Sunteți pe pagina 1din 1

.

,,,,fi161s167',,4:;
- sagmenti - cilindru
- segrnenfi - piston
- arficutalia bolplui
lag*rele arborelui cotit
Uzarea pistonului[1]
Ewlulia uz{rii unuitus al
arborelui cotit
{11
*
efhofe dit- mangte de rota{ie
F*tori care inffuenleeze uzarea mecanismului rnotor
- calitatea uleiului
- regimultEnnicalmotordui
b. fenomene de deformare gi de rupare a urrer piese
- defurmiri
- bide
.
arbore cotit
- ruFri
- bieH
- p{ston
- segmenti
- arbore sotit
c. bnomene de $ebire a asamblirilor dernon$ile
d. fenomene de gripare (vei
[21]
e. fenornene de depunere a unor subshn{e
ft;rriwvf{t*rl
L