casele 8alorau dou- milioane 6n loc de unul singur3 Annie Pace !-ru la )el de 6nc>ntat- ca 5i so4ul ei s- o
cunoasc- !e noua !rieten- a lui Paul Ma"er3
2 E absolut su!erb-P 6i 5o!ti ea acestuia 6n tim! ce so4ul ei o conducea !e iranian- la bar3 &nde ai desco!erit2o?
2 ,n a8ion# 6n tim! ce 8eneam de la 'ondra# r-s!unse Ma"er3
2 Nu e englezoaic-# nu2i a5a?
2 Nu# iranian-3 2(a?
2 Nu este una dintre acele iraniene# Annie3 1o4ul ei a lucrat !entru 5a 5i cu noi3 Ei l2au ucis32 Ce groaznicP
Annie se duse a!oi la Azar 1aani 5i o lu- sub !rotec4ia ei3 (u!- dou- !--rele# era ora 5a!te 5i 7um-tate# so4ia
bancerului 5i re)ugiata iranian- erau de7a !rietene a!ro!iate3
George Pace re4inuse limuzina b-ncii 5i insistase ca Paul s- o )oloseasc- 6n restul serii 5i diminea4a urm-toare
!entru a se duce la aero!ort3 ,n tim! ce 65i luau r-mas2bun# c>nd a)l- c- Azar era singur- de s-rb-tori# Annie
insist- ca ea s- 8in- la dineul !e care 6l d-deau 6n )iecare an 6n a7unul Anului Nou 5i s- !etreac- cu ei 5i !rietenii
lor3
2 A )ost at>t de os!italier-# 6nc>t n2o s- reu5esc s- m- re8an5ez niciodat-# zise Azar 6n tim! ce se 6ndre!tau s!re
!artea cealalt- a insulei3
Imediat ce intrar- la ea 6n cas-# Azar 6l 6ntreb- !e Ma"er dac- nu 8oia s- bea ce8a3
2 Nu3 Pentru moment e su)icient# r-s!unse el3
2 Te deran7eaz- s- stai 6n camera de zi c>t tim! !reg-tesc eu totul? O s-24i !un ni5te muzic-3 G-se5ti !e m-su4-
ziarul3 Cronicle# dac- nu l2ai citit 6nc-# s!use ea# du!- care dis!-ru 6n buc-t-rie3
Paul Ma"er lu- ziarul 1an =rancisco Cronicle 5i# automat# 6l descise la !agina economic-3 Nu erau 6ns- !rea
multe nout-4i3 Puse ziarul 6na!oi !e m-su4- 5i 6nce!u s- se !limbe !rin imensa camer- de zi3 Pe !ere4i erau
at>rnate c>te8a tablouri moderne# nu !rea interesante# semnate de !ictori americani3 Mai im!resionante erau
dou- 8aze 8eci a5ezate de o !arte 5i de alta a unui smocin destul de mare !lasat 6n cel-lalt col4 al camereiM
!iNce de rOsistance era un co8or de Is)aan )oarte mare 5i )-r- 6ndoial- )oarte 8aloros3 Prin )ereastra mare ce
!-rea c- 6ncadreaz- !ri8eli5tea# se 8edeau gol)ul 5i luminile de la Eer9le" cu dealurile Oa9land de !e !artea
cealalt- a gol)ului3
Ma"er se uit- la ceas 5i a!oi intr- !e u5a care b-nuia c- duce la buc-t-ria lui Azar 1aani3 Nimeri 6ntr2ade8-r
acolo 5i o g-si !e Azar )oarte ocu!at-3
2 Iart-2m- c- te deran7ez# ai cum8a la 6ndem>n- o carte de tele)on a districtului Marin? 6ntreb- Ma"er3
2 Eine6n4eles3 Este !e masa din camera !entru micul de7un3 Este 5i un tele)on acolo3
6nainte de a tele)ona# Ma"er a8u c>te8a secunde de ezitare3 1e 6ntreba dac- ar )i ne!oliticos s- 6ntrebe dac- nu
mai e@ista un tele)on 6n alt- !arte a casei3 :ot-r6 c- ar )i3
2 Pot s- dau un tele)on local? 6ntreb- el# dac- g-sesc num-rul# ad-ug- mai 6ncet3
2 1igur3 Te rog3
1e duse 6n col4ul unde se a)la o mas- 5i se a5ez- cu s!atele la buc-t-rie3
Num-rul )igura# dar adresa nu3
George Pace r-s!unse la al cincilea a!el 5i# du!- tonul !e care2l a8ea# se sim4ea ca nu2i !l-cea s- )ie deran7at
acas- la acea or-3
2 Paul Ma"er la tele)on3 1!er c- nu te deran7ez de la mas-3
2 Nu2i nimic3
2 &ite ce e# George3 6nainte ca tu s- m- )i luat de la otel# am a8ut tim! s- arunc o !ri8ire !e ci)rele !e care mi
le2ai dat 5i ce am constatat m2a !us !e g>nduri3
2 Li la ce concluzie ai a7uns?
2 Tu 2 noi 2 nu !utem s- le d-m nici un cent acestor ti!i3 Eanca ta nu25i !oate !ermite s- ree5aloneze nici unul
dintre 6m!rumuturile acordate acestor 4-ri 5i# cu at>t mai !u4in# celor trei3 (ac- ele in8oc- 6n mod o)icial clauzele
lor de )orce ma7eure# autorit-4ile de la 0asington 8or considera 6n mod automat ca!ital cu B8aloare de!reciat-C
6m!rumuturile acordate de toate b-ncile americane Me@icului# *enezuelei 5i Eraziliei3 Aceasta 6nseamn- o
amortizare imediat- de cincis!rezece la sut-# ceea ce 6n cazul E-ncii Americii eci8aleaz- cu un miliard trei sute
cincizeci de milioane de dolari3 Re!etA !ur 5i sim!lu# nu24i !o4i !ermite acest lucru3
2 Mie 6mi s!uiP? (ar cine 6i !oate o!ri?
2 (e asta te2am sunat# r-s!unse Ma"er3 Am de g>nd s- abordez aceast- !roblem- cu cei de la Comitetul =ederal#
5i c>nd s!un asta# m- re)er la !re5edintele Reston# 5i s- le s!un e@act ce 4i2am s!us 5i 4ie3
N2a8em 6ncotro# trebuie s- 7uc-m dur3 'a 6nce!ut !utem s- 6ncerc-m singuri luna 8iitoare3 A!oi# dac- 8edem c-
nu r-zbim# 6n urm-toarea rund- 6l !un !e Reston s- 8in- la 1an =rancisco cu a8ionul urm-tor3 Atunci ei o s-
!oat- auzi direct de la surs-A sau )ac uitat- cestia cu )orce ma7eure# sau gu8ernul 1tatelor &nite le 8a t-ia
creditele )inanciareP
2 *a )i Reston de acord cu a5a ce8a?
2 (u!- ce2i s!un ce s2a 6nt>m!lat ast-zi 5i du!- ce2i e@!lic ci)rele 8oastre# a5 s!une c- r-s!unsul 8a )i categoric
a)irmati83
2 Isuse :ristoase# Paul# )- 6n a5a )el ca lucrurile s- nu r-su)le# alt)el333
2 Nu24i )ace gri7i3 Probabil c- singurul loc de la 0asington de unde nu se scurg in)orma4ii este Comitetul
=ederal3 6mi !are r-u c- te2am deran7at# George# dar am considerat c- e mai bine s-24i s!un la ce m2am g>ndit
6nainte de a m- sui 6n a8ion m>ine2diminea4-# mai zise Ma"er3
2 ,4i mul4umesc# Paul3 1unt de acord cu )iecare cu8>nt !e care l2ai s!us3
2 ,n regul-3 O s- te sun# s!use Paul# du!- care 6ncise 5i se 6na!oie 6n buc-t-rie3 1cuz-2m-# 6i s!use el lui Azar
1aani3
2 1unt !robleme cu banca domnului Pace? 6ntreb- ea3 Am auzit )-r- s- 8reau# ad-ug- ea3
2 (a# are unele !robleme3
2 (ar o s-2l a7u4i s- le de!-5easc-# nu?
2 (a3 M- 6ntorc 6n ianuarie3 O s- reu5im# r-s!unse Ma"er3
2 (omnul 5i doamna Pace sunt ni5te oameni )oarte dr-gu4i# nu2i a5a? Cum i2ai cunoscut?
2 El 5i Annie locuiau 6n El8e4ia# la <iiric# de c>4i8a ani# 6n tim! ce eu lucram la Eanca Na4ional- a El8e4iei3 El
conducea )iliala din El8e4ia a E-ncii Americii3 Nu2mi amintesc cum l2am cunoscut3 (ar# du!- aceea# am 6nce!ut
s- 7uc-m gol) 6m!reun-3 (ac- stau s- m- g>ndesc# cred c- ne2am cunoscut !e un teren de gol) la Crans sur
1ierre3 Eram am>ndoi 6n 8acan4- 5i ne dusesem acolo !entru acela5i moti8A cel mai bun teren de gol) din El8e4ia
este la Crans3 ,n aceast- 4ar- nu sunt !rea mul4i oameni care 5tiu s- 7oace gol) 5i )oarte !u4ini 7oac- bine# a5a c-
n2a )ostu5or s- )orm-m o eci!- de !atru3 (u!- ce ne2am cunoscut# ne2am !etrecut tot restul 8acan4ei 6m!reun-3
Azar nu )-cea dec>t s- asculte 5i nu scotea nici un cu8>nt3
2 Ai !utea s- te 6ntrebi ce am 6n 8edere !rin B!atruC# ad-ug- Ma"er3 Eram c-s-torit !e 8remea aceea333 Au trecut
a!roa!e dou-zeci de ani de atunci3 N2a durat mult3
=u r>ndul ei s- 8orbeasc-3
2 Mai 7oci 6nc- gol)? 2Nu3
2 Li cum te distrezi?
(e data asta# )u r>ndul lui Ma"er s- tac-3 A!oi s!useA
2 E-nuiesc c- m- distrez cu 8>r) 5i 6ndesat# )-c>nd ce )ac acum3
2 *rei s- s!ui ce )aci cu domnul Pace?
2 E@act3 Ceea ce )acem noi este un 7oc im!ortant 5i )oarte com!le@ 5i# crede2m-# )oarte antrenant3 Riscurile sunt
imense# la )el 5i mizele3 (eci# de ce s- mai simt ne8oia s- 7oc gol)?
2 Poate c- gol)ul e mai !u4in !ericulos# rosti ea3 Paul Ma"er se g>ndi c>te8a secunde la ce s!use ea3
2 1- nu24i )ie team- c- am s- mor secerat de un atac de inim-3 Mi2am )-cut un control medical acum o lun- de
zile 5i doctorii din GeorgetoDn au s!us c- sunt la )el de s-n-tos ca economia american-# zise r>z>nd3 Am glumit#
Azar# ad-ug- el3
2 &neori nu 6n4eleg glumele americane# s!use ea3 Acum sunt gata3 *rei s- descizi 8inul# Paul? Ea obser8ase c-2i
!l-ceau 8inurile iorda2niene 5i a8ea de7a !reg-tite c>te o sticl- de Cardonna" 5i Cabernet3
1u)rageria era mic-# elegant- 5i sc-ldat- 6n lumina unor lum>n-ri3
A
2 Acas- m>nc-m du!- obiceiul !ersan# adic- st-m !e co8or3 6ntindem deasu!ra lui un alt co8or din !iele# c-ruia
noi 6i s!unem so)reb# !entru ca 8esela s- stea dre!t# !unem a!oi o )a4- de mas- alb- 5i )ar)uriile3 (e 7ur 6m!re7ur
a5ez-m !erne !e care st-m3 M>nc-m cu degetele de la m>na drea!t-3
2 (e ce nu m>nc-m 5i ast-2sear- la )el? 6ntreb- Ma"er3
2 Pentru c- suntem 6n America3 Acum ia loc# te rog3M>ncarea era de7a a5ezat- !e mas-3
2 Acestui !rim )el noi 6i s!unem 1abzi ;ordan3 Aici este un !latou cu 8erde4uri !roas!ete 2 !-trun7el# izm-#
taron# )runze de coriandru# saat333 cred c- 8oi 6i s!une4i n-sturel333 5i mai multe !lante ale c-ror nume
engleze5ti nu mi le mai amintesc3 (easu!ra este o 3)elie de !anir# cum 6i s!unem noi br>nzei !re!arate din la!te
de ca!r-# iar aceasta este nane la8asb# !>inea noastr-3 Acum uit-2te la mine3
Ea ru!se o bucat- din !>inea care sem-na cu o li!ie 5i cu m>na drea!t- !res-r- ni5te 8erde4uri# a!oi !use !e ea
dou- buc-4i de br>nz-3 Cu o lingur- lu- ni5te sos gros dintr2un castrona5# 6l !use !este ierburi 5i br>nz-# a!oi
6ndoi !>inea3
2 6ncearc-# s!use ea d>ndu2i lui Paul Ma"er sand8i5ul !reg-tit3
2 Groza8# s!use el du!- ce gust-3 Ce2ai !us la s)>r5it? Este nemai!omenitP
2 Noi 6i s!unem Mast 8a *a9iar3 Este iaurt cu castra8e4i 5i sta)ide3 Princi!alul )el urm- du!- o 7um-tate de or-3
Era ra4- cu sos de nuci
5i rodii ser8it- cu garnitur- de orez )iert3 Ea 6i s!use c- 6n !ersan-# orezul lor )oarte aromat 5i decorticat manual
se numea celou# iar )elul de m>ncare cu ra4- se numea ;orese =esen7an3
P>n- c>nd a7unser- la desert# o budinc- de la!te numit- :al8a"e 1ir# !e care Ma"er o m>nc- din !olite4e#
d-duser- gata sticla de Caber2net 5i 7um-tate din sticla de Cardonna"3
Era ora zece c>nd trecur- 6n camera de zi s- bea ca)eaua3 (u!- ce 6l ser8i# ea dis!-ru 6nc- o dat- 6n buc-t-rie 5i
se 6ntoarse cu o cutie de trabucuri Partagas la care se 8edea c- nu se umblase3
2 Am obser8at c-24i !lac# s!use ea3
Pe !arcursul serii Ma"er 65i d-du seama c- de ani de zile## !ur 5i sim!lu# de ani de zile nu se mai sim4ise at>t de
bine# nu )usese at>t de r-s)-4at# at>t de bine r-nit3 1e sim4ea literalmente ca acas-3 Li 6n tim! ce o !ri8ea cum
st-tea a5ezat- de !artea cealalt- a m-su4ei# 6ntruci!are a )rumuse4ii !line de tinere4e# !e care nu !uteai s- nu o
dore5ti# )u con5tient c- nu 8a )ace nici un gest care s- m-reasc- intimitatea dintre ei3Ltia 6n mod categoric c-
6ntre ei e@ista o atrac4ie reci!roc-3 65i d-dea seama# de asemenea# c- aceast- )emeie !ersan- dega7a o mare
senzualitate3 (ar din limba7ul tru!ului ei reie5ea )oarte clar c- nu era 6nc- !reg-tit- s- )ac- dragoste cu el 5i#
!oate# cu nimeni altcine8a3 (eocamdat-# cel !u4in3
Aceast- senza4ie 6i )use con)irmat- c>nd 6nce!ur- s- discute des!re religie3 (e8eni e8ident )a!tul c- Azar era o
)emeie cu !rinci!ii morale )oarte !uternice3 =u sur!rins auzind2o !e aceast- )emeie )oarte modern-# la 8reo
treizeci de ani# 8orbind cu res!ect !ro)und des!re mama ei# 6n tim! ce2i e@!lica locul im!ortant ocu!at de
)amilie 6n Islam3
Con8ersa4ia alunec- a!oi s!re boutiTue2ul ei# s!re 8ia4a din districtul Marin 5i moti8ele !entru care se stabilise
!e insula Eel8edere3 ,i s!use c- 6n zon- tr-iau o mul4ime de iranieni boga4i# e@!atria4i3 (e )a!t# ora5ul din
a!ro!iere de Tiburon )usese !oreclit BMicul TeeranC3 O 6ntrebase ce atitudine a8eau ace5tia )a4- de disci!olii lui
;omeini care conduceau 6nc- 4ara3 Prudent-# r-s!unse3 (e ce? Pentru c- ma7oritatea 8oiau 6nc- s- se 6ntoarc-
acas-3 *oia 5i ea? R-s!unse negati8# a!oi brusc scimb- subiectul 5i2l 6ntreb- des!re 8ia4a lui la uni8ersitate3 'a
ora zece 5i 7um-tate el se ridic- de !e cana!ea mul4umindu2i !entru seara !l-cut-3
(in aceast- cli!- 6n atitudinea ei se obser8- o scimbare e8ident-3 1tarea de u5oar- 6ncordare de care )usese
st-!>nit- toat- seara 5i rezer8a !e care 5i2o im!usese dis!-rur- ca !rin )armec3 (u!- ce2i descise u5a# 6i lu- !e
nea5te!tate 6i lu- )a4a 6ntre m>ini 5i2l s-rut- )erm 5i cu !asiune !e gur- !e b-rbatul sur!rins# s!un>ndu2iA
2 E5ti un om )oarte dr-gu4 5i cumsecade# Paul3
2 Asta 6nseamn- c- o s- ne mai 8edem 6n ianuarie? 6ntreb- el3
2 (a3 1un-2m-# te rog3
(u!- ce Paul Ma"er !lec-# Azar 1aani nu se duse la culcare3 1t-tu 6n 6ntuneric 6n camera de zi# !ri8ind
luminile din !artea cealalt- a gol)ului# g>ndindu2se3 ,i !l-cea acest b-rbat3 Mult3 1e 6ntreb- dac- data8iitoare n2o
s- termine 6n333 !at3 Trecuse mult tim! de c>nd nu mai )-cuse dragoste3 Prea mult3
(ar dac-# du!- aceea# se 6nt>m!la ce8a?
'a ora dou- noa!tea 6nce!u s- sune tele)onul3
'a ora dou- 5i 7um-tate sun- din nou3
'a ora trei# 6n cele din urm-# ridic- rece!torul3
2 1!er c- nu te2am 6ntreru!t# 1c-tzcen# 6nce!u el3
2 A !lecat3
2 Po8este5te2mi e@act ce s2a 6nt>m!lat3 Am un magneto)on3 Ea se con)orm-3
C>nd se o!ri din !o8estit# neam4ul o 6ntreb-A
2 E5ti absolut sigur- c- a5a a s!usA BNu a8em alt- solu4ie dec>t s- 7uc-m durC?
2(a3
2 Li l2ai auzit s!un>nd c- 8a 8eni la 1an =rancisco# 6n ianuarie# ciar !re5edintele Comitetului Rezer8elor
=ederale?
2 (a3 1- taie toate creditele3
2 1unt sigur c- nu n-scoce5ti# 1c-tzcen# zise neam4ul3 Mensc# n2o s- le !lac- atunci c>nd o s- aud- treaba
astaP
2 *rei s- s!ui c- n2am a)lat ce trebuia? 6ntreb- ea3
2 Nu3 E@act in8ers3
2 (eci# mama o s- !oat- suna?
2 Asta de!inde de 5e)ii mei3 O s- recomand acest lucru# )-r- 6ndoial-3
2 *ii aici s-!t-m>na 8iitoare?
2 Nu 5tiu3 Judec>nd du!- ce ai s!us# cred c- nu3 1e !are c- lucrurile se 8or !une 6n mi5care la 6nce!utul lunii
ianuarie3 (eci# 8oi sta aici !>n- c>nd ei 8or stabili ce 8or s- )ac3 C>nd 5i unde3 O s- te anun43 ,n ce !ri8e5te
mama ta# o s- mai dureze c>te8a zile# cel !u4in3 Li 6nc- ce8a3 Vine2te de!arte de !rietenii t-i iranieni3 (e to4i3
2 (ar trebuie s- !rezint 6n mod regulat ra!oarte des!re ei# r-s!unse ea32 Nu mai trebuie3 12a terminat3 &n singur
lucru o s-24i mai cerem# 1c>tzcen3 A!oi !o4i s- o sco4i !e mama ta din Iran 5i s- tr-i4i )ericite3 1tai de!arte de
iranieni 5i 4ine24i gura3 1- nu su)li o 8orb- nim-nuiP
A doua zi# c>nd se 6ntoarse acas-# t>rziu# de la boutiTue2ul ei g-si 6n )a4a u5ii# 6ntr2o cutie# un bucet uria5 de
)lori# !recum 5i un bilet din !artea lui Paul Ma"er3 Acesta 6i mul4umea !entru seara !l-cut- 5i 6i scria c- a5te!ta
cu ner-bdare s- o 8ad- imediat du!- Anul Nou3 Eiletul era semnatA BCu dragoste# PaulC3
O or- mai t>rziu o sun- din Teeran mama ei3 O anun4a c- era s-n-toas-# c- nu i se 6nt>m!lase nimic r-u3 ,i
s!useser- c- !robabil 8a ob4ine 8iz- de !lecare 5i un bilet de a8ion !entru <uric 6n ianuarie3 ,i mai s!useser- c-
totul de!indea de Azar3
,n cursul serii din a7unul Anului Nou# Paul Ma"er 6i tele)ona lui George Pace3 Ii e@!lic- !e scurt c- a8usese
ne8oie de dou- s-!t-m>ni !>n- s- reu5easc- s- aib-# 6n cele din urm-# o 6ntre8edere mai lung- cu !re5edintele
Comitetului =ederal 5i acest lucru se 6nt>m!lase 6n du!-2amiaza aceea3 Reston )usese 6ntru totul de acord s-2i
s!ri7ine re)eritor la 8enezueleni# me@icani 5i brazilieni 6n cursul tratati8elor din ianuarie3 ,i s!use c- se g>ndise
c- aceast- 8este o s-2i m-reasc- buna dis!ozi4ie de Anul Nou 5i de aceea sunase3 6ntreb- a!oi dac- Azar 1aani
era la dineul lor3 Era3 C>nd aceasta 8eni la tele)on# 6i s!use c- se g>ndise mult la ea# c- 6i era dor de ea# c- a5te!ta
cu ner-bdare s- o 8ad- la 6nce!utul lunii ianuarie3 Ea 6i mul4umi# dar nu r-s!unse mare lucru3
Paul Ma"er !etrecu restul a7unului Anului Nou singur 6n casa lui din GeorgetoDn# ascult>nd muzic- de Eac 5i
Mozart3 'a ora uns!rezece 5i 7um-tate descise tele8izorul 5i !ri8i mul4imea 8esel- care se 6ngesuia 6n Times
1Tuare# a5te!t>nd sosirea anului nou3
Crainicii de la tele8iziune 5i in8ita4ii lor erau con8in5i c- 8eselia cu care !o!ula4ia din NeD Ior9 6nt>m!ina noul
an era 6ntemeiat-3 (e 5ase ani America !ros!era 6ntr2un mod )-r- !recedent3Ce2i dre!t# se !-rea c- se adun-
norii unei )urtuni economice# dar# du!- cum concidea crainicul de la NEC# deoarece anul 8eci se 6nceia 5i
a8>nd 6n 8edere c- la Casa Alb- 8enea un !re5edinte nou# care aducea idei noi# o !olitic- nou- 5i !ornea la
treab- cu un su)lu nou# ace5ti nori# 6n mod sigur# 8or dis!-rea re!ede 6n noul an3 Li a!oi# a5a cum s2a 6nt>m!lat
deseori 6n trecut# America 8a rena5te 5i se 8a a8>nta s!re 8iitor# deoarece energia ei era mai tumultuoas- ca
niciodat- 6n trecut3
12ar !utea s- aib- dre!tate 6n aceast- !ri8in4-# se g>ndi Ma"er3 Este !osibil ca .989 s- )ie anul 6n care America
8a dega7a o cantitate de energie )-r- !recedent3 (ar s2ar !utea ca aceast- energie s- !ar8in- dintr2o surs- la care
nimeni nu se g>ndiseA 6nce!utul unei catastro)e )inanciareP O catastro)- sub )orma unei crize )inanciare de
!ro!or4ii# 6n care toate >rtiile de 8aloare care 6ntre4inuser- ma5ina economic- american- 6n deceniul al nou-lea 2
obliga4iuni cu risc mare# certi)icate de de!ozit cu 8aloare mare# acti8e cu !re4 )i@# eci8alarea dob>nzilor# datoria
Me@icului 2 s- dis!ar- ca un nor uria5 de )um3
,n ce2l !ri8ea# nu a5te!ta cu ner-bdare noul an3
Pe . ianuarie .989# la cinci minute du!- ora dou-s!rezece# Paul Ma"er 6ncise tele8izorul 5i lumina3
Partea a treia
.$
Prima !ersoan- Bde !e tu5-C care25i d-du seama c- la 6nce!utul anului .989 a8ea s- se 6nt>m!le ce8a im!ortant
)use un rus3 1e numea Grigori &stino83 El lucra 6n calitate de analist 6n cadrul direc4iei !entru Euro!a
Occidental- a ;GE# la eta7ul trei al sediului central al acestei institu4ii de la Mosco8a3 Era numai de un an 6n
;GE 5i# 6n !o)ida )a!tului c-25i luase doctoratul 6n economie la &ni8ersitatea din Mosco8a 6n .98/# a8ea grad
mic# salariul lui )iind 7um-tate )a4- de cel !e care2l !rimeau omologii lui de la CIA sau (AI# ceea ce 6nsemna c-
!rimea ce8a mai mult de treis!rezece mii de ruble !e an3
Totu5i# nu era deloc r-u !entru un ti! care a8ea dou-zeci 5i nou- de ani 5i c-ruia i se descidea 6n )a4- o carier-
)rumoas-3 (e5i nu25i !utea 6nc- !ermite o ma5in-# a8ea tele8izor color# un 8ideo2recorder# un caseto)on
so)isticat !e care2l ada!tase la un !ic92u! !entru discuri com!act# !lus dou-s!rezece discuri# aduse de un coleg
din =inlanda3
'a urma urmei# Grigori &stino8 era un t>n-r or-5ean rus cu studii# cu toate as!ira4iile materialiste s!eci)ice
acestei clase noi3 (e aici marea !roblem- a lui GrigoriA i se !-rea c-# 6n 8iitorul a!ro!iat# nu e@istau !rea multe
!osibilit-4i de a a8ansa# 6ntruc>t )usese numit 6ntr2o )unc4ie modest- 6n ;GE din care n2ai )i zis c- se !utea )ace
o carier- str-lucit-3
,n !rimul r>nd# nu a8ea nici un )el de leg-tur- cu ser8iciile Bo!erati8eC# slu7ba lui )iind una de birou care
!resu!unea analiza unor date 5i nu lo8ituri de 9arate3 ,n al doilea r>nd# erau analize# 5i analize3 ,n direc4iile care
se ocu!au de America Central- sau de Cina erau numeroase acti8it-4i care se !retau analizei# totu5i el )usese
re!artizat la direc4iacare se ocu!a de Euro!a Occidental- 5i la care# !rin com!ara4ie# materialul era destul de
anost acum# c>nd ciar 5i Germania Occidental- scimbase macazul 5i se d-dea de ceasul mor4ii s- )ie dr-gu4-
cu ru5ii3 ,n !lus# 4ara re!artizat- de care urma s- se ocu!e# din Euro!a# era El8e4ia# na4iune care )igura !e unul
dintre ultimele locuri !e Blista de du5maniC ai so8ieticilor3
'uni de zile 6ncercase s- !rimeasc- cel !u4in 1uedia# o 4ar- ale c-rei dre!turi teritoriale &niunea 1o8ietic- le
8iola 6n !ermanen4- cu mini2submarinele ei# ceea ce 6nsemna c- e@ista cel !u4in !osibilitatea unui con)lict 5i#
ast)el# 5ansa s!orit- de a se )ace remarcat ca analist3 (ar ciar cu o s-!t-m>n- 6nainte i se s!usese c-# !entru a se
ocu!a de 1uedia# ar trebui s- aib- un grad mai mare 5i c- nu e@ista nici o 5ans- s- )ie !romo8at la acel ni8el# cel
!u4in un an sau ciar doi3
(eci# deocamdat-# Grigori &stino8 era condamnat s- se ocu!e de o 4ar- neutr- )oarte !lictisitoare din Euro!a
Central-3 (ar )iind un mic tic-los agresi8# se ot-r>se s- trag- ma@imum de )oloase din acest !ost3 ,n !rimul
r>nd# 65i )ormase o re4ea !ro!rie de oameni bine in)orma4i3 *orbea de obicei la tele)on de dou- ori !e s-!t-m>n-
cu unul dintre ata5a4ii 2 economic# militar sau cultural 2 ai ambasadei so8ietice de la Eerna# c-ut>nd s- ob4in-
mai multe am-nunte !e marginea ra!oartelor !e care ei le trimiteau cu regularitate la sediul ;GE din Mosco8a
5i care a7ungeau# de obicei nedescise# !e biroul lui3 ,i in8ita la mas- o dat- !e lun- !e cores!ondentul de la
Mosco8a al agen4iei 1cDeizerisce (e!escenagentur 2 agen4ia de 5tiri el8e4ian- 2 )olosindu2se de aco!erirea
sa ca ziarist al Agen4iei Tass3 O dat- !e s-!t-m>n- 6l 8izita !e cel care r-s!undea de su!er8izarea o!era4iunilor
)ilialei din <Wric a E-ncii 1o8ietice de Comer4 E@terior# *ne5torgban9# 6ncerc>nd 6n mod indirect s- )ie la
curent cu ceea ce se 6nt>m!la 6n cercurile bancare el8e4iene3 Citea mult3 (atorit- )a!tului c- 6n !rograma de
doctorat 6n 5tiin4e sociale de la &ni8ersitatea din Mosco8a era obligatorie cunoa5terea limbilor str-ine# 5tia la
!er)ec4ie germana# )ranceza 5i engleza3 Citea 6n )iecare zi 6n 6ntregime ziarele Neue <Wrcer <eitung#
1cDeizerisce :andelsblatt# Easler <eitung# Elic9# Eerner Tagesblatt# Journal de Gene8e l'M
!lus :erald Tribune 5i edi4ia !entru Euro!a a ziarului Te 0all 1treet Journal !entru a cunoa5te !unctul de
8edere american asu!ra !roblemelor euro!ene 5i el8e4iene 2 toate aceste ziare )iindu2i aduse 6n )iecare diminea4-
!rin bun-8oin4a Com!aniei Aero)lot3 (e dou- ori !e zi# la ora uns!rezece diminea4a 5i la cinci du!-2amiaza#
asculta emisiunea !ostului de radio !e unde scurte a Radiodi)uziunii Na4ionale El8e4iene 2 ;urzDellendienst des
1cDeizeriscen Rund)un9s# !entru a selecta 5tirile care ar )i !utut s- !rezinte ulterior im!ortan4-3
'ucrurile se !rezentau 6n )elul urm-torA de5i Grigori era e@trem de bine in)ormat 6n leg-tur- cu ceea ce se
!etrecea 6n El8e4ia !e !lan !olitic# economic 5i )inanciar# nici unul dintre aceste as!ecte nu !rezenta im!ortan4-
!entru &niunea 1o8ietic-3 (eci# nimeni din ieraria ;GE nu a8ea nici un moti8 s- obser8e e@isten4a lui Grigori
&stino83
Asta !>n- la H ianuarie .9893 (e )a!t# cu o zi 6nainte# mar4i F ianuarie# a8usese !rimul indiciu c-# !entru !rima
dat- 6n scurta lui carier- din cadrul ;GE# la <iiric se cocea ce8a im!ortant# ce8a ce !utea s- aib- im!ortante
im!lica4ii strategice globale !entru &niunea 1o8ietic-3
Omul de la Mosco8a care su!er8iza )iliala din <iiric a *ne5torg2ban9 2 cel cu care lua masa o dat- !e
s-!t-m>n- 2 6l sun- e@act 6nainte de ora cinci 6n ziua aceea3 Acesta 6i s!use urm-toareleA 6n Euro!a# du!- 8acan4a
de Cr-ciun 5i de Anul Nou# F ianuarie era !rima zi dedicat- 6n 6ntregime a)acerilor 5i# de obicei# nu era o
acti8itate !rea intens-3 (ar# 6n aceea5i zi de F ianuarie# ca la comand-# la <iiric toat- lumea 6nce!use s- 8>nd-
nebune5te dolari 5i# 6n acela5i tim!# al4ii 6nce!user- s- in8esteasc- din gros 6n aur# cum!-r>nd cu numerar mari
cantit-4i de metal# 6nt-rindu25i !ozi4ia !e !ia4a aurului din <iiric3 6ntruc>t acest ora5 era centrul )inanciar unde
ru5ii 65i des)-5urau !rinci!alele tranzac4ii cu aur 5i o !arte din tranzac4iile lor 6n 8alut-# erau )oarte sensibili la
orice scimbare de direc4ie3 Ceea ce sim4iser- oamenii de a)aceri care lucrau la )iliala din <iiric a E-ncii de
Comer4 E@terior a Rusiei la 6nciderea burselor din acel ora5# 6n acea zi de F ianuarie .989# nu era doar o
scimbare a direc4iei curentului )inanciar care !redominase !>n-
atunci# ci 5i o intensi)icare !uternic- a acestuia3 =olosind termeni din domeniul meteorologiei# mai s!useser- c-
8remea se !utea scimba de la tim! )rumos 5i cald# la )rig 5i 8iscol3 ,n El8e4ia# e@!licaser- ei# 8>ntul cald se
nume5te =on# iar cel rece Eise3 Ru5ii din <uric 6i s!useser- c- 8enea un Eise# care !utea )i considerat rece
ciar 5i du!- criteriile mosco8ite3 E@!ertul !rinci!al tele)onase# )olosind o linie tele)onic- s!ecial- ce modi)ica
semnalele audio 5i care# din aceast- cauz-# nu !uteau )i rece!4ionate dec>t cu un rece!tor s!ecial3 Pre)erase
aceast- modalitate mesa7ului ci)rat !rin tele@# 5tiind c- acesta !utea )i desci)rat u5or3 Acest )a!t 6l im!resionase
6n a5a m-sur- !e ti!ul de la *ne5torgban9# 6nc>t cincis!rezece minute mai t>rziu 6l sunase !e analistul de la
;GE# care se a)la 6n cealalt- !arte a ora5ului# comunic>ndu2i 5tirea3 Era !rima dat- c>nd luase ini4iati8a 5i2l
contactase !e Grigori &stino83
Plin de entuziasm# muncitor 5i dornic s- !ar8in-# &stino8 se ot-r6 ca 6n seara aceea s- renun4e la mas- 5i s-
r-m>n- la ser8iciu3 1- se g>ndeasc-# s- cibzuiasc-# s!er>nd c-# !oate# o s- mai soseasc- 5i alte in)orma4ii3 (in
7um-tate 6n 7um-tate de or- asculta 5tirile transmise de Agen4ia Reuter3 Nimic3 1un-# de dou- ori la Tass# dar nici
de acolo nu a)l- nimic3 A!oi# la ora uns!rezece seara# sosi un tele@ de la ata5atul cultural de la Eerna3 ,i anun4a
c- a8ea 5tiri im!ortante 5i c- o s-2l sune a doua zi de diminea4- la ora o!t )i@3 &stino8 se ot-r6 s- nu a5te!te3
Ceru o con8orbire urgent- !rin linia de tele)on s!ecial- cu Eerna 5i reu5i s-2l !rind- !e omul res!ecti8 tocmai
c>nd acesta !leca3
Primind asigur-ri c- linia tele)onic- nu !utea )i interce!tat- Rnu !uteai s- )ii sigur niciodat- cu anali5tii -5tia
tineriS# 5e)ul re4elei din <uric a ;GE trecu la miezul !roblemei3 1e !-rea c- Eanca Na4ional- a El8e4iei
!reg-tea ce8a neobi5nuit3 Potri8it s!uselor ata5atului cultural# 6n diminea4a aceea o mul4ime de tele@uri !orniser-
c-tre conducerile a nou- dintre cele mai mari b-nci comerciale din Euro!a Central-3 Trei erau el8e4ieneA
Cor!ora4ia Eancar- El8e4ian-# &niunea Eancar- El8e4ian- 5i Credit 1uisse3 Trei erau germaneA (eutsce Ean9#
(resdner Ean9 5i Commerzban93 &ltimele trei erauA cea mai mare banc- a
Austriei# Creditanstait# cea mai mare banc- a Olandei# Amsterdam2Rotterdam Ean9# 5i cea mai mare banc- din
'u@emburg 2 ;redietban93
,n )iecare tele@ se s!unea acela5i lucruA Eanca Na4ional- a El8e4iei 6i 6n8ita s- !artici!e la o 6nt>lnire care a8ea
s- se 4in- 6n biroul !re5edintelui de la eta7ul cinci al sediului b-ncii din Eorsenstrasse num-rul .G# din <iiric#
6nce!>nd cu ora nou-# luni 9 ianuarie .9893 &rma s- )ie discutat- doar o singur- !roblem-A organizarea !entru
mai multe 4-ri a unei linii de credit garantat cu risc su8eran3 A8>nd 6n 8edere natura deosebit- a tranzac4iei# erau
in8ita4i s- !artici!e !ersonal directorii generali ai b-ncilor3 Era adresat- rug-mintea de a nu )i trimi5i 6nlocuitori3
1e cerea con)irmarea !artici!-rii 6n decurs de dou-zeci 5i !atru de ore3
Mesa7ele erau semnate de &lric :uber# !re5edintele E-ncii Na4ionale a El8e4iei3
(e5i in8ita4ia era destul de cri!tic-# acce!turile au 6nce!ut s- soseasc- du!- o or-3 'a ora cinci du!-2amiaz-
numai 'u@emburgul nu r-s!unsese 6nc- a)irmati83
,n a)ar- de aceste mesa7e# toat- ziua Eanca Na4ional- a El8e4iei )usese anga7at- 6ntr2o acti8itate )renetic- 6n trei
genuri de o!era4iuniA cu 8alut-# cu aur 5i de eci8alare a dob>nzilor la 6m!rumuturi3 Oamenii b-ncii aruncau !e
!ia4- cantit-4i mari de dolari# cum nu )-cuser- niciodat- !>n- atunci# 5i acumulau aur 6n !ro!or4ii )-r- !recedent#
nemai6nt>lnite de la s)>r5itul deceniului al o!tulea3 '
A5adar# Grigori &stino8 )-cuse acum un mare !as 6nainte3 A8ea con)irmarea din a doua surs- so8ietic- a ceea
ce2i s!usese omul lui de la *ne5torgban9# dar acum 5tia cine se a)la 6n s!atele ac4iunii !re8estitoare de rele 6n
!ri8in4a aurului 5i dolarului3
2 (ar ce e cu aceste o!era4iuni de eci8alare a dob>nzilor? 6l 6ntreb- el !e rezidentul 5e) al ;GE de la Eerna3
2 Ei scimb- 6ntr2un ritm nebunesc obliga4iunile cu rate 8ariabile ale dob>nzii cu obliga4iuni cu curs )i@# 8eni
r-s!unsul3
(e5i sus4inuse doctoratul 6n economie la &ni8ersitatea din Mosco8a 5i# cu toate c-# a5a cum de7a s2a ar-tat# citea
a!roa!e tot ce2i c-dea 6nm>n- 6n leg-tur- cu o!era4iunile de !e !ie4ele )inanciare occidentale# a!roa!e niciodat-
nu 6n4elesese !rea bine ce re!rezenta acest gen de o!era4iuni3 1!re cinstea lui# Grigori se decise c- nu era acum
momentul s- umble cu cioara 8o!sit-# a5a c- 6ntreb-A
2 Ce 6nseamn- e@act asta?
2 Care asta? 8eni re!lica !e linia tele)onic- s!ecial- care scotea doar un zumzet )oarte slab3
2 Ce 6nseamn- aceste o!era4iuni la care te re)eri? 6ntreb- el direct3
2 1unt 6n4elegeri 6n cadrul c-rora dou- b-nci )ac scimb de !l-4i ale dob>nzilor !entru aceea5i sum- de bani
!entru aceea5i !erioad- de tim!# 8eni r-s!unsul3 Nu este 8orba de un 6m!rumut !ro!riu2zis3
2 Nu 6n4eleg# s!use &stino83
2 &ite# s!use b-rbatul de la ;GE din Eerna# care era un o)i4er su!erior3 1- s!unem c- o banc-# cum este Eanca
Na4ional- a El8e4iei# a 6m!rumutat o sum- mare de dolari cu o rat- 8ariabil- a dob>nzii3 Ei coreleaz- rata
8ariabil- cu 'IEOR# 'ondon Interban9 O))er Rate# care re!rezint- rata dob>nzii la care !rinci!alele b-nci din
'ondra 65i o)er- reci!roc 6m!rumuturi !e trei luni3 (ac- 'IEOR cre5te# cre5te 5i rata dob>nzii !e care trebuie s-
o !l-teasc- Eanca Na4ional- a El8e4iei3 (ac-# 6n general# la 'ondra 5i NeD Ior9 rata dob>nzii scade# costurile
re!rezent>nd dob>nzi ale b-ncii scad 5i ele3 Ai 6n4eles !>n- aici?
2 Cred c- da3
2 Acum# aide s- zicem c- Eanca Na4ional- a El8e4iei nu mai 8rea s-25i asume riscul unor rate 8ariabile ale
dob>nzii# deoarece crede c- rata dob>nzii o s- creasc-3 Ce )ace 6n acest caz?
2 M2ai !rinsP Nu 5tiu3
2 'e eci8aleaz- !e rate ale dob>nzii )i@e3 1e duce la alt- banc- 5i s!uneA B&ite ce esteA noi am 6m!rumutat# de la
General Motors# cu o rat- 'IEOR !lus un s)ert de !rocent# o sut- de milioane de dolari !e termen de un an# ceea
ce 6nseamn- c- acum !l-tim o dob>nd- de o!t 5i o !-trime la sut-3 Ce2ar )i dac- a4i !relua !l-4ile !entru rata
8ariabil- a dob>nzii noastre la G3M3# 6n tim! ce noi suntem de acord s- 8- !l-tim o
rat- )i@- a dob>nzii de o!t 5i 7um-tate la sut- la o sut- de milioane de dolari !e un an?
2 (ar de ce ar )ace a doua banc- acest lucru?
2 Pentru c- ea crede c- rata dob>nzilor 8a sc-dea3 ,n acest caz# dac- 'IEOR2ul scade# s- zicem# la 5a!te la sut-#
ea 8a trebui s-2i !l-teasc- lui G3M3 6n )iecare lun- doar 5a!te 5i un s)ert la sut-# 6n tim! ce Eanca El8e4iei
!l-te5te o!t 5i 7um-tate la sut-# con)orm 6n4elegerii )-cute# indi)erent ce se 6nt>m!l-3
2 Atunci# dac- rata dob>nzii r-m>ne nescimbat- tot tim!ul anului# cealalt- banc- 8a ob4ine un !ro)it egal cu
di)eren4a din ratele dob>nzii# s!use Grigori# adic- unu la sut- din o sut- de milioane de dolari3
2 Plus m-run4i5ul# s!use b-rbatul de la ;GE 6n englez-3
'ucrase cinci ani 6n cadrul consulatului general so8ietic de la 1an =rancisco 5i 6i !l-cea s- )oloseasc- cu8inte din
argoul american3
2 6nseamn- c- Eanca Na4ional- a El8e4iei crede 6n mod sigur c- rata dob>nzii la 6m!rumuturile 6n dolari o s-
creasc- !robabil )oarte mult3 Li# !robabil# )oarte cur>nd# ad-ug- &stino83
2 Ai 6n4eles# !u5tiule# 8eni r-s!unsul de la Eerna3 Ceea ce este interesant# dar nu 6n mod deosebit3 Ceea ce 8a )i
interesant este r-s!unsul la 6ntrebareaA (e ce? (e )a!t# dragul meu Grigori# ne a)l-m 6n )a4a unui set de !atru
6ntreb-ri )oarte interesante3 6nt>iA de ce conducerea E-ncii Na4ionale a El8e4iei este at>t de sigur- c- rata
dob>nzii 6n 1tatele &nite 8a cre5te e@trem de mult# 6nc>t a dat instruc4iuni eci!ei ei# care se ocu!- cu
o!era4iunile de eci8alare# s- se descotoroseasc- cu orice !re4 de obliga4iunile ei cu rat- 8ariabil- a dob>nzii?
2 Cum de sunte4i a5a de sigur de asta? 6ntreb- &stino83
2 Ltiu# !u5tiule3 Nu m- 6ntreru!e3 (oiA (ac- rata dob>nzilor la 6m!rumuturile 6n dolari o s- creasc- nebune5te# de
ce 8inde Eanca El8e4iei dolari 5i nu2i stoceaz-P N2ar trebui s- !rocedeze in8ers? 'a urma urmei# dac- rata
dob>nzii cre5te la NeD Ior9# banii din lumea 6ntreag- 8or 6nce!e s- se scurg- 6nc- o dat- s!re 1tatele &nite#
6m!ing>nd 8aloarea dolarului 6n sus 5i nu 6n 7os3TreiA (e ce# dac- ratele dob>nzilor 8or cre5te# ei cum!-r- ca
nebunii aur? 'a acesta nu se !l-te5te dob>nd-# nu? (eci# de ce Eanca El8e4iei cum!-r- aur 6ntruna# licit>nd de
)a!t 6m!otri8a ei 6n5i5i# a8>nd 6n 8edere c- !re4ul unei uncii de aur brut a crescut numai din cauza ei la doi2
s!rezece dolari? Nimeni altcine8a nu !-rea s- cum!ere3 (oar ei3
PatruA Ar !utea s- )ie doar o coinciden4- )a!tul c-# 6n aceea5i zi# c>nd s2au !etrecut toate acestea# :err
Generaldire9tor (o9tor &lric :uber a trimis acele in8ita4ii b-ncilor res!ecti8e?
2 *re4i s- s!une4i c- ar !utea s- e@iste o leg-tur- 6ntre aceste )a!te? zise &stino83
2 Nu Bar !uteaC# s!use omul ;GE de la Eerna3 Trebuie s- e@iste o leg-tur-3
2 Care e? 6ntreb- &stino8 s!ontan3
2 (e unde dracu s- 5tiu? Eu nu sunt analist# !u5tiule3 Tu s-2mi s!ui3 A!oi 8oi 5ti ce s- urm-resc mai de!arte# ce
6ntreb-ri s- !un3 Este im!ortant ca tu s- desco!eri leg-tura de care 8orbim# dragul meu Grigori# !entru c- aici a
6nce!ut s- se 6nt>m!le ce8a )oarte im!ortant3 1imt eu3 Tu ce crezi? 1!une2mi m-car ce b-nuie5ti3
Pentru a doua oar-# Grigori &stino8 se 8-zu !us 6n situa4ia s- aleag- dac- s- se !re)ac- sau nu3 1e ot-r6 din nou
s- )ie sincerA
2 Ca s- 8- s!un cinstit# n2am nici cea mai 8ag- idee3
2 (esco!er- 5i sun-2m-3 Imediat3 Alt)el 8a trebui s- trec !este ca!ul t-u# oric>t de mult mi2ar !l-cea de tine3
2 (a3 O s- sun3 M>ine# 6nainte de !r>nz3 Li mul4umesc# mul4umesc )oarte mult3
Cu aceasta linia s!ecial- ie5i din )unc4iune3
C>te8a secunde mai t>rziu# Grigori st-tea 6n )a4a ma5inii lui de scris electrice# nu !rea so)isticate# scriind un
ra!ort !e care inten4iona s-2l !un- !e biroul 5e)ului s-u du!- dou-s!rezece ore3 C>t de sigure erau aceste
in)orma4ii# 6n s!ecial cea !ri8ind o!era4iunile de eci8alare 5i acea B6nt>lnire strict secret-C care )usese stabilit-
s- aib- loc la <uric !este 5ase zile? Cum !utea omul lor de acolo s- 5tie acest lucru?
P
Grigori &stino8 65i !unea aceste 6ntreb-ri# !entru c-# )iind un analisi 6ncadrat !e un !ost in)erior# nu a8ea acces
la in)orma4iile strict secrete !ri8ind e@isten4a lui :anni Graber3
(ar cine era aceasta?
Pentru a r-s!unde la aceast- 6ntrebare# trebuie s- ne 6ntoarcem !u4in 6n tim!# de )a!t# s- )acem o retros!ecti8- a
rela4iilor )iel8eto2ruse 6nce!>nd cu Primul R-zboi Mondial 5i cu *ladimir Ilici 'enin3 Acesta a stat 6n El8e4ia#
res!ecti8 la Gene8a 5i <iiric# a!roa!e toat- !erioada r-zboiului3 (e acolo a organizat el re8olu4ia rus-3 Li tot de
acolo a !ornit 6n )aimoasa lui c-l-torie 6ntr2un 8agon de mar)- sigilat# trec>nd !rin Germania# ca s- a7ung-
6na!oi 6n Maica Rusie# unde a 6nce!ut s-25i !un- 6n a!licare !lanurile re8olu4ionare3 Aceste lucruri sunt 6n
general 6n mare !arte cunoscute3 Ceea ce nu 5tiu 6ns- )oarte mul4i este c-# 6nainte de a !leca din <iiric# 'enin a
)ormat cadre de acelea5i o!inii cu el din r>ndul el8e4ienilor care# c>4i8a ani mai t>rziu# au creat die Partei der
Arbeit# adic- Partidul Comunist din El8e4ia# care 6n .989 mai e@ista 6nc-3 (e5i n2a )ost niciodat- membr- a
acestui !artid# :anni Graber a )ost tim! de dou- decenii ceea ce se !oate numi Bo to8ar-5- de333 distrac4iiC# ceea
ce 6nseamn- c- !artici!a la cele mai multe reuniuni dansante organizate de !artid 6n sala sindicatelor 5i 8enea
deseori la restaurantul 1tiissio) la c>te o serat- de Jass# 7oc de c-r4i el8e4ian asem-n-tor 7ocului de !inacle3
Restaurantul cu !ricina era un loc de 6nt>lnire sacrosant# deoarece# c>t tim! a stat la <iiric# aici obi5nuia
*ladimir Ilici 'enin s-25i !etreac- serile# uneori b>nd bere cu b-ie4ii# alteori 8in alb cu iubita lui Inessa3 A5a cum
aceasta din urm- mergea cu 'enin 5i to8ar-5ii lui 6n e@cursiile lor !e munte# locul de destina4ie !re)erat )iind
1orenberg# tot a5a# 5a!tezeci de ani mai t>rziu# :anni Graber mergea cu disci!olii el8e4ieni moderni ai lui 'enin
din Partidul Muncii 6n e@cursia anual- 6n Eerner Ober6and3
Este !u4in !robabil c- ea ar )i continuat ast)el de acti8it-4i dac- ar )i 5tiut ce declara4ii 5i recomand-ri )-cuse
*ladimir Ilici 'enin 6n acela5i restaurant# 1tiissio)# unde ea 7uca at>t de des c-r4i3 Ea nu 5tia c- 'enin s!usese
des!re 4ara ei c- era BO re!ublic- de lacei3 Asta este El8e4iaPC 5ic- adresase 6ndemnulA BPune4i m>na imediat !e
b-nciP Atunci El8e4ia 8a )i o 4ar- !roletar-PC (ar# )iind o el8e4ianc- n-scut- cu treizeci de ani 6nainte ca )emeile
din El8e4ia s- )i c-!-tat dre!turi !olitice# :anni Graber era totalmente a!olitic-3
Cum a7unsese ea totu5i s- se amestece cu ace5ti comuni5ti? 1e 6nt>m!lase 6n .9G9# an 6n care se anga7ase ca
sim!l- dactilogra)- la Eanca Na4ional- a El8e4iei3 ,n acela5i an a 6nce!ut s- se 6nt>lneasc-# !entru !rima dat- 6n
8ia4a ei# cu un b-iat3 Prima ei iubire a )ost un ucenic de m-celar# care era nemul4umit de starea lui social- 5i care#
dornic s- !ar8in-# 6ncura7a re8olu4ia 6nscriindu2se 6n Partidul Comunist din El8e4ia3 &lterior# el a !-r-sit !artidul
5i !e ea 5i a emigrat 6n Australia3
:anni a continuat s- tr-iasc- la <iiric 5i# deoarece nu le !urta !ic-# a continuat s- danseze# s- 7oace c-r4i 5i s-
mearg- 6n e@cursie cu Genossen2u3 el8e4ieni3 Aceste acti8it-4i 5i banca# bine6n4eles# de8eniser- 8ia4a lui :anni
Graber333 cel !u4in !>n- 6n .98G# c>nd a sur8enit un al treilea element3 'a serata dansant- de Cr-ciun din anul
acela l2a cunoscut !e ata5atul cultural al ambasadei so8ietice3 Acesta a de8enit al doilea b-rbat din 8ia4a lui
:anni 5i asta ciar la o or- du!- ce el desco!erise c- ea era una dintre cele trei )ete care lucrau la secretariatul
!re5edintelui consiliului E-ncii Na4ionale a El8e4iei3 (u!- aceea s2a culcat cu ea 6n )iecare s-!t-m>n-#
6ntotdeauna mar4ea# 6ntotdeauna la locuin4a ei din <uric 5i 6ntotdeauna destul de de8reme# 6n 7urul orei nou-
seara# deoarece :anni trebuia s- )ie la ser8iciu 6n )iecare diminea4- la ora 5a!te 5i 7um-tate 5i se m>ndrea c-# din
ziua 6n care se anga7ase# nu 6nt>rziase 5i nici nu li!sise niciodat-3
,n seara aceea# la ora nou- 5i dou-zeci# mar4i F ianuarie .989# du!- o !artid- deosebit de !asionat-# :anni
Graber a 6nce!ut s- s!un-# ca de obicei# tot ce 5tia des!re nout-4ile de la banc-3 Erau o mul4ime 6n ziua aceea#
a5a c- ata5atul cultural rus# un b-rbat de cincizeci 5i nou- de ani# continua s- o m>ng>ie 6n s!eran4a c-# e@citat-
)iind# 8a s!une tot ce 5tia3 Alt)el# ea s2ar )i uitat la ceas 5i l2ar )i trimis acas-3 (u!- ce scosese tot ce !utuse de la
ea# rusul a mai )umat o 4igar- 5i a !lecat 6n grab-
6na!oi cu *ol9sDagen2ul s-u la tele@ul 5i la cartea cu ci)ruri de 'a ambasada de la Eerna3
Cum de nu 5tiuse Eanca Na4ional- a El8e4iei des!re trecutul lui :anni 5i de )a!tul c- !actizase cu du5manii
ca!italismului?
Pur 5i sim!lu# !entru c- era )emeie# o creatur- in)erioar- 5i# de aceea# nu conta cu ade8-rat !rea mult# nu era
luat- 6n considerare 6n ansamblul general al lucrurilor3 Este ade8-rat c- )emeile el8e4iene ob4inuser- dre!tul de
8ot 6n anii 5aizeci# dar la asta se limitase totul3 ,n ce !ri8e5te misoginismul# ciar 5i du!- standardele el8e4iene#
b-ncile 6n s!ecial )ormau o categorie a!arte3 'a 6nce!utul acelui an# .989# cele !atru sute 5i ce8a de b-nci
el8e4iene a8eau trei mii !atru sute cincizeci 5i 5a!te de 8ice!re5edin4i# dar# dintre ace5tia# nici unul nu era )emeie3
Nici unul nu era )emeie# !entru c- nu te !o4i a5te!ta de la ele s- 6n4eleag- cici4ele lumii )inan4elorP Asta nu
6nsemna c- )emeile n2a8eau ce c-uta 6n b-nciP Nici un bancer el8e4ian n2ar )i !retins niciodat- a5a ce8a3
(eoarece# du!- cum 5tiu cu to4ii# to4i cet-4enii el8e4ieni cumsecade# )etele el8e4iene sunt loiale# muncitoare 5i# 6n
general# ordonate3 (e aceea erau bune casiere 5i secretare e@celente333 cel !u4in# !>n- c>nd nu le 8eneau idei
nebune5ti3 1e g>ndise cine8a c- !rezint- riscuri !entru securitatea institu4iilor 6n care lucrau? Im!osibil3 =emeile
nu erau amestecate niciodat- 6n cestiuni strict secrete 5i# ciar dac- ar )i auzit 6n 8reun )el ce8a# era !u4in
!robabil c- ar )i 6n4eles des!re ce e 8orba3
:anrti 65i 8-zuse 6ntotdeauna de treab- 5i )usese r-s!l-tit- de8enind membr- a secretariatului# com!us din trei
B)eteC# al lui &lric :uber# situat al-turi de biroul acestuia3 Ea sau una din celelalte B)eteC scria ce 6i dicta acesta#
6i trimitea tele@urile# 6i )-cea cores!onden4a 5i r-s!undea la tele)on3 (eci# cu tim!ul# ce 5tia el 5tia 5i ea# orice
)-cea el# ea era la curent3 Iar 6n aceast- !rim- mar4i a anului .989 ea 5tia c- 5e)ul ei organiza ce8a )oarte
im!ortant3
:uber 6i d-duse instruc4iuni s- !rimeasc- ra!oartele transmise din or- 6n or- ale e@!er4ilor 6n tranzac4ii de la
bursa de aur 5i 8alut-# ca 5i!e cel al 5e)ului gru!ului celor care se ocu!au cu o!era4iunile de eci8alare a ratei
dob>nzii3 Ea le colecta de )iecare dat- 5i# a!oi# con5tiincioas-# intra 6n 8>r)ul !icioarelor 6n cabinetul lui 5i le
!unea !e marginea biroului uria53 Tot ea )usese cea care trimisese cele dou- tele@uri c-tre cei nou- !re5edin4i ai
celor nou- b-nci !rin care )useser- in8ita4i s- 8in- la <uric !este o s-!t-m>n-3 Alt- )at- !rimise 6ns-
6ns-rcinarea s- !reg-teasc- !rogramul !entru acea 6nt>lnire3
(e5i :anni dis!unea de o mul4ime de in)orma4ii# nu era totu5i 6n stare 6n acel moment s- )ac- o leg-tur- logic-
6ntre ele3 1ingurul lucru !e care !utea s- 5i2l 6nci!uie era c- Eanca Na4ional- a El8e4iei se dezecilibrase# 5i
6nc- r-u# 6n ultimul tim! 5i c- ceea ce )-cea acum 5e)ul ei era r-s!unsul la acest dezecilibru3
Grigori &stino8 de4inea acelea5i in)orma4ii 5i# cu c>t se g>ndea mai mult# cu at>t era mai con8ins c- nu a8ea de
ales 5i c- trebuia s- admit- c- erau ade8-rate3 'a urma urmei# acelea5i in)orma4ii !ar8eniser- !rin rezidentul de
la Eerna 5i !rin intermediul omului de la *ne5torgban9 din Mosco8a# surse inde!endente una de alta !e care se
!utea bizui3
1e 6ntoarse deci din nou la ma5ina lui de scris 5i# la ora o!t a doua zi de diminea4-# ra!ortul lui de 5ais!rezece
!agini se a)la !e biroul 5e)ului s-u3
'a ora nou- diminea4a 6n aceea5i zi# 7oi H ianuarie# 1all" EroDn intr- 6n sediul din 'ondra al ziarului Te 0all
1treet Journal# 65i scoase !ardesiul din !iele# 65i lu- o cea5c- de ca)ea englezeasc-# cu un gust 6ngrozitor# 5i se
a5ez- la biroul ei3
Ca de obicei# d-du mai 6nt>i c>te8a tele)oane3 A!oi se rezem- de s!-tarul scaunului 5i 6nce!u s- se g>ndeasc-3
1e g>ndea la 0alter 0riston3
Acesta de4inuse ani de zile )unc4ia de !re5edinte al lui Citiban93 El )usese acela care )-cuse din acea institu4ie
cea mai !uternic- banc- din lume3 (u!- ce se retr-sese# 65i !etrecuse o mare !arte din tim! 4in>nd con)erin4e 5i
scriind !entru NeD Ior9 Times articole con4in>nd o!inii !ersonale3 &na dintre temele lui )a8orite se re)erea la
cererile !ermanente !ri8ind o re)orm- a sistemului monetar interna4ional 5i re8enirea la etalonul aur3 0riston
sus4inea c- lumea nu se 8a mai 6ntoarce niciodat- la etalonul aur# !entru c-# !ur 5i sim!lu# era demodatM el )usese
de!-5it de re8olu4ia tenologic-# 6n s!ecial de cea care a8ea loc 6n domeniul comunica4iilor3 A8em acum# s!unea
el mereu# un Betalon in)orma4ionalC# 6n cadrul c-ruia cuno5tin4ele# )a!tele se r-s!>ndesc 6n 6ntreaga lume la
c>te8a minute du!- ce se 6nt>m!l- ce8a# se scimb- ce8a# este dezmin4it ce8a3 (eci cine8a !e care2l intereseaz-
6n mod legitim ni5te acti8e# 8reo 4ar-# 8reo moned-# 8reo mar)- !oate controla situa4ia ciar dac- se a)l- la Polul
Nord3 Tot ce are el ne8oie este un rece!tor al in)orma4iilor ce !ar8in !rin satelit# un com!uter cu modem# o linie
tele)onic- !re8-zut- cu un sistem de !rotec4ie3 In)orma4ia# 5i nu o relic8- str-8ece# este ceea ce determin- 6n
!rezent 8aloarea interna4ional- a "enului# lirei sterline# )rancului# dolarului# ca 5i !re4ul a o sut- de ac4iuni ale
IEM din NeD Ior9 sau al unei tone de zinc la 'ondra3 Cu c>t este mai bun sistemul de comunica4ii# cu at>t este
mai mic- !robabilitatea unor erori care ar !utea duce la )luctua4ii 8iolente ale 8alorilor interna4ionale# monetare
5i de alt- natur-3 (eci# !otri8it acestor a)irma4ii# cu 8aloare de liter- de e8angelie# )-cute de 0alter 0riston de
la Citiban9 zilele )alimentelor 5i ale !anicii au a!us3 Pe m-sur- ce e)icien4a comunica4iilor mondiale cre5te# 8a
cre5te 5i e)icien4a tuturor burselor3 Nimeni
nu 8a mai a8ea moti8e s- se !iard- cu )irea !este m-sur-3 ,n concluzie# oricine 8a !utea s- 5tie orice 6ntr2un
r-stim! de cincis!rezece minute3 Trebuie doar s- )ie conectat la sistem3
2 Ciar a5a# 0alter? se adres- 1all" !eretelui din s!atele biroului ei3 Eu sunt conectat- 5i 6not 6n in)orma4ii !>n-
!este ureci3 (ar ce 8aloare are o in)orma4ie dac- n2am de unde s- o a!uc?
(u!- numeroasele tele)oane date# se a)la 6n situa4ia c- de4inea acelea5i in)orma4ii ca 5i cele con4inute 6n ra!ortul
de 5ais!rezece !agini 6ntocmit de Grigori &stino8 5i care acum se a)la !e biroul 5e)ului direct al acestuia 6n
cadrul ierariei ;GE de la Mosco8a3 Problema era c- 1all" EroDn se con)runta cu e@act acela5i set de 6ntreb-ri
!e care 5i le !usese5i Grigori3 (e ce cine8a din El8e4ia )-cea 8aluri mari !e !ia4a aurului# 8alutei 5i o!era4iunilor
de eci8alare a dob>nzilor? Era e8ident c- cine8a 5tia ce8a# ce8a 6n !lus ce nimeni altcine8a nu 5tia3 Ce era acel
ce8a 6n !lus?
0alter 0riston s!usese c- o ast)el de situa4ie nu 8a mai )i !osibil-3
65i consult- 6nsemn-rile s- 8ad- dac-2i sc-!ase ce8a3 Aurul mai crescuse cu 6nc- nou- dolari uncia# 6n !lus )a4-
de cei dois!rezece la c>t a7unsese ieri3 (olarul continua s- scad- serios 6n com!ara4ie cu )rancul el8e4ian# marca
german- 5i "enul 7a!onez3 Ratele dob>nzii cresc !este m-sur- la NeD Ior9A rata dob>nzii la )ondurile )ederale a
s-rit cu un !rocent azi2diminea4-# la obliga4iunile la termen a crescut cu !este unu la sut-# iar ratele dob>nzii
o)erite la certi)icatele de de!ozit 6n dolari !e trei 5i 5ase luni# la 'ondra# au crescut cu zero o!tzeci la sut-3 1e
z8onea c- el8e4ienii continu- s- domine o!era4iunile de eci8alare 5i se descotorosesc c>t de re!ede !ot de
obliga4iunile cu rate 8ariabile ale dob>nzii !e care le de4in 6n America3
Ea scrise a!oi !e blocnotesul ei galbenA
ConcluzieA Euro!enii# mai ales el8e4ienii# se debaraseaz- de dolari# de obliga4iunile cu rat- 8ariabil- a dob>nzii
5i cum!-r- aur !entru c-A
.3 Cine8a din El8e4ia este interesat ca 6n 1&A s- re6ncea!- imediat un !roces serios de in)la4ie3 (e aceea sca!-
de dolari 5i se ascund de in)la4ie 6n s!atele ad-!ostului clasic# aurul3
$3 (ac- in)la4ia cre5te# cresc 6ntotdeauna 5i ratele dob>nzii3 Aceasta e@!lic- de ce el8e4ienii )ac aceste eci8al-ri#
6ncerc>nd s- se anga7eze 6n !l-4i !e termen lung cu rate )i@e ale dob>nzii c>t3 tim! acestea sunt 6nc- mici3
2 1e leag-# murmur- ea3 A!oi scriseA
Alt- concluzieA
(ac- in)la4ia 6nce!e 6n )or4- 6n 1&A 5i# 6n acest )el# !robabil# !este tot R8ezi !unctele . 5i $ de mai susS# aceasta
8a 6nsemna c- !re4ul tuturor acti8elor reale# 5i nu numai al aurului# dar al tuturor m-r)urilor# 6n s!ecial al
!etrolului 8a cre5te cores!unz-tor3
A!oi scriseA 6ntrebareA Ade8-rat?
1all" EroDn era destul de mul4umit- de !ersoana ei3 Mintea 6i )unc4iona3 (escise com!uterul# intr- !e ser8iciul
de 5tiri )inanciare al indicelui (oD Jones 5i 6l ceru !e cel al !etrolului3 O secund- mai t>rziu ci)rele de !e
monitor 6i s!uneau c- !re4ul !etrolului sc-zuse cu un dolar 5i dou-zeci de cen4i barilul at>t !e !ia4a la zi de la
Rotterdam# c>t 5i !e !ia4a li8r-rilor la termen de la NeD Ior93
N2a8ea sens3 Era o anomalie# 5i anomaliile de obicei re!rezint- indicii !oten4iale3 Nu25i amintea cine2i s!usese#
dar ea crezuse3
BG>nde5te2te# )atoPC 65i s!use3
A!oi sun- tele)onul3 Era 5e)ul gru!ului care se ocu!a de o!era4iunile de eci8alare a dob>nzilor de la )iliala din
'ondra a b-ncii Case Manattan3 Aceast- banc- era cea mai bun- 6n acest domeniu 5i ea scrisese un articol
)oarte elogios des!re ei 6n Journal3
2 'a tele)on e Gerr" Goler de la Case# 6nce!u el3 Am ce8a care ar !utea s- te intereseze# 1all"3 Ce8a )oarte
neobi5nuit3 Noi nu !rea 5tim ce 6nseamn-3 Poate am !utea rezol8a 6m!reun-3
2 (es!re ce e 8orba# Gerr"?
2 El8e4ienii# 6n s!ecial Eanca Na4ional- a El8e4iei# au )ost )oarte acti8i 6nce!>nd de ieri 5i continu- 6n )or4- azi 6n
domeniul meu# al o!era4iunilor de eci8alare a dob>nzilor3 Probabil ai auzit de7a3
2(a3
2 Eine3 *reau s-24i s!un c- 6n diminea4a asta a a!-rut urm-toarea situa4ieA curtierii londonezi se intereseaz- !este
tot 5i caut- institu4ii de !rim- m>n-# de !re)erat b-nci euro!ene# care ar !utea )i interesate s- !reia obliga4iuni de
eci8alare ale unei b-nci el8e4iene im!ortante3
2 Iar-5i Eanca Na4ional- a El8e4iei3
2 Curtierii nu au s!us# dar ai gicit32 (e ce )ac asta?
2 E@!lica4ia logic- ar !utea s- )ie c- Eanca Na4ional- a El8e4iei este 6ngri7orat- c- !artenerii lor 6n ast)el de
o!era4iuni nu25i !ot onora obliga4iile de !lat-3
2 12a mai 6nt>m!lat asta !>n- acum?
2 12a 6nt>m!lat de c>te8a ori# dar de )iecare dat- a )ost 8orba doar de sume 6n 7urul a dou-zeci de milioane de
dolari3 Cu alte cu8inte# nu erau 6n discu4ie sume mari care s- !ro8oace 6ngri7orare# dac- 4ii seama c- 6n cazul
o!era4iunilor de eci8alare# la care m- re)er acum# este 8orba de a!roa!e cinci sute de miliarde de dolari3
2 A!ro!o# aceste obliga4iuni sunt incluse 6n bilan4?
2 Eine6>n4eles c- nu3
1e g>ndi c- Paul Ma"er 6i s!usese c- 6n aceast- !ri8in4- nu e@ista nici un moti8 de 6ngri7orare3 65i not- s-2l sune3
Imediat3
2 Ceea ce este cu ade8-rat interesant acum# continu- interlocutorul ei de la banca Case# este !artenerul im!licat
6n )iecare caz3
2 <i mai de!arte3
2 Eanca Americii3
1all" r-mase ca tr-snit-3 Nu trecuser- nici trei s-!t-m>ni de c>nd scrisese articolul acela elogios des!re EA#
articol care a!-ruse !e !agina 6nt>i a ziarului 0all 1treet Journal3 Primise in)orma4ii eronate? =usese dus- de
nas? O !-c-lise Paul Ma"er?
Trase o linie groas- sub 6nsemnarea !e care 5i2o )-cuse mai 6nainte# de a2l suna# 5i scrise BimediatC3
2 Nu numai at>t# continu- ti!ul de la Case# dar curtierii ne2au s!us c- Eanca Na4ional- a El8e4iei este dis!us- s-
!l-teasc- comisioane )oarte mari oricui !oate aran7a asemenea o!era4iuni# comision !e care curtierii sunt mai
mult dec>t dis!u5i s-2l 6m!art- cu noi dac- !utem s-2i a7ut-m3 Li 6i 5tii# 1all"# !e el8e4ieni# ei niciodat- nu 8in cu
o o)ert- de a)acere3
2 (eci# ce 6nseamn- asta?
2 12ar !utea s- 6nsemne c- gru!ul care se ocu!- cu ast)el de o!era4iuni de la Eanca El8e4iei s2a s-turat de cei de
la EA3 Poate c- ti!ii din1an =rancisco i2au !-c-lit 8reodat-3 Tot ce 5tiu este c- acest gen ti! tranzac4ii este )-r-
!recedent3
2 (ac- )ac o o!era4iune de eci8alare# trebuie s-2i in)ormeze 6n !realabil !e cei de la Eanca Americii?
2 (e!inde de ce a )ost !re8-zut 6n acordul ini4ial# cred3 (ar al 5aselea sim4 6mi s!une nu numai c- ar trebui s-
in)ormeze EA# dar 5i c- ar )i ne8oie ca aceasta s-25i dea consim4-m>ntul3 A5a cum 4i2am s!us# 1all"# un ast)el de
lucru este 6ntr2ade8-r )-r- !recedent3 (e asta te2am sunat3
264i sunt recunosc-toare# Gerr"# s!use ea3 (ac- mai auzi ce8a# sun-2m-3 Ciar 5i acas-3 1tai s-24i dau num-rul3
(u!- ce i2l d-du# 6ncise3
Ridic- din nou rece!torul# de data asta cu inten4ia s-2l sune !e Paul Ma"er acas-3 65i d-du seama c- nu are
num-rul lui 5i 6nce!u a!oi s- )ormeze num-rul de la ser8iciul de in)orma4ii din 0asington3 (>n2du25i 6ns-
seama c- acolo era !atru diminea4a# trase o 6n7ur-tur- s!eci)ic american- 5i tr>nti tele)onul3
1e ot-r6 a!oi s- se duc- la 5e)ul ei care r-s!undea de )iliala din 'on2dra a ziarului3 ,i 8enise o ideee# dar a8ea
ne8oie de s!ri7inul lui3 (ac- teoria lui 0alter 0riston nu era o!erant- s-!t-m>na asta 5i# deci# n2a8eau s-2i
!ar8in- in)orma4iile com!lete de care a8ea ne8oie# ea tre2E&IA# !ur 5i sim!lu# s- )ac- 6n a5a )el 6nc>t s- le
ob4in-3
2 1all"# 6i s!usese acesta du!- ce ea 6l in)ormase# este o situa4ie !e care o !ot rezol8a cei de la redac4ia din
0asington3
2 Pe naiba# !ot3 &ite ce2i3 Eu am 6nce!ut s- m- ocu! de treaba asta3 Am ob4inut datele de la Eanca Americii c>nd
nimeni altcine8a n2a 8rut s- se ocu!e3 Ori m- duc# ori demisionez3
2 Eine# du2te3
Cam !e la aceea5i or- c>nd 1all" ie5ea trium)-toare din biroul 5e)ului ei de la 'ondra# 5e)ul 1ec4iei de analiz-
!olitic- 5i economic- a (irec4iei !entru Euro!a Occidental- a ;GE terminase a!roa!e de citit ra!ortul de
5ais!rezece !agini alc-tuit de Grigori &stino83 Tocmai atunci unuldintre secretarii lui 6i !use !e mas-# ca de
obicei la acea or- a zilei# o co!ie tele@ a sintezei Agen4iei Reuter des!re ceea ce se 6nt>m!la !e !ia4a !etrolului
6n diminea4a aceea3 Iar ceea ce se 6nt>m!la 6n acea zi de H ianuarie .989 era c- !re4ul !etrolului sc-dea3
'a )el ca 5i 1all" EroDn# 65i d-du seama de anomalie3 N2a8ea sens ca !re4ul !etrolului s- scad-3 ,n !lus# o
sc-dere serioas- a acestuia ar )i !utut a8ea consecin4e e@trem de ne!l-cute !entru economia so8ietic-3 (in
ra!ortul t>n-rului &stino8 se !-rea c- Eanca Na4ional- a El8e4iei 5i c>te8a consor4ii necunoscute atacau dolarul
5i urm-reau s- )ac- a)aceri grase cum!-r>nd aur 6n cantit-4i mari3 Oare aceea5i band- de la <uric 6ncerca acum
Bs- aran7ezeC !ia4a !etrolului?
1itua4ia 6nce!ea s- )ie gra8-3
R-s)oi 6n cartea de tele)on cu numele anga7a4ilor !>n- a7unse la litera &# a!oi ridic- rece!torul3
2 &stino8# s!use el# la tele)on e ;ar!ins9i3 *ino !>n- la mineP
,n urm-toarea 7um-tate de or- !arcurser- 6m!reun- ra!ortul elaborat de &stino8 5i 5e)ul acestuia 6i !use de !este
zece ori aceea5i 6ntrebareA
2 E5ti sigur?
'a ora !r>nzului at>t ra!ortul alc-tuit de Grigori &stino8#3 la care se ad-ugaser- adnot-rile 5e)ului s-u de sec4ie#
!recum 5i un buletin la zi al Agen4iei Reuter des!re situa4ia !re4ului !etrolului se a)lau !e biroul lui *i9tor
Cebri9o8# omul care2i urmase lui Andro!o8 6n )runtea celui mai mare ser8iciu de s!iona7 din lume3 Ra!ortul a8u
un e)ect imediat 6n sensul c- 6i con)irma lui Cebri9o8 ceea ce 5tia de7a# Bce8a 6n !lusC# ceea ce nici Grigori
&stino8 5i nici 5e)ul acestuia de la ;GE# nici 1all" EroDn# 5i nici 5e)ul ei de la redac4ia din 'ondra a ziarului
Te 0all 1treet Journal nu 5tiau3
El 5tia totul des!re 8enezuelean 5i des!re 8izita acestuia din decembrie la Eanca Na4ional- a El8e4iei# des!re
!ro!unerea ciudat- !e care cel dint>i 6m!reun- cu !re5edintele b-ncii res!ecti8e i2o )-cuser- to8ar-5ului
(olgi3 C>nd acesta# ne)iind sigur ce trebuie s- )ac-# se dusese la5e)ul s-u# Ni9olai R679o8# 5i a!oi am>ndoi se
duseser- la Miail Gorbacio8# care )usese r-s!unsul secretarului general?
BNu 8- b-ga4iC3 ,nci!ui4i28-A BNu 8- b-ga4iPC
Ei bine# el# *i9tor Cebri9o8# o s- se bage3 Pentru c- el 2 de alt)el# 5i R679o8# !entru c-# 65i aminti acum# 6i 8orbise
des!re asta 2 a8ea cuno5tin4- des!re ce8a de care to8ar-5ul Gorbacio8 abar nu a8ea3 Ltia de e@isten4a celuilalt
8enezuelean# Carlos# 5i de 6nt>lnirea de la Easel3
(ac- Gorbacio8 ar )i 5tiut acest lucru !oate333 (ar el nu 5tia# deoarece 6i s!usese lui R679o8 s- Bnu se bageC#
6nainte ca acesta s- a!uce s-2i s!un- tot ce a8ea de s!us3 (ac- *i9tor Cebri9o8 ar )i )ost in8itat la acea 6nt>lnire#
cum ar )i trebuit# cum 6n mod e8ident ar )i trebuit# atunci333
Ei# to8ar-5e Gorbacio8# de data asta ai gre5it !ro)undP
*i9tor Cebri9o8 se g>ndi c>te8a cli!e# a!oi 65i cem- secretarul 5i d-du dou- ordineA
2 1!une oamenilor no5tri din zona Mediteranei s- a)le unde este Carlos 5i ce )ace3 Imediat3 Transmite2i
rezidentului nostru de la Eerna s- a)le des!re ce 8a )i 8orba la 6nt>lnirea aceea de la <iiric3 1- a)le c>t mai
re!ede dac- *enezuela are 8reun amestec 6n treaba asta3 Li 6ntreab-2l dac- 6m!rumutul !entru noi# de a c-rui
sindicalizare se ocu!- Eanca Na4ional- a El8e4iei# 8a )i a)ectat3
A!oi# ca 5i cum 6i mai 8enise o idee# 6i s!use secretarului s-u s- i2l dea la tele)on !e 5e)ul sec4iei !ersonal3
2 A8em un analist la 1ec4ia !olitic- 5i economic- din cadrul (irec4iei !entru Euro!a Occidental-# 6l ceam-
&stino83
2 Ce2a )-cut?
2 Nimic3 Ce grad are?
2 A)lu imediat3
A)l- 6n dou-zeci de secunde3
2 Grigori &stino8# dou-zeci 5i o!t de ani# absol8ent al &ni8ersit-4ii din Mosco8a333
2 *reau doar gradul# nu biogra)ia lui3
2 'ocotenent32 Acum este maior# s!use *i9tor Cerbi9o83
2 Am 6n4eles3
2 Li 6nc- ce8a3 1crie cum8a 6n dosar de ce 4ar- dore5te s- se ocu!e?
2 1- 8-d3 A cerut 1uedia de nenum-rate ori# s!use interlocutorul s-u du!- o lung- !auz-3
2 (-2i2o3
,n mod normal# !e :anni Graber n2o suna nimeni la ser8iciu3 Le)ului ei# &lric :uber# nu2i !l-cea acest lucru3
(ar ciar 6nainte s- se 6ntoarc- de la mas-# la ora dou- 5i un s)ert# sun- un b-rbat care l-s- uneia din cele dou-
B)eteC care lucrau cu :anni un num-r unde !utea )i g-sit3 Aceasta era o Bdomni5oar-C b-tr>n- de cincizeci 5i
nou- de ani c-reia unii 6i s!uneau b>r)itoarea b-ncii# iar al4ii t>r)a b-ncii3
C>nd :anni se 6ntoarse# 6i transmise mesa7ul# moment 6n care =r>ulein Graber se 6mbu7ora )oarte tare la )a4-3
Acest )a!t o )-cu !e colega de secretariat a lui :anni# care d-dea leg-tura tele)onic- la a!aratul PE` din biroul
lor 6n ziua aceea# s- asculte con8orbirea lui :anni cu acel b-rbat3 (ac- 7udecai du!- !re)i@# a!elul )usese )-cut
de la Eerna3 Pe cine !utea s- cunoasc- :anni la Eerna? Mai ales un b-rbat3 'a urma urmei# ea abia dac-
cuno5tea !e cine8a la <uric# )ie el )emeie sau b-rbatP Poate c- era cel cu care a8ea ea acele scurte 5i misterioase
con8orbiri o dat- !e s-!t-m>n- 5i# 6n s!ecial# miercurea diminea4-# du!- c>t se !-rea3
Ti!a res!ecti8- era# bine>n4eles# geloas-# !entru c-# de5i :anni Graber a8ea cincizeci 5i unu de ani# era 6nc- o
)emeie destul de atr-g-toare3 Pe tru!ul ei 6nalt de un metru 5i 5aizeci 5i cinci# cele 5aizeci de 9ilograme erau
re!artizate !er)ect3 ,n !lus# )a!tul c-25i !urta !-rul lung# blond 6n coad- de cal o )-cea s- arate mai degrab- de
treizeci 5i nou- dec>t de cincizeci 5i unu de ani3
Tele)onul sun- de trei ori la num-rul din Eerna3 A!oi se auzi un glas de )emeie care s!useA
2 Eotsca)t der &d11R32 Ja# =r^ulein# s!use :anni )oarte 6ncet3 Ic macte gerne mit dem ;ulturattace
s!recen3
2 0en dar) ic melden?
2 =r^ulein Graber3
2 0ie# bitte? 1ie mWssen etDas lauter s!recen3 (eci ea 8orbi mai tareA
2 =r^ulein Graber3
2 Moment# bitte3
C>nd ata5atul cultural so8ietic 8eni la tele)on# intr- direct 6n subiect3
2 :anni# am ne8oie s- m- a7u4i3 Re!ede3 Am ne8oie doar de o mic- in)orma4ie3 E 8orba de 6nt>lnirea de
s-!t-m>na 8iitoare# cea mare de luni de diminea4-3 Ltii la ce m- re)er# nu?
2 Eine6n4eles c- 5tiu# r-s!unse :anni Graber# din a c-rei 8oce se obser8a c-2i dis!l-cea con8orbirea3 (ar de ce te
intereseaz-?
2 Am s-24i s!un mar4ea 8iitoare# seara3 (ar numai 6n cazul 6n care nu te2ai r-zg>ndit 5i nu mai 8rei s- continui333
2 N2am 8rut s- s!un asta3
2 Eine3 Ceea ce 8reau s- 5tiu este un lucru m-runt3 Ltii# cum8a# dac- 6nt>lnirea de s-!t-m>na 8iitoare este
organizat- !entru a reglementa un im!ortant 6m!rumut consor4ial !entru *enezuela?
2 Asta2i tot?
2 Nu3 Poate ai !utea s- m- a7u4i cu o alt- mic- !roblem-3 ,n ce stadiu se a)l- 6m!rumutul !e care banca ta 6l
organizeaz- !entru &niunea 1o8ietic-? E 8orba de dou- miliarde3 =usese stabilit !entru s)>r5itul lunii ianuarie3
Po4i s- a)li ce8a?
'a 6nce!ut :anni nu s!use nimic# a!oi r-s!unseA
2 O s- 6ncerc3
2 O s- te sun acas- la ora 5a!te3 Am s-24i )iu recunosc-tor !entru asta# :anni# s!use rusul# du!- care 6ncise
tele)onul3
:anni Gruber !use 5i ea tele)onul 6n )urc- 5i# 6n cele din urm-# 6ncise 5i b>r)itoarea b-ncii3=-r- s- !ri8easc- 6n
direc4ia lui :anni# ea ie5i din birou# !orni !e coridor 5i intr-# )-r- m-car s- bat- la u5-# 6n biroul 5e)ului
securit-4ii E-ncii Na4ionale a El8e4iei3
(u!- dou- ore# la linia tele)onic- ce ducea la a!artamentul lui :anni Graber )usese instalat de c-tre autorit-4ile
el8e4iene un a!arat de ascultare3
=i@ la ora 5a!te 6n seara aceea sun- tele)onul3 Era o 8oce de b-rbat care 8orbea cu accentul s!eci)ic est2
euro!enilor3
2 Ai reu5it s- ob4ii in)orma4ia? 2(a3
2Li?
2 1e 8or discuta dou- aran7amente de credit3 &nul !entru *enezuela 5i altul !entru Me@ic3
2 Te re)eri la 6m!rumuturi consor4iale?
2 Nu# m- re)er la linii de credit3 'iniile de credit 8or )i !use la dis!ozi4ie de toate cele nou- b-nci 5i se ridic- la o
sum- total- de cincis!rezece miliarde de dolari3 Me@icul 8a !rimi zece miliarde# iar *enezuela cinci3
2 Li 6m!rumutul !entru &niunea 1o8ietic-?
2 O s- )ie discutat con)orm !rogramului3
2 E5ti absolut sigur-? 2(a3
2 :anni333 e5ti nemai!omenit-P N2o s- te mai 6ntreb niciodat- ast)el de lucruri3 ,4i !romit3 Trebuie s- 6ncid3
2 Ne 8edem mar4ea 8iitoare?
2 Eine>n4eles# s!use el 5i 6ncise3
(ou- ore mai t>rziu ata5atul cultural so8ietic trecu )rontiera El8e4iei cu =ran4a3 A doua zi# la ora o!t diminea4-#
se sui la bordul unui a8ion al com!aniei Air =rance care )-cea curse 6ntre Paris 5i Mosco8a3 Inten4iona ca de la
aero!ort s- se duc- direct la biroul lui *i9tor Cebri9o83 i
,n aceea5i diminea4-# la ora 5a!te )-r- un s)ert# !atru o)i4eri de la ;antonal!olizei din <iiric# dintre care unul era
)emeie# b-tur- la u5a a!artamentului lui :anni Graber3 C>nd aceasta# 6mbr-cat- 6n alat de cas-# deoarece abia
atunci se sculase# descise u5a# )emeia !oli4ist o in)orm- c- este arestat-# 6n baza articolelor $/$ 5i $/F ale
Codului Penal el8e4ian# sub acuza4ia de s!iona7 economic3
Poli4ista scoase a!oi din geanta ei o c-rticic- cu co!er4i ro5ii 5i citi cu glas tare articolele res!ecti8e3 ,n !artea
)inal- a articolului $/F se s!uneaA BIn scDeren =^llen ist die 1tra)e bis zu zen Jaren <uctausC3
:anni !-rea c- n2aude3
2 *- mai citesc 6nc- o dat- aceast- !ro!ozi4ie# =r^ulein Graber# s!use !oli4istaA BIn cazuri considerate gra8e
!edea!sa !oate s- mearg- !>n- la zece ani de 6ncisoareC3 6n4elege4i?
:anni Graber r-s!unse 6n s)>r5it3 Acum nu mai ar-ta de treizeci de ani3 (e )a!t# acum ar-ta mult mai b-tr>n-
dec>t era 6n realitate3
2 Ja# ic 8erstee3
2 Atunci 6mbr-ca4i28-# 6i !orunci !oli4ista# care se a5ez- !e marginea !atului 6n tim! ce :anni )-cea ce i se
s!usese3 Preg-ti4i28- o 8aliz-3 *- sugerez s- lua4i doar lucruri strict necesare3
O or- mai t>rziu# :anni Graber era 6ncis- 6n sec4ia !entru )emei a 6ncisorii centrale din <iiric# bine cunoscut-
!rostituatelor# oa4elor de !rin magazine 5i b-rm-ni4elor care 6n5elau clien4ii ca un loc unde ele !etreceau 6n mod
normal dou-s!rezece ore 6nainte de a )i scoase de acolo de !ro@enetul care le e@!loata# de so4ii lor sau de
!ro!rietarii barurilor3 Nimeni n2a8ea s- a!ar- s- o scoat- !e :anni Graber 6n urm-toarele dou-s!rezece ore 5i#
de )a!t# nici 6n urm-toarele dou-s!rezece zile3 Ea a8ea s- )ie 4inut- la izolare# nu a8ea dre!tul s- comunice cu
nimeni 5i nici s- bene)icieze de asisten4a unui a8ocat sau de a7utorul cui8a# inclusi8 al ru5ilor3:anni Graber
6n8-4a lec4ia 8ie4ii eiA nu trebuie s-24i bagi nasul 6n treburile unei b-nci el8e4ieneP
*i9tor Cebri9o8 se a)la 5i el 6n cursul unui !roces de 6n8-4are3 P-rea tot mai mult c- du5manul s-u de o 8ia4-#
din lu!ta 6m!otri8a c-ruia )-cuse !rinci!alul sco! al e@isten4ei lui 6n ultimii cincizeci de ani era totu5i 8ulnerabil3
Li# ceea ce era curios# de )a!t uimitor# era c- toat- lumea !ierduse din 8edere natura acestei 8ulnerabilit-4i3 Cu
e@ce!4ia lui ;arl Mar@3 Acesta ar-tase )oarte clar ce 6i 8a 6ngenuncea 6n mod ine8itabil !e americaniA sistemul
lor ca!italist care 8a s-ri 6n aer de la sine3 (ar nimeni nu2l mai citea !e ;arl Mar@# nu? Cu at>t mai !u4in tinerii
de5te!4i 5i 5meceri din antura7ul to8ar-5ului Gorbacio83
Totu5i n2a8ea s- strice dac- ine8itabilul era a7utat !u4in# a5a cum se 8a 6nt>m!la acum3
(eoarece cur>nd# !oate )oarte cur>nd# 1tatele &nite 8or )i lo8ite din trei !-r4iA o lo8itur- 8a 8eni din !artea
Americii 'atine3 Cealalt- din !artea Euro!ei3 Acest lucru )usese recon)irmat de omul lor care tocmai se 6ntorsese
de la <uric3 'o8itura )inal- 8a 8eni din Orientul Mi7lociu3
Poc# !oc# !ocP
Rezultatul 8a )i aosul3 Americanii 8or )i !araliza4i# deoarece# considera Cebri9o8# ei nu 8or 5ti !e cine s- se
r-zbune# a8>nd 6n 8edere c- toate acestea a8eau s- se 6nt>m!le )-r- ca &niunea 1o8ietic- s- mi5te m-car un
degetP
'o8itura de gra4ie333 !rin asta era at>t de diabolic !lanul !us la cale de 8enezueleni3 C>t !ri8e5te natura lui# nu
6nc-!ea nici o 6ndoial-3 Nu mai !u4in de cinci surse di)erite din Orientul Mi7lociu ra!ortaser- acela5i lucruA se
z8onea c- at>t Carlos# c>t 5i Abu Nidal erau la Eeirut3 Carlos a7unsese cu o noa!te mai 6nainte cu un a8ion cu
reac4ie libian3 A8ionul se mai a)la 6nc- !e o !ist- a aero!ortului din Eeirut# !-zit de o duzin- de !alestinieni3
1e s!unea c- ei recrutau asasini 6n 1abra# 1atila 5i Eur7 al Era7ne# cele trei tabere ale re)ugia4ilor !alestinieni
situate la sud de ora5# ale
c-ror bar-ci mizere erau !line de tineri dis!era4i care c-utau s- se r-zbune 6m!otri8a unei lumi ce le )urase !atria
5i# 6n acest )el# 8iitorul3 Care era 4inta de data aceasta?
Nimeni nu 5tia# dar se s!unea c- trebuia s- )ie una im!ortant-# din moment ce Carlos 5i Abu Nidal a8eau o
mul4ime de bani de celtuit3 O mul4imeP 1e z8onea c- milioane3 Milioane de dolariP 'a 6nce!ut s2a crezut c-#
)iind at>t de mul4i# trebuia s- )ie im!licat din nou Gadda)i3 Al4ii !recizar- 6ns- re!ede c-# 6n condi4iile 6n care
!re4ul !etrolului sc-dea din nou# liderul libian nu mai dis!unea de at>4ia bani ca s-2i risi!easc-3 (ar dac- nu era
Gadda)i# cine !utea )i? Nimeni de la Eeirut# nici de la (amasc# nici de la Tri!oli nu !-rea s- 5tie3
(ar *i9tor Cebri9o8 5tia3 (eoarece a)lase des!re 6nt>lnirea dintre Carlos 5i ministrul !etrolului din America
'atin-# la Easel3 Erau bani 8enezueleni3 Acesta )usese sco!ul 6nt>lnirii de la Easel3 (ac- )aci leg-tura cu ceea ce
se 6nt>m!lase la <iiric 6n decembrie 5i ra!ortezi la ceea ce era !rogramat s- se 6nt>m!le s-!t-m>na 8iitoare la
<iiric# 8oild# totul era clar3
Americanii a8eau s- )ie ataca4i !e nea5te!tate 6n !unctul cel mai slabA
2 de gu8ernele latino2americane3
2 de b-ncile euro!ene3
2 de gru!ul sau gru!urile sinuciga5e organizate de Carlos 5i Abu Nidal cu bani 8enezueleni3
PocP PocP PocP
(e5i era absolut 6m!otri8a normelor introduse de Miail Gorbacio8# 5e)ul ;GE descuie un sertar de la biroul
s-u 5i scoase o sticl- mare de 1tolicinaia3
2 Pentru declinul 5i !r-bu5irea 1tatelor &nite# s!use el cu 8oce tare# adres>ndu2se biroului 6n care nu era nimeni#
5i !entru nebunul de la ;remlin care a crezut c- !oate s- )ac- a)aceri cu Ronald Reagan# ad-uga el 6ncet3
A!oi 6l sun- !e un coleg de la Ministerul A!-r-rii32 Cred c- a 8enit momentul# a!ro!o de Pa9istan3 (e ce nu
treci !e aici# c>nd ai tim!# s- st-m de 8orb-3
A!oi Cebri9o8 65i cem- secretarul3
2 *reau ca to4i oamenii no5tri din Me@ic s- )ie !u5i 6n stare de alarm-3 12ar !utea s- intr-m 6n ac4iune s-!t-m>na
8iitoare3
(u!- ce secretarul s-u 6ncise u5a# Cebri9o8 mai trase o du5c- de 8otc-3 A5te!ta acest moment din .9K$3
,n aceea5i zi# de G ianuarie .989# ser8iciile secrete occidentale 6nce!ur- s- se agite3 E)*# Eundesamt )ur
*er)assungsscutz# ser8iciul de contras!iona7 din Germania Occidental-# )u cel care trimise un tele@ biroului
central al Inter!olului de la Paris 6n care se !reciza c- in)ormatorii lor tocmai le aduseser- la cuno5tin4- c- un
anume Joacim 1cmidt dis!-ruse din =ran9)urt cu o lun- 6n urm- 5i se credea c- este 6n str-in-tate !un>nd la
cale noi ac4iuni teroriste3 1cmidt# continua mesa7ul# era un membru de seam- al gru!-rii =ac4iunea Armata
Ro5ie# dar ac4iunile lui teroriste nu se limitau la Germania3 =usese 8-zut de dou- ori la Eeirut 6n com!ania lui
Abu Nidal 5i o dat- la Tri!oli# 6m!reun- cu Ilici Ramirez 1ancez# cunoscut 5i sub numele de Carlos3 1e b-nuia
c- uneori ser8ea ca Bsu!er8izor !e terenC al ac4iunilor teroriste 6ntre!rinse 6n Euro!a Occidental- 5i s!onsorizate
at>t de Nidal# c>t 5i de Carlos3
,n continuare se d-deau am-nunte des!re acest om3 *orbea a!roa!e !er)ect engleza cu accent american# de!rins
c>nd# t>n-r )iind# lucrase la clubul o)i4erilor de la baza )or4elor aeriene de la Rein2Main3 *orbea# de asemenea#
a!roa!e )luent araba# ca urmare a )a!tului c-# la s)>r5itul deceniului al o!tulea# !etrecuse o!ts!rezece luni 6ntr2o
tab-r- de !reg-tire a terori5tilor situat- 6n a)ara (amascului3 A8ea !este un metru 5i o!tzeci 6n-l4ime# era blond
5i 6i li!sea )alanga su!erioar- de la degetul al treilea# de la m>na st>ng-3
Omul era 8iclean 5i !ericulos# atr-gea aten4ia E)*3 Era !osibil s- a!ar- oriunde# de la Roma la 'ondra 5i la NeD
Ior93 1e cerea3
Inter!olului s- alerteze c>t mai multe organe de !oli4ie din lumea 6ntreag-3
,n du!-2amiaza aceea# semnalmentele lui Joacim 1cmidt sosir- !rin tele@ul unit-4ii antiteroriste a =EI 5i
intrar- imediat 6n com!uterul central al agen4iei de la 0asington3
.F
,n .989# Eeirutul ar-ta ca Eerlinul 6n .9HG3 Era un ora5 6n ruine3
2
,n tim! ce Abu Nidal# a5ezat !e locul din s!ate al unui Mercedes F%%# str-b-tea str-zile acestui ora5# a8>ndu2l
al-turi !e Ilici Ramirez 1ancez# !ri8ea ruinele de a)ar- cu o m>ndrie a!roa!e !atern-3 El )usese cel care
6nce!use !rocesul de distrugere# !un>nd la cale atacul# a!roa!e )atal# asu!ra lui 1lomo Argo8# ambasadorul
Israelului 6n Regatul &nit3 Acest atac determinase un r-s!uns dur din !artea e8reilor# soldat cu in8adarea
'ibanului de c-tre Israel# ceea ce dusese la distrugerea !olitic- 5i )izic- a 'ibanului ca stat3
Ciar 5i numai acest lucru# g>ndea Abu Nidal# )-cea din el !rimul terorist al lumii 5i al tuturor tim!urilor3 Mai
mare 5i dec>t Carlos Lacalul# omul care 5edea l>ng- el )-r- s- scoat- o 8orb-3 (esigur# anii .9/% )useser-
domina4i de Carlos3 C>nd acesta organizase atentatul 6m!otri8a sediului OPEC de la *iena 5i r-!ise nu mai !u4in
de zece mini5tri ai !etrolului din Algeria 5i 'ibia# de8enise cel mai celebru terorist al secolului al dou-zecilea3
(ar ce )-cuse el de atunci? A!roa!e nimic3 Este ade8-rat c- !usese o bomb- 6ntr2unul din trenurile su!erra!ide
din =ran4a# 'a Tres Grande *itesseM !usese alt- bomb- 6n gara din MarsiliaM contribuise la !unerea 6n a!licare a
unui !lan de asasinare# la =ran9)urt# a unor banceri 5i oameni de a)aceri germani cu a7utorul =ac4iunii Armata
Ro5ie3 (ar c>4i )useser- omor>4i# la urma urmei? C>te8a zeci# cel mult3
Li ce )-cuse el# Abu Nidal? (in .98G omor>se a!roa!e 5a!te sute de oameni3 Asta )-cuseP Li b-gase 6n s!erie4i
6ntreaga lumeP
Anii .9/% )useser- ai lui Carlos# dar nu 6nc-!ea 6ndoial- c- anii .98% erau ai lui# ai lui Abu Nidal3 (oar 6ntr2un
singur an# .98G# el 5i oamenii lui organizaser- 5i e)ectuaser- deturnarea !acebotului de croazier- Acille 'auro
6n MediteranaM distruseser- a8ionul /$/ al liniilor Egi!tair 5i uciseser- 5a!tezeci dintre !asagerii luiM omor>ser-
de Cr-ciun e8rei 5i americani !e aero!orturile din Roma 5i *iena3 (ar asta era doar ce se 5tiaP (ac- !uneai la
socoteal- ceea ce )-cuse ciar 6n Orientul Mi7lociu# 6n s!ecial 6n 'iban 5i la )rontiera cu Israelul# doar 6n acel an
Abu Nidal reu5ise s- omoare o sut- o!tzeci 5i unu de oameni 5i s- r-neasc- gra8 mai mult de dou- suteP
,n cei trei ani care trecuser- de atunci# Abu Nidal 5i Consiliul Re8olu4ionar Al =ata# !e care2. conducea#
omor>ser- cinci sute uns!rezece !ersoane3 Num-rul 8ictimelor crescuse 6n urma atentatului din olul rezer8at
liniilor Pan Am de !e aero!ortul Carles de Gaulle din Paris# c>nd )useser- omor>te 5aizeci 5i una de !ersoane#
6n s!ecial americani# ca 5i 6n urma mitralierii 6ntregii eci!e na4ionale de )otbal a Israelului# 6n tim! ce aceasta se
6nregistra la otelul Amigo din Eru@elles# 5i 6n urma celei mai mari lo8ituri# dobor>rea# cu a7utorul a dou-
lansatoare de racete so8ietice# !ortabile# a a8ionului /H/ a!ar4in>nd liniilor El Al 6n tim! ce acesta era !e
!unctul de a ateriza !e aero!ortul din Atena 6n 8ara anului .988# )a!t- care se soldase cu moartea tuturor
e8reilor a)la4i la bord3 Ciar !restigioasa re8ist- NeDsDee9 s!usese des!re el c- BPrin num-rul de 8ictime 5i
cruzime# 6n com!ara4ie cu el# [Carlosb# teroristul interna4ional num-rul unu al anilor .9/%# !-rea un 6ngera5C3
Americanii )-cuser- tot ce le st-tuse 6n !uteri ca s-2l g-seasc- 5i s-2l omoare3 (ar degeabaP R-s!>ndiser-
minciuni insidioase des!re elA ba c- murise 6n urma unui cancer la )icat# ba c- )usese asasinat de oamenii lui
Iasser Ara)at3 Toate acestea do8edeau c>t de mult doreau americanii ca lumea s- cread-# cel !u4in# c- sc-!aser-
de el3 Eine6n4eles c- obosise# 5i acest lucru 6nce!use s- se 8ad-3 C>nd se uitase 6n oglind- 6n diminea4a aceea#
trebuise s- admit- c- celia lui a8ansa tot mai mult3 (ar !-rul 6iera 6nc- negru3 Negru ca !ana corbului3 Li ocii
6i r-m-seser- ageri3 El continua s- )ie Abu Nidal Bs!iritul r-u care b>ntuie doar noa!teaC3
(ar nu era 6nc- noa!te3 Era o zi 6nsorit- de iarn-# cum sunt ast)el de zile 6n 'iban# iar lumina soarelui scotea 6n
e8iden4- tot ce era ur>t3
Abu Nidal 6l !ri8i !e to8ar-5ul s-u3 Carlos 65i 4inea ocii 6nci5i3 Re8ista NeDsDee9 n2a8ea dre!tate3 El n2ar-ta
ca un 6ngera5# ar-ta ca un b-rbat b-tr>n 5i obosit3
(ar# se g>ndi Abu Nidal# a8ea 5i calit-4iA 5tia cel !u4in cui s- se adreseze c>nd a8ea ne8oie de a7utor3 Li a8ea 6ntr2
ade8-r3 Tr-ind de at>4ia ani izolat 6n 'ibia# nu mai a8ea oamenii lui 5i trebuia s-2i caute 6n Ba)ar-C3 (e aceea era
at>t de str>ns legat de =ac4iunea Armata Ro5ie din Germania3 Ace5tia !uteau s-2i !un- la dis!ozi4ie asasini de
!ro)esie3 (ar# de data asta# ei nu2l !uteau a7uta3 (eoarece# de data asta# el a8ea ne8oie de uciga5i de !ro)esie de
un soi deosebit# rar# un soi selec4ionat !e care numai el# Abu Nidal# 6l !utea o)eriA terori5ti gata at>t s- ucid-# c>t
5i s- se sinucid-3
Li de unde din alt- !arte dec>t de la Eeirut ar )i !utut Carlos s- cum!ere ast)el de oameni? 'a urma urmei#
nimeni nu moare !entru bani# nu? Eine6n4eles c- nu3 (ar cu bani !utea )i cum!-rat Abu Nidal# iar acesta !utea
s- )ac- rost de uciga5i dis!u5i s- moar-# iar ace5tia erau !alestinienii3
Abu Nidal do8edise acest lucru de nenum-rate ori3 To4i cei !atru tineri !alestinieni ai s-i care deturnaser-
a8ionul egi!tean )useser- uci5i de autorit-4ile malteze3 To4i cei trei !alestinieni ai lui# care omo2r>ser-
nou-s!rezece dintre !asagerii liniilor El Al 5i T0A care st-teau la coad- la !unctele de control de !e aero!ortul
din Roma# )useser-# de asemenea# uci5i3 'a )el se 6nt>m!lase cu cei trei !alestinieni care desciseser- )ocul !e
aero!ortul din *iena# cei !atru care !lasaser- o bomb- !e aero!ortul din Paris# cei trei care la Eru@elles
omor>ser- eci!a de )otbal a Israelului3 To4i muriser- 5i to4i doriser- s- moar-# deoarece Coramd le s!usese c-25i
8or g-si r-s!lata2 6n ceruri# r-s!lat- care com!ensa mizeria tr-it- 6n scurta lor 8ia4- !etrecut- !e !-m>nt 6ntr2un
e@il degradant3(e ce ar dori ni5te tineri s- moar-?
(eoarece erau tineri cu!rin5i de o Bs)>nt- m>nieC# o m>nie inimaginabil- care se !utea calma doar 8-rs>nd s>nge
6n numele lui (umnezeu3 Ei !rimeau directi8e de la CoranA B'u!t-2te !e c-rarea lui (umnezeu cu cei care lu!t-
cu tineC3
Li cine erau cei care lu!tau 6m!otri8a lor 5i a 6ntregului islam? E8reii 5i !rotectorii lor# americanii3 'i se s!usese
acest lucru zi 5i noa!te 6n taberele de !reg-tire din Iran3 'i se s!unea acest lucru mereu 6n taberele de !reg-tire
de aici din 'iban3 (eseori le2o s!unea ciar Abu Nidal3 Li ei credeau3 (eoarece# dac- Maomed era !ro)etul lor#
desigur c- Abu Nidal era Ade8-ratul 'ui 1lu7itor3
2 Care 4i2a !l-cut mai mult? 6ntreb- Abu Nidal 6n tim! ce Merce2desul se 6ndre!ta s!re !artea de nord a ora5ului
Eeirut3
Carlos descise ocii 5i scoase 6ncet un notes din buzunarul de la ain-3
2 Cel 6nalt !e care l2am 8-zut 6n districtul 1abra# mi2am notat numele lui# 6l ceam- Een Amed 1aram3 Li cel
mic de statur- 5i t-cut din 1atila3
2 Te g>nde5ti la Abdel Moussa3
2 (a3 Tic-losul -la nenorocit3 C>4i ani are?
2 (ou-zeci 5i unu3
2 A mai omor>t !>n- acum?
2 (oar o dat-3 &n e8reu ira9ian3 '2a strangulat3 Carlos nu !-ru !rea 6nc>ntat3
2 Ltie s- m>nuiasc- arme automate?
2 Mi s2a s!us c- m>nuie5te o arm- ;ala5ni9o8 ca un 8iolonist bun 8ioara3
2 (ar un &zi?
2 Nu24i )ace gri7i3 Iranienii au o mul4ime de arme &zi cum!-rate direct de la israelieni# iar Abdel Moussa este
antrenat de iranieni3
Carlos !-ru satis)-cut3
2 Problema e cum 6i ducem acolo?
2 Este totul aran7at# r-s!unse Abu Nidal32 Nu se duc 6n Euro!a# 5tii3 N2o s- )ie sim!lu3
2 Este de7a aran7at3
2 Cum?
2 A8em oamenii no5tri 6n Amman3
2 Cum?
2 (in momentul 6n care ai 8orbit cu mine# du!- ce te2ai 6ntors de la Easel# oamenii mei au 5tiut de ce 8a )i
ne8oie3 Li am g-sit dou- !a5a!oarte care sunt e@act# dar absolut e@act ce ne trebuie nou-3
2 Cum ai )-cut rost de ele?
2 1unt ale unor studen4i 2 de )a!t doi 8eri 2 care se 6ntorceau cu un a8ion al liniilor Middle East Airlines de la
NeD Ior9 la Amman 6n 8acan4a de Cr-ciun3 &nul dintre oamenii no5tri lucreaz- la !unctul de control al
!a5a!oartelor !entru Orientul Mi7lociu de la aero!ortul J=; din NeD Ior93 El i2a de!istatM
2 (ar cum a4i intrat 6n !osesia lor?
2 Ne2am dus la !-rin4ii lor care locuiesc la Amman3 Tat-l unuia din b-ie4i lucreaz- la o banc- american-3 Tat-l
celuilalt lucreaz- la Eritis Petroleum3 'e2am !us !roblema 6n termeni )oarte categorici3 Pa5a!oartele co!iilor
lor sau 8ia4a3 Nu le2a )ost greu s- se ot-rasc-3
2 Li unde sunt studen4ii acum?
2 1e a)l- 6n siguran4- 6n casele !-rin4ilor lor din Amman3 O s- stea acolo !>n- 6i anun4-m noi3
2 Li unde sunt !a5a!oartele acum?
2 Aici# s!use Abu Nidal# b-g>nd m>na 6n buzunarul de la !ie!t3 Carlos# care nu c-l-torise niciodat- dec>t cu
!a5a!oarte )alse# se uit-
)oarte atent la ele3 &nul era !e numele Moammed Obeidat# cel-lalt !e numele Jaber al Amed3 Am>ndou-
a8eau 8ize de student 8alabile !>n- la s)>r5itul lunii iunie .9893 Pe ambele !a5a!oarte era !us acela5i timbru sec
al ambasadei americane din Amman3 &nul din studen4i a8ea dou-zeci de ani# cel-lalt dou-zeci 5i unu3
2 Per)ect# s!use Carlos3 Ai )otogra)iile?
(in nou Abu Nidal 6ntinse m>na s!re buzunarul de la !ie!t 5i de aceast- dat- scoase un !licule4 din care e@trase
dou- )otogra)ii
de !a5a!ortA una a t>n-rului asasin 6nalt cu care 8orbiser- 6n tab-ra de re)ugia4i de la 1abra# cealalt- a t>n-rului
uciga5 mic de statur- din 1atila3
Carlos se uita 6ntruna la cea de2a doua )otogra)ie3
2 (umnezeule# ce groaznic arat-P
2 (ar arat- 5i de dou-zeci 5i unu de ani# s!use Abu Nidal3 Carlos !-rea c- ezit-3 A!oi 6ntreb-A
2 *orbesc engleze5te?
2 Cel 6nalt din 1abra 8orbe5te a!roa!e !er)ect# dar cel mic de statur- din 1atila333 M>inile lui Abu Nidal )-cur-
un semn din care se deducea c- nu te !uteai a5te!ta la !rea mult de la el 6n acest sens3 A!oi ad-ug-A *a )i un
element de risc 6n momentul c>nd 8or trece !e la gi5eul de imigrare 5i !rin 8am-# 6n America3 (ar 5ansele sunt
)oarte bune# 6nc>t !>n- 5i cel mic de statur- 8a !utea trece3 'a urma urmei# ei mi2au s!us c- 6n )iecare an 6n
America 8in sute de mii de studen4i str-ini 5i c- unii dintre# ei au cuno5tin4e limitate de englez-3 Nu uita c-
!a5a!oartele 5i 8izele sunt autentice3 Iar 8izele sunt !entru studii la o 5coal- care !rime5te o mul4ime de arabi3
2 Ce 5coal-2i asta?
2 O 8ece uni8ersitate iezuit- din 0asington (C numit- GeorgetoDn3 &ni8ersitatea are un !rogram s!ecial de
studii !entru arabi3 1e !are c- din cauza asta &ni8ersitatea 5i Iordania# 6n s!ecial :ussein 5i )iul lui# sunt )oarte
a!ro!iate3 Cei doi b-ie4i ale c-ror !a5a!oarte le a8em 6n8a4- acolo cu burse !l-tite de )amilia regal-3
2 N2o s- le !lac- treaba asta# coment- Carlos3
2 =oarte r-u !entru ei# r-s!unse Abu Nidal3 M2au gonit din Iordania acum dois!rezece ani3 A!oi m2am dus 6n
Ira9 de unde m2au gonit acum o!t ani# a5a c- m2am dus 6n 1iria3 Mi s2a 6nt>m!lat acela5i lucru3 Acum sunt silit
s- stau b-tut 6n cuie la Eeirut# cum e5ti tu silit s- stai la Tri!oli3 1-2i ia dracu !e to4i# Carlos3
1e a!ro!iau de )alez- c>nd Mercedesul trase 6n )a4a unei bar-ci mari3 6n-untru era un restaurant# unul
!alestinian3 Era# deci# un loc sigur !entru oameni ca Ilici Ramirez 1ancez 5i Mazen 1abr" al2Eanna# aliasCarlos
5i Abu Nidal3 M>ncar- tocan- cu carne de miel 6n tim! ce oamenii lui Abu Nidal scimbau# 6ntr2o camer- din
s!atele restaurantului# )otogra)iile de !e cele dou- !a5a!oarte iordaniene3
2 1unte4i organiza4i 6n America? 6ntreb- Abu Nidal 6n tim! ce masa era !e s)>r5ite3
2 Am trimis acolo cel mai bun om al nostru3 Joacim 1cmidt3 Li a8em dou- case cons!irati8e3 =iecare !e c>te
un 4-rm al Americii3
2 Li arme?
2 &zi# du!- cum 4i2am s!us3 Am b-gat un 8agon de arme !rin Me@ic# s!use el 5i r>ser- am>ndoi3 ,i distra )a!tul
c- !alestinienii a8eau s-2i omoare !e americani cu arme )abricate 6n Israel3
Carlos se uit- la ceasul de la m>n-3
2 Ar trebui s- m- duc la aero!ort3
O or- mai t>rziu# a8ionul cu reac4ie de !roduc4ie german-# !ro!rietate a gu8ernului libian# decola 5i# urm-rit tot
tim!ul de radarele =lotei a Lasea Americane# se 6ntoarse la Tri!oli3
A doua zi# K ianuarie .989# la ora o!t diminea4a# decola cu destina4ia 'ondra un a8ion (C28 al liniilor aeriene
Middle East3 Printre !asageri erau 5i doi studen4i care se 6ntorceau la &ni8ersitatea din GeorgetoDn din 8acan4a
care durase trei s-!t-m>ni 5i !e care o !etrecuser- acas-# la Amman3 'a 'ondra# 6nainte de a se re6mbarca# de
data asta !e un a8ion al liniilor britanice# cu destina4ia direct- aero!ortul (ulles# st-tur- o or- 6n olul !entru
!asagerii 6n tranzit al aero!ortului :eatroD3
Nici unul din ei nu acce!t- s- m-n>nce sau s- bea ce8a din m>inile murdare ale steDardeselor britanice3
Am>ndoi citir- tot tim!ul din Coran3
(oar cu 5ase scaune mai 6n )a4- 5edea o ziarist- american- !e nume 1all" EroDn3 Nici ea nu m>nc- 5i nici nu
b-u !rea mult 6n tim!ul acelui zbor transatlantic !entru c-# de obicei# mintea ei lucra 6n !ermanen4-3
,n !rimul r>nd# o !reocu!a Paul3 El )usese acela care o b-gase 6n treaba asta3 Eine>n4eles c- 5i ea d-dea t>rcoale
s!er>nd s- g-seasc- ce8a3
deosebit des!re Eanca Americii# dar# !>n- 6n cli!a 6n care luase masa cu Paul Ma"er la 'ondra# nu g-sise nimic
s!ectaculos3 El 6i ar-tase ciar 5i listingurile acelea din com!uter ale b-ncii# !e baza c-rora scrisese 6n articolul
s-u c- lucrurile nu st-teau ciar at>t de r-u cu Eanca Americii# cum se z8onise3 Acum se 6ntreba dac- nu cum8a
Paul Ma"er n2o indusese 6n eroare3 1au George Pace# !re5edintele EA# 6i !-c-lise !e am>ndoi# !e Paul Ma"er 5i
ziarul ei?
Pre)era ultima 8ariant-# !entru c-# de5i Ma"er a8ea cincizeci 5i doi de ani# era# )-r- 6ndoial-# un b-rbat deosebit
de atr-g-tor3 Li nici ea nu mai a8ea dou-zeci 5i unu3
A!oi re8eni la moti8ul !entru care se a)la 6n a8ionul care se 6ndre!ta s!re 0asington 5i Ma"er3 65i !unea
6ntrebarea dac- nu e@agera3 Miercuri totul )usese clarA lumea se a)la 6n !ragul unei crize )inanciare ma7ore3
Pre4ul dolarului sc-zuse s!ectaculos# al aurului crescuse 5i# din nou# Eanca Americii !-rea c- se clatin- !e
marginea !r-!astiei3
A!oi lucrurile se o!riser-3
Era ca 5i cum cine8a a!-sase !e un buton 5i !usese !rocesul 6n )unc4iune# a!oi !e nea5te!tate a!-sase din nou !e
un buton 5i2l o!rise3
1au era un alt acces de !aranoia# o boal- at>t de obi5nuit- 6n r>ndul ziari5tilor care se ocu!- de !robleme
)inanciare?
Poate c- nu se 6nt>m!la nimic im!ortant3
A A 3
,n acest caz# ea# 1all" EroDn# 8a a8ea necazuri3 ,i con8insese !e 5e)ul ei de la 'ondra c- se ocu!a de ce8a
nemai!omenit 6n com!ara4ie cu care criza din august .98$# c>nd Me@icul )usese !e !unctul de a nu25i mai acita
6m!rumuturile 5i dob>nzile# a8ea s- !ar- un )leac# ce8a ce !utea )ace s- !ar-# !rin com!ara4ie# li!site de
im!ortan4- ultimele zile ale lunii iulie .98H# c>nd Eanca Continental Illinois )usese !e !unctul de a da )aliment3
,i con8insese !e 5e)ul ei s- acce!te acest !unct de 8edere# iar !e 5e)ii ei de la NeD Ior9# din strada 'iberi "
num-rul $%% 2 s-2i !ublice articolul3
Era oare !e !unctul de a se )ace de r>s?
1e bizuia !e Paul Ma"er s- o scoat- din 6ncurc-tur-# bine>n4eles clan 6l g-sea !e tic-losul -sta3
T>n-rul Jose Martinez era )oarte# )oarte 6ngri7orat 5i nu se sim4ea 6n largul s-u 6n tim! ce a5te!ta 6n a)ara zonei
unde erau gi5eele !entru controlul !a5a!oartelor 5i 8ama# la !arterul aero!ortului din (ulles3 6nc- 6nainte de
Cr-ciun# c>nd 65i !etrecuse cea mai mare !arte a unei zile de duminic- )otogra)iindu2i !e !ro)esorul Ma"er 5i !e
musa)irii lui# 6nce!use s- aib- 6ndoieli3 (e ce a8ea ne8oie neam4ul de )otogra)ii? Aceste 6ndoieli tulbur-toare
rea!-ruser- c>nd# doar cu 5ase zile 6n urm-# nazistul 65i )-cuse a!ari4ia nein8itat 6n a!artamentul lui din
GeorgetoDn3 Eine>n4eles# unciul lui 6i s!usese s- )ac- ce2i s!unea indi8idul# dar lucrurile 6nce!user- s- sca!e
de sub control3 ,n du!-2amia2za res!ecti8-# ti!ul nici nu intrase bine 6n a!artamentul lui !e la ora cinci# c-
6nce!use imediat s- umble 6ncolo 5i 6ncoace# ca 5i cum era la el acas-3
2 &nde dracu crezi c- te treze5ti? 6l 6ntreb- el !e ti!ul cu )a4- de nazist3
Acesta continuase s-25i bage nasul !este tot 5i nu s!usese nimic3
2 Ai ce8a musa)iri la s)>r5itul -sta de s-!t-m>n-? 6l 6ntrebase nazistul3
2 (a3 Pe !rietena mea3
2 1!une2i s- nu mai 8in-3
2 (e ce?
2 Pentru c- doi oameni 8or sta aici c>te8a zile3
2 Ltie unciul meu de treaba asta?
2 P-i de unde crezi c- am adresa ta? r-s!unse germanul3 Acum sun2o !e !rietena ta 5i s!une2i c- s>mb-ta 5i
duminica asta e5ti ocu!at3
Iar acum# a!roa!e de miezul no!4ii# a5te!ta s- soseasc- a8ionul de 'ondra# 6n tim! ce nazistul su!ra8egea de la
distan4-3
2 Cum arat-? 6l 6ntrebase !e nazist3
2 Ca arabii# )usese r-s!unsul3 Cam de 8>rsta ta3 Merg la aceea5i 5coal- ca tine3
2 Aturici de ce nu !rocedeaz- ca to4i ceilal4i care se duc la cam!usul uni8ersitar# s- ia un ta@i?
2 Pentru c- ei sunt di)eri4i# de aia3
2 Cum 6i ceam-?
1!re sur!rinderea lui# ca s-2i !oat- r-s!unde# nazistul )usese ne8oit s- scoat- din buzunar o bucat- de >rtie3
2 Moamed Obeidat 5i Jaber al Amed3
Pasagerii a8ionului .%9 al Eritis AirDa"s 6nce!ur- s- ias- din 8am- e@act 6nainte de miezul no!4ii3 Li iat-2i 5i
!e ti!ii res!ecti8i3 T>n-rul JosO Martinez se a!ro!ie imediat de ei3
2 Merge4i la GeorgetoDn?
Arabul mic de statur-# cu )a4- de om r-u# a!rob- din ca!3 T>n-rul Martinez se uit- 6na!oi la neam4ul care st-tea
la 8reo cinci25ase metri mai de!arte 5i care# de asemenea# 6ncu8iin4- din ca!3
2 Eine3 :aide4i s- mergem# s!use JosO3
1e 6ndre!tar- s!re !arcare# unde nazistul 65i l-sase EM02ul3 Acesta# care era de7a cu c>4i8a !a5i 6naintea lor#
!use geamantanele 6n !ortbaga7 5i 6i urc- !e arabi 6n !artea din s!ate a ma5inii# 6ntr2un tim! record3 C>te8a
minute mai t>rziu cei trei studen4i de la GeorgetoDn 5i 5o)erul lor neam4 se a)lau !e autostrada ce str-b-tea
6m!re7urimile statului *irgina# 6ndre!t>ndu2se s!re ca!itala na4iunii3
2 6n8-4a4i la Lcoala !entru Rela4ii E@terne sau ce )ace4i? 6ntreb- JosO# care 5edea !e scaunul din )a4-# 6ntorc>ndu2
se s!re ei ca s-2i 8ad- mai bine3
Nu !rimi nici un r-s!uns3
2 1au 6n8-4a4i la Lcoala de 1tudii Economice? (in nou nu !rimi nici un r-s!uns3
2 'as-2i 6n !ace# s!use neam4ul3
2 Nu 8orbesc engleze5te? 6ntreb- t>n-rul JosO3
2 1igur c- 8orbesc# alt)el cum ar )i !utut s- se 6nscrie la GeorgetoDn dac- n2 ar )i 5tiut# r-s!unse germanul3 1unt
doar obosi4i3
(eodat-# din s!ate# se auzi cine8a 8orbind 6ntr2o englez- !er)ect-A2 1untem am>ndoi 6nscri5i la Programul de
1tudii !entru Arabi# condus de !ro)esorul Micael :udson3
*orbise t>n-rul 6nalt3
2 (e unde sunte4i?
2 (in Iordania# de la Amman3
Pentru !rima dat- 6n seara aceea t>n-rul JosO 6nce!u s- se lini5teasc-3 'a GeorgetoDn 8eneau tineri din lumea
6ntreag-# iar unii erau cu ade8-rat ciuda4i3
2 'ocui4i 6n cam!us?
Nu !rimi nici un r-s!uns3 JosO se 6ntoarse s!re neam43
2 *reau s- s!un c-# dac- au camere 6n cam!us# de ce dracu' trebuie s- stea la mine3
2 Nu mai !une 6ntreb-ri 5i 4ine24i gura# c2alt)el o !-4e5ti# s!use neam4ul3 *orbesc serios3 O s- stea la tine trei
no!4i3 Iar tu# !rietenul meu care mori de de5te!t# o s- stai cu ei 6n cas- tot tim!ul3
2 :aide# omuleP
2 Li dac- s!ui o 8orb- des!re asta# indi)erent cui# o s- dai de un mare bucluc3 Cum ar )i moartea3
B=ir2ar al naibiiP se g>ndi JosO3 Tic-losul 8orbe5te seriosPC A5a c- se decise s- nu mai s!un- nimic3
O 7um-tate de or- mai t>rziu o luar- !e strada N# una dintre zonele cu cele mai bune 5i scum!e a!artamente din
GeorgetoDn# 5i o!rir- 6n )a4a unui imobil3 Nu era ciar locul 6n care te2ai )i a5te!tat s- g-se5ti o cas-
cons!irati8- !entru terori5ti3
Portarul era obi5nuit cu t>n-rul JosO Martinez# care !leca 5i 8enea noa!tea 6nso4it de colegi studen4i de ambele
se@e# de di8erse culori 5i care 8orbeau di)erite limbi3 (e aceea nu i se !-ru nimic neobi5nuit c>nd la ora unu
noa!tea a!-rur- cei doi arabi cu geamantanele lor3
2 *re4i s- 8- a7ut? 6ntreb- el3
2 (a# r-s!unse JosO3 Ai !utea s-2i duci !e cei doi !rieteni ai mei sus cu li)tul 5i s- le descizi u5a3 M- 6ntorc
imediat3
Neam4ul a5te!ta a)ar-# 6n EM03 JosO se a!lec- s- 8orbeasc- cu el !rin )ereastra descis-3
2 Ai 8orbit serios c>nd ai s!us c- trebuie s- stau 6n cas- tot s)>r5itul acestei s-!t-m>ni?
2(a3
2 (eci# 8rei s- murim de )oame?
2 O s- aduc eu333 8ru neam4ul s- s!un-# dar se o!ri3 Nu# n2o s- mearg-3
C>te8a cli!e nu s!use nimic3
2 ,n regul-3 Pleci 5i cum!eri de m>ncare de c>te ori este ne8oie3 (ar s-24i 4ii gura3 Nu glumesc c>nd s!un c- o
!-4e5ti dac- 8orbe5ti3 Li nu2i l-sa s- !lece !e cei doi ti!i3
2 Eine3
2 &ite aici# s!use neam4ul# d>ndu2i un !lic3 Pentru m>ncare3 *oi suna m>ine3 Acestea )iind s!use# !lec-3
1us# 6n camera de zi a lui JosO# arabii a5te!tau st>nd 6n !icioare3
2 (ormitorul -sta o s- )ie al 8ostru# le s!use el 6n tim! ce2i conducea 6ntr2acolo3 Trebuie s- sta4i aici Dee9endul
-sta3 Eine? Alt)el dau de dracuP Clar? A8e4i aici baie 5i du5# 5i tot ce 8- trebuie3 *- las s- 8- descurca4i singuri3
Ne 8edem m>ine2diminea4-3
2 Mul4umesc# s!use cel 6nalt3
2 Pentru !u4in# r-s!unse t>n-rul JosO Martinez3
O or- mai t>rziu# 6ncise tele8izorul din dormitorul lui 5i se culc-3 &ltimele g>nduri 6nainte de a adormi )ur- la
unciul s-u3 Cum dracu' a7unsese el s- se amestece cu doi tineri din Iordania? Mai cu seam- cu cel mic de
statur-3
'a ora zece# a doua zi de diminea4-# sun- tele)onul3 Era neam4ul3
2 O s- )iu acolo 6ntr2o 7um-tate de or-3 Treze5te2i !e cei doi3 *reau s- le dau ce8a3
C>nd intr- 6n dormitorul lor# cei doi tineri arabi dormeau 6nc-3S 7um-tate de or- mai t>rziu# c>nd sosi neam4ul#
!-reau 6nc- )oarte obosi4i 5i circums!ec4i3(in cli!a 6n care intr- 6n a!artamentul lui JosO# neam4ul 8orbi cu ei 6n
arab-3 1e o!ri doar o cli!- 5i2i d-du lui JosO ordin s- )ac- o ca)ea tare3
C>nd JosO se 6ntoarse 5i aduse !rimele dou- ce5ti cu ca)ea 5i le !use !e m-su4- 6n )a4a celor doi tineri arabi# nu
!utu s- nu obser8e ce era !e m-su4-3 =otogra)ii3 =otogra)ii !olaroide3 (e )a!t# )otogra)iile !e care le )-cuse cu
noul s-u a!arat !olaroid 6nainte de Cr-ciun# cele 6n leg-tur- cu care 6nc- de atunci 65i )-cea !robleme 5i !e care
le d-duse a!oi neam4ului3
,ntr2una era !ro)esorul Paul Ma"er# 8orbind cu asistentul s-u 6n !ragul u5ii casei sale din strada (ent num-rul
FG.H3 Erau# de asemenea# cele trei )otogra)ii cu cei trei b-rba4i care 8eniser- la de7un 6n duminica aceea din
decembrie3 Li a!oi 6nc- dou- )otogra)ii ale acestora# 6n gru!# c>nd !lecau3
1e duse 6na!oi la buc-t-rie s- ia o a treia cea5c- de ca)ea !entru neam43 (e data asta# c>nd se 6ntoarse cu ea 6n
camera de zi# m>na 6i tremura3 Trebui s- )ac- un e)ort ca s- o !un- !e m-su4- )-r- s- o 8erse3 Neam4ul# care nu
8orbea o arab- !rea ele8at- 5i ar-ta din c>nd 6n c>nd la )otogra)ii# nu2l b-g- 6n seam-3
O 7um-tate de or- mai t>rziu# neam4ul !lec- 6n stilul s-u# adic- !e nea5te!tate# l-s>ndu2i !e cei doi arabi !e o
cana!ea 6n camera de zi a lui JosO3 =otogra)iile dis!-ruser-3
2 :ei# b-ie4i# nu 8- e )oame?
2 Ea da# 8eni r-s!unsul# de data asta din !artea am>ndurora3
BLi eu se !resu!une c- trebuie s- )ac !e b-iatul de ser8iciuC# se g>ndi JosO3
2 Mai s!une2mi o dat- cum te ceam-# 6l 6ntreb- JosO !e cel 6nalt3
2 Moammed Obeidat3
2 Li !e el?
2 Jaber3 Jaber al Amed3
2 ,n regul-3 Acum Moammed d-2mi 8oie s-24i s!un ce !roblem- am3 1e !resu!une c- eu trebuie s- 8- dau de
m>ncare aici 6n a!artament#dar eu abar n2am s- g-tesc3 Tot ce !ot s- )ac este s- m- duc la Ro" Rogers !e
0isconsin sau la Eurger ;ing !e strada M 5i s- iau ni5te nenoroci4i de amburgeri# care 8or )i de7a reci !>n-
m- 8oi 6ntoarce3 JosO )-cu o !auz-3
2 1au333 sau !utem s- mergem la Tombs 5i s- m>nc-m ce8a ca lumea3 Probabil cunoa5te4i restaurantul -sta? A5a
c- 5ti4i 5i c- au bere :eine9en la alb-3
JosO )-cu o nou- !auz-3
2 Aoleu# uitasem c- 8oi nu be4i3 (eci# 8re4i s- sta4i z-8or>4i aici tot restul acestui Dee9end sa8i333
2 O s- mergem cu tine# s!use arabul cel 6nalt care !retindea c- se nume5te Moammed Obeidat3
2 Eun3 (ar trebuie s-2mi !romite4i c- nu o s-2i s!une4i 6m!u4itului -luia de neam43 Eine?
Era ora !r>nzului 5i era s>mb-t-3 'a Tombs era !lin3 ,n du!-2amiaza aceea :o"as 7ucau cu eci!a 1t3 Jon 6n
marea aren- s!orti8- de la 'ando8er 5i o mul4ime de studen4i m>ncau 5i beau din gros 6nainte de a !orni s!re
Mar"land# la meci3
'atinii# c-rora le dis!l-cea s- )ac- e)orturi !rea mari 6n general 5i 6n s!ecial c>nd era 8orba de s!ort# erau
instala4i la masa lor# 1tammtisc# din )undul restaurantului cu inten4ia 8-dit- de a25i !etrece cea mai mare !arte a
zilei acolo3 C>nd 6i 8-zur- !e JosO 5i !e cei doi ti!i care erau cu el# se str>nser- automat !entru a le )ace loc3
2 Au o !roblem- cu dormitul# a5a c- stau la mine 6n tim!ul Dee9en2dului3 1unt la Programul de 1tudii !entru
Arabi3 El e Moammed Obeidat# zise Jose# ar-t>nd s!re cel mai 6nalt dintre cei doi arabi# iar el e Jaber al Amed
sau ce8a 6n genul -sta3
Toat- lumea scoase un morm-it care trebuia s- 6nsemne BelloC3
Cei doi arabi m>ncar- amburgerul comandat de JosO cu tot ce era 6n elM a!oi 6nc- unul 5i 6nc- unul3 E-ur-
la!tele comandat# cu scuze !entru cei din 7ur# de JosO3 Nici unul din ei nu !artici!- la con8ersa4ia care se
des)-5ura 6n 7urul lor# dar nimeni nu 65i )-cu !robleme din cauza asta# deoarece 6n ma7oritatea tim!ului
ceilal4istuden4i 8orbeau s!aniol-3 Cu greu te !uteai a5te!ta ca un arab s- 8orbeasc- s!aniola# nu?
A!oi# 6n 7urul orei unu 5i 7um-tate# a!-ru unul dintre b-ie4ii din Erazilia# un !rieten destul de a!ro!iat al
t>n-rului JosO Martinez3 6nc- o dat-# se 6ngesuir- 5i mai mult ca s-2i )ac- loc 5i acestuia3 Li 6nc- o dat- JosO
comand- un alt r>nd de bere 5i333 dou- !aare cu la!te3
2 Ce )aci cu la!tele? 6l 6ntreb- nou28enitul !e JosO3
2 Este !entru Moammed 5i Jaber# r-s!unse JosO3
2 Jaber? 6ntreb- brazilianul3
2 (a# Jaber al Amed3 Este noul meu amic din Amman# Iordania# r-s!unse JosO ar-t>nd cu ca!ul s!re acesta3
Erazilianul se uit- la arabul scund# a!oi din nou la JosO# a!oi )-cu semn cu ca!ul s!re ie5ire3 =u ne8oit s- )ac-
acest semn de trei ori !>n- )iul ministrului de )inan4e al *enezuelei s- obser8e3
C>te8a minute mai t>rziu# JosO s!use c- trebuie s- se duc- la toalet-3 C>nd brazilianul 6l a7unse din urm- 5i nu2i
mai 8edea nimeni de la 1tammtisc # 6l a!uc- str>ns de bra43
2 Ce se 6nt>m!l-?
2 Ce 8rei s- s!ui? 6ntreb- la r>ndul lui JosO3
2 (e unde i2ai g-sit !e ti!ii -5tia doi?
2 Mi i2a adus un !rieten3 E ce8a 6n neregul-?
2 Ai s!us c- cel mic de statur- e Jaber al Amed3
2 E@act3
2 Li c- urmeaz- cursurile Lcolii !entru Rela4ii E@terne3 C- studiaz- 6n cadrul Programului de 1tudii !entru Arabi
5i c- este din Iordania3
2 E@act3
2 Nu2i ade8-rat# JosO3 ,l cunosc !e Jaber al Amed3 Ti!ul -sta# !rietene# nu este el3
2 Ce 8rei s- s!ui c>nd a)irmi c-2l cuno5ti?
2 'ocuie5te la acela5i eta7 cu mine 6n c8artalul studen4esc A3
2 Poate c- sunt doi3
2 'as2o moart-# JosO3
JosO nu mai s!use nimic3 Ltia c- unde8a ce8a nu era 6n regul-# c- trebuia s- nu )ie 6n regul- din cauz- c- era
amestecat nazistul3 A!oi 65i aminti de a8ertismentul acestuia3
2 &ite ce e# 6i s!use !rietenului s-u brazilian3 Nu su)li o 8orb- nim-nui3 Eine? Alt)el intru la a!- r-u de tot3 P>n-
aici333 5i )-cu un semn cu m>na 6n dre!tul g>tului# mi5c>nd2o 6nainte 5i 6na!oi ca !e un cu4it3
Erazilianul ridic- din umeri3
2 Nu24i )ac !robleme# nu2i treaba mea3 Numai c- nu !o4i s- nu24i !ui 6ntreb-ri3 Ce s2a 6nt>m!lat cu ade8-ratul
Jaber al Amed?
2 &ite ce2i# s!use JosO# noi 5tim c- arabii sunt cu to4ii 6ntr2o urece3 Ei !un ce8a la cale3 1- aduc- !e cine8a sau
ce8a 6n 4ar-3 E treaba autorit-4ilor americane# nu2i a noastr-3 Am dre!tate?
2 1igur3 (ar nu te amesteca# JosO# 6l a8ertiz- !rietenul s-u3
2 Nu24i )ace gri7i !entru mine3
<ece minute mai t>rziu# JosO !lec- de la restaurant# cu cei doi arabi 6n urma lui3 C>nd a7unse acas-# descise
tele8izorul 5i 8-zu o reluare a )ilmului Gunsmo9e3 Arabilor !-ru s- le !lac- )ilmul3
Masa de sear-# const>nd din !izza 5i cocteil de la!te cu ciocolat- 5i care le )usese li8rat- de Cicago Pizza de !e
strada M# o luar- 6n )a4a tele8izorului3
'a ora zece seara# arabii se ridicar- de la mas- ca s- se duc- la culcare3
2 Mul4umesc# JosO# s!use cel 6nalt3 A )ost o zi )oarte )rumoas-3 N2am mai !etrecut de mult at>t de bine3 ,4i
mul4umim3
2 (a# s!use cel mic de statur-3 Mul4umirile mele# multe mul4umiri3 <>mbir- am>ndoi 5i# !entru o cli!-# ambii
!-rur- a )i ce ar )i !utut
s- )ieA doi b-rba4i )oarte tineri care a7unseser- 6ntr2o 4ar- str-in- 5i# !e nea5te!tate# un localnic !rietenos le
d-duse de m>ncare 5i 6i g-zduise3 6nciser- u5a dormitorului# l-s>ndu2l !er!le@ !e t>n-rul JosO Martinez3
2 Ce dracu# se adres- el 6nc-!erii 6n care nu mai era nimeni# nu se !oate s- )ie ni5te oameni r-i# nu?
(ar# c>nd se trezi a doua zi de diminea4-# nu mai era at>t de sigur 6n leg-tur- cu ceea ce crezuse seara trecut-3(e
ce naiba le ar-tase neam4ul )otogra)iile 6n care erau !ro)esorul Ma"er 5i oas!e4ii lui?
1e g>ndi c- a g-sit r-s!unsul3
1e duse 6n dormitor# ridic- rece!torul 5i )orm- un num-r de tele)on3 R-s!unse mama lui de la Caracas3
2 JosO e la tele)on# s!use el3
2 12a 6nt>m!lat ce8a? 6ntreb- mama lui imediat3
2 Nimic# mam-3 *reau s- 8orbesc cu tata3
2 Nu e acas-3 (e ce 8rei s- 8orbe5ti cu el?
2 Nimic im!ortant3 &nde este?
2 'a Me@ico Cit"3
2 Este 5i unciul acolo?
2 (a3 (e ce?
2 Nu24i )ace gri7i3 Nu2i nimic gra8# mam-3 Ltii unde a5 !utea s-2l g-sesc 6n Me@ico Cit"?
2 Nu# dar cred c- cei de la birou 5tiu3
2 E duminic-# mam-3
2 Ce e at>t de urgent?
2 Nimic# mam-3 Ltii ce# am s- sun la tata la birou m>ine3 Cum e 8remea acolo?
2 E cald 5i !lou-3 Ce s2a 6nt>m!lat# JosO?
2 Nimic3 Trebuie s- 6ncid3 Totul e bine3 O s- sun s-!t-m>na 8iitoare din nou3
Mama nu s!use nimic3
2 'a re8edere# mam-3 1un din nou s-!t-m>na 8iitoare# zise el 5i 6ncise3
B=ir2ar al naibiiP Acum ce )ac?C
Nu de!arte de cam!usul &ni8ersit-4ii GeorgetoDn# 6n acela5i ora5# 1all" EroDn se trezise 5i 6i era )oame3
:ot-r>se s- se r-s)e4e 5i s- stea la otelul =our 1easons# care era a5ezat la marginea cartierului GeorgetoDn3
(eoarece a7unsese la 0asington 8ineri la miezul no!4ii# !etrecuse ceamai mare !arte din tim! 6n camera ei#
dormind3 Acum era din nou !reg-tit- s- ia lumea 6n !ie!t3
1un- ser8iciul la camer- 5i comand- un mic de7un cu ade8-rat american 2 5unc-# ou-# suc de ro5ii# ca)ea 2 5i ceru
s- i se s-2i trimit- 5i ziarele 0asington Post 5i NeD Ior9 Times3
1e ot-r6 s- mai stea !u4in 6n !at3 1e sim4ea nemai!omenit de bine# dar nu din cauz- c- otelul la care tr-sese era
lu@os# ci !entru c- era acas- 6n b-tr>na 5i buna Americ-# din nou acas- !rintre americani3 Euro!a era magni)ic-#
5i ea n2a8ea s- regrete niciodat- c- se dusese acolo !entru ziarul s-u3 (ar333
(e2a lungul anilor# !roblemele cu care se con)runtau americanii 6n Euro!a se 6nmul4iser-# dar# 6n ultimul tim!#
anti!atia nedisimulat- cu care era !rimit- acolo 6nce!use s- o de!rime3 65i aminti de un inter8iu luat recent lui
Micael :eseltine# )ost ministru englez al a!-r-rii care acum urma s-2i ia locul lui Margaret Tatcer3 Vinea
minte a!roa!e )iecare cu8>nt3
(ac- )or4a deosebit- a Americii 6i !ermite s- cum!ere sectoare tot mai numeroase ale economiei euro!ene#
scimb>nd rela4iile dintre ea 5i Euro!a din rela4ii de !arteneriat 6n rela4ii de subordonare industrial-# 6n acest caz#
6n Euro!a# resentimentele )a4- de America se 8or intensi)ica 5i antiamericanismul 8a lua am!loare3
Li acest lucru 6l s!usese un membru al Partidului Conser8ator din AngliaP
,i luase un inter8iu lui 0ill" Erandt din Germania Occidental-# de8enit acum eminen4a cenu5ie a social2
democra4ilor care s!erau s- re8in- la !utere 6n scurt tim!3 Atitudinea acestuia )a4- de 1tatele &nite# mai ales 6n
tim!ul administra4iei lui Ronald Reagan# )usese o atitudine de dis!re4 nedisimulat3 BN2a8em ne8oie de racetele
8oastre# nici de tenologia 8oastr-# nici de banii 8o5tri3 A 8enit momentul ca 8oi# americanii# s- 8- da4i seama de
acest lucru 5i s- 6nce!e4i s- 8- 8ede4i de treburile 8oastre 5i s- nu 8- b-ga4i nasul 6n treburile noastrePC Li
toateacestea le s!unea un om care )usese Regierende EWrgermeister al Eerlinului de *est# ora5 ce su!ra8ie4uise
blocadei so8ietice numai gra4ie !odului aerian organizat de americani# care le aduceau m>ncare 5i combustibil3
Cu tinerii lucrurile st-teau 5i mai r-u3 ,n 6ntreaga Euro!- Central- 8enise la !utere o nou- genera4ie# b-rba4i 5i
)emei mai tineri# care nu 8edeau 6n americani !e eliberatorii lor din tim!ul celui de2al (oilea R-zboi Mondial# ci
!e agresorii *ietnamului3 Americanii erau considera4i ca )iind ni5te aca!aratori ca!itali5ti# simbolul !uterii lor
)iind marile b-nci multina4ionaleA Citiban9# Case Manattan# Eanca Americii3 Ei# 5i nu tancurile ruse5ti# erau
inamicii3
1e 6ntreba# 6n sinea ei# dac- nu cum8a unii dintre ei 5i2or )i !ro!us s- distrug- 8reunul dintre aceste simboluri 6n
s!eran4a c- 8or !ro8oca# !e !lan )inanciar# un )el de reac4ie 6n lan4 !entru a determina America s- se retrag- 5i s-
sal8eze Euro!a de BsubordonareaC economic- de care cei ca :eseltine 5i Erandt se s-turaser-3
1osi micul de7un 5i# odat- cu el# ziarele3
Primele !agini ale ziarelor Post 5i Times erau dominate de !robleme economice3 Nu se 5tie cum# dar ziarele
intraser- 6n !osesia estim-rilor !reliminare !entru !rimul trimestru al anului .9893 Perioada de a8>nt economic#
se ar-ta 6n ziare# era !e !unctul de a se 6nceia3 <iarele concideau c- amendamentul Gramm2Rudman 8a trebui
sus!endat3 (e)icitul# care s!eraser- cu to4ii c- 8a )i 4inut 6n cele din urm- sub control# 8a 6nce!e s- creasc- din
nou3 Noua administra4ie# care !relua !uterea e@act !este dou- s-!t-m>ni# 8a trebui s- B!om!ezeC 6n celtuielile
gu8ernamentale# care crescuser- e@trem de mult# !entru ca 5oma7ul s- nu a7ung- la ni8eluri inacce!tabile3
Aceste celtuieli nu !uteau )i )inan4ate dec>t !rin 6m!rumuturi de stat mai mari# ceea ce 6nsemna c- rata
dob>nzii s2ar !utea s- creasc- 5i mai mult 5i# !oate# )oarte re!ede3
Consecin4ele interna4ionale# sugera Times# !uteau )i dezastruoase3 Ratele mai mari ale dob>nzii !uteau s-
6nsemne c- era !osibil ca 5i costul ser8iciilor legate de uria5a datorie a 'umii a Treia s- ating-
ni8eluri inacce!tabile3 Cel mai gra8 8or )i a)ectate acele 4-ri datornice care erau 5i e@!ortatoare de !etrol#
deoarece# dac- 6n condi4iile unui declin serios al acti8it-4ii de a)aceri 6n 1tatele &nite cererea de !etrol ar sc-dea
!e o !ia4- de7a saturat-# !re4ul 8a sc-dea 5i mai mult3 Li# concomitent# 8enitul unora dintre 4-rile cu cele mai
mari datoriiA Me@icul# *enezuela# Nigeria3
B(ac- ele se duc de r>!-# se g>ndi 1all" EroDn# se 8a duce 5i Eanca Americii3 Iar dac- Eanca Americii se duce
de r>!-# atunci333C
A8usese dre!tate 6n leg-tur- cu b-nuielile eiP A8ea s- )ie cel mai im!ortant e8eniment din 8ia4a ei3 (ac-333 dac-
nu 8a 6nce!e totul 6nainte ca ea s-2l a5tearn- !e >rtieP
2 =ir2ar al naibiiP s!use ea 5i continu- s- citeasc-3 ,n sec4iunea economic- a ziarului Times d-du !este o
ade8-rat- min- de aur3
,n coloana din st>nga de !e !rima !agin- a sec4iunii economice# erau# nici mai mult nici mai !u4in# dec>t trei
articole mici )oarte s!eciale3 &nul 8orbea des!re o 6nt>lnire a mini5trilor )inan4elor 5i !etrolului din *enezuela#
Erazilia 5i Me@ic# care# se !are# urma s- aib- loc la Me@ico Cit" la s)>r5itul s-!t-m>nii3 Al doilea articol sublinia
z8onul c- !re5edin4ii celor mai mari nou- b-nci din Euro!a Central- se 6ntruneau luni 6n El8e4ia3 In a treia noti4-
se s!unea c-# !e nea5te!tate# Eanca Na4ional- a El8e4iei contramandase !unerea la !unct a unui Caran7ament
!ri8ind un 6m!rumut consor4ial de dou- miliarde de dolari !entru &niunea 1o8ietic-# 6m!rumut !rogramat
!entru s)>r5itul lunii ianuarie3
1e d-du 7os din !at3 Y
2 'a naiba# 65i zise ea# o s- dau buzna3
O or- mai t>rziu# 6mbr-cat- )oarte elegant# a!-sa butonul u5ii casei de la num-rul FG.H din strada (ent# din
GeorgetoDn3
Paul Ma"er era 6nc- 6n !at 5i citea ziarele3 Tocmai luase 6n m>n- edi4ia de !este Ocean a ziarului Guardian 5i
citea cu aten4ie editorialul de !e !agina 6nt>i intitulat BNu sunt antiamericanC3 Con4inea c>te8a dintre ideile
6ngri7or-toare care o !reocu!aser- !e1all" EroDn mai de8reme 6n diminea4a aceea de duminic-# 6n tim! ce citea
ziarele 6n camera ei de otel nu !rea de!arte de casa lui Paul Ma"er3
Articolul 6nce!ea 6n )elul urm-torA
Nu sunt antiamerican# s!unea EdDard :eat# 5i nici domnul Micael :eseltine# )ostul ministru al a!-r-rii# nu
este3 1ir Ra"mod '"go# !re5edintele com!aniei Eritis Aeros!ace# a tr-it mul4i ani 6n America# deci 5i el
t-g-duie5te acest lucru cu !utere3 (ar to4i 5i# 8irtual# orice om !olitic sau om de a)aceri# care se a8entureaz- s-25i
dea cu !-rerea 6n aceste zile 6n orice !roblem-# trebuie mai 6nt>i s- !salmodieze 6n corA BNu suntem# nu suntem#
nu suntem antiamericaniC3
,n unele cazuri# bine6n4eles# aceast- !salmodiere se )ace din i!ocrizie3 &nor oameni nu le !lac sau n2au 6ncredere
6n americani3 (ar 6n acest an# .989# este necesar s- ne o!rim mai mult asu!ra acestei !robleme# deoarece aceasta
6nce!e s- aib- o semni)ica4ie s!eci)ic-3 Problema !oate )i e@!rimat- !ur 5i sim!lu 6n limba7ul a)acerilorA
deoarece cor!ora4iile ei transna4ionale !ot intra !e orice !ia4- doresc# )iind !retutindeni 6n lume s!ri7inite de
uria5ul sistem bancar american# 1tatele &nite des!oaie Euro!a de ca!acitatea ei de !roduc4ie inde!endent-3 1au#
5i mai brutal s!us# 6n termeni culturali# !olitici 5i economiciA de8enim )-r- 8oie al cincizeci 5i unulea stat al
1&A3 Pe )ondul unor ast)el de sentimente# )rustrarea 5i ne6n4elegerea !roli)ereaz-# deoarece !e continent e@ist-
sentimentul c- uria5a locomoti8- a economiei americane 6nce!e s- c>5tige lu!ta 6m!otri8a unui gru! de na4iuni
li!site de !utere# care sunt !rea mici !entru a concura singure# !rea n-ucite !entru a se uni cum trebuie3 Pe
m-sur- ce e@tremele acestei dileme se contureaz-# cresc teama 5i dis!erarea3
(in !-cate# azi# 6n ianuarie .989# este din !-cate !rea u5or s- )ii antiamerican# a8>nd 6n 8edere c- America este
8-zut- 6n tot mai mare m-sur- ca un !ericol 6n !rezent# iar# !e de alt- !arte# cu un 8iitor nesigur3
1oneria de la u5a casei lui Paul Ma"er sun- !entru a doua oar- 5i# 6n cele din urm-# M-ria descise u5a3 (e cum
o 8-zu !e 1all"# nu o sim!atiza deloc3
2 Ce dori4i? 6ntreb- ea3
2 1-2l 8-d !e !ro)esorul Paul Ma"er# r-s!unse 1all"3
2 *- a5tea!t-? 2Nu3
2 Atunci ar )i mai bine s- !leca4i3 M-ria )-cu gestul de a 6ncide u5a3
2 (-2i# te rog# asta# s!use 1all" 6ntinz>ndu2i cartea ei de 8izit-3 Am s- a5te!t# mai ad-ug- ea3
M-ria 6ncise u5a# l-s>nd2o !e 1all" s- a5te!te 6n )a4a intr-rii3 &rc- )-r- nici o tragere de inim- sc-rile 5i b-tu la
u5a dormitorului lui Paul Ma"er3
2 Intr-# M-ria# s!use el3 A )ost cine8a la u5-?
2 O )emeie# r-s!unse M-ria 5i# 6ndre!t>ndu2se s!re !atul lui Ma"er# aco!erit cu ziare# 6i d-du cartea de 8izit-3
Ma"er arunc- doar o !ri8ire 5i s-ri imediat din !at3
2 (u2te a)ar-# M-ria# trebuie s- m- 6mbrac3 Li d-2i drumul 6n-untru doamnei aceleia3 O)er-2i o cea5c- de ca)ea3
1!une2i c- 8oi cobor6 imediat3
Nici nu dis!-ru bine !e u5- c- Paul 5i 6nce!u s-25i scoat- !i7amaua3 <ece minute mai t>rziu# 6mbr-cat im!ecabil#
cu un sacou albastru 5i un !ulo8er !e g>t# Ma"er cobor6 sc-rile3
2 1all"# ce sur!riz- !l-cut-P s!use el 5i se a!lec- s- o s-rute 6n tim! ce ea se ridica de !e cana!ea3
2 Te rog s- m- scuzi c- am dat buzna# zise ea3
El )-cu un semn cu m>na# ca 5i cum ar )i res!ins ciar 5i ideea c- ar !utea s-2. deran7eze3
2 E5ti liber- !entru o mic- gustare 6nainte de masa de !r>nz?
2 (a# bine>n4eles3
2 Eun3 O s- mergem la Restaurantul ./893 Putem merge !e 7os !>n- acolo3
2 (ar mai 6nt>i a5 8rea s- 8orbim3
2 Atunci o s- a8em ne8oie de mai mult- ca)ea# s!use el 5i o sun- !e Maria3
(u!- ce sosi ca)eaua !roas!-t-# 1all" 6nce!u s- 8orbeasc-3
2 Paul# cred c- ne a)l-m 6n !ragul unei mari degringolade )inanciare3
2 (a? (e ce crezi asta?
,i e@!lic-# 6nce!>nd cu acti8it-4ile de la burs- din !rimele zile ale s-!t-m>nii3 Pe nea5te!tate 2 s!unea ea 2
6nce!user- s- se )ac- s!ecula4ii# care luaser- am!loare# 6n de)a8oarea dolarului3 ,n acela5i tim!# 6nce!user-
o!era4iuni de s!ecul- de mari !ro!or4ii cu aurul3 Li# 6n )inal# de5i !-rea )-r- sens# !re4ul !etrolului !e !ie4ele
li8r-rilor la termen 6nce!use s- scad-3'
Ma"er o 6ntreru!seA
2 (e ce 4i se !are c- n2are sens? N2ai citit ziarele din diminea4a asta? Cu8>ntul de ordine esteA *remurile bune
sunt !e !unctul de a se termina3 Ne2a5tea!t- recesiunea3 (eci# cererea de !etrol urmeaz- s- scad-# ca 5i !re4ul
acestuia3
1all" EroDn se 6mbu7ora !u4in la )a4-3
2 Cum a !utut Eanca Na4ional- a El8e4iei s- 5tie acest lucru cu o s-!t-m>n- 6nainte de a a)la altcine8a? 6ntreb-
ea3'
2 Ce 8rei s- s!ui?
2 *reau s- s!un c- Eanca Na4ional- a El8e4iei este cea care se a)l- 6n s!atele tuturor acestor o!era4iuni 2 cu
aurul# cu dolarii 5i cu li8r-rile la termen a !etrolului3 Tot ea este cea care i2a !us g>nd r-u E-ncii Americii3 Au
6nce!ut 6n !rimele zile ale s-!t-m>nii trecute# a!oi s2au o!rit3 =ac !ariu !e to4i banii !e care 6i am 6n buzunar c-
m>ine2diminea4- sau mar4i diminea4- cel t>rziu o s- )ie iadul !e !-m>nt3
2 1tai !u4in3 Ce2ai s!us des!re Eanca Americii? zise Paul Ma"er# c-ruia 1all" reu5ise# 6n s)>r5it# s-2i trezeasc-
interesul3
2 Nu 5tii ce se 6nt>m!l- !e !ia4a o!era4iunilor de eci8alare a dob>nzilor?
2Nu3
6i relat- tot ce 5tia 5i era lim!ede c- ce a)lase era de natur- s-2l tulbure !e Ma"er3
2 E5ti absolut sigur- de aceast- in)orma4ie? o 6ntreb- el3
2 (a3 (e4in in)orma4ia ciar de la oamenii de la Case din 'ondra3
2 (e ce crezi c- )ace toate astea Eanca Na4ional- a El8e4iei? mai s!use el3
2 E8ident# ca s- scoat- bani din ce8a ce !are un lucru sigur 5i s- se r-zbune3
2 (e ce s!ui c- este un lucru sigur?
2 N2o s-24i s!un3 O s-24i ar-t3 Ai la 6ndem>n- su!limentul economic al ziarului Times de duminic-?
2 Eine>n4eles3
C>t ai cli!i din oci# se duse sus 5i se 6ntoarse cu ziarul3
2 Po)tim# s!use el 6ntinz>ndu2i2l3
2 Prima 5tireA mini5trii )inan4elor 5i !etrolului din *enezuela# Me@ic 5i Erazilia se 6nt>lnesc la Me@ico Cit"3 A
douaA nou- b-nci se 6nt>lnesc m>ine la <iiric3
2Li? 3
2 Li 8or t-ia creanga de sub !icioare E-ncii Americii3 *enezuela# Me@icul 5i Erazilia inten4ioneaz- s- anun4e c-
sunt 6n im!osibilitate de a25i !l-ti 6m!rumuturile la b-ncile americane# iar b-ncile euro!ene au de g>nd s-
inter8in- 5i s- a7ute aceste 4-ri s- )ie sol8abile3
' 2 N2o s- 6ndr-zneasc-# r-s!unse Ma"er3
2 Cine n2o s- 6ndr-zneasc-? Me@icul 5i *enezuela? contracara ea3 In condi4ii normale s2ar !utea s- ai dre!tate#
deoarece ele au 5tiut 6ntotdeauna c-# dac- ar anun4a )iecare 6n !arte c- este 6n im!osibilitate de a !l-ti# America
nu le2ar mai da nici un b-nu43
2 E@act3
2 Numai c- acum acest lucru nu mai este 8alabil3 O s-2i sus4in- euro!enii# l-s>nd 1tatele &nite cu un sac mare#
gol3
2 (e unde 5tii toate acestea?
Ea nu s!use nimic# 6ncerc>nd s- 7oace tare32 &ite ce este# continu- Ma"er3 Ai dre!tate 6n ce !ri8e5te Me@icul 5i
*enezuela 5i !o4i s- adaugi !e list- 5i Erazilia3 Toate trei au noti)icat de7a E-ncii Americii c- in8oc- clauzele de
)orce ma7eure sti!ulate 6n acordurile de 6m!rumut3 Oamenii care se 6nt>lnesc azi la Me@ico Cit" se 8or 6nt>lni cu
noi 2 5i !rin noi 6n4eleg Eanca Americii# eu# 6n noua mea calitate de consultant al Comitetului Rezer8elor
=ederale 5i !oate al4i c>4i8a 2 la 1an =rancisco# mar4i diminea4-3 Cum ai a)lat?
*-z>nd c- a c>5tigat !rima rund-# 1all" se ot-r6 s- mai 6ncerce o dat-# deci continu- s- r-m>n- t-cut-3 A5a c-
Paul Ma"er relu-A
2 Au amenin4at 5i 6nainte de mai multe ori c- 8or )ace a5a ce8a# dar nimeni# inclusi8 eu# nu i2a luat 6n serios#
deoarece 5tiam c- nu o s- !un- 6n !ractic- aceast- amenin4are3
Ma"er )-cu o !auz-# se ridic- 5i# 6n tim! ce umbla !rin camer-# continua s- 8orbeasc-3
2 (ar acum# c>nd euro!enii 6i s!ri7in- din !unct de 8edere )inanciar# nu 5tiu3 C>nd a 6nce!ut treaba asta? mai
6ntreb- el3
2 ,4i aminte5ti c- la 'ondra te2am 6ntrebat des!re *enezuela? 2*ag2
2 Ei bine# 5tim )oarte sigur c- ministrul !etrolului din *enezuela# Roberto Martinez# a )ost la <uric la mi7locul
lunii decembrie3 'a Eanca Na4ional- a El8e4iei3
Paul Ma"er se uit- la ceas3
2 Acolo este o!t seara acum3 Am s-2l sun imediat3
Paul se re)erea la &lric :uber# !re5edintele E-ncii Na4ionale a El8e4iei 5i )ost coleg al s-u3 'ocuia la ;tisnact#
localitate situat- !e marginea lacului <uric3 Ma"er a8ea 6n com!uter num-rul de tele)on al acestuia3 1e scuz- 5i
se duse s-2l a)le3 1un- tot de acolo3
'a tele)on r-s!unse o )emeie3
2 Eisc (u's# :eidi_ 6ntreb- Ma"er 6n dialectul el8e4ian3 *orbea la !ersoana a doua singular# deoarece !rietenia
lui cu )amilia :uber
data din !erioada c>nd lucrase la Easel du!- ce terminase studiile uni8ersitare3
2 Ja3 0-r isc am Tele!on?
2 (o isc dr' Paul Ma"er3 Casc du di no a mi erinnere?
2 Natiirlig# Paul# isc du in <uri?
2 Nai3 I tele!onier 8o Ameri9a3 'os# isc dr' &lric do? &rm- o lung- !auz-3
2 i nit sicer# Dart an Augeblic93 Igang go luege3
C>nd ea s!use c- se duce s- 8ad- dac- so4ul este acas- 2 6ntr2o zi de duminic-# seara# c>nd toat- lumea 6n El8e4ia
era acas-# Ma"er 65i d-du seama c- )usese !re8enit-3
A8usese dre!tate3 C>nd :eidi :uber se 6ntoarse# 6i s!use c- so4ul ei trebuie s- )i !lecat# !oate 6ntr2o !limbare
!>n- la restaurant s- bea un !aar de 8in3 *oia s-2i lase un mesa7?
2 Nu# r-s!unse el3
Paul Ma"er 6ntreru!se con8orbirea c>t !utu el de !oliticos 5i )orm- alt num-r# de data asta al !re5edintelui lui
(eutsce Ean9 din =ran9)urt# cea mai !uternic- institu4ie )inanciar- euro!ean-3 (e data asta r-s!unse )ata 6n
cas-3 Ea s!use c- acesta nu era acas- 5i c- tocmai !lecase 6ntr2o scurt- e@cursie 6n a)ara ora5ului3 Ma"er o crezu3
Probabil c- ciar 6n acea cli!- el se a)la 6ntr2un a8ion al 'u)tansa sau al liniilor aeriene el8e4iene# cu destina4ia
<iiric3
6ncerc- a!oi la 'u@embourg3 (e data aceasta# 6l g-si !e cel !e care 6l c-uta# res!ecti8 !e !re5edintele lui
;redietban93 ,i !use 6ntrebarea )oarte descis3
2 E5ti in8itat s- !artici!i la o 6nt>lnire la <iiric m>ine2diminea4-? 2(a3
2 Te duci? 2Nu3
2 Po4i s-2mi s!ui 6n leg-tur- cu ce este aceast- 6nt>lnire?
2 Este strict con)iden4ial# Paul3
2 Eanca Na4ional- a El8e4iei 6ncearc- o linie de credit de mari !ro!or4ii !entru Me@ic 5i *enezuela? 6ntreb-
Ma"er32 (eci# ai a)lat? 8eni r-s!unsul lu@emburgezului3
2 (e ce s2ar e@!une orice banc- euro!ean- unui asemenea risc 8enind din !artea Americii 'atine c>nd 5tii ce
!robleme au de7a b-ncile americane din aceast- cauz-?
2 Ei# !entru c- noi o s- cerem garan4ii3
2 Am crezut c- era 8orba de 6m!rumuturi normale# )-r- garan4ii3
2 Nici 8orb-# Paul3 Noi# euro!enii# nu suntem at>t de !ro5ti# 5tii doar3 Aceste credite 8or )i garantate integral3 Cu
!etrolul me@ican 5i 8enezuelean3
2 (ar gu8ernele acestor 4-ri au re)uzat 6ntotdeauna s- discute acest lucru3
2 Nu 5i de data asta# 8eni r-s!unsul3
2 Atunci de ce ;redietban9 nu 8a !artici!a?
2 Pentru c- noi# lu@emburgezii# n2a8em inten4ia s- ne asociem la un ast)el de atac )inanciar e8ident 6m!otri8a
Americii3 Pentru c-# de )a!t# a5a stau lucrurile# zise bancerul din 'u@embourg3
2 AndrO# s!use Paul Ma"er# nici nu 5tii c>t de mult 64i a!reciez sinceritatea3 Te asigur c- nu 8oi relata nim-nui
con4inutul acestei con8orbiri3 (ar te asigur# 6n acela5i tim!# c-# atunci c>nd toat- te8atura asta
2 8a trece# c>4i8a oameni din acest ora5 8or 5ti ce !ozi4ie a4i a8ut tu 5i 'u@embourgul 6n aceast- !roblem-3
Paul Ma"er 6ncise 5i cobor6 din nou3 1all" EroDn nu mai era a5ezat- !e cana!ea 6n camera lui de zi ci#
dim!otri8-# 65i !unea !ardesiul3
2 (eci# 4i s2a )-cut )oame# s!use Ma"er3
2 Nu3 A5 8rea s- renun4 la aceast- gustare# zise ea3 1e !otri8e5te ce2ai a)lat cu ce 4i2am s!us eu? 6ntreb- ea3
2 (a# se !otri8e5te3 Ai a8ut dre!tate3 ,n toate cazurile3
2 (e asta trebuie s- !lec3 M- g>ndesc s- iau trenul care )ace na8eta la NeD Ior9 5i 8oi scrie articolul acolo3
2 Nu mai !oate s- a5te!te o zi?
2 6mi ia o zi s-2l com!un3 Ce scriu eu e dinamit- curat- 5i# 6nainte de a2l !ublica# editorii o s- 8rea s- 8eri)ice
)iecare in)orma4ie c>t de mic-3(eci# o s- a!ar- mar4i?
2 (a3 (ac- ei cred ce le s!un azi# c>nd a7ung la NeD Ior9# 5i atrag aten4ia tuturor asu!ra acestei !robleme
m>ine2diminea4-3
2 Tot ce am discutat aici nu este destinat !ublicit-4ii3 1unt con8ins c-24i dai seama de acest lucru# s!use Ma"er a
c-rui 8oce de8enise acum metalic-3
2 6mi dau seama# zise ea# !e un ton la )el de t-ios3
2 Ltii c- ai !utea s- )aci mari deser8icii cu acest articol3
2 (ac- nu2l scriem noi# o )ace Times sau Te Post3 Li# sunt con8ins- c- ar !utea s- o )ac- 6ntr2un mod mai !u4in
)a8orabil institu4iilor )inanciare din aceast- 4ar-3 Nu uita c- noi# cei de la Te 0all 1treet Journal# suntem cu to4ii
de !artea 8oastr-# domnule Ma"er3
O conduse la u5-3
2 (eci# te duci la 1an =rancisco la 6nt>lnirea aceea# a)irm- ea# 6ntor2c>ndu2se s!re el du!- ce ie5ise !e u5-3
2 (a# 5i cred c- 5i tu 8ei )ace la )el# )-r- 6ndoial-3
2 1igur3 6nt>lnirea o s- aib- loc la banc-?
2 (a# dar !robabil c- n2o s- 8- lase s- intra4i nici 6n cl-dire3
2 Nu2i nimic3 G-sim noi o cale# s!use ea# du!- care ad-ug-A (e obicei# stau la otelul =airmont3 O s- )iu acolo
m>ine2sear- t>rziu3 (ac- ai tim! s- bei ce8a# sun-2m-3
2 1igur# zise Ma"er# a!oi 65i aminti de Azar 1aani 5i ad-ug-A (ac- reu5esc3
6nainte de a !leca# 1all" EroDn mai s!useA
2 A!ro!o3 6n ziarele de azi a mai )ost un articola53 Eanca Na4ional- a El8e4iei# care !are s- )ie subiectul nostru de
discu4ie !re)erat 6n diminea4a asta# a mai )-cut ce8aA a contramandat semnarea unui aran7ament !ri8ind un
6m!rumut consor4ial 6n 8aloare de dou- miliarde destinat &niunii 1o8ietice3 Ar !utea s- )ie 8reo leg-tur- 6ntre
acest )a!t 5i celelalte !robleme?
2 Nu2mi dau seama acum# r-s!unse Ma"er3 A!oi 1all" !lec-3
Paul Ma"er !etrecu urm-toarele cinci ore 8orbind la tele)on 5i 6ncerc>nd s- g-seasc- di)erite !ersoane 5i s- le
a8ertizeze 6n leg-tur- cu ceea ce urma s- se 6nt>m!le# c-ut>nd s- ob4in- e8entuale acorduri standb" 6n cazul 6n
care 8or de8eni necesare3
1e !-rea 6ns- c- nimeni nu era acas-3 Li# ceea ce era mai r-u# se !-rea c- nici la 0asington nu mai r-m-sese
nimeni# deoarece era !erioada interimatului3 Pre5edintele# care mai de4inea aceast- )unc4ie doar dou- s-!t-m>ni#
!lecase 5i se a)la la )erma sa din Cali)ornia# )-c>nd !reg-tirile )inale !entru crearea Eibliotecii Reagan 6n
cam!usul uni8ersitar 1tan)ord 5i !rimindu2i !e grangurii din Cali)ornia care urmau s- )inan4eze cea mai mare
!arte din costurile acesteia3 To4i oamenii !re5edintelui se 6ntorseser- acas- la ei 6n (allas# Oa9land 5i 'os
Angeles 5i 65i c-utau slu7be3 Iar Congresul# care nu25i !utea asuma nici o res!onsabilitate# nu era 6n sesiune3 'a
0asington nu r-m-seser- dec>t birocra4ii3
,n du!-2amiaza aceea de duminic-# Paul Ma"er 6i contact- !e trei dintre cei mai im!ortan4i birocra4i 6n 8ederea
unei scurte c-l-torii la 1an =ranciscoA !e cei trei oameni care r-s!undeau de sistemul bancar americanA Robert
Reston# !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale# Roger 0ells# omul care conducea Cor!ora4ia !entru
Asigurarea (e!ozitelor =ederale# 5i Carles Ta"er# Controlorul Monedei3
To4i )ur- de acord s- ia a doua zi cursa liniilor &nited care !leca zilnic de la aero!ortul (ulles s!re Coasta de
*est 6n 7urul orei cinci du!-2amiaz-3 6nt>lnirea cu me@icanii# 8enezuelenii 5i brazilienii era !rogramat- s-
6ncea!- la ora nou- 6n diminea4a zilei urm-toare# zi ce se !utea do8edi deosebit de critic- !entru istoria
)inanciar- a 1tatelor &niteA mar4i# .% ianuarie .9893
Al !atrulea om# ministrul de )inan4e# !e care Ma"er 6l g-sise 6n cele din urm- la :ouston# unde# se z8onea# c-
urma s- de8in-# la 6nce!utul lunii )ebruarie# !re5edintele celei mai mari b-nci din acel ora5# re)uzase s- !artici!e
la 6nt>lnire# s!un>nd c- totul era o cacealma3 ,i a8ertiz- !e
Ma"er c-# duc>ndu2se la 1an =rancisco# !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale 2 iar ministrul 5tia c-
Ma"er era consultant al acestui comitet 5i# 6n s!ecial# al !re5edintelui acestuia 2 ar m-ri credibilitatea z8onurilor
6n sensul c- se 6nt>m!la 6ntr2ade8-r ce8a gra83 El# ministrul )inan4elor Rcel !u4in# !entru 6nc- dou- s-!t-m>niS#
nu 8oia s- )ie !-rta5 la a5a ce8a3 ,n ultimii !atru ani# me@icanii 6i d-duser- lui 2 !rinci!alul res!onsabil !entru
)inan4ele 4-rii 2 asigur-ri c- 6n nici un caz nu se 8or orienta s!re aceast- o!4iune de a se declara 6n im!osibilitate
s-25i acite obliga4iile )inanciare3
2 Vii minte ce !anic- a )ost la 6nce!utul anului .98K? 6l 6ntreb- el !e Ma"er3 Pre4ul !etrolului 2 am 6n 8edere
!re4ul curent 2 al zilei# sc-zuse la zece dolari barilul3 ,4i aminte5ti?
Ma"er s!use c- 6ntr2ade8-r 65i amintea3
2 Li toat- lumea s!unea c- 6n 8ara aceea me@icanii 8or )i la !-m>nt din !unct de 8edere )inanciar 5i c- nu 8or
a8ea altce8a de )-cut dec>t s- se declare 6n im!osibilitate de a25i !l-ti datoriile3
Ma"er 65i amintea 5i de asta3
2 Ei bine# au )-cut ei acest lucru? 1igur c- nuP Li nu o 8or )ace nici de data aceasta3
Cu aceste cu8inte# ministrul de )inan4e# al c-rui mandat e@!ira !este !u4in tim!# 6ncise tele)onul3
A!oi# 6n duminica aceea de 8 ianuarie# 8eni r>ndul lui Paul Ma"er s- !rimeasc- un tele)on# lucru care se
6nt>m!l- 6n 7urul orei cinci3 ,i suna unul dintre colegii lui de la Centrul de 1tudii 1trategice 5i Interna4ionale al
&ni8ersit-4ii GeorgetoDn# gru! de g>ndire din care )-ceau !arte cu to4ii de la ;issinger# Erzezins9i# 1clesinger
!>n- la doamna ;ir9!atri93 'a tele)on era 1ergio (obro8s9"# recunoscut 6n general ca )iind cel mai mare e@!ert
american 6n !robleme de terorism3 (e )iecare dat- c>nd era deturnat un a8ion# 6n mod automat (obro8s9"
a!-rea la tele8izor )iind inter8ie8at de to4i re!orterii# 6nce!>nd cu Ted ;o!!el de la AEC 5i termin>nd cu
MacNeil sau 'erer de la PE13
3M2am 6ntors ieri din Israel# 6nce!u (obro8s9"# 5i oamenii de acolo mi2au s!us c>te8a lucruri care s2ar !utea s-
aib- sau nu leg-tur- cu !roblemele de care te ocu!i tu3
,n cli!a aceea Ma"er 65i aminti ce8a ce uitase !>n- atunci3 21ergio# scuz-2m-3 Ai l-sat un mesa7 6nainte de
Cr-ciun 5i acum 6mi dau seama c- nu te2am sunat3 Am !lecat la 'ondra 6n ziua aceea3
2 Nu24i )ace !robleme3 6n4eleg3 (eci# la Tel A8i8 am a)lat urm-toareleA se !are c- teroristul Carlos# 64i aminte5ti
de el# nu# Paul?
2 1igur3
2 Ei bine# a )ost 8-zut la Eeirut s-!t-m>na trecut- 6n com!ania lui Abu Nidal3
(obro8s9" era a!roa!e sigur c- nu trebuia s-2l 6ntrebe !e Ma"er dac- 5tia cine era acesta3
2 Recrutau oameni# ceea ce nu este un lucru neobi5nuit3 Neobi5nuit este )a!tul c-# de data asta# s2ar !utea#
subliniez# s2ar !utea ca 4inta s- )ie 6n 1tatele &nite3 1!un acest lucru !entru c- ei c-utau ca cel !u4in unul dintre
oamenii recruta4i s- 8orbeasc- e@celent engleza# de !re)erat cu accent american3
2 (e unde 5tiu israelienii acest lucru?
2 Au in)ormatori 6n toate taberele de re)ugia4i !alestinieni3
2 (ar 6n ce m-sur- ar !utea asta s- m- !ri8easc- direct !e mine# 1ergio? 6ntreb- a!oi Ma"er3
2 (-2mi 8oie s-24i e@!lic3 Israelienii au a)lat c- 6n s!atele acestei recrut-ri se a)l- bani 8enezueleni3 (e aceea e
im!licat Carlos3 Israelienii au 6ncercat a!oi s-25i e@!lice de ce3 Li# de5i ar !utea s- 4i se !ar- absurd# Paul# ei s2au
g>ndit c- *enezuela# care azi se a)l- 6ntr2o situa4ie )inanciar- )oarte di)icil-# din cauza !re4ului !etrolului care
6nce!e din nou s- scad-# s2ar !utea s- 6ncerce s- destabilizeze sistemul )inanciar american 5i# 6ntr2un )el# ca
rezultat al acestei mane8re s- sca!e de !o8ara !e care o re!rezint- !lata datoriei3 Israelienii s2au g>ndit# de
asemenea# c- aici s2ar !utea s- )ie 5i m>na ru5ilor3 Ce2ar !utea )i mai im!ortant !entru ru5i# m2au 6ntrebat ei#
dec>t s- 6ncura7eze orice ac4iune care ar !utea s- !un- la !-m>nt sistemul bancar american?2 Tot nu 6n4eleg unde
ba4i# 1ergio3
2 Ei bine# mai direct s!us# israelienii au )ormulat urm-toarea i!otez-A ce s2ar 6nt>m!la dac- 6n cadrul unei ac4iuni
coordonate a unor na4iuni din America 'atin- 5i a ru5ilor# urm-rind# cum am s!us# destabilizarea sistemului
)inanciar american# ei ar )ace ce8a care ar !utea s- !un- la !-m>nt sistemul bancar american?
2 Te g>nde5ti la o o!era4iune terorist-? 6ntreb- Ma"er3
2 E@act3 Cum ar !roceda?
2 1- )iu al naibii dac- 5tiu# 1ergio# r-s!unse Ma"er3
2 Li israelienii erau deruta4i# s!use (obro8s9"3 ,i cuno5ti !e colegul meu Robert ;u!!erman de la C1I1?
2 '2am cunoscut3
2 El a scris o bro5uric- intitulat- Punctele 8ulnerabile ascunse ale Americii3 (e asta te2am sunat luna trecut-3
*oiam s- 5tiu ce !-rere ai des!re ea3 1e re)er- la o serie de re4ele# 8reau s- s!un re4ele de im!ortan4- strategic-#
re4ele care ar !utea )i scoase din )unc4iune !rin c>te8a ac4iuni teroriste# !araliz>nd ast)el sectoare im!ortante ale
acestei 4-ri3 Teza lui este cel mai bine e@em!li)icat- !rin ce s2ar !utea 6nt>m!la re4elelor de )urnizare a energiei
electrice3 (ac- 64i aminte5ti# 6n .9KG 5i 6n .9//# la NeD Ior9 5i 6ntr2o !arte din zona de nord2est# sistemul elec2
tric a c-zut# a )ost un accident# 5i zona cel mai dens !o!ulat- din 1tatele &nite a )ost# !ur 5i sim!lu# !aralizat-
!entru dou-zeci 5i !atru de ore3 ;u!!erman sus4ine c-# dac- centre im!ortante de !roducere a electricit-4ii din
NeD Ior9# Cicago# Cali)ornia 5i din alte !-r4i ar )i atacate 6n mod deliberat 5i sistematic# blocarea acti8it-4ii
care ar sur8eni n2ar !utea )i 6nl-turat- 6ntr2o singur- zi 5i# !robabil# nici m-car du!- o s-!t-m>n- sau o lun-3 Ar
)i un dezastru na4ional3
,n tim! ce Ma"er asculta# se uit- la ceas3
2 1ergio# te urm-resc# 6n4eleg# dar333
2 Ltii cl-direa aceea din NeD Ior9 de !e strada 0ater unde se a)l- toate instala4iile !entru tele!rocesare?
2 (a# am auzit de ea3
2 Acolo sunt instalate com!uterele care !relucreaz- datele !entru cele !atru re4ele electronice de trans)er de
)onduri3 (u!- cum 5tii# aceste re4ele leag- 6ntre ele toate b-ncile din 1tatele &nite 5i b-ncile americane cu
b-ncile din lumea 6ntreag- cu care lucreaz- ele3 Am )ost 6n-untru333 *olumul instala4iilor este im!resionant3 Ceea
ce este 6ns- mai im!resionant# Paul# este c- numai com!uterele din cl-direa aceea !roceseaz- la )iecare dou- sau
!atru ore date eci8al>nd cu bugetul )ederalP Ele m>nuiesc mii de miliarde 6n )iecare s-!t-m>n-P Po4i s-24i
imaginezi ce s2ar 6nt>m!la dac- cine8a ar arunca 6n aer locul acela? (-2mi 8oie s-24i citesc concluzia lui
;u!!ermanA BE-ncile americane sunt cele mai 8ulnerabile nu din cauza 6m!rumuturilor acordate na4iunilor
latino2americane 5i !e care acestea nu le restituie# ci# mai degrab-# din cauza modului cum se des)-5oar-
a)acerile !rin aceste re4ele !e care aceste institu4ii 5i cei care in8estesc 6n ele le consider- ca )iind sigureC3
;u!!erman s!une 6n cea mai lim!ede englez-A BArunca4i 6n aer strada 0ater 5i !ute4i o!ri tim! de dou- luni
sistemul bancar american 5i o mare !arte din cel mondialC3
Acum Ma"er asculta cu )oarte mare aten4ie3
2 1unt dou- !osibilit-4iA un !lan terorist care s- urm-reasc- !aralizarea )izic- a sistemului nostru# continu-
(obro8s9"3 Cealalt- ar )i un act terorist care s- !ro8oace daune !siologice enorme cu a!ro@imati8 acelea5i
rezultate3
2 Li care ar )i 4inta?
2 '2ar !utea 8iza !e succesorul lui Paul *olc9er la conducerea Comitetului =ederal3
2 *rei s- s!ui !e'Robert Reston# 6l 6ntreru!se Ma"er3
2 E@act3
2 1ergio# !are cam e@agerat3
2 (a? Ade8-rat? P-i# am auzit de multe ori s!un>ndu2se c- !re5edintele Comitetului =ederal este considerat de
mul4i ca )iind al doilea din lume 6n ce !ri8e5te !uterea3 Cel !u4in# a5a se s!unea des!re Paul *olc9er3 Li# am
8eri)icat ce8a3 Pre5edintele acestui comitet nu are un ser8iciu secret de !rotec4ie3
2 'a ce2ar )olosi s- )ie omor>t?
2 ,ntr2un moment de criz- )inanciar-? N2ar )ace dec>t s- 6ncline 5i mai mult balan4a3 Li s- trans)orme o criz-
)inanciar- 6n !anic-# minunata !anic- )inanciar- de mod- 8ece din secolul al nou-s!rezecelea3 'a asta
)olose5teP
2 Eine# 1ergio# 5i ce 8rei s- )ac eu?
2 Am auzit c- ai de8enit consilierul celui care i2a urmat lui Paul *olc9er 6n )unc4ie333
2 Eob Reston333 6l 6ntreru!se Ma"er din nou !e interlocutorul s-u3
2 Te rog# s!une2i ce 4i2am s!us3
2 (e ce nu2l suni tu# !ersonal?
2 Pentru c- s2ar !utea s- treac- zile 6ntregi 6nainte ca el s- aib- tim! s- m- ceme3 Iar aici este 8orba de ce8a
)oarte urgent3
2 1!une# 1ergio3
2 Israelienii tocmai au stabilit c- doi tineri !oten4iali terori5ti au dis!-rut din Eeirut cu dou- zile 6n urm-3 Ei cred
c- ace5tia s2ar !utea s- )ie 6n drum s!re 1tatele &nite# !robabil s!re 0asington3 M2au in)ormat acum o 7um-tate
de or-3 (e asta 64i tele)onez acum3
2 ,4i mul4umesc# 1ergio3 Am s-2i transmit lui Reston ce mi2ai s!us3 (ar n2ar trebui ca =EI2ul sau cine are 6n gri7-
aceste lucruri s- )ie in)orma4i?
2 Israelienii au 5i )-cut asta 5i o s- controlez 5i eu3 Mai e 5i altce8a# adaug- (obro8s9"3 ,n tim! ce eram 6n Israel#
Mossadul# ca orice ser8iciu secret din Occident# a )ost in)ormat de Inter!ol c- un membru e@trem de !ericulos al
=ac4iunii Armata Ro5ie din Germania Occidental- este 6n mi5care3 1e crede c- omul este )olosit at>t de Abu
Nidal# c>t 5i de Carlos !entru a BconduceC unele dintre o!era4iunile lor3 12ar !utea ca 5i el s- aib- aceea5i
direc4ie3 (eci# s!une2i !rietenului t-u Reston s- )ie )oarte atent o s-!t-m>n- sau ciar dou-3 Trebuie s- e8ite
!arc-rile subterane3 1- scimbe ruta !e care circul- de acas- la ser8iciu# din c>nd 6n c>nd s- controleze dac- 6n
)a4a casei lui nu sunt !arcate ma5ini cu as!ect ciudat3 Trebuie s- 5tie aceste lucruri3
2 ,n regul-# 1ergio3 M- 6nt>lnesc cu Reston m>ine2sear- 5i o s-2i transmit tot ce mi2ai s!us3 Mul4umesc3
(u!- ce 6ncise# Paul Ma"er se g>ndi la ceea ce i se s!usese 6n urm- cu treizeci de secunde3 &nii ziceau c-
1ergio (obro8s9" era un ti! ner8os# care ac4iona m>nat de im!uls3 Probabil c- asta se datora muncii lui3 O s-2i
s!un- cu siguran4- lui Reston 6n a8ion des!re asta3 (ar dac- era ade8-rat ceea ce s!usese des!re cei doi arabi
terori5ti 5i conduc-torul lor german 5i dac- ei se a)lau 6ntr2ade8-r la 0asington (C# asta era 6n mod categoric
!roblema =EI2 ului# nu a lor3
A!oi Paul 6nce!u s- se g>ndeasc- la lucruri mai urgente3
Gru!ul terorist la care se re)erise 1ergio (obro8s9" era absolut real 5i 8enise la 0asington3 (ar nu mai era
acolo3 Li nici nu se 6ndre!ta s!re NeD Ior9 sau s!re cl-direa aceea de !e strada 0ater3
Cei trei b-rba4i se a)lau 6n cursa 8/ a liniilor aeriene &nited cu destina4ia 1an =rancisco# Cali)ornia3
C Plecaser- a!roa!e !e nea5te!tate3 ,n duminica aceea# du!-2amiaz-# la ora dou-# Joacim 1cmidt tele)onase la
a!artamentul t>n-rului JosO Martinez# casa cons!irati8- din 0asington unde )useser- caza4i cei doi tineri arabi3
,i s!usese lui Martinez c- cei doi musa)iri ai lui trebuie s-25i )ac- baga7ele 5i s- )ie gata de !lecare 6ntr2o or-3 Nu
s!usese unde3
(ar t>n-rul JosO a)lase3
Arabul 6nalt# cel care s!usese c-2l ceam- Moammed Obeidat# l-sase 6n camera de zi geanta de 8oia7 cu care
8enise 5i se 6ntorsese 6n dormitorul !us la dis!ozi4ia lor de JosO# ca s- termine de 6m!acetat3 Cel-lalt arab era
6nc- acolo3
(rumul )iind liber# JosO# care era nemai!omenit de ner8os# se ot-r6 s- arunce o scurt- !ri8ire 6n geant-3
6n-untru nu erau dec>t trei obiecteA ce8a care ar-ta ca o carte de rug-ciuni 6n arab- 5i dou- bilete de a8ion
ne)olosite3
Am>ndou- biletele )useser- cum!-rate 5i eliberate la 0asington (C 5i erau !e numele'de 1elim A"tul 5i &gur
Mumcu# nume deloc obi5nuite# dar care2mai degrab- !-reau turce5ti dec>t arabe333 dar cine5i2ar )i b-tut ca!ul cu
ast)el de am-nunte la gi5eele de control de !e aero!orturile din 1tatele &nite3
(ata 5i3 num-rul cursei nu )useser- com!letate# dar destina4ia era clar-A 1an =rancisco# Cali)ornia3
Li am>ndou- biletele erau doar !entru c-l-toria de ducereP
Tocmai c>nd era !e !unctul de a le !une 6na!oi 6n geant-# JosO obser8- c- !e dosul unuia din bilete era ce8a
scris3 O adres-A bule8ardul Madrona# num-rul .$K# Eel8edere# Cali)ornia3
Era adresa urm-toarei case cons!irati8e3 Probabil c- neam4ul )usese acela care o scrisese 6n e8entualitatea c- ar
!utea inter8eni ce8a care s-2i des!art-3 Asta 6nsemna c- ei a8eau s- dis!ar- din 8ia4a lui 5i s- de8in- !roblema
altcui8a3
Neam4ul sosise la ora trei )i@3 'a ora trei 5i cinci minute el 5i cei doi oas!e4i ai lui JosO !lecaser- de7a3 Arabii
!lecaser- )-r- s- s!un- un cu28in4el# ceea ce nu )usese cazul cu germanul3
2 &it- toat- a)acerea# s!usese ti!ul3 Pentru totdeauna3 Alt)el# nu numai tu# dar 5i )amilia ta din Caracas# !oate 5i
mama ta o 8e4i !-4i3
(u!- ce se 6ncisese u5a# t>n-rul JosO Martinez se duse la barul s-u 5i scoase a)ar- o sticl- de coniac3 65i turn- o
!or4ie serioas- 6ntr2un !aar de a!- 5i lu- o sorbitur- zdra8-n-3 1e sim4i ce8a mai bine3
A!oi se g>ndi la ce8a care2l )-cu s- se simt- 5i mai bine3 (e ieri# de c>nd 8-zuse )otogra)iile !olaroid !e m-su4-#
b-nuielile lui# c- e@ista o leg-tur- 6ntre ace5ti asasini arabi# !ro)esorul Paul Ma"er 5i333 unciul s-u# de8eniser-
tot mai !uternice3 (e aceea sunase acas-3
(ar acum nu mai era at>t de sigur3 'a urma urmei# ei se duceau la 1an =rancisco# 6n tim! ce !ro)esorul Ma"er
era aici# la 0asington3 T>n-rul JosO Martinez 5tia acest lucru# deoarece Ma"er a8ea s- 4in- seminarul de )inan4e
interna4ionale a doua zi3 In semestrul acesta orele de seminar )useser- scimbate 5i el 6nce!ea la ora !atru du!-2
amiaz-3 Inten4iona s- 8orbeasc- cu !ro)esorul Ma"er du!- aceea# 6n !o)ida celor s!use de tic-losul acela de
neam43
,n seara aceea# la ora 5a!te# t>n-rul JosO Martinez se duse la Tombs s- ia masa de sear- cu c>4i8a dintre !rietenii
s-i3 (ar# s!re deosebire ele
alte d-4i# nu era binedis!us3 E8enimentele ciudate !etrecute 65i l-saser- am!renta ciar 5i asu!ra acestui t>n-r de
dou-zeci 5i unu de ani3 (eci# la ora nou- se ridic- 5i !lec-# iar la ora zece dormea tun# singur 6n a!artamentul s-u
lu@os din strada N3
,n cealalt- !arte a cartierului GeorgetoDn# Paul Ma"er ot-r>se 5i el s- se duc- la culcare mai de8reme3 A8ea s-
)ie o s-!t-m>n- greaA 6nt>i zborul la 1an =rancisco# a!oi 6nt>lnirea cu latino2americanii# du!- care (umnezeu
5tie ce se !utea 6nt>m!la3 (eci# la !u4in tim! du!- ora zece# 6n seara aceea# luminile 6n strada (ent# num-rul
FG.H# se stinser-3
6nainte de a adormi# ultimul g>nd al lui Ma"er )u s-2l sune !e decanul ;rog de la Lcoala !entru Rela4ii E@terne#
deoarece trebuia s- am>ne seminarul de a doua zi3
.H
(ou- ore mai t>rziu# 6n El8e4ia# la <iiric# era de7a ora 5ase diminea4a333 or- la care# de obicei# se scula &lric
:uber# !re5edintele E-ncii Na4ionale a El8e4iei3
,n aceast- diminea4-# luni 9 ianuarie# el 5edea !e locul din s!ate al limuzinei sale marca Mercedes# care2. !urta
!e str-zile ora5ului 6nc- 6ntunecate 5i !ustii 6n cea mai mare !arte3 Li )ierbea 6nc- de )urie3 6m!otri8a ru5ilorP
1e g>ndea la obr-znicia nemai!omenit- a acestor sla8i !rimiti8iP A8useser- 6ndr-zneala s-25i !lanteze un s!ion
6n banca lui 5i nu numai 6n banca lui# ci ciar 6n secretariatul lui3 =-r- 6ndoial- c- o sedusese ti!ul acela din
;GE# de la ambasada lor de la Eerna# cel care# !otri8it autorit-4ilor# )ugise de7a din El8e4ia3 Ciar 5i numai acest
g>nd era dezgust-tor3 Nu c- i2ar )i )ost mil- de eaP (in !artea lui# !utea s- !utrezeasc- 6n 6ncisoare !>n- la
s)>r5itul secolului3
Ru5ii a8eau s- !l-teasc-3 Ciar mai mult dec>t 65i 6nci!uiau3 A8useser- ne8oie de 6m!rumutul acela de dou-
miliarde de dolari !e care el )usese de acord cu at>ta generozitate s-2l a!robe !entru ei3 Acum o s- aib- 5i mai
mult- ne8oie de el3 Nu !este mult tim!# !este dou-zeci 5i !atru de ore# ei nu 8or mai )i 6n stare s- 8>nd- 6n
Euro!a Occidental- nici un metru cub din gazele lor naturale scum!e3 To4i clien4ii lor 8or trece imediat !e
!etrol# care se ie)tinise3 Li ciar !e c-rbuneP ,n acest caz# de unde s- )ac- rost ru5ii de 8aluta necesar- !entru a
cum!-ra m>ncare? ,n mod sigur# nu de la Eanca Na4ional- a El8e4ieiP
Li nu trecuse dec>t o lun- de c>nd el# !ersonal# le descisese literalmente u5a# se o)erise s- le !ermit- s- intre 6n
club# 6n Clubul Euro!ean sau# 6n orice caz# 6n Clubul Euro!ei Centrale3 =usese o gre5eal- nemai!omenit-3 Ru5ii
nu )useser- niciodat- euro!eni 5i nici nu a8eau s- de8in- cu ade8-rat3 Ar )i trebuit s- nu uite acest lucru3 Li n2ar
)i trebuit s- dea uit-rii crezul s-u de baz-A nu trebuie s- ai niciodat- 6ncredere 6n comuni5tiP
,n momentul 6n care a7unse la banca din Eorsenstrasse# mintea lui :uber trecu imediat la un alt subiectA
conturile !ersonale a cinci mini5tri# c>te doi din *enezuela 5i Me@ic 5i unul din Erazilia3
Eanca Na4ional- a El8e4iei 8irase 6n contul )iec-ruia zece milioane de dolari3 Acest lucru 6l ceruse ministrul
8enezuelean al !etrolului# onctuosul Roberto Martinez3 Iar el )usese de acord s- le dea o asemenea sum-A s-
descid- o linie de credit# negarantat# !entru el# !entru )ratele lui 5i !entru ceilal4i trei mini5tri din Me@ic 5i
Erazilia# adic-# 6n total# cincizeci de milioane de dolari3 (ar aceste cinci linii de credit !uteau )i )olosite doar ca
garan4ie !entru cele cinci conturi de in8esti4ii descise simultan !entru cei cinci latino2americani# ne)iind
!ermis- retragerea de bani licizi3 Nimeni nu !utea s- dea bir cu )ugi4ii 6nainte de a25i )ace treaba3 Li nu e@ista
nici un riscP (ac- latino2americanii 65i )-ceau treaba# iar acum n2a8ea nici un dubiu c- ei 8or )ace acest lucru la
1an =rancisco a doua zi# atunci cele zece milioane ale lor 8or de8eni dou-zeci de milioane 5i !oate ciar
!atruzeci de milioane de dolari333 5i asta# !robabil 6n mai !u4in de o s-!t-m>n-P ,n momentul 6n care o!era4iunea
a8ea s- )ie 6nceiat-# Eanca Na4ional- a El8e4iei a8ea s-25i ia 6na!oi cele zece milioane de dolari !e care le
a8ansase )iec-ruia dintre ace5ti latino2americani3 Era treaba lor ce )-ceau cu !ro)iturile care r-m>neau 6n
conturile lor3
Totul )unc4iona con)orm !lanului3 (eocamdat-# 7um-tate din aceste )onduri )usese )olosit- ca garan4ii !entru trei
ti!uri de tranzac4ii la !re4ul )i@ actualA cum!-rarea de metale !re4ioase# res!ecti8 aur 5i argint# 5i acizi4ionarea
masi8- de !ozi4ii nede4inute at>t !e !ia4a dolarului# c>t 5i a !etrolului din 1&A 6n s!eran4a ob4inerii de !ro)ituri#
dac- !re4urile celor dou- articole 8or sc-dea3
Eanca Na4ional- a El8e4iei acizi4ionase !ozi4ii enorme 5i Bdusese 6n s!ateC# de )a!t# conturile latino2americane
tot tim!ul3 Ea 6nce!use aceste o!era4iuni s-!t-m>na trecut-# a!oi se o!rise3
Acum# 6n aceast- luni# 9 ianuarie# a8ea s- reia !rocesul3 (ar azi se ad-uga un element nou3 6nce!eau s- 8>nd-
ac4iuni# limit>ndu25i o!era4iunea# de )a!t# la cele treizeci de ac4iuni de la care se !orne5te 6n realizarea mediei
indicelui industrial (oD JonesA IEM# General Motors# General Electric# du Pont# E@@on333 cele mai bine cotate
dintre toate ac4iunile americane3 (e ce tocmai acestea? (eoarece cele mai multe dintre ele )igurau la bursa din
<uric# ceea ce 6nsemna c- Eanca Na4ional- a El8e4iei !utea s- 6ncea!- s-25i consolideze !ozi4ia 2 !entru ea 5i
!entru conturile celor cinci mini5tri latino2americani 2 cu 5ase ore 6nainte ca bursele din NeD Ior9 s- )i a!ucat
m-car s- descid-3 <iiricul mai a8ea un a8anta7A regulile cu !ri8ire la 8>nz-rile de bunuri nede4inute# a!licate la
Eorse din acel ora5# erau di)erite de cele din NeD Ior93
O 8>nzare de bunuri nede4inute se numea la <uric 'eer8er9au)# adic- o B8>nzare goal-C# adic- 8indeai ce8a ce
nu a8eai 6nc-# urm>nd s- li8rezi acest ce8a ulterior# 6n s!eran4a c- !uteai s- 8inzi cu antici!a4ie ac4iuni ale IEM
la o sut- cincizeci de dolari azi# cont>nd !e )a!tul c- 6nainte de a trebui s- le li8rezi la <uric# o lun- mai t>rziu#
o s-24i !o4i onora o)erta cum!-r>nd ac4iunea doar cu o sut- de dolari# c>5tigul realizat 6n cursul acestui !roces
)iind de cincizeci de dolari !e ac4iune 5i aceasta 6ntr2un tim! )oarte scurt3 'a <uric nu trebuia s- a5te!4i un
BsemnalC !entru a te anga7a 6ntr2un 'eer8er9au)# a5a cum se !roceda la NeD Ior93 Aceast- regul- )usese
stabilit- la NeD Ior9 !entru a !re6nt>m!ina sau# cel !u4in# !entru a atenua orice !r-bu5ire !oten4ial- a burseiA
!re4ul ultimei ac4iuni 8>ndute trebuia s- re)lecte !re4ul ad7udecat 5i 6nregistrat 6nainte de a se 6nce!e 8>nzarea de
ac4iuni nede4inute3 Aceasta 6nsemna c- nu era !osibil ca !ia4a s- )ie inundat- de un 8al de ast)el de ac4iuni3Asta
nu 6nsemna c- Eanca Na4ional- a El8e4iei nu inten4iona s- continue s- )ac- ast)el de o!era4iuni la NeD Ior9 6n
momentul 6n care se descidea bursa3 12ar )i !utut s- )ie mai greu# dar curtierii )useser- instrui4i s- 8>nd- c>t
!uteau de mult )-r- s- )ac- mare 8>l8-3 Iar la NeD Ior9 urmau s- cum!ere nu numai ac4iuni ale com!aniilor
care )igurau !e lista (oD Jones# )iind a8ute 6n 8edere# 6n !lus# Eanca Americii# bine6n4eles# Citiban9#
Manu)acturers :ano8er# Case# Cemical 5i Ean9ers Trust3 (e ce )useser- incluse aceste com!anii? Pentru c-
acestea erau cele 5ase b-nci care acordaser- 6m!rumuturi Me@icului# *enezuelei 5i Eraziliei# 5i a8eau cele mai
multe 6m!rumuturi# nerecu!erate 6nc-# !entru energie 6n 1tatele &nite3 Acestea erau totodat- b-nci care# !entru a
)inan4a 6m!rumuturile res!ecti8e# de!indeau cel mai mult de de!ozitele uria5e din alte 4-ri 2 din Euro!a 5i
Ja!onia3
Prin urmare# erau# ca s- )olosim o e@!resie a unui !ro)esor de la Centrul de 1tudii 1trategice Interna4ionale# un
B8>nat u5orC3# ca ra4ele c>nd clocesc# iar acum se descisese sezonul3
'ucru cu totul neobi5nuit# un s)ert de or- mai t>rziu# :uber 6i con8oc- 6n biroul s-u !e 5e)ii curtierilor de la
banca sa 5i le d-du instruc4iuni s!eciale 6n leg-tur- cu o!era4iunile !e care urmau s- le )ac- 5i 6ntre ce limite3
C>nd le e@!use# !e r>nd# aceste mar7e# oamenii ridicar- sur!rin5i din s!r>ncene# mar7ele )iind )-r- !recedent3
:uber nu 8orbea de zeci de milioane# ci de sute de milioane# !entru )iecare dintre ei3 Eanca urma s-25i asume
ni5te riscuri enorme3
A!oi :uber 8eni cu c>te8a com!let-ri la instruc4iunile lui care mai atenuar- sur!rinderea asisten4ei3 Eanca nu25i
asuma riscul res!ecti8 dec>t !entru un tim! )oarte scurt3 :uber 8oia ca toate aceste 8>nz-ri de 8alori nede4inute 2
)ie c- era 8orba de !etrol# dolari sau ac4iuni ale IEM2ului 2 s- )ie aco!erite# adic- recum!-rate !atruzeci 5i o!t de
ore mai t>rziu3
*inzi 8alori nede4inute luni 5i le recum!eri miercuri3,n cele din urm-# d-du instruc4iuni agen4ilor care )-ceau
o!era4iuni cu obliga4iuni3 Ace5tia urmau s- 6ncea!- imediat licidarea obliga4iunilor 6n dolariA at>t a celor de
stat# c>t 5i a celor emise de cor!ora4iile din 1&A# !recum 5i a tuturor obliga4iunilor 6n eurodolari# )ie c- era
8orba de obliga4iuni directe# con8ertibile sau obliga4iuni cu cu!on zero3 Ele urmau -a )ie 8>ndute la burs-# iar
numerarul realizat 6n dolari s- )ie con8ertit 6n )ranci el8e4ieni3 =-r- 6nt>rziere3
A!oi 6i concedie !e curtieri 5i agen4ii de burs-3 ,n scurt tim! 6n sala lui de con)erin4e a8ea s- se adune un gru!
mai !restigios de banceri3
'a ora nou- )-r- un s)ert ace5tia 6nce!ur- s- soseasc- 6n )a4a E-ncii Na4ionale a El8e4iei din E\rsenstrasse#
monument din marmur- 5i granit 6ncinat a8ari4iei3 Cei 8eni4i erau oameni care conduceau b-ncile ce controlau
Euro!a Central-3 Primii sosi4i )ur- ceilal4i trei care conduceau El8e4iaA !re5edintele Cor!ora4iei El8e4iene a
E-ncilor# al &niunii Eancare El8e4iene 5i al E-ncii CrOdit 1uisseM a!oi# 5e)ii lui (eutsce Ean9# (resdner Ean9
5i Commerzban9# cele trei mari b-nci din Germania Occidental-M 6n cele din urm-# !re5edin4ii celor dou- b-nci
care conduceau Olanda 5i Austria 2 Amsterdam2Rotterdam Ean9 5i Credit2anstaltban9 din *iena se al-turar-
celor care 65i ocu!aser- locurile 6n 7urul mesei de ste7ar3
,n mod ine@!licabil# 'u@emburgul nu d-duse curs in8ita4iei3
'a ora nou- )i@# a5a cum )usese anun4at# &lric :uber 6nce!u 5edin4a 5i# ca de obicei# intr- direct 6n subiect3
2 Este 6n interesul )iec-reia dintre 4-rile euro!ene ca noi s- asigur-m a!ro8izionarea !e termen lung cu energie
ie)tin-3 Nici una dintre 4-rile noastre nu are resurse interne de !etrol3 (e!indem 6ntru totul de im!orturi3 ,n anii
.9/% continentul nostru a )ost adus de dou- ori !e marginea !r-!astiei ca urmare a unor cre5teri masi8e ale
!re4urilor im!use de )urnizorii no5tri din Orientul A!ro!iat3 ,n acest deceniu am a8ut un r-gaz3 Moti8ul !entru
care 82am rugat s- 8eni4i ast-zi este de a ne asigura nu numai c- aceast- !erioad- de r-gaz 8a continua# dar 5i
!entru ca cel !u4in 6n urm-torii doi ani s- !utem a8ea un !re4 ma@im
garantat de dois!rezece dolari barilul3 Tot ce trebuie s- )acem este s- ne scimb-m )urnizoriiA s- trecem de la cei
din Orientul Mi7lociu 5i 'ibia la America 'atin-A res!ecti8 Me@ic 5i *enezuela3 A!ro8izionarea sigur- cu
energie ie)tin- a 4-rilor noastre de aici# din Euro!a Central-# ne2ar !ermite s- ne !lani)ic-m 6n mod ordonat
8iitorul economic# s- acceler-m considerabil cre5terea economic- 5i s- !utem concura din nou 6n mod e)icient
!e !ie4ele mondiale3 ,n acest deceniu restul lumii 5i2a b-tut 7oc de noi numind Beuroscleroz-C starea 6n care ne
a)l-m3 Acest lucru nu mai trebuie s- se 6nt>m!le3 &ltimul deceniu al acestui secol 8a )i din nou deceniul
Euro!ei3
Care este Tui !ro Tuo2u acestui aran7ament !e termen lung la acest !re4? =oarte sim!luA un acord !ri8ind un
credit2!unte ini4ial de cincis!rezece miliarde de dolari !entru Me@ic 5i *enezuela3
6nc-!erea in care se a5ternuse o t-cere de moarte 6nce!u s- se agite3
2 Ltiu e@act ce g>ndi4i# domnilor3 *- 6ntreba4i de ce trebuie s- ne im!lic-m noi# euro!enii# 6n America 'atin-
care s2a do8edit un cimitir )inanciar !entru b-ncile americane3 (intr2un !unct de 8edere strict bancar 5i doar
!entru un singur moti8A ni se 8or acorda garan4iiP ,nn contrast cu 6m!rumuturile acordate de americani# acestea
nu 8or )i 6m!rumuturi comerciale negarantate 6n sens clasic3 ,n esen4-# ele 8or )i 6m!rumuturi comerciale
garantate integral cu !etrol3 P>n- acum nu s2a )-cut niciodat- acest lucru3 Ce !-rere a8e4i# domnilor? 6nainte de
a2mi r-s!unde# trebuie s- 8- mai s!un un lucruA Am ne8oie de un anga7ament din !artea dumnea8oastr- ast-zi3
Alt)el333
A ]
,n 6nc-!ere se )-cu din nou o t-cere des-8>r5it-3
(e5i 6ntrebarea BCe !-rere a8e4i?C )usese adresat- 6ntregului gru! de banceri# toat- lumea 5tia c- !rimul care
urma s- r-s!und- era :err Generaldire9tor (o9tor 'otar Eisenstadt# !re5edintele lui (eutsce Ean9# cea mai
mare banc- din Germania 5i cea mai bun- diri Euro!a3 El era !rimus inter !ares al gru!ului3 6n acest an# .989#
)usese uitat )a!tul c- banca lui )inan4ase com!le@ul militar2industrial al celui de2al Treilea Reic 2 I3G3 =arben#
;ru!! 5i Messerscmidt3 Pozi4ia lui se baza !e )a!te recenteA a5a cum )unc4iona Germania Occidental-# a5a a8ea
s-3'R3I
)unc4ioneze 5i Euro!a Central-3 Li 6n .989 (eutsce Ean9 era cea care !oruncea 6n Germania3
R-s!unsul lui )u scurt# dar sub )orm- de 6ntrebareA
2 0arum so dringend? (e ce at>ta grab-?
R-s!unsul &lric :uber )u la )el de scurt# dar cu siguran4-# direct3 El e@!lic- ce urma s- se 6nt>m!le a doua zi la
1an =rancisco3 E@!lica4ia se 6nceie cu cu8intele B6ncetarea !l-4ilorC3
=ur- cu8intele care# mai mult ca oricare altele# um!lur- de groaz- inimile bancerilor3
Li# du!- ce :uber le rostise# a!roa!e 8edeai cum ceilal4i banceri din 6nc-!ere calculau riscurile )inanciare ale
acestui 6m!rumut acordat Me@icului# Eraziliei 5i *enezuelei# deoarece 5tiau c- riscurile la care erau e@!u5i 6n
aceste 4-ri erau legate de riscurile b-ncilor americane3 Inca!acitatea de a restitui 6m!rumuturile americane
6nsemna automat inca!acitatea de a li se restitui 6m!rumuturile acordate de ei# anterior# Americii 'atine3 (ar ei
mai 5tiau 5i c-# du!- ce situa4ia se lini5tea# lucrurile !uteau )i aran7ate !e baz- unilateral-# )-r- ca americanii s-
)ie amesteca4i sau m-car in)orma4i3
(e )a!t# nu conta !rea mult3 Cu e@ce!4ia Eraziliei# riscul )inanciar la care erau e@!use b-ncile din Euro!a 6n
America 'atin-# 6n com!ara4ie cu cele americane# era ne6nsemnat# deoarece mai 6nt>i se asiguraser- 6m!otri8a
unor e8entuale !ierderi la 6m!rumuturile )-r- garan4ii3
Cel care conducea (eutsce Ean9 6ntreb- cum st-teau lucrurile cu Erazilia3
&lric :uber a8ea r-s!unsul !reg-tit3 *enezuela 8a !rimi un 6m!rumut garantat de cincis!rezece miliarde de
dolari din care 8a 6m!rumuta o treime Eraziliei3 Acesta nu era un lucru nou3 Ei !rocedaser- la )el cu Argentina la
6nce!utul anilor .98%# de5i atunci 65i !asaser- unii altora bani americani3
R-s!unsul 6l mul4umi !e re!rezentantul lui (eutsce Ean93
2 Conteaz- !e mine# s!use el3
(u!- aceea totul merse u5or3 Toat- lumea c-zu de acord3 A!oi 6nce!ur- s- discute am-nuntele3 C>t de mult din
cele cincis!rezece
miliarde de dolari 8or )i credite2comercialeM c>t 8or re!rezenta creditele interbancare# c>t de siguri !ot )i c-
americanii nu le 8or con)isca garan4iile3
2 Nu cred c- e !osibil s- in8adeze Me@icul# nu? r-s!unse :uber la aceast- ultim- 6ntrebare3 Li nici n2o s-
6ndr-zneasc- s- con)i5te 6n largul m-rii 6nc-rc-tura tancurilor !etroliere a!ar4in>nd com!aniilor noastre3
1e ridic- a!oi !roblema dob>nzilor3 To4i 8oiau rate 8ariabile ale dob>nzii 5i insistar- ca acestea s- )ie cu un
!rocent mai mare dec>t 'IEOR2ul# adic- rata dob>nzii la care !rinci!alele b-nci din 'ondra 65i o)er- reci!roc
6m!rumuturile3
(iscu4iile cele mai mari )ur- 6n leg-tur- cu !re4ul !etrolului# garan4ia lor la acest 6m!rumut3 1e con8eni ca noul
!re4 de re)erin4- al !etrolului brut me@ican s- )ie de dois!rezece dolari barilul# iar indicele de inde@are s- )ie
corelat cu rata in)la4iei din Euro!a Central-3 :uber suger- s- se )oloseasc- !re4ul de)la4ionist !e baza c-ruia
OEC( calculase PIE2ul !entru Germania Occidental-# 5i toat- lumea )u de acord3
(e ce dois!rezece dolari barilul? )u alt- 6ntrebare3 Pentru c- era destul de sc-zut ca s- constituie un stimulent
nemai!omenit !entru economia euro!ean-333 5i# !e !arcurs# s- contribuie considerabil la cre5terea a8erilor celor
mai im!ortan4i clien4i industriali ai bancerilor din 6nc-!erea aceea3 Li ar )i adus su)iciente 8enituri Me@icului 5i
*enezuelei ca s- !oat- su!ra8ie4ui 2 acum# c- 8or a8ea asigurat- !entru mul4i ani o !ia4- !entru !roduc4ia lor
total- de trei milioane 5i 7um-tate de barili !e zi3 &nul dintre b-rba4ii din 6nc-!ere 6ntreb- cum era !osibil acest
lucru acum# c>nd de ani de zile li se s!usese c- Me@icul 5i *enezuela abia dac- !uteau s- su!ra8ie4uiasc- ciar
5i cu dou-zeci de dolari barilul? :uber a8ea un r-s!uns 5i la aceast- 6ntrebare3 (eoarece Me@icul 5i *enezuela
sc-!aser- de !o8ara 8ecii datoriiA nu mai !l-teau dob>nzi# nu mai !l-teau datoria de miliarde de dolari !e care
o a8eau mai ales la americani3 (ar Erazilia? 6ntrebase altcine8a3 R-s!unsA 5i3 4ara aceea 8a sc-!a de costul
ser8iciilor ladatoria ei de o sut- dou-zeci de miliarde de dolari 5i # la )el ca Euro!a# 8a bene)icia de energie la
!re4uri mult mai mici3 'a )el ca Euro!a Central-# Erazilia trebuia s- im!orte o mare !arte din !etrolul ei3 Ea 8a
!utea# de asemenea# s- im!orte !etrol cu dois!rezece dolari barilul# din moment ce noul !re4 de re)erin4- !e
care2l stabileau acum la <uric a8ea s- ser8easc- dre!t re)erin4- !entru tot 4i4eiul# indi)erent dac- !ro8enea din
Arabia 1audit-# Nigeria sau 'ibia3 Pre4urile !entru 4i4ei de toate densit-4ile# din toate sursele# 8or sc-dea
ine8itabil la acela5i ni8el 5i 8or r-m>ne sta4ionare3
,n )inal# c-zur- de acord c- Eanca Na4ional- a El8e4iei 8a )i cea care 8a diri7a aceste o!era4iuni# iar !re5edintele
acesteia# &lric :uber# 6i 8a re!rezenta 6n rela4iile cu debitorii3 El )usese# de asemenea# numit !urt-tor de cu8>nt
6n rela4iile cu americanii3
&rm- a!oi elaborarea am-nun4it- a !roiectelor de acord cu lati2no2americanii !ri8ind 6m!rumuturile3 (e7unul )u
ser8it 6n sala de con)erin4e3 Era a!roa!e de cinci du!-2amiaz-# ora Euro!ei Centrale# c>nd )iecare bancer
!rezent semn- un acord de !rinci!iu# care 6n toate cazurile urma s- )ie su!us a!rob-rii consiliului de adminis2
tra4ie al b-ncilor res!ecti8e# de a se 6m!rumuta *enezuelei 5i Me@icului cincis!rezece miliarde de dolari3 'a ora
5ase )i@ :uber ridic- 5edin4a3 O 7um-tate de or- mai t>rziu trimitea un tele@ )oarte lung mini5trilor de )inan4e din
Me@ic 5i *enezuela 6n care 6i in)orma c- a7unseser- la o 6n4elegere 5i le !rezenta cu )oarte mult- !recizie con2
di4iile acesteia3
(u!- o or- :uber !rimi tele@uri din Me@ico Cit" 5i Caracas3 ,n ambele cazuri condi4iile erau acce!tate in toto3
P>n- c>nd germanii se 6ntoarser- la b-ncile lor din =ran9)urt# iar olandezii la banca lor din Amsterdam# 5i cei
care conduceau cor!ora4ia Eancar- El8e4ian- 5i &niunea Eancar- El8e4ian- a7unser- la sediile lor situate nu !rea
de!arte de cl-direa E-ncii Na4ionale a El8e4iei# 6n acea zi de luni# 9 ianuarie .989# era !rea t>rziu s- se )ac-
totu5i ce8a !ornind de la in)orma4iile uluitoare !e care le !rimiser- 6n tim!ul zilei# deoarece &lric 6i
secestrase# !ur 5i sim!lu# 6n sala de con)erin4e tim! de nou- ore3 Eursele# 6nce!>nd cu cele din <uric 5i
termin>nd cu cele din NeD Ior9# erau sau 6ncise# sau !e !unctul de a se 6ncide3 =ilialele de la 'ondra ale
b-ncilor americane# agen4iile de burs- 5i b-ncile de in8esti4ii !rin intermediul c-rora euro!enii 65i des)-5urau
cele mai multe dintre a)acerile lor )useser- 6ncise demult3
(ar 5tiau cu to4ii e@act ce 8or )ace 6n momentul 6n care se 8or descide !ie4ele )inanciare a doua zi de diminea4-3
&nul dintre ei 5tia totu5i c-# mult 6nainte de acest moment# se 8a a!uca de o treab- )oarte serioas-3
Ru5ii 65i !ierduser- BomulC din interiorul E-ncii Na4ionale a El8e4iei# res!ecti8 !e :anni Graber# dar a8eau 6nc-
destui in)ormatori 6n cadrul cercurilor bancare 8est2euro!ene3
Cel mai im!ortant dintre ace5tia era unul dintre cei care !artici!aser- la con)erin4a de la <uric# !re5edintele lui
Creditanstalt Ean98erein din *iena3 Austria a8ea Brela4ii s!ecialeC cu &niunea 1o8ietic- ciar din momentul 6n
care ru5ii se retr-seser- 6n .9GH# Austria )iind singura 4ar- care sc-!ase de ocu!a4ia so8ietic-3 R-m-seser- 6ns-
s)ori !e care ru5ii le tr-geau cu regularitate3 Austriecii 65i d-duser- seama c- cel mai bun mi7loc ca ru5ii s- )ie
mul4umi4i era s- 6ntre4in- rela4ii comerciale cu ei 5i s- )ac- tot ce le st-tea 6n !uteri ca s- )inan4eze cu
generozitate acest comer43 Pre5edintele lui Creditanstalt Ean98erein# cea mai mare banc- din Austria# )usese#
logic# omul 6ns-rcinat s- realizeze aceste aran7amente )inanciare3 Predecesorul acestui !re5edinte 5i !redecesorul
!redecesorului a8useser- 5i ei aceast- res!onsabilitate 5i# 6n decursul anilor# a7unseser- s- cunoasc- !ersoanele
im!ortante de la Mosco8a3
A5a se 6nt>m!lase c- !re5edintele 6n e@erci4iu al Creditanstalt Ean98erein a7unsese s-2l cunoasc- !e 5e)ul actual
al ;GE2ului# *i9tor Cebri9o83
(e !e 8remea im!eriului austro2ungar# 8ienezii sunt cunoscu4i at>t !entru lenea lor# ei s!un 1clam!erei# c>t 5i
!entru du!licitatea lor nemai!omenit-3 Eancerul de la *iena sim4ise a!roa!e ciar de la6nce!ut c- la <iiric se
i8ise nu numai !rile7ul s- )ac- o mul4ime de bani# a8>nd 6n 8edere dob>nda2de unu la sut- !este 'IEOR la un
credit garantat# dar 5i !osibilitatea s- c>5tige B6ncredereaC Mosco8ei3 ,n mintea lui de austriac# ideologia# !olitica
Est2*est nu a8ea nici o im!ortan4-3 El 8-zuse doar !osibilitatea nemai!omenit- de a )ace un 7oc dublu 5i de a
trage )oloasele3
,n tim! ce se a)la 6n a8ionul s-u !articular care2. ducea s!re *iena# !re5edintele d-duse de7a un tele)on acas- la
Cebri9o8 5i o !usese 6n gard- !e !ersoana care r-s!unsese 2 )usese sau so4ia acestuia# sau )ata 6n cas- 2 c- 8a
suna din nou la miezul no!4ii# du!- ora Mosco8ei# 5i c- era absolut necesar s- 8orbeasc- cu Cebri9o8 !ersonal3
'a miezul no!4ii# c>nd bancerul austriac sun- la num-rul direct de acas- a lui *i9tor Cebri9o8# r-s!unse 5e)ul
;GE 6n !ersoan-3 Pu4in du!- miezul no!4ii# acesta a8ea s- a)le totul3
(u!- ce 6i mul4umise din toat- inima bancerului austriac 5i 6nceiase con8orbirea# *i9tor Cebri9o8# )-r- s-
5o8-ie m-car o cli!-# de5i era )oarte t>rziu# ridic- rece!torul 5i2l sun- acas- !e )irul !articular direct !e
!re5edintele Miail Gorbacio83
Acesta nu dormea 6nc-3 Ascult- ce2i s!use Cebri9o8# a!oi ziseA
2 *reau s- )ii aici 6n treizeci de minute3
Cebri9o8 era 6n culmea )ericiriiP ,n s)>r5it# 6i a8eau !e americani la degetul micP3
' Cebri9o8 sim4i c- ce8a nu era 6n regul- c>nd Gorbacio8 nu2i o)eri nici de m>ncat# nici de b-ut3 Nici m-car ceaiP
'a ora trei diminea4a# c>nd ie5i din a!artamentul lui Gorbacio8# *i9tor Cebri9o8 era !alid 5i tulburat3 Nu mai
7ubila3 (im!otri8-3
.G
Ciar 6n cli!a 6n care se desciser- bursele la NeD Ior9# 6n acea zi de mar4i# .% ianuarie .989# toat- lumea 65i
d-duse seama c- a8ea s- )ie o zi rea33 12ar !utea ca acelora de la burs- s- le !lac- greut-4ile tocmai !entru
!ro8ocarea !e care o re!rezint- ele# dar 6n diminea4a aceea# !roblemele erau# du!- !-rerea multora#
insurmontabile3
O mul4ime de curtieri erau de7a ner8o5i din ziua anterioar-# deoarece erau !reocu!a4i de ci)rele re)eritoare la
situa4ia economic- ce de8eniser- cunoscute 6n tim!ul Dee9endului3 1e terminase cu re8irimentul economic# 6i
anun4ase NeD Ior9 Times3 Era o certitudine absolut- c- 6n .989 a8ea s- )ie recesiune3 Ltirea nu )usese 6ns- o
noutate absolut-3 ,n ad>ncul inimii to4i 5tiau c- !ros!eritatea din tim!ul administra4iei Reagan nu a8ea s- dureze
la nes)>r5it3 Mersul ascendent al a)acerilor se 6nceia totdeauna 5i# de obicei# du!- trei ani3 Actuala !erioad- de
!ros!eritate ne>ntreru!t- dura de 5ase ani 5i s)>r5itul acesteia se a5te!ta de mult3
(eci# luni diminea4a# !re4urile la toate ac4iunile sc-zuser-3 A!oi 6nce!ur- z8onurile# ulterior con)irmate# c-
euro!enii# 6n s!ecial b-ncile el8e4iene# acizi4ionau cantit-4i uria5e de ac4iuni de bunuri nede4inute# 6nce!>nd de
la cele ale IEM !>n- la cele ale lui Citiban93 Acest )a!t 6n sine nu 6nsemna mare lucru# deoarece el8e4ienii erau
cunoscu4i !entru ne!rice!erea lor cu !ri8ire la s!ecula4iile la burs-# 6n s!ecial la cele din 1tatele &nite3 Totu5i#
reu5ir- s- agite s!iritele !e 0all 1treet# 5i la 6ncidere indicele (oD Jones sc-zuse cu dou-zeci 5i
5ase de !uncte3 Nu era bine# dar nu era nimic de natur- s- !ro8oace dureri de ca! serioase3
(ar 6nainte de desciderea burselor 6n aceast- diminea4- de mar4i# a!-ruse un element nouA articolul de !e !rima
!agin- a ziarului Te 0all 1treet Journal scris de o anume 1all" EroDn3 Aceasta 8orbea de dou- 6nt>lniriA una
care tocmai a8usese loc la <uric 5i la care !artici!aser- nou- b-nci euro!ene 5i cealalt-# la care urmau s- ia
!arte Eanca Americii 5i mini5trii !etrolului 5i )inan4elor din Me@ic# *enezuela 5i Erazilia 5i care era !rogramat-
s- 6ncea!- la nou- diminea4-# ora Paci)icului# la 1an =rancisco 6n ziua aceea3 ,n articol se mai s!uneaA BAmerica
'atin- 8a anun4a c- este 6n im!osibilitate de a25i !l-ti 6m!rumutul datorat# mai ales b-ncilor americane# iar
b-ncile euro!ene urmau s- inter8in- 5i s- a7ute aceste 4-ri s- )ie sol8abile acord>ndu2le noi 6m!rumuturi
garantate3 Garan4ia era re!rezentat- de !etrol3C
Agen4ia Reuter con)irmase aceast- 5tire 5i ad-ugase c-# 6n urma 6n4elegerii de la <uric# noul !re4 de re)erin4- 8a
)i de dois!rezece dolari barilul3
'a 6nce!ut oamenii de la burse nu 5tiur- ce s- )ac-3 'a urma urmei# 6n .98G.98K !re4ul unui baril de !etrol
sc-zuse de la treizeci 5i unu de dolari la zece dolari barilul# 6nainte s- creasc- din nou3 A!roa!e toat- lumea
salutase aceast- sc-dere cu un entuziasm general3 Pre4uri mai mici la !etrol 6nsemnau o in)la4ie mai mic-#
in)la4ia mai mic- 6nsemna rate ale dob>nzii mai mici# iar rate ale dob>nzii mai mici
6nsemnau 6m!rumuturi !e termen lung mai mari3 6n8iorarea acestui domeniu de acti8itate a8usese ca rezultat o
6n8iorare serioas- a !ie4ei de ac4iuni 5i )-cuse ca indicele (oD Jones s- a7ung- 6n .98K la un ni8el )-r-
!recedent3
A!oi 65i reconsiderar- !-rerea# lucru !e care2l )-cuse 5i autorul articolului din Journal# care cita declara4ia unui
e@!ert 6n !robleme latino2americane# !ro)esorul Robert 'indner de la Lcoala de 6nalte 1tudii Interna4ionale din
cadrul &ni8ersit-4ii Jon :o!9ins3 Acesta amintea ce s!usese 6n .98KA B(ac- !re4ul !etrolului r-m>ne mult tim!
sub dou-zeci de dolari barilul# 8a )i un dezastruC3 (in )ericire# el nu r-m-sese# ar-ta !ro)esorul# 5i
decidezastrul3nu a8usese loc3 (e ce? Pentru c- 6nc- trei ani de !ros!eritate 6n 1tatele &nite )-cuser- ca cererea
de energie s- creasc-# deci# 6n !o)ida )a!tului c- e@istase un sur!lus# !re4ul !etrolului se stabilizase3 Acum 6ns-#
c>nd recesiunea b-tea la u5-# te !uteai a5te!ta simultan at>t la e)ectele e@cedentului de !etrol# c>t 5i ale sc-derii
cererii la acest !rodus3 Pre4ul !etrolului a8ea s- )ie a)ectat 6n acela5i tim! de ambii )actoriA at>t de o)ert-# c>t 5i
de cerere# ceea ce era o situa4ie absolut nou-3 (eci# ciar 5i )-r- tranzac4ia de la <uric# !re4ul de dois!rezece
dolari barilul ar )i )ost ine8itabil3 Iar acum# c>nd Iranul 5i Ira9ul li8rau !etrol la 6ntreaga ca!acitate# acel B!re4 de
re)erin4-C n2ar )i !utut )i men4inut mult tim!M urm-torul !as a8ea s- )ie o sc-dere !>n- la 5a!te dolari barilul3
Aceasta# s!unea el# n2o s- 6nsemne numai un dezastru3 Mai degrab-# !re8estea b-t-lii )inanciare ot-r>toare
!entru b-ncile noastre3
Oare !uteau )i o!rite toate acestea? Li dac- da# de c-tre cine? <iarul a8ea r-s!unsuri la ambele 6ntreb-ri3 'a
!rima r-s!unsul era B!oateC3 'a a doua era urm-torulA B1ingurul om care !oate s- !re6nt>m!ine acest !osibil
dezastru )inanciar este Robert Reston# !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale# creditorul la care lumea
6ntreag- a!ela 6n ultima instan4-C3
Articolul din Te 0all 1treet Journal se 6nceia 6ntr2o not- o!timist-3 1e !-rea c- Robert Reston 5tia !er)ect de
bine c>t de gra8- era situa4ia 5i a8ea s- !artici!e !ersonal la 6nt>lnirea de azi# de la 1an =rancisco# 6nso4it de
consultantul s-u# doctorul Paul Ma"er de la &ni8ersitatea din GeorgetoDn# ca 5i de Controlorul Monedei 5i de
!re5edintele CA(=3
O mul4ime de curtieri nu citir- 6ns- articolul !>n- la ca!-t3 Pre)erau s- 6ncea!- s- 8>nd- dec>t s- citeasc- mai
de!arte3 (e ce?
Primul moti8 eraA recesiunea 6nsemna sus!endarea amendamentului Gramm2Rudman# ceea ce ar )i dus la
6m!rumuturi )ederale 5i la cre5terea ratei dob>nzii3
RezultatulA 6nce!ur- s- 8>nd- obliga4iuni3
Al doilea moti8A Me@icul t-ia craca de sub !icioare tuturor b-n cilor3 ,n condi4iile 6n care un baril de !etrol costa
dois!rezece dolari sau mai t>rziu ciar 5a!te# era !osibil ca b-ncile s- taie craca de sub !icioare industriei
interne3 Pr-bu5irea !re4urilor la !etrol a8ea s- duc- la reducerea !re4urilor tuturor m-r)urilor# ceea ce 6nsemna c-
)ermierii a8eau s- se con)runte cu necazuri 5i mai mari3 Asta 6nsemna# 6n cel mai bun caz# c- b-ncile trebuiau s-2
5i restr>ng- acti8itatea 6n mod considerabil3 Creditele bancare 8or sc-dea3 Rata dob>nzilor 8a cre5te 5i mai mult3
RezultatulA sc-derea 6n 5i mai mare m-sur- a cursului obliga4iunilor3 *e5tile !roaste 5i !r-bu5irea bursei de
obliga4iuni erau !rea mult !entru curtierii de la bursa de ac4iuni3 A5a c- 6nce!ur- s- 8>nd- 5i ei3
(u!- o or- de la descidere# indicele (oD Jones sc-zuse cu 5aizeci 5i 5ase de !uncte3 (ac- ar )i r-mas la acel
ni8el# ar )i constituit un record !entru cea mai mare sc-dere dintre dou- 8acan4e3 &n record similar )usese
stabilit cu o genera4ie 6n urm-# 6ntr2o mar4i# cunoscut- dre!t Mar4ea Neagr-A $9 octombrie .9$93
Cele de mai sus nu se limitau totu5i numai la bursa din NeD Ior93 'a bursa de >rtii de 8aloare la termen# din
NeD Ior9# unde se negocia cursul ac4iunilor com!ozite# ca 5i la bursa comercial- din Cicago# unde erau a)i5ate
cursurile la 8>nzare 5i cum!-rare !entru cinci sute de m-r)uri# se 6nt>m!l- acela5i lucruA se 6nregistrar- cele mai
mari sc-deri de !re4uri din istorie3
A!oi la m-r)urile cum!-rate 5i 8>ndute la termenA
s!ecialit-4i de !orcA 2 !la)on minim !entru toate sortimentele3
bumbacA 2 !la)on minim !entru toate calit-4ile3
cu!ruA 2 !la)on minim3
ceresteaA 2 !la)on minim3
!lumbA 2 !la)on minim3
A!roa!e la toate m-r)urile cu care se )-ceau o!era4iuni la termen# la toate bursele din 1tatele &nite# !re4ul
minim a7unsese la limita de 7os# ceea ce 6nsemna c- !re4ul sc-zuse cu 6ntreaga sum- cu care !utea s- R(MAN
scad- 6n inter8alul dintre dou- !erioade c>nd bursa era 6ncis-3 Pre4urile la li8r-rile din martie# 6n cazul c-rora
nu se a!licau ast)el de !la)oane# sc-zuser- catastro)al3
(ar unele sc-deri de !re4 erau mai im!ortante dec>t altele 6n ziua aceeaA
benzin-A 2 !la)on minim !-cur-A 2 !la)on minim# 4i4eiA 2 !la)on minim3
*enitul na4ional 8iitor al *enezuelei 5i Me@icului de!indea de aceste !re4uri3
ca)eaA 2 !la)on minim# )asole soiaA 2 !la)on minim# ulei de soiaA 2 !la)on minim# )-in- de soiaA 2!la)on minim3
*enitul 8iitor al Eraziliei de!indea de aceste !re4uri3 Erau a!oi ratele dob>nzii la o!era4iunile la termen cu 2>rtii
de 8aloare3
Ginnie MaeA 2 !la)on minim3 Obliga4iuni de tezaurA 2 !la)on minim3 EurodolariA 2 !la)on minim3
Aceasta 6nsemna c- a8eau s- creasc- toate dob>nzile3 ,n general# dob>nda la cele mai multe 6m!rumuturi
negarantate )luctueaz- 6n sus 5i 6n 7os 5i# odat- cu ea# ratele dob>nzii3 (in ceea ce se !etrecea !e !ia4a li8r-rilor
la termen 6n ziua aceea# Me@icul# Erazilia 5i *enezuela !uteau deduce c-# 6n tim! ce 8eniturile lor din
e@!orturile de !etrol 5i ca)ea a8eau s- scad- ra!id# celtuielile !entru !lata dob>nzii urmau s- creasc-
cores!unz-tor# deci a8eau s- )ie )alimentareP
,n condi4iile 6n care de8enea tot mai e8ident c- 4-rile din America 'atin- 8or anun4a c- nu !ot s-25i acite
datoria# iar 8aloarea obliga4iunilor sc-dea 5i bursa ac4iunilor se !r-bu5ea# un num-r tot mai mare
de str-ini care de4ineau 8alori 6n 1tatele &nite 65i !uneau 6ntrebarea dac- este 6n4ele!t s-25i !-streze in8esti4iile
)-cute 6n dolari americani3 (eci# unii se ot-r>r- s-# sca!e de dolari c>t tim! mai !uteau ob4ine un !re4 bun3
'a scurt tim!# celelalte monede 6nce!ur- s- )luctueze necontrolat3 'a !rima or- a dimine4ii# !e !ia4a
interbancar-# marca german-# "enul 7a!onez 5i )rancul el8e4ian crescur- cu cinci la sut- )a4- de dolar3 Ciar 5i
lira sterlin- crescuse cu trei la sut-3
Aceasta determin- Comitetul =ederal din NeD Ior9 s-2l sune !e Robert Reston care se a)la la 1an =rancisco3
Aceast- institu4ie este singura 6ndrituit- s- inter8in- !e !ie4ele de scimburi 8alutare# ac4ion>nd 6n esen4- ca
agent 6n numele administra4iei americane c>nd aceasta ot-r-5te c- este ne8oie s- )ie 6ntre!rins- o ac4iune !entru
a stabiliza 8aloarea interna4ional- a dolarului3 Cei de la Comitetul =ederal 8oiau s- a)le de la Reston dac- trebuia
s- 6ncea!- s- 8>nd- m-rci# "eni 5i )ranci 5i s- cum!ere dolari care erau 8>ndu4i 6n cantit-4i tot mai mari3 Iar dac-
r-s!unsul era a)irmati8# c>t de mul4i?
Robert Reston tocmai se b-rbierea 6n a!artamentul !e care2l ocu!a la otelul Cli)t din 1an =rancisco c>nd sun-
tele)onul3
(u!- ce cei de la NeD Ior9 6i s!user- ce se 6nt>m!la 2 nu numai cu dolarul# dar 5i cu ac4iunile# obliga4iunile 5i
m-r)urile 6nc- din !rima or- du!- desciderea burselor !e Coasta de Est 5i c- acest !roces 6nce!use 5i continua
6n !artea central2nordic- a 1&A 2 Reston autoriz- o inter8en4ie ini4ial- de un miliard3
A!oi 6l sun- !e Paul Ma"er# care era 6n a!artamentul de al-turi# !e Controlorul Monedei 5i !e !re5edintele
CA(=# care ocu!au a!artamente al-turate# un eta7 mai 7os3 Ace5tia sosiser- )oarte t>rziu# cu o sear- 6nainte#
deoarece la (ulles decolarea a8ionului )usese am>nat-# cu mai mult de dou- ore din cauza 8remii# 5i se duseser-
direct la culcare3 (ou-zeci de minute mai t>rziu se adunaser- cu to4ii 6n a!artamentul lui Reston 5i se uitau la
tele8izor3 Cei de la otelul Cli)t !reluau emisiunea de Ltiri =inanciare !e Canalul .%# iar 6n mar4ea aceea de .%
ianuarie# 6nainte ca ziua s- se termine# acesta a8ea
s- 6nregistreze cel mai mare grad de audien4- din istoria lui# 6ntrec>nd canalul de tele8iziune ;GO# care a8usese
6ntotdeauna cea mai mare audien4- din ora53
'a ora o!t )-r- un s)ert# indicele (oD Jones sc-zuse cu 5a!tezeci 5i trei de !uncte 5i continua s- scad-3 Tele)onul
din a!artamentul lui Reston sun-3 Era din nou Comitetul =ederal din NeD Ior93 Reston mai autoriz- 6nc- un
miliard de dolari3 Toat- lumea din 6nc-!ere 65i d-du seama c- s2ar !utea ca aceast- ac4iune s- )ie inutil-A
gu8ernul 1tatelor &nite !utea s- inter8in- !rin Comitetul Rezer8elor =ederale !entru a sus4ine 8aloarea
dolarului !e !ia4a 8alutelor str-ine3 (ar nu e@ista 6n 4ar- !utere# !ublic- sau !ri8at-# care s- inter8in- la bursa din
NeD Ior9 !entru a sus4ine 8aloarea ac4iunilor IEM sau ale lui General Motors3
2 Ce crezi# Paul? 6ntreb- Reston du!- ce termin- con8orbirea cu NeD Ior9ul3
2 1itua4ia sca!- de sub control3 Toate !re4urile# cu e@ce!4ia aurului# scad3
2 Ce altce8a a5 mai !utea )ace?
2 Nimic3 Rezist- urm-toarele c>te8a ore 5i s!er- c- o s- le 8in- mintea la ca! blestema4ilor -stora de me@icani#
8enezueleni 5i brazilieni3
Ca la comand-# tele)onul din a!artamentul !re5edintelui Comitetului =ederal sun- din nou3 (e data asta era
!re5edintele E-ncii Americii3
2 Ei 8or s- scimbe locul de 6nt>lnire# 6i s!use el lui Reston3 Cer cu insisten4- acest lucru 5i 8or un loc neutru3
2 Nu2i nici o !roblem-# zise Reston3 &nde?
2 'a otelul =airmont3 Au re4inut de7a o sal- de con)erin4e 5i au 5i !reg-tit2o3 ,n a!ro@imati8 o or- trec s- 8- iau
cu limuzina b-ncii3
2 O s- te a5te!t-m 6n olul otelului# George3
2 Mai e ce8a3 Au !rogramat o con)erin4- de !res- !entru ora zece tot la =airmont3
2 Tic-lo5ii# s!use Reston 5i 6ncise3
2 Ce s2a 6nt>m!lat? 6ntreb- Ma"er3Reston le transmise tuturor mesa7ul lui George Pace3
2 Nu2mi sun- deloc bine# a)irm- Controlorul Mone2dei3
A!oi )iecare !lec- 6n a!artamentul s-u# stabilind s- se re6nt>lneasc- la ora nou- )-r- un s)ert 6n olul otelului
Cli)t3
A)lat la otelul =airmont# ministrul !etrolului din *enezuela sunase de7a 6n El8e4ia# !entru a 8orbi !ersonal cu
!re5edintele E-ncii Na4ionale din acea 4ar-# &lric :uber3 (e5i nu mai era nimeni altcine8a 6n camera lui#
Roberto Martinez sim4i ne8oia s- 8orbeasc- 6ncet3 (u!- scimbul cu8enit de amabilit-4i# intr- direct 6n subiect3
2 Cum st-m?
2 (eocamdat- mai bine dec>t m- a5te!tam3
2 C>t de bine?
2 A5 s!une c- 82am dublat de7a banii# cel !u4in3 (e )a!t# ai )-cut bine c- ai sunat3 &nii dintre oamenii no5tri cred
c- ar trebui s- 6nce!em s- ac4ion-m# ca s- !ro)it-m de !e urma situa4iei create la NeD Ior93 Ce !-rere ai?
2 ,n nici un cazP 6n4elegi?
Acum 8enezueleanul ridicase glasul3
2 (ar dac- n2o )acem acum# atunci c>nd?
2 M>ine# a5a cum am !l-nuit ini4ial3
2 (e ce e5ti at>t de ot-r>t? 6ntreb- bancerul el8e4ian 6n )elul s-u e@trem de re4inut 5i !oliticos3
2 Pentru c- sunt mult mai a!roa!e dec>t dumneata de tot ce se 6nt>m!l-# r-s!unse 8enezueleanul3 A!oi 6ntreb-A
C>t este ceasul la <uric?
2 A!roa!e cinci du!-2amiaz-3
2 ,n mod normal 6ncide4i la ora cinci# nu2i a5a?
2 (a3 (e ce 6ntrebi?
2 (eoarece cred c- 8ei constata c- merit- s- stai mai t>rziu la ser8iciu ast-zi3 O s- te sun m>ine2diminea4- la
aceea5i or-# mai s!use el 5i 6ncise3
E@act 6n acela5i tim!# ma5ina lui Azar 1aani ie5ea cu s!atele din gara7ul casei din bule8ardul Madrona de !e
insula Eel8edere3 Joacim 1cmidt din =ac4iunea Armata Ro5ie german- 5edea !e scaunul din )a4- l>ng- ea# iar
cei doi arabi# 6n s!ate3
Neam4ul se uit- la ceas 5i o 6ntreb-A
2 E5ti sigur- c- a7ungem 6ntr2o 7um-tate de or-?
2 E5ti sigur c- trebuie s- mergem la otelul =airmont? 6i re!lic- ea3
2 A5a a s!us omul# adic- ministrul !etrolului din *enezuela3 A tele)onat asear-3
2 Ce2o s- )acem la =airmont?
2 (oar ne 6nt>lnim cu ni5te oameni3
2 (ac- e numai at>t# de ce mi2ai cerut s-24i descriu at>t de am-nun4it otelul? 6l 6ntreb- ea# deoarece el 6i ceruse
ciar 5i o sci4- a olului3
2 Nu24i )ace gri7i# 1c6tzcen# e ultimul lucru !e care 4i2l mai cerem3 *om merge 6m!reun- la =airmont# a!oi 8om
dis!-rea din 8ia4a ta3
(u!- aceea# 6n tim! ce ma5ina condus- de Azar 1aani rula !e bule8ardul Madrona 6ndre!t>ndu2se s!re
bule8ardul Tiburon# care2i scotea 6n Autostrada .%.# !e care# dac- o luai s!re sud# a7ungeai la 1an =rancisco#
germanul s!oro8-i 6ntruna3
2 6mi !lace casa ta# s!use el3 E lini5tit-3 (e c>t tim! o ai?
2 (e 5a!te ani3
2 Mama ta o s- stea cu tine aici?
2 (a3 ,n cazul 6n care 8- 4ine4i de cu8>nt 5i o l-sa4i s- !lece din Iran3
2 Noi ne 4inem de cu8>nt3 Nu24i )ace gri7i# 1c>tzcen# r-s!unse el3 Ia s!une# te2ai culcat 8reodat- cu !ro)esorul
din GeorgetoDn?
'a 6nce!ut ea nu r-s!unse3 A!oi 6ntreb-A
2 (e ce te intereseaz-?
2 6ntrebam 5i eu a5a3
2 N2o s-2i )ace4i r-u# nu2i a5a?
A
2 Nu3 Nu a8em nimic cu el3 Nu e im!ortant3 6mi !are r-u c- am descis discu4ia3
(u!- asta ea !-ru s- se rela@eze3 Ltia c- Paul Ma"er era la 1an =rancisco3 ,i !romisese c- o 8a suna333 dar n2o
)-cuse3 Ltia# de asemenea# c- el st-tea 6ntotdeauna la Cli)t3 (eci# orice ar )i inten4ionat oamenii -5tia s- )ac-#
du!- ce a7ungeau la =airmont# nu a8ea s-2l a)ecteze !e el3
2 Cum se nume5te locul -sta? 6ntreb- neam4ul ar-t>nd s!re st>nga c-tre o 6ntindere de a!- ocolit- de 5osea3
C>nd 8eniser- duminic- noa!tea cu ta@iul de la aero!ort 6n districtul Marin )usese 6ntuneric 5i de atunci nici
unul dintre ei nu !-r-sise casa cons!irati8- de !e bule8ardul Madrona3
2 Gol)ul Ricardson3 E o rezer8a4ie !entru !-s-ri# r-s!unse Azar3
2 (a? 6mi !lac !-s-rile3 ,n 4ara mea !-durile mor din cauza !olu-rii3 Iar dac- mor co!acii# mor 5i !-s-rile3 E
groaznic3
Cinci minute mai t>rziu intrar- !e autostrad-3 =iind ora de 8>r)# c>nd toat- lumea se 6ndre!ta s!re locurile de
munc- din ora5# era mare aglomera4ie 5i se circula )oarte 6ncet3 (e aceea le lu- cincis!rezece minute ca s-
a7ung- la ca!-tul de nord al !odului Golden Gate 5i 6nc- alte cinci ca s- a7ung- 6n !ia4eta de la cel-lalt ca!-t al
acestui !od# unde se !l-te5te ta@a3
Neam4ul de8enea din ce 6n ce mai ner8os3
2 Ai zece minute s- ne duci acolo# 6i s!use el lui Azar3
Ca la un semn# 6n momentul 6n care a7unser- la calea (o"le# 6n direc4ia str-zilor Marina 5i 'ombard# ambele
duc>nd 6n centrul ora5ului 1an =rancisco# circula4ia se descongestiona# 6n s)>r5it# 5i 6nce!ur- s- mearg- cu 8itez-
mare3
2 O s- a7ungem acolo 6n zece minute# s!use ea3
Eiroul =ederal de In8estiga4ii# =EI# este institu4ia 6ndrituit- !rin lege s- se ocu!e de !roblema terorismului 6n
1tatele &nite3 Ea are un ser8iciu s!ecial cu sediul la 0asington# districtul Columbia# care se ocu!- e@clusi8 de
aceast- acti8itate3 Cele mai multe in)orma4ii 6i !ar8in de la Inter!ol# CIA# (IA# N1A 5i de la (e!artamentul de
1tat# organisme care urm-resc acti8it-4ile teroriste 6n str-in-tate 5i alerteaz- =EI 6n cazul
6n care cine8a sau ce8a de acest gen !are s- se 6ndre!te s!re teritoriul 1tatelor &nite3
,n anii .98% nu se 6nt>m!lase nimic deosebit# ceea ce nu 6nsemna 6ns- c- unitatea antiterorist- a =EI nu )usese 6n
!ermanen4- ocu!at-3 Erau re!era4i cu regularitate !e aero!orturile din NeD Ior9 libieni care !-reau sus!ec4iM
libanezi care 8izitau monumentul lui 0asingtonM sirieni care umblau !rin !rea7ma sinagogilor din 'os Angeles3
,i 8eri)icaser- !e cei mai mul4i dintre ei# dar# 6n ma7oritatea cazurilor# totul nu )usese dec>t !ierdere de tim!3 Era
deci normal ca 6n tim! s- !ri8easc- cu ne6ncredere in)orma4iile care le !ar8eneau cu !ri8ire la e8entuale ac4iuni
teroriste 6n 1tatele &nite3
6nce!>nd de duminic-# 8 ianuarie .989# du!-2amiaza 2 tele@ul trimis de israelieni )usese 6nregistrat la ora !atru
5i cincizeci 5i 5ase de minute 25i !>n- mar4i# .% ianuarie# la ora uns!rezece 5i treizeci 5i cinci de minute )i@# deci
dou- zile mai t>rziu# a8ur- loc !atru 6nt>m!l-ri care scimbar- 6n mod radical aceast- atitudine3
Mai 6nt>i# )u tele@ul3 Par8enind direct de la Mossad# ser8iciul de s!iona7 cu cea mai mare e@!erien4- din lume 6n
ce !ri8e5te terorismul# nu se !utea s!une c- era o in)orma4ie de care nu trebuia s- 4in- seama3 (in !unct de
8edere al =EI# necazul cu israelienii era c- ei aduceau !rea multe in)orma4ii3 (e aceea era ca 5i cum ar )i trebuit
s- cure4e gr>ul de !lea8-3
(ac- st-m s- ne g>ndim acum# este e8ident c- ei induseser- tele@ul res!ecti8 6n categoria !le8ei3 Oamenii de la
=EI 6i sunaser- !e cei de la ser8iciile de securitate ale aero!orturilor (ulles 5i ;ened" 6ntreb>nd dac- 6n ultimele
dou- zile nu sosiser- doi tineri arabi care !-reau sus!ec4i3 'i se r-s!unse c-# du!- c>te 5tiau ei# nu3 Era duminic-
!entru to4i 2 !entru cei de la aero!orturi 5i !entru cei de la =EI3 (eci mesa7ul sosit !rin tele@ intrase 6n com!uter
5i )usese BclasatC !rintre alte di)erite ra!oarte des!re terori5ti cunoscu4i Bcare nu mai )useser- 8-zu4iC la Eeirut
sau 6n di)erite alte locuri ca (amascul sau Tri!oli 5i se b-nuia c- se 6ndre!tau s!re 4inte necu
noscute 2 Israel# Euro!a Occidental- 2 sau# de5i !osibilitatea era mai mic-# s!re 1tatele &nite3
Tele)onul !rimit de la !ro)esorul (obro8s9" a doua zi de diminea4- 6i determin- s- scoat- in)orma4ia din
com!uter3 (a# 6i r-s!unser- ei# israelienii 6i a8ertizaser- c- doi sau mai mul4i arabi se 6ndre!tau s!re 1&A3 (a#
controlaser- la ser8iciul de securitate al Eiroului de imigr-ri de la aero!orturi 5i nu a)laser- nimic3 (ar Joacim
1cmidt? (a# Inter!olul 6i !re8enise 5i 6n leg-tur- cu el3 Nu e@istau moti8e s- se cread- c- el sosise 6n 1tate3
Pro)esorul le 8orbise des!re teoria colegului s-u Robert ;u!!erman# adic- des!re cl-direa din strada 0ater din
NeD Ior9 5i des!re !re5edintele Comitetului =ederal3 Cei de la =EI mai auziser- des!re aceste lucruri de zeci de
ori3 Ei 6i !romiser- totu5i lui (obro8s9"# !e care2l cuno5teau ca !e un om care !ro8enea din cercurile
uni8ersitare# dr-gu4# com!etent# de5i uneori cam e@altat# s- ia leg-tura imediat cu cei care se ocu!au cu
securitatea 6n cl-dirile Comitetului Rezer8elor =ederale# ceea ce ei 5i )-cur-# trec>nd a!oi la !robleme mai
urgente3
C>t des!re ace5tia din urm-# 6n ma7oritatea tim!ului nu a8eau ce )ace# a5a c-# du!- ce !rimir- mesa7ul de la =EI#
65i !ierdur- a!roa!e toat- ziua )-c>nd s!ecula4ii 6n leg-tur- cu )elul cum 8or ac4iona dac- 6n )a4a intr-rii
!rinci!ale 8a trage o camionet- !lin- cu dinamit-3 C>nd 5e)ul lor auzi c- Robert Reston urma s- !lece la 1an
=rancisco 6n seara aceea# o sun- !e secretara acestuia 5i 6i s!use ce2i comunicaser- cei de la =EI3 1ecretara 6i
transmise c-# !entru orice e8entualitate# s- ia leg-tura cu 5e)ul ser8iciului de securitate al E-ncii Americii din
1an =rancisco3
Omul nostru se con)orm- 5i !rimi asigur-ri c- )or4ele de securitate de acolo !rimiser- de7a 6nt-riri im!ortante#
a8>nd 6n 8edere 6nt>lnirea !rogramat- s- 6ncea!- 6n sala de consiliu a b-ncii de la eta7ul !atruzeci la ora nou- a
doua zi# mar4i .% ianuarie .9893 Acum# urmau s- aduc- )or4e su!limentare3
(eci# a5a st-teau lucrurile mar4i .% ianuarie .989 la ora uns!rezece 5i treizeci de minute# ora 6n zona de est3
,n acel moment la centrala tele)onic- a sediului =EI din 0asington sun- cine8a3 Cel care suna# 5i care du!-
8oce !-rea t>n-r# ceru s- 8orbeasc- cu cine8a care se ocu!a de terorism# s!un>nd c- era urgent3
Agentul s!ecial Jose! McGrat ridic- rece!torul3 Y
2 6n4eleg c- suni 6n leg-tur- cu o ac4iune terorist-# s!use el3
2 (a# domnule# 8eni r-s!unsul3
2 Te rog s-2mi e@!lici3 *oi 6nregistra dac- e5ti de acord3 (a?
2 (a# domnule3
2 Atunci 6nce!e3
,n tim! ce agentul s!ecial 65i )-cea 6nsemn-ri# t>n-rul Jose Martinez 6nce!u s- !o8esteasc- des!re neam4# des!re
)a!tul c- su!ra8egease casa !ro)esorului Ma"er din GeorgetoDn# c- )-cuse )otogra)ii cu un a!arat !olaroid#
des!re sosirea celor doi arabi# des!re )a!tul c- desco!erise c- ei nu erau ceea ce !retindeau c- sunt# c- 8-zuse
de7a dou- bilete !entru a8ionul de 1an =rancisco 5i des!re adres-A bule8ardul Madrona# Eel8edere# Cali)ornia3
'a s)>r5it# 6i s!use agentului c- ei !lecaser- de)initi8 din a!artamentul lui duminic- du!-2amiaz-3
P>n- la acest !unct al relat-rii# agentul =EI 6l l-sase s- 8orbeasc- )-r- s-2l 6ntreru!- nici m-car o cli!-3 A!oi 6l
6ntreb-A
2 ,n !rimul r>nd# cum ai a7uns s- )ii im!licat al-turi de ace5ti oameni?
2 Acest lucru nu 8i2l !ot s!une# domnule3
2 (estul de cinstit3 (ar !o4i s-2mi s!ui cine este !ro)esorul Ma"er?
2 Este !ro)esor la &ni8ersitatea GeorgetoDn3 (in cauza lui sun3 Mi2e team- c- o s-2l omoare3 Pro)esorul Ma"er
4ine cursul de )inan4e interna4ionale 5i este un om )oarte cunoscut 6n cercurile interna4ionale3 A )ost director
e@ecuti8 la =ondul Monetar Interna4ional 5i333
,n aceast- cli!- agentului 6i c-zu )isa3
2 A5tea!t-# te rog# 5i nu 6ncide# a!oi aco!erind cu !alma micro)onul tele)onului# strig- un coleg care se a)la 6n
!artea cealalt- a 6nc-!erii3 George# GeorgeP Prinde2i la tele)on imediat !e cei de la Comitetul=ederal# cere biroul
!re5edintelui 5i 6ntreab- dac-2l cunosc !e un oarecare !ro)esor Paul Ma"er3 Li a)l- unde este !re5edintele3 1un-
6n cli!a astaP Ridic- !alma de !e micro)on 5i s!useA *reau s-2mi descrii c>t mai !recis cu !utin4- !e neam4 5i !e
cei doi tineri arabi3 G>nde5te2te bine3 Nu te gr-biP
T>n-rul Jose 8orbea 6nc- 6n cli!a 6n care cel !e care2l cema George strig- din col4ul cel-lalt al 6nc-!erii3
2 Joe# ascult-3 Am !rins2o la tele)on !e secretara !re5edintelui Reston3 Ma"er este consilier al !re5edintelui
Reston 5i au !lecat am>ndoi la 1an =rancisco# unde urmeaz- s- aib- loc o 6nt>lnire la Eanca Americii3 Este
!rogramat- s- 6ncea!- la ora nou-# ora Coastei de *est# deci e@act !este un s)ert de or-3
2 =ir2ar al draculuiP Nu 6ntreru!e con8orbirea cu ea33 Intr- !e linia cinciP strig- Joe McGrat altui coleg# a!oi 6l
6ntreru!se !e t>n-rul Jose Martinez# c-ruia 6i s!useA Ascult-P Este )oarte im!ortant ce24i s!unP *oi 6nce!e s-
ac4ionez imediat !e baza celor s!use de tine3 Este esen4ial s- r-m>i 6n leg-tur- cu noi3 &n coleg de2al meu este
acum !e )ir 5i o s- noteze tot ce o s-2i s!ui3
A!oi Joe McGrat !use unitatea terorist- a =EI 6n stare de alarm- total-3
2 Pe ce linie e5ti# George? strig- el3
2 La!te3
McGrat intr- !e linia 5a!te3
2 Ascult-2m- cu mare aten4ie# 6i s!use el secretarei !re5edintelui Comitetului =ederal3 &nde este domnul Reston
acum?
2 Presu!un c- la otelul unde trage de obicei3
2 Care?
2 :otelul Cli)t din 1an =rancisco3
2 Ce num-r are? 1ecretara i2l d-du imediat3
2 Mul4umesc# r-m>i la a!arat3 :arr"# 6i s!use el unuia dintre agen4ii s!eciali care se adunaser- 6n 7urul biroului
s-u# !rinde la tele)on ser8iciul nostru din 1an =rancisco3 A!oi altui agentA George# sun-2l !e5e)ul Eiroului de
In)orma4ii de la 1er8iciul de !oli4ie al ora5ului 1an =rancisco3 ,i ceam- Cris 1ulli8an3 &nui al treilea 6i s!useA
Caut-2l !e 5e)ul 1er8iciului de securitate de la Eanca Americii din 1an =rancisco3 Tu sun-2l !e !re5edintele
Reston la otelul Cli)t din 1an =rancisco# 6i s!use celui de2al !atrulea agent3 &ite num-rul# zise el ru!>nd !agina
din blocnotes3
Acesta )u momentul 6n care 6nce!u toat- nebunia3
Azar 1aani 65i !arcase ma5ina 6n gara7ul de la subsolul otelului =airmont3 A8usese dre!tate3 Nu2i trebuise
dec>t e@act zece minute ca s- a7ung- acolo de la !odul Golden Gate3
(in gara7ul otelului res!ecti8# dac- mergi !e o ram!- lung- 6nclinat- a7ungi la un 5ir de li)turi3 (ac- a!e5i !e
butonul !e care este litera :# li)tul te duce dou- eta7e mai sus# 6n olul !rinci!al3 ,n cli!a 6n care se desciser-
u5ile li)tului care2i adusese din gara7 !e neam4# !e iranian- 5i !e cei doi tineri arabi# se desciser- 5i u5ile altui
li)t de al-turi# din care ie5ir- 8reo zece !ersoane care cobor>ser- din camerele lor# unele cu 8alize# 5i care# 6n cea
mai mare !arte# se duser- la casierie# situat- 6n !artea din )und a olului# !e drea!ta3
Neam4ul# urmat de cei doi arabi# cu geamantanele 6n m>n-# 5i de Azar 1aani se 6ndre!tar- direct s!re
cana!eaua circular-# ta!i4at- cu !lu5 ro5u 5i a5ezat- e@act 6n mi7locul 8astului ol al otelului3 Neam4ul le ar-t-
cana!eaua cu ca!ul 5i# 6n tim! ce el mergea 6nc-# ceilal4i trei se o!rir-3
Azar 1aani se a5ez- cu )a4a s!re intrarea !rinci!al- a otelului# a8>ndu2i 6n drea!ta 5i 6n st>nga !e cei doi
arabi3 =iecare 65i !usese 8aliza al-turi !e !ardoseal-3
Cei trei 5edeau t-cu4i# !ri8ind la oamenii care 8eneau 5i !lecau !rin cele dou- u5i din sticl- glisante a)late la 8reo
nou-2zece metri 6n )a4a lor3 Pentru un obser8ator nea8izat# nu erau dec>t trei !ersoane care tocmai acitaser-
nota de !lat- la otel 5i a5te!tau s- )ie lua4i de cine8a 5i condu5i !oate la aero!ort3
Era ora o!t 5i !atruzeci 5i cinci de minute# )i@3'imuzina ce a!ar4inea E-ncii Americii 5i care 6l trans!orta !e
!re5edintele ei# George Pace# tocmai tr-sese 6n )a4a otelului Cli)t3 (in cli!a 6n care !lecase de acas-# de !e
insula Eel8edere# Pace recitea !ro!unerea !e care inten4iona s- o )ac- debitorilor latino2americani3 C-l-toria lui
matinal- zilnic- s!re ora5 era una dintre !u4inele momente c>nd a8ea lini5te 5i era absolut singur# tim! de care
acum a8ea 5i mai mult ne8oie !entru a !reg-ti a!-rarea celei de2a doua mari b-nci din lume# care se !-rea c- era
su!us- unor !resiuni din toate !-r4ile3 ,n mod deliberat# re)uzase s- i se instaleze un tele)on 6n limuzin- ca s- nu
!iard- m-car aceste treizeci de minute de lini5te 5i singur-tate3
Acest lucru se do8edi a )i o gre5eal-3
Pre5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale# Robert Reston# 5i consilierul lui !rinci!al recent numit#
!ro)esorul Paul Ma"er# a5te!tau 6n ol 6m!reun- cu Controlorul Monedei 5i cu !re5edintele Cor!ora4iei !entru
Asigurarea (e!ozitelor =ederale3 Nici unul dintre ei nu !-rea groza8 de binedis!us3
Pace 6i salut- 5i# )-r- !rea mult- 8orb- ie5ir- din otel 5i se 6n2gesuir- 6n lungul Cadillac negruA trei 6n s!ate 5i
doi !e stra!ontine3 Automobilul demar-# 6nde!-rt>ndu2se de intrarea otelului 5i a!oi# ie5ind din strada Gear"# se
anga7a !e strada Ta"lor# 6ndre!t>ndu2se s!re dealul Nob3
2 =ir2ar s- )ie# s!use !re5edintele Comitetului =ederal3
2 Ce s2a 6nt>m!lat? 6ntreb- George Pace3
2 Mi2am uitat 4ig-rile3
'a )el ca 5i !redecesorul s-u la conducerea b-ncii# Paul *ol9er# c>nd se a)la 6ntr2o stare de tensiune Robert
Reston )uma3
2 Nu2i nimic# g-sim la magazinul (unill ce8a mai 7os !e 1trada Po5tei# s!use !re5edintele celei mai mari b-nci
din 1an =rancisco3
A!oi George Pace se uit- la ceas3
2 Probabil c- n2a descis 6nc-# dar la magazinul de ziare de la 1t3 =rancis e descis 5i 5tiu sigur c- sunt bine
a!ro8iziona4i cu 4ig-ri3
1e 6ntoarse a!oi !e stra!ontin- 5i# tr-g>nd geamul glisant care2l des!-r4ea de scaunul din )a4-# s!useA
2 Pat# ia2o la drea!ta !e 1trada Po5tei 5i o!re5te l>ng- intrarea lateral- a magazinului 1t3 =rancis3
Ma5ina o!ri e@act 6n )a4a locului de unde 1Tuea9" =romm tr-sese asu!ra !re5edintelui Gerald =ord 6n .9/G3
&rma glon4ului# care trecuse la un milimetru de !re5edinte# se !utea 8edea 6nc- !e !eretele otelului din 1trada
Po5tei3
Era ora o!t 5i !atruzeci 5i 5a!te de minute c>nd Eob Reston dis!-ru !rin intrarea lateral- a magazinului 1t
=rancis3 Patru minute mai t>rziu# la ora o!t 5i cincizeci 5i unu de minute# a!-ru !urt>nd trium)-tor sub bra4
c>te8a !acete de 4ig-ri Partagas3 'imuzina se 6ntoarse 6na!oi 6n 1trada Po5tei 5i o lu- la st>nga !e strada PoDel
6ndre!t>ndu2se s!re strada Cali)ornia# a)lat- ce8a mai de!arte de deal3 'a intersec4ia str-zilor PoDell cu
Cali)ornia# unde 5o)erul 8oia s- o ia din nou la st>nga# limuzina se trezi blocat- 6n s!atele unui 8agon !e cablu#
l-sat acolo din cine 5tie ce moti83 Nu mult mai de!arte de dealul Nob# la intersec4ia str-zilor Cali)ornia 5i
Mason# se a)la intrarea !rinci!al- a otelului =airmont3
'a ora o!t 5i !atruzeci 5i cinci de minute# un agent =EI sunase la otelul Cli)t3 Robert Reston nu r-s!unsese3
Abia du!- un minut reu5i s- o !rind- din nou !e centralist- 5i o rug- s-2i dea leg-tura cu ad7unctul directorului
c-ruia 6i e@!lic- )a!tul c- =EI2ul 8oia s- 8orbeasc- cu Robert Reston 5i c- era e@trem de urgent3 (u!- treizeci de
secunde# a7utorul directorului era din nou la a!arat 5i 6i s!use c- !re5edintele Comitetului =ederal 5i al4i trei
oas!e4i se !are c- tocmai !lecaser- 6ntr2o limuzin-3 Ce 8oia s- s!un- c- Btocmai !lecaser-C? 6ntrebase el3 Adic-
cu dou- sau trei minute mai 6nainte3
Pe un alt )ir# un alt agent s!ecial luase leg-tura cu 5e)ul securit-4ii de la Eanca Americii# o!era4ie ce2i luase un
minut3 (e )a!t# agentul 6l g-sise tocmai c>nd acesta se !reg-tea s- !-r-seasc- gara7ul b-ncii cu 7um-tate din
e)ecti8ele de securitate ale acestuia3 Le)ul securit-4ii 6ie@!lic- ce se 6nt>m!la3 1ecretara !re5edintelui 6i l-sase un
mesa7 !e care 6l !rimise doar cu zece minute mai 6nainte# c>nd sosise la lucru3 Le)ul ei o sunase cu O 7um-tate de
or- mai de8reme 5i 6i s!usese c- 6nt>lnirea nu se mai 4inea la banc-# ci la otelul =airmont3 Acum el lua o serie
de m-suri !entru a asigura securitatea3
Era un om 6ncet 5i 6i trebui a!roa!e un minut ca s- !o8esteasc- totul3
2 Isuse :ristoase# s!use Jose! McGrat# las- tele)onul# mi5c-2te !>n- la =airmont 5i scoate4i2i de acolo !e
!re5edinte 5i !e to4i ceilal4i3 Pe to4iP O s-24i e@!lic mai t>rziu3 Ia2o din locP mai zise el# du!- care 6ncise3
McGrat se adres- a!oi celor a)la4i 6n 6nc-!ere care )ormau nucleul unit-4ii antiteroriste a =EI3
2 Cine are leg-tura cu biroul nostru din 1an =rancisco?
2 'inia uns!rezece# 4i!- cine8a3
McGrat a!-s- !e butonul cu num-rul uns!rezece3
2 Ce 4i2au s!us oamenii mei? 6ntreb- el3
2 1-2l g-sesc !e Reston sau la Cli)t# sau la Eanca Americii# 8eni r-s!unsul3 (ou- dintre eci!ele noastre se
6ndrea!t- de7a s!re ma5inile lor3 Eiroul =EI de la 1an =rancisco este la eta7ul o!ts!rezece al cl-dirii )ederale de
!e strada Golden Gate num-rul HG%3
2 'as- asta3 A )ost scimbat locul 6nt>lnirii3 Reston tocmai a !lecat de la otelul Cli)t acum trei minute 5i se
6ndrea!t- s!re otelul =airmont3
2 ,n regul-3 Oamenii no5tri o s- )ie acolo 6n cinci sau 5ase minute3 A!oi McGrat strig-A
2 Cine este 6n leg-tur- cu !oli4ia din 1an =rancisco?
2 'inia doi3
McGrat 6i s!use 5e)ului 1er8iciului de In)orma4ii care se a)la 6n cl-direa tribunalului din 1an =rancisco c-
)usese scimbat locul de 6nt>lnire3
2 ,n regul-# 8eni r-s!unsul3 A8em !e strad- dou- ma5ini s!eciale de !atrulare ale !oli4iei 5i am>ndou- se
6ndrea!t- s!re banc-3 Tocmai am8orbit cu cea care circul- !e strada Cali)ornia3 O 8oi 6ntoarce din drum3 O s- )ie
la =airmont 6n dou- minute3 O s- intr-m !rin s!ate3 2 (-2mi otelul =airmontP strig- a!oi McGrat3
'a ora o!t 5i cincizeci 5i !atru de minute# 8agonul !e cablu# care )usese blocat la intersec4ia str-zilor PoDell 5i
Cali)ornia# 6nce!u# 6n s)>r5it# s- circule din nou 5i limuzina E-ncii Americii !utu s- coteasc- la st>nga !e strada
Cali)ornia 5i# du!- ce urc- !u4in la deal# o lu- la drea!ta !e strada Mason3 Lo)erul ocoli aleea circular- din )a4a
otelului 5i trase 6n dre!tul sc-rilor care duceau la u5a ce d-dea 6n olul !rinci!al al otelului =airmont3
Ma5ina )-r- 6nsemne a !oli4iei din 1an =rancisco# care mergea !e strada Cali)ornia 5i 6n care erau trei membri ai
brig-zii tactice a ora5ului# 6ntoarse 5i cei trei oameni intrar- 6n otel !rin s!ate3 Ma5ina 65i croise drum !rin
intersec4ia unde era blocat 8agonul !e cablu# s-rind !este o !or4iune de trotuar3 Ma5ina se o!ri brusc cu )r>nele
scr>5nind 6n acela5i gara7 unde25i !arcase Mercedesul Azar 1aani3 Cei trei !oli4i5ti 6n uni)orm- 65i luar-
armele# !u5ti automate AR2.H# totdeauna 6nc-rcate 5i !use !e scaunul din s!ate# 5i alergar- 6n sus !e ram!- s!re
li)tul care 5tiau c- 6i ducea direct 6n olul otelului =airmont3
C>nd ie5ir- din li)t# 6n drea!ta lor# 6n )a4a biroului de rece!4ie# directorul otelului 8orbea !reci!itat cu doi dintre
oamenii care )-ceau !arte din cor!ul de securitate al otelului 5i ar-ta s!re o cana!ea circular- ta!i4at- cu !lu5
ro5u a5ezat- e@act 6n mi7locul olului uria53
Pe cana!eaua aceea 5edeau trei !ersoane# toate a8>nd tenul brun al celor care !ro8in din Orientul Mi7lociuA doi
b-rba4i tineri e@act ca aceia descri5i de radioul ma5inii de !atrulare a !oli4iei tactice 5i o )emeie )oarte )rumoas-
!u4in mai 6n 8>rst- dec>t ei3
A!oi totul se !etrecu cu ra!iditate3
&n b-rbat 2 neam4ul Joacim 1cmidt 2 care st-tea 6n !icioare la intrarea !rinci!al- 5i se uita a)ar-# se 6ntoarse
brusc# )-cu un semn cu m>na s!re arabi 5i a!oi se 6nde!-rt- )oarte re!ede3Imediat cei doi arabi se a!lecar- s-25i
descid- cele dou- geamantane de l>ng- ei3 =emeia dintre ei 5edea 5i !ri8ea dre!t 6nainte# ca 6n trans-3
&5ile glisante din sticl-# care d-deau 6n olul otelului# 6nce!ur- s- se descid- 5i# unul c>te unul# intrar- George
Pace# !re5edintele E-ncii Americii# Robert Reston# !re5edintele Comitetului =ederal# 5i !ro)esorul Paul Ma"er#
consilierul am>ndurora3
Cei trei membri ai brig-zii tactice erau de7a 6n mi5care 5i alergau s!re cana!eaua circular- din mi7locul olului3
A!oi# dintr2odat-# 6nce!ur- s- strige din toate !uterile3
Pentru o cli!- to4i 6ncremenir-# ca 6ntr2o !o8este3 Ciar 5i cei doi arabi care se ridicaser- 6n !icioare cu armele
lor &zi 6n m>n-3 'a )el 5i cei trei b-rba4i care tocmai intraser- 6n ol 5i care acum st-teau la 8reo cinci# 5ase
metri distan4- de gura armelor arabilor3
A!oi brigada tactic- descise )ocul3
Gloan4ele trase de armele lor AR2.H a!roa!e c-2i des!icar- 6n dou- !e cei doi b-ie4i arabi3 Ca!ul )emeii
)rumoase# care continuase s- stea 7os 6ntre ei# !-ru c- e@!lodeaz-3
Al4i trei b-rba4i# !urt>nd insigne !e !ie!t 5i care 8eneau de la o 6nt>lnire la micul de7un a asocia4iei lor
!ro)esionale# tocmai intraser- 6n ol !rin !artea de nord 5i erau e@act 6n s!atele cana!elei circulare c>nd
6nce!ur- 6m!u5c-turile3 Gloan4ele 6i nimerir- !e to4i trei 6n g>t3 ,n tim! ce c-deau# s>ngele 4>5ni 6n toate !-r4ile 5i
continu- s- curg- !e co8orul ro5u du!- ce a7unser- 7os3 6nainte ca tru!ul s-2i )ie zguduit de un ultim s!asm# al
mor4ii# unul dintre ei scoase un strig-t s)>5ietor3
Ocii lui Ma"er 6nregistrar- toate acestea 6ntr2un )el de mi5care cu 6ncetinitorul 6n care imaginile se
6n8-lm-5eau# 6n tim! ce mintea lui )-cea comentariul3 Cu ocii 5i cu mintea o urm-rea !e Azar 1aani3 'a
6nce!ut# obser8>nd2o st>nd acolo 5i 6ntreb>ndu2se de ce3 A!oi# 8-z>n2du2i !e cei doi b-rba4i de l>ng- ea
ridic>ndu2se cu !u5tile automate 6ndre!tate 6m!otri8a lui 5i 6n4eleg>nd de ceA ea 6l !-c-lise 5i acum ei urmau s-2l
omoareP (ar# 6n loc s- se 6nt>m!le a5a ce8a# cine8a descisese )ocul# 5i ca!ul ei# nu al lui# e@!lodase3Era !rea
mult3 6nce!u s- 8omite 5i c-zu !e co8orul din olul otelului =airmont3
Cele dou- ma5ini !line de agen4i =EI sosir- un minut mai t>rziu3,n decurs de treizeci de secunde# 6n mi7locul
unui aos nemai!omenit# 6i luar- re!ede 5i !e t-cute !e Robert Reston 5i !e ceilal4i b-rba4i care mai erau cu el
sco4>ndu2i din cl-dire 5i e@!lic>ndu2le c- !uteau )i 5i al4i terori5ti 6n 7ur3
Agen4ia Reuter stabilise ca un ziarist s- asiste la con)erin4a de !res- !e care mini5trii latino2americani o
!rogramaser- !entru diminea4a aceea# la o or- mai t>rzie3 <iaristul sosise mai de8reme 5i tocmai 65i bea ca)eaua
6n se!areul !entru micul de7un# care se g-sea tocmai l>ng- intrarea lateral- a otelului =airmont# c>nd 6nce!ur-
6m!u5c-turile3 (u!- ce 6ncetar-# el a5te!t- 6nc- trei minute 5i a!oi se re!ezi 6n ol3 Poli4i5tii tocmai e8acuau
lumea de acolo 5i erau )oarte agresi8i3 6nainte de a )i literalmente 6mbr>ncit !e u5- a)ar-# reu5ise s- arunce o
!ri8ire333 5i num-rase cada8rele de !e 7os3 (e5i era de!arte de mi7locul olului# 8-zu 5ase tru!uri# cinci
a!ar4in>nd unor b-rba4i 5i unul al unei )emei3
2 Cine sunt? 6ntreb- ti!ul de la Reuter !e cel mai a!ro!iat !oli4ist3
2 Eanceri# r-s!unse cel 6ntrebat3 Li acum car-2te de aici# mai zise acesta# 6nainte de a2l 6mbr>nci3
Aceast- in)orma4ie )als- trans)orm- criza )inanciar-# a)lat- !e !unctul de a izbucni# 6n !anic- )inanciar-#
deoarece trei minute mai t>rziu# la ora nou- )i@# ora Paci)icului# ziaristul de la Reuter era 6n cabina tele)onic- din
olul otelului Mar9 :o!9ins# de !e strada Cali)ornia# 8iza8i de otelul =airmont# 5i25i transmitea relatarea3
*oia s- )ie !rimul 5i reu5i3 C>te8a secunde mai t>rziu# 6n 6ntreaga lume se r-s!>ndi !rin satelit 5i a7unse la
)iecare banc-# la )iecare cas- de intermediere# la )iecare burs- de scimb de la =ran9)urt !>n- la 'ondra 5i de la
NeD Ior9 la To9io# 5tirea c- !re5edintele Comitetului Rezer8elor =ederale ale Americii# !re5edintele E-ncii
Americii 5i al4i trei b-rba4i# !rintre care 5i Controlorul Monedei 5i !re5edintele Cor!ora4iei !entru Asigurarea
(e!ozitelor =ederale )useser- asasina4i 6n otelul =airmont din1an =rancisco3 =usese# de asemenea# 6m!u5cat- o
)emeie neidenti)icat-# !robabil un s!ectator ne8ino8at3
Pe 0all 1treet era ora dou-s!rezece c>nd B5tireaC transmis- de !e Coasta de *est se r-s!>ndi 6n 6ntreaga burs-
din NeD Ior9 5i toat- lumea reac4iona 6n acela5i )el3 =u iadul !e !-m>ntP ,n tim!ul ultimei ore# 6nainte de
6ncidere# indicele Jones c-zu brusc cu o sut- dou-s!rezece !uncte3 Pe !ia4a de m-r)uri reac4ia )use aceea5iA
!re4urile sc-zur- e@trem de mult 5i brusc3 Pre4ul !etrolului reac4iona la )el# iar la s)>r5itul zilei comerciale
res!ecti8e atinsese cel mai sc-zut ni8el din .9/F# res!ecti8 cinci dolari barilul3
,n decursul aceleia5i ore# sur8eni un e8eniment nou care trans)orm- ceea ce !>n- atunci )usese o criz- intern-#
ce im!lica licidarea 6n mas- a acti8elor )inanciare# 6ntr2o criz- monetar- interna4ional- e@trem de !uternic-3
1tr-inii# 6nce!>nd cu cei din Euro!a Central-# traser- concluzia c- nu mai r-m-sese nimeni la c>rma )inanciar- a
1tatelor &nite3 'a un moment dat# 6n lume circulase gluma c- nu mai e@ista etalonul aur# ci etalonul Paul
*olc9er3 A!oi 8enise r>ndul lui Robert Reston s- de8in- un ast)el de etalon# iar el murise3 Pre5edintele 1tatelor
&nite# care urma s- !-r-seasc- !este zece zile )unc4ia# era la )erma sa3 Congresul era 5i el 6n 8acan4-3 Nu
r-m-sese nimeni s- conduc- !r-8-lia care se numea 1tatele &nite ale Americii3
Patruzeci 5i cinci la sut- din de!ozitele E-ncii Americii erau controlate de str-iniM toate erau de!ozite
institu4ionaleM toate de!-5eau suma de o sut- de mii de dolari 5i de aceea nici unul nu era asigurat3 ,n urm-2
toarele trei ore# din aceste de!ozite )ur- retrase brusc dou-s!rezece miliarde# res!ecti8 a!roa!e zece la sut- din
de!ozitele totale ale b-ncii3 Alte treizeci 5i dou- de miliarde de dolari )ur- retrase de la Citiban9# Case
Manattan# Manu)acturers :ano8er# Ean9ers Trust# Morgan =irst Cicago# Cemical# 1ecurit" Paci)ic 5i =irst
Interstate3 Nu numai c- aceste )onduri !-r-sir- b-ncile# dar ele ie5ir- ciar din 4ar-3 Totul se realiz- !rin
trans)eruri !rin cablu# deci acum banii erau aici# iar 6n urm-torul minut dis!-reau# !ur 5i sim!lu3 (e5i Comitetul
=ederal din NeD Ior9 inter8enise masi8# dolarul se !r-bu5ise3Nu )usese de nici un )olos )a!tul c- la !r>nz# ora
Coastei de *est# Robert Reston se duse la studioul din 1an =rancisco al AEC# de !e strada =ront# sub cea mai
!uternic- escort- !oli4ieneasc- 8-zut- 6n acel ora5# 5i e@!licase 6n direct la acest !ost de tele8iziune na4ional c-
era 6nc- 6n 8ia4-3
Odat- 5tirea !ornit-# luase am!loare ca o a8alan5-3 Pe nea5te!tate# oamenii 6nce!ur- s- se 6ngesuie la u5-# mai
bine zis s- ias- !e u5a b-ncii cu banii lor 6n m>n-# 6nainte ca aceasta s- se 6ncid- cu zgomot3 Germanii 6i s!un
Torscluss!ani9# adic- !anica u5ilor 6ncise3
'a ora trei# 6n du!-2amiaza acelei zile# !re5edintele Comitetului =ederal# consilierul s-u# Paul Ma"er#
Controlorul Monedei 5i !re5edintele Cor!ora4iei !entru Asigurarea (e!ozitelor =ederale !lecar- cu un a8ion
militar cu reac4ie la 1anta Earbara# de unde un elico!ter a8ea s-2i duc- la )erma !re5edintelui3
&n tim!# du!- ce decolar-# cei !atru b-rba4i nu 8orbir- !rea mult3 Erau cu to4ii !rea buim-ci4i de groz-8ia
situa4iei a!-rute 6ntr2un inter8al de tim! at>t de scurt3 Erau# de asemenea# co!le5i4i de m-surile de securitate care
se luaser-3 ,n a8ion erau nici mai mult nici mai !u4in dec>t dou-zeci de agen4i din 1er8iciul 1ecret 5i ai =EI3 Li li
se s!usese de ce3 Cel care condusese atacul terorist# un neam4 !e nume Joacim 1cmidt# )usese 8-zut de cei din
Erigada Tactic- ciar 6nainte ca ei s- descid- )ocul 5i dis!-ruse 6n tim!ul aosului care urmase3
(u!- un s)ert de or- de zbor# Robert Reston 5i Paul Ma"er se mutar- la coada a8ionului !entru a dezbate
!roblema# r-m>n>nd acolo tot tim!ul c-l-toriei# iar Paul Ma"er sus4inu cea mai mare !arte a con8ersa4iei3 C>nd
elico!terul ateriza !e !a7i5tea de l>ng- )erm-# 8eni s-2i 6nt>m!ine 6nsu5i !re5edintele3 (ins!re Paci)ic se a!ro!ia
)urtuna3 6nce!use s- bat- 8>ntul 5i se )-cuse )rig3 (eci# !rimul lucru !e care2l )-cu !re5edintele# 6n cli!a 6n care
intrar- 6n salonul acestuia# )u s- le o)ere ca)ea3 Acce!tar- cu to4ii3
2 1ecretarul25e) al Casei Albe a !ornit 6ncoace# s!use el# dar nu cred c- sose5te mai de8reme de o or-3 6nce!em
sau 6l a5te!t-m?6l 6ntreb-# de )a!t# !e Robert Reston care# 6n calitate de !re5edinte al Comitetului Rezer8elor
=ederale# a8ea )unc4ia cea mai mare dintre oas!e4ii lui3
2 Cred c- este o cestiune e@trem de urgent-# s!use Reston3 (eci# a5 sugera s- 6nce!em3
2 ,n regul-3 Care este !-rerea 8oastr-?
2 Noi n2a8em nici o !-rere# r-s!unse Reston imediat3 Ori 6ncidem b-ncile# ori ne 8om con)runta cu consecin4e
im!re8izibile 5i de !ro!or4ii# ceea ce nu ne !utem !ermite ca na4iune3
Controlorul Monedei 6l 6ntreru!seA
2 Nu sunt de acord3 Toat- treaba asta a 6nce!ut din cauza E-ncii Americii 5i !utem s- o 6nceiem tot cu ea3 (ac-
am )i )-cut o 8eri)icare a situa4iei b-ncii# a5a cum am mai sugerat# acest lucru nu s2ar )i 6nt>m!lat niciodat-3
2 Carles# 6l 6ntreru!se !re5edintele# aide s- d-m uit-rii trecutul3 Ai alt- !ro!unere?
2 (a3 Acum doi ani# Congresul a 6n8estit Cor!ora4ia !entru Asigurarea (e!ozitelor =ederale cu autoritatea de a
!utea !relua orice banc- din aceast- 4ar- care este insol8abil- 5i s- o conduc- at>ta tim! c>t este necesar3 A5 zice
s- )acem acest lucru acum3 :aide4i s- )acem imediat lucrul acesta cu Eanca Americii3 Comitetul =ederal o !oate
re)inan4a !este noa!te3 Li m>ine2diminea4- o descidem ca de obicei3 A!oi lucrurile se 8or lini5ti# a5a cum s2a
6nt>m!lat 6n .98H# du!- ce am re)inan4at Continental Illinois# 5i# 6n .9/8# c>nd am !rocedat la )el 6n cazul b-ncii
=irst National din Te@as3 *reau s- s!un# domnule !re5edinte# c- nu trebuie s- e@ager-m3
Robert Reston 6l 6ntreru!seA
2 (omnule !re5edinte# cred c- ar trebui s- ascult-m !-rerea !ro)esorului Ma"er3
2 (-2i drumul# Paul# s!use !re5edintele3
1e 6nt>lniser- de nenum-rate ori 6n trecut# 6n tim! ce Ma"er lucra 6nc- la =MI32 Mul4umesc3 O s- )iu )oarte
direct3 Nu sunt absolut deloc de acord cu Carles Ta"er3 Aici nu e 8orba de criza unei singure b-nci3 Ne
con)runt-m cu o !roblem- sistemic-3 1unt !use sub semnul 6ntreb-rii credibilitatea 5i sol8abilitatea 6ntregului
sistem bancar american3 Noi trebuie s- d-m r-s!unsuri la toate aceste !robleme3 ,n tim! ce le c-ut-m# a8em
dou- !osibilit-4iA s- 4inem b-ncile descise# a5a cum sugereaz- Carles# dar )iind absolut con5tien4i c- Comitetul
=ederal 8a trebui s- )inan4eze nu doar o singur- banc-# ci !e toate3 (ac- nu suntem !reg-ti4i s- re)inan4-m
sistemul bancar !e scar- )oarte larg-# atunci nu 8om a8ea altce8a de )-cut dec>t s- 6ncidem toate b-ncile 6nainte
ca ei s- le 6ncid- 6n locul nostru3
2 Care BeiC? 6ntreb- !re5edintele3
2 Germanii# el8e4ienii# 7a!onezii333# ei au de!ozite !e termen scurt de sute de miliarde de dolari 6n b-ncile noastre#
domnule !re5edinte3 Au retras de7a cincizeci de miliarde3 M>ine# dac- 6i l-s-m# o s- mai retrag- alt- sut- de
miliarde de dolari3 Aceasta 8a a8ea ca rezultat insol8abilitatea tuturor centrelor bancare din 1&A care o!ereaz-
cu 8alut- 5i >rtii de 8aloare3 12ar !utea ca totul s- )i 6nce!ut de la Eanca Americii# dar acum se a)l- 6n aceea5i
situa4ie Case# Citiban9 5i Paci)ic 1ecurit" care toate sunt b-nci mari3
2 Are dre!tate# s!use Roger 0ells de la CA(=3 (ac- ar )i 8orba doar de Eanca Americii# am !utea )ace )a4-
situa4iei3 Cu greu3 (ar# a5a cum a ar-tat 5i Paul# !roblema este sistemic-3 Ceea ce n2a s!us el este c- m>ine nu
numai str-inii o s-25i retrag- de!ozitele# dar o s- li se al-ture 5i de!onen4ii americani3 A!oi 8or 6nce!e s- aib-
!robleme b-ncile mici3 (u!- cum a s!us Eob Reston# nu a8em de ales 5i trebuie s- le 6ncidem !e toate# 5i asta
acumP
2 ,n regul-# )u de acord !re5edintele# 8oi 6ncide b-ncile3 A!oi ce 8om )ace?
R-s!unse Eob RestonA
2 Trebuie s- ne ocu!-m imediat de )actorul care a !ro8ocat aceast- situa4ie# 6n !rimul r>ndA declara4ia !ublic- a
latino2americanilor c- nu25i !ot !l-ti datoria e@tern-32 Ltie cine8a dintre cei de )a4- cum !oate )i rezol8at-
aceast- !roblem-?
Nimeni nu scoase o 8orb-3 A!oi 8orbi Paul Ma"erA
2 (a# domnule# cred c- 5tiu eu3
2 (-2i drumulP
2 *a trebui s- re8enim la c>te8a idei )undamentale# domnule !re5edinte3 ,n !rimul r>nd# 1&A trebuie s- caute s-
stabilizeze !re4ul 4i4eiului la dou-zeci de dolari barilul3 ,ntr2un minut 8- 8oi e@!lica cum 5i de ce e ne8oie3
A!oi333
Ma"er 8orbi un s)ert de or- 5i nimeni nu2l 6ntreru!se3
Tocmai c>nd termina ce a8ea de s!us# sosi secretarul25e) al Casei Albe3 Acesta din urm- 5i !re5edintele# du!- ce
se scuzar-# se 6mbr-car- cu balonzaidele 5i ie5ir- din salon3 C>nd se 6ntoarser-# se a5ezar- cu s!atele la c-min 5i
cu )a4a la cei !atru b-rba4i3
2 1unt de acord cu dumneata# s!use !re5edintele adres>ndu2se 5e)ului Comitetului =ederal3 *om 6ncide b-ncile3
*rem ca dumneata 5i !ro)esorul Ma"er s- r-m>ne4i 6m!reun- 5i s- elabora4i un !lan !entru rezol8area acestei
situa4ii di)icile3 A!oi s- s!er-m c- latino2americanii o s-2l acce!te3 (ac- nu sunt coo!eran4i# ei bine# s!use el#
ridic>nd din umeri 6n stilul s-u de8enit )aimos# cel !u4in# nimeni n2o s- !oat- s- ne acuze c- n2am 6ncercat3
Elico!terul 6i duse !e cei !atru b-rba4i 6na!oi la aero!ortul din 1anta Earbara3 Acesta ateriza l>ng- un alt
elico!ter militar 6nc-rcat cu a!aratur- de tele8iziune# 6n tim! ce eci!a de telea5ti care2l )olosea d-dea t>rcoale
ner-bd-toare3 Controlorul Monedei 5i 5e)ul CA(= se re6mbarcar- 6n a8ionul militar cu reac4ie care 6i adusese de
la 1an =rancisco 5i# c>te8a minute mai t>rziu# se 6ndre!tar- s!re 0asington (C3 Robert Reston 5i Paul Ma"er
)ur- du5i cu ma5ina la otelul Eiltmore 5i instala4i 6ntr2una din 8ilele am!lasate cu )a4a s!re mare# !e terenul
a!ar4in>nd acestui otel s!lendid3
O or- mai t>rziu# Ronald Reagan a!-ru la tele8izor 6n leg-tur- cu o !roclama4ie !rin care anun4a o 8acan4-
legal- de trei zile !entru b-nci3 Toate casele de scimb a8eau s- )ie# de asemenea# 6ncise3 Era !rimadat-# du!- H
martie .9FF# c>nd un !re5edinte )usese silit s- recurg- la o asemenea m-sur-3
(e5i situa4ia era gra8-# Ronald Reagan !-rea calm# demn 5i o!timist3 El 65i 6nceie scurta cu8>ntare declar>nd c-
de7a se lucra la elaborarea unei solu4ii3
Consilierii lui !olitici# care se adunaser- la 1anta Earbara# erau mai !u4in calmi3 (e )a!t# erau )oarte )urio5i3
1tr-inii le com!romiteau 5e)ul 5i ultimele zile !ublice din cariera !olitic- a acestuia3 ,i stricau ultimele
s-!t-m>ni c>t mai a8ea de stat 6n )unc4ia de !re5edinte3 Li# dintre to4i# me@icanii# 8enezuelenii 5i brazilienii le
!ro8ocau cele mai multe necazuri3 Ingra4ii draculuiP
.K
(u!- 6m!u5c-turile din ol# me@icanii# 8enezuelenii 5i brazilienii se retr-seser- 6n a!artamentele lor de la eta7ul
5ais!rezece al otelului =airmont3 In ol erau mai mul4i !oli4i5ti dec>t oas!e4i3 'a 6nce!ut# la )el ca toat- lumea#
latino2americanii nu 5tiuser- nici ei ce se 6nt>m!l-3 (in res!ect !entru cele cinci 6nalte o)icialit-4i americane care
)useser- asasinate# con)erin4a de !res- !e care o !rogramaser- !entru ora zece diminea4a )usese am>nat-3 A!oi#
!e m-sur- ce trecuse tim!ul# de8eni lim!ede c- singurii mor4i erau terori5tii# doi tineri arabi 5i o )emeie iranian-
5i trei b-rba4i a)la4i acolo din 6nt>m!lare3 ,n tim! ce !ri8eau la tele8izor# ascult>nd s!ecula4iile ce se )-ceau 6n
leg-tur- cu cine se a)la 6n s!atele a ceea ce se numea acum Bmasacrul de la otelul =airmontC# de8eni clar c-
nimeni# dar absolut nimeni# nu 6ncercase s- stabileasc- 8reo leg-tur- 6ntre !rezen4a lor la 1an =rancisco 5i
atentatele 6m!otri8a !re5edintelui Comitetului =ederal 5i a celorlal4i !atru b-rba4i care )useser- cu el3
Presa 6i lu- totu5i cu asalt# 6ntruc>t era e8ident !entru ace5tia# ca 5i !entru restul lumii# c- inten4ia 4-rilor latino2
americane de a anun4a c- nu25i !ot !l-ti datoria )a4- de b-ncile americane determinase ceea ce se numea acum
BPanica din '89C3
(u!- ce !re5edintele american a!-ru la tele8izor# anun4>nd o 8acan4- legal- a b-ncilor# Roberto Martinez# )urios
ca un leu# se s)-tui cu )ratele s-u 6n leg-tur- cu aceast- situa4ie3 Am>ndoi c-zur- re!ede de acord c- nu !uteau s-
mai !-streze t-cerea3 Era mai bine s-25i )ac-imediat cunoscut- !ozi4ia )a4- de americani 5i a!oi s- !lece3
Re!ede3 C>t mai re!ede3
Mini5trii !etrolului 5i )inan4elor din Me@ic c-zur- de acord imediat# la )el 5i ministrul de )inan4e al Eraziliei3
=ur- de asemenea de acord ca Roberto Martinez s- )ie !urt-torul lor de cu8>nt3
1all" EroDn de la Te 0all 1treet Journal !use !rima 6ntrebare3
2 A8>nd 6n 8edere cele 6nt>m!late ast-zi# 8- mai men4ine4i inten4ia de a 6nceta !lata datoriei?
R-s!unsul lui Martinez )u urm-torulA
2 Ceea ce s2a 6nt>m!lat ast-zi# l-s>nd la o !arte incidentul ne)ericit de mai de8reme din acest otel# n2a )-cut
dec>t s- ne 6nt-reasc- ot-r>rea de a in8oca clauzele de )orce ma7eure din acordurile noastre cu !ri8ire la
6m!rumuturile cu b-ncile americane# cu =ondul Monetar Interna4ional 5i cu Eanca Mondial-3
A!oi se lans- 6ntr2un )el de discurs3 'a s)>r5itul zilei !re4ul !etrolului a7unsese la cinci dolari barilul3 Pre4ul
ca)elei sc-zuse la nou-zeci 5i o!t de cen4i li8ra3 Ratele dob>nzii crescuser- cu dou- sute de !uncte# adic- cu doi
la sut-3 =ace4i socoteala3 Asta a8ea s- 6nsemne c- America 'atin- 8a s-r-ci la cote )-r- !recedent# nemai6nt>lnite
din secolul trecutP
(ar nu25i d-dea seama c- ei !ro8ocaser- aceast- degringolad- economic-? Nu 5tiau c-# dac- se 6ncideau
b-ncile americane# )a!t de care 5i ei erau 8ino8a4i cel !u4in !ar4ial# nu 8or mai a8ea accces la nici o surs- de
)inan4are american-? Cum 8a !utea s- su!ra8ie4uiasc- Me@icul?
1e ot-r6 s- r-s!und- ministrul de )inan4e me@ican3
2 O s- su!ra8ie4uiasc- )oarte bine3 *- mul4umim de 6ntrebare3
2 Cum?
2 O s- ne a7ute !rietenii no5tri euro!eni3 E-ncile sunt 6nc- descise# du!- cum 8ede4i3 Iar du!- ce s2a 6nt>m!lat
azi# cred c- ciar 5i 8oi# !resa american-# sunte4i destul de de5te!4i ca s- 8- da4i seama c- acum ei sunt doldora
de bani# a)irm- el# a!oi se o!ri !entru ca tot ceea ce 8oia el s- s!un- 6n continuare s- aib- un e)ect mai mare3 N2
a8em ne8oie de 8oi3 *oi sunte4i aceia care a8e4i ne8oie de noi3(ie 1caden)reude i se 8edea at>t de lim!ede !e
)a4-# 6nc>t unii dintre re!orteri 6nce!ur- s- )luiere !ur 5i sim!lu# iar 6ntreb-rile de8enir- )oarte 7enante3 Ca
urmare# !este un s)ert de or-# Roberto Martinez 6ntreru!se brusc con)erin4a de !res-3
,n tim! ce ie5ea a)ar- din sala unde se 4inuse con)erin4a de !res- 6m!reun- cu un coleg# 0arren :in9le de la 1an
=rancisco E@aminer# 1all" EroDn s!useA
2 Cred c- 5tiu c- suntem la anangie 5i o s- ne str>ng- cu u5a# indi)erent ce se 8a 6nt>m!la3
:in9le re!lic-A
2 'ucrurile se !etrec din nou ca 6n tim!ul crizei ostaticilor din Iran3 (oar c-# de data asta# e 8orba de b-ncile
noastre3 N2a5 )i crezut niciodat- c- Reagan o s- !ermit- cui8a s- ne )ac- a5a ce8a3
Pe aero!ortul din 1an =rancisco a5te!ta un a8ion Gul)stream III a!ar4in>nd gu8ernului *enezuelei3 Putea
trans!orta dois!rezece !asageri 6n condi4iile unui con)ort deosebit# dar 6n aceast- c-l-torie nu trans!orta dec>t
!atru !ersoane3 Ministrul de )inan4e al *enezuelei# Jose Martinez# senior# nu a8ea s- c-l-toreasc- cu ei3 Acesta
!rimise un a!el dis!erat de la )iul s-u care studia la &ni8ersitatea din GeorgetoDn3 (in aceast- cauz- urma s- se
6mbarce la bordul unui a8ion al liniilor Red E"e cu destina4ia 0asington (C s- a)le ce se 6nt>m!lase3
A8ionul 8enezuelean trebuia s- !lece la ora nou- seara3 1e 6ndre!ta s!re Me@ico Cit"# unde mini5trii me@icani
trebuiau s- ra!orteze !re5edintelui lor# care2i a5te!ta la aero!ort# se realimenta 5i a!oi# 6m!reun-# mini5trii
trebuia s- a7ung- la Caracas# unde inten4ionau s- !reg-teasc- o 6nt>lnire de urgen4- a tuturor 4-rilor latino2
americane datornice# de la Argentina 5i Peru !>n- Cile 5i Ecuador3 1co!ul era de a se !rezenta 6ntr2un )ront
!er)ect unit 6n )a4a "an9eilor# a =MI 5i a E-ncii Mondiale3 Acum# c>nd gra4ie lor acestea erau 6n derut-# nu 8a )i
greu s- se realizeze unitatea tuturor 4-rilor latino2americane3
Era miezul no!4ii c>nd aterizar- la Me@ico Cit" 5i# 6n tim! ce mini5trii me@icani ai !etrolului 5i )inan4elor
discutau cu !re5edintele lor#iar ministrul brazilian al )inan4elor bea ce8a# 8enezueleanul# Roberto Martinez# sun-
la Eanca Na4ional- a El8e4iei3
C>nd &lric :uber r-s!unse la tele)on# el nu !utu s-25i ascund- bucuria3
2 Vi2am s!us# nu? 1- a5te!4i !>n- miercuri3 Li 8ezi ce s2a 6nt>m!latP :uber 6i r-s!unse 6ntr2un mod total li!sit de
entuziasm# ceea ce2'
irit-3
2 N2o s- )ie nici o miercuri# nici o mar4i 5i nici o 8ineri3 Totul este 6ncis3
2 Ce conteaz-?
2 Cum s- !utem !ro)ita c>nd toate bursele sunt 6ncise? Ciar 6n Euro!a 6n diminea4a asta nu se )ac o!era4iuni
cu nici un )el de >rtii de 8aloare americane# ac4iuni# obliga4iuni# cu emisiuni ale gu8ernului sau cor!ora4iilor3
2 Li ce2i cu asta? Noi o s- a8em !ro)ituri uria5e 6n eleP
2 Noi a8em !ro)ituri uria5e !e >rtie3
2 (ar ce se !oate 6nt>m!la acum?
2 Nu 5tiu# dar nu2mi !lace# )u r-s!unsul bancerului el8e4ian3 Acum te rog s- m- scuzi# dar am treab-3 'a
re8edere# seZor Martinez3
'a amiaz-# la ora unu 5i 7um-tate# eci!a7ul me@ican terminase de alimentat a8ionul G III 5i )-cuse ordine 6n
cabin-3 Cei !atru mini5tri latino2americani se 6mbarcar- din nou 5i# o 7um-tate de or- mai t>rziu# a8ionul decola#
6ndre!t>ndu2se s!re Caracas3
C>nd se a)la la a!roa!e cinci mii de metri altitudine e@!lod-3
./
'a auzul acestei 5tiri# 6ntreaga Americ- 'atin- )u cu!rins- de team- 5i a8ersiune )a4- de "an9ei# dar 6nce!u s-2i
res!ecte din nou3
Oamenii 65i aduceau aminte ce se s!unea c- le )-cuse CIA lui 'umumba 5i (ag :ammars97old 6n Congo# ce
6ncercaser- s-2i )ac- lui Castro 6n nenum-rate r>nduri# de5i )-r- rezultat3 Jimm" Carter )usese cel care !usese
ca!-t acestor lucruri3 (ar acum era lim!ede c- CIA se a!ucase din nou de treab-3 Iar de data asta se 6ntrecuse !e
sineA !usese la cale o cur-4enie general-3
(in !ers!ecti8a celor de la 'angle"# *irginia# !unctul de 8edere !e care2' sus4ineau era c- nimeni de la CIA nu
5tia nimic des!re aceast- !roblem-P
(eci# miercuri# .. ianuarie# la o zi du!- Panica din '89# de la re5edin4a Casei Albe de !e Coasta de *est# situat-
!e dealurile din s!atele ora5ului 1anta Earbara# )ur- trimise cu con5tiin4a curat-# mesa7e de condolean4e# care se
6nceiau e@!rim>ndu2se s!eran4a c-# dac- o tragedie de asemenea !ro!or4ii !utea s- aib- 8reun sens# ea ar !utea
ser8i dre!t catalizator !entru o conciliere a intereselor tuturor !o!oarelor celor dou- Americi3 Pre5edintele
1tatelor &nite 6i in8ita !e !re5edin4ii Me@icului# *enezuelei 5i Eraziliei s- se 6nt>lneasc- cu el imediat 6n
Cali)ornia !entru a realiza acest lucru3
Le)ul de cabinet al !re5edintelui 1tatelor &nite 6i trezi at>t !e Robert Reston# c>t 5i !e Paul Ma"er la ora cinci
diminea4a# sun>ndu2i la tele)on 5i in)orm>ndu2i des!re ceea ce se 6nt>m!lase la Me@ico Cit" 5i des!re inten4ia
!re5edintelui de a organiza c>t mai re!ede !osibil o 6nt>lnire cu5e)ii de stat ai celor trei state latino2americane3
Cei doi b-rba4i se a!ucar- de treab- imediat3
Primul lucru !e care2' )-cu Paul Ma"er )u s-25i mobilizeze colegii de la Centrul de 1tudii 1trategice 5i
Interna4ionale de la &ni8ersitatea din GeorgetoDn3 El 6i s!unea Bgru!ul de !resiuneC3 6nce!u cu doctorul :enr"
;issinger !e care2' sun- acas-3
2 Paul e la tele)on# s!use el3 1!er c- nu te2am trezit3
2 M2a trezit altcine8a acum trei ore ca s-2mi s!un- 5tirile de la Me@ico Cit"3 Presu!un c- de asta m- suni3
2 Ade8-rat3 Noi credem c- aceast- 6nt>m!lare constituie o ocazie de a rezol8a criza bancar-3 Pre5edintele nostru
i2a in8itat !e !re5edin4ii Me@icului# *enezuelei 5i Eraziliei s- 8in- la 1anta Earbara3 *rem s-2i determin-m s-
renun4e la ot-r>rea lor de a anun4a c- 6nceteaz- !l-4ile3 ,n acest sco!# noi inten4ion-m s- !ro!unem reacti8area
Agen4iei Interna4ionale !entru Energie# :enr"3 Iar !re5edintele mi2a s!us s- te rog s- ne a7u4i 6n acest sens3
Agen4ia la care se re)erea Ma"er )usese creat- 6n .9/F# la sugestia lui :enr" ;issinger3 ,n momentul 6n)iin4-rii#
sco!ul ei )usese s- !rote7eze 4-rile consumatoare de !etrol de orice e8entuale embargouri !etroliere3 Cele
dou-zeci 5i una de na4iuni semnatare c-zuser- de acord s- cum!ere 5i s- stoceze su)icient !etrol !entru a !utea
de!-5i )-r- !robleme o nou- criz- a energiei3 ,n consecin4-# 1tatele &nite creaser- Rezer8a 1trategic- de Petrol
5i cum!-raser- 6nc- cinci sute de milioane de barili de !etrol !e care le stocaser- 6n salinele subterane din
'ouisiana3 ,n !o)ida )a!tului c- ini4ial )usese autorizat- stocarea unui miliard de barili de !etrol# !rocesul se
o!rise brusc 6n .98K# c>nd se crease un mare sur!lus de !etrol3 Paul Ma"er 8oia s- scimbe aceast- situa4ie la )el
de brusc# doar c- de data aceasta mecanismul a8ea s- )ie )olosit !entru un sco! e@act o!usA nu !entru a !re8eni
!ericolele !e care le2ar com!orta li!sa !etrolului# ci !entru a atenua e)ectele economice mondiale ale unui
sur!lus de !etrol# care dusese la o sc-dere e@agerat de mare a !re4ului acestuia3 Obiecti8ul era de a stabili un
!la)on minimal al!re4ului mondial al !etrolului# unul cu care s- !oat- su!ra8ie4ui 5i 1tatele &nite 5i Me@icul3 Ii
e@!lic- toate acestea lui ;issinger3
2 (a# 6n4eleg ce urm-re5ti# Paul3 O s- te a7ut# bine6n4eles3 1unt sigur c- 8ei reu5i3 (ac- !utem s-2i con8ingem !e
germani 5i !e 7a!onezi# ceilal4i se 8or alinia3 Cel !u4in# a5a s2a 6nt>m!lat 6n .9/F3
2 Ade8-rat3 Ai 8rea s-2l suni !e cancelarul ;ol?
2 1igur3 Ce 8rei s-2i s!un?
2 C- !re5edintele nostru este !reg-tit s- 6ncea!- s- cum!ere 6nc- cinci sute de milioane de barili !entru Rezer8a
1trategic- de Petrol3 *rem ca 5i germanii s-25i reacti8eze simultan !rogramul 5i s- mai cum!ere rezer8e !entru
6nc- o sut- de zile3
2 (a3 (ar la ce !re4# Paul?
2 (ou-zeci de dolari barilul3
2 (e ce dou-zeci? (e ce nu cincis!rezece sau dou-zeci 5i cinci de dolari?
2 (ou-zeci de dolari barilul a )ost ultimul !re4 la care Rezer8a 1trategic- de Petrol a cum!-rat !etrol din Me@ic3
(ac- au acce!tat atunci# nu e@ist- nici un moti8 s- credem c- n2o s- acce!te acum3 ,n s!ecial a8>nd 6n 8edere
!re4ul actual al 4i4eiului !e !ia4-3 6nainte de a 6ncide bursele a7unsese la cinci dolari# :enr"3
2 6n4eleg3 (ar de ce ar acce!ta Germania? 'a urma urmei# sunt 6ncise b-ncile noastre# din cauza latino2
americanilor# nu b-ncile lor3
2 (a# :enr"# dar tru!ele noastre sunt cele care 6i 4in !e ru5i !e malul cel-lalt al Elbei# nu tru!ele lor3
2 Poate c- ar trebui s-2l suni !e (a8id Absire s- le aminteasc- acest lucru 6nainte de a suna eu# r-s!unse
;issinger3
(a8id Absire era din GeorgetoDn 5i Reagan 6l numise ambasador al 1&A la NATO 5i ocu!a 6nc- acel !ost la
Eru@elles3
2 Am s- rezol8 imediat# s!use Paul Ma"er3
2 Cred c- mai bine l2ai !utea in)luen4a !e ;ol !rin cine8a din interiorul Germaniei# ad-ug- ;issinger3 Cred c-2l
cuno5ti !e 'otar Eisenstadt de la (eutsce Ean93 Ar trebui s-2l suni imediat# Paul3 El o s- )ie rece!ti83 Am
auzit c- a )ost im!licat !>n- !este ca! 6n a)acerea !ecare euro!enii au 6ncercat s- o organizeze 6m!reun- cu
latino2americanii3 1!une2i c- suntem cu to4ii )oarte su!-ra4i !e el3
2 Pot s- te citez?
2 Categoric3
2 Mai 8reau s-24i s!un ce8a3 ,n a)ar- de ce 8rem s- )acem cu !etrolul# inten4ion-m s- realiz-m c>te8a noi
)inan4-ri2!unte !entru Me@ic# *enezuela 5i Erazilia 5i# !robabil# !entru alte c>te8a 4-ri latino2americane# care se
8or 6ngesui c>nd 8or auzi de a5a ce8a3 *rem s- !artici!e 5i germanii 5i 7a!onezii3
2 Nici unuia dintre ei n2o s- le !lac- ideea3
2 Ltim3 (e asta a5 8rea s- te rog s-2mi )aci 5i alt ser8iciu# :enr"3
2 Adic-?
2 Ai !utea s- 8orbe5ti cu (a8id Roc9e)eller? El se bucur- de in)luen4- at>t la Eonn# c>t 5i la To9io3
2 1igur3
2 Li cu 0alter 0riston3 Cred c- te 6nt>lne5ti cu el destul de des3
2 O s- 8orbesc# s!use ;issinger3 'a ce ci)r- 8- g>ndi4i?
2 Noi credem c- 7a!onezii ar trebui s- !artici!e cu cinci miliarde de dolari3 Iar germanii ar !utea s- dea trei sau
!atru miliarde3 O s-2l determin-m !e gu8ernatorul E-ncii Mondiale s- ne dea cinci miliarde de dolari 5i
succesorul meu de la =MI o s- mai dea alte trei miliarde3 O s- a7ung-3
;issinger morm-i a!robator3 Paul Ma"er g>ndea 6n stil mare# a5a cum )-cea el 6ntotdeauna3
2 Am o idee# ad-ug- ;issinger3 E5ti 6n rela4ii bune cu Paul *olc9er?
2 (a# de5i nu sunt sigur c- Eob Reston este3
2 ,n locul t-u l2a5 suna imediat3 Roag-2l s- 8orbeasc- 6n acest sens cu Pol de la Eundesban9 5i cu 1umita de la
Eanca Ja!oniei3 Paul *olc9er are 6nc- o in)luen4- uria5- asu!ra lor# Paul3
2 Ltiu3 Am rezer8e# !entru c- Eob Reston e !u4in sensibil 6n !roblema asta3 Nu2i nimic3 O s- m- descurc eu3
2 ,n mod sigur# cei mai mul4i oameni cu care am s- 8orbesc o s- 8rea mai multe am-nunte3 &nde te !ot g-si#
Paul?2 1unt la otelul Eiltmore la 1anta Earbara# ca 5i Eob Reston3 ;issinger s!use a!oiA
2 Paul# 4i2a5 )i recunosc-tor dac- ai )ace 6nc- ce8a !entru mine3 Ai !utea s-2l rogi !e !re5edinte s-2mi dea un
tele)on? ,n )elul acesta !ot s- s!un tuturor c- 8orbesc 6n numele lui3
2 1igur# :enr"3 Le)ul s-u de cabinet st- 8iza8i# la 1eraton3 ,i s!un s-24i dea un tele)on imediat# s- stabili4i c>nd
s- te sune !re5edintele3
2 Cu c>t mai re!ede# cu at>t mai bine3
2 Ade8-rat3 Mul4umesc# :enr"3
2 Cu !l-cere# Paul3 Trebuie s- ne 8edem mai des3
Ma"er 6l sun- !e 5e)ul de cabinet de la Casa Alb-# care2l asigur- c- !re5edintele 6l 8a suna !e ;issinger 6n decurs
de o or-3
A!oi Ma"er 6nce!u s- trag- s)orile s!re To9io3 ,i sun- !e Mi9e Mans)ield# ambasadorul american de acolo# 5i 6l
!rinse tocmai c>nd acesta se ducea la culcare3 ,i e@!lic- 5i acestuia ce !ro!uneau ei !entru a rezol8a criza
bancar- american-3 ,n ce !ri8ea !etrolul# s!erau ca Ja!onia s- cum!ere dou- sute cincizeci de milioane de barili
6n urm-toarele 5a!te sau o!t luni cu dou-zeci de dolari barilul 5i s-2l de!oziteze 6n tancuri !etroliere 6n 7urul
insulelor lor# !ro)it>nd de sur!lusul de na8e e@istent !e !lan mondial3 Ei s!erau ca 7a!onezii s- contribuie 5i la o
)inan4are2!unte !entru America latin-3
2 C>t de mult 5i sub ce )orm-? 6ntreb- ambasadorul3
2 Cinci miliarde sub )orma unui 6m!rumut direct acordat Eraziliei3 Mans)ield 6i !use aceea5i 6ntrebare !e care i2o
!usese ;issinger3
2 (ar de ce ar )ace2o?
2 Pentru c- aceste cinci miliarde sunt un )leac 6n com!ara4ie cu ceea ce ar !utea s- !iard-3 Noi le dator-m
a!roa!e c>t ne datoreaz- nou- America 'atin-3 Ei au in8esti4ii aici de !este trei sute de miliarde# 6n obliga4iuni
de stat americane# 6n de!ozite bancare 5i ac4iuni3 Trebuie s- le s!ui lucrul -sta direct# Mi9e3 1tatele &nite sunt
!entru Ja!onia ceea ce este Me@icul !entru noiA un debitor !e care nu24i !o4i !ermite s-2l la5i s- se duc- de r>!-3
2 *oi a8ea ne8oie de tot s!ri7inul# s!use Mans)ield3Ma"er 6i !o8esti des!re s)orile !e care le tr-gea ;issinger
!entru a asigura acest s!ri7in 5i 6i mai s!use c-# dac- !utea s-2l g-seasc- !e Paul *olc9er# )ostul !re5edinte al
Comitetului Rezer8elor =ederale# era sigur c- acesta o s- )ac- acela5i lucru3
2 E groza83 M- 8oi duce la !rim2ministru diminea4-# 8reau s- zic diminea4a noastr-# adic- !este 8reo o!t ore3
(ac- !re5edintele 6l sun- !e acesta cam 6n acela5i tim!# 8a )i bine3
2 O s- aran7ez# r-s!unse Ma"er3
,i sun- 6nc- o dat- !e 5e)ul de cabinet de la Casa Alb-3 Ma"er se uit- a!oi la ceas3 Era doar 5a!te diminea4a# ora
Coastei de *est3 1e ot-r6 s- se duc- !>n- la 8ili5oara de al-turi# unde st-tea Eob Reston3 C>nd Ma"er intr-#
acesta era# bine>n4eles# la tele)on3 1e ocu!a de !artea intern-# 6n tim! ce Ma"er se ocu!a de !artea
interna4ional-3
(u!- ce 6ncise# Reston s!useA
2 Era Cari Reicart# !re5edintele de la 0ells =argo3 Eanca lui se !rezint- deosebit de bine# dar 5i el se teme de ce
s2ar !utea 6nt>m!la dac- nu a7ungem la o 6n4elegere cu latino2americanii3 (eci# i2am transmis acela5i mesa7 !e
care l2am s!us 5i celor de la Eanca Americii# de la Case# Citiban9 5i Cemical3 Acum trebuie s- 8orbesc cu
ceilal4i3
1e duse 6na!oi la tele)on3 Mesa7ul !e care2l transmitea Reston centrelor bancare americane im!ortante era
urm-torulA Comitetul =ederal este !reg-tit s- sus4in- )inanciar )-r- nici o limit- orice banc- a8>nd !robleme3
Gi5eul de scont al Comitetului 8a )i descis cu generozitate ziua 5i noa!tea# dac- 8a )i ne8oie3 Nici o banc-
american- nu 8a su)eri din cauza li!sei de licidit-4i3
(u!- ce Reston terminase de 8orbit cu !re5edintele b-ncii Manu)acturers :ano8er# Ma"er s!useA
2 Tocmai am 8orbit cu :enr" ;issinger3 El o s- ne a7ute s-2i con8ingem !e germani 5i !e 7a!onezi3 O s-2i !un-
!e (a8id Roc9e)eller 5i !e 0alter 0riston s- )ac- acela5i lucru3 (ar el a sugerat c- ar trebui s- ne asigur-m 5i de
s!ri7inul altcui8a3 Al lui Paul *olc9er3
Reston nu s!use nimic3
2 A5 !utea s-2l sun eu# Eob# dar sunt sigur c- ar 8rea s-2. rogi tu32 Eine3 O s-2. sun3 Ce 8rem s- )ac-?
Ma"er 6i e@!lic-# a!oi se duse 6na!oi la 8ili5oara lui 5i se a!uc- din nou de treab-# lucr>nd la !re4ul !etrolului# de
data asta din !unct de 8edere al o)ertei3 Nu2l cuno5tea !ersonal !e 5eicul Iamani# dar 5tia c- era !rieten bun cu
un )ost ambasador american 6n Arabia 1audit-# care locuia acum 6n *irginia3 Ambasadorul 5i Ma"er se 6nt>lneau
o dat- !e lun- la de7un la 0asington3 Ma"er 6l sun- 5i 6i e@!lic- 5i acestuia ce 6ncercau s- )ac-3
2 1!une2i lui Iamani c- e ne8oie s- coo!ereze 5i el# dac- 8rem s- reu5easc- treaba3 Mai s!une2i c-# dac- reduce
cu zece la sut- !roduc4ia Arabiei 1audite# 6i 8om determina 5i !e englezi 5i !e nor8egieni s- )ac- acela5i lucru3
2 Ai de7a acce!tul lor 6n acest sens? se auzi ne6ncrez-toare 8ocea de la cel-lalt ca!-t al )irului3
2 Nu# dar sunt !e !unctul de a2l a8ea3 1!une2i lui Iamani c-# dac- 8rea s-2l sune !re5edintele# acesta o 8a )ace3
1e !are c- toat- lumea 8rea acest lucru3
A!oi Ma"er sun- din nou la otelul 1eraton# care era situat !e !la7- la 8reun 9ilometru 5i 7um-tate de!-rtare de
Eiltmore3 Acolo st-teau 6ntotdeauna oamenii !re5edintelui c>nd acesta se a)la la )erma lui3
,n diminea4a aceea otelul era ticsit3 1e a)lau acolo mini5trii din )ostul cabinet# c-ruia i se 6nceia mandatul# 5i
!ersonalul care )usese cemat de 5e)ul lor cu o zi 6nainte3 Ma"er stabili dou- 6nt>lniriA una cu secretarul de stat 5i
alta cu secretarul )inan4elor3
O 7um-tate de or- mai t>rziu# Eob Reston 5i el )ur- condu5i 6ntr2o limuzin- !rote7at- de dou- ma5ini ale
1er8iciului 1ecret3 =ur- !rimi4i mai 6nt>i de secretarul de stat c-ruia 6i s!user- ce 8oiau de la doamna Tatcer3
Nu 8oiau bani# ci doar o reducere cu zece la sut- la e@trac4ia de !etrol din Marea Nordului3 Acesta !romise c- 8a
ac4iona imediat3
A!oi se duser- 6n a!artamentul secretarului )inan4elor3 (iscu4ia nu se do8edi a )i u5oar-3 Acesta 8oise s-
!-r-seasc- )unc4ia ca un erou 5i s- lase 8iitorului gu8ern bugetul cel mai ecilibrat din cei o!t ani
aiadministra4iei Reagan3 Acum# totul se ducea naibii3 Li ei 6i cereau s- m-reasc- de)icitul bugetar cu 6nc-
dou-zeci de miliarde de dolariP
2 N2a8em de ales# Jim# 6i s!use Ma"er3 Trebuie s- a7ut-m b-ncile3 Acum3 Cu mul4i bani3
Ma"er !ro!unea s- se creeze un nou )ond de dou-zeci 5i cinci de miliarde de dolari cu care s- )ie cum!-rate
6m!rumuturile acordate de b-ncile americane 4-rilor mai !u4in dez8oltate# degre8>nd b-ncile# m-car 6n !arte# de
!o8ara 6m!rumuturilor negarantate# nerecu!erate de la 4-rile latino2americane datornice3 ,n cli!a 6n care noua
agen4ie )ederal-# ce gira )ondul# !relua aceste 6m!rumuturi# ea 65i declara dis!onibilitatea de a !urta discu4ii cu
na4iunile latino2americane datornice 6n 8ederea ree5alon-rii !l-4ii 6m!rumutului 5i a unui moratoriu tem!orar
!ri8ind rata dob>nzii3
Ma"er 6nceie cu aceste cu8inteA
2 Pre5edintele 8rea acest lucru# Jim3
2 ,n regul-3 At>ta tim! c>t o s- s!une4i lim!ede c- asta a )ost ideea 8oastr-# 5i nu a mea3 (ar# 6nainte de a )ace
!ublic acest lucru# mai bine 82a4i asigura de altce8a3
2 Ce anume?
2 C- !re5edintele nou ales 5i oamenii lui 8or )i de acord3
2 Acesta este urm-torul lucru !e care mi l2am !ro!us s-2l )ac# r-s!unse Ma"er3
'a ora nou- diminea4a# ora Coastei de *est# Reston 5i Ma"er se 6ntoarser- la Eiltmore3 6m!reun- 6l sunar- !e
5e)ul eci!ei !re5edintelui ales 5i 6i e@!licar- ce 6ncercau s- )ac- !entru a rezol8a criza )inanciar- na4ional-3
Acesta )u de acord s- ia urm-torul a8ion s!re 'os Angeles 5i s- se 6nt>lneasc- cu ei la otelul Centur" Piaza la
ora o!t 6n seara aceea3
2 Cred c- o s- ne 6n4elegem cu el# s!use Reston du!- ce terminar- con8orbirea3
2 A!ro!o# l2ai g-sit !e *olc9er? 6ntreb- Ma"er3
2 (a3 A )ost e@traordinar de dr-gu432 Groza8# zise Ma"er# )-r- s- mai )ac- alt comentariu3 A!oi ad-ug-A Mai am
de dat dou- tele)oane# Eob# 5i 64i sugerez s- lu-m a!oi o !auz- lung- !entru ca)ea3
2 (e acord3 Ne 6nt>lnim la ca)enea !este o 7um-tate de or-3 Prima !ersoan- !e care o sun- Ma"er )u 'otar
Eisenstadt de la
=ran9)urt3 Acesta era 6nc- la slu7b-# la (eutsce Ean93
2 M- g>ndeam c- s2ar !utea s- am 8e5ti de la tine# Paul# )ur- !rimele cu8inte cu care 6l 6nt>m!in- acesta3
2 :enr" ;issinger 64i transmite salut-ri# 'otar3 El mi2a mai s!us s-24i transmit c- suntem cu to4ii )oarte su!-ra4i
!e tine3
2 (a# 6n4eleg3 Oricum# totul s2a terminat acum3 (ar# nu uita# &lric :uber a )ost cel care a organizat treaba asta#
nu eu3
2 (a? 6n4elesesem c- b-ncile germane se anga7aser- s- !artici!e cu 5a!te miliarde de dolari3
2 Poate3
2 Ei bine# noi a8em de g>nd s- 8- cerem 7um-tate# cu deosebirea c- 8a )i un 6m!rumut direct 5i substan4ial !entru
Me@ic3 =-r- garan4ii3
Germanul d-du un r-s!uns care nu2l anga7a cu nimic3
Atunci Paul Ma"er se ot-r6 s- s!un- lucrurilor !e nume3 Putea s- 6ncerce s- dea toat- 8ina !e el8e4ieni# dar
toat- lumea din cercurile )inanciare americane 5tia c- b-ncile germane 7ucaser- un rol ceie 6n B6n4elegerea de la
<uricC# care era la )el de moart- ca 5i cei !atru !asageri din a8ionul care se !r-bu5ise du!- ce decolase din
Me@ico Cit"3 (ac- 1tatele &nite nu se 8or bucura de coo!erarea total- a b-ncilor germane 6n rezol8area acestei
crize )inanciare# de !ro8ocarea c-reia ele erau# 6n !rimul r>nd# r-s!unz-toare# o s- urmeze re!resalii# re!resalii
serioase3
'otar Eisenstadt 6n4elese mesa7ul3
2 Po4i conta 6ntotdeauna !e !rietenii t-i germani# Paul# zise el acum3 O s- m- duc !ersonal la cancelar 6n aceast-
!roblem-3 ,n seara asta3 (-2mi toate am-nuntele3
(u!- ce bancerul german re!et- c- 6i 8a a7uta !e americani# relua subiectul legat de !re5edintele consiliului
E-ncii Na4ionale a El8e4iei32 (ac- latino2americanii coo!ereaz- 5i descide4i bursele s-!t-m>na 8iitoare# o s- )ie
iadul !e !-m>nt3 1e z8one5te c- banca lui :uber a 8>ndut >rtii de 8aloare nede4inute 6n cantit-4i )-r- !recedent
5i acum 8rea s- le cum!ere3 C>nd o s- 6ncerce s- )ac- treaba asta# oamenii lui o s- )ie omor>4i3
2 N2ar )i !rea r-u# s!use Ma"er3
2 Am senza4ia c- &lric 65i 8a anun4a demisia mai de8reme dec>t inten4iona# s!use bancerul german3 A!oi
ad-ug-A Paul# c>nd 8ii data 8iitoare la =ran9)urt# trebuie s- iei masa cu noi3
Germanul 65i d-duse seama ce loc ocu!a acum Paul Ma"er 6n ieraria american- a !uterii3
Paul 6i d-du asigur-ri c- o 8a )ace 5i a!oi 6ncise3
&ltimul om !e care2l sun- Ma"er 6n diminea4a aceea )u directorul e@ecuti8 al E-ncii Amercii# George Pace3
2 Cred c- 6n cur>nd o s- sc-!-m de necazuri# George# s!use el# a!oi 6i e@!lic- ce se 6nt>m!lase de diminea4-3
2 E5ti sigur c- latino2americanii o s-25i )ac- a!ari4ia? 6ntreb- Pace 6n al c-rui glas se sim4ea 6ngri7orarea3
2 O s- 5tim 6n cur>nd3 (ar sunt con8ins c- o s- a!ar-# r-s!unse Ma"er3
2 Ltii c- m2a sunat de diminea4- Reston# zise a!oi Pace3 (in ceea ce mi2a s!us el# ciar dac- ace5tia nu a!ar# o s-
ne sus4in- Comitetul =ederal3
2 N2o s- se a7ung- niciodat- la asta# George3 A!ro!o# Controlorul Monedei a )ost de !-rere c- nu era cu ade8-rat
ne8oie de o asemenea ac4iune din !artea Comitetului =ederal3 El a !ro!us ce8aA CA(= s- inter8in- 5i s- !reia
imediat 2 8reau s- s!un# noa!tea trecut- 2 banca ta3 El s!unea c- doar !rin aceast- ac4iune s2ar )i !us ca!-t crizei3
,n 8ocea lui Pace se auzi un tremur u5or c>nd 6ntreb-A
2 Cine a res!ins ideea?
2 To4i3
2 Li n2o s- mai )ie reluat-?
2 1unt sigur c- nu32 Paul# nici nu 5tii c>t de recunosc-tor 64i sunt !entru s!ri7inul !e care mi l2ai acordat 6n tim!ul
ultimei luni3
2 Prietenul la ne8oie se cunoa5te# George3 Acum destinde2te3 Eucur-2te de !erioada asta c>t banca are 8acan4-
legal-3
,n tim!ul !auzei !entru ca)ea# Eob Reston 5i Paul Ma"er c-zur- de acord ca 5i 6n continuare s-25i 6m!art-
munca3 Reston se 8a ocu!a de mini5trii de )inan4e ai Ja!oniei 5i Germaniei Occidentale# 6n tim! ce Ma"er 8a
trage s)orile la Eanca Mondial- 5i =ondul Monetar Interna4ional# la 0asington3
,n cli!a 6n care ie5eau din ca)enea# Reston )u cemat !rin !ager3 (u!- c>te8a minute se 6ntoarse cu 8e5ti bune3 ,i
sunase 5e)ul de cabinet al !re5edinteluiA to4i cei trei !re5edin4i latino2americani acce!taser- in8ita4ia de a 8eni la
1anta Earbara3 6nt>lnirea cu ei urma s- aib- loc la otelul Eiltmore 6nce!>nd de la ora zece a doua zi# 7oi .$
ianuarie3
'a ora o!t# 6n seara aceea# Paul Ma"er# Robert Reston 5i secretarul )inan4elor se 6nt>lnir- la otelul Centur"
Piaza din 'os Angeles cu cei !atru membri ai eci!ei !re5edintelui nou ales care se ocu!au de trecerea de la o
administra4ie la alta3
(u!- ce BPlanul Ma"erC# cum 6nce!use s- i se s!un- acum# )usese e@!us am-nun4it# discu4ia se orienta s!re
im!lica4iile bugetare din .9893 Cum!-rarea cantit-4ii res!ecti8e de !etrol a8ea s- coste enorm3 Mai era a!oi 5i
crearea )ondului de dou-zeci 5i cinci de miliarde de dolari !entru cum!-rarea datoriilor contractate 6n 4-rile
latino2americaneb
1e !unea 6ntrebarea dac- 8ecea administra4ie era dis!us- s- 6m!art- cu ei Bre!ro5urileC care li se 8or )ace3
2 A8eau de ales? r-s!unse )-r- tragere de inim- secretarul )inan4elor3 A!oi Paul Ma"er orienta discu4ia 6n alt-
direc4ie3 Ar-t- c- !oate
!o!orul american o s- 6n4eleag- c- 4ara a8ea ne8oie de aceste solu4ii3 Economia era cu!rins- de recesiune3
Pom!area# direct sau indirect# a unor )onduri gu8ernamentale masi8e 6n sistemul bancar 8a duce 6n mod sigur la
ado!tarea unor !ractici mai liberale de acordare a6m!rumuturilor interne de c-tre b-ncile americane3 (ac-
amendamentul Gramm2Rudman r-m>nea ino!erant 6n continuare sau era res!ins de democra4i# celtuielile
generale ale gu8ernului urmau s- creasc-3 Acest stimulent 9e"nesianl# !aralel cu )a!tul c- b-ncile 65i
rec-!-taser- ca!acitatea de a !utea s- 6m!rumute# era de natur- s- o!reasc- declinul 5i s- in8erseze re!ede
aceast- tendin4-3 'a auzul acestor cu8inte# )ostul secretar al )inan4elor tres-ri3 (ar democra4ilor din 6nc-!ere le
!l-cu3
'a ora unu noa!tea# !re5edintele nou ales declar- c- 8a sus4ine Planul Ma"er3
Autorul !lanului se 6ntoarse la otelul Eiltmore de la 1anta Earbara la ora trei diminea4a3 Trei ore mai t>rziu# se
scul- 5i se a!uc- din nou de treab-3 *eneau r-s!unsuri de la Eonn# 'ondra# To9io 5i Riad# 5i toate erau
a)irmati8e3 Ma"er se a!uc- s-25i !un- !lanul !e >rtie3 Pre5edintele 6l 8a !rezenta celor trei 5e)i de stat latino2
americani la ora !atru 6n du!-2amiaza aceea3
6nt>lnirea nu 6nce!u bine3 (u!- ce !re5edintele e@!use Planul Ma"er# )iecare !re5edinte latino2american )-cu o
declara4ie de inde!enden4-3 Nici unul dintre ei nu !utea sau# !ur 5i sim!lu# nu 8oia s- acce!te un !rogram care
)usese elaborat unilateral de 1tatele &nite3 Puteau )i antamate discu4ii 6n 7urul lui# dar# !robabil# ar )i )ost ne8oie
de s-!t-m>ni sau luni 6nainte de a se !utea a7unge la o solu4ie3
(u!- ce25i s!user- !-rerea# !re5edintele 6i l-s- s- aleag-3 (ac- 8oiau s- a)le cum se !utea tr-i cu cinci dolari
barilul de !etrol# 6n ceea ce2l !ri8ea nu a8ea nimic 6m!otri8-3 (ac- ei 8oiau# de asemenea# s- tr-iasc- )-r- nici
un credit sau a7utor )inanciar din !artea gu8ernului 1tatelor &nite 5i a b-ncilor americane# el tot nu a8ea nimic
6m!otri8-3
B,i acce!ta4i sau nuC# asta le s!use !re5edintele3 ,i acce!tar-3Aceasta 6nsemna c- 1tatele &nite# Germania 5i
Ja!onia 6m!reun- urmau s- cum!ere cinci milioane de barili de !etrol !e zi# cel !u4in# tim! de 5a!te luni3 To4i
ceilal4i membri ai Agen4iei Interna4ionale de Energie 8or )i !uternic 6ncura7a4i s- se al-ture e)orturilor lor de a
stabiliza !re4ul mondial al !etrolului# m-rindu25i !ro!riile rezer8e strategice de !etrol3
,n ce !ri8e5te o)erta# !resiunea 5i B!ersuasiunea moral-C e@ercitat- de americani asu!ra Arabiei 1audite 5i
englezilor d-duser- rezultate3 R-zboiul !re4ului 6ntre aceste dou- 4-ri !roduc-toare )usese )actorul care
determinase c-derea !re4ului la !etrol 6n .98K3 R-s!unz>nd at>t o)ertei atr-g-toare a unui !re4 !la)on al 4i4eiului#
s!onsorizat de americani# c>t 5i !resiunii !olitice e@ercitate# ambele na4iuni )useser- de acord s-25i reduc-
imediat !roduc4ia cu zece la sut-M 6n consecin4-# Arabia 1audit- stabilea un !la)on zilnic la e@trac4ia de !etrol de
!atru milioane de barili# iar englezii# de dou- milioane3 E@ista im!resia c-# urm>nd e@em!lul saudi4ilor# ceilal4i
membri ai OPEC 65i 8or reduce 5i ei !roduc4ia 5i# deocamdat-# 8or r-m>ne la cotele de !roduc4ie re8izuite3
Nor8egia# care nu )-cea !arte din OPEC# se anga7ase s- !rocedeze 5i ea la )el3
Rezultatul net era urm-torulA *enezuela 5i Me@icul a8eau ast)el asigurat- !ia4a !entru 6ntreaga lor !roduc4ie
total- de trei milioane 5i 7um-tate de barili de !etrol !e zi# la !re4ul minim de dou-zeci de dolari barilul3
Cum st-teau lucrurile cu Erazilia? ,n ultimul minut al acti8it-4ii sale deosebit de intense# Paul Ma"er reu5ise s-
adauge ce8a !lanului s-u !entru a rezol8a una dintre cele mai gra8e !robleme ale ErazilieiA gu8ernul 1tatelor
&nite urma s- aib- imediat con8orbiri cu brazilienii 6n 8ederea reacti8-rii Organiza4iei Interna4ionale a Ca)elei#
tratat comercial care a8ea sco!ul s- stabilizeze !re4ul mondial al ca)elei3 Tratatul urma s- )ie re>nnoit 6n .989 5i
e@istau temeri c- 1tatele &nite# !rinci!ala consumatoare de ca)ea# se 8a esci8a s- !artici!e333 6n s!eran4a c- 6n
acest )el# ca 5i 6n cazul !etrolului# se considera c- stabilirea unui !re42!la)on 2 6n cazul ca)elei de un dolar 5i
treizeci 5i cinci de cen4i li8ra era tot at>t de !ro)itabil !entru Erazilia ca !re4ul2!la)on de dou-zeci de dolari
barilul !entru *enezuela 5i Me@ic3 Li ceea ce era bine !entru Erazilia# Me@ic 5i *enezuela era# desigur# bine 5i
!entru b-ncile americane 5i ast)el !entru 4ar-3
*eneau la r>nd aran7amentele )inanciare3 Eanca Mondial- )usese de acord s- instituie un nou credit de cinci
miliarde de dolari# care s- )ie 6m!-r4it 6ntre cele trei 4-ri# 5i nu !usese nici o condi4ie3 =ondul Monetar
Interna4ional se anga7ase s- stabileasc- noi linii de credit !entru *enezuela 5i Me@ic 6n 8aloare de c>te un
miliard 5i 7um-tate de dolari3 Ja!onezii se anga7aser- s- acorde Eraziliei un 6m!rumut direct 6n 8aloare de cinci
miliarde de dolari3 Germanii acce!taser- s- acorde Me@icului un 6m!rumut direct de trei miliarde 5i 7um-tate de
dolari3 Gu8ernul american !romisese s- creeze un )ond 6n 8aloare de dou-zeci 5i cinci de miliarde de dolari
!entru a degre8a b-ncile americane de o !arte din 6m!rumuturile nerestituite de 4-rile latino2americane3
Conduc-torilor latino2americani li s2a s!us c- !re5edintele nou ales d-duse asigur-ri c- )inan4area acestui
!rogram se 8a a)la !e unul dintre !rimele locuri !e lista de !riorit-4i a noii administra4ii3
Ce trebuiau s- )ac- 6n scimb cele trei na4iuni latino2americane? 1- 6nceteze !entru totdeauna s- mai 8orbeasc-
des!re inca!acitatea lor de a25i acita datoriile 5i s- reia imediat !lata dob>nzilor la 6m!rumuturile interna4ionale
restante3
'a ora nou- seara# acordul )u semnat 5i# im!licit# )u ado!tat Planul Ma"er3 Con)erin4a de !res- care urm- a8u
loc 6n sala de bal a otelului Eiltmore# 6n condi4iile unor m-suri de securitate )oarte se8ere# 5i dur- !>n- la orele
uns!rezece noa!tea3
Paul Ma"er# care r-s!unsese la cele mai multe dintre 6ntreb-rile !use de re!orteri# o a7unse din urm- !e 1all"
EroDn de la ziarul Te 0all 1treet Journal 6n tim! ce ie5ea din otel3
2 Ce2ai zice s- bem ce8a 6nainte de culcare? o 6ntreb- el3
2 (e acord# r-s!unse ea3 (e data asta# !l-tesc eu trata4ia3 (ar# 6n !rimul r>nd# trebuie s-2mi scriu articolul3 Ne
6nt>lnim la miezul no!4ii la bar3C>nd sosi# o or- mai t>rziu# el o a5te!ta singur la o m-su4-3 Primele ei cu8inte
du!- ce se a5ezar- )ur-A
2 Ai )ost nemai!omenit ast- sear-# Paul3 Li am men4ionat acest lucru 6n articolul meu3
A!oi 6i !o8esti ce mai scrisese3 (u!- ce b-ur- dou- coniacuri# el o 6ntreb- !e nea5te!tateA
2 N2ai 8rea s- 8ezi cum stau?
Ea 6l !ri8i !re4 de cinci secunde# a!oi r-s!unseA
2 1igur3 (e ce nu?
A!oi# un s)ert de or- mai t>rziu# 6n tim! ce el stingea ultima lumin- din 8ili5oara num-rul trei A# !e nea5te!tate#
1all" se a5ez- 6n ca!ul oaselor 6n !atul lui# 4in>nd cu a)ectare cear5a)ul ridicat !>n- la nas3
2 Mi2a 8enit o idee3 Atragerea mea 6n 8ili5oara ta a )-cut !arte 5i ea din Planul Ma"er?
2 (a# de5i am inclus2o 6n ultima cli!-3 1!er s- mearg-# s!re satis)ac4ia ambelor !-r4i im!licate3
Li merse3
'uni# .K ianuarie .989# b-ncile lucrau din !lin# la )el ca 5i bursele# 6nce!>nd cu cele de la NeD Ior9 !>n- la cele
de la 1an =rancisco3
Eanii care# doar cu 5ase zile 6n urm-# se scurseser- a)ar- din b-nci 5i din 4ar-# se 6ntorceau acum 6n !ro!or4ii )-r-
!recedent3 (olarul crescuse la cel mai 6nalt ni8el din ultimele o!ts!rezece luni3 Pre4ul aurului se !r-bu5i3
Pre4urile la !etrol crescur-3 Pre4urile de re)erin4- !entru !etrol ne!relucrat# de la Arabian 'igt la 0est Te@as
Intermediate# la Erent Nort 1ea# la Me@ican Istmus 'igt )luctuau 6n 7urul ci)rei de dou-zeci de dolari barilul3
Pre4urile la !etrol crescuser- nu numai din cauza condi4iilor !re8-zute 6n acordul semnat la 1anta Earbara# dar 5i
datorit- )a!tului c- Ira9ul 5i Iranul se b-teau din nou3 In urma unui atac !rin sur!rindere# ira9ienii ocu!aser-
insula ;arg# !rinci!alul terminal !etrolier iranian !entru e@!ort 6n Gol)ul Persic3 Li ce s- mai 8orbim de !ia4a de
ac4iuniP 'a s)>r5itul zilei crescuse cu o sut- cincizeci 5i unu de !uncte3 Li cel mai bine cotat- la bursa din NeD
Ior9 era Eanca Americii3Acum# toat- lumea era de acord c- BPanica din '89C ac4ionase ca un )el de catarsis3 Ea
im!usese luarea unor m-suri !entru rezol8area unora dintre cele mai gra8e !robleme economice mondiale3
E-ncile a8eau din nou o situa4ie solid-3 (ar mai im!ortant era )a!tul c- se demonstrase c- gu8ernul american
!utea s- )ac- )a4- crizelor )inanciare 6ntr2un mod str-lucit ciar 5i 6ntr2o !erioad- c>nd nu a8ea !uteri de!line
datorit- alegerilor care a8useser- loc3 E@ista# de asemenea# un acord de!lin c- se 8a !utea )ace )a4- 5i recesiunii3
Patru zile mai t>rziu# !e $% ianuarie .989# a8eau loc )esti8it-4ile !entru instalarea noului !re5edinte3 Pro)esorul
Paul Ma"er 5i 1all" EroDn# care 8eniser- !entru o s-!t-m>n- la NeD Ior9# se ot-r>ser- s- se duc- !e
bule8ardul Penns"l8ania 5i s- !ri8easc- !arada3 (u!- un tim!# se )-cuse )oarte )rig# a5a c- Paul suger- s- ia un
ta@i s!re GeorgetoDn 5i s- urm-reasc- restul !aradei la tele8izor3
Abia urcaser- 6n ta@i c>nd el s!useA
2 Am o idee3 (e ce s- nu mergem la =our 1easons s-24i lu-m lucrurile?
2 A5a# dintr2odat-? 6ntreb- ea3
2 Nu2i ciar dintr2o dat-3 Oricum# o s- mai stai doar o s-!t-m>n-3
2 E5ti cam nein)ormat# ti!ule3 <iarul tocmai m2a numit 5e)a sec4iei din 0asington3 A5a c- data 8iitoare# c>nd
m- 6ntorc# n2o s- )ie doar !entru o s-!t-m>n-3
2 Cred c- o s- su!ra8ie4uiesc# r-s!unse Ma"er3
2 *om 8edea# re!lic- ea3 A!oi Ma"er ad-ug-A
2 A!ro!o# s2ar !utea s- am 5i eu o slu7b- nou-3 Noul !re5edinte mi2a cerut s- trec !e la Casa Alb- s-!t-m>na
8iitoare3
Ma"er 6i ceru 5o)erului ta@iului s- mearg- la otelul =our 1easons3
C>nd cei doi intrar- !e u5a casei cu num-rul FG.H din strada (ent din GeorgetoDn# el duc>ndu2i 8aliza# li se
)-cu o !rimire rece3 M-ria r-mase cu ocii !e 8aliz-3
2 O 8oi duce 6n dormitorul !entru oas!e4i# s!use ea32 Nu# Maria# du2o 6n dormitorul meu3 (u!- ce aceasta
dis!-ru# 1all" s!useA
2 E5ti sigur c- ser8itoarea ta n2o s-2mi !un- otra8- 6n ca)eaua de diminea4-?
2 Nu3 M2am g>ndit de7a la treaba asta3 I2am dat liber !entru noa!te3 Nu24i )ace gri7i3 O s- se obi5nuiasc-3
A!oi descise tele8izorul s- 8ad- restul !aradei de inaugurare3 Cinci minute mai t>rziu# la u5a !rinci!al- se auzi
un cioc-nit3
'a 6nce!ut# Ma"er !-ru deconcertat# dar# c>nd descise u5a# 8-zu c- era t>n-rul JosO Martinez3
2 JosO# e@clam- Ma"er# intr- 6nainte de a 6nge4a3
T>n-rul se uit- 6n s!atele !ro)esorului Ma"er 5i o 8-zu !e 1all" EroDn3
2 Nu 8reau s- 8- deran7ez# s!use el3
2 Intr- c>te8a minute3 1- bem ce8a3
Ma"er 6l !rezent- !e t>n-rul JosO Martinez lui 1all" EroDn ca !e unul dintre studen4ii lui buni# a!oi o rug- !e
Maria s- aduc- o sticl- de 5am!anie 5i trei !aare3
2 Am 8enit s- 8- mul4umesc !ersonal# domnule !ro)esor Ma"er# s!use t>n-rul JosO Martinez3
2 N2ai !entru ce# JosO3 In a)ar- de asta# nici n2am )-cut !rea mult3 'a urma urmelor# ne2ai sal8at 8ia4a3
(e )a!t# JosO 6i mul4umea !entru c- Ma"er 6i )-cuse rost de o mic- burs- care s-2i !ermit- s- studieze la
GeorgetoDn sau 6n alt- !arte c>t tim! 8oia el3 Ma"er a)lase c- )amilia lui JosO nu mai !utea s-2l 6ntre4in-3 1e
s!unea c- tat-l lui# care )usese silit s- demisioneze din !ostul ministerial !e care2l de4inuse 6n *enezuela# )usese
amestecat 6m!reun- cu un bancer el8e4ian 6n ni5te s!ecula4ii care ie5iser- !rost# iar acum era 6nglodat 6n datorii3
C>t des!re bancerul el8e4ian# !-rea c- se 6m!u5case3
2 (ac- acest t>n-r n2ar )i sunat la =EI# 6i e@!lic- Ma"er lui 1all" EroDn# eu 5i Eob Reston am )i )ost cei care ar
)i s)>r5it !e Co8orul dinolul otelului =airmont# 6n locul celor trei terori5ti 5i a lui Azar 1aani3
Era !rima dat- c>nd !omenea numele acelei )emei 6n )a4a lui 1all"3
2 Ai cunoscut2o# nu2i a5a?
2 Pe iranian-? 2(a3
2 Era terorist-?
2 C>tu5i de !u4in3 Ini4ial# c>nd au 6nce!ut 6m!u5c-turile# am crezut c- m2a !-c-lit3 (ar mai t>rziu am a)lat c- o
4ineau ostatic- !e mama ei# de )a!t# 6ntreaga )amilie# la Teeran3 &ltima dat- c>nd i2a 8izitat i s2a s!usA BA7ut-2
ne 5i li se 8a !ermite s- !leceC3 Aceasta ar )i )ost ultima dat-3
2 (e unde 5tii asta?
2 Autorit-4ile i2au !ercezi4ionat casa din Eel8edere3 Au g-sit acolo scrisori# 7urnalul ei333
2 Eiata )emeie333 2(a3
Maria sosi cu 5am!ania 5i# !e nea5te!tate# starea de s!irit se scimb-3 Aten4ia lor se mut- s!re tele8izor# unde se
transmitea !arada3 O 7um-tate de or- mai t>rziu t>n-rul JosO se ridic- s- !lece 5i Paul Ma"er 6l conduse !>n- la
u5-3
C>nd se 6ntoarse 6n camera de zi# 1all" EroDn s!useA
2 Este un t>n-r )oarte dr-gu43
2 (a# este3
2 I2a trebuit mult cura7 s- )ac- ce a )-cut3 Am senza4ia c- acest lucru 4i se datoreaz- 6n mare !arte 4ie# Paul3 Este
clar# !u5tiul crede des!re tine c- e5ti e@traordinar3
Paul Ma"er nu mai s!use nimic 6n leg-tur- cu aceast- !roblem-3 A5ezat !e cana!ea# al-turi de 1all" EroDn#
!ri8i !arada 5i !e cei care2i )otogra)iau 5i )ilmau !e !re5edin4i# at>t !e cel 8eci# c>t 5i !e cel nou3 Maria trebui
s- a!rind- )ocul3 Lam!ania 5i c-ldura 6nce!ur- s-25i )ac- e)ectul3A!oi 1all" EroDn 65i 6ndre!t- s!atele 5i lu-
aceea5i !ozi4ie !e care o luase 6n !atul lui din 8ila de la otelul Eiltmore3
2 Mai e ce8a ce n2am discutat niciodat-# 6n a)ar- de B)emeia din IranC# ad-ug- ea3
2 Te g>nde5ti tot tim!ul# nu te o!re5ti niciodat-?
2 Nu# nu m- o!resc3
2 ,n regul-3 Care e lucrul acela?
2 Oare CIA este cea care a !ro8ocat e@!lozia a8ionului aceluia?
2 Cine 5tie? Eu# 6n mod sigur# nu 5tiu3
Ar )i !utut s- adauge c- a8ea b-nuielile lui# mai ales du!- ce 6l sunase !e George Pace de la Eanca Americii3
(ar nu2i s!use3
2 Ei bine# cine8a trebuie s- 5tie3
'a Mosco8a# Miail Gorbacio8 5i so4ia lui Raisa urm-reau# de asemenea# la tele8izorul lor transmisia !rin satelit
a serb-rilor !rile7uite de instalarea noului !re5edinte3 6m!reun- cu ei se a)la 5i noul 5e) al ;GE3
C>nd emisiunea se termin-# Gorbacio8 descise o sticl- de 5am!anie# 5am!anie de Crimeea3
2 ,ntr2un )el e r-u c- mandatul lui# care a durat o!t ani# a e@!irat# s!use el3 6nce!use s-2mi !lac- de el3 Puteai s-
)aci a)aceri cu el3 Ltia c- este 6n interesul nostru reci!roc s- !rote7-m !ozi4ia celuilalt de !artici!are la
egemonie3 At>ta tim! c>t ambele 4-ri continu- s- )ie !uternice# ele se a)l- 6n siguran4-3
,i s!use a!oi so4iei sale des!re o)erta )-cut- 6n diminea4a aceea de Eanca Americii de a aran7a un 6m!rumut de
trei miliarde de dolari !entru &niunea 1o8ietic-3 Acum# c>nd !re4ul !etrolului re8enise la dou-zeci de dolari
barilul# Rusia era considerat- din nou o 4ar- c-reia i se !uteau acorda credite3
2 *reau s-24i ar-t ce8a care a sosit !rin curier azi# s!use Gorbacio83 1e duse la biroul s-u 5i scoase dintr2un sertar
de la mi7loc o not-
scris- de m>n-3 =-c>ndu2i cu ociul omului de la ;GE# 6i d-du nota so4iei lui3 Pe not- scriaA(rag- Miail#
mul4umiriPC Era semnatA BRonC3
2 Pentru ce24i mul4ume5te? 6ntreb- so4ia lui3 3
2 Pentru ce8a li!sit de im!ortan4- )-cut de oamenii lui# la aero!ortul din Me@ico Cit"# s!use el# ar-t>nd cu ca!ul
s!re noul 5e) al ;GE3
Raisa se g>ndi la ce s!usese so4ul ei# a!oi r-s!unse# cit>nd un 8eci !ro8erb rusescA P"9a P"9" Moet3
2 E@act# r-s!unse so4ul ei3 BO m>n- s!al- !e alta3C